Przeprowadzenie audytu nowej strony internetowej i pozycjonowanie jej w Internecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeprowadzenie audytu nowej strony internetowej i pozycjonowanie jej w Internecie"

Transkrypt

1 Załącznik N 1 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Przeprowadzenie audytu nowej strony internetowej i pozycjonowanie jej w Internecie 1. Przedmiot oferty W roku 2012 Kopalnia Soli Wieliczka prowadzi prace nad stworzeniem i uruchomieniem nowej strony internetowej. Planowany serwis w sposób znaczący odróŝniać się będzie od obecnego serwisu Kopalni - zmiana treści i struktury strony moŝe więc odzwierciedlić się w spadku pozycji nowego serwisu w wyszukiwarkach. Celem niniejszego zapytania jest wybór firmy, która zdecyduje się podjąć działania mające na celu przygotowanie serwisu pod kątem pozycjonowania oraz rozpoczęcie jego pozycjonowania na wybrane frazy. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie audytu nowej strony internetowej na etapie projektowym serwisu oraz pozycjonowanie fraz kluczowych zgodnie z treścią nowej strony internetowej. Uruchomienie strony internetowej planowane jest na lato Obecnie prowadzone są prace nad polską wersją językową strony. Makiety nowego serwisu zostały przebadane przez zewnętrzną firmę badawczą pod kątem uŝyteczności i funkcjonalności struktury strony. W dniu firmie zajmującej się stworzeniem nowego serwisu przekazany został raport podsumowujący badania, celem wprowadzenia zalecanych ulepszeń. Korekty architektury informacji prowadzone są równolegle z opracowywaniem grafik poszczególnych podstron, akceptacją zdjęć i tekstów. Teksty opracowywane są przez copywritera pracującego na zlecenie Zamawiającego z uwzględnieniem zasad kluczowych dla pozycjonowania. Strona internetowa przygotowana będzie w pięciu językach obcych tj. angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim i rosyjskim. Zamawiający dopuszcza moŝliwość rozwinięcia współpracy z wybraną firmą o audyt zagranicznych wersji językowych strony i pozycjonowanie fraz obcych w zagranicznych wyszukiwarkach m.in. Google.com. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest więc doświadczenie w pozycjonowaniu za granicą i moŝliwość podjęcia się tego w przyszłości dla Zamawiającego. Celem stworzenia nowego serwisu jest uporządkowanie treści obecnej strony internetowej. Na nowym serwisie widoczny będzie układ produktowy działalności Kopalni. Treść strony internetowej opiera się na podziale jej na kategorie: a) Zwiedzanie - wykaz ofert dotyczących zwiedzania podziemi. 1

2 Kopalnia oferuje kilka moŝliwości zwiedzania podziemnej Wieliczki są to: Trasa turystyczna, Szlak pielgrzymkowy, Tajemnice wielickiej kopalni, otwierana latem Trasa górnicza, oferty dla szkół, oferty dla rodzin, zwiedzanie dla firm (zwiedzanie integracyjne). b) Imprezy - wykaz eventów organizowanych w Kopalni z moŝliwością organizacji ich takŝe w Hotelu Grand Sal**** W kopalni oraz połoŝonym tuŝ przy szybie Daniłowicza Hotelu Grand Sal zorganizować moŝna: konferencje i szkolenia, spotkania firmowe, przyjęcia okolicznościowe, eventy i wydarzenia specjalne, imprezy tematyczne. Oferta hotelu znajdzie się takŝe na stronie Kopalni, mimo iŝ hotel posiada odrębny serwis. c) Noclegi - podziemna i naziemna baza noclegowa Kopalni. Klienci Kopalni mogą skorzystać z noclegów organizowanych pod ziemią w komorze Słowackiego oraz komorze Stajnia Gór Wschodnich połoŝonej w podziemnym uzdrowisku, a takŝe na powierzchni w Hotelu Grand Sal**** i Pokojach Gościnnych Młyn Solny. d) Uzdrowisko - działalność prowadzona przez NZOZ Kopalnia Soli "Wieliczka" Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy. Działalność uzdrowiska zarówno pod ziemią jak i w budynku dawnego Młyna Solnego jest bardzo rozbudowana, polega na współpracy z NFZ, a takŝe obsłudze komercyjnej kuracjuszy. Szczerzej na: uzdrowisko.kopalnia.pl e) O Kopalni - część korporacyjna strony, opis struktury firmy, charakterystyka obiektu. Pozycjonowaniu podlegają działania określone w punktach a) d). Hotel Grand Sal posiada swoją stronę internetową, niestanowiącą przedmiotu niniejszego zapytania. Po podjęciu współpracy, Kopalnia dopuszcza moŝliwość rozszerzenia umowy o pozycjonowanie strony Strona internetowa Kopalni będzie zawierała dwa moduły sprzedaŝowe tj. sklep internetowy (sprzedaŝ pamiątek i wydawnictw) oraz sprzedaŝ biletów on-line, które nie będą bezpośrednio pozycjonowane. Przyciągnięcie Klientów do obu sklepów powinno nastąpić poprzez działania eprowe skierowane na frazy typu long tail np. teksty wizerunkowe, promocję na portalach społecznościowych i blogu czy marketing wideo. Zadaniem firmy będzie sugerowanie takich działań i wskazanie Zamawiającemu zalecanych rozwiązań. PowyŜsza współpraca opierać się będzie na obsłudze abonamentowej tj. Kopalnia w ramach ustalonej stawki miesięcznej będzie mogła korzystać z pomocy Konsultanta, który będzie udzielał rad 2

3 dotyczących działań eprowych, sugerował takie działania Zamawiającemu, wspierał i korygował działania podjęte przez Zamawiającego. Udział w przetargu mogą zgłosić tylko te firmy, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu kampanii AdWords i mają moŝliwość podjęcia się prowadzenia takich kampanii na koncie załoŝonym przez Kopalnię. Przedmiotem zapytania nie jest prowadzenie kampanii AdWords ale tego rodzaju akcje stanowią skuteczne wsparcie działań pozycjonujących, toteŝ dopuszcza się moŝliwość zlecania jednorazowych kampanii wybranej firmie, na podstawie odrębnego zlecenia. Firma musi mieć doświadczenie w tego rodzaju działaniach i na wniosek Zamawiającego podjąć się ich prowadzenia (takŝe za granicą) czy teŝ samodzielnie zasugerować podjęcie współpracy w zakresie linków sponsorowanych. Wymiana zawartości strony internetowej i jej pozycjonowanie słuŝą dotarciu do jak najszerszej grupy Klientów zainteresowanych: obiektami turystycznymi w Polsce, ofertami dla rodzin, pielgrzymkami, ofertami dla szkół, pobytem w uzdrowisku/spa oraz noclegiem w Wieliczce i podziemnymi eventami. Frazy kluczowe podlegające pozycjonowaniu mają umoŝliwić dotarcie do wymienionego wyŝej grona Klientów. Podstawowym załoŝeniem promocji w wyszukiwarkach internetowych jest zaprezentowanie oferty Kopalni zwłaszcza tym osobom, które nie wiedzą o jej istnieniu, dlatego waŝne jest uwzględnienie fraz niezwiązanych bezpośrednio z obiektem. Frazy ścisłe będą podlegały monitorowaniu przez wybraną firmę, a w razie spadku ich pozycji na korzyść konkurencji, firma zaproponuje Zamawiającemu stosowne działania. Frazy kluczowe, zasugerowane przez Zamawiającego na etapie ofertowym, po przeprowadzeniu audytu strony mogą ulec zmianie (w zakresie ustalonych kwot) ze względu na stopień dopasowania do treści strony. Po przeprowadzeniu audytu strony i zalecanych korekt, firma zaproponuje zmiany w wybranych frazach kluczowych do akceptacji Zamawiającemu, biorąc pod uwagę materiał publikowany na stronie (w tym natęŝenie fraz kluczowych, jakość treści) i konkurencyjność fraz. Przez cały okres współpracy Zamawiający będzie otrzymywać teŝ na bieŝąco sugerowane frazy, których pozycjonowanie powinno zostać wprowadzone. Stan pozycjonowania poszczególnych fraz będzie udostępniany Zamawiającemu na bieŝąco w tym celu konieczne jest narzędzie on-line, do sprawdzania pozycji poszczególnych fraz w danym dniu miesiąca. Podstawą wynagrodzenia firmy jest jednorazowa płatność za wykonanie audytu strony, miesięczne wynagrodzenie płatne za efekty pozycjonowania fraz płatność w zaleŝności od ilości fraz wyskakujących na pierwszej stronie wyszukiwania dla wersji polskiej Google.pl (a w szczególności na pierwszych trzech pozycjach), oraz miesięczny abonament, jako ekwiwalent pracy Konsultanta, którego zadaniem będzie wsparcie omówionych wyŝej działań. Ze względu na dostępność konsultanta na potrzeby/wyłączność Zamawiającego, byłoby wskazane, aby połoŝenie oddziału firmy znajdowało się w pobliŝu Zamawiającego 3

4 (Kraków, Małopolska) lub zapewnienie stałego kontaktu i moŝliwości nieodpłatnych spotkań z Konsultantem w siedzibie Zamawiającego. 2. Opis współpracy 1) audyt strony internetowej zawierający wytyczne niezbędne do optymalizacji serwisu pod względem Search Engine Optimization (SEO), 2) na etapie projektowym/testowym strony WWW firma zobowiązuje się do przeprowadzenia jej audytu polegającego na: analizie technicznej serwisu [w szczególności: kodu strony, tagów, adresów URL, wykorzystania nagłówków] analizie treści serwisu [w szczególności: zasady 3 kliknięć, duplikacji treści, stosowanego nazewnictwa] identyfikacji słów kluczowych [aktualizacja listy słów dołączonej do oferty] rekomendacjach [sugestie dot. zmian serwisu, dodawania/optymalizacji elementów takŝe nietekstowych] przedstawieniu wniosków z audytu [zestawienie błędów i propozycje korekt] 3) Pozycjonowanie: Na etapie ofertowym firma zobowiązuje się do: wyceny listy fraz kluczowych Po wprowadzeniu wniosków z audytu strony WWW zaproponowana lista będzie podlegać weryfikacji i moŝe ulec zmianie w sposób opisany powyŝej. Po nawiązaniu współpracy, firma zobowiązuje się do: umieszczenia minimum w pierwszej dziesiątce, a docelowo w pierwszej trójce wyników wyszukiwania zatwierdzonych słów kluczowych. podejmowania wszelkich działań zmierzających do popularyzacji fraz kluczowych i zwiększenia liczby odwiedzin strony internetowej. monitorowania fraz ścisłych i zgłaszania spadku ich pozycji na korzyść konkurencji. bieŝącego proponowania nowych fraz kluczowych, których pozycjonowanie wpłynie korzystnie na popularność serwisu. budowania zaplecza SEO (firma prowadzi stałą współpracę w zakresie stworzenia zaplecza SEO, dla jednego z czterech najpopularniejszych polskich portali informacyjno-tematycznych tj.: Onet.pl, Wp.pl, Gazeta.pl, Interia.pl (na podstawie badania Megapanel PBI/Gemius, opublikowanego na portalu Wirtualnemedia.pl, ; Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według zasięgu). 4

5 konsultacji w zakresie działań SEM, mogących wspomóc pozycjonowanie serwisu (sugerowanie działań Zamawiającemu i ich ew. korekty, w tym pomoc i sugerowanie działań dot. pozycjonowania typu long tail, oraz do ewentualnego podjęcia się przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie działań SEM). doradztwa SEO, w razie konieczności, w formie instruowania sposobu wprowadzania zalecanych zmian sugerowania i prowadzenia kampani AdWords na koncie Kopalni (budŝet kampanii i jej prowadzenie na podstawie osobnego zlecenia). 3. Szczegóły i uwagi dodatkowe 1) Firma musi opisać sposób pozycjonowania wybranych fraz kluczowych bez uŝycia systemu wymiany linków (SWL). W ramach opisu sposobu pracy konieczne będzie opisanie planowanych metod, zastosowanych narzędzi, opis zaplecza SEO, wykazania jakości stron do których dodane zostaną linki (minimum 10 linków) za pomocą wskaźnika Page Rank tych stron (minimalna, punktowana wartość Page Rank wynosi 5) wskazane strony muszą cechować się wysoką odpowiedzialnością (powyŝej 1 mln RU) i potwierdzoną liczba Real Users za okres z badania Megapanel PBI/Gemius. Konieczne jest teŝ określenie poziomu ryzyka utraty pozycji w wyszukiwarkach w związku z zastosowanymi metodami pozycjonowania. 2) Firma powinna przedstawić symulację kosztów i wyników pozycjonowania z uwzględnieniem 13 miesięcznego okresu prowadzonych działań tj. czerwic 2012r czerwic 2013r (czerwiec audyt strony; podjęcie działań dot. pozycjonowania fraz kluczowych od lipca 2012 w związku z publikacją strony WWW w tym terminie ). Symulacja stanowi wsparcie przy opiniowaniu złoŝonych ofert oraz umoŝliwi kontrolę efektywności działań firmy, z którą Zamawiający nawiąŝe współpracę. Kontrola efektywności, prowadzona przez Zamawiającego, nie będzie opierać się wyłącznie na symulacji, mając na uwadze jej prognozowy charakter ale przedstawiony dokument nie moŝe raŝąco odbiegać od rzeczywistości i powinien być opracowany na podstawie doświadczenia firmy i znajomości branŝy. 3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapewnienie wsparcia ze strony Konsultanta, który ma udokumentowany minimum 3 letni staŝ pracy w agencji SEO oraz posiada Certyfikat Google Analytics Individual Qualification. 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapewnienie wsparcia ze strony Konsultanta, który ma udokumentowany minimum 3 letni staŝ pracy w agencji SEO oraz posiada Certyfikat Google AdWords kwalifikowany specjalista. 5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest posiadanie przez Oferenta Certyfikatu Kwalifikowany Specjalista Google Advertising Professional. 6) Firma musi przedstawić dokument, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonała naleŝycie usługę pozycjonowania co najmniej dwóch duŝych serwisów internetowych tj. których liczba Real Users za okres z badania Megapanel PBI/Gemius przekracza 1,5 mln miesięcznie (prosimy dołączyć kopię badania). 5

6 7) Minimalny okres współpracy nie moŝe przekroczyć 12 miesięcy i 1 miesiąca wypowiedzenia, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przeprowadzenie audytu strony. 8) W trakcie lub po minimalnym okresie współpracy, Zamawiający dopuszcza moŝliwość poszerzenia przedmiotu umowy o pozycjonowanie innych stron naleŝących do Zamawiającego, pozycjonowanie fraz obcych w zagranicznych wyszukiwarkach oraz audyt strony internetowej opracowanej w obcych wersjach językowych. 9) Efekty pracy podlegają stałemu monitorowaniu (wspominane wyŝej narzędzie raportowania on-line) i będą podstawą do wypłaty miesięcznego wynagrodzenia i oceny współpracy. Po zakończeniu danego miesiąca współpracy firma generuje raport z wynikami poszczególnych fraz. Raport podlega akceptacji przez Zamawiającego, stanowiącej podstawę do wystawienia faktury. 10) W przypadku audytu strony internetowej płatność następuje, po przedstawieniu raportu z przeprowadzonego audytu, na podstawie odrębnej faktury. 11) Firma powinna wypowiedzieć się w kwestii zapowiadanej zmiany w algorytmie Google tj. wyświetlanie na górze strony z wynikami wyszukiwania, nad tradycyjnymi linkami do internetowych witryn, więcej faktów i bezpośrednich odpowiedzi na zapytania wpisywane przez uŝytkowników. Wypowiedź powinna zawierać stanowisko firmy wobec powyŝszej zmiany wpływ zmiany w algorytmie na osiągnięcia załoŝonych rezultatów oraz propozycje działań podejmowanych przez firmę w celu uniknięcia spadku wyników pozycjonowania. 12) Wymagane jest oświadczenie o prowadzeniu tylko działań zgodnych ze standardem jakościowym i etycznym opracowanym przez IAB Polska / SEO Guidelines / 13) Wymogiem przystąpienia do przetargu jest udokumentowane doświadczenie w pozycjonowaniu fraz obcych w zagranicznych wyszukiwarkach (preferowane Google.com). Dokumentem mogą być referencje lub inna forma pisemnego poświadczenia o takim doświadczeniu. 14) Firma musi prowadzić działania w zakresie SEO lub SEM od minimum 5 lat. 15) W przypadku podjęcia się pozycjonowania fraz zagranicznych np. w Google.com firma przeprowadzi audyt angielskiej wersji językowej strony internetowej Kopalni gratis. 4. Frazy ścisłe i frazy kluczowe: 1) frazy ścisłe : Kopalnia Soli Wieliczka Kopalnia Soli Wieliczka kopalnia kopalnia soli kopalnia wieliczka kopalnia w wieliczce 2) frazy kluczowe: atrakcje turystyczne w polsce 6

7 ciekawe miejsca ciekawe miejsca w krakowie ciekawe miejsca w małopolsce ciekawe miejsca w polsce miejsca które warto zobaczyć nocleg wieliczka noclegi małopolska noclegi wieliczka organizacja imprez małopolska pielgrzymka pielgrzymki spa małopolskie spa wieliczka sylwester w kopalni szlak pielgrzymkowy trasa turystyczna trasa turystyczna wieliczka trasy turystyczne uzdrowisko wycieczki dla szkół wycieczki szkolne zabytki małopolska zwiedzanie kopalni zwiedzanie małopolski zwiedzanie polski konferencje małopolska szkolenia małopolska bankiety małopolska wesele w wieliczce sylwester w wieliczce wesele wieliczka 7

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCJI I POZYCJONOWANIAW WYSZUKIWARCE GOOGLE.PL WITRYN FIRM KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE WYNIKOWEJ, PROMOCJI I POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski

Bardziej szczegółowo

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl 1 O NAS Misją Media Solutions Group są kompleksowe, skuteczne i przejrzyste rozwiązania reklamowe. Nie jesteśmy agencją sieciową dlatego pozwala nam to głęboko zaangażować

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu Świlcza, dn. 25.04.2012r. DREAM/POIG/ZO/2/13 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu DREAM/POIG/ZO/2/13 Szacunkowa wartość zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Patronat: Jak wrócić na pierwszą stronę w Google? Strona 1

Patronat: Jak wrócić na pierwszą stronę w Google? Strona 1 Strona 1 O Bluerank Bluerank to agencja SEM działająca od 2005 roku. Do głównych kompetencji firmy należą: optymalizacja i pozycjonowanie serwisów internetowych (SEO), strategie reklamowe oparte na kampaniach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAPLECZA SEO Operatory W GOOGLE SEM A CALL CENTER GOOGLE +1 BUTTON MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

PLAN ZAPLECZA SEO Operatory W GOOGLE SEM A CALL CENTER GOOGLE +1 BUTTON MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 5 kwiecień 2011 ISSN 2082-3894 #5 PLAN ZAPLECZA SEO Operatory W GOOGLE SEM A CALL CENTER GOOGLE +1 BUTTON PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Nr przetargu: ŚOT/7/3.3/2011 Katowice, 22 sierpnia 2011r. ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice NIP : 9542494931 Tel : 0048 32 207 2071, fax. : 0048 32 207 2072 www.silesia-sot.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konsultacji branŝowych PBI na temat badania internetu w Polsce

Podsumowanie konsultacji branŝowych PBI na temat badania internetu w Polsce Podsumowanie konsultacji branŝowych PBI na temat badania internetu w Polsce 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Podsumowanie prac grupy panelowej 4 3. Podsumowanie prac grupy ds. site-centric 8 4. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie krok po kroku 1

Pozycjonowanie krok po kroku 1 Pozycjonowanie krok po kroku 1 Pozycjonowanie krok po kroku 2 Copyright by Sławomir Gdak, rok 2011 Autor: Sławomir Gdak Tytuł: Pozycjonowanie krok po kroku Data: 01.09.2011 Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us Kurs Google AdWords 1 Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 8 Podstawy i wprowadzenie... 12 Co to jest reklama Google AdWords?... 12 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords...

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ Znak: AZP/43/P/2011 Kielce, 2011-11-23 Do wszystkich Wykonawców ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kampanię

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści,

ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, 54 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska Użyteczna strona czerwiec 2011 najlepsze Praktyki na rynku ZE Stronami internetowymi JESt PodobniE Jak Z książkami tam: okładka, SPiS treści, ilustracje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17

Spis treści. Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3. Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Spis treści Kompleksowe wdrożenie e-commerce dla TIM SA 3 Kompleksowa optymalizacja e-commerce dla INTERSPORT Polska S.A. 17 Rozwijanie sprzedaży e-commerce w modelu success fee dla In360.pl 25 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo