Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kod CPV odpowiadający przedmiotowi zamówienia: usługi telefoniczne i przesyłu danych. I) Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla lokalizacji w Poznaniu, ul. Matejki 59 (siedziba Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu). Zakres usług obejmuje: 1) świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na: a) świadczeniu usług dostępu do publicznej sieci telefonicznej poprzez dedykowane łącze SIP Trunk 60 kanałów rozmównych z możliwością zwiększenia ilości kanałów DDI (zakres od do ) oraz dodatkowo 100 DDI (nowy zakres) dla lokalizacji w Poznaniu, ul. Matejki 59. Zamawiający wymaga, aby usługa SIP Trunk nie była świadczona przez publiczną sieć Internet, b) świadczeniu usługi symetrycznego dostępu do Internetu wykonane w technologii światłowodowej o gwarantowanej przepustowości minimalnej 100Mbps dla lokalizacji w Poznaniu, ul. Matejki 59 oraz zapewnienie 16 stałych adresów IP, w tym 13 użytkowych, c) dzierżawie centrali telefonicznej gwarantujące obsługę połączeń telefonicznych z funkcjonalnością dla opisanego Systemu Telefonii opartej o VoIP oraz realizację funkcjonalności CALL CENTER opisanej dla Systemu Call Center (CC), realizacji funkcjonalności kampanii outboundowych (KO), funkcje rejestracji rozmów w Systemie Rejestracji Rozmów (RR), oraz funkcję systemu wirtualnego faksu (vfax). Zamawiający wymaga, aby gwarancja na centralę telefoniczną obejmowała cały okres trwania umowy. Koszty ewentualnego serwisowania nie objętego gwarancją centrali telefonicznej pozostają po stronie Zamawiającego. Szczegółowe wymagania dotyczące centrali określone zostały w punkcie II niniejszego opisu przedmiotu zamówienia; 2) świadczeniu kompleksowych usług telefonicznych w zakresie połączeń wychodzących: międzystrefowych (międzymiastowych), międzynarodowych stacjonarnych, do sieci komórkowych oraz na telefony specjalne takie jak: serwisy informacyjne, linie informacyjne, biura numerów etc., z prezentacją numeru (z możliwością wyłączenia prezentacji numeru); 3) realizowaniu połączeń przychodzących z prezentacją numeru; 4) ograniczeniu ruchu wyjściowego poprzez bezpłatną blokadę połączeń o podwyższonej opłacie np. rozrywka (0-700, 0-400, 0-300) oraz bezpłatną blokadę połączeń międzynarodowych; 5) świadczeniu usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U r. Nr 171, poz z późn. zm.); 1/6

2 6) naliczaniu kosztów połączeń wg stawek z formularza ofertowego; 7) zapewnieniu sekundowego naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne; 8) zapewnieniu nieodpłatnego zestawienia bilingowego ze wszystkich numerów. Dopuszczalne jest udostępnienie tych informacji za pomocą strony www Wykonawcy, dostarczanie pocztą elektroniczną lub na nośniku (CD) w terminie do 14 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego; 9) zapewnieniu braku opłat za inicjację połączeń; 10) zapewnieniu ciągłości świadczonych usług; 11) zapewnieniu 24-godzinnego dostępu do serwisu; 12) zapewnieniu natychmiastowej reakcji na zgłoszenie przez Zamawiającego przerwy w dostępie do usług telekomunikacyjnych oraz zobowiązaniu do usunięcia awarii najpóźniej w ciągu 12-godzin od momentu zgłoszenia; 13) zapewnieniu uruchomienia usług bez przerw łączności w godzinach pracy Zamawiającego; 14) zapewnieniu, że przydzielone numery DDI po okresie umowy mogą być przeniesione do innego operatora; 15) szacunkowy miesięczny ruch wychodzący z systemu telekomunikacyjnego Zamawiającego wyniesie około 5060 minut i dzieli się na poszczególne frakcje w następujący sposób: a) 3000 minut połączeń międzystrefowych (międzymiastowych), b) 2000 minut połączeń do sieci komórkowych, c) 60 minut połączeń międzynarodowych stacjonarnych. II) Opis i specyfikacja Centrali Telefonicznej. 1) Opis centrali telefonicznej: 1.1 System rozwiązanie gwarantujące obsługę połączeń telefonicznych z funkcjonalnością dla opisanego Systemu Telefonii opartej o VoIP oraz realizację funkcjonalności CALL CENTER opisanej dla Systemu Call Center (CC), realizacji funkcjonalności kampanii outboundowych (KO), funkcje rejestracji rozmów w Systemie Rejestracji Rozmów (RR), oraz funkcję systemu wirtualnego faksu (vfax); 1.2 wymaga się aby cały panel administracyjny systemu był w j. polskim; 1.3 system powinien dysponować funkcją auto konfiguracji terminali SIP; 1.4 zarządzanie przez interfejs administracyjny z co najmniej 5 poziomową hierarchią dostępu oraz możliwość globalnego przypisywania uprawnień do zdefiniowanej grupy użytkowników; 1.5 zarządzanie systemem (całą funkcjonalność) musi odbywać się za pomocą przeglądarki WWW. Wszystkie aplikacje klienckie oraz panele do zarządzania i monitorowania pracy systemu muszą być kompatybilne z OS Windows XP/ Windows 7; 1.6 nie dopuszcza się stosowania systemów, których konfiguracja i zarządzanie musi odbywać się za pomocą innych aplikacji producenta a ich wykonanie wiąże się z ich uruchomieniem i zdalną lub lokalną pomocą administratorów producenta/certyfikowanego partnera; 2/6

3 1.7 nie dopuszcza się stosowania systemu, który w momencie podłączenia terminali obcych dostawców będzie wymagać wykupienia dodatkowych licencji innych niż dla telefonów dostawcy systemu; 1.8 wymaga się aby system posiadał zabezpieczenie przed atakami brutalnej siły w której wykorzystywane jest skanowanie iptables tzw. Prevention from SIP Brute Force Attack; 1.9 system powinien umożliwiać nagranie wiadomości głosowej oraz wysłanie jej na wskazany w panelu administracyjnym adres ; 1.10 system powinien umożliwiać prowadzanie metod naliczania kosztów połączeń oraz zarządzanie opłatami tj. monitorowanie stanu konta oraz operacji na kontach użytkowników; 1.11 system powinien umożliwiać integrację z dotychczasowymi systemami IT, poprzez: CTI i API; 1.12 możliwość podłączenia dowolnej ilości operatorów SIP Trunk(SIP 2.0); 1.13 system powinien umożliwiać backup konfiguracji na dołączony pendrive (USB); 1.14 system powinien obsługiwać następujące kodeki G.722 (HD), G.711a, G711u G.729, G.726, G726aal2, GSM; 1.15 system powinien obsługiwać protokoły SIP, H323, T.38, HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SNMP; 1.16 rejestracja rozmów: (1) nagrywanie rozmów według określonych reguł: numer osoby dzwoniącej, numer osoby docelowej, (2) ustawienie częstotliwości (w procentach) nagrywanych połączeń, (3) przechowywanie nagrań na serwerze lub na wielu serwerach FTP, (4) przechowywanie rozmów na rożnych serwerach FTP w zależności od zastosowanej reguły, (5) zachowywanie na serwerze nagrań w formacie MP3 w ilości co najmniej minut przez okres co najmniej 3 miesięcy, (6) pliki z nagranymi rozmowami muszą w nazwie pliku zawierać takie informacje jak: data oraz godzina rozmowy, numer osoby dzwoniącej oraz numer osoby docelowej, (7) możliwość uruchomienia rejestracji (nagrywania) na żądanie po wybraniu odpowiedniego kodu z klawiatury, (8) możliwość przenoszenia nagrań do konkretnych katalogów na serwerach FTP, (9) wykorzystanie protokołu FTP oraz SFTP do przenoszenia nagrań, (10) możliwość odsłuchiwania oraz pobierania nagrań z poziomu interfejsu zarządzania centralą, wraz z możliwością filtrowania nagrań (numer A, numer B, nazwa, data, konto użytkownika); 1.17 wirtualny faks (vfax): (1) tworzenie dowolnej liczby skrzynek faksowych minimum 5, (2) możliwość przypisania do skrzynki faksowej dowolnego numeru wewnętrznego lub zewnętrznego z puli dostępnych w centrali, (3) sterowanie dostępem do skrzynek faksowych z poziomu panelu WWW, 3/6

4 (4) możliwość konfiguracji dostępu użytkowników do poszczególnych skrzynek faksowych, (5) możliwość dostępu do faksów zarówno z poziomu panelu WWW jak i poczty , (6) wysyłanie faksów zarówno z poziomu panelu WWW jak i z wykorzystaniem dowolnego klienta poczty , (7) możliwość realizacji kampanii faksowych na większą liczbę numerów; 1.18 Call Center (CC): (1) tworzenie dowolnej liczby kolejek z dowolną liczbą konsultantów minimalna liczba konsultantów 30, minimalna liczba kolejek 5, (2) możliwość przypisania dowolnego numeru wewnętrznego lub zewnętrznego z puli dostępnych w centrali, (3) możliwość przynależności konsultanta do różnych kolejek jednocześnie, (4) możliwość zmiany statusu konsultanta z poziomu panelu WWW lub z poziomu klawiatury telefonu (nieaktywny, aktywny, zablokowany, wstrzymany, zawieszony), (5) możliwość zmiany statusów konsultantów w jednej kolejce lub we wszystkich kolejkach jednocześnie, (6) możliwość zdefiniowania dowolnej ilości własnych statusów konsultanta w panelu WWW, (7) możliwość konfiguracji strategii wyboru konsultanta dla każdej kolejki osobno: wszyscy jednocześnie, najdłużej bezczynny, najmniej obciążony, losowy, kolejny, (8) możliwość konfiguracji konsultantów: podstawowych, zapasowych, zewnętrznych oraz wewnętrznych, (9) zaawansowane statystyki: ilość nieodebranych połączeń, ilość połączeń odebranych, ilość połączeń odebranych w przeciągu 20 sekund, ilość połączeń oczekujących w kolejce, czas oczekiwania poszczególnych osób w kolejce, identyfikacja numerów połączeń oczekujących, kontrolna numerów nieodebranych, (10) dostępność statystyk w czasie rzeczywistym z poziomu panelu WWW, wymaga się aby w czasie rzeczywistym dostępne były informacje na temat stanu danej kampanii, statusu poszczególnych konsultantów oraz statystyki połączeń, (11) melodia podczas oczekiwania w kolejce, (12) ogłoszenie miejsca w kolejce w momencie dołączenia się do niej, (13) aplikacja www dla supervisora do nadzoru kolejek CC, (14) system powinien umożliwiać realizację aktywnego podsłuchiwania obecnie trwających rozmów konsultantów Call Center systemu; 4/6

5 1.19 Kampanie outboundowe: (1) możliwość realizacji masowych połączeń wychodzących tzw. kampanie outboundowe, (2) minimalna wymagana ilość konsultantów 30, minimalna ilość jednoczesnych kampanii 5, (3) możliwość wprowadzania parametrów kampanii, (4) możliwość realizowania automatycznych kampanii wspieranych przez moduł zapowiedzi IVR, (5) możliwość definiowania uprawnień: administratora, supervisora, konsultantów, (6) możliwość zmiany stanu konsultanta: zalogowany, wylogowany, wstrzymany, (7) definiowanie czasu trwania kampanii, (8) możliwość konfiguracji strategii przydzielania konsultanta, (9) tworzenie raportów, (10) śledzenie bieżących kampanii, (11) funkcjonalność Predictive Dialer, (12) możliwość integracji poprzez moduły API lub CTI z zewnętrznymi aplikacjami klienta, (13) melodia podczas oczekiwania, (14) możliwość prostego importu numerów do kampanii, (15) aplikacja www dla supervisora do nadzoru przebiegu kampanii, (16) AMD (Answering Machine Detection) rozpoznanie i wykluczenie połączenia z konsultantem w przypadku wykrycia urządzenia faksu, modem oraz gdy system zwraca komunikaty systemowe (braku numeru, numer nie odbiera bądź numer jest zajęty), (17) aplikacja www dla agenta, umożliwiająca samodzielne wywoływanie kolejnych połączeń, (18) System powinien umożliwiać realizację aktywnego podsłuchiwania obecnie trwających rozmów konsultantów Contact Center systemu. 2) Specyfikacja techniczna centrali telefonicznej i elementów dodatkowych: L.p. Produkt/ usługa Ilość 1 Licencja użytkowników SIP 160 kont 2 Licencja nagrywania rozmów 160 użytkowników 3 Licencja wirtualnego faksu (Virtual Fax) Mini. 5 użytkowników 4 Licencja Call Center 20 użytkowników 5 Licencja Contact Center 10 użytkowników 7 Licencja na backup podstawowy typu USB 1 5/6

6 8 Dostawa, montaż, oprogramowanie oraz szkolenie obsługi 9 Serwer typu Rack Bramka do obsługi analogowych aparatów telefonicznych użytkowników 11 Bramka do obsługi analogowych urządzeń fax/tel Terminal SIP Ekran WFSTN 64 x 128 pikseli z dodatkowym obszarem ikon, 5 wierszy, białe znaki na czarnym tle 5-kierunkowy klawisz nawigacyjny upraszczający obsługę 6 kont SIP Wyjątkowy dźwięk HD dzięki technologii HDSP Oddzielne sygnały dzwonka dla linii Złącze przewodowego zestawu słuchawkowego Interfejs Ethernet (10/100) z 2-portowym przełącznikiem Zasilanie Power over Ethernet Klasyczne funkcje połączeń PBX2 Bezpośrednie wybieranie numerów kontaktów programu Microsoft Outlook z komputera Lokalne sieciowe książki telefoniczne i publiczna sieciowa książka telefoniczna1 Szyfrowanie SRTP/TLS Profesjonalna, bezobsługowa, automatyczna konfiguracja2 Zgodność z aparatami słuchowymi potwierdzona certyfikatami Energooszczędne funkcje ECO Możliwość montażu na ścianie Kolorowy ekran TFT 3,5" z doskonałym interfejsem użytkownika Dotykowe kółko nawigacyjne ułatwiające przewijanie list Do 12 kont SIP Dźwięk HD wyjątkowej jakości w trybie HDSP Dzwonki MP3 Współpraca z przewodowym zestawem słuchawkowym Wbudowany 2-portowy switch Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Zasilanie PoE Przeglądarka XML2 i Centrum Informacji: prognoza pogody, RSS, etc. Obsługa klasycznych funkcji PBX3 Menedżer połączeń dostępny przez interfejs web Bezpośrednie wybieranie numeru z Microsoft Outlook4 Lokalna i sieciowa książka telefoniczna Szyfrowanie SRTP/TLS Profesjonalny, pełny autoprovisioning Współpraca z aparatami słuchowymi Energooszczędne funkcje ECO Nagrywanie rozmów 8 2 6/6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia OI/MS/004/2010 Załącznik 4 do siwz Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu Telekomunikacyjnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto dla lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa lista funkcji. Sprawdź i porównaj koszty pakietów, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojej firmy. www.virtual-call-center.

Szczegółowa lista funkcji. Sprawdź i porównaj koszty pakietów, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojej firmy. www.virtual-call-center. Sprawdź i porównaj koszty pakietów, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojej firmy. www.virtual-call-center.pl FUNKCJE PODSTAWOWE Maksymalna liczba aktywnych projetów Możliwość nawiązywania i odbierania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Spis Treści

Strona 1. Spis Treści JBK CallCenter Strona 1 Spis Treści Wstęp...2 Funkcjonalność...3 Metody wykonywania połączeń...3 Nagrywanie rozmów...3 Oddzwonienia (Call Back)...3 Skalowalność...4 Pozostałe możliwości...4 Opis panelu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Wydajna, niezawodna i skalowalna platforma komunikacji IP na miarę XXI wieku INFORMACJE O PRODUKCIE Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

Bardziej szczegółowo

Focus Contact Center

Focus Contact Center Focus Contact Center Agenda 01 O nas... 02 System Focus Contact Center... 03 Cechy systemu... 04 Warianty rozwiązań... 4.1 Obsługa klienta Focus Contact Center... 4.2 Sprzedaż Focus Contact Center... 4.3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat Rozdział

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Urządzenie UTM typ 1 1 szt. (zakup lub ewentualna wymiana posiadanego urządzenia UTM Netasq U120) Nazwa producenta Model, nr produktu Parametry oferowane: Właściwości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01

Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Przygotowywanie ofert usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2015 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku VAT 23% Cennik systemów telekomunikacyjnych KWIECIEŃ 2015 SPIS TREŚCI SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo