passenger cars A surge in the number of registrations Rośnie liczba rejestracji vehicle fleet park samochodowy Inne Other Motocykle Motorcycles Cars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "passenger cars A surge in the number of registrations Rośnie liczba rejestracji vehicle fleet park samochodowy Inne Other Motocykle Motorcycles Cars"

Transkrypt

1 POLSKA poland

2 Tractors Samochody ciężarowe Buses Ciągniki samochodowe Motorcycles Autobusy Rośnie liczba rejestracji W roku (z tego roku pochodzą najnowsze dane GUS) park pojazdów samochodowych w Polsce wzrósł o 4,6 procent w stosunku do roku, do ponad 23 mln pojazdów. Tempo powiększania się parku było o 1,4 punktu procentowego wyższe niż w roku, ale i tak 2 razy wolniejsze od zanotowanego w roku, kiedy wzrost do poprzedniego roku wyniósł 9,6 procent. Dynamika przyrostu parku pojazdów samochodowych ogółem wynika z tempa przyrostu liczby aut osobowych, których w roku przybyło o 4,5 procent do 17,2 mln. Tempo powiększania się parku było blisko dwa razy większe niż w w roku, kiedy wyniosło 2,58 procent. Pomimo większych zakupów, przyrost był dużo niższy od zanotowanego w roku, kiedy wyniósł 10,22 procent. Według danych GUS w roku po raz pierwszy zostało zarejestrowane 1 167,4 tys. pojazdów samochodowych (1 109,2 tys. w roku oraz 1 553,9 tys. w ), w tym 873,1 tys. aut osobowych (864,3 tys. w roku oraz 1 280,6 tys. w ) i 221 tys. samochodów ciężarowych oraz ciągników drogowych (170 tys. w roku i 185,3 tys. rok wcześniej). Polskie urzędy w roku zarejestrowały po raz pierwszy nowych samochodów osobowych, o 5,2 procent mniej niż w roku. Wyraźnie wyhamowały spadki rejestracji rok wcześniej sięgnęły 27 procent. Przy czym w danych GUS w grupie samochodów osobowych nie są ujmowane samochody osobowe, które zostały wyposażone w trwałą przegrodę oddzielającą przestrzeń pasażerską od bagażowej tzw. kratkę i uzyskały homologacje samochodu ciężarowego. Import aut używanych (według Ministerstwa Finansów) wyniósł 718,3 tys. i był o 3,6 procent więksamochody osobowe passenger cars park samochodowy vehicle fleet A surge in the number of registrations In (the latest data of the CSO is available for this year), the Polish vehicle fleet grew by 4.6 percent versus to over 23 million vehicles. Its growth dynamics was hence higher by 1.4 percentage points against and twice as slower compared to the figure for when year-to-year growth fetched 9.6 percent. Total growth dynamics of the vehicle fleet is driven by an upsurge in the number of passenger cars whose number went up by 4.5 percent to fetch 17.2 million in. The Polish fleet was growing at a pace which was twice faster than in when it totalled 2.58 percent. Despite more purchases, the overall growth was much lower than in when it accounted for percent. According to the CSO, there were 1,167,400 motor vehicles registered for the first time in Poland in (1,109,200 in and 1,553,900 in ), including 873,100 passenger cars (864,300 in and 1,280,600 in ), 221,000 trucks and road tractors (170,000 in and 185,300 in ). In, Polish authorities registered 220,097 new passenger cars for the first time, that is, by 5.2 percent less than in. A decline in the number of registrations, which fetched 27 percent the year before, came clearly to a halt, but it should be stressed that passenger cars fitted with the partition separating the passenger from the loading compartment and the heavy vehicle type approval are not classified as passenger cars in the CSO classification. Import of used vehicles (according to the Ministry of Finance) fetched 718,300 units and was by 3.6 percent higher than the year before. Demand for passenger cars with heavy ve- Park samochodowy w Polsce [000] The Polish vehicle fleet [in thou] Pojazdy samochodowe w roku Motor vehicles in Udział osobowych The share of passenger cars 70,8% ,3 9991,3 70,7% 71,7% 73,4% , , , , Pojazdy Pojazdy samochodowe samochodów Motor vehicles W tym samochody osobowe , , ,2% 74,9% 75,4% 74,9% , , , , , , , ,7 74,8% , ,8 Pojazdy samochodów osobowe W tym samochody osobowe tym samochody Of which passenger cars Źródło: GUS Source: CSO W tym 561samochody osobowe Pojazdy samochodów Polska Poland Inne Other Motocykle Motorcycles Cars Autobusy osobowe Samochody Samochody osobowe Cars Buses Trucks Samochody ciężarowe Ciągniki samochodowe Trucks Ciągniki samochodowe Tractors Tractors Samochody ciężarowe Autobusy Trucks Buses Motocykle Samochody osobowe Motocykle Motorcycles Cars Other Inne Inne Other Źródło: GUS Source: CSO 16 Raport PZPM 2012

3 Struktura wiekowa aut osobowych w roku [%] The age structure of passenger cars in [%] 16,7 18,8 8,4 4,2 6,6 28, , Źródło: GUS Source: CSO Powyżej 31 lat 31 yrs and over yrs and under Do 2 lat Do 2 lat 60 2 yrs and under Do 2 lat 60 0 over and yrs Powyżej 70 Powyżej 312 lat yrs and under lat yrs and over 2250 Struktura wiekowa parku samochodów osobowych [%] The age structure of the vehicle fleet [%] and under 5 yrs Do 5 lat 5 yrs and under Over 10 years 19, , ,5 63,3 11,6 66,1 12,0 68,1 11,7 69,8 10,8 72,3 5 yrs and under 2006 years Over 10 Powyżej 10 lat Over 10 years Źródło: GUS Source: CSO POLSKA POLAND Over 5 yrs Samochody osobowe z podziałem na rodzaj paliwa Passenger cars by fuel type Zmiana % Change & ,86 14, Liczba samochodów przystosowanych do spalania LPG i ich udział we flocie [000] The Olej number napędowy of cars with LPG conversions and their share in the fleet [in thou] Diesel fuel Benzyna Udział we flocie i LPG Petrol Share in and the fleet LPG 14,1 14,4 14,6 2325,7 2477,6 2647, Benzyna i LPG Petrol and LPG Olej napędowy Diesel fuel Źródło: GUS Source: CSO Benzyna i LPG Petrol and LPG Olej napędowy Diesel fuel Źródło: POGP Source: PLFO szy niż rok wcześniej. Popyt na modele z kratką i wzrost importu aut z drugiej ręki przyczyniły się do powiększenia parku samochodowego. W roku na 1000 mieszkańców Polski przypadały 451 samochody osobowe. Rok wcześniej były to 432 samochody. Masowo sprowadzane samochody z drugiej ręki przyniosły także niekorzystne skutki. Ponieważ w prywatnym imporcie przeważają samochody mające ponad 4 lata (88,9 procent w roku), park samochodowy w Polsce starzeje się. Aut osobowych mających do pięciu lat było 10,8 procent, o 0,9 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej i jest to jeden z większych spadków udziału najmłodszych aut w parku samochodów osobowych. W 2003 roku, przed wstąpieniem Polski do UE, gdy obowiązywały ograniczenia w przywozie starszych modeli, samochodów najnowszych, liczących do pięciu lat było ponad 18 procent. Niemal połowa zarejestrowanych w Polsce samochodów osobowych miała od sześciu do piętnastu lat (45,3 proc., o 1,2 punktu procentowego mniej niż w roku). Natomiast 35,5 proc. parku samochodowego liczyło od szesnastu do trzydziestu lat i ta grupa wrosła o punkt proc. Samochodów mających powyżej trzydziestu jeden lat było w roku w Polsce dwa razy więcej niż aut liczących do dwóch lat! Konsekwencje utrzymywania starego parku samochodów są ponoszone nie tylko przez właścicieli samochodów (m.in. w postaci wyższych rachunków za naprawy), ale i społeczeństwo. Stare samochody są mniej bezpieczne i nieekologiczne rozregulowane silniki emitują znacznie więcej trujących spalin niż nowe modele. hicle type approvals as well as an increase in import of second hand vehicles contributed to an increase in the vehicle fleet. In, there were 451 passenger cars per 1,000 inhabitants in Poland versus 432 passenger cars the year before. Mass import of second-hand vehicles also triggered negative consequences. The private import is dominated by vehicles over 4 years old (88.9 percent in ), what contributes to ageing of the Polish car park. The number of passenger cars aged five years and under accounted for 10.8 percent, that is, 0.9 percentage points less than the year before, what marked one of the highest declines in the share of the youngest vehicles in the fleet. In 2003, before Poland s accession to the EU when restrictions on import of older models were still in force, the youngest segment aged five years and under had an over 18 percent of share in total fleet. Almost a half of all passenger cars registered in Poland were from six to 15 years old (45.3 percent, i.e. by 1.2 percentages point less than in ), whereas 35.5 percent of the car park accounted for vehicles from 16 to 20 years old. This group grew by one percentage point. In, the number of cars aged 30 and over twice outnumbered cars aged two years and under! Consequences of maintaining an ageing car fleet take the toll on vehicle owners (who are forced to pay higher bills for repairs) and the entire society. Old vehicles are much less safe and environment-friendly and their worn out engines emit more pollution than newer models. Report PZPM

4 Samochody osobowe w Polsce w podziale na masę całkowitą w roku Passenger cars in Poland by GVW in Powyej 1900 kg Over 1900 kg to Up Do 1399 kg Do kg kg Up to 1399 kg kg kg kg Razem kg kg Total Over 1900 kg Powyżej 1900 kg Powyej Over 1900 kg Do 1399 kg Up to 1399 kg Samochody osobowe w Polsce w podziale na pojemność silnika w roku Passenger cars in Poland by cylinder capacity in Powyej 2000 cm3 Over 2000 cc Razem Total cm3/cc Do 1399 cm3 Do 1399 cm 3 Up to 1399 cc Do 1399 cm3 cm3/cc Up 3 /cc to 1399 cc Powyżej 2000 cm 3 cm Powyej cc 2000 Over Over 2000 cc Up to 1399 cc Źródło: GUS Source: CSO Źródło: GUS Source: CSO Rośnie popyt na auta klasy średniej W podziale na masy, w roku w parku samochodowym nadal widoczna była przewaga modeli małych (A i B) i kompaktowych (C) nad większymi klasy D. Chociaż modele o masie do 1399 kg są najliczniejszą grupą, to ten segment jako jedyny zmalał w roku o 0,9 procent. Spadek jest ponad czterokrotnie mniejszy niż w roku, gdy sięgnął 4,2 procent. Nabywcy nadal chętniej kupowali modele klasy D i E o masie do 1,65 tony, których przybyło ponad 2,5 procent. Jest to ponad dwa razy wyższe tempo przyrostu niż w roku, ale ponad trzy razy wolniejsze niż w roku. Podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyły się duże samochody o masie od 1,65 do 1,89 tony. Ich przyrost wyniósł 11,1 procent i był niemal taki sam jak w roku, ale dwa razy niższy od zanotowanego w roku. Nadal najszybciej rósł segment samochodów najcięższych, o masie ponad 1,9 tony, który powiększył się o 16,5 procent. Dynamika zmalała w porównaniu do roku o blisko 3 punkty procentowe. W roku w parku samochodowym, niezależnie od rodzaju paliwa, najliczniejsze były auta małolitrażowe, z silnikami o pojemności do 1,399 litrów. W przeciwieństwie do roku modeli z najmniejszymi silnikami przybyło 117,6 tys. czyli o 1,5 procent. Ich udział w parku samochodów osobowych zmniejszył się do 45,2 procent z poziomu 46,5 procent w roku i 48,2 w. O 7,2 procent (553,3 tys) urósł segment aut wyposażonych w silniki o pojemności od 1,4 do 1,999 litrów i było to o niemal 1,5 punktu procentowego wyższe tempo przyrostu niż w roku. Modeli z silnikami o pojemności dwóch litrów i większych przybyło 74,3 tys. przyrost wyniósł 6,6 procent tempo wzrostu było niemal takie samo jak w roku. W roku auta osobowe napędzane silnikami iskrowymi wróciły do łask. Park zarejestrowanych w Polsce takich samochodów wzrósł o 1,2 procent. Dużo szybciej rosła liczba samochodów osobowych napędzanych silnikami wysokoprężnymi w roku ta flota powiększyła się o 14,8 procent. Tempo przyrostu zmalało jednak o 1,2 punktu procentowego w stosunku do roku. W roku na Growing drive for D segment vehicles In terms of weight, the vehicle fleet in continued to be dominated by small (segment A and B) and compact cars (C), which outnumbered large models (D). And although vehicles with weight up to 1399 kg form the most numerous group, it was the only segment in to shrink by 0.9 percent. The decline is over four times lower than in when it accounted for 4.2 percent. Customers mainly focused on models from D and E segments with weight up to 1.65 tons their number went up by over 2.5 percent. The growth rate is almost double versus, but also over three times lower than in. As in previous years the most sought-after were large cars with GVW from 1.65 to 1.89 tons. Their growth accounted for 11.1 percent and was almost identical like in, yet twice as lower versus. The highest dynamics was once again demonstrated by the heaviest segment with GVW over 1.9 tons which soared by 16.5 percent. Its growth dynamics plunged by almost 3 percentage points versus. In, the biggest share in the vehicle fleet, regardless of fuel type, was held by cars fitted with small engines with the size of up to 1,399 litres. Contrary to, the number of vehicles featuring the smallest engines went up by 117,600, i.e. 1.5 percent. Their share in total passenger car fleet declined to 45.2 percent from 46.5 percent in and 48.2 percent in. The segment of cars fitted with 1.4 to litre engines picked up by 7.2 percent (553,300), what means that its growth rate was higher by almost 1.5 percentage points versus. The number of models with two litre and bigger engines went up by 74,300, marking an increase by 6.6 percent and almost identical growth rate like in. Passenger cars fitted with petrol engines returned to favour in. The number of such vehicles registered in Poland went up by 1.2 percent. Much faster growth was demonstrated by passenger cars fitted with diesel units their number in grew by 14.8 percent. Nevertheless, the grow rate slumped by 1.2 percentage points versus. In, there were 2.7 vehicles 18 Raport PZPM 2012

5 jednego zarejestrowanego osobowego diesla przypadało 2,7 samochodów z silnikiem benzynowym, gdy w roku były 3. Według danych GUS park samochodów osobowych napędzanych LPG powiększył się o 6,5 procent (7,2 w roku) do 2 477,6 tys. Polska Organizacja Gazu Płynnego szacuje, że w roku instalacja LPG została zamontowana w 140 tys. samochodów i 180 tys. w roku, a flota aut przystosowanych do spalania autogazu wzrosła w roku o 155 tys., gdy w rok wcześniej o 90 tys. z powodu złomowania (odpowiednio) 25 i ok. 50 tys. samochodów. POGP podaje, że średni wiek auta napędzanego gazem to 14 lat. fitted with petrol units per one passenger diesel, whereas the rate for stood at 3. According to the CSO data, the number of LPG-fuelled passenger cars went up by 6.5 percent (7.2 in ) to 2 477,600 cars. The Polish Liquid Gas Organisation estimates that the number of LPG conversions in stood at 140,000 and 180,000 in, whereas the auto gas-fuelled fleet ballooned by 155,000 in. The figure for the previous year stood at 90,000 since 25,000 and approx. 50,000 vehicles (respectively) were scrapped. The Organisation states that the average age of an auto propanefuelled vehicle stands at 14 years. POLSKA POLAND Województwa bogate i biedne W roku najwięcej pojazdów samochodowych, bo ponad 3,54 mln, było zarejestrowanych w woj. mazowieckim. Śląskie miało niemal 2,52 mln pojazdów, a wielkopolskie ponad 2,35 mln. W takiej samej kolejności województwa występują w rankingu liczby zarejestrowanych aut osobowych: w mazowieckim jest ich 2,62 mln, w śląskim 2,04 i w wielkopolskim 1,75. Wielkopolskie miało największą gęstość samochodów na tysiąc mieszkańców przypadało 510 samochodów osobowych, w mazowieckim 500. Kolejne na liście były woj. opolskie (480) i lubuskie (465). Na drugim końcu pod względem zmotoryzowania były województwa: podlaskie (395), podkarpackie (400) i warmińsko-mazurskie, mające 405 aut na 1000 mieszkańców. Dziesięć województw miało nasycenie samochodami poniżej średniej, która w roku wynosiła 451 aut osobowych na 1000 mieszkańców. Affluent and underprivileged provinces The biggest number, that is, as many as over 3.54 million motor vehicles in were registered in Mazowieckie province. There were almost 2.52 million vehicles in Śląskie, and over 2.35 million in Wielkopolskie province. The ranking reflecting the number of registered passenger cars follows the same sequence: 2.62 million in Mazowieckie, 2.04 million in Śląskie and 1.75 million in Wielkopolskie voivodeship. Wielkopolskie demonstrated the highest density of vehicles 510 passenger cars per 1,000 inhabitants, followed by Mazowieckie with 500 vehicles. Runners-up on the list included Opolskie (480) and Lubuskie (465) voivodeships. Ranking second in terms of motorisation rate were: Podlaskie (395), Podkarpackie (400) and Warmińsko-mazurskie provinces with 405 cars per 1,000 inhabitants. Ten provinces demonstrated below average motorisation rate which in stood at 451 passenger cars per 1,000 inhabitants. Pojazdy samochodowe przypadające na województwa i w przeliczeniu na 1000 ludności w roku Motor vehicles by provinces and per 1,000 inhabitants in Województwa Provinces Ogółem Total Motocykle Motorcycles Samochody osobowe Cars Autobusy Buses Samochody ciężarowe * Trucks * Polska/ Poland Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie *W tym ciągniki siodłowe *Including road tractors Źródło: GUS Source: CSO Report PZPM

6 Największy odsetek aut osobowych mających silniki o pojemności powyżej 2 litrów miały w roku województwa: zachodniopomorskie (8,93 procent), podlaskie (8,48) oraz mazowieckie (8,2). Najniższy zanotowano w świętokrzyskim (5,47), podkarpackim (5,71) oraz w kujawsko-pomorskim (5,78). Kolejność jest taka sama jak w roku, ale we wszystkich województwach odsetek samochodów osobowych z największymi silnikami powiększył się. The highest percentage of passenger cars fitted with units bigger than 2 litres was owned in by residents of the following provinces: Zachodniopomorskie (8.93 percent), Podlaskie (8.48) and Mazowieckie (8.2). The lowest figures were declared for Świętokrzyskie (5.47), Podkarpackie (5.71) and Kujawsko-pomorskie (5.78) provinces. The sequence was the same as in, but the percentage of passenger cars with the biggest engines went up in all provinces. produkcja samochodów osobowych Rok spadków Już trzeci rok z rzędu działające w Polsce fabryki samochodów ograniczyły produkcję. W roku wyprodukowały aut osobowych i dostawczych, o 7,6 procent mniej niż w roku, kiedy z zakładów wyjechało samochodów osobowych i dostawczych. Spadek wynika z ograniczenia o ponad 10 procent produkcji Fiat Auto Poland oraz dziesięciokrotnego zmniejszenia produkcji w FSO, które z końcem lutego roku wygasiło wytwarzanie aut. Tyska fabryka Fiat Auto Poland jest największym tego typu zakładem w Polsce. W roku wyprodukowała samochodów, o blisko 10,5 procent mniej niż w roku. Aut marek Fiata (Fiat, Abarth i Lancia) wyjechało z Tychów sztuk, resztę, czyli stanowił Ford Ka. W podziale na modele włoskiej grupy, najwięcej zanotowano Fiata Pandy ( sztuk), Fiata 500 ( sztuk) oraz Lanci Ypsilon ( sztuk). Abartha 500 zakład wyprodukował sztuki. Z tyskiej fabryki wyjechało 9520 samochodów w wersji van. Eksport Fiata, Lancii i Abartha ze śląskiej fabryki sięgnął 98,3 procent produkcji. Samochody trafiły do 67 krajów świata. Największym odbiorcą były Włochy sztuk, za nimi Francja (36 595), Wielka Brytania (32 068), Niemcy (31 510) i Holandia (16 909). Na drugim miejscu rankingu producentów aut w roku znalazł się gliwicki zakład Opla, który wyprodukował samochody, o 9,6 procent więcej niż w roku. Dla tej fabryki był to kolejny rok wzrostu, tym razem lokomotywą była nowa Astra hatchback, której powstało sztuk. Na kolejnym miejscu znalazła się Astra III sedan z wynikiem aut i bardzo stabilną miesięczną produkcją oscylującą wokół 1,5-2 tys. sztuk. Trzecim, najmniej licz- passenger car production A year of decline It was the third year in row of curbed production at car factories in Poland. Their output in covered 820,426 passenger cars and commercial vehicles, i.e. 7.6 percent less versus when 887,301 passenger cars and LCVs were assembled. A slump in the production volume was the spillover effect of reduced output of Fiat Auto Poland by over 10 per cent and a tenfold decrease in manufacturing at FSO which ceased its automotive production at the end of February. Tychy-based Fiat Auto Poland manufacturing site is the biggest facility of its kind in Poland. Its output in accounted for 467,760 vehicles, i.e. almost 10.5 percent less than in. 400,556 vehicles from Fiat s automotive brands (Fiat, Abarth and Lancia) were assembled in Tychy, while the rest of the production (67,204) was Ford Ka. A breakdown by models of the Italian group indicates that the biggest portion of output accounted for Fiat Panda (205,765), Fiat 500 (149,659) and Lancia Ypsilon (37,560), whereas production of Abartha 500 stood at 7,572 vehicles. Tychy-based facility assembled 9,520 vans. Export of Fiat, Lancia and Abartha brands made at the Silesian facility corresponded to 98.3 percent of its output. Vehicles were exported to 67 countries worldwide. The biggest export partner was Italy 217,569 vehicles, followed by France (36,595), the UK (32,068), Germany (31,510), and the Netherlands (16,909). The second leading automotive manufacturer in was Gliwice-based Opel factory which manufactured 173,962 vehicles, that is 9.6 percent more versus. It was a consecutive year of growth for this facility, which this time was driven by production Produkcja samochodów osobowych i dostawczych w Polsce [000] Production of cars and LCVs in Poland ,2 126, ,3 66,4 899,7 799,3 88,0 887,3 637,2 183,2 820, Cars Osobowe Cars Dostawcze LCVs DostawczeLCVs 516, , , Razem Total ,6 869,6 Źródło: Samar/producenci Source: Samar/manufacturers Produkcja z rozbiciem na marki [w 200 tys.] Production by brands [in thou] DostawczeLCVs 700 Osobowe 600 Cars ,9 176,5 171,6 150, ,8 133,6 96,7 59,7 533,5 149,2 158,7 45,9 Auto Polska Fiat Auto Polska Pozna Volkswagen Poznań Polska Opel Polska FSO DZT 467,8 173,6 173,9 0 Razem Total 991,0 899,7 887,3 820,4 5,0 0,1 Źródło: Samar/producenci Source: Samar/manufacturers DZT FSO Ope Volk Fiat 20 Raport PZPM 2012

7 nym modelem była coupe Astra GTC, której produkcja ruszyła we wrześniu i w kolejnych miesiącach dochoszła do 6 tys. sztuk. Łącznie w Gliwicach powstało tych samochodów. W śląskiej fabryce najbardziej pracowitym miesiącem okazał się luty, gdy bramy fabryki opuściło aut. W kolejnym miesiącu produkcja ledwo przekroczyła 18 tys. sztuk, zaś w następnych spadała, aby w grudniu osiągnąć niecałe 10,2 tys. sztuk o tysiąc więcej niż podczas sierpniowej przerwy wakacyjnej. Tuż za gliwicką fabryką Opla znalazł się zakład Volkswagena w podpoznańskim Antoninku, z którego wyjechało w roku samochodów o 18,4 procent więcej niż w roku. Dla Antonika dobra była druga połowa roku we wrześniu produkcja przekroczyła rekordowe 17,1 tys. sztuk, w kolejnym miesiącu zbliżyła sie do 16,4 tys. i już do końca roku utrzymywała się powyżej 14,2 tys. aut. Polska fabryka niemieckiego koncernu produkowała głównie Caddy tych samochodów powstało , gdy modelu T5 zbudowano W większości oba modele produkowane były w wersji towarowej. Krajowi klienci kupili samochodów. Warszawska FSO, po wygaśnięciu kontraktu z General Motors, w roku zawiesiła produkcję samochodów. Do końca lutego wyprodukowała 4960 Aveo oraz 714 zestawów montażowych FSO Lanos, wysłanych na Ukrainę. Łącznie FSO wyprodukowała 5674 samochody. Lubelska firma DZT, która przejęła od syndyka masy upadłościowej Daewoo Motor Poland prawa do wytwarzania terenowego Honkera oraz dostawczego Lublina III, wyprodukowała w roku 120 terenowych Honkerów i 4 sztuki dostawczych Pasagonów, które są następcą Lublina III. rejestracje samochodów osobowych Życie po kratce Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, analizowanych przez PZPM, w roku urzędy w Polsce zarejestrowały nowych samochodów osobowych i dostawczych o (9,7 procent) mniej niż rok wcześniej. W przypadku modeli osobowych (z homologacją osobową i ciężarową), rejestracje w roku zmniejszyły się o 12,2 procent do Poza lutym, w każdym miesiącu liczba rejestracji była mniejsza niż w roku. Spadek był skutkiem zaniku aut osobowych z homologacją ciężarową, zwanych popularnie z kratką, których rejestracje zmalały o 96,8 procent, do aut. Natomiast samochody osobowe z homologacją osobową cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ich rejestracje zwiększyły się w stosunku do roku o blisko jedną czwartą (24,6 procent). W tym segmencie udany był grudzień, o 28,1 procent lepszy od grudnia roku. Dobry wynik to efekt świątecznych obniżek oraz redukcji cen w związku ze zmianą rocznika. Te sukcesy nie zdołały jednak zrównoważyć braku modeli kratkowych. Słaby wynik importerów aut wynikał nie tylko z braku możliwości odliczania całego VAT od ceny samochodu. Marcowe tsunami i trzęsienie of the new Astra hatchback (136,956). Ranking second was Astra III saloon with 21,227 vehicles and very stable monthly production figures at around 1,500-2,000 vehicles. The third model with the highest production volume was Astra coupe GTC, whose manufacturing kicked off in September to fetch up to 6,000 vehicles in subsequent months. Altogether, Gliwice facility turned out 15,797 of these cars. The busiest month for the Silesian facility was February when 18,486 vehicles were assembled there. Its output barely exceeded 18,000 vehicles in the following months, later demonstrated a decline and stood at merely 10,200 vehicles in December, i.e. 1,000 vehicles less versus August summer break. Ranking third behind Opel manufacturing site in Gliwice was Volkswagen s facility in Antoninek near Poznań which in assembled 173,624 cars 18.4 percent more versus. Its output rose in the second part of the year production in September exceeded the record-breaking level of 17,100 vehicles to come close to 16,400 vehicles in the following month and remain stable at over 14,200 vehicles until the end of the year. The output of the Polish manufacturing facility of the German corporation mainly accounted for Caddy whose production volume stood at 155,029 and T5 produced in 18,595 units. In most cases, both models were produced in cargo versions. 3,377 of those vehicles were purchased by domestic clients. After termination of the contract with General Motors, Warsawbased FSO suspended its automotive production in. It turned out 4,960 Aveos and exported 714 kits for assembly of FSO Lanos to Ukraine until the end of February. Total FSO output accounted for 5,674 vehicles. In, Lublin-based DZT which acquired the rights to manufacturing of the all-terrain Honker and commercial Lublin III from the general receiver of Daewoo Motor Poland produced 120 Honkers and 4 Pasagon cargo carriers, successors of Lublin III. passenger car registrations Life after the bulkhead PZPM analysis based on Central Register of Vehicles indicate that Polish authorities registered 320,120 new passenger cars and commercial vehicles in, i.e. 34,472 (9.7 percent) less than the year before. Registrations of passenger cars (with passenger and heavy vehicle type approval) declined by 12.2 percent in to 277,428 vehicles. In addition, save for February, the number of registrations in all subsequent months was lower versus. The slump was triggered by abolition of heavy vehicle type approvals for passenger cars, commonly dubbed bulkheads, whose registrations plummeted by 96.8 percent to 3,090 vehicles. Passenger cars with standard type approval continued to be popular. The number of their registrations went up by almost one-fourth (24.6 percent) versus. The biggest number of registrations in this segment was recorded in December performance was higher by 28.1 percent versus the same period in. Such favourable figures came as a result of Christmas discounts and price reductions driving clearance sales. Nevertheless, this success was not POLSKA POLAND Report PZPM

8 Rejestracje nowych samochodów osobowych, ranking marek - Registrations of new PC, Top Brands - Rok Year Rok Year Poz. No. Marka Make Ogółem Total Ogółem Total Zmiana % r/r Change % y/y Zmiana poz. r/r Ch. Position y/y Poz. No. Marka Make Ogółem Total Ogółem Total Zmiana % r/r Change % y/y Zmiana poz. r/r Ch. Position y/y 1 SKODA , FORD , OPEL , VOLKSWAGEN , TOYOTA , FIAT , RENAULT , HYUNDAI , NISSAN , KIA , PEUGEOT , CITROEN , CHEVROLET , SUZUKI , HONDA , MITSUBISHI , VOLVO , DACIA , MERCEDES-BENZ , BMW , AUDI , ALFA ROMEO , SUBARU , JEEP , LAND ROVER , MINI , LEXUS , LANCIA , PORSCHE , TATA , INFINITI , SAAB , JAGUAR , DODGE , CHRYSLER , SMART , SAM , SSANGYONG LADA , FERRARI , BENTLEY , ASTON MARTIN , SEAT , MAZDA ,77-1 RAZEM TOTAL ,2 Źródło: PZPM/CEP Source: PZPM/CEP ziemi w Japonii doprowadziło do przerw w dostawach wielu modeli, także europejskich marek. Od sierpnia złotówka osłabiła się o ok. 12 procent, jesienią zmuszając importerów do podwyżek cen aut. Pod koniec roku Tajlandię nawiedziły ulewy, które zalały fabryki kilku japońskich marek i powtórnie wystąpiły ograniczenia w dostawach różnych modeli. Udział samochodów osobowych zarejestrowanych przez indywidualnych nabywców wyniósł w roku 47,8 procent, gdy przed rokiem sięgał 51,8 procent. W roku osoby prywatne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowały 132,6 tys. aut, natomiast 144,8 tys. zarejestrowano na regon. Grupa klientów indywidualnych zmalała o blisko 19 procent, natomiast Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i osobowych z kratką First registrations of new passenger cars and cars with heavy vehicle type approval able to offset the deficit of models fitted with bulkheads. Reasons behind poor performance of automotive importers go beyond lack of prospects for deduction of total value-added tax off the price of the vehicle. Massive tsunami and earthquake which hit Japan in March led to disruptions in deliveries of numerous models, Źródło: PZPM/CEP Source: PZPM/CEP including European brands. In August, the Polish Zloty was depreciated by approx. 12 percent, what forced importers to raise vehicle prices in autumn. At the end of the year Thailand witnessed disastrous floods which destroyed factories of several Japanese brands to cause more disruptions in supplies of various models. The share of passenger cars registered by individual users stood at 47.8 per cent in versus 22 Raport PZPM 2012

9 liczba rejestracji na regon zmniejszyła się o 4,9 procent. W podobnym stopniu zmalały zakupy firm leasingowych. Jak wskazują dane CEP analizowane przez PZPM nabywcy po raz pierwszy zarejestrowali w roku nowe samochody dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Ten wynik jest o 10,2 procent lepszy od zanotowanego w roku. Popyt na modele dostawcze w grudniu był większy niż rok wcześniej o 7 procent, ale tempo wzrostu popytu wyraźnie osłabło pod koniec roku. W Europie Zachodniej sprzedawanych jest ok. trzydziestu samochodów na tysiąc osób populacji, gdy w Polsce ten wskaźnik jest czterokrotnie mniejszy. Polscy klienci chętnie korzystają z możliwości sprowadzenia używanych aut, które konkurują z nowymi. Wśród używanych ok. 10 procent miało mniej niż 4 lata i można szacować, że gdyby nie import samochodów z drugiej ręki, ci nabywcy powiększyliby rynek aut nowych o tys. samochodów. Maleje popyt na SUV-y Przy całkowitym spadku rejestracji aut osobowych przekraczającym 12 procent, zaskakująco dobrze wypadły auta najmniejszych segmentów A (np. Citroen C1, Fiat 500, Suzuki Splash) i B (Chevrolet Aveo, Dacia Logan, Toyota Yaris), które zmalały odpowiednio o 8 i 8,9 procent, a więc w mniejszym stopniu od całego rynku. Rejestracje aut obu segmentów zwiększyły udział w rynku, który na koniec roku wyniósł 5,4 procent dla segmentu A oraz 25,2 procent dla segmentu B. Bardzo popularny segment kompaktów (oznaczany także literą C, reprezentowany przez takie modele jak np. VW Golf, Opla Astrę oraz Skodę Octavię) stracił 14,1 procent rejestracji, w związku z czym jego rynkowy udział zmalał o nieca percent the year before. In, individuals conducting economic activity registered 132,600 vehicles, whereas 144,800 motor vehicles were registered by companies holding REGON numbers. The group of individual clients contracted by almost 19 percent, whereas the number of registrations made by companies declined by 4.9 percent. Similar trends were reflected by sales to lease companies. CEP data analyzed by PZPM indicate that 42,692 new commercial vehicles with GVW below 3.5t were registered for the first time in. This figure is higher by 10.2 percent versus. Demand for commercial vehicles in December exceeded the figure for the previous year by 7 percent, but demand dynamics visibly declined at the end of the year. Sales in Western Europe account for approx. thirty vehicles per 1,000 population, whereas the figure for Poland is four times lower. Polish drivers eagerly import second-hand cars which compete against new ones. Around 10 percent of used vehicles were under four years old and it is fair to say that without second-hand imports, their owners would buy 50,000-60,000 vehicles on the new car market. Declining demand for SUVs Despite an overall slump in registrations of passenger cars which exceeded 12 percent, astonishingly good were results demonstrated by the smallest A (e.g. Citroen C1, Fiat 500, Suzuki Splash) and B segments (Chevrolet Aveo, Dacia Logan, Toyota Yaris) which shrank by 8 and 8.9 percent, respectively, i.e. less than total market. Registrations in both segments increased their market share which at the end of totalled 5.4 percent for A segment and POLSKA POLAND Segmentacja rynku samochodów osobowych [szt] Passenger car market segmentation [in units] Rejestracje aut osobowych i osobowych z kratką z podziałem na rodzaj napędu First registrations of cars and cars with bulkhead by fuel type A B C D E F Sport & Cabrio Zmiana % / A -8, Change % / B -8, C -14, D -16, E 4, F 46, Sport 1344 & Cabrio , Małe SUV , Small SUVs Duże SUV Large SUVs , Małe vany ,3 Small MPVs Duże vany Large MPVs , Kombivan LAVs , Minibus 1854 Minibuses , Źródło: PZPM Source: PZPM 0 Benzyna Petrol Wysokoprężny Diesel 0 Benzyna Petrol Benzyna Petrol LPG -1, Wysokoprężny Diesel Zmiana % / Change % / ,71 Wysokoprężny Diesel LPG CNG Elektryczny Electric Hybryda Hybrid CNG Elektryczny Hybryda Report Electric Hybrid PZPM 2012 LPG , CNG Razem Total , , Elektryczny Electric 7 35 Hybryda Hybrid Źródło: PZPM/CEP Source: PZPM/CEP 23

10 ły punkt procentowy do 28,8 procent. Takich aut zarejestrowano blisko 80 tys. Segment D (Alfa Romeo 159, Ford Mondeo, Mazda 6) zanotował 16,8-procentowy spadek rejestracji. Natomiast luksusowe limuzyny segmentów E (Audi A6, Infiniti M, Saab 9-5) oraz F (BMW Serii 7, Lexus LS, Mercedes-Benz Klasy S) zwiększyły sprzedaż o (odpowiednio) 4,3 oraz 46,1 procent. Mimo dużych wzrostów oba segmenty łącznie zwiększyły udział w rynku o 0,3 punktu procentowego do 1,6 procent, co wynika z niewielkiej sprzedaży np. limuzyn segmentu F zarejestrowano niecałe 3,7 tys. sztuk. Rośnie zainteresowanie autami jednobryłowymi. Rejestracje małych vanów (Nissan Note, Renault Scenic, Subaru Trezia) wzrosły o 5,4 procent. Wolniej od całości rynku (o 4,1 procent) spadła liczba rejestracji dużych vanów (Honda Odysey, Lancia Voyager, Mitsubishi Grandis), w rezultacie samochody jednobryłowe zdobyły łącznie 6,1 procent rynku, gdy w roku miały 5,7 procent. Także udział aut sportowych i kabrio (Hyundai Genesis, Jaguar XK, Peugeot RCZ) wzrósł z 0,4 do 0,5 procent. Klienci chętnie wybierali także małe SUV-y (Jeep Compass, Kia Sportage, Land Rover Freelander), dzięki czemu ich udział w rynku sięgnął 15,6 procent i był niemal o punkt procentowy większy niż rok wcześniej. W przeciwieństwie do małych, rejestracje dużych SUV-ów (Cadillac Escalade, Porsche Cayenne, Volvo XC90) zmalały o 40,7 procent do 3,7 tys. Duży, bo 36,5-procentowy spadek rejestracji zanotowały również auta z nadwoziami kombivan (Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Volkswagen Caddy). Rekordzistą pod względem wzrostu liczby rejestracji w roku w grupie samochodów osobowych okazały się minibusy, będące pasażerskimi wersjami furgonów (Mercedes-Benz Viano, Opel Vivaro, Renault Trafic). Popyt na nie powiększył się o 42,6 procent, zapewne w związku z wycofaniem możliwości odliczania 100% VAT, gdy takie samochody były homologowane na ciężarowe, wróciło wobec tego zainteresowanie ich wersjami osobowymi. Odwrót od diesla Wysokie ceny ON zniechęciły klientów do samochodów napędzanych silnikami wysokoprężnymi ich udział spadł o 6 punktów procentowych do 39,6 procent. Urzędy zarejestrowały o ponad 34 tys. takich aut mniej w porównaniu do roku. Nie ma popytu na nowe samochody napędzane LPG ich liczba w rejestracjach w roku zmalała o 33 procent. Przyczyną malejącego zainteresowania tak wyposażonymi samochodami są wysokie koszty instalacji LPG. W autach benzynowych największym wzięciem cieszą się silniki o pojemności od 1,0 do 1,4 l, ich udział w rynku wyniósł niemal 54 procent. Jednak liczba rejestracji w tym segmencie zmalała o blisko 7 procent, najdynamiczniej wzrosła natomiast w segmencie aut z silnikami o pojemności od 1,4 do 1,6 l i to o 16,4 procent. Powiększyła się także liczba rejestracji modeli z silnikami o pojemności od 2,0 do 2,5 l o 11,5 procent oraz samochodów wyposażonych w najmniejsze silniki o pojemności do 1,0 l (o blisko 2 procent) percent for B segment. The sought-after compact segment (known as C, represented by such models as VW Golf, Opel Astra, and Skoda Octavia) declined by 14.1 percent in terms of registrations, whereas its overall market share dropped by nearly one percentage point to 28.8 percent, with almost 80,000 registered cars in this category. Segment D (Alfa Romeo 159, Ford Mondeo, Mazda 6) witnessed a 16.8 percent decrease in registrations, whereas the luxury E saloon (Audi A6, Infiniti M, Saab 9-5) and F segments (BMW Series 7, Lexus LS, Mercedes-Benz Class S) demonstrated higher sales by 4.3 and 46.1 percent, respectively. Despite major growth, both segments boosted their overall market share by 0.3 percentage points to 1.6 percent, what is a consequence of low sales for instance, registrations of F segment saloons accounted for merely 3,700 cars. The popularity of one-box vehicles is growing. Registrations of small vans (Nissan Note, Renault Scenic, Subaru Trezia) grew by 5.4 percent. The number of registrations of large vans (Honda Odysey, Lancia Voyager, Mitsubishi Grandis) declined less than total market (by 4.1 percent), what gave vehicles with one-box design 6.1 percent of market share altogether versus 5.7 percent in. In addition, the share of sport versions and convertibles (Hyundai Genesis, Jaguar XK, Peugeot RCZ) picked up from 0.4 to 0.5 percent. Clients took keen interest in small SUVs (Jeep Compass, Kia Sportage, Land Rover Freelander), what boosted their market share to 15.6 percent and contributed to a year-toyear increase of the segment by almost one percentage point. Contrary to the small SUV category, registrations of larger SUVs (Cadillac Escalade, Porsche Cayenne, Volvo XC90) dropped by 40.7 percent to 3,700 vehicles. A major decrease by 36.5 percent was also demonstrated by MPVs (Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Volkswagen Caddy). The record-breaking growth in the number of passenger car registrations in was demonstrated by minibuses passenger versions of heavy vans (Mercedes-Benz Viano, Opel Vivaro, Renault Trafic). Demand for this category ballooned by 42.6 percent, probably as a result of abolition of full VAT deduction off heavy type approval versions. Faced with no such option, clients took keen interest in passenger versions. Retreat from diesel units Soaring diesel prices discouraged consumers from buying cars fitted with diesel units whose share dropped by 6 percentage points to 39.6 percent. The number of registrations declined by over 34,000 vehicles compared to. There is no demand for new propane-powered (LPG) vehicles whose registrations in went down by 33 percent. Reasons behind declining interest include the high cost of LPG conversion. The most sought-after engines in the petrol unit segment ranged from 1.0 to 1.4 l, and their total market share stood at almost 54 percent. Despite such high demand the number of registrations in this category shrunk by almost 7 percent, and 24 Raport PZPM 2012

11 Udział napędów w rejestracji aut osobowych The share of drives in car registrations LPG 1,54 LPG 1,17 CNG 0,01 ON Diesel 45,54 CNG 0,02 ON Diesel 39,56 Elektryczny Electric 0,01 Elektryczny Electric 0,00 Benzyna Petrol 52,77 Benzyna Petrol 59,01 Hybryda Hybrid 0,14 Hybryda Hybrid 0,23 Źródło: PZPM/CEP Source: PZPM/CEP Hybryda Hybrid Elektryczny Electric CNG LPG ON Diesel Benzyna Petrol Rejestracje aut osobowych i osobowych z kratką w roku według pojemności silnika [%] Registrations of cars Hybryda and cars with heavy vehicle type approval in Hybrid by engine capacity [in %] Elektryczny Electric CNG Benzyna Petrol Do 1,0 l LPG Up to 1.0 l 4,56 Wysokoprężny Diesel 0,01 LPG 4,33 Hybryda Hybrid 0,00 ON Od 1,0 do 1,4 Diesel From 1.0 to ,93 5,97 39,02 13,1 Benzyna Od 1,4 do 1,6 Petrol From 1.4 to ,57 38,02 53,24 20,59 Od 1,6 do 2,0 From 1.6 to 2.0 Od 2,0 do 2,5 From 2.0 to 2.5 Od 2,5 do 3,0 From 2.5 to 3.0 Powyżej 3,0 Over 3.0 B.d. Unknown 13,1 44,7 3,38 46,96 0,8 6,81 0,03 0,00 0,29 4,09 0,00 0,00 0,73 0,04 0,00 19,34 0,02 0,00 0,00 0,00 Źródło: PZPM/CEP Source: PZPM/CEP POLSKA POLAND Hybr Hybr Elekt Elect CNG Największe silniki, mające ponad 2,5 l straciły blisko jedną czwartą rejestracji. W przypadku silników wysokoprężnych najczęściej były rejestrowane auta z dieslami o pojemności od 1,6 do 2,0 l zajęły 44,7 procent rynku, na drugim miejscu uplasowały się samochody z silnikami o pojemności od 1,4 do 1,6 l. Liczba rejestracji diesli w roku zmalała o 23,7 procent, a najbardziej zmalała rejestracja silników o pojemności do 1,4 l, bo o 40 procent. Znacząco, o 36 procent spadło także zainteresowanie ponad 3-litrowymi dieslami. O ile jednak w przypadku silników benzynowych pojemności powyżej 3,0 l stanowią 0,02 procent tej części rynku, dla diesli ten odsetek był 20 razy większy i sięgał na koniec roku 0,4 procent. Z kolei silniki najmniejsze, litrowe, w przypadku diesli stanowią 0,01 procent rynku, zaś w jednostkach z zapłonem iskrowym ta pojemność zajmuje 4,56 procent. Najpopularniejsze marki Jak wskazują opracowane przez PZPM dane rejestracyjne zbierane przez Centralną Ewidencję Pojazdów, pierwsza trójka, mimo ok. 10-procentowych spadków rejestracji, pozostała niezmienna w stosunku do roku. Liderem polskiego rynku aut osobowych została w roku po raz kolejny Skoda z rejestracjami samochodów, o 9 procent mniej niż w roku. Spadek w liczbie rejestracji nie przeszkodził czeskiej marce zwiększyć udział w rynku o 0,4 punktu procentowego do 11,7 procent. Na drugim miejscu w roku uplasował się Ford, który zdobył 8,3 procent rynku, rejestrując samochodów o 9,4 procent mniej niż w roku. Na trzecim miejscu, mając 7,9 procent rynku był Opel, który zarejestrował samochodów, o 12,5 procent mniej niż rok wcześniej. Volkswagen uplasował się na czwartej pozycji, uzyskując 7,2 procent rynku przy zarejestrowanych samochodach, czyli o 0,2 procent więcej niż w roku. VW jest jedyną marką w pierwszej piątce, która pothe most dynamic growth by 16.4 percent was observed in the segment of vehicles fitted with 1.4 to 1.6 l units. Registrations of models with l engines grew by almost 11.5 percent, whereas the share of cars with the smallest units up to 1.0 l went up by nearly 2 percent. The biggest units with the size of over 2.5 l have lost almost one-fourth of their share in registrations. The majority of registered vehicles with diesel units featured engines with the size from 1.6 to 2.0 l. This category accounted for 44.7 percent of total market. Ranking second were vehicles with l units. The number of registrations of diesel-powered cars in dwindled by 23.7 percent, whereas the biggest decrease estimated at 40 percent was observed for 1.4l and under units. Another major decline by 36 percent was demonstrated by over 3 l diesel engines. Over 3.0 l petrol units account for barely 0.02 percent of total market, whereas the figure for diesel engines was 20 times higher and fetched 0.4 percent at the end of. On the other hand, the smallest diesel units hold 0.01 percent of market share, and petrol engines correspond to 4.56 percent of total market. The most popular brands PZPM registration data driven by records from the Central Registry of Vehicles indicate that despite a 10 percent slump in the number of registrations, three best-selling brands remained stable since. Skoda repeated its market success in and retained its position of the leader on the Polish passenger car market with sales of 32,406 vehicles, i.e. 9 percent less versus. Despite a decline in registrations, the Czech brand managed to boost its market share by 0.4 percentage points to 11.7 percent. Ranking second in was Ford holding 8.3 percent of market share and 23,150 registered vehicles 9.4 percent less than in. Ranking third with 7.9 percent of market share came Opel whose registrations accounted for 21,930 vehicles, that is 12.5 percent less than the year before. Volkswagen came fourth with 7.2 percent market LPG ON Diese Benz Petro Report PZPM

12 prawiła wyniki rejestracji. Z rejestracjami samochodów (spadek o 22,1 procent) Toyota zajęła piąte miejsce i 6,8 procent rynku. W rankingu rejestracji roku Fiat znalazł się na szóstej pozycji. Włoska marka zanotowała 25,9-procentowy spadek rejestracji do sztuk i zajęła 6,4 procent rynku. Dalej jest Renault, którego spadek rejestracji wyniósł niemal 10 procent. Urzędy zarejestrowały aut osobowych (oraz osobowych z kratką) marki Renault, co dało marce 6,1 procent rynku. Ponad punkt procentowy mniej zdobył Hyundai, z rejestracjami aut, o 0,9 procent więcej niż w roku. Udział Hyundaia w rynku po raz pierwszy przekroczył 5 procent (5,1 procent). Tuż za nim, z 14,6-procentowym wzrostem znalazł się Nissan, który zarejestrował samochody i zdobył 5-procentowy udział w rynku. Pierwszą dziesiątkę zamyka Kia, której rejestracje zmalały o 18,4 procent do aut, co dało marce 4,6 procent rynku. Wśród wolumenowych marek duży spadek rejestracji zanotowała Honda (o 37,3 procent), która z wynikiem aut znalazła się na piętnastym miejscu. Miejsce poniżej znalazło się Mitsubishi z wynikiem samochodów przy spadku rejestracji o 33,3 procent. Podobny zanotowała Mazda (33,8 procent, do 2524 aut) oraz Subaru (38,5 procent do 1204 samochodów). Z marek niejapońskich Peugeot i Citroen zantowały spadki (odpowiednio) o 20,2 procent oraz o 22 procent. Marki znalazły się na jedenastym i dwunastym miejscu w rankingu najczęściej rejestrowanych marek, z wynikami oraz sztuk. Wśród najdynamiczniej rosnących marek wolumenowych znalazł się Chevrolet, który zwiększył rejestracje o 23,9 procent do 7660 aut. Amerykańska marka zdobyła w ten sposób 2,8 procent rynku i trzynaste miejsce. Dacia wykazała się ponad 12-procentowym wzrostem sprzedaży do 4869 sztuk. W trzeciej i czwartej dziesiątce najszybciej rosły marki należące do Fiata. Znajdująca się na dwudziestym czwartym miejscu Alfa Romeo zwiększyła rejestracje o 38 procent do 1548 aut, lokujacy się o dwa oczka niżej Jeep powiększył rejestracje o 39 procent do 566 samochodów, zaś plasująca się na trzydziestym miejscu Lancia poprawiła wyniki rejestracji o 55,4 procent do 443 sztuk. Wspomnieć trzeba także o dobrym wyniku Mini, którego rejestracje zwiększyły się niemal o 34 procent do 552 aut. W ostatnim roku funkcjonowania fabryki Saaba, marka sprzedała w Polsce 167 samochodów, o blisko 2 procent więcej niż rok wcześniej. Najpopularniejsze modele Ze analiz PZPM na podstawie danych CEP wynika, że najczęściej rejestrowanym modelem była Skoda Octavia, która zakończyła rok z wynikiem zarejestrowanych aut, co było wynikiem gorszym od zanotowanego w roku o 8,5 procent. Octavia zbobyła 5,8 procent rynku, natomiast druga w rankingu Astra 4 procent. Opel zarejestrował sztuk bestsellera, o 6,2 procent mniej niż w roku. Na trzecim share and 20,068 registered vehicles, i.e. 0.2 percent more versus. VW is the only brand from the top five which improved its registration results. With 18,866 registered vehicles (a drop by 22.1 percent), Toyota took the fifth position and 6.8 percent of market share. Fiat ranked sixth in terms of registrations in. The Italian brand demonstrated a 25.9 percent decline in registrations to 17,775 vehicles and held 6.4 percent of market share. Ranking behind it was Renault whose registrations dwindled by almost 10 percent. Authorities registered 16,944 passenger cars (and cars with heavy vehicle type approval) from Renault, what gives the brand 6.1 percent of market share. This is one percentage point more than Hyundai whose registrations accounted for 14,121 vehicles, that is 0.9 percent more versus. For the first time ever its market share has exceeded 5 percent (5.1 percent). Ranking just behind it with 14.6 percent growth was Nissan with 13,922 registered vehicles and 5 percent of market share. The tenth position was secured by Kia whose registrations went down by 18.4 percent to 12,735 vehicles, giving it 4.6 percent of market share. In terms of volume, a major slump was declared by Honda (by 37.3 percent) which ranked 15th with 6,790 registered vehicles. Just behind it came Mitsubishi with 6,168 vehicles and a decline in registrations by 33.3 percent. Similar results were declared by Mazda (33.8 percent, to 2,524 vehicles) and Subaru (38.5 percent to 1,204 vehicles). Among non-japanese brands more slumps by 20.2 percent and 22 percent, respectively, were witnessed by Peugeot and Citroen. Both brands ranked 11th and 12th among the most frequently registered brand with results totalling 11,200 and 10,544 vehicles. The most dynamic growth in sales volume was demonstrated by Chevrolet which boosted the number of its registrations by 23.9 percent to 7,660 vehicles. The US brand won 2.8 percent of market share and took the 13th position. Dacia generated over 12 percent of growth in sales which went up to 4,869 vehicles. The biggest upsurge In the third and the fourth top ten was demonstrated by a Fiat s brand. Ranking 24th, Alfa Romeo boosted its registration by 38 percent to 1,548 vehicles, whereas Jeep, ranking two places below, increased its registrations by 39 percent to 566 vehicles. Coming 30th, Lancia improved its registration performance by 55.4 percent to 443 cars. It should be stressed that excellent performance was demonstrated by Mini whose registrations soared by almost 34 percent to 552 cars. In the last year of operations of Saab s production facility, the brand sold 167 vehicles in Poland, almost 2 percent more than the year before. The most sought-after models PZPM data analysis based on registration statistics of the Central Registry of Vehicles indicate that the most frequently registered model was Skoda Octavia whose results for accounted for 16,011 registered vehicles, i.e. less by 8.5 percent versus. Octavia held 5.8 percent of market share, whereas the second most popular car Opel Astra had 4 percent of share. Opel registered 11,148 of its best-selling vehicles, i.e. 6.2 percent less 26 Raport PZPM 2012

13 miejscu znalazła się Skoda Fabia z wynikiem sztuk, o 8,8 procent mniej niż w roku. Spadek większy o dwa punkty procentowe zanotował Ford Focus, których zarejestrowano 9277 sztuk. Pierwszą piątkę zamyka Toyota Yaris z rejestracją 6562 aut, o 19 procent mniej niż w roku. Tuż za Yarisem znalazł się Nissan Qashqai, których zarejestrowano 6349 sztuk, o 12 procent mniej niż w roku. Strefę spadków w pierwszej dziesiątce zamyka Fiat z modelem Punto. Rejestracje tego modelu zmalały o 31,7 procent do 5965 aut. Plasujący się na kolejnym miejscu Fiat Panda zanotował 3,2-procentowy wzrost rejestracji do 5770 sztuk, za nim znalazł się VW Golf, który zwiększył liczbę rejestracji o 16,4 procent od 5614 sztuk. Pierwszą dziesiątkę zamyka Ford Fiesta, której rejestracje wzrosły o 36 procent do 5530 sztuk. Jak trudny był rynek w roku może świadczyć mała liczba modeli, których liczba rejestracji zwyżkowała: w pierwszej pięćdziesiątce zaledwie 15 poprawiło sprzedaż i w większości są to modele wprowadzone do oferty w roku. W drugiej dziesiątce poprawiło wynik znajdujące się na trzynastej pozycji Renault Clio (niewiele, bo o 0,1 procent, ale biorąc pod uwagę spadek liczby rejstracji o ponad 12 procent to dobry wynik), o 16 oczek, na osiemnaste miejsce, przeskoczyła Kia Sportage zwiększając liczbę rejestracji o 43,3 procent, natomiast Chevrolet Aveo poprawił wynik o 20 procent i znalazł się na dwudziestym miejscu. W trzeciej dziesiątce Dacia Duster zwiększyła liczbę rejestracji o ponad 78 procent, co zapewniło jej 23. miejsce. Nissan Micra znalazł się na trzydziestym miejscu rankingu dzięki wzrostowi liczby rejestracji o 109 procent. Nowy Citroen C4 zwiększył liczbę rejestracji do 2099 sztuk, o 240,7 procent, co zapewniło mu trzydziestą siódmą lokatę. Toyota Corolla polepszyła wynik o 9,4 procent do 1881 aut i zajęła 42. miejsce. Swoistym rekordzistą w pierwszej pięćdziesiątce został Peugeot 508, którego sprzedaż rozpoczęła się w lutym i do końca roku osiągnęła 1539 aut, dzięki temu model zajął pięćdziesiąte miejsce w rankingu. versus. Ranking third was Skoda Fabia with 10,722 vehicles, that is, 8.8 percent less than in. A deeper slump by two percentage points was demonstrated by Ford Focus whose registrations accounted for 9,277 vehicles. Toyota Yaris closes the top five with 6,562 registered cars, i.e. 19 percent less versus. Ranking just behind it was Nissan Qashqai with 6,349 registrations, that is, 12 percent less versus. Declining figures in the top ten were also declared by Fiat Punto whose registrations dwindled by 31.7 percent to 5,965 vehicles. Ranking just behind it, Fiat Panda declared a 3.2 percent growth in registrations to 5,770 vehicles. The next position was taken by VW Golf which boosted its registrations by 16.4 percent to 5,614 vehicles. Coming tenth was Ford Fiesta whose registrations picked up by 36 percent to 5,530 vehicles. Challenges of are best reflected by the scarce number of models whose registrations increased: barely 15 models from the top 50 generated higher sales and these were mainly new products launched in. Ranking in the top twenty on the 13th position, Renault Clio managed to improve its performance (a slight increase by 0.1 percent, but a good result given a slump in registrations by over 12 percent), Kia Sportage advanced by 16 positions to take the 18th place and boosted its registrations by 43.3 percent, whereas Chevrolet Aveo increased its sales by 20 percent and eventually came 20th. In the top 30, Dacia Duster improved its registration figures by over 78 percent, and ranked 23rd. Nissan Micra came 30th in the ranking as a result of growth by 109 percent in its registrations. The new Citroen C4 increased its registrations to 2,099 vehicles, by percent, what gave it the 37th place. Toyota Corolla enhanced its performance by 9.4 percent to 1,881 vehicles and came 42nd. A specific record-holder in the top 50 is Peugeot 508 whose sales started in February and by the year s end registrations reached 1,539 vehicles, what gave it the 50th place. POLSKA POLAND Liczba rejestracji najpopularniejszych modeli w roku Registrations of the most popular models in Skoda Octavia Opel Astra Skoda Fabia Ford Focus Toyota Yaris Nissan Qashqai Fiat Punto Fiat Panda Volkswagen Golf Ford Fiesta Źródło: PZPM/CEP Source: PZPM/CEP Pierwsza dziesiątka dealerów w roku Top ten dealers in Poland in Firma Company Liczba sprzedanych aut Number of cars sold Zmiana Change Liczba punktów dealerskich Number of dealerships Polska Grupa Dealerów ,9% 11 Grupa Krotoski Cichy ,3% 13 Grupa BEMO Motors ,6% 9 Carservis S.A ,7% 11 Pol Mot Auto ,6% 11 KPI Retail ,6% 5 Carsed ,2% 4 Sobiesław Zasada S.A ,7% 8 Inter Auto ,4% 4 Grupa PTH (Polmozbyt Toruń Holding) ,1% 14 Źródło: DCG Dealer Consulting Group, Samar Source: DCG Dealer Consulting Group, Samar Report PZPM

14 Dealerzy Na koniec roku w Polsce działało blisko tysiąc dealerów, mających 2027 punktów sprzedaży, o 2,4 procent więcej niż w roku. Z raportu przygotowanego przez firmę konsultingową DCG oraz Instytut Badania Rynku Motoryzacyjnego Samar wynika, że branża dealerska konsoliduje się. W roku udział największych 50 dealerów w całości sprzedaży sięgnął 38,79 procent i powiększył się w stosunku do roku o 2 punkty procentowe. Tempo konsolidacji zmalało w stosunku do roku, kiedy wyniosło 2,69 punktów procentowych. Dla porównania udział największych dealerów w roku sięgał 31,16 procent rynku. Raport podkreśla, że jest to jeden z najwyższych wskaźników koncentracji na europejskim rynku, a w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech w ostatnich latach nawet w niewielkim stopniu obniżył się. Autorzy raportu tłumaczą postępującą konsolidację ponadprzeciętnymi wynikami sprzedaży największych dealerów oraz licznymi nowymi placówkami, a także pozyskiwaniem nowych marek. Pierwsza 50. dealerów zmniejszyła sprzedaż o 2,75 procent, gdy cały rynek (samochody osobowe i dostawcze) zmalał o 7,42 procent. Przed spadkami nie uchroniło się 28 dealerów z pierwszej 50. Wśród polskich dealerów 78 procent w pierwszej 50. to koncerny wielomarkowe, o 2 procent więcej niż w roku. Pierwsza dziesiątka jest wyłącznie wielomarkowa i zdobyła 15,75 procent rynku. W poprzednim roku miała 14,55 procent, a w roku 12,23 procent. Na liście pojawiło się 5 nowych firm, wszystkie wielomarkowe. Wśród dealerów jednomarkowych najwyższe miejsce w rankingu ma sprzedający Skodę warszawski Wimar, który uplasował się na 12 pozycji. Większość firm na liście to przedsiębiorstwa działające w dużych ośrodkach miejskich. Spośród firm z listy, 32 miały wzrost sprzedaży większy niż średnia dla całego rynku. Najwyższy wzrost, sięgający 40,1 procent, zanotował warszawski dealer Kia, firma AS Motors. Natomiast najwyższe spadki przypadły dealerom Toyoty: Toyota Bielany (redukcja o 32,4 procent) oraz katowickie M.G. Centrum (-29 procent). Na liście TOP 50 nastąpiło tylko 6 zmian, o 3 mniej niż w roku i o 6 mniej niż w. Autorzy raportu uważają, że świadczy to o rosnącej stabilizacji polskich firm dealerskich. Firma dealerska z listy TOP 50 dysponowała przeciętnie 4,42 punktu sprzedaży. W roku ten wskaźnik wynosił 4,28 i systematycznie rośnie każdego roku o kilka procent. Samochody dla firm Zakupy aut dla firm stanowiły w roku 52,19 procent rynku o 4 punkty procentowe więcej niż w roku, wynika z danych PZPM. Wzrost znaczenia zakupów firmowych pomimo mniejszej sprzedaży w liczbach bezwzględnych w roku firmy nabyły 144,8 tys. aut, gdy rok wcześniej 152,2 tys. Spadek wyniósł 4,9 procent, ale jeszcze szybciej malało zainteresowanie nowymi samochodami klientów indywidualnych, którzy nabyli 132,6 tys. aut, o niemal 19 procent mniej niż w roku. W roku firmy z branży leasin- Dealerships At the end of, Poland was home to almost a thousand dealerships operating 2,027 showrooms, that is 2.4 percent more than in. A report of DCG consulting company and Samar Automotive Market Institute points out to consolidation of the dealership sector. In, fifty leading dealerships won over percent of market share, i.e. 2 percentage points more versus. The pace of consolidation decelerated versus when it stood at 2.69 percentage points. As a comparison, the share of the leading dealerships in totalled percent of market share. The report stresses that this segment demonstrates one of the highest concentration rates on the European market which has recently contracted slightly in the UK, France, and Germany. Authors of the report argue that its progressive consolidation is driven by above-average sales results of the biggest dealerships, a large number of new facilities and sales of new brands. Sales of the top 50. dealerships dwindled by 2.75 percent, whereas the total market (passenger cars and commercial vehicles) shrunk by 7.42 percent. Downward trends have also affected 28 dealerships from the top percent of dealerships from the top 50 are multi-brand facilities, that is 2 percent more versus. The top 10 is multi-branded and currently holds percent of market share versus last year s percent and percent in. The list features five newcomers, all multi-branded dealerships. Ranking first among single-branded dealerships is Warsaw-based Wiman marketing Skoda which secured the 12th position. The majority of best-ranking dealerships operate in major cities, and 32 businesses from the list declared higher than market average sales results. The biggest growth totalling 40.1 percent was declared by Warsaw-based Kia dealer, AS Motors. The highest decline affected Toyota dealerships: Toyota Bielany (drop by 32.4 percent) and Katowice-based M.G. Centrum (-29 percent). There are only six changes to the TOP 50 list, three less versus and six less versus, what authors of the report believe to be a testimony to the continued stabilisation of the Polish dealership sector. An average dealership from the top 50 had 4.42 showrooms. The figure for stood at 4.28 and has been growing steadily year by year by several percent. Business fleet PZPM data indicate that business fleet held of market share in 4 percentage points more versus. Despite lower sales in absolute figures, procurements made by businesses began to play a more prominent role in companies purchased 144,800 vehicles versus 152,200 the year before. A drop accounted for 4.9 percent, but interest of individual consumers in new cars dwindled at an even faster pace. This group bought 132,600 cars, that is, almost 19 percent less versus. In, lease and fleet management companies 28 Raport PZPM 2012

15 gowej i zarządzania flotą kupiły 67,76 procent aut nabytych przez firmy, gdy w roku ten odsetek sięgał 71,12 procent. Mimo to o 9 procent, do 144,9 tys. aut powiększyła się w stosunku do roku liczba samochodów obsługiwanych w full service leasingu, jak wynika z raportu Instytutu Keralla Research. Liczba klientów zmniejszyła się o 20 procent do niecałych 16,6 tys. IKR podsumowuje, że w roku 111,1 tys. aut było w full service leasingu. Do tej usługi Instytut Keralla zalicza full service leasing (6,8 tys. klientów, w większości dużych przedsiębiorstw) oraz leasing niepełnoobsługowy (8,5 tys. klientów, głównie małych i średnich firm). Wyłącznie w obsłudze znajdowało się 13,2 tys. samochodów, 4,1 tys. w dzierżawie oraz 16,6 tys. w niepełnym wynajmie. IKR podkreśla, że jedyny segment który się skurczył, to wyłączne zarządzanie w roku liczba aut w tej usłudze zmalała o 13 procent. Wartość wyleasingowanych w roku pojazdów według danych Związku Polskiego Leasingu wzrosła w stosunku do roku o 6,1 procent do 16,9 mld zł. Po raz kolejny zmalała o ponad 11 procent, do niecałych 9,6 mld zł, wartość wyleasingowanych aut osobowych i dostawczych do 3,5t. Spadek pogłębił się niemal dwukrotnie w stosunku do roku, co jest po części wynikiem likwidacji możliwości odliczenia VAT dla aut z kratką. Segment samochodów o dmc do 3,5 tony, ciężarowych i dostawczych, w którym raportowane są tego typu auta, w roku zmalał warościowo w stosunku do czwartego kwartału roku o 74,4 procent. Takich samochodów klienci wyleasingowali w roku sztuk. O ponad 53 procent, do ponad 6,7 mld zł wzrosła wartość wyleasingowanych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Dynamika zmalała jednak dwukrotnie w stosunku do poprzedniego roku. Szacunkowa wartość netto pojazdów przekazanych w leasing [mln zł] Estimated net value of leased vehicles [in PLN m] , , , , , Źródło: ZPL Source: ZPL purchased percent of total vehicles bought by businesses, whereas the figure for stood at percent. A report of Keralla Research Institute indicates that despite such developments, the number of cars in full service lease went up by 9 percent to 144,900 cars versus. The number of clients declined by 20 percent to under 16,600. IKR concludes that 111,100 cars in were covered by full service lease. According to classification of Keralla institute, this segment includes full service lease (6,800 clients, mainly large enterprises) and partial service lease (8,500 clients, mainly small and medium-sized companies). 13,200 cars were leased and serviced, 4,100 leased and 16,600 subject to partial rental. IKR stresses that the only segment to contract was fleet management in, the number of cars in this category declined by 13 percent. According to data of the Polish Lease Association, the value of cars leased in grew as compared to by 6.1 percent to PLN 16.9b, whereas the value of leased passenger cars and commercial vehicles up to 3.5t has dropped once again by over 11 percent to under PLN 9.6b. The decline deepened almost twice versus, what is partially an after-effect of no prospects for VAT deduction off passenger cars with heavy vehicle type approvals. The value of the segment featuring trucks and commercial vehicles with GVW up to 3.5t declined by 74.4 percent in versus the fourth quarter of. In, 23,378 of such cars were leased by clients. The value of trucks with GVW above 3.5t picked up by over 53 percent to over PLN 6.7b in, yet its dynamics went down twice as compared to the previous year. After four quarters, the Polish Vehicle Lease and Hire Association reported that its 15 members managed a fleet of 93,216 POLSKA POLAND Rodzaj i liczba leasingowanych pojazdów Type and number of leased vehicles Razem Total Osobowe Cars Osobowe Cars tractors Ciarowe i cigniki siodowe Trucks and Razem Total Razem Total Razem Total Osobowe Cars Ciarowe i cigniki siodowe Trucks and tractors Autobusy Buses Osobowe Cars Cars Osobowe Ciarowe i cigniki siodowe Trucks and tractors i cigniki siodowe Trucks and tractors Ciarowe Buses Autobusy Przyczepy i naczepy Trailers and semitrailers i siodowe and tractors Ciarowe cigniki Trucks Osobowe Ciężarowe i Autobusy ciągniki Buses siodłowe Cars Trucks and tractors Autobusy Buses Przyczepy i naczepy Trailers and semitrailers Autobusy Buses Autobusy naczepy Trailers and semitrailers i Przyczepy Buses Przyczepy i naczepy Trailers and semitrailers i Trailers and semitrailers Inne samochodowe Others Inne samochodowe Inne samochodowe Others Others Źródło: ZPL Source: ZPL Inne samochodowe Others Inne samochodowe Others Report PZPM Przyczepy i naczepy Trailers and semitrailers Inne samochodowe Others

16 Szacunkowa wartość netto aut osobowych przekazanych w leasing [mln zł] Estimated net value of leased passenger cars [in PLN b] Liczba samochodów obsługiwanych przez firmy CFM w Polsce [000] CFM fleet in Poland [in thou] , , , , , Źródło: ZPL Source: ZPL , , ,9 130,5 132,8 125,1 93,2 68, Źródło: Keralla Research Source: Keralla Research Po czterech kwartałach Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów raportował, że jego piętnastu członków zarządzało pojazdami, o 11,9 procent więcej niż rok wcześniej. Najliczniejsza flota była zarówno leasingowana jak i obsługiwana (Full Service Leasing), liczyła samochodów i powiekszyła się o niemal 9,7 procent w stosunku do roku. Leasingowanych z serwisem było 7418 aut (blisko dwukrotny wzrost rok do roku), natomiast wyłącznie zarządzanych (FM) 9979, niemal tyle samo co rok wcześniej. W trzech kategoriach wynajmu łącznie, największą flotę, liczącą aut zgromadził w roku Masterlease Polska. Na drugim miejscu, mając samochodów znalazł się Lease Plan, a na trzecim Arval Service Lease (15 849). W kluczowym sektorze FSL liderem został Arval Service Lease z flotą samochodów. Tuż za nim uplasował się LeasePlan Fleet Management (14 473) i Masterlease (13 224). Czwarte miejsce należy w roku do Alphabet Polska (9257 aut), natomiast piąte do Carefleet (7335). W segmencie FM, czyli zarządzania, najwięcej aut miał LeasePlan (3602). Łącznie na koniec roku aut wynajmowanych i leasingowanych było , o 9 procent więcej niż na koniec roku. Wśród aut z kratką, których firmy zarejestrowały w roku 3090 sztuk, wobec w roku, najpopularniejszą marką okazał się Volkswagen. Urzędy zarejestrowały 921 aut tej marki, niemal trzy razy więcej niż Fiatów (391) i Renault (325). Na czwartym miejscu znalazła się Skoda (283 auta) i za nią Citroen (182 samochody). Import aut używanych W roku największym powodzeniem cieszyły się najstarsze samochody. Urzędy celne dopuściły do obrotu 655,3 tys. importowanych aut używanych, o 8,8 procent mniej niż w roku, gdy zostało dopuszczonych do obrotu w Polsce 718,3 tys. sprowavehicles, that is, 11.9 percent more versus the previous year. The most numerous group was both subject to lease and Full Service Lease and accounted for 75,819 vehicles. It grew by almost 9.7 percent against. Lease plus service plan covered 7,418 vehicles (almost double year-to-year growth), whereas 9,979 vehicles were subject to fleet management (FM), that is, almost the same as the year before. Ranking first in all three lease categories in was Masterlease Polska with the biggest fleet of 20,297 vehicles. With 18,101 vehicles, Lease Plan came second and Arval Service Lease secured the third position (15,849). The leader of the key FSL sector was Arval Service Lease with a fleet of 15,379 vehicles. Ranking just behind it was LeasePlan Fleet Management (14,473) and Masterlease (13,224). The fourth position in was taken by Alphabet Polska (9,257 cars), and the fifth one was held by Carefleet (7,335). The leader of the FM, or Fleet Management segment, was LeasePlan (3,602). There were 113,513 leased and rented cars altogether at end-, i.e. 9 percent more versus end-. In, the category of passenger cars with heavy vehicle type approval accounted for 3,090 cars versus 95,641 in. The most popular brand in this segment was Volkswagen whose registrations accounted for 921 cars, what is almost three times more versus Fiat (391) and Renault (325). Ranking fourth was Skoda (283 cars) and Citroen (182 cars) came right behind it. Second-hand import The oldest models topped popularity charts in. 655,300 imported second-hand vehicles were entered into service by customs offices, what marks a decrease by 8.8 percent versus when used imports accounted for 718,300 vehicles. The bulk of import was declared in July when 63,500 vehicles were 30 Raport PZPM 2012

17 dzonych aut z drugiej ręki. Najwięcej samochodów sprowadzono w lipcu, gdy urzędy dopuściły 63,5 tys. samochodów oraz w marcu (62,7 tys.) i maju (61,4 tys.). Najmniej urzędy dopuściły w grudniu (39,3 tys.) oraz w listopadzie (44,8 tys.). Nieustannie maleje liczba aut sprowadzanych spoza UE. W roku sięgnęła 6,2 tys., gdy w roku było to 9,9 tys. zaś w roku 15,3 tys. Najwięcej używanych samochodów dopuściły do obrotu izby celne w Poznaniu (blisko 104,9 tys.), w Warszawie (68,7 tys.) oraz w Katowicach (ponad 62,6 tys.). Najmniej dopuściły izby w Białymstoku (ponad 16,2 tys.) i Opolu (ponad 18,2 tys.). Kryzys spowodował dalszy spadek popularności nowszych aut (mających mniej niż 4 lata) ich udział zmalał o 1,3 punktu procentowego do 9,8 procent. Równocześnie odsetek aut mających ponad 10 lat wzrósł do blisko 47 procent. W roku najpopularniejszymi markami wśród po raz pierwszy rejestrowanych aut z drugiej ręki były według danych PZPM/CEP Volkswagen, ze samochodami (spadek o 15,9 procent), Opel, mający rejestracji (o 13,3 procent mniej niż w roku), następnie Renault (61 656, spadek o 5,3 procent), Ford (56 718, mniej o 8 procent). Na kolejnych miejscach znalazły się: Audi (49 792), Peugeot (28 745), Seat (27 229), BMW (27 191), Toyota (24 134), Mazda (23 386) i Mercedes (23 075). Największe spadki wystąpiły w przypadku najnowszych modeli, mających do czterech lat. Np. w przypadku VW ten segment zmalał o 36,4 procent, gdy liczba rejestracji najstarszych modeli zmalała o 7 procent, więc spadek był ponad pięciokrotnie mniejszy. W przypadku Renault, marki, której całkowita liczba rejestracji zmalała o 5,3 procent, liczba zarejestrowanych najstarszych modeli wzrosła o 12 procent. W porównaniu z rokiem, wśród najpopularnijeszych marek, przybyło także najstarszych Fordów, Peugeotów, Seatów, BMW i Toyot (o rekordowe 26,7 procent). cleared, but remained high in March (62,700) and May (61,400). Second-hand import was the lowest in December (39,300) and November (44,800). The number of vehicles imported from third countries declines steadily. The figure for stood at 6,200 versus 9,900 for and 15,300 for. The biggest number of second-hand vehicles was entered into service by customs offices in Poznań (almost 104,900), Warsaw (68,700) and Katowice (over 62,600), and the lowest one by authorities in Białystok (over 16,200) and Opole (over 18,200). Economic downturn curbed interest in newer vehicles (under 4 years old) whose share fell by 1.3 percentage points to 9.8 percent. At the same time, the percentage of vehicles which have been on the road for more than 10 years was up by almost 47 percent. PZPM/CEP data indicate that the most popular brands among the first-time registered used vehicles are: Volkswagen with 111,170 vehicles (down by 15.9 percent), Opel with 76,740 registrations (13.3 percent less versus ), followed by Renault (61,656, a decline by 5.3 percent), and Ford (56,718 - down by 8 percent). Ranking further down the list were Audi (49,792), Peugeot (28,745), Seat (27,229), BMW (27,191), Toyota (24,134), Mazda (23,386), and Mercedes (23,075). The biggest decline was demonstrated by the newest models which are less than four years old. For instance, in case of VW this segment contracted by 36.4 percent, whereas registrations of older models fell by 7 percent, that is five times less. In case of Renault whose total registrations dropped by 5.3 percent, the number of registered older models grew by 12 percent. As compared to, the list of the top-ranking models features a bigger number of older versions of Ford, Peugeot, Seat, BMW and Toyota (up by record-breaking 26.7 percent). POLSKA POLAND Import używanych samochodów osobowych [szt.] Import of second-hand vehicles Struktura wiekowa importu używanych samochodów osobowych [%] The age structure of second-hand vehicles [in %] Źródło: MF Source: MoF ,1 41,5 43,0 46,7 43,5 9, Powyżej 10 lat 10 Powyej latover 10 yrs Over 10 yrs Od 4 do 10 lat do Od 10 4 lat From 4 to 10 yrs From 4 to 10 yrs Do 4 lat Do lat 4 4 yrs and under 4 yrs and under 50,4 58,8 43,4 46,7 45,9 40,2 34,5 6,7 9,4 13,6 11,8 11,1 Źródło: MF Source: MoF Do 4 lat 4 yrs Od 4 do 10 lat Powyej 10 lat Report PZPM

18 SAMOCHODY CIĘŻAROWE Commercial Vehicles park samochodowy Przyrost liczby samochodów dostawczych, ciężarowych i ciągników siodłowych wyniósł w roku 6,6 procent i był dwa razy większy niż w roku. Ich liczba wg danych GUS przekroczyła 2,98 mln sztuk, gdy rok wcześniej dochodziła do 2,8 mln. Największy przyrost zanotowały samochody ciężarowe o ładowności do 999 kg, wynoszący 8,6 procent. Był on większy niż w segmencie najcięższym, o ładowności powyżej 15 ton, gdzie sięgnął 8,1 procent, o 0,4 punktu procentowego mniej niż w roku. W poprzednich latach właśnie ten segment był liderem wzrostu, powiększając się nawet o rekordowe 33,6 procent w roku. Park lekkich samochodów powiększył się w roku szybciej nawet od ciągników siodłowych, których przyrost był dokładnie taki sam jak dla całego segmentu, czyli 6,6 procent. Nawet wywrotki, mimo toczących się wielkich budów, zanotowały wzrost jedynie o 4,6 procent. Podobnie jak w poprzednich latach, najliczniejszą grupą w samochodach ciężarowych były samochody o ładowności do 999 kg GUS podaje, że w roku było ich 1 550,2 mln sztuk. W tej grupie GUS uwzględnia 193,1 tys. samochodów ciężarowo-osobowych. Kolejną pod względem liczebności jest grupa pojazdów o ładowności od 1000 do 1499 kg w roku liczyła 620,4 tys. pojazdów. Na trzecim miejscu są ciągniki siodłowe, których w roku było 215,6 tys. sztuk. Tuż za nimi uplasowały się pojazdy o ładowności od 1500 do 2999 kg, których w roku było 187,2 tys. sztuk. Duże samochody ciężarowe oraz zestawy są podstawowym środkiem transportu. Chociaż samochody ciężarowe o ładowności ponad 15 ton i ciągniki siodłowe stanowiły w roku niecałe 8,2 procent parku samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, commercial vehicle fleet The number of light commercial vehicles, trucks and road tractors grew by 6.6 percent in, i.e. two-fold versus. According to CSO data, their fleet has exceeded 2.98m vehicles versus 2.8m the year before. The biggest growth by 8.6 percent was demonstrated by commercial vehicles with the payload up to 999 kg. Fetching 8.1 percent, the increase was bigger than in the heaviest segment with the payload of above 15 tons, but nevertheless, it was lower by 0.4 percentage points than in. This segment was the growth leader during the past several years and its record-breaking increase in accounted for 33.6 percent. The fleet of light commercial vehicles fared better in than road tractors whose growth remained flat at 6.6 percent. Even tippers grew by only 4.6 percent despite the rollout of major construction projects in Poland. Traditionally, the biggest group in the commercial vehicles consisted of vehicles with the payload of up to 999 kg. As indicated by data of the CSO, this segment accounted for 1,550,200 vehicles in, including 193,100 vans. Ranking second in terms of size is the group of vehicles with the payload from 1,000 to 1,499 kg which stood at 620,400 vehicles in. Coming third are road tractors with 215,600 vehicles in. The next most numerous category included vehicles with the payload from 1,500 to 2,999 kg, which accounted for 187,200 units in. Large trucks and sets are the backbone of transport. And despite the fact that trucks with the payload over 15t and road tractors had an almost 8.2 percent share in truck and road tractor fleet in, they performed over 87 percent of transport output and carried over 62 percent of total road cargo. Samochody ciężarowe, osobowo-ciężarowe i ciągniki siodłowe w Polsce [000] Trucks, LCVs and road tractors in Poland [in thou] ,6 13,9 Udział w całości parku Share in total fleet ,4 14, ,6 14, ,5 13, ,7 13,3 2521,5 12,9 2709,7 12, ,8 12, ,6 12, Źródło: GUS Source: CSO Park transportowy w roku Transport fleet in Naczepy Ciężarówki o ładowności powyżej 1500 kg Samochody Semitrailers ciarowe i osobowo-ciarowetrucks and LCV Trucks with payload above 1,500 kg Przyczepy Trailers Źródło: GUS Source: CSO naczepy przyczepy ciagniki ciezarow Ciągniki siodłowe i drogowe Semi-trailer trucks and road tractors Raport PZPM 2012

19 to wykonały ponad 87 procent pracy przewozowej i przewiozły ponad 62 procent tonażu przewiezionego przez cały transport drogowy. Przewoźnicy lepiej oceniali otoczenie ekonomiczne, kupując więcej taboru. Park ciągników siodłowych powiększył się o 6,6 procent, gdy w roku wzrost sięgnął jedynie 1,6 procent (w roku 13 procent, w przekraczał 20 procent). Wolniej przybywało naczep, które można eksploatować dłużej niż ciągniki siodłowe. Park naczep powiększył się w roku o 4,3 procent, gdy rok wcześniej wzrost wyniósł 4,7, w sięgnął 13 procent, a w roku przekroczył 20 procent. W roku odsetek ciężarówek w wieku do dwóch lat zwiększył się do 9,4 procent z 7,6 procent w roku (w roku wynosił 6,7 procent). Mimo to park samochodowy wyraźnie postarzał się. Udział ciężarówek w wieku od trzech do pięciu lat zmalał o blisko punkt procentowy do 7,8 procent. Kryzys odcisnął wyraźne piętno nawet na parku ciągników siodłowych, których odsetek egzemplarzy mających poniżej dwóch lat spadł do 9,6 procent z 14,7 procent w roku. Według danych GUS opracowanych na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów, udział ciągników mających od 3 do 5 lat wyniósł 18,7 procent, co oznacza spadek o ponad 10 punktów procentowych w roku takich ciągników było 29,4 procent. Co czwarty ciągnik siodłowy ma od 6 do 10 lat, a co piąty od 11 do 15 lat. Postarzały się również ciężarówki samochody w wieku od 3 do 5 lat stanowiły w roku 7,8 procent parku, ponad dwa razy mniej niż rok wcześniej, gdy ich udział sięgał 16,2 procent. Ponad 40 procent ciężarówek ma od 6 do 15 lat. Najstarszych ciężarówek, liczących powyżej 31 lat jest 12,5 procent, zaś w przypadku ciągników sidłowych ten odsetek jest ponad 3 razy mniejszy i wynosi 3,9 procent. Wzrastający wiek taboru widoczny jest także w statystykach pracy przewozowej. Samochody w wieku do pięciu lat wykonały w roku 51,9 procent pracy przewozowej transportu samochodwego, gdy w roku odestek był o blisko punkt procentowy wyższy (52,7 procent). Także samochody ciężarowe mające od 6 do 10 lat wykonały 28,7 procent pracy mniej o blisko dwa punkty procentowe (30,5 procent w roku). Wzrosła za to o 3 punkty procentowe ilość pracy wykonanej przez ciężarówki mające od 11 do 14 lat, do 14 procent. Zmalała rola najstarszych pojazdów, których praca przewozowa spadła do 0,4 procent, o 0,6 punktu procentowego mniej niż w roku. Te pojazdy, z uwagi na ryzyko awarii, pracują wyłącznie na krótkich trasach. Ze statystyki GUS wynika także, że firmy przewozowe intensywniej wykorzystują tabor należace do nich pojazdy do pięciu lat wyko- Struktura wiekowa samochodów ciężarowych w roku [%] Demonstrating more positive economic The age structure of commercial vehicles in [in %] Powyej years sentiment, and over haulers decided to expand their fleet. The number Do 2 lat of road tractors grew by Do lat years under percent, whereas its and 2 12,5 9,4 2 years and 7,8 3-5 increase in fetched merely 1.6 percent ( ,1 percent in, and more than , percent in ). The semitrailer fleet which may be used for , ,3 a longer period of time than road Powyej years Powyżej and 31 over tractors grew at a slower pace. It 31 years and over 3-5 went up by 4.3 percent in, Źródło: GUS Source: CSO whereas the increase for the previous 2 years year and under stood at 4.7 percent, Do 2 lat 13 percent in, and exceeded 20 percent in. In, the percentage of trucks which were on the road for less than two years went up to 9.4 percent from 7.6 percent in (and totalled 6.7 percent in ). Despite such favourable developments, the fleet aged significantly. The share of trucks from three to five years old plummeted by almost one percentage point to 7.8 percent. The crisis has taken its toll even on the road tractor fleet in which the share of tractors under two years old dwindled to 9.6 percent from 14.7 percent in. CSO data based on records of the Central Registry of Vehicles indicate that the share of 3 to 5 year old road tractors stood at 18.7 percent, what corresponds to a decline by over 10 percentage points this segment had a 29.4 percent share in. Every fourth road tractor was from 6 to 10 years old, and every fifth one has been on the road for 11 to 15 years. The average age of trucks has also increased vehicles from 3 to 5 years old accounted for 7.8 percent of the fleet in, what marks a two-fold decrease as compared to the previous year when their share corresponded to 16.2 percent. Over 40 percent of trucks are from 6 to 15 years old. The oldest ones which have been on the road for more than 31 years account for 12.5 percent of total fleet, whereas the figure for road tractors is over three times lower and totals 3.9 percent. Fleet ageing is also reflected by statistics illustrating transport operations. In, vehicles under five years of age contributed to 51.9 percent of transport output, whereas the figure for was higher by almost one percentage point (52.7 percent). Trucks aged from 6 to 10 years performed 28.7 percent of operations almost two percentage points less than the year before (30.5 percent in ). On the other hand, transport operations of trucks aged from 11 to 14 years were up by 3 percentage points and stood at 14 percent. The role of the oldest vehicles diminished their transport output accounted for merely 0.4 percent, i.e. 0.6 percentage points less versus. Offering low reliability, such vehicles are mainly used on short-term distances. In addition, CSO statistics indicate that shipping companies are more heavily exploiting their fleet vehicles under five years of age POLSKA POLAND Report PZPM

20 nały w roku 52,6 procent pracy przewozowej, gdy pojazdy służące do przewozów na własny użytek (gospodarczych) wykonały 47,5 procent pracy przewozowej. Samochody starsze niż 15-letnie w tych przedsiębiorstwach wykonały 12,7 procent pracy, zaś w firmach transportowych (jeżdżących na wynajem) ten odsetek sięgnął jedynie 4,2 procent. Najwięcej ciężarówek (w tym ciągników drogowych) na 1000 mieszkańców mają województwa: mazowieckie (104, przy średniej dla całego kraju 78), świętokrzyskie (91), wielkopolskie (89) i łódzkie (83). Natomiast najmniejsze zagęszczenie ciężarówek występuje w woj. podkarpackim (64), podlaskim (65) i warmińsko-mazurskim, śląskim (po 66) oraz opolskim i lubelskim (po 67). Na tle krajów Unii Europejskiej Polska ma porównywalną liczbę samochodów ciężarowych z Irlandią (77 na tysiąc mieszkańców w roku), z Belgią (67), Holandią (62), Estonią (60), przy średniej europejskiej 68. Szybko rośnie produkcja Ubiegły rok niepołomicka fabryka MAN, jedyny zakład produkujący w Polsce ciężarówki, zakończył wynikiem wyprodukowanych samochodów ciężarowych. To o 38 procent więcej niż w roku, gdy z taśm podkrakowskiej fabryki zjechało 6001 ciężarówek. Dynamika przyrostu produkcji jest ponad trzykrotnie większa niż w roku. O ile w ub.r. głównymi odbiorcami produkcji byli klienci zagraniczni, którzy kupili ponad pięć szóstych niepołomickich MAN-ów, to w roku Polscy klienci odebrali 5625 samochodów, a więc blisko 68 procent. Za granicę wyjechała niemal jedna trzecia produkcji. Lubelska firma DZT, działająca w halach dawnej Daewoo Motor Poland, wyprodukowała w roku cztery dostawcze Pasagony, które są następcą Lublina III. pierwsze rejestracje Samochody dostawcze W roku rynek nowych samochodów dostawczych o dmc do 3,5 ton odnotował dwucyfrowy wzrost urzędy zarejestrowały o 10,2 procent więcej samochodów niż w roku. Rejestracje wyniosły samochody, gdy rok wcześniej Według danych PZPM opracowanych na podstawie bazy danych CEP, liczba rejestracji samochodów ciężarowych o dmc mniejszej od 3,5 tony powiększył się o 9,7 procent, natomiast urzędy zarejestrowały o 27,2 procent więcej samochodów specjalnych o dmc poniżej 3,5 tony. Urzędy rejestrowały w roku więcej samochodów niż w we wszystkich miesiącach za wyjątkiem października, gdzie spadek sięgnął 1,4 procent. Dynamika wzrostu wyraźnie spadała z dwucyfrowej na początku roku do 6,9 procent w grudniu. W tym miesiącu padł także rekord roku wielkości rejestracji, wynoszący 5468 sztuk. W roku liderem rynku pozostał Fiat, z wynikiem 9276 zarejestrowanych aut, o 8,4 procent więcej niż w roku. Włoska marka zdobyła 21,7 procent rynku. Na drugim miejscu uplasował się performed 52.6 percent of transport output in, whereas vehicles used for internal (own) haulage performed 47.5 percent of total transport operations. Vehicles over 15 years of age were responsible for 12.7 percent of output of those enterprises, whereas the figure for haulers renting their fleet stood at merely 4.2 percent. The biggest number of trucks (including road tractors) per 1,000 inhabitants are registered in the following provinces: Mazowieckie (104, with national average at 78), Świętokrzyskie (91), Wielkopolskie (89) and Łódzkie (83). The lowest truck density is found in Podkarpackie (64), Podlaskie (65), Warmińskomazurskie, Śląskie (66 each), Opolskie and Lubelskie (67 each). Compared to European Union states, Poland is home to a fleet whose size is comparable to that of Ireland (77 per 1,000 inhabitants in ), Belgium (67), the Netherlands (62), Estonia (60), versus the European average totalling 68. Fast-growing production Last year, Niepołomice-based MAN factory, the only facility in Poland manufacturing trucks, declared the output of 8,282 vehicles. This is 38 percent more versus when 6,001 trucks rolled down its assembly lines. Growth dynamics in manufacturing is over three times higher than in. The bulk of vehicles last year were sold to foreign clients who purchased over five-sixth of all Niepołomicemade MANs. Equally important partners in were Polish clients who bought 5,625 vehicles, i.e. almost 68 percent of total output. Nearly one-third of production was exported overseas. Operating at the former Daewoo Motor Poland facility, Lublinbased DZT manufactured in four commercial Pasagons, the next generation of Lublin III. first registrations Light commercial vehicles In, the market of new light commercial vehicles with GVW up to 3.5t recorded a two-digit growth, with the number of registrations up by 10.2 percent versus. Total registrations stood at 42,692 vehicles, whereas the figure for the previous year was 38,739. According to PZPM data based on records of the Central Vehicle Registry, the number of registered LCV with GVW under 3.5t went up by 9.7 percent, whereas registrations of special-purpose vehicles with GVW under 3.5t grew by 27.2 percent. Registrations in were higher than in and this trend continued across all months, except for October when the decline corresponded to 1.4 percent. Growth dynamics clearly accelerated from the two-digit increase at the beginning of the year to 6.9 percent in December. This month hit the all-time high in registrations with 5,468 vehicles. The market leader in was once again Fiat with 9,276 registrations, 8.4 percent more versus. The Italian brand won 21.7 percent of market share. Ranking second was Peugeot 34 Raport PZPM 2012

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Lut. 2011 Lut

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Lut. 2011 Lut Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lutym analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Na rynku nowych i używanych samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2013 Lut Lut

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2013 Lut Lut Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lutym analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rabaty, promocje i oferty finansowe podtrzymywały

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Sty Sty

INFORMACJA PRASOWA. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Sty Sty Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu 2012 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Nie najgorszy styczeń rozpoczął nowy rok,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Kwi Kwi

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Kwi Kwi Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w kwietniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Na rynku nowych i używanych samochodów osobowych i dostawczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w sierpniu: -9,6%; styczeń sierpień: +1,2%.

INFORMACJA PRASOWA. Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w sierpniu: -9,6%; styczeń sierpień: +1,2%. Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w sierpniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Warszawa, 5 września Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w sierpniu:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w maju 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA)

Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w maju 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w maju analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Na rynku nowych i używanych samochodów osobowych i dostawczych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Mar Mar

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Mar Mar Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w marcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: marzec -3,8%; styczeń marzec:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 08.11.2012 GODZ. 0:01 Warszawa, 7 listopada 2012

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 08.11.2012 GODZ. 0:01 Warszawa, 7 listopada 2012 Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w październiku 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Rejestracje nowych i używanych samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2015 Sty. 2014 Sty

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2015 Sty. 2014 Sty Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu 2015 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Wrz. 2015 Wrz

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Wrz. 2015 Wrz Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t we wrześniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: wrzesień +15,9%; styczeń wrzesień:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Maj Maj

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Maj Maj Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w maju analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje samochodów: maj: -5,4%; styczeń maj: -2,8%

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w czerwcu 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA)

Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w czerwcu 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w czerwcu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Na rynku nowych i używanych samochodów osobowych i dostawczych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Lip. 2015 Lip

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Lip. 2015 Lip Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lipcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: lipiec +14,8%; styczeń lipiec:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Wrz Wrz

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Wrz Wrz Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t we wrześniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH POJAZDÓW UŻYTKOWYCH O DMC>3,5T Lut. % zmiana r/r

INFORMACJA PRASOWA PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH POJAZDÓW UŻYTKOWYCH O DMC>3,5T Lut. % zmiana r/r Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lutym analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) W lutym roku, według wstępnych danych CEP zarejestrowano 3 196 nowych i używanych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Cze. 2015 Cze

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Cze. 2015 Cze Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w czerwcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: czerwiec +18,7%; styczeń czerwiec:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 0:01 Warszawa, 8 maja 2012

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 0:01 Warszawa, 8 maja 2012 EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 9.05. GODZ. 0:01 Warszawa, 8 maja Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu analizy PZPM na podstawie szczegółowych danych Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Sty Sty

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Sty Sty Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Ze względu na powrót od 1 stycznia 2014r. przepisów,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. % zmiana r/r Maj Maj

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. % zmiana r/r Maj Maj Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w maju analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Kwi Kwi

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Kwi Kwi Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w kwietniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: kwiecień +3,9%; styczeń kwiecień:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lip Lip

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lip Lip Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lipcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje samochodów: lipiec +17,7 %; styczeń lipiec:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Mar Mar

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Mar Mar Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w marcu 2013 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Ze względu na powrót od 1 stycznia r. przepisów,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Paź. 2014 Paź

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Paź. 2014 Paź Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t W październiku analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2016 Sty. 2015 Sty

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2016 Sty. 2015 Sty Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu 2016 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: styczeń+8,8% 2016r. pozytywnie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 8.04. GODZ. 00:01 Warszawa, 7 kwietnia Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lut Lut

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lut Lut Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lutym analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: luty+18,5%; styczeń luty: +13,6%

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Sie. 2013 Sie

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Sie. 2013 Sie Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w sierpniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 7.08.2013 GODZ. 0:01 Warszawa,6 sierpnia 2013

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 7.08.2013 GODZ. 0:01 Warszawa,6 sierpnia 2013 Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych - w lipcu: -6%; styczeń lipiec: +1,4%.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Kwi Kwi

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Kwi Kwi Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w kwietniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: w marcu -9,1%; w pierwszym kwartale:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w sierpniu 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA)

Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w sierpniu 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w sierpniu 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) W sierpniu pierwsze rejestracje nowych i używanych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Maj Maj

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Maj Maj Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w maju analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: maj +12%; styczeń maj: 0% W maju

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Cze Cze

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Cze Cze Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w czerwcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje samochodów: czerwiec: +8,8 %; styczeń

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Paź. 2015 Paź

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Paź. 2015 Paź Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w październiku analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: październik +2,8%; styczeń

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Maj Maj

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Maj Maj Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w maju analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: maj +20,8%; styczeń maj: +17,2%

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2013 Mar Mar

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2013 Mar Mar Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w marcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje samochodów: marzec -15%; styczeń marzec

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2014 Cze Cze

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2014 Cze Cze Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w czerwcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Gru Gru

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Gru Gru Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w grudniu 2016 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: listopad +25,1%; styczeń

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lut Lut

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lut Lut Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lutym analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) Rejestracje: luty +12,5%; styczeń luty: +14,8%

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2015 Sie. 2014 Sie

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2015 Sie. 2014 Sie Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w sierpniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: sierpień +16,2%; styczeń sierpień:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lutym 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lutym 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 6.03. GODZ. 00:01 Warszawa, 5 marca Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lutym Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO KWIETNIA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO KWIETNIA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO KWIETNIA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2013 roku liczba pierwszych rejestracji nowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 0:01 Warszawa, 7 lutego 2013

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 0:01 Warszawa, 7 lutego 2013 Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w styczniu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) W styczniu 2013 roku, według wstępnych danych CEP zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów uŝytkowych pow. 3,5t we wrześniu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów uŝytkowych pow. 3,5t we wrześniu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów uŝytkowych pow. 3,5t we wrześniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów uŝytkowych we wrześniu: +16,3%; styczeń wrzesień:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Sty Sty

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Sty Sty Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu 2017 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) Rejestracje: styczeń: +17,2% Dobra passa

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t październik 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t październik 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t październik Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: październik +26,6; styczeń

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: maj +25,6%; styczeń maj: +18,3%.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: kwiecień +26,7; styczeń

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Lis. 2012 Lis

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Lis. 2012 Lis Warszawa, 3 grudnia Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w listopadzie analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: listopad +4,3%;

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: w kwietniu +6,8%; po czterech

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 5.06. GODZ. 00:01 Warszawa, 4 czerwca Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Lut. 2013 Lut

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Lut. 2013 Lut Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lutym analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Ze względu na powrót od 1 stycznia r. przepisów, które

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w październiku: +47,1%; styczeń październik: +7,2%.

INFORMACJA PRASOWA. Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w październiku: +47,1%; styczeń październik: +7,2%. Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w październiku analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w październiku: +47,1%; styczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO PAŹDZIERNIKA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO PAŹDZIERNIKA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO A 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Niemal we wszystkich kategoriach jednośladów, końcówka roku podobnie jak i miniony już

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Gru. 2014 Gru

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Gru. 2014 Gru Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w grudniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Sie Sie

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Sie Sie Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w sierpniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) Rejestracje: sierpień +16,3%; styczeń sierpień:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 31.12.2010 GODZ. 00:01 Warszawa, 30 grudnia 2010

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 31.12.2010 GODZ. 00:01 Warszawa, 30 grudnia 2010 Rejestracje i sprzedaż MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w ZIE 2010 roku PZPM na podstawie danych CEP (MSWiA) i firm członkowskich W listopadzie 2010 roku zarejestrowano w Polsce 3 766 nowych i używanych jednośladów.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 0:01 Warszawa, 9 lipca 2012

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 0:01 Warszawa, 9 lipca 2012 Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu 2012 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) W czerwcu 2012 roku, według wstępnych danych CEP zarejestrowano 3

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w styczniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w styczniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w styczniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w styczniu: +20,2%.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lis Lis

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lis Lis Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w listopadzie analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: listopad +25,1%; styczeń

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: lipiec +32,0%; styczeń lipiec:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 8.05. GODZ. 00:01 Warszawa, 7 maja Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w kwietniu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Wrz Wrz

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Wrz Wrz Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t we wrześniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: wrzesień +16,8%; styczeń wrzesień:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Warszawa,18 stycznia 2018

INFORMACJA PRASOWA Warszawa,18 stycznia 2018 Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w grudniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) dane i tekst uwzględniają korektę za listopad

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Wrz Wrz

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Wrz Wrz Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t we wrześniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: wrzesień +16,5 %; styczeń wrzesień:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Kwi Kwi

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Kwi Kwi Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w kwietniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) Rejestracje: kwiecień +11,3%; styczeń kwiecień:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w maju analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych - w maju: +1,2%; styczeń maj: -2,8%.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO MAJA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO MAJA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO MAJA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Od początku roku liczba pierwszych rejestracji nowych i używanych jednośladów w Polsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 00:01 Warszawa, 8 sierpnia 2013

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 00:01 Warszawa, 8 sierpnia 2013 Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO LIPCA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Liczba pierwszych rejestracji nowych i używanych jednośladów w lipcu wyniosła 15 876

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w LUTYM 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w LUTYM 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w LUTYM 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W lutym zarejestrowano 2 023 nowych jednośladów. Drugi miesiąc roku zamknął się na poziomie niższym

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 7.07. GODZ. 00:01 Warszawa, 6 lipca Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 4 stycznia 2018

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 4 stycznia 2018 Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w grudniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) Rejestracje: grudzień +3,2%; styczeń grudzień:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lip Lip

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lip Lip Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lipcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) Rejestracje: lipiec +16,6%; styczeń lipiec:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Paź Paź

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Paź Paź Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w październiku analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: październik +8,4%; styczeń

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t luty 2017 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t luty 2017 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t luty Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: luty: -7,4%; styczeń luty -4,2%. Luty

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Lis. 2014 Lis

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Lis. 2014 Lis Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w listopadzie analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Wrz Wrz

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Wrz Wrz Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t we wrześniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) Rejestracje: wrzesień +12,4%; styczeń wrzesień:

Bardziej szczegółowo

Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Branża Motoryzacyjna: Świat Europa Polska. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t listopad 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t listopad 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO 8.12. GODZ. 00:01 Warszawa, 7 grudnia Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t listopad Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w grudniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w grudniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w grudniu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: grudzień -41,4%; styczeń

Bardziej szczegółowo

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t wrzesień 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t wrzesień 2015 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t wrzesień Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: wrzesień +26,1%; styczeń

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Paź Paź

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Paź Paź Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w październiku analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) Rejestracje: październik +24,7%; styczeń

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Cze Cze

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Cze Cze Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w czerwcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: czerwiec +27,8%; styczeń czerwiec:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: czerwiec -25,2%; styczeń

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Sie Sie

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Sie Sie Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w sierpniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: sierpień +24,3%; styczeń sierpień:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 8.01.2013 GODZ. 0:01 Warszawa, 7 stycznia 2013

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 8.01.2013 GODZ. 0:01 Warszawa, 7 stycznia 2013 Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w grudniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) W grudniu roku, według wstępnych danych CEP zarejestrowano 3 003 nowe i

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w STYCZNIU 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w STYCZNIU 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w STYCZNIU 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) NOWE JEDNOŚLADY Styczeń 2017r. wypadł umiarkowanie lepiej niż w ub.r.. Zarejestrowano 886 szt.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Paź Paź

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Paź Paź Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w październiku analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) Rejestracje: październik +24,7%; styczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W styczniu zarejestrowano 846 nowych jednośladów. Pierwszy miesiąc br., to już po ostatnim

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W styczniu br. zarejestrowano 1 383 nowe jednoślady. Pierwszy miesiąc przygotowania do sezonu

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Gru Gru

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Gru Gru Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w grudniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: grudzień +13,4%; styczeń grudzień:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje motocykli i motorowerów w czerwcu 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

Pierwsze rejestracje motocykli i motorowerów w czerwcu 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje motocykli i motorowerów w czerwcu 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) NOWE JEDNOŚLADY Sprzedaż nowych motocykli w czerwcu zamknęła się wynikiem 2 952 sztuki, czyli

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w SIERPNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w SIERPNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w SIERPNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) NOWE JEDNOŚLADY W sierpniu zarejestrowano 2 172 nowe motocykle, czyli 74% więcej niż przed rokiem

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2012 Kwi. 2013 Kwi

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2012 Kwi. 2013 Kwi Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w kwietniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje samochodów: kwiecień 0,4%; styczeń

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Cze Cze

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Cze Cze Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w czerwcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) Rejestracje: czerwiec +7,0%; styczeń czerwiec:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 7.08. GODZ. 00:01 Warszawa, 6 sierpnia Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w lipcu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w MARCU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w MARCU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w MARCU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) NOWE JEDNOŚLADY W marcu zarejestrowano 5 583 jednoślady, czyli 2,7% (+149 szt.) więcej niż przed

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO GRUDNIA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO GRUDNIA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO GRUDNIA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W grudniu zarejestrowano 973 nowe jednoślady. Był to, jak zazwyczaj najniższy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LISTOPAD 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LISTOPAD 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LISTOPAD 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) NOWE JEDNOŚLADY W listopadzie, jak zwykle, zanotowano dalszą obniżkę sprzedaży

Bardziej szczegółowo