JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)"

Transkrypt

1 Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa Odwiedź naszą stronę internetową:

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Zastosowanie Dane techniczne Standardowe wyposażenie Budowa i zasada działania czujnika Zasada działania czujnika Regulacja, wskaźniki i panel kontrolny Działanie detektora Rx Budowa detektora Budowa Rx Budowa Tx Zestaw montażowy (MK) Środki bezpieczeństwa Procedura montażu Wymagania dotyczące przygotowania sektora i rozmieszczenia Rx i Tx Montaż detektora Podłączenie detektorów Przygotowanie detektora do pracy i regulacja Przygotowanie detektora do pracy Regulacja ustawienia nadajnika i odbiornika Kalibracja i programowanie komputerem odbiornika Rx (Setup) Sprawdzenie stanu technicznego Sprawdzenie pracy czujnika Okresowa konserwacja Usuwanie usterek Przechowywanie Dane techniczne Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 2

3 0,85 m JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) 1. WPROWADZENIE Niniejsza instrukcja serwisowa zawiera opis obsługi i działania bistatycznego czujnika bariery mikrofalowej Forteza PC 200, Forteza PC 100, Forteza PC 50 (liczba oznacza długość strefy wykrywania). W tym dokumencie znajdują się informacje niezbędne do utrzymania prawidłowej pracy detektora (użytkowania, transportu, przechowywania i konserwacji).. W niniejszej instrukcji stosowane są następujące skróty: Tx - nadajnik Rx - odbiornik. 2. ZASTOSOWANIE 2.1. Detektor przeznaczony jest do ochrony obwodowej obszaru i wykrywa wejście intruza w pozycji wyprostowanej lub zgiętej (czołgający się) na teren chroniony Detektor jest przystosowany do pracy ciągłej na zewnątrz i utrzymuje swoje parametry w zakresie temperatur od -40 C do +65 C i wilgotności względnej powietrza do 98% w temp. +35 C. 3. DANE TECHNICZNE 3.1. Poszczególne wersje Fortez PC różnią się zalecaną długością strefy wykrywania: Forteza PC m Forteza PC m Forteza PC m 3.2. Konfiguracja i wymiary strefy wykrywania przedstawione są na rys i w tabeli 3.1. Strefa wykrywania detektora ma formę rozciągniętej elipsoidy o owalnym przekroju poprzecznym. Intruz przekraczający strefę ochronną zakłóca pole elektromagnetyczne, którego zmiany rejestruje odbiornik i generuje alarm. L Tx Rx h b Axis of the Detection zone 1-2 m Rys.3.1. Wymiary strefy wykrywania L- Długość sektora; h- Wysokość strefy detekcji; b- Szerokość strefy detekcji. Na rys i w tabeli 3.1. wysokość (h) i szerokość (b) strefy detekcji są podane w środkowej części strefy. Od tego miejsca w kierunku odbiornika i nadajnika wysokość i szerokość równomiernie maleje, odpowiednio do geometrii położenia odbiornika i nadajnika. Tabela 3.1. Wymiary, maksimum, (m) Długość sektora L (m) h 1,4 1,6 1,8 b 0,5 0,7 1,0 1, 5 2, 1 Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 3

4 3.3. Zalecane odległości ścian budynków i innych nieruchomych obiektów od osi strefy wykrywania w zależności od długości strefy, powinny być następujące: 80 do 200 m 1,1 m minimum 25 do 80 m 0,8 m minimum 10 do 25 m 0,4 m minimum Detektor generuje alarm w momencie gdy: - Intruz przecina strefę wykrywania (prostopadle do osi) z prędkością 0,3 do10 m/sek. w pozycji wyprostowanej lub zgiętej (czołganie się), minimalne prawdopodobieństwo wykrycia 98%; Alarm jest generowany przez rozwarcie styków elektronicznego przekaźnika na czas co najmniej 3 sekundy. Sygnał ten jest wysyłany z odbiornika Rx przewodami koloru brązowego i pomarańczowego oznaczonymi, jako "NC" (normalnie zamknięte). Uwaga. W odległości 3 do 5 m od podpór, na których Tx i Rx są zainstalowane, prawdopodobieństwo wykrycia intruza w pozycji zgiętej (czołgający się) wynosi mniej niż 98%, ponieważ człowiek może poruszać się poniżej strefy detekcji Detektor generuje sygnał usterki w przypadku: - Braku sygnału z nadajnika Tx. - Braku zasilania lub kiedy napięcie spadnie poniżej 9 V. - Uszkodzenia odbiornika Rx lub nadajnika Tx. Generowany jest stały sygnał usterki (blokady) w postaci przerwy styków przekaźnika optoelektronicznego wyprowadzonych brązowym i pomarańczowym przewodem z oznaczeniem NC ; NC Dopuszczalne parametry przekaźnika optoelektronicznego: maksymalny prąd przełączania 0,1 A; maksymalne napięcie 50 V, maksymalny opór 100 omów w stanie zamkniętym "NC" (z elementami ochrony przeciwprzepięciowej) Usunięcie lub otwarcie pokrywy tylnej odbiornika Rx lub nadajnika Tx generuje alarm sabotażowy. Styki sabotażowe "TAMPER" odbiornika wyprowadzone są oddzielnie czarnym i żółtym przewodem oznaczonym TAMPER. Parametry styków sabotażu: prąd max. 0,2 A przy napięciu do 80 V DC Zasilanie detektora: 9 do 30 V DC z dopuszczalną maksymalną pulsacją do 0,02 V. Maksymalny pobór prądu odbiornika Rx i nadajnika Tx wynosi po 35 ma przy 24 V DC Detektor nie generuje alarmu z powodu: - Opadów deszczu, śniegu, lub gęstej mgły. - Promieniowania słonecznego. - Wiatru wiejącego z prędkością do 30 m/sek. - Poruszających się obiektów o wymiarach do 0,2 m (ptaków lub małych zwierząt) w strefie wykrywania w odległości ponad 5 m od odbiornika Rx lub nadajnika Tx. - Nierówności terenu strefy wykrywania do ± 0,3 m. - Pokrywy śniegu (bez dodatkowych regulacji) do wysokości 0,5 m. - Trawy o wysokości do 0,3 m. - Wpływu emisji fal UKF z zakresu MHz o mocy do 40 W w odległości powyżej 6 m Detektor jest odporny na EMI: impulsy napięcia w obwodach zasilania, przerwy zasilania głównego, wyładowania elektrostatyczne i pola elektromagnetyczne Obwody wejściowe odbiornika i nadajnika są zabezpieczone przed wyładowaniami atmosferycznymi w czasie burzy (przepięcia) Żywotność detektora wynosi 8 lat Maksymalne wymiary jednostki bez zestawu montażowego: Nadajnik Tx 211x130x105 mm Odbiornik Rx 211x130x105 mm Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 4

5 3.14. Maksymalna masa urządzeń z zestawem montażowym: Nadajnik Tx 1,2 kg. Odbiornik Rx 1,2 kg. 4. STANDARDOWE WYPOSAŻENIE Zestaw detektora zawiera: 1. Odbiornik: 1 szt. 2. Nadajnik: 1 szt. 3. Zestaw montażowy: - Uchwyt - 2 szt. - Obejmy - 4 szt. 4. Zestaw narzędzi i akcesoriów, w tym: - Kabel połączeniowy detektora. - Klucz S8x Instrukcja serwisowa montażu. 6. Opakowanie. 5. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA CZUJNIKA 5.1. Zasada działania czujnika Bistatyczny czujnik mikrofalowy. Zasada działania czujnika polega na wytworzeniu pola elektromagnetycznego pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Dzięki wysokiej częstotliwości pracy (10,525 GHz) wytwarzana jest wąska strefa wykrywania w formie rozciągniętej elipsoidy o owalnym przekroju poprzecznym (rys. 3.1.). Intruz przekraczający strefę ochronną zakłóca pole elektromagnetyczne, którego zmiany rejestruje odbiornik i generuje alarm. Konfiguracja strefy wykrywania przedstawiona jest na rys. 3.1., a w tabeli 3.1. podane są jej wymiary przekrojowe dla trzech wykonań detektora, w zależności od długości strefy wykrywania, gdzie odbiornik Rx i nadajnik Tx zamontowane są na wysokości 0,85 m Intruz przekraczający strefę wykrywania powoduje zmiany wielkości sygnału na wejściu odbiornika. Sygnał po wzmocnieniu jest porównywany z wartością progową za pomocą specjalnego algorytmu. Jeśli zmiana sygnału na wejściu Rx jest spowodowana przez przejście człowieka, odbiornik generuje alarm przez rozwarcie styków wyjściowych przekaźnika Sygnał na wejściu odbiornika może zmieniać się pod wpływem innych czynników, współmiernych z ruchem intruza, jak: deszcz, trawa, małe zwierzęta, zakłócenia elektromagnetyczne, kołysanie gałęzi drzew, bramy wejściowe do strefy detekcji. Inne przyczyny, które mogą wpływać na poziom sygnału wejściowego to np. sąsiednia lokalizacja dużych budynków, obiekty w strefie wykrywania lub blisko ogrodzenia, ściany, nierówności terenu, śnieg, wysoka trawa. W przypadku obecności dużych odbić i interferencji sygnału należy odpowiednio przygotować strefę wykrywania. Wieloprogowy algorytm obliczeń detektora pozwala na zmniejszenie liczby alarmów wywołanych przez zakłócenia. Uwaga. Dlatego konieczne jest przestrzeganie zaleceń podanych w podrozdziale 8.1! 5.2. Regulacja, wskaźniki i panel kontrolny Ustawienie wartości progowych odbiornika generujących alarm. Operator ustala je podczas regulacji kontrolera czułości za pomocą oprogramowania zainstalowanego w komputerze, z którym czujnik jest połączony poprzez konwerter RS-485. Ustalenie progu czułości realizowane przez zmianę głównego parametru może być wykonane w dwóch trybach regulacji: a) automatycznie, b) ręcznie. Ręczne ustawienie czułości nie jest zalecane Poziom sygnału wejściowego jest mierzony w programie zainstalowanym w komputerze, z którym czujnik jest połączony. Prawidłowe działanie detektora zapewnia uzyskanie napięcia w zakresie wartości napięć od 3 do 200 mv. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 5

6 Wskaźnik "LED" Rx pokazuje tryb pracy detektora: - Ciągłe świecenie oznacza generowanie alarmu i stan gotowości detektora. - Wskaźnik wyłączony (nie świeci) oznacza stan czuwania detektora Podczas regulacji Rx i Tx na maksima sygnału z anten kierunkowych (tryb "Calibration"), wzmacniacz przechodzi z trybu regulacji w tryb online Na tylnym panelu jednostek Rx i Tx znajduje się "normalnie zamknięty" styk sabotażowy, który zabezpiecza przed nieautoryzowanym otwarciem urządzenia. W normalnych warunkach pracy styki sabotażowe są zwarte, po otwarciu tylnego panelu są one rozwierane. Przewody obwodu sabotażowego oznaczone jako "TAMPER" mają kolory żółty i biały Działanie detektora Rx Prawidłową pracę detektora zapewni właściwa kolejność prac montażowych: - Przygotowanie strefy ochrony. - Położenie kabli sygnałowych i zasilania. - Instalacja odbiornika i nadajnika. - Podłączenie czujnika (podłączenie zasilania i kabli sygnałowych alarmu) - Ustawienie (pozycjonowanie) anten odbiornika i nadajnika. - Regulacja czułości odbiornika (tryb automatyczny lub ręczny). Procedura montażu i strojenia opisana jest w punktach 7, 8 i Detektor posiada następujące tryby pracy: - Stan gotowości (przerwanie kontaktu) - Sygnał alarmowy (styk rozwarty) - Tamper odbiornika (styk obwodu sabotażowego jest otwarty) Urządzenie sterujące w odbiorniku analizuje odebrany sygnał i steruje stykami przekaźnika (generuje sygnał alarmu). Urządzenia sterujące odbiornika zapewniają też kontrolę styków przekaźnika Konieczna jest również okresowa kontrola stanu technicznego detektora i jego pracy. Częstotliwość kontroli stanu technicznego opisana jest w punkcie BUDOWA DETEKTORA Detektor składa się z oddzielnych jednostek Rx i Tx (odbiornik i nadajnik) umieszczonych w bryzgoszczelnych i pyłoszczelnych obudowach Budowa odbiornika Rx. Odbiornik zamocowany jest na słupku w sposób pokazany na rys Jednostka odbiornika oznaczona jest 4. Tworzywo przodu obudowy 5 jest przezroczyste dla fal radiowych, sklejone jest z tylną częścią materiałem uszczelniającym. W spodniej części obudowy znajdują się dwa otwory zapobiegające kondensacji pary wodnej wewnątrz jednostki. Po otwarciu pokrywy 6, uzyskujemy dostęp do elementów kontroli, regulacji, wskaźników i zacisków do podłączenia terminala. Odbiornik jest połączony z urządzeniem sterującym za pomocą kabla ośmioprzewodowego 8. Jednostka odbiornika jest zamontowana na podstawie (słupek) 1 za pomocą uchwytu 2 i dwóch obejm 13. Uchwyt umożliwia poziomy obrót urządzenia o kąt do 65 oraz pionowo, w górę pod kątem do 30, w dół pod kątem do 45 (po poluzowaniu śrub 12). Lokalizacja i oznakowanie zacisków, elementów kontroli, regulacji i wskaźników znajdujących się pod pokrywą 6 pokazane jest na rys. 6.2 (a) Budowa nadajnika Tx Budowa nadajnika i jego zamocowanie jest takie same jak odbiornika (patrz rys. 6.1.). Różnią się tylko wewnętrznymi elementami: pod pokrywą 6 pokazane na rys. 6.2 (b), kabel 8 nadajnika ma cztery przewody, zamiast ośmiu. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 6

7 6.3. Zestaw montażowy (MK) Zestaw montażowy zawiera dwa uchwyty i cztery obejmy do montażu jednostek odbiornika i nadajnika na słupku. 1 słupek 1 szt. 8 kabel 1 szt. 2 uchwyt 1 szt. 9 pierścień 1 szt. 3 podkładka sprężysta 2 szt. 10 nakrętka M6 1 szt. 4 odbiornik/nadajnik 1 szt. 11 podkładka M6 2 szt. 5 przód obudowy 1 szt. 12 śruba M6x16 1 szt. 6 pokrywa 1 szt. 13 obejmy 2 szt. 7 rurka karbowana 1 szt. Rys Sposób mocowania detektora na słupku. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 7

8 Rx 1 wskaźnik "LED" 2 styk sabotażowy "TAMPER" 3 przycisk "PWR" 4 tabela oznakowania przewodów kabla 5 gniazdo "RS 485" Tx 1 wskaźnik "LED" 2 styk sabotażowy "TAMPER" 3 przycisk "PWR" 4 tabela oznakowania przewodów kabla 5 przycisk "FREQ CH" Rys Rozmieszczenie elementów kontroli i regulacji pod pokrywą detektora. Uwaga. Producent stale podnosi jakość i niezawodność swoich wyrobów, dlatego niektóre wykonania detektorów mogą się różnić od tych, pokazanych w dokumentacji. Niemniej jednak, dane techniczne są w dalszym ciągu aktualne. 7. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 7.1. Podczas montażu należy przestrzegać norm bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi do napięcia 1000 V, co zapobiegnie możliwości uszkodzenia detektora Kable można układać i podłączać do złączy tylko wtedy, gdy napięcie zasilania jest wyłączone Zabrania się montażu i konserwacji detektora podczas burzy i przed burzą. 8. PROCEDURA MONTAŻU 8.1. Wymagania dotyczące przygotowania strefy ochrony i rozmieszczenie Rx i Tx Dla poprawnego działania czujniki powinny być zamontowane na jednym z następujących rodzajów gruntu: asfalt, beton, ziemia, glina, żwir i trawa (skoszona). Sektor, w którym znajdują się nadajnik i odbiornik powinien spełniać następujące wymagania: a) w pobliżu strefy wykrywania nie może być luźnego, ruchomego piasku i ziemi, której struktura może się zmieniać, nie powinno też być wody (zwłaszcza wzdłuż strefy wykrywania). b) wysokość nierówności terenu nie powinna przekraczać +0,3 m. Jeśli nierówności powierzchni strefy ochrony przekraczają +0,3 m, wykrywalność detektora może być mniejsza. W tym przypadku należy wykonać próbny montaż czujnika i sprawdzić wykrywalność. c) wysokość trawy nie powinna przekraczać 0,3 m; d) wysokość pokrywy śniegu nie powinna przekraczać 0,5 m; e) maksymalne nachylenie terenu sektora może wynosić 45º; f) pojedyncze obiekty stałe (np. słupy, drzewa bez dolnych gałęzi) mogą być usytuowane w odległości minimum 0,5 m od osi strefy wykrywania; Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 8

9 g) w sektorze nie powinny znajdować się krzewy i drzewa, których liście poruszają się, itp. w odległości 0,7 m od osi połączenia Rx i Fx; i) czujnik powinien być zainstalowany co najmniej 30 m od linii energetycznych o napięciu kv. Jeśli okablowanie jest równoległe do linii energetycznych, należy położyć je pod ziemią. W tym przypadku zaleca się użycia pierścieni ferrytowych, aby uniknąć zakłóceń. h) obszar na szerokości sektora powinien spełniać warunki przedstawione w pkt Czujnik może być zainstalowany, jeżeli szerokość sektora jest mniejsza. W tym przypadku, jeśli napięcie w trybie "Calibration mode" (pkt. 9.2.) jest mniejsze niż 10 mv, konieczna jest zmiana ustawienia w miejscu mocowania odbiornika i nadajnika na słupku. Np. jeśli Odb. i Nad. są skierowane na lewo od miejsca mocowania, obróć uchwyt detektora na słupku o 180º i zablokuj uchwyt w płożeniu na prawo od podstawy. Jeśli to nie przyniesie poprawy i napięcie "Calibration mode" jest mniejsze niż 10 mv, niezbędne jest przeprowadzenie kolejnych prób i w zależności od ich wyniku, podjęcie decyzji o możliwości pracy czujnika w tych warunkach Montaż detektora Zaznacz miejsce, w którym ma zostać zamontowana podstawa detektora. Aby uszczelnić obszar ochrony i uniknąć martwych stref pod anteną, konieczne jest zapewnienie nakładania się kolejnych sektorów ochrony (patrz rys i 8.2.). Nakładanie się stref wykrywania pozwoli na wyeliminowanie możliwości pokonania ich pod lub nad nadajnikiem (odbiornikiem) blisko miejsca zamocowania. Konfigurację nakładających się stref uzyskujemy montując czujniki w rogach obszaru chronionego. Aby ochrona była skuteczna, minimalna długość nakładających się stref musi wynosić co najmniej 4 do 5 m dla normalnie krzyżującej się instalacji i 8 do 10 m dla instalacji równolegle krzyżującej się (w odległości 0,5 m od osi) Montaż słupków. Jako podpory zaleca się stosowanie rur metalowych lub azbestowocementowych o średnicy 50 do 90 mm. Wysokość podpory nad powierzchnią ziemi pokazana jest na rys W miejscach gdzie może być dużo śniegu, słupek powinien mieć wysokość ponad 1,5 m od powierzchni gruntu. Rx1 Rx3 Rx2 Tx2 Tx1 Tx3 Rys Instalacja bez martwych stref nakładających się systemów Forteza. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 9

10 Tx2 Tx1 2 3 m 2 3 m Rx1 Rx2 Rys Instalacja dwóch nakładających się systemów, likwidująca martwą strefę. Uwaga: Aby uniknąć zakłóceń między sąsiadującymi czujnikami, można ustawić je na różne częstotliwości (nie zapomnij zmienić częstotliwości odbiornika i nadajnika w sposób podany w instrukcji). Uwaga: Należy unikać instalacji w miejscach, gdzie odbite sygnały mikrofalowe (od metalowych ogrodzeń i innych obiektów metalowych lub obiektów mokrych po deszczu i śniegu) mogą powodować zakłócenia i fałszywe alarmy Podstawa słupków zakopana w ziemi powinna być zalana betonem. Użytkownik może zastosować różne warianty montażu detektora (np. na płocie lub ścianie) na podstawie wyników ustawienia próbnego. Kształt konfiguracji strefy wykrywania zależy od docelowego miejsca montażu czujników. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zainstalowanie dwóch urządzeń na jednym słupku, ale te dwie jednostki muszą być identyczne (dwa nadajniki lub dwa odbiorniki) Położenie głównych kabli według projektu systemu ochrony. Montaż uchwytów odbiornika i nadajnika na słupkach. Uchwyty Rx i Tx powinny mieć możliwość regulacji ustawienia. Wysokość montażu uchwytów powinna wynosić około 80 do 90 cm (jeśli nie ma śniegu) jak pokazano na rys.3.1. Uchwyty mocuje się do słupków dwoma obejmami (patrz rys. 6.1) Zamocuj odbiornik i nadajnik do uchwytów za pomocą śrub 12 (rys. 6.1). UWAGA! Prawidłowe położenie Rx i Tx w uchwycie kabel wyjściowy powinien wychodzić z dolnej części obudowy! UWAGA! Aby zmniejszyć poziom zakłóceń elektromagnetycznych indukowanych w przewodach zasilających, zaleca się montować zasilacz SU w odległości mniejszej niż 300 m od miejsca, w którym zainstalowane są detektory Podłączenie detektorów Podłącz zasilacz (SU), obwody sygnałowe i RS-485. Odbiornik i nadajnik podłączone są osobnymi kablami, których przewody są oznakowane kolorami. Sposób oznakowania przewodów kabla podany jest w tabeli 8.1. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 10

11 Tabela 8.1 Rx Tx Obwód Kolor Przeznaczenie Obwód Kolor Przeznaczenie + czerwony + czerwony Napięcie Napięcie zasilania - niebieski - niebieski zasilania TAMPER żółty Styki obwodu TAMPER żółty Styki obwodu TAMPER czarny sabotażu TAMPER czarny sabotażu NC pomarańcz. Styki przekaźnika NC brązowy alarmu RS A biały Kontakty interfejsu RS B zielony RS-485 Ostrzeżenie: Nie wolno otwierać obudowy czujnika, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia! Uwaga: Zawsze należy używać oddzielnych przewodów dla obwodu zasilania i przewodów dla obwodu sygnału alarmowego, aby uniknąć nieoczekiwanych alarmów. Uwaga: Maksymalny prąd styków przekaźnika alarmu wynosi 0,1 A przy 30 V DC. Uwaga: Wszystkie połączenia elektroniczne powinny być wykonywane przy wyłączonym zasilaniu. Uwaga: Jeżeli długość kabla sygnałowego jest dłuższa niż 100 m, należy użyć zewnętrznego przekaźnika alarmu w celu uniknięcia problemów (tylko przy standardowej FORTEZIE 200 PC) Rodzaj i nominalna wartość elementu w pętli systemu alarmowego (rezystor, kondensator, dioda) zależą od rodzaju centralki alarmowej. Detektor zwykle podłączony jest do centralki alarmowej, w której do kontroli obwodu przewodów sygnalizatorów służy najczęściej opornik (2,2 kohm). Nominalna wartość tego rezystora powinna uwzględniać oporność styków detektora (100 Ohm) i oporność przewodów systemu ochrony (w zależności od typu kabla i jego długości) Kontakty sabotażu ("TAMPER") odbiornika lub nadajnika mogą być podłączone do urządzenia sterującego (centralki alarmowej) osobnymi przewodami. W tym przypadku użytkownik otrzymuje informacje o otwarciu pokrywy danej jednostki odbiornika oddzielnym torem. Wariant drugi: styki przekaźników poszczególnych odbiorników są połączone w szereg. W tym przypadku generowany będzie alarm, jeżeli nastąpi otwarcie pokrywy jednego z odbiorników danego sektora, ale bez wskazania którego. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 11

12 9. PRZYGOTOWANIE DETEKTORA DO PRACY I REGULACJA 9.1. Przygotowanie detektora do pracy Sprawdź prawidłowość połączenia obwodu zasilania i obwodu wyjściowego detektora Po włączeniu zasilania detektora, ilość błysków diody "LED" wskazuje bieżący numer kanału częstotliwości. Para współpracująca Rx i Tx, powinna być ustawiona na ten sam kanał. Uwaga: Można aktywować wskaźnik "LED" w odbiorniku i nadajniku po naciśnięciu dolnego przycisku "PWR" i przytrzymaniu go przez 4 do 5 sekund (rys. 9.1.). Rys Tx nadajnik Rx odbiornik 9.2. Regulacja ustawienia nadajnika i odbiornika Nadajnik i odbiornik należy skierować dokładnie naprzeciwko siebie Do korekty ustawienia potrzebne są dwie osoby. Jedna z nich znajduje się obok odbiornika, druga obok nadajnika Wstępnie należy ustawić odbiornik i nadajnik tak, aby wirtualna bezpośrednia linia łączyła odbiornik i nadajnik. Ustawienie detektora może być regulowane o kąt +/- 15 w każdej płaszczyźnie. Upewnij się, że powierzchnie promieniowania anteny odbiornika i nadajnika są równoległe (powierzchnia promieniowania jest prostopadła do wirtualnej linii prostej łączącej odbiornik i nadajnik) Ustawienie kanału częstotliwości nadajnika. W przypadku, kiedy kąt między osiami sąsiednich stref detekcji jest mniejszy niż 60 lub w przypadku odbić sygnałów mikrofalowych między sąsiednimi detektorami, możliwe jest inicjowanie fałszywych alarmów. W tym przypadku konieczna jest zmiana częstotliwości sygnału jednego z czujników (nadajnik i odbiornik). Aby zmienić częstotliwość kanału nadajnika, należy wykonać następujące zalecenia: Uwaga: Jeśli popełnimy błąd, należy rozpocząć procedurę ustawiania od KROKU 1. KROK 1. Naciśnij przycisk "PWR", przytrzymaj przez 4 do 5 sekund, gdy "LED" błyśnie jeden raz, nie zwalniając przycisku "PWR" naciśnij przycisk "FREQ CH", a następnie zwolnij przycisk "PWR", ale nie zwalniaj przycisku "FREQ CH". Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 12

13 KROK 2. Następnie przytrzymaj "FREQ CH" aż dioda "LED" będzie migać w sposób ciągły, co oznacza, że jesteś w trybie ustawiania kanału częstotliwości. Po 2-3 sekundach zwolnij przycisk "FREQ CH". Liczba błysków diody "LED" będzie oznaczała kanał częstotliwości nadajnika. Seria błysków powtórzy się 2 razy (w tym czasie należy nacisnąć przycisk "FREQ CH" ponownie, jeśli trzeba zmienić kanał częstotliwości nadajnika na inny). KROK 3. Aby zmienić częstotliwość nadajnika, naciśnij przycisk "FREQ CH" ponownie przez 2-3 sekundy (tylko w czasie, kiedy powtarza się seria błysków). Dioda "LED" zacznie migać nieprzerwanie. Po zwolnieniu przycisku "FREQ CH", dioda "LED" wskaże inny kanał częstotliwości. KROK 4. Naciskaj i zwalniaj przycisk "FREQ CH" aż wybierzesz właściwy kanał częstotliwości, jaki potrzebujesz. Zmiana kanału częstotliwości następuje cyklicznie. KROK 5. Nie zapomnij ustawić tej samej częstotliwości odbiornika w trybie programowania PC. KROK 6. Po zakończeniu ustawiania częstotliwości, naciśnij przycisk "PWR" i trzymaj go przez 4 do 5 sek Jeśli pozycjonowanie jest poprawne, dioda "LED" w odbiorniku zgaśnie. Następnie można rozpocząć strojenie za pomocą oprogramowania PC (patrz rozdział: programowanie PC). Jeśli dioda "LED" świeci się dłużej niż 30 sekund, jednostki odbiornika i nadajnika powinny być wyrównane dokładniej. Należy też upewnić się, czy częstotliwości kanałów RX i TX są takie same Kalibracja i programowanie komputerem odbiornika Rx (Setup). Do programowanie detektorów FORTEZY 50/100/200 PC potrzebny jest konwerter RS485/USB lub RS485/RS232. Można wybrać 2 warianty połączenia. 1) Podłącz konwerter do gniazda "RS-485" odbiornika za pomocą kabla ze złączem RS-485 z zestawu (patrz tabela 8.1). 2) Podłącz kabel do programowania za pomocą przewodów połączeniowych RS A oraz RS B (biały i brązowy), w 8-przewodowym kablu (patrz: tabela 8.1). Możesz pobrać najnowszą wersję oprogramowania instalacyjnego z naszego menu na stronie: lub znajdź go na płycie CD, która jest dołączona do zestawu detektora. Rozpakuj pobrane oprogramowanie PC FORTEZA. Kliknij dwukrotnie na plik programu, a uruchomi się on od razu, bez instalacji. Pojawi się poniższe okno dialogowe: Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 13

14 Najpierw z listy należy wybrać odpowiedni port komunikacyjny. Uwaga: Jeśli jest jakiś problem w komunikacji, spróbuj zamienić miejscami przewody RS485A i RS485B w konwerterze i sprawdź instalację sterownika konwertera RS 485. Uwaga: Można wybrać ręcznie ustawienia portu COM twojego konwertera. Można też sprawdzić, jaki jest używany port COM w menu Start / Panel sterowania / System / Sprzęt / Menedżer urządzeń / porty COM - w systemie operacyjnym Windows XP. Po wybraniu właściwego portu COM, komunikacja z urządzeniem rozpoczyna się automatycznie. W lewej części ekranu można zobaczyć aktualne parametry ustawień. Mają one następujące znaczenie: Unit ID: Oznacza kanał częstotliwości odbiornika. Nadajnik i odbiornik powinny być na tym samym kanale częstotliwości (1do 4). Zmiana numeru kanału możliwa jest tylko po wejściu w ukryte menu ustawień (patrz pkt "Ukryte menu ustawień"). Mode: Tryb czujnika "Normal" lub "Alarm". Powinno być "Normal" przed zakończeniem dostrojenia (kalibracji). "Normal" - oznacza brak alarmu, "Alarm" - oznacza stan alarmu. Zone length: Długość strefy - aktualnie wybrany zasięg działania czujnika. Bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiednią odległość pracy. Uwaga: Jeśli długość strefy nie pokrywa się z prawdziwą odległością, może być wyższy poziom fałszywych alarmów lub za mała czułość. Sensitivity: Jest to czułość wykrywania. Można ustawić czułość w ręcznej metodzie ustawień "Manual". W większości przypadków ręczne ustawienie czułości nie jest zalecane. Setup method: Metoda ustawień: Można wybrać tryb "Auto" lub "Manual". W trybie "Manual" możliwe jest ustawienie czułości, w trybie "Auto" można zmieniać "Zone length" (długość strefy). W większości przypadków zalecane jest ustawienie "Auto". Speed: Zakres prędkości ruchu wykrywany przez czujnik. Zmiana parametrów prędkości ruchu możliwa jest tylko w ukrytym menu ustawień (patrz pkt "Ukryte menu ustawień"). Uwaga: Zbyt duży zakres prędkości może powodować wyższy poziom fałszywych alarmów, zbyt mały zakres prędkości oznacza małą czułość. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 14

15 Kalibracja (dokładne pozycjonowanie) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek ustawień, należy skalibrować detektor (dokładnie pozycjonować). Można to zrobić po wybraniu w menu opcji "Calibration". Najpierw trzeba skalibrować (czyli dokładne pozycjonować) nadajnik a następnie odbiornik. Na ekranie, na dynamicznie zmieniającej się skali widać sygnał odbierany z nadajnika. Na bieżąco pokazywana jest maksymalna wartość sygnału pozycjonowania. Jeśli poziom sygnału jest bliski maksymalnej wartości bieżącej, pasek wskaźnika staje się zielony. Oznacza to, że pozycjonowanie jest prawidłowe. Jeśli pasek jest czerwony, należy kontynuować pozycjonowanie do momentu zbliżenia się do wartości maksymalnej. Przyciskiem "Reset maximum" można wyzerować bieżące maksimum i poszukać innej wartości odniesienia. Korekta kalibracji obejmuje następujące czynności: - Podłącz detektor FORTEZA 50/100/200 do komputera poprzez konwerter. - Poluzuj śruby 12 (patrz rys. 6.1) detektorów Tx i Rx. - Przejdź do trybu "Calibration mode", naciśnij przycisk "Reset". Przechylaj kolejno Tx i Rx pionowo do uzyskania maksymalnych wskazań wartości woltomierza. - Dokręcić śruby 12 po kalibracji pionowej (patrz rys. 6.1). - Poluźnij nakrętki 10 (patrz rys. 6.1). - Naciśnij przycisk "Reset", aby wyzerować pomiar. Przechylaj kolejno Tx i Rx poziomo do uzyskania maksymalnych wskazań wartości woltomierza. - Dokręcić nakrętki 10 po kalibracji poziomej (patrz rys. 6.1). - Sprawdź wartość napięcie "Calibration" po korekcie ustawienia. Uwaga: Zawsze zaleca się kilka minut pozycjonowania, aby uzyskać dobrą maksymalną wartość sygnału pozycjonowania, co można wykorzystać jako punkt odniesienia. Należy sprawdzić wartość napięcie "Calibration" po korekcie ustawień. Jeśli napięcie jest mniejsze niż 3 mv, konieczne jest powtórzenie wyrównania w pionie i poziomie i dokładniejsze ustawienie. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 15

16 Jeśli zmierzone napięcie wynosi ponad 290 mv (w krótkich sektorach), zaleca się odchylić Rx i Tx w górę pod małym kątem, aby napięcie nie przekraczało 290 mv. Nie należy odchylać RX i TX w dół lub w innym kierunku. Detektor zachowuje swoje parametry działania do napięcia "Calibration" 2,5 mv. Podczas regulacji zalecane jest uzyskanie wartości napięcia w zakresie od 3 mv do 200 mv, co zapewni poziom sygnału na dłuższy okres czasu. Uwaga: Poziom sygnału nie powinien być mniejszy niż 0,3 mv. Jeśli nie można go osiągnąć, należy zmienić położenie czujnika lub zasięg działania. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 16

17 Regulacja parametrów odbiornika Rx ("Setup) Po udanej kalibracji wracamy do menu ustawień ("Setup"), gdzie definiujemy parametry pracy detektora. Ważne jest, aby ustawić właściwą długość strefy ("Zone length") w zależności od miejsca instalacji. Następnie można wybrać "Setup method". W metodzie ustawień "Manual" można ręcznie ustawić czułość. Jednak w większości przypadków zalecany jest tryb "Auto" i domyślna wartość czułości. Możesz zapisać swoje ustawienia w odbiorniku naciskając "Apply", albo anulować ustawienia przyciskiem "Cancel". Uwaga: Jeśli ustawiona długość strefy nie jest prawdziwą odległością, możliwy jest wyższy poziom fałszywych alarmów lub zbyt mała czułość. Save alarms: Jest to przydatna funkcja, jeśli jest jeden instalator. Jest to funkcja zliczająca alarmy, dzięki czemu można sprawdzić detektor za pomocą przewodu testowego. Przyciskiem "Reset" można wyzerować licznik. W polu "Mode" można zobaczyć w jakim trybie jest system: "Normal" (zielony) - oznacza brak alarmu; lub "Alarm" (czerwony) stan alarmu Ukryte menu ustawień Jeżeli chcemy wejść do tego menu, należy wcisnąć F10 i wpisać hasło (domyślne hasło: 1). Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 17

18 W ukrytym menu mamy kilka dodatkowych ustawień parametrów. W polu "Parameters" można zmienić wartość wykrywanej minimalnej prędkości w m/s (Vmin), maksymalną wykrywaną prędkość w m/s (Vmax) i nr kanału częstotliwości (Unit ID). Po wpisaniu wartości zatwierdzamy ustawienia przyciskiem "Apply". Uwaga: Zbyt duży zakres prędkości może powodować wyższy poziom fałszywych alarmów, zbyt mały zakres prędkości oznacza małą czułość. Uwaga: Nadajnik i odbiornik bariery mikrofalowej powinny być ustawione na ten sam kanał częstotliwości sygnału. Uwaga: Zmiana innych parametrów w tym menu nie jest zalecana Działanie detektora Sygnały wyjściowe przekaźnika NC detektora Autodiagnostyka czujnika może ustawić 3 stany przekaźnika: 1. Normal - styki przekaźnika alarmu są zamknięte. 2. Alarm - styki przekaźnika alarmu są otwarte przez 2 sek. Czujnik generuje alarm jeżeli człowiek przecina strefę wykrywania pieszo lub czołga się na rękach i kolanach. 3. Trouble - styk alarmowy jest otwarty w sposób ciągły. Informacja o uszkodzeniu jest generowana, jeżeli: - pojawią się zakłócenia z sąsiednich nadajników, - napięcie zasilania spadnie poniżej 9,0 V DC, - jeden z odbiorników lub nadajników jest uszkodzony, - odbiornik lub nadajnik jest zasłonięty przez obiekt nieprzezroczysty dla fal radiowych, - normalna praca odbiornika jest sabotowana przez zewnętrzne pole elektromagnetyczne. Sygnał styku sabotażowego TAMPER czujnika. Styk sabotażowy TAMPER czujnika ma 2 stany: 1. Normal - pokrywa (patrz rys. 6.1) jest zamknięta, styki przekaźnika są zamknięte. 2. Alarm - pokrywa (patrz rys. 6.1) jest otwarta, styki przekaźnika są otwarte. Sprawdzenie działania. Po instalacji czujniki wymagają 24-godzinnego okresu rozruchowego, oraz testowania i analizy wszystkich wykrytych i zarejestrowanych zdarzeń w okresie co najmniej 3 dni. W okresie rozruchu praca czujników powinna być sprawdzana testami przejścia strefy wykrywania dwa razy dziennie. Jeśli w trakcie testu zarejestrowane będą fałszywe alarmy lub brak reakcji alarmem na testowe przejście strefy ochrony, należy poprawić ustawienia czułości, aby wyeliminować defekt. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 18

19 Sprawdzenie obecności zakłóceń. Aby sprawdzić czy występują zakłócenia interferencyjne w odbiorniku, należy wyłączyć zasilanie nadajnika lub użyć wejścia testowego DC nadajnika. Jeśli odbiornik nie wygeneruje sygnału alarmowego, to istnieje problem zakłóceń (odbiornik odbiera sygnał z innego nadajnika). W przypadku interferencji, należy wykonać jedną z następujących czynności: Zmiana pozycji lub odległości między jednostkami. Zmiana kanału częstotliwości. Zmiana polaryzacji anteny, należy obrócić w tym samym kierunku o 90 (wokół osi strefy wykrywania) nadajnik i odbiornik. Zmiana technologii wykrywania. Po zmianach ustawienia detektora zaleca się ponowne przeprowadzenie testów przejścia przez 2-3 dni, aby ujawnić i wyeliminować ewentualne błędy w montażu i regulacji Test przejścia. 1. Osoba dorosła przekracza strefę wykrywania w różnych miejscach z różnymi prędkościami i w różnych pozycjach ciała (pozycja wyprostowana, czołganie się, itp.). 2. Zweryfikuj wykrywanie obserwując kontakty przekaźnika sygnału alarmowego. 10. SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO Sprawdzenie pracy czujnika Detektor powinien być serwisowany przez techników po specjalnych szkoleniach i kursach Podczas przeglądu technicznego detektora niezbędne jest przeprowadzenie kontroli i prac konserwacyjnych Podczas eksploatacji detektora zaleca się sprawdzanie strefy detekcji. Wystarczy test przejścia strefy wykrywania 1 do 3 razy w tygodniu Okresowa konserwacja Co miesiąc należy przeprowadzić zewnętrzny test jednostki detektora i sprawdzić stan sektora, w którym zainstalowane są nadajniki i odbiorniki. Konieczne jest sprawdzenie: - Stanu nadajnika i odbiornika od strony anten, czy nie ma kurzu, brudu, śniegu lub lodu i ewentualnie oczyścić te powierzchnie, oraz sprawdzić elementy mocujące i szczelność czujników. - Czy w sektorze gdzie zainstalowane są nadajniki i odbiorniki nie pojawiły się jakieś obiekty. Z czystej strefy należy usunąć wszystkie niepotrzebne przedmioty, obciąć gałęzie drzew i krzewów, skosić trawę (biorąc pod uwagę wzrost roślin do następnego badania czystej strefy) Co kwartał należy: - Przeprowadzać wszelkie czynności określone jako prace wykonywane raz w miesiącu; - Sprawdzić stan przewodów i podłączeń kabla Sprawdzić wysokość trawy. Jeśli wysokość trawy jest większa niż 0,3 m, to należy ją skosić lub usunąć w inny sposób Jeśli w zimie spadnie dużo śniegu, mogą być generowane fałszywe alarmy z powodu spadku sygnału na wejściu odbiornika. W tym przypadku konieczne jest usunięcie śniegu lub zmiana wysokości anten nadajnika i odbiornika. Umożliwi to słupek, który powinien mieć wysokość ponad 1,5 m lub więcej, w zależności od lokalnie spodziewanej grubości pokrywy śnieżnej. Po zmianie wysokości montażu anten należy przeprowadzić ich pozycjonowanie. Próg czułości powinien być ustawiony zgodnie z procedurą przedstawioną wcześniej Po śnieżycach, ulewnych deszczach, huraganach, oraz w przypadku intensywnego wzrostu roślin, zaleca się wykonanie dodatkowych czynności konserwacyjnych. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 19

20 11. USUWANIE USTEREK. Wykaz możliwych usterek przedstawiono w tabeli Tabela 11.1 Usterka Możliwa przyczyna. Sposób usunięcia usterki. 1. Odbiornik stale generuje alarm. 2. Fałszywe alarmy detektora. 3. Detektor nie generuje alarmu, gdy intruz przekracza strefę ochrony. 4. Brak komunikacji odbiornika z komputerem. 1. Przewód komunikacyjny jest Sprawdź integralność kabla i uszkodzony. dokładność jego podłączenia. 2. Elementy zabezpieczające zasilacz są Wymień elementy uszkodzone. zabezpieczające zasilacz. 3. Nieprawidłowe ustawienie detektora. Wyrównaj ustawienie anten nadajnika i odbiornika. 4. Uszkodzony nadajnik. Napraw nadajnik. 5. Uszkodzony odbiornik. Napraw odbiornik. 6. Kanały odbiornika i nadajnika nie są Sprawdź, jakie zostały wybrane jednakowe. kanały odbiornika i nadajnika. 1. Poruszające się gałęzie w strefie wykrywania powodują alarm. 2. W sektorze jest za wysoka trawa. Sprawdź sektor i usuń elementy 3. Pokrywa śniegu jest większa niż powodujące zakłócenia. określona w instrukcji i powoduje zmniejszenie sygnału wejściowego. 4. W sektorze przebywają zwierzęta. 5. Czułość odbiornika jest za wysoka. Sprawdź i skoryguj ustawiony poziom czułości odbiornika. 1. Czułość odbiornika jest za mała. Sprawdź i skoryguj ustawiony poziom czułości odbiornika. 2. Nieprawidłowe ustawienie detektora. Wyrównaj ustawienie anten nadajnika i odbiornika. 1. Błędna instalacja sterownika RS-485 Ponownie zainstaluj sterownik. 2. W przypadku korzystania z kabla RS- Sprawdź połączenie RS A i RS B. 485 podłączenie 8 Rys.6.1. (biały RS A, zielony RS B): zamienione przewody. 12. PRZECHOWYWANIE Czujniki powinny być przechowywane w opakowaniu w magazynach w temperaturze otoczenia od +5 C do +30 C i wilgotności względnej do 85%. Pomieszczenia magazynu powinny być wolne od kurzu i oparów powodujących korozję. W czasie transportu należy chronić opakowanie przed kurzem i bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych. Odwiedź naszą stronę internetową: Str. 20

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych

Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych Sterownik nawadniający do zastosowań komercyjnych RAIN SENSOR ACTIVE BYPASS SYSTEM OFF SET CURRENT DATE / TIME MANUAL OPERATION SET PROGRAM START TIMES SETTINGS SET STATION RUN TIMES ADVANCED FEATURES

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

A 1 2 3. Wymiary w mm

A 1 2 3. Wymiary w mm R VIA-DU-20 Sterownik A 1 2 3 90 9,0C 7,0C 4 5 6 B 160 90 9,0C 7,0C 45 160 53 58 Wymiary w mm 45 53 58 C VIA-DU-S20 5,7 mm 70 15 m 150mm 35 52 40 50 38 35 D VIA-DU-A10 Wymiary w mm 1. Zastosowanie Sterownik

Bardziej szczegółowo

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury I AURATON 25, AURATON 25 TX Plus - Wstęp Regulator Temperatury AURATON 25 PL Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 25 TX Plus i odbiornik AURATON 25 RX Plus 2 Wstępne uwagi Instrukcja ta zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 1 ISTSG REV 00.01 A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 4 1 Ostrzeżenia...6 2 Opis produktu...6 2.1 Ograniczenia zastosowania...7 3 Instalowanie...7 3.1 Kontrola i przygotowanie wstępne...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FLIR A3xxseries FLIR A6xx series

Instrukcja obsługi. FLIR A3xxseries FLIR A6xx series Instrukcja obsługi FLIR A3xxseries FLIR A6xx series Publ. No. Revision Language Issue date 559635 a57 Polish (PL) May, 0 Instrukcja obsługi Publ. No. 559635 Rev. a57 POLISH (PL) May, 0 Gwarancja Wszystkie

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4570, wersja AB Sierpień 2014. Rosemount seria 5708. Skaner 3D produktów sypkich

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4570, wersja AB Sierpień 2014. Rosemount seria 5708. Skaner 3D produktów sypkich 00825-0114-4570, wersja AB Rosemount seria 5708 Skaner 3D produktów sypkich OSTRZEŻENIE Autoryzowana obsługa Wszystkie operacje opisane w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanych,

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo