Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006

2 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE UMIEJSCOWIENIE ROUTERA 3 PRZEDNI PANEL ROUTERA 3 TYLNY PANEL ROUTERA 4 5. PODŁĄCZENIE ROUTERA 5 6. KONFIGURACJA ROUTERA 6 LOGOWANIE DO ROUTERA 6 ZMIANA HASŁA DOSTĘPOWEGO DO ROUTERA 8 KONFIGURACJA SIECI BEZPRZEWODOWEJ 9 AKTYWOWANIE OPCJI BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ 10 KONFIGURACJA ZAAWANSOWANYCH OPCJI KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ 11 WYKONANIE KOPII BEZPIECZEŃSTWA PLIKU KONFIGURACYJNEGO ROUTERA 14 PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ Z KOPII BEZPIECZEŃSTWA PLIKU KONFIGURACYJNEGO OPIS BEZPRZEWODOWEJ KARTY USB INSTALACJA BEZPRZEWODOWEJ KARTY USB KONFIGURACJA POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO 19 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1.0 1

3 1. Zawartość zestawu instalacyjnego Zestaw instalacyjny zawiera: I. Pudełko z routerem firmy NETGEAR: 1. router bezprzewodowy WPN824 RangeMax, 2. zasilacz sieciowy, 3. uchwyty, 4. kabel Ethernet kategorii 5 (CAT5), 5. CD-ROM RangeMax Wireless Router WPN824 Resource zawierający: instrukcję obsługi routera (w języku angielskim), uwagi dotyczące użytkowania routera i dodatkowe informacje (w języku angielskim), 6. kartę gwarancyjną oraz informacje o wsparciu technicznym. II. Pudełko z bezprzewodową kartą USB: 1. bezprzewodowa karta USB (adapter) WPN111 RangeMax, 2. CD-ROM zawierający sterowniki. III. Druk Oświadczenia. IV. CD-ROM z instrukcjami użytkownika, zawierający niniejszą instrukcję, polskojęzyczną instrukcję routera oraz instrukcję rozwiązywania problemów. 2. Słowniczek W odniesieniu do urządzeń oraz czynności opisanych w instrukcji używane będą następujące zwroty: router dostarczony w zestawie instalacyjnym router bezprzewodowy WPN824 RangeMax, bezprzewodowa karta USB dostarczona w zestawie instalacyjnym karta podłączana do gniazda USB, która umożliwia bezprzewodową komunikację pomiędzy routerem a komputerem, kabel sieciowy kabel Ethernet kategorii 5 (CAT5), modem kablowy dostarczony podczas instalacji usługi internetowej UPC modem używany do korzystania z tej usługi, przycisk Reset znajdujący się na tylnym panelu routera (w zagłębieniu wewnątrz obudowy) przycisk umożliwiający przywrócenie fabrycznej konfiguracji routera, punkt dostępowy element routera umożliwiający bezprzewodową komunikację (WiFi) pomiędzy routeram a komputerem, WiFi standard komunikacji radiowej wykorzystywany min. w bezprzewodowych sieciach lokalnych, switch - element routera umożliwiający podłączenie czterech komputerów do routera za pomocą kabli sieciowych, zresetowanie routera wciśnięcie przycisku Reset przy pomocy igły lub innego ostrego przedmiotu, zresetowanie modemu odłączenie i ponowne podłączanie zasilania do używanego modemu kablowego podłączonego do routera, usługa internetowa usługa dostępu do internetu (chello) świadczona przez UPC Polska 3. Uruchomienie usługi UPC WiFi Uruchomienie usługi UPC WiFi wymaga wykonania czynności opisanych w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji: 1. podłączenie routera (Podłączenie routera, s. 5) 2. skonfigurowanie routera (Konfiguracja routera, s. 6) 3. zainstalowanie bezprzewodowej karty USB (Instalacja bezprzewodowej karty USB s. 16) 4. skonfigurowanie połączenia bezprzewodowego (Konfiguracja połączenia bezprzewodowego s. 19) 2

4 4. Opis routera Router bezprzewodowy WPN824 RangeMax przeznaczony jest do obsługi domowych sieci lokalnych. Zastosowanie autorskiej technologii RangeMax pozwala na komfortową pracę użytkowników sieci nawet w przypadku pojawiania się czynników generujących zakłócenia w komunikacji radiowej. Urządzenie umożliwia bezprzewodowe (w standardzie IEEE b/g) oraz przewodowe (w standardzie Ethernet) podłączenie komputerów do usługi internetowej poprzez: wbudowany punkt dostępowy WiFi (Access Point), 4-portowy switch. Poprawne umiejscowienie routera Podłączając router kieruj się poniższymi wskazówkami: umieść router w pobliżu modemu kablowego, w możliwie najwyższym punkcie pomieszczenia, zapewnij przestrzeń dla prawidłowej pracy komputera wyposażonego w kartę bezprzewodową, nie umieszczaj routera w pobliżu typowych źródeł zakłóceń transmisji bezprzewodowej, takich jak kuchenki mikrofalowe, komputery, telefony bezprzewodowe, duże powierzchnie metalowe. Rysunek 1. Router ustawiony pionowo Uwaga: Jeśli umieścisz router na metalowej powierzchni, ustaw go w pozycji pionowej. W tym celu skorzystaj z plastikowych uchwytów dostarczonych wraz z routerem. Przedni panel routera Rysunek 2. Przedni panel routera Przedni panel routera umożliwia monitorowanie pracy urządzenia dzięki umieszczonym na nim diodom sygnalizacyjnym. Zachowanie się poszczególnych diod informuje o statusie routera oraz aktywności jego poszczególnych funkcji. INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1.0 3

5 Tabela 1. Opis stanów diod sygnalizacyjnych przedniego panelu Dioda Status Stan Urządzenia Zielony Brak Zielony Brak Zielony Brak Zielony Zielony pulsujący Zielony Zielony pulsujący Żółty Żółty pulsujący Brak Zasilanie włączone. Test routera zakończony sukcesem. Router nie jest zasilany. Trwa testowanie routera. Testowanie zakończone sukcesem. Aktywna komunikacja bezprzewodowa Komunikacja bezprzewodowa wyłączona lub występuje problem z uruchomieniem komunikacji. Wykryte połączenie z modemem kablowym. Trwa transmisja danych do modemu kablowego. Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 100 Mb/s. Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 100 Mb/s. Urządzenie sieciowe podłączone - szybkość 10 Mb/s. Trwa transmisja z podłączonym urządzeniem - szybkość 10 Mb/s. Nie wykryto urządzenia podłączonego do danego portu. Tylny panel routera Na tylnym panelu routera znajdują się porty LAN routera, port służący do podłączenia modemu kablowego, gniazdo zasilania, przycisk Reset oraz przycisk służący do wyłączenia niebieskich diod umieszczonych na górnym panelu routera (informują o pracy anten routera). Rysunek 3. Tylny panel routera Tabela 2. Opis stanów diod sygnalizacyjnych tylnego panelu Element Przeznaczenie 1 Przycisk wyłączający diody sygnalizacyjne anten 2 Gniazdo zasilacza sieciowego. 3 Gniazda RJ45 służące do przewodowego podłączenia komputerów. 4 Gniazdo RJ45 służce do podłączenia modemu kablowego. 5 Przycisk Reset przywracający fabryczne ustawienia urządzenia*. *UWAGA: Użycie tego przycisku spowoduje skasowanie konfiguracji routera. Używaj tego przycisku tylko wtedy gdy jest to naprawdę konieczne. W celu zabezpieczenia przed przypadkowym wciśnięciem przycisku, został on umieszczony wewnątrz obudowy routera. Najłatwiej wciśniesz go używając do tego celu np.: igły lub wykałaczki. 4

6 5. Podłączenie routera Właściwe podłączenie routera do modemu kablowego oraz do komputera umożliwi jego poprawną konfigurację oraz zapewni optymalną pracę urządzenia. Rozpoczynając instalację wyłącz komputer oraz odłącz kabel zasilający modem kablowy (powinny zgasnąć wszystkie diody modemu). 1. Połącz Internet Port w routerze z gniazdem LAN w modemie kablowym za pomocą kabla sieciowego. Użyj kabla stosowanego do tej pory do łączenia modemu z komputerem. 2. Połącz jeden z portów LAN routera z kartą sieciową w komputerze Użyj niebieskiego kabla sieciowego dostarczonego wraz z routerem.to połączenie będzie Ci potrzebne do wykonania pierwszej konfiguracji routera opisanej w kolejnym rozdziale. Po zakończeniu konfiguracji routera odłącz kabel łączący modem z komputerem. 3. Podłącz zasilanie modemu kablowego i odczekaj 2 minuty, aż modem zaloguje się. 4. Podłącz zasilanie routera i wciśnij przycisk RESET znajdujący się na tylnym panelu (np.: za pomocą igły), a następnie przytrzymaj go przez 5 sekund, aż zaświecą się jednocześnie wszystkie diody routera. Zwolnij przycisk i odczekaj 1 minutę. 5. Włącz komputer i poczekaj aż uruchomi się system operacyjny. 6. Porównaj stan diod na przednim panelu routera z Tabelą 3. potwierdzając jego poprawną pracę. Tabela 3. Opis stanów diod sygnalizacyjnych po poprawnym podłączeniu routera Dioda Status Świeci się na zielono Nie świeci się (zgaśnie po zakończeniu testu routera) Nie świeci się Świeci się Świeci się Po prawidłowym podłączeniu routera, urządzenie zaczyna działać z ustawieniami domyślnymi i można rozpocząć jego konfigurację. Uwaga: Jeżeli po kilkunastu sekundach od podłączenia routera diody wskazują jego nieprawidłową pracę (patrz Tabela 3.), upewnij się czy podłączyłeś kabel łączący router z modemem oraz kabel łączący router z komputerem zgodnie z opisanymi powyżej zaleceniami, a następnie ponownie zresetuj router. Rysunek 4. Podłączenie routera INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1.0 5

7 6. Konfiguracja routera Uwaga: Fabryczna konfiguracja routera umożliwia uruchomienie komunikacji bezprzewodowej w trybie niezabezpieczonym. Nie korzystaj z tej opcji! Korzystanie z trybu transmisji niezabezpieczonej umożliwia włamanie się do nie chronionej sieci bez wiedzy użytkownika. Z poniższych instrukcji dowiesz się w jaki sposób zmienić konfigurację fabryczną routera, po to aby odpowiednio zabezpieczyć router i dostęp do sieci bezprzewodowej. Logowanie do routera 1. Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, uruchom komputer, który podłączyłeś do routera. 2. Uruchom przeglądarkę internetową, której używasz (np.: Internet Explorer). 3. Wpisz w polu adresowym przeglądarki adres lub com i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlony poniższy ekran powitalny (Rysunek 5.) Rysunek 5. Ekran powitalny routera Jeżeli ekran powitalny routera nie pojawia się, sprawdź ustawienia połączenia sieciowego (uzyskaj adres IP oraz adres serwera DNS automatycznie) w systemie operacyjnym lub ustawienia przeglądarki internetowej (Wyłącz serwer proxy). Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zajrzyj do Instrukcji rozwiązywania problemów zamieszczonej na płycie CD-ROM z instrukcjami użytkownika. 4. Kliknij opcję (Rysunek 5.), w celu wywołania okna logowania. 6

8 Rysunek 6. Okno logowania 5. Wpisz domyślną nazwę użytkownika i hasło Nazwa użytkownika: admin Hasło: password Jeżeli w czasie konfiguracji routera nastąpi dłuższa przerwa w komunikacji z routerem, okno logowania pojawi się ponownie i zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy użytkownika oraz hasła. 6. Po zalogowaniu się uzyskasz dostęp do panelu konfiguracyjnego urządzenia. Rysunek 7. Basic Settings w menu Setup Ekran, który zobaczysz (Rysunek 7.) pozwala na wybór typu dostępu do sieci internetowej. Standardowe ustawienia umożliwiają prawidłową komunikację w sieci UPC i nie powinny być zmieniane. INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1.0 7

9 Zmiana hasła dostępowego do routera Zmiana hasła dostępowego zabezpieczy routera przed modyfikacją jego ustawień przez osoby niepowołane. Tylko użytkownik znający hasło będzie mógł zalogować się do routera i zmodyfikować jego konfigurację. 1. W menu Mainatanance (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie) kliknij link Set Password. Wyświetlony zostanie ekran zmiany hasła. Rysunek 8. Zmiana hasła dostępowego 2. W polu Old Password wpisz aktualne hasło (jeśli przeprowadzasz zmianę po raz pierwszy jest nim: password). 3. W polach New Password (Nowe hasło) oraz Repeat New Password (Powtórz hasło) wpisz nowe hasło. Wybierz składające się z minimum 6 znaków hasło nie będące popularnym słowem lub połączeniem kilku słów. Powinno ono zawierać małe, duże litery oraz cyfry. Im trudniejsze hasło wybierzesz tym lepiej zabezpieczysz dostęp do routera. 4. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. 5. Zaloguj się ponownie do routera używając nowego hasła. Uwaga: Jeśli zapomnisz hasła będziesz mógł uzyskać dostęp do routera wyłącznie po zresetowaniu go. W tym celu przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Reset znajdujący się na tylnym panelu routera. Router powróci wtedy do ustawień fabrycznych (użytkownik: admin, hasło: password). Pamiętaj, że zresetowanie routera spowoduje skasowanie bieżącej konfiguracji routera. 8

10 Konfiguracja sieci bezprzewodowej 1. W menu Setup kliknij link Wireless Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie). Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia bezprzewodowego. Rysunek 9. Wireless Settings w menu Setup 2. Wybierz nazwę sieci bezprzewodowej (Name SSID). Domyślna nazwa to NETGEAR. Nazwy tej będziesz używał łącząc się z siecią bezprzewodową. Zalecamy zmianę nazwy sieci na inną niż domyślna. Dzięki temu utrudnisz osobie postronnej wykrycie Twojej sieci. 3. W polu Region wybierz Europe. 4. W polu Channel (kanał używany do komunikacji w sieci bezprzewodowej) pozostaw domyślną wartość 06 (jedyna dostępna przy wyborze trybu Auto 108Mbps ). 5. W polu Mode (tryb pracy bezprzewodowej) pozostaw domyślną wartość Auto 108Mbps. Wybrany tryb decyduje o prędkości transmisji danych w obrębie sieci bezprzewodowej. 6. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. Uwaga: Zapamiętaj lub zanotuj powyższe informacje, gdyż będą one wykorzystywane podczas konfigurowania bezprzewodowej karty USB w komputerze. INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja 1.0 9

11 Aktywowanie opcji bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej 1. W menu Setup kliknij link Wireless Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie). Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji połączenia bezprzewodowego (Rysunek 10.). Rysunek 10. Opcje bezpieczeństwa 2. Przejdź do sekcji Security Options. 3. Wybierz WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] jako typ zabezpieczenia komunikacji bezprzewodowej (Security Options). 4. Wpisz hasło w polu Passphrase. Wybierz hasło nie będące popularnym słowem lub połączeniem kilku słów. Powinno ono zawierać małe, duże litery oraz cyfry. Im trudniejsze hasło wybierzesz, tym lepiej zabezpieczona będzie sieć. Hasło musi się składać z minimum 8 znaków. 5. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. Uwaga: Zapamiętaj lub zanotuj powyższe informacje, gdyż będą one wykorzystywane podczas konfigurowania bezprzewodowej karty USB w komputerze. Hasło powinno być wpisywane bezpośrednio przez zainteresowanego użytkownika sieci bezprzewodowej i znane tylko jemu. 10

12 Konfiguracja zaawansowanych opcji komunikacji bezprzewodowej 1. W menu Advanced kliknij link Wireless Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie). Wyświetlony zostanie ekran zaawansowanych opcji konfiguracyjnych połączenia bezprzewodowego. Rysunek 11. Zaawansowane opcje komunikacji bezprzewodowej 2. Wyłącz opcję Enable SSID Broadcast odpowiadającą za rozgłaszanie identyfikatora (nazwy) Twojej sieci bezprzewodowej. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że osobą postronna, która uruchomi w obrębie sieci bezprzewodowej komputer wyposażony w kartę bezprzewodową, nie zobaczy sieci. Nazwa sieci (SSID) nie będzie bowiem wyświetlana podczas wykrywania dostępnych sieci bezprzewodowych. Zalogowanie się do sieci będzie możliwe dopiero po bezpośrednim podaniu jej nazwy. Nie zmieniaj pozostałych domyślnych ustawień. 3. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. 4. Kliknij przycisk Setup Access List w celu otwarcia okna tworzenia listy urządzeń, które będą mogły połączyć się z siecią bezprzewodową (Rysunek 11.). Utworzenie listy urządzeń pozwoli Ci na ustalenie, które komputery będą mogły połączyć się z siecią bezprzewodową. Komputer, którego nie będzie na liście, nie uzyska połączenia i nie będzie mógł korzystać z dostępu do internetu. 5. Zaznacz pole Turn Access Control On w celu uruchomienia mechanizmu kontroli dostępu do tworzonej sieci bezprzewodowej (Rysunek 12.). Uwaga: Włączenie opcji Turn Access Control On i pozostawienie listy dostępu pustej, spowoduje, że żadne urządzenie bezprzewodowe nie będzie mogło połączyć się z internetem. Komputer podłączony za pomocą kabla sieciowego będzie mógł uzyskać dostęp do internetu. 6. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja

13 Rysunek 12. Aktywowanie mechanizmu kontroli dostępu do sieci bezprzewodowej 7. Kliknij przycisk Add aby dodać kartę do listy urządzeń, które mogą się łączyć z tworzoną siecią bezprzewodową (Rysunek 12.) Rysunek 13. Dodawania karty do listy dostępu do sieci bezprzewodowej 8. W polu Device Name wpisz nazwę swojej karty (może być to dowolnie wybrana nazwa, która ułatwi Ci jej późniejszą identyfikację). 9. W polu Mac Address wpisz adres MAC bezprzewodowej karty USB, którą otrzymałeś w zestawie instalacyjnym. Adres MAC znajdziesz na obudowie bezprzewodowej karty USB. Składa się on z 12 znaków z przedziału 0-9 i A-F. 10. Kliknij przycisk Add aby zatwierdzić dodanie karty do listy urządzeń, które mogą się łączyć z tworzoną siecią bezprzewodową. Wrócisz do ekranu listy urządzeń (Rysunek 12.). 12

14 Jeśli chciałbyś dodać kolejne karty do listy powtórz kroki W menu Advanced kliknij link Remote management. Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji zdalnego (poprzez internet) zarządzania routerem Rysunek 14. Zdalne zarządzanie routerem 12. Sprawdź czy opcja Turn Remote Management On (Rysunek 14.) jest wyłączona. Jeśli nie to wyłącz ją. Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa zdalne zarządzanie routerem powinno być wyłączone. Fabryczne ustawienie opcji zarządzania zdalnego nie wymaga modyfikacji, ponieważ jest ona wyłączona. Jeżeli z jakiegoś powodu opcja jest włączona, należy ją wyłączyć. Z tej opcji powinni korzystać tylko zaawansowani użytkownicy. 13. Kliknij przycisk Apply aby zapisać zmiany. Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji routera - urządzenie jest gotowe do pracy. Przed przejściem do kolejnego etapu konfiguracji usługi UPC Wifi, którym jest konfiguracja bezprzewodowej karty USB, zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego routera. Dzięki kopii bezpieczeństwa będziesz mógł szybko przywrócić własne ustawienia routera jeśli np.: zresetujesz router przyciskiem Reset lub gdy router zacznie działać nieprawidłowo. INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja

15 Wykonanie kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego routera 1. W menu Mainatanance kliknij link Backup Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie). Wyświetlony zostanie ekran zarządzania kopią bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego. Rysunek 15. Sekcja zarządzania kopią bezpieczeństwa ustawień konfiguracyjnych Router umożliwia wykonanie kopii bezpieczeństwa wszystkich ustawień konfiguracyjnych w formie pliku konfiguracyjnego oraz jego późniejsze wykorzystanie w celu przywrócenia tych ustawień. Zalecamy wykonanie kopii ustawień routera zaraz po jego poprawnym skonfigurowaniu. 2. Kliknij przycisk Backup aby wykonać kopię ustawień konfiguracyjnych. Wyświetlone zostanie okno zapisywania kopii bezpieczeństwa. Rysunek 16. Zapisywanie kopii bezpieczeństwa 3. Kliknij przycisk Zapisz i wpisz nazwę pliku np.: upc-wifi.cfg i wskaż miejsce, w którym ma zostać zapisany, np.: Dysk lokalny (C:). Po zapisaniu na dysku, plik będzie dostępny w lokalizacji C:\upc-wifi.cfg. Przechowuj plik na dysku komputera lub innym nośniku. Wykorzystasz go w razie konieczności przywrócenia prawidłowej konfiguracji routera. 14

16 Przywrócenie ustawień z kopii bezpieczeństwa pliku konfiguracyjnego 1. W menu Mainatanance kliknij link Backup Settings (zlokalizowany na niebieskim pasku po lewej stronie). Wyświetlony zostanie ekran zarządzania kopią bezpieczeństwa (Rysunek 15.). 2. Kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż lokalizację pliku konfiguracyjnego, np.: C:\upc-wifi.cfg. Po wskazaniu pliku powrócisz do ekranu Backup Settings. 3. Kliknij przycisk Restore - router rozpocznie przywracanie ustawień. Proces ten może trwać około minuty. Nie przerywaj go! Uwaga: Przerwanie procesu odtwarzania konfiguracji routera może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, a sam proces trzeba będzie powtórzyć. Po zakończeniu przywracania ustawień router automatycznie zresetuje się i przerwie połączenie z przeglądarką internetową. W celu ponownego zalogowania się do routera użyj hasła, z którego korzystałeś w czasie wykonywani kopii bezpieczeństwa. 7. Opis bezprzewodowej karty USB Dostarczona w zestawie instalacyjnym bezprzewodowa karta USB WPN111 RangeMax jest urządzeniem bezprzewodowym współpracującym z punktami dostępowymi WiFi pracującymi w standardzie IEEE b/g. Karta podłączona do portu USB komputera umożliwia dostęp do usługi internetowej bez konieczności podłączania komputera do routera przy użyciu okablowania sieciowego (Ethernet). Karta może zostać podłączona do gniazda USB bezpośrednio lub za pomocą znajdującego się w zestawie przedłużacza USB. Urządzenie zostało wyposażone w diodę wskazującą bieżący status pracy. Rysunek 17. Bezprzewodowa karta USB Tabela 4. Opis stanów diody sygnalizacyjnej Status Nie świeci Pulsuje Stan urządzenia Urządzenie nie jest podłączone do komputera lub pracuje w trybie oszczędzania energii. Urządzenie nawiązuje łączność lub uzyskało połączenie z punktem dostępowym. INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja

17 8. Instalacja bezprzewodowej karty USB Uwaga: Podczas instalacji karty nie wyjmuj płyty instalacyjnej, nie podłączaj innych urządzeń ani nie uruchamiaj żadnych aplikacji. Bezprzewodową kartę USB włóż do dowolnego gniazda USB dopiero wtedy gdy zostaniesz o to poproszony. Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, odłącz kabel łączący router z komputerem. Włóż do napędu CD-ROM płytę ze sterownikami do urządzenia (RangeMax Wireless USB 2.0 adapter WPN111). Wyświetlony zostanie ekran asystenta instalacji. Jeśli ekran nie pojawi się, uruchom program instalacyjny ręcznie, np. : klikając przycisk Start następnie Mój komputer. Gdy zostanie wyświetlona lista wszystkich napędów komputera, kliknij prawym klawiszem myszy CD-ROM. W Menu, które się pojawi, wybierz opcje Eksploruj. Wyświetlona zostanie lista plików znajdujących się na płycie. Dwukrotnie kliknij plik AUTORUN.exe Kliknij opcję Install Driver and Utility. Wyświetlony zostanie powitalny ekran instalatora sterowników. Rysunek 18. Ekran startowy instalatora NETGEAR Kliknij przycisk Next aby kontynuować instalację. Rysunek 19. Ekran powitalny instalatora NETGEAR Wyświetlony zostanie ekran wyboru regionu, w którym będziesz korzystał z karty. Wybierz Europe i kliknij przycisk Next. Rysunek 20. Wybór regionu Wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności potwierdzenia wyboru. Jeśli wybrałeś inny region niż Europe kliknij przycisk Anuluj i wybierz Europe. Jeśli wybrałeś Europe kliknij przycisk OK. Rysunek 21. Potwierdzenie wyboru regionu 16

18 Wyświetlona zostanie licencja dotycząca korzystania ze sterowników. Zapoznaj się z licencją i zaakceptuj ją klikając przycisk Yes. Rysunek 22. Licencja NETGEAR Wyświetlony zostanie ekran wybory katalogu, w którym chcesz zainstalować sterowniki karty. Jeśli nie masz istotnego powodu, nie zmieniaj proponowanej lokalizacji. Kliknij przycisk Next aby kontynuować instalację karty. Rysunek 23. Wybór katalogu instalacji Wyświetlony zostanie ekran wyboru nazwy grupy programów, w której ma się pojawiać program narzędziowy NETGEAR. Zaakceptuj domyślną nazwę i kliknij przycisk Next. Rysunek 24. Wybór nazwy grupy programów Wyświetlony zostanie komunikat informujący o braku zgodności sterowników. Zignoruj komunikat i kliknij przycisk Mimo to kontynuuj. Rysunek 25. Komunikat o niezgodności INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja

19 Kreator rozpocznie instalację sterowników. Po jej zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczność ponownego uruchomienia systemu Windows. Zaznacz pole Yes, I want to restart my computer now. I kliknij przycisk Finish. Kreator instalacji automatycznie zrestartuje system operacyjny. Podczas ponownego uruchamiania systemu nie wyjmuj płyty ze sterownikami z napędu CD-ROM. Rysunek 26. Ponowne uruchomienie systemu Po uruchomieniu systemu Windows podłącz bezprzewodową kartę USB do wolnego gniazda USB. System wyświetli komunikat informujący o wykryciu nowego urządzenia. Zaznacz opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej. Rysunek 27. Wykrycie sprzętu Wyświetlony zostanie ekran wyboru lokalizacji sterowników. Zaznacz opcję Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane) i kliknij Dalej. W oknie informującym o zakończeniu instalacji sterownika kliknij przycisk Zakończ Rysunek 28. Wskazanie lokalizacji sterowników Kreator rozpocznie automatyczną instalację drugiego sterownika i wyświetli ekran wykrywania nowego urządzenia. Jako sterownik wskaż plik netwpn11. inf, znajdujący się w głównym katalogu płyty CD, np. F:\netwpn11.inf, jeżeli Twój napęd CD-ROM został oznaczony literą F. Zatwierdź wybór klikając przycisk DALEJ Jeśli pojawi się informacja o niezgodności sterowników kliknij przycisk Mimo to kontynuuj. Rysunek 29. Wskazanie lokalizacji pliku 18

20 Po zakończeniu instalacji wyświetlony zostanie komunikat. Kliknij Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z karty bezprzewodowej USB. Jeśli dioda umieszczona na karcie USB pulsuje na niebiesko oznacza to, że karta działa poprawnie. Rysunek 30. Zakończanie instalacji. Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji bezprzewodowej karty USB - urządzenie jest gotowe do pracy. Ostatnim etapem instalacji usługi UPC WiFi jest konfiguracja połączenia bezprzewodowego pomiędzy komputerem a routerem. 9. Konfiguracja połączenia bezprzewodowego W celu połączenia się Twoja siecią bezprzewodową skorzystaj z oprogramowania dołączonego do bezprzewodowej karty USB (obsługuje systemy Windows 98SE/ME/2000/XP). Konfiguracja połączenia przy pomocy oprogramowania karty USB 1. Kliknij ikonę aplikacji NETGEAR SMART WIZARD znajdującą się w pasku systemowym obok zegara (Rysunek 31.). Wyświetlone zostanie okno konfiguracyjne połączenia bezprzewodowego Rysunek 31. Ikona NETGEAR SMART WIZARD Rysunek 32. Okno konfiguracyjne połączenia bezprzewodowego. INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI USŁUGI UPC WiFi, wersja

21 2. W polu Network Name (SSID) wpisz nazwę sieci wybraną podczas instalacji routera. 3. Zaznacz opcję Advanced i kliknij przycisk Advance Security. Wyświetlone zostanie okno służące do wpisanie hasła WPA-PSK (PASSPHRASE) porównaj z Aktywowanie opcji bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej (s. 10). Rysunek 33. Okno wprowadzania hasła WPA-PSK. 4. Wpisz hasło (PASSPHRASE) którego użyłeś konfigurując router (Aktywowanie opcji bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej s. 10) i kliknij przycisk OK. 5. Kliknij przycisk Zastosuj w oknie konfiguracyjnym. Aplikacja rozpocznie nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową. 6. Kliknij przycisk Close aby zamknąć okno Netgear Smart Wizard. 7. Po uzyskaniu połączenia z siecią bezprzewodową uruchom przeglądarkę internetową, wpisz dowolny adres internetowy, np.: i sprawdź czy możesz się połączyć ze strona internetową. Gratulujemy! Właśnie zakończyłeś proces konfiguracji usługi UPC WiFi. Życzymy przyjemnego korzystania z internetu. 20

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Spis treści 1. Zawartość zestawu instalacyjnego 2 2. Słowniczek 2 3. Uruchomienie usługi upc wifi 3 4. Opis routera 3 Poprawne umiejscowienie routera

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozwiązywania problemów

Instrukcja rozwiązywania problemów Instrukcja rozwiązywania problemów Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. WPROWADZENIE 3 2. RESTART URZĄDZEŃ SIECIOWYCH 3 3. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ROUTERA 4 4. RESET ROUTERA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 6 5.

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Internet bezprzewodowy

Internet bezprzewodowy Internet bezprzewodowy Konfiguracja karty sieciowej Przedstawiamy Państwu poniżej krok po kroku konfigurację bezprzewodowej karty sieciowej D-Link DWL-520+, którą najczęściej wykorzystuje się do odbioru

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L

Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L Pierwsze uruchomienie i konfiguracja podstawowa kamery. 1. Podłącz kamerę kablem ethernet (dołączony do kamery) do modemu kablowego,

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Combo ZTE. instrukcja instalacji

Combo ZTE. instrukcja instalacji Combo ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis tylnego panelu modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Combo ZTE za pomocą kabla Ethernet...5

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

PetrusNET WiFi bezprzewodowy internet

PetrusNET WiFi bezprzewodowy internet PetrusNET WiFi bezprzewodowy internet Spis treści 1.Wstęp...3 2.Zestaw Instalacyjny...4 3.Budowa Modemu...5 3.1.Panel Przedni...5 3.2.Panel Tylny...7 4.Konfiguracja sieci WiFi na modemie kablowym TCW750...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-120. Bezprzewodowa karta sieciowa g CardBus. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-120 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g CardBus Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 Edycja 1 5/2006 ZyXEL G-120 informacje ZyXEL G-120 to bezprzewodowa karta sieciowa USB, przeznaczona do komputerów

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu Zawartość zestawu Modem ADSL Zasiilacz sieciowy Instrukcja użytkownika na CD-Rom Przewód telefoniczny (RJ-11) Przewód Ethernet (RJ-45) Modem ADSL Instrukcja Szybki Start Model: AM200 Modem ADSL można skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G

Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G Seria Instant Wireless Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G Jak zainstalować urządzenie WPC54G Zawartość zestawu: Karta sieciowa PCMCIA WPC54G (1) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. (2) Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instrukcja szybkiej instalacji Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instalacja Podłączanie urządzenia na czas konfiguracji Podłącz przewód zasilacza do gniazda zasilania z tyłu punktu dostępowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji

Zawartość opakowania. Inteligentny router Wifi R6250 Podręcznik instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Łabiszyn, 2017 Niniejszy dokument przedstawia proces konfiguracji routera TP-Link pracującego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo