Umowa. zawarta w dniu r. w Jaworznie, zwana dalej Umową, pomiędzy: reprezentowaną przez.zwaną dalej Sprzedawcą, I.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa. zawarta w dniu..2015 r. w Jaworznie, zwana dalej Umową, pomiędzy: reprezentowaną przez.zwaną dalej Sprzedawcą, I."

Transkrypt

1 Umowa zawarta w dniu r. w Jaworznie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy, specyfikacja techniczna do części VII zamówienia. Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworznie, z siedzibą w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17, reprezentowaną przez Panią Monikę Rejdych Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, działającą na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia nr OR/0152/105/10, NIP: , REGON: , zwaną dalej Kupującym, a firmą:.wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem w REGON..NIP reprezentowaną przez.zwaną dalej Sprzedawcą, o następującej treści: I. Przedmiot umowy 1 Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa trzech zestawów do nauki programowania i robotyki, zgodnie ze specyfikacją techniczną dołączoną do Umowy, stanowiącą jej integralną część. Kupujący kupuje a Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć sprzęt do siedziby Kupującego- Miejska Biblioteka w Jaworznie, Jaworzno,ul. Rynek Główny 17. II. Termin wykonania 2 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu przedmiot umowy do r. (tj...dni od daty podpisania umowy). III. Prawa i obowiązki stron 3 Sprzedawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, pokrywając wszelkie związane z tym koszty. Ryzyko uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na Sprzedawcy. Kupujący przejmuje to ryzyko po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy. Do przedmiotu umowy Sprzedawca dołączy protokół dostawy wraz z numerami seryjnymi. Dostarczony sprzęt objęty jest.miesięczną gwarancją producenta, realizowaną przez serwis Sprzedawcy. 1. Sprzedawca zapewnia obsługę serwisową na dostarczony przedmiot umowy. 2. Serwis sprzedawcy zobowiązuje się podjąć działania zapewniające usunięcie usterki w ciągu 1 dnia 4 5 6

2 roboczego od momentu zgłoszenia. 3. Zawiadomienie o awarii przekazywane będzie drogą telefoniczną na numer...lub pisemnie za pomocą poczty e mail na adres.lub lub faksu na numer. 4. Sprzedawca zobowiązany jest informować Kupującego z zmianach numeru telefonu, adresu e mail i numeru faksu. 5. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w siedzibie Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się przetransportować na własny koszt sprzęt do punktu serwisowego i zwrócić naprawiony w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni. IV. Wynagrodzenie 7 Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę netto:...pln + 23% VAT. (słownie:..00/100), brutto:.pln (słownie:...00/100). Wykonawca wystawi fakturę VAT z wyszczególnieniem cen wszystkich elementów stanowiących przedmiot zamówienia. V. Warunki płatności 8 1. Nabywcą na fakturze VAT jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie. 2. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi przelewem na wskazane konto Sprzedawcy w ciągu.. dni od daty otrzymania faktury VAT, jednak nie później niż do dnia.2015 r. 3. Faktura VAT może być wystawiona dopiero po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu/odbiorze przedmiotu umowy. 4. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Kupującego. 5. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie z kwoty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot umowy, wymagalnych zobowiązań wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. VI. Kary umowne 9 Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy będą kary umowne. 1. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek za stron z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zapłaci kupującemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy. 2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto przedmiotu umowy. 3. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcą terminu ustalonego w 2, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 2% ceny brutto nie dostarczonego sprzętu za każdy dzień opóźnienia. 4. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu ustalonego w 6 ust. 2 i ust. 5, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 1% ceny brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. 5. Kupujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, na zasadach ogólnych. 6. Kupujący zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktur przekładanych przez Sprzedającego.

3 VII. Zmiana umowy 10 Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian. 11 Osobami odpowiedzialnymi za koordynację obowiązków określonych w umowie są: - ze strony Kupującego.. - ze strony Sprzedawcy.. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Sprawy sporne, których strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Kupującego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 14 Kupujący Sprzedawca

4 Specyfikacja techniczna do części VII zamówienia Minimalne wymagania techniczne 1. KOMPUTERY 3 sztuki procesor: 4 rdzeniowy i 8 wątkowy osiągający w teście Passmark CPU Mark min punktów rodzaj chłodzenia procesora: wentylator i radiator ilość pamięci operacyjnej: 8 GB rodzaj zastosowanej pamięci: DDR (PC ) typ dysku twardego: magnetyczny pojemność dysku twardego: 1000 GB napęd optyczny: DVD+/-RW karta dźwiękowa: zintegrowana 5.1 HD karta graficzna Zintegrowana HD osiągająca w teście Passmark CPU Mark min. 725 punktów czytnik kart pamięci: uniwersalny (all in 1) złącza na przednim panelu: 1x USB, 1x USB 3.0, audio złącza na tylnym panelu: Audio, 1 x RJ45, 2 x PS/2, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 2 x USB 3.0, 2 x USB wolne złącza na płycie głównej: PCI-Express x16 (1), PCI (1), PCI-Express x1 (2) zasilacz: 450 W zainstalowane wentylatory: 1 wentylator 92mm system operacyjny: Windows 7/8 Pro 64bit lub równoważny w polskiej wersji językowej. Akcesoria: klawiatura USB, mysz USB 2. MONITORY 3 sztuki przekątna: 23 cali rodzaj matrycy: IPS rodzaj podświetlenia: LED rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 piksele kontrast: :1 jasność: 250 cd/m² wielkość plamki: mm czas reakcji plamki: 5 ms kąt widzenia pion: 178 kąt widzenia poziom: 178 ilość wyświetlanych kolorów: 16 mln analogowe złącze D-Sub 15-pin porty wejścia/wyjścia: 2 x HDMI, 1 x słuchawkowe głośniki wbudowane: stereo 3. TABLETY 3 sztuki przekątna wyświetlacza: 10 cali technologia dotykowa: pojemnościowy typ wyświetlacza: IPS multi-dotyk rozdzielczość: 1280 x 800 pikseli częstotliwość taktowania: 1.3 GHz ilość rdzeni: 4 pamięć RAM: 1024 MB pamięć Flash: 16 GB obsługa kart pamięci: microsd HC, microsd maks. pojemność karty pamięci 32 GB interfejsy komunikacyjne: WiFi b/g/n, microusb, Bluetooth 4.0, interfejsy Audio-Video, jack

5 stereo 3.5 mm wbudowany mikrofon wbudowane głośniki: stereo aparat fotograficzny z tyłu: 5 Mpix aparat fotograficzny z przodu: 2 Mpix system operacyjny: Android 4.2 lub równoważny w polskiej wersji językowej. Akcesoria: etui, folia ochronna, ładowarka 4. Zestaw do samodzielnego montażu i programowania robotów - Lego MINDSTORMS EV3 3 sztuki. Spełniane normy i certyfikaty: - CE, - RoHS, - WEEE. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy nie może być sprzętem powystawowym ani odnowionym.

,,Nauczyciel Doskonały

,,Nauczyciel Doskonały SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu niezbędnego do działalności sieci współpracy w ramach projektu pn.: Nauczyciel Doskonały współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór umowy Umowa nr.. Współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W dniu w Rząśniku pomiędzy Gminą Rząśnik, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jedlanka dnia 31.07.2013rok ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym,

zwanym dalej Zamawiającym, WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 70, będącym płatnikiem VAT NIP

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie Załącznik nr 3 - Projekt umowy 2 Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-VI/NZU/860/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl NO-0420-05/BW/06

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 35/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo