Przetworzenie i analiza uzyskanych danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetworzenie i analiza uzyskanych danych"

Transkrypt

1 w7 str3 Przetworzenie i analiza uzyskanych danych 3.1. Charakterystyka badanej populacji Przyglądając się wynikom ankiety warto zacząć od scharakteryzowania badanej populacji. Każde badanie marketingowe opiera się na pewnej próbie, która powinna być reprezentatywna. Bazując na tym twierdzeniu zadbano o to, aby przebadać możliwie dużą i zróżnicowaną grupę ludzi. Poddano więc badaniu grupę 200 osób i określono ją pod względem płci, wieku i wykształcenia. W badaniu wzięło udział nieco więcej mężczyzn niż kobiet, co wynikało z większego zainteresowania tematem rynku samochodowego przez panów, jednak liczba pań, które wzięły udział w badaniu jest porównywalna. Nieco większe rozbieżności wystąpiły przy określeniu wieku i wykształcenia respondentów. Przed przystąpieniem do pracy nie zakładano takich proporcji. Trzeba jednak przyznać, że po podliczeniu wszystkich odpowiedzi widoczna okazała się mała liczba osób po 60 roku życia jak również z wykształceniem podstawowym. Ostateczne wyniki kształtują się następująco: procent kobiet biorących udział w ankiecie osiągnął 48%, natomiast mężczyzn 52%. Chcąc uzyskać dane na temat wieku zastosowano w ankiecie przedziały wiekowe. Ten sposób uzyskiwania informacji sprawia, iż ankietowani, a szczególnie kobiety chętniej udzielają odpowiedzi. Pytanie o dokładny wiek mogłoby nieść za sobą dość dużą liczbę nieprawdziwych odpowiedzi lub ich brak. Zastosowanie przedziałów wiekowych ułatwiło też pracę prowadzącej badanie. I tak zdecydowanie najwięcej jest osób w wieku od 26 do 40 36%, następnie 33% to osoby poniżej 25 roku życia. Wiek w granicach 40 do 60 lat zadeklarowało 27%, a 60 te urodziny obchodziło już 4% wśród ankietowanych. W kwestii wykształcenia dominująca większość 51% przypada wykształceniu średniemu, drugie miejsce to wykształcenie wyższe (35,5%). 10% osób zadeklarowało, iż ukończyło szkołę zawodową. Na szkole podstawowej zakończyło edukację 3,5% ankietowanych. Wszystkie wyżej opisane dane odwzorowuje rysunek 3.1.

2 w7 str4 6 PŁEĆ WYKSZTAŁCENIE 5 WIEK KOBIETA < >60 PODSTAWOWE ZAWODOWE Rys 3.1 Zagłębiając się dalej w charakterystykę badanej populacji zwrócono uwagę, jak kształtowały się proporcje wykształcenia i wieku w zależności od płci. Spoglądając na wyniki charakterystyczny jest fakt, iż żadna kobieta nie zadeklarowała wykształcenia podstawowego i tylko dwie ukończyły szkołę zawodową. Duży procent kobiet posiada wykształcenie średnie (57,3%), nieco mniej natomiast wyższe (40,6%). Wśród panów podobnie prym wiedzie wykształcenie średnie (45,2%), prawie co trzeci mężczyzna zadeklarował wykształcenie wyższe (30,8%). Dane dotyczące wieku są porównywalne dla obu płci, jedynie wiek powyżej 60-tego roku życia częściej był deklarowany przez mężczyzn. Dane dokładnie odwzorowują rysunki 3.2 i 3.3. PŁEĆ A WIEK KOBIETA MĘŻCZYZNA < >60 Rys. 3.2

3 w7 str5 PŁEĆ A WYKSZTAŁCENIE 6 4 KOBIETA MĘŻCZYZNA ZAWODOWE PODSTAWOWE Rys 3.3 Warto przeanalizować również relacje wieku do wykształcenia. Poniżej 25. roku życia, jak można się domyślać, najwięcej osób zadeklarowało wykształcenie średnie (71,2%). Jednak dość dużo, bo 25,8% zdołało już ukończyć studia wyższe. Wśród osób od 26 do 40 roku życia około połowa posiada wykształcenie wyższe, natomiast co trzeci reprezentant tego przedziału ma wykształcenie średnie. Co ciekawe jedynie w tej grupie wystąpiły osoby, które odbyły edukację jedynie w szkole podstawowej. Kolejny przedział wiekowy, między 41 a 60. rokiem życia, charakteryzował się dużą ilością osób z wykształceniem średnim (55,6%), 29,6% reprezentowało wykształcenie wyższe i 14,8% zawodowe. Wśród 60-latków królowało wykształceni wyższe (50%), drugie w kolejności to wykształcenie zawodowe (37,5%) i trzecie średnie 12,5%. Doskonale te wartości odzwierciedla rysunek WIEK A WYKSZTAŁCENIE 6 4 PODSTAWOWE ZAWODOWE ŚREDNIE WYŻSZE < >60 Rys. 3.4

4 w7 str Popyt na samochody Śledząc publikacje prasowe i obserwując rynek motoryzacyjny w Polsce łatwo zauważyć, że sprzedaż samochodów została znacznie ograniczona w stosunku do sytuacji z przed kilku lat. Jeszcze trzy, cztery lata temu w kraju panował samochodowy zawrót głowy. Na polskich drogach z dnia na dzień przybywało mnóstwo nowych pojazdów. Obecnie mówi się już o nasyceniu rynku samochodowego, choć nie brak głosów, iż popyt nadal będzie wysoki. Producenci i dealerzy tracą optymizm, gdyż liczby sprzedawanych aut w kolejnych latach prezentowane w licznych publikacjach zdradzają tendencje spadkową. Obecnie wzrost podatku akcyzowego, który wpłynął bezpośrednio na podwyżkę cen samochodów, rosnące koszty ubezpieczenia pojazdów, wzrastające stawki oprocentowania kredytów oraz wysokie koszty eksploatacji pojazdów wpłynęły w największym stopniu na sprzedaż samochodów. Obciążenia związane z zakupem i utrzymaniem samochodu przekroczyły poziom akceptowany przez rynek. Mając ogólne wyobrażenie o sytuacji na rynku ciekawie będzie przyjrzeć się wynikom ankiety przeprowadzonej w tym roku, które dostarczyły wielu informacji na temat kształtowania się popytu na samochody osobowe. Dodatkowo zostaną prześledzone zmiany jakie zaszły w stosunku do wyników ankiety przeprowadzonej dwa lata temu. W pierwszej kolejności ankietowanych zapytano o fakt posiadania samochodu. Otrzymane wyniki są dość zbliżone, ponieważ 56,5% respondentów jest szczęśliwymi posiadaczami samochodu, a 43,5% zadeklarowało jego brak. Ze względu na podobieństwo danych dokonano szerszej analizy w tym zakresie. Rozpatrywano więc posiadanie samochodu w kategoriach płci, wykształcenia i wieku. Nie zaskakuje fakt, iż więcej mężczyzn niż kobiet posiada samochód. Proporcje te kształtują się następująco: mężczyźni 60,6%, a kobiety 52,1%. Różnica ta nie jest jednak tak drastyczna jak miało to miejsce jeszcze dziesięć czy dwadzieścia lat temu. W przeszłości bowiem, nawet w reklamach samochodów częściej pokazywano kobiety siedzące na masce niż za kierownicą. W dzisiejszych czasach to nastawienie zmienia się. Kobiety nie tylko mają duży wpływ na zakup samochodu, ale również coraz częściej same dokonują jego zakupu. 13 (Rysunek 3.5). 13 Philip Kotler, Marketing, Wyd. Gebethnera Ska, Warszawa 1994

5 w7 str7 POSIADANIE SAMOCHODU A PŁEĆ POSIADA SAMOCHÓD NIE POSIADA SAMOCHODU KOBIETA MĘŻCZYZNA Rys.3.5. Rozpatrując ten sam temat w aspekcie Posiadanie samochodu a wykształcenie i wiek można zaobserwować następujące wyniki: wraz z wiekiem rośnie odsetek posiadaczy aut. Własnym samochodem jeździ tylko co trzeci dwudziestopięciolatek. Wśród osób nieco starszych ponad 70% jest właścicielami samochodu. Prawie 60 % w wieku od 40 do 60 lat posiada swój pojazd, ale aż 87,5 % osób powyżej 60 lat nie odmawia sobie przyjemności jazdy własnym samochodem. Patrząc na ten temat pod kątem wykształcenia nie można wysnuć żadnych prawidłowości ale wyniki też są równie interesujące. Procentowe wartości opisanych danych prezentują dwa poniższe rysunki 3.6 i 3.7. POSIADANIE SAMOCHODU A WIEK < >60 POSIADA SAMOCHÓD NIE POSIADA SAMOCHODU Rys.3.6.

6 w7 str8 POSIADANIE SAMOCHODU A WYKSZTAŁCENIE POSIADA SAMOCHÓD NIE POSIADA SAMOCHODU PODSTAWOWE ZAWODOWE ŚREDNIE WYŻSZE Rys.3.7. Bazując na ankiecie starano się zbadać jak duże jest zainteresowanie kupowaniem aut. Z danych wynika, że co piąty ankietowany jest skłonny kupić samochód w przyszłym roku. 32% decyzje taką odkłada na dwa - trzy lata. Niedużo mniej, bo aż 30,5% to osoby, które nie są zdecydowane w kwestii kupna własnego samochodu. Natomiast 17,5% ankietowanych zdecydowanie twierdzi, że tego typu zakupami w ogóle nie są zainteresowani. Warto w tym miejscu jeszcze raz przyjrzeć się otrzymanym wynikom, ale tym razem na wykresie( rys. 3.8). ZAMIAR KUPNA SAMOCHODU OSOBOWEGO 35,0% 3 25,0% 15,0% 1 5,0% W CIĄGU ROKU W CIĄGU 2-3 LAT JESZCZE NIE WIEM NIE ZAMIERZAM KUPIĆ Rys. 3.8 W porównaniu z danymi uzyskanymi dwa lata temu, gdzie 13,5% respondentów zamierzało dokonać zakupu samochodu w ciągu roku, 32% w ciągu 2-3 lat, 31% ankietowanych miało trudności z określeniem czasu podejmowania takiej decyzji, a prawie co

7 w7 str9 czwarty badany (23,5%) zdecydowanie nie zamierzał kupić samochodu, na pierwszy rzut oka widać, iż obecnie część osób nie zainteresowanych kupowaniem auta przeszła na stronę osób, które w ciągu roku mogą stać się posiadaczami nowego pojazdu. Starając się dokładnie prześledzić to porównanie należy uważnie przyjrzeć się rysunkowi 3.9. PORÓWNANIE POPYTU NA SAMOCHODY Z LAT 1999 I ,5% 23,50% 13,50% W CIĄGU ROKU ZA 2,3 LATA 1999 r. 32,00% JESZCZE NIE WIEM 30,5% 31,00% 32,0% NIE ZAMIERZAM KUPIĆ 2001 r. Rys 3.9 Przedstawione wyżej dane mogą mieć strategiczne znaczenie dla firm importerskich, producentów samochodowych czy dealerów. Jak wykazują wyniki coraz więcej osób jest zdecydowanych nabyć samochód w krótkim czasie, większość jednak nadal decyzję tę odkłada na dalszą, nieokreśloną przyszłość. Jednak ciekawe jest, że mniej osób stoi na twardym stanowisku, że nie dokona zakupu samochodu w ogóle. Warto jednak zwrócić uwagę jak kształtują się te dane, biorąc pod uwagę fakt, czy ankietowany w chwili odpowiedzi posiadał samochód czy też nie. W tak rozpatrywanych kategoriach można ustalić ile osób chce stać się posiadaczami drugiego samochodu lub zmienić posiadany pojazd na inny, bądź ilu ankietowanych stanie się dopiero właścicielami samochodu po raz pierwszy. Wyniki kształtowały się następująco. Wśród posiadaczy auta prawie 24% zadeklarowało zakup kolejnego bądź zmianę dotychczas posiadanego samochodu w ciągu roku (w porównaniu z poprzednimi danymi nastąpił wzrost o 9%). Natomiast 33,6% badanych zamierza to uczynić w ciągu 2-3 lat (poprzednio podobnie deklarowało 32% ankietowanych). Prawie co czwarty respondent (26,5%) udzielił odpowiedzi wymijającej

8 w7 str10 jeszcze nie wiem (1999 r. 23,6%). 16% ankietowanych zadowala sytuacja posiadanego już auta i nie zamierzają jej zmieniać. Zdecydowanie więcej osób zadowolonych z tego faktu było jeszcze dwa lata temu 30%. Ciekawie przedstawia się rozkład danych wśród osób nie posiadających samochodu. Tylko 15% ankietowanych zadeklarowało chęć zakupu auta w ciągu najbliższego roku. Jedna trzecia respondentów (30%) przypuszcza, iż będzie właścicielami nowych pojazdów za 2-3 lata. Duża część osób (35,6%) jeszcze nie wie czy zakupi auto. Natomiast 19,5% zdecydowanie nie zamierza wcielić się w rolę posiadacza samochodu, być może ze względu na brak funduszy lub prawa jazdy. Dwa lata temu zakup w ciągu jednego roku zadeklarowało 12,2%, a wciągu 2 3 lat 32%. Na odpowiedź jeszcze nie wiem wskazało 40% respondentów, a za poruszaniem się piechotą lub innymi środkami transportu opowiedziało się 15.6% ankietowanych. Rysunek 3.10 prezentuje dane na powyższy temat dotyczące 2001 r. ZAMIAR KUPNA LUB ZMIANY SAMOCHODU 4 35,0% 3 25,0% 15,0% 1 5,0% POSIADA SAMOCHÓD NIE POSIADA SAMOCHODU W CIĄGU ROKU W CIĄGU 2-3 LAT JESZCZE NIE WIEM NIE ZAMIERZAM KUPIĆ Rys Pytanie szóste w ankiecie brzmiało: Jaką kwotę mógł(a)by Pan/Pani przeznaczyć na zakup samochodu osobowego?. Odpowiedź na to pytanie sformułowano w postaci przedziałów pieniężnych o rozpiętości 10 tys. złotych. 9,5% spośród ankietowanych swoje możliwości finansowe na zakup samochodu określiło jako bardzo małe, bo zaledwie do 10 tys. zł.. Nabywcy ci poszukują najprawdopodobniej kilkuletnich samochodów używanych z segmentu aut małych bądź wiekowych aut klasy średniej. Odpowiedź ta mogła być również interpretowana jako brak funduszy na zakup samochodu. Prawie co piąty badany (18%) może

9 w7 str11 przeznaczyć na zakup samochodu od 10 do 20 tys. zł.. Z tego przedziału cenowego na naszym rynku dostępne są jedynie samochody używane, np. kilkuletnie samochody segmentu aut małych i aut klas średniej. Kwotę od 20 do 30 tys. zł. może wydać 28% ankietowanych. Osoby te, jak można przypuszczać, zamierzają kupić nowe samochody klasy niższej średniej, oferowane przez FIATA i DAEWOO. Nabywcy ci mogą również zaspokoić swoje potrzeby kupując kilkuletni samochód klasy średniej lub kilkunastoletni wyższej. 28,5% respondentów planuje wydać na zakup samochodu kwotę od 30 do 40 tys. zł.. Osoby te nabędą najprawdopodobniej nowe samochody średniej klasy lub używane klasy wyższej. Kwotę od 40 do 50 tys. zł. na zakup samochodu zamierza przeznaczyć 8% respondentów. Osoby te kupią najprawdopodobniej nowe samochody klasy średniej. Część z nich, jak można przypuszczać, zwróci się w kierunku używanych samochodów klasy wyższej. Tak samo 8% ankietowanych zadeklarowało wysokie możliwości finansowe powyżej 50 tys. zł.. Z taką kwotą mają oni dość duże pole manewru wśród ofert rynku samochodowego, tym bardziej, że obecnie ceny na większość samochodów przekraczają tą kwotę. Przedział ten otwiera się na 50 tys., a dla niektórych może nie kończyć się na 100 czy 200 tys. zł.. Pokusić się tu można więc o nowe auto klasy wyższej lub nowy samochód luksusowy. Możliwości zakupu są nieograniczone, począwszy od aut luksusowych przez samochody sportowe, vany, a na limuzynach kończąc. Dokładnym danym można się przyjrzeć na rysunku MOŻLIWOŚCI FINANSOWE ANKIETOWANYCH PRZY ZAKUPIE SAMOCHODU OSOBOWEGO 3 25,0% 15,0% 1 5,0% <10 TYS TYS TYS TYS TYS. >50 TYS. Rys Mając dane sprzed dwóch lat można sprawdzić, czy naszemu społeczeństwu poprawiły się na tyle warunki finansowe, że mogą płacić za swoje wymarzone samochody

10 w7 str12 coraz więcej. Jak widać na załączonym niżej rysunku 3.12 sytuacja w kwestii możliwości finansowych nie uległa drastycznym zmianom, choć można odnotować małe różnice to jednak nie zdradzają one dominujących tendencji. Jednak ta niepozornie nie zmieniająca się sytuacja jest jednak znaczącym sygnałem jeżeli weźmiemy pod uwagę jak bardzo wzrosły ceny samochodów w porównaniu z rokiem 1999 r. Jeżeli wówczas dysponowaliśmy kwotą około 20 tys. zł. mogliśmy kupić jeden z najtańszych, ale nowych samochodów klasy aut małych, obecnie z taką ilością pieniędzy nie mamy czego szukać w salonach samochodowych, pozostaje jedynie samochód oferowany na rynku wtórnym. Cena jak i poziom technologiczny samochodów w poszczególnych klasach podlega obecnie tendencji wzrostowej. PORÓWNANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH W LATACH 1999 I ,00% 30,00% 25,00% ROK ,00% 15,00% ROK ,00% 5,00% 0,00% <10 TYS TYS TYS TYS TYS. >50 TYS. Rys Prowadząc badania można zadać pytanie jak kształtują się relacje między wykształceniem, a możliwościami finansowymi respondentów na zakup samochodu. Odpowiedź na to pytanie ujawniła pewną prawidłowość: wyższe wykształcenie pociąga za sobą większe możliwości finansowe. Osoby z wyższym wykształceniem stać na droższe auto finansowane dzięki własnymi dochodami, ale również mogą sobie tym przysporzyć dodatkowy prestiż społeczny. Dane procentowe zostały zaprezentowane na rysunku 3.13.

11 w7 str13 MOŻLIWOŚCI FINANSOWE A WYKSZTAŁCENIE 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 15,0% 1 PODSTAWOWE ZAWODOWE ŚREDNIE WYŻSZE 5,0% <10 TYS TYS TYS TYS TYS. >50 TYS. Rys W pytaniu 5 w ankiecie za pomocą pewnych stwierdzeń, do których ustosunkowywali się respondenci starano się ustalić jaka pora roku jest najlepsza na zakup samochodu, ponadto jakie znaczenie w zakupach ma kredytowa forma i czy lepiej nabyć samochód nowy czy używany. Pierwsze stwierdzenie brzmiało: Najlepszą pora roku na zakup samochodu osobowego jest wiosna. Ankietowani mieli do wyboru odpowiedzi: zdecydowanie tak, raczej tak, trudno powiedzieć, raczej nie, zdecydowanie nie. Pytanie o porę roku zrodziło się na podstawie wyników badań z 1999 r., gdzie wśród czterech pór roku respondenci wskazali na wiosnę (51% odpowiedzi) jako najbardziej odpowiednią na zakup samochodu. Starano się w związku z tym potwierdzić czy pogląd ten nie uległ zmianie. Okazało się, że zdecydowanie właśnie wiosna to dobry okres na tego typu zakupy, a szczegółowy rozkład wyników przedstawia rys

12 w7 str14 CZY NAJLEPSZĄ PORĄ NA ZAKPU SAMOCHODU JEST WIOSNA? RACZEJ NIE ZDECYDOWANIE NIE TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ TAK ZDECYDOWANIE TAK 5,0% 1 15,0% 25,0% 3 Rys Dane te mogłyby stanowić cenne źródło informacji dla dealerów, którzy bez większych problemów sprzedadzą swoje auta wiosną. Latem, jesienią i zimą należy wzmagać akcje promocyjne w celu zachęcenia klientów do zakupu, a tym samym podniesienie poziomu sprzedaży. Mając jednocześnie opisane wcześniej dane o zamiarach kupna w odpowiednich latach można pójść dalej tym torem i ustalić jak będzie się kształtował popyt na samochody w okresie wiosennym. Na podstawie poniższego wykresu (rys. 3.15) można stwierdzić, iż może w ciągu najbliższego roku na wiosnę nie będzie wzmożonego ruchu na rynku samochodowym, ale będzie jednak nieznaczna przewaga nad innymi porami roku. Natomiast po 2 3 latach zdecydowanie wiosna będzie rodziła w głowach potencjalnych klientów myśl o kupnie nowego auta. POPYT NA SAMOCHODY W OKRESIE WIOSENNYM 35,0% 3 25,0% 15,0% 1 5,0% W CIĄGU ROKU W CIĄGU 2-3 LAT ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE ZDECYDOWANIE NIE Rys. 3.15

13 w7 str15 Czynnikiem silnie oddziałującym na rynek samochodowy jest system kredytowania zakupu samochodów. Słyszy się głosy, iż wzrost sprzedaży samochodów wynika głównie z łatwiejszego dostępu do kredytów. Powoli jednak zmienia się struktura kredytodawców. Banki uniwersalne pomału tracą klientów na rzecz banków tzw. samochodowych. Dzieje się tak, gdyż m.in. dostęp do kredytów na zakup pojazdów jest znacznie bardziej dogodny właśnie w wyspecjalizowanych bankach. Umożliwiają one załatwianie wszystkich formalności za pośrednictwem dealera sprzedającego auto. W związku z tym, iż kredyt jest elementem silnie wpływającym na sprzedaż samochodów osobowych starano się w badaniu poznać odczucia respondentów wobec tej formy płatności. Wyniki są dość zaskakujące. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż wcześniejsze badania na ten temat dały wynik, w którym ankietowani w takim samym stopniu opowiadali się za kredytem, jak i przeciw. Rezultaty tegorocznej ankiety ujawniły tendencję wstrzemięźliwości respondentów w zaciąganiu kredytu na zakup samochodu. Głosy wobec stwierdzenia: Kredytowa forma kupna samochodu osobowego jest szczególnie atrakcyjna kształtowały się następująco (rys.3.16): CZY KREDYTOWA FORMA KUPNA SAMOCHODU JEST SZCZEGÓLNIE ATRAKCYJNA? ZDECYDOWANIE NIE RACZEJ NIE TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ TAK ZDECYDOWANIE TAK 5,0% 1 15,0% 25,0% 3 35,0% Rys Dla jednych kredyt jest doskonałą formą płatności pozwalającą na realizowanie zakupów nawet przy ograniczeniach finansowych. Dla innych natomiast, forma ta jest mało atrakcyjna ze względu na gąszcz formalności z nią związanych i obawą przed niemożnością spłaty. Jak widać obawy w naszym społeczeństwie z biegiem lat rosną.

14 w7 str16 Ciekawe wnioski można wyciągnąć przyglądając się wynikom dotyczącym relacji między wiekiem a postawą wobec kredytu samochodowego. Można tu zaobserwować fakt, iż największą niechęć do zaciągania kredytu przejawiają młodzi ludzie do 25 roku życia i osoby powyżej 60 lat. Osoby w średnim wieku nie zdradzają tak dużych obaw wobec tej formy płatności. Szczegółowy rozkład rozkładu procentowego poszczególnych danych prezentuje rysunek 3.17). WIEK A POSTAWA WOBEC KREDYTU SAMOCHODOWEGO POWYŻEJ 60 25,0% 12,5% 12,5% 5 ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK ,1% 16,7% 18,5% 25,9% 14,8% 6,9% 27,8% 18,1% 25,0% 22,2% TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE PONIŻEJ 25 6,1% 15,2% 25,8% 42,4% 10,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZDECYDOWANIE NIE Rys Idąc dalej torem kredytowym można skonstruować przypuszczalne, jak będzie kształtował się popyt na kredyt wśród osób, które zadeklarowały zakup samochodu w ciągu roku, dwóch i trzech lat. Z poniższego rysunku łatwo wyciągnąć wnioski, że banki mogą w najbliższej przyszłość podpisywać coraz mniej umów kredytowych. Trudno nie dziwić się takiemu stanowi rzeczy biorąc pod uwagę wzrost kosztów zaciągania kredytu związanego z wysokim oprocentowaniem. Jednak czynnik ten jest wartością ruchomą i często ulega zmianom, w związku z tym można przypuszczać iż odczucia względem kredytu tez będą ulęgać zmianą.

15 w7 str17 UWZGLĘDNIENIE KREDYTU PRZY ZAKUPIE SAMOCHODU 3 25,0% 15,0% 1 5,0% W CIĄGU ROKU W CIĄGU 2-3 LAT ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE ZDECYDOWANIE NIE Rys Nie poprzestając na powyższych analizach autorka pracy postanowiła prześledzić relację możliwości finansowych na zakup samochodu w powiązaniu z wyborem formy zapłaty za auto. Jak wynika z poprzednich danych ponad połowa ankietowanych zamierza kupić samochód za własne oszczędności, pomijając osoby niezdecydowane tylko jedna trzecia osób jest mniej lub bardziej zdecydowana na zaciągnięcie w tym celu kredytu. W związku z tym można prześledzić jakie będą wartości kredytów, a jakie wartości transakcji gotówkowych. I tak zdecydowanie kredyt zaciągać będą najchętniej osoby zamierzające wydać na samochód kwoty powyżej 40 tys. zł. Pozytywnie na kredyt patrzą także osoby z potrzebami 10 do 20 tys. Ciekawa jest tendencja, że brak zdecydowania w tej kwestii maleje wraz ze wzrostem kwoty samochodu. Można przypuszczać, że osoby mające zamiar więcej wydać na wymarzone auto są bardziej zorientowane czy wybrać kredyt, czy własne oszczędności. Kwotę od 20 do 50 tys. duże grono osób jest w stanie przeznaczyć z własnych zapasów pieniężnych. Dokładnie danym procentowym powyższej analizy można przyjrzeć się na rysunku 3.19.

16 w7 str18 PRZYPUSZCZALNE KWOTY ZACIAGANYCH KREDYTÓW LUB ZAKUPÓW SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ 5 45,0% 4 35,0% ZDECYDOWANIE KREDYT RACZEJ KREDYT 3 25,0% 15,0% 1 5,0% <10 TYS TYS TYS TYS TYS. >50 TYS. TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ GOTÓWKA LUB INNA FORMA ZDECYDOWANIE GOTÓWKA LUB INNA FORMA Rys Decyzje o zakupie samochodu często mogą objawiać się także w formie dwóch pytań: czy zdecydować się na auto z pierwszej ręki, czyli z salonu, czy też skorzystać z okazji kupienia samochodu używanego? Ponieważ problem ten przy badaniu rynku motoryzacyjnego jest dość istotny, autorka pracy postanowiła przeprowadzić głębsza analizę tego tematu. W ankiecie jednym z zadań było ustosunkowanie się do stwierdzenia: Kupując samochód najlepiej zdecydować się na nowe auto z salonu samochodowego. Większość osób opowiedziała się za chęcią kupna samochodu nowego. Motywowane jest to zapewne tym, że kupując nowy samochód można być pewnym jego jakości i pochodzenia. Kupowanie używanych aut jest decyzją obarczoną wieloma dylematami między innymi, czy samochód nie jest powypadkowy, czy nie jest zbyt wyeksploatowany i czy nie ma ukrytych mankamentów. Nowiuteńkie auto z salonu jest niewątpliwie lepszym zakupem, jednak nie na każdą kieszeń, w związku z tym auta z tzw. drugiej ręki cieszą się równie dużym powodzeniem. Stosunek ankietowanych do nowych aut przedstawia poniższy rysunek.

17 w7 str19 CZY KUPUJĄC SAMOCHÓD NAJLEPIEJ ZDECYDOWAĆ SIĘ NA NOWE AUTO Z SALONU SAMOCHODOWEGO? ZDECYDOWANIE NIE RACZEJ NIE TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ TAK ZDECYDOWANIE TAK 5,0% 1 15,0% 25,0% 3 35,0% Rys Z powyższych danych wynika, że zainteresowanie nowymi autami jest bardzo duże. Dla niektórych może objawiać się to rzeczywistymi zakupami, dla niektórych natomiast kojarzy się to głównie z marzeniami o nowym samochodzie spod igły. Chociaż realia mogą być różne to jednak obydwie grupy stanowią potencjalnych klientów salonów samochodowych. Autorka pokusiła się na podstawie zgromadzonych danych na prognozę jak będzie kształtował się popyt na nowe samochody. Wyniki pokazują, że zainteresowanie będzie bardzo duże i nie będzie słabło z roku na rok. JAK BĘDZIE KSZTAŁTOWAŁ SIĘ POPYT NA NOWE SAMOCHODY 35,0% 3 25,0% ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK 15,0% 1 5,0% W CIĄGU ROKU W CIĄGU 2-3 LAT TRUDNO POWIEDZIEĆ RACZEJ NIE ZDECYDOWANIE NIE Rys 3.21

18 w7 str20 Popyt na samochody nowe, czy używane w znacznym stopniu kształtuje sytuacja na rynku. Obecnie bardzo wiele dzieje się na rynku wtórnym. Do naszego kraju w ciągu ostatnich lat sprowadzono bardzo dużo samochodów używanych o nie najlepszej kondycji technicznej. Z danych wynika, że w roku 1999 Polską granicę przekroczyło około 90 tysięcy aut, w większości na lawetach; w roku 2000 ilość ta sięgnęła prawie 200 tysięcy. Falę niepełnowartościowych samochodów ma zatrzymać ostatecznie ustawa i gdyby nie to przypuszcza się, że w rok 2001 w kraju przybyłoby podobnych aut jeszcze 300 tys. Tak duży ruch na rynku w zakresie aut używanych przysporzył duże dochody handlarzom i mechanikom samochodowym, nie da się ukryć również faktu, iż polski rynek motoryzacyjny był zalewany starymi samochodami o niskiej klasie bezpieczeństwa. Jednocześnie, jak twierdzą dealerzy i producenci samochodów załamał rynek aut nowych. Niewątpliwie do tego stanu rzeczy przyczynił się również wysoki podatek akcyzowy Preferowane atrybuty samochodu Liczba samochodów krążących po szosach z roku na rok tylko nieznacznie się zwiększa. Aby zrobić karierę na rynku jednym wyjściem jest odebrać klienta konkurentom, oferując coś niespotykanego. Przestrzeń, bezpieczeństwo i frapujący kształt, ale niekoniecznie niska cena to recepta na sukces przekonują światowe koncerny motoryzacyjne. 14 Dobre zaplanowanie auta przez producenta lub modyfikacja dotychczasowych modeli jest w branży motoryzacyjnej procesem niezwykle trudnym. Wynika to przede wszystkim z bardzo zróżnicowanych wymagań i preferencji klientów w stosunku do samochodu osobowego. Oczekują oni w zależności od przynależności do określonych segmentów rynku, ekonomicznego i ekologicznego środka komunikacji dla siebie, wygodnego pojazdu dla całej rodziny, auta zapewniającego im odpowiedni prestiż społeczny i bezpieczeństwo, samochodu umożliwiającego miłe spędzenie wolnego czasu pozwalającego przewieźć większy bagaż czy ładunek. Czasami poszukują oni drugiego samochodu, np. dla współmałżonka lub dorosłego dziecka. 15 Dzisiejsi nabywcy stawiają wysoką poprzeczkę dla producentów samochodowych. Autorka pracy starała się uzyskać odpowiedź jakie cechy powinien posiadać samochód, który spełniałby oczekiwania większości potencjalnych nabywców. Chcąc poznać najbardziej 14 Jędrzej Bielecki Czym przyciągnąć bogatego sceptyka, Rzeczpospolita, Moje Auto Joanna Wiechoczek, Planowanie auta, Marketing w praktyce, wrzesień-październik 98.

19 w7 str21 preferowane atrybuty samochodu zadano respondentom w ankiecie pytanie następującej treści: Oto lista cech samochodu, które według Pana/Pani mogą być mniej lub bardziej istotne. Z wymienionych 26 proszę zaznaczyć 10 najważniejszych, stawiając znak X. Badanie wykazało, że najbardziej poszukiwane jest auto eleganckie, bezpieczne, komfortowe i dodatkowo posiadające korzystną cenę. Kolejność wymienianych w zdaniu cech idealnego auta nie jest przypadkowa, gdyż wyniki jednoznacznie pokazują, iż na pierwszym miejscu ankietowani stawiali najpierw wygląd samochodu i jego elegancję (81,5%), na drugim bezpieczeństwo (79,5%), na trzecim komfort jazdy (73%) i dopiero na czwartym korzystną cenę (68%). Jeszcze dwa lata temu mówiąc o wymarzonym aucie należałoby najpierw wymienić wygląd, ale zaraz za nim dodać oczywiście korzystną cenę i następnie bezpieczeństwo. Cena samochodu pomału traci na ważności, na rynku ma ona jak widać coraz mniejsze znaczenie w walce o klienta. Za to wygląd pojazdu nabiera coraz większego znaczenia, nic więc dziwnego, że producenci prześcigają się w konstruowaniu coraz bardziej wyrafinowanych kształtów nadwozia. Wydaje się, że to złoty środek na osiąganie sukcesu w branży samochodowej. Można w tym miejscu pokusić się o stwierdzenie: Zakup auta jest bardziej odruchem serca niż rozumu. Stąd jego kształt, linia i charakter maja zasadnicze znaczenie dla sukcesu określonego samochodu na rynku. Przechodząc dalej do omawiania wyników badania na kolejnych miejscach w rankingu atrybutów samochodowych uplasowały się elementy dotyczące poziomu wyposażenia, a w szczególności wspomaganie kierownicy (63%), poduszka powietrzna dla kierowcy (59,5%) oraz ABS (59%). Jak kształtują się dane procentowe wszystkich rodzajów wyposażenia przedstawia tablica 3.1. L.p. Rodzaje wyposażenia Wskazania (w proc.) N=200 1 Wspomaganie kierownicy 63,0 2 Poduszka powietrzna dla kierowcy 59,5 3 ABS 59,0 4 Centralny zamek 56,0 5 Klimatyzacja 46,5 6 Poduszka powietrzna dla pasażera 42,5 7 Fabryczne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe 35,0 8 Elektrycznie opuszczane szyby 21,5 9 Poduszki powietrzne boczne 20,5 10 Felgi aluminiowe 16,5 11 Automatyczna skrzynia biegów 14,5

20 w7 str22 12 Szyberdach 13,5 13 Komputer pokładowy 13,5 14 Elektrycznie regulowane lusterka 9,0 Tab. 3.1 Kolejne, ósme miejsce z wynikiem 57% zajął niski poziom hałasu. Dziewiątą pozycję zdobył centralny zamek z wynikiem 56%, a dziesiątą osiągi trakcyjne, które należy rozumieć jako prędkość maksymalną, drogę hamowania, przyspieszenie itp (46,5%). Prawie co czwarty badany bardzo chętnie widziałby w swoim aucie duży i obszerny bagażnik (22%). Wierność firmie uplasowała się na dalekim, dziewiętnastym miejscu (19,5%). Oznacza to, iż Polacy najwyraźniej nie są emocjonalnie związani z żadną konkretną marką. Być może znajomość poszczególnych marek nie jest na tyle dobra, by obdarzać którąś z nich szczególnym zaufaniem. Szczegółowe, procentowe dane dotyczące wszystkich atrybutów zostały zebrane na rysunku NAJBARDZIEJ PREFEROWANE ATRYBUTY SAMOCHODU Rys LEGENDA: 1. Wygląd samochodu i jego elegancja. 14. Fabryczne zabezp. przeciwkradzieżowe. 2. Bezpieczeństwo. 15. Pojemność bagażnika. 3. Komfort jazdy. 16. Wtrysk paliwa. 4. Korzystna cena. 17. Elektrycznie opuszczane szyby. 5. Wspomaganie kierownicy. 18. Poduszki powietrzne boczne. 6. Poduszka powietrzna dla kierowcy. 19. Wierność firmie. 7. ABS 20. Felgi aluminiowe.

21 w7 str23 8. Niski poziom hałasu. 21. Automatyczna skrzynia biegów. 9. Centralny zamek. 22. Pojemność baku. 10. Osiągi trakcyjne. 23. Szyberdach. 11. Klimatyzacja. 24. Komputer pokładowy. 12. Poduszka powietrzna dla pasażera. 25. Elektrycznie regulowane lusterka. 13. Obszerne wnętrze. 26. Instalacja gazowa Postrzeganie marek samochodowych przez badanych Z czym kojarzy się hasło samochód? Samochód to słowo bardzo często używane w naszym społeczeństwie, to wyraz o wielu twarzach, a głównie utożsamiany z markami koncernów motoryzacyjnych. Dzięki ankiecie starano się dociec z czym tak naprawdę najczęściej się kojarzy samochód. W tym celu zastosowano w badaniu test świadomości spontanicznej czyli metodę badania stopnia znajomości określonych marek wśród klientów. Poproszono badanych o odpowiedź na pytanie: Gdy mówi Pan/Pani samochody, to jakie marki przychodzą Panu/Pani na myśl w pierwszej kolejności?. Pytanie miało charakter otwarty. Badani spontanicznie wymieniali od jednej do sześciu marek samochodów. Wszystkie uzyskane dane potraktowano jako 100%. Okazało się, że określenie samochody najczęściej kojarzyły się respondentom z marką FIATA (12,6%). Na drugim miejscu znalazł się MERCEDES (12,1%), a zaraz za nim uplasowała się niemiecka marka VOLKSWAGEN (11%). Kolejne miejsce w rankingu przypadło marce OPEL (10,1%). AUDI i FORD znalazły się na kolejnych pozycjach z wynikami odpowiednio 6,9% i 6,7%. Na miejscu siódmym znalazła się francuska marka RENAULT (6,3%). Zaraz za nią uplasowało się BMW z wynikiem 5,6%. Koreański koncern DAEWOO (4,7%) zajął miejsce dziewiąte, przy czym należy wziąć pod uwagę, iż pod nazwą tą kryje się zarówno popularny Polonez jak i Lanos, Nubira czy Leganza. W następnej kolejności respondenci wskazali PEUGEOT (4,5%). Pozycję jedenastą wywalczyła HONDA (3,1%), a dwunastą SEAT (2,9%). Pod hasłem POZOSTAŁE (13,5%) kryją się między innymi TOYOTA (2,5%), SKODA (2,2%), VOLVO (1,6%), CITROEN (1,4%), NISSAN (1,4%) i inne, których nazwy nie są prezentowane ze względu na sporadyczność ich pojawiania się (1% i mniej). Dane z badania zostały zaprezentowane na wykresie kołowym (rysunek 3.23).

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu IMAS International Wrocław Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu Wrocław, październik 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31 imas@imas.pl, www.imas.pl

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP Katarzyna Szady Sylwia Tłuczkiewicz Marta Sławińska Karolina Sugier Badanie koordynował: Dr Marek Angowski Lublin 2012 I. Metodologia

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 SAMOCHODY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH POLAKÓW WARSZAWA, LUTY 1996

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 SAMOCHODY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH POLAKÓW WARSZAWA, LUTY 1996 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Internetowy Samochód Roku

Internetowy Samochód Roku Internetowy Samochód Roku Internetowy Samochód Roku to tytuł przyznawany przez największy serwis ogłoszeń motoryzacyjnych w Polsce otomoto.pl. Ranking jest układany na podstawie zapytań użytkowników serwisu,

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

PREFEROWANE CECHY SAMOCHODÓW I ŹRÓDŁA INFORMACJI O NOWYCH MODELACH

PREFEROWANE CECHY SAMOCHODÓW I ŹRÓDŁA INFORMACJI O NOWYCH MODELACH PREFEROWANE CECHY SAMOCHODÓW I ŹRÓDŁA INFORMACJI O NOWYCH MODELACH Warszawa sierpień 2000 Dla czterech piątych Polaków najważniejsze charakterystyki brane pod uwagę przy wyborze pojazdu to: zużycie paliwa

Bardziej szczegółowo

DLA SERWISÓW SAMOCHODOWYCH

DLA SERWISÓW SAMOCHODOWYCH Reklama w wyszukiwarce DLA SERWISÓW SAMOCHODOWYCH Czego użytkownicy szukają częściej? Kiedy najlepiej reklamować wymianę oleju, a kiedy rozrządu? Czy przepłacasz za kliknięcia w reklamę w Twoim mieście?

Bardziej szczegółowo

Jakim samochodem jeździ przeciętna polska rodzina i jakim zamierza jeździć

Jakim samochodem jeździ przeciętna polska rodzina i jakim zamierza jeździć Jakim samochodem jeździ przeciętna polska rodzina i jakim zamierza jeździć Warszawa, sierpień 2000 Połowa Polaków (51%) deklaruje, że w ich gospodarstwie domowym jest samochód osobowy. Zdecydowana większość

Bardziej szczegółowo

Młodzi i samochód. piękne marzenia a realne przeszkody. 20 stycznia 2011 r.

Młodzi i samochód. piękne marzenia a realne przeszkody. 20 stycznia 2011 r. Młodzi i samochód piękne marzenia a realne przeszkody 20 stycznia 2011 r. Młodzi Polacy miłośnicy czterech kółek 85% Polaków poniżej 30 roku życia nie wyobraża sobie życia bez samochodu Aż 16% młodych

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Kredyty samochodowe Raport Money.pl

Kredyty samochodowe Raport Money.pl Kredyty samochodowe 2012 Raport Money.pl Money.pl przeanalizował ofertę kredytów samochodowych w kilkunastu bankach. Szukaliśmy najlepszej propozycji dla osób, które chcą kupić auto nowe i używane. Porównaliśmy

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2015. Różnice w cenach

RAPORT 2015. Różnice w cenach RAPORT 2015 sporządzony przez serwis internetowy Różnice w cenach samochodów serwisowanych w autoryzowanych serwisach (ASO) i warsztatach niezależnych na podstawie ogłoszeń umieszczonych w portalu OtoMoto.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTERNETOWY RYNEK POJAZDÓW UŻYWANYCH W POLSCE za 06-08.2008. czerwiec - sierpień 2008

RAPORT INTERNETOWY RYNEK POJAZDÓW UŻYWANYCH W POLSCE za 06-08.2008. czerwiec - sierpień 2008 RAPORT INTERNETOWY RYNEK POJAZDÓW UŻYWANYCH W POLSCE za 06-08.2008 czerwiec - sierpień 2008 Raport przygotowany przez Wroom Sp. z o.o. na podstawie analizy wyników pochodzących z wyszukiwarki motoryzacyjnej

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium stworzył mapę aspiracji, planów i realiów mieszkaniowych w Polsce

Bank Millennium stworzył mapę aspiracji, planów i realiów mieszkaniowych w Polsce INFORMACJA PRASOWA strona: 1/5 Warszawa, 23 kwietnia 2012 r. Bank Millennium stworzył mapę aspiracji, planów i realiów mieszkaniowych w Polsce Warszawa, 23.04.2012 r. Gdzie chcą mieszkać Polacy? Jakim

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 86/2017 ISSN 2353-5822 Styl jazdy polskich kierowców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 PIT-y 2009 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Bardziej szczegółowo

- 1 - Internetowe sondaże. TEMAT: Młody Rolnik. 2001-2011 Martin&Jacob

- 1 - Internetowe sondaże. TEMAT: Młody Rolnik. 2001-2011 Martin&Jacob - 1-2001-2011 Martin&Jacob Internetowe sondaże TEMAT: Młody Rolnik Wrocław, 2014 - 2-2001-2011 Martin&Jacob Informacje o badaniu Grupa docelowa Technika wywiadów Internauci, Użytkownicy Agrofoto.pl CAPI

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. styczeń 2011 r.

Informacja sygnalna. styczeń 2011 r. Informacja sygnalna styczeń 11 r. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń 11 r. Informacja sygnalna 4Portfel należności polskich przedsiębiorstw styczeń 11 r. Dynamika

Bardziej szczegółowo

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego

BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP Raport z badania ilościowego Warszawa, sierpień 2014 Spis treści Wprowadzenie Najważniejsze ustalenia Wyniki szczegółowe

Bardziej szczegółowo

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl Wrocław, maj 2008 Internauci Money.pl w sieci najczęściej zakładają konta osobiste, kupują jednostki funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO

Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO Warszawa, kwiecień 2012 BS/57/2012 NADAL NIEPRZEKONANI POLACY O PODWYŻSZENIU WIEKU EMERYTALNEGO Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta Listopad 2016 K.071/16

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta Listopad 2016 K.071/16 Listopad 2016 K.071/16 Informacje o badaniu W listopadzie 2016 r. Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska), jak co miesiąc, zapytał Polaków, jak oceniają pracę rządu, pani premier Beaty

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY

POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE ZAKUPÓW FLOTOWYCH Stan obecny i perspektywy rozwoju Wojciech Drzewiecki IBRM Samar Materiał przygotowany na bazie raportu Polski Rynek Motoryzacyjny Samochody

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż samochodów elektrycznych w 2014 roku w Portugalii

Sprzedaż samochodów elektrycznych w 2014 roku w Portugalii Sprzedaż samochodów elektrycznych w 24 roku w Portugalii W 24 roku sprzedano w Portugalii 225 pojazdów elektrycznych, hybrydowych i hybrydowych Plug-in. Oczekuje się, że w roku bieżącym nastąpi znaczący

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Udział poszczególnych mediów w wydatkach reklamowych firm motoryzacyjnych w 2015 roku

Udział poszczególnych mediów w wydatkach reklamowych firm motoryzacyjnych w 2015 roku MOTORYZACJA Udział poszczególnych mediów w wydatkach reklamowych firm motoryzacyjnych w 2015 roku W 2015 roku firmy z branży motoryzacyjnej wydały na reklamę cennikowo blisko 1,8 mld zł. Z tego 33 proc.

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Kia Rio i Optima Autami Flotowymi 2014r. Warszawa 09.12.2014

Informacja prasowa. Kia Rio i Optima Autami Flotowymi 2014r. Warszawa 09.12.2014 Informacja prasowa Warszawa 09.12.2014 Kia Rio i Optima Autami Flotowymi 2014r. Członkowie Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych wytypowali spośród ponad 70 modeli auta szyte na miarę potrzeb polskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011 Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, nie należy spodziewać się zwiększenia popytu na rynku nieruchomości w ciągu najbliższego roku. Ograniczony dostęp do źródeł finansowania zakupu nieruchomości, wzrost

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Karty kredytowe Polaków

Karty kredytowe Polaków Materiał prasowy Wrocław, 6 lipca 2016 r. Karty kredytowe Polaków Karta kredytowa to bardzo wygodny sposób finansowania. Dzięki niej możemy szybko uzupełnić luki w naszym budżecie i to bez konieczności

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PRZY KUPNIE NOWEGO SAMOCHODU

WYTYCZNE PRZY KUPNIE NOWEGO SAMOCHODU Wytyczne wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu przez

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU

Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU Wskaźniki słuchalności i audytorium programów radiowych w 2012 r. Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2013 odsetek osób słuchających radia Dane o wskaźnikach słuchalności

Bardziej szczegółowo

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5.

Raport z Badania Ankietowego. Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Raport z Badania Ankietowego Wizerunek Urzędu Miasta Nowy Targ i oczekiwania jego klientów - w ramach procedury systemu zarządzania, jakością PZ-1.5. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród Klientów UM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT

Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Warszawa, czerwiec 2013 BS/79/2013 POSTAWY WOBEC ZWIERZĄT Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego Raport badawczy Warszawa, 19 kwietnia 2012 Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO MARCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO MARCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO MARCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze miesiące roku były bardzo obiecujące dla sprzedających nowe jednoślady.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Polak w drodze 2.0 wydatki kierowców

RAPORT Polak w drodze 2.0 wydatki kierowców RAPORT Polak w drodze 2.0 wydatki kierowców SPIS TREŚCI 2 Wstęp 3 Na co idą pieniądze kierowców? 4 Ile kosztuje utrzymanie samochodu? 5 Dlaczego i jak często zmieniamy samochód? 6 Jak finansujemy zakup

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Czerwiec K.046/ Informacja o badaniu W czerwcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy o podatkach

Przedsiębiorcy o podatkach Przedsiębiorcy o podatkach Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, 17.05.2017 Spis treści 2 OPIS BADANIA 3 PODSUMOWANIE 6 WYNIKI ANEKS

Bardziej szczegółowo

II Niezależne badanie satysfakcji dealerów samochodowych CONSULTING

II Niezależne badanie satysfakcji dealerów samochodowych CONSULTING II Niezależne badanie satysfakcji dealerów samochodowych CONSULTING Nasze światowe usługi dla sektora motoryzacyjnego, z siedzibami w Detroit, Stuttgarcie, Pekinie, Tokio, koncentrują się na globalnych

Bardziej szczegółowo

Czy Polscy konsumenci szukają i cenią polskie produkty? Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2012.

Czy Polscy konsumenci szukają i cenią polskie produkty? Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2012. Czy Polscy konsumenci szukają i cenią polskie produkty? Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2012. Spis treści Wstęp...3 Czy podczas zakupów szukacie Państwo informacji na temat kraju pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2010 BS/13/2010 ZAINTERESOWANIE SPORTAMI ZIMOWYMI W POLSCE

Warszawa, luty 2010 BS/13/2010 ZAINTERESOWANIE SPORTAMI ZIMOWYMI W POLSCE Warszawa, luty 2010 BS/13/2010 ZAINTERESOWANIE SPORTAMI ZIMOWYMI W POLSCE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16 Czerwiec TNS Czerwiec K.037/ Informacja o badaniu W czerwcu roku TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Pytania dotyczyły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 79/2014 STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE I WPŁYW POLITYKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA SYTUACJĘ NA ŚWIECIE

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 79/2014 STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE I WPŁYW POLITYKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA SYTUACJĘ NA ŚWIECIE Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 79/2014 STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE I WPŁYW POLITYKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA SYTUACJĘ NA ŚWIECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane.

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane. DOBÓR DYSZ UWAGA!!! STAG-200 NIE WSPÓŁPRACUJE Z WTRYSKIWACZAMI GAZOWYMI O REZYSTANCJI 1Ω! Wszystkie listwy wtryskowe RAIL mają większą wydajność w porównaniu do listwy VALTEK, natomiast porównywalną z

Bardziej szczegółowo

Polacy o roli kobiet i mężczyzn w rodzinie w 1994 i 2014 roku

Polacy o roli kobiet i mężczyzn w rodzinie w 1994 i 2014 roku Informacja o badaniu W lipcu 1994 roku Ośrodek Badań Opinii Publicznej (OBOP) i w styczniu 2014 roku TNS Polska zapytali Polaków o to, z którymi stwierdzeniami na temat roli kobiet i mężczyzn w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Nowa droga do wolności

Nowa droga do wolności Nowa droga do wolności Raport przedstawiający efekty uzyskane za pomocą narzędzi edukacyjnych, opracowanych w ramach projektu Nowa droga do wolności. Lublin 2013 Wstęp Projekt Nowa droga do wolności miał

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 00:01 Warszawa, 8 sierpnia 2013

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA GODZ. 00:01 Warszawa, 8 sierpnia 2013 Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO LIPCA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Liczba pierwszych rejestracji nowych i używanych jednośladów w lipcu wyniosła 15 876

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Oferta Najmu Krótkoterminowego

Oferta Najmu Krótkoterminowego Oferta Najmu Krótkoterminowego Dlaczego MasterRent24? Właścicielem marki MasterRent24 jest Grupa Masterlease, która działa w Polsce od 1995 roku. Grupa Masterlease jest jednym z liderów polskiego rynku

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 BOOM KREDYTOWY 97 WARSZAWA, LISTOPAD 97

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 BOOM KREDYTOWY 97 WARSZAWA, LISTOPAD 97 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1069, w dniach listopad 2005.

Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1069, w dniach listopad 2005. Prezentacja szczegółowych wyników badania: Pacjent lekarz leki przeprowadzonego przez PBS na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków dla Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Sopot,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy (dawniej Rew.III) przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Marek Chlebowski Kancelaria Komornicza ul. Bolesława Chrobrego 20, 64-100 Leszno tel. ( 0-65 ) 520 62 19 e-mail:biuro@komornik-leszno.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii polskich kierowców dotyczące progów zwalniających

Badanie opinii polskich kierowców dotyczące progów zwalniających STOWARZYSZENIE INTEGRACJI STOŁECZNEJ KOMUNIKACJI ul. Mroczna 5/23, 01-456 Warszawa Badanie opinii polskich kierowców dotyczące progów zwalniających Jan Jakiel Warszawa, wrzesień 2005 r. 1 We wrześniu 2005

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Temat specjalny chwilówka

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Temat specjalny chwilówka POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Temat specjalny chwilówka Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST

Informacja prasowa: RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Informacja prasowa: 28-12-2012 RANKING NAJWOLNIEJSZYCH MIAST Czas na drogowe podsumowanie mijającego roku. Specjaliści z serwisu Korkowo.pl po raz kolejny prezentują ranking najwolniejszych miast. Które

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors

KREDYTY HIPOTECZNE. Jarosław Sadowski Expander Advisors W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań Kultura organizacji polskich firm raport z badań W rozwiniętym systemie gospodarczym istje wiele rodzajów firm i przedsiębiorstw. W każdym z nich funkcjonuje pewna kultura organizacyjna. Składa się na

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach w 2001 i 2014 roku. Chłopiec czy dziewczynka? TNS Styczeń 2014 K.008/14

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach w 2001 i 2014 roku. Chłopiec czy dziewczynka? TNS Styczeń 2014 K.008/14 Polacy o dzieciach w 001 i 014 roku Informacja o badaniu W pierwszej połowie stycznia 014 roku TNS Polska zapytał Polaków o to, co myślą na temat dzieci czy łatwiej jest ich zdaniem wychować chłopca czy

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO PAŹDZIERNIKA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO PAŹDZIERNIKA 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW od STYCZNIA DO A 2013 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Niemal we wszystkich kategoriach jednośladów, końcówka roku podobnie jak i miniony już

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Sty Sty

INFORMACJA PRASOWA. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Sty Sty Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu 2012 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Nie najgorszy styczeń rozpoczął nowy rok,

Bardziej szczegółowo

IV Niezależne badanie satysfakcji dealerów samochodowych

IV Niezależne badanie satysfakcji dealerów samochodowych IV Niezależne badanie satysfakcji dealerów samochodowych Wstęp Stwierdzenie, iż współpraca z importerem to jeden z najważniejszych elementów funkcjonowania dealerskiego biznesu, jest dla uczestników branży

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ TYPOWY POLAK I EUROPEJCZYK - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE BS/64/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ TYPOWY POLAK I EUROPEJCZYK - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE BS/64/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2004 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 62-35 - 6, 628-37 - 04 63-46 - 2, 6-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 62-40 - 8 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16 lipiec 201 Informacja o badaniu W lipcu 201 roku TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym,

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, zrealizowanego w roku szkolnym 2014/2015 przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Lut. 2011 Lut

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Lut. 2011 Lut Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lutym analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Na rynku nowych i używanych samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r.

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r. Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości B a d a n i e o p i n i i p u b l i c z n e j d o t y c z ą c e k w e s t i i z w i ą z a n y c h z p r z e k r a c z a n i e m d o z w o l o n e j p r ę

Bardziej szczegółowo