Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006

2 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE UMIEJSCOWIENIE ROUTERA 3 PRZEDNI PANEL ROUTERA 3 TYLNY PANEL ROUTERA 4 5. PODŁĄCZENIE ROUTERA 5 6. KONFIGURACJA ROUTERA 6 LOGOWANIE DO ROUTERA 6 ZMIANA HASŁA DOSTĘPOWEGO DO ROUTERA 8 KONFIGURACJA SIECI BEZPRZEWODOWEJ 9 AKTYWOWANIE OPCJI BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ 10 KONFIGURACJA ZAAWANSOWANYCH OPCJI KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ 11 WYKONANIE KOPII BEZPIECZEŃSTWA PLIKU KONFIGURACYJNEGO ROUTERA 14 PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ Z KOPII BEZPIECZEŃSTWA PLIKU KONFIGURACYJNEGO OPIS BEZPRZEWODOWEJ KARTY USB INSTALACJA BEZPRZEWODOWEJ KARTY USB KONFIGURACJA POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO 19 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1.0 1

3 1. Zawartość zestawu instalacyjnego Zestaw instalacyjny zawiera: I. Pudełko z routerem firmy NETGEAR: 1. router bezprzewodowy WPN824 RangeMax, 2. zasilacz sieciowy, 3. uchwyty, 4. kabel Ethernet kategorii 5 (CAT5), 5. CD-ROM RangeMax Wireless Router WPN824 Resource zawierający: instrukcję obsługi routera (w języku angielskim), uwagi dotyczące użytkowania routera i dodatkowe informacje (w języku angielskim), 6. kartę gwarancyjną oraz informacje o wsparciu technicznym. II. Pudełko z bezprzewodową kartą USB: 1. bezprzewodowa karta USB (adapter) WPN111 RangeMax, 2. CD-ROM zawierający sterowniki. III. Druk Oświadczenia. IV. CD-ROM z instrukcjami użytkownika, zawierający niniejszą instrukcję, polskojęzyczną instrukcję routera oraz instrukcję rozwiązywania problemów. 2. Słowniczek W odniesieniu do urządzeń oraz czynności opisanych w instrukcji używane będą następujące zwroty: router dostarczony w zestawie instalacyjnym router bezprzewodowy WPN824 RangeMax, bezprzewodowa karta USB dostarczona w zestawie instalacyjnym karta podłączana do gniazda USB, która umożliwia bezprzewodową komunikację pomiędzy routerem a komputerem, kabel sieciowy kabel Ethernet kategorii 5 (CAT5), modem kablowy dostarczony podczas instalacji usługi internetowej UPC modem używany do korzystania z tej usługi, przycisk Reset znajdujący się na tylnym panelu routera (w zagłębieniu wewnątrz obudowy) przycisk umożliwiający przywrócenie fabrycznej konfiguracji routera, punkt dostępowy element routera umożliwiający bezprzewodową komunikację (WiFi) pomiędzy routeram a komputerem, WiFi standard komunikacji radiowej wykorzystywany min. w bezprzewodowych sieciach lokalnych, switch - element routera umożliwiający podłączenie czterech komputerów do routera za pomocą kabli sieciowych, zresetowanie routera wciśnięcie przycisku Reset przy pomocy igły lub innego ostrego przedmiotu, zresetowanie modemu odłączenie i ponowne podłączanie zasilania do używanego modemu kablowego podłączonego do routera, usługa internetowa usługa dostępu do internetu (chello) świadczona przez UPC Polska 3. Uruchomienie usługi UPC WiFi Uruchomienie usługi UPC WiFi wymaga wykonania czynności opisanych w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji: 1. podłączenie routera (Podłączenie routera, s. 5) 2. skonfigurowanie routera (Konfiguracja routera, s. 6) 3. zainstalowanie bezprzewodowej karty USB (Instalacja bezprzewodowej karty USB s. 16) 4. skonfigurowanie połączenia bezprzewodowego (Konfiguracja połączenia bezprzewodowego s. 19) 2

4 4. Opis routera Router bezprzewodowy WPN824 RangeMax przeznaczony jest do obsługi domowych sieci lokalnych. Zastosowanie autorskiej technologii RangeMax pozwala na komfortową pracę użytkowników sieci nawet w przypadku pojawiania się czynników generujących zakłócenia w komunikacji radiowej. Urządzenie umożliwia bezprzewodowe (w standardzie IEEE b/g) oraz przewodowe (w standardzie Ethernet) podłączenie komputerów do usługi internetowej poprzez: wbudowany punkt dostępowy WiFi (Access Point), 4-portowy switch. Poprawne umiejscowienie routera Podłączając router kieruj się poniższymi wskazówkami: umieść router w pobliżu modemu kablowego, w możliwie najwyższym punkcie pomieszczenia, zapewnij przestrzeń dla prawidłowej pracy komputera wyposażonego w kartę bezprzewodową, nie umieszczaj routera w pobliżu typowych źródeł zakłóceń transmisji bezprzewodowej, takich jak kuchenki mikrofalowe, komputery, telefony bezprzewodowe, duże powierzchnie metalowe. Rysunek 1. Router ustawiony pionowo Uwaga: Jeśli umieścisz router na metalowej powierzchni, ustaw go w pozycji pionowej. W tym celu skorzystaj z plastikowych uchwytów dostarczonych wraz z routerem. Przedni panel routera Rysunek 2. Przedni panel routera Przedni panel routera umożliwia monitorowanie pracy urządzenia dzięki umieszczonym na nim diodom sygnalizacyjnym. Zachowanie się poszczególnych diod informuje o statusie routera oraz aktywności jego poszczególnych funkcji. INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1.0 3

5 Tabela 1. Opis stanów diod sygnalizacyjnych przedniego panelu Dioda Status Stan Urządzenia Zielony Brak Zielony Brak Zielony Brak Zielony Zielony pulsujący Zielony Zielony pulsujący Żółty Żółty pulsujący Brak Zasilanie włączone. Test routera zakończony sukcesem. Router nie jest zasilany. Trwa testowanie routera. Testowanie zakończone sukcesem. Aktywna komunikacja bezprzewodowa Komunikacja bezprzewodowa wyłączona lub występuje problem z uruchomieniem komunikacji. Wykryte połączenie z modemem kablowym. Trwa transmisja danych do modemu kablowego. Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 100 Mb/s. Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 100 Mb/s. Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 10 Mb/s. Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 10 Mb/s. Nie wykryto urządzenia podłączonego do danego portu. Tylny panel routera Na tylnym panelu routera znajdują się porty LAN routera, port służący do podłączenia modemu kablowego, gniazdo zasilania, przycisk Reset oraz przycisk służący do wyłączenia niebieskich diod umieszczonych na górnym panelu routera (informują o pracy anten routera). Rysunek 3. Tylny panel routera Tabela 2. Opis stanów diod sygnalizacyjnych tylnego panelu Element Przeznaczenie 1 Przycisk wyłączający diody sygnalizacyjne anten 2 Gniazdo zasilacza sieciowego. 3 Gniazda RJ45 służące do przewodowego podłączenia komputerów. 4 Gniazdo RJ45 służce do podłączenia modemu kablowego. 5 Przycisk Reset przywracający fabryczne ustawienia urządzenia*. *UWAGA: Użycie tego przycisku spowoduje skasowanie konfiguracji routera. Używaj tego przycisku tylko wtedy gdy jest to naprawdę konieczne. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wciśnięciem przycisku, został on umieszczony wewnątrz obudowy routera. Najłatwiej wciśniesz go używając do tego celu np.: igły lub wykałaczki. 4

6 5. Podłączenie routera Właściwe podłączenie routera do modemu kablowego oraz do komputera umożliwi jego poprawną konfigurację oraz zapewni optymalną pracę urządzenia. Rozpoczynając instalację wyłącz komputer oraz odłącz kabel zasilający modem kablowy (powinny zgasnąć wszystkie diody modemu). 1. Połącz Internet Port w routerze z gniazdem LAN w modemie kablowym za pomocą kabla sieciowego. Użyj kabla stosowanego do tej pory do łączenia modemu z komputerem. 2. Połącz jeden z portów LAN routera z kartą sieciową w komputerze Użyj niebieskiego kabla sieciowego dostarczonego wraz z routerem.to połączenie będzie Ci potrzebne do wykonania pierwszej konfiguracji routera opisanej w kolejnym rozdziale. Po zakończeniu konfiguracji routera odłącz kabel łączący modem z komputerem. 3. Podłącz zasilanie modemu kablowego i odczekaj 2 minuty, aż modem zaloguje się. 4. Podłącz zasilanie routera i wciśnij przycisk RESET znajdujący się na tylnym panelu (np.: za pomocą igły), a następnie przytrzymaj go przez 5 sekund, aż zaświecą się jednocześnie wszystkie diody routera. Zwolnij przycisk i odczekaj 1 minutę. 5. Włącz komputer i poczekaj aż uruchomi się system operacyjny. 6. Porównaj stan diod na przednim panelu routera z Tabelą 3. potwierdzając jego poprawną pracę. Tabela 3. Opis stanów diod sygnalizacyjnych po poprawnym podłączeniu routera Dioda Status Świeci się na zielono Nie świeci się (zgaśnie po zakończeniu testu routera) Nie świeci się Świeci się Świeci się Po prawidłowym podłączeniu routera, urządzenie zaczyna działać z ustawieniami domyślnymi i można rozpocząć jego konfigurację. Uwaga: Jeżeli po kilkunastu sekundach od podłączenia routera diody wskazują jego nieprawidłową pracę (patrz Tabela 3.), upewnij się czy podłączyłeś kabel łączący router z modemem oraz kabel łączący router z komputerem zgodnie z opisanymi powyżej zaleceniami, a następnie ponownie zresetuj router. Rysunek 4. Podłączenie routera INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1.0 5

7 6. Konfiguracja routera Uwaga: Fabryczna konfiguracja routera umożliwia uruchomienie komunikacji bezprzewodowej w trybie niezabezpieczonym. Nie korzystaj z tej opcji! Korzystanie z trybu transmisji niezabezpieczonej umożliwia włamanie się do nie chronionej sieci bez wiedzy użytkownika. Z poniższych instrukcji dowiesz się w jaki sposób zmienić konfigurację fabryczną routera, po to aby odpowiednio zabezpieczyć router i dostęp do sieci bezprzewodowej. Logowanie do routera 1. Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, uruchom komputer, który podłączyłeś do routera. 2. Uruchom przeglądarkę internetową, której używasz (np.: Internet Explorer). 3. Wpisz w polu adresowym przeglądarki adres lub com i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlony poniższy ekran powitalny (Rysunek 5.) Rysunek 5. Ekran powitalny routera Jeżeli ekran powitalny routera nie pojawia się, sprawdź ustawienia połączenia sieciowego (uzyskaj adres IP oraz adres serwera DNS automatycznie) w systemie operacyjnym lub ustawienia przeglądarki internetowej (Wyłącz serwer proxy). Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zajrzyj do Instrukcji rozwiązywania problemów zamieszczonej na płycie CD-ROM z instrukcjami użytkownika. 4. Kliknij opcję (Rysunek 5.), w celu wywołania okna logowania. 6

8 Rysunek 6. Okno logowania 5. Wpisz domyślną nazwę użytkownika i hasło Nazwa użytkownika: admin Hasło: password Jeżeli w czasie konfiguracji routera nastąpi dłuższa przerwa w komunikacji z routerem, okno logowania pojawi się ponownie i zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy użytkownika oraz hasła. 6. Po zalogowaniu się uzyskasz dostęp do panelu konfiguracyjnego urządzenia. Rysunek 7. Basic Settings w menu Setup Ekran, który zobaczysz (Rysunek 7.) pozwala na wybór typu dostępu do sieci internetowej. Standardowe ustawienia umożliwiają prawidłową komunikację w sieci UPC i nie powinny być zmieniane. INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1.0 7

9 Zmiana hasła dostępowego do routera Zmiana hasła dostępowego zabezpieczy routera przed modyfikacją jego ustawień przez osoby niepowołane. Tylko użytkownik znający hasło będzie mógł zalogować się do routera i zmodyfikować jego konfigurację. 1. W menu Mainatanance (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie) kliknij link Set Password. Wyświetlony zostanie ekran zmiany hasła. Rysunek 8. Zmiana hasła dostępowego 2. W polu Old Password wpisz aktualne hasło (jeśli przeprowadzasz zmianę po raz pierwszy jest nim: password). 3. W polach New Password (Nowe hasło) oraz Repeat New Password (Powtórz hasło) wpisz nowe hasło. Wybierz składające się z minimum 6 znaków hasło nie będące popularnym słowem lub połączeniem kilku słów. Powinno ono zawierać małe, duże litery oraz cyfry. Im trudniejsze hasło wybierzesz tym lepiej zabezpieczysz dostęp do routera. 4. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. 5. Zaloguj się ponownie do routera używając nowego hasła. Uwaga: Jeśli zapomnisz hasła będziesz mógł uzyskać dostęp do routera wyłącznie po zresetowaniu go. W tym celu przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Reset znajdujący się na tylnym panelu routera. Router powróci wtedy do ustawień fabrycznych (użytkownik: admin, hasło: password). Pamiętaj, że zresetowanie routera spowoduje skasowanie bieżącej konfiguracji routera. 8

10 Konfiguracja sieci bezprzewodowej 1. W menu Setup kliknij link Wireless Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie). Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia bezprzewodowego. Rysunek 9. Wireless Settings w menu Setup 2. Wybierz nazwę sieci bezprzewodowej (Name SSID). Domyślna nazwa to NETGEAR. Nazwy tej będziesz używał łącząc się z siecią bezprzewodową. Zalecamy zmianę nazwy sieci na inną niż domyślna. Dzięki temu utrudnisz osobie postronnej wykrycie Twojej sieci. 3. W polu Region wybierz Europe. 4. W polu Channel (kanał używany do komunikacji w sieci bezprzewodowej) pozostaw domyślną wartość 06 (jedyna dostępna przy wyborze trybu Auto 108Mbps ). 5. W polu Mode (tryb pracy bezprzewodowej) pozostaw domyślną wartość Auto 108Mbps. Wybrany tryb decyduje o prędkości transmisji danych w obrębie sieci bezprzewodowej. 6. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. Uwaga: Zapamiętaj lub zanotuj powyższe informacje, gdyż będą one wykorzystywane podczas konfigurowania bezprzewodowej karty USB w komputerze. INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1.0 9

11 Aktywowanie opcji bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej 1. W menu Setup kliknij link Wireless Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie). Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia bezprzewodowego (Rysunek 10.). Rysunek 10. Opcje bezpieczeństwa 2. Przejdź do sekcji Security Options. 3. Wybierz WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] jako typ zabezpieczenia komunikacji bezprzewodowej (Security Options). 4. Wpisz hasło w polu Passphrase. Wybierz hasło nie będące popularnym słowem lub połączeniem kilku słów. Powinno ono zawierać małe, duże litery oraz cyfry. Im trudniejsze hasło wybierzesz, tym lepiej zabezpieczona będzie sieć. Hasło musi się składać z minimum 8 znaków. 5. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. Uwaga: Zapamiętaj lub zanotuj powyższe informacje, gdyż będą one wykorzystywane podczas konfigurowania bezprzewodowej karty USB w komputerze. Hasło powinno być wpisywane bezpośrednio przez zainteresowanego użytkownika sieci bezprzewodowej i znane tylko jemu. 10

12 Konfiguracja zaawansowanych opcji komunikacji bezprzewodowej 1. W menu Advanced kliknij link Wireless Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie). Wyświetlony zostanie ekran zaawansowanych opcji konfiguracyjnych połączenia bezprzewodowego. Rysunek 11. Zaawansowane opcje komunikacji bezprzewodowej 2. Wyłącz opcję Enable SSID Broadcast odpowiadającą za rozgłaszanie identyfikatora (nazwy) Twojej sieci bezprzewodowej. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że osobą postronna, która uruchomi w obrębie sieci bezprzewodowej komputer wyposażony w kartę bezprzewodową, nie zobaczy sieci. Nazwa sieci (SSID) nie będzie bowiem wyświetlana podczas wykrywania dostępnych sieci bezprzewodowych. Zalogowanie się do sieci będzie możliwe dopiero po bezpośrednim podaniu jej nazwy. Nie zmieniaj pozostałych domyślnych ustawień. 3. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. 4. Kliknij przycisk Setup Access List w celu otwarcia okna tworzenia listy urządzeń, które będą mogły połączyć się z siecią bezprzewodową (Rysunek 11.). Utworzenie listy urządzeń pozwoli Ci na ustalenie, które komputery będą mogły połączyć się z siecią bezprzewodową. Komputer, którego nie będzie na liście, nie uzyska połączenia i nie będzie mógł korzystać z dostępu do internetu. 5. Zaznacz pole Turn Access Control On w celu uruchomienia mechanizmu kontroli dostępu do tworzonej sieci bezprzewodowej (Rysunek 12.). Uwaga: Włączenie opcji Turn Access Control On i pozostawienie listy dostępu pustej, spowoduje, że żadne urządzenie bezprzewodowe nie będzie mogło połączyć się z internetem. Komputer podłączony za pomocą kabla sieciowego będzie mógł uzyskać dostęp do internetu. 6. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja

13 Rysunek 12. Aktywowanie mechanizmu kontroli dostępu do sieci bezprzewodowej 7. Kliknij przycisk Add aby dodać kartę do listy urządzeń, które mogą się łączyć z tworzoną siecią bezprzewodową (Rysunek 12.) Rysunek 13. Dodawania karty do listy dostępu do sieci bezprzewodowej 8. W polu Device Name wpisz nazwę swojej karty (może być to dowolnie wybrana nazwa, która ułatwi Ci jej późniejszą identyfikację). 9. W polu Mac Address wpisz adres MAC bezprzewodowej karty USB, którą otrzymałeś w zestawie instalacyjnym. Adres MAC znajdziesz na obudowie bezprzewodowej karty USB. Składa się on z 12 znaków z przedziału 0-9 i A-F. 10. Kliknij przycisk Add aby zatwierdzić dodanie karty do listy urządzeń, które mogą się łączyć z tworzoną siecią bezprzewodową. Wrócisz do ekranu listy urządzeń (Rysunek 12.). 12

14 Jeśli chciałbyś dodać kolejne karty do listy powtórz kroki W menu Advanced kliknij link Remote management. Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji zdalnego (poprzez internet) zarządzania routerem Rysunek 14. Zdalne zarządzanie routerem 12. Sprawdź czy opcja Turn Remote Management On (Rysunek 14.) jest wyłączona. Jeśli nie to wyłącz ją. Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa zdalne zarządzanie routerem powinno być wyłączone. Fabryczne ustawienie opcji zarządzania zdalnego nie wymaga modyfikacji, ponieważ jest ona wyłączona. Jeżeli z jakiegoś powodu opcja jest włączona, należy ją wyłączyć. Z tej opcji powinni korzystać tylko zaawansowani użytkownicy. 13. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji routera - urządzenie jest gotowe do pracy. Przed przejściem do kolejnego etapu konfiguracji usługi UPC Wifi, którym jest konfiguracja bezprzewodowej karty USB, zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego routera. Dzięki kopii bezpieczeństwa będziesz mógł szybko przywrócić własne ustawienia routera jeśli np.: zresetujesz router przyciskiem Reset lub gdy router zacznie działać nieprawidłowo. INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja

15 Wykonanie kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego routera 1. W menu Mainatanance kliknij link Backup Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie). Wyświetlony zostanie ekran zarządzania kopią bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego. Rysunek 15. Sekcja zarządzania kopią bezpieczeństwa ustawień konfiguracyjnych Router umożliwia wykonanie kopii bezpieczeństwa wszystkich ustawień konfiguracyjnych w formie pliku konfiguracyjnego oraz jego późniejsze wykorzystanie w celu przywrócenia tych ustawień. Zalecamy wykonanie kopii ustawień routera zaraz po jego poprawnym skonfigurowaniu. 2. Kliknij przycisk Backup aby wykonać kopię ustawień konfiguracyjnych. Wyświetlone zostanie okno zapisywania kopii bezpieczeństwa. Rysunek 16. Zapisywanie kopii bezpieczeństwa 3. Kliknij przycisk Zapisz i wpisz nazwę pliku np.: upc-wifi.cfg i wskaż miejsce, w którym ma zostać zapisany, np.: Dysk lokalny (C:). Po zapisaniu na dysku, plik będzie dostępny w lokalizacji C:\upc-wifi.cfg. Przechowuj plik na dysku komputera lub innym nośniku. Wykorzystasz go w razie konieczności przywrócenia prawidłowej konfiguracji routera. 14

16 Przywrócenie ustawień z kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego 1. W menu Mainatanance kliknij link Backup Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie). Wyświetlony zostanie ekran zarządzania kopią bezpieczeństwa (Rysunek 15.). 2. Kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż lokalizację pliku konfiguracyjnego, np.: C:\upc-wifi.cfg. Po wskazaniu pliku powrócisz do ekranu Backup Settings. 3. Kliknij przycisk Restore - router rozpocznie przywracanie ustawień. Proces ten może trwać około minuty. Nie przerywaj go! Uwaga: Przerwanie procesu odtwarzania konfiguracji routera może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, a sam proces trzeba będzie powtórzyć. Po zakończeniu przywracania ustawień router automatycznie zresetuje się i przerwie połączenie z przeglądarką internetową. W celu ponownego zalogowania się do routera użyj hasła, z którego korzystałeś w czasie wykonywani kopii bezpieczeństwa. 7. Opis bezprzewodowej karty USB Dostarczona w zestawie instalacyjnym bezprzewodowa karta USB WPN111 RangeMax jest urządzeniem bezprzewodowym współpracującym z punktami dostępowymi WiFi pracującymi w standardzie IEEE b/g. Karta podłączona do portu USB komputera umożliwia dostęp do usługi internetowej bez konieczności podłączania komputera do routera przy użyciu okablowania sieciowego (Ethernet). Karta może zostać podłączona do gniazda USB bezpośrednio lub za pomocą znajdującego się w zestawie przedłużacza USB. Urządzenie zostało wyposażone w diodę wskazującą bieżący status pracy. Rysunek 17. Bezprzewodowa karta USB Tabela 4. Opis stanów diody sygnalizacyjnej Status Nie świeci Pulsuje Stan urządzenia Urządzenie nie jest podłączone do komputera lub pracuje w trybie oszczędzania energii. Urządzenie nawiązuje łączność lub uzyskało połączenie z punktem dostępowym. INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja

17 8. Instalacja bezprzewodowej karty USB Uwaga: Podczas instalacji karty nie wyjmuj płyty instalacyjnej, nie podłączaj innych urządzeń ani nie uruchamiaj żadnych aplikacji. Bezprzewodową kartę USB włóż do dowolnego gniazda USB dopiero wtedy gdy zostaniesz o to poproszony. Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, odłącz kabel łączący router z komputerem. Włóż do napędu CD-ROM płytę ze sterownikami do urządzenia (RangeMax Wireless USB 2.0 adapter WPN111). Wyświetlony zostanie ekran asystenta instalacji. Jeśli ekran nie pojawi się, uruchom program instalacyjny ręcznie, np. : klikając przycisk Start następnie Mój komputer. Gdy zostanie wyświetlona lista wszystkich napędów komputera, kliknij prawym klawiszem myszy CD-ROM. W Menu, które się pojawi, wybierz opcje Eksploruj. Wyświetlona zostanie lista plików znajdujących się na płycie. Dwukrotnie kliknij plik AUTORUN.exe Kliknij opcję Install Driver and Utility. Wyświetlony zostanie powitalny ekran instalatora sterowników. Rysunek 18. Ekran startowy instalatora NETGEAR Kliknij przycisk Next aby kontynuować instalację. Rysunek 19. Ekran powitalny instalatora NETGEAR Wyświetlony zostanie ekran wyboru regionu, w którym będziesz korzystał z karty. Wybierz Europe i kliknij przycisk Next. Rysunek 20. Wybór regionu Wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności potwierdzenia wyboru. Jeśli wybrałeś inny region niż Europe kliknij przycisk Anuluj i wybierz Europe. Jeśli wybrałeś Europe kliknij przycisk OK. Rysunek 21. Potwierdzenie wyboru regionu 16

18 Wyświetlona zostanie licencja dotycząca korzystania ze sterowników. Zapoznaj się z licencją i zaakceptuj ją klikając przycisk Yes. Rysunek 22. Licencja NETGEAR Wyświetlony zostanie ekran wybory katalogu, w którym chcesz zainstalować sterowniki karty. Jeśli nie masz istotnego powodu, nie zmieniaj proponowanej lokalizacji. Kliknij przycisk Next aby kontynuować instalację karty. Rysunek 23. Wybór katalogu instalacji Wyświetlony zostanie ekran wyboru nazwy grupy programów, w której ma się pojawiać program narzędziowy NETGEAR. Zaakceptuj domyślną nazwę i kliknij przycisk Next. Rysunek 24. Wybór nazwy grupy programów Wyświetlony zostanie komunikat informujący o braku zgodności sterowników. Zignoruj komunikat i kliknij przycisk Mimo to kontynuuj. Rysunek 25. Komunikat o niezgodności INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja

19 Kreator rozpocznie instalację sterowników. Po jej zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczność ponownego uruchomienia systemu Windows. Zaznacz pole Yes, I want to restart my computer now. I kliknij przycisk Finish. Kreator instalacji automatycznie zrestartuje system operacyjny. Podczas ponownego uruchamiania systemu nie wyjmuj płyty ze sterownikami z napędu CD-ROM. Rysunek 26. Ponowne uruchomienie systemu Po uruchomieniu systemu Windows podłącz bezprzewodową kartę USB do wolnego gniazda USB. System wyświetli komunikat informujący o wykryciu nowego urządzenia. Zaznacz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej. Rysunek 27. Wykrycie sprzętu Wyświetlony zostanie ekran wyboru lokalizacji sterowników. Zaznacz opcję Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane) i kliknij Dalej. W oknie informującym o zakończeniu instalacji sterownika kliknij przycisk Zakończ Rysunek 28. Wskazanie lokalizacji sterowników Kreator rozpocznie automatyczną instalację drugiego sterownika i wyświetli ekran wykrywania nowego urządzenia. Jako sterownik wskaż plik netwpn11. inf, znajdujący się w głównym katalogu płyty CD, np. F:\netwpn11.inf, jeżeli Twój napęd CD-ROM został oznaczony literą F. Zatwierdź wybór klikając przycisk DALEJ Jeśli pojawi się informacja o niezgodności sterowników kliknij przycisk Mimo to kontynuuj. Rysunek 29. Wskazanie lokalizacji pliku 18

20 Po zakończeniu instalacji wyświetlony zostanie komunikat. Kliknij Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z karty bezprzewodowej USB. Jeśli dioda umieszczona na karcie USB pulsuje na niebiesko oznacza to, że karta działa poprawnie. Rysunek 30. Zakończanie instalacji. Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji bezprzewodowej karty USB - urządzenie jest gotowe do pracy. Ostatnim etapem instalacji usługi UPC WiFi jest konfiguracja połączenia bezprzewodowego pomiędzy komputerem a routerem. 9. Konfiguracja połączenia bezprzewodowego W celu połączenia się Twoja siecią bezprzewodową skorzystaj z oprogramowania dołączonego do bezprzewodowej karty USB (obsługuje systemy Windows 98SE/ME/2000/XP). Konfiguracja połączenia przy pomocy oprogramowania karty USB 1. Kliknij ikonę aplikacji NETGEAR SMART WIZARD znajdującą się w pasku systemowym obok zegara (Rysunek 31.). Wyświetlone zostanie okno konfiguracyjne połączenia bezprzewodowego Rysunek 31. Ikona NETGEAR SMART WIZARD Rysunek 32. Okno konfiguracyjne połączenia bezprzewodowego. INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja

21 2. W polu Network Name (SSID) wpisz nazwę sieci wybraną podczas instalacji routera. 3. Zaznacz opcję Advanced i kliknij przycisk Advance Security. Wyświetlone zostanie okno służące do wpisanie hasła WPA-PSK (PASSPHRASE) porównaj z Aktywowanie opcji bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej (s. 10). Rysunek 33. Okno wprowadzania hasła WPA-PSK. 4. Wpisz hasło (PASSPHRASE) którego użyłeś konfigurując router (Aktywowanie opcji bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej s. 10) i kliknij przycisk OK. 5. Kliknij przycisk Zastosuj w oknie konfiguracyjnym. Aplikacja rozpocznie nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową. 6. Kliknij przycisk Close aby zamknąć okno Netgear Smart Wizard. 7. Po uzyskaniu połączenia z siecią bezprzewodową uruchom przeglądarkę internetową, wpisz dowolny adres internetowy, np.: i sprawdź czy możesz się połączyć ze strona internetową. Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji usługi UPC WiFi. Życzymy przyjemnego korzystania z internetu. 20

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk AC1900 Smart Model R7000. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G

Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce. modem Pirelli DRG A226G Podręcznik Użytkownika pakiet instalacyjny OneOffi ce modem Pirelli DRG A226G Spis treści W skład pakietu instalacyjnego wchodzą 4 Uruchomienie usługi OneOffice 5 1. Uruchomienie usługi OneOffice na linii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0 Podręcznik użytkownika RT-AC3200 Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200 LED WiFi USB 3.0 PL9670 Wydanie pierwsze Styczeń 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Spis treści Witaj w gronie użytkowników Netia Spota! 3 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Opis Netia Spota 4 Uruchomienie Netia Spota 5 Połączenie

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

AIRMAX5. 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE. Instrukcja Obsługi

AIRMAX5. 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE. Instrukcja Obsługi AIRMAX5 802.11a 108Mbps Zewnętrzne Urządzenie CPE Instrukcja Obsługi Prawa Autorskie Prawa autorskie Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana w żadnej formie lub postaci elektronicznej, mechanicznej,

Bardziej szczegółowo