Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytania."

Transkrypt

1 Kraków, dnia 19 czerwca 2015r. DZ /15 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem i wdrożeniem oraz oprogramowania dla budowy, obsługi i zdalnego dostępu do repozytorium danych, projektów i wyników obliczeń w ramach komputerowego centrum modelowania, symulacji złóż węglowodorów i struktur geologicznych dla Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego. Postępowanie powtórzone. Na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pytania przedstawione w brzmieniu, w jakim otrzymał je Zamawiający). Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytania. PYTANIA WYKONAWCY: W nawiązaniu do chęci uczestnictwa naszej firmy w powyższym postępowaniu wnioskujemy do Państwa o dokonanie stosownych zmian w opisie przedmiotu zamówienia poprzez ich wykreślenie lub poprawienie na takie, które bezpośrednio lub pośrednio nie wskazywałyby na jednego producenta lub w sposób zupełnie nieuprawniony ograniczałyby złożenie oferty konkurencyjnej. Przypominamy Państwu, że określenie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w powyższym postępowaniu jest ewidentym złamaniem zasad udzielania zamówień publicznych oraz stanowi obrazę przepisów Pzp. Opis przedmiotu zamówienia dla Tabela 1. Serwer określono bowiem w taki sposób, który jednoznacznie narusza przepisy ustawy Pzp, zakazujące formułowania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 7, art. 29). Zawężono bowiem przedmiot zamówienia do urządzeń pochodzących, a więc wytwarzanych przez jednego producenta dla poz. 1

2 Tabela 1, gdyż tylko urządzenia tych marek spełniają (dla każdego z tych urządzeń) minimalne wymagania OPZ i są wyposażone w wymienione przez Zamawiającego cechy jak np. Tabela 1. Serwer Obudowa Wbudowane porty Obudowa RACK o wysokości 5U z możliwością instalacji do 18 dysków 3.5" do instalacji w szafie RACK wraz z szynami i szafą RACK 19 umożliwiającą instalację serwera wraz z wymaganym poniżej osprzętem. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. LV RDIMM DDR4 o częstotliwości pracy 2133MHz minimum 2 złącza generacji drugiej x4 minimum 4 złącza PCI-E x16 generacji trzeciej minimum 2 złącza PCI-E x8 generacji trzeciej W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości a nie tylko długości. Wszystkie sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej wysokości. min. 3 porty USB 3.0 zewnętrzne, 5 portów USB 2.0 zewnętrzne oraz min. 1 port wewnętrzny USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 Redundantne zasilacze hot plug o mocy maks. 750W każdy. Na tej właśnie podstawie wnosimy o wykreślenie zapisów dotyczących minimalnych wymagań technicznych przedmiotu zamówienia, które w sposób jednoznaczny określają sprzęt pochodzący od jednego producenta w tym przypadku serwera marki Dell. Dodatkowo w opisie przedmiotu zamówienia winno się unikać specyfikowania przedmiotu zamówienia przez wskazywanie szczegółowych parametrów komponentów wykorzystywanych do ich budowy, gdyż podobne właściwości użytkowe mogą być zapewnione przez wiele różnych konstrukcyjnie urządzeń, a w tym przypadku Zamawiający w sposób niedopuszczalny opisał takie komponenty np. dla serwera jak 1. Typy obsługiwanych pamięci (np. LV RDIMM DDR1), 2. Częstotliwość pracy (np Mhz), i inne parametry chrakteryzujące działanie układów pamięci, jak. minimum 2 złącza generacji drugiej x4, minimum 4 złącza PCI- Ex16 generacji trzeciej, minimum 2 złącza PCI-E x 8 generacji trzeciej. W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości a nie tylko długości. Wszystkie sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej wysokości. W przypadku braku modyfikacji zapisów zawartych w SIWZ dotyczących powyższych wymogów konieczne będzie zarzucenie Zamawiającemu naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych oraz obrazę następujących przepisów Ustawy: 2

3 art. 7 ust. 1 Ustawy poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, art. 29 ust. 2 poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję z naruszeniem zasady neutralnego opisu tj. opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie na konkretnego producenta firmę Dell i fikcyjne umożliwienie zaoferowanie urządzenia równoważnego co zresztą podkreślają Państwo dosłownie tuż pod tabelą zawierającą opis przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wnioskujemy do Zamawiającego o wprowadzenie zmian umożliwiających zaoferowanie sprzętu w tym przypadku innych kluczowych producentów takich jak Lenovo, Fujitsu, HP. Wnosimy o zmianę w punktach dla Tabeli 1 serwer Obudowa Obudowa Obudowa RACK o wysokości 5U z możliwością instalacji do 18 dysków 3.5" do instalacji w szafie RACK wraz z szynami i szafą RACK 19 umożliwiającą instalację serwera wraz z wymaganym poniżej osprzętem. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. Obudowa RACK lub Tower z konwersją do RACK o wysokości 5U z możliwością instalacji do 18 dysków 3.5" do instalacji w szafie RACK wraz z szynami i szafą RACK 19 umożliwiającą instalację serwera wraz z wymaganym poniżej osprzętem. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. LV RDIMM DDR4 o częstotliwości pracy 2133MHz minimum 2 złącza generacji drugiej x4 minimum 4 złącza PCI-E x16 generacji trzeciej minimum 2 złącza PCI-E x8 generacji trzeciej W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości a nie tylko długości. Wszystkie sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej wysokości. minimum 1 złącze PCI-E min. x4 generacji drugiej minimum 4 złącza PCI-E min. x16 generacji trzeciej minimum 2 złącza PCI-Emin. x8 generacji trzeciej 3

4 Wbudowane porty min. 3 porty USB 3.0 zewnętrzne, 5 portów USB 2.0 zewnętrzne oraz min. 1 port wewnętrzny USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 Wbudowane porty min. 3 porty USB 3.0 zewnętrzne, min. 5 portów USB 2.0 zewnętrzne oraz min. 1 port wewnętrzny USB 3.0, min. 2 porty RJ45, min. 1 port VGA, min. 1 port RS232 Jeden z portów USB na przednim panelu obudowy musi zapewniać możliwość pracy w dwóch trybach, zarówno jako zwykły port USB oraz jako port bezpośrednio podjęty do zdalnego kontrolera w celu np. podpięcia fizycznego Redundantne zasilacze hot plug o mocy maks. 750W każdy. Redundantne zasilacze hot plug, każdy o nocy dopasowanej do samodzielnego zapewnienia zasilania dla całego serwera. Na koniec pragniemy przypomnieć, iż Zamawiający przygotowując postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego powinien opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. Ustawodawca pozostawiając Zamawiającemu możliwość sprecyzowania przedmiotu zamówienia w sposób chroniący jego zobiektywizowany charakter, zobowiązał go jednocześnie do uwzględnienia fundamentalnych zasad, które zostały przewidziane w przepisach (art ) ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej ustawą Pzp. Należy zatem wskazać, że z dyspozycji art.29 ust. 1 ustawy Pzp wynika, że Zamawiający winien opisać przedmiot zamówienia i jago cech w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Natomiast z brzmienia art. 29 ust. 2 ustawy Pzp wynika zakaz opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Zakazane jest więc dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie tylko takiego, który utrudnia uczciwą konkurencję wskazując na konkretny produkt, ale i taki, który potencjalnie mógłby wpłynąć na konkurencję na rynku (zob. wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2006 r., II Ca 693/5). Z naruszeniem dyspozycji art. 29 ustawy Pzp będziemy mieć do czynienia tylko w okolicznościach, gdy wskazany w specyfikacji opis przedmiotu zamówienia będzie faworyzował wyłącznie jednego wykonawcę lub produkt kosztem wszystkich pozostałych zdolnych do zaspokojenia potrzeb zamawiającego. Granicę swobody zamawiającego w tym zakresie stanowi sformuowanie przez zamawiającego takich wymogów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. 4

5 Ponadto należy wskazać, iż nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określany jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić wykonawca musi dostarczyć jeden konkretny produkt. Powyższy pogląd został wyrażony w wyroku Krajowej Izby odwoławczej z dnia 16 maja 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP /08), w którym Izba stwierdziła, że: Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób. Powyższe stanowisko zostało rozwinięte w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 28/07; KIO/UZP 100/07), w którego uzasadnieniu Izba stwierdziła, że: Przepis art. 29 ust. 2 ustawy Pzp zakazuje opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwa konkurencję. Należy przy tym zauważyć, że przez utrudnienie uczciwej konkurencji należy rozumieć opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (z wyjątkiem sytuacji zastrzeżonych w ustawie), lub poprzez opisanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę), lub konkretny produkt. W szerokim rozumieniu tego przepisu ograniczenie zasady uczciwej konkurencji może nastąpić w wyniku opisania przedmiotu zamówienia w sposób na tyle rygorystyczny, że ogranicza to krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, a jednocześnie nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego. Natomiast w wyroku z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 33/07) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że: zamawiającemu wolno określić przedmiot w sposób odpowiadający jego potrzebom pod warunkiem, że określenie przedmiotu nie spowoduje wyeliminowania konkurencji poprzez wskazanie na konkretne rozwiązanie techniczne, które oferuje tylko jeden dostawca. Analizując opis przedmiotu zamówienia postępowania przetargowego oznaczonego jako: DZ /15 zauważyliśmy sformuowania, które wskazują na konkretnego producenta Dell, a nawet na konkretny model serwera Power Edge T630, zatem żądamy dokonania wyżej wspomnianych zmian umożliwiających oferowanie sprzętu równoważnego innych producentów niżeli ww. marki Dell. ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO: W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji w punktach dla Tabeli 1 serwer LV RDIMM DDR4 o częstotliwości pracy 2133MHz 5

6 minimum 2 złącza generacji drugiej x4 minimum 4 złącza PCI-E x16 generacji trzeciej minimum 2 złącza PCI-E x8 generacji trzeciej W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości a nie tylko długości. Wszystkie sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej wysokości. minimum 1 złącze PCI-E min. x4 generacji drugiej minimum 4 złącza PCI-E min. x16 generacji trzeciej minimum 2 złącza PCI-Emin. x8 generacji trzeciej Wszystkie sloty muszą umożliwiać instalację kart pełnej wysokości. Wbudowane porty min. 3 porty USB 3.0 zewnętrzne, 5 portów USB 2.0 zewnętrzne oraz min. 1 port wewnętrzny USB 3.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 Wbudowane porty min. 3 porty USB 3.0 zewnętrzne, min. 5 portów USB 2.0 zewnętrzne oraz min. 1 port wewnętrzny USB 3.0, 2 porty RJ45, min. 2 porty VGA (dopuszczamy instalacje karty graficznej z wymaganą ilością portów), min. 1 port RS232 Redundantne zasilacze hot plug o mocy maks. 750W każdy. Redundantne zasilacze hot plug, każdy o nocy dopasowanej do samodzielnego zapewnienia zasilania dla całego serwera. W punkcie dotyczącym obudowy Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. W ocenie Zamawiającego obudowa Tower po konwersji do RACK spełnia postawione w SIWZ wymaganie: Obudowa RACK. Pozostałe zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie. 6

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE Urząd Zamówień Publicznych 2010 r. REKOMENDACJE 1. CEL REKOMENDACJI Niniejsze rekomendacje opracowano celem wskazania sposobu

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011 Łódź, dnia 19 kwietnia 2011 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 21 marzec 2014 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 323492989, fax.+48 323492988

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w rozdziale 3.7 Serwer zawarł wymagania dotyczące macierzy dyskowej, tj.

Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w rozdziale 3.7 Serwer zawarł wymagania dotyczące macierzy dyskowej, tj. Białowieża, 19.02.2015 r. IP.271.2.2015 Wszyscy zainteresowani Wykonawcy Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej, pn.: Budowa sieci szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 grudnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 1 grudnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 2343/14 WYROK z dnia 1 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1432/11 WYROK z dnia 18 lipca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant : Agnieszka Trojanowska Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2307/14 WYROK z dnia 18 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Sylwester Kuchnio Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2774/12 Sygn. akt: KIO 2781/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 listopada 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 19 listopada 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2550/13 WYROK z dnia 19 listopada 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Szafraniec Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e- mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo