I POWIATU PONIEDZIA EK-WTOREK, CZERWCA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013"

Transkrypt

1 R E K L A M A Ukrad 25 ton z omu W r ce policji wpad 33-letni mieszkaniec Cz stochowy, który okrad firm w której pracowa. M czyzna pracujàc jako kierowca, otrzyma zlecenie przewiezienia 25 ton z omu do wyznaczonego punktu w województwie ódzkim. Zamiast tego zawióz z om do punktu skupu z omu. Jak ustalono, 33-letni cz stochowianin korzysta z pomocy kolegi, na którego dowód pozostawiony zosta z om w jednym z cz stochowskich punktów skupu z omu. Z sprzeda y z omu, m czyêni mieli uzyskaç oko o 30 tysi cy z otych. O fakcie kradzie y powiadomi a policjantów cz stochowska firma, która zleci a przewiezienie 25 ton z omu do jednej z firm w województwie ódzkim. Kierowca tej firmy zosta zatrzymany. Odpowie za przyw aszczenie powierzonego mu mienia. Jego wspólnik odpowie za paserstwo. Skradziony z om odzyskano. Okradajà na zatrutà wod Stró e prawa ostrzegajà przed oszustami, którzy pod pretekstem sprawdzenia stanu wody, wchodzà do domów starszych osób z zamiarem kradzie y. Do domu na ul. Sowiƒskiego w Cz stochowie zapukali dwaj m czyêni, oêwiadczyli, i sà z wodociàgów i przyszli sprawdziç stan instalacji wodnej, gdy woda jest zatruta. M czyêni kazali odkr caç wod, po to aby usunàç zagro enie. Wykorzystujàc nieuwag starszej pani skradli jej wszystkie oszcz dnoêci w kwocie kilku tysi cy z otych. W podobny sposób, pod pretekstem sprawdzenia stanu instalacji wodnej zosta okradziony mieszkaniec ulicy Kiliƒskiego, który wpu- Êci fa szywych pracowników wodociàgów do domu. Emeryt straci oszcz dnoêci. Nr 67 (120) Nr ISSN Powrót Biegaƒskiego Dr Biegaƒski wróci w II Alej W Êrodkowym pasa u II Alei NajÊwi tszej Maryi Panny znów zasiad na swojej aweczce dr W adys aw Biegaƒski. Nie by o go ze wzgl dów bezpieczeƒstwa. PONIEDZIA EK-WTOREK, CZERWCA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! W Êrod 12 czerwca od godz. 10 do 12 w naszej redakcji dy urowaç b dzie Maciej Wawrzkiewicz dyrektor Wojewódzkiego OÊrodka Ruchu Drogowego w Cz stochowie Mo na zadawaç pytania online na czacie lub dzwoniç pod numer tel W kolejnym numerze ycia zamieêcimy wszystkie pytania i odpowiedzi. Zapraszamy do dyskusji! Druga po upami tniajàcej Halin PoÊwiatowskà, siedzàca rzeêba, pojawi a si przed Bibliotekà Miejskà we wrzeêniu 2008 roku. Spi owa aweczka cieszy a si zainteresowaniem przechodniów do wrzeênia ubieg ego roku, kiedy ze wzgl du na remont g ównej arterii miasta, w obawie przed potencjalnym uszkodzeniem, musia- a zostaç zdemontowana. Remont bezpiecznie przeczeka a w azynie Muzeum Cz stochowskiego. W piàtek po zakoƒczeniu robót w tej cz Êci Alei, rzeêba wróci- a na swoje miejsce. Przy wybranym przez mieszkaƒców miasta Cz stochowianinie Stulecia znów mo na przysiàêç, odpoczàç, zrobiç zdj cie. Âwi to Szlaku Zabytków Techniki w Cz stochowie Za nami czwarta edycja Âwi ta Szlaków Zabytków Techniki Województwa Âlàskiego. Industriada to organizowane przez samorzàd regionu Êwi to Szlaku Zabytków Techniki Woj. Âlàskiego. Coroczna impreza wype niona by a koncertami, wystawami, zawodami sportowymi, prezentacjami, wyk adami, degustacjami, naukà obs ugi starych maszyn, a tak e konkursami z nagrodami i zabawami dla dzieci. W Cz stochowie na dworcu g ównym PKP w Cz stochowie pojawi a si zabytkowa lokomotywa - mo na by o jà zwiedziç. Kilka atrakcji przygotowano tak e na dworcu kolejowym Stradom. Mieszkaƒcy mogli tak e zwiedziç samo muzeum, zobaczyç eksponaty, a tak e odwiedziç nastawni, gdzie dy urni kierujà ruchem na skomplikowanym w êle. Dost pna by a równie makieta kolejowa i symulator lokomotywy, mo na by o jà spróbowaç poprowadziç. Oprócz Muzeum Historii Kolei na dworcu PKP Stradom, swoje drzwi dla zwiedzajàcych otworzy o tak e Muzeum Produkcji Zapa ek, Muzeum Górnictwa Rud elaza oraz Galeria Sztuki Odlewniczej. Do poszczególnych obiektów wszystkich zwiedzajàcych dowozi : autobus Jelcz tzw. ogórek oraz stary tramwaj 4N. Industriada odby a si zdj. UM Czwa w weekend. W tym roku urzàd marsza kowski przeznaczy na organizacj imprezy 1,7 mln z (w ub. roku 2,5 mln z ). W tej kwocie znalaz o si 350 tys. z na wsparcie dla wydarzeƒ Industriady w obiektach le àcych na szlaku (w ub. roku 0,5 mln z ). Partnerzy Êwi ta, przede wszystkim prowadzàcy obiekty szlaku, do o yli àcznie kolejny milion. DZIÂ SPORT STR. 5

2 2. PONIEDZIA EK-WTOREK, CZERWCA 2013 MOTORYZACJA Oferta wybrana z dnia r z AUDI A3 1.9TDI 105KM.super z NIEMIEC, 2007, km, 105 KM diesel, czarnymetallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, z Ford Focus C-Max 1.6-TDCI- ÂLICZNY Z NIEMIEC, 2006, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, cz. deszczu, kier. wielofunkc., podgrz. przednia szyba, I w aêc., serwis. w ASO, bezwypadkowy, z MAZDA CITD IDEA Z NIEMIEC, 2008, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, z Opel Astra III 1.9 CDTI ORYGINA Z NIEMIEC, kombi, 2007, km, 100 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, z SKODA OCTAVIA 1.9 TDI FAKTURA VAT-SALON POLSKA, 2010, km, 105 KM diesel, czarny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z BURSTNER IXEO TIME IT 695-MOONLIGHT EDITION Samochód campingowy, 2013, 115 KM diesel, z oty-metallic, ABS, ASR. el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, wspoanie kierownicy, ogrzewanie postojowe, kabina sypialna, lodówka, kuchnia, TV, WC z BMW D. SUPER STAN Z NIEMIEC, kombi, 2005, km, automat, 150 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, kier. wielof., czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, z HONDA CIVIC V JEDEN W AÂCICIEL, 2006, km, 83 KM benzyna, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna bezwypadkowy, z MAZDA CITD, FULL OPCJA Z NIEMIEC, kombi, 2007, km, 143 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspom. kierown., komputer, tempomat, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielof., czujnik parkowania, I w aêc., serwis. w ASO, bezwypadkowy, z RENAULT CLIO V- Z SALONU Z POLSKI, 2001, km, 75 KM benzyna, szary-metallic, 2/3 drzwi, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, bezwypadkowy, z SUZUKI SX4 1.9 DDIS, JEDEN W AÂCICIEL, 2007, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, z PEUGEOT BOXER CAMPINGOWY 2.2 HDI-120KM 2008, km, 120 KM diesel, bia y, drzwi odsuwane, ABS, EBS, ASR, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspoanie kierownicy, ogrzewanie postojowe, kabina sypialna, lodówka, kuchnia, TV, WC pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z FIAT MULTIPLA 1.9-JTD-- ÂLICZNY Z NIEMIEC, Van / Minibus, 2004, km,115 KM diesel, srebrny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP,el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, z HYUNDAI TUCSON 2.7-V6 FULL OPCJA INST. GAZ., 2005, SUV, km, automat, 175 KM benzyna + LPG, czarny-metallic, alufelgi, przyc. szyby, ABS, ASR, autoalarm, pod. powietrzne, ESP, EDS, immobiliser, blokada dyferencja u, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kier wielofunkc., niezale ne ogrzewanie, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, I w aêc., serwisow. w ASO, bezwypadkowy, z MITSUBISHI SPACE STAR V MODEL ROKU 2003, 2002, km, 82 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, bezwypadkowy, z SEAT ALHAMBRA 2.0-TDI JEDEN W AÂC. Z NIEMIEC, 2007, km, 140 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkc., podgrz. przednia szyba, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, z VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9-TDI CARAVELLE - 9 OSÓB, 2006, km, 102 KM diesel, bia y, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, niezale ne ogrzewanie, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, z IVECO DAILY 35S13 AUTO-LAWETA, 2012, km 130 KM diesel, bia y, hak, ABS, EBS, ASR, pneumatyczne zawieszenie, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspoanie kierownicy, CB radio, kabina sypialna, TV, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy

3 AKTUALNOÂCI PONIEDZIA EK-WTOREK, CZERWCA Audioprzewodniki w Punkcie Informacji Turystycznej w Olsztynie Stworzymy razem bud et partypacyjny Cz stochowa rozpoczyna realizacj projektu Jasne, e konsultacje, na który otrzyma 250 tys. z dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej. Projekt przygotuje mieszkaƒców do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu bud etu partycypacyjnego. Teraz Olsztyn mo na zwiedzaç z audioprzewodnikiem Od czerwca turyêci odwiedzajàcy olsztyƒski Punkt Informacji Turystycznej, mogà bezp atnie wypo yczaç nowoczesne urzàdzenia - audioprzewodniki z GPS z wgranymi wycieczkami i trasami turystycznymi. Punkt w Olsztynie otrzyma dwadzie- Êcia takich urzàdzeƒ. Ten multimedialny system pozwoli turystom na przejêcie wyznaczonej trasy i wys uchanie lektora, który opowie o historii, legendach, atrakcjach turystycznych i ciekawostkach zwiàzanych z Olsztynem. Wyznaczona wycieczka na olsztyƒski zamek dost pna jest równie w wersji dla dzieci, aby zainteresowaç najm odszych turystów i zach ciç do korzystania z urzàdzeƒ ca e rodziny informuje Martyna Piecuch, pracownik PIT w Olsztynie. Audioprzewodniki, podobnie jak wyposa enie PIT, zosta y sfinansowane z Êrodków unijnych oraz Województwa Âlàskiego w ramach programu Âlàski System Informacji Turystycznej. Nominacje dla dyrektorów Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Spo ecznych Urz du Miasta Cz stochowy przygotowa o projekt, który znalaz si na liêcie rankingowej projektów przeznaczonych do dofinansowania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej ze Êrodków Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Pozyskane Êrodki pozwolà na wdro enie bud etu partycypacyjnego w Cz stochowie. Miasto Cz stochowa otrzyma, po podpisaniu umowy, na realizacj tego zadania z (85% to Êrodki unijne, a 15% - Êrodki z bud etu paƒstwa). Miasto Cz stochowa nie wnosi wk adu finansowego. Partnerem projektu jest organizacja pozarzàdowa dzia ajàca na terenie naszego miasta, wy oniona w drodze konkursu: Polski Instytut Mediacji i Integracji Spo ecznej. Projekt Jasne, e konsultacje dotyczy przygotowania mieszkaƒców Cz stochowy do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu bud etu partycypacyjnego. Ciesz si, e pozyskaliêmy Êrodki na tak wa ny projekt, który pozwoli nam na stworzenie zasad bud etu partycypacyjnego powiedzia prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, podczas konferencji poêwi conej projektowi. Licz na to, e mieszkaƒcy otrzymajà konkretne narz dzie, które zechcà wykorzystaç i z jeszcze wi kszym zaanga owaniem wspó decydowaç o tym, co dzieje si w mie- Êcie. W ramach projektu b dà prowadzone szkolenia i spotkania doradcze przedstawiajàce sposób prowadzenia konsultacji spo ecznych w zakresie bud etu partycypacyjnego, zostanie tak e przeprowadzona kampania promocyjno-informacyjna skierowana do mieszkaƒców miasta oraz opracowany tryb zg aszania wniosków do bud etu. Fina em wszystkich projektowych dzia aƒ b dà wybory inicjatyw, przeprowadzone we wszystkich dzielnicach naszego miasta w drugiej po owie 2014 roku. Projekt b dzie realizowany od wrzeênia 2013 do grudnia 2014 roku. 17 osób otrzyma o nominacje na stanowiska dyrektorów cz stochowskich placówek oêwiatowych. Nominacje dyrektorom m.in. przedszkoli, szkó podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wr czy prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Nowi dyrektorzy pe niç b dà swojà funkcj od 1 wrzeênia do 31 sierpnia 2018 roku. Lista nominowanych dyrektorów wy onionych w drodze konkursu: Teresa Oduliƒska Miejskie Przedszkole nr 7, Gra yna Gajowczyk Miejskie Przedszkole nr 10, Halina Ka u na Miejskie Przedszkole nr 11, Ma gorzata Marsza ek Miejskie Przedszkole nr 17, Maria Sosiƒska Miejskie Przedszkole nr18, Anna Kromiszewska Miejskie Przedszkole nr 20, Katarzyna Majewska Miejskie Przedszkole nr 21, Gra yna Noszczyk Miejskie Przedszkole nr 32, Jadwiga Gondek Szko a Podstawowa nr 37, Anna Dymek Szko a Podstawowa nr 38, Barbara Jura - Zespó Szkolno-Przedszkolny nr 3, Tomasz Ociepa - Gimnazjum nr 2, Magdalena Ka u na Gimnazjum nr 11, Jacek zdj. arc Wpad, gdy w amywa si na plebani Czytali dzieciom wiersze Tuwima Z okazji Roku Juliana Tuwima oraz w ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, w Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegaƒskiego odby si maraton czytelniczy Wierszykarnia Juliana Tuwima. W bibliotece odby si maraton czytelniczy Grzegorzewski - Zespó Szkó Samochodowo-Budowlanych, Dariusz Rataj - Zespó Szkó im. B. Prusa, Maciej Trzmiel Zespó Szkó Ekonomicznych., zdj. arc Mieszkaƒcy Kroczyc zatrzymali na goràcym uczynku w amywacza, który próbowa okraêç plebani. 26-letni m czyzna trafi do aresztu. Szczekociƒscy policjanci ustalili, e mo e byç on równie sprawcà rozboju dokonanego kilka dni wczeêniej. Do w amania dosz o w ubieg à niedziel kilka minut po dziesiàtej. Sprawca po wybiciu szyby w oknie przedosta si do wn trza plebanii. Zanim zdà y coê ukraêç wpad w r ce trzech mieszkaƒców Kroczyc, którzy zauwa yli w amanie. M czyêni zawiadomili policjantów i przekazali im uj tego sprawc. Zatrzymany mieszkaniec woj. Wiersze poety czytali dzieciom i m odzie y z cz stochowskich szkó m. in. Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Cz stochowy, Agnieszka Lipiƒska, inspektor ds. kultury literackiej i teatralnej, Wydzia u Kultury, Promocji i Sportu Urz du Miasta, Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegaƒskiego, Urszula G owiƒska, wizytator Delegatury Âlàskiego Kuratorium OÊwiaty w Cz stochowie, El bieta Kunicka, radna i wiceprezes Oddzia u ZNP w Cz stochowie oraz Ma gorzata Franc, poetka lubelskiego trafi do policyjnego areszty. Âledczy ustalili, e oprócz w amania mo e on byç sprawcà rozboju dokonanego na 66-letnim w dkarzu. Do tego przest pstwa dosz o 21 maja na ul. Batalionów Ch opskich w Kroczycach. Napastnik u ywajàc si y fizycznej wyrwa z r ki pokrzywdzonego w dk wartoêci 600 z. Zatrzymany 27-latek pope nia ju wczeêniej podobne przest pstwa. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Myszkowie zastosowa wobec niego Êrodek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Za pope nione przest pstwa grozi mu do 12 lat wi zienia. Klubów Poetyckich Fraszka i Z ota Jesieƒ, za o ycielka Towarzystwa Literackiego Wzajemnej Adoracji Li-TWA. GoÊcie przeczytali dzieciom m. in. Rzepk, Lokomotyw, S onia Tràbalskiego i Bajk o rybaku i rybce. Jak co roku uczniowie mogli tak e wziàç udzia w konkursie "5 pytaƒ" - tym razem o yciu i twórczoêci Juliana Tuwima. zdj. arc Przyszed do banku i wyszed z policjà Policjanci zwalczajàcy przest pczoêç gospodarczà zatrzymali 69-latka, który usi owa wy udziç kredyt w jednym z k obuckich banków. W r ce funkcjonariuszy wpad tak e 40-latek, który kierowa pope nieniem przest pstwa oraz jego ona poajàca wy udziç pieniàdze. Policjanci z k obuckiego Referatu do walki z Przest pczoêcià Gospodarczà zatrzymali 69-latka, który w jednym z banków z o y podrobione dokumenty celem uzyskania z otych kredytu. ZaÊwiadczenia o zatrudnieniu sfa szowa 40-letni znajomy kredytobiorcy i jego o rok m odsza ona. Badajàc ca à spraw, k obuccy Êledczy ustalili, e to w aênie 40-latek wymyêli ca y plan przest pstwa, namówili do jego pope nienia 69-latka i od poczàtku do koƒca kierowa jego dzia- aniem. Bioràc pod uwag kryminalnà przesz oêç 40-latka, na wniosek k obuckich Êledczych prokurator zastosowa wobec niego Êrodek zapobiegawczy w postaci dozoru oraz 5000 z otych por czenia majàtkowego.

4 4. PONIEDZIA EK-WTOREK, CZERWCA 2013 FOTOREPORTA Szpital Rydygiera skoƒczy sto lat! Miniony weekend up ynà pod znakiem obchodów 100-lecia Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Cz stochowie. Uroczystym obchodom jubileuszu towarzyszy y: sesja historyczna, konferencja naukowa Towarzystwa Lekarskiego Cz stochowskiego i Okr gowej Izby Lekarskiej w Cz stochowie oraz wystawa wyposa enia i sprz tu medycznego, po àczona z prezentacjà twórczoêci lekarzy i cz stochowskich artystów. Rydygier jeden z najstarszych i nieprzerwanie dzia ajàcych cz stochowskich szpitali skoƒczy w aênie 100 lat. Z tego te powodu do naszego miasta przyjechali znakomici profesorowie, naukowcy i wyk adowcy z Polski, a tak e najodleglejszych zakàtków Êwiata. UroczystoÊci zwiàzane z obchodami tego wyjàtkowego jubileuszu rozpocz y si ju w piàtek (7.06.) w Filharmonii Cz stochowskiej. W oficjalnej inauguracji uczestniczyli parlamentarzyêci, w adze miasta i województwa, przedstawiciele Êrodowiska medycznego oraz przyjaciele szpitala przy ulicy Mirowskiej. WÊród szpitali dzia ajàcych u nas znajduje si pewien nobliwy staruszek Rydygier. Od tego roku b dzie to ju Stulatek z Zawodzia. Setne urodziny szpitala to idealna chwila, by spojrzeç wstecz na dokonania lekarzy, piel gniarek i ca ego zespo u ludzi pracujàcego w naszym szpitalu, chocia nie mo na zapominaç o tym, jak wa na jest przysz oêç miejskiego szpitala mówi podczas otwarcia obchodów prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Po inauguracji rozpocz - a si sesja historyczna 100 lat Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Cz stochowie, w której uczestniczy m.in. prof. Tadeusz Maliƒski. Drugi dzieƒ obchodów (8.06.) up ynà pod zna- kiem sesji naukowej Medycyna XXI wieku post py w kardiologii, onkologii i chirurgii. Podczas sesji zosta zademonstrowany na ywo zabieg z Pracowni Hemodynamiki Kliniki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jubileusz zakoƒczy si w sobot o godzinie na Jasnej Górze uroczystà mszà Êw. w intencji chorych i pracowników szpitala. kg, BS, zdj. BS, Paulina Przepióra, UM Cz-wa Podczas uroczystej inauguracji obchodów 100-lecia szpitala Rydygiera zosta y wr czone Nagrody Prezydenta Miasta Cz stochowy im. Doktora W adys awa Biegaƒskiego dla osób wyró nionych za wybitnà i znaczàcà dzia alnoêç w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. W bie àcym roku do Nagrody Prezydenta Miasta Cz stochowy zg oszonych zosta o 28 kandydatów, w tym: 16 lekarzy medycyny, w tym 1 emerytowany 1 mgr farmacji, 1 mgr rehabilitacji, 10 piel gniarek. Ostatecznie przyznano 1 Nagrod I stopnia, 3 Nagrody II stopnia, 2 Nagrody III stopnia oraz 4 wyró nienia. Nagrod I stopnia otrzyma lek. med. S awomir Strzelczyk, Nagrody II stopnia lek. med. Jan elechowski, piel gniarka Anna Dygudaj oraz lek. med. Robert Ma olepszy, natomiast Nagrody III stopnia mgr farmacji El bieta Chmielewska oraz mgr fizjoterapii Bo ena Kozak. Wyró nienia przyznano dr nauk medycznych Leszkowi Janickiemu, lekarzowi medycyny Miros awowi Âliwakowskiemu i piel gniarkom Beacie Gradoƒ oraz Dorocie Orman. Dodatkowo dyplomy uznania za aktywnà prac na rzecz Êrodowiska kombatanckiego otrzymali: lek. med. Kazimierz Bieƒkowski, lek. med. Jan Sikorski oraz dr. n. med. Bernard Rajczyk. Poza tym medalem okolicznoêciowym merentibus zosta odznaczony dr Mieczys aw Wygl dowski.

5 SPORT PONIEDZIA EK-WTOREK, CZERWCA Najlepszy okaza si Czech W oêrodku Pegaz odby si XIII Mi dzynarodowy Tutniej Policji Konnej. W zawodach wzi o udzia 24 zawodników z 12 policyjnych dru yn konnych. Najlepszà dru ynà zawodów okaza a si dru yna policji czeskiej z Brna w sk adzie Radek Sejstal i i Libor Blazek. Najlepszym zawodnikiem Turnieju zosta Radek Sejstal, który otrzyma puchar patrona Turnieju, Komendanta G ównego Policji. Nagrod za styl i gracj podczas przejazdu otrzyma Radek Sejstal na koniu Listar (Policja w Brnie). Klasyfikacja dru ynowa I miejsce otrzyma a dru yna z Policji w Brnie - Radek Sejstal i i Libor Blazek II miejsce zaj li zawodnicy z KMP w Chorzowie - m.asp Karol Mol da i sier. Przemys aw Wiza III miejsce zaj a dru yna policji z Ostrawy - Miroslaw Holy i Ivana Vitaskowa Klasyfikacja indywidualna I miejsce - Radek Sejstal na koniu Listr, Policja w Brnie II miejsce sier.sztab Grzegorz Wypchlak na koniu Don Camillo, z Komendy Miejskiej Policji w Cz stochowie III miejsce - m.asp Karol Mol da na koniu Jahranek, Komenda Miejska Policji w Chorzowie Nagrod dla najlepszej dru yny oraz najlepszego zawodnika wr cza w imieniu patrona Turnieju - Komendanta G ównego Policji - I Zast pca Âlàskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - m.insp Zbigniew Klimus., zdj. Paulina Przepióra W ókniarz nie zda egzaminu Cz stochowski W ókniarz przegra w niedziel (9 czerwca) na w asnym torze 42:48 z Falubazem. CoÊ nie gra. Tor, podejêcie zawodników, brak treningów? Grzegorz Dzikowski, nowy trener W ókniarza, t umaczy pora k, którà 9 czerwca na w asnym torze ponieêli cz stochowianie w meczu z zielonogórzanami, brakiem treningów. Patrzàc na zdobycze punktowe wszystko mo e si zgadzaç. W piàtek na cz stochowskim owalu spoêród seniorów trenowa tylko Rafa Szombierski. Przeciwko Falubazowi by najskuteczniejszym zawodnikiem. JeÊli Szumina potrafi zdobyç 13 punktów, dlaczego aguta, Sajfutdinow, Jepsen Jensen i Holta tylko statystujà? A przecie trójka z nich startowa a dzieƒ wczeêniej w Toruniu podczas Speedway Best Pairs. I co ciekawe Rosjanie wywalczyli srebrny medal. Lepsi byli tylko Polacy. Pracujemy, mo e trzeba motor zmieniç. Nie wiem mówi w trakcie zawodów w Cz stochowie Emil Sajfutdinow. Tymczasem Grigorij aguta t umaczy, e na poczàtku nie móg wyjechaç ze startu. Chwali jednak tor, bo jego zdaniem by do walki. Ju od poczàtku mo na by o przypuszczaç, e mecz b dzie wy- równany. Po siedmiu wyêcigach by o po 21. Ósma gonitwa da a sporà przewag goêciom. Bieg uk ada si na remis, ale Sajfutdinow najpierw straci pozycj na rzecz Andreasa Jonssona, a potem wyprzedzi go Jonas Davidsson. W ókniarz próbowa odrobiç strat. Przed nominowanymi biegami traci do rywali dwa punkty. Czternasta gonitwa zakoƒczy a si remisem i gospodarze wcià mieli szans na zwyci stwo. Z udne nadzieje rozwia fina. Hampel i Jonsson wystrzelili ze startu, pozostawiajàc za sobà Szombierskiego i Holt. KR Stelmet Falubaz Zielona Góra: 1. Andreas Jonsson - 10 (1, 2, 3, 2, 2), 2. Jonas Davidsson - 4 (2, 0, 2, 0), 3. Piotr Protasiewicz - 8 (1, w, 3, 2, 2), 4. Krzysztof Jab oƒski - 7 (2, 3, 1, 1), 5. Jaros aw Hampel - 13 (3, 3, 2, 2, 3), 6. Patryk Dudek - 4 (2, 0, 1, 1), 7. Kamil Adamczewski - 2 (1, 1, 0) Dospel W ókniarz Cz stochowa: 9. Michael Jepsen Jensen - 3 (0, 1, 2, 0), 10. Rune Holta - 8 (3, 2, 0, 3, 0), 11. Grigorij aguta - 8 (0, 1, 1, 3, 3), 12. Rafa Szombierski - 13 (3, 3, 3, 3, 1), 13. Emil Sajfutdinow - 6 (2, 2, 1, 1, 0), 14. Hubert gowik - 1 (0, 1, 0), 15. Artur Czaja - 3 (3, 0, 0) WyÊcig po wyêcigu 1. Holta, Davidsson, Jonsson, Jensen 3:3 2. Czaja, Dudek, Adamczewski, gowik 3:3 (6:6) 3. Szombierski, Jab oƒski, Protasiewicz, aguta 3:3 (9:9) 4. Hampel, Sajfutdinow, Adamczewski, Czaja 2:4 (11:13) 5. Szombierski, Jonsson, aguta, Davidsson 4:2 (15:15) 6. Jab oƒski, Sajfutdinow, gowik, Protasiewicz (u/w) 3:3 (18:18) 7. Hampel, Holta, Jensen, Dudek 3:3 (21:21) 8. Jonsson, Davidsson, Sajfutdinow, Czaja 1:5 (22:26) 9. Protasiewicz, Jensen, Jab oƒski, Holta 2:4 (24:30) 10. Szombierski, Hampel, aguta, Adamczewski 4:2 (28:32) 11. Holta, Protasiewicz, Sajfutdinow, Davidsson 4:2 (32:34) 12. aguta, Jonsson, Dudek, gowik 3:3 (35:37) 13. Szombierski, Hampel, Jab oƒski, Jensen 3:3 (38:40) 14. aguta, Protasiewicz, Dudek, Sajfutdinow 3:3 (41:43) 15. Hampel, Jonsson, Szombierski, Holta 1:5 (42:48) Najman wygra przed czasem z tajskim bokserem Niespe na dwie rundy trwa a walka Marcina Najmana z 21-letnim mistrzem Êwiata w muay thai Martinem Pacasem. S owak odczu ciosy na korpus i podda walk, która odby a si 7 czerwca podczas gali OÊwi cim Boxing Night. Dla Marcina Najmana by to powrót na bokserski ring po ponad czteroletniej przerwie. Pacas debiutowa w tej formule. W czasie pojedynku cz stochowianin konsekwentnie obija tu- ów S owaka. Przynios o to efekt w drugiej rundzie. Pacas trzy razy by liczony. W koƒcu po jednej z akcji Najmana nie by w w stanie ju kontynuowaç walki. By em bardzo skoncentrowany, choç na treningach moja szybkoêç by a du a wi ksza twierdzi Najman. Wiedzia em, e wszyscy zawodnicy muay thai trzymajà szeroko r ce. To samo robi Pacas. Boksowa em lewy prostym podwójnym, prowoko- wa em rywala na gór i bi em na dó. Cz stochowski bokser zamierza wróciç na ring jeszcze jesienià tego roku. W przysz oêci chce doprowadziç do trzeciego pojedynku z Przemys awem Saletà. - Trudno zapomnieç to, e zosta o si oszukanym. W pierwszej walce mia em Salet rozbitego na kwaêne jab ko, gdy s dzia pozwoli mu odpoczàç. Tak si nie robi. KR Gol w ekstralidze! W przedostatniej kolejce sezonu 2012/2013 Gol pokona na stadionie przy ul. Limanowskiego 4:0 Koron aszczów i zapewni sobie awans do ekstraligi. ZagraliÊmy bez trzech podstawowych pi karek, a mimo to nie mieliêmy adnych problemów z pokonaniem dru yna z aszczowa mówi W odzimierz Seifryd, prezes Gola. Hat-tricka ustrzeli a w meczu Justyna Maziarz. Do bramki goêci trafia- a w 4, 23 i 78. minucie meczu. Jednego gola do o y a Kamila Kmiecik, która umieêci a pi k w siatce pi ç minut po rozpocz ciu drugiej po owy. Cz stochowianki mogà ju cieszyç si z awansu do ekstraligi. Ich najgroêniejsze rywalki Czarne Sosnowiec przegra y na w asnym terenie 1:3 z 1. FC AZS AWF Katowice. Przed ostatnià kolejkà spotkaƒ Gol ma trzy punkty przewagi na zespo em z Sosnowca i zdecydowanie lepszy bilans bramek. - Grali- Êmy skutecznie w rundzie wiosennej i zas u enie wywalczyliêmy awans - twierdzi Seifryd. - Teraz trzeba odpowiedzieç sobie na pytanie, czy ta dru yna ma graç na dobrym poziomie w ekstralidze. PowinniÊmy wzmocniç zespó, ale trzeba mieç na to pieniàdze, których na razie nie mamy. Zespó W odzimierza Seifryda nie powinien mieç k opotów z pokonaniem w Krakowie przedostatniej w tabeli Wandy. KR ISD AJD Gol Cz stochowa - Korona aszczów 4:0 (2:0) Gol: Klabis - Jeziorska (79' Werner), Rokosa, Di Giusto, Âliwiƒska, Kmiecik, Klyta, Mys ek (46' Ciupa), Maziarz, Sukiennik (64' Tkacz), Uchnast. Skra wykorzysta a szans i wcià walczy o awans W zaleg ym spotkaniu III ligi opolsko-êlàskiej cz stochowska Skra pokona a 8 czerwca na wyjeêdzie 2:1 LZS Piotrówk i ma realne szanse na awans do II ligi. Jeszcze przed tym meczem zespó Jana Wosia traci szeêç punktów do Przysz oêci. Tymczasem zespó z Rogowa sensacyjnie przegra a 0:4 ze znajdujàcà si w strefie spadkowej Polonià G ubczyce. Z kolei Odra Opole pokona a w Namys owie 1:0 Start i z dorobkiem 53 punktów prowadzi w tabeli. O trzy oczka mniej ma Skra. W Piotrówce pierwsze bramka pad a dopiero w 57. minucie. Prowadzenie gospodarzom da Idriss Cisse. Osiem minut póêniej wyrówna Mateusz Woldan. Zwyci skiego gola zdoby w 90. minucie Marcin Chmiest. KR W okr gówce lider lepszy od wicelidera Rezerwy Rakowa pokona y w sobot (8 czerwca) na w asnym boisku 2:0 MLKS Woêniki i umocni y si na pierwszym miejscu w tabeli klasy okr gowej Vigo. Dla obu dru yn by to wa ny mecz w kontekêcie awansu do wy szej klasy rozgrywek. Cz stochowianie wzmocnieni kilkoma pi karzami, którzy zazwyczaj reprezentujà barwy pierwszego zespo u wykorzystali swojà szans. Wynik spotkania otworzy w 56. minucie Rafa Czerwiƒski. Na 2:0 podwy szy w ostatniej minucie meczu Przemys aw Moƒka. Dzi ki zwyci stwu rezerwy Rakowa majà szeêç punktów przewagi nad Woênikami. Do koƒca rozgrywek pozosta y jeszcze cztery kolejki. KR Adres redakcji: Cz stochowa, al. NMP 51 Wydawca: Firma Handlowo-Us ugowa BTG Cz stochowa, ul. Drzewna Redaktor naczelny: Teresa Szajer Telefon Interwencje sprawy trudne Telefon Redakcja Telefon Biuro Og oszeƒ

6 6. PONIEDZIA EK-WTOREK, CZERWCA 2013 Z POLICYJNEGO NOTATNIKA Fa szywy monter Wroc awscy policjanci udowodnili 30-letniemu m czyênie - podajàcemu si za montera telewizji cyfrowej ponad 50 przest pstw. Sprawca oferowa us ugi polegajàce na przestrojeniu telewizji analogowej na cyfrowà i w ten sposób okrada i oszukiwa osoby. Podczas pobytu w mieszkaniu okrad swoje ofiary z pieni dzy, bi uterii i innych cennych przedmiotów. Policjanci wcià poszukujà osób pokrzywdzonych, które uwierzy y oszustowi. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Wroc awiu zatrzymali 30-letniego m czyzn podejrzanego o oszustwa i kradzie e na szkod wielu osób. Sprawca podajàc si za montera telewizji cyfrowej oferowa us ugi polegajàce na przestrojeniu telewizji analogowej na cyfrowà. Jak ustalili policjanci dzia a na terenie Wroc awia od paêdziernika 2012 do stycznia 2013 roku. Funkcjonariusze jednak nie wykluczajà, e móg dzia aç równie w innych miejscach. Do chwili obecnej funkcjonariusze udowodnili mu ponad 50 takich przest pstw wyjaêniajà stró e prawa. Sprawca wybiera przede wszystkim osoby starsze, g ównie kobiety lub domy, w których odbywa y si remonty. Podczas pobytu w mieszkaniu prosi o pomoc polegajàcà np. na poruszaniu antenà TV. W tym czasie sprawca wykorzystywa to, e ofiara jest zaj ta i okrada jà z pieni dzy, bi uterii i innych przedmiotów. Dzi ki temu procederowi m czyzna wzbogaci si o kilkadziesiàt tysi cy z otych. Policjanci wyjaêniajà wszystkie okolicznoêci w tej sprawie. Osoby pokrzywdzone, które zosta y oszukane lub okradzione przez przedstawionego poni ej m czyzn i nie zg osi y tego faktu na policj, proszone sà o kontakt z Komendà Miejskà policji we Wroc awiu pod nr telefonu lub Jak ustalili funkcjonariusze, sprawca to Rafa Stefaniak, z wyglàdu 30-letni m czyzna, w osy krótkie koloru jasny blond wpadajàce w kolor rudy, cera jasna lekko piegowata. Podczas przest pstw ubrany by w spodnie monterskie koloru szarego z granatowymi lampasami, mia na sobie czapk z daszkiem koloru bràzowego informujà policjanci. M czyênie przedstawiono zarzuty kradzie y i oszustw na szkod wielu osób. 30- latek decyzjà sàdu zosta tymczasowo aresztowany. Za przest pstwo, którego si dopuêci grozi mu 8 lat wi zienia. Wprowadzali do obiegu fa szywe banknoty Policjanci z Bielska-Bia ej zatrzymali trzech m czyzn, którzy wprowadzali do obiegu fa szywe banknoty o nominale 50 z otych. Za przest pstwa te grozi im do 10 lat wi zienia. Tylko jednego dnia na terenie powiatu bielskiego sprawcy wpuêcili w obieg 12 sfa szowanych banknotów o tym samym nominale i serii. Prowadzone w tej sprawie czynnoêci, a tak e informacje przekazane przez obs ug punktów handlowych, gdzie up ynniono fa szywki, doprowadzi y do ustalenia trzech m czyzn w wieku lat, którzy zajmowali si dystrybucjà sfa szowanych pieni dzy. Szybka wymiana informacji i dzia ania podj te wspólnie przez policjantów z wydzia u do walki z przest pczoêcià przeciwko yciu i zdrowiu, prewencji oraz funkcjonariuszy z komisariatów w Czechowicach- Dziedzicach i III, przyczyni y si do zatrzymania sprawców t umaczà stró e prawa. Jak ustalono, 23-latek z powiatu bielskiego w salonach gier w Czechowicach-Dziedzicach wprowadzi w obieg 7 podrobionych banknotów. Z kolei zatrzymany 22-letni bielszczanin w lokalu przy ul. Barlickiego puêci w obieg jeden z takich sfa szowanych banknotów. WczeÊniej otrzyma go od swojego 20-letniego kolegi. Policjanci zabezpieczyli fa szywki, które nie mia y znaku wodnego, nitki zabezpieczajàcej, dodatkowo elementy ozdobne nie zmienia y barwy przy pochyleniu. Niewyczuwalne te by y oznaczenia dla osób niewidomych, a papier, na których je wydrukowano, by mi kki twierdzà mundurowi. Trzej zatrzymani m czyêni us yszeli zarzuty, a prokurator zastosowa wobec nich dozory policyjne. Za wprowadzanie do obiegu fa szywych pieni dzy grozi im do 10 lat za kratami. Odzyskali skradzione... go àbki Jastrz bscy policjanci zatrzymali dwóch m czyzn podejrzewanych o w amanie do baru gastronomicznego. Sprawcy wpadli w r ce mundurowych w chwili, kiedy usi owali zbiec z miejsca przest pstwa. Odnalezieni zostali w pobliskich zaroêlach z kasetkà oraz... tacà pe nà go àbków. Za kradzie z w amaniem grozi im do 10 lat wi zienia. Do opisywanego zdarzenia dosz o w czwartek w nocy. Dy urny miejscowej policji uzyska informacj o w amaniu do baru mieszczàcego si przy ulicy Mazowieckiej. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy w pobliskich zaroêlach zauwa yli ukrywajàcych si m czyzn. Podejrzewani o w amanie zostali zatrzymani. Sà nimi 26-letni bezdomny oraz 51-letni jastrz bianin twierdzà policjanci. Obaj m czyêni byli kompletnie pijani. Pierwszy z zatrzymanych wydmucha 2 promile, natomiast jego kompan nawet nie by w stanie poddaç si badaniu. Numer 1 ze szwedzkiej Top listy zatrzymany w naszym kraju Szukali go mundurowi kilku europejskich krajów, mia na swoim koncie przemyt 40 kilogramów amfetaminy, czym zas u y sobie na miano numeru 1 szwedzkiej top listy poszukiwanych. Dzi ki wspó pracy z funkcjonariuszami z KGP i KWP w Katowicach zosta zatrzymany na terenie naszego kraju. 49-letni Jan M. trafi z powrotem do Szwecji i tam stanie przed sàdem. Na prze omie maja i czerwca do policjantów z Wydzia u Poszukiwaƒ i Identyfikacji Osób BSK KGP zwrócili si o pomoc koledzy ze Szwecji. Od 2010 roku prowadzili spraw poszukiwawczà za 49-letnim Janem M., który by szukany w zwiàzku z przemytem 40 kilogramów amfetaminy. Po tym wydarzeniu Êlad po nim zaginà. Z informacji przekazanych polskim policjantom wynika o e, 49-latek ukrywa si w kilku krajach europejskich, w Hiszpanii, Norwegii, Szwajcarii i Holandii. Szwedzi za ka dym razem kiedy go wytropili, kontaktowali si z funkcjonariuszami tych krajów proszàc o pomoc w zatrzymaniu t umaczà mundurowi. Jan M. okaza si du o sprytniejszy od mundurowych i za ka dym razem ucieka z policyjnej ob awy. Teraz pojawi o si Okrad y starszà panià 15-latka wraz ze swojà o kilka lat starszà kole ankà ukrad a bi uteri babci. Kompanki przest pstwa up sprzeda y w lombardzie. O ich dalszym losie zdecyduje sàd. Funkcjonariuszom uda o si odzyskaç cz Êç skradzionego mienia. Policjanci Wydzia u Kryminalnego komisariatu Wroc aw Fabryczna zatrzymali dwie m ode kobiet, podejrzane o kradzie z otej bi- uterii i jej paserstwo. Zatrzymane, to 19-letnia mieszkanka Wroc awia i jej 15-letnia kole anka. O ich dalszym losie zdecyduje sàd informujà mundurowi. Kradzie bi uterii kilka dni temu zg osi a policjantom 65-letnia kobieta. O tym, e dosz o do kradzie y bi uterii, pokrzywdzona zorientowa a si, gdy szuka a rodowego pierêcionka. Kobieta, powiadamiajàc policj stwierdzi a, e zgin y jej m.in. pier- Êcionki, zawieszki, aƒcuszki, czy bransoletki dodajà. Starsza pani oêwiadczy a, e wi kszoêç to pamiàtki rodzinne, gromadzone przez ca e ycie. Ich wartoêç oszacowana zosta a na kwot ponad 32 tys. z otych. Policjanci po zebraniu prawdopodobieƒstwo, e m czyzna móg schroniç si w Polsce, dlatego Szwedzi skontaktowali si z poszukiwaczami z KGP. Policjanci bardzo dok adnie zacz li badaç ka dy wàtek sprawy. W koƒcu okaza o si, e to pewne trafienie wszystko wskazywa o na to, e Jan M. ukrywa si gdzieê w rejonie Katowic. Wtedy funkcjonariusze z Wydzia u Poszukiwaƒ i Identyfikacji Osób BSK KGP skontaktowali si z kolegami z komendy wojewódzkiej, a do naszego kraju przylecia przedstawiciel policji ze Szwecji dodajà. Stró e prawa zorganizowali zasadzk. Funkcjonariusze namierzyli m czyzn na jednej z ulic w Pszowie. Na samym poczàtku Jan M. twierdzi, e to pomy ka, e wcale nie jest tà osobà, za którà go uwa- ajà policjanci. Ale funkcjonariusze wiedzieli, e m czyzna nie b dzie mia przy sobie adnych dokumentów i b dzie podawa si za swojego brata twierdzà funkcjonariusze. Po dok adnym sprawdzeniu policjanci potwierdzili jego to samoêç. M czyzna mia przy sobie 10 porcji Êrodków odurzajàcych. 49-letni Jan M. czeka na decyzj sàdu, aby wróciç do Szwecji i tam stanàç przed wymiarem sprawiedliwoêci. Podawa si za funkcjonariusza CBÂ Mràgowscy policjanci zatrzymali 25-letniego m czyzn, który podawa si za funkcjonariusza CBÂ. Marcin R. mia pomóc jednemu z mieszkaƒców Mràgowa zostaç policjantem. M czyzna za t "us ug " wy udzi ponad 4 tysiàce z otych. Z ich mieszkania zabra równie z otà bi uteri wartà blisko 1,5 tys. z otych. Mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego w najbli szym czasie us yszy zarzuty. Do komendy policji w Mràgowie zg osi a si pewna kobieta. Twierdzi a ona, e mà w po owie maja pozna 25-letniego Marcina R. M ody m czyzna twierdzi, e jest funkcjonariuszem CBÂ. 25-latek wyszed z niecodziennà jak na funkcjonariusza CBÂ propozycjà zaoferowa sprzeda papierosów w niskiej cenie. Wyroby tytoniowe mia y pochodziç z przemytu, jednak 25-latek powiedzia m czyênie, e jako funkcjonariusz ma prawo je legalnie kupowaç. Mà zg aszajàcej przyjà ofert i kupi papierosy za 1200 z otych. Dodatkowo za 1000 z otych naby jeszcze telefon. Przedmioty te mia y byç wys ane pod wskazany adres kurierem. Jednak do chwili zg oszenia dotar a tylko ich cz Êç relacjonujà stró e prawa. Pod koniec maja Marcin R. przyjecha do swoich znajomych do Mràgowa z wizytà. Mia zostaç tylko na trzy dni. To w aênie wtedy 25-latek zaoferowa, e pomo e ich synowi zostaç funkcjonariuszem CBÂ. M czyzna przedstawi bardzo korzystne warunki pracy i wynagrodzenia oraz procedur przyj cia i szkolenia. Kolejnego dnia Marcin R. twierdzi, e poinformowa o wszystkim swoich prze o onych. Ich syn, za jego stawiennictwem, mia byç do àczony do dziesi cioosobowej grupy szkoleniowej. Marcin R. powiedzia równie, e ze swoich prywatnych pieni dzy wys a 14 tys. z otych na pokrycie kosztów tego szkolenia. Teraz jednak brakuje mu pieni dzy i potrzebuje 2 tys. z otych na bie àce wydatki t umaczà. Mà kobiety bez chwili zawahania przekaza mu potrzebnà kwot. 25-latek, ca y czas podajàc si za podkomisarza CBÂ, korzysta z goêcinnoêci mieszkaƒców Mràgowa. Swój d u szy pobyt t umaczy przed u ajàcà si procedurà przyj cia ich syna do s u by dodajà. Kobieta ca y czas by a wobec goêcia nieufna. Pyta a, dlaczego nie dotar a jeszcze druga cz Êç papierosów. 25-latek mówi jej, e kurier niestety nie móg przewieêç tak du ej ilo- Êci. Pieniàdze natomiast odda po dziesiàtym, poniewa awansowa i dopiero wtedy otrzyma wyp at mówià policjanci. Mieszkanka Mràgowa zauwa y a du à nieêcis oêç w jego t umaczeniach. Postanowi a sprawdziç, czy coê nie zgin o z ich mieszkania. Okaza o si, e brakuje z otej obràczki i kolczyków. Skradzione przedmioty wyceni a na oko o 1300 z otych. Wtedy utwierdzi a si w przekonaniu, e ma do czynienia z oszustem. Mràgowscy policjanci b yskawicznie zatrzymali 25-letniego Marcina R. W chwili zatrzymania m czyzna mia ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Wkrótce us yszy zarzuty. B dzie równie móg z o yç wyjaênienia w tej sprawie. Kodeks Karny za oszustwo przewiduj kar nawet 8 lat pozbawienia wolnoêci podsumowujà stró e prawa. wszystkich informacji, zaj li si wyjaênianiem sprawy i poszukiwaniem osoby bàdê osób odpowiedzialnych za kradzie. W efekcie prowadzonych w tej sprawie czynnoêci, policjanci Wydzia u Kryminalnego ustalili i zatrzymali 19- letnià dziewczyn, która jak si okaza o, by a kole ankà 15-letniej wnuczki starszej pani. Z poczynionych w tej sprawie ustaleƒ wynika- o, e bi uteri z domu babci wynosi a w aênie wnuczka, a jej starsza kole anka sprzedawa a jà w lombardzie t umaczà stró e prawa. Policjanci odzyskali cz Êç bi uterii. Okaza o si, e wnuczka okrada a babci systematycznie ju od lipca 2012 roku. Krad a, bo jak t umaczy a funkcjonariuszom, potrzebowa a pieni dzy na w asne potrzeby. àcznie stró e prawa udowodnili nieletniej 26 takich kradzie y, a jej starszej kole ance 5 czynów paserskich. Przypomnijmy, e kradzie i paserstwo zagro one sà karà nawet do 5 lat pozbawienia wolnoêci. O losie 15-latki zdecyduje sàd dla nieletnich podsumowujà stró e prawa. oprac. kg

7 OG OSZENIE PONIEDZIA EK-WTOREK, CZERWCA BIURA BIURA RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE ANIN Pe na obs uga firm PoÊrednictwo kredytowe Cz stochowa, ul. Krakowska 31 tel BUDOWNICTWO KARNISZE OKNA DRZWI OGRÓD EKO Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, Briggs and Stratton oferuje: odênie arki, pilarki, kosiarki, kosy spalinowe, opryskiwacze, urzàdzenia do ci cia betonu i stali, cz Êci zamienne, aƒcuchy tnàce do wszystkich typów pilarek. Serwis. Urzàdzanie zieleni. Âcinanie drzew. WYPRZEDA ODÂNIE AREK Cz stochowa, ul. Kiedrzyƒska 24/32, tel./fax (034) OG OSZENIA ABONAMENTOWE MATERIA Y BUDOWLANE US UGI REMONTOWE INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Wykonuje: instalacje Êwiat a i si y przy àcza; remonty zaêwiadczenia odbioru budynków; punkt od 20 z tel JARKO REMONTY TANIO!!! malowanie; kafelkowanie; hydraulika; wymiana drzwi Cz stochowa, tel SZKO Y KURSY-SZKOLENIA KURSY-SZKOLENIA KURSY: Ksi gowoêci wspoanej komputerem; Specjalista kadrowo-p acowy; Obs uga: komputerów, kas fiskalnych; Masa u; Bukieciarstwa; Tworzenie i obs uga sklepu internetowego; Pedagogiczny dla wyk adowców i instruktorów pozaszkolnych form kszta cenia. OÂWIATA , KURSY: Kosmetyczne; Fryzjerskie; Manicure-Pedicure- Tipsy; Kelner-Kucharz-Barman; Kroju-Szycia i Modelowania; Artystycznego upinania firan; Operator wózków (uprawnienia unijne); Palacz CO; BHP; HACCP; Pomocy przedlekarskiej; Opiekun osób starszych, niepe nosprawnych; J zyk niemiecki dla opiekunów; Inne. OÂWIATA , SZKOLENIE PODYPLOMOWE PIEL GNIAREK KURSY KWALIFIKACYJNE: piel gniarstwo rodzinne dla: piel gniarek i po o nych, anestezjologiczne i intensywnej opieki; opieki d ugoterminowej, kardiologiczne; ratunkowe kursy specjalistyczne: szczepienia, EKG, endoskopia, leczenie ran, dializoterapia, inne. OÂWIATA , FINANSE KOMISY - LOMBARDY PIERWSZY CZ STOCHOWSKI LOMBARD 25 lat istnienia. Skup i sprzeda z ota NAJLEPSZE CENY W MIEÂCIE!!! Solidnie, pewnie, najkorzystniejsze warunki. Cz stochowa, Al. NMP 18, tel Filie: ul. Jagielloƒska 1 w Mrówkowcu, al. AK róg KoÊciuszki i WolnoÊci. LOMBARD KAPS 20 lat doêwiadczenia RABAT 50% u nas to dzia a! NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw z ota, sprz tu RTV i wszystkiego, co przedstawia jakàkolwiek wartoêç. TANIE WYROBY JUBILERSKIE Al. NMP 1, tel Al. NMP 16, tel Al. WolnoÊci 6, tel PO YCZKI - KREDYTY NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw Skup za gotówk RTV, z ota, Audio-Video, Foto, komputerów. Sprzeda ratalna bez yrantów i pierwszej wp aty. Cz-wa, al. NMP 3, tel Stary Rynek (DH Puchatek ), tel K obuck, Rynek, Jana Paw a II 12 tel MEDYCYNA ART. ORTOPEDYCZNE DIETETYKA PORADNIA DIETETYCZNA Otrzymujesz fachowà wiedz oraz pomoc w jej praktycznym zastosowaniu. Nasza wspó praca opiera si na wzajemnym zaufaniu i zaanga owaniu. Poliklinika MSWiA ul. Kopernika 38, Cz stochowa Tel PSYCHIATRIA Klinika WOLMED w Dubiu otwiera Oddzia Dzienny Terapii Uzale nieƒ Zapraszamy osoby uzale nione, które chcà odbyç swojà terapi bez koniecznoêci ca odobowego pobytu w oêrodku. Terapia trwa 4 tygodnie, zaj cia odbywajà si 5 dni w tygodniu. Ka dy pacjent zostaje obj ty indywidualnym programem terapii. Szczegó y pod nr. tel. 44/ REHABILITACJAA REHABILITACJA I MASA z dojazdem do domu Pacjenta Masa Kinezyterapia Fizykoterapia (laser, ultradêwi ki, pràdy) Tel DERMATOLOGIA GABINET DERMATOCHIRURGII ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ lek. Kinga Nicer spec. dermatolog-wenerolog & lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg DERMATOLOGIA ESTETYCZNA modelowanie twarzy (Voluma) bezoperacyjne usuwanie zmarszczek (Botox, Surgiderm); biorewitalizacja skóry; mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu (Surgilift); modelowanie ust (Surgilips); peelingi lecznicze (Yellow peel, peeling migda owy i inne); mikrodermabrazja diamentowa; leczenie nadpotliwoêci (Botox), lipoterapia LASEROTERAPIA trwa e usuwanie zb dnego ow osienia (nogi, bikini, pachy, wàsik) zamykanie naczyƒ na twarzy, koƒczynach dolnych; rumieƒ, fotoodm adzanie DERMATOCHIRURGIA plastyczne usuwanie zmian skórnych zamra anie brodawek; leczenie wrastajàcych paznokci; obliteracja ylaków i drobnych naczyƒ wideodermatooskopia komputerowa nieinwazyjna ocena znamion ul. Dekabrystów 33, paw. 42, pon , Êr , tel , , LECZNICE DLA ZWIERZÑT TURYSTYKA TOURS-ECO Biuro Podró y Cz-wa, ul. Âlàska 20 (w budynku KoÊcio a Ewangelickiego) LATO 2013 LATO 2013 Promocje zni ki najlepsze oferty Gwarancja Najni szej Ceny Gwarancja NiezmiennoÊci Ceny Jednorazowa Zmiana Imprezy Kompletna cena S OWACJA S OWACJA Pobyty od 695 z z wy ywieniem Baseny termalne i Aquaparki Uzdrowiska i Pobyty lecznicze SPA Wycieczki integracyjne SAMOLOTEM i AUTOKAREM Oferty LAST MINUTE: Tunezja, Turcja i Egipt od 990 z All incl, Grecja od 990 z Wyspy Kanaryjskie od 1995z Hiszpania, Maroko, Jordania, Izrael, W ochy, Francja, Krym, Grecja, Cypr, Pielgrzymki Ziemia Âwi ta i Rzym EGZOTYKA Kuba, Chiny, Meksyk, Tajlandia, Malediwy, Wenezuela, Argentyna, Peru, Kenia, Senegal, Etiopia, RPA, Sri Lanka, Goa, Indie OFERTY DLA SENIORÓW Hiszpania Cypr Tunezja wycieczka w cenie pobytu HOTEL w PRADZE Rezerwacje indywidualne IMPREZY GRUPOWE Wycieczki integracyjne Konferencje Wycieczki szkolne ZAPRASZAMY 18 lat na rynku :) rezerwacje on-line aktualna oferta tel. 34/

8 8. PONIEDZIA EK-WTOREK, CZERWCA 2013 OG OSZENIE ODZIE BLACHARSTWO BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE Hurtownia Odzie y U ywanej IMEX NIESORT, SORT Szwajcaria, Szwecja. Dowóz. Koƒskie, tel MOTORYZACJA NIERUCHOMOÂCI KUPI MIESZKANIE M-2 lub kawalerk w III Alei zdecydowanie kupi, mo e byç do remontu. Tel SPRZEDAM MIESZKANIE Sprzedam M-2, 31 m 2 pokój, kuchnia, azienka, balkon. Wysoki parter, ul. Westerplatte. Tel Sprzedam M-3, 38 m 2 usytuowane na 8 pi trze w wie owcu. Mieszkanie mieêci si w samym centrum Cz stochowy. Tel , Sprzedam niedrogo mieszkanie w Blachowni 46 m 2, pierwsze pi tro, Êrodkowe. Stan bardzo dobry. Tel M-3 2 pokoje + kuchnia (w zabudowie), azienka (glazura, ogrzewanie gazowe (nowy junkers). Okolice Galerii Jurajskiej. 105 tys. z. Tel wieczorem Sprzedam M-4 ul. Micha owskiego, 4 pi tro z windà. Blok ocieplony, du a loggia, okna PCV, opomiarowane wodomierze, aneks kuchenny w holu, wn ka na szafy, blisko markety. Cena 90 tys. z. Tel Sprzedam M-4 Wrzosowiak, ul. Brzozowa, pow. 59 m 2, parter, blok z 1998 r. Du e, w kwadracie, kuchnia, osobne WC i azienka. Du y balkon, okna PCV. Tel Sprzedam mieszkanie M-2 36 m 2, II pi tro. Pokój, kuchnia, azienka, balkon i piwnica. Ul. LeÊmiana, przy al. Pokoju. Tel Sprzedam mieszkanie w Blachowni, pow. 46 m 2 (dwa pokoje, kuchnia, przedpokój) stan dobry. Cena ok. 90 tys. z. Tel M-2 centrum k. Ratusza. Cena 80 tys. Tel Sprzedam mieszkanie, 8 pi tro, wie owiec, pow. 37 m 2. Dwa pokoje z kuchnià. Centrum miasta. Tel po godz. 18 Sprzedam M-2 31,5 m 2 al. Niepodleg oêci, II p, wie owiec. bez poêredników. Cena 85 tys. z. Tel Sprzedam mieszkanie M-2 Tysiàclecie, ul. Czartoryskiego, pow m 2, 6 p., wie owiec, zamykany korytarz, balkon, okna PCV, pod oga pokój mozaika, meble kuchenne. Cena 88 tys. Tel KUPI GARA Kupi gara murowany w okolicy ul. Tetmajera. Tel POSZUKUJ Poszukuj pokoju w zamian za pomoc na terenie Cz stochowy. Tel SPRZEDAM DOM Sprzedam lub wynajm dom 120 m 2, z gara em, wysoki parter, wszystkie media, do wprowadzenia, dzia ka 1200 m 2. Lisiniec. Tel Sprzedam dom parterowy, dwurodzinny w Cz stochowie. Tel , Dom, rok budowy 2013, drewniany, idealnie docieplony, pow. ca kowita 197 m 2, du y gara, do wykoƒczenia. Cena z. Tel Dom nowy 303 m 2 pow. zabudowy, ok. 170 m 2 pow. mieszkalnej. Stradom, ulica Admiralska r. Do wprowadzenia. Dzia ka 1150 m 2 szer. 44 m, zagospodarowana, gara na 2 auta z kanalizacjà, bramy na pilota. Bruk, tuje, alarm. Do wprowadzenia. Ewentualnie wynajm firmie lub osobie prywatnej, inne propozycje. Tel T UMIKI Sprzedam M-3 47,5 m 2, I pi tro, blok 4-pi trowy, nowe okna drewno, panele. Dzielnica Pó noc. Bez poêredników. Tel Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w centrum, blisko uczelni. Tel , Mieszkanie w bloku, po remoncie, 37,7 m 2, dwa pokoje z kuchnià. Bez poêredników. Cena 120 tys. z.tel AKUMULATORY TRANSPORT ZUS Oddzia w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Dàbrowskiego 43/45 Tel.: (34) ; Fax.: (34) Godziny urz dowania pon ; wt. pt Godziny przyj ç klientów pon ; wt. pt Powiatowy Urzàd Pracy w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Szymanowskiego 15 Tel ; Fax Godziny Pracy PUP Cz stochowa i Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Godziny otwarcia urz du: 7:00 15:00 Godziny przyjmowania interesantów: 7:30 14:00 AUTOKLIMATYZACJA ABATEX AUTOKLIMATYZACJA ch odnictwo transportowe ch odnice sprzeda, naprawa klimatyzacja pomieszczeƒ ul. Jesienna 116, Cz-wa tel./fax kom BIURO OG OSZE YCIA Al. NMP 51, Cz stochowa KUPON na bezp atne og oszenie MOTORYZACJA NIERUCHOMOÂCI SPRZEDAM KUPI MATRYMONIALNE INNE PRACA TreÊç og oszenia: WYPE NIONY KUPON NALE Y DOSTARCZYå DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I pi tro) US UGI POGRZEBOWE

9 OG OSZENIE PONIEDZIA EK-WTOREK, CZERWCA Dom ok. 100 m 2 na wsi, okolice Koniecpola, z gara em na 2 auta, po kapitalnym remoncie, wszystko nowe, dzia ka 7000 m 2. 2 w asne uj cia wody. Oaza ciszy, wko o lasy, rzeka Pilica. Ew. rozlicz na bloki w Cz stochowie, inne propozycje. Tel SPRZEDAM DZIA K Sprzedam PILNIE! dzia k pracowniczà 300 m 2, z domkiem, stan idealny. Dzia ki WODNIK, ul. Mirowska. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dzia k budowlanà 1000 m 2, 10 km od Cz stochowy. Dzia ka uzbrojona. Cena do negocjacji. Tel Sprzedam dzia k ogrodowà. Tel Blachownia Trzepizury dzia ka budowlana 2400 m 2 (pràd, si a, domek na narz dzia) PILNIE SPRZEDAM! Kontakt tel po godz Dzia ka budowlana 1000 m 2. Atrakcyjna lokalizacja i cena, ul. Azaliowa. Tel Dzia ka budowlana 858 m 2 przy ul. Przybyszewskiego. Pe ne media. Tel Sprzedam dzia ki budowlane dowolnej wielkoêci. 15 z /m 2. Tel Sprzedam dzia k budowlanà 1070 m 2 w spokojnym miejscu w Kiedrzynie, dojazd od ul. Sejmowej przez ul. Kuronia. Woda i pràd w ulicy, gaz w budowie. Cena do uzgodnienia. Bez poêredników. Tel Sprzedam dzia k budowlanà m 2, przy u. Przestrzennej 31 w Cz-wie (gaz, woda, si a). Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dzia k ogrodowà zagospodarowanà. Tel Sprzedam dzia k ogrodniczà nr 469 przy ul. Rolniczej w Cz stochowie. WiadomoÊç tel w godz wirownia piaskownia 1,82 ha w Dzia oszynie. Koncesja na 10 lat, 5 otworów z opisem, pe na dokumentacja geologiczna. Super cena! Inne propozycje. OKAZJA! Tel SPRZEDAM LOKAL Sprzedam lub wynajm stanowisko handlowe w Nowym G uchowie pod odzià. I, II lub III alei. Tel WYNAJM Wynajm na sklep, biuro, kancelari pomieszczenie 22 m 2 ko o sàdu ul. Dàbrowskiego, ogrzewanie pod ogowe, po remoncie. Tel Wynajm lub sprzedam obiekt azynowobiurowy o pow. 500 m2 w dzielnicy Grabówka, 100 m od ul.rocha. Tel Wynajm pokój z kuchnià 50 m 2 w starym budownictwie. Woda i Êwiat o. Tel , (wieczorem) TANIO! Wynajm lokal przy ul. Mireckiego o pow ok. 41 m 2 po zak adzie fryzjerskim. Tel DO WYNAJ CIA lokale u ytkowe w III Alei NMP: 62 m 2, 1 pi tro, budynek frontowy, ogrzewanie, wejêcie z bramy; 8,5 m 2, 1 pi tro, bud. front., ogrzew., wejêcie z bramy; 86 m 2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejêcie od podwórka; 84 m 2 (4 pom.), ogrzew., wejêcie od podwórka; 18 m 2 ogrzew., wejêcie od podwórka. Tel ( ) BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE MOTORYZACJA SPRZEDAM SAMOCHÓD Fiat SC 900 SX, 1998 r. z oty metalik, 149 tys. km, ko a lato - zima,, blokada skrzyni, ktualne op aty. Cena do uzgodnienia. Tel AUDI A r., 2.0 TDI, 170 KM, tiptronik, 7 biegów, kombi, bezwypadkowy. OKAZJA! Cena z. Tel Honda CIVIC5D, 2004 r., poj. 1.4 l, srebrny. Tel Ford ESCORT 1.8D kombi, 1993 r., airbag, centralny zamek. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam Ford FIESTA 1999 r., czerwony. Tel Sprzedam Fiata Seicento Brush, 2001 r., 900 cm 3, I w aêciciel,, instal. gazowa, elektryczne szyby, blokada skrzyni biegów, radio, komplet kó zimowych. Bezwypadkowy. Cena do uzgodnienia Tel BMW X5 XI r., 174 tys. km, serwis, 3.0 diesel, 218 KM, automat, tiptronic, czarna skóra, czarny dach panorama, biksenon, hak, wersja Limited, grafit metalic, od 2007 r. w kraju, homologacja na ci arowy, +5 osób, stan perfekcyjny ewentualnie zamieni na limuzyn Audi, BMW 5, Mercedes. Tel CZ ÂCI I AKCESORIA Sprzedam cz Êci do Fiata Uno 1.4: b otnik prawy przedni (nowy), drzwi prawe przednie, maska silnika. Tel NAUKA NAUKA KOREPETYCJE J. ANGIELSKI wszystkie poziomy. Centrum. Anglistka po studiach w Polsce i Anglii (Newman University College Birmingham). 30 z /godz. zegarowà. Tel J. ANGIELSKI KOREPETYCJE 30 z /h z dojazdem. Nauczycielka w asna dzia alnoêç gospodarcza. Tel J. ANGIELSKI lekcje dla firm (umowa), general i business English, konwersacje, przygotowanie do egzaminów LCCI, lektor szko y wy szej, 16 lat doêwiadczenia, dojazd. Tel MGR MATEMATYKI doêwiadczony nauczyciel dyplomowany, egazminator prac maturalnych przygotowuje do matury 2013, udziela korepetycji oraz przygotowuje studentów do egzaminów semestralnych ze wszystkich dzia ów matematyki wy szej. Warunki dotyczàce kosztów i miejsca spotkaƒ do omówienia pod nr tel , SPRZEDAM ART. DZIECI CE Sprzedam dzieci cy wózek g boki w dobrym stanie. Cena 150 z. Tel BUDOWNICTWO Szlaka oraz ziemia czarna ogrodowa, piasek budowlany, podsypkowy, gruz, t uczeƒ. Dowo do klienta. Us ugi koparkà. Tel Oferujemy drzwi zewn trzne na wymiar oraz drzwi wewn trzne o szerokoêci 2 cm felca na obecnà starà futryn. Tel Oferujemy drzwi zewn trzne i wewn trzne firm polskich producentów jak:kmt, MAR-DOM, CAL, DRE. Tel Sprzedam pomp hydroforowà III stopnia Grudziàdz.Tel ELEKTRONIKA Sprzedam Magnetofon Grundig ZK120 wraz z nagranymi taêmami ze starymi melodiami za 50 z. Tel HOBBY Sprzedam monety Mennicy Polskiej: Dinozaury, Znaki Zodiaku, Cuda Âwiata, Jan Pawe II, Piastowie. Pe ne kolekcje, stan idealny. Cena 60 z /kpl. Tel KSIÑ KI Ksià ki ró ne fantastyka, cena 2 z /szt. Ikony na drewnie ceny do uzgodnienia. Tel Encyklopedia Staropolska Zygm. Glogera w twardej oprawie, nowa. Cena do uzgodnienia. Tel MASZYNY I URZÑDZENIA Sprzedam przewracark do siana 4-gwiazdowà,,` do ciàgnika. Tel Sprzedam pomp hydroforowà III stopnia Grudziàdz.Tel Sprzedam wózek wid owy GPW 2,5 tony udêwigu, ko a bliêniacze. Tel Sprzedam trak pionowy. Cena 8 tys. z. Tel Sprzedam piec 24 kw olejowy dwufunkcyjny HEF, palnik GIERSCH, stan bdb. Zborniki 2 x 1000 l. Tel Maszyny do szycia: PFAFF praworamienna, potrójny transport, reg. wys., sto u. Stan idealny. Cena 1700 z. SINGER centralne smarowanie 600 z. MINERWA pojedynczy i podwójny transport, srebrna. Dobra cena. Tel ODZIE Sprzedam sukni Êlubnà. Cena 200 z. WiadomoÊç: tel Marynarka bràzowa ze sztruksu, nowa, rozm. 176 cm. Cena do uzgodnienia. Tel Garnitur luksus czarny, m ski, rozm. 50/176 nowy 150 z. Garnitur luksus czarny, m ski, rozm. 88/175 nowy 150 z. Spodnie luksus czarne, m skie, rozm. 90/176 nowe 25 z. Tel Ocieplacz narciarski na 12 lat 30 z. P aszcz m ski 40 z. Teczka skórzana 10 z. Tel RÓ NE Sprzedam miejsce na cmentarzu Kule. Op acone. Tanio!. Tel Przyjm nieodp atnie s oiki, butelki szklane i plastikowe. Tel WYPOSA ENIE WN TRZ Sprzedam MOSKITIER DRZWIOWÑ na drzwi balkonowe lub inne. Zabezpiecza przed wszelkimi owadami. Rama aluminiowa (zmontowana) o wymiarach: szerokoêç maks. 78,5 cm, wysokoêç maks. 210,5 cm. Kolor bia y. Siatka w kolorze antracyt (ciemna). Zawiasy samozamykajàce z dodatkowymi uchwytami netycznymi. Cena 120 z. Tel Sprzedam meble kalwaryjskie robione na zamówienie. 2 komody z nadstawkami za szk em. Cena 650 z do negocjacji. Tel Sprzedam szaf z nadstawkà ciemny mahoƒ mat. Stan bdb. Wys. ca kowita 2050 cm, szer. 90 cm, g bokoêç 54 cm. Cena 150 z. Tel Cz-wa. Lustro retro szlifowane, kryszta owe w szerokiej z otej ramie 150 x 80 cm, cena do uzgodnienia. Tel P yta ceramiczna INDESIT 300 z. Zmywarka BOSCH 600 z. Tel Sprzedam nowy, nieu ywany wózek inwalidzki Breezy TANIO! Tel po godz. 16 ó ko do masa u Syogra, ma o u ywane. Tanio! Tel Sprzedam obraz - Martwa natura z ba antem. E. Richards, 55 x 76 cm, stan b.dobry, w ramie. W posiadaniu od 1975 r. Cena 1800 z. Zdj cia i informacje: Tel Materac przeciwodle ynowy, nowy. Gratis przeêcierad o nieprzemakalne. Aparat s uchowy Siemensa zauszny. Ceny do uzgodnienia. Tel Sprzedam meble ró ne. Tel , Prostownik do adowania akumulatorów od 6 do 12 V 250 z. Pralka INDESIT nowa 650 z. Narty zjazdowe na licencji ATOMICA + wiàzania i kijki 650 z. Tel Kryszta y: wazonik, popielniczka i cukiernica 70 z. Deskorolka 30 z. Rakieta dzieci ca do tenisa ziemnego 20 z. Konewka 10 l 7 z. Rakieta do tenisa ziemnego Head JUnior 50 z. Walizka 30 z. Tel Maszynka r czna do krojenia chleba i w dlin 45 z. yrandol mosi ny 5-cio ramienny 500 z. Tel Dywan we niany 3,5 x 2,5 mb nowy 800 z. Chodniki, 2 szt. 100 z. Deska do prasowania 30 z. Odkurzacz 90 z. Obrazy 10 szt. cena do uzgodnienia. Ikona Êw. Jerzego 200 z. Tel Tornister szkolny 40 z. Lewarek do auta nowy 30 z. Deska do prasowania 30 z. Kasety netowidowe mistrzowie sztuk walki 34 szt. 10 z /szt. Tel Pianino Calisia, stan bardzo dobry. Cena 3000 z. Tel Lampa stojàca pokojowa, stylowa. Tel US UGI Naprawa telewizorów ustawianie, monta anten. Dojazd do klienta. Tel FLASHGSM profesjonalny serwis telefonów komórkowych oraz nawigacji GPS. Cz-wa, WolnoÊci 18. Tel , Gipsowanie, malowanie, docieplanie poddaszy, kartongipsy. Tel , Sprzeda i monta drzwi, okien, bram gara owych. Tel Dachy termozgrzew, gont, blacha, rynny, kominy, panele. Tel Cyklinowanie, uk adanie parkietów, paneli, renowacja schodów oraz roboty malarskie. Tel Us ugi kompleksowo naprawy, uszczelnianie, remonty. Tel Dekarstwo gont, termozgrzew, obróbki, podbitki, malowanie. Tel Blacharstwo dekarstwo. Drobne naprawy, uszczelnianie, remonty. Tel Czyszczenie KARCHEREM dywanów i tapicerki meblowej. Tel SUPER NOWOÂå! Fala uderzeniowa na cellulit. Tylko w kwietniu OKSYBRAZJA nowoczesna metoda z uszczania 59 z. Gabinet Kinesis, ul. 3 Maja 1. Tel , Us ugi remontowe. Hydraulika. Instalacje sanitarne. Kafelkowanie. Tel , Sprzàtanie, mycie okien. Tel Naprawa telewizorów nowego i starego typu. Monta anten telewizyjnych i satelitarnych. Gwarancja na wykonanà us ug. DOjazd do klienta. Tel Profesjonalne przed u anie paznokci i ich stylizacja. Âwiàteczne promocje! Wolne terminy. Zapraszam! Tel Naprawa pomp wodnych hydroforowych, samochodowych, cyrkulacyjnych. Tel Us ugi blacharsko-dekarskie. Przebudowy i remonty. Tel Blacharstwo-dekarstwo. us ugi kompleksowe oraz drobne naprawy. Tel Gipsówki 10 z /m 2, malowanie 6 z /m 2, Êciany gips/karton 37 z /m 2, sufity gips/karton 28 z /m 2. Remonty kompleksowo. Tel Hydraulik wykonuje szybko, tanio i dok adnie instalacje i naprawy wod.-kan., C.O. i gazowe. Monta azienek i drobne naprawy Tel PRACA DAM PRAC Zatrudni gospodyni opiekunk na ca e 24 godz. z zamieszkaniem u mnie. Wiek do 65 lat za odpowiednim wynagrodzeniem. Tel Poszukujemy na sta z urz du pracy stanowisko GRAFIK KOMPUTEROWY Praca w cesin.pl szczegó y tel zg oszenia: zapraszamy SZUKAM PRACY Ma eƒstwo ok. 40 lat pilnie poszukuje pracy. Tel Podejm prac na wtryskarkach, prace azynowe, gospodarcze, w ochronie. Posiadam orzeczenie o niepe nosprawnoêci. Tel Szukam pracy w charakterze pedagoga olinofrenopedagoga. Posiadam jedenastoletnie doêwiadczenie w pracy z dzieçmi i m odzie à. Tel Kobieta po 50-ce, orzeczenie o niepe nosprawnoêci, szuka pracy stalej lub dorywczej (sprzàtanie biur, roznoszenie ulotek, cha upnictwo). Tel M czyzna, 47 lat, kierowca kat. A+B, uprawnienia na wózki wid owe, ks. sanepidu podejmie prac w Cz stochowie lub okolicy. Tel Kierowca kategorii ABCDE z wszelkimi uprawnieniami. Tel Dekarz poszukuje pracy. Tel , M ody, 30-letni m czyzna podejmie prac fizycznà lub robienie zakupów starszym osobom. Tel Ma eƒstwo pilnie poszukuje pracy, niekoniecznie razem. Tylko powa ne oferty. Tel letni z drugà grupà podejmie prac fizycznà prac. sprzàtajàcy, roznoszenie ulotek, praca cha upnicza. bez kontaktu z maszynami. Tel Podejm si opieki nad dzieckiem, mo e byç niemowl. Jestem obowiàzkowa, lubi zajmowaç si dzieçmi. Mam 50 lat i doêwiadczenie. Bez rejestracji. Tel Mam 50 lat. Poszukuj pracy cha upniczej (oprócz szycia). Posiadam stopieƒ niepe nosprawnoêci. Jestem dyspozycyjna i odpowiedzialna za wykonywanie pracy. Bez rejestracji. Tel MATRYMONIALNE Kawaler lat 45, bezdzietny, wysoki, normalny, niezale ny finansowo, ciemny blondyn, pozna panià w wieku do 46 lat. Stan cywilny pani nieistotny. Pani mo e posiadaç dzieci. Cel sta y zwiàzek. Tel Rozwiedziony, po czterdziestce, pozna kobiet, bardzo ch tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety oboj tne. Tel Kobieta, 53 lata, niezale na pozna Pana w podobnym wieku, prosz tylko o powa ne telefony. Tylko po 16-tej. Tel Poznam mi à Panià, towarzyszk ycia. Mam 81 lat, jestem samotny. Tel. (34) od do Poznam samotnà panià w wieku powy ej 60 lat z dzielnicy B eszno. Tel Poznam pana od lat powy ej 170 cm bez na ogu alkoholowego kobieta lat 55, 154 cm, 59 kg, szatynka z pasemkami. Cel matrymonialny. Prosz o powa ne oferty. Tel po Poznam samotnego pana w wieku lat. Cel sta y zwiàzek. Tel Samotna wdowa pozna bezdzietnego, niezale nego finansowo wdowca lat. Mile widziany Pan zmotoryzowany. Cel - sta y zwiàzek. Tel po godz. 18. Poznam panià w wieku lat bez zobowiàzaƒ. Jestem osobà niezale nà finansowo, mieszkam sam. pragn sp dzaç mi o i weso o wspólne lata dalszego naszego zwiàzku. Czekam pilnie na odpowiedzi. Tel Samotny kawaler 26 lat pozna panie do lat 40. Cel sta y zwiàzek. Chc kochaç i byç kochanym. Nie patrz na wyglàd, lecz na serce. Odpowiadam tylko na listy. Jestem niskiego wzrostu (167 cm), ale co male to pi kne. Prosz pisaç, naprawd warto. ukasz D u eƒ, ul. Âwierczewskiego 3, Strzelce Opolskie ZWIERZ TA Oddam w dobre r ce 3-letniego owczarka Êrodkowoazjatyckiego. Du y i drogi pies. Tel Oddam pieski 2 suczki 7-tygodniowe. Tel Firma po yczkowa poszukuje AGENTÓW FINANSOWYCH Oczekujemy: dyspozycyjnoêci, niekaralnoêci Oferujemy: auto firmowe, atrakcyjne wynagrodzenie CV ze zdj ciem przeêlij na

10 10. PONIEDZIA EK-WTOREK, CZERWCA 2013 FOTOREPORTA EKIPA NA SWOIM Cz stochowa, Kielce i Toruƒ walczà o Piwiarni. Wspierajcie dru yny! Cz stochowa, Kielce i Toruƒ walczà o Piwiarni. Wspierajcie dru yny! arty naprawd si skoƒczy y. W Cz stochowie, Toruniu i Kielcach ekipy urzàdzi y ju Piwiarnie pod szyldem Warki i zorganizowa y pierwsze imprezy dla przyjació. Czas na prawdziwych goêci i codzienne problemy. Czy rzeczywistoêç oka e si tak kolorowa, jak wymarzyli to sobie uczestnicy programu Ekipa na swoim? Od pi ciu tygodni w programie Ekipa na swoim Êledzimy losy trzech dru yn, które zg aszajàc si do reality show chcia y odmieniç swoje ycie - chcà wreszcie stanàç na swoim i razem poprowadziç biznes, o którym myêleli od lat. Od spe nienia tych marzeƒ dzielà ich ju tylko cztery odcinki. I cztery zadania, które przygotowali dla nich jurorzy: psycholog Maria Rotkiel, pi karz Radek Majdan i manager Piwiarni Tomek Cygiert. Ekipy przesz y ju szkolenie i urzàdzi y swoje lokale w Kielcach, Cz stochowie. Czas przyjàç pierwszych goêci i rozkr ciç imprez. Dru yny znów skorzystajà z pomocy fachowców. W Cz stochowie Tomek Niecik i jego Cztery osiemnastki rozgrza yà do czerwonoêci wieczór panieƒski. Ekipa BARKING przygotowa a dla przysz ej panny m odej bardzo niegrzecznà imprez. Ekipy pokaza y ju, e naprawd potrafià zorganizowaç szalone imprezy i opanowa y sztuk perfekcyjnego serwowania piwa. Kto przejdzie dalej? Chcecie, eby to w waszym mieêcie dzia a a nowa Piwiarnia pod szyldem Warki? Wspierajcie swoje ekipy, odwiedzajcie ich Piwiarnie i wysy ajcie SMSy na swoich faworytów w fina owym odcinku na ywo 25 czerwca. Emisja w ka dy wtorek na antenie telewizji Polsat o godz oprac., zdj. arc Dzieci bawi y si z Majkà Je owskà 2 czerwca w Folwarku Kamyk Êwi towano Dzieƒ Dziecka. By o mnóstwo atrakcji. M.in. malowanie twarzy, baƒki mydlane, namiot plastyczny. Jednak najwi cej emocji wzbudzi wyst p Majki Je owskiej. Artystka poderwa a t umy dzieciaków do zabawy. Nie tylko dzieci, ale i rodzice Êwietnie bawili si przy muzyce i majkowych przebojach. Wi cej na

11 AKTUALNOÂCI PONIEDZIA EK-WTOREK, CZERWCA VII Rodzinny Rajd Rowerowy - Rudniki czerwca odby si kolejny ju VII Rodzinny Rajd Rowerowy Rudniki Na starcie, który podobnie jak w latach poprzednich wyznaczono przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, stan - o 240 rowerzystów. Najm odsi z nich mieli po 3 lata, najstarsi grubo ponda 50. Tegoroczna trasa by a najd u szà z wszystkich dotychczasowych wypraw liczy a oko o 30 km, a jej punktem docelowym by o sanktuarium Ojca Pio na PrzeproÊnej Górce, gdzie oprócz samego pi knego sanktuarium mo na by o podziwiaç wspania e widoki a tak e posiliç si ciep ym posi kiem przygotowanym przez organizatorów. Na mecie rajdu odby o si tradycyjnie losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów, które wr czyli: Waldemar Chmielarz wójt gminy R dziny i so tys Rudnik Andrzej Wolski Rzewuski. Nagrod g ównà rower turystyczny wylosowa a Dagmara Ma olepszy z KoÊcielca. Sponsorami rajdu byli: GKRPA w R dzinach, Fundacja Cemex Budujemy Przysz oêç, So ectwo Rudniki, Mariola Bojarkiewicz Sklepik Szkolny w Rudnikach, Starostwo Powiatowe w Cz stochowie., zdj. arc

12 12. PONIEDZIA EK-WTOREK, CZERWCA 2013 MOTORYZACJA Oferta wybrana z dnia r. Volvo C30 1.6D Bezwypadk., klimatronik, serwis, sportowy / coupe, 2007, km, 110 KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. Serwisow, w ASO z Volvo V50 1.6D Bezwypadkowy, klimatronik, serwis, kombi, 2006, km, 110 KM diesel, czarnymetallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna,pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Alfa Romeo JTD Bezwypadkowy, skóra, klimatronik, kombi, 2003, km, 116 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, bezwypadkowy z Audi A4 Bezwypadk., skóra, xenon, serwis, kombi, 2008, km, 120 KM diesel, grafitowy-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, system nawigacji, centr. zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Audi A4 2.0i Bezwypadk., klimatronik, serwis, 2002, km, automat, 131 KM benzyna, granatowymetallic, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, czujnik parkowania, bezwypadkowy z Audi Q7 Bezwypadkowy, FULL-Opcja, Serwis, 2006, km, automat, 233 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, szyberdach, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, cz. deszczu, kier. wielof., cz. parkowania, I w aêc z Audi Q7 3.0TDi 7-osob Bezwypadk., serwis, 2006, km, automat, 233 KM diesel, alufelgi, ksenony, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, system nawigacji, c. zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzew. fotele, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z BMW 520 STAN KOLEKCJONERSKI, 1989, km, 129 KM benzyna, grafitowy-metallic, alufelgi, szyberdach, zabytkowy, autoalarm, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, tapicerka welurowa, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, z BMW 525 Bezwypadkowy, Serwis, Skóra, Klimatronik, kombi, 2005, km, automat, 163 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, nawigacja, c. zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, cz. parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z BMW 530 Bezwypadkowy, Klimatronik, Serwis, z VAT, 2003, km, automat, 231 KM benzyna, szarymetallic, alufelgi, szyberdach, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania z Citroen C4 1.6HDi klima, serwis, 2007, km, 90 KM diesel, srebrny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, I w aêciciel, bezwypadkowy z Citroen C5 1.6HDi Bezwypadkowy, klima, serwis, 2005, km, 110 KM diesel, szary-metallic, przyciemniane szyby, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, regulowana wysokoêç podwozia, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Citroen Xsara Picasso 2.0HDi Bezwypadkowy, klima, 2003, km, 90 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Citroen Xsara Picasso 1.8i Bezwypadkowy, klima, serwis, 2002, km, 117 KM benzyna, grafitowy-metallic, hak, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, I w aêciciel, serwisowany w ASO z Fiat Croma Bezwypadkowy, klimatronik, serwisowany kombi, 2006, km, 116 KM diesel, grafitowymetallic, hak, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Ford C-MAX TDCi tiptronik, kombi, 2006, km, automat,110 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, I w aêciciel, bezwypadkowy z Ford Mondeo TDDi Bezwypadkowy, klimatronik, 2002, km, 115 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, Êwiatla przeciwmg owe, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, bezwypadkowy z Ford Mondeo TDCi Bezwypadkowy, klimatronik, serwis, kombi, 2010, km, diesel, czarnymetallic, hak, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Honda Civic 1.4i Bezwypadk., klimatron, serwis, 2006, km, 83 KM benzyna, szary-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Honda Civic 1.4i Bezwypadkowy, klima, serwis, 2004, km, 90 KM benzyna, srebrny-metallic, hak, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Hyundai Tucson 2.0CRD 4x4 Bezwypadkowy, serwis, 2005, km, 113 KM diesel, srebrny-metallic, hak, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, tapicerka welurowa, czujnik parkowania. Serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Jaguar S-Type V6 Bezwypadk., klimatronik, skóra, 2000, km, 239 KM benzyna, czarnymetallic, alufelgi, szyberdach, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Jaguar S-Type 2.5 Bezwypadk., navi, xenon, serwis, 2003, km, 200 KM benzyna, czarny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, nawigacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Jaguar X-Type 2.0D Bezwypadkowy, klima, serwis, kombi, 2004, km, 130 KM diesel, srebrnymetallic, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, tapicerka welurowa, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Jaguar X-Type 2.0D Bezwypadkowy, skóra, serwis, 2004, km, 130 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Kia Picanto 1.1CRDi Bezwypadkowy, serwis, 2006, km, 75 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, radio, wspoanie kierownicy, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Land Rover Range Rover Bezwypadk., klimatron, skóra, serwis, 2003, km, automat, 176 KM diesel, hak, alufelgi, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, kier. wielof., c. parkowania, podgrz. przednia szyba, I w aêciciel, bezwypadkowy z Mazda MPV klimatyzacja, 2005, 136 KM diesel, srebrny-metallic, pojazd uszkodzony, hak, alufelgi, szyberdach, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Mercedes-Benz ML 280 CDi Edition Bezwypadk., serwis, 2009, km, automat, 190 KM diesel, srebrnymetallic, hak, alufelgi, ksenony, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, cz. deszczu, kierownica wielofunkcyjna, cz. parkowania, regulowana wysokoêç podwozia, I w aêciciel z Mitsubishi Galant GLS Bezwypadkowy, klimatronik, 2001, km, 90 KM diesel, szary-metallic, hak, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, tapicerka welurowa, bezwypadkowy z

13 AKTUALNOÂCI PONIEDZIA EK-WTOREK, CZERWCA REPERTUAR CINEMA CITY WOLNOÂå r. PREMIERY Szybcy i wêciekli 6 10:00 Kac Vegas III 10:00 (tylko 8 i 9.06), 12:15, 14:30, (tylko 8 i 9.06), 13:20, 16:45, 19:00 (oprócz 10.06), 19:15 (tylko 10.06), 16:00, 18:40, 21:20 21:15 (oprócz 10.06), 21:30 (tylko 10.06) Uciekinier 20:45 Noc oczyszczenia W ciemnoêç. Star Trek 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 2D 11:20, 16:40 W ciemnoêç. Star Trek 3D 14:00, 19:20, 22:00 21:30 Wielki Gatsby 2D 17:00 (oprócz 10.06), 20:00 BIE ÑCY REPERTUAR FILMY FAMILIJNE: Drugie oblicze 17:00 (tylko 10.06), 19:20 (oprócz Krudowie 2D 11: ), 21:45 (tylko 10.06), 22:00 (oprócz 10.06) Mambo, Lula i piraci 11:00, 13:00 Iron Man 3 3D dubbing 10:00 (tylko 8 i 9.06), Tajemnica zielonego królestwa 2D 11:45, 14:00, 12:40, 15:20, 18:00 16:15 Oszukane 14:45, 18:30, 20:30, 22:30 (tylko 8 i Tajemnica zielonego królestwa 3D 10:30 (tylko 8 i 9.06) 9.06), 12:45, 15:00, 17:15 Kino jest otwierane 30 min przed pierwszym seansem i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru. REPERTUAR CINEMA CITY GALERIA JURAJSKA r. PREMIERY Wielki Gatsby 2D 13:00, 19:30 Kac Vegas III 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, W ciemnoêç. Star Trek 2D 21:20 22:15 W ciemnoêç. Star Trek 3D 10:20, 16:00, 18:40 Noc oczyszczenia 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, FILMY FAMILIJNE: 22:30 Krudowie 10:10, 12:20, NADAL W REPERTUARZE Mambo, Lula i piraci 10:00A, 12:00,14:00 Drugie oblicze 20:45 Iron Man 3D dubbing 11:00, 13:40, 16:20 Tajemnica Zielonego Królestwa 2D 10:00B, Iron Man 3D napisy 19:00, 21:40 10:30A, 12:45, 15:00, 17:15 Oszukane 10:00 B, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30 Tajemnica Zielonego Królestwa 3D 11:30, 14:00, Szybcy i wêciekli 6 11:40, 14:20, 17:00, 19:40, 16:15, 18:30 22:20 A oprócz B tylko Kino jest otwierane o godz. 10:00 i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. Srebrna Piszcza ka dla paulina Tegorocznà nagrod Prymasa Polski Srebrnà Piszcza k otrzyma o. Nikodem Kilnar, paulin, Krajowy Duszpasterz Muzyków KoÊcielnych. Nagroda przyznana przez abpa Józefa Kowalczyka zosta a wr czona 2 czerwca w Bazylice Âwi tego Krzy a podczas Mi dzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej w Warszawie. Ta nagroda jest wielkim wyró nieniem dla Zakonu Paulinów, dla Jasnej Góry, i dla mnie osobiêcie, i jest te uhonorowaniem tej pracy, dzia alnoêci na wielu p aszczyznach naszej pos ugi tu, w jasnogórskim sanktuarium, w miejscu, gdzie muzyka i liturgia jest najbardziej dowartoêciowana zaznacza o. Nikodem Kilnar. Wr czenie Srebrnej Piszcza ki odby o si podczas koncertu dedykowanego pami ci prof. Stefana Stuligrosza w pierwszà rocznic Êmierci.

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie Ostrów Wlkp., 7 czerwca 2015r. I. Organizator Ostrowski Klub Motocrossowy, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Strzelecka 38, tel.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Audi A4 2.0 TDi 170KM Xenony Ledy Navigacja Rolety

Audi A4 2.0 TDi 170KM Xenony Ledy Navigacja Rolety Audi A4 2.0 TDi 170KM Xenony Ledy Navigacja Rolety [Sprzedam] B8 (2007-2015) AUTO KOMIS SUKCES ROBERT ROGALA ul. Północna 21-20-064 Lublin tel. 513 184 064; 817 405 200 Witam, Do sprzedania AUDI A4 2.0

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r.

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015

Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015 Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK Załączniki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PA STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie og oszenia sprawozdaƒ wyborczych.

KOMUNIKAT PA STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie og oszenia sprawozdaƒ wyborczych. Monitor Polski Nr 43 1502 Poz. 858 858 KOMUNIKAT PA STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie og oszenia sprawozdaƒ wyborczych. Paƒstwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 87g ust. 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania...

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania... .../.../... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) W N I O S E K o p r z y z n a n i e d o f i n a n s o w a n i a z e ś r o d k ó w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Ogólnopolskich zawodów motocrossowych CASTROL CUP Nekla, 17 maja 2014r. Nagrody pieniężne dla zwycięzców w klasech MX1, MX2, MX Open, MX Masters miejsce 1-350zł miejsce 2-200zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 czerwca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO data: 23 kwietnia 2016 r. (sobota) miejsce: Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz seniorów Warszawa, 3 sierpnia 2007r. Liczba seniorów w Warszawie 1800000 1600000 1 700 536 Stan na 30.06.2006r. 1400000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. ZAPRASZA do uczestnictwa

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. ZAPRASZA do uczestnictwa Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie ZAPRASZA do uczestnictwa Pod PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA Bieg poświęcony pamięci zmarłej reprezentantki Polski w piłce siatkowej byłej uczennicy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński, 1 z 6 2012-04-11 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.integracja.stargard.pl; www.pcpr.stargard.pl Stargard Szczeciński: Organizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO Załącznik Nr 25 REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO 1. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Motorowego, podstawowymi dokumentami niezbędnymi do udziału w zawodach kartingowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Nowa Ja, zwany dalej Programem, jest Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241- 26-51

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 2010-01-20 Zarządu Kłobuckiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich ATOL Kłobuckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich zostało ustalone Walnym Zgromadzeniem dnia 15 stycznia 1988r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015

I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015 I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w Goalball został zorganizowany przez Wojewódzkie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Tiguan Nadwozie: SUV. Vin: WVGZZZ5NZEW Drzwi: 5

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Tiguan Nadwozie: SUV. Vin: WVGZZZ5NZEW Drzwi: 5 Oferta Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Tiguan 2014 Cena: 99900 PLN brutto Nadwozie: SUV Vin: WVGZZZ5NZEW583767 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: diesel Moc: 140 Rocznik: 2014 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga osobom, które nie mają pracy, a chcą pracować. Jeżeli potrzebujesz pomocy, by znaleźć pracę, przyjdź do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: "Szkoła bez barier" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn.: Szkoła bez barier jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czestochowa.pl Częstochowa: Postępowanie przetargowe na świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych lub specjalistycznych z następującego zakresu oraz we wskazanych miejscowościach:

FORMULARZ OFERTOWY. organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych lub specjalistycznych z następującego zakresu oraz we wskazanych miejscowościach: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, o

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Mikołów: Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2,ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 oraz Konstytucji 3 Maja 18. Numer

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI PPP 2010

DOBRE PRAKTYKI PPP 2010 DOBRE PRAKTYKI PPP 2010 Ewelina Łagoda, Prawnik Investment Support Konferencja ICT Wielkopolska Poznań, 27 października 2010 r. www.inves.pl Plan prezentacji 1. Trendy i dynamika rynku PPP w Polsce 2.

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2016 r.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2016 r. PZP.271.96.GKE.2015 Radlin, dnia 4 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Radlina ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie 19.03.2009r. PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro I. Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert

Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert Nr konkursu: WZiPS -IV/4/2008 Nazwa zadania: Zapobieganie grypie i jej powikłaniom Rodzaj zadania: konkurs ofert Termin składania ofert: 2008/11/17 Ogłoszenie konkursu ofert Prezydent Miasta Szczecin na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witam dotychczasowych i przyszłych darczyńców.

Serdecznie witam dotychczasowych i przyszłych darczyńców. Dla Mariusza Kowalczyka Serdecznie witam dotychczasowych i przyszłych darczyńców. Tę prezentację wykonałem sam na komputerze dzięki Państwa pomocy Polska 07.01.2013 Krótkie przypomnienie kim byłem Imię

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Szanowni Państwo, w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap - rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Od Krasnoludka do Gimludka biegi dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej REGULAMIN

Od Krasnoludka do Gimludka biegi dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej REGULAMIN Od Krasnoludka do Gimludka biegi dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej REGULAMIN 1. Cel: popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo