EASY. Systemy prowadzenia CLAAS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EASY. Systemy prowadzenia CLAAS"

Transkrypt

1 EASY Systemy prowadzenia CLAAS

2 2

3 Spis treści: Korzyści dla klienta 4 Historia systemów kierowania 6 Wprowadzenie do systemów kierowania 8 GPS COPILOT / GPS PILOT FLEX 10 GPS PILOT 12 Komponenty 14 Terminale 16 Terminal COPILOT / Terminal S7 18 Terminal S10 20 Warianty wyboru / tryby jazdy 24 Zestawienie sygnałów korekcyjnych 26 EGNOS / E-DIF 28 OMNISTAR / BASELINE HD 30 BASELINE HD / RTK / RTK NET 32 Optyczne systemy kierowania 34 Wykluczenie odpowiedzialności 38 steeringsystems.claas.com5 3

4 Systemy kierowania. W CLAAS to od dawna standard. Elektronika będzie standardem. Systemy kierowania są niezastąpione. Od chwili wprowadzenia techniki satelitarnej GPS w rolnictwie, coraz więcej gospodarstw korzysta z zalet tego systemu. Wyposażają swoje ciągniki i maszyny żniwne i codziennie zyskują dzięki precyzyjnym systemom równoległego kierowania na polu. Przez istniejący interfejs między GPS PILOT i AGROCOM NET oraz AGROCOM MAP i oprogramowanie CLAAS do zarządzania gospodarstwem, można za pomocą pendrive USB w prosty sposób wyeksportować do domowego komputera dane o śladach przejazdu, liniach referencyjnych i zleceniach. CLAAS GPS PILOT wspiera operatora podczas pracy w polu lub na użytkach zielonych. Centymetrowa precyzja nie jest już żadnym wyczynem. Każdy ślad jest tak samo dokładny, jak poprzedni Wykorzystywana jest pełna szerokość robocza Zredukowane jest nakładanie przejazdów Oszczędza się czas pracy Następuje optymalizacja ekonomiki wszystkich prac 4

5 Korzyści dla klienta Ochrona roślin Koszty paliwa i maszyn Nawozy Koszty pracy Materiał siewny Co oznacza dokładność większa o 5%? Oznacza to, że przy kosztach produkcji pszenicy 3300 PLN na hektar, z systemem GPS można oszczędzić 5 % kosztów całkowitych i tym samym, zredukować wydatki o 165 PLN na każdym hektarze. Dziesięć argumentów przemawiających za taką inwestycją. W pełni automatyczne, prowadzenie równoległe z CLAAS: Redukuje koszty paliwa, pracy, materiału siewnego, środków ochrony roślin i nawozów Poprawia efektywność i produktywność Maksymalizuje wykorzystanie i wydłuża trwałość maszyny Redukuje stres i odciąża kierowcę Optymalizuje wykorzystanie szerokości roboczej Zdecydowanie poprawia jakość pracy Gwarantuje równomierną pracę przez 24 godziny Nadaje się do każdej maszyny kierowanej hydraulicznie Pozostawia więcej czasu na optymalizację maszyn roboczych Zwiększa zysk ekonomiczny 5

6 Historia systemów kierowania w CLAAS AUTO PILOT (prowadzenie w rzędach). AUTO PILOT dla kombajnów i sieczkarni polowych był pierwszym systemem kierowania, który CLAAS wprowadził na rynek. Zasada działania sprawdziła się już tysiące razy. Technologia AUTO PILOT jest stale rozwijana i zgłaszane są tu liczne patenty. Dwa mechaniczne pałąki ustalają pozycję maszyny w rzędach kukurydzy, przekazują stosowne impulsy do układu kierowniczego i automatycznie prowadzą maszynę w łanie. Optymalna pozycja w każdych warunkach pracy pozwala na wzrost wydajności pracy i poprawę jej ekonomiki. LASER PILOT. Bezobsługowy czujnik stale wysyła niewidzialne dla ludzkiego oka impulsy świetlne i przemieszcza je poziomo pod kątem 6. Łan i ściernisko odbijają promienie światła. Czujnik wychwytuje czas przebiegu odbitych impulsów i w ten sposób dokładnie ustala krawędź między polem skoszonym, a nieskoszonym. Maszyna jest automatycznie prowadzona wzdłuż tej krawędzi z dokładnością od 10 do 20 cm. Także przy wyległym zbożu i na zboczach, LASER PILOT gwarantuje wysoką niezawodność działania. GPS PILOT. GPS PILOT jest pierwszym systemem automatycznego kierowania CLAAS działającym w oparciu o GPS. Sterowanie przez GPS i sygnały korekcyjne pozwalają GPS PILOT na precyzyjną jazdę z dokładnością kierowania do + / 2 cm także we mgle i ciemnościach. Taki system kierowania ciągnikami oraz innymi maszynami rolniczymi odciąża operatora, oznacza oszczędności czasu pracy i poprawę jej jakości oraz niższe koszty produkcji. 6

7 Historia CAM PILOT. GPS PILOT z terminalem S10. Występuje tylko w CLAAS: CAM PILOT jest systemem automatycznego kierowania sterowanym poprzez kamerę 3D, zaprojektowanym specjalnie do zbioru traw za pomocą podbieracza sieczkarnią polową. Zamontowana z przodu sieczkarni Jaguar kamera skanuje powierzchnię przed maszyną i ustala pozycję pokosów. Na tej podstawie odbywa się następnie automatyczne kierowanie maszyną. Niezawodnie, szybko i dokładnie. Kierowca może się lepiej skoncentrować na napełnianiu przyczep i tym samym na szybkim zbiorze bez strat materiału. Znakomicie działający dzięki zaworowi proporcjonalnemu GPS PILOT został przez CLAAS wyposażony w dwa terminale najnowszej generacji, co w znacznym stopniu poprawiło obsługę. GPS PILOT z terminalem S10 posiada ekran dotykowy 10,4" wraz z zintegrowanym odbiornikiem o 2 częstotliwościach i wyróżnia się uproszczoną, intuicyjną obsługą. Obok obsługi automatyki kierowania, terminal oferuje sterowanie dołączonymi maszynami z ISOBUS i możliwość równoczesnego dołączenia do czterech kamer. 7

8 Systemy kierowania. Systemy manualne. Systemy asystowania kierowaniu. Pomoc w prowadzeniu równoległym z belką świetlną lub wskaźnikiem LED Wskaźnik podaje konieczne do wykonania kąty skrętu kierownicą Kierunek jazdy zostaje korygowany Dokładność zależna od wskazań i umiejętności operatora Idealne do prac bez ścieżek technologicznych (rozsiewacze nawozów, aplikacje herbicydów) W CLAAS: GPS COPILOT Wprowadzenie do automatycznego kierowania Elastyczne wykorzystanie techniki kierowania możliwe do zastosowania w różnych maszynach Oferta sygnałów korekcyjnych CLAAS dostępna dla wszystkich zakresów dokładności Automatyczne systemy kierowania aktywnie wpływają na kierowanie pojazdem Pojazd będzie prowadzony automatycznie wzdłuż śladów W CLAAS: GPS PILOT FLEX 8

9 Podział systemów kierowania Systemy automatyczne. Aktywnie ingerują w układ kierowniczy pojazdu Zawsze są stałą częścią składową pojazdu Oferta sygnałów korekcyjnych CLAAS dostępna dla wszystkich zakresów dokładności Oferują wyższy komfort i dokładność jazdy Są powiązane z maszynami W CLAAS: GPS PILOT 9

10 GPS COPILOT. GPS PILOT FLEX. Prosty start. CLAAS oferuje w GPS COPILOT model wprowadzający do wspomaganych satelitarnie systemów kierowania o wielu funkcjach. Operator pewnie prowadzi maszynę równoległymi przejazdami przy pomocy GPS z dokładnością +/ 15 do 30 cm także na polach o nieregularnych konturach, korzystając z wolnego od kosztów licencyjnych sygnału satelitarnego EGNOS. Idealny dla: Podstawowej uprawy gleby Aplikacji nawozów Rozlewania gnojownicy Rozrzucania obornika Rozsiewu wapna Wszystkich prac bez punktów orientacyjnych (ścieżki technologiczne) System pomaga w wykorzystywaniu pełnej szerokości roboczej oraz redukuje pokrywanie się sąsiednich przejazdów. Tak osiąga się wysoką jakość pracy w najkrótszym czasie, także przy słabej widoczności i złej pogodzie. 10

11 GPS COPILOT GPS PILOT FLEX Możliwość elastycznego zastosowania. Oprócz sterowania hydraulicznego GPS PILOT posiada także automatyczną kierownicę, wykorzystywaną przez GPS PILOT FLEX. Kierownicą osiąga się najwyższy wymiar dokładności. Wielką zaletą GPS PILOT FLEX jest wszechstronność jej zastosowań. Szereg argumentów przemawiających za tym rozwiązaniem: Brak ingerencji w hydraulikę Szybka wymiana systemu kierowania pomiędzy różnymi maszynami Wszystkie funkcje GPS PILOT Niewielkim wysiłkiem można przełożyć kierownicę do maszyn wykorzystywanych sezonowo, jak kombajny czy sieczkarnie polowe a następnie użyć GPS PILOT FLEX przy pracach polowych ciągnikiem. Możliwa jest także instalacja w starszych maszynach CLAAS lub w produktach innych producentów. Do dyspozycji jest wiele możliwości. Możecie Państwo korzystać z już posiadanego wyposażenia GPS PILOT w poszczególnych maszynach wymieniając między maszynami wyłącznie kierownicę lub wszystkie główne komponenty. 11

12 GPS PILOT. GPS PILOT. AUTO TURN. Jeśli w maszynie zamontowana jest hydraulika kierowania, to w kwestii precyzji GPS PILOT jest nie do pobicia dzięki zaworowi proporcjonalnemu, czujnikom kąta skrętu kół i kontrolerowi nawigacji. Taka kombinacja jest idealna do prac z wymaganą najwyższą dokładnością ślad-do-śladu, np. przy siewie, lub przy różnych pracach w kulturach uprawianych rzędowo. Korekta sygnału GPS zależnie od wymagań co do precyzji odbywa się poprzez sygnały EGNOS, OMNISTAR HP, BASELINE HD lub RTK. Można przełączyć się także na odbiór z satelitów GLONASS. Na życzenie CLAAS fabrycznie montuje w maszynach wszystkie komponenty potrzebne do współpracy z GPS PILOT GPS Ready. Możliwe jest również doposażenie maszyny bez przygotowania fabrycznego pod GPS. Dla maszyn innych producentów CLAAS proponuje GPS PILOT z niezbędnymi zestawami montażowymi. Dzięki AUTO TURN (automatycznemu zawracaniu) precyzyjne wjazdy w sąsiednie przejazdy po automatycznym nawrocie stają się dziecinnie proste. Opcjonalna funkcja zapobiega niedokładnościom (nakładki, omijaki, łuki skrętów) powstającym podczas ręcznego zawracania w następny ślad równoległy. Dzięki precyzji jazdy już od pierwszego metra nie dochodzi do pozostawiania krzywych rzędów. AUTO TURN umożliwia automatyczne tworzenie zagonów. Wystarczy tylko wybrać liczbę śladów, które trzeba przeskoczyć, a zostanie wykonany precyzyjny skręt na właściwy ślad. Dużo łatwiejsze staje się także zawracanie w trudnych warunkach, jak np. w ciemności, mgle lub przy wysokim zapyleniu. 12

13 GPS PILOT Prawidłowa prędkość przy wszelkich pracach. CLAAS GPS PILOT pokrywa cały zakres prędkości jazdy używanych w pracach polowych (25 km/h do 400 m/h). To idealne rozwiązanie do uprawy gleby z jej dużym przemieszczeniem lub do prac z sadzarką, gdzie GPS PILOT tworzy wirtualną linię dla zachowania dokładnie prostych rzędów. Przy pracach z nowoczesnymi siewnikami regułą są prędkości rzędu 20 km/h. GPS PILOT również przy tak wysokich prędkościach prowadzi cały zestaw po polu z dokładnością jak po sznurku. Zalety: Stała dokładność przy wszystkich prędkościach jazdy 25 km/h do 400 m/h (zależnie od modelu) Idealne dla gospodarstw z uprawami specjalistycznymi 13

14 GPS PILOT i GPS PILOT FLEX. Komponenty. 14

15 Komponenty Antena GPS PILOT. Przez bardzo precyzyjną antenę dane pozycyjne GNSS są przekazywane do terminala GPS PILOT. Terminal S7 Prosta obsługa GPS PILOT poprzez 7" ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości. Terminal S10 Obsługa GPS PILOT oraz innych funkcji poprzez 10,4" ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości. GPS PILOT FLEX. Zamiast hydraulicznego zaworu kierowniczego automatyczne prowadzenie po śladach przejmuje elektroniczna kierownica. Komputer nawigacji. Komputer nawigacji wylicza ślady przejazdów a poprzez 6-osiowy żyroskop uwzględnia także ruchy podłużne i poprzeczne. Czujnik kąta skrętu koła. Przez czujnik kąta skrętu koła ustalany jest dokładny kąt kierowania tak, aby umożliwić bardzo precyzyjne, sąsiednie przejazdy. Zawór proporcjonalny. Zawór proporcjonalny bardzo precyzyjnie przetwarza polecenia kierowania. Elektroniczny zespół sterowania zaworami. Elektroniczny zespół sterowania zaworami łączy terminal GPS PILOT i kontroler nawigacji z zaworem proporcjonalnym. 15

16 Intuicyjne. Terminale CLAAS. Terminale: Terminal COPILOT Terminal S7 Terminal S10 16

17 Terminale 17

18 Terminal COPILOT i terminal S7. Bazowy model z wieloma funkcjami Początek, precyzyjne kierowanie. Automatyczne przesuwanie śladów referencyjnych Zintegrowane obliczanie powierzchni Alarm dźwiekowy opuszczenia linii pracy Interfejs RS-232 umożliwiający przesłanie sygnału GPS do innych urzadzeń Mozliwe zastosowanie na każdej maszynie Krótki czas montażu COPILOT to idealny asystent, gdy operator sam kieruje maszyną: belka świetlna LED na wyświetlaczu terminala COPILOT zawsze pokazuje prawidłowy ślad czy to przy jeździe równoległej czy po złożonych konturach. Z wolnym od kosztów licencji sygnałem korekcyjnym EGNOS, COPILOT zapewnia dokładność śladów od 15 do 30 cm to duża pomoc w wykorzystaniu pełnej szerokości roboczej dołączonej maszyny i eliminowaniu omijaków lub zbędnego nakładania przejazdów. COPILOT doskonale sprawdza się także przy słabym oświetleniu i złej pogodzie, co pozwala rozciągnąć czas pracy na wieczór i noc. Jeśli zamierza się wykorzystywać swój terminal wyłącznie do pomocy w prowadzeniu równoległym lub automatycznego kierowania, to S7 stanowi najnowsze rozwiązanie techniczne. Ekran dotykowy 7" o wysokiej rozdzielczości pokrywa także wszystkie funkcje swojego poprzednika, terminala S3. Oprócz zarządzania liniami referencyjnymi do wyposażenia należy także przyłącze USB umożliwiające opracowanie i szybką wymianę danych z pakietami oprogramowania AGROCOM i AGROCOM MAP. W wyposażeniu podstawowym S7 pracuje z sygnałem korekcyjnym EGNOS, opcjonalnie są do dyspozycji sygnały OMNISTAR, BASELINE HD, RTK oraz RTK NET. Można też dołączyć satelity GLONASS. Przy zmianie sygnału korekcyjnego nie jest wymagana przebudowa anteny, ponieważ S7 ma fabrycznie zamontowany odbiornik o 2 częstotliwościach dla różnych sygnałów. 18

19 Terminal COPILOT Terminal S7 Transfer danych pomiędzy maszynami a biurem. Sporządzanie dokumentacji zawsze wymagało sporo czasu. Terminale S7 oraz S10 i oprogramowanie zarządzania gospodarstwem AGROCOM NET oraz AGROCOM MAP redukuje te wysiłki do kilku kliknięć myszą. Dane zapisane w polu są eksportowane z terminala przez pendrive USB a następnie importowane do oprogramowania. Jeżeli istnieje potrzeba przekazania danych o linii referencyjnej do pozostałych maszyn w celu umożliwienia jazdy równoległej? Dzięki eksportowi i importowi danych za pośrednictwem pamięci USB można to zrobić także na polu. 19

20 Terminal S10. Terminal dla najbardziej wymagających. 1 Wszechstronne zastosowania. S10 jest terminalem CLAAS dla profesjonalistów. Ma duży, 10,4" ekran o wysokiej rozdzielczości i bardzo szeroki zakres funkcji. Z pomocą S10 można równolegle do obsługi systemu kierowania, sterować także dołączonymi maszynami z ISOBUS, a do tego przyłączyć do czterech analogowych kamer, takich jak CLAAS PROFI CAM. Poza tym do dyspozycji są bogate możliwości zarządzania liniami referencyjnymi oraz SECTION VIEW. Do zarządzania danymi oraz ich szybkiej wymiany z pakietami oprogramowania AGROCOM NET i AGROCOM MAP, S10 posiada złącze USB. Pozostałe funkcje i aplikacje dodatkowe, jak np. różne sygnały korekcyjne, są łatwo dostępne i załączane kodami aktywacyjnymi, bez konieczności wymiany oprogramowania. Jeśli zamierza się początkowo korzystać tylko z części funkcji S10, to swoje przyszłe oczekiwania można będzie zrealizować przez łatwe wprowadzenie kodów aktywujących. Sprzęt jest już do tego przygotowany. Także w S10 zastosowano odbiornik o 2 częstotliwościach dla różnych sygnałów korekcyjnych, poprzez co zmiana sygnału nie wymaga przebudowy anteny. 20

21 Terminal S10 2 Sterowanie dołączonych maszyn poprzez ISOBUS. Wywołanie różnych funkcji tylko jednym terminalem? Z S10 to żaden problem! Przy S10, dzięki standardom ISO UT oraz ISO AUX, równolegle do automatyki kierowania można także obsługiwać dołączone maszyny spełniające wymagania normy ISO Prezentacja odpowiednich ekranów sterowania odbywa się przez oddzielne okna menu. Okna te można powiększać, zmniejszać i dowolnie przesuwać po ekranie. Menu zbudowano tak, że jest optymalnie dostępne do obsługi prawą dłonią. Z terminalem S10 dla wielu funkcji, wyeliminowano konieczność posiadania innych przenośnych terminali, co poprawiło przejrzystość w kabinie. 3 SECTION VIEW. Koniec z niepożądanym efektem nakładania podczas oprysków. SECTION VIEW wyświetla informację o tym, które sekcje szerokości należy wyłączyć. Istnieje możliwość swobodnego zdefiniowania do 16 sekcji szerokości zależnie od dołączonej maszyny. Można także ustawić wskazania stopnia nakładania. Zalety: Wyświetla, które sekcje muszą zostać wyłączone Eliminacja nakładania i omijaków Oszczędność kosztów 21

22 Płynne zawracanie. S10 z opcją AUTO TURN. 22

23 Terminal S10 Automatyka wykonywania nawrotów AUTO TURN działa wyraźnie szybciej i dokładniej, niż wykonywanie ich jedną ręką. Bez ingerencji operatora AUTO TURN płynnie prowadzi maszynę na nawrotach i kieruje ją w następny, żądany ślad. Ta funkcja jest opcjonalnie dostepna do każdego systemu S10. Dzięki znacznie szybciej wykonywanym nawrotom i dokładnym wjazdom w ślad wyraźnie wzrasta wydajność powierzchniowa. Płynne nawroty bez przełączania do przodu / do tyłu pomagają również ochronić glebę. Uszkodzenia roślin podczas wjazdów w kulturach rzędowych zredukowano tu do minimum. Operator jest dodatkowo odciążany co pozwala mu lepiej koncentrować się na obsłudze dołączonej maszyny. Funkcja AUTO TURN załącza się do wyboru przez ustalenie linii granicznej lub opracowanego nawrotu. Gdy pracuje się maszynami wyposażonymi w system kamer, to terminal S10 oferuje możliwość dodatkowego przyłączenia do czterech kamer, jak np. CLAAS PROFI CAM lub kamery AUTO FILL. Na dotykowym ekranie można wywoływać wtedy albo okna aplikacji albo widoki z jednej lub wszystkich czterech kamer równocześnie. Każde okno widoku z kamery można dowolnie przesuwać i rozmieszczać na ekranie głównym. Decydującą zaletą tej dodatkowej funkcji jest to, że w kabinie nie potrzeba montować kilku przenośnych terminali, oszczędza się koszty, ponieważ eliminuje się potrzebę zakupu kolejnych terminali wskaźnikowych i obsługowych. 23

24 Możliwe warianty. Zawsze właściwy wybór. Ze względu na koncepcję, terminal COPILOT wykorzystuje się jako pomoc w kierowaniu tylko dla GPS COPILOT. Dwa terminale S7 i S10 mogą pomagać prowadzić ręcznie z GPS COPILOT i pracować z dwoma różnymi systemami automatycznego kierowania, z GPS PILOT FLEX i GPS PILOT. Terminal COPILOT GPS PILOT flex Terminal S7 GPS PILOT flex Terminal S10 24

25 Możliwe kombinacje Tryby jazdy Tryb A-B. Ślad przejazdu definiowany jest przez określenie punktów A i B. Wszystkie kolejne ślady przejazdów będą przebiegały w równym odstępie (zgodnie z ustawioną szerokością roboczą) począwszy od pierwszego. W ten sposób możliwe jest podzielenie pola na zagony lub praca przejazd przy przejeździe. Tryb kontur. Prowadzenie po linii krzywej wykorzystywane jest zwykle do wypracowania uwroci lub do prowadzenia maszyny na polach o nieregularnych granicach. Tryb konturu A-B. Funkcja jazdy według konturu A-B może być stosowana np. do rysowania linii referencyjnej na polach o lekko zakrzywionych krawędziach. Ślady przejazdów przy kolejnych pracach polowych wyliczane są przez równoległe przesunięcie linii referencyjnej o ustawioną szerokość roboczą. W ten sposób możliwy jest podział pola na zagony a praca na nich może być wykonywana w dowolnej kolejności. Adaptacyjny tryb konturu A-B. Funkcja jazdy adaptacyjnego konturu A-B umożliwia omijanie przeszkód z zapisem nowej sekcji. Taka sekcja będzie wprowadzona do istniejącego konturu A-B i będzie do dyspozycji dla kolejnych powierzchni. Można tu również wydłużyć istniejący ślad poprzez sekcję na jego końcu. Tryb A + kąt (przekazanie śladu referencyjnego). Z takim trybem jazdy można dostosować kierunek jazdy dla wielu maszyn przy pracy równoległej. Po osadzeniu punktów A-B, poprzez podanie kąta ustalany jest punkt B dla innej maszyny i dostosowanie śladu referencyjnego. Tryb okręgu. Prowadzenie linii po okręgach stosowane jest do przejazdów po śladach kolistych. Można zaznaczyć pierwszy przejazd kolisty i pracować na obie strony. Wszystkie kolejne przejazdy odbywać się będą z odstępem od pierwszego śladu (odpowiednio do ustawionej szerokości roboczej). 25

26 Sygnały korekcyjne dla systemów kierowania CLAAS. EGNOS / E-DIF OMNISTAR XP / HP / G2 +/ cm + / 5 12 cm Bezpłatny Sygnał korekcyjny wspomagany przez Dokładność bazowa satelity geostacjonarne 2 częstotliwości sygnału 26

27 Zestawienie sygnałów korekcyjnych BASELINE HD RTK RTK NET +/ 4 6 cm +/ 2 3 cm +/ 2 3 cm Sygnał korekcyjny przez sieć telefonii Przenośna stacja referencyjna Stała stacja Zasięg 3 5 km Zasięg ok. 15 km Bezpłatny 2 częstotliwości sygnału Własny sygnał korekcyjny Najwyższa powtarzalna dokładność Nieograniczony promień roboczy Zintegrowana bateria komórkowej Najwyższa powtarzalna dokładność 27

28 EGNOS / E-DIF. Sygnał korekcyjny bez licencji. EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) jest bezpłatnie dostępny dla użytkowników w wielu częściach Europy. Uzupełnia GPS i służy do ustalenia sygnałów korekcyjnych na 34 stacjach naziemnych. EGNOS jest dostępny dla wszystkich maszyn. Ze swoją dokładnością +/ cm stanowi idealne rozwiązanie do prac związanych z ochroną roślin, przy nawożeniu oraz uprawie gleby. WAAS (Wide Area Augmentation System) oferuje w wielu regionach poza Europą tę samą funkcjonalność co EGNOS i może być opracowywany przez odbiorniki CLAAS. 28

29 EGNOS E-DIF Dostępność na całym świecie. E-DIF to algorytmiczne obliczanie sygnału korekcyjnego tylko w oparciu o dane GPS. W trakcie inicjalizacji urządzenie oblicza, w jaki sposób zmieni się aktualny układ satelitów w ciągu następnych godzin. Sygnał jest dostępny na całym świecie. Funkcja ta wymaga odbioru danych z co najmniej czterech satelitów. Sygnał ten charakteryzuje się taką samą dokładnością wynoszącą +/ cm jak EGNOS i dlatego idealnie nadaje się do prac w ochronie roślin, nawożeniu i uprawie roli. Jeśli na polu można jeździć tylko ślad po śladzie; (system E-DIF nie jest zalecany do zakładania ścieżek przejazdowych, które mają byc wykorzystywane przez wiele lat). 29

30 OMNISTAR / BASELINE HD. 30

31 OMNISTAR BASELINE HD 1 Satelity GPS wysyłają sygnał odbierany przez maszyny. 1 Satelity GPS wysyłają sygnał odbierany przez maszyny i BASELINE HD. 2 Satelita geostacjonarny wysyła do maszyny dodatkowo bardzo dokładny sygnał korekcyjny (DGPS). 2 Przenośna stacja referencyjna wytwarza bardzo dokładny sygnał korekcyjny (DGPS), który przesyłany zostaje do maszyny drogą radiową. 3 GPS PILOT przekształca oba sygnały w impulsy kierowania. 3 GPS PILOT przekształca oba sygnały w impulsy kierowania. Nieograniczony promień roboczy. Przenośna stacja referencyjna. OMNISTAR HP / XP / G2 funkcjonuje bardzo podobnie do BASELINE HD jest stacją referencyjną do pracy przenośnej i EGNOS. Ze względu na to, że system wyposażony jest w tworzy sygnał korekcyjny z dokładnością 4 do 6 cm. odbiornik GPS o 2 częstotliwościach, uzyskiwana jest o wiele wyższa dokładność GPS. Jest to usługa sygnału korekcyjnego Z BASELINE HD otrzymuje się własny sygnał korekcyjny, który z opłatą licencji podająca dokładne dane pozycyjne po czasie nie powoduje żadnych, dodatkowych kosztów. Sygnał może inicjowania. Odbiornik korekcyjny reaguje bardzo szybko i być później wykorzystywany przez wiele maszyn. osiąga dokładność +/ 5 12 cm*. Zintegrowany akumulator wytrzymuje cały dzień pracy i Ciągniki CLAAS oraz ciągniki innych producentów można zaprojektowany został do długotrwałego użytkowania. szybko doposażyć w OMNISTAR. Sygnał korekcyjny nadaje się do wielu zastosowań rolniczych. Komponenty BASELINE HD. Przenośna stacja referencyjna składa się z: Odbiornika GPS i anteny GPS Radia i antena radiowej Akumulatora Wszystkie części są zintegrowane w urządzeniu. 31

32 RTK / RTK NET. 1 Satelity GPS wysyłają sygnał odbierany przez maszyny i i stałą stację referencyjną. 2 Stacja referencyjna wytwarza bardzo dokładny sygnał korekcyjny (DGPS) dodatkowo wysyłany drogą radiową do maszyny. 3 GPS PILOT przekształca oba sygnały w impulsy kierowania. 1 Satelity GPS wysyłają sygnał odbierany przez maszyny oraz sieć RTK. 2 Centralny serwer wylicza sygnał korekcyjny z powiązanych sieciowo stacji referencyjnych. 3 Bardzo precyzyjny sygnał korekcyjny RTK przesyłany jest przez sieć telefonii komórkowej do maszyny. 4 GPS PILOT przekształca oba sygnały w impulsy kierowania. Stała stacja referencyjna. Pracować niezależnie. Gdy podczas siewów lub żniw liczy się każdy centymetr, RTK NET rozszerza paletę produktów w regionach, gdzie nie odpowiedzią jest technologia RTK. Stacja referencyjna stoi n ma dostępu do stałej stacji. Sygnały korekcyjne wysyłane a stałym miejscu i dysponuje technologią odbioru o 2 będą tutaj przez przenośne radio. częstotliwościach. Stąd wysyłany jest sygnał korekcyjny dla dowolnej liczby maszyn, które podczas kierowania są RTK NET pracuje niezależnie od promienia i tym samym wspomagane przez całkowicie automatyczny GPS w stanowi idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców oraz promieniu 15 km. Wszystkie one mogą w tym samym gospodarstw, które chcą pracować z najwyższą, powtarzalną czasie pracować z równie wysoką precyzją. precyzją. Podobnie jak RTK także i RTK NET bazuje na technologii 2 częstotliwości. Poza bardzo szybką dostępnością Doskonały system z wieloma zaletami. sygnału (inicjalizacja) system ten charakteryzuje się także najwyższą możliwą dokładnością wynoszącą + / 2 3 cm. Maksymalna i powtarzalna dokładność Szybka dostępność sygnału Najwyższa efektywność Zalety w pracy. Optymalny komfort użytkowania Długoterminowo. najniższe koszty eksploatacji Sygnał korekcyjny przez sieć telefonii komórkowej Perfekcyjny do zarządzania flotą Dostęp do istniejących sieci RTK Dokładność od 2 do 3 cm Nieograniczony promień roboczy Odniesienie do pojedynczych maszyn Maksymalna i powtarzalna dokładność Bardzo szybka dostępność sygnału 32

33 BASELINE HD RTK RTK NET 33

34 Optyczne systemy kierowania. 34

35 Optyczne systemy kierowania 35

36 CAM PILOT. LASER PILOT. Zbiór bez strat z CAM PILOT. CAM PILOT przejmuje kierowanie JAGUAR przy zbiorze trawa z PICK UP. Pokosy są dokładnie rozpoznawane przez kamerę, kierowanie odbywa się automatycznie. W ten sposób można osiągać robocze prędkości jazdy do 15 km/h. CAM PILOT jest uaktywniany przyciskiem w drążku jezdnym. Lekki ruch kierownicą wystarcza, aby operator ponownie przejął kontrolę nad maszyną. Zalety w skrócie: Bardzo prosta obsługa Relatywnie niskie koszty zakupu Wysoka dokładność kierowania także bez RTK Mała podatność na zakłócenia, nie są wymagane dane korekcyjne Możliwość zwiększenia roboczych prędkości jazdy Zwiększenie efektywności dzięki wyższej wydajności polowej 36

37 Optyczne systemy kierowania Większa wydajność, mniejszy stres. Automatyczne kierowanie w zbożu wyraźnie odciąża kierowcę. Naprawdę czuć to wtedy, gdy praca odbywa się z szerokim przyrządem żniwnym, z wysoką prędkością jazdy lub przy złej widoczności. Bezobsługowy czujnik stale wysyła niewidzialne impulsy świetlne i porusza się horyzontalnie o kąt 6. Łan i ściernisko odbijają promień światła. Czujnik wychwytuje czas przebiegu odbitego impulsu i na tej podstawie dokładnie ustala krawędź między łanem a ścierniskiem. Maszyna jest automatycznie prowadzona wzdłuż tej krawędzi z zachowaniem dokładności do cm. LASER PILOT gwarantuje wysoką pewność funkcjonowania także w wyległym zbożu i na zboczach. 37

38 38

39 Wykluczenie odpowiedzialności Wykluczenie odpowiedzialności dla sygnałów korekcyjnych. Prosimy pamiętać, że nie każdy wariant jest w każdym kraju dostępny. Prosimy zasięgnąć informacji u swojego partnera handlowego. EGNOS jest usługą, która w Europie jest dostępna bezpłatnie. WAAS to porównywalna usługa w Ameryce Północnej. Prosimy pamiętać, że przy obu systemach może dojść do przesunięcia śladów przejazdu (dryfowanie satelitów) w czasie. Te systemy nie nadają się do pracy z flotą maszyn (np. przy zbiorach kombajnami). Dane dotyczące dokładności odnoszą się do dokładności odbiorników GPS na maszynie w optymalnych warunkach. Wszystkie dane są wartościami maksymalnymi. Dokładność ślad do śladu i dokładność absolutna będa sie różnić pomiędzy sobą. Dokładność ślad do śladu w 95% przypadków definiuje dokładność sąsiednich przejazdów w odcinku czasowym 15 min. w stosunku do śladu referencyjnego. Dokładność absolutna podaje, z jaką dokładnością określona pozycja może być ponownie znajdowana w późniejszym czasie. Rzeczywista dokładność całego systemu może odbiegać od podanych wyżej dokładności. Jest ona zależna od wielkości różnych wpływów, jak np. czynników dotyczących pojazdów (rozstaw osi, balastowanie, kalibracja itd.), lub maszyn (ściąganie boczne, ustawienie, urządzenia zamontowane z przodu pojazdu itd.) oraz warunków polowych / właściwości gleby. Ceny odpowiednich usług są zależne od regionu i oferenta usługi. Przy usługach przesyłu danych korekcyjnych dostarczanych przez sieć telefonii komórkowej ich użyteczność jest zależna od pokrycia terenu przez sygnał operatora sieci telefonii komórkowej. CLAAS nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za okoliczności i zdarzenia leżące poza zakresem wpływów CLAAS. Mogą to być np. usterki pojawiające się w atmosferze / troposferze / jonosferze, awarie, usterki lub niewystarczająca dostępność satelitów systemów globalnej nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS, GALILEO) oraz ich naziemnych stacji referencyjnych a także satelitów oferentów danych korekcyjnych (EGNOS, OMNISTAR itd.). E-DIF jest opatentowanym algorytmem korekcyjnym, stosowanym wyłącznie w standardzie satelitów GPS do wyliczania współczynnika korekcyjnego. Tym samym E-DIF stanowi na całym świecie alternatywę korekcyjną dla segmentu dokładności bazowej i w zakresie kilku minut jest porównywalna do aplikacji ślad do śladu dla usług SBAS (EGNOS, WAAS itd.). Tym samym E-DIF może być wykorzystywany wyłącznie do systemów z jazdą łączącą ślady (ślad do śladu). E-DIF całkowicie nie nadaje się do pracy w zagonach w aplikacjach Controlled-Traffic oraz do jazdy w kolumnach (np. przy zbiorze kombajnami). Nie jest też możliwe zaznaczenie punktów dla absolutnego ustalenia pozycji. Przesunięcia śladów (dryfowanie satelitów) powodowane długimi przerwami w pracy mogą być korygowane poprzez funkcję Update (ustalenie punktu referencyjnego).

40 CLAAS Polska Sp. z o.o. ul. Świerkowa 7 Niepruszewo Buk Tel claas.pl KK DC 0714

Agrosky. Rolnictwo precyzyjne.

Agrosky. Rolnictwo precyzyjne. Agrosky. Rolnictwo precyzyjne. DEUTZ-FAHR, SAME, LAMBORGHINI wybierz najlepsze rozwiązanie. AGROSKY to system precyzyjnego rolnictwa opracowany przez koncern SAME DEUTZ-FAHR, wykorzystujący sygnał satelitarny

Bardziej szczegółowo

AGROCOM system jazdy równoległej

AGROCOM system jazdy równoległej AGROCOM system jazdy równoległej Jerzy Koronczok Agrocom Polska. Oprogramowanie i nowe możliwości dla rolnictwa. 47-120 Żędowice AGROCOM EYE-DRIVE System Metody funkcjonowania Komponenty Użytkowanie SYSTEM

Bardziej szczegółowo

AGROCOM system jazdy równoległej

AGROCOM system jazdy równoległej AGROCOM system jazdy równoległej Jerzy Koronczok Agrocom Polska. Oprogramowanie i nowe możliwości dla rolnictwa. 47-120 Żędowice GPS systemy prowadzenia równoległego Agrocom E-DRIVE: Nowości Baseline HD

Bardziej szczegółowo

EASY. Efficient Agriculture Systems by CLAAS.

EASY. Efficient Agriculture Systems by CLAAS. EASY. Efficient Agriculture Systems by CLAAS. EASY Nazwa, to program. Razem. Po prostu lepiej. CLAAS łączy swe kompetencje w zakresie elektroniki pod jedną nazwą: EASY. Nazwa ta oznacza Efficient Agriculture

Bardziej szczegółowo

Poprawa dokładności prowadzenia równoległego maszyn i ciągników rolniczych dzięki zastosowaniu serwisu NAWGEO VRS CMR. Agrocom Polska Jerzy Koronczok

Poprawa dokładności prowadzenia równoległego maszyn i ciągników rolniczych dzięki zastosowaniu serwisu NAWGEO VRS CMR. Agrocom Polska Jerzy Koronczok Poprawa dokładności prowadzenia równoległego maszyn i ciągników rolniczych dzięki zastosowaniu serwisu NAWGEO VRS CMR Agrocom Polska Jerzy Koronczok Poprawki korekcyjne dostępne w Polsce Odpowiednia dokładność

Bardziej szczegółowo

John Deere Polska Sp. z o.o. Tomasz Cichocki. Specjalista ds. systemów AMS

John Deere Polska Sp. z o.o. Tomasz Cichocki. Specjalista ds. systemów AMS John Deere Polska Sp. z o.o. Tomasz Cichocki Specjalista ds. systemów AMS Koncepcja AMS Zarządzanie Gospodarstwem Zarządzanie Firmą 1. Rolnictwo precyzyjne Prowadzenie : P.T., A.T. Dokumentacja Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego

Praktyczne zastosowanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego Praktyczne zastosowanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego Jerzy Koronczok Agrocom Polska 47-120 Żędowice koronczok@agrocompolska.pl III Konferencja Nauka Biznes - Rolnictwo Puławy 21.11.2013 Zakresy zastosowania

Bardziej szczegółowo

Silnik. Przekładnia. Koncepcja sterowania. Ecotronik od Steyr. IDEALNE ZESTRoJENIE SILNIKA, PRZEKŁADNI I OBSŁUGI. www.steyr-traktoren.

Silnik. Przekładnia. Koncepcja sterowania. Ecotronik od Steyr. IDEALNE ZESTRoJENIE SILNIKA, PRZEKŁADNI I OBSŁUGI. www.steyr-traktoren. Silnik. Przekładnia. Koncepcja sterowania. Ecotronik od Steyr. IDEALNE ZESTRoJENIE SILNIKA, PRZEKŁADNI I OBSŁUGI. www.steyr-traktoren.com Wydajność, na której możesz polegać: ECOtronik 02 WSTĘP Silnik.

Bardziej szczegółowo

Technologia, która miała swój początek wraz z wprowadzeniem standardu ISOBUS Pierwsze zastosowania nowego standardu miały miejsce w 2001 roku

Technologia, która miała swój początek wraz z wprowadzeniem standardu ISOBUS Pierwsze zastosowania nowego standardu miały miejsce w 2001 roku Marketing Marketing SDF SDF Polska Polska 6/2015 1/2013 6/2015 CZYM JEST STANDARD ISOBUS? Technologia, która miała swój początek wraz z wprowadzeniem standardu ISOBUS 11783 Pierwsze zastosowania nowego

Bardziej szczegółowo

EASY Efektywne systemy rolnictwa precyzyjnego

EASY Efektywne systemy rolnictwa precyzyjnego EASY Efektywne systemy rolnictwa precyzyjnego EASY. Razem. Łatwiej. Lepiej. EASY Swoją kompetencję w dziedzinie elektroniki CLAAS określa jednym hasłem. EASY. Skrót ten oznacza Efficient Agriculture Systems

Bardziej szczegółowo

ENGEL CC300. jesteśmy gotowi: nowa, inteligentna jednostka sterująca. be the first.

ENGEL CC300. jesteśmy gotowi: nowa, inteligentna jednostka sterująca. be the first. ENGEL CC300 jesteśmy gotowi: nowa, inteligentna jednostka sterująca be the first. 2_ENGEL CC300 Trudne i skomplikowane zadania wymagają prostej koncepcji obsługi: nowa jednostka sterująca ENGEL CC300 wyznacza

Bardziej szczegółowo

Technologia łatwa w użyciu wsparcie, na którym możesz polegać

Technologia łatwa w użyciu wsparcie, na którym możesz polegać Wsparcie produktu Istnieje długa lista powodów, dla których warto korzystać z układu GreenStar jednym z ważniejszych jest zespół ludzi odpowiedzialnych za każdy produkt. Twój dealer oferuje dostępność

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Bliższe informacje: www.kemper-stadtlohn.de

Bliższe informacje: www.kemper-stadtlohn.de Seria 400 02 Bliższe informacje: www.kemper-stadtlohn.de 03 Know-how i doświadczenie są podstawą dla innowacyjnych rozwiązań i najwyższej jakości. Od ponad 100 lat zajmujemy się rozwojem, produkcją i dystrybucją

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności ekonomicznej w rolnictwie

Wzrost efektywności ekonomicznej w rolnictwie Wzrost efektywności ekonomicznej w rolnictwie Podejmowanie decyzji i procesy w gospodarstwie Prowadzenie firmy to ciągłe podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Na osiągnięty wynik ekonomiczny gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

RÓWNIARKA. System wskaźnikowy bez automatyki. Opis: System wskaźnikowy bez automatyki pozwala na odczyt aktualnego pochylenia lemiesza

RÓWNIARKA. System wskaźnikowy bez automatyki. Opis: System wskaźnikowy bez automatyki pozwala na odczyt aktualnego pochylenia lemiesza System wskaźnikowy bez automatyki System wskaźnikowy bez automatyki pozwala na odczyt aktualnego pochylenia lemiesza System podstawowy automatyczny pochyleniem lemiesza System podstawowy automatyczny z

Bardziej szczegółowo

EMC: sposób na najwyższą precyzję dozowania

EMC: sposób na najwyższą precyzję dozowania Szerokość robocza od 18 do 50 m EMC: sposób na najwyższą precyzję dozowania EMC: innowacyjna technika wysiewu nawozu Maksymalna precyzja dozowania z systemem EMC stopień otwarcia zasuw jest indywidualnie

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA MODECOM FREEWAY MX3 HD WPROWADZENIE

NAWIGACJA MODECOM FREEWAY MX3 HD WPROWADZENIE WPROWADZENIE Firma MODECOM przygotowała dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego najnowszy model nawigacji GPS FreeWAY MX3 HD. Produkt ten jest bezpośrednim następcą popularnej na rynku nawigacji MODECOM

Bardziej szczegółowo

Siewniki Mechaniczne. EcoLine, ProfiLine i MasterLine

Siewniki Mechaniczne. EcoLine, ProfiLine i MasterLine Siewniki Mechaniczne EcoLine, ProfiLine i MasterLine EcoLine Lekkie i dokładne Modele EcoLine idealnie nadają się dla gospodarstw rolnych o małym i średnim areale. Siewniki EcoLine mogą być wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Systemy przyszłościowe. Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej

Systemy przyszłościowe. Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej Systemy przyszłościowe Global Navigation Satellite System Globalny System Nawigacji Satelitarnej 1 GNSS Dlaczego GNSS? Istniejące systemy satelitarne przeznaczone są do zastosowań wojskowych. Nie mają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Made for the future: ArciTech. Informacje podstawowe

Made for the future: ArciTech. Informacje podstawowe Made for the future: ArciTech Informacje podstawowe Made for the future: ArciTech 2 Niewiarygodnie szeroki program produktów na bazie jednej platformy: Nieskończona różnorodność Maksymalna elastyczność

Bardziej szczegółowo

Bliższe informacje: www.kemper-stadtlohn.de

Bliższe informacje: www.kemper-stadtlohn.de Seria 300 plus 02 Bliższe informacje: www.kemper-stadtlohn.de 03 Know-how i doświadczenie są podstawą dla innowacyjnych rozwiązań i najwyższej jakości. Od ponad 100 lat zajmujemy się rozwojem, produkcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Toromierz Laserowy LASERTOR XTL 2

Toromierz Laserowy LASERTOR XTL 2 Toromierz Laserowy LASERTOR XTL 2 KATOWICE Marzec 2005 TOROMIERZ LASEROWY LASERTOR XTL 2 Toromierz laserowy LASERTOR XTL 2, firmy PROVENTUS Sp. z o.o. jest najnowszym urządzeniem pomiarowym, służącym do

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA USUWANIA USRTEREK SYSTEM SD-NAVI Z ANC (wersja 1.00)

PROCEDURA USUWANIA USRTEREK SYSTEM SD-NAVI Z ANC (wersja 1.00) 1 SPIS TREŚCI Usterka zgłoszona przez klienta Diagnostyka Przegląd i opis styków Rozdz. 2 W OGÓLE NIE DZIAŁA PRZYCISK WŁ./WYŁ. (brak Rozdz. 3-1 dźwięku i wskazań na wyświetlaczu) BRAK DŹWIĘKU (wskazania

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI

PRODUCT INFORMATION INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI PRODUCT INFORMATION z INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI SYSTEMY TRANSPORTU NA CAŁYM NOWA TECHNOLOGIA INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 Zalety elektrorolki RollerDrive EC310 są w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Argumenty 26

Spis treści: Argumenty 26 TELEMATICS CLAAS TELEMATICS. 2 Spis treści: EASY 4 Mocne argumenty 6 Sposób działania 8 Strona internetowa TELEMATICS 10 Aplikacja mobilna TELEMATICS 12 Optymalizacja i dokumentacja 14 TELEMATICS on Implement

Bardziej szczegółowo

Niezawodny rozruch Pewnie i bezpiecznie do celu Akumulatory Bosch do samochodów ciężarowych.

Niezawodny rozruch Pewnie i bezpiecznie do celu Akumulatory Bosch do samochodów ciężarowych. Niezawodny rozruch Pewnie i bezpiecznie do celu Akumulatory Bosch do samochodów ciężarowych. Akumulatory Bosch T3: bezkompromisowo skuteczne Akumulatory do samochodów ciężarowych Bosch to oszczędność czasu

Bardziej szczegółowo

Przegląd programu: akumulatory Bosch do samochodów ciężarowych

Przegląd programu: akumulatory Bosch do samochodów ciężarowych Przegląd programu: akumulatory Bosch do samochodów ciężarowych Nr ETN Nowy nr Bosch Nr skróc. Parametry Wymiary w mm Szczeg. techniczne Poprzednik V Ah A (EN) D S W U B S Akumulatory T5 645 400 080 HDE

Bardziej szczegółowo

Bystar L. laser cutting. efficiency in. Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili

Bystar L. laser cutting. efficiency in. Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili efficiency in laser cutting Bystar L Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili 2 Bystar L wielki, precyzyjny i autonomiczny Pod względem długości obszaru roboczego, urządzenia

Bardziej szczegółowo

Siewnik poletkowy. Maszyny dla hodowli roślin

Siewnik poletkowy. Maszyny dla hodowli roślin Siewnik poletkowy Maszyny dla hodowli roślin Siewnik poletkowy z automatem wysiewającym Do precyzyjnego wysiewu nasion. Automatyczny siewnik ZÜRN D82 przeznaczony jest do precyzyjnego wysiewu poletek doświadczalnych.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300

Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300 Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300 Aktualne, przejrzyste i w korzystnej cenie Vitocom 300 oraz Vitodata 300 pozwalają na dostęp do wszystkich parametrów instalacji, również w przypadku szczególnie

Bardziej szczegółowo

1.1 Wprowadzenie. 1.2 Cechy produktu

1.1 Wprowadzenie. 1.2 Cechy produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA GPS GR-213 1.1 Wprowadzenie Kompaktowy odbiornik GPS na magistrali USB do podłączenia do notebooka lub PC. Odbiornik ustala pozycję w oparciu o informację z 20 satelitów,

Bardziej szczegółowo

atomizer Micromax podstawowe informacje

atomizer Micromax podstawowe informacje www.micro-system.com.pl atomizer Micromax podstawowe informacje MICROMAX MICROMAX to uniwersalny atomizer przeznaczony do aplikacji wszystkich pestycydów. Dzięki możliwości regulowania obrotów atomizera

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze 2 Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 Instalacja dająca poczucie bezpieczeństwa Pełna ochrona na miarę potrzeb Centrala

Bardziej szczegółowo

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna TruBend Seria 7000: Najszybsze gięcie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Perfekcyjna współpraca maszyny i człowieka. Większa szybkość dzięki mniejszej wadze.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TRACK-Leader. Stan: V4.20130412

Instrukcja obsługi. TRACK-Leader. Stan: V4.20130412 obsługi TRACK-Leader Stan: V4.20130412 30302432-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości Nota redakcyjna Dokument Copyright obsługi

Bardziej szczegółowo

Kosiarko-rozdrabniarki. Wszechstronne i wytrzymałe maszyny do pracy w każdych warunkach

Kosiarko-rozdrabniarki. Wszechstronne i wytrzymałe maszyny do pracy w każdych warunkach Kosiarko-rozdrabniarki Wszechstronne i wytrzymałe maszyny do pracy w każdych warunkach Kverneland FM Kosiarko-rozdrabniarka FM jest lekką i zwrotną maszyną przeznaczoną do prostych prac na obszarach zielonych,

Bardziej szczegółowo

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 ECHOGRAPH 1090 Zawsze najlepszy wybór Kompaktowy, wytrzymały przenośny i szybki Nowy ECHOGRAPH 1090 jest idealnym urządzeniem do wykonywania manualnie badania

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ NOVACAT S12. Kombinacja kosząca 97+018.09.1013. Wszystkie informacje online

NOWOŚĆ NOVACAT S12. Kombinacja kosząca 97+018.09.1013. Wszystkie informacje online NOWOŚĆ NOVACAT S12 Kombinacja kosząca 97+018.09.1013 Wszystkie informacje online 25 % większa wydajność 25 % mniejsze zużycie paliwa Mimo olbrzymiej szerokości roboczej 11,20m kombinacja koszącą S12 może

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

KOSIARKI NOŻOWE APPLE - APPLE

KOSIARKI NOŻOWE APPLE - APPLE Kosiarki dla profesjonalistów KOSIARKI NOŻOWE APPLE - APPLE c s APPLE v a r i o - SAR X 26-90 KM 1 Odkryj zalety maszyn INNOWACJA > 70 lat doświadczenia; od 30 lat wiodący producent kosiarkorozdrabniaczy

Bardziej szczegółowo

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Podnośniki OPaTenTOWane hydrauliczne urządzenie zamykające widły Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Długa żywotność DZIĘKI ZaSTOSOWanIu WYSOKIeJ

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji 2 System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo firmy Bosch

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Kubota F2880E/F2880/F3680

Kubota F2880E/F2880/F3680 Kubota F2880E/F2880/F3680 WŁAŚCIWOŚCI KOSISKO Stabilne kosisko nadaje się idealnie do koszenia nawet wysokiej trawy. Proponowany w dwóch wielkościach 1,5 m i 1,83 m nadające się do różnorodnych zadań koszenia.

Bardziej szczegółowo

CPS SPARK INSTRUKCJA OBŁSUGI

CPS SPARK INSTRUKCJA OBŁSUGI CPS SPARK INSTRUKCJA OBŁSUGI Spis treści Przyciski i wyświetlacz.... 3 Instalacja CPS Spark... 4 Korzystanie z pilotów CPS Spark w połączenie z oprogramowaniem Response.... 5 Tryby pytań... 5 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

NIEOGRANICZONA WOLNOŚĆ

NIEOGRANICZONA WOLNOŚĆ DANE TECHNICZNE Max. waga użytkownika 100 kg 100 kg 100 kg Szerokość ramy przedniej 26 46 cm 26 46 cm 26 46 cm Waga elementów montażowych na ramie wózka 170 g 170 g 170 g Waga przystawki rowerowej 14,5

Bardziej szczegółowo

Always one step ahead ZGRABIARKI V SERIA RAPTOR

Always one step ahead ZGRABIARKI V SERIA RAPTOR Always one step ahead ZGRABIARKI V SERIA RAPTOR ZGRABIARKI V SERIA RAPTOR 4 GW ZGRABIARKI V Z SERII RAPTOR 4 GW (z 4 kołami jezdnymi ogumionymi) Zgrabiarki V z serii RAPTOR firmy Tonutti są dostępne w

Bardziej szczegółowo

Kamery wysokiej rozdzielczości firmy Bosch korzyści

Kamery wysokiej rozdzielczości firmy Bosch korzyści Kamery wysokiej rozdzielczości firmy Bosch korzyści Zaleta Czyste, wyraźne obrazy Powiększenie obrazu bez utraty szczegółów Możliwość śledzenia zdarzeń w kilku różnych obszarach Możliwość poruszania się

Bardziej szczegółowo

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Co to jest GPS? GPS oznacza Globalny System Pozycjonowania. Dla określenia położenia w trzech wymiarach (3D fix) niezbędny jest odbiór sygnału z przynajmniej

Bardziej szczegółowo

BUTELCZARKI WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI

BUTELCZARKI WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI BUTELCZARKI WYTŁACZARKO-ROZDMUCHIWARKI Wysokowydajne rozdmuchiwarki 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl WYTŁACZANIE Z ROZDMUCHEM ROZDMUCHIWARKI Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM OBNIŻENIE KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem.

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Lpg Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

CROP SENSOR. Czworo oczu widzi więcej, niż dwoje.

CROP SENSOR. Czworo oczu widzi więcej, niż dwoje. CROP SENSOR ISARIA CROP SENSOR. Czworo oczu widzi więcej, niż dwoje. 2 Spis treści: Dlaczego rolnictwo precyzyjne 4 Technika pomiarowa 6 Nakładanie map (Map Overlay) 10 Kompatybilność 12 Argumenty 14 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TRACK-Leader. dla terminali z przyciskami bocznymi. Stan: V Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej.

Instrukcja obsługi. TRACK-Leader. dla terminali z przyciskami bocznymi. Stan: V Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. obsługi dla terminali z przyciskami bocznymi TRACK-Leader Stan: V6.20141016 30302432-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości

Bardziej szczegółowo

tenado metal 13 Nowa wersja

tenado metal 13 Nowa wersja tenado metal 13 Nowa wersja PROSTY Tenado METAL 13 Wydajny i zyskowny Jeszcze nigdy oszczędność nie była tak prosta. TENADO METAL 13 został nastawiony w szczególności na wydajność wykorzystania i optymalizację

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY RADAR POWSZECHNEGO STOSOWANIA

SAMOCHODOWY RADAR POWSZECHNEGO STOSOWANIA Koncern Delphi opracował nowy, wielofunkcyjny, elektronicznie skanujący radar (ESR). Dzięki wykorzystaniu pozbawionej ruchomych części i sprawdzonej technologii monolitycznej, radar ESR zapewnia najlepsze

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz Gruntowe pompy ciepła Pompy ciepła Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności Ciepło, które polubisz Supraeco STE-: pompa ciepła solanka/woda spełniająca wysokie wymagania Pompy geotermiczne serii STE- w

Bardziej szczegółowo

Nowy w rodzinie. ATOS 300 / 200.

Nowy w rodzinie. ATOS 300 / 200. Nowy w rodzinie. ATOS 300 / 200. Spis treści Nowy ATOS 3 Silnik i przekładnia 4 Wyposażenie przodu 6 Wyposażenie tyłu 8 Kabina 10 Obsługa 12 Dane techniczne 14 Nowy ATOS Tak wszechstronne, jak Ty. Ciągniki

Bardziej szczegółowo

The experts in rubber and silicone moulding» BENCHMARK S3 Nieporównywalny

The experts in rubber and silicone moulding» BENCHMARK S3 Nieporównywalny The experts in rubber and silicone moulding» BENCHMARK S3 Nieporównywalny BENCHMARK S3 Nowe standardy Dla oczu i dla uszu DESMA BENCHMARK S3 jest całkowicie nowo skonstruowaną wtryskarką pionową Maszyna

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu procesora wideo pojazdu bezzałogowego UGV. Krótka specyfikacja. (Unmanned Ground Vehicle - Bezzałogowy Pojazd Naziemny) Załącznik 5

Wymagania systemu procesora wideo pojazdu bezzałogowego UGV. Krótka specyfikacja. (Unmanned Ground Vehicle - Bezzałogowy Pojazd Naziemny) Załącznik 5 Załącznik 5 Wymagania systemu procesora wideo pojazdu bezzałogowego UGV (Unmanned Ground Vehicle - Bezzałogowy Pojazd Naziemny) Krótka specyfikacja WP6 Strona 1 Spis treści 1. ZAKRES 3 1.1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wyświetlanie informacji o stanie połączeń

Wyświetlanie informacji o stanie połączeń Wyświetlanie informacji o stanie połączeń Istnieje możliwość sprawdzenia informacji o stanie połączeń pomiędzy tym urządzeniem a pojazdem. Połączenia te obejmują również te powiązane z danymi GPS oraz

Bardziej szczegółowo

M{ZD{ CX-3 204210_15R1_CX3_V3_COVERS.indd 1-3 29/05/2015 16:22:22

M{ZD{ CX-3 204210_15R1_CX3_V3_COVERS.indd 1-3 29/05/2015 16:22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NAJBEZPIECZNIEJSZE MIEJSCE NA DRODZE Każda wyprodukowana Mazda jest wyposażona w szeroki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

www.ferguson-digital.eu

www.ferguson-digital.eu Ferguson S8 to wysokiej jakości 8 calowy tablet multimedialny zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, szukających produktu oferującego nadzwyczajne możliwości. Urządzenie jest

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do perforacji PM5 Kompletne rozwiązania perforowania folii z tworzyw sztucznych

Urządzenie do perforacji PM5 Kompletne rozwiązania perforowania folii z tworzyw sztucznych Urządzenie do perforacji PM5 Kompletne rozwiązania perforowania folii z tworzyw sztucznych Możliwość zintegrowania z każdym procesem produkcyjnym. PM5 jest rozwiązaniem wprowadzonym przez firmę AFS do

Bardziej szczegółowo

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora TYTUŁ Projekt nawożenia NPK pszenicy ozimej odmiany Pegassos opracowany na podstawie dokumentacji gospodarstwa rolnego Dane do projektu: Warunki

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze CNC BIESSE Skipper 100

Centrum obróbcze CNC BIESSE Skipper 100 strona 1/5 Centrum obróbcze CNC BIESSE Skipper 100 Szczegóły maszyny Nr maszyny: 77787 Producent: BIESSE Typ maszyny: Centra obróbcze CNC Model / Typ: Skipper 100 Rok produkcji: 2005 Jakość maszyny: dobry

Bardziej szczegółowo

- Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL OTDR & Noyes M200 - Kolorowy wyświetlacz dotykowy

- Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL OTDR & Noyes M200 - Kolorowy wyświetlacz dotykowy - Porównanie reflektometrów optycznych - IDEAL & Noyes - Specyfikacja ogólna Wyświetlacz IDEAL Quad & MM rozdzielczości Kolorowy wyświetlacz dotykowy Wymiary 250 x 125 x 75 mm 230 x 110 x 70 mm Waga z

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu

Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Oprogramowanie powiększające obraz na ekranie, zmniejszające zmęczenie wzroku. Podręcznik Szybkiego Startu Witaj w ZoomText Express ZoomText Express to niedrogi i łatwy program powiększający obraz komputerowy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Odbiornik DGPS A101 Stan: V3.20150602 3030246900-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości Nota redakcyjna

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Prius jest dla Ciebie najlepszym wyborem?

Dlaczego Prius jest dla Ciebie najlepszym wyborem? Dlaczego Prius jest dla Ciebie najlepszym wyborem? BETTER 1. 10 lat gwarancji 2. Legendarna hybryda 3. Wnętrze na miarę Twoich potrzeb 4. Centrum innowacji 5. Źródło oszczędności 6. Optymalna eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Asystent Lądowania ILS (ILS Assistant) w systemie Pitlab&Zbig OSD

Asystent Lądowania ILS (ILS Assistant) w systemie Pitlab&Zbig OSD Asystent Lądowania ILS (ILS Assistant) w systemie Pitlab&Zbig OSD Asystent Lądowania ILS (ang. Instrument Landing System) jest systemem wspierającym bezpieczne i precyzyjne lądowanie modelem w warunkach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600

KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600 KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600 KOMPLETNE ROZWIĄZANIE KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ KX-TGP600 Gdy

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

DIALOCK Elektroniczny system kontroli dostępu. www.hafele.pl

DIALOCK Elektroniczny system kontroli dostępu. www.hafele.pl DIALOCK Elektroniczny system kontroli dostępu www.hafele.pl Co to jest dialock Häfele połączyło precyzję, najbardziej zaawansowaną technologię i nieustanne badania nad wytrzymałością i prawidłowością działania,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów.

Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów. Bezprzewodowy system telefoniczny Smart IP Panasonic KX-TGP600 Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów. KX-TGP600, system dla wielu branż Wszechstronny system KX-TGP600

Bardziej szczegółowo

SIGMACHECK. Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi. TechControl s.c. ul. Gdyńska Racibórz Poland

SIGMACHECK. Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi. TechControl s.c. ul. Gdyńska Racibórz Poland Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi SIGMACHECK Miernik przewodności właściwej Sigmacheck został zaprojektowany w sposób aby zapewnić najdokładniejszy pomiar, oferując użytkownikowi

Bardziej szczegółowo