PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z wychowania fizycznego na rok szkolny 2013 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z wychowania fizycznego na rok szkolny 2013 / 2014"

Transkrypt

1 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z wychowania fizycznego na rok szkolny 2013 / 2014 Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej Etap edukacyjny: klasy IV VI, dziewczęta i chłopcy Nauczyciele realizujący: Zuzanna Bławat Dariusz Kotuła Marzena Sołtys Wojciech Ciszewski

2 2 CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Uporządkowanie i ujednolicenie zasad oceniania uczniów z wychowania fizycznego. 2. Konkretyzacja wymagań wynikających z podstawy programowej. 3. Dostarczanie zainteresowanym [uczniom, ich rodzicom lub opiekunom, dyrekcji szkoły] wszechstronnej i rzeczowej informacji o postępach, osiągnięciach, brakach i uzdolnieniach ucznia w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne oraz jego postawie społecznej i stosunku do przedmiotu. 4. Sprawdzenie poziomu sprawności fizycznej ucznia. 5. Wspieranie ucznia w jego dążeniu do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju fizycznego i pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej. 6. Motywowanie ucznia do dalszej pracy w zakresie doskonalenia sprawności fizycznej. WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYNYH UCZNIA Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i koniec roku szkolnego jest wypadkową oceny z: 1. kryteriów głównych 2. kryteriów dodatkowych Kryteria główne to oceny z: 1. lekkoatletyki 2. zespołowych gier sportowych: mini-koszykówki mini-siatkówki mini piłki nożnej mini piłki ręcznej 3. gimnastyki 4. pływania. Kryteria dodatkowe to oceny za: 1. przygotowanie do zajęć 2. postawa 3. dbałość o sprzęt sportowy, dyscyplinę i kulturę osobistą 4. aktywność udział w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych i zawodach sportowych.

3 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Pomiar postępu sprawności fizycznej zadania kontrolno-oceniające [ Kryteria główne] KLASA IV Lekkoatletyka 1. Bieg krótki na dystansie 60m i 300m ze startu niskiego pomiar szybkości 2. Biegi długie na dystansie 600m dla dziewcząt i 1000m dla chłopców oraz test Couperra pomiar wytrzymałości 3. Skok w dal techniką naturalną pomiar mocy 4. Rzut piłeczką palantową z rozbiegu lub z miejsca pomiar siły 5. Podstawowe ćwiczenia dynamiczne wykonywane podczas rozgrzewki lekkoatletycznej. Zespołowe gry sportowe sprawdzenie stopnia opanowania wybranych elementów techniki gry Koszykówka 1. Kozłowanie prawą i lewą ręką po prostej i po slalomie 2. Chwyty i podania piłki w miejscu i marszu 3. Rzut do kosza po zatrzymaniu 4. Wykorzystanie opanowanych elementów w grze. Siatkówka 1. piłki oburącz górą nad sobą 2. piłki oburącz górą w parach 3. Zagrywka dolna 4. Umiejętność przyjęcia prawidłowej postawy siatkarskiej 5. Opanowanie nauczanych elementów w grze. Piłka ręczna 1. Kozłowanie piłki po prostej 2. Kozłowanie piłki po slalomie 3. Chwyty i podania piłki w miejscu 4. Chwyty i podania piłki w biegu 5. Rzut na bramkę z miejsca Piłka nożna 1. Prowadzenie piłki po prostej wewnętrznym podbiciem 2. Strzał na bramkę dowolnym sposobem 3. Przyjęcia i podania piłki w miejscu i w biegu Gimnastyka 1. Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu 2. Przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu 3. Leżenie przewrotne 4. Leżenie przerzutne 5. Rzut piłką lekarską w tył zza głowy 6. Gimnastyczny tor przeszkód 7. Skok rozkroczny przez kozła

4 Pływanie 1. Praca nóg do stylu grzbietowego 2. Praca nóg do stylu dowolnego kraul na piersiach 3. Dokładanka z deską do stylu grzbietowego 4. Skok do głębokiej wody na nogi 5. Poślizg na brzuchu z pracą nóg 4 KLASA V Lekkoatletyka: 1. Bieg krótki na dystansie 60m i 300m ze startu niskiego pomiar szybkości 2. Biegi długie na dystansie 600m dla dziewcząt i 1000m dla chłopców oraz test Coopera pomiar wytrzymałości 3. Skok w dal techniką naturalną pomiar mocy 4. Rzut piłeczką palantową z rozbiegu lub z miejsca pomiar siły 5. Poprowadzenie rozgrzewki lekkoatletycznej. Zespołowe gry sportowe sprawdzenie stopnia opanowania wybranych elementów techniki gry. Koszykówka : 1. Kozłowanie prawą i lewą ręką po prostej przodem i tyłem 2. Kozłowanie po slalomie ze zmianą rąk 3. Chwyty i podania piłki w biegu 4. Rzut do kosza z biegu po kozłowaniu 5. Rzut sędziowski 6. Obrót z piłką pivot 7. Wykorzystanie opanowanych elementów w grze. Siatkówka: 1. piłki oburącz górą nad sobą 2. piłki oburącz górą w parach przez siatkę 3. piłki oburącz dołem 4. piłki naprzemienne 5. Zagrywka górna 6. Opanowanie nauczanych elementów w grze. Piłka ręczna: 1. Kozłowanie piłki po prostej 2. Kozłowanie piłki po slalomie 3. Chwyty i podania piłki w biegu półgórne i górne 4. Rzut na bramkę w biegu 5. Opanowanie nauczanych elementów w grze Piłka nożna: 1. Prowadzenie piłki po prostej zewnętrzną stroną stopy 2. Prowadzenie piłki po slalomie 3. Strzał na bramkę dowolnym sposobem 4. Przyjęcia i podania piłki w biegu w układach trójkowych 5. Opanowanie nauczanych elementów w grze

5 Gimnastyka 1. Przewrót w przód z postawy wysokiej 2. Przewrót w tył z postawy wysokiej 3. Leżenie przewrotne 4. Leżenie przerzutne 5. Rzut piłką lekarską w tył zza głowy 6. Gimnastyczny tor przeszkód 7. Skok kuczny przez 4 części skrzyni 5 Pływanie 1. Przepłynięcie 25m stylem grzbietowym 2. Przepłynięcie 25m stylem dowolnym kraul na piersiach 3. Skok do głębokiej wody na głowę z klęku na brzegu basenu 4. Wyciąganie przedmiotów z dna basenu nurkowanie na płytkiej wodzie 5. Praca nóg do stylu klasycznego zadanie dodatkowe na ocenę celującą Uwaga grupa początkująca wykonuje sprawdziany przewidziane dla klasy IV KLASA VI Lekkoatletyka: 1. Bieg krótki na dystansie 60m i 300m ze startu niskiego pomiar szybkości 2. Biegi długie na dystansie 600m dla dziewcząt i 1000m dla chłopców oraz test Coopera pomiar wytrzymałości 3. Skok w dal techniką naturalną pomiar mocy 4. Rzut piłeczką palantową z rozbiegu lub z miejsca pomiar siły 5. Poprowadzenie rozgrzewki lekkoatletycznej. Zespołowe gry sportowe sprawdzenie stopnia opanowania wybranych elementów techniki gry. Koszykówka 1. Test poziomu opanowania podstawowych umiejętności gry w mini koszykówkę: kozłowanie prawą i lewą ręką po prostej przodem i tyłem kozłowanie po slalomie ze zmianą rąk rzut do kosza z biegu po kozłowaniu rzut sędziowski kozłowanie wysokie i niskie 2. Zwód pojedynczy przodem z piłką 3. Wykorzystanie opanowanych elementów w grze.

6 Siatkówka 1. piłki oburącz górą nad sobą 2. piłki oburącz górą w parach przez siatkę 3. piłki oburącz dołem 4. piłki naprzemienne 5. Zagrywka górna 6. Rozegranie piłki na boisku 7. Opanowanie nauczanych elementów w grze. 6 Piłka ręczna 1. Kozłowanie piłki po prostej połączone z rzutem w biegu 2. Kozłowanie piłki po slalomie połączone z rzutem w biegu 3. Chwyty i podania piłki w biegu prowadzenie w układzie trójkowym 4. Zebranie piłki z podłoża 5. Zwód pojedynczy z piłką 6. Opanowanie nauczanych elementów w grze Piłka nożna 1. Prowadzenie piłki po różnych torach i w różnych kierunkach 2. Strzał na bramkę dowolnym sposobem w obecności bramkarza 3. Przyjęcia i podania piłki w biegu w układach trójkowych 4. Opanowanie nauczanych elementów w grze Gimnastyka 1. Przewrót w przód z naskoku 2. Przewrót w tył z postawy wysokiej z siadu o nogach prostych do rozkroku lub półszpagatu 3. Stanie na rękach z uniku podpartego 4. Piramidy wieloosobowe 5. Rzut piłką lekarską w tył zza głowy 6. Gimnastyczny tor przeszkód Pływanie 1. Przepłynięcie 25m stylem grzbietowym na czas 2. Przepłynięcie 25m stylem dowolnym kraul na piersiach na czas 3. Skok do głębokiej wody na głowę 4. Przepłynięcie krótkiego odcinka pod wodą 5. Przepłynięcie 25m stylem klasycznym zadanie dodatkowe na ocenę celującą Uwaga grupa początkująca wykonuje sprawdziany przewidziane dla klasy IV

7 WYMAGANIA PROGRAMOWE NA OCENĘ SEMESTRALNĄ I KOŃCOWĄ 7 Ocena z wychowania fizycznego wystawiana jest według sześciostopniowej skali ocen: celująca 6 bardzo dobra 5 dobra 4 dostateczna 3 dopuszczająca 2 niedostateczna 1 OCENA CELUJĄCA Uczeń : 1. Bezbłędnie i samodzielnie wykonuje zadania kontrolno oceniające 2. Jest zaangażowany w proces kształcenia z wychowania fizycznego i jest wzorem dla innych 3. Uczestniczy we wszystkich zajęciach, dostosowuje strój sportowy do warunków i nie spóźnia się na lekcje 4. Zna i przestrzega regulaminy i przepisy BHP 5. Umie samodzielnie zorganizować bezpieczne miejsce do gier i zabaw ruchowych 6. Potrafi zastosować nauczane elementy techniki i taktyki gry w grze 7. Uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowo rekreacyjnych 8. Uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach sportowych 9. Bierze udział w zawodach sportowych w miarę swoich możliwości OCENA BARDZO DOBRA 1. Samodzielnie wykonuje zadania kontrolno oceniające na ocenę co najmniej bardzo dobrą a średnia jego ocen cząstkowych mieści się pomiędzy 4,75 a 5,50 2. Uczestniczy we wszystkich zajęciach, dostosowuje strój sportowy do warunków i nie spóźnia się na lekcje 3. Zna i przestrzega regulaminy i przepisy BHP 4. Umie z pomocą nauczyciela zorganizować bezpieczne miejsce do gier i zabaw ruchowych 5. Potrafi zastosować nauczane elementy techniki i taktyki gry w grze 6. Zna nazewnictwo wykonywanych ćwiczeń 7. Uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach sportowo rekreacyjnych OCENA DOBRA 1. Wykonuje zadania kontrolno oceniające co najmniej na ocenę dobrą a średnia jego ocen cząstkowych mieści się pomiędzy 3,75 a 4,75 2. Uczestniczy w zajęciach, ma maksymalnie jedną ocenę niedostateczną za nieprzygotowanie do zajęć 3. Zna i przestrzega regulaminy i przepisy BHP 4. Potrafi zastosować niektóre nauczane elementy techniki i taktyki w grze 5. Wykazuje chęci do poprawy swojej sprawności fizycznej

8 8 OCENA DOSTATECZNA 1. Zadania kontrolno oceniające wykonuje z licznymi błędami a średnia jego ocen cząstkowych mieści się pomiędzy 2,75 a 3,75 2. Opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, nie potrafi dostosować stroju sportowego do warunków i często spóźnia się na lekcje 3. Ma więcej niż jedną ocenę niedostateczną z nieprzygotowania do zajęć 4. Nie wykazuje znajomości regulaminów i przepisów BHP 5. Potrafi zastosować niektóre elementy techniki i taktyki gry w grze OCENA DOPUSZCZAJĄCA 1. Zadania kontrolno oceniające wykonuje z licznymi i rażącymi błędami a średnia jego ocen cząstkowych mieści się pomiędzy 1,75 a 2,75 2. Zadane ćwiczenia wykonuje tylko z pomocą nauczyciela lub przyboru [ pływanie] 3. Często opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia i często jest nie przygotowany do zajęć ma ponad 5 ocen niedostatecznych za nieprzygotowanie 4. Nie zna regulaminów i przepisów BHP 5. Nie potrafi zastosować podstawowych elementów technicznych w grze 6. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu, kolegów i nauczyciela 7. Nie współpracuje w zespole OCENA NIEDOSTATECZNA 1. Nie spełnia wymagań podstawowych 2. Nie wykazuje chęci uczestnictwa w zajęciach 3. Notorycznie opuszcza lekcje 4. nie ćwiczył na więcej niż 50% zajęć [nie dotyczy uczniów zwolnionych z zajęć] 5. Nie podejmuje próby wykonania zadań oceniająco kontrolnych pomimo prawidłowego rozwoju psychofizycznego i motywacji ze strony nauczyciela.

9 9 KRYTERIA SPRAWDZANIA POZIOMU OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWYCH LEKKOATLETYKA W przypadku oceniania podstawowych cech motorycznych ocenia się indywidualny postęp ucznia. Ocena celująca 1. W próbach sprawności fizycznej osiąga postęp poprawia swoje wyniki 2. Samodzielnie prowadzi prawidłową rozgrzewkę 3. Zna i stosuje nazewnictwo podstawowych ćwiczeń kształtujących 4. Zna i bezbłędnie wykonuje ćwiczenia kształtujące 5. Interpretuje wyniki i określa przez to swój poziom sprawności 6. Potrafi samodzielnie dokonać pomiaru tętna i interpretuje wynik Ocena bardzo dobra 1. W próbach sprawności fizycznej osiąga identyczne wyniki ze swoimi najlepszymi osiągnięciami 2. Samodzielnie prowadzi prawidłową rozgrzewkę 3. Zna i stosuje nazewnictwo podstawowych ćwiczeń kształtujących 4. Zna i wykonuje ćwiczenia kształtujące 5. Interpretuje wyniki i określa przez to swój poziom sprawności 6. Potrafi samodzielnie dokonać pomiaru tętna Ocena dobra 1. W próbach sprawności fizycznej wykazuje nieznaczne pogorszenie swoich wyników 2. Samodzielnie prowadzi rozgrzewkę 3. Zna podstawowe ćwiczeń kształtujące 4. Z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki i określa przez to swój poziom sprawności 5. Potrafi dokonać pomiaru tętna Ocena dostateczna 1. W próbach sprawności fizycznej wykazuje pogorszenie swoich wyników 2. Prowadzi rozgrzewkę z pomocą nauczyciela 3. Z pomocą nauczyciela wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące 4. Potrafi z pomocą nauczyciela dokonać pomiaru tętna Ocena dopuszczająca 1. W próbach sprawności fizycznej wykazuje znaczne pogorszenie swoich wyników 2. Z pomocą nauczyciela wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące, popełnia błędy 3. Z pomocą nauczyciela dokonuje pomiaru tętna Ocena niedostateczna Uczeń nie podejmuje próby wykonania zadań oceniająco kontrolnych pomimo prawidłowego rozwoju psychofizycznego i motywacji ze strony nauczyciela

10 10 Minima skali pogorszenia wyników w lekkoatletyce Zadanie kontrolne ocena dobra wynik pogorszony o mniej niż ocena dostateczna wynik pogorszony o: ocena dopuszczająca wynik pogorszony więcej niż: bieg na 60m 1 sek 1 sek 1 sek bieg na 300m 2 sek 2 sek 2 sek bieg długi 10 sek 10 sek 10 sek skok w dal rzut p. palantową 2 metry 2 metry 2 metry rzut p. lekarską 2 metry 2 metry 2 metry test Coopera 400 m 400 m 400 m UWAGA w I semestrze klasy 4, za każdy pierwszy sprawdzian z lekkoatletyki uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli zadanie zostało wykonane na miarę możliwości dziecka. ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE, GIMNASTYKA, PŁYWANIE Ocena celująca 1. bezbłędnie i samodzielnie wykonuje zadane ćwiczenie 2. umie określić błędy, jakie popełniają inni 3. ćwiczenie wykonane jest płynnie i estetycznie 4. Ocena bardzo dobra 1. samodzielnie i z najwięcej jednym błędem wykonuje zadane ćwiczenie 2. umie określić błędy, jakie popełniają inni 3. ćwiczenie wykonane jest płynnie i estetycznie Ocena dobra 1. wykonuje zadane ćwiczenie samodzielnie i z niewielkimi błędami 2. umie określić błędy, jakie popełnia 3. ćwiczenie wykonane jest w miarę płynnie i estetycznie Ocena dostateczna 1. wykonuje zadane ćwiczenie z niewielką pomocą nauczyciela lub przyboru 2. popełnia liczne błędy przy wykonaniu ćwiczenia 3. ćwiczenie wykonane jest w nieestetycznie i bez płynności Ocena dopuszczająca 1. wykonuje ćwiczenie tylko z pomocą nauczyciela lub przyboru 2. ćwiczenie wykonuje z licznymi i rażącymi błędami Ocena niedostateczna Uczeń nie podejmuje próby wykonania zadań oceniająco kontrolnych pomimo prawidłowego rozwoju psychofizycznego i motywacji ze strony nauczyciela.

11 11 KRYTERIA SPRAWDZANIA POZIOMU OPANOWANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW GRY W SIATKÓWKĘ KLASA IV Zadanie kontrolno - oceniające oburącz górne nad sobą oburącz górne w parach Ilość wykonanych powtórzeń na poszczególne oceny celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca 18 i więcej i więcej Zagrywka dolna 7 i więcej KLASA V Zadanie kontrolno - oceniające oburącz górne nad sobą oburącz górne w parach oburącz Ilość wykonanych powtórzeń na poszczególne oceny celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca 22 i więcej i więcej i więcej dołem naprzemienne 11 i więcej Zagrywka dolna 8 i więcej

12 12 KLASA VI Zadanie kontrolno - oceniające oburącz górne nad sobą oburącz górne w parach oburącz Ilość wykonanych powtórzeń na poszczególne oceny celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca 28 i więcej i więcej i więcej dołem naprzemienne 13 i więcej Zagrywka dolna 10 i więcej WYKAZ BŁĘDÓW OBNIŻAJĄCYCH OCENĘ Z ZADAŃ KONTROLNO OCENIAJĄCYCH KOSZYKÓWKA, PIŁKA RĘCZNA 1. zła zmiana ręki kozłującej podczas wykonywania slalomu z piłką 2. nieprawidłowe zatrzymanie przy rzucie 3. błąd kroków przy rzucie z biegu [koszykówka dwutakt, p. ręczna błąd 3 kroków] 4. brak amortyzacji podczas wykonywania chwytów piłki 5. kozłowanie piłki przed sobą 6. niedostosowanie siły podania niedokładne podanie piłki 7. brak opanowania piłki podczas kozłowania 8. kozłowanie zbyt wysokie lub zbyt niskie 9. odrywanie stóp od podłoża podczas wykonywania rzutów z miejsca w koszykówce SIATKÓWKA 1. nieprawidłowe ułożenie dłoni na piłce brak koszyczka 2. przytrzymywanie piłki podczas odbić 3. brak pracy nóg podczas odbić 4. nie przyjmowanie prawidłowej postawy siatkarskiej 5. nie wychodzenie do piłki podczas gry 6. zbyt płaskie lub niskie odbicia

13 PIŁKA NOŻNA 1. niedokładne podania piłki 2. złe przyjęcie piłki, nieopanowanie po przyjęciu 3. brak opanowania piłki podczas prowadzenia 4. brak płynności ćwiczenia 5. złe nieprawidłowe ustawienie w czasie strzału na bramkę 13 PŁYWANIE 1. zbyt mocne ugięcie nóg w stawach kolanowych 2. brak wykończenia stopami ruchu w stylu klasycznym 3. niesymetryczna praca nóg w stylu klasycznym 4. ugięte ręce podczas przenoszenia nad wodą w stylu grzbietowym 5. nieprawidłowa pozycja ciała brak leżenia na wodzie 6. zatrzymanie podczas pokonywania wyznaczonego odcinka 7. zmiana stylu podczas pływania, np. z grzbietu na piersi 8. oddech w stylu dowolnym wykonywany nieprawidłowo 9. brak zanurzenia głowy w stylu dowolnym i klasycznym oraz poślizgu na piersiach 10. skok na głowę z ugiętymi nogami. KRYTERIA DODATKOWE wchodzące w skład oceny semestralnej i końcowej PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ Uczeń jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego, gdy posiada odpowiedni, czysty strój sportowy, przeznaczony tylko do ćwiczeń. Na strój sportowy składają się: krótkie spodenki [ u dziewcząt mogą to być getry sięgające maksymalnie do kolan], koszulka z krótkim rękawem, najlepiej biała, obuwie sportowe trampki, adidasy, tenisówki, czyste i zmienne [przeznaczone tylko i wyłącznie do ćwiczeń na sali]. Za brak stroju bez usprawiedliwienia uczeń otrzymuje -. Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć dwukrotnie bez żadnych konsekwencji. Za każde trzecie nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Każda taka ocena skutkuje obniżeniem oceny końcowej. W okresie jesiennym oraz wiosenno letnim uczeń zobowiązany jest do posiadania cieplejszego okrycia wierzchniego oraz butów odpowiednich do wyjścia w teren. POSTAWA Przez odpowiednią postawę rozumiemy: aktywny udział w zajęciach inwencję twórczą ucznia stosunek do kolegów i koleżanek i do nauczyciela dążenie do poprawy swojej sprawności stosunek do zajęć sportowych zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń i zadań zbliżone do maksymalnych możliwości dyscyplina podczas zajęć, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów sportowych postawa fair play podczas lekcji UWAGA - Nauczyciel może oceniać uczniów po każdych zajęciach, stawiając im plusy lub minusy. 5 plusów daje ocenę bardzo dobrą 5 minusów daje ocenę niedostateczną

14 14 UDZIAŁ W ZAJĘCIACH NADOBOWIĄZKOWYCH W ramach tego kryterium uczeń powinien: reprezentować szkołę w międzyszkolnych zawodach sportowych brać udział w zajęciach pozalekcyjnych i szkolnych rozgrywkach uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych w klubach sportowych bądź szkółkach i osiągać w nich znaczne sukcesy. ZASADY POPRAWIANIA OCEN BIEŻĄCYCH 1. Poprawa ocen bieżących może wystąpić tylko wówczas, gdy uczniowie będą realizowali podobne treści programowe, tj. gdy wystąpią ku temu odpowiednie warunki lokalowo sprzętowe [ np. poprawa oceny wiąże się z wyjściem na stadion lub ustawieniem odpowiedniego sprzętu]. 2. Chęć poprawy danej oceny należy zgłosić nauczycielowi przed lekcją. 3. Nauczyciel wyznacza termin i sposób poprawy oceny. 4. Daną ocenę można poprawiać wielokrotnie. 5. Nieudana próba poprawy nie skutkuje obniżeniem poprawianej oceny. 6. Każdy uczeń, który podejmuje próby poprawienia swoich wyników i ocen, może otrzymać ocenę wyższą od przewidywanej. 7. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek przystąpić do niego w jak najszybszym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku nie przystąpienia [gdy taka możliwość zaistniała] do zaliczenia uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z danego sprawdzianu. ZWOLNIENIE Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1. Z lekcji wychowania fizycznego i oceny semestralnej i końcowej mogą być zwolnieni uczniowie tylko i wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor na podstawie podania złożonego przez rodziców i popartego orzeczeniem lekarskim. 2. Zwolnienie z całego roku powinno być jak najszybciej dostarczone do nauczyciela wf. 3. Uczeń zwolniony z określonych ćwiczeń fizycznych [np. z biegu długiego, przewrotów, itp.] na podstawie zwolnienia lekarskiego, nie otrzymuje za dany sprawdzian oceny. W odpowiedniej rubryce nauczyciel wpisuje zwolniony nie wpływa to na ocenę końcową ucznia. 4. Uczeń zwolniony z zajęć ma obowiązek bycia na lekcji i posiadania obuwia zmiennego i jest do dyspozycji nauczyciela [asekuruje, sędziuje, itp.]. 5. Uczeń, który ma zwolnienie lekarskie może być zwolniony z lekcji do domu, jeżeli jest to jego pierwsza lub ostatnia lekcja, tylko i wyłącznie po uprzednim okazaniu nauczycielowi oświadczenia rodziców, że w tym czasie biorą za jego bezpieczeństwo pełną odpowiedzialność. PRIORYTETY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Na ocenę z wychowania fizycznego mają wpływ następujące oceny wypisane zgodnie z malejącą ważnością: 1. postęp sprawności motorycznej 2. poziom umiejętności 3. wiadomości 4. uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych, przygotowanie do zajęć, postawa ucznia i stosunek do przedmiotu 5. zaangażowanie w kulturę fizyczną 6. udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych.

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku:

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Klasa V Piłka koszykowa Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Poprawna technika wykonywania kozłowania prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku ruchu. Ocena bardzo dobra (5): Poprawna technika

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Monika Szczepanik Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

I. Kryteria oceniania zostały oparte na określeniu komponentów składających się na ocenę semestralną i końcoworoczną.

I. Kryteria oceniania zostały oparte na określeniu komponentów składających się na ocenę semestralną i końcoworoczną. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ oraz SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Kryteria oceniania zostały oparte na określeniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająa i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: ocena dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną wyższa ocenę,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Małgorzata Owsianko Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp. Informacje wstępne: 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie.

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie. Józef Dziuba Nauczyciel WF Szkoła Podstawowa Nr w Miechowie Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr w Miechowie. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu przez uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem O C E N A C E L U J Ą C A Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZSS NR 91 II ETAP EDUKACYJNY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZSS NR 91 II ETAP EDUKACYJNY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZSS NR 91 II ETAP EDUKACYJNY INFORMACJE WSTĘPNE Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z : 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi bezpiecznie wykonać skoki i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Program nauczania : Wychowanie fizyczne bliższe wartościom autorski program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi wykorzystać warunki naturalne terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM OSTROWSKO Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Stopień opanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Postawa wobec przedmiotu. Postawa na lekcji wychowania fizycznego to: zaangażowanie w ćwiczenia, pomoc

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE w r. szk. 2013/2014 1. O jakości wystawionej oceny decyduje poziom, jaki reprezentuje uczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Podstawa prawna: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Aktywność Zaangażowanie w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Kornatce klasy IV-VI KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. noszenie odpowiedniego stroju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Obszar 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Skala ocen Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej Przedmiotowy system oceniania Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku klasy IV-VI I. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego Dział Organizacja i prowadzenie wybranej części zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający - D - zna regulamin: sal gimnastycznych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu I Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Dostarczanie zainteresowanym ( uczniom, rodzicom lub opiekunom) wszechstronnej i rzeczowej informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wykonywanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE Warszawa.dn.02.09.2015 r. KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 94 W WARSZAWIE Oceniając ucznia z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę następujące kryteria:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 UWAGA- ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE /UZALEŻNIENIE TERMINU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 2. Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa w Stęszewie autor: Marian Cieniawa Punktowy system oceniania z wychowania fizycznego 1. Obszary podlegające ocenie sprawność psychomotoryczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO System punktowy KAŻDA JEDNOSTKA LEKCYJNA JEST PODSUMOWYWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: +1 punkt za przygotowanie do lekcji (strój sportowy biała koszulka,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny półrocznej i rocznej z wychowania fizycznego w klasach IV-VI wymagania i uzasadnienie

Kryteria oceny półrocznej i rocznej z wychowania fizycznego w klasach IV-VI wymagania i uzasadnienie Kryteria oceny półrocznej i rocznej z wychowania fizycznego w klasach IV-VI wymagania i uzasadnienie Celujący ( 6 ): - uczeń posiadł sprawności, umiejętności i wiedzę ponad stawiane wymagania zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu klasy IV-VI Przedmiotowy System Oceniania reguluje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku klasy IV-VI I. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego 36-200 Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Wymagania zostały oparte na określeniu komponentów składających się na ocenę śródroczną i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasach 4-7

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasach 4-7 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasach 4-7 Zasady ogólne 1. W ramach przedmiotowego systemu oceniania osiągnięć edukacyjnych nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne:

Cele kształcenia wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W JELENIEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W JELENIEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W JELENIEJ GÓRZE Wymagania i kryteria ocen z wychowania fizycznego obejmują obszary: A. Aktywność, postawa na lekcji B. Opanowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

I. Program: Autorski program wychowania fizycznego Alicji Romanowskiej dla klas IV-VI Wychowanie fizyczne bliższe wartościom

I. Program: Autorski program wychowania fizycznego Alicji Romanowskiej dla klas IV-VI Wychowanie fizyczne bliższe wartościom PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO realizowany w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Szydłowie dla klas IVVI na rok 2014/2015 I. Program: Autorski program wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system oceniania z wychowania fizycznego

Wewnętrzny system oceniania z wychowania fizycznego Wewnętrzny system oceniania z wychowania fizycznego Ocena celująca 1. Jest bardzo pilny, aktywny, bardzo chętnie ćwiczy na lekcjach; 2. Bardzo stara się wykonać wszystkie ćwiczenia w stopniu, na jaki pozwalają

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. Cele edukacyjne: 1. Uświadamianie potrzeby aktywności przez całe życie. 2. Stosowanie w życiu codziennym zasad prozdrowotnego stylu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV Program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

przewrót w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji

przewrót w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji Wymagania osiągnięć edukacyjnych na poszczególne oceny śródroczne i roczne z wychowania fizycznego dla uczniów klasy I, II, III gimnazjum dostosowane do programu wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA: Opanował

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego

Kryteria oceny z wychowania fizycznego Kryteria oceny z wychowania fizycznego Ocena roczna z wychowania fizycznego jest średnią arytmetyczną 2 ocen semestralnych z I sem. i II sem. Elementy składowe oceny z zajęć obowiązkowych: a. Aktywny i

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VII;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VII; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VII; 1. Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły. 2. Ocena śródroczna lub roczna jest ustalana na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w ZSO Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi im.h.sienkiewicza w Kielcach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w ZSO Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi im.h.sienkiewicza w Kielcach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w ZSO Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi im.h.sienkiewicza w Kielcach CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA - dostarczenie zainteresowanym ( uczniom,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego (zgodnie ze szkolnym systemem oceniania) 1. Skala ocen Zarówno w ocenianiu cząstkowym,

Bardziej szczegółowo

Ocena w wychowaniu fizycznym

Ocena w wychowaniu fizycznym Ocena w wychowaniu fizycznym Funkcja oceny: - dydaktyczna - wychowawcza - społeczna Uczeń jest oceniany za: - posiadane umiejętności (sprawdziany, testy sprawności- szczegółowe kryteria oceniania) i ich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO CELE NAUCZANIA PRZEDMIOTU: 1. Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie i zapobieganie powstawaniu wad postawy poprzez odpowiedni dobór środków i

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR.4 IM.NOBLISTÓW POLSKICH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego

GIMNAZJUM NR.4 IM.NOBLISTÓW POLSKICH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego GIMNAZJUM NR.4 IM.NOBLISTÓW POLSKICH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego 2010 Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego w Gimnazjum nr 4 im. Noblistów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W MALBORKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W MALBORKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W MALBORKU Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciele w szczególności biorą pod uwagę wysiłek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV VI 1.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 2.Uczeń zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo