PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego Banku Polskiego

2 Łowicz stycznia 2011 Zagadnienia 1. Co w swoich ofertach banki mają do zaoferowania klientom indywidualnym (detalicznym)? Informacja Ogólna. 2. Oferta Depozytowa: a) Rachunki osobiste i oszczędnościowe - jakie posiadają cechy i funkcjonalność? - Konta tradycyjne, - Konta elektroniczne (internetowe). b) Depozyty: standardowe, negocjowane i promocyjne. c) Inne formy oszczędzania (inwestowania) np.: - Fundusze inwestycyjne, - Programy ubezpieczeniowe. d) Jak korzystać z kont osobistych i oferty depozytowej, aby to było bezpieczne? 3. Oferta kredytowa: a) Kredyty w rachunku osobistym. b) Kredyty gotówkowe / konsumpcyjne (objęte ustawą o kredycie konsumenckim) c) Kredyty celowe np.: - Kredyty ogólnie nazywane mieszkaniowymi, (hipotecznymi) - Kredyty studenckie, d) Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności. 4. Jak przygotować się do zaciągnięcia i spłaty kredytu/pożyczki? a) Jakie dokumenty są potrzebne? b) Na jakie parametry kredytu/pożyczki należy zwracać uwagę? c) i co robić w razie problemów z płynnością i spłatą zobowiązań? 5. W jakim kierunku rozwija się model obsługi klienta detalicznego? 6. Kto jest wiarygodnym i dobrym klientem dla banku i jaki bank jest wiarygodnym i dobrym partnerem dla Klienta? Ad.1. Co w swoich ofertach banki mają do zaoferowania klientom indywidualnym (detalicznym)? Banki starają się zaoferować klientom indywidualnym wsparcie i pomoc w organizacji finansów gospodarstwa domowego. Oczywiście nie jest to działalność charytatywna, jednak

3 umiejętnie wykorzystana jej przez klientów, może pozwolić im na znaczne oszczędności i wiele korzyści. Jakie produkty i usługi służą temu celowi? a) Rachunki bieżące w tym: - zwykłe rachunki bieżące złotowe i walutowe, - Rachunki osobiste tzw. ROR-y. (Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy) Dzięki tym produktom klienci mogą bezpiecznie przechowywać zarobione pieniądze i realizować podstawowe płatności i rozliczenia finansowe. b) Depozyty i produkty oszczędnościowe: - depozyty standardowe, - depozyty negocjowane, - produkty oszczędnościowe oparte na Giełdzie Papierów Wartościowych, i produktach ubezpieczeniowych. Dzięki tym produktom banki chcą pomóc klientom w racjonalny sposób, uwzględniający ich skłonność do ryzyka, zagospodarować ich nadwyżkę finansową. c) Oferta kredytowa: - kredyty w ROR, - kredyty tzw. konsumpcyjne w tym gotówkowe na zakup towarów, samochodów itp., objęte ustawą o kredycie konsumenckim, - kredyty celowe na zakup/budowę własnego domu/mieszkania, kredyty studenckie, kredyty na zakup np. akcji, - kredyty w kartach kredytowych. Te produkty w odróżnieniu od oferty depozytowej mają na celu wsparcie klientów realizowaniu swoich celów i marzeń, na które nie stać ich z bieżących dochodów, jak też wspieranie w okresie przejściowych kłopotów finansowych. Tak najogólniej można ująć misję, jaka wyznaczają sobie banki. Każdy bank pomimo stosowania różnego nazewnictwa, form informowania i promocji ma podobne założenia. Przyjrzyjmy się dokładniej poszczególnym ofertom detalicznym

4 Ad. 2. Oferta Depozytowa. Zawiera w sobie szeroką gamę produktów. - Rachunki bieżące, (RB) - których zadaniem jest bezpieczne przechowywanie pieniędzy klientów, zapewnienie płynnego dostępu i realizowanie podstawowych usług takich jak: wpłata, wypłata, przelew. Główne cechy to niska cena za prowadzenie RB, a często nawet bezpłatnie. Jednak funkcjonalność rachunku i oprocentowanie środków zgromadzonych na takich rachunkach są bardzo niskie. - Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR-y - to bardziej rozbudowana forma RB. Ich zadaniem jest także zapewnienie klientom płynnego dostępu do swoich pieniędzy jednak w znacznie szerszy sposób: Wpłata, wypłata w kasie, przelew; wyplata, wpłata w bankomacie, możliwość płatności bezgotówkowych przy wykorzystaniu karty debetowej wydawanej klientom do ROR, realizowania płatności cyklicznych typu zlecenie stałe, polecenie zapłaty i oczywiście dostęp do rachunku za pośrednictwem internetu. Różne banki podchodzą odmiennie do ceny za prowadzenie rachunku i korzystanie z jego funkcji. Są takie, które pobierają opłaty za prowadzanie ROR i wszystkie usługi, z których skorzysta klient - z reguły są to niskie opłaty nie przekraczające kilkunastu złotych miesięcznie. Inne nie pobierają opłaty za prowadzenie ROR, ale więcej kosztuje korzystanie z pozostałych usług ROR. Są też takie, które nie pobierają opłat za ROR i jego funkcjonalności, ale na innych produktach odrabiają uszczerbek finansowy np. warunkiem jest, aby na ROR średnie saldo wynosiło kilka tysięcy zł., jeżeli oprocentowanie środków jest bardzo niskie, to bank zarabia na marży od ulokowanych środków. Konkurencja wymusza na bankach rozwój produktów i niejednokrotnie ROR-y są wzbogacane o dodatkowe funkcje np. pakiety ubezpieczeniowe, assistance w podróży, w domu, zawierające usługi medyczne, ubezpieczenie NW, doradztwo, Ponadto oferta ROR jest dopasowywana do profilu klienta. Klient standard... Klient średnio zamożny... Klient VIP... Konto dla dzieci i młodzieży... Konto dla studentów... Konto internetowe... Konta walutowe -..

5 W załączeniu Zał. nr 1 zestawienie kont najpopularniejszych banków z podstawowymi parametrami. -Depozyty lokaty, czyli rachunki, na których klienci trzymają środki stanowiące ich nadwyżkę finansową na określony termin i na określone oprocentowanie. W przypadku lokat standardowych są to z góry określone terminy i z góry określone oprocentowanie, jednak w przypadku tego rodzaju lokat oprocentowanie jest niskie zbliżone do stopy inflacji lub nawet poniżej. Oczywiście, dla klientów, których nie zadowala standardowa oferta, banki są gotowe zapłacić wyższe oprocentowanie, pod pewnymi warunkami - kwota lokaty musi mieć określoną wysokość, a oprocentowanie jest ustalane w drodze negocjacji. Im większe środki lokowane na rachunku depozytowym a klient korzysta z większej ilości produktów danego banku tym lepsze warunki finansowe związane z depozytem może wynegocjować. Taki rodzaj depozytów nazywamy Negocjowanymi. W ostatnim czasie banki powróciły do typowej formy rachunku oszczędnościowego, który zawiera w sobie pewne cechy rachunku bieżącego i lokaty terminowej. Rachunki takie charakteryzują się tym, że klient ma dość łatwy dostęp do swoich pieniędzy, tak jak na RB, a oprocentowanie jest zbliżone do depozytów standardowych a nawet negocjowanych. Z reguły oprocentowanie zależy od kwoty zgromadzonej na takim rachunku ustalonej w sposób stopniowy (przedziałowy), np. od Zł do Zł. 2.5% w skali roku Od Zł do Zł 3% w skali roku itd. Okresowo w ofercie banków pojawiają się tzw. lokaty promocyjne. Charakteryzują się one wysokim oprocentowaniem odbiegającym od racjonalnej ceny rynkowej i z reguły na okresy dłuższe niż kwartał. Powód takiego działania banków jest prosty. Chęć zgromadzenia środków pozwalających prowadzić działalność kredytową, jak też zdobycie nowych klientów i zaproponowanie im innych swoich produktów, których cena pozwoli zrekompensować koszt przepłaconych odsetek. Oferta depozytowa jest dedykowana dla klientów, którzy nie akceptują ryzyka, którym zależy na stabilnym, może nie najwyższym, ale za to pewnym zysku.

6 W większości banków funkcjonujących w Polsce za bezpieczeństwo depozytów odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny BFG, który gwarantuje wypłatę depozytów do kwoty 100 tys. EURO w przypadku upadłości banku. Dla osób, które skłonne są zainwestować swoje oszczędności na dłuższy okres czas banki oferują: Fundusze Inwestycyjne - klienci powierzają swoje pieniądze w celu takiego ich zainwestowania na giełdzie, ulokowania i w inne instrumenty finansowe, także lokaty, aby uzyskać jak najwyższy zwrot z zainwestowanego kapitału. Pieniądze wpłacane do funduszu przeliczane są na jednostki uczestnictwa. Zarządzaniem majątku, powierzonego przez klientów zajmują się fachowcy zatrudnienie w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych, które są Spółkami Akcyjnymi, i oni wyręczają klienta z kłopotu podejmowania trudnych decyzji, w jakie papiery wartościowe / instrumenty finansowe ulokować pieniądze. W skrócie. Fundusze mające bardzo duży potencjał dochodowy opierają swoje inwestycje na akcjach przedsiębiorstw notowanych na giełdzie polskiej i innych krajów świata. Najbezpieczniejsze inwestują właśnie w lokaty bankowe i obligacje państwowe także polskie. Ostatni kryzys odsłonił jednak słabość takiej formy inwestowania, ale z drugiej strony ogromne możliwości. Klienci, którzy zainwestowali w fundusze aukcyjne pod koniec 2007 roku w momencie, kiedy wartości firm notowanych na giełdzie osiągały niebotyczne wartości, w ciągu półtora roku mogli stracić nawet 60% zainwestowanej kwoty. Natomiast ci, którzy zainwestowali w lutym 2009 roku zwłaszcza w fundusze akcji, przez 6 miesięcy zarobili około 60% na zainwestowanym kapitale. I tu brak doświadczenia dał znać o sobie, bo zbyt mało osób odważyło się powrócić do tej formy inwertowania, a pracownikom banków zabrakło odwagi, aby ten moment polecić klientom. Podstawowa nauka, jaka płynie dla klientów zainteresowanych inwestowaniem w fundusze: Kupować wtedy, gdy giełda, fundusze notują słabe wyniki, gdy ceny akcji czy jednostek uczestnictwa w funduszach są niskie i przez dłuższy czas notują tendencję spadkową. A wychodzić z inwestycji, gdy wzrosty wartości akcji i jednostek trwają już dłuższy czas.

7 W ramach inwestowania w fundusze banki wprowadziły także programy systematycznego oszczędzania pozwalające na gromadzenie kapitału niewielkimi kwotami rozkładając jednocześnie ryzyko dużych strat w długim okresie. Jeszcze bardziej zaawansowaną formą inwestowania przeznaczoną dla klientów indywidualnych są: -Programy Ubezpieczeniowe praktycznie zachowujące się jak fundusze inwestycyjne, ale są wzbogacone o ubezpieczenia, z reguły na okoliczność utraty zdrowia czy życia. Produkty te pozwalają zarabiać tak jak fundusz i dodatkowo w sytuacji dramatów życiowych nawet, gdy sytuacja gospodarcza jest niekorzystna i inwestycja nie zarabia jak byśmy oczekiwali możliwość uzyskania odszkodowania pokrywającego także stratę na inwestycji. Aby ograniczyć skutki niekorzystnych tendencji na rynkach finansowych i giełdach i chronić klientów przed podejmowaniem nietrafnych decyzji, pośród innych instytucji finansowych Banki przyjęły do stosowania w 2010 roku Dyrektywę Unii Europejskiej o nazwie MiFID - Markets in Financial Instruments Directive Dyrektywa Instrumentów Rynku Finansowego. Regulacja ta ogólnie ujmując ma na celu spowodowanie aby klienci instytucji finansowych takich jak Domy Maklerskie czy Banki zajmujące się dystrybucją instrumentów finansowych takich jak fundusz inwestycyjne, otrzymywali pełną informację na temat produktów które kupują, jakie wiążą się ryzyka z tymi transakcjami. Jedną z kilku zasad tej dyrektywy jest Przejrzystość i Adekwatność co oznacza że Zgodnie z Dyrektywą MiFID firma inwestycyjna musi się upewnić, że usługa inwestycyjna lub instrument finansowy są adekwatne i stosowne (odpowiednie) dla Klienta. Adekwatność oznacza co najmniej rozumienie produktu przez Klienta, w szczególności wszelkich ryzyk związanych z danym produktem. Wymagana jest zatem ocena wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do produktów złożonych. W przypadku świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelem potrzebna jest także ocena zwłaszcza w przypadku Klientów detalicznych stosowności (odpowiedniości) produktu (uwzględniająca dodatkowo sytuację finansową i cele inwestycyjne Klienta). Zobowiązuje to instytucje podległe MiFID w tym banki do badania klientów m.in. pod względem doświadczenia w inwestowaniu, wiedzy o instrumentach finansowych, rozumienia produktu. Klient musi zdawać sobie sprawę z ryzyka towarzyszącego danej inwestycji. Instrumenty finansowe powinny być skonstruowane w taki sposób, aby klienci lub potencjalni klienci mogli zrozumieć charakter oraz ryzyko związane z usługą inwestycyjną oraz określonym rodzajem oferowanego instrumentu finansowego, a co za tym idzie, mogli podjąć świadome decyzje inwestycyjne. Jak korzystać z kont osobistych i oferty depozytowej, aby to było wygodne i bezpieczne?

8 Mając na uwadze bezpieczeństwo korzystania z ROR mamy na myśli ochronę przed dostaniem się na konto osób niepowołanych i skorzystanie w sposób nieuprawniony z pieniędzy. Obecnie, jak mówiliśmy, konta maja znacznie więcej funkcjonalności aniżeli możliwość wpłaty i wypłaty w kasie i dokonanie przelewu na inny rachunek. Dostęp do konta i do środków na nim zgromadzonych jest możliwy za pośrednictwem bankomatu, POS- ów (czyli czytników kart, za pomocą których klienci mogą płacić kartami za zakupione usługi i towary), i internatu. Oczywiście banki wprowadzają odpowiednie zabezpieczenia, aby osoby nieuprawnione nie mogły skorzystać z tych instrumentów, ale najlepsze zabezpieczenie nie pomoże, gdy sam zainteresowany nie będzie przestrzegał zasad korzystania z nich. Aby skorzystać ze swoich pieniędzy na koncie klient musi zostać zidentyfikowany niezależnie, z jakiego kanału dostępu korzysta: w okienku w banku - musi wylegitymować się dowodem osobistym, podpisać, lub użyć specjalnej karty magnetycznej ze specjalnym kodem numerycznym, gdy chce wypłacić pieniądze z bankomatu - musi posłużyć się kartą i numerem PIN, logując się na swoje konto przez internet nie da się tego zrobić bez użycia odpowiedniego numeru indywidualnego, płatność w sklepie kartą a nie gotówką wymaga także użycia numeru PIN lub podpisu. Całe bezpieczeństwo sprowadza się do : utrzymania w tajemnicy tych wszystkich numerów do poszczególnych instrumentów wydanych czy uaktywnionych przy ROR nigdy nie należy trzymać razem z kartami numerów PIN do nich, przynajmniej raz w miesiącu należy sprawdzać stan swojego rachunku, realizując przelewy zawsze należy sprawdzić czy konto odbiorcy zgadza się zanim damy przelew do realizacji lub wykonamy go sami w usłudze internatowej. warto jest stałe i cykliczne płatności powierzyć do realizacji bankowi, gdyż ewentualną pomyłkę bank musi wziąć na siebie, a my odciążamy siebie z comiesięcznych czasochłonnych czynności. Co do bezpieczeństwa depozytów każdy ma swój pomysł na inwestycje. Można i tak jak w reklamie zainwestować w kolczyki z brylantów i sejf na głowie żony. A co do powierzenia bankowi czy innej instytucji swoich pieniędzy tych większych należy kierować się zdrowym rozsądkiem, a nie emocjami i obrazkami z reklam. A więc: wybieramy banki o ugruntowanej pozycji na rynku. takie, w których depozytów klientów strzeże Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

9 jeśli dysponujemy kwotą powyżej 100 tys. Euro warto te pieniądze ulokować w kilku bankach, bo pamiętamy, że BFG gwarantuje wypłaty do kwoty 100 tys. Euro w każdym z banków, który do tego funduszu należy. Uwaga! Im wyższe oprocentowanie bank jest gotów zapłacić można się spodziewać, że ma on kłopoty z płynnością i rozpaczliwie poszukuje środków na podtrzymanie akcji kredytowej. Inwestycja w fundusze na pewno jest atrakcyjna forma pomnażania swoich pieniędzy, ale niesie ze sobą spore ryzyko. Bezpiecznie jest zatem na tą formę inwestycji przeznaczyć tylko część swojej nadwyżki finansowej. Podstawowa zasada inwestowania w FIO (Fundusze Inwestycyjne Otwarte) to długi horyzont czasowy dla tej inwestycji. Dobrym sposobem na minimalizację ryzyka związanego z funduszami jest cykliczne inwestowanie niewielkich kwot w dłuższym okresie. Ćwiczenia nr 1,2 i 3 Ad. 3. Oferta kredytowa. Tak jak dla klientów dysponujących wolnym kapitałem banki mają szeroka paletę produktów, tak nie mniej bogato prezentuje się oferta dla osób z niedoborem kapitału. Zacznijmy od najprostszych kredytów w ROR. Wszystkie banki, które oferują konta osobiste jednocześnie proponują swoim klientom możliwość zadłużania się w rachunku, w ramach przyznanego limitu. Z reguły nie są to wysokie limity, uzależnione od wysokości stałych wpływów i stanowią maksymalnie ich kilkukrotność. Kredyt w ROR jest przydatny w sytuacji przejściowych niedoborów finansowych. Cechą charakterystyczną kredytu w rachunku bieżącym jest brak harmonogramu spłat, kredyt może być wykorzystywany i spłacany wielokrotnie w okresie trwania umowy. Każdy wpływ/wpłata na ROR zmniejsza zadłużenie a wypłata je powiększa. Z reguły jest przyznawany na rok z możliwością przedłużania na kolejne lata. Prowizja w tych kredytach waha się od 1 do 3%, a oprocentowanie między 11% a 20 %. Kredyty i pożyczki objęte ustawa o kredycie konsumenckim Kredyty takie funkcjonują na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2001r.(Dziennik Ustaw 100/2001 poz z późniejszymi zmianami. ) Ustawa jest obszerna i od jej wydania nastąpiło w niej wiele zmian. Skupmy 9p9 więc na podstawowych cechach tego kredytu

10 Konsument to osoba fizyczna, Kredyt/ pożyczka może być wykorzystana w sposób gotówkowy lub bezgotówkowy. Kredyt/pożyczka jest przeznaczone na sfinansowanie lub zakup usług i dóbr niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie jest mniejsza od 0, 5 tys. Zł i nie przekracza kwoty 80 tys. Zł. (Planowane zwiększenie do kwoty 75 tys. EURO) Kolejną cechą takiego kredytu jest możliwość odstąpienia w ciągu 10 dni (planowane do 14 dni) od daty zawarcia umowy, bez ponoszenia kosztów związanych z jego uzyskaniem, jak też możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty zobowiązania bez ponoszenia kosztów dodatkowych. Jak sama nazwa mówi produkt przeznaczony na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych, sfinansowanie mniej lub bardziej luksusowych towarów i usług, ale i tych podstawowych. Te kredyty charakteryzują się ratalną forma spłaty, ustalonym okresem spłaty, bez możliwości odnowienia na okres następny. Oczywiście występują różne opcje udzielania tych kredytów, z prowizją i bez ale za to z wyższym oprocentowaniem. Prowizja może być doliczana do kredytu, lub nie, raty równe lub malejące, z zabezpieczeniem i bez zabezpieczenia. Jest bardzo wiele czynników wpływających na ostateczną cenę takiego produktu. Obecnie prowizja oscyluje między 3 5%, i w dużej mierze zależy od okresu spłaty, od tego czy klient posiada ROR w banku, czy wybiera wariant z prowizją i 10p. ubezpieczeniem kredytu... Pomimo wizualnych różnic w podawanym oprocentowaniu, koszt kredytu jest podobny w większości banków, pod warunkiem, że porównamy kredyty o zbliżonych parametrach (okres spłaty, rodzaj rat, z prowizją czy bez, z ubezpieczeniem czy bez). W niektórych bankach można negocjować warunki cenowe kredytów/pożyczek już dla niewielkich kwot. Należy zwrócić uwagę na to, jakie informacje o cenie pożyczki podają banki, a jaka jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. RRSO, czyli wyrażony w procentach całkowity koszt kredytu uwzględniający wszystkie koszty (odsetki, prowizje i inne opłaty), które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt; RRSO jest wyliczana indywidualnie dla każdego kredytu w zależności od jego wartości, daty udzielenia i czasu spłaty oraz kosztów kredytu ponoszonych przez kredytobiorcę. Jest to skomplikowany sposób ustalania kosztu pożyczki/kredytu narzucony ustawą. (Słowniczek podstawowych sformułowań występujących przy kredytach konsumenckich znajdziecie Państwo w Załączniku nr 2 do tego materiału.) Z punktu widzenia kredytobiorcy ważne jest, aby przed zaciągnięciem kredytu poznać wszystkie jego koszty. Możemy to obliczyć dzieląc sumę wydatków poniesionych na prowizje, odsetki i inne koszty 10p. ustanowienia zabezpieczenia w całym okresie trwania kredytu/pożyczki, przez uzyskaną wypłaconą/przelaną kwotą kredytu/pożyczki i jeszcze raz dzieląc tę wartość przez liczbę lat, w jakich kredyt na być spłacony. Uzyskamy, tzw. Średni roczny koszt kredytu.

11 Przykładowe obliczenie Kredyt wypłacony Zł Prowizja 5% = 50 zł Suma odsetek wyliczonych w okresie 2 lat 200 zł. Suma kosztów 250 zł. ŚRKK = 250 koszty / Kredyt / 2 lata = 12,5% W taki sposób należy porównywać oferty banków, aby zorientować się, która oferta jest najkorzystniejsza. Nie można też zapomnieć o coraz powszechniejszej stosowanej przez banki praktyce ubezpieczenia spłaty kredytu. W niektórych bankach jest ono obowiązkowe. O ile takie rozwiązanie ma swoje pozytywne strony dla klienta i dla banku oczywiście, to na pewno stanowi ono kolejny koszt dla klienta i znajdzie swoje odbicie w RRSO i moim ŚRKK. Jak wiemy ubezpieczenia nie działają za darmo, a ewentualną spłatę zobowiązania za klienta trzeba z czegoś zabezpieczyć, zatem do kosztu pożyczki dolicza się koszt składki na ubezpieczenie, niejednokrotnie także wliczany do kwoty kredytu. Czy takie rozwiązanie klient wybierze to jego sprawa, natomiast gdy nawet umowa o pracę na czas nieokreślony nie gwarantuje ciągłości zatrudnienia do emerytury, prawdopodobieństwo wypadków losowych w życiu pełnym pośpiechu jest bardzo wysokie. Na pewno warto wziąć pod uwagę czy nie skorzystać z tej formy zabezpieczenia. Kredyty celowe to kolejna gałąź wsparcia dla klientów indywidualnych realizujących swoje marzenia i potrzeby. Obecnie da się zauważyć, że w tym obszarze działalności bankowej dużą rolę odgrywa także Państwo, o czym powiem w dalszej części. Zacznijmy od kredytów zwanych hipotecznymi czy tez mieszkaniowymi. Służą one zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych klientów. Przeznaczone są na sfinansowanie w części lub całości: - Zakupu mieszkania/domu na rynku wtórnym lub pierwotnym. - Budowę domu lub mieszkania realizowana przez developera. - Budowę domu we własnym zakresie metodą gospodarcza lub generalnego wykonawstwa. - Zakup działki z rozpoczęta budową i jej dokończenie. Poza powyżej wymienionymi celami finansowanymi kredytami hipotecznymi, są także różne warianty 11p.: - Zakup działki budowlanej. - Remont domu /mieszkania. - Pożyczki czy kredyty na inne cele niż zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej, ale zabezpieczone hipotecznie. Kredyty te są znacznie bardziej skomplikowane od wcześniej omówionych form, ale nie aż tak, aby każdy przeciętny człowiek nie mógł zrozumieć zasad ich funkcjonowania. Podstawowe cechy charakterystyczne kredytów hipotecznych to: - cel kredytowania określony jak wyżej.

12 - spełnione wymogi prawne związane z tym celem. - zachowana właściwa proporcja między kwotą kredytu a wartością nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem transakcji. - zdolność kredytobiorcy do obsługi zobowiązania obliczana na dzień udzielania kredytu. Kredyty hipoteczne charakteryzują się najniższym oprocentowaniem spośród kredytów udzielanych w PLN 6 a 9 % w skali roku i najdłuższym okresem spłaty nawet 40 lat. Prowizja za udzielenie waha się od, 0 do 2 %. Im niższa prowizja tym wyższe oprocentowanie. Niektóre banki pobierają także opłatę za przygotowanie kredytu. Pożyczki hipoteczne są droższe od kredytów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, lecz tańsze od kredytów konsumenckich. Oprocentowanie pożyczek hipotecznych to około 10% a prowizje od 1,8% do 3,5%, a maksymalny okres spłaty to przeważnie 15 lat. Natomiast o kredytach hipotecznych udzielanych walutach obcych powiem tak i to jest moja opinia. Dla klientów zarabiających w PLN branie na siebie zbyt wielu ryzyk, bo w tym przypadku dochodzi kolejne, ryzyko kursowe nie jest rozsądnym rozwiązaniem, co pokazały miesiące z apogeum kryzysu. Diametralne wzrosty stóp procentowych, spadek wartości polskiej waluty i do tego spadek koniunktury na rynku budowlanym, a co za tym poszło wartości nieruchomości spowodowały, że tysiące klientów spłacających kredyty w walutach obcych, przekonało się, że ich nieruchomość nie zabezpiecza kwoty zaciągniętego kredytu, że kwota ich zadłużenie przeliczona na PLN znacznie przewyższa tą, którą zaciągnęli, a raty stały się wyższe od tych, które płaciliby zaciągając kredyt w PLN. Kto jest w stanie przewidzieć, kiedy będzie chciał lub musiał zmienić mieszkanie? Zatem jeśli już, to zaciągajmy kredyty mieszkaniowe w walucie, w której zarabiamy. Jeśli to możliwe zaangażujmy maksymalnie dużo własnych środków tzw. Udział własny w inwestycję, aby wyeliminować ryzyko związane z kursem walut, i z wahaniami cen na rynku nieruchomości. Co istotne banki kontrolują prawidłowość wykorzystania kredytu i w trakcie jego obsługi pilnują, aby nieruchomość będąca przedmiotem kredytu i jednocześnie jego zabezpieczeniem była ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych, a prawa do odszkodowania były scedowane na bank. Część banków komercyjnych podpisała umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który zarządza Funduszem Rządowym wspierającym młode gospodarstwa domowe w przedsięwzięciu uzyskania własnego domu czy też mieszkania. Wsparcie państwa polega na tym, że klienci, którzy spełnią warunki ubiegania się o kredyt, na zakup pierwszej swojej nieruchomości mieszkalnej uzyskują dopłaty do rat odsetkowych nawet do 50% przez pierwszych 8 lat spłaty kredytu. Od roku 2011 będzie możliwość kredytowania tylko zakupu/budowy nowych mieszkań /domów. Kredyty Studenckie Każdy młody człowiek, który podjął naukę w szkole wyższej na uczelni państwowej, prywatnej, na studiach licencjackich, magisterskich, inżynierskich czy doktoranckich i spełnia warunek wieku i uzyskiwanych dochodów określonych przez ministra finansów, może ubiegać się o kredyt przeznaczony na finansowanie nauki zwany Studenckim. Kredyt jest wypłacany w transzach miesięcznych po 400 lub 600 zł, 10 razy w roku akademickim przez wszystkie lata studiów. Warunkiem jest nauka bez opóźnień. Naliczanie odsetek i rozpoczęcie spłaty następuje 2 lata po ukończeniu studiów i może trwać 2 razy tyle ile wynosił okres wypłaty transz. Prowizja za udzielenie wynosi 0zł i oprocentowanie (według stanu na styczeń 2011) wynosi 12p. 2% w skali roku. Wysokość oprocentowania oparta jest na stopie redyskonta weksli

13 pomnożonej przez 0,5, co dziś daje 3,75% x 0,5 = 1,88 % - oprocentowanie kredytu studenckiego w okresie spłaty. Niestety o kredyty studenckie można wnioskować tylko okresowo i termin składania wniosków upływa zawsze 15.XI. Karty Debetowe, Kredytowe i z odroczonym terminem płatności to kolejny instrument dla klientów, dzięki któremu przy umiejętnym korzystaniu można zaoszczędzić i czas i pieniądze. Czym różnią się od siebie poszczególne karty? Karty debetowe zwane także bankomatowymi są wydawane z reguły, jako nieodłączny element ROR. Ich cechą jest to, że wykonanie jakiejkolwiek transakcji powoduje bezpośrednie obciążenie rachunku. Może to być widoczne za dzień czy dwa ale obciążenie rachunku następuje z datą wykonania transakcji (wypłaty w bankomacie czy płatności w sklepie). Tymi kartami możemy płacić tylko do wysokości dostępnych środków na ROR. Karty z odroczonym terminem płatności tzw. Charge są już kartami z własnym limitem działającymi niezależnie od tego czy na ROR klient ma środki czy nie. Wysokość tego limitu to z reguły jednorazowy średni miesięczny wpływ na ROR, ponieważ zasadą działania tej karty jest konieczność spłaty raz w miesiącu całej wykorzystanej kwoty dostępnego limitu. Spłata ta następuje właśnie z ROR. Jeśli okres rozliczenia karty wynosi 1 miesiąc klient dysponuje jakby 1 miesięcznym nieoprocentowanym kredytem, ale w określonym dniu miesiąca na swoim ROR musi mieć zgromadzoną kwotę wystarczająca na spłatę wykorzystanego limitu. Karty kredytowe także pozwalają odroczyć obciążenie rachunku za płatności bez gotówkowe, ale mają jeszcze jedna cechę klient nie musi spłacić całości wykorzystanego limitu jednorazowo. Ustalana jest minimalna kwota spłaty, jaką raz w miesiącu klient musi uiścić. W związku z tym limity w kartach kredytowych są z reguły wyższe od tych przyznawanych do kartach charge, i wynoszą kilkukrotność wpływów na ROR. Jeśli nie uda nam się spłacić całości wykorzystanych środków w okresie rozliczeniowym, który przeważnie wynosi około 45 dni wtedy banki naliczają odsetki od niespłaconej części limitu. Natomiast, jeśli spłacimy cały wykorzystany limit w tym okresie nie zapłacimy odsetek. I tu musze powiedzieć, że kredyty w kartach kredytowych są najdroższymi spośród kredytów a oprocentowanie rzadko jest niższe od 20%. Z reguły wydaniu kart charge i kredytowych towarzyszy prowizja, a jeśli nie ma jej przy wydaniu pierwszej karty, (13p promocja), to przy odnowieniu po 12 miesiącach taka prowizja już się pojawia i w zależności od prestiżu waha się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset zł. Zarówno karty charge jak i kredytowe często są powiązane z programami rabatowymi czy też lojalnościowymi. Przykładem może być program SMART na stacja SHELL. Banki z firmą SHELL podpisały umowę wg której klienci płacący karą charge czy kredytową z logo SHELL i powiązaną z programem SMART zbierają punkty. 1 Pkt. Z każde 5 zł zapłacone kartą i kolejne punkty za towary kupnie w sieci SHELL 13p. 1 litr paliwa to kolejny 1 pkt.. Potem punkty wymieniane są na towary czy usługi wymienione w katalogu nagród. Karty charge i kredytowe to bardzo dobry sposób na organizację swoich wydatków, ale w tym przypadku konieczna jest żelazna dyscyplina i rozsądek w ich używaniu. Ćwiczenia 4,5 i 6 Ad. 4 Jak przygotować się do zaciągnięcia i obsługi kredytu/pożyczki? Wszystko zależy od tego czy jesteśmy już klientem banku i jakie mamy z nim relacje oraz od rodzaju kredytu, jaki chcemy zaciągnąć. Jeśli jest się klientem jakiegoś banku posiada w nim ROR, na który wpływają dochody z tytułu zatrudnienia, emerytury, renty, uzyskanie kredytu w ROR, pożyczki konsumenckiej lub

14 kredytu w karcie kredytowej nie będzie kłopotliwe. Bank na podstawie wpływów na ROR przyjmie dochody klienta i wystarczy tylko wypełnienie wniosku, aby taki z reguły niewielki kredyt otrzymać. Chcąc uzyskać większy kredyt trzeba będzie dostarczyć zaświadczenia o dochodach. W przypadku rolników zaświadczenie z Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych i ewentualnej wysokości dopłat unijnych. Aby okazać się wiarygodnym klientem dla banku w momencie składania wniosku o kredyt, należy oświadczyć, jakie kredyty już się posiada. Banki mają możliwość sprawdzenia w Banku Informacji Kredytowej (BIK), czy klient posiada już kredyty, oraz czy kredyty są obsługiwane poprawnie. Ujawnienie tych informacji na etapie wypełniania i składania wniosku ma bardzo istotne znaczenie. Zatajenie na pewno będzie miało niekorzystny wpływ na ocenę wiarygodności i ewentualne przyznanie kredytu. Jeśli będziemy wnioskować o kredyty celowe, wtedy oprócz udokumentowania dochodów i oświadczenia o posiadanych już zobowiązaniach, trzeba będzie dostarczyć dokumenty wymagane przez regulamin. Do kredytu mieszkaniowego dokumenty świadczące o stanie prawnym mieszkania, tzn. kto jest jego właścicielem, czy ciążą na mi obciążenie hipoteczne itp., jeśli w trakcie budowy to oczywiście kosztorys i wszystkie dokumenty potrzebne do prowadzenia budowy, często wymagana jest wycena nieruchomości. Aby otrzymać kredyt studencki należy przedstawić zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta, a także konieczne będzie zaświadczenie o ilości członków gospodarstwa domowego i średnim miesięcznym dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie. W tym miejscu muszę wspomnieć o Rekomendacji T. Co to takiego, i jakie to ma znaczenie dla klientów chcących skorzystać lub korzystających z kredytu? W dniu 23 lutego 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego uchwaliła zbiór dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, czyli tzw. Rekomendację T. Banki tym samym zostały zobligowane do ich stosowania nie później niż od 23 sierpnia 2010 roku, za wyjątkiem kilku istotnych rekomendacji, dla których oczekiwany termin stosowania to 23 grudnia 2010 roku. W praktyce dla klienta oznacza to: Zwiększenie poziomu zabezpieczenia przy udzielaniu kredytów denominowanych w walucie obcej o 20 % Możliwość przeznaczenia nie więcej niż 50 % dochodów a la oób zarabiających powyżej srednie 65%, na obsługę kredytów. Kredyt hipoteczny będą mogły uzyskać tylko te osoby, które udokumentują swoje dochody. Znikną więc kredyty takie, gdzie wystarczyło oświadczenie kredytobiorcy o dochodach. Wprowadzenie jednolitych standardów oceny zdolności kredytowej. Dotychczas każdy bank w sposób dowolny wyliczał obciążenia kredytowe wynikające na przykład z przyznanych kart kredytowych. Wprowadzenie określonych sposobów obliczania spreadów (różnic kursowych) oraz wprowadzenie określonych sposobów informowania o tym klientów. Systematyczne monitorowanie zdolności kredytowej oraz wartości zabezpieczenia kredytu. Banki mają mieć także obowiązek podejmowania środków zaradczych, gdyby wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spadła. Jak obsługiwać kredyty? Najlepszym sposobem obsługi kredytu są spłaty rat za pośrednictwem ROR w banku, w którym ma się kredyt. Po pierwsze jest to bezpłatne, po drugie nie ma przesunięcia czasowego

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE TABELA OPROCENTOWAŃ KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM WE WŁOSZAKOWICACH (OBOWIĄZUJE OD 01.09.2017r.) KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE KREDYTY STANDARD NA CELE MIESZKANIOWE 1)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:59) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach PRODUKTY KREDYTOWE (kredyty, pożyczki, gwarancje) A. KREDYTY UDZIELANE PODMIOTOM INSTYTUCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:00) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł

2,50% 1,99% 0,00% 3,42% 3,81% 3,56% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 176,23 zł 155,73 zł. 0,00 zł 1 298,88 zł 42,38 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:55) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 334 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:23) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 21 R. LUB PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE.

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. Limit debetowy Kanał dostępu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane):

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane): Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:16) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Rachunki i kredyty złotowe

Rachunki i kredyty złotowe Rachunki i kredyty złotowe Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych oraz pożyczek nie oferowanych - podlegających spłacie obowiązuje od 1 października 2016 r. Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 2,00% 3,21% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:02) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 600 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 1,64 % 2,57 % 3,27 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,98 zł 152,89 zł 171,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:35) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, październik 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 1 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 90/2014 z dnia 17 lipca 2014r. Obowiązuje: W przypadku umów zawartych od 21lipca 2014 od dnia zawarcia umowy,

Bardziej szczegółowo

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 5,00% 3,40% 3,39% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,41 zł 154,07 zł 211,97 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (20:00) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1C Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Ćwiczenia nr 2 Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do ZW Nr A/41/PBD/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 do ZW Nr A/31/PBD/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. z późniejszymi zmianami. ` TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych (według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego) Spis treści I. Informacja o kształtowaniu się rat kredytu hipotecznego w zależności od

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

Produkt bankowy pożyczka świąteczna

Produkt bankowy pożyczka świąteczna Produkt bankowy pożyczka świąteczna Zbliżają się święta W każdej rodzinie łączy się to z dodatkowymi wydatkami. Taka jest już polska tradycja. Każdy chciałby żeby na świątecznym stole znalazło się wszystko,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM

ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM Zadanie: ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM Cel zadania: przybliżenie uczniom zagadnień związanych z zakładaniem i korzystaniem z konta bankowego oraz oszczędnościowego. Poszukiwanie najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU OD

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 48/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 16.04.2015r. Obowiązuje od dnia 20.04.2015r. Tabela oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 61/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 19.06.2015r. obowiązuje od dnia 01-07-2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku

Bardziej szczegółowo

Nadmierne zadłużanie się

Nadmierne zadłużanie się Nadmierne zadłużanie się Kredyt jako kategoria ekonomiczna Kredyt bankowy to stosunek prawno - finansowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Stosunek ten wyraża się przekazaniem przez bank określonej kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. Aneks nr 1 do Uchwały Nr 185/2016 z dnia 28.11.2016 r. Aneks nr 2 do Uchwały Nr 213/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 7/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 13.01.2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 30/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 05.03.2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... Załącznik Nr 1A do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zabezpieczonych hipotecznie dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:48) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, czerwiec 2017 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, czerwiec 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 09 czerwca 2017 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Porównanie kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych na cele modernizacji budynków

Porównanie kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych na cele modernizacji budynków Instytut Ekonomii Środowiska Inicjatywa Efektywna Polska Porównanie kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych na cele modernizacji budynków jako ważny element Krajowego Programu Remontów (KPR) Edyta Walczak

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2015r.

z dnia 30 kwietnia 2015r. Tabela oprocentowania dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. Aneks nr 1 do Uchwały Nr 185/2016 z dnia 28.11.2016 r. Aneks nr 2 do Uchwały Nr 213/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany dla Jan Kowalski w dniu 2017-09-05 r. Podane poniżej informacje, z wyjątkiem stopy oprocentowania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 16 października 2017r.

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia 16 października 2017r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 109/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 12 października 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r.

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych - Część dotycząca pożyczek/kredytów Załącznik Nr 2 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 49/2016 Obowiązuje dla umów zawartych od 15 sierpnia 2016 roku od dnia 15 sierpnia 2016 roku dla umów zawieranych

Bardziej szczegółowo