SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę sprzętu komputerowego, i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Symbol CPV: Urządzenia komputerowe; Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 1. Zamawiający dopuszcza złoŝenie ofert równowaŝnych, ale o parametrach nie gorszych niŝ wyspecyfikowane w 2 z wyłączeniem pozycji oprogramowanie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących wyodrębnionych częściach na dostawę: - Część 1 Sprzęt komputerowy - Część 2 Oprogramowanie, licencje 3. Opis przedmiotu: Część 1. Sprzęt komputerowy 1. Zestaw komputerowy szt.55 : Procesor Płyta główna Procesor klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie, taktowanie szyny systemowej nie mniej niŝ 1066MHz oraz częstotliwości pracy zegara min. 2,5GHz lub procesor o równowaŝnej wydajności według wyników testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. W przypadku uŝycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŝne porównywane zestawy oraz dokładne opisy uŝytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Posiadająca chipset rekomendowany przez producenta procesora. Posiadająca wbudowaną technologię do zarządzania i monitorowania pracy poszczególnych podzespołów komputera i pozwalające na diagnostykę elementów przy wyłączonym komputerze. Bios W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play, gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS. MoŜliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz moŝliwość ustawienia następujących zaleŝności pomiędzy nimi: brak moŝliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez Strona 1 z 5

2 podania hasła administratora. Musi posiadać moŝliwość ustawienia zaleŝności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było moŝliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. MoŜliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. MoŜliwość zablokowania samego zapisu na dyskietki. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. MoŜliwość włączenia/wyłączenia ze zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. MoŜliwość wyłączenia/włączenia ze zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. MoŜliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Pamięć operacyjna RAM 2048 MB DDR3 lub DDR2, moŝliwość rozbudowy do 8GB Gniazda pamięci operacyjnej RAM Cztery gniazda, w tym min. 2 wolne Kontroler dysku twardego Dwukanałowy kontroler SATA300, Obsługa RAID 0/1 Dysk twardy 160GB Serial ATA 7200rpm kompatybilny z technologią SMART II lub SMART III Stacja dyskietek 3,5 1,44MB. Sloty rozszerzeń Dwa sloty PCI pełnowymiarowe, 1xPCI Express x1, 1x PCI-Express x16 Karta graficzna Zintegrowana Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan. Zgodna ze standardami PXE 2.0, Intel AMT 3.0, ASF2.0 Wewnętrzny napęd DVD-RW Porty Obudowa Klawiatura, mysz Monitor Odczyt i zapis: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R Double Layer min. 10 x USB 2.0 (w tym min. 2 z przodu obudowy, co najmniej 6 z tyłu), DB-15, 1 x RJ45, 1 x LPT 1 x COM 1 x wejścia audio 1 x wyjścia audio, 1 x mikrofon 2xPS/2 (klawiatura i mysz) Typu Tower. Wymiary max: 190mmx450mmx435mm. Zaprojektowana i wykonana przez producenta jednostki centralnej. Obudowa umoŝliwiająca zainstalowanie pełnowymiarowych kart PCI oraz PCIe. Zasilacz minimum 280W umoŝliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposaŝeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciąŝeniu. Wymagany jest slot bezpieczeństwa umoŝliwiający montaŝ Kensington Microsaver Cable. MontaŜ i demontaŝ obudowy musi odbywać się beznarzędziowo. Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, port USB oznaczono logo producenta komputera. Mysz optyczna ze scrolem minimum 400dpi, minimum dwa przyciski, port USB, oznaczona logo producenta komputera. Matryca 19, rozdzielczość natywna 1280x1024, Jasność min. 300 cd/m2, kontrast min. 700:1, kąty V i H: 170st, czas reakcji matrycy max. 5ms. Obowiązkowy certyfikaty: CE, EPA Energy Star, FCC-B, TCO '03, TUV GS, port: zgodny z jednostką centralną Strona 2 z 5

3 System operacyjny Preinstalowany Windows XP downgrade z Microsoft Windows Vista Business PL (nośniki recovery lub nośniki instalacyjne do obu systemów) Funkcje bezpieczeństwa a) Obudowa musi posiadać moŝliwość współpracy z zabezpieczeniem antykradzieŝowym typu Kensington Microsaver Cable b) Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem trusted Platform Module (TPM v1.1 lub 1.2). c) Komputer musi posiadać wbudowaną technologię iamt w wersji co najmniej 3.0 słuŝącą do zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym umoŝliwiającą zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone), spełniającą wymogi: monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD, itp, wersje BIOS, płyty głównej, zdalna konfiguracja BIOSu, zdalny update BIOSu, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z dysku sieciowego, wirtualnego CD ROM, wbudowana pamięć nieulotna, pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji o wersji (zainstalowane updaty, sygnatury wirusów, itp.) zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji, wymienione w pkt a, b, c funkcje dostępne przy wyłączonym komputerze oraz przy nieobecnym / uszkodzonym systemie operacyjnym d) Komputer musi być wyposaŝony w wizualny system diagnostyczny, słuŝący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi: sygnalizować: - Przebieg procedury POST, - Błąd sum kontrolnych Biosu, - Awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora, - Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, - Uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB - proces wykrywania i adresowania portów LPT i COM Testować - wbudowany generator zegara - kontroler klawiatury - kontroler FDD Dodatkowe oprogramowanie Zainstalowana pełna wersja oprogramowania do nagrywania płyt CD/DVD oraz odtwarzania filmów. (dołączony nośnik instalacyjny) Oprogramowanie do modułu szyfrującego TPM wraz z licencją aktywującą (dołączona wersja instalacyjna programu) Wymagane dołączenie wersji instalacyjnej sterowników do komponentów komputera (płyta główna, karta graficzna, karta sieciowa) Dodatkowe oprogramowanie wspierające administrację oferowanych komputerów oraz ich diagnostykę Oprogramowanie wspierające zdalną i lokalną administrację oferowanych komputerów oraz ich diagnostykę, wyprodukowane przez producenta komputera, pozwalające na: wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera oraz zainstalowanego oprogramowania, umoŝliwiające co najmniej: - Informowanie administratora o otwarciu obudowy, - Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a takŝe na grupie komputerów w tym samym czasie, Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej Strona 3 z 5

4 ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez uŝytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych, Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, w tym przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, Skanowania procesów systemowych, uruchomionych na komputerze Atesty i certyfikaty certyfikat ISO9001 wystawiony dla producenta oferowanej jednostki centralnej komputera. certyfikat ISO14001 wystawiony dla producenta oferowanej jednostki centralnej komputera. certyfikat ISO27001 wystawiony dla producenta oferowanej jednostki centralnej komputera. Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanej jednostki centralnej komputera z wymaganym systemem operacyjnym. Do oferty naleŝy dołączyć stosowany wydruk ze strony WHQL, opublikowanej przez firmę Microsoft. Głośność jednostki centralnej nie moŝe być większa niŝ 30 db (pomiar zgodny z normą ISO 7779 i ISO 9296). Do oferty naleŝy dołączyć stosowany raport z przeprowadzonych testów w ww. zakresie, wystawiony przez niezaleŝna jednostkę, uprawnioną do wykonywania ww. pomiarów. Oferowane komputery muszą być zgodne z normą Energy Star 4.0. Do oferty naleŝy dołączyć stosowne potwierdzenie w ww. zakresie, certyfikaty CE wystawione dla oferowanych urządzeń. Gwarancja na cały zestaw komputerowy wraz z monitorem Dokumentacja 3 lata Czas skutecznej naprawy 48 godz. w siedzibie zamawiającego, lub do 14 dni w przypadku naprawy poza siedzibą Zamawiającego. W przypadku gdy naprawa nie będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia (i odebrania) na swój koszt do Zamawiającego sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niŝ wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia na okres naprawy. Do oferty naleŝy dołączyć oświadczenie producenta oferowanego zestawu komputerowego o przyjęciu obowiązków gwarancyjnych, w przypadku odstąpienia oferenta od ich wypełnienia lub zobowiązanie się do wskazania innej firmy przejmującej te obowiązki. Do zestawu komputerowego muszą być dołączone instrukcje obsługi i opis zainstalowanego systemu operacyjnego w języku polskim. Strona 4 z 5

5 Część 2. Oprogramowanie, licencje: Właściwość Parametry Wymagane 1 Office Professional Plus 2007 PL MOLP Rozszerzenie posiadanej przez MJWPU licencji Office Professional Plus 2007 PL MOLP GOV. 55 pojedynczych (jednostanowiskowych) licencji MOLP GOV. Nr posiadanej przez MJWPU licencji MOLP GOV zostanie przekazany w momencie podpisania umowy z Wykonawcą. 2 NOD 32 Antivirus NOD 32 Antivirus Business Edition Client GOV 2 Licencje waŝne przez 3 lata na 20 stanowisk kaŝda oraz 1 Licencja waŝna na 3 lata na 15 stanowisk 3 WinRar WinRar 1 Licencja na 28 stanowisk oraz 1 Licencja na 27 stanowisk 4 Arch Creator pełna wersja, 7 modułów Arch Creator pełna wersja, 7 modułów. 5 Licencji na 11 stanowisk kaŝda Licencje mają być zarejestrowane na Mazowiecką Jednostkę WdraŜania Programów Unijnych. Dostawa i wyładunek sprzętu komputerowego i oprogramowania z wypełnionymi dowodami urządzeń zostanie zrealizowana na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego: ul. Jagiellońska 74, Warszawa Strona 5 z 5

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym,

zwanym dalej Zamawiającym, WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 70, będącym płatnikiem VAT NIP

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową.

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 1B POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł (pieczęć Wykonawcy [ów]) FORMULARZ CENOWY dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zarządzanych przełączników sieciowych, sieciowej pamięci dyskowej SAN/NAS dla Stołecznego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Uniwersytet Otwarty UW Drukarka sieciowa 1 szt. Parametry techniczne: Druk: Czerno-biały; Drukarka sieciowa z dupleksem;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny typ I... 17 szt.

Komputer przenośny typ I... 17 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa laptopów i oprogramowania dla Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży ul. Sadowa 12. Komputer przenośny typ I... 17 szt. Lp. Parametr Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie 1. Serwer szt. 1 Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ILOŚCIOWY ZAMÓWIENIA

WYKAZ ILOŚCIOWY ZAMÓWIENIA Znak sprawy: CKZiU-SR 224/18/2013 Załącznik Nr 1 do SIWZ WYKAZ ILOŚCIOWY ZAMÓWIENIA dla zamówienia pod nazwą Dostawa wyposażenia do pracowni doradztwa zawodowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4 Załącznik nr 7 Pakiet nr 1 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Nazwa sprzętu: 1. Drukarka monochromatyczna Numer Rodzaj Wymagana wartośd Potwierdzenie spełniania 1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x

Bardziej szczegółowo

250GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)

250GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache) . (nazwa firmy) Załącznik nr 1 I. Proponujemy dostawę dla Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp., 20 nowych komputerów biurowych typ FUJITSU-SIEMENS, spełniających poniższe parametry techniczne: PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych typu laptop, drukarek, skanerów i innych akcesoriów komputerowych 2. Instalacja 2 kontrolerów domeny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część I: Dostawa sprzętu komputerowego Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, komputera przenośnego, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, dysków

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo