passenger cars A surge in the number of registrations Rośnie liczba rejestracji vehicle fleet park samochodowy Inne Other Motocykle Motorcycles Cars

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "passenger cars A surge in the number of registrations Rośnie liczba rejestracji vehicle fleet park samochodowy Inne Other Motocykle Motorcycles Cars"

Transkrypt

1 POLSKA poland

2 Tractors Samochody ciężarowe Buses Ciągniki samochodowe Motorcycles Autobusy Rośnie liczba rejestracji W roku (z tego roku pochodzą najnowsze dane GUS) park pojazdów samochodowych w Polsce wzrósł o 4,6 procent w stosunku do roku, do ponad 23 mln pojazdów. Tempo powiększania się parku było o 1,4 punktu procentowego wyższe niż w roku, ale i tak 2 razy wolniejsze od zanotowanego w roku, kiedy wzrost do poprzedniego roku wyniósł 9,6 procent. Dynamika przyrostu parku pojazdów samochodowych ogółem wynika z tempa przyrostu liczby aut osobowych, których w roku przybyło o 4,5 procent do 17,2 mln. Tempo powiększania się parku było blisko dwa razy większe niż w w roku, kiedy wyniosło 2,58 procent. Pomimo większych zakupów, przyrost był dużo niższy od zanotowanego w roku, kiedy wyniósł 10,22 procent. Według danych GUS w roku po raz pierwszy zostało zarejestrowane 1 167,4 tys. pojazdów samochodowych (1 109,2 tys. w roku oraz 1 553,9 tys. w ), w tym 873,1 tys. aut osobowych (864,3 tys. w roku oraz 1 280,6 tys. w ) i 221 tys. samochodów ciężarowych oraz ciągników drogowych (170 tys. w roku i 185,3 tys. rok wcześniej). Polskie urzędy w roku zarejestrowały po raz pierwszy nowych samochodów osobowych, o 5,2 procent mniej niż w roku. Wyraźnie wyhamowały spadki rejestracji rok wcześniej sięgnęły 27 procent. Przy czym w danych GUS w grupie samochodów osobowych nie są ujmowane samochody osobowe, które zostały wyposażone w trwałą przegrodę oddzielającą przestrzeń pasażerską od bagażowej tzw. kratkę i uzyskały homologacje samochodu ciężarowego. Import aut używanych (według Ministerstwa Finansów) wyniósł 718,3 tys. i był o 3,6 procent więksamochody osobowe passenger cars park samochodowy vehicle fleet A surge in the number of registrations In (the latest data of the CSO is available for this year), the Polish vehicle fleet grew by 4.6 percent versus to over 23 million vehicles. Its growth dynamics was hence higher by 1.4 percentage points against and twice as slower compared to the figure for when year-to-year growth fetched 9.6 percent. Total growth dynamics of the vehicle fleet is driven by an upsurge in the number of passenger cars whose number went up by 4.5 percent to fetch 17.2 million in. The Polish fleet was growing at a pace which was twice faster than in when it totalled 2.58 percent. Despite more purchases, the overall growth was much lower than in when it accounted for percent. According to the CSO, there were 1,167,400 motor vehicles registered for the first time in Poland in (1,109,200 in and 1,553,900 in ), including 873,100 passenger cars (864,300 in and 1,280,600 in ), 221,000 trucks and road tractors (170,000 in and 185,300 in ). In, Polish authorities registered 220,097 new passenger cars for the first time, that is, by 5.2 percent less than in. A decline in the number of registrations, which fetched 27 percent the year before, came clearly to a halt, but it should be stressed that passenger cars fitted with the partition separating the passenger from the loading compartment and the heavy vehicle type approval are not classified as passenger cars in the CSO classification. Import of used vehicles (according to the Ministry of Finance) fetched 718,300 units and was by 3.6 percent higher than the year before. Demand for passenger cars with heavy ve- Park samochodowy w Polsce [000] The Polish vehicle fleet [in thou] Pojazdy samochodowe w roku Motor vehicles in Udział osobowych The share of passenger cars 70,8% ,3 9991,3 70,7% 71,7% 73,4% , , , , Pojazdy Pojazdy samochodowe samochodów Motor vehicles W tym samochody osobowe , , ,2% 74,9% 75,4% 74,9% , , , , , , , ,7 74,8% , ,8 Pojazdy samochodów osobowe W tym samochody osobowe tym samochody Of which passenger cars Źródło: GUS Source: CSO W tym 561samochody osobowe Pojazdy samochodów Polska Poland Inne Other Motocykle Motorcycles Cars Autobusy osobowe Samochody Samochody osobowe Cars Buses Trucks Samochody ciężarowe Ciągniki samochodowe Trucks Ciągniki samochodowe Tractors Tractors Samochody ciężarowe Autobusy Trucks Buses Motocykle Samochody osobowe Motocykle Motorcycles Cars Other Inne Inne Other Źródło: GUS Source: CSO 16 Raport PZPM 2012

3 Struktura wiekowa aut osobowych w roku [%] The age structure of passenger cars in [%] 16,7 18,8 8,4 4,2 6,6 28, , Źródło: GUS Source: CSO Powyżej 31 lat 31 yrs and over yrs and under Do 2 lat Do 2 lat 60 2 yrs and under Do 2 lat 60 0 over and yrs Powyżej 70 Powyżej 312 lat yrs and under lat yrs and over 2250 Struktura wiekowa parku samochodów osobowych [%] The age structure of the vehicle fleet [%] and under 5 yrs Do 5 lat 5 yrs and under Over 10 years 19, , ,5 63,3 11,6 66,1 12,0 68,1 11,7 69,8 10,8 72,3 5 yrs and under 2006 years Over 10 Powyżej 10 lat Over 10 years Źródło: GUS Source: CSO POLSKA POLAND Over 5 yrs Samochody osobowe z podziałem na rodzaj paliwa Passenger cars by fuel type Zmiana % Change & ,86 14, Liczba samochodów przystosowanych do spalania LPG i ich udział we flocie [000] The Olej number napędowy of cars with LPG conversions and their share in the fleet [in thou] Diesel fuel Benzyna Udział we flocie i LPG Petrol Share in and the fleet LPG 14,1 14,4 14,6 2325,7 2477,6 2647, Benzyna i LPG Petrol and LPG Olej napędowy Diesel fuel Źródło: GUS Source: CSO Benzyna i LPG Petrol and LPG Olej napędowy Diesel fuel Źródło: POGP Source: PLFO szy niż rok wcześniej. Popyt na modele z kratką i wzrost importu aut z drugiej ręki przyczyniły się do powiększenia parku samochodowego. W roku na 1000 mieszkańców Polski przypadały 451 samochody osobowe. Rok wcześniej były to 432 samochody. Masowo sprowadzane samochody z drugiej ręki przyniosły także niekorzystne skutki. Ponieważ w prywatnym imporcie przeważają samochody mające ponad 4 lata (88,9 procent w roku), park samochodowy w Polsce starzeje się. Aut osobowych mających do pięciu lat było 10,8 procent, o 0,9 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej i jest to jeden z większych spadków udziału najmłodszych aut w parku samochodów osobowych. W 2003 roku, przed wstąpieniem Polski do UE, gdy obowiązywały ograniczenia w przywozie starszych modeli, samochodów najnowszych, liczących do pięciu lat było ponad 18 procent. Niemal połowa zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych miała od sześciu do piętnastu lat (45,3 proc., o 1,2 punktu procentowego mniej niż w roku). Natomiast 35,5 proc. parku samochodowego liczyło od szesnastu do trzydziestu lat i ta grupa wrosła o punkt proc. Samochodów mających powyżej trzydziestu jeden lat było w roku w Polsce dwa razy więcej niż aut liczących do dwóch lat! Konsekwencje utrzymywania starego parku samochodów są ponoszone nie tylko przez właścicieli samochodów (m.in. w postaci wyższych rachunków za naprawy), ale i społeczeństwo. Stare samochody są mniej bezpieczne i nieekologiczne rozregulowane silniki emitują znacznie więcej trujących spalin niż nowe modele. hicle type approvals as well as an increase in import of second hand vehicles contributed to an increase in the vehicle fleet. In, there were 451 passenger cars per 1,000 inhabitants in Poland versus 432 passenger cars the year before. Mass import of second-hand vehicles also triggered negative consequences. The private import is dominated by vehicles over 4 years old (88.9 percent in ), what contributes to ageing of the Polish car park. The number of passenger cars aged five years and under accounted for 10.8 percent, that is, 0.9 percentage points less than the year before, what marked one of the highest declines in the share of the youngest vehicles in the fleet. In 2003, before Poland s accession to the EU when restrictions on import of older models were still in force, the youngest segment aged five years and under had an over 18 percent of share in total fleet. Almost a half of all passenger cars registered in Poland were from six to 15 years old (45.3 percent, i.e. by 1.2 percentages point less than in ), whereas 35.5 percent of the car park accounted for vehicles from 16 to 20 years old. This group grew by one percentage point. In, the number of cars aged 30 and over twice outnumbered cars aged two years and under! Consequences of maintaining an ageing car fleet take the toll on vehicle owners (who are forced to pay higher bills for repairs) and the entire society. Old vehicles are much less safe and environment-friendly and their worn out engines emit more pollution than newer models. Report PZPM

4 Samochody osobowe w Polsce w podziale na masę całkowitą w roku Passenger cars in Poland by GVW in Powyej 1900 kg Over 1900 kg to Up Do 1399 kg Do kg kg Up to 1399 kg kg kg kg Razem kg kg Total Over 1900 kg Powyżej 1900 kg Powyej Over 1900 kg Do 1399 kg Up to 1399 kg Samochody osobowe w Polsce w podziale na pojemność silnika w roku Passenger cars in Poland by cylinder capacity in Powyej 2000 cm3 Over 2000 cc Razem Total cm3/cc Do 1399 cm3 Do 1399 cm 3 Up to 1399 cc Do 1399 cm3 cm3/cc Up 3 /cc to 1399 cc Powyżej 2000 cm 3 cm Powyej cc 2000 Over Over 2000 cc Up to 1399 cc Źródło: GUS Source: CSO Źródło: GUS Source: CSO Rośnie popyt na auta klasy średniej W podziale na masy, w roku w parku samochodowym nadal widoczna była przewaga modeli małych (A i B) i kompaktowych (C) nad większymi klasy D. Chociaż modele o masie do 1399 kg są najliczniejszą grupą, to ten segment jako jedyny zmalał w roku o 0,9 procent. Spadek jest ponad czterokrotnie mniejszy niż w roku, gdy sięgnął 4,2 procent. Nabywcy nadal chętniej kupowali modele klasy D i E o masie do 1,65 tony, których przybyło ponad 2,5 procent. Jest to ponad dwa razy wyższe tempo przyrostu niż w roku, ale ponad trzy razy wolniejsze niż w roku. Podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyły się duże samochody o masie od 1,65 do 1,89 tony. Ich przyrost wyniósł 11,1 procent i był niemal taki sam jak w roku, ale dwa razy niższy od zanotowanego w roku. Nadal najszybciej rósł segment samochodów najcięższych, o masie ponad 1,9 tony, który powiększył się o 16,5 procent. Dynamika zmalała w porównaniu do roku o blisko 3 punkty procentowe. W roku w parku samochodowym, niezależnie od rodzaju paliwa, najliczniejsze były auta małolitrażowe, z silnikami o pojemności do 1,399 litrów. W przeciwieństwie do roku modeli z najmniejszymi silnikami przybyło 117,6 tys. czyli o 1,5 procent. Ich udział w parku samochodów osobowych zmniejszył się do 45,2 procent z poziomu 46,5 procent w roku i 48,2 w. O 7,2 procent (553,3 tys) urósł segment aut wyposażonych w silniki o pojemności od 1,4 do 1,999 litrów i było to o niemal 1,5 punktu procentowego wyższe tempo przyrostu niż w roku. Modeli z silnikami o pojemności dwóch litrów i większych przybyło 74,3 tys. przyrost wyniósł 6,6 procent tempo wzrostu było niemal takie samo jak w roku. W roku auta osobowe napędzane silnikami iskrowymi wróciły do łask. Park zarejestrowanych w Polsce takich samochodów wzrósł o 1,2 procent. Dużo szybciej rosła liczba samochodów osobowych napędzanych silnikami wysokoprężnymi w roku ta flota powiększyła się o 14,8 procent. Tempo przyrostu zmalało jednak o 1,2 punktu procentowego w stosunku do roku. W roku na Growing drive for D segment vehicles In terms of weight, the vehicle fleet in continued to be dominated by small (segment A and B) and compact cars (C), which outnumbered large models (D). And although vehicles with weight up to 1399 kg form the most numerous group, it was the only segment in to shrink by 0.9 percent. The decline is over four times lower than in when it accounted for 4.2 percent. Customers mainly focused on models from D and E segments with weight up to 1.65 tons their number went up by over 2.5 percent. The growth rate is almost double versus, but also over three times lower than in. As in previous years the most sought-after were large cars with GVW from 1.65 to 1.89 tons. Their growth accounted for 11.1 percent and was almost identical like in, yet twice as lower versus. The highest dynamics was once again demonstrated by the heaviest segment with GVW over 1.9 tons which soared by 16.5 percent. Its growth dynamics plunged by almost 3 percentage points versus. In, the biggest share in the vehicle fleet, regardless of fuel type, was held by cars fitted with small engines with the size of up to 1,399 litres. Contrary to, the number of vehicles featuring the smallest engines went up by 117,600, i.e. 1.5 percent. Their share in total passenger car fleet declined to 45.2 percent from 46.5 percent in and 48.2 percent in. The segment of cars fitted with 1.4 to litre engines picked up by 7.2 percent (553,300), what means that its growth rate was higher by almost 1.5 percentage points versus. The number of models with two litre and bigger engines went up by 74,300, marking an increase by 6.6 percent and almost identical growth rate like in. Passenger cars fitted with petrol engines returned to favour in. The number of such vehicles registered in Poland went up by 1.2 percent. Much faster growth was demonstrated by passenger cars fitted with diesel units their number in grew by 14.8 percent. Nevertheless, the grow rate slumped by 1.2 percentage points versus. In, there were 2.7 vehicles 18 Raport PZPM 2012

5 jednego zarejestrowanego osobowego diesla przypadało 2,7 samochodów z silnikiem benzynowym, gdy w roku były 3. Według danych GUS park samochodów osobowych napędzanych LPG powiększył się o 6,5 procent (7,2 w roku) do 2 477,6 tys. Polska Organizacja Gazu Płynnego szacuje, że w roku instalacja LPG została zamontowana w 140 tys. samochodów i 180 tys. w roku, a flota aut przystosowanych do spalania autogazu wzrosła w roku o 155 tys., gdy w rok wcześniej o 90 tys. z powodu złomowania (odpowiednio) 25 i ok. 50 tys. samochodów. POGP podaje, że średni wiek auta napędzanego gazem to 14 lat. fitted with petrol units per one passenger diesel, whereas the rate for stood at 3. According to the CSO data, the number of LPG-fuelled passenger cars went up by 6.5 percent (7.2 in ) to 2 477,600 cars. The Polish Liquid Gas Organisation estimates that the number of LPG conversions in stood at 140,000 and 180,000 in, whereas the auto gas-fuelled fleet ballooned by 155,000 in. The figure for the previous year stood at 90,000 since 25,000 and approx. 50,000 vehicles (respectively) were scrapped. The Organisation states that the average age of an auto propanefuelled vehicle stands at 14 years. POLSKA POLAND Województwa bogate i biedne W roku najwięcej pojazdów samochodowych, bo ponad 3,54 mln, było zarejestrowanych w woj. mazowieckim. Śląskie miało niemal 2,52 mln pojazdów, a wielkopolskie ponad 2,35 mln. W takiej samej kolejności województwa występują w rankingu liczby zarejestrowanych aut osobowych: w mazowieckim jest ich 2,62 mln, w śląskim 2,04 i w wielkopolskim 1,75. Wielkopolskie miało największą gęstość samochodów na tysiąc mieszkańców przypadało 510 samochodów osobowych, w mazowieckim 500. Kolejne na liście były woj. opolskie (480) i lubuskie (465). Na drugim końcu pod względem zmotoryzowania były województwa: podlaskie (395), podkarpackie (400) i warmińsko-mazurskie, mające 405 aut na 1000 mieszkańców. Dziesięć województw miało nasycenie samochodami poniżej średniej, która w roku wynosiła 451 aut osobowych na 1000 mieszkańców. Affluent and underprivileged provinces The biggest number, that is, as many as over 3.54 million motor vehicles in were registered in Mazowieckie province. There were almost 2.52 million vehicles in Śląskie, and over 2.35 million in Wielkopolskie province. The ranking reflecting the number of registered passenger cars follows the same sequence: 2.62 million in Mazowieckie, 2.04 million in Śląskie and 1.75 million in Wielkopolskie voivodeship. Wielkopolskie demonstrated the highest density of vehicles 510 passenger cars per 1,000 inhabitants, followed by Mazowieckie with 500 vehicles. Runners-up on the list included Opolskie (480) and Lubuskie (465) voivodeships. Ranking second in terms of motorisation rate were: Podlaskie (395), Podkarpackie (400) and Warmińsko-mazurskie provinces with 405 cars per 1,000 inhabitants. Ten provinces demonstrated below average motorisation rate which in stood at 451 passenger cars per 1,000 inhabitants. Pojazdy samochodowe przypadające na województwa i w przeliczeniu na 1000 ludności w roku Motor vehicles by provinces and per 1,000 inhabitants in Województwa Provinces Ogółem Total Motocykle Motorcycles Samochody osobowe Cars Autobusy Buses Samochody ciężarowe * Trucks * Polska/ Poland Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie *W tym ciągniki siodłowe *Including road tractors Źródło: GUS Source: CSO Report PZPM

6 Największy odsetek aut osobowych mających silniki o pojemności powyżej 2 litrów miały w roku województwa: zachodniopomorskie (8,93 procent), podlaskie (8,48) oraz mazowieckie (8,2). Najniższy zanotowano w świętokrzyskim (5,47), podkarpackim (5,71) oraz w kujawsko-pomorskim (5,78). Kolejność jest taka sama jak w roku, ale we wszystkich województwach odsetek samochodów osobowych z największymi silnikami powiększył się. The highest percentage of passenger cars fitted with units bigger than 2 litres was owned in by residents of the following provinces: Zachodniopomorskie (8.93 percent), Podlaskie (8.48) and Mazowieckie (8.2). The lowest figures were declared for Świętokrzyskie (5.47), Podkarpackie (5.71) and Kujawsko-pomorskie (5.78) provinces. The sequence was the same as in, but the percentage of passenger cars with the biggest engines went up in all provinces. produkcja samochodów osobowych Rok spadków Już trzeci rok z rzędu działające w Polsce fabryki samochodów ograniczyły produkcję. W roku wyprodukowały aut osobowych i dostawczych, o 7,6 procent mniej niż w roku, kiedy z zakładów wyjechało samochodów osobowych i dostawczych. Spadek wynika z ograniczenia o ponad 10 procent produkcji Fiat Auto Poland oraz dziesięciokrotnego zmniejszenia produkcji w FSO, które z końcem lutego roku wygasiło wytwarzanie aut. Tyska fabryka Fiat Auto Poland jest największym tego typu zakładem w Polsce. W roku wyprodukowała samochodów, o blisko 10,5 procent mniej niż w roku. Aut marek Fiata (Fiat, Abarth i Lancia) wyjechało z Tychów sztuk, resztę, czyli stanowił Ford Ka. W podziale na modele włoskiej grupy, najwięcej zanotowano Fiata Pandy ( sztuk), Fiata 500 ( sztuk) oraz Lanci Ypsilon ( sztuk). Abartha 500 zakład wyprodukował sztuki. Z tyskiej fabryki wyjechało 9520 samochodów w wersji van. Eksport Fiata, Lancii i Abartha ze śląskiej fabryki sięgnął 98,3 procent produkcji. Samochody trafiły do 67 krajów świata. Największym odbiorcą były Włochy sztuk, za nimi Francja (36 595), Wielka Brytania (32 068), Niemcy (31 510) i Holandia (16 909). Na drugim miejscu rankingu producentów aut w roku znalazł się gliwicki zakład Opla, który wyprodukował samochody, o 9,6 procent więcej niż w roku. Dla tej fabryki był to kolejny rok wzrostu, tym razem lokomotywą była nowa Astra hatchback, której powstało sztuk. Na kolejnym miejscu znalazła się Astra III sedan z wynikiem aut i bardzo stabilną miesięczną produkcją oscylującą wokół 1,5-2 tys. sztuk. Trzecim, najmniej licz- passenger car production A year of decline It was the third year in row of curbed production at car factories in Poland. Their output in covered 820,426 passenger cars and commercial vehicles, i.e. 7.6 percent less versus when 887,301 passenger cars and LCVs were assembled. A slump in the production volume was the spillover effect of reduced output of Fiat Auto Poland by over 10 per cent and a tenfold decrease in manufacturing at FSO which ceased its automotive production at the end of February. Tychy-based Fiat Auto Poland manufacturing site is the biggest facility of its kind in Poland. Its output in accounted for 467,760 vehicles, i.e. almost 10.5 percent less than in. 400,556 vehicles from Fiat s automotive brands (Fiat, Abarth and Lancia) were assembled in Tychy, while the rest of the production (67,204) was Ford Ka. A breakdown by models of the Italian group indicates that the biggest portion of output accounted for Fiat Panda (205,765), Fiat 500 (149,659) and Lancia Ypsilon (37,560), whereas production of Abartha 500 stood at 7,572 vehicles. Tychy-based facility assembled 9,520 vans. Export of Fiat, Lancia and Abartha brands made at the Silesian facility corresponded to 98.3 percent of its output. Vehicles were exported to 67 countries worldwide. The biggest export partner was Italy 217,569 vehicles, followed by France (36,595), the UK (32,068), Germany (31,510), and the Netherlands (16,909). The second leading automotive manufacturer in was Gliwice-based Opel factory which manufactured 173,962 vehicles, that is 9.6 percent more versus. It was a consecutive year of growth for this facility, which this time was driven by production Produkcja samochodów osobowych i dostawczych w Polsce [000] Production of cars and LCVs in Poland ,2 126, ,3 66,4 899,7 799,3 88,0 887,3 637,2 183,2 820, Cars Osobowe Cars Dostawcze LCVs DostawczeLCVs 516, , , Razem Total ,6 869,6 Źródło: Samar/producenci Source: Samar/manufacturers Produkcja z rozbiciem na marki [w 200 tys.] Production by brands [in thou] DostawczeLCVs 700 Osobowe 600 Cars ,9 176,5 171,6 150, ,8 133,6 96,7 59,7 533,5 149,2 158,7 45,9 Auto Polska Fiat Auto Polska Pozna Volkswagen Poznań Polska Opel Polska FSO DZT 467,8 173,6 173,9 0 Razem Total 991,0 899,7 887,3 820,4 5,0 0,1 Źródło: Samar/producenci Source: Samar/manufacturers DZT FSO Ope Volk Fiat 20 Raport PZPM 2012

7 nym modelem była coupe Astra GTC, której produkcja ruszyła we wrześniu i w kolejnych miesiącach dochoszła do 6 tys. sztuk. Łącznie w Gliwicach powstało tych samochodów. W śląskiej fabryce najbardziej pracowitym miesiącem okazał się luty, gdy bramy fabryki opuściło aut. W kolejnym miesiącu produkcja ledwo przekroczyła 18 tys. sztuk, zaś w następnych spadała, aby w grudniu osiągnąć niecałe 10,2 tys. sztuk o tysiąc więcej niż podczas sierpniowej przerwy wakacyjnej. Tuż za gliwicką fabryką Opla znalazł się zakład Volkswagena w podpoznańskim Antoninku, z którego wyjechało w roku samochodów o 18,4 procent więcej niż w roku. Dla Antonika dobra była druga połowa roku we wrześniu produkcja przekroczyła rekordowe 17,1 tys. sztuk, w kolejnym miesiącu zbliżyła sie do 16,4 tys. i już do końca roku utrzymywała się powyżej 14,2 tys. aut. Polska fabryka niemieckiego koncernu produkowała głównie Caddy tych samochodów powstało , gdy modelu T5 zbudowano W większości oba modele produkowane były w wersji towarowej. Krajowi klienci kupili samochodów. Warszawska FSO, po wygaśnięciu kontraktu z General Motors, w roku zawiesiła produkcję samochodów. Do końca lutego wyprodukowała 4960 Aveo oraz 714 zestawów montażowych FSO Lanos, wysłanych na Ukrainę. Łącznie FSO wyprodukowała 5674 samochody. Lubelska firma DZT, która przejęła od syndyka masy upadłościowej Daewoo Motor Poland prawa do wytwarzania terenowego Honkera oraz dostawczego Lublina III, wyprodukowała w roku 120 terenowych Honkerów i 4 sztuki dostawczych Pasagonów, które są następcą Lublina III. rejestracje samochodów osobowych Życie po kratce Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, analizowanych przez PZPM, w roku urzędy w Polsce zarejestrowały nowych samochodów osobowych i dostawczych o (9,7 procent) mniej niż rok wcześniej. W przypadku modeli osobowych (z homologacją osobową i ciężarową), rejestracje w roku zmniejszyły się o 12,2 procent do Poza lutym, w każdym miesiącu liczba rejestracji była mniejsza niż w roku. Spadek był skutkiem zaniku aut osobowych z homologacją ciężarową, zwanych popularnie z kratką, których rejestracje zmalały o 96,8 procent, do aut. Natomiast samochody osobowe z homologacją osobową cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ich rejestracje zwiększyły się w stosunku do roku o blisko jedną czwartą (24,6 procent). W tym segmencie udany był grudzień, o 28,1 procent lepszy od grudnia roku. Dobry wynik to efekt świątecznych obniżek oraz redukcji cen w związku ze zmianą rocznika. Te sukcesy nie zdołały jednak zrównoważyć braku modeli kratkowych. Słaby wynik importerów aut wynikał nie tylko z braku możliwości odliczania całego VAT od ceny samochodu. Marcowe tsunami i trzęsienie of the new Astra hatchback (136,956). Ranking second was Astra III saloon with 21,227 vehicles and very stable monthly production figures at around 1,500-2,000 vehicles. The third model with the highest production volume was Astra coupe GTC, whose manufacturing kicked off in September to fetch up to 6,000 vehicles in subsequent months. Altogether, Gliwice facility turned out 15,797 of these cars. The busiest month for the Silesian facility was February when 18,486 vehicles were assembled there. Its output barely exceeded 18,000 vehicles in the following months, later demonstrated a decline and stood at merely 10,200 vehicles in December, i.e. 1,000 vehicles less versus August summer break. Ranking third behind Opel manufacturing site in Gliwice was Volkswagen s facility in Antoninek near Poznań which in assembled 173,624 cars 18.4 percent more versus. Its output rose in the second part of the year production in September exceeded the record-breaking level of 17,100 vehicles to come close to 16,400 vehicles in the following month and remain stable at over 14,200 vehicles until the end of the year. The output of the Polish manufacturing facility of the German corporation mainly accounted for Caddy whose production volume stood at 155,029 and T5 produced in 18,595 units. In most cases, both models were produced in cargo versions. 3,377 of those vehicles were purchased by domestic clients. After termination of the contract with General Motors, Warsawbased FSO suspended its automotive production in. It turned out 4,960 Aveos and exported 714 kits for assembly of FSO Lanos to Ukraine until the end of February. Total FSO output accounted for 5,674 vehicles. In, Lublin-based DZT which acquired the rights to manufacturing of the all-terrain Honker and commercial Lublin III from the general receiver of Daewoo Motor Poland produced 120 Honkers and 4 Pasagon cargo carriers, successors of Lublin III. passenger car registrations Life after the bulkhead PZPM analysis based on Central Register of Vehicles indicate that Polish authorities registered 320,120 new passenger cars and commercial vehicles in, i.e. 34,472 (9.7 percent) less than the year before. Registrations of passenger cars (with passenger and heavy vehicle type approval) declined by 12.2 percent in to 277,428 vehicles. In addition, save for February, the number of registrations in all subsequent months was lower versus. The slump was triggered by abolition of heavy vehicle type approvals for passenger cars, commonly dubbed bulkheads, whose registrations plummeted by 96.8 percent to 3,090 vehicles. Passenger cars with standard type approval continued to be popular. The number of their registrations went up by almost one-fourth (24.6 percent) versus. The biggest number of registrations in this segment was recorded in December performance was higher by 28.1 percent versus the same period in. Such favourable figures came as a result of Christmas discounts and price reductions driving clearance sales. Nevertheless, this success was not POLSKA POLAND Report PZPM

8 Rejestracje nowych samochodów osobowych, ranking marek - Registrations of new PC, Top Brands - Rok Year Rok Year Poz. No. Marka Make Ogółem Total Ogółem Total Zmiana % r/r Change % y/y Zmiana poz. r/r Ch. Position y/y Poz. No. Marka Make Ogółem Total Ogółem Total Zmiana % r/r Change % y/y Zmiana poz. r/r Ch. Position y/y 1 SKODA , FORD , OPEL , VOLKSWAGEN , TOYOTA , FIAT , RENAULT , HYUNDAI , NISSAN , KIA , PEUGEOT , CITROEN , CHEVROLET , SUZUKI , HONDA , MITSUBISHI , VOLVO , DACIA , MERCEDES-BENZ , BMW , AUDI , ALFA ROMEO , SUBARU , JEEP , LAND ROVER , MINI , LEXUS , LANCIA , PORSCHE , TATA , INFINITI , SAAB , JAGUAR , DODGE , CHRYSLER , SMART , SAM , SSANGYONG LADA , FERRARI , BENTLEY , ASTON MARTIN , SEAT , MAZDA ,77-1 RAZEM TOTAL ,2 Źródło: PZPM/CEP Source: PZPM/CEP ziemi w Japonii doprowadziło do przerw w dostawach wielu modeli, także europejskich marek. Od sierpnia złotówka osłabiła się o ok. 12 procent, jesienią zmuszając importerów do podwyżek cen aut. Pod koniec roku Tajlandię nawiedziły ulewy, które zalały fabryki kilku japońskich marek i powtórnie wystąpiły ograniczenia w dostawach różnych modeli. Udział samochodów osobowych zarejestrowanych przez indywidualnych nabywców wyniósł w roku 47,8 procent, gdy przed rokiem sięgał 51,8 procent. W roku osoby prywatne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowały 132,6 tys. aut, natomiast 144,8 tys. zarejestrowano na regon. Grupa klientów indywidualnych zmalała o blisko 19 procent, natomiast Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i osobowych z kratką First registrations of new passenger cars and cars with heavy vehicle type approval able to offset the deficit of models fitted with bulkheads. Reasons behind poor performance of automotive importers go beyond lack of prospects for deduction of total value-added tax off the price of the vehicle. Massive tsunami and earthquake which hit Japan in March led to disruptions in deliveries of numerous models, Źródło: PZPM/CEP Source: PZPM/CEP including European brands. In August, the Polish Zloty was depreciated by approx. 12 percent, what forced importers to raise vehicle prices in autumn. At the end of the year Thailand witnessed disastrous floods which destroyed factories of several Japanese brands to cause more disruptions in supplies of various models. The share of passenger cars registered by individual users stood at 47.8 per cent in versus 22 Raport PZPM 2012

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Październik 2013 Condition of the automotive industry and its

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

IGU WORLD LNG REPORT 2013

IGU WORLD LNG REPORT 2013 IGU WORLD LNG REPORT 2013 NGV USA MARKET OVERVIEW: Key Considerations GERMAN TAX BREAK EXTENSION ON NG FUEL LPG MARKET IN ITALY AND NETHERLANDS GasLube Spezial With the P1000 formula! The test* certifies

Bardziej szczegółowo

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Polish Steel Association Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa (Polish Steel Association) zrzesza krajowych producentów stali, firmy przetwórcze i przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce

Bardziej szczegółowo

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK ECONOMIC OUTLOOK The Polish economy is in a position of relative strength compared to other economies in the EU. While negative growth is expected in 2009, the Polish economy will be less badly affected

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006

Warsaw City Profile. Headlines. Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie. September 2006 September 2006 Rynek nieruchomości w Warszawie Rynek Nieruchomości w Warszawie City Profile Headlines Large deals push investment volumes to another record high in 2006 Healthy office and industrial demand

Bardziej szczegółowo

Spis treści TABLE of contents

Spis treści TABLE of contents 2 Spis treści TABLE of contents Otoczenie makroekonomiczne / Macroeconomic environment...2 Produkt Krajowy Brutto / Gross Domestic Product...2 Inflacja / Inflation...3 Projekcja inflacji NBP / NBP inflation

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Invest in Tarnów! Zainwestuj w Tarnowie!

Invest in Tarnów! Zainwestuj w Tarnowie! 2 2014 price 15 PLN (including 8% VAT) Invest in Tarnów! Zainwestuj w Tarnowie! Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. gwarantuje: pomoc w zbudowaniu biznesu w Tarnowie, bardzo korzystne warunki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

CNG Safety Changing Perceptions into Reality

CNG Safety Changing Perceptions into Reality Global and Russian Energy Outlook to 2040 CNG Safety Changing Perceptions into Reality IAA Nutzfahrzeuge in Hannover: LNG-Tankstellen Nowa Kia Soul LPG test PHOTO - bevezetem PLAY IT SAFE WITH NON HAZARDOUS

Bardziej szczegółowo

Benchmarking producentów samochodów osobowych na polskim rynku motoryzacyjnym

Benchmarking producentów samochodów osobowych na polskim rynku motoryzacyjnym ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 375 385 Benchmarking producentów samochodów osobowych na polskim rynku motoryzacyjnym Anna Balicka

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski November 2005 Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski Leading Cities Headlines By the end of 2007 the Polish retail market will grow by another 1.3 mio sq m. Over 70% of modern shopping centre

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo