EASY. Systemy prowadzenia CLAAS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EASY. Systemy prowadzenia CLAAS"

Transkrypt

1 EASY Systemy prowadzenia CLAAS

2 2

3 Spis treści: Korzyści dla klienta 4 Historia systemów kierowania 6 Wprowadzenie do systemów kierowania 8 GPS COPILOT / GPS PILOT FLEX 10 GPS PILOT 12 Komponenty 14 Terminale 16 Terminal COPILOT / Terminal S7 18 Terminal S10 20 Warianty wyboru / tryby jazdy 24 Zestawienie sygnałów korekcyjnych 26 EGNOS / E-DIF 28 OMNISTAR / BASELINE HD 30 BASELINE HD / RTK / RTK NET 32 Optyczne systemy kierowania 34 Wykluczenie odpowiedzialności 38 steeringsystems.claas.com5 3

4 Systemy kierowania. W CLAAS to od dawna standard. Elektronika będzie standardem. Systemy kierowania są niezastąpione. Od chwili wprowadzenia techniki satelitarnej GPS w rolnictwie, coraz więcej gospodarstw korzysta z zalet tego systemu. Wyposażają swoje ciągniki i maszyny żniwne i codziennie zyskują dzięki precyzyjnym systemom równoległego kierowania na polu. Przez istniejący interfejs między GPS PILOT i AGROCOM NET oraz AGROCOM MAP i oprogramowanie CLAAS do zarządzania gospodarstwem, można za pomocą pendrive USB w prosty sposób wyeksportować do domowego komputera dane o śladach przejazdu, liniach referencyjnych i zleceniach. CLAAS GPS PILOT wspiera operatora podczas pracy w polu lub na użytkach zielonych. Centymetrowa precyzja nie jest już żadnym wyczynem. Każdy ślad jest tak samo dokładny, jak poprzedni Wykorzystywana jest pełna szerokość robocza Zredukowane jest nakładanie przejazdów Oszczędza się czas pracy Następuje optymalizacja ekonomiki wszystkich prac 4

5 Korzyści dla klienta Ochrona roślin Koszty paliwa i maszyn Nawozy Koszty pracy Materiał siewny Co oznacza dokładność większa o 5%? Oznacza to, że przy kosztach produkcji pszenicy 3300 PLN na hektar, z systemem GPS można oszczędzić 5 % kosztów całkowitych i tym samym, zredukować wydatki o 165 PLN na każdym hektarze. Dziesięć argumentów przemawiających za taką inwestycją. W pełni automatyczne, prowadzenie równoległe z CLAAS: Redukuje koszty paliwa, pracy, materiału siewnego, środków ochrony roślin i nawozów Poprawia efektywność i produktywność Maksymalizuje wykorzystanie i wydłuża trwałość maszyny Redukuje stres i odciąża kierowcę Optymalizuje wykorzystanie szerokości roboczej Zdecydowanie poprawia jakość pracy Gwarantuje równomierną pracę przez 24 godziny Nadaje się do każdej maszyny kierowanej hydraulicznie Pozostawia więcej czasu na optymalizację maszyn roboczych Zwiększa zysk ekonomiczny 5

6 Historia systemów kierowania w CLAAS AUTO PILOT (prowadzenie w rzędach). AUTO PILOT dla kombajnów i sieczkarni polowych był pierwszym systemem kierowania, który CLAAS wprowadził na rynek. Zasada działania sprawdziła się już tysiące razy. Technologia AUTO PILOT jest stale rozwijana i zgłaszane są tu liczne patenty. Dwa mechaniczne pałąki ustalają pozycję maszyny w rzędach kukurydzy, przekazują stosowne impulsy do układu kierowniczego i automatycznie prowadzą maszynę w łanie. Optymalna pozycja w każdych warunkach pracy pozwala na wzrost wydajności pracy i poprawę jej ekonomiki. LASER PILOT. Bezobsługowy czujnik stale wysyła niewidzialne dla ludzkiego oka impulsy świetlne i przemieszcza je poziomo pod kątem 6. Łan i ściernisko odbijają promienie światła. Czujnik wychwytuje czas przebiegu odbitych impulsów i w ten sposób dokładnie ustala krawędź między polem skoszonym, a nieskoszonym. Maszyna jest automatycznie prowadzona wzdłuż tej krawędzi z dokładnością od 10 do 20 cm. Także przy wyległym zbożu i na zboczach, LASER PILOT gwarantuje wysoką niezawodność działania. GPS PILOT. GPS PILOT jest pierwszym systemem automatycznego kierowania CLAAS działającym w oparciu o GPS. Sterowanie przez GPS i sygnały korekcyjne pozwalają GPS PILOT na precyzyjną jazdę z dokładnością kierowania do + / 2 cm także we mgle i ciemnościach. Taki system kierowania ciągnikami oraz innymi maszynami rolniczymi odciąża operatora, oznacza oszczędności czasu pracy i poprawę jej jakości oraz niższe koszty produkcji. 6

7 Historia CAM PILOT. GPS PILOT z terminalem S10. Występuje tylko w CLAAS: CAM PILOT jest systemem automatycznego kierowania sterowanym poprzez kamerę 3D, zaprojektowanym specjalnie do zbioru traw za pomocą podbieracza sieczkarnią polową. Zamontowana z przodu sieczkarni Jaguar kamera skanuje powierzchnię przed maszyną i ustala pozycję pokosów. Na tej podstawie odbywa się następnie automatyczne kierowanie maszyną. Niezawodnie, szybko i dokładnie. Kierowca może się lepiej skoncentrować na napełnianiu przyczep i tym samym na szybkim zbiorze bez strat materiału. Znakomicie działający dzięki zaworowi proporcjonalnemu GPS PILOT został przez CLAAS wyposażony w dwa terminale najnowszej generacji, co w znacznym stopniu poprawiło obsługę. GPS PILOT z terminalem S10 posiada ekran dotykowy 10,4" wraz z zintegrowanym odbiornikiem o 2 częstotliwościach i wyróżnia się uproszczoną, intuicyjną obsługą. Obok obsługi automatyki kierowania, terminal oferuje sterowanie dołączonymi maszynami z ISOBUS i możliwość równoczesnego dołączenia do czterech kamer. 7

8 Systemy kierowania. Systemy manualne. Systemy asystowania kierowaniu. Pomoc w prowadzeniu równoległym z belką świetlną lub wskaźnikiem LED Wskaźnik podaje konieczne do wykonania kąty skrętu kierownicą Kierunek jazdy zostaje korygowany Dokładność zależna od wskazań i umiejętności operatora Idealne do prac bez ścieżek technologicznych (rozsiewacze nawozów, aplikacje herbicydów) W CLAAS: GPS COPILOT Wprowadzenie do automatycznego kierowania Elastyczne wykorzystanie techniki kierowania możliwe do zastosowania w różnych maszynach Oferta sygnałów korekcyjnych CLAAS dostępna dla wszystkich zakresów dokładności Automatyczne systemy kierowania aktywnie wpływają na kierowanie pojazdem Pojazd będzie prowadzony automatycznie wzdłuż śladów W CLAAS: GPS PILOT FLEX 8

9 Podział systemów kierowania Systemy automatyczne. Aktywnie ingerują w układ kierowniczy pojazdu Zawsze są stałą częścią składową pojazdu Oferta sygnałów korekcyjnych CLAAS dostępna dla wszystkich zakresów dokładności Oferują wyższy komfort i dokładność jazdy Są powiązane z maszynami W CLAAS: GPS PILOT 9

10 GPS COPILOT. GPS PILOT FLEX. Prosty start. CLAAS oferuje w GPS COPILOT model wprowadzający do wspomaganych satelitarnie systemów kierowania o wielu funkcjach. Operator pewnie prowadzi maszynę równoległymi przejazdami przy pomocy GPS z dokładnością +/ 15 do 30 cm także na polach o nieregularnych konturach, korzystając z wolnego od kosztów licencyjnych sygnału satelitarnego EGNOS. Idealny dla: Podstawowej uprawy gleby Aplikacji nawozów Rozlewania gnojownicy Rozrzucania obornika Rozsiewu wapna Wszystkich prac bez punktów orientacyjnych (ścieżki technologiczne) System pomaga w wykorzystywaniu pełnej szerokości roboczej oraz redukuje pokrywanie się sąsiednich przejazdów. Tak osiąga się wysoką jakość pracy w najkrótszym czasie, także przy słabej widoczności i złej pogodzie. 10

11 GPS COPILOT GPS PILOT FLEX Możliwość elastycznego zastosowania. Oprócz sterowania hydraulicznego GPS PILOT posiada także automatyczną kierownicę, wykorzystywaną przez GPS PILOT FLEX. Kierownicą osiąga się najwyższy wymiar dokładności. Wielką zaletą GPS PILOT FLEX jest wszechstronność jej zastosowań. Szereg argumentów przemawiających za tym rozwiązaniem: Brak ingerencji w hydraulikę Szybka wymiana systemu kierowania pomiędzy różnymi maszynami Wszystkie funkcje GPS PILOT Niewielkim wysiłkiem można przełożyć kierownicę do maszyn wykorzystywanych sezonowo, jak kombajny czy sieczkarnie polowe a następnie użyć GPS PILOT FLEX przy pracach polowych ciągnikiem. Możliwa jest także instalacja w starszych maszynach CLAAS lub w produktach innych producentów. Do dyspozycji jest wiele możliwości. Możecie Państwo korzystać z już posiadanego wyposażenia GPS PILOT w poszczególnych maszynach wymieniając między maszynami wyłącznie kierownicę lub wszystkie główne komponenty. 11

12 GPS PILOT. GPS PILOT. AUTO TURN. Jeśli w maszynie zamontowana jest hydraulika kierowania, to w kwestii precyzji GPS PILOT jest nie do pobicia dzięki zaworowi proporcjonalnemu, czujnikom kąta skrętu kół i kontrolerowi nawigacji. Taka kombinacja jest idealna do prac z wymaganą najwyższą dokładnością ślad-do-śladu, np. przy siewie, lub przy różnych pracach w kulturach uprawianych rzędowo. Korekta sygnału GPS zależnie od wymagań co do precyzji odbywa się poprzez sygnały EGNOS, OMNISTAR HP, BASELINE HD lub RTK. Można przełączyć się także na odbiór z satelitów GLONASS. Na życzenie CLAAS fabrycznie montuje w maszynach wszystkie komponenty potrzebne do współpracy z GPS PILOT GPS Ready. Możliwe jest również doposażenie maszyny bez przygotowania fabrycznego pod GPS. Dla maszyn innych producentów CLAAS proponuje GPS PILOT z niezbędnymi zestawami montażowymi. Dzięki AUTO TURN (automatycznemu zawracaniu) precyzyjne wjazdy w sąsiednie przejazdy po automatycznym nawrocie stają się dziecinnie proste. Opcjonalna funkcja zapobiega niedokładnościom (nakładki, omijaki, łuki skrętów) powstającym podczas ręcznego zawracania w następny ślad równoległy. Dzięki precyzji jazdy już od pierwszego metra nie dochodzi do pozostawiania krzywych rzędów. AUTO TURN umożliwia automatyczne tworzenie zagonów. Wystarczy tylko wybrać liczbę śladów, które trzeba przeskoczyć, a zostanie wykonany precyzyjny skręt na właściwy ślad. Dużo łatwiejsze staje się także zawracanie w trudnych warunkach, jak np. w ciemności, mgle lub przy wysokim zapyleniu. 12

13 GPS PILOT Prawidłowa prędkość przy wszelkich pracach. CLAAS GPS PILOT pokrywa cały zakres prędkości jazdy używanych w pracach polowych (25 km/h do 400 m/h). To idealne rozwiązanie do uprawy gleby z jej dużym przemieszczeniem lub do prac z sadzarką, gdzie GPS PILOT tworzy wirtualną linię dla zachowania dokładnie prostych rzędów. Przy pracach z nowoczesnymi siewnikami regułą są prędkości rzędu 20 km/h. GPS PILOT również przy tak wysokich prędkościach prowadzi cały zestaw po polu z dokładnością jak po sznurku. Zalety: Stała dokładność przy wszystkich prędkościach jazdy 25 km/h do 400 m/h (zależnie od modelu) Idealne dla gospodarstw z uprawami specjalistycznymi 13

14 GPS PILOT i GPS PILOT FLEX. Komponenty. 14

15 Komponenty Antena GPS PILOT. Przez bardzo precyzyjną antenę dane pozycyjne GNSS są przekazywane do terminala GPS PILOT. Terminal S7 Prosta obsługa GPS PILOT poprzez 7" ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości. Terminal S10 Obsługa GPS PILOT oraz innych funkcji poprzez 10,4" ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości. GPS PILOT FLEX. Zamiast hydraulicznego zaworu kierowniczego automatyczne prowadzenie po śladach przejmuje elektroniczna kierownica. Komputer nawigacji. Komputer nawigacji wylicza ślady przejazdów a poprzez 6-osiowy żyroskop uwzględnia także ruchy podłużne i poprzeczne. Czujnik kąta skrętu koła. Przez czujnik kąta skrętu koła ustalany jest dokładny kąt kierowania tak, aby umożliwić bardzo precyzyjne, sąsiednie przejazdy. Zawór proporcjonalny. Zawór proporcjonalny bardzo precyzyjnie przetwarza polecenia kierowania. Elektroniczny zespół sterowania zaworami. Elektroniczny zespół sterowania zaworami łączy terminal GPS PILOT i kontroler nawigacji z zaworem proporcjonalnym. 15

16 Intuicyjne. Terminale CLAAS. Terminale: Terminal COPILOT Terminal S7 Terminal S10 16

17 Terminale 17

18 Terminal COPILOT i terminal S7. Bazowy model z wieloma funkcjami Początek, precyzyjne kierowanie. Automatyczne przesuwanie śladów referencyjnych Zintegrowane obliczanie powierzchni Alarm dźwiekowy opuszczenia linii pracy Interfejs RS-232 umożliwiający przesłanie sygnału GPS do innych urzadzeń Mozliwe zastosowanie na każdej maszynie Krótki czas montażu COPILOT to idealny asystent, gdy operator sam kieruje maszyną: belka świetlna LED na wyświetlaczu terminala COPILOT zawsze pokazuje prawidłowy ślad czy to przy jeździe równoległej czy po złożonych konturach. Z wolnym od kosztów licencji sygnałem korekcyjnym EGNOS, COPILOT zapewnia dokładność śladów od 15 do 30 cm to duża pomoc w wykorzystaniu pełnej szerokości roboczej dołączonej maszyny i eliminowaniu omijaków lub zbędnego nakładania przejazdów. COPILOT doskonale sprawdza się także przy słabym oświetleniu i złej pogodzie, co pozwala rozciągnąć czas pracy na wieczór i noc. Jeśli zamierza się wykorzystywać swój terminal wyłącznie do pomocy w prowadzeniu równoległym lub automatycznego kierowania, to S7 stanowi najnowsze rozwiązanie techniczne. Ekran dotykowy 7" o wysokiej rozdzielczości pokrywa także wszystkie funkcje swojego poprzednika, terminala S3. Oprócz zarządzania liniami referencyjnymi do wyposażenia należy także przyłącze USB umożliwiające opracowanie i szybką wymianę danych z pakietami oprogramowania AGROCOM i AGROCOM MAP. W wyposażeniu podstawowym S7 pracuje z sygnałem korekcyjnym EGNOS, opcjonalnie są do dyspozycji sygnały OMNISTAR, BASELINE HD, RTK oraz RTK NET. Można też dołączyć satelity GLONASS. Przy zmianie sygnału korekcyjnego nie jest wymagana przebudowa anteny, ponieważ S7 ma fabrycznie zamontowany odbiornik o 2 częstotliwościach dla różnych sygnałów. 18

19 Terminal COPILOT Terminal S7 Transfer danych pomiędzy maszynami a biurem. Sporządzanie dokumentacji zawsze wymagało sporo czasu. Terminale S7 oraz S10 i oprogramowanie zarządzania gospodarstwem AGROCOM NET oraz AGROCOM MAP redukuje te wysiłki do kilku kliknięć myszą. Dane zapisane w polu są eksportowane z terminala przez pendrive USB a następnie importowane do oprogramowania. Jeżeli istnieje potrzeba przekazania danych o linii referencyjnej do pozostałych maszyn w celu umożliwienia jazdy równoległej? Dzięki eksportowi i importowi danych za pośrednictwem pamięci USB można to zrobić także na polu. 19

20 Terminal S10. Terminal dla najbardziej wymagających. 1 Wszechstronne zastosowania. S10 jest terminalem CLAAS dla profesjonalistów. Ma duży, 10,4" ekran o wysokiej rozdzielczości i bardzo szeroki zakres funkcji. Z pomocą S10 można równolegle do obsługi systemu kierowania, sterować także dołączonymi maszynami z ISOBUS, a do tego przyłączyć do czterech analogowych kamer, takich jak CLAAS PROFI CAM. Poza tym do dyspozycji są bogate możliwości zarządzania liniami referencyjnymi oraz SECTION VIEW. Do zarządzania danymi oraz ich szybkiej wymiany z pakietami oprogramowania AGROCOM NET i AGROCOM MAP, S10 posiada złącze USB. Pozostałe funkcje i aplikacje dodatkowe, jak np. różne sygnały korekcyjne, są łatwo dostępne i załączane kodami aktywacyjnymi, bez konieczności wymiany oprogramowania. Jeśli zamierza się początkowo korzystać tylko z części funkcji S10, to swoje przyszłe oczekiwania można będzie zrealizować przez łatwe wprowadzenie kodów aktywujących. Sprzęt jest już do tego przygotowany. Także w S10 zastosowano odbiornik o 2 częstotliwościach dla różnych sygnałów korekcyjnych, poprzez co zmiana sygnału nie wymaga przebudowy anteny. 20

21 Terminal S10 2 Sterowanie dołączonych maszyn poprzez ISOBUS. Wywołanie różnych funkcji tylko jednym terminalem? Z S10 to żaden problem! Przy S10, dzięki standardom ISO UT oraz ISO AUX, równolegle do automatyki kierowania można także obsługiwać dołączone maszyny spełniające wymagania normy ISO Prezentacja odpowiednich ekranów sterowania odbywa się przez oddzielne okna menu. Okna te można powiększać, zmniejszać i dowolnie przesuwać po ekranie. Menu zbudowano tak, że jest optymalnie dostępne do obsługi prawą dłonią. Z terminalem S10 dla wielu funkcji, wyeliminowano konieczność posiadania innych przenośnych terminali, co poprawiło przejrzystość w kabinie. 3 SECTION VIEW. Koniec z niepożądanym efektem nakładania podczas oprysków. SECTION VIEW wyświetla informację o tym, które sekcje szerokości należy wyłączyć. Istnieje możliwość swobodnego zdefiniowania do 16 sekcji szerokości zależnie od dołączonej maszyny. Można także ustawić wskazania stopnia nakładania. Zalety: Wyświetla, które sekcje muszą zostać wyłączone Eliminacja nakładania i omijaków Oszczędność kosztów 21

22 Płynne zawracanie. S10 z opcją AUTO TURN. 22

23 Terminal S10 Automatyka wykonywania nawrotów AUTO TURN działa wyraźnie szybciej i dokładniej, niż wykonywanie ich jedną ręką. Bez ingerencji operatora AUTO TURN płynnie prowadzi maszynę na nawrotach i kieruje ją w następny, żądany ślad. Ta funkcja jest opcjonalnie dostepna do każdego systemu S10. Dzięki znacznie szybciej wykonywanym nawrotom i dokładnym wjazdom w ślad wyraźnie wzrasta wydajność powierzchniowa. Płynne nawroty bez przełączania do przodu / do tyłu pomagają również ochronić glebę. Uszkodzenia roślin podczas wjazdów w kulturach rzędowych zredukowano tu do minimum. Operator jest dodatkowo odciążany co pozwala mu lepiej koncentrować się na obsłudze dołączonej maszyny. Funkcja AUTO TURN załącza się do wyboru przez ustalenie linii granicznej lub opracowanego nawrotu. Gdy pracuje się maszynami wyposażonymi w system kamer, to terminal S10 oferuje możliwość dodatkowego przyłączenia do czterech kamer, jak np. CLAAS PROFI CAM lub kamery AUTO FILL. Na dotykowym ekranie można wywoływać wtedy albo okna aplikacji albo widoki z jednej lub wszystkich czterech kamer równocześnie. Każde okno widoku z kamery można dowolnie przesuwać i rozmieszczać na ekranie głównym. Decydującą zaletą tej dodatkowej funkcji jest to, że w kabinie nie potrzeba montować kilku przenośnych terminali, oszczędza się koszty, ponieważ eliminuje się potrzebę zakupu kolejnych terminali wskaźnikowych i obsługowych. 23

24 Możliwe warianty. Zawsze właściwy wybór. Ze względu na koncepcję, terminal COPILOT wykorzystuje się jako pomoc w kierowaniu tylko dla GPS COPILOT. Dwa terminale S7 i S10 mogą pomagać prowadzić ręcznie z GPS COPILOT i pracować z dwoma różnymi systemami automatycznego kierowania, z GPS PILOT FLEX i GPS PILOT. Terminal COPILOT GPS PILOT flex Terminal S7 GPS PILOT flex Terminal S10 24

25 Możliwe kombinacje Tryby jazdy Tryb A-B. Ślad przejazdu definiowany jest przez określenie punktów A i B. Wszystkie kolejne ślady przejazdów będą przebiegały w równym odstępie (zgodnie z ustawioną szerokością roboczą) począwszy od pierwszego. W ten sposób możliwe jest podzielenie pola na zagony lub praca przejazd przy przejeździe. Tryb kontur. Prowadzenie po linii krzywej wykorzystywane jest zwykle do wypracowania uwroci lub do prowadzenia maszyny na polach o nieregularnych granicach. Tryb konturu A-B. Funkcja jazdy według konturu A-B może być stosowana np. do rysowania linii referencyjnej na polach o lekko zakrzywionych krawędziach. Ślady przejazdów przy kolejnych pracach polowych wyliczane są przez równoległe przesunięcie linii referencyjnej o ustawioną szerokość roboczą. W ten sposób możliwy jest podział pola na zagony a praca na nich może być wykonywana w dowolnej kolejności. Adaptacyjny tryb konturu A-B. Funkcja jazdy adaptacyjnego konturu A-B umożliwia omijanie przeszkód z zapisem nowej sekcji. Taka sekcja będzie wprowadzona do istniejącego konturu A-B i będzie do dyspozycji dla kolejnych powierzchni. Można tu również wydłużyć istniejący ślad poprzez sekcję na jego końcu. Tryb A + kąt (przekazanie śladu referencyjnego). Z takim trybem jazdy można dostosować kierunek jazdy dla wielu maszyn przy pracy równoległej. Po osadzeniu punktów A-B, poprzez podanie kąta ustalany jest punkt B dla innej maszyny i dostosowanie śladu referencyjnego. Tryb okręgu. Prowadzenie linii po okręgach stosowane jest do przejazdów po śladach kolistych. Można zaznaczyć pierwszy przejazd kolisty i pracować na obie strony. Wszystkie kolejne przejazdy odbywać się będą z odstępem od pierwszego śladu (odpowiednio do ustawionej szerokości roboczej). 25

26 Sygnały korekcyjne dla systemów kierowania CLAAS. EGNOS / E-DIF OMNISTAR XP / HP / G2 +/ cm + / 5 12 cm Bezpłatny Sygnał korekcyjny wspomagany przez Dokładność bazowa satelity geostacjonarne 2 częstotliwości sygnału 26

27 Zestawienie sygnałów korekcyjnych BASELINE HD RTK RTK NET +/ 4 6 cm +/ 2 3 cm +/ 2 3 cm Sygnał korekcyjny przez sieć telefonii Przenośna stacja referencyjna Stała stacja Zasięg 3 5 km Zasięg ok. 15 km Bezpłatny 2 częstotliwości sygnału Własny sygnał korekcyjny Najwyższa powtarzalna dokładność Nieograniczony promień roboczy Zintegrowana bateria komórkowej Najwyższa powtarzalna dokładność 27

28 EGNOS / E-DIF. Sygnał korekcyjny bez licencji. EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) jest bezpłatnie dostępny dla użytkowników w wielu częściach Europy. Uzupełnia GPS i służy do ustalenia sygnałów korekcyjnych na 34 stacjach naziemnych. EGNOS jest dostępny dla wszystkich maszyn. Ze swoją dokładnością +/ cm stanowi idealne rozwiązanie do prac związanych z ochroną roślin, przy nawożeniu oraz uprawie gleby. WAAS (Wide Area Augmentation System) oferuje w wielu regionach poza Europą tę samą funkcjonalność co EGNOS i może być opracowywany przez odbiorniki CLAAS. 28

29 EGNOS E-DIF Dostępność na całym świecie. E-DIF to algorytmiczne obliczanie sygnału korekcyjnego tylko w oparciu o dane GPS. W trakcie inicjalizacji urządzenie oblicza, w jaki sposób zmieni się aktualny układ satelitów w ciągu następnych godzin. Sygnał jest dostępny na całym świecie. Funkcja ta wymaga odbioru danych z co najmniej czterech satelitów. Sygnał ten charakteryzuje się taką samą dokładnością wynoszącą +/ cm jak EGNOS i dlatego idealnie nadaje się do prac w ochronie roślin, nawożeniu i uprawie roli. Jeśli na polu można jeździć tylko ślad po śladzie; (system E-DIF nie jest zalecany do zakładania ścieżek przejazdowych, które mają byc wykorzystywane przez wiele lat). 29

30 OMNISTAR / BASELINE HD. 30

31 OMNISTAR BASELINE HD 1 Satelity GPS wysyłają sygnał odbierany przez maszyny. 1 Satelity GPS wysyłają sygnał odbierany przez maszyny i BASELINE HD. 2 Satelita geostacjonarny wysyła do maszyny dodatkowo bardzo dokładny sygnał korekcyjny (DGPS). 2 Przenośna stacja referencyjna wytwarza bardzo dokładny sygnał korekcyjny (DGPS), który przesyłany zostaje do maszyny drogą radiową. 3 GPS PILOT przekształca oba sygnały w impulsy kierowania. 3 GPS PILOT przekształca oba sygnały w impulsy kierowania. Nieograniczony promień roboczy. Przenośna stacja referencyjna. OMNISTAR HP / XP / G2 funkcjonuje bardzo podobnie do BASELINE HD jest stacją referencyjną do pracy przenośnej i EGNOS. Ze względu na to, że system wyposażony jest w tworzy sygnał korekcyjny z dokładnością 4 do 6 cm. odbiornik GPS o 2 częstotliwościach, uzyskiwana jest o wiele wyższa dokładność GPS. Jest to usługa sygnału korekcyjnego Z BASELINE HD otrzymuje się własny sygnał korekcyjny, który z opłatą licencji podająca dokładne dane pozycyjne po czasie nie powoduje żadnych, dodatkowych kosztów. Sygnał może inicjowania. Odbiornik korekcyjny reaguje bardzo szybko i być później wykorzystywany przez wiele maszyn. osiąga dokładność +/ 5 12 cm*. Zintegrowany akumulator wytrzymuje cały dzień pracy i Ciągniki CLAAS oraz ciągniki innych producentów można zaprojektowany został do długotrwałego użytkowania. szybko doposażyć w OMNISTAR. Sygnał korekcyjny nadaje się do wielu zastosowań rolniczych. Komponenty BASELINE HD. Przenośna stacja referencyjna składa się z: Odbiornika GPS i anteny GPS Radia i antena radiowej Akumulatora Wszystkie części są zintegrowane w urządzeniu. 31

32 RTK / RTK NET. 1 Satelity GPS wysyłają sygnał odbierany przez maszyny i i stałą stację referencyjną. 2 Stacja referencyjna wytwarza bardzo dokładny sygnał korekcyjny (DGPS) dodatkowo wysyłany drogą radiową do maszyny. 3 GPS PILOT przekształca oba sygnały w impulsy kierowania. 1 Satelity GPS wysyłają sygnał odbierany przez maszyny oraz sieć RTK. 2 Centralny serwer wylicza sygnał korekcyjny z powiązanych sieciowo stacji referencyjnych. 3 Bardzo precyzyjny sygnał korekcyjny RTK przesyłany jest przez sieć telefonii komórkowej do maszyny. 4 GPS PILOT przekształca oba sygnały w impulsy kierowania. Stała stacja referencyjna. Pracować niezależnie. Gdy podczas siewów lub żniw liczy się każdy centymetr, RTK NET rozszerza paletę produktów w regionach, gdzie nie odpowiedzią jest technologia RTK. Stacja referencyjna stoi n ma dostępu do stałej stacji. Sygnały korekcyjne wysyłane a stałym miejscu i dysponuje technologią odbioru o 2 będą tutaj przez przenośne radio. częstotliwościach. Stąd wysyłany jest sygnał korekcyjny dla dowolnej liczby maszyn, które podczas kierowania są RTK NET pracuje niezależnie od promienia i tym samym wspomagane przez całkowicie automatyczny GPS w stanowi idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców oraz promieniu 15 km. Wszystkie one mogą w tym samym gospodarstw, które chcą pracować z najwyższą, powtarzalną czasie pracować z równie wysoką precyzją. precyzją. Podobnie jak RTK także i RTK NET bazuje na technologii 2 częstotliwości. Poza bardzo szybką dostępnością Doskonały system z wieloma zaletami. sygnału (inicjalizacja) system ten charakteryzuje się także najwyższą możliwą dokładnością wynoszącą + / 2 3 cm. Maksymalna i powtarzalna dokładność Szybka dostępność sygnału Najwyższa efektywność Zalety w pracy. Optymalny komfort użytkowania Długoterminowo. najniższe koszty eksploatacji Sygnał korekcyjny przez sieć telefonii komórkowej Perfekcyjny do zarządzania flotą Dostęp do istniejących sieci RTK Dokładność od 2 do 3 cm Nieograniczony promień roboczy Odniesienie do pojedynczych maszyn Maksymalna i powtarzalna dokładność Bardzo szybka dostępność sygnału 32

33 BASELINE HD RTK RTK NET 33

34 Optyczne systemy kierowania. 34

35 Optyczne systemy kierowania 35

36 CAM PILOT. LASER PILOT. Zbiór bez strat z CAM PILOT. CAM PILOT przejmuje kierowanie JAGUAR przy zbiorze trawa z PICK UP. Pokosy są dokładnie rozpoznawane przez kamerę, kierowanie odbywa się automatycznie. W ten sposób można osiągać robocze prędkości jazdy do 15 km/h. CAM PILOT jest uaktywniany przyciskiem w drążku jezdnym. Lekki ruch kierownicą wystarcza, aby operator ponownie przejął kontrolę nad maszyną. Zalety w skrócie: Bardzo prosta obsługa Relatywnie niskie koszty zakupu Wysoka dokładność kierowania także bez RTK Mała podatność na zakłócenia, nie są wymagane dane korekcyjne Możliwość zwiększenia roboczych prędkości jazdy Zwiększenie efektywności dzięki wyższej wydajności polowej 36

37 Optyczne systemy kierowania Większa wydajność, mniejszy stres. Automatyczne kierowanie w zbożu wyraźnie odciąża kierowcę. Naprawdę czuć to wtedy, gdy praca odbywa się z szerokim przyrządem żniwnym, z wysoką prędkością jazdy lub przy złej widoczności. Bezobsługowy czujnik stale wysyła niewidzialne impulsy świetlne i porusza się horyzontalnie o kąt 6. Łan i ściernisko odbijają promień światła. Czujnik wychwytuje czas przebiegu odbitego impulsu i na tej podstawie dokładnie ustala krawędź między łanem a ścierniskiem. Maszyna jest automatycznie prowadzona wzdłuż tej krawędzi z zachowaniem dokładności do cm. LASER PILOT gwarantuje wysoką pewność funkcjonowania także w wyległym zbożu i na zboczach. 37

38 38

39 Wykluczenie odpowiedzialności Wykluczenie odpowiedzialności dla sygnałów korekcyjnych. Prosimy pamiętać, że nie każdy wariant jest w każdym kraju dostępny. Prosimy zasięgnąć informacji u swojego partnera handlowego. EGNOS jest usługą, która w Europie jest dostępna bezpłatnie. WAAS to porównywalna usługa w Ameryce Północnej. Prosimy pamiętać, że przy obu systemach może dojść do przesunięcia śladów przejazdu (dryfowanie satelitów) w czasie. Te systemy nie nadają się do pracy z flotą maszyn (np. przy zbiorach kombajnami). Dane dotyczące dokładności odnoszą się do dokładności odbiorników GPS na maszynie w optymalnych warunkach. Wszystkie dane są wartościami maksymalnymi. Dokładność ślad do śladu i dokładność absolutna będa sie różnić pomiędzy sobą. Dokładność ślad do śladu w 95% przypadków definiuje dokładność sąsiednich przejazdów w odcinku czasowym 15 min. w stosunku do śladu referencyjnego. Dokładność absolutna podaje, z jaką dokładnością określona pozycja może być ponownie znajdowana w późniejszym czasie. Rzeczywista dokładność całego systemu może odbiegać od podanych wyżej dokładności. Jest ona zależna od wielkości różnych wpływów, jak np. czynników dotyczących pojazdów (rozstaw osi, balastowanie, kalibracja itd.), lub maszyn (ściąganie boczne, ustawienie, urządzenia zamontowane z przodu pojazdu itd.) oraz warunków polowych / właściwości gleby. Ceny odpowiednich usług są zależne od regionu i oferenta usługi. Przy usługach przesyłu danych korekcyjnych dostarczanych przez sieć telefonii komórkowej ich użyteczność jest zależna od pokrycia terenu przez sygnał operatora sieci telefonii komórkowej. CLAAS nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za okoliczności i zdarzenia leżące poza zakresem wpływów CLAAS. Mogą to być np. usterki pojawiające się w atmosferze / troposferze / jonosferze, awarie, usterki lub niewystarczająca dostępność satelitów systemów globalnej nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS, GALILEO) oraz ich naziemnych stacji referencyjnych a także satelitów oferentów danych korekcyjnych (EGNOS, OMNISTAR itd.). E-DIF jest opatentowanym algorytmem korekcyjnym, stosowanym wyłącznie w standardzie satelitów GPS do wyliczania współczynnika korekcyjnego. Tym samym E-DIF stanowi na całym świecie alternatywę korekcyjną dla segmentu dokładności bazowej i w zakresie kilku minut jest porównywalna do aplikacji ślad do śladu dla usług SBAS (EGNOS, WAAS itd.). Tym samym E-DIF może być wykorzystywany wyłącznie do systemów z jazdą łączącą ślady (ślad do śladu). E-DIF całkowicie nie nadaje się do pracy w zagonach w aplikacjach Controlled-Traffic oraz do jazdy w kolumnach (np. przy zbiorze kombajnami). Nie jest też możliwe zaznaczenie punktów dla absolutnego ustalenia pozycji. Przesunięcia śladów (dryfowanie satelitów) powodowane długimi przerwami w pracy mogą być korygowane poprzez funkcję Update (ustalenie punktu referencyjnego).

40 CLAAS Polska Sp. z o.o. ul. Świerkowa 7 Niepruszewo Buk Tel claas.pl KK DC 0714

JEDEN TERMINAL DO STEROWANIA WSZYSTKIMI MASZYNAMI Z ISOBUS. ISOMATCH TELLUS ZWRACA SIĘ NATYCHMIAST!

JEDEN TERMINAL DO STEROWANIA WSZYSTKIMI MASZYNAMI Z ISOBUS. ISOMATCH TELLUS ZWRACA SIĘ NATYCHMIAST! Kverneland Group Wydanie pierwsze im FARMING 2012 im JEDEN TERMINAL DO STEROWANIA WSZYSTKIMI MASZYNAMI Z ISOBUS. ISOMATCH TELLUS ZWRACA SIĘ NATYCHMIAST! im Ready ISOBUS, MOJA MASZYNA JEST PRZYSTOSOWANA

Bardziej szczegółowo

4/2014. 30 lat SaMASZ Demo Tour New Holland Zbiorniki na paliwo Opryskiwacze. Przyczepy rolnicze. Opony do maszyn rolniczych. www.agro-expert.

4/2014. 30 lat SaMASZ Demo Tour New Holland Zbiorniki na paliwo Opryskiwacze. Przyczepy rolnicze. Opony do maszyn rolniczych. www.agro-expert. 30 lat SaMASZ Demo Tour New Holland Zbiorniki na paliwo Opryskiwacze Przyczepy rolnicze Opony do maszyn rolniczych Koniec patenciarzy? olak ma na wszystko patent. Wystarczy kupić hektar ziemi, zaorać

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi montażu i obsługi TRACK-Guide III Stan: V3.20140812 31302713-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości Nota redakcyjna Dokument

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r

H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r 17 H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r Automation IT Artykuł gościnny autorstwa Prof. Dr. Steusloff Automatyka Technologie informacyjne w służbie ludzkości Rozwiązaniem jest switch tec.news

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania firmy HARTING. H A R T I N G s T e c h n o l o g y N e w s l e t t e r

Nowe rozwiązania firmy HARTING. H A R T I N G s T e c h n o l o g y N e w s l e t t e r 18 H A R T I N G s T e c h n o l o g y N e w s l e t t e r Artykuł gościnny: Prof. Dr.-Ing. Markus Glück Finansowanie badań naukowych stymuluje doskonalenie produktów Nowe rozwiązania firmy HARTING Frank

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK NR 1(28)/2014. Linia do zbioru zielonek i przygotowania pasz. na stronach 14-42

KWARTALNIK NR 1(28)/2014. Linia do zbioru zielonek i przygotowania pasz. na stronach 14-42 KWARTALNIK NR 1(28)/2014 Linia do zbioru zielonek i przygotowania pasz na stronach 14-42 Firma Pronar Sp. z o.o. w Narwi zatrudni na stanowiska: Analityk rynku Konstruktor - Technolog Inżynier ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW WSZYSTKO O TECHNICE OŚWIETLENIOWEJ Od ponad 100 lat HELLA służy swoim partnerom i klientom kompetencją i doświadczeniem. Z tych bogatych doświadczeń

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT Oprogramowanie QUIPSY dla Państwa firmy QUIPSY CAQ: modułowy system oprogramowania, spełniający wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym systemom kontroli jakości.

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego R00-O0066/3 Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na

Bardziej szczegółowo

Bosch Autospec. Nowy program świec zapłonowych. Regenerowane wtryskiwacze Common Rail. Obróbka spalin w pojazdach użytkowych

Bosch Autospec. Nowy program świec zapłonowych. Regenerowane wtryskiwacze Common Rail. Obróbka spalin w pojazdach użytkowych Bosch Autospec Nr 1/51 wiosna 2014 www.motobosch.pl www.bosch-service.pl Nowy program świec zapłonowych Regenerowane wtryskiwacze Common Rail Obróbka spalin w pojazdach użytkowych Bosch Autospec nr 1/51

Bardziej szczegółowo

Fotka z GPS-em. sprzęt. porady. Cyfrowe NAWI już na rynku. Odbiorniki turystyczne w praktyce, część II G A L I L E O G L O N A S S G P S

Fotka z GPS-em. sprzęt. porady. Cyfrowe NAWI już na rynku. Odbiorniki turystyczne w praktyce, część II G A L I L E O G L O N A S S G P S porady G P S G A L I L E O G L O N A S S sprzęt B E Z P Ł A T N Y D O D A T E K M I E S I Ę C Z N I K A MAJ 2006 NR 3 (13) ISSN 1733-6848 Jesienią ubiegłego roku na polskim rynku pojawił się nowy wielofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

QPS. QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych

QPS. QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych QPS akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja danych QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych Fledermaus oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych w wymiarze 4D Qastor zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo