KLUCZE SPRZĘTOWE. Dla Systemu Zarządzania SYMFONIA oraz SYMFONIA FORTE. System Zarządzania SYMFONIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLUCZE SPRZĘTOWE. Dla Systemu Zarządzania SYMFONIA oraz SYMFONIA FORTE. System Zarządzania SYMFONIA"

Transkrypt

1 System Zarządzania SYMFONIA KLUCZE SPRZĘTOWE Dla Systemu Zarządzania SYMFONIA oraz SYMFONIA FORTE

2 2 Klucze sprzętowe Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione. Copyright MATRIX.PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Opracowanie: MATRIX.PL SA Skład: MATRIX.PL SA I Warszawa, marzec 2003

3 1 Spis treści Spis treści...1 Informacje podstawowe... 2 Zastosowanie kluczy sprzętowych... 2 Tryby pracy klucza sprzętowego... 3 Instalacja klucza sprzętowego... 4 Instalacja klucza sieciowego... 4 Programowanie klucza sprzętowego... 6 Formatowanie (zerowanie) klucza sprzętowego... 6 Wprowadzanie kodów aktywacji klucza... 7 Usuwanie aktywacji Praca z wykorzystaniem klucza sprzętowego Serwer Kluczy Sprzętowych Praca z programami Systemu SYMFONIA Administracja Serwerem Kluczy Sprzętowych... 12

4 2 Klucze sprzętowe Informacje podstawowe Zastosowanie kluczy sprzętowych Klucz sprzętowy jest stosowany w systemie SYMFONIA do aktywacji programów sprzedawanych w wersjach bez limitu firm. Ten rodzaj licencjonowania i aktywacji programów przeznaczony jest dla Biur Rachunkowych, oraz firm prowadzących księgowość wielu firm (np. firm zależnych). Aktywacja programów z wykorzystaniem klucza sprzętowego eliminuje konieczność niezależnego aktywowania każdej firmy założonej w programie. Poniżej znajdują się definicje podstawowych pojęć, wykorzystanych w dalszej części opracowania: Klucz sprzętowy Aktywacja Kod aktywacji Numer seryjny programu Numer klucza Kod klucza (kod programu) Serwer Klucza Sprzętowego Klient serwera kluczy Programowanie klucza Formatowanie (zerowanie) klucza Urządzenie umieszczane w porcie drukarki (LPT) lub w porcie magistrali USB (w zależności od posiadanego typu klucza), umożliwiające przechowywanie informacji o aktywacjach programów. Usunięcie ograniczeń czasowych na pracę z programem lub danymi firmy założonej w programie. Aktywacja umożliwia pełną pracę z programem zgodnie z zakupioną licencją. Dostarczany przez MATRIX.PL kod aktywujący program. Numer programu SYMFONII, otrzymywany podczas zakupu wielofirmowego modułu SYMFONII. Unikalny numer identyfikujący dany egzemplarz klucza sprzętowego. Specjalny kod, na podstawie którego wydawany jest kod aktywacji. Komputer w sieci lokalnej z zainstalowanym kluczem wraz z oprogramowaniem obsługi klucza. Komputer w sieci lokalnej, komunikujący się z serwerem kluczy i tą drogą uzyskujący informację o aktywacjach. Proces wprowadzania do klucza informacji o aktywacji programów. Czynność usuwania z klucza wszelkich informacji o aktywacjach oraz wybór trybu pracy klucza (praca sieciowa lub lokalna)

5 Informacje podstawowe 3 Tryby pracy klucza sprzętowego Klucz sieciowy Klucz lokalny Klucz sprzętowy może być przygotowany do pracy jako klucz sieciowy lub klucz lokalny. Praca z zastosowaniem klucza sieciowego jest podstawowym sposobem aktywowania programów w wersji bez limitu firm. W tym przypadku jeden z komputerów sieci lokalnej (może to być zarówno serwer WINDOWS XP/2000/NT jak i stacja robocza WINDOWS XP/2000/NT/ME/98/95) wyznaczony zostaje do roli serwera klucza sprzętowego. Zainstalowane na nim oprogramowanie serwera kluczy sprzętowych umożliwia zarządzanie aktywacjami dla wszystkich użytkowników pracujących w sieci. Serwerem kluczy sprzętowych nie może być serwer Novell NetWare. W sieci NOVELL NETWARE do pracy w charakterze serwera kluczy sprzętowych należy przeznaczyć jeden z komputerów roboczych pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego WINDOWS XP /2000/NT/ME/98/95. Na stacji roboczej pełniącej rolę serwera klucza możliwa jest normalna praca z programami SYMFONII. Informacja o aktywacjach przechowywana jest tylko i wyłącznie w kluczu sprzętowym. Usunięcie aktywacji lub wyzerowanie klucza oznacza bezpowrotne usunięcie informacji o aktywacjach. Do zarządzania aktywacjami w kluczu sprzętowym przeznaczona jest aplikacja PROGRAMOWANIE KLUCZY SPRZĘTOWYCH. Klucz sieciowy przechowywać może do 14 kodów aktywacji. Oznacza to możliwość aktywowania równocześnie 14 różnych modułów SYMFONII lub różnych, płatnych wersji tych samych modułów. Klucz lokalny jest przeznaczony do wykorzystania wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność pracy stanowiska roboczego poza siecią obsługiwaną przez sieciowy klucz sprzętowy. Może to być np. notebook wykorzystywany poza firmą (w podróży lub w domu). Każdy klucz lokalny jest rozszerzeniem posiadanej licencji o jedno stanowisko robocze. Stanowiska z podłączonym kluczem lokalnym mogą bez żadnych konfliktów współpracować w jednej sieci ze stanowiskami obsługiwanymi przez klucz sieciowy.

6 4 Klucze sprzętowe Klucz lokalny dołączany jest na stacji roboczej do portu drukarki (LPT) lub do portu magistrali USB, to zależy od posiadanego typu klucza. Dodatkowo na tej stacji należy zainstalować oprogramowanie narzędziowe klucza sprzętowego. Jeżeli klucze sprzętowe znajdują się równocześnie w porcie drukarki (LPT) oraz w porcie magistrali USB, to widziany jest tylko ten w porcie drukarki, gdyż ma wyższy priorytet. Ta uwaga dotyczy również kluczy sieciowych. W kluczu lokalnym przechowywać można zarówno aktywacje programów w starszych wersjach (nie obsługujących nowego systemu aktywacji) jak i aktywacje nowych wersji SYMFONII. Klucz lokalny przechowywać może do 30 kodów aktywacji (różnych modułów SYMFONII lub ich różnych, płatnych wersji). Instalacja klucza sprzętowego Instalacja klucza sieciowego Serwer Kluczy Sprzętowych Decydując się na instalację SERWERA KLUCZY SPRZĘTOWYCH w sieci lokalnej, wyznaczamy do tego celu jeden z serwerów lub stacji roboczych Windows (serwerem klucza nie może zostać serwer NETWARE i LINUX). Na komputerze pełniącym rolę serwera kluczy należy zainstalować dostarczone na CD oprogramowanie według następującego schematu: 1. Uruchomić program hk300.exe. 2. Wybrać polecenie:.

7 Instalacja klucza sprzętowego 5 3. Zainstalować program w dowolnym katalogu, np. C:\Symfonia\HDKey. Wraz z serwerem klucza instalowane jest równocześnie oprogramowanie klienta. Dzięki temu na komputerze pełniącym rolę serwera kluczy sprzętowych możliwa jest od razu normalna praca z programami SYMFONII. Podczas instalacji oprogramowania serwera klucz sprzętowy nie musi być podłączony do komputera. Klient serwera kluczy Na stacjach roboczych należy zainstalować KLIENTA SERWERA KLUCZY. W tym celu, po uruchomieniu programu hk300.exe należy wybrać polecenie Podczas instalacji należy podać następujące parametry:. Protokół komunikacyjny, jakiego aplikacja klienta używać będzie do komunikowania się z serwerem klucza sprzętowego. Zalecane jest pozostawienie ustawień domyślnych, czyli protokołu TCP/IP. W polu Nazwa serwera należy wpisać sieciową nazwę lub bezpośrednio adres IP komputera pełniącego rolę serwera kluczy. (W przykładzie poniżej wybrano komputer o nazwie SERVER_01).

8 6 Klucze sprzętowe Używanie protokołu named pipes jest możliwe tylko wówczas, gdy serwerem kluczy jest stacja WINDOWS XP/2000/NT. Nie zaleca się stosowania protokołu NetBEUI. Może on mieć zastosowanie w niektórych sieciach peer-to-peer, ze stacjami roboczymi Windows 95. Programowanie klucza sprzętowego Programowanie klucza sprzętowego może być wykonane przez samego użytkownika. Dostarczony razem z programem klucz sprzętowy powinien być już prawidłowo sformatowany. Użytkownik może samodzielnie wprowadzać do klucza nowe aktywacje oraz usuwać niewykorzystywane już aktywacje starszych wersji programów. Do programowania kluczy sprzętowych służy program PROGRAMOWANIE KLUCZY SPRZĘTOWYCH (AmKeyProg.exe), który znajduje się w katalogu instalacyjnym programów SYMFONII. Programowanie klucza sieciowego i lokalnego przebiega analogicznie. Formatowanie (zerowanie) klucza sprzętowego Formatowanie umożliwia zmianę trybu pracy klucza sprzętowego z wersji jednostanowiskowej na sieciową i odwrotnie. Operacja formatowania usuwa informację o wszystkich aktywacjach, dlatego też formatowanie powinno być przemyślane i wykonywane tylko w szczególnych wypadkach.

9 Programowanie klucza sprzętowego 7 Po wybraniu polecenia ukaże się okno dialogowe umożliwiające potwierdzenie operacji, wraz z możliwością dokonania wyboru przyszłego trybu pracy klucza sprzętowego. Po wykonaniu operacji zerowania pojawia się komunikat potwierdzający wykonanie operacji, lub informujący o przyczynie niepowodzenia. Wprowadzanie kodów aktywacji klucza Klucz sprzętowy otrzymany przy zakupie programu nie zawiera żadnych aktywacji. Praca z programem jest możliwa przez 60 dni. W tym czasie należy zarejestrować program i uzyskać kod aktywacji, który następnie należy wprowadzić do klucza. Od tego momentu możliwa jest praca z programem bez ograniczeń czasowych. Aby otrzymać kod aktywacji, konieczne jest wysłanie do MATRIX.PL karty rejestracyjnej, zawierającej wszystkie dane niezbędne do wydania kodu aktywacji. W uzasadnionych przypadkach kod aktywacji może zostać wydany już przy zakupie programu.

10 8 Klucze sprzętowe Rejestracja W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić program PROGRAMOWANIE KLUCZY SPRZĘTOWYCH. 2. Wybrać polecenie : 3. W polu Numer seryjny aplikacji wpisać numer seryjny programu, składający się z symbolu programu oraz, po myślniku, pięciu kolejnych cyfr numeru (np. FP dla programu Faktura Pro w wersji 2.40), a następnie wybrać przycisk polecenia. 4. W efekcie wygenerowany zostanie kod klucza, oraz odczytany indywidualny numer klucza.

11 Programowanie klucza sprzętowego 9 5. Wybrać polecenia. Uruchomiany zostanie program zgłoszeniowy Karta Rejestracyjna. Po wpisaniu niezbędnych danych, należy wysłać kartę rejestracyjną pocztą elektroniczną, lub po wydrukowaniu przesłać faksem lub pocztą. Wprowadzanie aktywacji do klucza Otrzymany z MATRIX.PL kod aktywacji należy wprowadzić w polu Kod aktywacji klucza, następnie wybrać polecenie. Po wykonaniu operacji wyświetlony jest komunikat potwierdzający wykonanie, lub wyjaśniający przyczynę niepowodzenia. Po prawidłowym wprowadzeniu kodu, w głównym oknie programu narzędziowego PROGRAMOWANIE KLUCZY SPRZĘTOWYCH pojawi się informacja o wprowadzonej aktywacji.

12 10 Klucze sprzętowe Przedstawioną powyżej procedurę należy powtórzyć dla każdego posiadanego modułu SYMFONII, aktywowanego przy użyciu klucza sprzętowego (w wersji bez limitu firm). Otrzymany kod aktywacji należy przechować w bezpiecznym miejscu, gdyż może być ponownie wykorzystany do odtworzenia przypadkowo usuniętej aktywacji. Każdy kod programu może być użyty tylko dla jednego, określonego numeru seryjnego programu, oraz dla jednego numeru klucza sprzętowego. Usuwanie aktywacji Z klucza sprzętowego można usunąć dowolną aktywację. Można na przykład usunąć z klucza aktywację starszej wersji programu (po przeniesieniu danych wszystkich firm do nowej wersji programu), w celu uzyskania wolnego miejsca na aktywacje dodatkowych modułów. Przypadkowo skasowana aktywacja programu może być ponownie wprowadzona do klucza za pomocą posiadanego kodu aktywacji. Praca z wykorzystaniem klucza sprzętowego Serwer Kluczy Sprzętowych Przed rozpoczęciem pracy z programami Systemu SYMFONIA na komputerze pełniącym rolę serwera klucza, musi zostać uruchomiony program SYMFONIA SERWER KLUCZY SPRZĘTOWYCH (HKSERVER.EXE), udostępniający informacje o aktywacjach pozostałym programom SYMFONII. Ponadto do portu drukarki (LPT) lub portu magistrali USB powinien być podłączony klucz sprzętowy. Dla systemów WINDOWS XP/2000/NT uruchamiany jest on w postaci usługi (service) startującej automatycznie podczas startu systemu operacyjnego.

13 Praca z wykorzystaniem klucza sprzętowego 11 W pozostałych systemach Windows, tzn. WIN ME/98/95, po instalacji serwera w menu Autostart umieszczony jest skrót SYMFONIA SERWER KLUCZY SPRZĘTO- WYCH, informujący o działającym serwerze kluczy. Po uruchomieniu serwera na pasku stanu na dole ekranu będzie widoczna ikonka serwera. Po kliknięciu na nią można zobaczyć kto właśnie korzysta z serwera. Po jej wybraniu otwiera się okno z listą użytkowników aktualnie korzystających z serwera. Komputer pełniący rolę serwera kluczy sprzętowych musi być uruchomiony przed uruchomieniem programów SYMFONII na stacjach roboczych. Odłączenie klucza sprzętowego lub zamknięcie aplikacji serwera kluczy sprzętowych w trakcie pracy stacji roboczych wymusi bezwarunkowe zamknięcie aktualnie obsługiwanych firm u wszystkich użytkowników. Praca z programami Systemu SYMFONIA W przypadku aktywacji przy zastosowaniu klucza sprzętowego, informacje prezentowane z menu Aktywacja programu, odbiegają nieco od przedstawianych w wersjach umożliwiających pracę z tylko jedną firmą.. W oknie Informacja o aktywacji pojawia się następujący komunikat: W oknie Aktywacja danych firmy pojawia się następujący komunikat:

14 12 Klucze sprzętowe Zmiana danych firmy nie spowoduje konieczności ponownego przeprowadzenia aktywacji. Informuje o tym komunikat w oknie Zmiana danych firmy: Program pracuje bazując na danych aktywacji zapisanych w kluczu sprzętowym. Nie jest możliwa zmiana numeru seryjnego firmy (patrz dokument Aktywacja.pdf). W przypadku, gdy zapisana w kluczu aktywacja ma ograniczenie czasowe, informacje z menu Aktywacja podawać będą ilość dni pozostałych do daty ponownej aktywacja programu. Administracja Serwerem Kluczy Sprzętowych SYMFONIA SERWER KLUCZY SPRZĘTOWYCH (hkserver.exe) ma zestaw opcji umożliwiających jego instalację oraz uruchomienie w różnych systemach Windows. Ponadto po instalacji na WINDOWS 9X/ME pozwala na śledzenie podłączania się aplikacji klienckich do serwera. W tym celu należy kliknąć na ikonę serwera kluczy sprzętowych na pasku zadań. Otworzy się okno z informacjami o użytkownikach, którzy korzystają w danej chwili z klucza sprzętowego.

15 Administracja Serwerem Kluczy Sprzętowych 13 Informacja o użytkowniku korzystającym z programu pokazywana jest z opóźnieniem do ok. 2 minut. Może więc zdarzyć się, że informacja nie będzie odpowiadać stanowi faktycznemu. Wskazane jest wtedy użycie przycisku. Opcje uruchamiania serwera HKSERVER.EXE RUN HKSERVER.EXE INSTALL HKSERVER.EXE REMOVE Uruchamia serwer w trybie przewidzianym dla Windows 9x/ME. Ten tryb pracy może być wykorzystywany jako tryb testowy na innych systemach Windows. Instaluje serwer kluczy jako usługę na systemach Windows NT/2000/XP Deinstaluje serwer kluczy jako usługę na systemach Windows NT/2000/XP Serwer kluczy sprzętowych jak i aplikacje klientów mają wbudowane mechanizmy logowania informacji. Aby włączyć te mechanizmy, należy zmienić następujące wpisy w rejestrach (HKEY_LOCAL_MACHINE). Pliki logów mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów związanych z serwerem kluczy sprzętowych. SOFTWARE\Matrix.pl\Symfonia - Klucz sprzętowy\client Trace TraceFile Włączenie (1)/ Wyłączenie(0) operacji logowanie danych przez aplikacje klienckie. Wskazanie na położenie pliku logu. Domyślnie: C:\Symfonia\HkClient SOFTWARE\Matrix.pl\Symfonia - Klucz sprzętowy\server Trace TraceFile Włączenie(1)/Wyłączenie(0) operacji logowanie danych przez serwer. Wskazanie na położenie pliku logu. Domyślnie: C:\Symfonia\HkServer.log

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Remote Administrator v2.2

Remote Administrator v2.2 Remote Administrator v2.2 Radmin najszybszy program zdalnego dostępu. Najlepsze rozwiązanie do wsparcia użytkowników i administracji sieci. Ostatnia modernizacja: 18 lutego 2006 г. Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

USB/NAS Storage Server

USB/NAS Storage Server Obudowa dysku sieciowego ULS 3282 USB/NAS Storage Server www.humanmedia.pl Wersja 1.1 02.2010 All rights reserved Human Media Poland Copyright 2010 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości, bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo