JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)"

Transkrypt

1 Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa Odwiedź naszą stronę internetową:

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Zastosowanie Dane techniczne Standardowe wyposażenie Budowa i zasada działania czujnika Zasada działania czujnika Regulacja, wskaźniki i panel kontrolny Działanie detektora Rx Budowa detektora Budowa Rx Budowa Tx Zestaw montażowy (MK) Środki bezpieczeństwa Procedura montażu Wymagania dotyczące przygotowania sektora i rozmieszczenia Rx i Tx Montaż detektora Podłączenie detektorów Przygotowanie detektora do pracy i regulacja Przygotowanie detektora do pracy Regulacja ustawienia nadajnika i odbiornika Kalibracja i programowanie komputerem odbiornika Rx (Setup) Sprawdzenie stanu technicznego Sprawdzenie pracy czujnika Okresowa konserwacja Usuwanie usterek Przechowywanie Dane techniczne Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 2

3 0,85 m JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) 1. WPROWADZENIE Niniejsza instrukcja serwisowa zawiera opis obsługi i działania bistatycznego czujnika bariery mikrofalowej Forteza PC 200, Forteza PC 100, Forteza PC 50 (liczba oznacza długość strefy wykrywania). W tym dokumencie znajdują się informacje niezbędne do utrzymania prawidłowej pracy detektora (użytkowania, transportu, przechowywania i konserwacji).. W niniejszej instrukcji stosowane są następujące skróty: Tx - nadajnik Rx - odbiornik. 2. ZASTOSOWANIE 2.1. Detektor przeznaczony jest do ochrony obwodowej obszaru i wykrywa wejście intruza w pozycji wyprostowanej lub zgiętej (czołgający się) na teren chroniony Detektor jest przystosowany do pracy ciągłej na zewnątrz i utrzymuje swoje parametry w zakresie temperatur od -40 C do +65 C i wilgotności względnej powietrza do 98% w temp. +35 C. 3. DANE TECHNICZNE 3.1. Poszczególne wersje Fortez PC różnią się zalecaną długością strefy wykrywania: Forteza PC m Forteza PC m Forteza PC m 3.2. Konfiguracja i wymiary strefy wykrywania przedstawione są na rys i w tabeli 3.1. Strefa wykrywania detektora ma formę rozciągniętej elipsoidy o owalnym przekroju poprzecznym. Intruz przekraczający strefę ochronną zakłóca pole elektromagnetyczne, którego zmiany rejestruje odbiornik i generuje alarm. L Tx Rx h b Axis of the Detection zone 1-2 m Rys.3.1. Wymiary strefy wykrywania L- Długość sektora; h- Wysokość strefy detekcji; b- Szerokość strefy detekcji. Na rys i w tabeli 3.1. wysokość (h) i szerokość (b) strefy detekcji są podane w środkowej części strefy. Od tego miejsca w kierunku odbiornika i nadajnika wysokość i szerokość równomiernie maleje, odpowiednio do geometrii położenia odbiornika i nadajnika. Tabela 3.1. Wymiary, maksimum, (m) Długość sektora L (m) h 1,4 1,6 1,8 b 0,5 0,7 1,0 1, 5 2, 1 Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 3

4 3.3. Zalecane odległości ścian budynków i innych nieruchomych obiektów od osi strefy wykrywania w zależności od długości strefy, powinny być następujące: 80 do 200 m 1,1 m minimum 25 do 80 m 0,8 m minimum 10 do 25 m 0,4 m minimum Detektor generuje alarm w momencie gdy: - Intruz przecina strefę wykrywania (prostopadle do osi) z prędkością 0,3 do10 m/sek. w pozycji wyprostowanej lub zgiętej (czołganie się), minimalne prawdopodobieństwo wykrycia 98%; Alarm jest generowany przez rozwarcie styków elektronicznego przekaźnika na czas co najmniej 3 sekundy. Sygnał ten jest wysyłany z odbiornika Rx przewodami koloru brązowego i pomarańczowego oznaczonymi, jako "NC" (normalnie zamknięte). Uwaga. W odległości 3 do 5 m od podpór, na których Tx i Rx są zainstalowane, prawdopodobieństwo wykrycia intruza w pozycji zgiętej (czołgający się) wynosi mniej niż 98%, ponieważ człowiek może poruszać się poniżej strefy detekcji Detektor generuje sygnał usterki w przypadku: - Braku sygnału z nadajnika Tx. - Braku zasilania lub kiedy napięcie spadnie poniżej 9 V. - Uszkodzenia odbiornika Rx lub nadajnika Tx. Generowany jest stały sygnał usterki (blokady) w postaci przerwy styków przekaźnika optoelektronicznego wyprowadzonych brązowym i pomarańczowym przewodem z oznaczeniem NC ; NC Dopuszczalne parametry przekaźnika optoelektronicznego: maksymalny prąd przełączania 0,1 A; maksymalne napięcie 50 V, maksymalny opór 100 omów w stanie zamkniętym "NC" (z elementami ochrony przeciwprzepięciowej) Usunięcie lub otwarcie pokrywy tylnej odbiornika Rx lub nadajnika Tx generuje alarm sabotażowy. Styki sabotażowe "TAMPER" odbiornika wyprowadzone są oddzielnie czarnym i żółtym przewodem oznaczonym TAMPER. Parametry styków sabotażu: prąd max. 0,2 A przy napięciu do 80 V DC Zasilanie detektora: 9 do 30 V DC z dopuszczalną maksymalną pulsacją do 0,02 V. Maksymalny pobór prądu odbiornika Rx i nadajnika Tx wynosi po 35 ma przy 24 V DC Detektor nie generuje alarmu z powodu: - Opadów deszczu, śniegu, lub gęstej mgły. - Promieniowania słonecznego. - Wiatru wiejącego z prędkością do 30 m/sek. - Poruszających się obiektów o wymiarach do 0,2 m (ptaków lub małych zwierząt) w strefie wykrywania w odległości ponad 5 m od odbiornika Rx lub nadajnika Tx. - Nierówności terenu strefy wykrywania do ± 0,3 m. - Pokrywy śniegu (bez dodatkowych regulacji) do wysokości 0,5 m. - Trawy o wysokości do 0,3 m. - Wpływu emisji fal UKF z zakresu MHz o mocy do 40 W w odległości powyżej 6 m Detektor jest odporny na EMI: impulsy napięcia w obwodach zasilania, przerwy zasilania głównego, wyładowania elektrostatyczne i pola elektromagnetyczne Obwody wejściowe odbiornika i nadajnika są zabezpieczone przed wyładowaniami atmosferycznymi w czasie burzy (przepięcia) Żywotność detektora wynosi 8 lat Maksymalne wymiary jednostki bez zestawu montażowego: Nadajnik Tx 211x130x105 mm Odbiornik Rx 211x130x105 mm Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 4

5 3.14. Maksymalna masa urządzeń z zestawem montażowym: Nadajnik Tx 1,2 kg. Odbiornik Rx 1,2 kg. 4. STANDARDOWE WYPOSAŻENIE Zestaw detektora zawiera: 1. Odbiornik: 1 szt. 2. Nadajnik: 1 szt. 3. Zestaw montażowy: - Uchwyt - 2 szt. - Obejmy - 4 szt. 4. Zestaw narzędzi i akcesoriów, w tym: - Kabel połączeniowy detektora. - Klucz S8x Instrukcja serwisowa montażu. 6. Opakowanie. 5. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA CZUJNIKA 5.1. Zasada działania czujnika Bistatyczny czujnik mikrofalowy. Zasada działania czujnika polega na wytworzeniu pola elektromagnetycznego pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Dzięki wysokiej częstotliwości pracy (10,525 GHz) wytwarzana jest wąska strefa wykrywania w formie rozciągniętej elipsoidy o owalnym przekroju poprzecznym (rys. 3.1.). Intruz przekraczający strefę ochronną zakłóca pole elektromagnetyczne, którego zmiany rejestruje odbiornik i generuje alarm. Konfiguracja strefy wykrywania przedstawiona jest na rys. 3.1., a w tabeli 3.1. podane są jej wymiary przekrojowe dla trzech wykonań detektora, w zależności od długości strefy wykrywania, gdzie odbiornik Rx i nadajnik Tx zamontowane są na wysokości 0,85 m Intruz przekraczający strefę wykrywania powoduje zmiany wielkości sygnału na wejściu odbiornika. Sygnał po wzmocnieniu jest porównywany z wartością progową za pomocą specjalnego algorytmu. Jeśli zmiana sygnału na wejściu Rx jest spowodowana przez przejście człowieka, odbiornik generuje alarm przez rozwarcie styków wyjściowych przekaźnika Sygnał na wejściu odbiornika może zmieniać się pod wpływem innych czynników, współmiernych z ruchem intruza, jak: deszcz, trawa, małe zwierzęta, zakłócenia elektromagnetyczne, kołysanie gałęzi drzew, bramy wejściowe do strefy detekcji. Inne przyczyny, które mogą wpływać na poziom sygnału wejściowego to np. sąsiednia lokalizacja dużych budynków, obiekty w strefie wykrywania lub blisko ogrodzenia, ściany, nierówności terenu, śnieg, wysoka trawa. W przypadku obecności dużych odbić i interferencji sygnału należy odpowiednio przygotować strefę wykrywania. Wieloprogowy algorytm obliczeń detektora pozwala na zmniejszenie liczby alarmów wywołanych przez zakłócenia. Uwaga. Dlatego konieczne jest przestrzeganie zaleceń podanych w podrozdziale 8.1! 5.2. Regulacja, wskaźniki i panel kontrolny Ustawienie wartości progowych odbiornika generujących alarm. Operator ustala je podczas regulacji kontrolera czułości za pomocą oprogramowania zainstalowanego w komputerze, z którym czujnik jest połączony poprzez konwerter RS-485. Ustalenie progu czułości realizowane przez zmianę głównego parametru może być wykonane w dwóch trybach regulacji: a) automatycznie, b) ręcznie. Ręczne ustawienie czułości nie jest zalecane Poziom sygnału wejściowego jest mierzony w programie zainstalowanym w komputerze, z którym czujnik jest połączony. Prawidłowe działanie detektora zapewnia uzyskanie napięcia w zakresie wartości napięć od 3 do 200 mv. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 5

6 Wskaźnik "LED" Rx pokazuje tryb pracy detektora: - Ciągłe świecenie oznacza generowanie alarmu i stan gotowości detektora. - Wskaźnik wyłączony (nie świeci) oznacza stan czuwania detektora Podczas regulacji Rx i Tx na maksima sygnału z anten kierunkowych (tryb "Calibration"), wzmacniacz przechodzi z trybu regulacji w tryb online Na tylnym panelu jednostek Rx i Tx znajduje się "normalnie zamknięty" styk sabotażowy, który zabezpiecza przed nieautoryzowanym otwarciem urządzenia. W normalnych warunkach pracy styki sabotażowe są zwarte, po otwarciu tylnego panelu są one rozwierane. Przewody obwodu sabotażowego oznaczone jako "TAMPER" mają kolory żółty i biały Działanie detektora Rx Prawidłową pracę detektora zapewni właściwa kolejność prac montażowych: - Przygotowanie strefy ochrony. - Położenie kabli sygnałowych i zasilania. - Instalacja odbiornika i nadajnika. - Podłączenie czujnika (podłączenie zasilania i kabli sygnałowych alarmu) - Ustawienie (pozycjonowanie) anten odbiornika i nadajnika. - Regulacja czułości odbiornika (tryb automatyczny lub ręczny). Procedura montażu i strojenia opisana jest w punktach 7, 8 i Detektor posiada następujące tryby pracy: - Stan gotowości (przerwanie kontaktu) - Sygnał alarmowy (styk rozwarty) - Tamper odbiornika (styk obwodu sabotażowego jest otwarty) Urządzenie sterujące w odbiorniku analizuje odebrany sygnał i steruje stykami przekaźnika (generuje sygnał alarmu). Urządzenia sterujące odbiornika zapewniają też kontrolę styków przekaźnika Konieczna jest również okresowa kontrola stanu technicznego detektora i jego pracy. Częstotliwość kontroli stanu technicznego opisana jest w punkcie BUDOWA DETEKTORA Detektor składa się z oddzielnych jednostek Rx i Tx (odbiornik i nadajnik) umieszczonych w bryzgoszczelnych i pyłoszczelnych obudowach Budowa odbiornika Rx. Odbiornik zamocowany jest na słupku w sposób pokazany na rys Jednostka odbiornika oznaczona jest 4. Tworzywo przodu obudowy 5 jest przezroczyste dla fal radiowych, sklejone jest z tylną częścią materiałem uszczelniającym. W spodniej części obudowy znajdują się dwa otwory zapobiegające kondensacji pary wodnej wewnątrz jednostki. Po otwarciu pokrywy 6, uzyskujemy dostęp do elementów kontroli, regulacji, wskaźników i zacisków do podłączenia terminala. Odbiornik jest połączony z urządzeniem sterującym za pomocą kabla ośmioprzewodowego 8. Jednostka odbiornika jest zamontowana na podstawie (słupek) 1 za pomocą uchwytu 2 i dwóch obejm 13. Uchwyt umożliwia poziomy obrót urządzenia o kąt do 65 oraz pionowo, w górę pod kątem do 30, w dół pod kątem do 45 (po poluzowaniu śrub 12). Lokalizacja i oznakowanie zacisków, elementów kontroli, regulacji i wskaźników znajdujących się pod pokrywą 6 pokazane jest na rys. 6.2 (a) Budowa nadajnika Tx Budowa nadajnika i jego zamocowanie jest takie same jak odbiornika (patrz rys. 6.1.). Różnią się tylko wewnętrznymi elementami: pod pokrywą 6 pokazane na rys. 6.2 (b), kabel 8 nadajnika ma cztery przewody, zamiast ośmiu. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 6

7 6.3. Zestaw montażowy (MK) Zestaw montażowy zawiera dwa uchwyty i cztery obejmy do montażu jednostek odbiornika i nadajnika na słupku. 1 słupek 1 szt. 8 kabel 1 szt. 2 uchwyt 1 szt. 9 pierścień 1 szt. 3 podkładka sprężysta 2 szt. 10 nakrętka M6 1 szt. 4 odbiornik/nadajnik 1 szt. 11 podkładka M6 2 szt. 5 przód obudowy 1 szt. 12 śruba M6x16 1 szt. 6 pokrywa 1 szt. 13 obejmy 2 szt. 7 rurka karbowana 1 szt. Rys Sposób mocowania detektora na słupku. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 7

8 Rx 1 wskaźnik "LED" 2 styk sabotażowy "TAMPER" 3 przycisk "PWR" 4 tabela oznakowania przewodów kabla 5 gniazdo "RS 485" Tx 1 wskaźnik "LED" 2 styk sabotażowy "TAMPER" 3 przycisk "PWR" 4 tabela oznakowania przewodów kabla 5 przycisk "FREQ CH" Rys Rozmieszczenie elementów kontroli i regulacji pod pokrywą detektora. Uwaga. Producent stale podnosi jakość i niezawodność swoich wyrobów, dlatego niektóre wykonania detektorów mogą się różnić od tych, pokazanych w dokumentacji. Niemniej jednak, dane techniczne są w dalszym ciągu aktualne. 7. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 7.1. Podczas montażu należy przestrzegać norm bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi do napięcia 1000 V, co zapobiegnie możliwości uszkodzenia detektora Kable można układać i podłączać do złączy tylko wtedy, gdy napięcie zasilania jest wyłączone Zabrania się montażu i konserwacji detektora podczas burzy i przed burzą. 8. PROCEDURA MONTAŻU 8.1. Wymagania dotyczące przygotowania strefy ochrony i rozmieszczenie Rx i Tx Dla poprawnego działania czujniki powinny być zamontowane na jednym z następujących rodzajów gruntu: asfalt, beton, ziemia, glina, żwir i trawa (skoszona). Sektor, w którym znajdują się nadajnik i odbiornik powinien spełniać następujące wymagania: a) w pobliżu strefy wykrywania nie może być luźnego, ruchomego piasku i ziemi, której struktura może się zmieniać, nie powinno też być wody (zwłaszcza wzdłuż strefy wykrywania). b) wysokość nierówności terenu nie powinna przekraczać +0,3 m. Jeśli nierówności powierzchni strefy ochrony przekraczają +0,3 m, wykrywalność detektora może być mniejsza. W tym przypadku należy wykonać próbny montaż czujnika i sprawdzić wykrywalność. c) wysokość trawy nie powinna przekraczać 0,3 m; d) wysokość pokrywy śniegu nie powinna przekraczać 0,5 m; e) maksymalne nachylenie terenu sektora może wynosić 45º; f) pojedyncze obiekty stałe (np. słupy, drzewa bez dolnych gałęzi) mogą być usytuowane w odległości minimum 0,5 m od osi strefy wykrywania; Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 8

9 g) w sektorze nie powinny znajdować się krzewy i drzewa, których liście poruszają się, itp. w odległości 0,7 m od osi połączenia Rx i Fx; i) czujnik powinien być zainstalowany co najmniej 30 m od linii energetycznych o napięciu kv. Jeśli okablowanie jest równoległe do linii energetycznych, należy położyć je pod ziemią. W tym przypadku zaleca się użycia pierścieni ferrytowych, aby uniknąć zakłóceń. h) obszar na szerokości sektora powinien spełniać warunki przedstawione w pkt Czujnik może być zainstalowany, jeżeli szerokość sektora jest mniejsza. W tym przypadku, jeśli napięcie w trybie "Calibration mode" (pkt. 9.2.) jest mniejsze niż 10 mv, konieczna jest zmiana ustawienia w miejscu mocowania odbiornika i nadajnika na słupku. Np. jeśli Odb. i Nad. są skierowane na lewo od miejsca mocowania, obróć uchwyt detektora na słupku o 180º i zablokuj uchwyt w płożeniu na prawo od podstawy. Jeśli to nie przyniesie poprawy i napięcie "Calibration mode" jest mniejsze niż 10 mv, niezbędne jest przeprowadzenie kolejnych prób i w zależności od ich wyniku, podjęcie decyzji o możliwości pracy czujnika w tych warunkach Montaż detektora Zaznacz miejsce, w którym ma zostać zamontowana podstawa detektora. Aby uszczelnić obszar ochrony i uniknąć martwych stref pod anteną, konieczne jest zapewnienie nakładania się kolejnych sektorów ochrony (patrz rys i 8.2.). Nakładanie się stref wykrywania pozwoli na wyeliminowanie możliwości pokonania ich pod lub nad nadajnikiem (odbiornikiem) blisko miejsca zamocowania. Konfigurację nakładających się stref uzyskujemy montując czujniki w rogach obszaru chronionego. Aby ochrona była skuteczna, minimalna długość nakładających się stref musi wynosić co najmniej 4 do 5 m dla normalnie krzyżującej się instalacji i 8 do 10 m dla instalacji równolegle krzyżującej się (w odległości 0,5 m od osi) Montaż słupków. Jako podpory zaleca się stosowanie rur metalowych lub azbestowocementowych o średnicy 50 do 90 mm. Wysokość podpory nad powierzchnią ziemi pokazana jest na rys W miejscach gdzie może być dużo śniegu, słupek powinien mieć wysokość ponad 1,5 m od powierzchni gruntu. Rx1 Rx3 Rx2 Tx2 Tx1 Tx3 Rys Instalacja bez martwych stref nakładających się systemów Forteza. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 9

10 Tx2 Tx1 2 3 m 2 3 m Rx1 Rx2 Rys Instalacja dwóch nakładających się systemów, likwidująca martwą strefę. Uwaga: Aby uniknąć zakłóceń między sąsiadującymi czujnikami, można ustawić je na różne częstotliwości (nie zapomnij zmienić częstotliwości odbiornika i nadajnika w sposób podany w instrukcji). Uwaga: Należy unikać instalacji w miejscach, gdzie odbite sygnały mikrofalowe (od metalowych ogrodzeń i innych obiektów metalowych lub obiektów mokrych po deszczu i śniegu) mogą powodować zakłócenia i fałszywe alarmy Podstawa słupków zakopana w ziemi powinna być zalana betonem. Użytkownik może zastosować różne warianty montażu detektora (np. na płocie lub ścianie) na podstawie wyników ustawienia próbnego. Kształt konfiguracji strefy wykrywania zależy od docelowego miejsca montażu czujników. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zainstalowanie dwóch urządzeń na jednym słupku, ale te dwie jednostki muszą być identyczne (dwa nadajniki lub dwa odbiorniki) Położenie głównych kabli według projektu systemu ochrony. Montaż uchwytów odbiornika i nadajnika na słupkach. Uchwyty Rx i Tx powinny mieć możliwość regulacji ustawienia. Wysokość montażu uchwytów powinna wynosić około 80 do 90 cm (jeśli nie ma śniegu) jak pokazano na rys.3.1. Uchwyty mocuje się do słupków dwoma obejmami (patrz rys. 6.1) Zamocuj odbiornik i nadajnik do uchwytów za pomocą śrub 12 (rys. 6.1). UWAGA! Prawidłowe położenie Rx i Tx w uchwycie kabel wyjściowy powinien wychodzić z dolnej części obudowy! UWAGA! Aby zmniejszyć poziom zakłóceń elektromagnetycznych indukowanych w przewodach zasilających, zaleca się montować zasilacz SU w odległości mniejszej niż 300 m od miejsca, w którym zainstalowane są detektory Podłączenie detektorów Podłącz zasilacz (SU), obwody sygnałowe i RS-485. Odbiornik i nadajnik podłączone są osobnymi kablami, których przewody są oznakowane kolorami. Sposób oznakowania przewodów kabla podany jest w tabeli 8.1. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 10

11 Tabela 8.1 Rx Tx Obwód Kolor Przeznaczenie Obwód Kolor Przeznaczenie + czerwony + czerwony Napięcie Napięcie zasilania - niebieski - niebieski zasilania TAMPER żółty Styki obwodu TAMPER żółty Styki obwodu TAMPER czarny sabotażu TAMPER czarny sabotażu NC pomarańcz. Styki przekaźnika NC brązowy alarmu RS A biały Kontakty interfejsu RS B zielony RS-485 Ostrzeżenie: Nie wolno otwierać obudowy czujnika, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia! Uwaga: Zawsze należy używać oddzielnych przewodów dla obwodu zasilania i przewodów dla obwodu sygnału alarmowego, aby uniknąć nieoczekiwanych alarmów. Uwaga: Maksymalny prąd styków przekaźnika alarmu wynosi 0,1 A przy 30 V DC. Uwaga: Wszystkie połączenia elektroniczne powinny być wykonywane przy wyłączonym zasilaniu. Uwaga: Jeżeli długość kabla sygnałowego jest dłuższa niż 100 m, należy użyć zewnętrznego przekaźnika alarmu w celu uniknięcia problemów (tylko przy standardowej FORTEZIE 200 PC) Rodzaj i nominalna wartość elementu w pętli systemu alarmowego (rezystor, kondensator, dioda) zależą od rodzaju centralki alarmowej. Detektor zwykle podłączony jest do centralki alarmowej, w której do kontroli obwodu przewodów sygnalizatorów służy najczęściej opornik (2,2 kohm). Nominalna wartość tego rezystora powinna uwzględniać oporność styków detektora (100 Ohm) i oporność przewodów systemu ochrony (w zależności od typu kabla i jego długości) Kontakty sabotażu ("TAMPER") odbiornika lub nadajnika mogą być podłączone do urządzenia sterującego (centralki alarmowej) osobnymi przewodami. W tym przypadku użytkownik otrzymuje informacje o otwarciu pokrywy danej jednostki odbiornika oddzielnym torem. Wariant drugi: styki przekaźników poszczególnych odbiorników są połączone w szereg. W tym przypadku generowany będzie alarm, jeżeli nastąpi otwarcie pokrywy jednego z odbiorników danego sektora, ale bez wskazania którego. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 11

12 9. PRZYGOTOWANIE DETEKTORA DO PRACY I REGULACJA 9.1. Przygotowanie detektora do pracy Sprawdź prawidłowość połączenia obwodu zasilania i obwodu wyjściowego detektora Po włączeniu zasilania detektora, ilość błysków diody "LED" wskazuje bieżący numer kanału częstotliwości. Para współpracująca Rx i Tx, powinna być ustawiona na ten sam kanał. Uwaga: Można aktywować wskaźnik "LED" w odbiorniku i nadajniku po naciśnięciu dolnego przycisku "PWR" i przytrzymaniu go przez 4 do 5 sekund (rys. 9.1.). Rys Tx nadajnik Rx odbiornik 9.2. Regulacja ustawienia nadajnika i odbiornika Nadajnik i odbiornik należy skierować dokładnie naprzeciwko siebie Do korekty ustawienia potrzebne są dwie osoby. Jedna z nich znajduje się obok odbiornika, druga obok nadajnika Wstępnie należy ustawić odbiornik i nadajnik tak, aby wirtualna bezpośrednia linia łączyła odbiornik i nadajnik. Ustawienie detektora może być regulowane o kąt +/- 15 w każdej płaszczyźnie. Upewnij się, że powierzchnie promieniowania anteny odbiornika i nadajnika są równoległe (powierzchnia promieniowania jest prostopadła do wirtualnej linii prostej łączącej odbiornik i nadajnik) Ustawienie kanału częstotliwości nadajnika. W przypadku, kiedy kąt między osiami sąsiednich stref detekcji jest mniejszy niż 60 lub w przypadku odbić sygnałów mikrofalowych między sąsiednimi detektorami, możliwe jest inicjowanie fałszywych alarmów. W tym przypadku konieczna jest zmiana częstotliwości sygnału jednego z czujników (nadajnik i odbiornik). Aby zmienić częstotliwość kanału nadajnika, należy wykonać następujące zalecenia: Uwaga: Jeśli popełnimy błąd, należy rozpocząć procedurę ustawiania od KROKU 1. KROK 1. Naciśnij przycisk "PWR", przytrzymaj przez 4 do 5 sekund, gdy "LED" błyśnie jeden raz, nie zwalniając przycisku "PWR" naciśnij przycisk "FREQ CH", a następnie zwolnij przycisk "PWR", ale nie zwalniaj przycisku "FREQ CH". Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 12

13 KROK 2. Następnie przytrzymaj "FREQ CH" aż dioda "LED" będzie migać w sposób ciągły, co oznacza, że jesteś w trybie ustawiania kanału częstotliwości. Po 2-3 sekundach zwolnij przycisk "FREQ CH". Liczba błysków diody "LED" będzie oznaczała kanał częstotliwości nadajnika. Seria błysków powtórzy się 2 razy (w tym czasie należy nacisnąć przycisk "FREQ CH" ponownie, jeśli trzeba zmienić kanał częstotliwości nadajnika na inny). KROK 3. Aby zmienić częstotliwość nadajnika, naciśnij przycisk "FREQ CH" ponownie przez 2-3 sekundy (tylko w czasie, kiedy powtarza się seria błysków). Dioda "LED" zacznie migać nieprzerwanie. Po zwolnieniu przycisku "FREQ CH", dioda "LED" wskaże inny kanał częstotliwości. KROK 4. Naciskaj i zwalniaj przycisk "FREQ CH" aż wybierzesz właściwy kanał częstotliwości, jaki potrzebujesz. Zmiana kanału częstotliwości następuje cyklicznie. KROK 5. Nie zapomnij ustawić tej samej częstotliwości odbiornika w trybie programowania PC. KROK 6. Po zakończeniu ustawiania częstotliwości, naciśnij przycisk "PWR" i trzymaj go przez 4 do 5 sek Jeśli pozycjonowanie jest poprawne, dioda "LED" w odbiorniku zgaśnie. Następnie można rozpocząć strojenie za pomocą oprogramowania PC (patrz rozdział: programowanie PC). Jeśli dioda "LED" świeci się dłużej niż 30 sekund, jednostki odbiornika i nadajnika powinny być wyrównane dokładniej. Należy też upewnić się, czy częstotliwości kanałów RX i TX są takie same Kalibracja i programowanie komputerem odbiornika Rx (Setup). Do programowanie detektorów FORTEZY 50/100/200 PC potrzebny jest konwerter RS485/USB lub RS485/RS232. Można wybrać 2 warianty połączenia. 1) Podłącz konwerter do gniazda "RS-485" odbiornika za pomocą kabla ze złączem RS-485 z zestawu (patrz tabela 8.1). 2) Podłącz kabel do programowania za pomocą przewodów połączeniowych RS A oraz RS B (biały i brązowy), w 8-przewodowym kablu (patrz: tabela 8.1). Możesz pobrać najnowszą wersję oprogramowania instalacyjnego z naszego menu na stronie: lub znajdź go na płycie CD, która jest dołączona do zestawu detektora. Rozpakuj pobrane oprogramowanie PC FORTEZA. Kliknij dwukrotnie na plik programu, a uruchomi się on od razu, bez instalacji. Pojawi się poniższe okno dialogowe: Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 13

14 Najpierw z listy należy wybrać odpowiedni port komunikacyjny. Uwaga: Jeśli jest jakiś problem w komunikacji, spróbuj zamienić miejscami przewody RS485A i RS485B w konwerterze i sprawdź instalację sterownika konwertera RS 485. Uwaga: Można wybrać ręcznie ustawienia portu COM twojego konwertera. Można też sprawdzić, jaki jest używany port COM w menu Start / Panel sterowania / System / Sprzęt / Menedżer urządzeń / porty COM - w systemie operacyjnym Windows XP. Po wybraniu właściwego portu COM, komunikacja z urządzeniem rozpoczyna się automatycznie. W lewej części ekranu można zobaczyć aktualne parametry ustawień. Mają one następujące znaczenie: Unit ID: Oznacza kanał częstotliwości odbiornika. Nadajnik i odbiornik powinny być na tym samym kanale częstotliwości (1do 4). Zmiana numeru kanału możliwa jest tylko po wejściu w ukryte menu ustawień (patrz pkt "Ukryte menu ustawień"). Mode: Tryb czujnika "Normal" lub "Alarm". Powinno być "Normal" przed zakończeniem dostrojenia (kalibracji). "Normal" - oznacza brak alarmu, "Alarm" - oznacza stan alarmu. Zone length: Długość strefy - aktualnie wybrany zasięg działania czujnika. Bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiednią odległość pracy. Uwaga: Jeśli długość strefy nie pokrywa się z prawdziwą odległością, może być wyższy poziom fałszywych alarmów lub za mała czułość. Sensitivity: Jest to czułość wykrywania. Można ustawić czułość w ręcznej metodzie ustawień "Manual". W większości przypadków ręczne ustawienie czułości nie jest zalecane. Setup method: Metoda ustawień: Można wybrać tryb "Auto" lub "Manual". W trybie "Manual" możliwe jest ustawienie czułości, w trybie "Auto" można zmieniać "Zone length" (długość strefy). W większości przypadków zalecane jest ustawienie "Auto". Speed: Zakres prędkości ruchu wykrywany przez czujnik. Zmiana parametrów prędkości ruchu możliwa jest tylko w ukrytym menu ustawień (patrz pkt "Ukryte menu ustawień"). Uwaga: Zbyt duży zakres prędkości może powodować wyższy poziom fałszywych alarmów, zbyt mały zakres prędkości oznacza małą czułość. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 14

15 Kalibracja (dokładne pozycjonowanie) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek ustawień, należy skalibrować detektor (dokładnie pozycjonować). Można to zrobić po wybraniu w menu opcji "Calibration". Najpierw trzeba skalibrować (czyli dokładne pozycjonować) nadajnik a następnie odbiornik. Na ekranie, na dynamicznie zmieniającej się skali widać sygnał odbierany z nadajnika. Na bieżąco pokazywana jest maksymalna wartość sygnału pozycjonowania. Jeśli poziom sygnału jest bliski maksymalnej wartości bieżącej, pasek wskaźnika staje się zielony. Oznacza to, że pozycjonowanie jest prawidłowe. Jeśli pasek jest czerwony, należy kontynuować pozycjonowanie do momentu zbliżenia się do wartości maksymalnej. Przyciskiem "Reset maximum" można wyzerować bieżące maksimum i poszukać innej wartości odniesienia. Korekta kalibracji obejmuje następujące czynności: - Podłącz detektor FORTEZA 50/100/200 do komputera poprzez konwerter. - Poluzuj śruby 12 (patrz rys. 6.1) detektorów Tx i Rx. - Przejdź do trybu "Calibration mode", naciśnij przycisk "Reset". Przechylaj kolejno Tx i Rx pionowo do uzyskania maksymalnych wskazań wartości woltomierza. - Dokręcić śruby 12 po kalibracji pionowej (patrz rys. 6.1). - Poluźnij nakrętki 10 (patrz rys. 6.1). - Naciśnij przycisk "Reset", aby wyzerować pomiar. Przechylaj kolejno Tx i Rx poziomo do uzyskania maksymalnych wskazań wartości woltomierza. - Dokręcić nakrętki 10 po kalibracji poziomej (patrz rys. 6.1). - Sprawdź wartość napięcie "Calibration" po korekcie ustawienia. Uwaga: Zawsze zaleca się kilka minut pozycjonowania, aby uzyskać dobrą maksymalną wartość sygnału pozycjonowania, co można wykorzystać jako punkt odniesienia. Należy sprawdzić wartość napięcie "Calibration" po korekcie ustawień. Jeśli napięcie jest mniejsze niż 3 mv, konieczne jest powtórzenie wyrównania w pionie i poziomie i dokładniejsze ustawienie. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 15

16 Jeśli zmierzone napięcie wynosi ponad 290 mv (w krótkich sektorach), zaleca się odchylić Rx i Tx w górę pod małym kątem, aby napięcie nie przekraczało 290 mv. Nie należy odchylać RX i TX w dół lub w innym kierunku. Detektor zachowuje swoje parametry działania do napięcia "Calibration" 2,5 mv. Podczas regulacji zalecane jest uzyskanie wartości napięcia w zakresie od 3 mv do 200 mv, co zapewni poziom sygnału na dłuższy okres czasu. Uwaga: Poziom sygnału nie powinien być mniejszy niż 0,3 mv. Jeśli nie można go osiągnąć, należy zmienić położenie czujnika lub zasięg działania. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 16

17 Regulacja parametrów odbiornika Rx ("Setup) Po udanej kalibracji wracamy do menu ustawień ("Setup"), gdzie definiujemy parametry pracy detektora. Ważne jest, aby ustawić właściwą długość strefy ("Zone length") w zależności od miejsca instalacji. Następnie można wybrać "Setup method". W metodzie ustawień "Manual" można ręcznie ustawić czułość. Jednak w większości przypadków zalecany jest tryb "Auto" i domyślna wartość czułości. Możesz zapisać swoje ustawienia w odbiorniku naciskając "Apply", albo anulować ustawienia przyciskiem "Cancel". Uwaga: Jeśli ustawiona długość strefy nie jest prawdziwą odległością, możliwy jest wyższy poziom fałszywych alarmów lub zbyt mała czułość. Save alarms: Jest to przydatna funkcja, jeśli jest jeden instalator. Jest to funkcja zliczająca alarmy, dzięki czemu można sprawdzić detektor za pomocą przewodu testowego. Przyciskiem "Reset" można wyzerować licznik. W polu "Mode" można zobaczyć w jakim trybie jest system: "Normal" (zielony) - oznacza brak alarmu; lub "Alarm" (czerwony) stan alarmu Ukryte menu ustawień Jeżeli chcemy wejść do tego menu, należy wcisnąć F10 i wpisać hasło (domyślne hasło: 1). Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 17

18 W ukrytym menu mamy kilka dodatkowych ustawień parametrów. W polu "Parameters" można zmienić wartość wykrywanej minimalnej prędkości w m/s (Vmin), maksymalną wykrywaną prędkość w m/s (Vmax) i nr kanału częstotliwości (Unit ID). Po wpisaniu wartości zatwierdzamy ustawienia przyciskiem "Apply". Uwaga: Zbyt duży zakres prędkości może powodować wyższy poziom fałszywych alarmów, zbyt mały zakres prędkości oznacza małą czułość. Uwaga: Nadajnik i odbiornik bariery mikrofalowej powinny być ustawione na ten sam kanał częstotliwości sygnału. Uwaga: Zmiana innych parametrów w tym menu nie jest zalecana Działanie detektora Sygnały wyjściowe przekaźnika NC detektora Autodiagnostyka czujnika może ustawić 3 stany przekaźnika: 1. Normal - styki przekaźnika alarmu są zamknięte. 2. Alarm - styki przekaźnika alarmu są otwarte przez 2 sek. Czujnik generuje alarm jeżeli człowiek przecina strefę wykrywania pieszo lub czołga się na rękach i kolanach. 3. Trouble - styk alarmowy jest otwarty w sposób ciągły. Informacja o uszkodzeniu jest generowana, jeżeli: - pojawią się zakłócenia z sąsiednich nadajników, - napięcie zasilania spadnie poniżej 9,0 V DC, - jeden z odbiorników lub nadajników jest uszkodzony, - odbiornik lub nadajnik jest zasłonięty przez obiekt nieprzezroczysty dla fal radiowych, - normalna praca odbiornika jest sabotowana przez zewnętrzne pole elektromagnetyczne. Sygnał styku sabotażowego TAMPER czujnika. Styk sabotażowy TAMPER czujnika ma 2 stany: 1. Normal - pokrywa (patrz rys. 6.1) jest zamknięta, styki przekaźnika są zamknięte. 2. Alarm - pokrywa (patrz rys. 6.1) jest otwarta, styki przekaźnika są otwarte. Sprawdzenie działania. Po instalacji czujniki wymagają 24-godzinnego okresu rozruchowego, oraz testowania i analizy wszystkich wykrytych i zarejestrowanych zdarzeń w okresie co najmniej 3 dni. W okresie rozruchu praca czujników powinna być sprawdzana testami przejścia strefy wykrywania dwa razy dziennie. Jeśli w trakcie testu zarejestrowane będą fałszywe alarmy lub brak reakcji alarmem na testowe przejście strefy ochrony, należy poprawić ustawienia czułości, aby wyeliminować defekt. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 18

19 Sprawdzenie obecności zakłóceń. Aby sprawdzić czy występują zakłócenia interferencyjne w odbiorniku, należy wyłączyć zasilanie nadajnika lub użyć wejścia testowego DC nadajnika. Jeśli odbiornik nie wygeneruje sygnału alarmowego, to istnieje problem zakłóceń (odbiornik odbiera sygnał z innego nadajnika). W przypadku interferencji, należy wykonać jedną z następujących czynności: Zmiana pozycji lub odległości między jednostkami. Zmiana kanału częstotliwości. Zmiana polaryzacji anteny, należy obrócić w tym samym kierunku o 90 (wokół osi strefy wykrywania) nadajnik i odbiornik. Zmiana technologii wykrywania. Po zmianach ustawienia detektora zaleca się ponowne przeprowadzenie testów przejścia przez 2-3 dni, aby ujawnić i wyeliminować ewentualne błędy w montażu i regulacji Test przejścia. 1. Osoba dorosła przekracza strefę wykrywania w różnych miejscach z różnymi prędkościami i w różnych pozycjach ciała (pozycja wyprostowana, czołganie się, itp.). 2. Zweryfikuj wykrywanie obserwując kontakty przekaźnika sygnału alarmowego. 10. SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO Sprawdzenie pracy czujnika Detektor powinien być serwisowany przez techników po specjalnych szkoleniach i kursach Podczas przeglądu technicznego detektora niezbędne jest przeprowadzenie kontroli i prac konserwacyjnych Podczas eksploatacji detektora zaleca się sprawdzanie strefy detekcji. Wystarczy test przejścia strefy wykrywania 1 do 3 razy w tygodniu Okresowa konserwacja Co miesiąc należy przeprowadzić zewnętrzny test jednostki detektora i sprawdzić stan sektora, w którym zainstalowane są nadajniki i odbiorniki. Konieczne jest sprawdzenie: - Stanu nadajnika i odbiornika od strony anten, czy nie ma kurzu, brudu, śniegu lub lodu i ewentualnie oczyścić te powierzchnie, oraz sprawdzić elementy mocujące i szczelność czujników. - Czy w sektorze gdzie zainstalowane są nadajniki i odbiorniki nie pojawiły się jakieś obiekty. Z czystej strefy należy usunąć wszystkie niepotrzebne przedmioty, obciąć gałęzie drzew i krzewów, skosić trawę (biorąc pod uwagę wzrost roślin do następnego badania czystej strefy) Co kwartał należy: - Przeprowadzać wszelkie czynności określone jako prace wykonywane raz w miesiącu; - Sprawdzić stan przewodów i podłączeń kabla Sprawdzić wysokość trawy. Jeśli wysokość trawy jest większa niż 0,3 m, to należy ją skosić lub usunąć w inny sposób Jeśli w zimie spadnie dużo śniegu, mogą być generowane fałszywe alarmy z powodu spadku sygnału na wejściu odbiornika. W tym przypadku konieczne jest usunięcie śniegu lub zmiana wysokości anten nadajnika i odbiornika. Umożliwi to słupek, który powinien mieć wysokość ponad 1,5 m lub więcej, w zależności od lokalnie spodziewanej grubości pokrywy śnieżnej. Po zmianie wysokości montażu anten należy przeprowadzić ich pozycjonowanie. Próg czułości powinien być ustawiony zgodnie z procedurą przedstawioną wcześniej Po śnieżycach, ulewnych deszczach, huraganach, oraz w przypadku intensywnego wzrostu roślin, zaleca się wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 19

20 11. USUWANIE USTEREK. Wykaz możliwych usterek przedstawiono w tabeli Tabela 11.1 Usterka Możliwa przyczyna. Sposób usunięcia usterki. 1. Odbiornik stale generuje alarm. 2. Fałszywe alarmy detektora. 3. Detektor nie generuje alarmu, gdy intruz przekracza strefę ochrony. 4. Brak komunikacji odbiornika z komputerem. 1. Przewód komunikacyjny jest Sprawdź integralność kabla i uszkodzony. dokładność jego podłączenia. 2. Elementy zabezpieczające zasilacz są Wymień elementy uszkodzone. zabezpieczające zasilacz. 3. Nieprawidłowe ustawienie detektora. Wyrównaj ustawienie anten nadajnika i odbiornika. 4. Uszkodzony nadajnik. Napraw nadajnik. 5. Uszkodzony odbiornik. Napraw odbiornik. 6. Kanały odbiornika i nadajnika nie są Sprawdź, jakie zostały wybrane jednakowe. kanały odbiornika i nadajnika. 1. Poruszające się gałęzie w strefie wykrywania powodują alarm. 2. W sektorze jest za wysoka trawa. Sprawdź sektor i usuń elementy 3. Pokrywa śniegu jest większa niż powodujące zakłócenia. określona w instrukcji i powoduje zmniejszenie sygnału wejściowego. 4. W sektorze przebywają zwierzęta. 5. Czułość odbiornika jest za wysoka. Sprawdź i skoryguj ustawiony poziom czułości odbiornika. 1. Czułość odbiornika jest za mała. Sprawdź i skoryguj ustawiony poziom czułości odbiornika. 2. Nieprawidłowe ustawienie detektora. Wyrównaj ustawienie anten nadajnika i odbiornika. 1. Błędna instalacja sterownika RS-485 Ponownie zainstaluj sterownik. 2. W przypadku korzystania z kabla RS- Sprawdź połączenie RS A i RS B. 485 podłączenie 8 Rys.6.1. (biały RS A, zielony RS B): zamienione przewody. 12. PRZECHOWYWANIE Czujniki powinny być przechowywane w opakowaniu w magazynach w temperaturze otoczenia od +5 C do +30 C i wilgotności względnej do 85%. Pomieszczenia magazynu powinny być wolne od kurzu i oparów powodujących korozję. W czasie transportu należy chronić opakowanie przed kurzem i bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 20

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

CSB - 200. Bariera Mikrofalowa. Zewnętrzna, o zasięgu 200m. INSTRUKCJA INSTALACJI & INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA ELECTRONIC ENGINEERING LTD.

CSB - 200. Bariera Mikrofalowa. Zewnętrzna, o zasięgu 200m. INSTRUKCJA INSTALACJI & INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ELECTRONIC ENGINEERING LTD. CSB - 200 Bariera Mikrofalowa Zewnętrzna, o zasięgu 200m. INSTRUKCJA INSTALACJI & INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA 1 P/N 7111060 Rev. 1.0 Y.S/A.Y CSB-200 jest dwuelementową barierą mikrofalową,

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model BS-BD3 150 BS-BD3 200 BS-BD3 250 Zasięg detekcji Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABH-200 Zasięg detekcji we wnętrzu na zewnątrz 200 m 600 m Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY OPIS SYSTEMU System SHHS (Smart Home Heating System) umożliwia łatwe i szybkie podłączenie czujników bezprzewodowych do regulatora Multifun. Zalety systemu SHHS: zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa WSRT-800-01. v.0.43. 24.02.2014r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa WSRT-800-01. v.0.43. 24.02.2014r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa WSRT-800-01 v.0.43 24.02.2014r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Części składowe... 2 3. Dane techniczne... 3 4. Parametry toru radiowego... 4 5. Uruchomienie centrali radiowej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl CZUJKA DUALNA PIR + MIKROFALA OPTEX

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200 INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-00, AX-200 BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-00/200 PLUS, AX-00/200TF INSTRUKCJA INSTALACYJNA Bariera podczerwieni wykrywa intruza jeśli górny i dolny promień podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m)

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) ul. Płomyka 2 02-490 Warszawa tel. (22) 863-63-53 INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) 1. OPIS 2. Pokrycie oraz regulacja

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem )

Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem ) Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem ) 1. Możliwości sytemu LEGION. Nadajnik typu NR5-MAXIM sytemu SR5 Legion został wyposażony w procesor

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABE-100 ABE-150 ABT-100 Zasięg detekcji we wnętrzu 100 m

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Konwerter RCP48PEN. IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-02-26 09:41

Konwerter RCP48PEN. IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-02-26 09:41 Konwerter RCP48PEN IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-02-26 09:41 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax 32 754 54 54, 32 754 54 55 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM

CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM DWA MODELE: 1. CURTAIN-P: czujka PIR 2. CURTAIN-PM: czujka PIR + MW CECHY: * Podwójny pyroelemnt * Czujnik mikrofalowy (CURTAIN-PM) * Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi

Tablica Interaktywna. Avtek TT-BOARD. seria 2xxx. Instrukcja obsługi Tablica Interaktywna Avtek TT-BOARD seria 2xxx Instrukcja obsługi Spis Treści SPECYFIKACJA... 3 AKCESORIA... 4 SPOSÓB MONTAŻU... 6 M ONTAŻ NA ŚCIANIE... 6 SPOSÓB PODŁĄCZENIA TABLICY... 8 INSTALACJA I USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

BARIERA MIKROFALOWA MW-50

BARIERA MIKROFALOWA MW-50 BARIERA MIKROFALOWA MW-50 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Autoryzowany dystrybutor Dziękujemy za zakup naszej bariery mikrofalowej MW-50. Poprawna instalacja urządzenia, zgodnie z poniższą instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI LX-402, LX-802N

INSTALACJA CZUJKI LX-402, LX-802N INSTALACJA CZUJKI LX-, LX-8N AAT Trading Copany Sp. z o.o. -8 Warszawa, ul. Puławska, tel., fax 9 e-ail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl LX-, LX-8N - Instrukcja instalacji ZEWNĘTRZNE PASYWNE CZUJKI PODCZERWIENI

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X ODBIORNIK JEDNANAŁOWY GAMMA X Dane Techniczne / Możliwość podłączenia jednego napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 500W / Możliwość podłączenia fotokomórki / Zasilanie fotokomórki: 12V DC / Zasięg

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Modele: Moduł styków bezprądowych (Dry contact) PQDSBC UWAGA Przed instalacją wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000 Wprowadzenie Wyłącznik Rain Sensor RS1000 może pracować jako normalnie otwarty (NO) lub jako normalnie zamknięty (NC). Odbiornik

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do rolet, markiz lub innych osłon przeciwsłonecznych, wyłącznik przeciążeniowy, dowolnie ustalana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe NIE TAK Altus RTS pasuje

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Oscyloskop USB Voltcraft

Oscyloskop USB Voltcraft INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 122445 Oscyloskop USB Voltcraft Strona 1 z 5 OSCYLOSKOP CYFROWY VOLTCRAFT numer produktu 12 24 36 DSO-5200A USB numer produktu 12 24 45 DSO-2090 USB numer produktu 12 24

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Samodzielny montaż

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej

Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej Explorer BUS Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej Bariery Explorer BUS są zaawansowanym systemem ochrony obwodowej dużych obszarów opracowanym w oparciu o wieloletnie doświadczenie zespołu

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl RA-100,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE EL-120S, EL-350, EL-350S EL-600SL, EL-600TSL EL-800SL, EL-800DSL, EL-800WS EL-1200SL, EL-1200DSL, EL-1200WS EL-1500SL, EL-1500DSL Importer: GDE POLSKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo