Przykłady wykorzystania technologii i tworzenia algorytmów dla aplikacji internetowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady wykorzystania technologii i tworzenia algorytmów dla aplikacji internetowych"

Transkrypt

1 Przykłady wykorzystania technologii i tworzenia algorytmów dla aplikacji internetowych Andrzej P.Urbański Wydział Informatyki, Instytut Informatyki Politechnika Poznańska, Centrum Wykładowe

2 Definicja aplikacji Aplikacja = program komputerowy Pewien kod, który wykonuje komputer tworząc proces(y) usługujące ludziom lub innym aplikacjom Np. : edytor graficzny pozwala ludziom tworzyć i przetwarzać rysunki, ale dzięki np. OLE automation mogą tworzyć rysunki inne programy, dzięki czemu są prostsze do zrobienia System operacyjny pozwala programom uniezależnić się od różnych typów urządzeń zewnętrznych

3

4 Co może wykonywać aplikacja? Wyświetlać na monitorze, drukować na drukarce Nadsłuchiwać jaki klawisz naciśnie użytkownik, jaki ruch myszą wykona lub jaki gest na touchpadzie Maca Sterować bronią(zasieki w komunistycznych Niemczech i Korei Północnej), w tym bronią masowego rażenia Sterować produkcją, w tym produkcją na zlecenie Sterować autonomicznym robotem Generować zapachy, wąchać Odczytywać i generować kod DNA organizmu np. człowieka Odczytywać ludzkie myśli i intencje np. sterując wózkiem Generować obrazy i inne zmysły wprost w ludzkim mózgu

5 Jak może się wykonywać aplikacja? Wsadowo użytkownik daje dane i po tygodniu odbiera wyniki (doświadczenia studenta z lat 70-tych) Interaktywnie pokazuje użytkownikowi wyniki(np. zaproszenie do wypowiadania się) i pobiera od niego dane do działania Współbieżna interakcja z użytkownikiem aplikacja działa nie czekając na użytkownika, pozwala mu przerywać zasypywanie go wynikami i kontynuować obliczenia dla zmodyfikowanych danych Obliczenia równoległe pozwalają wykorzystać moc wielu procesorów(rdzeni) dla przyspieszenia działania jednej aplikacji (najszybszy superkomputer Jaguar Cray ma ¼ mln rdzeni) Dla zrównoleglenia obliczeń tworzy się na bieżąco odpowiednią liczbę procesorów: Komputery DNA, Komputery kwantowe

6 Definicja aplikacji internetowej/intranetowej Pewien kod tworzący proces(y) zdolny reagować na zdarzenia w sieci i lub wysyłać żądania przez sieć, Często rozproszony w sieci i przez nią współpracujący, Często złożony z zapisów w różnych językach programowania, Zazwyczaj tworzony przez wiele osób, który jest zdolny usługiwać ludziom lub innym aplikacjom w realizacji określonego celu

7 Podział aplikacji internetowych 1 Programy udostępniane przez usługę telnet Programy udostępniane przez usługę ssh Programy X-windows dostępne przez telnet Para komunikujących się przez sieć programów w ustalonym protokole: Serwer nasłuchujący na specjalizowanym porcie aplikacji klienckiej

8 Podział aplikacji internetowych 2 Aplikacje przeglądarkowe Oparte na natywnym interpreterze przeglądarek(html/javascript) Oparte na interpreterze Java u klienta (aplety Java) Oparte na plug-in FLASH Oparte na innych plug-inach np.vrml

9 Podział aplikacji internetowych 3 Aplikacje(lub ich część)realizowane na serwerze Skrypty CGI w języku PEARL Skrypty PHP Servlety JAVA Skrypty Ruby Cold Fusion

10 Podział aplikacji internetowych 4 Serwerowe systemy zarządzania bazami danych Relacyjne bazy danych(język SQL) MySQL PostgreSQL DB/2.. Nierelacyjne bazy danych CASSANDRA

11 Typowa aplikacja przeglądarkowa Kod wykonywany w przeglądarce HTML Kod wykonywany w przeglądarce JavaScript Kod wykonywany Na serwerze Kod wykonywany Przez system Zarządzania Bazami danych Przeglądarka Serwer Baza danych

12 Poniższa aplikacja ma za zadanie odczytać wskazany tekst z bazy danych. Część dolna aplikacji wyświetla listę do wyboru o jaki tekst chodzi i jest napisana w HTML. Po wybraniu tekstu dzięki kodowi JAVASCRIPT następuje natychmiastowe ponowne uruchomienie tejże strony, ale już z parametrem umożliwiającym widoczne zadziałanie jej części górnej. Część górna aplikacji odwołuje się do bazy danych by pobrać i wyświetlić odpowiedni tekst.

13 <? $conn = mysql_connect('localhost','użytkownik','hasło'); mysql_query("use baza-danych"); $q=mysql_query("select * FROM teksty WHERE id=$x"); $r=mysql_fetch_array($q); echo $r['tresc'];?> <form name="radar"> <select class="type" onchange="var url=(options[selectedindex].value); location.href=url;"> <option value="testcb.php?x=0" >wybierz</option> <option value="testcb.php?x=21" >a</option> <option value="testcb.php?x=23">b</option> <option value="testcb.php?x=28" >c</option> <option value="testcb.php?x=24">d</option> </select></form>

14 działanie wyświetlanie Czy pierwsze wykonanie? TAK kliknięcie działanie NIE wyświetlanie Działanie wynikające ze sposobu kliknięcia kliknięcie działanie wyświetlanie

15 Tradycyjna technologia komunikacji z serwerem Element 1 strony Element 1 strony Element 2 strony Element 2 strony Element 3 strony Element 4 strony Strona pusta Element 5 strony Element 6 strony Zapytanie do serwera odpowiedź serwera Element 3 strony Element 4 strony Element 5 strony Element 6 strony Element 7 strony Element 7 strony Przeglądarka Serwer

16 Asynchroniczna technologia komunikacji z serwerem Element 1 strony Element 1 strony Element 2 strony Element 2 strony Element 3 strony Element 4 strony Zapytanie do serwera Element 3 strony Element 4 strony Element 5 strony Element 6 strony odpowiedź serwera Element 5 strony Element 6 strony Element 7 strony Element 7 strony Przeglądarka Serwer

17 Poniższa aplikacja (część literackiego serwisu społecznościowego) utrzymuje na ekranie użytkownika aktualną listę zalogowanych w serwisie użytkowników. Plik główny opisuje dowolnie złożoną stronę, która ma element aktualni i wywołuje cyklicznie co 20 sekund w sposób nienaruszający strony głównej skrypt users.php.

18 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; CHARSET=UTF-8"> <meta name="keywords" content="portal literacki, opowiadania, wiersze"> <meta name="description" content="społecznościowy serwis literacki." /> <script type="text/javascript" src="advajax.js"></script> <script type="text/javascript" src="load.js"></script> <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <?php echo"<body onload=\"lastright='".str_replace("www.piszmy.pl/","", $_SERVER['REQUEST_URI'])."';user='$login'; password='$pass'; act('users.php'); rejestrujformularze(); setinterval(function(){odswierz();},20000); act('leftmenu.php?logowanie=ok');\" >";?> <div style="position:absolute; top:0px; right:0px; width:150px; padding:3px;" id="loadmark"></div> <div id="aktywni"></div><div id="srodek">właściwa część strony</div> </body> </html>

19 Skrypt users.php odświeża godzinę aktualnego użytkownika oraz pobiera z bazy danych listę użytkowników, którzy odświeżali swój stan nie dawniej niż 60 sekund wcześniej i aktualizując element aktualni strony głównej wyświetla ich na liście razem z przypisanymi im awatarami.

20 <?php echo"document.getelementbyid('aktywni').innerhtml = '"; $conn = mysql_connect('localhost','użytkownik','hasło'); mysql_query("use baza-danych"); mysql_query("update users SET data_s=unix_timestamp() WHERE login='$login' ); $zapytaniebl3=mysql_query("select users.login AS login, avatars.url AS url, users.avatar AS avatar FROM users, avatars where users.login=avatars.login AND users.avatar=avatars.id AND users.data_s>unix_timestamp()-60 order by users.login"); $ile=mysql_num_rows($zapytaniebl3); echo"<div class=\"button\"><p>zalogowanych($ile)</p></div> <ul class=\"m_list\">"; while ($rows2 = mysql_fetch_array($zapytaniebl3)){ $login_usr=$rows2['login']; $login_usr2=str_replace(" ","%20","$login_usr"); $urlek="profil.php?loginr=$login_usr2"; $url=$rows2["url"]; $login_usr1=":".substr($login_usr,0,18); if($rows2["avatar"]==0)$url="images/noav.jpg"; echo"<a href=\"$urlek\"><img src=\"$url\" width=\"15\" height=\"15\" border=\"0\"><font size=\"2\">$login_usr1</font></a> "; } echo"</ul>';";

21 Cykliczne wywołania skryptu Skrypt wyznaczający zalogowanych Lista nicków zalogowanych Strona w przeglądarce

22 Ewolucja witryn internetowych od niezmiennych dokumentów do dynamicznie zmieniających się w zależności od aktualnego użytkownika i innych okoliczności ekranów czyli zdalnych aplikacji

23 Coraz większa rola algorytmów W konstrukcji takich witryn Podobnie jak w konstrukcji złożonych programów działających na pojedynczym komputerze

24 Dlaczego warto poznawać i tworzyć algorytmy? Bo w przeciwieństwie do różnych technologii ta wiedza jest bardziej pewna. Często nowe technologie różnych firm to ślepe uliczki, porzucane po kilku latach eksperymentów. Dobry algorytm jest prawie tak samo trwały i piękny jak matematyka.

25 PROBLEM W czerwcu 2002 do większości polskich liceów były ogromne kolejki nieprzyjętych chętnych ponieważ uczniowie zgłosili swe kandydatury do wielu szkół naraz i najlepsi zostali przyjęci do kilku z nich blokując pozostałym miejsca. Wcześniej przyjmowano zgłoszenia tylko do jednego liceum naraz i nie było problemu.

26 Rozwiązanie Należy skonstruować system informatyczny, który zbierze podania od wszystkich uczniów w aglomeracji(a może nawet kraju) i przeprowadzając klasyfikację według kryteriów każdej ze szkół zapobiegnie jednoczesnemu przyjmowaniu kandydatów do wielu szkół na raz.

27 Gdzie wprowadzać W gimnazjum uczniowie deklarują jakie szkoły ich interesują i tam są wprowadzani. W domu przez internet każdy uczeń indywidualnie. W liceach, do których uczniowie kandydują.

28 Gimnazjum Składa listę Kandydat Składa dokumenty Liceum Punkty zasadnicze i lista kolejnych szkół Punkty dodatkowe System NABÓR Procedury odbioru zdalnie wprowadzanych danych Procedury zdalnego udostępniania danych przez Internet i SMSy Kandydat Sprawdza dane i wyniki Liceum Sprawdza dane i wyniki Organizator naboru Gimnazjum Niezrealizowany projekt autora z 2002 roku Procedura sprawiedliwego Rozdzielania kandydatów na szkoły Procedury zdalnego udostępniania wyników naboru przez Internet i SMSy

29 PROBLEM danych Jak spowodować, że system w przypadku, gdy uczeń może być przyjęty do kilku szkół naraz będzie wiedział jaką szkołę uczeń by wybrał?

30 SPOSÓB na problem danych Każdy uczeń podaje listę kolejno coraz mniej dla niego atrakcyjnych szkół. System będzie dbał o to by stosownie do posiadanych punktów kandydat dostał się do szkoły możliwie jak najwyżej na liście.

31 ALGORYTM UPROSZCZONY Ustawiamy uczniów w kolejności od najlepszego do najsłabszego. Pozwalamy wybierać szkoły w tej kolejności. Gdy uczeń chce wybrać szkołę, w której już brakuje miejsc to przechodzi do kolejnej na swojej liście preferencji.

32 WADA ALGORYTMU Algorytm uproszczony nie pozwala uwzględniać różnic w sposobie punktowania osiągnięć uczniów pomiędzy szkołami lub klasami profilowanymi.

33 ALGORYTM sklonowanych podań tzn.jeden uczeń składa tyle podań ile zadeklarował preferencji Każde podanie ustawia się na liście kolejnych do danej szkoły. Algorytm stopniowo usuwa podania, dla których uczeń ma podanie wyżej na preferencji już przyjęte do szkoły.

34 Var punkty:array [kandydaci] of array [szkoly] of real; Przy wcześniejszym zadeklarowaniu stałych i typów: const n=8; m=5; p=100; type kandydaci=1..n; szkoly=1..m; Var zgloszenia:array [kandydaci] of array [szkoly] of integer; Var limit: array [szkoly] of integer; var miejsca: array [1..100] of array [szkoly] of integer;

35 procedure dodaj_podanie(k:kandydaci;s:szkoly); var i,z,zz:integer; begin i:=1; while (miejsca[i,s]>0)and (punkty[k,s]<punkty[miejsca[i,s],s]) do i:=i+1; z:=miejsca[i,s]; miejsca[i,s]:=k; while miejsca[i+1,s]>0 do begin i:=i+1; zz:=miejsca[i,s]; miejsca[i,s]:=z; z:=zz; end; miejsca[i+1,s]:=z; end;

36 procedure ma_miejsce(k:kandydaci;s:szkoly); var pp,i,j:integer; begin pp:=zgloszenia[k,s]; for i:=1 to m do for j:=1 to p do if(miejsca[j,i]=k)and (zgloszenia[k,i]>pp) then usun_podanie(j,i); end;

37 procedure usun_podanie(l:integer; s:szkoly); var i:integer; begin for i:=l to p-1 do begin miejsca[i,s]:=miejsca[i+1,s]; if (miejsca[i,s]>0)and (limit[s]>=i) then ma_miejsce(miejsca[i,s],s); end; end;

38 Program główny begin for i:=1 to n do for j:=1 to m do if zgloszenia[i,j]>0 then dodaj_podanie(i,j); for j:=1 to m do for i:=1 to limit[j] do if miejsca[i,j]>0 then ma_miejsce(miejsca[i,j],j); writeln('wyniki naboru'); for j:=1 to m do begin write('szkola ',j,'['); for i:=1 to p do if miejsca[i,j]>0 then if limit[j]>=i then write(miejsca[i,j],'/',punkty[miejsca[i,j],j]:3:0,';') else write(-miejsca[i,j],'/',punkty[miejsca[i,j],j]:3:0,';'); writeln(']'); end; readln; end.

39 Przykładowe dane const zgloszenia:array [kandydaci] of array [szkoly] of integer= ((5,4,1,2,3), (1,5,4,3,2), (2,1,3,4,5), (4,2,1,3,5), (1,5,4,3,2), (2,1,3,4,5), (4,2,1,3,5), (2,3,1,4,5)); punkty:array [kandydaci] of array [szkoly] of real= ((180,190,187,182,183), (191,180,190,193,192), (182,181,183,184,185), (174,172,171,173,180), (191,180,180,193,192), (182,181,183,184,185), (174,172,171,173,190), (182,183,181,184,185)); limit: array [szkoly] of integer= (2,2,1,2,1);

40

41

42

43 ALGORYTM ruchomych podań proc AddToSchool(Cand,School); SortedQueue[School].Add(Cand,Rank(Cand)); if SortedQueue.Oversized then begin AddToSchool(SortedQueue[School].LastCand, SortedQueue[School].LastCand.NextSchool); SortedQueue[School].RemoveLast; end; end (* AddToSchool *); Session 2g, 27 October 2004 echallenges e-2004 Copyright 2004 NABÓR

44 Algorytm ruchomych podań jest lepszy od algorytmu sklonowanych podań bo eliminuje tzw. paradoks zamienionych preferencji, który prowadził do tego, że w pewnych przypadkach przedkładano preferencje szkół nad preferencjami uczniów.

45 Dopiero w trakcie prac nad zintegrowanym systemem naboru dla całej Politechniki poznańskiej okazało się, że podbny do ruchomych podań algorytm opublikowano w USA jeszcze w latach sześćdziesiątych. WNIOSEK Zawsze, nawet w przypadku najnowocześniejszych aplikacji internetowych, warto zarówno samemu konstruować jak najlepsze algorytmy jak poszukiwać ich w literaturze. Dlatego skupienie się olimpiady informatycznej wyłącznie na algorytmach ma sens.

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU. Grzegorz Krzymiński UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU Grzegorz Krzymiński Metoda budowania interfejsu graficznego do prezentowania zawartości bazy danych udostępnianej na WWW w oparciu o wzorce występujące powszechnie w

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web Arkadiusz Curulak Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML i CSS Olsztyn 2001 Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

Kreator Stron Mobilnych

Kreator Stron Mobilnych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Czerwiak Nr albumu 7881 Kreator Stron Mobilnych Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo