1. Zamawiający. Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego Warszawa Tel.: Fax:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Zamawiający. Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 44 Fax: 0 22 489 64 91"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Kuźnia Kompetencji IT- otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej (dalej: Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska WyŜsza Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego Warszawa Tel.: Fax: Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. JeŜeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiąŝące. O dokonanych zmianach informuje się takŝe na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŝnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a takŝe do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, faksem lub drogą elektroniczną. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do realizacji projektu: Kuźnia Kompetencji IT- otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej Kody CPV: komputery biurkowe, monitory ekranowe, Komputer przenośny, RóŜne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, Ekrany projekcyjne, Projektory, Drukarki laserowe, RóŜny sprzęt komputerowy 3.2. Szczegółowy zakres zamówienia: Pozycja zamówienia Liczba Termin zestawów realizacji nie później niŝ do: Projekt: Kuźnia Kompetencji IT- otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej 1. Monitor HP LE 1901w, gwarancja: producenta - 36 miesięcy w miejscu instalacji

2 2. Jednostka centralna (komputer) Hewlett-Packard 8200 SFF, o następujących parametrach: Procesor klasy x86 Intel I Chipset rekomendowany przez producenta procesora Pamięć 4GB (DDR3 SDRAM 1333MHz) dwa moduły po 2GB - moŝliwość rozbudowy do 32GB, dwa gniazda na pamięci wolne Płyta główna z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, a takŝe MAC adres karty sieciowej, z wbudowanym kontrolerem dysków SATA3 obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5, WyposaŜona w złącza: 2 x PCI-Express x 16, 1 x PCI-Express x 1, 1 x PCI Dysk twardy 500GB SATA 3, kompatybilny z technologią SMART II i NCQ Obudowa: a. Obudowa małogabarytowa pracująca zarówno w pionie o maksymalnej sumie wymiarów 88cm. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umoŝliwiać serwisowanie komputera bez uŝycia narzędzi oraz dawać moŝliwość instalacji drugiego dysku twardego. b. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, słuŝący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: - awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora - uszkodzenie lub brak pamięci RAM, - uszkodzenie złączy PCI oraz płyty głównej - uszkodzenie kontrolera Video c. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy oraz mechaniczne zabezpieczenie otwarcia obudowy w postaci kłódki z kluczykiem indywidualnym i uniwersalnym kluczykiem serwisowym tzw. master key lub zamka elektromagnetycznego Karta graficzna dwumonitorowa zgodna z DirectX 10.1 i OpenGL 3.0. Zintegrowane porty: DisplayPort, D-Sub 15-Pin (VGA) Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000, PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI

3 Napęd optyczny umoŝliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy (2 x PS/2, 1 x Serial, 10 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy), 1 x DB-15, 1 x Display Port, 1 x RJ45, 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio, 1 x wejście mikrofonowe, 1 x parallel port) Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB Mysz przewodowa dwu przyciskowa z rolką podłączana do portu USB Zasilacz max 250W Active PFC umoŝliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposaŝeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciąŝeniu, o sprawności min. 90% System operacyjny FreeDOS Zarządzanie: a. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS u oraz na zdalną aktualizację sterowników. b. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezaleŝnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a takŝe umoŝliwiająca: i. monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; ii. zdalną konfigurację ustawień BIOS; iii. zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; iv. zdalne przejecie pełnej konsoli

4 graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, równieŝ w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie. v. zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; vi. technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/d ash/); vii. nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na Ŝądanie uŝytkownika z poziomu BIOS; viii. wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, moŝliwy do kasowania tylko przez upowaŝnionego uŝytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. c. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające realizacje w/w funkcjonalności. Bezpieczeństwo: a. BIOS musi posiadać moŝliwość: i. skonfigurowania hasła Power On oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł

5 zasilania i podtrzymania BIOS, ii. moŝliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) iii. blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; iv. blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI v. kontroli sekwencji boot-ącej; vi. startu systemu z urządzenia USB vii. funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządze viii. blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB b. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); c. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington d. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa Głośność: Maksymalnie 28 db z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta Certyfikaty i standardy: a. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) b. Deklaracja zgodności CE c. Certyfikat jakości ISO 9001: 2000 producenta komputera. d. Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym) e. EnergyStar (wydruk ze strony internetowej) f. EPEAT (wydruk ze strony internetowej) g. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 w ofercie naleŝy

6 podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umoŝliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: i. weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) ii. czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji h. MoŜliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uŝyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera i. MoŜliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reŝimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera gwarancja: producenta - 36 miesięcy w miejscu instalacji 3. Oprogramowanie (licencje edukacyjne): Symantec Endpoint Protection EDU MS Office 2010 Edu WinRAR v. 4.x 4. Projektor multimedialny SANYO PLC-WXU Ekran projekcyjny, ścienny, podwieszany o wymiarach x250cm 6. Drukarka BROTHER HL-3070 CW Drukarka EPSON STYLUS PHOTO Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER DCP-9045 CDN Monitor LA2205wg, LCD kolorowy 22 panoramiczny, matryca typu TN, wejście VGA, DVI, DisplayPort, wbudowany dwuportowy hub USB2.0 opcjonalnie dołączane głośniki stereo, slot dla linki Kensingtona, Regulacja pochylenia ekranu (tilt), regulacja wysokości (min. 12cm), regulacja obrotu monitora (swivel), moŝliwość obracania ekranu (pivot) 10. Jednostka centralna(komputer) Hewlett-Packard MT 8200 o następujących parametrach: Procesor dwurdzeniowy klasy x86 Intel I Chipset rekomendowany przez producenta procesora Płyta główna producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w

7 BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, z wbudowanym kontrolerem dysków SATA3 obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5 wyposaŝona w złącza: 2 x PCI-Express x 16, 1 x PCI-Express x 1, 1 x PCI Dysk twardy 1TB SATA rpm kompatybilny z technologią SMART II i NCQ Obudowa: a. Obudowa typu Tower, metalowa, umoŝliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie. MoŜliwość montaŝu dodatkowego dysku wewnętrznego 3.5 oraz dodatkowych zewnętrznych napędów 3.5 oraz Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umoŝliwiać serwisowanie komputera bez uŝycia narzędzi. b. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, słuŝący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: i. awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora ii. uszkodzenie lub brak pamięci RAM, iii. uszkodzenie złączy PCI oraz płyty głównej iv. uszkodzenie kontrolera Video c. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy oraz mechaniczne zabezpieczenie otwarcia obudowy w postaci kłódki z kluczykiem indywidualnym i uniwersalnym kluczykiem serwisowym tzw. master key lub zamka elektromagnetycznego Karta graficzna dwumonitorowa zgodna z DirectX 10.1 i OpenGL 3.0 zintegrowane porty: DisplayPort, VGA Karta muzyczna zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000, PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI. Napęd optyczny umoŝliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DV Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy: 2 x PS/2, 1 x Serial, 10 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy), 1 x DB-15, 1 x Display Port, 1 x RJ45, 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio, 1 x wejście

8 mikrofonowe, 1x Parallel Port Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB Mysz przewodowa dwu przyciskowa z rolką podłączana do portu USB Zasilacz max.320w Active PFC umoŝliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposaŝeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciąŝeniu, o sprawności min. 90% System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 32 PL oraz zestaw płyt umoŝliwiający przywrócenie systemu Oprogramowanie dodatkowe: support dla systemu Windows XP Professional 32bit, opublikowane sterowniki I oprogramowanie na stronach producenta Zarządzanie: a. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS u oraz na zdalną aktualizację sterowników. b. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezaleŝnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a takŝe umoŝliwiająca: i. monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; ii. zdalną konfigurację ustawień BIOS; iii. zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; iv. zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM

9 Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, równieŝ w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie v. zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; vi. technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/d ash/); vii. nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na Ŝądanie uŝytkownika z poziomu BIOS; viii. wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, moŝliwy do kasowania tylko przez upowaŝnionego uŝytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. c. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające realizacje w/w funkcjonalności. Bezpieczeństwo: a. BIOS musi posiadać moŝliwość i. skonfigurowania hasła Power On oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS,

10 ii. moŝliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) iii. blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; iv. blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI v. kontroli sekwencji boot-ącej; vi. startu systemu z urządzenia USB vii. funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń viii. blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB b. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); c. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington d. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa Głośność: maksymalnie 28 db z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta Certyfikaty i standardy: a. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) b. Deklaracja zgodności CE c. Certyfikat jakości ISO 9001: 2000 producenta komputera. d. Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym) e. EnergyStar (wydruk ze strony internetowej) f. EPEAT (wydruk ze strony internetowej) g. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 w ofercie naleŝy podać numer telefonu) dostępna w czasie

11 obowiązywania gwarancji na sprzęt i umoŝliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: i. weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) ii. czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji h. MoŜliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uŝyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera i. MoŜliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reŝimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Gwarancja 36 miesięcy w miejscu instalacji 11. Oprogramowanie (licencje edukacyjne): Symantec Endpoint Protection EDU MS Office 2010 Edu WinRAR v. 4.x Total Commander 7.x 12. Laptop Hewlett-Packard 6460B o następujących parametrach(licencje edukacyjne): Ekran: Matryca 14 HD matowa z podświetleniem LED, Rozdzielczość min 1366 x 768) posiadająca wbudowane anteny do obsługi modułu 3G Kamera zintegrowana z obudową kamerka 720p HD wraz z dedykowanym oprogramowaniem Obudowa z dodatkiem stopów magnezu o wzmocnionej konstrukcji, przystosowana do pracy w trudnych warunkach Procesor klasy x86 dwurdzeniowy dla urządzeń mobilnych Intel I3 2310M Pamięć 4 GB DDR3 1333MHz (w jednym module) z moŝliwością rozbudowy do 8 GB Dysk twardy min. 320 GB SATA/7200 wyposaŝony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagroŝenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań

12 Karta grafiki z pamięcią współdzieloną, ze sprzętowym wsparciem dla DX 10.1 oraz OpenGL 3.0 Karta dźwiękowa Hight Definition zgodna z Sound Blaster, AC97, Wbudowane głośniki oraz mikrofon stereo Porty/złącza: Zintegrowane: 1x Express Card slot, 1x VGA 1 x Display Port, 3x USB 2.0, 1 x Combo esata/usb 2.0, RJ11, RJ45, 1x audio in, 1x audio out, Firewire (IEEE1394), 1x dedykowane złącze replikatora portów (stacji dokującej), zintegrowany czytnik SD (Secure Digital), MMC (MultiMedia Card). Złącze typu Kensington Slot Wbudowane karty sieciowe: a. Ethernet 10/100/1000 b. Intel WiFi ( a/b/g/n) c. Bluetooth V2.1 Klawiatura: Klawiatura odporna na zalanie- układ US QWERTY, Touchpad oraz TrackPoint\Poinstick Napęd optyczny: DVD+/-RW Dual Dual Layer Bateria/zasilanie: Bateria Li-Ion zapewniająca pracę minimum przez 6 godzin, z moŝliwością instalacji drugiej dodatkowej baterii podłączanej bezpośrednio do notebook-a, zasilacz zewnętrzny V, System operacyjny, oprogramowanie dodatkowe: Microsoft Windows 7 Professional 32 PL oraz zestaw płyt umoŝliwiający przywrócenie systemu, Support dla systemu Windows XP Professional 32bit, opublikowane sterowniki I oprogramowanie na stronach producenta. Zarządzanie: Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umoŝliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników Bezpieczeństwo: a. BIOS w standardzie UEFI musi posiadać następujące cechy: i. moŝliwość autoryzacji przy starcie komputera kaŝdego uŝytkownika jego hasłem indywidualnym lub kartą SMART ii. moŝliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) iii. dostępna opcja włączenia/wyłączenia portów: USB, COM, Centronics, esata, karty sieciowej, karty audio, czytnika kart pamięci, kamerki

13 internetowej, mikrofonów, głośników; iv. moŝliwość blokady/wyłączenia gniazda Express Card, czytnika kart SMAT, czytnika linii papilarnych oraz układu TPM v. kontrola sekwencji boot-ącej; vi. moŝliwość startu systemu z urządzenia USB oraz karty SD vii. funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń viii. blokowanie zapisu na dyskach wymiennych USB ix. BIOS musi zawierać nieulotną informację z nazwą producenta, nazwą produktu, jego numerem seryjnym oraz MAC adresem karty sieciowej, a takŝe informację o typie zainstalowanego procesora, ilości i typie pamięci RAM, rodzaju układu graficznego, dysku HDD wraz z ich numerami seryjnymi. b. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2) c. Wbudowany czytnik kart chipowych d. Wbudowany czytnik linii papilarnych e. MoŜliwość zapięcia linki typu Kensington f. Wbudowana w BIOS funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne usuwanie danych z dysku twardego g. Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 128 bit oraz AES 256bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa Certyfikaty i standardy: a. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) b. Deklaracja zgodności CE c. Certyfikat jakości ISO 9001: 2000 producenta komputera. d. Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego

14 producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym) e. EnergyStar (wydruk ze strony internetowej) f. EPEAT (wydruk ze strony internetowej) g. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 w ofercie naleŝy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umoŝliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: i. weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) ii. czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji h. MoŜliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uŝyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera i. MoŜliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reŝimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Gwarancja: 12 miesięcy na notebook, 12 miesięcy na baterię Waga: Nie większa niŝ 2,2kg 3.3 Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 3.4 W razie złoŝenia więcej niŝ jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie złoŝone przez niego oferty podlegają odrzuceniu. 4. Warunki wymagane od wykonawców. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 4.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, 4.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,

15 4.3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 5. Sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan Dariusz Majka, adres internetowy: Informacja zostanie udzielona w terminie 2 dni, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie wpłynęła do zamawiającego na mniej niŝ 4 dni przed terminem otwarcia ofert lub pytanie wykonawcy nie ma w ocenie Zamawiającego wpływu na treść oferty Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a takŝe umieszcza ją na stronie internetowej zamawiającego. 6. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania: 6.1. Oferty powinny zostać złoŝone w formie pisemnej według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do dnia 5 września 2011 r. do godz Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania: a) oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4 niniejszego zapytania - wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) pełnomocnictwo do złoŝenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli wykonawca posługuje się w celu złoŝenia oferty pełnomocnikiem, d) dokładną specyfikację techniczną zaproponowanego w ofercie sprzętu, umoŝliwiającą weryfikację zgodności sprzętu z wymogami stawianymi w niniejszym zapytaniu dotyczy wszystkich elementów oferty Dokumenty składa się w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę Zamawiający zastrzega, iŝ w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych dokumentów i treści oferty, a takŝe będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złoŝone lub będą zawierać błędy. W szczególności zamawiający będzie miał prawo Ŝądać wyjaśnień od wykonawców, których oferty będą zawierać raŝąco niską cenę Oferty naleŝy umieścić w nieprzejrzystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemoŝliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie naleŝy umieścić napis Oferta na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do realizacji projektu: Kuźnia Kompetencji IT- otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej 6.6. Oferty naleŝy składać w biurze projektu (pok. 114), ul. Lewartowskiego 17, Warszawa. 7. Kryteria oceny ofert:

16 Cena brutto za całość zamówienia. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniŝszą cenę, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona. 8. Termin związania ofertą. Wykonawcy będą związani swoją ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 9. Przesłanki odrzucenia ofert. 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, b) zostanie złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, c) zostanie złoŝona po terminie składania ofert, d) będzie zawierać raŝąco niską cenę, e) będzie niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 2. Zamawiający zastrzega ponadto, Ŝe odrzuceniu w całości będzie podlegać oferta, w której cena choćby jednej pozycji, o których mowa w pkt 3.2. ogłoszenia, będzie przekraczać kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej pozycji. 10. Wykonawcy, którzy złoŝą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, a takŝe o ofertach odrzuconych i wykluczonych wykonawcach. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. 11. Istotne postanowienia umowy: 1.1. Do zakupów wymienionych w pozycjach zamówienia nr: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 wykonawcy powinni zastosować stawkę VAT w wysokości 0%. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz.535 z dnia 5 kwietnia 2004 r.) o podatku od towarów i usług sprzedawca moŝe zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, po otrzymaniu zamówienia zawierającego potwierdzenie z MNiSW, Ŝe sprzęt wymieniony w zamówieniu będzie wykorzystywany do celów dydaktycznych Miejscem dostarczenia sprzętu jest siedziba Warszawskiej WyŜszej Szkoły Informatyki w Warszawie przy ul. Lewartowskiego Dostarczenie sprzętu i jego rozładunek wraz z wniesieniem go do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego odbędzie się kosztem i staraniem Wykonawcy Rozliczenie nastąpi po realizacji całości dostawy zamówionego sprzętu na podstawie wystawionej faktury Zamawiający będzie naliczał wykonawcy kary umowne za opóźnienie w realizacji zamówienia w wysokości 10% wartości netto nie zrealizowanego w terminie zamówienia, za kaŝdy dzień opóźnienia 1.6. Płatności regulowane będą przez zamawiającego przelewem na rachunek wykonawcy podany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania faktury Spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla zamawiającego.

17 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego... Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy..., dnia... FORMULARZ OFERTOWY Przedkładany przez wykonawcę zamawiającemu - Warszawskiej WyŜszej Szkole Informatyki Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: Oferta na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do realizacji projektu: Kuźnia Kompetencji IT- otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej składamy niniejszym ofertę jak w poniŝszej tabeli: Pozycja zamówienia netto Cena w zł brutto Wartość brutto (słownie) Pozycja 1 pkt 3.2. zapytania Pozycja 2 pkt 3.2. zapytania Pozycja 3 pkt 3.2. zapytania Pozycja 4 pkt 3.2. zapytania Pozycja 5 pkt 3.2. zapytania Pozycja 6 pkt 3.2. zapytania Pozycja 7 pkt 3.2. zapytania Pozycja 8 pkt 3.2. zapytania Pozycja 9 pkt 3.2. zapytania

18 Pozycja zamówienia netto Cena w zł brutto Wartość brutto (słownie) Pozycja 10 pkt 3.2. zapytania Pozycja 11 pkt 3.2. zapytania Pozycja 12 pkt 3.2. zapytania Cena razem: 1. Ceny wskazane w tabelach uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się treścią zapytania ofertowego oraz Ŝe przyjmujemy bez zastrzeŝeń wymagania zawarte w jego treści. 3. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 4. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego. 5. Załącznikami do niniejszego formularza są dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2 zapytania ofertowego.... (podpis upowaŝnionego przedstawiciela wykonawcy)

19 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego... Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu * Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia realizowanego w ramach projektu: Kuźnia Kompetencji IT- otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, Ŝe: 1. wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, 2. wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia, 3. wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Miejsce i data Podpisano (imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* *) Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upowaŝnieniu.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie 1. Serwer szt. 1 Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-VI/NZU/860/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 1B POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część I: Dostawa sprzętu komputerowego Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, komputera przenośnego, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, dysków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł (pieczęć Wykonawcy [ów]) FORMULARZ CENOWY dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zarządzanych przełączników sieciowych, sieciowej pamięci dyskowej SAN/NAS dla Stołecznego Zarządu

Bardziej szczegółowo

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4 Załącznik nr 7 Pakiet nr 1 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Nazwa sprzętu: 1. Drukarka monochromatyczna Numer Rodzaj Wymagana wartośd Potwierdzenie spełniania 1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym,

zwanym dalej Zamawiającym, WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 70, będącym płatnikiem VAT NIP

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo