Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1)."

Transkrypt

1 Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). UWAGA - WYMAGANIA PODSTAWOWE: Aplikacja 'E-KARNET.NET' przeznaczona jest do pracy w systemach operacyjnych firmy Microsoft: 'Windows 7' lub 'Windows 8'. Użytkowanie oprogramowania na systemach Windows XP wymaga zainstalowania środowiska.net Framework w wersji conajmniej 3.0. Instalacji NET 3.0 można dokonać bezpośrednio ze strony firmy Microsoft (UWAGA MB!!!): Minimalna rozdzielczość monitora: 1280x800 pixeli. Dodatkowy dysk Pen-Drive (min. 1 GB) dla kopii bezpieczeństwa. Data w systemie operacyjnym musi być zgodna ze standardem dla języka polskiego: RRRR-MM-dd (np ). Stosowanie innego formatu daty lub przeniesienie danych na komputer z innym formatem może spowodować uszkodzenie danych! UWAGI DO WERSJI DEMO: Oprogramowanie w wersji demonstracyjnej jest w pełni funkcjonalną wersją, umożliwiającą pełne przetestowanie aplikacji - ponieważ możliwe jest wprowadzanie cyfrowych kodów wprost z klawiatury, aplikacja funkcjonuje prawidłowo również bez czytników kodu kreskowego lub zbliżeniowych RFID. możliwe jest wprowadzenie do 30 karnetów, odczyt karnetu bez czytnika poprzez wpisanie numeru do pola odczytu z klawiatury i ENTER, timer minutowy przyśpieszony 10-krotnie dla celów demonstracyjnych, brak kopii zapasowych, niemożliwe zapisanie własnego terminarza (przy starcie wczytywany jest terminarz demo) wyłączony serwer sieciowy, wbudowane konto użytkownika 'user' wyświetlanie demonstracyjnych zdjęć klientów z własnego katalogu demo, jeśli nie zostaną wprowadzone własne zdjęcia do katalogu C:\E-FOTO.

2 1. UWAGI OGÓLNE. aplikacja pracuje z karnetami o cyfrowym identyfikatorze klienta, z kodem kreskowym w standardzie obsługiwanym przez czytnik (zalecany standard 'CODE39' o szerokości minimum 40 mm dla 8 cyfr). wprowadzanie numeru karnetu czytnikiem kodu kreskowego następuje automatycznie po zbliżeniu karty do czytnika, NIEZALEŻNIE od uruchomienia aplikacji (czytnik traktowany jest w komputerze jak klawiatura). Z tego względu przed odczytem karnetu należy zwrócić uwagę, aby pole wprowadzania miało kolor ZIELONY (gotowość) - w razie potrzeby należy tam wstawić kursor myszką. wprowadzanie kodu e-karnetu (4..13 cyfr) z klawiatury wymaga wciśnięcia przycisku ENTER po wprowadzeniu cyfr. aby zapewnić ochronę zapisywanych danych w przypadku utraty zasilania komputera zaleca się stosowanie laptopów lub zasilaczy UPS dla komputerów stacjonarnych. aplikacja w pełnej wersji obsługuje do 2 tysięcy klientów. BEZWZGLĘDNIE należy stosować zewnętrzny Pen-Drive dla kopii bezpieczeństwa!!! aplikacji można używać wyłącznie na koncie systemu Windows, na którym została zainstalowana (z uprawnieniami administratora) - na innych kontach (generalnie w Windows 7) może zostać zablokowany dostęp do bazy danych! 2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie E-KARNET.NET instaluje się na komputerze w punkcie obsługi klientów, uruchamiając dostarczony plik instalacyjny w trybie 'Uruchom jako Administrator'. W przypadku systemu Windows XP należy PRZED instalacją E-KARNET.NET zainstalować środowiska.net w wersji 3.0 lub wyższej. 3. PRZYGOTOWANIE SYSTEMU DO PRACY Pierwszy start aplikacji. Aplikacja dostarczana na płycie CD posiada wbudowaną z 21-dniową licencją tymczasową (rozruchową), umożliwiającą rozpoczęcie jej użytkowania przed uzyskaniem właściwego klucza licencyjnego. Po starcie wyświetlana jest informacja o terminie ważności licencji: UWAGA: licencja rozruchowa jest aktywowana TYLKO przy pierwszej instalacji aplikacji na komputerze. Po zaakceptowaniu komunikatu, pojawia się okno logowania do systemu - aby umożliwić pracę z aplikacją, posiada ona wbudowane konto startowe dla użytkownika 'user' - należy zaakceptować hasło przyciskiem OK lub klawiszem ENTER. W późniejszym terminie konto powinno zostać usunięte przez administratora i zastąpione rzeczywistymi kontami użytkowników systemu.

3 3.2. Instrukcja obsługi aplikacji. W trakcie użytkowania aplikacji E-KARNET.NET zawsze istnieje możliwość wglądu do instrukcji obsługi - w tym celu wystarczy wybrać w menu Instrukcja. Otwarcie pliku instrukcji wymaga zainstalowania na komputerze aplikacji Acrobat Reader (obsługa formatu '.pdf'). 3.3 Wprowadzenie klucza licencyjnego. Komunikat o terminie ważności licencji wyświetlany jest, gdy do jej zakończenia pozostaje nie więcej niż 30 dni - w tym czasie użytkownik musi uzyskać klucz licencyjny (lub go zaktualizować), aby zapewnić dalsze funkcjonowanie oprogramowania. UWAGA: klucz licencyjny jest ściśle związany z konkretnym komputerem i nie działa na innym sprzęcie. Dlatego oprogramowanie należy zainstalować na docelowym komputerze i dopiero wtedy przeprowadzić poniższe kroki w celu uzyskania klucza. Klucz ze względu na swoją długość dostarczany jest WYŁĄCZNIE drogą ową. Oprogramowanie E-KARNET.NET objęte jest licencjonowaniem czasowym (klucze na 1 rok), co wymaga okresowej aktualizacji klucza, aby zapewnić działanie oprogramowania. w menu aplikacji wybrać Licencja, wyświetloną sygnaturę UNIKALNĄ dla każdego komputera należy skopiować i przesłać mailem do dostawcy oprogramowania, po otrzymaniu klucza ponownie otworzyć okno dialogowe Licencja i skopiować otrzymany klucz (uwaga na ewentualne spacje, które skopiowane wraz z kluczem mogą zmienić jego wartość), wprowadzenie błędnego klucza sygnalizowane jest komunikatem, prawidłowy klucz powoduje wyświetlenie w pasku tytułowym aplikacji pozostałej do końca licencji czasowej liczby dni. w oknie dialogowym Licencja wyświetlane są dodatkowe informacje o licencji.

4 3.4. Kopie zapasowe danych. Ze względu na prowadzenie rozliczeń finansowych z klientami i możliwość utraty danych w razie awarii twardego dysku komputera lub zainfekowania komputera wirusem, BEZWZGLĘDNIE KONIECZNE jest podanie lokalizacji dla kopii zapasowej na dołączonym do portu USB Pen Drive - ze względu na kompresję danych wystarczająca jest pojemność 1GB (dla dwóch tysięcy klientów). w menu aplikacji wybrać Konfiguracja>Kopia danych, z rozwijanej listy dostępnych w komputerze dysków wybrać literę odpowiadającą zewnętrznemu urządzeniu Pen Drive, zapisać konfigurację przyciskiem Zapisz. Przy każdym zapisie danych (transakcje, klienci, terminarz oraz adnotacje), sporządzane są dodatkowo dwie kopie: w katalogu 'C:\E-KOPIA\' oraz katalogu '...:\E-KOPIA\' na wybranym dysku zewnętrznym. O właściwym ustawieniu dysku zewnętrznego Pen Drive oraz poprawnym zapisie kopii informuje zielony kolor kontrolki 'Kopia' po zapisie transakcji. Żółty kolor informuje, że zapis kopii był co prawda prawidłowy, ale wybrany został dysk C:\ zamiast zewnętrznego, natomiast czerwony jest sygnałem, że albo dysk zewnętrzny nie został zdefiniowany, albo próba zapisu była nieudana (np. omyłkowo usunięty Pen Drive). Dodatkowo, w momencie startu aplikacja wykonuje kopie dzienne baz danych, które przechowywane są do 90 dni wstecz, stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie. W razie nieodwracalnej awarii komputera, sporządzone kopie danych umożliwiają odtworzenie wszystkich zapisów w terminarzu, adnotacjach oraz zarejestrowanych w systemie e-karnetów wraz z ich saldem i terminem ważności i pełnym zestawem transakcji. UWAGI: aplikacja po każdym uruchomieniu sprawdza i informuje użytkownika, czy został zadeklarowany zewnętrzny dysk (pendrive) na kopie zapasowe, inny niż domyślny C:\ jeśli pendrive jest zadeklarowany, aplikacja sprawdza czy jest on fizycznie obecny Konta użytkowników. Ze względu na dokonywanie rozliczeń finansowych, aplikacja jest chroniona przed nieautoryzowanym dostępem jej obsługa możliwa jest tylko po podaniu hasła przy starcie programu. Ustawienie haseł dla użytkowników możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się na jedno, specjalne konto ADMINISTRATORA systemu - hasło do tego konta dostarczane jest wraz z pierwszym kluczem licencyjnym. UWAGA: konto administratora może być wykorzystane WYŁĄCZNIE do jednorazowego utworzenia haseł roboczych zarówno dla personelu, jak i właściciela (administratora). W celu utworzenia kont roboczych należy przy starcie aplikacji podać hasło administratora, a następnie z zakładki Konfiguracja wybrać Administrator. Po otwarciu okna dialogowego widoczne są dwa pre-definiowane hasła robocze: 'user' oraz hasło dla systemu sieciowego 'netuser', nieistotne dla pracy jednostanowiskowej.

5 W lewym polu edycji należy usunąć hasło 'user' i wpisać żądaną (maksymalnie 10) liczbę haseł dla użytkowników programu. Hasła nie mogą zawierać polskich liter i muszą różnić się pierwszą literą: Po zapisaniu kont użytkowników należy zamknąć aplikację i po ponownym uruchomieniu zalogować się na jedno z wprowadzonych haseł Dziennik transakcji. Dziennik transakcji nie jest elementem koniecznym do codziennego użytkowania systemu, lecz może być bardzo pomocny w sytuacjach wątpliwości co do historii transakcji lub awarii systemu spowodowanych nieprzewidzianymi błędami systemu operacyjnego. Dziennik zawiera kilka plików tekstowych w folderze 'C:\E-LOG\DZIENNIK', w których oprócz ewentualnych usterek, zapisywane są wszystkie dokonywane transakcje - pojemność dziennika pozwala na zapamiętanie kilku tysięcy ostatnich transakcji. Każdy wpis informacyjny oprócz danych o transakcji i dokładnej dacie i czasie jej przeprowadzenia, zawiera nazwę komputera i konta w systemie operacyjnym oraz pierwszą literę hasła operatora, co umożliwia identyfikację osoby dokonującej transakcji: :25:22,765 INFO :25:28,421 INFO :25:39,531 INFO :25:50,140 INFO - DELL\Administrator - u*** - Klient 0002, Saldo 0, Transakcja Doladowanie, Kwota +100, Saldo 100, Waznosc DELL\Administrator - u*** - Klient 0002, Saldo 100, Transakcja ANULOWANO: Doladowanie, Kwota -100, Saldo 0 DELL\Administrator - u*** - Klient 0002, Saldo 0, Transakcja Doladowanie, Kwota +80, Saldo 80, Waznosc DELL\Administrator - u*** - Klient 0002, Saldo 80, Transakcja Basen, Kwota -25, Saldo 55

6 3.7. Kopie listy klientów w Excelu. Podobnie jak w przypadku dziennika transakcji, kopie pełnych danych o klientach (dane personalne, kwota salda punktowego) mogą być pomocne w przypadku konieczności odtworzenia danych, bez użycia aplikacji E-KARNET.NET. Kopie w formacie arkusza kalkulacyjnego 'Excel' sporządzane są raz dziennie w katalogu 'C:\E-LOG\KLIENCI' system przechowuje 100 ostatnich plików co umożliwia wgląd w dane do 3 miesięcy wstecz. Pliki można odczytywać programem Microsoft Office Excel lub bezpłatnym pakietem biurowym Open Office - jeżeli po otwarciu pliku pojawi się zapytanie o format importu danych do arkusza kalkulacyjnego, należy wybrać 'Unicode', OK. W ostateczności pliki można również odczytać za pomocą Notatnika systemu Windows Definicja rozliczeń. Definicja rozliczeń polega na przypisaniu przyciskom transakcji nazw oraz ilości punktów pobieranych za daną usługę. Możliwe są następujące tryby pracy systemu e-karnet.net: ABONAMENTOWY - najprostsze rozwiązanie pozwalające na sprzedaż klientom karnetów wielorazowego wstępu (zwykle 10-krotne). Doładowanie polega w takim przypadku na dodaniu 10 punktów, a każde skorzystanie z usługi powoduje odliczenie 1 punktu. PRE-PAID (PRZEDPŁATA) - znacząco bardziej zaawansowany i atrakcyjny dla klientów system rozliczeń, w którym klient sam wybiera dowolną kwotę punktów doładowania i może w dowolny sposób korzystać z kilku różnych usług - każda z nich ma niezależnie określoną liczbę punktów do odjęcia z konta klienta. Program umożliwia definicję do piętnastu różnych usług (niezależnie od transakcji ze zmienną kwotą). PRE-PAID Z REJESTRACJĄ CZASU - definicja rozliczeń jest identyczna jak wyżej. Różnica polega wyłącznie na tym, że jeśli włączona zostanie rejestracja czasu pobytu klienta, to zdefiniowana dla przycisku stawka traktowana jest jako należność za 60 minut usługi i pobierana opłata przeliczana jest proporcjonalnie do rzeczywistego czasu korzystania z usługi. PRE-PAID VIP - system pośredni pomiedzy OPEN a zwykłym pre-paid. Pozwala na wydanie karnetu z określonym terminem ważności oraz opcjonalnie określeniem kategorii podstawowej usługi, ale z dodatkową możliwością doładowywania i pobierania punktów za dodatkowe usługi, nie objęte opłatą tej kategorii VIP. OPEN (BEZ LIMITU) - karnety wydawane na nielimitowany zakres usług do końca terminu ważności nie wymagają definicji rozliczeń. Opcja Open ustawiana jest automatycznie w momencie doładowania dowolnego karnetu maksymalną umowną kwotą punktów Przejście do definicji rozliczeń wymaga wyzerowania odczytu karnetu przyciskiem 'Zeruj odczyt', a następnie naciśnięciu PRAWEGO przycisku myszy nad wybranym przyciskiem - pojawia się menu kontekstowe umożliwiające wpisanie nazwy usługi oraz liczby punktów. Jeżeli przycisk będzie używany do transakcji czasowych w oparciu o timer, należy dodatkowo zaznaczyć pole 'Operacje TIMER' - przycisk zostanie oznaczony symbolem zegara. Jeżeli przycisk pozostaje nie używany, należy wpisać 'Punkty transakcji' równe 0. Zatwierdzenie następuje przyciskiem Zapisz, który zamyka menu kontekstowe.

7 UWAGA: Przyciski oznaczone zegarem realizują rozliczenia proprocjonalnie do czasu wskazywanego przez timer, jeśli został on uruchomiony - jeśli timer jest nieaktywny, pobierana jest cała zdefiniowana kwota. Przyciski BEZ znaku zegara oraz przycisk 'Zmienna kwota operacji' NIGDY nie realizują transakcji proporcjonalnych do czasu - nawet gdy timer jest uruchomiony, pobierają cała zdefiniowaną kwotę. Umożliwia to pobieranie opłat za usługi lub towary dodatkowe (np. napoje) w trakcie pobytu klienta na zajęciach, nawet gdy aktywny jest jego timer (do rozliczenia usługi czasowj przy wyjściu - np. czasu pobytu na siłowni). 4. OBSŁUGA KLIENTA Wydanie nowego karnetu. Wczytanie czytnikiem lub ręczne wprowadzenie z klawiatury cyfrowego numeru karnetu (zakończonego ENTER w przypadku kodu z klawiatury) nie zarejestrowanego w systemie powoduje automatyczne przejście do opcji dodania nowego karnetu - wyświetlane jest okienko, w którym należy przypisać do karnetu dane osobowe posiadacza (obowiązkowo imię i nazwisko posiadacza lub adnotację 'na okaziciela'). Wpisanie danych osobowych posiadacza jest bardzo istotne w często spotykanych sytuacjach, gdy zapomina on karnetu lub breloka zbliżeniowego - możliwe jest wtedy zidentyfikowanie jego konta i przeprowadzenie transakcji nawet bez identyfikatora. Dodatkowo, możliwe jest wpisanie telefonu kontaktowego i a klienta, co ma szczególne znaczenie w przypadku prowadzenia terminarza (odwołanie lub przeniesienie zajęć). Możliwe jest również wybranie opcji 'Karnet VIP' oraz wpisanie kategorii, co spowoduje wyróżnienie tego karnetu jako opłaconego w zakresie usługi podstawowej (np. nielimitowane wejścia na siłownię do końca daty ważności). Akceptacja przyciskiem Zapisz rejestruje karnet w systemie z saldem 0. UWAGA: we wszystkich opcjach, nowy karnet ma ważność do dnia jego wydania - należy ją przedłużyć przez doładowanie!!!

8 OPCJA - dodanie zdjęcia klienta do nowego (lub już istniejacego) karnetu: W celu przypisania zdjęcia do wydanego karnetu, należy aparatem cyfrowym wykonać klientowi zdjęcie i w formacie '.JPG' skopiować do katalogu C:\E-FOTO. Następnie należy zmienić nazwę pliku zdjęcia na odpowiadający numerowi karnetu - np. '0001.JPG'. Aplikacja po każdorazowym wczytaniu numeru karnetu czytnikiem (lub z klawiatury) albo wybraniu z listy karnetów, wyświetla zdjęcie w panelu karnetu o ile istnieje plik z numerem karnetu w w/w katalogu. Opcja zdjęć jest szczególnie ważna przy wydawaniu karnetów typu VIP oraz OPEN, aby uniemożliwić korzystanie z usług wiecej niz jednej osobie Edycja danych posiadacza karnetu. Wczytanie czytnikiem lub ręczne wprowadzenie z klawiatury cyfrowego numeru karnetu (zakończonego ENTER w przypadku kodu z klawiatury) zarejestrowanego w systemie powoduje wyświetlenie jego danych pod kontrolką odczytu. W przypadku konieczności edycji danych posiadacza, należy przyciskiem Edytuj dane posiadacza otworzyć okno dialogowe - po wpisaniu nowych danych należy zapisać zmianę przyciskiem 'Zapisz'. UWAGA: we wszystkich przypadkach odczytu czytnikiem istniejących w systemie karnetów (lub wprowadzonych z klawiatury lub zaznaczonych w zakładce 'Karnety') dane klienta wyświetlane są w kontrolce odczytu aż do chwili wciśnięcia przycisku 'Zeruj odczyt'. Dopóki odczyt jest aktywny, przy wejściu na zakładki 'Transakcje', 'Adnotacje' lub 'Terminarz', aktualnie wyświetlany w kontrolce e-karnet traktowany jest jako domyślny i wyświetlane są dla niego zestawienia transakcji, zarezerwowane terminy lub otwierany jest plik adnotacji (o ile istnieje). Funkcja ta jest użyteczna nie tylko w przypadku błędnego wprowadzenia danych posiadacza (lub zmiany np. numeru telefonu lub a), ale umożliwia też łatwe przejście z e-karnetów wydanych na okaziciela jako bonusy, na e-karnety imienne, bez konieczności przeprowadzania operacji zwrotu i ponownego wydawania karnetu.

9 4.3. Doładowanie karnetu. Pierwszą czynnością po wydaniu nowego karnetu jest jego doładowanie liczbą punktów zależną od uiszczonej przez klienta opłaty (przy pierwszym doładowaniu pobierana jest również kaucja lub bezzwrotna opłata za wydany karnet). W systemie PRE-PAID, kolejne doładowanie może być przeprowadzone w dowolnym momencie i dowolną kwotą punktów. Przejście do funkcjonalności doładowania następuje w wyniku odczytu karnetu czytnikiem lub wprowadzenia z klawiatury ważnego (zarejestrowanego) kodu i wybrania przycisku Doładowanie na zakładce OPERACJE. Po wyświetleniu okienka dialogowego należy wpisać liczbę punktów doładowania oraz wybrać z listy rozwijanej okres ważności karnetu (pamiętany jest ostatnio używany jako domyślny) - możliwe jest również bezpośrednie wprowadzenie daty ważności karnetu, poprzez wybranie dnia z kontrolki kalendarza. Okres ważności jest powszechnie stosowanym w systemach pre-paidowym czynnikiem, mobilizującym klienta do systematycznego doładowywania karnetu, aby zachować jego ważność. W systemie e-karnet sygnalizowany jest upływ terminu ważności karnetu, ale decyzja dotycząca wyzerowania salda (utrata punktów) czy też umożliwienia klientowi doładowania zależy wyłącznie od reguł przyjętych przez użytkownika systemu. W przypadku wydawania przez firmę karnetów wielorazowych OPEN bez limitu usług (nieograniczone korzystanie do dnia ważności karnetu) właściwe ustawienie terminu ważności ma znaczenie zasadnicze - w pozycji liczba punktów należy wtedy wpisać maksymalną dozwoloną liczbę Karnet zostaje wtedy oznaczony w systemie jako OPEN i niemożliwe jest dalsze jego doładowywanie lub pobieranie punktów - kontroli podlega jedynie data ważności. Ponieważ dla karnetu OPEN domyślnie zablokowane jest jego doładowanie, aby przedłużyć klientowi ważność karnetu należy najpierw dokonać jego ZEROWANIA (przycisk 'Zerowanie salda'), a następnie doładować ponownie kwotą 9999 ustalając nowy termin ważności. W przypadku nowych karnetów 'VIP', zaraz po ich wydaniu, konieczne jest ich doładowanie w celu ustalenia terminu ważności - jeśli klient nie nabył dodatkowych punktów na inne usługi (nie objęte programem VIP), należy karnet doładować kwotą 0 punktów. Doładowanie zostaje zapisane po akceptacji przyciskiem 'Zapisz' lub klawiszem ENTER.

10 4.4. BONUS - szczególny rodzaj doładowania karnetu. Bonus jest szczególnym rodzajem doładowania, stosowanym dla odróżnienie doładowania wykupionego przez klienta od doładowania otrzymanego w prezencie od firmy. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy wydawany jest ekarnet na okaziciela jako bonus dla gości hotelowych (możliwość wykorzystania pewnej puli punktów na wejście na basen, zabieg kosmetyczny, siłownię itp.) lub klient posiadający już karnet otrzymuje nagrodę za polecenie nowego klienta. Doładowanie przeprowadza się po wprowadzeniu numeru karnetu przyciskiem 'Bonus', podając liczbę punktów oraz datę ważności w identyczny sposób jak dla normalnego doładowania Pobranie ZDEFINIOWANEJ liczby punktów za usługę. Po dokonaniu odczytu karnetu czytnikiem lub wprowadzeniu ważnego kodu, wyświetlane są dane e-karnetu wraz z jego bieżącym saldem punktowym. Jednocześnie podświetlone zostają przyciski umożliwiające pobranie punktów za określoną usługę. W przypadku salda zerowego lub upływu terminu ważności karnetu, okienko 'Saldo' lub 'Ważny do' zabarwiają się na kolor czerwony i wszystkie przyciski usług zostają zablokowane. Pobranie opłaty polega na wciśnięciu właściwego przycisku - przez ok. 5 sekund wyświetlany jest komunikat będący podsumowaniem transakcji, która zostaje zapamiętana w bazie danych systemu, a saldo jest pomniejszone o zdefiniowaną kwotę punktów. W przypadku karnetów OPEN, po wyświetleniu tekstu OPEN w okienku Saldo, niemożliwe jest pobranie punktów lub doładowanie - kontrolowana jest wyłącznie ważność karnetu. Po przekroczeniu terminu okienko Ważny do zabarwia się na czerwono, co oznacza konieczność doładowania lub zwrotu karnetu.

11 4.6. Pobranie DOWOLNEJ liczby punktów za usługę. Po dokonaniu odczytu karnetu czytnikiem lub wprowadzeniu ważnego kodu, wyświetlane są dane e-karnetu wraz z jego bieżącym saldem punktowym. Jednocześnie podświetlone zostają przyciski umożliwiające pobranie punktów za określoną usługę. W przypadku salda zerowego lub upływu terminu ważności karnetu, okienko 'Saldo' lub 'Ważny do' zabarwiają się na kolor czerwony i wszystkie przyciski usług zostają zablokowane. Pobranie DOWOLNEJ opłaty polega na wciśnięciu przycisku 'Zmienna kwota operacji' - pojawia się okienko dialogowe, gdzie należy wprowadzić liczbę punktów z zakresu oraz opcjonalnie nazwę transakcji (domyślnie jest to 'Transakcja zmienna') i potwierdzić przyciskiem 'Zapisz' lub klawiszem ENTER. Jeżeli podana została liczba punktów mniejsza od aktualnego salda klienta, przez ok. 5 sekund wyświetlany jest komunikat będący podsumowaniem transakcji 'Transakcja zmienna', która zostaje zapamiętana w bazie danych systemu, a saldo jest pomniejszone o wprowadzoną liczbę punktów. W przypadku gdy podana z zakresu liczba punktów do pobrania przekracza saldo klienta, operacja jest anulowana o czym informuje stosowny komunikat Transakcje z rejestracją czasu pobytu klienta. Aplikacja e-karnet umożliwia włączenie rejestracji czasu korzystania klienta z usługi i naliczenie opłaty proporcjonalnie do wykorzystanego czasu - zdefiniowane kwoty transakcji na przyciskach z symbolem zegara traktowane są wówczas jako należność za 60 minut. W celu przeprowadzenia transakcji czasowej, po odczycie karnetu klienta, przyciskiem Start należy włączyć timer. Jeżeli zaznaczona została opcja w menu Konfiguracja->Auto-timer, timer zostanie uruchomiony automatycznie (ale tylko gdy saldo jest niezerowe oraz ważna data karnetu). Przy wyjściu klienta i ponownym odczycie karnetu (timer jest aktywny) należy wybrać właściwy przycisk z symbolem zegara, w celu pobrania należności. Po zatwierdzeniu transakcji wskazanie timera zostaje automatycznie wyzerowane. Jednocześnie może pracować nieograniczona liczba timerów dla wybranych klientów - timery wskazują godziny i minuty: Pobranie opłaty z rejestracją czasu każdorazowo wymaga akceptacji operatora systemu:

12 UWAGI: w przypadku przypadkowego zamknięcia aplikacji z aktywnymi (nie rozliczonymi) timerami, po starcie pojawia się komunikat z zapytaniem o odtworzenie stanu timerów - ma to oczywiście sens tylko wtedy, gdy ponowne uruchomienie aplikacji nastąpi wkrótce po jej zamknięciu. Podgląd aktywnych timerów możliwy jest na zakładce 'Timery' rozliczenia czasowe są NIEDOSTĘPNE dla posiadaczy karnetów OPEN, w przypadku karnetów VIP możliwe są rozliczenia czasowe, ale wyłacznie po świadomym, ręcznie uruchomionym timerze (zablokowana jest opcja autostartu), niezależnie od trybu zawsze możliwe jest zatrzymanie timera (Stop), ponowne jego włączenie (kontynuacja - Start) lub wyzerowanie wskazania (Zeruj) Wycofanie pomyłkowej transakcji. Przez cały czas po odczytaniu lub wprowadzeniu kodu karnetu (dopóki jego dane nie zostaną wyzerowane przyciskiem 'Zeruj odczyt' lub przez wczytanie kolejnego karnetu) możliwe jest wycofanie dokonanej pomyłkowo transakcji, zarówno doładowania jak i pobrania punktów za usługę - przyciskiem Cofnij. Wciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie komunikatu potwierdzającego anulowanie, a w bazie danych systemu zostaje odtworzone poprzednie saldo klienta. W przypadku anulowania doładowania (bonusu), odtworzony zostaje również pierwotny okres ważności karnetu ZEROWANIE salda e-karnetu. Zerowanie salda e-karnetu wykonuje się, gdy karnet utracił już ważność, a pozostały na nim nie wykorzystane punkty (operację wykonuje się zwykle przed doładowaniem karnetu na kolejny okres, aby utracone punkty nie przechodziły do aktualnych rozliczeń). Wciśnięcie przycisku 'Zerowanie salda' po dokonaniu odczytu e-karnetu powoduje odjęcie liczby punktów równej wysokości salda klienta. UWAGA: w odróżnieniu od operacji 'Zwrot karnetu', zerowanie salda pozostawia historię transakcji i wszystkie istniejące wpisy dotyczące posiadacza karnetu.

13 4.10. Zwrot karnetu. Zwrot karnetu przez klienta dokonywany jest na życzenie klienta zazwyczaj po wykorzystaniu opłaconego salda punktowego. W przypadku jeżeli saldo nie jest wyzerowane, należy pamiętać, że operacja zwrotu nie tylko nieodwracalnie kasuje karnet w systemie (po ponownym odczycie jest on traktowany jako nowy, niezarejestrowany) ale usuwa również historię transakcji - nie ma zatem żadnej możliwości dochodzenia utraconych punktów po dokonaniu zwrotu. Z tego powodu nie jest zalecane usuwanie karnetów z niezerowym saldem tylko ze względu na upłynięcie terminu ważności, bez kontaktu z klientem i bez fizycznego zwrotu karnetu - pozostawienie w systemie nawet nieaktywnego karnetu, umożliwia w oparciu o historię transakcji oddalenie ewentualnych roszczeń klienta, który nie dokonał doładowania w określonym terminie. Dokonanie zwrotu wymaga dokonania odczytu karnetu lub wprowadzenia jego kodu z klawiatury, a następnie wybraniu przycisku Zwrot karnetu. W okienku dialogowym możliwe jest wybranie opcji usunięcia karnetu z systemu bez usuwania zarezerwowanych terminów oraz adnotacji - domyślnie jednak powinny zostać usunięte. Potwierdzenie przyciskiem 'Usuń' skutkuje NIEODWRACALNYM usunięciem karnetu i jego transakcji z systemu od tej chwili jest on traktowany jako całkowicie nowy karnet i może być wydany kolejnemu klientowi.

14 5. DODATKOWE FUNKCJE OBSŁUGI E-KARNETÓW Lista karnetów w systemie. Pomocniczą funkcją aplikacji e-karnet jest możliwość przeglądu wszystkich zarejestrowanych w systemie karnetów, wraz z datą ważności, bieżącym saldem punktów oraz danymi posiadacza. Lista karnetów wyświetlana jest po wybraniu zakładki Karnety - zieloną ikoną oznaczone są karnety z ważnym terminem, żółto-zieloną ikoną ważne karnety OPEN bez limitu usług, pomarańczowo-zieloną karnety VIP, czerwoną karnety już nieważne. Poprzez naciśnięcie lewym przyciskiem myszy nagłówka kolumny, możliwe jest posortowanie karnetów według ich numeru, daty ważności, salda oraz nazwisk posiadaczy - aktualnie wybraną do sortowania kolumnę wskazuje czerwona strzałka (domyślne sortowanie odbywa się według numerów karnetów). Zestawienie umożliwia nie tylko przegląd zarejestrowanych karnetów, ale również dostarcza cennej informacji w postaci ogólnego salda punktów na wszystkich ważnych karnetach - łączne ich saldo jest miarą kredytowania firmy poprzez sprzedane karnety i pobrane przedpłaty, a zarazem określa istniejące i jeszcze nie zrealizowane zobowiązania w zakresie usług dla klientów. Dodatkową funkcją listy karnetów jest możliwość zaznaczenia przyciskiem myszy wybranego wiersza tabeli, co powoduje wprowadzenie jego danych w sposób całkowicie równoważny odczytowi karnetu czytnikiem lub wprowadzeniu kodu z klawiatury - możliwa jest więc analiza transakcji oraz terminarza i adnotacji dla zaznaczonego karnetu bez dokonywania odczytu.

15 Możliwe jest również wyszukiwanie (filtrowanie) zestawienia klientów poprzez wpisanie frazy tekstowej do pola Filtr i wciśniecie przycisku Filtruj - w poniższym przykładzie wyświetlane są wszystkie pozycje zawierające tekst 'Kowal'. Powrót do pełnej listy następuje po wciśnięciu przycisku 'Usuń filtr'.

16 5.2. Przegląd historii transakcji. W celu przedstawienia historii transakcji karnetu należy dokonać jego odczytu czytnikiem, wprowadzić jego kod z klawiatury lub zaznaczyć właściwy wiersz przyciskiem myszy w tabeli Karnety, a następnie przejść do zakładki Transakcje. Zestawienie transakcji ma charakter informacyjny i pomocniczy - może być wykorzystywane w przypadku wątpliwości co do prawidłowego wprowadzenia transakcji lub uzasadnienia klientowi stanu salda jego karnetu.

17 6. TERMINARZ. Terminarz jest niezwykle zaawansowanym technologicznie modułem aplikacji E-KARNET, umożliwiającym w sposób graficzny dokonywanie rezerwacji oraz planowanie zajęć zarówno dla pojedynczych klientów, jak i grup osób. Przejście do zakładki Terminarz następuje po wybraniu przycisku Terminarz - domyślnym widokiem jest 3-dniowa tabela (począwszy od dnia bieżącego) o skali 15 minutowej. UWAGI: dane z dysku wczytywane są z twardego dysku komputera do terminarza przy uruchamianiu aplikacji i jednocześnie tworzona jest dzienna kopia bezpieczeństwa (system przechowuje kopie z kilku ostatnich dni), automatycznie usuwane są obiekty terminarza o dacie rozpoczęcia starszej niż 30 dni!!! 6.1. Dostosowanie widoku terminarza. W celu zmiany rozdzielczości terminarza (domyślnie15-minut), należy: uruchomić prawym przyciskiem myszy menu kontekstowe, wybrać właściwą pozycję 'Skala czasu' -> '1 godzina' / '30 minut' / '15 minut' i wcisnąć przycisk myszy, Przesunięcie w linii pionowej w skali czasu możliwe jest za pomocą paska przesuwu w prawej części kontrolki terminarza - zalecane jest jednak stosowanie myszy z kółkiem przewijania.

18 6.2. Wybór zakresu dni wyświetlanych w terminarzu. Wyboru dni dla terminarz dokonuje się w kontrolce kalendarza, w lewym dolnym rogu terminarza. Możliwe są 3 zasadnicze opcje wyświetlania: szczegółowy dla pojedynczego dnia - na kalendarzu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy wybrany dzień, dokładny dla 2..7 dni - należy wcisnąć lewy przycisk myszy na wybranym dniu i przeciągnąć w linii poziomej o kilka następnych, po czym zwolnić przycisk - zaznaczenie zabarwione zostaje na kolor pomarańczowy, skrócony do 30 dni - w analogiczny sposób należy zaznaczyć w kalendarzu więcej niż 7 dni, lecz w obrębie jednego miesiąca. Ze względu na niewielką rozdzielczość w tym widoku, szczególnie pomocny jest dymek podpowiedzi, który po umieszczeniu kursora myszy nad wybranym obiektem wyświetla pełną nazwę zajęć wraz z datą i godziną rozpoczęcia Tworzenie nowego obiektu w terminarzu. W celu dokonania rezerwacji lub zaplanowania zajęć, należy stworzyć w terminarzu nowy obiekt - w wybranym miejscu (dzień, godzina rozpoczęcia) należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Obiekt po utworzeniu przechodzi automatycznie do trybu edycji nazwy - należy wpisać krótki tytuł zajęć i kliknąć myszą poza obiektem (lub wcisnąć klawisz ENTER). Pierwszą czynnością po utworzeniu obiektu jest dostosowanie długości zajęć do skali czasu poprzez odpowiednie jego rozciągnięcie w linii pionowej lub całkowite przesunięcie obiektu (także w linii poziomej, na inny dzień). W tym celu należy: kliknąć lewym przyciskiem myszy obiekt i zwolnić przycisk - obiekt jest zaznaczony, o czym świadczą dwa uchwyty w dolnej i górnej jego części, w celu rozciągnięcia obiektu przesunąć mysz nad uchwyt, wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy i przesunąć w skali czasu, zwolnić przycisk, w celu przesunięcia przesunąć mysz nad górną część obiektu (nad nazwą), wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy i przesunąć w wybrane miejsce, zwolnić przycisk,

19 Uwaga: obiekt można tworzyć nawet w dniu i godzinie, gdzie już istnieje inny przez dwukrotne kliknięcie z prawej strony zaraz za istniejącym obiektem. Możliwe jest również przesuniecie obiektu w całości lub części na już zajętą pozycję. Kolejną czynnością po utworzeniu obiektu, jest nadanie mu rozpoznawalnych cech - koloru i opcjonalnie faktury. Możliwe jest w ten sposób łatwe rozróżnienie zajęć prowadzonych w kilku różnych salach lub przez kilku instruktorów. W tym celu należy zaznaczyć obiekt prawym przyciskiem myszy i z otwartego menu kontekstowego wybrać żądany kolor oraz fakturę.

20 Usunięcia obiektu można dokonać po jego zaznaczeniu i wciśnięciu przycisku DELETE lub z menu kontekstowego rozwijanego prawym przyciskiem myszy na obiekcie - 'Usuń'. Menu kontekstowe umożliwia również edycję nazwy obiektu - opcja 'Edytuj opis'. Po utworzeniu nowego obiektu, jego modyfikacji, przeniesieniu, zmianie opisu lub zmianie przypisanych do zajęć klientów przycisk 'Zapisz zmiany w kalendarzu' zmienia kolor na czerwony, informując o konieczności zapisania modyfikacji danych terminarza Dopisywanie klientów (rezerwacja) do zaplanowanych zajęć. Do każdego utworzonego w terminarzu obiektu można przyporządkować dowolną liczbę uczestników, przez ręczne wpisanie ich danych personalnych (wraz z telefonem kontaktowym) lub dodanie numeru e-karnetu. W celu edycji listy uczestników, należy zaznaczyć obiekt przez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy - w okienku w prawym dolnym rogu pojawia się nazwa zajęć i godzina rozpoczęcia (niemożliwe do edycji!), a poniżej lista uczestników lub puste pole w przypadku nowego obiektu. Po wstawieniu kursora myszą, można wpisać (lub usunąć) dowolny tekst, który zostanie przyporządkowany do obiektu w terminarzu. Tekst zostanie zapisany i edycja zakończona w momencie kliknięcia myszą poza polem edycyjnym. Inną możliwością dodania uczestnika jest odczyt jego e-karnetu czytnikiem (uwaga - należy wstawić kursor myszy do pola odczytu aby sygnalizowało zielonym kolorem gotowość!) - dane klienta utrzymywane są w kontrolce odczytu aż do wyzerowania przyciskiem (lub odczytu kolejnego karnetu) i wtedy należy w terminarzu wybrać i zaznaczyć istniejący obiekt (lub utworzyć i zaznaczyć nowy), a następnie przesunąć kursor myszy nad pole edycji i prawym przyciskiem myszy otworzyć menu kontekstowe - po wybraniu jedynej pozycji 'Dodaj E-KARNET', numer karnetu oraz dane posiadacza zostaną automatycznie dodane do listy uczestników. Po modyfikacji listy uczestników poprzez automatyczne dodanie e-karnetu lub ręczne wpisanie (usunięcie) danych do pola edycyjnego należy zapisać zmiany przyciskiem Zapisz zmiany w kalendarzu.

21 6.5. Wyszukiwanie zaplanowanych zajęć dla klienta. Terminarz umożliwia wyszukanie wszystkich zajęć dla wybranej osoby, przez wpisanie jej danych do pola tekstowego i wciśnięcia przycisku Szukaj (lub klawisza ENTER). Możliwe jest wyszukiwanie danych przez wpisanie nazwiska (imienia) osoby lub numeru e-karnetu. Aby zapewnić jednakowy rezultat wyszukiwania w obu przypadkach, zalecane jest w przypadku ręcznego wprowadzania osób dla wybranych zajęć stosowanie zarówno nazwiska (imienia) jak i numeru karnetu (jak w przypadku automatycznego dodawania). Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na jedną z znalezionych pozycji powoduje automatyczne przejście do tego dnia w kalendarzu i po zaznaczeniu właściwego obiektu, możliwe jest na przykład usunięcie uczestnika z wybranych zajęć w polu edycyjnym pod przyciskiem Zapisz zmiany w kalendarzu. Przejście do terminarza po uprzednim dokonaniu odczytu e-karnetu czytnikiem (lub zaznaczeniu e-karnetu w zakładce Karnety) powoduje automatyczne wprowadzenie numeru e-karnetu oraz nazwiska i imienia posiadzacza i wyszukanie wszystkich dotyczących go terminów - tym razem rezultat zawiera wyniki dwóch niezależnych wyszukiwań - po numerze e-karnetu oraz po nazwisku i imieniu. Możliwe jest również przy otwartym terminarzu dokonanie odczytu kodu e-karnetu (po wstawieniu kursora do pola odczytu - musi być zielone!) lub wprowadzenie jego numeru z klawiatury (ENTER) - aplikacja równiez automatycznie przeprowadzi wyszukiwanie. Definiując kryteria wyszukiwania należy pamiętać, że wprowadzając NIEjednoznaczne dane otrzymamy również NIEjednoznaczne rezultaty - np. po wprowadzeniu nazwiska Kowalski, zostaną znalezione terminy dla wszystkich Kowalskich w systemie.

22 6.6. Kopiowanie wybranych zajęć na kolejne tygodnie. Terminarz umożliwia skopiowanie wybranych zajęć na 1...4,8 kolejnych tygodni (ten sam dzień tygodnia), co jest szczególnie cenne przy powtarzalnych zajęciach grupowych (uczestnicy również są kopiowani). W tym celu należy lewym przyciskiem myszy zaznaczyć zajęcia, a następnie prawym przyciskiem rozwinąć menu kontekstowe i wybrać Kopiuj->x1 (...x2...x8). Po skopiowaniu należy zapisać zmiany przyciskiem Zapisz.

23 7. ADNOTACJE. Zakładka 'Adnotacje' umożliwia nie tylko wprowadzanie uwag, komentarzy i uzupełniających danych personalnych związanych z konkretnym karnetem, ale również prowadzenie kompletnej kartoteki danego klienta z wykazem zabiegów (treningów), przebiegu wizyt, zaleceń itp. Po dokonaniu odczytu e-karnetu, wprowadzeniu jego numeru z klawiatury lub zaznaczeniu pozycji w zakładce 'Karnety' i wyświetleniu danych zarejestrowanego karnetu w kontrolce, przejście do zakładki 'Adnotacje' automatycznie otwiera plik elektronicznego notatnika (o ile został założony dla tego karnetu), wyświetlając wprowadzone dane. Jeżeli pole edycyjne jest puste, oznacza to brak adnotacji dla wybranego e-karnetu. W obu powyższych sytuacjach, po wstawieniu kursora myszy do pola edycyjnego, możliwe jest wpisanie dowolnego tekstu, a następnie jego zapisanie przyciskiem 'Zapisz adnotacje'

24 8. STATYSTYKI. Aplikacja E-karnet.net umożliwia sporządzanie statystyk wszystkich przeprowadzonych transakcji oraz doładowań (bonusów) w wybranym okresie czasu, w obrębie jednego miesiąca. Po wejściu do zakładki Statystyki należy wybrać przedział czasu 'Od dnia' do 'Do dnia' i wcisnąć przycisk Statystyki. UWAGA: statystyki NIE obejmują transakcji z liczbą punktów 9999 zarezerwowanych dla karnetów OPEN oraz zwrotów karnetów (uwzględniane jest zerowanie salda jako oddzielna transakcja). Dodatkową możliwością jest sporządzanie statystyk GRUPOWYCH - w przypadku zdefiniowania nazw transakcji na przyciskach z pierwszą cyfrą 1...9, następnie kropką i nazwą, wszystkie transakcje rozpoczynające się np. od cyfry 1, sumowane są do Grupy 1:

25 Istnieje również możliwość eksportu wykonanych dla podanego przedziału czasu statystyk do pliku w formacie arkusza kalkulacyjnego 'Excel' - 'C:\E-LOG\STATYSTYKI' - plik posiada nazwę związaną z podanymi datami 'od dnia' i 'do dnia'. Pliki można odczytywać programem Microsoft Office Excel lub bezpłatnym pakietem biurowym Open Office jeżeli po otwarciu pliku pojawi się zapytanie o format importu danych do arkusza kalkulacyjnego, należy wybrać 'Unicode', OK. W ostateczności pliki można również odczytać za pomocą Notatnika systemu Windows.

26 Aplikacja umożliwia bezpośrednie wysłanie a do wybranej osoby lub grupy osób wykorzystując domyślny program pocztowy (zalecany program to Outlook lub jego odpowiednik w nowszych systemach operacyjnych). Konieczne jest wypełnienie pola 'Własny ', na który wysyłane jest potwierdzenie wiadomości. Adresy mailowe adresatów umieszczane są automatycznie w polu BCC, co uniemożliwia podgląd pozostałych adresów w przypadku wysyłania a do grupy odbiorców (max. 25 osób jednorazowo). Zakładka umożliwia dodatkowo filtrowanie listy klientów i nie wyświetla klientów bez podanego adresu mailowego. W celu wysłania a należy wpisać własny adres (o ile nie został już zapamiętany i zasugerowany), wpisać temat maila i wybrać przyciskiem myszy odbiorcę - po wciśnięciu przycisku nastąpi uruchomienie domyślnego programu pocztowego i po wpisaniu informacji możliwe jest wysłanie maila.

27 Możliwe jest zaznaczenie do 20 odbiorców mailowych jednocześnie - według standardu systemu Windows, poprzez przytrzymanie przycisku Ctrl i klikanie przyciskiem myszy na kolejne wybrane pozycje lub zaznaczenie pierwszej pozycji myszką, a następnie przytrzymując wciśnięty Shift, strzałką w dół kolejne pozycje. Utworzony w ten sposób mail będzie zawierać adresy klientów oddzielone średnikami w polu BCC, co oznacza, że żaden inny adres nie będzie widoczny dla adresata niż jego własny, a potwierdzenie zostanie przesłane na adres nadawcy.

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X

Gastro POS. Instrukcja użytkownika. Wersja 2012.x.FR0X Gastro POS Instrukcja użytkownika Wersja 2012.x.FR0X SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo