PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH"

Transkrypt

1 PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego Banku Polskiego

2 Łowicz stycznia 2011 Zagadnienia 1. Co w swoich ofertach banki mają do zaoferowania klientom indywidualnym (detalicznym)? Informacja Ogólna. 2. Oferta Depozytowa: a) Rachunki osobiste i oszczędnościowe - jakie posiadają cechy i funkcjonalność? - Konta tradycyjne, - Konta elektroniczne (internetowe). b) Depozyty: standardowe, negocjowane i promocyjne. c) Inne formy oszczędzania (inwestowania) np.: - Fundusze inwestycyjne, - Programy ubezpieczeniowe. d) Jak korzystać z kont osobistych i oferty depozytowej, aby to było bezpieczne? 3. Oferta kredytowa: a) Kredyty w rachunku osobistym. b) Kredyty gotówkowe / konsumpcyjne (objęte ustawą o kredycie konsumenckim) c) Kredyty celowe np.: - Kredyty ogólnie nazywane mieszkaniowymi, (hipotecznymi) - Kredyty studenckie, d) Karty kredytowe i z odroczonym terminem płatności. 4. Jak przygotować się do zaciągnięcia i spłaty kredytu/pożyczki? a) Jakie dokumenty są potrzebne? b) Na jakie parametry kredytu/pożyczki należy zwracać uwagę? c) i co robić w razie problemów z płynnością i spłatą zobowiązań? 5. W jakim kierunku rozwija się model obsługi klienta detalicznego? 6. Kto jest wiarygodnym i dobrym klientem dla banku i jaki bank jest wiarygodnym i dobrym partnerem dla Klienta? Ad.1. Co w swoich ofertach banki mają do zaoferowania klientom indywidualnym (detalicznym)? Banki starają się zaoferować klientom indywidualnym wsparcie i pomoc w organizacji finansów gospodarstwa domowego. Oczywiście nie jest to działalność charytatywna, jednak

3 umiejętnie wykorzystana jej przez klientów, może pozwolić im na znaczne oszczędności i wiele korzyści. Jakie produkty i usługi służą temu celowi? a) Rachunki bieżące w tym: - zwykłe rachunki bieżące złotowe i walutowe, - Rachunki osobiste tzw. ROR-y. (Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy) Dzięki tym produktom klienci mogą bezpiecznie przechowywać zarobione pieniądze i realizować podstawowe płatności i rozliczenia finansowe. b) Depozyty i produkty oszczędnościowe: - depozyty standardowe, - depozyty negocjowane, - produkty oszczędnościowe oparte na Giełdzie Papierów Wartościowych, i produktach ubezpieczeniowych. Dzięki tym produktom banki chcą pomóc klientom w racjonalny sposób, uwzględniający ich skłonność do ryzyka, zagospodarować ich nadwyżkę finansową. c) Oferta kredytowa: - kredyty w ROR, - kredyty tzw. konsumpcyjne w tym gotówkowe na zakup towarów, samochodów itp., objęte ustawą o kredycie konsumenckim, - kredyty celowe na zakup/budowę własnego domu/mieszkania, kredyty studenckie, kredyty na zakup np. akcji, - kredyty w kartach kredytowych. Te produkty w odróżnieniu od oferty depozytowej mają na celu wsparcie klientów realizowaniu swoich celów i marzeń, na które nie stać ich z bieżących dochodów, jak też wspieranie w okresie przejściowych kłopotów finansowych. Tak najogólniej można ująć misję, jaka wyznaczają sobie banki. Każdy bank pomimo stosowania różnego nazewnictwa, form informowania i promocji ma podobne założenia. Przyjrzyjmy się dokładniej poszczególnym ofertom detalicznym

4 Ad. 2. Oferta Depozytowa. Zawiera w sobie szeroką gamę produktów. - Rachunki bieżące, (RB) - których zadaniem jest bezpieczne przechowywanie pieniędzy klientów, zapewnienie płynnego dostępu i realizowanie podstawowych usług takich jak: wpłata, wypłata, przelew. Główne cechy to niska cena za prowadzenie RB, a często nawet bezpłatnie. Jednak funkcjonalność rachunku i oprocentowanie środków zgromadzonych na takich rachunkach są bardzo niskie. - Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR-y - to bardziej rozbudowana forma RB. Ich zadaniem jest także zapewnienie klientom płynnego dostępu do swoich pieniędzy jednak w znacznie szerszy sposób: Wpłata, wypłata w kasie, przelew; wyplata, wpłata w bankomacie, możliwość płatności bezgotówkowych przy wykorzystaniu karty debetowej wydawanej klientom do ROR, realizowania płatności cyklicznych typu zlecenie stałe, polecenie zapłaty i oczywiście dostęp do rachunku za pośrednictwem internetu. Różne banki podchodzą odmiennie do ceny za prowadzenie rachunku i korzystanie z jego funkcji. Są takie, które pobierają opłaty za prowadzanie ROR i wszystkie usługi, z których skorzysta klient - z reguły są to niskie opłaty nie przekraczające kilkunastu złotych miesięcznie. Inne nie pobierają opłaty za prowadzenie ROR, ale więcej kosztuje korzystanie z pozostałych usług ROR. Są też takie, które nie pobierają opłat za ROR i jego funkcjonalności, ale na innych produktach odrabiają uszczerbek finansowy np. warunkiem jest, aby na ROR średnie saldo wynosiło kilka tysięcy zł., jeżeli oprocentowanie środków jest bardzo niskie, to bank zarabia na marży od ulokowanych środków. Konkurencja wymusza na bankach rozwój produktów i niejednokrotnie ROR-y są wzbogacane o dodatkowe funkcje np. pakiety ubezpieczeniowe, assistance w podróży, w domu, zawierające usługi medyczne, ubezpieczenie NW, doradztwo, Ponadto oferta ROR jest dopasowywana do profilu klienta. Klient standard... Klient średnio zamożny... Klient VIP... Konto dla dzieci i młodzieży... Konto dla studentów... Konto internetowe... Konta walutowe -..

5 W załączeniu Zał. nr 1 zestawienie kont najpopularniejszych banków z podstawowymi parametrami. -Depozyty lokaty, czyli rachunki, na których klienci trzymają środki stanowiące ich nadwyżkę finansową na określony termin i na określone oprocentowanie. W przypadku lokat standardowych są to z góry określone terminy i z góry określone oprocentowanie, jednak w przypadku tego rodzaju lokat oprocentowanie jest niskie zbliżone do stopy inflacji lub nawet poniżej. Oczywiście, dla klientów, których nie zadowala standardowa oferta, banki są gotowe zapłacić wyższe oprocentowanie, pod pewnymi warunkami - kwota lokaty musi mieć określoną wysokość, a oprocentowanie jest ustalane w drodze negocjacji. Im większe środki lokowane na rachunku depozytowym a klient korzysta z większej ilości produktów danego banku tym lepsze warunki finansowe związane z depozytem może wynegocjować. Taki rodzaj depozytów nazywamy Negocjowanymi. W ostatnim czasie banki powróciły do typowej formy rachunku oszczędnościowego, który zawiera w sobie pewne cechy rachunku bieżącego i lokaty terminowej. Rachunki takie charakteryzują się tym, że klient ma dość łatwy dostęp do swoich pieniędzy, tak jak na RB, a oprocentowanie jest zbliżone do depozytów standardowych a nawet negocjowanych. Z reguły oprocentowanie zależy od kwoty zgromadzonej na takim rachunku ustalonej w sposób stopniowy (przedziałowy), np. od Zł do Zł. 2.5% w skali roku Od Zł do Zł 3% w skali roku itd. Okresowo w ofercie banków pojawiają się tzw. lokaty promocyjne. Charakteryzują się one wysokim oprocentowaniem odbiegającym od racjonalnej ceny rynkowej i z reguły na okresy dłuższe niż kwartał. Powód takiego działania banków jest prosty. Chęć zgromadzenia środków pozwalających prowadzić działalność kredytową, jak też zdobycie nowych klientów i zaproponowanie im innych swoich produktów, których cena pozwoli zrekompensować koszt przepłaconych odsetek. Oferta depozytowa jest dedykowana dla klientów, którzy nie akceptują ryzyka, którym zależy na stabilnym, może nie najwyższym, ale za to pewnym zysku.

6 W większości banków funkcjonujących w Polsce za bezpieczeństwo depozytów odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny BFG, który gwarantuje wypłatę depozytów do kwoty 100 tys. EURO w przypadku upadłości banku. Dla osób, które skłonne są zainwestować swoje oszczędności na dłuższy okres czas banki oferują: Fundusze Inwestycyjne - klienci powierzają swoje pieniądze w celu takiego ich zainwestowania na giełdzie, ulokowania i w inne instrumenty finansowe, także lokaty, aby uzyskać jak najwyższy zwrot z zainwestowanego kapitału. Pieniądze wpłacane do funduszu przeliczane są na jednostki uczestnictwa. Zarządzaniem majątku, powierzonego przez klientów zajmują się fachowcy zatrudnienie w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych, które są Spółkami Akcyjnymi, i oni wyręczają klienta z kłopotu podejmowania trudnych decyzji, w jakie papiery wartościowe / instrumenty finansowe ulokować pieniądze. W skrócie. Fundusze mające bardzo duży potencjał dochodowy opierają swoje inwestycje na akcjach przedsiębiorstw notowanych na giełdzie polskiej i innych krajów świata. Najbezpieczniejsze inwestują właśnie w lokaty bankowe i obligacje państwowe także polskie. Ostatni kryzys odsłonił jednak słabość takiej formy inwestowania, ale z drugiej strony ogromne możliwości. Klienci, którzy zainwestowali w fundusze aukcyjne pod koniec 2007 roku w momencie, kiedy wartości firm notowanych na giełdzie osiągały niebotyczne wartości, w ciągu półtora roku mogli stracić nawet 60% zainwestowanej kwoty. Natomiast ci, którzy zainwestowali w lutym 2009 roku zwłaszcza w fundusze akcji, przez 6 miesięcy zarobili około 60% na zainwestowanym kapitale. I tu brak doświadczenia dał znać o sobie, bo zbyt mało osób odważyło się powrócić do tej formy inwertowania, a pracownikom banków zabrakło odwagi, aby ten moment polecić klientom. Podstawowa nauka, jaka płynie dla klientów zainteresowanych inwestowaniem w fundusze: Kupować wtedy, gdy giełda, fundusze notują słabe wyniki, gdy ceny akcji czy jednostek uczestnictwa w funduszach są niskie i przez dłuższy czas notują tendencję spadkową. A wychodzić z inwestycji, gdy wzrosty wartości akcji i jednostek trwają już dłuższy czas.

7 W ramach inwestowania w fundusze banki wprowadziły także programy systematycznego oszczędzania pozwalające na gromadzenie kapitału niewielkimi kwotami rozkładając jednocześnie ryzyko dużych strat w długim okresie. Jeszcze bardziej zaawansowaną formą inwestowania przeznaczoną dla klientów indywidualnych są: -Programy Ubezpieczeniowe praktycznie zachowujące się jak fundusze inwestycyjne, ale są wzbogacone o ubezpieczenia, z reguły na okoliczność utraty zdrowia czy życia. Produkty te pozwalają zarabiać tak jak fundusz i dodatkowo w sytuacji dramatów życiowych nawet, gdy sytuacja gospodarcza jest niekorzystna i inwestycja nie zarabia jak byśmy oczekiwali możliwość uzyskania odszkodowania pokrywającego także stratę na inwestycji. Aby ograniczyć skutki niekorzystnych tendencji na rynkach finansowych i giełdach i chronić klientów przed podejmowaniem nietrafnych decyzji, pośród innych instytucji finansowych Banki przyjęły do stosowania w 2010 roku Dyrektywę Unii Europejskiej o nazwie MiFID - Markets in Financial Instruments Directive Dyrektywa Instrumentów Rynku Finansowego. Regulacja ta ogólnie ujmując ma na celu spowodowanie aby klienci instytucji finansowych takich jak Domy Maklerskie czy Banki zajmujące się dystrybucją instrumentów finansowych takich jak fundusz inwestycyjne, otrzymywali pełną informację na temat produktów które kupują, jakie wiążą się ryzyka z tymi transakcjami. Jedną z kilku zasad tej dyrektywy jest Przejrzystość i Adekwatność co oznacza że Zgodnie z Dyrektywą MiFID firma inwestycyjna musi się upewnić, że usługa inwestycyjna lub instrument finansowy są adekwatne i stosowne (odpowiednie) dla Klienta. Adekwatność oznacza co najmniej rozumienie produktu przez Klienta, w szczególności wszelkich ryzyk związanych z danym produktem. Wymagana jest zatem ocena wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do produktów złożonych. W przypadku świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelem potrzebna jest także ocena zwłaszcza w przypadku Klientów detalicznych stosowności (odpowiedniości) produktu (uwzględniająca dodatkowo sytuację finansową i cele inwestycyjne Klienta). Zobowiązuje to instytucje podległe MiFID w tym banki do badania klientów m.in. pod względem doświadczenia w inwestowaniu, wiedzy o instrumentach finansowych, rozumienia produktu. Klient musi zdawać sobie sprawę z ryzyka towarzyszącego danej inwestycji. Instrumenty finansowe powinny być skonstruowane w taki sposób, aby klienci lub potencjalni klienci mogli zrozumieć charakter oraz ryzyko związane z usługą inwestycyjną oraz określonym rodzajem oferowanego instrumentu finansowego, a co za tym idzie, mogli podjąć świadome decyzje inwestycyjne. Jak korzystać z kont osobistych i oferty depozytowej, aby to było wygodne i bezpieczne?

8 Mając na uwadze bezpieczeństwo korzystania z ROR mamy na myśli ochronę przed dostaniem się na konto osób niepowołanych i skorzystanie w sposób nieuprawniony z pieniędzy. Obecnie, jak mówiliśmy, konta maja znacznie więcej funkcjonalności aniżeli możliwość wpłaty i wypłaty w kasie i dokonanie przelewu na inny rachunek. Dostęp do konta i do środków na nim zgromadzonych jest możliwy za pośrednictwem bankomatu, POS- ów (czyli czytników kart, za pomocą których klienci mogą płacić kartami za zakupione usługi i towary), i internatu. Oczywiście banki wprowadzają odpowiednie zabezpieczenia, aby osoby nieuprawnione nie mogły skorzystać z tych instrumentów, ale najlepsze zabezpieczenie nie pomoże, gdy sam zainteresowany nie będzie przestrzegał zasad korzystania z nich. Aby skorzystać ze swoich pieniędzy na koncie klient musi zostać zidentyfikowany niezależnie, z jakiego kanału dostępu korzysta: w okienku w banku - musi wylegitymować się dowodem osobistym, podpisać, lub użyć specjalnej karty magnetycznej ze specjalnym kodem numerycznym, gdy chce wypłacić pieniądze z bankomatu - musi posłużyć się kartą i numerem PIN, logując się na swoje konto przez internet nie da się tego zrobić bez użycia odpowiedniego numeru indywidualnego, płatność w sklepie kartą a nie gotówką wymaga także użycia numeru PIN lub podpisu. Całe bezpieczeństwo sprowadza się do : utrzymania w tajemnicy tych wszystkich numerów do poszczególnych instrumentów wydanych czy uaktywnionych przy ROR nigdy nie należy trzymać razem z kartami numerów PIN do nich, przynajmniej raz w miesiącu należy sprawdzać stan swojego rachunku, realizując przelewy zawsze należy sprawdzić czy konto odbiorcy zgadza się zanim damy przelew do realizacji lub wykonamy go sami w usłudze internatowej. warto jest stałe i cykliczne płatności powierzyć do realizacji bankowi, gdyż ewentualną pomyłkę bank musi wziąć na siebie, a my odciążamy siebie z comiesięcznych czasochłonnych czynności. Co do bezpieczeństwa depozytów każdy ma swój pomysł na inwestycje. Można i tak jak w reklamie zainwestować w kolczyki z brylantów i sejf na głowie żony. A co do powierzenia bankowi czy innej instytucji swoich pieniędzy tych większych należy kierować się zdrowym rozsądkiem, a nie emocjami i obrazkami z reklam. A więc: wybieramy banki o ugruntowanej pozycji na rynku. takie, w których depozytów klientów strzeże Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

9 jeśli dysponujemy kwotą powyżej 100 tys. Euro warto te pieniądze ulokować w kilku bankach, bo pamiętamy, że BFG gwarantuje wypłaty do kwoty 100 tys. Euro w każdym z banków, który do tego funduszu należy. Uwaga! Im wyższe oprocentowanie bank jest gotów zapłacić można się spodziewać, że ma on kłopoty z płynnością i rozpaczliwie poszukuje środków na podtrzymanie akcji kredytowej. Inwestycja w fundusze na pewno jest atrakcyjna forma pomnażania swoich pieniędzy, ale niesie ze sobą spore ryzyko. Bezpiecznie jest zatem na tą formę inwestycji przeznaczyć tylko część swojej nadwyżki finansowej. Podstawowa zasada inwestowania w FIO (Fundusze Inwestycyjne Otwarte) to długi horyzont czasowy dla tej inwestycji. Dobrym sposobem na minimalizację ryzyka związanego z funduszami jest cykliczne inwestowanie niewielkich kwot w dłuższym okresie. Ćwiczenia nr 1,2 i 3 Ad. 3. Oferta kredytowa. Tak jak dla klientów dysponujących wolnym kapitałem banki mają szeroka paletę produktów, tak nie mniej bogato prezentuje się oferta dla osób z niedoborem kapitału. Zacznijmy od najprostszych kredytów w ROR. Wszystkie banki, które oferują konta osobiste jednocześnie proponują swoim klientom możliwość zadłużania się w rachunku, w ramach przyznanego limitu. Z reguły nie są to wysokie limity, uzależnione od wysokości stałych wpływów i stanowią maksymalnie ich kilkukrotność. Kredyt w ROR jest przydatny w sytuacji przejściowych niedoborów finansowych. Cechą charakterystyczną kredytu w rachunku bieżącym jest brak harmonogramu spłat, kredyt może być wykorzystywany i spłacany wielokrotnie w okresie trwania umowy. Każdy wpływ/wpłata na ROR zmniejsza zadłużenie a wypłata je powiększa. Z reguły jest przyznawany na rok z możliwością przedłużania na kolejne lata. Prowizja w tych kredytach waha się od 1 do 3%, a oprocentowanie między 11% a 20 %. Kredyty i pożyczki objęte ustawa o kredycie konsumenckim Kredyty takie funkcjonują na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2001r.(Dziennik Ustaw 100/2001 poz z późniejszymi zmianami. ) Ustawa jest obszerna i od jej wydania nastąpiło w niej wiele zmian. Skupmy 9p9 więc na podstawowych cechach tego kredytu

10 Konsument to osoba fizyczna, Kredyt/ pożyczka może być wykorzystana w sposób gotówkowy lub bezgotówkowy. Kredyt/pożyczka jest przeznaczone na sfinansowanie lub zakup usług i dóbr niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie jest mniejsza od 0, 5 tys. Zł i nie przekracza kwoty 80 tys. Zł. (Planowane zwiększenie do kwoty 75 tys. EURO) Kolejną cechą takiego kredytu jest możliwość odstąpienia w ciągu 10 dni (planowane do 14 dni) od daty zawarcia umowy, bez ponoszenia kosztów związanych z jego uzyskaniem, jak też możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty zobowiązania bez ponoszenia kosztów dodatkowych. Jak sama nazwa mówi produkt przeznaczony na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych, sfinansowanie mniej lub bardziej luksusowych towarów i usług, ale i tych podstawowych. Te kredyty charakteryzują się ratalną forma spłaty, ustalonym okresem spłaty, bez możliwości odnowienia na okres następny. Oczywiście występują różne opcje udzielania tych kredytów, z prowizją i bez ale za to z wyższym oprocentowaniem. Prowizja może być doliczana do kredytu, lub nie, raty równe lub malejące, z zabezpieczeniem i bez zabezpieczenia. Jest bardzo wiele czynników wpływających na ostateczną cenę takiego produktu. Obecnie prowizja oscyluje między 3 5%, i w dużej mierze zależy od okresu spłaty, od tego czy klient posiada ROR w banku, czy wybiera wariant z prowizją i 10p. ubezpieczeniem kredytu... Pomimo wizualnych różnic w podawanym oprocentowaniu, koszt kredytu jest podobny w większości banków, pod warunkiem, że porównamy kredyty o zbliżonych parametrach (okres spłaty, rodzaj rat, z prowizją czy bez, z ubezpieczeniem czy bez). W niektórych bankach można negocjować warunki cenowe kredytów/pożyczek już dla niewielkich kwot. Należy zwrócić uwagę na to, jakie informacje o cenie pożyczki podają banki, a jaka jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. RRSO, czyli wyrażony w procentach całkowity koszt kredytu uwzględniający wszystkie koszty (odsetki, prowizje i inne opłaty), które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt; RRSO jest wyliczana indywidualnie dla każdego kredytu w zależności od jego wartości, daty udzielenia i czasu spłaty oraz kosztów kredytu ponoszonych przez kredytobiorcę. Jest to skomplikowany sposób ustalania kosztu pożyczki/kredytu narzucony ustawą. (Słowniczek podstawowych sformułowań występujących przy kredytach konsumenckich znajdziecie Państwo w Załączniku nr 2 do tego materiału.) Z punktu widzenia kredytobiorcy ważne jest, aby przed zaciągnięciem kredytu poznać wszystkie jego koszty. Możemy to obliczyć dzieląc sumę wydatków poniesionych na prowizje, odsetki i inne koszty 10p. ustanowienia zabezpieczenia w całym okresie trwania kredytu/pożyczki, przez uzyskaną wypłaconą/przelaną kwotą kredytu/pożyczki i jeszcze raz dzieląc tę wartość przez liczbę lat, w jakich kredyt na być spłacony. Uzyskamy, tzw. Średni roczny koszt kredytu.

11 Przykładowe obliczenie Kredyt wypłacony Zł Prowizja 5% = 50 zł Suma odsetek wyliczonych w okresie 2 lat 200 zł. Suma kosztów 250 zł. ŚRKK = 250 koszty / Kredyt / 2 lata = 12,5% W taki sposób należy porównywać oferty banków, aby zorientować się, która oferta jest najkorzystniejsza. Nie można też zapomnieć o coraz powszechniejszej stosowanej przez banki praktyce ubezpieczenia spłaty kredytu. W niektórych bankach jest ono obowiązkowe. O ile takie rozwiązanie ma swoje pozytywne strony dla klienta i dla banku oczywiście, to na pewno stanowi ono kolejny koszt dla klienta i znajdzie swoje odbicie w RRSO i moim ŚRKK. Jak wiemy ubezpieczenia nie działają za darmo, a ewentualną spłatę zobowiązania za klienta trzeba z czegoś zabezpieczyć, zatem do kosztu pożyczki dolicza się koszt składki na ubezpieczenie, niejednokrotnie także wliczany do kwoty kredytu. Czy takie rozwiązanie klient wybierze to jego sprawa, natomiast gdy nawet umowa o pracę na czas nieokreślony nie gwarantuje ciągłości zatrudnienia do emerytury, prawdopodobieństwo wypadków losowych w życiu pełnym pośpiechu jest bardzo wysokie. Na pewno warto wziąć pod uwagę czy nie skorzystać z tej formy zabezpieczenia. Kredyty celowe to kolejna gałąź wsparcia dla klientów indywidualnych realizujących swoje marzenia i potrzeby. Obecnie da się zauważyć, że w tym obszarze działalności bankowej dużą rolę odgrywa także Państwo, o czym powiem w dalszej części. Zacznijmy od kredytów zwanych hipotecznymi czy tez mieszkaniowymi. Służą one zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych klientów. Przeznaczone są na sfinansowanie w części lub całości: - Zakupu mieszkania/domu na rynku wtórnym lub pierwotnym. - Budowę domu lub mieszkania realizowana przez developera. - Budowę domu we własnym zakresie metodą gospodarcza lub generalnego wykonawstwa. - Zakup działki z rozpoczęta budową i jej dokończenie. Poza powyżej wymienionymi celami finansowanymi kredytami hipotecznymi, są także różne warianty 11p.: - Zakup działki budowlanej. - Remont domu /mieszkania. - Pożyczki czy kredyty na inne cele niż zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej, ale zabezpieczone hipotecznie. Kredyty te są znacznie bardziej skomplikowane od wcześniej omówionych form, ale nie aż tak, aby każdy przeciętny człowiek nie mógł zrozumieć zasad ich funkcjonowania. Podstawowe cechy charakterystyczne kredytów hipotecznych to: - cel kredytowania określony jak wyżej.

12 - spełnione wymogi prawne związane z tym celem. - zachowana właściwa proporcja między kwotą kredytu a wartością nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem transakcji. - zdolność kredytobiorcy do obsługi zobowiązania obliczana na dzień udzielania kredytu. Kredyty hipoteczne charakteryzują się najniższym oprocentowaniem spośród kredytów udzielanych w PLN 6 a 9 % w skali roku i najdłuższym okresem spłaty nawet 40 lat. Prowizja za udzielenie waha się od, 0 do 2 %. Im niższa prowizja tym wyższe oprocentowanie. Niektóre banki pobierają także opłatę za przygotowanie kredytu. Pożyczki hipoteczne są droższe od kredytów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, lecz tańsze od kredytów konsumenckich. Oprocentowanie pożyczek hipotecznych to około 10% a prowizje od 1,8% do 3,5%, a maksymalny okres spłaty to przeważnie 15 lat. Natomiast o kredytach hipotecznych udzielanych walutach obcych powiem tak i to jest moja opinia. Dla klientów zarabiających w PLN branie na siebie zbyt wielu ryzyk, bo w tym przypadku dochodzi kolejne, ryzyko kursowe nie jest rozsądnym rozwiązaniem, co pokazały miesiące z apogeum kryzysu. Diametralne wzrosty stóp procentowych, spadek wartości polskiej waluty i do tego spadek koniunktury na rynku budowlanym, a co za tym poszło wartości nieruchomości spowodowały, że tysiące klientów spłacających kredyty w walutach obcych, przekonało się, że ich nieruchomość nie zabezpiecza kwoty zaciągniętego kredytu, że kwota ich zadłużenie przeliczona na PLN znacznie przewyższa tą, którą zaciągnęli, a raty stały się wyższe od tych, które płaciliby zaciągając kredyt w PLN. Kto jest w stanie przewidzieć, kiedy będzie chciał lub musiał zmienić mieszkanie? Zatem jeśli już, to zaciągajmy kredyty mieszkaniowe w walucie, w której zarabiamy. Jeśli to możliwe zaangażujmy maksymalnie dużo własnych środków tzw. Udział własny w inwestycję, aby wyeliminować ryzyko związane z kursem walut, i z wahaniami cen na rynku nieruchomości. Co istotne banki kontrolują prawidłowość wykorzystania kredytu i w trakcie jego obsługi pilnują, aby nieruchomość będąca przedmiotem kredytu i jednocześnie jego zabezpieczeniem była ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych, a prawa do odszkodowania były scedowane na bank. Część banków komercyjnych podpisała umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który zarządza Funduszem Rządowym wspierającym młode gospodarstwa domowe w przedsięwzięciu uzyskania własnego domu czy też mieszkania. Wsparcie państwa polega na tym, że klienci, którzy spełnią warunki ubiegania się o kredyt, na zakup pierwszej swojej nieruchomości mieszkalnej uzyskują dopłaty do rat odsetkowych nawet do 50% przez pierwszych 8 lat spłaty kredytu. Od roku 2011 będzie możliwość kredytowania tylko zakupu/budowy nowych mieszkań /domów. Kredyty Studenckie Każdy młody człowiek, który podjął naukę w szkole wyższej na uczelni państwowej, prywatnej, na studiach licencjackich, magisterskich, inżynierskich czy doktoranckich i spełnia warunek wieku i uzyskiwanych dochodów określonych przez ministra finansów, może ubiegać się o kredyt przeznaczony na finansowanie nauki zwany Studenckim. Kredyt jest wypłacany w transzach miesięcznych po 400 lub 600 zł, 10 razy w roku akademickim przez wszystkie lata studiów. Warunkiem jest nauka bez opóźnień. Naliczanie odsetek i rozpoczęcie spłaty następuje 2 lata po ukończeniu studiów i może trwać 2 razy tyle ile wynosił okres wypłaty transz. Prowizja za udzielenie wynosi 0zł i oprocentowanie (według stanu na styczeń 2011) wynosi 12p. 2% w skali roku. Wysokość oprocentowania oparta jest na stopie redyskonta weksli

13 pomnożonej przez 0,5, co dziś daje 3,75% x 0,5 = 1,88 % - oprocentowanie kredytu studenckiego w okresie spłaty. Niestety o kredyty studenckie można wnioskować tylko okresowo i termin składania wniosków upływa zawsze 15.XI. Karty Debetowe, Kredytowe i z odroczonym terminem płatności to kolejny instrument dla klientów, dzięki któremu przy umiejętnym korzystaniu można zaoszczędzić i czas i pieniądze. Czym różnią się od siebie poszczególne karty? Karty debetowe zwane także bankomatowymi są wydawane z reguły, jako nieodłączny element ROR. Ich cechą jest to, że wykonanie jakiejkolwiek transakcji powoduje bezpośrednie obciążenie rachunku. Może to być widoczne za dzień czy dwa ale obciążenie rachunku następuje z datą wykonania transakcji (wypłaty w bankomacie czy płatności w sklepie). Tymi kartami możemy płacić tylko do wysokości dostępnych środków na ROR. Karty z odroczonym terminem płatności tzw. Charge są już kartami z własnym limitem działającymi niezależnie od tego czy na ROR klient ma środki czy nie. Wysokość tego limitu to z reguły jednorazowy średni miesięczny wpływ na ROR, ponieważ zasadą działania tej karty jest konieczność spłaty raz w miesiącu całej wykorzystanej kwoty dostępnego limitu. Spłata ta następuje właśnie z ROR. Jeśli okres rozliczenia karty wynosi 1 miesiąc klient dysponuje jakby 1 miesięcznym nieoprocentowanym kredytem, ale w określonym dniu miesiąca na swoim ROR musi mieć zgromadzoną kwotę wystarczająca na spłatę wykorzystanego limitu. Karty kredytowe także pozwalają odroczyć obciążenie rachunku za płatności bez gotówkowe, ale mają jeszcze jedna cechę klient nie musi spłacić całości wykorzystanego limitu jednorazowo. Ustalana jest minimalna kwota spłaty, jaką raz w miesiącu klient musi uiścić. W związku z tym limity w kartach kredytowych są z reguły wyższe od tych przyznawanych do kartach charge, i wynoszą kilkukrotność wpływów na ROR. Jeśli nie uda nam się spłacić całości wykorzystanych środków w okresie rozliczeniowym, który przeważnie wynosi około 45 dni wtedy banki naliczają odsetki od niespłaconej części limitu. Natomiast, jeśli spłacimy cały wykorzystany limit w tym okresie nie zapłacimy odsetek. I tu musze powiedzieć, że kredyty w kartach kredytowych są najdroższymi spośród kredytów a oprocentowanie rzadko jest niższe od 20%. Z reguły wydaniu kart charge i kredytowych towarzyszy prowizja, a jeśli nie ma jej przy wydaniu pierwszej karty, (13p promocja), to przy odnowieniu po 12 miesiącach taka prowizja już się pojawia i w zależności od prestiżu waha się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset zł. Zarówno karty charge jak i kredytowe często są powiązane z programami rabatowymi czy też lojalnościowymi. Przykładem może być program SMART na stacja SHELL. Banki z firmą SHELL podpisały umowę wg której klienci płacący karą charge czy kredytową z logo SHELL i powiązaną z programem SMART zbierają punkty. 1 Pkt. Z każde 5 zł zapłacone kartą i kolejne punkty za towary kupnie w sieci SHELL 13p. 1 litr paliwa to kolejny 1 pkt.. Potem punkty wymieniane są na towary czy usługi wymienione w katalogu nagród. Karty charge i kredytowe to bardzo dobry sposób na organizację swoich wydatków, ale w tym przypadku konieczna jest żelazna dyscyplina i rozsądek w ich używaniu. Ćwiczenia 4,5 i 6 Ad. 4 Jak przygotować się do zaciągnięcia i obsługi kredytu/pożyczki? Wszystko zależy od tego czy jesteśmy już klientem banku i jakie mamy z nim relacje oraz od rodzaju kredytu, jaki chcemy zaciągnąć. Jeśli jest się klientem jakiegoś banku posiada w nim ROR, na który wpływają dochody z tytułu zatrudnienia, emerytury, renty, uzyskanie kredytu w ROR, pożyczki konsumenckiej lub

14 kredytu w karcie kredytowej nie będzie kłopotliwe. Bank na podstawie wpływów na ROR przyjmie dochody klienta i wystarczy tylko wypełnienie wniosku, aby taki z reguły niewielki kredyt otrzymać. Chcąc uzyskać większy kredyt trzeba będzie dostarczyć zaświadczenia o dochodach. W przypadku rolników zaświadczenie z Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych i ewentualnej wysokości dopłat unijnych. Aby okazać się wiarygodnym klientem dla banku w momencie składania wniosku o kredyt, należy oświadczyć, jakie kredyty już się posiada. Banki mają możliwość sprawdzenia w Banku Informacji Kredytowej (BIK), czy klient posiada już kredyty, oraz czy kredyty są obsługiwane poprawnie. Ujawnienie tych informacji na etapie wypełniania i składania wniosku ma bardzo istotne znaczenie. Zatajenie na pewno będzie miało niekorzystny wpływ na ocenę wiarygodności i ewentualne przyznanie kredytu. Jeśli będziemy wnioskować o kredyty celowe, wtedy oprócz udokumentowania dochodów i oświadczenia o posiadanych już zobowiązaniach, trzeba będzie dostarczyć dokumenty wymagane przez regulamin. Do kredytu mieszkaniowego dokumenty świadczące o stanie prawnym mieszkania, tzn. kto jest jego właścicielem, czy ciążą na mi obciążenie hipoteczne itp., jeśli w trakcie budowy to oczywiście kosztorys i wszystkie dokumenty potrzebne do prowadzenia budowy, często wymagana jest wycena nieruchomości. Aby otrzymać kredyt studencki należy przedstawić zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta, a także konieczne będzie zaświadczenie o ilości członków gospodarstwa domowego i średnim miesięcznym dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie. W tym miejscu muszę wspomnieć o Rekomendacji T. Co to takiego, i jakie to ma znaczenie dla klientów chcących skorzystać lub korzystających z kredytu? W dniu 23 lutego 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego uchwaliła zbiór dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, czyli tzw. Rekomendację T. Banki tym samym zostały zobligowane do ich stosowania nie później niż od 23 sierpnia 2010 roku, za wyjątkiem kilku istotnych rekomendacji, dla których oczekiwany termin stosowania to 23 grudnia 2010 roku. W praktyce dla klienta oznacza to: Zwiększenie poziomu zabezpieczenia przy udzielaniu kredytów denominowanych w walucie obcej o 20 % Możliwość przeznaczenia nie więcej niż 50 % dochodów a la oób zarabiających powyżej srednie 65%, na obsługę kredytów. Kredyt hipoteczny będą mogły uzyskać tylko te osoby, które udokumentują swoje dochody. Znikną więc kredyty takie, gdzie wystarczyło oświadczenie kredytobiorcy o dochodach. Wprowadzenie jednolitych standardów oceny zdolności kredytowej. Dotychczas każdy bank w sposób dowolny wyliczał obciążenia kredytowe wynikające na przykład z przyznanych kart kredytowych. Wprowadzenie określonych sposobów obliczania spreadów (różnic kursowych) oraz wprowadzenie określonych sposobów informowania o tym klientów. Systematyczne monitorowanie zdolności kredytowej oraz wartości zabezpieczenia kredytu. Banki mają mieć także obowiązek podejmowania środków zaradczych, gdyby wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spadła. Jak obsługiwać kredyty? Najlepszym sposobem obsługi kredytu są spłaty rat za pośrednictwem ROR w banku, w którym ma się kredyt. Po pierwsze jest to bezpłatne, po drugie nie ma przesunięcia czasowego

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III. Miejscowość i data warsztatu NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA III Miejscowość i data warsztatu PLAN WARSZTATU 1. O projekcie Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III. 2. Podstawy bankowości internetowej w praktyce. 3. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych Warszawa, maj 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Definicja klienta firmy pożyczkowej.... 6 2 Dystrybucja pożyczek.... 7 2.1 Korzystanie z placówek... 7 2.2 Wizyta u klienta.... 7 2.3 Droga internetowa...

Bardziej szczegółowo

Senior w banku. Konsumencka kampania edukacyjna. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy

Senior w banku. Konsumencka kampania edukacyjna. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Senior w banku Konsumencka kampania edukacyjna Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Warszawa 2009 Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa tel. +22 634 0668 fax: +22 634 0667

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące...

Spis treści 6. Operacje pasywne banków i ich struktura... 2 7. Kapitały własne banku... 3 8. Bankowe rachunki depozytowe... 5 9. Lokaty bieżące... Spis treści 1 6. Operacje pasywne banków i ich struktura...2 6.1. Konstrukcja bilansów banków...2 6.2. Podział pasywów...2 7. Kapitały własne banku...3 7.1. Poziom udziału kapitałów własnych w pasywach

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE

REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7 REGULACYJNA ROLA PAŃSTWA NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE 7.1. WPROWADZENIE W ostatnich latach rynek kredytów konsumpcyjnych odgrywa coraz większą rolę w gospodarce światowej. Wielkość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

RRSO, czyli jak obliczyć całkowity koszt kredytu?

RRSO, czyli jak obliczyć całkowity koszt kredytu? 34 1 14 sierpnia 2014 r. pożyczki gotówkowe RRSO, czyli jak obliczyć całkowity koszt kredytu? Myśląc o wzięciu kredytu gotówkowego, zawsze należy postawić przed sobą dwa podstawowe pytania jakie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja Zakupy na odległość Konsument na rynku usług różnych Czy mam się obawiać

Bardziej szczegółowo