Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1)."

Transkrypt

1 Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). UWAGA - WYMAGANIA PODSTAWOWE: Aplikacja 'E-KARNET.NET' przeznaczona jest do pracy w systemach operacyjnych firmy Microsoft: 'Windows 7' lub 'Windows 8'. Użytkowanie oprogramowania na systemach Windows XP wymaga zainstalowania środowiska.net Framework w wersji conajmniej 3.0. Instalacji NET 3.0 można dokonać bezpośrednio ze strony firmy Microsoft (UWAGA MB!!!): Minimalna rozdzielczość monitora: 1280x800 pixeli. Dodatkowy dysk Pen-Drive (min. 1 GB) dla kopii bezpieczeństwa. Data w systemie operacyjnym musi być zgodna ze standardem dla języka polskiego: RRRR-MM-dd (np ). Stosowanie innego formatu daty lub przeniesienie danych na komputer z innym formatem może spowodować uszkodzenie danych! UWAGI DO WERSJI DEMO: Oprogramowanie w wersji demonstracyjnej jest w pełni funkcjonalną wersją, umożliwiającą pełne przetestowanie aplikacji - ponieważ możliwe jest wprowadzanie cyfrowych kodów wprost z klawiatury, aplikacja funkcjonuje prawidłowo również bez czytników kodu kreskowego lub zbliżeniowych RFID. możliwe jest wprowadzenie do 30 karnetów, odczyt karnetu bez czytnika poprzez wpisanie numeru do pola odczytu z klawiatury i ENTER, timer minutowy przyśpieszony 10-krotnie dla celów demonstracyjnych, brak kopii zapasowych, niemożliwe zapisanie własnego terminarza (przy starcie wczytywany jest terminarz demo) wyłączony serwer sieciowy, wbudowane konto użytkownika 'user' wyświetlanie demonstracyjnych zdjęć klientów z własnego katalogu demo, jeśli nie zostaną wprowadzone własne zdjęcia do katalogu C:\E-FOTO.

2 1. UWAGI OGÓLNE. aplikacja pracuje z karnetami o cyfrowym identyfikatorze klienta, z kodem kreskowym w standardzie obsługiwanym przez czytnik (zalecany standard 'CODE39' o szerokości minimum 40 mm dla 8 cyfr). wprowadzanie numeru karnetu czytnikiem kodu kreskowego następuje automatycznie po zbliżeniu karty do czytnika, NIEZALEŻNIE od uruchomienia aplikacji (czytnik traktowany jest w komputerze jak klawiatura). Z tego względu przed odczytem karnetu należy zwrócić uwagę, aby pole wprowadzania miało kolor ZIELONY (gotowość) - w razie potrzeby należy tam wstawić kursor myszką. wprowadzanie kodu e-karnetu (4..13 cyfr) z klawiatury wymaga wciśnięcia przycisku ENTER po wprowadzeniu cyfr. aby zapewnić ochronę zapisywanych danych w przypadku utraty zasilania komputera zaleca się stosowanie laptopów lub zasilaczy UPS dla komputerów stacjonarnych. aplikacja w pełnej wersji obsługuje do 2 tysięcy klientów. BEZWZGLĘDNIE należy stosować zewnętrzny Pen-Drive dla kopii bezpieczeństwa!!! aplikacji można używać wyłącznie na koncie systemu Windows, na którym została zainstalowana (z uprawnieniami administratora) - na innych kontach (generalnie w Windows 7) może zostać zablokowany dostęp do bazy danych! 2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie E-KARNET.NET instaluje się na komputerze w punkcie obsługi klientów, uruchamiając dostarczony plik instalacyjny w trybie 'Uruchom jako Administrator'. W przypadku systemu Windows XP należy PRZED instalacją E-KARNET.NET zainstalować środowiska.net w wersji 3.0 lub wyższej. 3. PRZYGOTOWANIE SYSTEMU DO PRACY Pierwszy start aplikacji. Aplikacja dostarczana na płycie CD posiada wbudowaną z 21-dniową licencją tymczasową (rozruchową), umożliwiającą rozpoczęcie jej użytkowania przed uzyskaniem właściwego klucza licencyjnego. Po starcie wyświetlana jest informacja o terminie ważności licencji: UWAGA: licencja rozruchowa jest aktywowana TYLKO przy pierwszej instalacji aplikacji na komputerze. Po zaakceptowaniu komunikatu, pojawia się okno logowania do systemu - aby umożliwić pracę z aplikacją, posiada ona wbudowane konto startowe dla użytkownika 'user' - należy zaakceptować hasło przyciskiem OK lub klawiszem ENTER. W późniejszym terminie konto powinno zostać usunięte przez administratora i zastąpione rzeczywistymi kontami użytkowników systemu.

3 3.2. Instrukcja obsługi aplikacji. W trakcie użytkowania aplikacji E-KARNET.NET zawsze istnieje możliwość wglądu do instrukcji obsługi - w tym celu wystarczy wybrać w menu Instrukcja. Otwarcie pliku instrukcji wymaga zainstalowania na komputerze aplikacji Acrobat Reader (obsługa formatu '.pdf'). 3.3 Wprowadzenie klucza licencyjnego. Komunikat o terminie ważności licencji wyświetlany jest, gdy do jej zakończenia pozostaje nie więcej niż 30 dni - w tym czasie użytkownik musi uzyskać klucz licencyjny (lub go zaktualizować), aby zapewnić dalsze funkcjonowanie oprogramowania. UWAGA: klucz licencyjny jest ściśle związany z konkretnym komputerem i nie działa na innym sprzęcie. Dlatego oprogramowanie należy zainstalować na docelowym komputerze i dopiero wtedy przeprowadzić poniższe kroki w celu uzyskania klucza. Klucz ze względu na swoją długość dostarczany jest WYŁĄCZNIE drogą ową. Oprogramowanie E-KARNET.NET objęte jest licencjonowaniem czasowym (klucze na 1 rok), co wymaga okresowej aktualizacji klucza, aby zapewnić działanie oprogramowania. w menu aplikacji wybrać Licencja, wyświetloną sygnaturę UNIKALNĄ dla każdego komputera należy skopiować i przesłać mailem do dostawcy oprogramowania, po otrzymaniu klucza ponownie otworzyć okno dialogowe Licencja i skopiować otrzymany klucz (uwaga na ewentualne spacje, które skopiowane wraz z kluczem mogą zmienić jego wartość), wprowadzenie błędnego klucza sygnalizowane jest komunikatem, prawidłowy klucz powoduje wyświetlenie w pasku tytułowym aplikacji pozostałej do końca licencji czasowej liczby dni. w oknie dialogowym Licencja wyświetlane są dodatkowe informacje o licencji.

4 3.4. Kopie zapasowe danych. Ze względu na prowadzenie rozliczeń finansowych z klientami i możliwość utraty danych w razie awarii twardego dysku komputera lub zainfekowania komputera wirusem, BEZWZGLĘDNIE KONIECZNE jest podanie lokalizacji dla kopii zapasowej na dołączonym do portu USB Pen Drive - ze względu na kompresję danych wystarczająca jest pojemność 1GB (dla dwóch tysięcy klientów). w menu aplikacji wybrać Konfiguracja>Kopia danych, z rozwijanej listy dostępnych w komputerze dysków wybrać literę odpowiadającą zewnętrznemu urządzeniu Pen Drive, zapisać konfigurację przyciskiem Zapisz. Przy każdym zapisie danych (transakcje, klienci, terminarz oraz adnotacje), sporządzane są dodatkowo dwie kopie: w katalogu 'C:\E-KOPIA\' oraz katalogu '...:\E-KOPIA\' na wybranym dysku zewnętrznym. O właściwym ustawieniu dysku zewnętrznego Pen Drive oraz poprawnym zapisie kopii informuje zielony kolor kontrolki 'Kopia' po zapisie transakcji. Żółty kolor informuje, że zapis kopii był co prawda prawidłowy, ale wybrany został dysk C:\ zamiast zewnętrznego, natomiast czerwony jest sygnałem, że albo dysk zewnętrzny nie został zdefiniowany, albo próba zapisu była nieudana (np. omyłkowo usunięty Pen Drive). Dodatkowo, w momencie startu aplikacja wykonuje kopie dzienne baz danych, które przechowywane są do 90 dni wstecz, stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie. W razie nieodwracalnej awarii komputera, sporządzone kopie danych umożliwiają odtworzenie wszystkich zapisów w terminarzu, adnotacjach oraz zarejestrowanych w systemie e-karnetów wraz z ich saldem i terminem ważności i pełnym zestawem transakcji. UWAGI: aplikacja po każdym uruchomieniu sprawdza i informuje użytkownika, czy został zadeklarowany zewnętrzny dysk (pendrive) na kopie zapasowe, inny niż domyślny C:\ jeśli pendrive jest zadeklarowany, aplikacja sprawdza czy jest on fizycznie obecny Konta użytkowników. Ze względu na dokonywanie rozliczeń finansowych, aplikacja jest chroniona przed nieautoryzowanym dostępem jej obsługa możliwa jest tylko po podaniu hasła przy starcie programu. Ustawienie haseł dla użytkowników możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się na jedno, specjalne konto ADMINISTRATORA systemu - hasło do tego konta dostarczane jest wraz z pierwszym kluczem licencyjnym. UWAGA: konto administratora może być wykorzystane WYŁĄCZNIE do jednorazowego utworzenia haseł roboczych zarówno dla personelu, jak i właściciela (administratora). W celu utworzenia kont roboczych należy przy starcie aplikacji podać hasło administratora, a następnie z zakładki Konfiguracja wybrać Administrator. Po otwarciu okna dialogowego widoczne są dwa pre-definiowane hasła robocze: 'user' oraz hasło dla systemu sieciowego 'netuser', nieistotne dla pracy jednostanowiskowej.

5 W lewym polu edycji należy usunąć hasło 'user' i wpisać żądaną (maksymalnie 10) liczbę haseł dla użytkowników programu. Hasła nie mogą zawierać polskich liter i muszą różnić się pierwszą literą: Po zapisaniu kont użytkowników należy zamknąć aplikację i po ponownym uruchomieniu zalogować się na jedno z wprowadzonych haseł Dziennik transakcji. Dziennik transakcji nie jest elementem koniecznym do codziennego użytkowania systemu, lecz może być bardzo pomocny w sytuacjach wątpliwości co do historii transakcji lub awarii systemu spowodowanych nieprzewidzianymi błędami systemu operacyjnego. Dziennik zawiera kilka plików tekstowych w folderze 'C:\E-LOG\DZIENNIK', w których oprócz ewentualnych usterek, zapisywane są wszystkie dokonywane transakcje - pojemność dziennika pozwala na zapamiętanie kilku tysięcy ostatnich transakcji. Każdy wpis informacyjny oprócz danych o transakcji i dokładnej dacie i czasie jej przeprowadzenia, zawiera nazwę komputera i konta w systemie operacyjnym oraz pierwszą literę hasła operatora, co umożliwia identyfikację osoby dokonującej transakcji: :25:22,765 INFO :25:28,421 INFO :25:39,531 INFO :25:50,140 INFO - DELL\Administrator - u*** - Klient 0002, Saldo 0, Transakcja Doladowanie, Kwota +100, Saldo 100, Waznosc DELL\Administrator - u*** - Klient 0002, Saldo 100, Transakcja ANULOWANO: Doladowanie, Kwota -100, Saldo 0 DELL\Administrator - u*** - Klient 0002, Saldo 0, Transakcja Doladowanie, Kwota +80, Saldo 80, Waznosc DELL\Administrator - u*** - Klient 0002, Saldo 80, Transakcja Basen, Kwota -25, Saldo 55

6 3.7. Kopie listy klientów w Excelu. Podobnie jak w przypadku dziennika transakcji, kopie pełnych danych o klientach (dane personalne, kwota salda punktowego) mogą być pomocne w przypadku konieczności odtworzenia danych, bez użycia aplikacji E-KARNET.NET. Kopie w formacie arkusza kalkulacyjnego 'Excel' sporządzane są raz dziennie w katalogu 'C:\E-LOG\KLIENCI' system przechowuje 100 ostatnich plików co umożliwia wgląd w dane do 3 miesięcy wstecz. Pliki można odczytywać programem Microsoft Office Excel lub bezpłatnym pakietem biurowym Open Office - jeżeli po otwarciu pliku pojawi się zapytanie o format importu danych do arkusza kalkulacyjnego, należy wybrać 'Unicode', OK. W ostateczności pliki można również odczytać za pomocą Notatnika systemu Windows Definicja rozliczeń. Definicja rozliczeń polega na przypisaniu przyciskom transakcji nazw oraz ilości punktów pobieranych za daną usługę. Możliwe są następujące tryby pracy systemu e-karnet.net: ABONAMENTOWY - najprostsze rozwiązanie pozwalające na sprzedaż klientom karnetów wielorazowego wstępu (zwykle 10-krotne). Doładowanie polega w takim przypadku na dodaniu 10 punktów, a każde skorzystanie z usługi powoduje odliczenie 1 punktu. PRE-PAID (PRZEDPŁATA) - znacząco bardziej zaawansowany i atrakcyjny dla klientów system rozliczeń, w którym klient sam wybiera dowolną kwotę punktów doładowania i może w dowolny sposób korzystać z kilku różnych usług - każda z nich ma niezależnie określoną liczbę punktów do odjęcia z konta klienta. Program umożliwia definicję do piętnastu różnych usług (niezależnie od transakcji ze zmienną kwotą). PRE-PAID Z REJESTRACJĄ CZASU - definicja rozliczeń jest identyczna jak wyżej. Różnica polega wyłącznie na tym, że jeśli włączona zostanie rejestracja czasu pobytu klienta, to zdefiniowana dla przycisku stawka traktowana jest jako należność za 60 minut usługi i pobierana opłata przeliczana jest proporcjonalnie do rzeczywistego czasu korzystania z usługi. PRE-PAID VIP - system pośredni pomiedzy OPEN a zwykłym pre-paid. Pozwala na wydanie karnetu z określonym terminem ważności oraz opcjonalnie określeniem kategorii podstawowej usługi, ale z dodatkową możliwością doładowywania i pobierania punktów za dodatkowe usługi, nie objęte opłatą tej kategorii VIP. OPEN (BEZ LIMITU) - karnety wydawane na nielimitowany zakres usług do końca terminu ważności nie wymagają definicji rozliczeń. Opcja Open ustawiana jest automatycznie w momencie doładowania dowolnego karnetu maksymalną umowną kwotą punktów Przejście do definicji rozliczeń wymaga wyzerowania odczytu karnetu przyciskiem 'Zeruj odczyt', a następnie naciśnięciu PRAWEGO przycisku myszy nad wybranym przyciskiem - pojawia się menu kontekstowe umożliwiające wpisanie nazwy usługi oraz liczby punktów. Jeżeli przycisk będzie używany do transakcji czasowych w oparciu o timer, należy dodatkowo zaznaczyć pole 'Operacje TIMER' - przycisk zostanie oznaczony symbolem zegara. Jeżeli przycisk pozostaje nie używany, należy wpisać 'Punkty transakcji' równe 0. Zatwierdzenie następuje przyciskiem Zapisz, który zamyka menu kontekstowe.

7 UWAGA: Przyciski oznaczone zegarem realizują rozliczenia proprocjonalnie do czasu wskazywanego przez timer, jeśli został on uruchomiony - jeśli timer jest nieaktywny, pobierana jest cała zdefiniowana kwota. Przyciski BEZ znaku zegara oraz przycisk 'Zmienna kwota operacji' NIGDY nie realizują transakcji proporcjonalnych do czasu - nawet gdy timer jest uruchomiony, pobierają cała zdefiniowaną kwotę. Umożliwia to pobieranie opłat za usługi lub towary dodatkowe (np. napoje) w trakcie pobytu klienta na zajęciach, nawet gdy aktywny jest jego timer (do rozliczenia usługi czasowj przy wyjściu - np. czasu pobytu na siłowni). 4. OBSŁUGA KLIENTA Wydanie nowego karnetu. Wczytanie czytnikiem lub ręczne wprowadzenie z klawiatury cyfrowego numeru karnetu (zakończonego ENTER w przypadku kodu z klawiatury) nie zarejestrowanego w systemie powoduje automatyczne przejście do opcji dodania nowego karnetu - wyświetlane jest okienko, w którym należy przypisać do karnetu dane osobowe posiadacza (obowiązkowo imię i nazwisko posiadacza lub adnotację 'na okaziciela'). Wpisanie danych osobowych posiadacza jest bardzo istotne w często spotykanych sytuacjach, gdy zapomina on karnetu lub breloka zbliżeniowego - możliwe jest wtedy zidentyfikowanie jego konta i przeprowadzenie transakcji nawet bez identyfikatora. Dodatkowo, możliwe jest wpisanie telefonu kontaktowego i a klienta, co ma szczególne znaczenie w przypadku prowadzenia terminarza (odwołanie lub przeniesienie zajęć). Możliwe jest również wybranie opcji 'Karnet VIP' oraz wpisanie kategorii, co spowoduje wyróżnienie tego karnetu jako opłaconego w zakresie usługi podstawowej (np. nielimitowane wejścia na siłownię do końca daty ważności). Akceptacja przyciskiem Zapisz rejestruje karnet w systemie z saldem 0. UWAGA: we wszystkich opcjach, nowy karnet ma ważność do dnia jego wydania - należy ją przedłużyć przez doładowanie!!!

8 OPCJA - dodanie zdjęcia klienta do nowego (lub już istniejacego) karnetu: W celu przypisania zdjęcia do wydanego karnetu, należy aparatem cyfrowym wykonać klientowi zdjęcie i w formacie '.JPG' skopiować do katalogu C:\E-FOTO. Następnie należy zmienić nazwę pliku zdjęcia na odpowiadający numerowi karnetu - np. '0001.JPG'. Aplikacja po każdorazowym wczytaniu numeru karnetu czytnikiem (lub z klawiatury) albo wybraniu z listy karnetów, wyświetla zdjęcie w panelu karnetu o ile istnieje plik z numerem karnetu w w/w katalogu. Opcja zdjęć jest szczególnie ważna przy wydawaniu karnetów typu VIP oraz OPEN, aby uniemożliwić korzystanie z usług wiecej niz jednej osobie Edycja danych posiadacza karnetu. Wczytanie czytnikiem lub ręczne wprowadzenie z klawiatury cyfrowego numeru karnetu (zakończonego ENTER w przypadku kodu z klawiatury) zarejestrowanego w systemie powoduje wyświetlenie jego danych pod kontrolką odczytu. W przypadku konieczności edycji danych posiadacza, należy przyciskiem Edytuj dane posiadacza otworzyć okno dialogowe - po wpisaniu nowych danych należy zapisać zmianę przyciskiem 'Zapisz'. UWAGA: we wszystkich przypadkach odczytu czytnikiem istniejących w systemie karnetów (lub wprowadzonych z klawiatury lub zaznaczonych w zakładce 'Karnety') dane klienta wyświetlane są w kontrolce odczytu aż do chwili wciśnięcia przycisku 'Zeruj odczyt'. Dopóki odczyt jest aktywny, przy wejściu na zakładki 'Transakcje', 'Adnotacje' lub 'Terminarz', aktualnie wyświetlany w kontrolce e-karnet traktowany jest jako domyślny i wyświetlane są dla niego zestawienia transakcji, zarezerwowane terminy lub otwierany jest plik adnotacji (o ile istnieje). Funkcja ta jest użyteczna nie tylko w przypadku błędnego wprowadzenia danych posiadacza (lub zmiany np. numeru telefonu lub a), ale umożliwia też łatwe przejście z e-karnetów wydanych na okaziciela jako bonusy, na e-karnety imienne, bez konieczności przeprowadzania operacji zwrotu i ponownego wydawania karnetu.

9 4.3. Doładowanie karnetu. Pierwszą czynnością po wydaniu nowego karnetu jest jego doładowanie liczbą punktów zależną od uiszczonej przez klienta opłaty (przy pierwszym doładowaniu pobierana jest również kaucja lub bezzwrotna opłata za wydany karnet). W systemie PRE-PAID, kolejne doładowanie może być przeprowadzone w dowolnym momencie i dowolną kwotą punktów. Przejście do funkcjonalności doładowania następuje w wyniku odczytu karnetu czytnikiem lub wprowadzenia z klawiatury ważnego (zarejestrowanego) kodu i wybrania przycisku Doładowanie na zakładce OPERACJE. Po wyświetleniu okienka dialogowego należy wpisać liczbę punktów doładowania oraz wybrać z listy rozwijanej okres ważności karnetu (pamiętany jest ostatnio używany jako domyślny) - możliwe jest również bezpośrednie wprowadzenie daty ważności karnetu, poprzez wybranie dnia z kontrolki kalendarza. Okres ważności jest powszechnie stosowanym w systemach pre-paidowym czynnikiem, mobilizującym klienta do systematycznego doładowywania karnetu, aby zachować jego ważność. W systemie e-karnet sygnalizowany jest upływ terminu ważności karnetu, ale decyzja dotycząca wyzerowania salda (utrata punktów) czy też umożliwienia klientowi doładowania zależy wyłącznie od reguł przyjętych przez użytkownika systemu. W przypadku wydawania przez firmę karnetów wielorazowych OPEN bez limitu usług (nieograniczone korzystanie do dnia ważności karnetu) właściwe ustawienie terminu ważności ma znaczenie zasadnicze - w pozycji liczba punktów należy wtedy wpisać maksymalną dozwoloną liczbę Karnet zostaje wtedy oznaczony w systemie jako OPEN i niemożliwe jest dalsze jego doładowywanie lub pobieranie punktów - kontroli podlega jedynie data ważności. Ponieważ dla karnetu OPEN domyślnie zablokowane jest jego doładowanie, aby przedłużyć klientowi ważność karnetu należy najpierw dokonać jego ZEROWANIA (przycisk 'Zerowanie salda'), a następnie doładować ponownie kwotą 9999 ustalając nowy termin ważności. W przypadku nowych karnetów 'VIP', zaraz po ich wydaniu, konieczne jest ich doładowanie w celu ustalenia terminu ważności - jeśli klient nie nabył dodatkowych punktów na inne usługi (nie objęte programem VIP), należy karnet doładować kwotą 0 punktów. Doładowanie zostaje zapisane po akceptacji przyciskiem 'Zapisz' lub klawiszem ENTER.

10 4.4. BONUS - szczególny rodzaj doładowania karnetu. Bonus jest szczególnym rodzajem doładowania, stosowanym dla odróżnienie doładowania wykupionego przez klienta od doładowania otrzymanego w prezencie od firmy. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy wydawany jest ekarnet na okaziciela jako bonus dla gości hotelowych (możliwość wykorzystania pewnej puli punktów na wejście na basen, zabieg kosmetyczny, siłownię itp.) lub klient posiadający już karnet otrzymuje nagrodę za polecenie nowego klienta. Doładowanie przeprowadza się po wprowadzeniu numeru karnetu przyciskiem 'Bonus', podając liczbę punktów oraz datę ważności w identyczny sposób jak dla normalnego doładowania Pobranie ZDEFINIOWANEJ liczby punktów za usługę. Po dokonaniu odczytu karnetu czytnikiem lub wprowadzeniu ważnego kodu, wyświetlane są dane e-karnetu wraz z jego bieżącym saldem punktowym. Jednocześnie podświetlone zostają przyciski umożliwiające pobranie punktów za określoną usługę. W przypadku salda zerowego lub upływu terminu ważności karnetu, okienko 'Saldo' lub 'Ważny do' zabarwiają się na kolor czerwony i wszystkie przyciski usług zostają zablokowane. Pobranie opłaty polega na wciśnięciu właściwego przycisku - przez ok. 5 sekund wyświetlany jest komunikat będący podsumowaniem transakcji, która zostaje zapamiętana w bazie danych systemu, a saldo jest pomniejszone o zdefiniowaną kwotę punktów. W przypadku karnetów OPEN, po wyświetleniu tekstu OPEN w okienku Saldo, niemożliwe jest pobranie punktów lub doładowanie - kontrolowana jest wyłącznie ważność karnetu. Po przekroczeniu terminu okienko Ważny do zabarwia się na czerwono, co oznacza konieczność doładowania lub zwrotu karnetu.

11 4.6. Pobranie DOWOLNEJ liczby punktów za usługę. Po dokonaniu odczytu karnetu czytnikiem lub wprowadzeniu ważnego kodu, wyświetlane są dane e-karnetu wraz z jego bieżącym saldem punktowym. Jednocześnie podświetlone zostają przyciski umożliwiające pobranie punktów za określoną usługę. W przypadku salda zerowego lub upływu terminu ważności karnetu, okienko 'Saldo' lub 'Ważny do' zabarwiają się na kolor czerwony i wszystkie przyciski usług zostają zablokowane. Pobranie DOWOLNEJ opłaty polega na wciśnięciu przycisku 'Zmienna kwota operacji' - pojawia się okienko dialogowe, gdzie należy wprowadzić liczbę punktów z zakresu oraz opcjonalnie nazwę transakcji (domyślnie jest to 'Transakcja zmienna') i potwierdzić przyciskiem 'Zapisz' lub klawiszem ENTER. Jeżeli podana została liczba punktów mniejsza od aktualnego salda klienta, przez ok. 5 sekund wyświetlany jest komunikat będący podsumowaniem transakcji 'Transakcja zmienna', która zostaje zapamiętana w bazie danych systemu, a saldo jest pomniejszone o wprowadzoną liczbę punktów. W przypadku gdy podana z zakresu liczba punktów do pobrania przekracza saldo klienta, operacja jest anulowana o czym informuje stosowny komunikat Transakcje z rejestracją czasu pobytu klienta. Aplikacja e-karnet umożliwia włączenie rejestracji czasu korzystania klienta z usługi i naliczenie opłaty proporcjonalnie do wykorzystanego czasu - zdefiniowane kwoty transakcji na przyciskach z symbolem zegara traktowane są wówczas jako należność za 60 minut. W celu przeprowadzenia transakcji czasowej, po odczycie karnetu klienta, przyciskiem Start należy włączyć timer. Jeżeli zaznaczona została opcja w menu Konfiguracja->Auto-timer, timer zostanie uruchomiony automatycznie (ale tylko gdy saldo jest niezerowe oraz ważna data karnetu). Przy wyjściu klienta i ponownym odczycie karnetu (timer jest aktywny) należy wybrać właściwy przycisk z symbolem zegara, w celu pobrania należności. Po zatwierdzeniu transakcji wskazanie timera zostaje automatycznie wyzerowane. Jednocześnie może pracować nieograniczona liczba timerów dla wybranych klientów - timery wskazują godziny i minuty: Pobranie opłaty z rejestracją czasu każdorazowo wymaga akceptacji operatora systemu:

12 UWAGI: w przypadku przypadkowego zamknięcia aplikacji z aktywnymi (nie rozliczonymi) timerami, po starcie pojawia się komunikat z zapytaniem o odtworzenie stanu timerów - ma to oczywiście sens tylko wtedy, gdy ponowne uruchomienie aplikacji nastąpi wkrótce po jej zamknięciu. Podgląd aktywnych timerów możliwy jest na zakładce 'Timery' rozliczenia czasowe są NIEDOSTĘPNE dla posiadaczy karnetów OPEN, w przypadku karnetów VIP możliwe są rozliczenia czasowe, ale wyłacznie po świadomym, ręcznie uruchomionym timerze (zablokowana jest opcja autostartu), niezależnie od trybu zawsze możliwe jest zatrzymanie timera (Stop), ponowne jego włączenie (kontynuacja - Start) lub wyzerowanie wskazania (Zeruj) Wycofanie pomyłkowej transakcji. Przez cały czas po odczytaniu lub wprowadzeniu kodu karnetu (dopóki jego dane nie zostaną wyzerowane przyciskiem 'Zeruj odczyt' lub przez wczytanie kolejnego karnetu) możliwe jest wycofanie dokonanej pomyłkowo transakcji, zarówno doładowania jak i pobrania punktów za usługę - przyciskiem Cofnij. Wciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie komunikatu potwierdzającego anulowanie, a w bazie danych systemu zostaje odtworzone poprzednie saldo klienta. W przypadku anulowania doładowania (bonusu), odtworzony zostaje również pierwotny okres ważności karnetu ZEROWANIE salda e-karnetu. Zerowanie salda e-karnetu wykonuje się, gdy karnet utracił już ważność, a pozostały na nim nie wykorzystane punkty (operację wykonuje się zwykle przed doładowaniem karnetu na kolejny okres, aby utracone punkty nie przechodziły do aktualnych rozliczeń). Wciśnięcie przycisku 'Zerowanie salda' po dokonaniu odczytu e-karnetu powoduje odjęcie liczby punktów równej wysokości salda klienta. UWAGA: w odróżnieniu od operacji 'Zwrot karnetu', zerowanie salda pozostawia historię transakcji i wszystkie istniejące wpisy dotyczące posiadacza karnetu.

13 4.10. Zwrot karnetu. Zwrot karnetu przez klienta dokonywany jest na życzenie klienta zazwyczaj po wykorzystaniu opłaconego salda punktowego. W przypadku jeżeli saldo nie jest wyzerowane, należy pamiętać, że operacja zwrotu nie tylko nieodwracalnie kasuje karnet w systemie (po ponownym odczycie jest on traktowany jako nowy, niezarejestrowany) ale usuwa również historię transakcji - nie ma zatem żadnej możliwości dochodzenia utraconych punktów po dokonaniu zwrotu. Z tego powodu nie jest zalecane usuwanie karnetów z niezerowym saldem tylko ze względu na upłynięcie terminu ważności, bez kontaktu z klientem i bez fizycznego zwrotu karnetu - pozostawienie w systemie nawet nieaktywnego karnetu, umożliwia w oparciu o historię transakcji oddalenie ewentualnych roszczeń klienta, który nie dokonał doładowania w określonym terminie. Dokonanie zwrotu wymaga dokonania odczytu karnetu lub wprowadzenia jego kodu z klawiatury, a następnie wybraniu przycisku Zwrot karnetu. W okienku dialogowym możliwe jest wybranie opcji usunięcia karnetu z systemu bez usuwania zarezerwowanych terminów oraz adnotacji - domyślnie jednak powinny zostać usunięte. Potwierdzenie przyciskiem 'Usuń' skutkuje NIEODWRACALNYM usunięciem karnetu i jego transakcji z systemu od tej chwili jest on traktowany jako całkowicie nowy karnet i może być wydany kolejnemu klientowi.

14 5. DODATKOWE FUNKCJE OBSŁUGI E-KARNETÓW Lista karnetów w systemie. Pomocniczą funkcją aplikacji e-karnet jest możliwość przeglądu wszystkich zarejestrowanych w systemie karnetów, wraz z datą ważności, bieżącym saldem punktów oraz danymi posiadacza. Lista karnetów wyświetlana jest po wybraniu zakładki Karnety - zieloną ikoną oznaczone są karnety z ważnym terminem, żółto-zieloną ikoną ważne karnety OPEN bez limitu usług, pomarańczowo-zieloną karnety VIP, czerwoną karnety już nieważne. Poprzez naciśnięcie lewym przyciskiem myszy nagłówka kolumny, możliwe jest posortowanie karnetów według ich numeru, daty ważności, salda oraz nazwisk posiadaczy - aktualnie wybraną do sortowania kolumnę wskazuje czerwona strzałka (domyślne sortowanie odbywa się według numerów karnetów). Zestawienie umożliwia nie tylko przegląd zarejestrowanych karnetów, ale również dostarcza cennej informacji w postaci ogólnego salda punktów na wszystkich ważnych karnetach - łączne ich saldo jest miarą kredytowania firmy poprzez sprzedane karnety i pobrane przedpłaty, a zarazem określa istniejące i jeszcze nie zrealizowane zobowiązania w zakresie usług dla klientów. Dodatkową funkcją listy karnetów jest możliwość zaznaczenia przyciskiem myszy wybranego wiersza tabeli, co powoduje wprowadzenie jego danych w sposób całkowicie równoważny odczytowi karnetu czytnikiem lub wprowadzeniu kodu z klawiatury - możliwa jest więc analiza transakcji oraz terminarza i adnotacji dla zaznaczonego karnetu bez dokonywania odczytu.

15 Możliwe jest również wyszukiwanie (filtrowanie) zestawienia klientów poprzez wpisanie frazy tekstowej do pola Filtr i wciśniecie przycisku Filtruj - w poniższym przykładzie wyświetlane są wszystkie pozycje zawierające tekst 'Kowal'. Powrót do pełnej listy następuje po wciśnięciu przycisku 'Usuń filtr'.

16 5.2. Przegląd historii transakcji. W celu przedstawienia historii transakcji karnetu należy dokonać jego odczytu czytnikiem, wprowadzić jego kod z klawiatury lub zaznaczyć właściwy wiersz przyciskiem myszy w tabeli Karnety, a następnie przejść do zakładki Transakcje. Zestawienie transakcji ma charakter informacyjny i pomocniczy - może być wykorzystywane w przypadku wątpliwości co do prawidłowego wprowadzenia transakcji lub uzasadnienia klientowi stanu salda jego karnetu.

17 6. TERMINARZ. Terminarz jest niezwykle zaawansowanym technologicznie modułem aplikacji E-KARNET, umożliwiającym w sposób graficzny dokonywanie rezerwacji oraz planowanie zajęć zarówno dla pojedynczych klientów, jak i grup osób. Przejście do zakładki Terminarz następuje po wybraniu przycisku Terminarz - domyślnym widokiem jest 3-dniowa tabela (począwszy od dnia bieżącego) o skali 15 minutowej. UWAGI: dane z dysku wczytywane są z twardego dysku komputera do terminarza przy uruchamianiu aplikacji i jednocześnie tworzona jest dzienna kopia bezpieczeństwa (system przechowuje kopie z kilku ostatnich dni), automatycznie usuwane są obiekty terminarza o dacie rozpoczęcia starszej niż 30 dni!!! 6.1. Dostosowanie widoku terminarza. W celu zmiany rozdzielczości terminarza (domyślnie15-minut), należy: uruchomić prawym przyciskiem myszy menu kontekstowe, wybrać właściwą pozycję 'Skala czasu' -> '1 godzina' / '30 minut' / '15 minut' i wcisnąć przycisk myszy, Przesunięcie w linii pionowej w skali czasu możliwe jest za pomocą paska przesuwu w prawej części kontrolki terminarza - zalecane jest jednak stosowanie myszy z kółkiem przewijania.

18 6.2. Wybór zakresu dni wyświetlanych w terminarzu. Wyboru dni dla terminarz dokonuje się w kontrolce kalendarza, w lewym dolnym rogu terminarza. Możliwe są 3 zasadnicze opcje wyświetlania: szczegółowy dla pojedynczego dnia - na kalendarzu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy wybrany dzień, dokładny dla 2..7 dni - należy wcisnąć lewy przycisk myszy na wybranym dniu i przeciągnąć w linii poziomej o kilka następnych, po czym zwolnić przycisk - zaznaczenie zabarwione zostaje na kolor pomarańczowy, skrócony do 30 dni - w analogiczny sposób należy zaznaczyć w kalendarzu więcej niż 7 dni, lecz w obrębie jednego miesiąca. Ze względu na niewielką rozdzielczość w tym widoku, szczególnie pomocny jest dymek podpowiedzi, który po umieszczeniu kursora myszy nad wybranym obiektem wyświetla pełną nazwę zajęć wraz z datą i godziną rozpoczęcia Tworzenie nowego obiektu w terminarzu. W celu dokonania rezerwacji lub zaplanowania zajęć, należy stworzyć w terminarzu nowy obiekt - w wybranym miejscu (dzień, godzina rozpoczęcia) należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Obiekt po utworzeniu przechodzi automatycznie do trybu edycji nazwy - należy wpisać krótki tytuł zajęć i kliknąć myszą poza obiektem (lub wcisnąć klawisz ENTER). Pierwszą czynnością po utworzeniu obiektu jest dostosowanie długości zajęć do skali czasu poprzez odpowiednie jego rozciągnięcie w linii pionowej lub całkowite przesunięcie obiektu (także w linii poziomej, na inny dzień). W tym celu należy: kliknąć lewym przyciskiem myszy obiekt i zwolnić przycisk - obiekt jest zaznaczony, o czym świadczą dwa uchwyty w dolnej i górnej jego części, w celu rozciągnięcia obiektu przesunąć mysz nad uchwyt, wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy i przesunąć w skali czasu, zwolnić przycisk, w celu przesunięcia przesunąć mysz nad górną część obiektu (nad nazwą), wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy i przesunąć w wybrane miejsce, zwolnić przycisk,

19 Uwaga: obiekt można tworzyć nawet w dniu i godzinie, gdzie już istnieje inny przez dwukrotne kliknięcie z prawej strony zaraz za istniejącym obiektem. Możliwe jest również przesuniecie obiektu w całości lub części na już zajętą pozycję. Kolejną czynnością po utworzeniu obiektu, jest nadanie mu rozpoznawalnych cech - koloru i opcjonalnie faktury. Możliwe jest w ten sposób łatwe rozróżnienie zajęć prowadzonych w kilku różnych salach lub przez kilku instruktorów. W tym celu należy zaznaczyć obiekt prawym przyciskiem myszy i z otwartego menu kontekstowego wybrać żądany kolor oraz fakturę.

20 Usunięcia obiektu można dokonać po jego zaznaczeniu i wciśnięciu przycisku DELETE lub z menu kontekstowego rozwijanego prawym przyciskiem myszy na obiekcie - 'Usuń'. Menu kontekstowe umożliwia również edycję nazwy obiektu - opcja 'Edytuj opis'. Po utworzeniu nowego obiektu, jego modyfikacji, przeniesieniu, zmianie opisu lub zmianie przypisanych do zajęć klientów przycisk 'Zapisz zmiany w kalendarzu' zmienia kolor na czerwony, informując o konieczności zapisania modyfikacji danych terminarza Dopisywanie klientów (rezerwacja) do zaplanowanych zajęć. Do każdego utworzonego w terminarzu obiektu można przyporządkować dowolną liczbę uczestników, przez ręczne wpisanie ich danych personalnych (wraz z telefonem kontaktowym) lub dodanie numeru e-karnetu. W celu edycji listy uczestników, należy zaznaczyć obiekt przez pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy - w okienku w prawym dolnym rogu pojawia się nazwa zajęć i godzina rozpoczęcia (niemożliwe do edycji!), a poniżej lista uczestników lub puste pole w przypadku nowego obiektu. Po wstawieniu kursora myszą, można wpisać (lub usunąć) dowolny tekst, który zostanie przyporządkowany do obiektu w terminarzu. Tekst zostanie zapisany i edycja zakończona w momencie kliknięcia myszą poza polem edycyjnym. Inną możliwością dodania uczestnika jest odczyt jego e-karnetu czytnikiem (uwaga - należy wstawić kursor myszy do pola odczytu aby sygnalizowało zielonym kolorem gotowość!) - dane klienta utrzymywane są w kontrolce odczytu aż do wyzerowania przyciskiem (lub odczytu kolejnego karnetu) i wtedy należy w terminarzu wybrać i zaznaczyć istniejący obiekt (lub utworzyć i zaznaczyć nowy), a następnie przesunąć kursor myszy nad pole edycji i prawym przyciskiem myszy otworzyć menu kontekstowe - po wybraniu jedynej pozycji 'Dodaj E-KARNET', numer karnetu oraz dane posiadacza zostaną automatycznie dodane do listy uczestników. Po modyfikacji listy uczestników poprzez automatyczne dodanie e-karnetu lub ręczne wpisanie (usunięcie) danych do pola edycyjnego należy zapisać zmiany przyciskiem Zapisz zmiany w kalendarzu.

21 6.5. Wyszukiwanie zaplanowanych zajęć dla klienta. Terminarz umożliwia wyszukanie wszystkich zajęć dla wybranej osoby, przez wpisanie jej danych do pola tekstowego i wciśnięcia przycisku Szukaj (lub klawisza ENTER). Możliwe jest wyszukiwanie danych przez wpisanie nazwiska (imienia) osoby lub numeru e-karnetu. Aby zapewnić jednakowy rezultat wyszukiwania w obu przypadkach, zalecane jest w przypadku ręcznego wprowadzania osób dla wybranych zajęć stosowanie zarówno nazwiska (imienia) jak i numeru karnetu (jak w przypadku automatycznego dodawania). Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na jedną z znalezionych pozycji powoduje automatyczne przejście do tego dnia w kalendarzu i po zaznaczeniu właściwego obiektu, możliwe jest na przykład usunięcie uczestnika z wybranych zajęć w polu edycyjnym pod przyciskiem Zapisz zmiany w kalendarzu. Przejście do terminarza po uprzednim dokonaniu odczytu e-karnetu czytnikiem (lub zaznaczeniu e-karnetu w zakładce Karnety) powoduje automatyczne wprowadzenie numeru e-karnetu oraz nazwiska i imienia posiadzacza i wyszukanie wszystkich dotyczących go terminów - tym razem rezultat zawiera wyniki dwóch niezależnych wyszukiwań - po numerze e-karnetu oraz po nazwisku i imieniu. Możliwe jest również przy otwartym terminarzu dokonanie odczytu kodu e-karnetu (po wstawieniu kursora do pola odczytu - musi być zielone!) lub wprowadzenie jego numeru z klawiatury (ENTER) - aplikacja równiez automatycznie przeprowadzi wyszukiwanie. Definiując kryteria wyszukiwania należy pamiętać, że wprowadzając NIEjednoznaczne dane otrzymamy również NIEjednoznaczne rezultaty - np. po wprowadzeniu nazwiska Kowalski, zostaną znalezione terminy dla wszystkich Kowalskich w systemie.

22 6.6. Kopiowanie wybranych zajęć na kolejne tygodnie. Terminarz umożliwia skopiowanie wybranych zajęć na 1...4,8 kolejnych tygodni (ten sam dzień tygodnia), co jest szczególnie cenne przy powtarzalnych zajęciach grupowych (uczestnicy również są kopiowani). W tym celu należy lewym przyciskiem myszy zaznaczyć zajęcia, a następnie prawym przyciskiem rozwinąć menu kontekstowe i wybrać Kopiuj->x1 (...x2...x8). Po skopiowaniu należy zapisać zmiany przyciskiem Zapisz.

23 7. ADNOTACJE. Zakładka 'Adnotacje' umożliwia nie tylko wprowadzanie uwag, komentarzy i uzupełniających danych personalnych związanych z konkretnym karnetem, ale również prowadzenie kompletnej kartoteki danego klienta z wykazem zabiegów (treningów), przebiegu wizyt, zaleceń itp. Po dokonaniu odczytu e-karnetu, wprowadzeniu jego numeru z klawiatury lub zaznaczeniu pozycji w zakładce 'Karnety' i wyświetleniu danych zarejestrowanego karnetu w kontrolce, przejście do zakładki 'Adnotacje' automatycznie otwiera plik elektronicznego notatnika (o ile został założony dla tego karnetu), wyświetlając wprowadzone dane. Jeżeli pole edycyjne jest puste, oznacza to brak adnotacji dla wybranego e-karnetu. W obu powyższych sytuacjach, po wstawieniu kursora myszy do pola edycyjnego, możliwe jest wpisanie dowolnego tekstu, a następnie jego zapisanie przyciskiem 'Zapisz adnotacje'

24 8. STATYSTYKI. Aplikacja E-karnet.net umożliwia sporządzanie statystyk wszystkich przeprowadzonych transakcji oraz doładowań (bonusów) w wybranym okresie czasu, w obrębie jednego miesiąca. Po wejściu do zakładki Statystyki należy wybrać przedział czasu 'Od dnia' do 'Do dnia' i wcisnąć przycisk Statystyki. UWAGA: statystyki NIE obejmują transakcji z liczbą punktów 9999 zarezerwowanych dla karnetów OPEN oraz zwrotów karnetów (uwzględniane jest zerowanie salda jako oddzielna transakcja). Dodatkową możliwością jest sporządzanie statystyk GRUPOWYCH - w przypadku zdefiniowania nazw transakcji na przyciskach z pierwszą cyfrą 1...9, następnie kropką i nazwą, wszystkie transakcje rozpoczynające się np. od cyfry 1, sumowane są do Grupy 1:

25 Istnieje również możliwość eksportu wykonanych dla podanego przedziału czasu statystyk do pliku w formacie arkusza kalkulacyjnego 'Excel' - 'C:\E-LOG\STATYSTYKI' - plik posiada nazwę związaną z podanymi datami 'od dnia' i 'do dnia'. Pliki można odczytywać programem Microsoft Office Excel lub bezpłatnym pakietem biurowym Open Office jeżeli po otwarciu pliku pojawi się zapytanie o format importu danych do arkusza kalkulacyjnego, należy wybrać 'Unicode', OK. W ostateczności pliki można również odczytać za pomocą Notatnika systemu Windows.

26 Aplikacja umożliwia bezpośrednie wysłanie a do wybranej osoby lub grupy osób wykorzystując domyślny program pocztowy (zalecany program to Outlook lub jego odpowiednik w nowszych systemach operacyjnych). Konieczne jest wypełnienie pola 'Własny ', na który wysyłane jest potwierdzenie wiadomości. Adresy mailowe adresatów umieszczane są automatycznie w polu BCC, co uniemożliwia podgląd pozostałych adresów w przypadku wysyłania a do grupy odbiorców (max. 25 osób jednorazowo). Zakładka umożliwia dodatkowo filtrowanie listy klientów i nie wyświetla klientów bez podanego adresu mailowego. W celu wysłania a należy wpisać własny adres (o ile nie został już zapamiętany i zasugerowany), wpisać temat maila i wybrać przyciskiem myszy odbiorcę - po wciśnięciu przycisku nastąpi uruchomienie domyślnego programu pocztowego i po wpisaniu informacji możliwe jest wysłanie maila.

27 Możliwe jest zaznaczenie do 20 odbiorców mailowych jednocześnie - według standardu systemu Windows, poprzez przytrzymanie przycisku Ctrl i klikanie przyciskiem myszy na kolejne wybrane pozycje lub zaznaczenie pierwszej pozycji myszką, a następnie przytrzymując wciśnięty Shift, strzałką w dół kolejne pozycje. Utworzony w ten sposób mail będzie zawierać adresy klientów oddzielone średnikami w polu BCC, co oznacza, że żaden inny adres nie będzie widoczny dla adresata niż jego własny, a potwierdzenie zostanie przesłane na adres nadawcy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) W ramach oddzielnej licencji, oferowany jest moduł oprogramowania dla aplikacji 'Callnet-serwer' umożliwiający wysyłanie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Szybki Start: Wymagania systemowe:

Szybki Start: Wymagania systemowe: Szybki Start: Wersja 1.5 Ostatnia aktualizacja: 10.10.2013 Wymagania systemowe: System dostępny jest poprzez przeglądarkę WWW z komputerów z systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows, w wersjach

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja:

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja: Dodatek dla Subiekt nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji Wersja: 1.0.1., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 O programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika Pion Informatyzacji i Transakcji Elektronicznych efaktura Kärcher Wersja dokumentu 1.11 Warszawa, luty 2010r. SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE... 3 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z SYSTEMEM... 3 3 PROCES LOGOWANIA I WYLOGOWANIA

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania,

Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania, Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania, kopiowania bądź też zapisu plików. Poznawanie zasobów dyskowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Uruchomienie oprogramowania... 3 3. Dostępne opcje aplikacji... 4 3.1. Lokalizacje... 4 3.2.

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

w w w. m o f e m a. c o m

w w w. m o f e m a. c o m v.23/08/2016 INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA ZuzaGraph, rejestruje skurcze mięśnia macicy wersja - (KTG) Przenośne bezinwazyjne urządzenie do monitorowania parametrów przebiegu ciąży w w w. m o f e m a. c o

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0 SPIS TREŚCI Ważne informacje przed instalacją aplikacji Instalacja aplikacji Uruchomienie aplikacji i rejestracja nowego Użytkownika 1. Ważne informacje przed instalacją aplikacji Wymagania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

CRM poczta elektroniczna

CRM poczta elektroniczna CRM poczta elektroniczna Klient poczty w programie Lefthand CRM jest bardzo prostym modułem, który ciągle jeszcze jest w fazie rozwoju i brak mu niektórych opcji dostępnych w większych aplikacjach takich

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo