Radeon X1900 Series. Podręcznik użytkownika P/N

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radeon X1900 Series. Podręcznik użytkownika P/N 137-40988-10"

Transkrypt

1 Radeon X1900 Series Podręcznik użytkownika P/N

2 ii Copyright 2005, ATI Technologies Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. ATI, logo ATI oraz wszystkie nazwy produktów, opcji i funkcji ATI są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy ATI Technologies Inc. Wszystkie pozostałe nazwy firm i/lub produktów są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli. Funkcje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Produkty mogą nie być dokładnie takie same, jak na ilustracjach. Reprodukowanie niniejszego podręcznika lub jego fragmentów, w dowolnej postaci, bez wyraźnej pisemnej zgody ATI Technologies Inc. jest ściśle zabronione. Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności Niniejszy dokument został opracowany z najwyższą starannością, jednakże firma ATI Technologies Inc. nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub stosowanie opisanego tu sprzętu, oprogramowania, ani innych produktów oraz dokumentacji, ani za przerwy w świadczeniu usług, straty lub przerwy w działalności gospodarczej, straty spodziewanego zysku, ani za przypadkowe lub wynikające odszkodowania związane z udostępnianiem, działaniem lub użytkowaniem opisanego tu sprzętu, oprogramowania i innych produktów i dokumentacji ATI. Firma ATI Technologies Inc. zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedniego powiadomienia zmian do opisanego tu produktu lub systemu w celu podwyższenia niezawodności, funkcjonalności lub polepszenia wyglądu. W odniesieniu do wyrobów produkcji ATI opisanych w niniejszym dokumencie, firma ATI zrzeka się wszelkich bezpośrednich oraz pośrednich gwarancji na te wyroby, w tym, lecz nie tylko, pośrednich gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonych zastosowań oraz nienaruszalności. Macrovision Rozwiązania opatentowane w USA pod nr patentów 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098, oraz 4,907,093 wykorzystywane na licencji z zastrzeżeniem ograniczenia do wykorzystania na użytek własny (ang. limited viewing). Niniejszy produkt zawiera technologię ochrony praw autorskich, która jest chroniona pewnymi patentami USA oraz innymi prawami do własności intelektualnej będącymi własnością Macrovision Corporation i innych właścicieli. Stosowanie technologii ochrony praw autorskich musi być zatwierdzone przez Macrovision Corporation i jest ona przeznaczona do zastosowań prywatnych (domowych) oraz innych ograniczonych zastosowań, z wyjątkiem przypadków zatwierdzonych przez Macrovision Corporation. Inżynierskie kopiowanie konstrukcji oraz demontaż są zabronione.

3 iii WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA Przeczytaj instrukcje przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Zachowaj instrukcje instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zachować, aby można z nich było korzystać w przyszłości. Zwracaj uwagę na ostrzeżenia należy zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia na produkcie i w instrukcji obsługi. Zgodność niniejsza karta dodatkowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku z komputerami IBM AT lub zgodnymi komputerami osobistymi z atestem UL, wyposażonymi w instrukcję instalacji ze szczegółowymi informacjami na temat instalowania kart przez użytkownika. Uziemienie w celu zapewnienia stałej ochrony przed porażeniem elektrycznym i pożarem niniejsze urządzenie dodatkowe należy instalować wyłącznie w produktach wyposażonych w wtyczkę z uziemieniem, tj. wtyk z bolcem uziemiającym. Taka wtyczka będzie pasowała wyłącznie do gniazdka elektrycznego z uziemieniem. Jest to rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo. Jeśli nie jest możliwe włożenie wtyczki do gniazda, należy zlecić elektrykowi wymianę przestarzałego gniazdka. Nie należy demontować bolca uziemiającego. Pewne zamocowanie wszystkie elementy mocujące kartę powinny być pewnie i całkowicie zamontowane, tak aby karta była w sposób trały przymocowana do obudowy komputera. Oświetlenie w celu dodatkowego zabezpieczenia niniejszego produktu w czasie burzy oraz w okresach długotrwałego wyłączenia z eksploatacji i pozostawienia bez nadzoru, należy odłączyć go od gniazdka elektrycznego oraz od anteny lub sieci telewizji kablowej. Zapobiegnie to uszkodzeniu produktu w wyniku uderzenia pioruna i przepięć w instalacji zasilających. Linie wysokiego napięcia system anteny zewnętrznej nie powinien być umieszczony w sąsiedztwie napowietrznych linii wysokiego napięcia, przewodów instalacji oświetleniowej i innych, ani a w miejscach, w których mógłby spaść na takie linie lub przewody. Instalacja anteny podczas instalowania systemu anteny zewnętrznej należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dotknąć linii lub przewodów zasilania, gdyż groziłoby to śmiercią. Uwaga:Karta graficzna przeznaczona jest do stosowania w komputerach osobistych posiadających certyfikat UL i Instrukcję instalacji opisujących sposób instalacji modułów sprzętowych typu Card Cage przez użytkownika.

4 iv

5 v Spis treści Wprowadzenie Radeon X1900 Series - Funkcje 1 Funkcje graficzne 1 Wymagania systemowe funkcji 4 Złącza zewnętrzne 4 Przed przystąpieniem do instalacji 5 Zarejestruj Numer seryjny i numery części 5 Usuwanie sterowników starych kart graficznych 5 Instalacja sprzętu Instalacja sprzętu 7 Podstawowa instalacja karty graficznej 7 Zaawansowana instalacja: AGP 9 Zaawansowana instalacja: PCIe 11 Elementy przyłączeniowe 14 Korzystanie z wielu wyświetlaczy Podłączanie monitorów 15 Konfiguracje wyświetlania 17 Instalacja oprogramowania i sterowników Instalacja sterowników i oprogramowania w Windows 19 Warunki wstępne instalacji oprogramowania 19 Konfiguracja monitora 21 Ponowna instalacja sterowników 22 Instalowanie pakietu Catalyst Software Suite 22 Catalyst Control Center Uruchamianie Catalyst Control Center 25 Uruchamianie Catalyst Control Center przy pomocy Menu Start 25

6 vi Inne punkty szybkiego dostępu 26 Catalyst Control Center pulpit nawigacyjny 28 Menedżer klawiszy dostępu 29 Menedżer profili 31 Preferencje 34 Pomoc 36 Centrum informacji 37 Menedżer ekranów 39 Menedżer ekranów - Widok zaawansowany 40 Opcje wyświetlania 45 Właściwości monitora 48 Atrybuty monitora 49 Właściwości panelu cyfrowego 50 Atrybuty 51 Avivo Color 53 Obsługa HDTV 54 3D 58 Ustawienia standardowe 59 Antyaliasing 61 Adaptacyjny antyaliasing 63 Filtrowanie anizotropowe 63 Catalyst A.I. 65 Poziom szczegółowości mipmap 67 Wszystkie ustawienia 68 Specyficzne dla interfejsu API 71 Kolor 73 Kolor Pulpit 74 Kolor Pełny ekran 3D 77 Avivo Video w przypadku kart z serii Radeon 9500 i nowszych 78 Ustawienia standardowe 79 Dostosowania 80 Nakładka wideo Tryb kinowy 82 Usuwanie przeplotu 84 Wszystkie ustawienia 85 VPU Recover 89 CrossFire 91 Wyświetlanie obrazu na odbiorniku TV i przechwytywanie obrazu Korzystanie z wyjścia telewizyjnego 97 Oglądanie obrazu tworzonego przez komputer na telewizorze 97 Podłączanie telewizora 98 Wyświetlać na monitorze, czy na telewizorze? 99

7 vii Wyświetlanie tekstu na ekranie telewizora 99 Używanie odbiornika TV jako jedynego wyświetlacza 99 Korzystanie z gier i programów komputerowych 99 Podłączanie telewizora HDTV 100 Korzystanie z kabli wideo HDTV firmy ATI 102 CrossFire FAQ Korzystanie z Radeon X1800 Series przy pomocy CrossFire CrossFire - Przegląd 109 Dozwolone komponenty systemu CrossFire 109 CrossFire Tryby renderowania obrazu 109 SuperTiling 110 Tryb Scissor 111 Tryb naprzemiennego renderowania ramek (AFR) 112 Tryb Super Antialiasing 113 Odnośniki Rozwiązywanie problemów 117 Rejestracja produktu 122 Obsługa klienta 122 Dodatkowe akcesoria 124 Zgodność z przepisami 124 Zgodność z przepisami FCC 124 Industry Canada oświadczenie o zgodności 125 Zgodność z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 125

8 viii

9 Radeon X1900 Series - Funkcje 1 ROZDZIAŁ1: Wprowadzenie Gratulujemy Państwu zakupu karty graficznej ATI Radeon X1900 Series. Mamy nadzieję, że przysporzy ona wiele radości i nie sprawi najmniejszych problemów. Radeon X1900 Series - Funkcje Funkcje graficzne Obsługa macierzystej magistrali PCI Express X16. Wbudowana pamięć 256MB lub 512 MB GDDR3 Pełna obsługa funkcji Microsoft DirectX Shader Model 3.x. Silnik cieniowania Ultra-Threaded o wysokiej wydajności. Osiem procesorów cieniowania wierzchołków. Czterdzieści osiem procesorów cieniowania pikseli. Wewnętrzny 512-bitowy kontroler pamięci Ring Bus. 256-bitowy 8-kanałowy interfejs pamięci. Interfejs macierzystej magistrali PCI Express X16. SmoothVision Metoda antyaliasingu pełnej sceny umożliwiająca wygładzanie nierównych krawędzi i poprawianie rozmytych obrazów. Tryby altyaliasingu 2x/4x/6x sprzężone z technologią kompresji bezstratnej o współczynniku do 6:1 we wszystkich rozdzielczościach. Tryby filtrowania anizotropowego 2x/4x//8x/16x połączone z filtracją tekstur do 128-tap. HyperZ Zapewnia optymalną wydajność sprzętu poprzez odrzucanie danych dotyczących nieistotnych obiektów, niewidocznych dla użytkownika. Zabezpieczenie przepustowości pamięci wideo.

10 2 Radeon X1900 Series - Funkcje Bezstratna kompresja buforu Z Zoptymalizowana pamięć cache Z umożliwiająca renderowanie cieniowania w czasie rzeczywistym. VideoShader Niewidoczne zintegrowanie jednostek cieniowania pikseli z wideo w czasie rzeczywistym. Dekodowanie wszystkich formatów DTV/HDTV. Adaptacyjne usuwanie przeplotu per piksel i konwersja szybkości klatek 512-bitowy kontroler pamięci Ring Bus Programowalna logika inteligentnego arbitrażu. Nowe rozwiązania dla pełnej asocjacyjnej pamięci cache tekstur, koloru i Z/matryc. Hierarchiczny bufor Z z nową funkcją Early Z Test (hierarchiczna eliminacja niewidocznych obiektów). Bezstratna kompresja Z (do 48,1) Szybkie czyszczenie buforu Z (Fast Z-Buffer Clear). Zoptymalizowana pamięć cache Z umożliwiająca renderowanie cieniowania w czasie rzeczywistym. Zoptymalizowana do wysokowydajnej pracy przy wysokiej rozdzielczości wyświetlania, także w przypadku odbiorników szerokoekranowych HDTV. Jednostka cieniowania Ultra-Threaded Obsługa sprzętowa jednostek cieniowania wierzchołków i pikseli Microsoft DirectX 9.0 Shader Model 3.0. Przetwarzanie 128-bitowych wartości zmiennoprzecinkowych przy pełnej prędkości Do 512 wątków pikseli jednocześnie. Nominalne jednostki rozgałęziające zapewniające dynamiczne rozgałęzianie o wysokiej wydajności i sterowanie strumieniem danych. Nominalne adresowalne jednostki tekstur zwiększające wydajność. Obsługa tekstur w wysokiej rozdzielczości (do 4k x 4k). Do 1536 instrukcji w jednym cyklu renderowania. Kompresja tekstur 3Dc+

11 Radeon X1900 Series - Funkcje 3 Wysoka jakość kompresji rzędu 4:1 w przypadku normalnych map i map luminancji. Współpraca zarówno z formatami jednokanałowymi jak i dwukanałowymi. Obsługa funkcji multirenderingu (MRT). Obsługa funkcji Render-to-vertex buffer. Pełen zestaw funkcji obsługiwany także w OpenGL 2.0 Renderowanie HDR HDR na 64-bitowych wartościach zmiennoprzecinkowych obsługiwany w całym potoku Łącznie z obsługą łączenia i antyaliasingu z wielokrotnym próbkowaniem. Obsługa formatu integer 10:10:10:2. Łącznie z obsługą łączenia i antyaliasingu z wielokrotnym próbkowaniem. Dostępne tryby antyaliasingu 2x/4x/6x Algorytm rozproszonego wielokrotnego próbkowania (sparse multi-sample algorithm) z korekcją gamma, programowalne wzory próbek i próbkowanie centroidów. Nowe tryby antyaliasingu adaptacyjnego. Tryb tymczasowego antyaliasingu. Bezstratna kompresja koloru (do 6:1) w każdej rozdzielczości, łącznie z szerokoekranowymi wyświetlaczami HDTV. Tryby filtrowania anizotropowego 2x/4x/8x/16x Filtrowanie tekstur do 128-tap. Algorytm adaptacyjny z opcjami wydajności i jakości.

12 4 Wymagania systemowe funkcji Wymagania systemowe funkcji Sprzęt Intel Pentium 4 lub AMD Athlon. 512MB pamięci systemowej, 1 GB lub więcej dla lepszej wydajności. Napęd optyczny do instalacji oprogramowania (napęd CD-ROM lub DVD-ROM). Zalecany jest specjalny zasilacz PCI Express o mocy 450 W lub większej. Należy sprawdzić w instrukcji obsługi komputera, czy zasilacz jest przystosowany do zasilania zaawansowanych kart graficznych o maksymalnej energii rozpraszanej powyżej 75 W. System operacyjny Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Windows XP Professional x64 Edition. Windows Windows Vista. Monitor MultiSync o wysokiej rozdzielczości lub inne monitory o wielu częstotliwościach albo inny dowolny typ monitora VGA. Cyfrowe płaskie wyświetlacze panelowe (DFP) lub monitory kineskopowe (CRT). Zgodność z CrossFire Jeśli karta graficzna ma być używana jako część systemu CrossFire, wtedy konieczne jest spełnienie poniższych wymagań: płyta główna z oznaczeniem CrossFire z dwoma (2) gniazdami PCI Express X16 i odpowiednim sterownikiem chipsetu PCIe. (Na stronie ati.com/ crossfire znajduje się lista płyt głównych z oznaczeniem CrossFire.) karta graficzna CrossFire Edition z tej samej serii, która będzie pełnić rolę karty graficznej master. Więcej informacji związanych z wymaganiami dla każdego z tych komponentów można znaleźć w pliku CrossFire FAQ. Złącza zewnętrzne Podwójne wyjście DVI-I. Wyjście S-Video lub złącze wejścia/wyjścia wideo (Video In/Video Out, VIVO).

13 Przed przystąpieniem do instalacji 5 Przed przystąpieniem do instalacji Przed przystąpieniem do instalacji nowej karty graficznej należy wykonać następujące czynności. Zarejestruj Numer seryjny i numery części Do rejestracji wymagany jest numer seryjny i numer części 102 wydrukowane na karcie graficznej. Numery te znajdują się na nalepce z tyłu karty. Numer seryjny (S/N) numer części 102 (P/N) Numery wyróżnione powyżej wytłuszczoną czcionką należy spisać przed przystąpieniem do instalacji nowego produktu ATI. Usuwanie sterowników starych kart graficznych Aby pomyślnie zainstalować kartę Radeon X1900 Series, należy odinstalować sterowniki poprzednio używanej karty graficznej, zanim zostanie ona wymontowana z komputera. Usuwanie poprzednich sterowników Gdy aktualna karta graficzna wciąż jest zamontowana w komputerze: 1 Zamknij wszystkie aktywne aplikacje. 2 Przejdź do Panelu sterowania i wybierz opcję Dodaj/Usuń programy. 3 Zaznacz używane obecnie sterowniki graficzne, a następnie wybierz opcję Dodaj/Usuń: Kreator pomoże w usunięciu używanych obecnie sterowników ekranu.

14 6 Przed przystąpieniem do instalacji Uwaga:Jeśli z używaną dotychczas kartą graficzną było zainstalowane dodatkowe oprogramowanie, na tym etapie konieczne może być również usunięcie tego oprogramowania. 4 Po usunięciu sterowników ponownie uruchom komputer.

15 Instalacja sprzętu 7 ROZDZIAŁ2: Instalacja sprzętu Rozdział ten zawiera informacje dotyczące fizycznej instalacji nowej karty graficznej Radeon. Instalacja sprzętu Istnieją trzy możliwe typy magistrali kart graficznych. Przyjrzyj się poniższej ilustracji, aby przekonać się, czy posiadasz kartę graficzną AGP, PCIczy PCI Express (PCIe ) Karty graficzne AGP, PCI i PCIe Typy magistrali 1 Karta AGP i gniazdo rozszerzeń AGP 2 Karta PCI i gniazdo rozszerzeń PCI 3 PCIe - karta i PCIe - gniazdo rozszerzeń Podstawowa instalacja karty graficznej Możliwe są dwa rodzaje instalacji. Jeśli karta graficzna Radeon nie wymaga specjalnego połączenia ze źródłem zasilania komputera należy stosować się do instrukcji podanych w paragrafie Instalacja podstawowa. Jeśli jednak karta graficzna wymaga osobnego połączenia ze źródłem

16 8 Podstawowa instalacja karty graficznej zasilania komputera należy stosować się do instrukcji podanych w paragrafie Instalacja zaawansowana dla AGP lub PCIe. Karty graficzne Radeon wymagające podłączenia do źródła zasilania są wyposażone w kabel zasilający. Instalacja karty graficznej Radeon 1 Wyłącz komputer, monitor i inne urządzenia peryferyjne. 2 Odłącz kabel zasilający komputera i wszystkie kable podłączone z tyłu komputera. OSTRZEŻENIE - Po odłączeniu kabla zasilania odczekaj ok. 20 sekund przed przystąpieniem do odłączania urządzeń peryferyjnych lub wyjmowania komponentów płyty głównej, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia płyty głównej. 3 Zdejmij obudowę komputera. Jeśli to konieczne, należy odwołać się do instrukcji obsługi komputera. OSTRZEŻENIE - Należy pamiętać o tym, żeby rozładować ładunki elektrostatyczne, które mogą znajdować się na ciele czy odzieży, zanim dotknie się kabla zasilającego lub metalowych elementów obudowy komputera. 4 Wymontuj i wyjmij z komputera obecne karty graficzne. Uwaga:Jeśli komputer posiada wbudowane funkcje graficzne, wtedy może zajść konieczność wyłączenia ich na płycie głównej. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi komputera. 5 Odnajdź właściwe gniazdo i jeśli to konieczne, usuń metalową osłonę tylnej płyty. 6 Dopasuj kartę graficzną ATI do gniazda i wciśnij ją mocno. 7 Dokręć lub w inny sposób bezpiecznie zamocuj kartę graficzną i załóż osłonę komputera. 8 Podłącz wszystkie odłączone wcześniej kable i kabel zasilający komputera. 9 Włącz monitor, a następnie komputer.

17 Zaawansowana instalacja: AGP 9 Zaawansowana instalacja: AGP Możliwe są dwa rodzaje instalacji. Jeśli karta graficzna nie wymaga specjalnego połączenia ze źródłem zasilania komputera należy stosować się do instrukcji podanych w paragrafie Instalacja podstawowa. Jeśli jednak karta graficzna wymaga osobnego połączenia ze źródłem zasilania komputera należy stosować się do instrukcji podanych w paragrafie Instalacja zaawansowana dla AGP lub PCIe. Karty graficzne, które wymagają podłączenia do źródła zasilania w komputerze są wyposażone w kabel zasilania podłączony w prawym górnym rogu karty. Skontaktuj się z konstruktorem systemu lub producentem sprzętu, aby upewnić się, że zasilanie systemu jest odpowiednie. Zwykle ATI zaleca zasilanie o mocy 300 watów lub większej dla zapewnienia normalnej pracy systemu w przypadku instalacji kilku dodatkowych urządzeń wewnętrznych. Instalacja karty graficznej 1 Karta graficzna Radeon

18 10 Zaawansowana instalacja: AGP 2 Zasilacz 3 Twardy dysk 4 Złącze kabla zasilania 5 4-stykowe złącze zasilania 6 Przedłużacz zasilania: zasilanie karty graficznej 7 Przedłużacz zasilania: Zasilanie twardego dysku 8 Przedłużacz zasilania: zasilanie ze źródła zasilania 9 Twardy dysk 10 Zasilanie twardego dysku Instalacja karty graficznej Radeon 1 Wyłącz komputer, monitor i inne urządzenia peryferyjne. 2 Odłącz kabel zasilający komputera i wszystkie kable podłączone z tyłu komputera. OSTRZEŻENIE - Po odłączeniu kabla zasilania odczekaj ok. 20 sekund przed przystąpieniem do odłączania urządzeń peryferyjnych lub wyjmowania komponentów płyty głównej, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia płyty głównej. 3 Zdejmij obudowę komputera. Jeśli to konieczne, należy odwołać się do instrukcji obsługi komputera. OSTRZEŻENIE - Należy pamiętać o tym, żeby rozładować ładunki elektrostatyczne, które mogą znajdować się na ciele czy odzieży, zanim dotknie się kabla zasilającego lub metalowych elementów obudowy komputera. 4 Wymontuj i wyjmij z komputera obecne karty graficzne.

19 Zaawansowana instalacja: PCIe 11 Uwaga:Jeśli komputer posiada wbudowane funkcje graficzne, wtedy może zajść konieczność wyłączenia ich na płycie głównej. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi komputera. 5 Odnajdź właściwe gniazdo i jeśli to konieczne, usuń metalową osłonę tylnej płyty. 6 Dopasuj kartę graficzną ATI do gniazda i wciśnij ją mocno. 7 Wyjmij kabel zasilający ze złącza zasilania twardego dysku. 8 Podłącz przedłużacz do 4-stykowego gniazda zasilania w karcie graficznej. 9 Podłącz przedłużacz do źródła zasilania. 10 Podłącz przedłużacz do twardego dysku. 11 Dokręć śrubki lub zamocuj bezpiecznie kartę. Upewnij się, że kable nie zakłócają żadnych urządzeń wewnątrz komputera (na przykład wentylatora) i załóż osłonę komputera. 12 Podłącz wszystkie odłączone wcześniej kable i kabel zasilający komputera. 13 Włącz monitor, a następnie komputer. Komputer wyemituje sygnał dźwiękowy lub wyświetli komunikat ostrzegawczy a proces uruchamiania zostanie zatrzymany, jeśli karta graficzna nie będzie właściwie podłączona do źródła zasilania. Zaawansowana instalacja: PCIe Możliwe są dwa rodzaje instalacji. Jeśli karta graficzna Radeon nie wymaga specjalnego połączenia ze źródłem zasilania komputera należy stosować się do instrukcji podanych w paragrafie Instalacja podstawowa Jeśli jednak karta graficzna wymaga osobnego połączenia ze źródłem zasilania komputera należy stosować się do instrukcji podanych w paragrafie Instalacja zaawansowana dla AGP lubpcie.

20 12 Zaawansowana instalacja: PCIe Karty graficzne Radeon wymagające podłączenia do źródła zasilania są wyposażone w kabel zasilający. Skontaktuj się z konstruktorem systemu lub producentem sprzętu, aby upewnić się, że zasilanie systemu jest odpowiednie. System kompatybilny z PCI Express posiada specjalne złącze zasilania 12V dla karty graficznej. Zalecane jest zasilanie o mocy 450 W lub większej. Należy sprawdzić w instrukcji obsługi komputera, czy zasilacz jest przystosowany do zasilania zaawansowanych kart graficznych o maksymalnej energii rozpraszanej powyżej 75 W. Instalacja karty graficznej 1 Karta graficzna Radeon 2 Zasilanie 3 Złącze przewodu zasilającego, 6-pinowe 4 Złącze zasilania, 6-pinowe 5 Złącze zasilania dla karty graficznej 6 Złącze do podłączenia zasilania

21 Zaawansowana instalacja: PCIe 13 Instalacja karty graficznej Radeon 1 Wyłącz komputer, monitor i inne urządzenia peryferyjne. 2 Odłącz kabel zasilający komputera i wszystkie kable podłączone z tyłu komputera. OSTRZEŻENIE - Po odłączeniu kabla zasilania odczekaj ok. 20 sekund przed przystąpieniem do odłączania urządzeń peryferyjnych lub wyjmowania komponentów płyty głównej, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia płyty głównej. 3 Zdejmij obudowę komputera. Jeśli to konieczne, należy odwołać się do instrukcji obsługi komputera. OSTRZEŻENIE - Należy pamiętać o tym, żeby rozładować ładunki elektrostatyczne, które mogą znajdować się na ciele czy odzieży, zanim dotknie się kabla zasilającego lub metalowych elementów obudowy komputera. 4 Wymontuj i wyjmij z komputera obecne karty graficzne. Uwaga:Jeśli komputer posiada wbudowane funkcje graficzne, wtedy może zajść konieczność wyłączenia ich na płycie głównej. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi komputera. 5 Odnajdź właściwe gniazdo i jeśli to konieczne, usuń metalową osłonę tylnej płyty. 6 Dopasuj kartę graficzną ATI do gniazda i wciśnij ją mocno. 7 Dokręć śrubki lub zamocuj bezpiecznie kartę. Upewnij się, że kable nie zakłócają żadnych urządzeń wewnątrz komputera (na przykład wentylatora) i załóż osłonę komputera. 8 Podłącz wszystkie odłączone wcześniej kable i kabel zasilający komputera. 9 Włącz monitor, a następnie komputer. Komputer wyemituje sygnał dźwiękowy lub wyświetli komunikat ostrzegawczy a proces uruchamiania zostanie zatrzymany, jeśli karta graficzna nie będzie właściwie podłączona do źródła zasilania.

22 14 Elementy przyłączeniowe Elementy przyłączeniowe Poniższa ilustracja pokazuje typowe złącza znajdujące się na kartach graficznych ATI: Typy złączy VGA DVI-I Przejściówka VGA- DVI-I Wejście/Wyjście S- Video TV kablowa Composite Obsługuje analogowy monitor CRT. Obsługuje monitor cyfrowy. Obsługuje monitor analogowy na złączu DVI-I. Obsługuje TV, magnetowid lub kamkorder. Obsługuje antenę TV lub telewizję kablową. Obsługuje TV, magnetowid lub kamkorder. Więcej informacji na temat podłączania karty graficznej All-in- Wonder można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi All-in- Wonder Quick-Start Guide i Podręczniku użytkownika All-in- Wonder zamieszczonych na CD dołączonym do karty graficznej Allin-Wonder.

23 15 ROZDZIAŁ3: Korzystanie z wielu wyświetlaczy Podłączanie monitorów Karta graficzna Radeon X1900 Series może obslugiwać dwa monitory DVI-I, monitor DVI-I i monitor VGA za pomocą dołączonej przejściówki DVI-I-na-VGA. Zapewnia także wyjście TV za pośrednictwem złącza S-Video Out. Połączenia i przejściówki dla karty Radeon X1900 Series 1 Standardowe złącze monitora VGA. Aby podłączyć monitor VGA do złącza DVI-I, wetknij dołączoną kartę DVI-I-na-VGA w złączu DVI-I, a następnie wetknij kabel monitora do karty. 2 Przejściówka DVI-I-na-VGA. 3 Złącza DVI-I. Podłączanie wyświetlacza cyfrowego.

24 16 Uwaga:Jeśli używanych jest wiele monitorów, karta Radeon X1900 Series musi być główną kartą graficzną. Zwykle kartę graficzną wybiera się w programie konfiguracyjnym systemu BIOS komputera. Aby podłączyć monitory 1 Wyłącz komputer i monitory. 2 Wetknij kable monitora do odpowiednich złączy. 3 Najpierw włącz monitory, a następnie zrestartuj komputer, tak aby system Windows mógł wykryć nowe ustawienia sprzętu. 4 Po wyświetleniu kreatora Znaleziono nowy sprzęt po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu włóż płytę instalacyjną ATI, aby załadować sterowniki na kartę Radeon X1900 Series. Aby ustawić wyświetlanie na kilku monitorach 1 W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie Ekran. Kliknij zakładkę Ustawienia, aby uzyskać dostęp do podstawowych ustawień konfiguracyjnych dla wielu monitorów. Uwaga:ATI zapewnia oprogramowanie Catalyst Control Center oferujące wiele dodatkowych funkcji konfiguracyjnych. Aby uzyskać do nich dostęp należy kliknąć przycisk Zaawansowane na zakładce Właściwości ekranu > - Ustawienia. 2 Wybierz ikonę Monitor oznaczoną liczbą 2. 3 Kliknij opcję Rozszerz mój pulpit Windows na ten monitor. 4 Ustaw Rozdzielczość ekranu i Jakość kolorów odpowiednie dla drugiego monitora. Kliknij przycisk Zastosuj lub OK, aby zastosować nowe wartości. Więcej informacji dotyczących zakładki Ustawienia można znaleźć w pomocy ekranowej systemu Windows. Uwaga:Kiedy wraz z kartą grafiki używasz więcej niż jednego monitora, jeden z nich będzie zawsze Głównym. Pozostałe monitory zostaną oznaczone jako Dodatkowe.

25 Konfiguracje wyświetlania 17 Konfiguracje wyświetlania Karta graficzna Radeon X1900 Series zapewnia dwie funkcje wyświetlania. Poniższa tabela pokazuje rozmaite możliwości podłączania wyświetlaczy do karty akceleratora. Konfiguracja wyświetlania Pojedynczy monitor (wyświetlacz) panelowy DFP Panel* DFP + Panel DFP Monitor panelowy DFP + HDTV Pojedynczy wyświetlacz z kineskopem (CRT) Monitor CRT + HDTV Monitor panelowy DFP + HDTV Monitor CRT + monitor DFP Monitor CRT + monitor CRT Zastosowane złącza złącze DVI-I Złącza DVI-I Złącze DVI-I + adapter S-Videoto-Component Złącze DVI-I + przejściówka z DVI-I na-vga Przejściówka z DVI-I-na-VGA + przejściówka komponentowa do kabla HDTV (YPbPr) Złącze DVI-I + kabel HDTV (YPbPr) Przejściówka z DVI-I na VGA + złącze DVI-I Przejściówka z DVI-I na VGA + przejściówka z DVI-I-na-VGA Uwagi DFP wyświetlacz płaski, panelowy. Używanie dostarczonego adaptera S- Video-to-Component. CRT - analogowy monitor z kineskopem. Adapter HDTV (YPrPb) Złącze DVI-I może obsługiwać monitor CRT z użyciem przejściówki DVI-I-na--VGA Uwaga:*Oba porty DVI obsługują wyjście DVI dual-link kompatybilne z wyjściem single-link DVI wyświetlaczy panelowych a także wyświetlaczy panelowych o ultrawysokiej rozdzielczości DVI dual-link.

26 18 Konfiguracje wyświetlania

27 Instalacja sterowników i oprogramowania w Windows 19 ROZDZIAŁ4: Instalacja oprogramowania i sterowników Rozdział ten przedstawia krok po kroku instalację sterowników i oprogramowania karty graficznej Radeon X1900 Series. Instalacja sterowników i oprogramowania w Windows W następujących przypadkach konieczne jest zainstalowanie sterowników i oprogramowania Radeon X1900 Series: Po zainstalowaniu karty. Po dokonaniu ponownej instalacji lub aktualizacji systemu operacyjnego. Procedura ta odnosi się do Windows XP. Warunki wstępne instalacji oprogramowania Aby instalować lub usuwać sterowniki użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora lub być zalogowany jako użytkownik z uprawnieniami administratora. System operacyjny musi być prawidłowo zainstalowany i uruchomiony przed przystąpieniem do instalacji sterowników Radeon X1900 Series. Należy się także upewnić, że zainstalowany jest Service Pack 2 dla Windows XP. Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że kabel monitora jest prawidłowo podłączony. Uwaga:Instrukcje instalacyjne będą wyświetlane w języku angielskim, jeśli oprogramowanie nie obsługuje języka Twojego systemu operacyjnego.

28 20 Instalacja sterowników i oprogramowania w Windows Aby zainstalować sterowniki i oprogramowanie ATI Uwaga:Napęd optyczny odnosi się do napędu CD-ROM lub DVD- ROM. 1 Uruchom system. Gdy wyświetli się kreator znajowania nowego sprzętu należy kliknąć opcję Anuluj. Gdy w oknie Zmiany ustawień systemowych pojawi się polecenie ponownego uruchomienia komputera, należy kliknąć Nie. 2 Uruchom narzędzie ATISETUP. ATISETUP uruchomi się automatycznie po włożeniu dysku instalacyjnego ATI do napędu CD- ROM po uruchomieniu systemu operacyjnego. Jeśli automatyczne uruchamianie CD-ROM nie jest włączone lub ATISETUP nie uruchomi się automatycznie: a) Kliknij przycisk Start na pulpicie nawigacyjnym. b) Wybierz polecenie Uruchom. c) W katalogu głównym dysku instalacyjnego ATI należy wybrać polecenie ATISETUP.EXE. d) Kliknij przycisk OK. 3 Kliknij przycisk Install (Instaluj) w obszarze Software Install (Instalacja oprogramowania). 4 Kliknij przycisk Dalej. 5 Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną. Łatwa instalacja ATI uruchomi Kreatora instalacji. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora, aby zakończyć instalację. Zaleca się korzystanie z opcji szybkiej instalacji. Po wyborze tej opcji oprogramowanie HydraVision zarządzające pulpitem i wieloma monitorami zainstaluje się automatycznie wraz ze sterownikiem ATI. Po wybraniu szybkiej instalacji nie są instalowane wszystkie składniki oprogramowania. Opcja instalacji Użytkownika umożliwia wybranie poszczególnych składników oprogramowania do zainstalowania. 7 Po wyświetleniu się komunikatu Instalacja zakończona, należy wybrać opcję Tak, chcę teraz ponownie uruchomić komputer i kliknąć Zakończ.

29 Konfiguracja monitora 21 8 Po ponownym uruchomieniu systemu w oknie komunikatu Znaleziono nowy sprzęt wyświetli się informacja Nie znaleziono podpisu cyfrowego. Kliknij Tak lub Kontynuuj aby zakończyć instalację sterownika. Konfiguracja monitora Po zainstalowaniu sterowników i oprogramowania można przystąpić do konfigurowania monitora. Ostrzeżenie- Wybór częstotliwości odświeżania niedostosowanej do monitora może spowodować jego uszkodzenie. Jeśli to konieczne, należy zapoznać się z instrukcją obsługi monitora. Aby skonfigurować główny monitor 1 Otwórz Panel sterowania i wybierz opcję Ekran, lub kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz polecenie Właściwości. 2 Wybierz zakładkę Ustawienia i wybierz rozdzielczość obrazu i głębię koloru najodpowiedniejszą do własnych potrzeb i wydajności monitora. 3 Kliknij opcję Zaawansowane i wybierz zakładkę Monitor. 4 Wybierz częstotliwość odświeżania z rozwijanej listy. 5 Kliknij OK, aby powrócić do pulpitu. Aby ustawić wyświetlanie na kilku monitorach 1 W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie Ekran. Kliknij zakładkę Ustawienia, aby uzyskać dostęp do podstawowych ustawień konfiguracyjnych dla wielu monitorów. 2 Wybierz ikonę Monitor oznaczoną liczbą 2. 3 Kliknij opcję Rozszerz mój pulpit Windows na ten monitor. 4 Ustaw Rozdzielczość ekranu i Jakość kolorów odpowiednie dla drugiego monitora. Kliknij przycisk Zastosuj lub OK, aby zastosować nowe wartości. Więcej informacji dotyczących zakładki Ustawienia można znaleźć w pomocy online i ekranowej systemu Windows.

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE

INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE INSTRUKCJA KOMPUTERA ALIENWARE M18x MOBILE Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże Ci lepiej korzystać z komputera. PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalne

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr

Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr Nr modelu: E2414H/E2414Hr Model - zgodność z przepisami: E2414Ht UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, pomocną w lepszym używaniu komputera. PRZESTROGA:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800

Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800 Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800 Copyright 2005 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton 5800/6800/7800 Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Marzec 2005 Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika

Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik. użytkownika Zewnętrzny dysk twardy Podręcznik użytkownika Działanie przycisku wielofunkcyjnego: Przytrzymanie, dopóki nie zaświeci się dioda LED: Włączenie zasilania. Wciśnięcie przy włączonym zasilaniu: Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo