PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!"

Transkrypt

1 CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku. UWAGA!!! Rejestrator współpracuje wyłącznie z dyskami HDD typu SATA Następujących producentów: SEAGATE oraz HITACHI Dysk 750GB SATA Seatage jest modelem niekompatybilnym. 1

2 S p e c y f i k a c j a i z a w a r t o ś ć z e s t a w u S p e c y f i k a c j a W y k a z e l e m e n t ó w s k ł a d o w y c h O r g a n i z a c j a s y s t e m u O p i s p r o d u k t u P a n e l p r z e d n i - O P I S P a n e l t y l n i - O P I S P o d ł ą c z e n i e r e j e s t r a t o r a K o n f i g u r a c j a w i d o k u n a ż y w o R ę c z n e n a g r y w a n i e - P A N I C B l o k a d a k l a w i a t u r y P T Z - S T E R O W N I E K o n f i g u r a c j a s y s t e m u E K R A N M O N I T O R K A M E R A - T Y T U Ł K A M E R A k o n f i g u r a c j a k o l o r ó w P T Z - K o n f i g u r a c j a D e t e k c j a r u c h u T r y b k a m e r y D ź w i ę k B U Z Z E R S Y S T E M D A T A / C Z A S S I E C S Y S T E M - M a i l U ż y t k o w n i c y Z a r z ą d z a n i e s y s t e m e m (F/W, ustawienia fabryczne, informacje o systemie) S t e r o w a n i e u r z ą d z e n i a m i ( P T Z ) C z u j n i k i / S e n s o r H D D W e j ś c i a a l a r m o w e W y j ś c i a a l a r m o w e B U Z Z E R W Y J Ś C I E P o w i a d o m i e n i a e - m a i l Z A R Z Ą D Z A N I E D Y S K A M I

3 K O N F I G U R AC J A N AG RY WAN I A P r o s t e n a g r y w a n i e Z a a w a n s o w a n e n a g r y w a n i e A k t y w a c j a R ę c z n e n a g r y w a n i e S z u k a j S z u k a j w g. c z a s u S z u k a j w g. z d a r z e ń A R C H I W I Z A C J A B E C K U P

4 Gratulujemy zakupu nowego produktu GANZ DIGIMASTER H.264. Rejestrator ten wykorzystuje najnowszą technologię firmy CBC. Wysoką jakość tego produktu gwarantuje jego maksymalna niezawodność oraz przeprowadzone testy kompatybilności. Niniejszy podręcznik zawiera informacje potrzebne do poprawnego korzystania z urządzenia, jak również wiele przydatnych wskazówek. Przed rozpoczęciem korzystania z rejestratora GANZ należy dokładnie zapoznać się z niniejszym podręcznikiem w celu uniknięcia awarii urządzenia spowodowanych niewłaściwą obsługą Niniejszy podręcznik dotyczy tylko modeli DR4HL Podręcznik zawiera opis zewnętrznych funkcji produktu GANZ DIGIMASTER, nazwy jego części, metody poprawnego podłączenia obsługiwanych kopułek lub głowic uchylno-obrotowych, urządzeń sterujących, sprzętu peryferyjnego, jak również instrukcje dotyczące konfiguracji systemu. Ważne: niektóre funkcje, ilustracje, zdjęcia lub odnośniki mogą dotyczyć tylko jednego modelu. Firma CBC nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie rejestratora DVR wynikające z użycia niekompatybilnych urządzeń w połączeniu z tym produktem, szczególnie dotyczy to niekompatybilnych dysków twardych. W przypadku wątpliwości należy sprawdzić obsługiwane urządzenia lub skontaktować się z CBC. Firma CBC nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie rejestratora DVR wynikające z demontażu lub modyfikacji urządzenia przez użytkownika. Niniejszy produkt został zakwalifikowany do użytku domowego oraz przemysłowego. Niniejszy produkt uzyskał certyfikaty zgodności z wymaganiami dla sprzętu radiowego oraz otrzymał międzynarodowe certyfikaty CE (Europa) oraz FCC (USA). 4

5 Prawa autorskie do niniejszego podręcznika należą do firmy CBC Co., Ltd. Copyright 2010 Zabrania się reprodukowania lub ponownej publikacji tego podręcznika w celach komercyjnych. Zabrania się przesyłania niniejszego podręcznika za pośrednictwem mediów online takich jak, m.in. internet. Zabrania się również publikowania, dystrybuowania oraz tłumaczenia tego podręcznika bez zezwolenia firmy CBC. Firma CBC nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie rejestratora DVR spowodowane jego niewłaściwą obsługą przez użytkownika, który nieumiejętnie obchodzi się z produktem lub nie zapoznał się z niniejszym podręcznikiem przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Firma CBC zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości niniejszego podręcznika bez wcześniejszego powiadomienia. Firma CBC zachowuje prawa autorskie do wszystkich zastrzeżonych znaków towarowych użytych w niniejszym podręczniku. Przed rozpoczęciem instalacji rejestratora GANZ należy zapoznać się z następującymi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Urządzenia GANZ DIGIMASTER nie należy ustawiać w miejscu narażonym na działanie wilgoci, kurzu czy sadzy. Rejestratora nie należy ustawiać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub w pobliżu urządzeń grzewczych. Nie należy narażać urządzenia na udary elektryczne lub działanie substancji magnetycznych. Nie instalować urządzenia w miejscach o skrajnych temperaturach dodatnich lub ujemnych (zalecana temperatura pracy mieści się w zakresie od 0 C do ~40 C). Nie wkładać przedmiotów przewodzących prąd przez szczeliny wentylacyjne na urządzeniu. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć zasilanie. Należy zapewnić odpowiednio dużo miejsca na podłączenia kablowe. Urządzenie należy instalować na twardej powierzchni z odpowiednią wentylacją. Należy unikać powierzchni wystawionych na działanie silnych wibracji. Instalacja urządzenia w pobliżu sprzętu RTV może spowodować jego awarię. Nie należy rozmontowywać urządzenia bez konsultacji z dostawcą. Nie ustawiać ciężkich przedmiotów na rejestratorze. Należy czyścić filtr wentylatora panelu przedniego. 5

6 Stosowanie się do poniższych ostrzeżeń oraz przestróg umożliwia uniknięcie uszkodzenia mienia. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami. Znaki ostrzeżenia oraz przestrogi 6

7 7

8 8

9 9 Gniazdo zasilania musi być uziemione.

10 Specyfikacja i zawartość zestawu 1. Specyfikacja techniczna Standard obrazu wideo Audio Wyświetlanie na ekranie monitora Ukrycie obrazu z kamery Sterowanie PTZ PAL/NTSC Dwukierunkowa transmisja audio W czasie rzeczywistym: 25 kl./s (PAL) dla każdej kamery Programowalna Port RS-485 Harmonogram nagrywania Dzienny, Tygodniowy z konfiguracją timera dla każdego kanału TCP/IP, wyświetlanie, wyszukiwanie i odtwarzanie, nagrywanie i sterowanie za Zdalny dostęp pośrednictwem oprogramowania CMS lub przeglądarki Internet Explorer Odtwarzanie Jednoczesne odtwarzanie wszystkich 4 kanałów Nagrywanie pre-/post-alarmu 5 s (pre-alarm), 3 min (post-alarm), programowalne dla każdej kamery Wyjście wideo 1 x VGA (1024x768), 1 x (BNC) Detekcja ruchu Siatka 12x12, Liczba poziomów czułości: 10 Praca w trybie simplex/duplex Pentaplex Wejścia wideo 4CH BNC Wyjście SPOT 1CH BNC Wejścia audio 4 x liniowe, gniazda RCA Wyjście audio 1 x liniowe, gniazdo RCA Rozdzielczość 352x288, 704x288, 704x576 (PAL) Standard kompresji H.264 Prędkość nagrywania 352x240 : 100 (PAL), 704x240 : 50 (PAL), 704x480 : 25 (PAL) Rozmiar obrazu 3-5Kb (352x288) ; 5-10Kb (704x288) ; 6-16Kb (704x576) Pojemność dysków wewnętrznych 1 x HDD SATA, bez limitu pojemności Dodatkowa pamięć USB (PenDrive USB, dysk USB HDD), DVD/CD-RW Wejścia alarmowe 4 x TTL, programowane jako NC/NO Wyjścia alarmowe 1 wyjście przekaźnikowe (bezpotencjałowe) Formaty plików kopii zapasowych AVI Szybkość transmisji w sieci Regulowana, 8 poziomów USB 2 x USB Napięcie zasilania 230VAC, 50 Hz ( Zasilacz 12 V) Nagrywanie pre-alarmu Języki OSD Interfejs Ethernet Funkcje zdalne Do 5 s, programowalne dla każdej kamery Angielski, hiszpański, chiński, holenderski, portugalski, francuski, rosyjski, japoński, polski, rumuński, niemiecki 10/100-Base-TX, RJ-45 Podgląd LIVE, nagrywanie, odtwarzanie i wyszukiwanie, konfiguracja, archiwizacja backup, 10

11 Zdalny dostęp za pomocą: DMS, przeglądarka www, SmartPhone Znak wodny Sterowanie PTZ Napięcie zasilania Zakres temperatury Obudowa Kolor Wymiary (wys. x szer. x gł.) Waga Znaki wodne Video i Audio dla bezpieczeństwa Interfejs RS VDC (zasilacz 230VAC/12VDC dołączony w komplecie) Od 5 do 50 stopni Celsjusza Stalowa, przedni panel z tworzyw sztucznych Czarny Model 4-kanałowy: 290 x 230 x 60 mm 1,44 kg 11

12 Specyfikacje i zawartość zestawu 2. Wykaz elementów składowych Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy składowe zestawu. Elementy podstawowe DR4HL Zasilacz 12 V Kabel zasilania Podręcznik obsługi Pilot zdalnego sterowania Płyta instalacyjna oprogramowania Baterie AAA x 2 Elementy opcjonalne Remote Agent Wewnętrzny dysk twardy Wbudowana nagrywarka DVD Pendrive USB 12

13 Specyfikacja i zawartość 3. Organizacja systemu Czujnik alarmowy Komputer klienta zdalnego Wyjście przekaźnikowe Drukarka Kamery Wejścia / wyjścia alarmowe TCP/IP SIEĆ Kopia zapasowa (w formacie AVI) Wejście wideo Klient sieciowy Wyjście wideo Kopia backup zapasowa Pilot zdalnego Magnetowid Monitor VGA Monitor CRT Nagrywarka CD-RW sterowania Nośnik pamięci USB 13

14 Opis produktu 1. Przedni panel - USB PORT: Można podłączyć myszkę lub Pendrive - POWER: Uruchomienie rejestratora - DISPLAY: Wybór trybu podziału ekranu lub trybu obrotu - SEARCH: Przejście do menu wyszukiwania - MENU: Przejście do menu konfiguracji systemu - NAVIGATION KEY: Przejście do sterowania kamerą PTZ Wskazówka Jeżeli odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania jest zasłonięty, pilot NIE będzie działał prawidłowo. Naciśnięcie przycisku na panelu przednim lub pilocie zdalnego sterowania powoduje, że rejestrator emituje sygnał dźwiękowy, chyba że funkcja ta została wyłączona: Konfig. systemu Audio Buzzer. 2. Tylny panel - NTSC/PAL Switch - Video Input: Port wejścia wideo BNC - Monitor Out: Główne wyjście monitorowe BNC - Audio Input/Output: Jedno wejście I wyjście audio - VGA Output: Wyjście monitorowe VGA (do monitora komputerowego) - Alarm in: wjeścia alarmowe - Relay: Wyjście przekaźnikowe do podłączenia urządzeń lub systemu alarmowego 14

15 - RS-485: Port do podłączenia kamer PTZ - USB PORT: Dodatkowy port USB - Network: Gniazdo RJ-45: Złącze 10/100 Ethernet LAN/WAN - DC12V: Gniazdo zasilania prądem stałym. Wskazówka Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że zasilanie systemu jest wyłączone. Należy korzystać z zasilacza wchodzącego w skład zestawu. 15

16 KONFIGURACJA SYSTEMU Pilot zdalnego sterowania 3. Pilot zdalnego sterowania ZASILANIE System WŁ/WYŁ PRZYCISKI- NAWIGACJA MENU SYSTEM SETUP RĘCZNE NAGRYWANIE ENTER RETURN: Anulowanie/odznaczenie Poprzedni ekran EKRAN PTZ KEYLOCK SEQUENCE ARCHIWUM 16

17 PODŁĄCZENIE REJESTRATORA Podłączyć przewody z sygnałem video do wejść WEJŚĆ KAMER, zgodnie z wymaganiami. Rejestrator ma również WYJŚCIA PRZELOTOWE, w związku z czym sygnały mogą być przekazywane do innych urządzeń, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Zakończenie jest automatycznie ustawiane przez rejestrator, stosownie do rodzaju połączenia. Podłączyć jeden lub więcej monitorów do rejestratora za pośrednictwem złącza KOMPOZYTOWEGO, VGA Podłączyć rejestrator do źródła zasilania. Rejestrator sprawdza prawidłowość podłączenia zasilania i emituje dwa sygnały dźwiękowe. Nacisnąć PRZYCISK ZASILANIA na przednim panelu rejestratora w celu włączenia urządzenia. Po zakończeniu diagnostyki, operator musi zalogować się w systemie. Domyślna nazwa użytkownika to ADMIN. Za pomocą przycisków WYBORU KANAŁU wprowadzić fabryczne hasło 1234 i nacisnąć przycisk ENTER. 17

18 KONFIGURACJA PODGLĄDU NA ŻYWO (LIVE) Ekran podglądu jest standardowo podzielony na wszystkie dostępne kamery, przy uruchomieniu rejestratora mamy automatycznie podział 2x2 Wszystkie tryby wyświetlania są statyczne oprócz trybu sekwencji. W trybie tym wyświetlany jest symbol, a każdy z kanałów wyświetlany jest na pełnym ekranie przez określony czas (domyślnie 3 sek.) przed przełączeniem na kolejny kanał. Sekwencja jest odtwarzana aż do wybrania innego trybu wyświetlania, lub po przyśnięciu symbolu sekwencji. Można sekwencję obrazów również zaprogramować w menu. Ręczne nagrywanie (Panic, REC START) Kliknij prawym przyciskiem myszki na ekranie, po rozwinięciu się menu należy wybrać opcję, uruchom nagrywanie Ręczne nagrywanie Jeśli wybierzesz uruchom nagrywanie, na ekranie pokażę się ikona dodatkowa, litera P przy każdym okienku Jeśli wybierzesz stop nagrywanie, to przejdziemy do normalnego trybu nagrywania. 18

19 Blokada klawiatury Kliknij prawym przyciskiem myszki I wybierz wyloguj Administrator może jedynie zablokować Wybierz zablokuj klawiaturę PTZ Sterowanie kamerą Kliknij prawym przyciskiem myszki I wybierz PTZ Kamery obrotowe I inne urządzenia z telemetrią możemy podpiąć do rejestratora, możemy w pełni nimi sterować za pomocą przedniego panelu. Wystarczy wybrać przycisk w menu PTZ, aby wybrać kamerę do sterowania wystarczy ustawić ją na pełny ekran. 19

20 Z tego poziomu menu możemy kontrolować całą kamerę obrotową. Konfiguracja SYSTEMU Kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie I wybierz opcję konfiguracja systemu Ekran EKRAN - OSD Po wybraniu opcji Ekran, wybieramy OSD. Przyciskami wybieramy ON/OFF. STATUS BAR : Jest to czas wyświetlania się paska MENU. Nazwa kamery - Określenie, czy wyświetlana jest nazwa kamery Ikona trybu nagrywania - Określenie, czy wyświetlany jest stan nagrywania rejestratora w prawym górnym rogu każdego z 20

21 okien widoku kanału. Ramka określa czy istnieje ramka wokół każdego kanału Język wybieramy język. EKRAN - MONITOR Kliknij na MONITOR i ustaw w menu opcje na ON/OFF Za pomocą przycisku Interwał sekwencji: Czas wyświetlania każdego z kanałów w trybie sekwencji na monitorze głównym. Interwał sekwencji SPOT: Czas wyświetlania każdego z kanałów na wyjściach monitorowych SPOT. Tryb przeplotu: W przypadku nagrywania dowolnego kanału z rozdzielczością D1 (704x576), należy włączyć ta opcję na ON w celu zapobiegania drganiom obrazu podczas odtwarzania nagrań. Tryb POPUP dla alarmu: Gdy opcja ta jest włączona, alarm na wejściu alarmowym spowoduje wyświetlenie powiązanego z nim kanału na pełnym ekranie. Czas POPUP dla alarmu: Określenie długości czasu wyświetlania kanału na pełnym ekranie po wystąpieniu alarmu. Tryb pełnoekranowy jest utrzymywany przez czas trwania alarmu. Tryb POPUP dla detekcji ruchu: Włączenie tej opcji powoduje wyświetlenie na pełnym ekranie kanału, na którym został wykryty ruch. Czas POPUP dla detekcji: Określenie długości czasu wyświetlania kanału na pełnym ekranie po wykryciu detekcji ruchu. Jeżeli ruch trwa nadal, tryb pełnoekranowy jest wyświetlany przez cały czas. W celu zmiany któregokolwiek z tych ustawień, należy zaznaczyć pozycję MONITORY i nacisnąć ENTER. Wybrać odpowiednią opcję przy użyciu KLAWISZY KURSORA. Nacisnąć ENTER, aby wybrać opcję (kolor kursora zmienia się na pomarańczowy) i zmienić ustawienie przy użyciu KLAWISZY KURSORA. Nacisnąć ENTER, aby zapisać ustawienie, lub RETURN, aby anulować. Uwaga: W przypadku zmiany trybu wyświetlania, rejestrator musi zostać wyłączony i włączony ponownie w celu zastosowania zmian. 21

22 KAMERA KAMERA : TYTUŁ Kliknij na tytuł kamery aby zmienić jej nazwę i następnie wybierz ON/OFF UKRYJ (COVERT): Ukrywanie kamery w czasie podglądu na żywo (ON/OFF za pomocą przycisków ) KAMERA : KONFIGURACJA KOLORÓW Kliknij na wybrany parametr. Podwójne kliknięcie na wybrany parametr powoduje wyświetlenie konkretnej kamery na pełnym ekranie i możliwość regulacji obrazu. Do wyboru mamy możliwość zmiany takich parametrów jak: jasność, kontrast, nasycenie i kolor. 22

23 Kliknij przyciski aby zmienić ustawienia. Aby przejść do innego kanału, zaznacz kamerę i wciśnij żądany numer kanału. Naciśnij RETURN, gdy wszystkie zmiany zostaną zakończone. Konfiguracja : PTZ SETUP Wybierz zakładkę KONFIGURACJA PTZ (PTZ SETUP) i ustaw odpowiednie parametry (ADRES, PROTOKÓŁ, PRĘDKOŚĆ) dla poszczególnych kamer typu PTZ. Zmiany wartości dokonuje się przyciskiem. ADRES: unikalny identyfikator urządzenia PTZ. PROTOKÓŁ: Protokół urządzenia PTZ. PRĘDKOŚĆ: Szybkość transmisji urządzenia PTZ. Kliknij przycisk ustawienia. aby zmienić szczegółowe Właściwości PTZ można dostosować dla każdego kanału, wybierz opcję SZCZEGÓŁY i naciśnij ENTER. Zauważ, że niektóre ustawienia, takie jak Auto Focus, mogą nie być zgodne z poszczególnych urządzeń PTZ. 23

24 Jeśli tak jest, zmiana tej wartości nie będzie miało wpływu na sterowanie PTZ. DETEKCJA RUCHU Kliknij na odpowiedniej kamerze i zmień czułość detekcji ruchu przyciskiem CZUŁOŚĆ: stopień od 1 (najniższa) 10 (najwyższy) określa poziom czułości detekcji ruchu, czyli czułości na zmiany w treści obrazu. Kliknij przycisk OBSZAR DETEKCJI RUCHU: wybranie tej opcji umożliwia operatorowi selektywne określenie stref detekcji ruchu. Ekran zapełniony siatką kwadratów oznacza, że pole detekcji obejmuje cały obraz. Aby odznaczyć poszczególne kwadraty należy kliknąć na nie lewym przyciskiem myszy. W ten sposób można zaznaczyć grupę, lub też pojedyncze pola. 24

25 Jeżeli chcemy zaznaczyć lub odznaczyć cały obraz, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy. Wówczas wyświetli nam się odpowiednie menu kontekstowe: - ZAZNACZ WSZYSTKO - ODZNACZ WSZYSTKO - ANULUJ - ZAPISZ I WYJDŹ Dźwięk Aby skonfigurować opcje AUDIO, należy wejść na zakładkę AUDIO I zatwierdzić przyciskiem ENTER. Dźwięk : AUDIO Kliknij AUDIO w menu i zmień konfigurację za pomocą przycisków Odsłuch na żywo: Gdy pozycja ta jest włączona, wybrany kanał audio może być odsłuchiwany na żywo. Audio w sieci - nad: Gdy pozycja ta jest włączona, sygnał audio zarówno w trybie LIVE jak i podczas odtwarzania jest transmitowany do zdalnego połączenia ze stanowiskiem klienckim, np. CMS. Audio w sieci - odb: Gdy pozycja ta jest włączona, zdalny klient może nadawać np. komunikaty głosowe w kierunku do rejestratora. Dźwięk jest następnie odtwarzany na wyjściu AUDIO rejestratora. SOUND : BUZZER Kliknij na BUZZER w menu i zmień konfigurację za przycisków 25

26 Klawiatura: Gdy pozycja ta jest włączona, każde naciśnięcie przycisku na przednim panelu jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym. Zdalna kontrola: Opcja dotyczy włączenia/wyłączenia zubera w momencie sterowania rejestratorem pilotem. SYSTEM DATA / CZAS Kliknij na opcje DATA/CZAS aby skonfigurować odpowiednio rejestrator Data i czas: Umożliwia operatorowi ustawienie lub modyfikację bieżącej daty i czasu (wymaga autoryzacji ADMIN). Format daty: Określenie sposobu wyświetlania daty. Format czasu: Określenie sposobu wyświetlania czasu. Sieciowy serwer czasu : Jeżeli rejestrator jest podłączony do Internetu, czas i datę można dokładnie synchronizować z określonym serwerem włączając tą opcję. Rejestrator dokonuje wtedy cyklicznej auto-synchronizacji. Strefa czasowa: Należy wybrać strefę odpowiednio do regionu, w którym używany jest rejestrator. D.S.T.: Gdy opcja ta jest włączona, rejestrator będzie automatycznie zmieniał czas z letniego na zimowy i odwrotnie. SYSTEM : Sieć DHCP: Gdy opcja ta jest włączona, rejestrator będzie uzyskiwał adres IP automatycznie, w przypadku podłączenia do serwera DHCP lub routera. 26

27 Serwer www: Gdy opcja ta jest włączona, możliwe są zdalne połączenia za pośrednictwem przeglądarki Internet Explorer lub innych przeglądarek sieciowych. Adres IP: Jeżeli nie jest używana funkcja DHCP, adres IP można ustawić ręcznie. Brama: Jeżeli nie jest używana funkcja DHCP, adres IP bramy można ustawić ręcznie. Maska podsieci: Jeżeli nie jest używana funkcja DHCP, adres maskę podsieci można ustawić ręcznie. Serwer DNS nr 1: Jeżeli nie jest używana funkcja DHCP, serwer DNS nr 1 można ustawić ręcznie. Serwer DNS nr 2: Jeżeli nie jest używana funkcja DHCP, serwer DNS nr 2 można ustawić ręcznie. Serwer DDNS: Jeżeli włączona jest funkcja DDNS, główny serwer DDNS jest określany tutaj. Port klienta: Numer portu używanego przez rejestrator do obsługi zdalnego połączenia z oprogramowaniem klienta. Port serwera www: Numer portu używanego przez rejestrator do obsługi zdalnego połączenia za pośrednictwem przeglądarki Internet Explorer lub innych przeglądarek sieciowych. Maks. szybk. transm.: Określenie maksymalnej szerokości pasma używanej przez rejestrator podczas połączenia zdalnego. Uwaga: W przypadku jakichkolwiek modyfikacji ustawień sieciowych, rejestrator musi zostać wyłączony i włączony ponownie w celu zastosowania zmian. SYSTEM : MAIL Serwer: Serwer poczty wychodzącej SMTP, który powinien być używany do wysyłania powiadomień . Port: Numer portu poczty wychodzącej. Zabezpieczenia.: Wyłączyć, jeżeli Serwer nie wymaga nazwy użytkownika i hasła do połączenia. Użytkownik: Wprowadzić nazwę użytkownika w celu identyfikacji rejestratora w wiadomościach . Hasło: Jeżeli opcja Autoryz. jest włączona, należy wprowadzić hasło. Testuj ustawienia Możliwość przetestowania funkcji . Uwaga: W celu prawidłowego działania funkcji należy wprowadzić Użytkownika. Nazwa użytkownika nie może zawierać spacji 27

28 SYSTEM : Użytkownicy Domyślnie rejestrator jest skonfigurowany z zastosowaniem identyfikatora użytkownika ADMIN, należącego do grupy ADMIN i hasłem Można dodawać nowych użytkowników, jak również modyfikować dane istniejących użytkowników. Aby modyfikować dane użytkownika, należy zaznaczyć użytkownika przy użyciu zielonego kursora i nacisnąć ENTER. Aby dodać użytkownika należy wybrać opcję DODAJ UŻYTKOWNIK: Edycja identyfikatora użytkownika za pośrednictwem klawiatury wirtualnej. HASŁO: Zmiana hasła za pośrednictwem klawiatury wirtualnej. UWAGA: W celu usunięcia aktualnego hasła, należy użyć przycisku. GRUPA: Użytkownicy mogą należeć do jednej z trzech grup - ADMIN, MANAGER lub USER. Jeżeli wymagane jest powiadamianie , należy wprowadzić adres użytkownika. POWIADAM. Włączenie lub wyłączenie powiadomień dla danego użytkownika. Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się zmianę hasła użytkownika ADMIN po otrzymaniu rejestratora. 28

29 Hasło i nazwa użytkownika może być dowolna, można ją wpisać po wyświetleniu klawiatury wirtualnej. SYSTEM: ZARZĄDZNIE SYSTEMEM Informacje o systemie Wersja F/W: Wersja oprogramowania firmware rejestratora DVR. Wersja H/W: Wersja hardware rejestratora. Standard Video: System video, w którym pracuje rejestrator (zmiana ręczna przełącznikiem na tylnym panelu). Pojemn. HDD: Pierwsza wartość przedstawia miejsce na dyskach twardych zajęte przez nagrany materiał, druga wartość przedstawia całkowitą pojemność zainstalowanych dysków twardych. 29

30 Adres IP: Adres IP wprowadzony ręcznie podczas konfiguracji SIECI lub adres IP przydzielony przez serwer DHCP, jeżeli funkcja ta jest włączona. Adres MAC: Adres MAC (Media Access Control) rejestratora. Jest on unikalny żadne inne urządzenie sieciowe nie ma takiego samego adresu MAC. Nazwa systemu: Można wprowadzić nazwę systemu złożoną z maks. 10 znaków. Służy ona identyfikacji powiadomień . Hasło: Możliwość ustawienia zabezpieczenia hasłem. Ustaw. fabryczne: W przypadku zmiany ustawień powodujących zakłócenia funkcjonowania, można przywrócić rejestrator do ustawień fabrycznych. Aktualizuj F/W: W trakcie rozwoju produktu mogą być udostępniane aktualizacje oprogramowania firmware w celu zwiększenia wydajności systemu, wzbogacenia go o dodatkowe funkcje itp. Operator może dokonać aktualizacji oprogramowania firmware za pośrednictwem nośnika pamięci USB. Dane systemowe: Ustawienia systemowe i konfigurację rejestratora można zapisać na nośniku USB. Ustawienia te można wykorzystać w przypadku nieumyślnego przywrócenia do ustawień fabrycznych; można je także przenieść do innego rejestratora, jeżeli kilka urządzeń ma pracować z tymi samymi ustawieniami. Zapisywane są wszystkie informacje oprócz ustawień sieciowych i nazwy systemu. 1) Kliknij ikonę F/W UPDATE I następnie wyświetli się okienko. 2) Po podłączeniu Pendriva z F/W kliknąć GET F/W. 30

31 3) Wybierz odpowiedni F/W 4) W momencie zakończenia pobierania nowego F/W, nastąpi reset. 5) Po restarcie pierwszym, ponownie trzeba będzie zresetować rejestrator. Kliknij OK. Po tym nastąpi reset rejestratora. Po tej operacji rejestrator został prawidłowo zaktualizowany. 31

32 Ustaw. fabryczne: W przypadku zmiany ustawień powodujących zakłócenia funkcjonowania, można przywrócić ustawienia fabryczne. SYSTEM : Sterowanie urządzeniami Kliknij na Sterowanie urządzeniami w menu i wybierz SYSTEM ID ( id kamery), Protokół, Prędkość menu and select the Wybierz zakładkę KONFIGURACJA PTZ (PTZ SETUP) i ustaw odpowiednie parametry (ADRES, PROTOKÓŁ, PRĘDKOŚĆ) dla poszczególnych kamer typu PTZ. Zmiany wartości dokonuje się przyciskiem. ADRES: unikalny identyfikator urządzenia PTZ. PROTOKÓŁ: Protokół urządzenia PTZ. PRĘDKOŚĆ: Szybkość transmisji urządzenia PTZ. 32

33 ALARMY / ZDARZENIA Aby skonfigurować działania alarmowe rejestratora, należy wybrać opcję ZDARZENIA/ALARMY i zatwierdzić przyciskiem ENTER ZDARZENIA / ALARMY: AWARIA HDD. W momencie, gdy dysk jest pełny jest to sygnalizowane sygnałem dźwiękowym. ZDARZENIA / ALARMY : WEJŚCIA ALARMOWE Funkcja ta określa zachowania każdego z 4 wejść alarmowych. OPERACJA: Wejście alarmowe może zostać włączone lub wyłączone. TYP: Wejścia alarmowe mogą być ustawione jako normalnie rozwarte (NO) lub normalnie zwarte (NC) 33

34 ZDARZENIA / ALARMY: WYJŚCIA ALARMOWE Ustawienie zachowania się wyjść alarm. Tryb: Może być Prosty (wyjście jest aktywne tylko wtedy, kiedy spełniane są kryteria aktywacji), lub Zatrzaskowy (wyjście jest aktywne przez określony czas po aktywacji, po którym wraca do stanu nieaktywnego). Czas alarmu: Czas, przez który wyjście alarmowe pozostaje aktywne po aktywacji w trybie Zatrzaskowym. Typ: Można ustawić wysoki (0 V do +5 V przy aktywacji) lub niski (+5 V lub 0 V przy aktywacji). Stan HDD: Określenie, czy zdarzenie dotyczące dysku twardego powoduje aktywację wyjścia alarmowego. Ustawienie działań Alarm: Określenie, czy wejścia alarm. powodują aktywację wyjścia alarmowego. Zanik wizji: Określenie, czy zanik wizji w którymkolwiek z wybranych kanałów powoduje aktywację wyjścia alarmowego. Ruch: Określenie, czy detekcja ruchu w którymkolwiek z wybranych kanałów powoduje aktywację wyjścia alarmowego. Należy pamiętać o wybraniu Zastosuj i naciśnięciu ENTER w celu zapisania wszystkich ustawień przed zamknięciem tego menu. ZDARZENIE / ALARMY : BUZZER Powyższe menu określa zachowanie i działania wewnętrznego brzęczyka. 34

35 Ustawienie zachowania Stan: Można włączyć lub wyłączyć wewnętrzny brzęczyk. Tryb: Może być Prosty (sygnał dźwiękowy jest emitowany wyłącznie, gdy spełniane są kryteria aktywacji) lub Zatrzaskowy (sygnał dźwiękowy jest emitowany przez określony czas po aktywacji). Czas alarmu: Czas, przez który emitowany jest sygnał dźwiękowy po aktywacji brzęczyka w trybie Zatrzaskowym. Błąd dysku: Określenie, czy zdarzenie dotyczące dysku twardego powoduje aktywację brzęczyka. Ustawienie działań: Alarm: Określenie, czy wejścia alarmowe powodują aktywację brzęczyka. Zanik wizji: Określenie, czy zanik wizji w którymkolwiek z wybranych kanałów powoduje aktywację brzęczyka. Ruch: Określenie, czy detekcja ruchu w którymkolwiek z wybranych kanałów powoduje aktywację brzęczyka. Należy pamiętać o wybraniu Zastosuj i naciśnięciu ENTER w celu zapisania wszystkich ustawień przed zamknięciem tych menu. ZDARZENIE / ALARMY : Powiadomienia Ustawienie zachowania Powiadamianie: Można włączyć lub wyłączyć powiadamianie . Błąd HDD: Określenie, czy zdarzenie dotyczące dysku twardego powoduje wysłanie wiadomości . ZDARZENIE URUCHAMIAJĄCE: Określa, czy zdarzenie uruchamiania wysyła . Ustawienie działań: Alarm: Określenie, czy wejścia alarmowe powodują wysłanie wiadomości . Zanik wizji: Określenie, czy zanik wizji w którymkolwiek z wybranych kanałów powoduje wysłanie wiadomości . Ruch: Określenie, czy detekcja ruchu w którymkolwiek z wybranych kanałów powoduje wysłanie wiadomości . Częstotliwość: Interwał wysyłania wiadomości (0~30 MIN) 35

36 ZARZĄDZANIE DYSKAMI Limit czasu nagryw.: W pewnych warunkach wymagane może być ograniczenie ilości materiału zapisywanego w rejestratorze (np. w celu spełnienia wymogów ustawy o ochronie danych). Nagrywanie może być ograniczone do 12 godzin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dni, 1, 2, 3 tygodni lub 1, 2 miesięcy. Po zapisaniu w rejestratorze określonej ilości materiału, kolejne dane będą zastępowały najwcześniejsze nagrania. Nadpisywanie: Gdy opcja ta jest włączona, rejestrator będzie nadpisywał nowe dane na najstarszych nagraniach po zapełnieniu dysków twardych. Wówczas informacja o zajętości dysków twardych nie będzie wyświetlana. Gdy opcja ta jest wyłączona, rejestrator nie będzie nagrywał po zapełnieniu dysku. Format: W razie potrzeby można usunąć cały nagrany materiał z rejestratora przy użyciu tej opcji. Wymagana jest autoryzacja ADMIN. Uwaga: Po ustawieniu opcji Limit czasu nagryw., procent zajętości dysku twardego wyświetlany w trybie widoku na żywo może nigdy nie osiągnąć 99%. Na przykład, jeżeli całkowita pojemność dysku twardego rejestratora umożliwia nagrywanie przez 4 dni w warunkach normalnej pracy, a opcja Limit czasu nagryw. zostanie ustawiona na 2 dni, wówczas procent zajętości dysku twardego nigdy nie przekroczy 50%. Uwaga: Gdy ustawiony został Limit czasu nagryw., nie można zmienić ustawienia opcji Nadpisywanie.. 36

37 Konfiguracja nagrywania OPERACJE NAGRYWANIA RECORDING TRYB: SIMPLE/ADVANCED TRYB HARMONOGRAMU: Można ustawić albo dla konkretnego dnia, albo dla całego tygodnia. Czas pre-alarmu: Jeżeli rejestrator nie pracuje w trybie nagrywania ciągłego, ustawienie to określa ilość materiału nagrywanego zawsze przed wystąpieniem zdarzenia (detekcja ruchu, wejście alarmowe itp.) Czas post-alarmu: Jeżeli rejestrator nie pracuje w trybie nagrywania ciągłego, ustawienie to określa ilość materiału nagrywanego zawsze po wystąpieniu zdarzenia (detekcja ruchu, wejście alarmowe itp.) Nagr. napadowe: Użytkownik może włączyć opcję nagrywania napadowego. Nieaktywny: Nawet naciśnięcie przycisku nagrywania napadowego lub detekcja ruchu nie powodują uruchomienia nagrywania. AUTO: Ustawienie powiązane z opcją Czas nagr. Napadowego. MANUAL: Nagrywanie jest uruchamiane przez naciśnięcie przycisku nagrywania napadowego lub detekcję ruchu. Czas nagr. Napadowego: Po upłynięciu określonego czasu, nagrywanie napadowe zostaje zatrzymane. (5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 MIN) 37

38 Proste nagrywanie Kliknij na proste nagrywanie JAKOŚĆ NAGRYWANIA: Można ustawić jakość Low, Standard, High or Highest dla wszystkich kamer. Rozdz.: Można wybrać rozdzielczość nagrywania 352x240, 704x240 lub 704x480(NTSC) dla każdego z kanałów. Kl./s: Można ustawić liczbę klatek na sekundę od 1 do 25 dla każdego z kanałów. Po wybraniu odpowiedniego przedziału czasu wyświetli się okno z możliwością konfigurowana parametrów. Zaawansowane - nagrywanie W tym okienku możemy skonfigurować tryb nagrywania, rozmiar obrazu, ilość klatek, jakość, audio, alarm. 38

39 PARAMETRY: ustawienia nagrywania dla każdego kanału może być zdefiniowana przez 24 godzin, w blokach (Np. od 09:00 do 18:00) lub dla każdego godzinę. Można ustawić indywidualnie parametry nagrywania dla każdej godziny nagrywania. Aktywacja: w tej części określa, w jakich godzinach DVR rejestruje i jaki tryb nagrywania jest uruchomiony Konfiguracja Zaznacz pasek CZAS i wybierz odpowiednią godzinę lub przedział czasowy w celu konfiguracji parametrów. Naciśnij ENTER. Wyświetlone zostaną ustawienia nagrywania dla określonego czasu. Kliknij ROZMIAR, FPS, JAKOŚĆ, AUDIO lub ALARM. Następnie, przyciskiem ustaw żądaną wartość. Rozdz.: Można wybrać rozdzielczość nagrywania 352x288, 704x288 lub 704x576 dla każdego z kanałów. Kl./s: Można ustawić liczbę klatek na sekundę od 1 do 25 dla każdego z kanałów. Jakość: Można wybrać jeden z czterech dostępnych poziomów jakości nagrywania dla każdego z kanałów. 39

40 Audio: Jeśli do rejestratora podłączone są urządzenia audio, dowolny kanał audio można przydzielić dowolnemu kanałowi wideo. USTAWIENIE KONKRETNEGO CZASU I PARAMETRÓW Zaznacz pole czasu myszką lub przyciskami panelu. Aby skonfigurować konkretny przedział czasu należy go zaznaczyć ( podświetli się nam on na zielono). Należy pamiętać, że jeżeli Nagr. Ciągłe jest ustawione na Tygodn., trzeba zmienić ustawienia nagrywania dla każdego dnia, a także dla każdego przedziału czasowego. Ustawienia domyślne dla wszystkich kanałów: 352x288 Uwaga: Rejestrator obsługuje maksymalną szybkość nagrywania 100 kl./sek. łącznie ze wszystkich kanałów przy rozdzielczości 352x288. Zmiana ustawień nie może być zatwierdzona w sytuacji, kiedy liczba dostępnych klatek w lewym dolnym rogu okna wynosi mniej niż zero. Jeżeli podczas zmiany ustawień nagrywania wartość ta stanie się ujemna, rozdzielczość nagrywania oraz/lub szybkość nagrywania muszą zostać obniżone tak, aby liczba dostępnych klatek, nie wynosiła mniej niż zero. AKTYWACJA Wybierz kanał i czas Aby zmienić harmonogram wystarczy najechać myszką, lub przyciskami panelu przedniego na aktywacje. Zaznaczony obszar wyświetli się nam na zielono i po tym zaznaczeniu otworzy się nam okienko do wyboru sposobu nagrywania. Kolory określają konkretny tryb nagrywania. 40

41 Nagrywanie ręczne (Panic Recording) W trybie nagrywania napadowego, rejestrator przechodzi do nagrywania zgodnie z ustawieniami i parametrami zaprogramowanymi dla tego trybu. SZUKAJ Kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie I wybierz opcję SZUKAJ Rejestrator wyszukuje nagrań według kalendarza i osi czasu w celu zapewnienia szybkiego dostępu do nagranych materiałów. Kalendarz wyświetlany po lewej stronie ekranu przedstawia bieżący miesiąc. Dni zaznaczone na zielono oznaczają, że nagrywany był wówczas materiał video. Oś czasu po prawej stronie ekranu przedstawia 24-godzinny stan wszystkich kanałów dla wybranego dnia. Fragmenty zaznaczone na jasnoniebiesko oznaczają nagrany materiał. Aby wejść do menu odtwarzania SZUKAJ, należy wpisać hasło admina

42 SZUKAJ: WG. CZASU Kliknij na datę Nacisnąć ENTER, aby wybrać kalendarz i przy użyciu KLAWISZY KURSORA przesunąć fioletowy kwadrat na wymagany dzień. Wybór różnych dat powoduje również zmianę wyświetlania osi czasu przedstawiającej materiały nagrane danego dnia. Nacisnąć ENTER, aby wybrać dzień i przejść do osi czasu. Przy użyciu KLAWISZY KURSORA przesunąć kursor osi czasu w lewo lub w prawo, aby wybrać wymagany segment. Aktualnie wybrany czas jest wyświetlany nad kalendarzem. Nacisnąć ENTER, aby rozpocząć odtwarzanie od wybranego czasu. Domyślny tryb odtwarzania to podział ekranu na 4. Naciskając przycisk DISPLAY lub korzystając z przycisków WYBORU KANAŁU, można wyświetlić pojedynczy ekran lub inne formaty podziału ekranu w sposób podobny do trybu widoku na żywo. Prędkość odtwarzania można zwiększyć wybierając przyciski na ekranie. Maksymalnie prędkość można zwiększyć do

43 SZUKAJ: WG. ZDARZEŃ W tej opcji są dostępne kryteria wyszukiwania. Możemy ustalić, które kamery i jakie zdarzenia nas interesują ( detekcja ruchu, alarm, zanik sygnału video) Kliknij SZUKAJ WG.ZDARZEŃ. Aby odtworzyć nagranie, wystarczy najechać kursorem na wybrany LOG i kliknąć ENTER (lub dwukrotnie myszką). Automatycznie zostanie uruchomione odtwarzanie wybranego fragmentu video. Zaznacz START i naciśnij przycisk ENTER, aby wyświetlić dziennik zdarzeń dla wybranych kryteriów. Do odtwarzania nagrań o określonym wydarzeniu, wybierz zdarzenie z listy przy użyciu kursora, następnie naciśnij klawisz ENTER Kliknij START menu. Odtwarzanie zostanie wznowione od momentu wystąpienia wybranego zdarzenia i jest kontynuowane aż do zatrzymania przez operatora. W celu zatrzymania odtwarzania i powrotu do trybu widoku na żywo, należy kilkakrotnie nacisnąć RETURN. 43

44 Lista dziennika zdarzeń zawiera następujące wybieralne wpisy: Alarm: Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie wszystkich zdarzeń dotyczących wejść alarmowych dla wybranego zakresu dat. Timer: Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie nagrywania ciągłego dla wybranego zakresu dat. Ruch: Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie wszystkich zdarzeń detekcji ruchu dla wybranego zakresu dat. System: Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie wszystkich pozostałych zdarzeń (zanik wizji, zdalne połączenie itp.) dla wybranego zakresu dat. ARCHIWIZACJA Kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie I wybierz opcję ARCHIWIZUJ W celu archiwizacji nagranych materiałów na nośniku USB, należy nacisnąć przycisk ARCHIWIZUJ. W celu ochrony przez niepowołanym dostępem i dystrybucją materiałów, archiwizacji może dokonywać tylko użytkownik o uprawnieniach ADMIN. Aby zalogować się jako ADMIN, należy wprowadzić domyślne hasło 1234 i nacisnąć ENTER. Ekran archiwizacji umożliwia operatorowi precyzyjne wybranie materiałów do archiwizacji oraz docelowej lokalizacji archiwizacji. Do poruszania się po ekranie archiwizacji służą KLAWISZE KURSORA. W celu zmiany wartości lub ustawienia: 44

45 Zmienić wartość przy użyciu KLAWISZY KURSORA góra i dół. Nacisnąć ENTER, aby zmienić kolor kursora z zielonego na pomarańczowy. Nacisnąć ENTER, aby zatwierdzić wartość, lub RETURN, aby anulować. W celu zmiany ustawienia pola zaznaczenia, należy nacisnąć ENTER, aby włączyć lub wyłączyć Kliknij odpowiedni parametr Wtedy użyj przycisku, aby zmienić dane Kliknij START, aby rozpocząć. Wybierz urządzenie: Należy wybrać USB. Od/Do: Czas startu i końca tworzenia kopii zapasowej. Kanał A/V: Wideo i audio dla każdego kanału można uwzględnić lub pominąć podczas wykonywania kopii zapasowej. Nazwa: Nazwa archiwum. Uwaga: W celu użycia karty pamięci USB, należy ją podłączyć przed wybraniem menu archiwizacji. UWAGA!: Nośnik USB musi być podłączony do portu USB, zanim wybierzemy opcję Archiwizacji Opcja Podgląd umożliwia podgląd rozmiaru archiwizowanych plików Kliknij OK w menu 45

46 PO wybraniu początku i końca archiwizacji, i kliknięciu OK zostanie uruchomiony backup na nośnik podłączony do portu USB. 46

47 47

48 48

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR004 M85004 Instrukcja obsługi Kraków 2005 Uwagi specjalne Rejestrator cyfrowy jest skomplikowanym urządzeniem. Przed instalacją i użytkowaniem zaleca się uważne

Bardziej szczegółowo

DRE-S0931, DRE-S1631

DRE-S0931, DRE-S1631 Instrukcja obsługi Cyfrowych rejestratorów 16 i 9 kanałowych serii: DRE-S0931, DRE-S1631 Dystrybutor: ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; i Zgodność CE OSTRZEŻENIE DLA INSTALATORÓW: UPOWAŻNIENIE DO INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik. Sieciowa nagrywarka cyfrowa FNR-4004/500

Krótki przewodnik. Sieciowa nagrywarka cyfrowa FNR-4004/500 Krótki przewodnik Sieciowa nagrywarka cyfrowa FNR-4004/500 Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i obsługi www.videor.com www.eneo-security.com 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC 1/52 Spis treści I. PRZEDMOWA... 4 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 A. WYMAGANIA MINIMALNE... 4 B. SUGEROWANY SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 1.1 KAMERY SIECIOWE...7 1.2 SIECIOWY SERWER VIDEO...8 1.3 PRZEGLĄD MODELI...8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE...10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...10 2.2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042 INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42 Model: 8042 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Informacja dotycząca ekranów LCD LED 3 Ostrzeżenia i znaki bezpieczeństwa 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Szybki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo