MINISTERSTWO Warszawa, EDUKACJI NARODOWEJ WARSZAWA AL. SZUCHA 25

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO Warszawa, 2009-08- 04 EDUKACJI NARODOWEJ 00 918 WARSZAWA AL. SZUCHA 25"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO Warszawa, EDUKACJI NARODOWEJ WARSZAWA AL. SZUCHA 25 DE-WZP-BS /09 (44) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nagród i materiałów promujących programy rządowe Radosna szkoła i Bezpieczna i przyjazna szkoła Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniŝej treść pytania dotyczącego SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Pytanie nr 1: Pytanie 1 dotyczy części D pkt 16 przy obydwu modelach: Zamawiający określił minimalny okres gwarancji komputerów przenośnych 36 miesięcy. Czy Zamawiający dopuszcza, aby okres gwarancji wynosił 24 miesiące? Producenci komputerów przenośnych udzielają gwarancji na sprzęt 12 miesięcy lub 24 miesiące. Zamawiający nie dopuszcza, aby okres gwarancji był krótszy niŝ 36 miesięcy. Pytanie nr 2: Jaką szerokość ma mieć smycz? Szerokość oferowanej smyczy ma wynosić 15mm. Pytanie nr 3: W rozdziale 2 pkt 4 SIWZ znajduje się informacja, iŝ: Zaoferowany sprzęt elektroniczny i multimedialny wymieniony w części D i F, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych musi spełniać warunki w zakresie efektywności energetycznej określone w specyfikacjach programu Energy Star. Wykonawca jest zobowiązany złoŝyć w tym zakresie stosowne oświadczenia (załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTOWY). Program Energy Star dotyczy urządzeń zasilanych bezpośrednio z gniazdka elektrycznego, takich jak monitory, komputery itd. W części F nasza firma chciałaby złoŝyć ofertę na tablice interaktywne zasilane kablem USB z komputera (tak jak np. mysz komputerowa czy klawiatura), w związku z tym wspomniana norma ich nie dotyczy.

2 W związku z powyŝszym, proszę o wykreślenie tej informacji ze Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia dla części F lub dopisanie, Ŝe ten wymóg dotyczy wyłącznie tablic zasilanych bezpośrednio z sieci elektrycznej. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. Pytanie nr 4: Dotyczy części D komputery przenośne - notebook. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania minimalne model komputera przenośnego, który nie jest wyposaŝony w modem analogowy? Technologia ta jest juŝ przestarzała i w nowoczesnych konstrukcjach nie jest stosowana. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. Pytanie nr 5: Dotyczy części D komputery przenośne - notebook. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania minimalne model komputera przenośnego, który jest wyposaŝony w złącze 1 x HDMI w miejsce 1 x S-Video? Złącze HDMI jest rozwiązaniem nowocześniejszym i umoŝliwia podłączenie obecnie uŝywanych na rynku urządzeń zewnętrznych. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. Pytanie nr 6: Dotyczy części D komputery przenośne - notebook. Czy Zamawiający w opisie oprogramowania biurowego w brzmieniu: Oprogramowanie w pełni kompatybilne z Microsoft Office miał na myśli jedynie oprogramowanie wyprodukowane przez firmę Microsoft? Określenie w pełni kompatybilne moŝe być rozumiane na wiele sposobów ze względu na ogromny zakres zastosowań tego oprogramowania. Zamawiający w opisie oprogramowania biurowego miał na myśli oprogramowanie kompatybilne, tj. składające się z co najmniej edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji i obsługujące pliki w szczególności w formacie.doc i.xls. Pytanie nr 7: Dotyczy części D komputery przenośne - netbook. Czy Zamawiający w opisie oprogramowania biurowego w brzmieniu: Oprogramowanie w pełni kompatybilne z Microsoft Office miał na myśli jedynie oprogramowanie wyprodukowane przez firmę Microsoft? Określenie w pełni kompatybilne moŝe być rozumiane na wiele sposobów ze względu na ogromny zakres zastosowań tego oprogramowania. Zamawiający w opisie oprogramowania biurowego miał na myśli oprogramowanie kompatybilne, tj. składające się z co najmniej edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji i obsługujące pliki w szczególności w formacie.doc i.xls. 2

3 Pytanie nr 8: Dotyczy części D komputery przenośne - notebook. Prosimy o udzielenie informacji, kto formalnie będzie właścicielem sprzętu oraz dołączonych licencji. Firma Microsoft, której produkty zostały wyspecyfikowane, stosuje licencjonowanie zarówno dla przedsiębiorstw, organizacji rządowych, organizacji edukacyjnych oraz uŝytkowników domowych. Zamawiający określił w Załączniku nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ D komputer przenośny notebook 12 sztuk w ust. 12 i 13 określił: system operacyjny Microsoft Windows Vista Home Premium PL lub inne rozwiązanie równowaŝne współpracujące z oprogramowaniem Microsoft Office oraz oprogramowanie biurowe zawierające w swoim pakiecie min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie w pełni kompatybilne z Microsoft Office. Postanowienia licencyjne muszą zakładać moŝliwość wykorzystania systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego zarówno przez przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne, jak i uŝytkowników prywatnych. Pytanie nr 9: Dotyczy części D komputery przenośne - netbook. Prosimy o udzielenie informacji, kto formalnie będzie właścicielem sprzętu oraz dołączonych licencji. Firma Microsoft, której produkty zostały wyspecyfikowane, stosuje licencjonowanie zarówno dla przedsiębiorstw, organizacji rządowych, organizacji edukacyjnych oraz uŝytkowników domowych. Zamawiający określił w Załączniku nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ D komputer przenośny netbook 12 sztuk w ust. 12 i 13 określił: system operacyjny Microsoft Windows XP Home PL lub inne rozwiązanie równowaŝne współpracujące z oprogramowaniem Microsoft Office oraz oprogramowanie biurowe zawierające w swoim pakiecie min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie w pełni kompatybilne z Microsoft Office. Postanowienia licencyjne muszą zakładać moŝliwość wykorzystania systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego zarówno przez przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne, jak i uŝytkowników prywatnych. Pytanie nr 10 W Załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ F- SPRZĘT ELEKTRONICZY I MULTIMEDIALNY- TABLICE INTERAKTYWNE w pkt 1 określono wymaganie: przekątna 78. Najbardziej popularnym rozmiarem tablic na rynku są tablice o przekątnej Czy Zamawiający dopuszcza tablicę interaktywną o przekątnej 77? Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ. Pytanie nr 11 W Załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ F- SPRZĘT ELEKTRONICZY I MULTIMEDIALNY- TABLICE INTERAKTYWNE w pkt 7 określono 3

4 wymaganie: akcesoria dodatkowe - marker, wskaźnik, gąbka, przewód USB. Tablice z pisakiem elektronicznym nie mają fizycznie gąbki, ale funkcja ta jest emulowana (ten sam pisak jest markerem i gąbką jednocześnie). Czy Zamawiający dopuszcza tablicę interaktywną z pisakiem elektronicznym, który emuluje funkcję gąbki? Tak, zamawiający dopuszcza tablicę interaktywną z urządzeniem emulującym funkcję gąbki. Pytanie nr 12 W Załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ F- SPRZĘT ELEKTRONICZY I MULTIMEDIALNY- TABLICE INTERAKTYWNE w pkt 7 określono wymaganie: akcesoria dodatkowe - marker, wskaźnik, gąbka, przewód USB. Czy Zamawiający dopuszcza tablicę interaktywną bez wskaźnika, ale posiadającą dwa urządzenia wskazujące - markery? Pytanie nr 14 W Załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ E - SPRZĘT ELEKTRONICZNY I MULTIMEDIALNY-PROJEKTORY w pkt 1 określono wymaganie: technologia wyświetlania - DLP. Obecnie najpopularniejsze na rynku są dwie technologie wyświetlania obrazu LCD i DLP. Obrazy uzyskane przy zastosowaniu obydwu technologii nie róŝnią się między sobą. Czy Zamawiający dopuści jako spełniający wymaganie projektory wykonane w technice LCD? Pytanie nr 15 W Załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ E - SPRZĘT ELEKTRONICZNY I MULTIMEDIALNY-PROJEKTORY w pkt 4 określono wymaganie: kontrast - min. 2000:1. Parametr ten jest ściśle związany z technologią DLP. Projektory wykonane w technice LCD posiadają kontrast około 500:1. Efekt końcowy dla uŝytkowników jest taki sam, tak więc, czy Zamawiający dopuści jako spełniający wymagania projektor o kontraście 500:1? Pytanie nr 16 W Załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ E - SPRZĘT ELEKTRONICZNY I MULTIMEDIALNY-PROJEKTORY w pkt 10 określono wymaganie: pobór mocy - max 285 W. W większości projektorów o jasności 2000 ANSI pobór mocy to W, czy Zamawiający dopuści jako spełniający wymagania projektor o poborze mocy W? 4

5 Pytanie nr 17 W Załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ E - SPRZĘT ELEKTRONICZNY I MULTIMEDIALNY-PROJEKTORY w pkt 2 określono wymaganie: rozdzielczość 1280x720. Najpopularniejszą i najbardziej uniwersalną rozdzielczością podstawową projektorów jest obecnie 1024x768. Wszystkie te projektory mają równieŝ moŝliwość wyświetlenia obrazu o rozdzielczości 1280 x720, 1280x800 itp. Projektory o rozdzielczości 1024x768 są optymalnym rozwiązaniem do prezentacji z komputera np. do współpracy z tablicą interaktywną) jak i do wyświetlania obrazu z odtwarzacza DVD, odbiornika satelitarnego itp. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści jako spełniający wymagania projektor o rozdzielczości podstawowej 1024x768? Pytanie nr 18 Dotyczy części A. Czy podany przez Zamawiającego rozmiar nadruku: maks ¾ powierzchni dotyczy zadruku z jednej strony czy z obu stron artykułów 1-6? Podany przez Zamawiającego rozmiar nadruku ¾ powierzchni dotyczy zadruku z jednej strony dla artykułów 1, 2, 4, 5, 6. Dla artykułu 3- Koszulki z nadrukiem, zgodnie z SIWZ nadruk ma znajdować się z przodu w górnej lewej części (na piersi) oraz z tyłu (na plecach)- rozmiar nadruku 9 cm x 19 cm. W związku z powyŝszym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na dostawę nagród i materiałów promujących programy rządowe Radosna szkoła i Bezpieczna i przyjazna szkoła w następujący sposób: I. w Rozdziale 16 SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert : 1. Miejsce składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr Termin składania ofert r. godz. 10: Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Termin otwarcia ofert r. o godz. 10:30. otrzymuje brzmienie: 1. Miejsce składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr Termin składania ofert r. godz. 11: Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Termin otwarcia ofert r. o godz. 11:30. II. w Załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ A- ARTYKUŁY PROMUJĄCE PROGRAMY RZĄDOWE- MATERIAŁY PROMOCYJNE 1. Długopis z nadrukiem - rozmiar nadruku: maks. ¾ powierzchni plastikowej części korpusu, 5

6 - rozmiar nadruku: maks. ¾ powierzchni plastikowej części korpusu, nadruk jednostronny, 2. Komplety piśmiennicze- długopis + ołówek automatyczny w etui. Na długopisie i ołówku umieszczone nadruki. - rozmiar nadruku: maks. ¾ powierzchni korpusu. - rozmiar nadruku: maks. ¾ powierzchni korpusu, nadruk jednostronny 4. Kubek z uchwytem i nadrukiem - rozmiar nadruku: maks. ¾ powierzchni kubka. - rozmiar nadruku: maks. ¾ powierzchni kubka, nadruk jednostronny na zewnętrznej stronie kubka. 5. Torba materiałowa z uchem i z nadrukiem - rozmiar nadruku: maks. ¾ powierzchni torby, - rozmiar nadruku: maks. ¾ powierzchni torby, nadruk jednostronny. 6. Pendrive z nadrukiem - rozmiar nadruku: maks. ¾ powierzchni pendrive - rozmiar nadruku: maks. ¾ powierzchni pendrive, nadruk jednostronny 7. Smycz z nadrukiem - materiał: tkanina poliestrowa, - wykończenie: metalowy karabińczyk i plastikowa złączka, - barwienie dwustronne, - nadruk: sublimacja, full color, Ilość: 600 sztuk. otrzymuje brzmienie: 7. Smycz z nadrukiem - materiał: tkanina poliestrowa, - wykończenie: metalowy karabińczyk i plastikowa złączka, - barwienie dwustronne, - nadruk: sublimacja, full color, - szerokość: 15 mm. Ilość: 600 sztuk. CZEŚĆ D- SPRZĘT ELEKTRONICZNY I MULTIMEDIALNY- KOMPUTERY PRZENOŚNE KOMPUTER PRZENOŚNY- NOTEBOOK -12 szt. 12 System operacyjny Microsoft Windows Vista Home Premium PL lub inne rozwiązanie 13 Oprogramowanie biurowe otrzymuje brzmienie: równowaŝne współpracujące z oprogramowaniem Microsoft Office Zawierające w swoim pakiecie min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie w pełni kompatybilne z Microsoft Office. 12 System operacyjny Microsoft Windows Vista Home Premium PL lub inne rozwiązanie równowaŝne współpracujące z oprogramowaniem Microsoft Office. Postanowienia licencyjne muszą zakładać moŝliwość wykorzystania oprogramowania zarówno przez przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne, jak i uŝytkowników prywatnych. 13 Oprogramowanie biurowe Zawierające w swoim pakiecie min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie w pełni kompatybilne z 6

7 Microsoft Office, tj. składające się z co najmniej edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji i obsługujące pliki w szczególności w formacie.doc i.xls. Postanowienia licencyjne muszą zakładać moŝliwość wykorzystania oprogramowania zarówno przez przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne, jak i uŝytkowników prywatnych. KOMPUTER PRZENOŚNY- NETBOOK- 12 szt. 12 System operacyjny Microsoft Windows XP Home PL lub inne rozwiązanie równowaŝne 13 Oprogramowanie biurowe otrzymuje brzmienie: współpracujące z oprogramowaniem Microsoft Office. Zawierające w swoim pakiecie min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie w pełni kompatybilne z Microsoft Office. 12 System operacyjny Microsoft Windows XP Home PL lub inne rozwiązanie równowaŝne współpracujące z oprogramowaniem Microsoft Office. Postanowienia licencyjne muszą zakładać moŝliwość wykorzystania oprogramowania zarówno przez przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne, jak i uŝytkowników prywatnych. 13 Oprogramowanie biurowe Zawierające w swoim pakiecie min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie w pełni kompatybilne z Microsoft Office, tj. składające się z co najmniej edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji i obsługujące pliki w szczególności w formacie.doc i.xls. Postanowienia licencyjne muszą zakładać moŝliwość wykorzystania oprogramowania zarówno przez przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne, jak i uŝytkowników prywatnych. CZĘŚĆ F- SPRZĘT ELEKTRONICZY I MULTIMEDIALNY- TABLICE INTERAKTYWNE TABLICA INTERAKTYWNA 5 sztuk 7 Akcesoria dodatkowe Marker, wskaźnik, gąbka, przewód USB 7 Akcesoria dodatkowe Marker, wskaźnik, gąbka (Zamawiający dopuszcza urządzenie emulujące funkcję gąbki), przewód USB III. w Załączniku nr 4 do SIWZ Specyfikacja techniczna CZEŚĆ D- SPRZĘT ELEKTRONICZNY I MULTIMEDIALNY- KOMPUTERY PRZENOŚNE 12 System operacyjny 13 Oprogramowa nie biurowe KOMPUTER PRZENOŚNY- NOTEBOOK -12 szt. Microsoft Windows Vista Home Premium PL lub inne rozwiązanie równowaŝne współpracujące z oprogramowaniem Microsoft Office Zawierające w swoim pakiecie min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie w pełni kompatybilne z Microsoft Office. 7

8 12 System operacyjny 13 Oprogramowa nie biurowe 12 System operacyjny 13 Oprogramowa nie biurowe Microsoft Windows Vista Home Premium PL lub inne rozwiązanie równowaŝne współpracujące z oprogramowaniem Microsoft Office. Postanowienia licencyjne muszą zakładać moŝliwość wykorzystania oprogramowania zarówno przez przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne, jak i uŝytkowników prywatnych. Zawierające w swoim pakiecie min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie w pełni kompatybilne z Microsoft Office, tj. składające się z co najmniej edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji i obsługujące pliki w szczególności w formacie.doc i.xls. Postanowienia licencyjne muszą zakładać moŝliwość wykorzystania oprogramowania zarówno przez przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne, jak i uŝytkowników prywatnych. KOMPUTER PRZENOŚNY- NETBOOK- 12 szt. Microsoft Windows XP Home PL lub inne rozwiązanie równowaŝne współpracujące z oprogramowaniem Microsoft Office. Zawierające w swoim pakiecie min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie w pełni kompatybilne z Microsoft Office. 12 System operacyjny 13 Oprogramowa nie biurowe Microsoft Windows XP Home PL lub inne rozwiązanie równowaŝne współpracujące z oprogramowaniem Microsoft Office. Postanowienia licencyjne muszą zakładać moŝliwość wykorzystania oprogramowania zarówno przez przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne, jak i uŝytkowników prywatnych. Zawierające w swoim pakiecie min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie w pełni kompatybilne z Microsoft Office, tj. składające się z co najmniej edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji i obsługujące pliki w szczególności w formacie.doc i.xls. Postanowienia licencyjne muszą zakładać moŝliwość wykorzystania oprogramowania zarówno przez przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne, jak i uŝytkowników prywatnych. 8

9 CZĘŚĆ F- SPRZĘT ELEKTRONICZY I MULTIMEDIALNY- TABLICE INTERAKTYWNE TABLICA INTERAKTYWNA 5 sztuk 7 Akcesoria dodatkowe Marker, wskaźnik, gąbka, przewód USB 7 Akcesoria dodatkowe Marker, wskaźnik, gąbka (Zamawiający dopuszcza urządzenie emulujące funkcję gąbki), przewód USB 9

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZSO - 272.2.2012, który będzie stanowił jednocześnie załącznik do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU 1. Przenośny komputer

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA UZASADNIENIE. Zamawiający w wyniku czynności badania i oceny ofert odrzucił oferty wszystkich wykonawców.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA UZASADNIENIE. Zamawiający w wyniku czynności badania i oceny ofert odrzucił oferty wszystkich wykonawców. Nowy Sącz, dnia 03.01. 2014 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych na potrzeby projektu Sądecka

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011

Iława, dnia 17.03.2011r. Do wszystkich zainteresowanych wykonawców. Znak sprawy ZP.341-1/2011. Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Iława, dnia 17.03.2011r Do wszystkich zainteresowanych wykonawców Znak sprawy ZP.341-1/2011 Pismo znak ZP.341-1/1/2011 Dotyczy: postępowania znak ZP.341-1/2011 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

CYFROWA SZKOŁA - Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnej

CYFROWA SZKOŁA - Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do siwz 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy: komputera przenośnego uczniowskiego szt., komputera przenośnego nauczycielskiego 10 szt., szafki do przechowywania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe Znak sprawy: SZP.272.19.2014

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe Znak sprawy: SZP.272.19.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ... (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa towaru Opis Ilość Przenośny komputer - ekran o przekątnej co najmniej,6 20 dla ucznia, wraz z - wydajność komputera w teście MobileMark*2007

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputery przenośne (typu notebook) z oprogramowaniem 16 szt. Zastosowanie Procesor Komputer przenośny typu notebook z ekranem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ZADANIE 3 Dostawa sprzętu biurowo-komputerowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ZADANIE 3 Dostawa sprzętu biurowo-komputerowego Załącznik nr 6.3. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce (pieczęć adresowa Wykonawcy) SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ZADANIE 3 Dostawa sprzętu biurowo-komputerowego 1.

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011 Łódź, dnia 19 kwietnia 2011 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 35/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo