ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ( OBSZAR CRM)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ( OBSZAR CRM)"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2011/CRM Załącznik nr 2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ( OBSZAR CRM) POUFNE Łódź,

2 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 ASPEKTY PRAWNE... 3 ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE... 4 ZIDENTYFIKOWANE OBSZARY PROCESÓW W ZAKRESIE PROJEKTU... 4 CENTRALNE ZARZĄDZANIE KLIENTAMI I DANYMI... 5 CENTRALNE ZARZĄDZANIE OFERTAMI I PRODUKTAMI... 6 PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE... 7 RAPORTOWANIE I ANALITYKA... 7 PROCESOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE... 8 Zarządzanie projektami... 8 Promocja / Kampanie Marketingowe... 9 Sprzedaż...10 Sprzedaż Kart Wstępu w relacji do Klienta Biznesowego Sprzedaż Biletów i Karnetów Dla Firm, Sprzedaż Biletów i Karnetów VIP...10 Sprzedaż B2B - Sponsoring / Reklama / Hospitality...10 Sprzedaż B2B Licencje...13 Obsługa Klienta...14 Obsługa Meczowa Kibica...14 Obsługa Poza Meczowa Kibica...14 Obsługa Meczowa VIP...15

3 INFORMACJE OGÓLNE System CRM powinien adresować następujące główne obszary działań: 1. Zarządzanie zadaniami i projektami, głównie o charakterze marketingowym, biznesowym i eventowym. 2. Realizacja kampanii marketingowych i promocyjnych [od planowania, przez obsługę kanałów komunikacji bezpośredniej ( , sms, telemarketing) oraz nowe media - mobile, social media - po raportowanie wyników]. CRM centralnym repozytorium danych o kliencie, pochodzących z różnych źródeł. Obsługa kampanii closed-loop. 3. Zaawansowana analityka danych (segmentacja danych, analiza danych marketingowych i sprzedażowych, raportowanie, budowanie złożonych zapytań, analiza trendów, zachowań i skłonności zakupowych). Możliwość filtrowania danych po różnych kryteriach, łącznie z danymi z podsystemami zintegrowanymi. Możliwość dowolnego konfigurowania modelu danych. Elastyczność w raportowaniu. Łatwe prezentowanie danych z wykorzystaniem MS Excell. 4. Integracja danych transakcyjnych w centralnym systemie zarządzania klientami pochodzących z różnych źródeł (ticketing, system sprzedaży detalicznej, internet, social media). 5. Zarządzanie sprzedażą (Hospitality, Sprzedaż Korporacyjna). Pełne zarządzanie dostępnymi świadczeniami i powierzchniami reklamowymi. 6. Obsługa klienta / Contact Center. 7. Centralne zarządzanie produktami i ofertami, obsługa programów rabatowych i lojalnościowych. ASPEKTY PRAWNE System musi być zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi: 1. Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20 marca 2009, z późniejszymi zmianami. 2. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych.

4 3. Ustawa o Rachunkowości. 4. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej. 5. Wytyczne spółki Ekstraklasa SA w zakresie kompatybilności systemów stadionowych. 6. Wytyczne PZPN w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE ZIDENTYFIKOWANE OBSZARY PROCESÓW W ZAKRESIE PROJEKTU Obszar Mecz / Event: Planowanie i organizacja meczu / eventu Promocja meczu / eventu Obsługa klienta (eventowa i pozaeventowa) Sprzedaż i dystrybucja kart wstępu (w ścisłym powiązaniu z obszarem ticketingowym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) Obszar Sponsoring / Reklama / Hospitality: Rozwój oferty Sprzedaż (w ścisłym powiązaniu z obszarem ticketingowym w zakresie dystrybucji kart wstępu załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) Obsługa posprzedażna Obszar Merchandising: Zarządzanie sprzedażą i siecią licencyjną Promocja oferty (w ramach kategorii produktowej Merchandising)

5 CENTRALNE ZARZĄDZANIE KLIENTAMI I DANYMI Główne wymagane charakterystyki rozwiązania: 1. Centralny profil klienta, uwzględniający specyfikę różnych typów klientów / interesariuszy: kibic, VIP, firma, instytucja oświatowa, redakcja, pracownik, zawodnik, inne wynikające z modelu biznesowego klubu i kategorii klientów, do których klub dociera z ofertami. Profil powinien integrować dane z różnych źródeł, gromadzić (w zależności od specyfiki klienta) zestaw kluczowych informacji, m.in. dane demograficzne, psychograficzne i behawioralne, historię interakcji danego klienta z Klubem, jego usługami, serwisami, platformami komunikacji oraz systemami zewnętrznymi partnerami, serwisami internetowymi, kanałami komunikacji wychodzącej i przychodzącej. 2. Dane gromadzone w profilu powinny obejmować: a) Wprowadzane przy wydaniu karty identyfikacji dane demograficzne i psychograficzne z opcją uzupełniania przez klientów w internetowym portalu samoobsługowym. b) Dane psychograficzne i behawioralne gromadzone w badaniach system powinien umożliwiać tworzenie, dystrybucję i analizę wyników ankiet / badań on-line (mail, www) oraz realizowanych drogą telefoniczną (w ramach funkcjonalności centrum kontaktu / telemarketing). c) Wzorce zakupowe - automatyczne dane transakcyjne ze sprzedaży produktów klubu: ticketing, detal, dzień meczu, zachowanie na stadionie, internet / nowe media itp. d) Contact Center - historia komunikacji gromadzonej przez kanały contact center mail / telefon, w tym reakcje na komunikaty marketingowe. e) Analiza zachowań - interakcje, działania, kliknięcia, w tym reakcje na komunikaty marketingowe w obszarze Internetu (m.in. facebook), portali widzewskich (widzew.pl, widzewiak.pl, ligabiznesu.com, af.org), itp.. Analizy behawioralne i prognozy. Ocena planowanych kampanii marketingowych w świetle wzorców behawioralnych i zakupowych klientów. Analizowanie przyczyn zjawisk zakupowych i behawioralnych.

6 f) Aktywne zarządzanie danymi klientów - informowanie / alertowanie osób na punktach styku z klientem (kasa, obsługa klienta), że brakuje określonych, strategicznych danych. 3. Jedna centralna baza danych gromadząca dane z różnych systemów zewnętrznych, platform i serwisów (ticketing, system detaliczny, platformy internetowe / mobile / social media, centrum kontaktu i interakcji), z którymi kibic wchodzi w różne interakcje. 4. Nowa Elektroniczna Karta Identyfikacji Kibica jako podstawa integracji aktywności Kibica na różnych płaszczyznach unikalny numer kibica (szczegóły funkcjonalności karty w załączniku nr 1 obszar ticketing). CENTRALNE ZARZĄDZANIE OFERTAMI I PRODUKTAMI Główne wymagane charakterystyki rozwiązania: 1. Centralne definiowanie wszystkich produktów / usług bazowych sprzedawanych przez różne kanały dystrybucji / systemy sprzedaży. 2. Wprowadzanie bazowych cenników dla produktów/usług i ich replikacja do powiązanych z CRM systemów sprzedaży (ticketing / detal / internet ecommerce). 3. Generowanie ofert i wartości wiązanych (crossowych) - dynamicznie definiowanych reguł wyceny poszczególnych produktów / usług i całych zestawów produktów i usług na bazie historii zakupowej i danych z profilu klienta. 4. Możliwość tworzenia całych programów promocyjnych / rabatowych z ofert promocyjnych / wiązanych. Całość reguł może być definiowana i zarządzana w ramach programów lojalnościowych. Zaawansowane zarządzanie produktami, różne konfiguracje produktów, promocje, oferty specjalne, obsługa sprzedaży wiązanej - cross i up selling. 5. Możliwość komunikowania ofert wiązanych / promocyjnych / rabatowych jako całość (promocja) oraz możliwość monitorowania reakcji klienta (zrealizowany schemat zakupowy danej oferty wiązanej / rabatowej / promocyjnej lub nie). 6. Ostateczna wycena za dany produkt / usługę powinna być przez CRM przekazana do konkretnego powiązanego systemu sprzedaży na styku z klientem w zależności od tego pod jaką regułę / ofertę wiązaną / nagrodę programu lojalnościowego klient się kwalifikuje.

7 PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE Główne wymagane charakterystyki rozwiązania: 1. Funkcjonalność Programów Lojalnościowych umożliwiająca definiowanie w różnym czasie różnych programów na bazie wszystkich usług i produktów zdefiniowanych w CRM sprzedawanych przez klub i partnerów, z możliwą integracją (przepływem informacji o zdarzeniach zakupowych / transakcjach) z partnerami zewnętrznymi na bazie karty kibica. 2. Kompleksowe zarządzanie programami lojalnościowymi, w tym planowanie programu, parametryzowanie w systemie, analiza opłacalności programu, uruchamianie i monitorowanie programu dla określonego zakresu produktów i nagród, naliczanie punktów i redempcja wg dynamicznie definiowanych reguł w CRM, integracja i przepływ danych z powiązanymi systemami sprzedaży (CRM / ticketing / detal / internet) oraz wykorzystanie karty kibica jako karty lojalnościowej. 3. Obsługa programów partnerskich: Obsługa transakcji sprzedaży w punktach partnerskich z wykorzystaniem kart identyfikacji kibica wraz z infrastrukturą czytników oraz ewidencją sprzedaży i naliczania punktów. Bieżące raportowanie sprzedaży / zakupów dokonanych przez kibiców w punktach partnerskich. Integracja i przepływ danych do systemu CRM, który spina reguły sprzedaży i informacje o transakcjach z powiązanych systemów sprzedaży (ticketing, detal, internet), również z końcówek / systemów zainstalowanych u partnerów. Automatyczne kalkulowanie punktów na bazie dokonanych transakcji i innych zdarzeń. RAPORTOWANIE I ANALITYKA 1. Raportowanie i analityka sprzedaży dla wszystkich produktów / usług. Analiza skłonności zakupowych klientów, analiza przychodowości klientów, identyfikacja trendów i wzorców zakupowych. Elementy analizy behawioralnej.

8 2. Możliwość budowania planów sprzedaży dla poszczególnych kategorii produktowych oraz monitorowanie realizacji / analiza wykonania. 3. Budowanie własnych raportów przez użytkowników na bazie danych gromadzonych w hurtowni. PROCESOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE Zarządzanie projektami Główne wymagania: 1. Wsparcie dla planowania projektu zakresu prac, harmonogramu i budżetu. Wsparcie dla elektronicznej kolaboracji między pracownikami ( , chat, aplikacja mobilna). Przypisywanie pracowników do działań (pakietów roboczych), zaawansowane alertowanie, repozytorium dokumentów. 2. Tworzenie checklist stanowiskowych i jakościowych dla danych działań / pakietów roboczych. Ewidencjonowanie jakości realizacji zadań / pakietów roboczych. 3. Dystrybucja pakietów roboczych do wykonania przez pracowników w określonym czasie przez komunikację mailową i aplikację mobilną. Ewidencjonowanie statusu realizacji działań. Bieżąca komunikacja on-line (łączenie przez telefon z poziomu aplikacji mobilnej + chat). 4. Raportowanie statusu realizacji i spełniania kryteriów jakościowych działań / pakietów roboczych on-line. Elementy workflow między pracownikiem i osobami, które oceniają jakość realizacji działań z opcją informacji zwrotnej i ewidencją korekt. 5. Generowanie konfigurowalnych raportów z realizacji założonego zakresu, harmonogramu i budżetu oraz ocen jakościowych (realizacja checklist vs oceny odbiorców działań).

9 Promocja / Kampanie Marketingowe Główne wymagania: 1. Profilowanie i przetwarzanie bazy klientów pod kątem planowanej komunikacji marketingowej. Budowanie zaawansowanych segmentów pod konkretną komunikację na bazie dostępnych danych: demograficznych, psychograficznych / preferencji (również na podstawie realizowanych badań i ankiet), historii zakupów i transakcji, historii interakcji - wszelkie interakcje przychodzące różnymi kanałami (telefony, maile, zakupy WWW, inne zgłoszenia do klubu (np. reklamacje), obecność na meczach) oraz wychodzące (zrealizowana komunikacja w ramach kampanii - www, mail, SMS, telefon, korespondencja), danych z programu lojalnościowego. 2. Zaawansowana segmentacja klienta, budowanie segmentów poprzez zaawansowane wyszukiwanie klientów po różnych kryteriach, zadawanie pytań ad-hoc w odniesieniu do całej gamy danych o klientach i interakcjach zgromadzonych w systemie. 3. Rozwiązanie umożliwiające prowadzenie pełnych kampanii marketingowych w modelu closedloop (planowanie, realizacja, ewaluacja/raportowanie). 4. Kompleksowa obsługa elektronicznych kampanii marketingowych: Dystrybucja SMS, MMS, , Newsletter. Dystrybucja - tworzenie zaawansowanych kampanii owych, zaawansowany edytor HTML do tworzenia wzorców maili, personalizacja przekazu (zmienne dynamiczne w treści), możliwość tworzenia micro-sites, gdzie klient może uzyskiwać dalsze informacje i podejmować dalsze interakcje z organizacją (wysyłanie zapytania, wypełnienie danych, realizacja zakupu on-line itp.), analiza omijalności filtrów SPAMowych, wizualizacja podgląd projektu przekazu marketingowego dla różnych serwerów pocztowych.

10 Tworzenie zautomatyzowanych kampanii, wraz z badaniem reakcji klientów, na bazie zdefiniowanych zdarzeń (np. urodziny, zakup biletu lub karnetu itp.) Wysyłka głosu (Voice Broadcasting), również w połączeniu z działaniami telemarketingowymi. Obsługa Call Center - Telemarketing Obsługa microstron www - micro web sites / landing zones. Kampanie za pośrednictwem WWW (personalizacja www), integracja z portalem Widzew.pl 5. Raportowanie i analizy responsywności, skuteczności, efektywności kampanii marketingowych. Badanie statusu, efektywności, skuteczności, stopnia dotarcia komunikacji - kampanii, statystyki mierzące sukces kampanii realizowanej wszystkimi kanałami komunikacji, analizy klikalności dla kanałów elektronicznych, pomiar akcji jakie klient podjął w reakcji na otrzymany przekaz marketingowy. Elementy analizy Customer Lifetime Value, analizy opłacalności kampanii i klientów. Kalkulowanie zwrotu z inwestycji w kampanię. 6. Elementy komunikacji automatycznej wg zdefiniowanych w systemie reguł. Sprzedaż Sprzedaż Kart Wstępu w relacji do Klienta Biznesowego Sprzedaż Biletów i Karnetów Dla Firm, Sprzedaż Biletów i Karnetów VIP Rozwiązanie powinno gwarantować właściwą integrację i przepływ danych między modułem CRM (gdzie sprzedawca realizuje transakcję sprzedaży w relacji B2B) a modułem ticketingowym (który zasilany jest szczegółami transakcji oraz dokonuje dystrybucji / autoryzuje dostęp do stadionu na danym nośniku, wydanym klientowi karta ID VIP / / dowód osobisty). Szczegóły przebiegu procesów sprzedaży kart wstępu dla klientów biznesowych znajdują się w załączniku nr 1 dot. specyfikacji obszaru ticketingowego. Sprzedaż B2B - Sponsoring / Reklama / Hospitality Główne wymagania:

11 1. Obsługa sprzedaży takich produktów jak sponsoring, usługi reklamowe, wynajem infrastruktury klubowej, organizacja eventów, realizacja innych usług do klienta biznesowego. 2. Możliwość katalogowania wszystkich dostępnych przestrzeni reklamowych / promocyjnych na obiekcie sportowym klubu, gromadząc wszystkie szczegółowe dane (specyfika, wymiary, podstawowa wycena) wraz z możliwością ich wizualizacji. Wizualizacja opcja oparta na panoramach wirtualnych obiektu lub innej metodzie (modelu) przestrzennej wizualizacji obiektu, ekspozycja potencjalnemu klientowi dostępnych w ofercie przestrzeni reklamowych. 3. Opcja nanoszenia na zaznaczone nośniki logotypów firm, którym przedstawia się dane możliwości ekspozycyjne z opcją generowania przykładowych ofert w Wordzie (przykładowe drafty). 4. Możliwość budowania i sprzedaży określonych ofert złożonych - pakietów świadczeń i usług, definiowanie, rejestracja sprzedaży, raportowanie. 5. Mozliwość definiowania dla poszczególnych świadczeń, jak i całych grup świadczeń / pakietów wycen oraz reguł, wg których wyceny są definiowane (wyceny jednostkowe, okresowe, per event, per wynik success fee, np. wynik sprzedaży itp.) 6. Zarządzanie zamówieniami i kontraktami, zarządzanie okazjami i potencjalnymi klientami, zarządzanie klientami, zarządzanie pracą sprzedawców bezpośrednich, obsługa sprzedaży i rejestracji danych przez urządzenia mobilne, zarządzanie i przetwarzanie zapytań ofertowych, wsparcie komunikacji w ramach obsługi posprzedażnej. 7. Raportowanie i analityka sprzedaży, planowanie budżetu, prognozowanie, analiza wykonania. 8. Zarządzanie służbami sprzedażowymi, naliczanie i obsługa systemu prowizyjnego i motywacyjnego dla sprzedawców / pracowników, analizy efektywności pracy sprzedawców. 9. Możliwość generowania szablonów ofert wg predefiniowanej w systemie zawartości i uwzględnianych świadczeń reklamowych / promocyjnych / sponsorskich (i ich wizualizacji). 10. Wsparcie dla wersjonowania dokumentu kontraktu oraz jego wymianę w ramach mechanizmu workflow i funkcjonalności portalowej, usprawniającej komunikację między klientem i klubem. 11. Możliwość tworzenia obiektów danych dot. kontraktu reklamowego z wszystkimi wymaganymi danymi oraz treścią kontraktu wraz z predefiniowanymi draftami kontraktów. Gromadzone dane podlegałyby wzajemnym zatwierdzeniom obu stron w ramach elektronicznego obiegu dokumentów z wykorzystaniem funkcjonalności portalowych.

12 12. Możliwość generowania załączników do kontraktu z wizualizacjami przestrzeni reklamowych / świadczeń będących przedmiotem zawieranej umowy. 13. System powinien zawierać bazę szablonów kontraktów i załączników. 14. Możliwość elastycznego definiowania i realizacji elektronicznych procedur akceptacyjnych dla danych kontraktów, wg zdefiniowanych reguł (mechanizm workflow + portal firmowy / samoobsługowy), z obsługą wersjonowania i wprowadzanych uwag. 15. Funkcjonalności wspierające planowanie, realizację i monitoring projektów marketingowych realizowanych wspólnie z klientami biznesowymi. Wsparcie dla planowania projektu zakresu prac, harmonogramu i budżetu. Wsparcie dla elektronicznej kolaboracji między pracownikami ( , chat, aplikacja mobilna). Przypisywanie pracowników do działań (pakietów roboczych), zaawansowane alertowanie, repozytorium dokumentów. Tworzenie check-list stanowiskowych i jakościowych dla danych działań / pakietów roboczych. Ewidencjonowanie jakości realizacji zadań / pakietów roboczych. 16. Wsparcie w generowaniu raportów okresowych z realizowanych świadczeń adresowanych do klientów. Na bazie zakresu kontraktu system powinien generować listę zrealizowanych świadczeń oraz materiałów zdjęciowych zgromadzonych w ramach procesu biznesowego Realizacja Kontraktów. 17. System powinien zawierać niezbędne narzędzia dla osoby odpowiedzialnej po stronie klubu sportowego za realizację kontraktu i zapewnienie wykonania wszystkich założonych świadczeń reklamowych. System powinien umożliwiać rozpisanie projektu wykonania danego świadczenia, określając dokładny zakres niezbędnych do wykonania działań, harmonogram ich realizacji, osoby odpowiedzialne i budżet prac, łącznie z możliwością ewidencjonowania dowodów zrealizowanych świadczeń (zdjęć, filmów, skanów materiałów drukowanych). System powinien umożliwiać rejestrację przepływu informacji w tym zakresie pomiędzy osobą odpowiedzialną po stronie klubu, a osobą odpowiedzialną po stronie klienta m.in. w celu uszczegółowienia wymagań, podjęcia dodatkowych ustaleń i kierowania zapytań oraz oceny satysfakcji i kompletności świadczenia. 18. Możliwość bieżącego raportowania statusu realizacji świadczeń kontraktowych (łącznie z załączaniem raportów zdjęciowych) na bazie przygotowywanych w systemie checklist kontrolnych na podstawie świadczeń uzgodnionych umownie w ujęciu wszystkich wydarzeń / meczy / eventów, gdzie dane świadczenie powinno być realizowane / eksponowane.

13 19. Możliwość tworzenia, dystrybucji i analizy wyników ankiet on-line (mail, www) + badania telefoniczne pod kątem potrzeb i specyfiki produktów sponsorskich. Sprzedaż B2B Licencje Główne wymagania: 1. Wsparcie w zakresie zarządzania klientami - licencjobiorcami, komunikacją, zawartymi umowami analogicznie do funkcjonalności wspierających procesy sprzedaży w zakresie Sponsoringu / Reklamy / Hospitality wskazane powyżej. 2. Monitorowanie realizacji kontraktu licencyjnego, wsparcie w analizowaniu i raportowaniu stopnia realizacji kontraktu na bazie danych transakcyjnych między klubem a partnerami. Generowanie raportów rozliczeniowych, prezentujących stopień realizacji poszczególnych parametrów i celów zawartego kontraktu licencyjnego, a także m.in. poziom sprzedaży produktów danego producenta w danym okresie czasu w danych kanałach sprzedaży (zarówno własne, klubowe, jak i partnerskie licencjonowane), z pokazaniem wartości i marży ze sprzedaży dla klubu, partnera i producenta. 3. Wspiercie obsługi transakcji sprzedaży w punktach partnerskich z wykorzystaniem kart identyfikacji kibica wraz z infrastrukturą czytników. Interfejs po stronie partnera detalicznego powinien umożliwiać sczytywanie danych z kart kibica, przesyłanie informacji do CRM o zrealizowanej sprzedaży, naliczanie ew. punktów programu lojalnościowego w CRM oraz rozliczenia między partnerem a Klubem (elementy systemu detalicznego klubu po stronie partnerów detalicznych lub integracja umożliwiająca przesłanie wymaganych danych). W CRM musi być gromadzona, w ramach profilu kibica, pełna informacja o aktywnościach zakupowych klienta u danego partnera w ramach danego kontraktu licencyjnego. 4. Bieżące raportowanie sprzedaży / zakupów dokonanych przez kibiców w punktach partnerskich / detalicznych. 5. Na potrzeby obsługi sieci partnerów licencyjnych klubu w ramach merchandisingu: portal e- biznesowy - sklep B2B (obsługa transakcji na linii: klub <-> licencjonowani producenci <->

14 partnerzy w detalu), przetwarzanie zamówień i zleceń w rozproszonej sieci sprzedaży na bazie podpisanych umów licencyjnych oraz zamówień miedzy punktami detalicznymi i producentami, nadzór i zarządzanie siecią partnerów, obsługa rozliczeń między partnerami a klubem, przetwarzanie dokumentów logistycznych (kontrakty, zamówienia, przyjęcia, sprzedaż detaliczna, faktury), raportowanie sprzedaży licencjonowanej w sieci. Obsługa Klienta Obsługa Meczowa Kibica Główne wymagania określone są w załączniku nr 1 dot. specyfikacji obszaru ticketingowego. Obsługa Poza Meczowa Kibica Główne wymagania: 1. Funkcjonalność Contact Center automatyzacja i wsparcie obsługi komunikacji: przychodzącej różnymi kanałami (kontakt osobisty, , telefon, WWW, komunikator / chat) uwagi, zapytania, reklamacje; wychodzącej: telemarketing, kampanie direct (sms, mail, , social media). 2. Pełna obsługa zgłoszeń klientów różnymi kanałami - www, , telefon, kontakt osobisty, (uwagi, sugestie, skargi, reklamacje, zwroty, inne). Możliwość definiowania spraw typowych i generowania szablonów standardowych, i wysyłanych automatycznie na standardowe zapytania klienta (+analiza na ile dany szablon zaspokaja potrzeby informacyjne klienta). 3. Call center obsługa i ewidencja połączeń telefonicznych, kolejkowanie połączeń, Interactive Voice Response (IVR). Możliwość definiowania schematów automatycznych odpowiedzi na typowe problemy i zapytania. 4. Zarządzanie zgłoszeniami w organizacji obsługa cyklu życia zgłoszenia od rejestracji po rozwiązanie, workflow - wsparcie dla procesu adresowania zgłoszeń. Badanie statusu i jakości realizacji oraz obsługi zgłoszeń. Zaawansowane raportowanie bazy zgłoszeń.

15 5. Możliwość oceniania rozwiązywanych zgłoszeń przez Klienta (zautomatyzowane ankiety telefoniczne i mailowe). 6. Obsługa kampanii telemarketingowych przez konsultantów z opcją realizacji sprzedaży przez telefon wraz z pełnym raportowaniem efektywności sprzedaży. Historia interakcji i efektów rejestrowana w profilach klientów, do których kampania dociera. 7. Opcja voice-broadcasting (wysyłki komunikatów głosowych z opcją kontynuacji rozmowy z konsultantem). Kampanie zautomatyzowane w oparciu o zdefiniowane w systemie reguły. Obsługa Meczowa VIP Główne wymagania: 1. Parking: funkcjonalność dostępowa na urządzenia przenośnie w posiadaniu stewardów. Na podstawie posiadanej karty wstępu powinien być weryfikowany dostęp do parkingu. Możliwość manualnego sprawdzenia dostępu, według różnych kryteriów wyszukiwania, na bazie zarejestrowanych autoryzacji w systemie CRM. Możliwość realizacji sprzedaży dostępu do parkingu z wydrukowaniem biletu/potwierdzenia, z jednoczesną walidacją statusu wolnych miejsc. 2. Strefy Hospitality / Punkt Obsługi VIP: końcówka systemu CRM / Ticketing dla pracowników obsługi VIP, dostępna również w wersji na urządzenia przenośne, umożliwiająca rejestrowanie w systemie wszelkich zgłoszeń i reklamacji, rozwiązywanie bieżących problemów i zapytań VIP w dniu meczu (wydawanie ewentualnych duplikatów kart wstępu, dokumentów zastępczych, opasek dostępowych itp.) oraz dostęp do kluczowych informacji na temat danego klienta. Możliwość identyfikowania klientów bezpośrednio z karty identyfikacji.

( OBSZAR TICKETING )

( OBSZAR TICKETING ) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 1 SPRZEDAŻ KART WSTĘPU, IDENTYFIKACJA KIBICA, ELEKTRONICZNA KONTROLA DOSTĘPU ( OBSZAR TICKETING ) POUFNE Łódź, 30.07.2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management)

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) CRM Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) Wstęp Kim jest typowy klient? Co czy kto? Lata 60-te i 70-te XX wieku klasyczne techniki marketingowe: reklamy telewizyjne masowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo