PuzzleFlow Organizer Podręcznik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PuzzleFlow Organizer Podręcznik"

Transkrypt

1 PuzzleFlow Organizer Podręcznik Copyright ACCHSH

2

3 Spis Treści 1 Wstęp Informacje prawne Prawa autorskie Znaki towarowe Umowa licencyjna Udzielenie licencji Używanie oprogramowania Licencje wielostanowiskowe Czas trwania umowy Aktualizacja oprogramowania Prawa własności Ograniczenia Gwarancja i zastrzeżenia Żadne inne zobowiązania O formacie PDF PuzzleFlow Organizer Wersje oprogramowania Wymagania techniczne Sprzęt Oprogramowanie Instalacja PuzzleFlow Imposition Tools Instalacja Deinstalacja Aktualizacja Klucz HASP Zabezpieczenie Instalacja klucza Aktywacja klucza Rozwiązywanie problemów Pomoc on-line

4 10 Na początek Elementy impozycji Przykład impozycji Okna programu Dane wyjściowe Zapisywanie impozycji Separacje i kompozyty JMF Kontroler JMF Konfiguracja JMF Wysyłanie JMF Adresy URL Lista dokumentów Generalne Separacje Kolejność separacji Pliki separacji Zasoby Fonty Obrazki Kolory Profile ICC Lista stron Wstaw nowe strony Wybór stron Format stron Marginesy stron Rozmiar stron Spady Tworzenie sygnatur Etykiety Sygnatury falcowane Układ zeszytowy Wstawianie wakatów Styl rozszerzony

5 16 Sygnatury złożone (v2.x) Sekwencja sygnatur Sygnatury cząstkowe Sygnatury łańcuchowe Sygnatury złożone Sygnatury cząstkowe Zestaw wzorców Sekwencja wzorców Właściwości sygnatury Ogólne Układ Odstępy Znaczniki Zewnętrzne linie falcowania Wewnętrzne linie falcowania Linie cięcia Celowniki Kliny kalibracyjne Komentarze Znaczniki użytkownika Znaczniki grzbietowe Znaczniki boczne Marginesy arkusza Rozmiar płyty Shingling and Bottling Preferencje Generalne Podgląd Odstępy Znaczniki Marginesy Zalewkowanie System korekcji kolorów Profile ICC JDF

6 20 Ustawienia zapisu Ustawienia ogólne Ustawienia separacji Ustawienia kolorów wyjściowych Ustawienia zalewek Ustawienia CMS Ustawienia profili ICC Opis programu Paski narzędzi Domyślny pasek narzędzi Pasek listy dokumentów Pasek listy stron Pasek listy arkuszy Pasek podglądu Pasek podglądu i edycji sygnatury Skróty klawiaturowe Skróty listy dokumentów Skróty edycji sygnatury Skróty podglądu Słownik Kontakt

7 Wstęp Wstęp 1 Dziękujemy za wybór oprogramowania ACCHSH. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące funkcjonalności programu, zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez stronę internetową lub adres pomocy technicznej 5

8 6 Wstęp

9 Informacje prawne Informacje prawne 2 Prawa autorskie 2.1 Wszelkie prawa zastrzeżone, ACCHSH Niniejszego dokumentu lub jego części nie wolno powielać w żadnej formie ani przekazywać za pomocą jakichkolwiek nośników elektronicznych lub mechanicznych, z wyjątkiem przypadków, w których uzyskano na to pisemną zgodę firmy ACCHSH. Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian do treści niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia. Firma ACCHSH może mieć patenty lub rozpoczęte postępowania patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa związane z własnością intelektualną, które odnoszą się do treści zawartej w niniejszym dokumencie. Otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa związane z własnością intelektualną, z wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków zawartych w pisemnych Umowach Licencyjnych firmy ACCHSH. Znaki towarowe 2.2 Adobe, the Adobe logo, Acrobat, the Acrobat logo, Acrobat Capture, Acrobat Reader, Adobe Garamond, Aldus, Distiller, epaper, Extreme, FrameMaker, Illustrator, InDesign, Minion, Myriad, PageMaker, Photoshop, Poetica, PostScript, i XMP są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Microsoft, Windows i Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Apple, Mac, Mac OS, Macintosh, QuickDraw i TrueType są znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. KanjiTalk jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy The Open Group. Unicode jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Unicode, Inc. 7

10 Informacje prawne Java jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc. JavaScript jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Netscape Communications Corporation. QuarkXPress jest znakiem towarowym firmy Quark, Inc. Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. and in many other countries. PANTONE jest zarejestrowanym znakiem towarowym a Hexachrome jest znakiem towarowym firmy Pantone, Inc. PANOSE jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company. OEB jest znakiem towarowym firmy Open ebook Forum. Helvetica i Times są znakami towarowym firmy Linotype-Hell AG. International Cooperation for Integration of Processes in Prepress, Press and Postpress, CIP4, Job Description Format, JDF oraz CIP4 logo jest znakiem towarowym firmy CIP4. Wszystkie inne nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi przez ich właścicieli. 8

11 Umowa licencyjna Umowa licencyjna 3 BEZTERMINOWA UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PRO- DUKTU FIRMY ACCHSH Group. INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ ( UMOWA ) DOTYCZĄCĄ OKREŚLONEGO OPROGRAMOWANIA ( OPROGRAMOWANIE ) FIRMY AC- CHSH. PRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU AKCEPTUJ LUB ZAINSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA WYRAŻA SIĘ (OSOBA FIZYCZNA LUB JEDNOSTKA) ZGODĘ NA PODLEGANIE NINIEJSZEJ UMOWIE I STANIE SIĘ JEJ STRONĄ. JEŚLI NIE WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI NI- NIEJSZEJ UMOWY, NALEŻY KLIKNĄĆ PRZYCISK, KTÓRY OZNACZA, ŻE NIE AKCEPTUJĄ PAŃSTWO WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, I NIE INSTALO- WAĆ OPROGRAMOWANIA. (JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE, MOGĄ PAŃSTWO ZWRÓCIĆ PRODUKT DO MIEJSCA ZAKUPU I OTRZYMAĆ PEŁNY ZWROT ZAPŁATY). Udzielenie licencji 3.1 Z zastrzeżeniem obowiązku wniesienia stosownych opłat licencyjnych oraz przestrzegania warunków niniejszej Umowy firma ACCHSH udziela niniejszym licencjobiorcy niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do używania jednej kopii określonej wersji Oprogramowania oraz dołączonej dokumentacji ( Dokumentacja ). Jedną kopię Oprogramowania licencjobiorca może zainstalować na jednym komputerze, stacji roboczej lub innym urządzeniu elektronicznym, dla którego Oprogramowanie zostało zaprojektowane ( Urządzenie klienckie ). W przypadku, gdy Oprogramowanie podlega licencji jako pakiet lub komplet obejmujący więcej niż jeden określony produkt, niniejsza licencja znajduje zastosowanie dla wszystkich tak określonych produktów Oprogramowania z zastrzeżeniem ograniczeń lub warunków używania zdefiniowanych w stosownym cenniku lub na opakowaniu produktu, które indywidualnie dotyczą wszystkich produktów składowych. Używanie oprogramowania Licencja udzielana jest na Oprogramowanie jako na pojedynczy produkt, w związku z czym w danym czasie Oprogramowanie nie może być używane na więcej niż jednym Urządzeniu klienckim lub przez więcej niż jednego użytkownika, z wyjątkiem sytuacji zdefiniowanych w Art. 1. Oprogramowanie jest używane na Urządzeniu klienckim, kiedy jest załadowane do pamięci tymczasowej (tj. pamięci o dostępie 9

12 Umowa licencyjna bezpośrednim, pamięci RAM) albo zainstalowane w pamięci stałej Urządzenia klienckiego (np. na twardym dysku, na dysku CD-ROM lub innym urządzeniu pamięci masowej). Niniejsza licencja upoważnia licencjobiorcę do wykonania jednej kopii Oprogramowania wyłącznie jako kopii zapasowej lub dla celów archiwalnych pod warunkiem, że wykonana kopia będzie zawierać wszystkie informacje o prawie własności do Oprogramowania. Oprogramowanie może być używane tylko razem z dołączonym kluczem sprzętowym (HASP) lub w trybie demo Licencje wielostanowiskowe W przypadku, gdy Oprogramowanie jest objęte warunkami licencji wielostanowiskowej określonymi dla Oprogramowania w stosownym cenniku lub na opakowaniu produktu, licencjobiorca może wykonać, używać i instalować tyle dodatkowych kopii Oprogramowania na Urządzeniach klienckich, do ilu uprawnia go licencja wielostanowiskowa. Licencjobiorca musi dysponować stosownym mechanizmem zapewniającym, że liczba Urządzeń klienckich, na których zainstalowano Oprogramowanie, nie przekracza liczby otrzymanych licencji. Niniejsza licencja upoważnia licencjobiorcę do wykonania lub pobrania jednej kopii Dokumentacji dla każdej dodatkowej kopii, do jakiej jest uprawniony licencja wielostanowiskowa, pod warunkiem, że taka kopia będzie zawierać wszystkie informacje o prawie własności do Dokumentacji. Niedozwolone jest stosowanie środków pośrednich, jak urządzenia czy programy multipleksujące w celu zwiększenia liczby stanowisk, na których Oprogramowanie może być używane. 3.2 Czas trwania umowy Niniejsza Umowa zawarta została na czas nieoznaczony, chyba że zostanie wcześniej rozwiązana na warunkach określonych w Umowie. Niniejsza Umowa zostanie rozwiązana automatycznie w przypadku, gdy licencjobiorca nie będzie przestrzegał wszystkich ograniczeń i innych wymagań opisanych w Umowie. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i Dokumentacji. 3.3 Aktualizacja oprogramowania W okresie zdefiniowanym dla Oprogramowania w stosownym cenniku lub na opakowaniu produktu licencjobiorca ma prawo pobierać aktualizacje Oprogramowania, gdy firma ACCHSH opublikuje je na swoim serwerze, witrynie Web lub za pośrednictwem innej usługi online. Po upływie powyższego okresu licencjobiorcy 10

13 Umowa licencyjna nie przysługuje żadne prawo do otrzymywania jakichkolwiek aktualizacji bez zakupu nowej licencji do Oprogramowania. 3.4 Prawa własności Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach Zjednoczonych i Europie, polską Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz regulacjami międzynarodowymi. Firma ACCHSH zachowuje wszystkie prawa, tytuł i udział w Oprogramowaniu i do Oprogramowania, w tym do wszelkich praw autorskich, patentów, prawa tajemnicy handlowej, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej. Posiadanie, instalacja lub używanie Oprogramowania nie przenosi na licencjobiorcę żadnego tytułu prawnego do własności intelektualnej Oprogramowania i licencjobiorca nie nabędzie żadnych praw do Oprogramowania z wyjątkiem wyraźnie sformułowanych w niniejszej Umowie. Wszystkie kopie Oprogramowania i Dokumentacji wykonane zgodnie z niniejsza Umowa muszą zawierać te same informacje o prawie własności, które zawiera Oprogramowanie i Dokumentacja. Ograniczenia 3.5 Licencjobiorca nie może sprzedawać, dzierżawić, licencjonować, wynajmować, pożyczać lub w inny sposób przekazywać Oprogramowania, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań lub bez ich uwzględnienia, wypożyczać, dzierżawić lub odsprzedawać Oprogramowania. Firma ACCHSH często aktualizuje Oprogramowanie i dane dotyczące funkcjonalności i wydajności Oprogramowania zmieniają się. Przed przeprowadzeniem testów porównawczych dotyczących niniejszego Oprogramowania zaleca się skontaktowanie z firma ACCHSH w celu dokonania weryfikacji, czy licencjobiorca posiada właściwe Oprogramowanie do testu oraz bieżącą wersję i edycję Oprogramowania. Testy porównawcze przeprowadzone na wcześniejszych, nieaktualnych lub niewłaściwych wersjach lub edycjach Oprogramowania mogą przynieść wyniki, które nie odzwierciedlają działania bieżącej wersji czy edycji Oprogramowania. Licencjobiorca wyraża zgodę, że nie zezwoli jakiejkolwiek osobie trzeciej (innej niż osoby trzecie objęte umową z licencjobiorcą, która zawiera zobowiązania nieujawniania informacji nie mniej restrykcyjne niż ustanowione w niniejszej Umowie) korzystać z Licencjonowanego programu w jakiejkolwiek formie i dokona wszystkich należytych starań, aby zapewnić, że Licencjonowany program nie będzie używany w sposób nieodpowiedni lub nieupoważniony. Licencjobiorca nie może zezwolić osobom trzecim na czerpanie korzyści z używania lub funkcjonowania Oprogramowania przez podział czasu, system biura usług czy 11

14 Umowa licencyjna jakąkolwiek inną umowę z wyjątkiem zakresu określonego w stosownym cenniku, zamówieniu zakupu lub na opakowaniu produktu. Licencjobiorca nie może przenosić żadnych praw udzielonych mu w związku z niniejszą Umową. Licencjobiorca nie może dekompilować, deasemblować lub odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania z wyjątkiem zakresu, w jakim powyższe ograniczenia są wyraźnie zakazane mocą obowiązującego prawa. Licencjobiorca nie może modyfikować całości lub części Oprogramowania ani tworzyć prac pochodnych na nich opartych. Licencjobiorca nie może kopiować Oprogramowania lub Dokumentacji z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Art. 1 powyżej. Licencjobiorca nie może usunąć żadnych informacji o prawie własności lub etykiet znajdujących się na Oprogramowaniu. Wszelkie prawa niezdefiniowane wyraźnie w niniejszej Umowie są zastrzeżone przez firmę ACCHSH. 3.6 Gwarancja i zastrzeżenia OGRANICZONA GWARANCJA. Firma ACCHSH udziela gwarancji, że przez trzydzieści (30) dni od daty zakupu nośniki (np. dyskietki, CD) z Oprogramowaniem oraz klucze zabezpieczające oprogramowanie (HASP) będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. W przypadku wad nie będących wynikiem wypadku i/lub niewłaściwego użytkowania licencjobiorca ma prawo do nieodpłatnej wymiany niesprawnego elementu, po uprzednim jego odesłaniu wraz z opisem problemu na adres firmy: ACCHSH, ul. Jana Pawła II 41C, Kraków. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI. OPROGRAMOWANIE DOSTARCZONO W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE ("AS IS"). LICEN- CJOBIORCA PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR OPROGRAMO- WANIA W CELU OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH REZULTATÓW ORAZ ZA IN- STALACJĘ I UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA, A TAKŻE ZA WYNIKI UZY- SKANE W WYNIKU KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA. NIE OGRANI- CZAJĄC POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, FIRMA ACCHSH NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE WOLNE OD DEFEKTÓW I INNYCH WAD, ŻE BĘDZIE FUNKCJONOWAŁO NIEPRZERWANIE, ANI TEŻ, ŻE OPROGRA- MOWANIE BĘDZIE SPEŁNIAĆ OCZEKIWANIA LICENCJOBIORCY. RĘKOJMIA USTAWOWA PRZEWIDZIANA W KODEKSIE CYWILNYM JEST NINIEJSZYM WYŁĄCZONA. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY ACCHSH DOKONANE ZOSTA- JE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. W ŻAD- NYM WYPADKU ACCHSH, JEJ PRACOWNICY, LICENCJOBIORCY LUB POD- MIOTY ZWIĄZANE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU 12

15 Umowa licencyjna JAKICHKOLWIEK UTRACONYCH ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, SPRZEDAŻY, DA- NYCH LUB Z TYTUŁU KOSZTÓW DOSTARCZENIA PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH, SZKODY NA MIENIU, SZKODY NA OSOBIE, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATY DANYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI LUB TEŻ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, PRZY- PADKOWYCH, GOSPODARCZYCH, WYMAGAJĄCYCH POKRYCIA LUB ZA- DOŚĆUCZYNIENIA, SZCZEGÓLNYCH LUB WYNIKOWYCH SZKÓD, JAKKOL- WIEK BY ONE NIE POWSTAŁY ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY POWSTAŁY W ZWIĄZKU W WYKONYWANIEM UMOWY, DELIKTEM, NIEDBALSTWEM LUB Z ZWIĄZKU Z INNĄ KONCEPCJĄ ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI WY- NIKAJĄCEJ Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA OPROGRAMOWANIA. INNE. Niniejsza Umowa podlega prawu obowiązującemu w Polsce, z ominięciem kolizji przepisów prawnych. Niniejsza umowa zastępuje wszelkie inne porozumienia w odniesieniu do Oprogramowania i Dokumentacji. Niniejszej Umowy nie można modyfikować, chyba że przez pisemny załącznik wydany przez upoważnionego przedstawiciela firmy ACCHSH. Żadnego postanowienia niniejszej Umowy nie można uznać za wycofane, chyba że takie wycofanie będzie miało formę pisemną i będzie podpisane przez firmę ACCHSH lub przez jej upoważnionego przedstawiciela. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy będzie uznane za nieważne, pozostała część niniejszej Umowy nadal obowiązuje z pełną mocą prawną. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane, jeżeli nie zostaną rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zgodnie z regulaminem tego Sądu. Żadne inne zobowiązania 3.7 Niniejsza Umowa nie tworzy żadnych zobowiązań pomiędzy stronami, oprócz tych które zostały wprost wskazane w Umowie. 13

16 14 Umowa licencyjna

17 O formacie PDF O formacie PDF 4 Język Postscript, choć wciąż powszechny w przemyśle prepress, nie stanowi optymalnego rozwiązania dla zautomatyzowanego przepływu prac w poligrafii. Różne aplikacje generują i interpretują Postscript w odmienny sposób, a co za tym idzie, język opisu strony staje się niesłychanie złożony i w zastosowaniu nieprzewidywalny. Prostszy i szybszy w przetwarzaniu jest w pełni strukturalny, obiektowy format PDF (ang. Portable Document Format). PDF stanowi wiarygodną, niezależną od środowiska, elektroniczną formę publikacji. W przeciwieństwie do języka Postscript, PDF przechowuje uporządkowaną informację o zawartości, fontach, ilustracjach i innych zasobach dokumentu dla każdej strony z osobna. PDF jest zatem doskonałym formatem do przetwarzania, gdyż każda strona w dokumencie PDF jest samodzielna i choć z innymi stronami może współdzielić pewne zasoby, pozostaje od pozostałych stron całkiem niezależna. Istotną zaletą plików PDF jest ich stosunkowo niewielki rozmiar. Dzięki kompresji zawartości strony i obiektów, dokument PDF jest niemal zawsze mniejszy od swego odpowiednika w formacie Postscript, przy czym jakość ilustracji pozostaje bez zmian. Za przykład może posłużyć arkusz impozycyjny na którym obrazek wielkości 10MB powielono sto razy. Dokument Postscript najprawdopodobniej przekroczy 1GB, natomiast ten sam arkusz w postaci PDF będzie wciąż miał około 10MB! Dzieje się tak dlatego, że w PDF zasoby dołączane są do dokumentu tylko raz, a potem powielane dowolną ilość razy, bez zbędnego przyrostu rozmiaru pliku. To czyni PDF odpowiednim formatem nie tylko dla publikacji elektronicznych, ale także do celów drukarskich, do przesyłania i archiwizacji dokumentów na etapie prepress. 15

18 16 O formacie PDF

19 PuzzleFlow Organizer PuzzleFlow Organizer 5 jak i kompozytowe. PuzzleFlow Organizer to program do automatycznej impozycji step and repeat. Doskonale nadaje się do montażu książek, magazynów, broszur, ulotek, etykiet itp. Program pracuje z dokumentami PDF i PJTF, a także JPEG, TIFF i ScitexCT. Dane wyjściowe można zapisywać w postaci PDF, PJTF i JDF, lub eksportować bezpośrednio do systemu PuzzleFlow. Program obsługuje zarówno prace separowane Większość systemów impozycyjnych potrafi zaimportować dane w kilku formatach wejściowych, impozycja odbywa się w nieznanym formacie pośrednim, z którego generowany jest jeszcze inny format wyjściowy. PuzzleFlow Organizer również obsługuje wiele formatów wejściowych, jednak pracuje cały czas na strukturze PDF. Ponieważ interpretacja formatu PDF jest prostsza i szybsza niż Postscript'u, istotne jest zachowanie formatu PDF na wszystkich etapach workflow, łącznie z procesem rasteryzacji. PuzzleFlow Organizer to nie tylko program do impozycji. Przy pomocy aplikacji możesz bez trudu sprawdzić zawartość przetwarzanej pracy, dokonać korekty kolorów w oparciu o profile ICC, ustawić strefy zalewkowania, położyć wektorowe zalewki między obiektami. Jeśli potrzebujesz więcej, połącz program PuzzleFlow Organizer z PuzzleFlow workflow automatycznym systemem przetwarzania prac, realizującym wszystkie zadania stojące przed każdym studiem prepress. 17

20 18 PuzzleFlow Organizer

21 Wersje oprogramowania Wersje oprogramowania 6 Istnieje kilka wersji programu PuzzleFlow Organizer: PuzzleFlow Organizer Digital wersja z ograniczeniem formatu wyjściowych prac do B3 ( mm), brak możliwości tworzenia własnych schematów falcowania. PuzzleFlow Organizer B2 wersja z ograniczeniem formatu wyjściowych prac do B2 ( mm), możliwość definiowania własnych schematów falcowania, obsługa PJTF oraz JDF, możliwość wysłania pracy przez JMF do Serwera PuzzleFlow. PuzzleFlow Organizer Pro pełna wersja bez ograniczeń rozmiaru płyty, edytor własnych schematów falcowania, wbudowany system korekcji kolorów, obsługa PJTF oraz JDF, możliwość wysłania pracy przez JMF do Serwera PuzzleFlow. PuzzleFlow Organizer Client wersja nie posiadająca ograniczeń względem rozmiaru tworzonych arkuszy, posiadająca edytor własnych schematów falcowania. Wersja kliencka nie pozwala na zapis plików wyjściowych bezpośrednio na dysk (opcja Zapisz jako PDF jest wyłączona). Zamiast tego, PuzzleFlow Organizer wysyła montaż w postaci JDF do Serwera PuzzleFlow dostępnego w lokalnej sieci i tam następuje zapis do pliku. Jest to wersja preferowana w instalacjach wielostanowiskowych. Dawniej wersje klienckie PuzzleFlow Organizer wymagały aktywacji on-line zamiast zabezpieczenia kluczem. Kody aktywacyjne obecnie nie są używane, a wersja kliencka także wymaga licencji na kluczu. Przy wielostanowiskowych instalacjach warto rozważyć użycie kluczy sieciowych podłączonych do wspólnego serwera, udostępniających licencje po sieci lokalnej. Obecnie PuzzleFlow Organizer w pełnej wersji może także zawierać opcję wektorowego zalewkowania. Pełny opis opcji trappingu można znaleźć w dokumentacji PuzzleFlow. 19

22 20 Wersje oprogramowania

23 Wymagania techniczne Wymagania techniczne 7 Sprzęt 7.1 Minimalne wymagania sprzętowe: procesor 2GHz pamięć 1GB RAM 1GB przestrzeni dyskowej port USB na klucz HASP Przetwarzanie bardzo dużej ilości danych może wymagać lepszej konfiguracji sprzętowej; dodatkowej pamięci, większej ilości miejsca na dysku oraz szybszego procesora. Oprogramowanie 7.2 Zalecanym systemem operacyjnym do pracy z oprogramowaniem ACCHSH jest Windows XP, 2003 Server lub Vista, wraz z odpowiednimi aktualizacjami. Obecna wersja systemu PuzzleFlow jest w pełni samodzielna, nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych programów. System może współdziałać z pakietem Adobe Acrobat i posiadanie go jest zalecane, jednak nie jest to konieczne. 21

24 22 Wymagania techniczne

25 Instalacja PuzzleFlow Imposition Tools Instalacja PuzzleFlow Imposition Tools 8 Rozdział opisuje procedurę instalacyjną pakietu PuzzleFlow Imposition Tools. Pakiet ten zawiera następujące programy: PuzzleFlow Organizer PuzzleFlow PlaceIt PuzzleFlow SignatureDesigner Wraz z PuzzleFlow Color Suite, pakiet dystrybuowany był dawniej jako Puzzle- Flow Tools. Instalacja 8.1 Pakiet PuzzleFlow Imposition Tools (dystrybuowany na CD lub pobrany z witryny internetowej) zawiera program instalacyjny. Podwójne kliknięcie ikony spowoduje uruchomienie instalatora. Wczytywanie... Proszę czekać, trwa wczytywanie instalatora. Język Wybierz preferowany język instalacji. Witamy w kreatorze instalacji Kliknij Dalej aby kontynuować. 23

26 Instalacja PuzzleFlow Imposition Tools Umowa licencyjna Aby używać pakietu PuzzleFlow Imposition Tools musisz przeczytać i zaakceptować warunki umowy licencyjnej. Wybór komponentów Możesz dobrać składniki instalacji PuzzleFlow Imposition Tools. Ewentualna zmiana domyślnego zestawu komponentów zalecana jest tylko dla zaawansowanych użytkowników. 24

27 Instalacja PuzzleFlow Imposition Tools Katalog instalacji Przed instalacją można także zmienić domyślny katalog instalacyjny PuzzleFlow Imposition Tools. Aby rozpocząć proces instalacji kliknij Instaluj. Proszę czekać... Trwa instalacja. Proszę zaczekać na wyświetlenie ekranu końcowego. 25

28 Instalacja PuzzleFlow Imposition Tools Instalator utworzy katalogi i skopiuje do nich wszystkie niezbędne pliki. W menu start zostanie utworzona nowa grupa ze skrótami do poszczególnych programów PuzzleFlow Imposition Tools. Koniec instalacji Po pomyślnie przeprowadzonej instalacji kliknij Koniec, aby zakończyć pracę kreatora. 26

29 Instalacja PuzzleFlow Imposition Tools Podczas instalacji pakietu PuzzleFlow Imposition Tools uruchomiony może zostać program instalacyjny sterownika dla klucza sprzętowego HASP. Opis instalacji i obsługi klucza znajduje się w kolejnym rozdziale. Deinstalacja 8.2 Aby usunąć PuzzleFlow Imposition Tools należy uruchomić program Deinstalacja z folderu Menu start > ACCHSH. Kliknij Odinstaluj aby potwierdzić decyzję. 27

30 Instalacja PuzzleFlow Imposition Tools Kliknij Zakończ aby zamknąć okno deinstalatora. 8.3 Aktualizacja Jeśli na Twoim komputerze znajduje się wcześniejsza wersja PuzzleFlow Imposition Tools, należy ją usunąć przed instalacją nowej wersji. Po pomyślnie zakończonej deinstalacji można przystąpić do ponownej instalacji oprogramowania, wg kroków opisanych powyżej. Deinstalator stara się usunąć wszystkie pliki programów. Może się jednak zdarzyć, iż niektóre komponenty instalacji są wciąż uruchomione 28

31 Instalacja PuzzleFlow Imposition Tools i nie dają się usunąć. Potrzebne może być zrestartowanie maszyny przed przystąpieniem do reinstalacji. 29

32 30 Instalacja PuzzleFlow Imposition Tools

33 Klucz HASP Klucz HASP 9 Zabezpieczenie 9.1 Ta część zawiera opis obsługi klucza sprzętowego HASP. Jeśli nie posiadasz takiego klucza, możesz pominąć ten rozdział. Wciąż możesz używać oprogramowania, jednak będzie ono działać w trybie demo. Jeśli posiadasz klucz sprzętowy, postępuj według poniższych instrukcji, aby dokonać jego aktywacji. Bez aktywacji klucza wszystkie programy działają w trybie demo. Prace przetwarzane w trybie demo są oznaczone watermark'ami, a także zaszyfrowane. Mogą nie być poprawnie interpretowane przez urządzenia wyjściowe. Licencjonowana wersja posiada sprzętowy klucz zabezpieczający (HASP), który należy podłączyć do portu drukarki lub USB na tym komputerze, na którym pracuje oprogramowanie. Niektóre aplikacje pozwalają na pracę bez klucza, wymagając w zamian aktywacji telefonicznej lub przez internet. Istnieje także możliwość podłączenia jednego klucza dla kilku stacji roboczych pracujących w sieci. Instalacja klucza 9.2 Programy instalacyjne firmy ACCHSH zawierają sterownik Urządzenia HASP oraz aplikację Programator HASP. Oba komponenty są zawsze instalowane automatycznie podczas instalacji całego oprogramowania. Standardowe sterowniki urządzeń HASP systemu Windows są nieodopowiednie. Jeśli zostały wcześniej zainstalowane, instalator może nie być w stanie ich nadpisać. Wtedy konieczne jest ręczne usunięcie starych sterowników z systemu. Przy pierwszej instalacji oprogramowania należy pamiętać o tym, aby klucz HASP był wypięty podczas instalowania sterowników, i wpięty dopiero po ukończonej instalacji. Zaraz po włożeniu klucza system operacyjny poinformuje o znalezieniu nowego urządzenia. 31

34 Klucz HASP Wybierz język dla instalacji klucza HASP Zaakceptuj umowę licencyjną Kliknij Next aby kontynuować 32

35 Klucz HASP Zaznacz opcję Install new drivers i kliknij Next Poczekaj na zakończenie instalacji......sygnalizowany takim oknem. 33

36 Klucz HASP Aplikacja Programator HASP dostępna jest w menu Start, w katalogu ACCHSH. Po instalacji należy podpiąć klucz i upewnić się, że został zauważony przez system operacyjny. Jeśli jest to klucz USB, system powinien zgłosić że sprzęt został zainstalowany i jest gotowy do użycia. Sam klucz natomiast powinien się świecić na czerwono. Zdarza się, że klucz sprzętowy nie odpowiada od razu, mimo poprawnie zainstalowanego sterownika i działających gniazd USB. Można wtedy spróbować podpiąć klucz ponownie i wypróbować inne gniazda USB. Jeśli klucz wciąż się nie zgłasza, można także zrestartować komputer. Niektóre urządzenia wymagają niskopoziomowej inicjalizacji. 9.3 Aktywacja klucza Podczas aktywacji klucz musi być podpięty do komputera. Aktywacja wymaga także połączenia z internetem. Zanim zaczniesz aktywację, upewnij się, że masz stabilne połączenie z internetem. Należy przy tym pamiętać, iż programy zabezpieczające typu firewall mogą blokować dostęp do internetu. Należy tamczasowo wyłączyć blokady lub tak je skonfigurować, aby umożliwiały aplikacji Programator HASP dostęp do internetu przez protokół HTTP. Teraz można uruchomić aplikację Programator HASP. Wyświetlone zostanie następujące okienko: 34

37 Klucz HASP Kliknij Aktualizuj klucz aby uruchomić proces aktywacji. Aplikacja wysyła unikalny identyfikator klucz do domeny puzzleflow.com. Po weryfikacji identyfikatora, na kluczu zapisywana jest aktualna konfiguracja. Jeśli operacja zakończyła się pomyślnie, wyświetlone zostaje następujące okienko: Jeśli widzisz taki komunikat, możesz zamknąć aplikację. Aktywacja jest zakończona, a klucz jest gotowy do użytku. W razie problemów należy postępować według instrukcji opisanych w sekcji Rozwiązywanie problemów. 35

38 Klucz HASP 9.4 Rozwiązywanie problemów Jeśli klucz nie pracuje prawidłowo, wykonaj następujące czynności: 1. Sprawdź, czy klucz jest podpięty do komputera. 2. Sprawdź, czy do komputera nie są jednocześnie podpięte inne klucze ACCHSH. 3. Sprawdź, czy klucz został rozpoznany przez system operacyjny. Jeśli nie, sprawdź, czy sterownik klucza został zainstalowany i czy port klucza działa poprawnie. Sprawdź inny port także i spróbuj uruchomić ponownie komputer. 4. Upewnij się, czy na kluczu jest opcja, z której chcesz skorzystać. 5. Upewnij się, że klucz został zaktualizowany. Jeśli nie, uruchom aktualizuj klucz Programatorem HASP. 6. Jeśli problemy występują w trakcie aktualizacji, upewnij się, że masz połączenie z internetem i że Programator HASP nie jest blokowany przez oprogramowanie zabezpieczające. Jeśli klucz wciąż nie działa poprawnie, prosimy o kontakt z pomocą on-line. Dodatek ServicePack 2 do systemu Windows XP może powodować problemy ze sterownikiem klucza HASP. Objaw jest taki, jakby klucz przestał działać, a system nie mógł znaleźć do niego sterowników. Najprostszym rozwiązaniem problemu jest pobranie nowej wersji i przeinstalowanie oprogramowania. Jeśli nie chcesz przeinstalowywać programów, pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki ze strony 9.5 Pomoc on-line Aby skontaktować się z pomocą techniczną, proszę wysłać na adres Aby uzyskać najszybszą odpowiedź, proszę podać nazwę reprezentowanej firmy, numer klucza i opis występującego problemu. Jeśli problem dotyczy klucza HASP, proszę załączyć do listu plik *.hshinf. Plik jest tworzony przez aplikację Programator HASP po użyciu przycisku Info. Jeśli posiadasz ważny klucz, nie musisz pisać do pomocy technicznej za każdym razem kiedy potrzebujesz nowych wersji, dokumentacji czy innych zasobów. Wystarczy uruchomić aplikację Programator HASP (klucz powinien być wtedy podpięty do 36

39 Klucz HASP komputera) i kliknąć przycisk pomoc on-line. W Twojej domyślnej przeglądarce zostanie otwarta strona Strefa klienta. Tutaj możesz zweryfikować informacje o kluczu, a także pobrać potrzebne pliki. Pola dongle label oraz pass key potrzebne będą podczas logowania do witryny 37

40 38 Klucz HASP

41 Na początek Na początek 10 Rozdział opisuje podstawowe operacje związane z tworzeniem impozycji dokumentów PDF z aplikacją PuzzleFlow Organizer. Elementy impozycji 10.1 Projektowanie impozycji w PuzzleFlow Organizer sprowadza się do trzech prostych kroków. 1. Przygotowujemy jeden lub więcej dokumentów PDF, które mają zostać zmontowane na arkuszach. Zebrane prace nazywamy Listą dokumentów. 2. Tworzymy Listę stron, czyli uporządkowaną, ponumerowaną listę użytków, stanowiących kompletny dokument źródłowy (książkę, magazyn, broszurę etc.). Właściwości Listy Stron określają przycięcie, wielkość marginesów oraz ostateczny rozmiar netto dokumentu. Na tym etapie można także określić dla każdej ze stron parametry zalewkowania (jeśli opcja trappingu jest aktywowana). 3. Tworzymy schemat impozycyjny, czyli Sygnaturę. Sygnatura to kompletny opis montażu, począwszy od układu impozycyjnego, geometrii arkusza, aż po opis znaczników i komentarzy umieszczanych na arkuszu. Kiedy tylko skończymy tworzyć sygnaturę, zostanie ona automatycznie zastosowana do zbudowanej wcześniej listy stron, tworząc Listę arkuszy. Przez Arkusz rozumiemy w tym wypadku elektroniczny obraz montażu drukarskiego zapisany jako PDF. Lista gotowych do zapisu arkuszy tworzona jest natychmiast po skończeniu projektu sygnatury. Można obejrzeć montaż, wprowadzić zmiany dowolnego elementu impozycji, zweryfikować ponownie obraz arkuszy i zapisać na dysku w wybranym formacie wyjściowym. Warto pamiętać, że PuzzleFlow Organizer jest nie tylko narzędziem do montażu umożliwia także korekcję kolorów oraz wektorowe zalewkowanie. Jako dane wejściowe PuzzleFlow Organizer akceptuje prace PDF, konfiguracje PJTF oraz pliki obrazów (JPEG, TIFF, EPS, ScitexCT). Dane wyjściowe zapisać można jako PDF, PJTF, JDF, lub wysłać bezpośrednio do PuzzleFlow przez kanał JMF. 39

42 Na początek Przykład impozycji 10.2 Zaczynamy impozycję z PuzzleFlow Organizer. Przejdź do menu Start i uruchom program PuzzleFlow Organizer. Kliknij na pasku narzędzi lub wybierz Nowa publikacja z menu Plik (Ctrl+N). W głównym oknie programu PuzzleFlow Organizer pojawi się pusta lista dokumentów, lista stron źródłowych, lista wzorców sygnatur oraz lista arkuszy. Kliknij na pasku narzędzi lub wybierz Wstaw Nowy Dokument z menu edycji (Ctrl+I). Wstaw do listy jeden lub więcej dokumentów PDF. 40

43 Na początek Można także wypełniać listę dokumentów przeciągając je myszką bezpośrednio z okna eksploratora Windows. Poniższa ilustracja pokazuje przykładową listę dokumentów. Teraz przejdź do listy stron. Strony źródłowe można dodawać do listy na dwa sposoby. poprzez przeciąganie kolejnych elementów z okna Lista Dokumentów do okna Lista Stron poprzez wstawianie zadanej selekcji stron; kliknij lub wybierz Wstaw nowe strony z menu edycji (Ctrl+I). Z każdego z dokumentów wybierz zestaw stron. Możesz dodać także strony puste lub grupę stron, rozpoczynając nowy element hierarchii listy stron. Po tej operacji lista stron może wyglądać jak na ilustracji poniżej. 41

44 Na początek W dowolnym momencie możesz zmodyfikować kolejność grup stron z poszczególnych dokumentów korzystając z kursora myszy lub z opcji Przesuń z menu prawego przycisku myszy (Ctrl+Up/Down). Kolejność stron z pojedynczej grupie można ustawić w oknie Właściwości. Kliknij lub wybierz Właściwości z menu edycji (Ctrl+Enter). Okno dialogowe Właściwości stron źródłowych dotyczy wszystkich stron lub tylko grupy stron, w zależności od tego, jaki element listy był aktywny w momencie wywołania okna właściwości. Tutaj ustawić można kolejność, skalę, orientację, przycięcia i rozmiar wybranej grupy stron. Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy oknem właściwości głównej grupy stron, a właściwościami pojedynczego elementu którejś z grup podrzędnych. 42

45 Na początek W zakładce Format ustawiamy orientację stron oraz skalowanie dla wybranej grupy. W zakładce Przycięcie ustawiamy wielkość przycięć dla każdego z marginesów wszystkich stron w obrębie wybranej grupy. W poniższym przykładzie ustawiamy przycięcia 2mm, 2mm, 3mm oraz 3mm odpowiednio dla lewego, prawego, górnego i dolnego marginesu stron. W przypadku różnych ustawień dla stron parzystych i nieparzystych, opcja Lustrzane odbicie spowoduje zastosowanie odpowiednich przycięć tak, aby strony pozostawały symetryczne względem pionowej osi dwustronnego dokumentu. 43

46 Na początek Jeśli strony wejściowe miały format A4 ( mm), ich przycięta zawartość ma wymiary szerokość: 210mm 2mm 2mm = 206mm wysokość: 297mm 3mm 3mm = 291mm Należy pamiętać, iż przycięcie dotyczy zawartości strony, nie zaś rozmiarów medium. Rozmiar strony ustawiamy w zakładce Rozmiar i spady. Teraz przejdź do zakładki Rozmiar i spady i ustaw geometrię strony określając ostateczny rozmiar netto stron umieszczanych na arkuszu. Możesz nie uwzględniać spadów ustawiając Rozmiar strony do linii przycięcia. W takim przypadku ostateczny rozmiar strony po wycięciu będzie zależny od ustawień z zakładki Przycięcia. 44

47 Na początek Jeśli spady są potrzebne, ustawia się je określając nominalnie ostateczny rozmiar stron netto. Przyjmijmy mm jako rozmiar stron netto. Ponieważ rozmiar stron źródłowych po przycięciach określonych w poprzedniej zakładce wynosi mm, spady zostają ustawione na 3mm każdy: spady poziome: (206mm 200mm) / 2 = 3mm spady pionowe: (291mm 285mm) / 2 = 3mm Symetrię strony można zmienić stosując inne przesunięcia dla stron parzystych i nieparzystych. Ciemnoniebieski prostokąt przedstawia rozmiar źródłowej strony, której zawartość jest przycięta wg ustawień z poprzedniej zakładki. Biały prostokąt reprezentuje stronę o podanych końcowych wymiarach, czyli finalny rozmiar strony netto. Ich część wspólna (jasnoniebieski prostokąt) stanowi zatem tę część obszaru wejściowej strony, która ostatecznie znajdzie się na stronie wyjściowej, po uwzględnieniu przycięć i przesunięć. Należy pamiętać, iż podgląd geometrii strony pokazany na schemacie z prawej strony zakładki jest tak skalowany, aby cały rysunek zmieścił się w oknie. Przykładowo, jeśli ustawisz końcowy rozmiar strony jak rozmiar po przycięciu, a następnie wyraźnie zwiększysz ten rozmiar, na podglądzie efektem będzie odpowiednie zmniejszenie wszystkich pozostałych wymiarów tak, aby całość mieściła się w ramce. 45

48 Na początek Kiedy przygotowujemy listę stron, w zasadzie nie musimy przejmować się końcowym rozmiarem brutto. Wszystko czego potrzebuje program PuzzleFlow Organizer do stworzenia prawidłowej impozycji to rozmiar strony netto. Technicznie, PuzzleFlow Organizer szuka w stronie PDF obiektu TrimBox. Jeśli ten nie jest określony, za rozmiar netto przyjmowany jest rozmiar CropBox lub MediaBox. Cała zawartość poza spadami zostanie automatycznie przycięta, aby margines jednej strony nie wchodził na ciało innej strony. W szczególności ma to znaczenie wtedy, gdy suma spadów stron umieszczanych na arkuszu koło siebie, jest większa niż szerokość wycinki. Aby sprawdzić, czy ustawienia strony odpowiadają założeniom, kliknij na pasku narzędzi lub wybierz opcję podglądu z menu edycji (Ctrl+A). Kolejne strony dokumentu można obejrzeć posługując się przyciskami nawigacyjnymi na pasku narzędzi.,, oraz. Teraz przechodzimy do listy arkuszy. Początkowo, lista arkuszy jest pusta, co oznacza, że nie zdefiniowano jeszcze sygnatury dla bieżącej listy stron. Aby wybrać gotowy wzorzec impozycji z dysku kliknij Aby natomiast utworzyć nowy wzorzec, kliknij w menu edycji. i otwórz plik sygnatury.. Obie opcje są również dostępne W tworzeniu nowej sygnatury impozycji pomoże użytkownikowi kreator. W pierwszym oknie dialogowym ustawiamy ogólny układ sygnatury: liczbę, układ i orientację stron na arkuszu. 46

49 Na początek Jeśli wybrana została sygnatura falcowana, której układ dostępny jest w bazie wzorców, kolejne okno pokazuje schemat układu stron na arkuszu. Następnym krokiem jest ustawienie domyślnych odstępów pomiędzy stronami na arkuszu. Poszczególne odstępy i wycinki można także zmienić później. 47

50 Na początek Następne okno dialogowe umożliwia ustawienie szerokiej gamy znaczników umieszczanych na arkuszu impozycyjnym. Można tu dostosować zewnętrzne i wewnętrzne linie falcowania, linie cięcia, celowniki, kliny kalibracyjne, a także komentarze. Istnieje również możliwość umieszczenia na arkuszu dowolnych znaczników użytkownika, zadanych jako zewnętrzne pliki PDF. Teraz ustawiamy marginesy arkusza oraz ewentualny margines na łapki. 48

51 Na początek Ostatni krok to zadanie wielkości płyty i sposobu pozycjonowania papieru na płycie. Jeśli pracujemy z filmem, ten krok można pominąć. Kliknij Zakończ, aby zastosować utworzoną sygnaturę dla bieżącej listy stron. Gotowa sygnatura zostaje natychmiast zastosowana do wszystkich stron z przygotowanej wcześniej listy. 49

52 Na początek Podgląd arkuszy uzyskasz klikając lub wybierając opcje podglądu wszystkich lub wybranych arkuszy z menu edycji (Ctrl+A oraz Ctrl+Shift+A odpowiednio). Na pasku narzędzi znajdują się przyciski służące do nawigacji między kolejnymi składkami. Właściwości sygnatury wciąż można zmienić klikając dwukrotnie na utworzonej sygnaturze, klikając przycisk z paska narzędzi lub wybierając opcję Edytuj wzorzec z menu prawego przycisku myszy. 50

53 Na początek Podgląd sygnatury jest graficzną reprezentacją utworzonego montażu. Niemal wszystkie parametry sygnatury można zmienić w oknie Właściwości dostępnym w menu prawego przycisku myszy. Jedynie styl ogólny sygnatury należy zadać na samym początku jej tworzenia. Jeśli teraz zmienimy ustawienia sygnatury, zostaną one natychmiast zastosowane do wszystkich arkuszy, którym przypisana jest ta sygnatura. Wystarczy tylko ponownie otworzyć podgląd składki. Pozwala to na interaktywną pracę z sygnaturą i kontrolę każdego z etapów pracy. Wyjściowy plik PDF z montażem jest gotowy do zapisu. Można także zapisać plik job ticket w formatach PJTF oraz JDF i użyć go do ponownego montażu w aplikacjach PuzzleFlow Organizer oraz PuzzleFlow PlaceIt. Jeśli w lokalnej sieci pracuje serwer PuzzleFlow, można wyeksportować dane impozycyjne bezpośrednio do aktywnej kolejki PuzzleFlow automatyzując w ten sposób resztę procesu produkcji. 51

54 Na początek 10.3 Okna programu Oto główne okno programu PuzzleFlow Organizer. Okno podzielone jest na kilka części odzwierciedlających kolejne etapy pracy z programem PuzzleFlow Organizer. zbieranie dokumentów źródłowych przygotowywanie listy stron projektowanie wzorca impozycji Należy pamiętać, iż aktywne funkcje programu, aktywne przyciski na pasku narzędzi oraz dostępne opcje menu prawego przycisku myszy ściśle zależą od tego, która część głównego okna programu jest aktywna. W szczególności, zupełnie inny zestaw przycisków i funkcji pojawia się podczas edycji wzorca sygnatury. Dokumenty to lista źródłowych dokumentów PDF poddawanych impozycji. Dokumenty źródłowe można obejrzeć, sprawdzić ich poprawność i zawartość a w przypadku prac separowanych, także ustawić prawidłowe przyporządkowanie i kolejność separacji. 52

55 Na początek Aby dodać dokument do listy należy wybrać opcję Wstaw Nowy Dokument, kliknąć przycisk lub przeciągnąć dokument PDF bezpośrednio z okna eksploratora. Aby obejrzeć dokument należy wybrać opcję Podgląd wybranych lub Podgląd wszystkich z menu edycji (Ctrl+A lub Ctrl+Shift+A odpowiednio), kliknąć lub dwukrotnie kliknąć na wybranym dokumencie z listy. Aby obejrzeć zasoby dokumentu (fonty, ilustracje i użyte przestrzenie barwne) wybierz z menu Właściwości (Ctrl+Enter) lub kliknij. W kolejnych zakładkach wyświetlonego okna dialogowego można uzyskać informacje o wymienionych cechach dokumentu. Aby wszystkie strony dokumentu dodać do listy poddawanej impozycji, przeciągnij do okna Listy stron dokument z okna Listy Dokumentów. Aby wyselekcjonować strony wybierz opcję Wstaw nowe strony (Ctrl+I) lub kliknij. Aby usunąć dokument z listy wybierz Usuń wybrane (Ctrl+Del) lub kliknij na pasku narzędzi. Strony to lista stron źródłowych poddawanych impozycji. Wszystkie strony źródłowe nazywane są runlistą. Uporządkowane są w hierarchiczne elementy trzech typów. 53

56 Na początek strony dokumentu podstawowy element listy zawierający poszczególne strony dokumentu źródłowego. Strony mogą tutaj występować w dowolnie zmienionej kolejności i w dowolnej liczbie powtórzeń. puste strony puste strony wstawiane do listy explicite. Rozmiar wakatów jest dostosowywany automatycznie do pozostałych stron listy. grupa stron kolejna gałąź drzewka listy stron, która może zawierać strony dokumentu, puste strony i inne gałęzie. Jest to obiekt stanowiący kolejny poziom hierarchiczny listy stron. Wszystkie strony w obrębie jednej grupy powinny mieć równy rozmiar. Ustawienia skalowania, przycięć, rozmiaru i spadów stosują się do wszystkich stron z aktualnie wybranej grupy stron. Każda grupa może mieć inne ustawienia dotyczące geometrii. Jeśli grupy stron zawierają inne grupy, ustawienia geometrii wykonywane są rekursywnie dla wszystkich podrzędnych grup, zaczynając od najbardziej wewnętrzynch. Jeśli chcemy wprowadzić jakieś ustawienia dla wszystkich stron z listy, należy to zrobić w grupy głównej. Grupy głównej nie można przenieść ani usunąć. Dolna część okna listy stron zawiera szereg ikonek reprezentujacych poszczególne strony aktualnie wybranego elementu listy. Aby wstawić do aktualnie zaznaczonej grupy stron nowy element, należy wybrać z menu edycji opcję Wstaw nowe strony (Ctrl+I) lub kliknąć na pasku narzędzi. Aby zmodyfikować ustawienia dla grupy, wybierz Właściwości (Ctrl+Enter) lub kliknij na pasku narzędzi. Aby wyświetlić podgląd stron wybierz z menu opcję Podgląd wybranych lub Podgląd wszystkich (Ctrl+A lub Ctrl+Shift+A odpowiednio) lub kliknij. Podgląd można także uzyskać poprzez podwójne kliknięcie na wybranej grupie lub stronie. Aby przenieść obiekt w inne miejsce listy zaznacz ten obiekt i przenieść myszą na dowolny inny element (przenoszony obiekt zostanie wstawiony przed zaznaczonym). Opcje Przenieś w górę oraz Przenieś w dół z menu prawego przycisku myszy (Ctrl+Up oraz Ctrl+Down) powodują przesuwanie elementu o jedną pozycję na liście. Można także skorzystać z opcji Wytnij (Ctrl+X) oraz Wklej (Ctrl+V), lub skorzystać z przycisków oraz na pasku narzędzi aby zapamiętać usunięty element w schowku i wstawić go w inne miejsce. 54

57 Na początek Aby skopiować element w inne miejsce można użyć opcji Kopiuj oraz Wklej z menu edycji (Ctrl+C oraz Ctrl+V odpowiednio). Ten sam efekt uzyskamy przytrzymując przycisk Ctrl i przenosząc element listy za pomocą myszy. Aby usunąć zaznaczony obiekt, wybierz z menu opcję Usuń wybrane (Del) lub kliknij na pasku narzędzi przycisk. Arkusze to lista gotowych do zapisu montaży impozycyjnych. Okno listy arkuszy podzielone jest na dwie części. Górna część zawiera listę właśnie utworzonych składek PDF, dolna zaś wszystkie wykorzystane sygnatury. Aby wyświetlić podgląd arkuszy należy wybrać opcję Podgląd wybranych lub Podgląd wszystkich z menu podręcznego (Ctrl+A oraz Ctrl+Shift+A) lub użyć przycisku na pasku narzędzi. Aby zapisać wybrane arkusze jako PDF należy wybrać Zapisz arkusze jako PDF z menu Plik lub z menu podręcznego (Alt+S). Opcje eksportu pliku job ticket PJTF lub JDF są również dostępne w menu podręcznym i w menu Plik. Podgląd przedstawia obraz montażu, tak jak będzie wyglądał po zapisie danych do pliku PDF. Aby przybliżyć wybrany fragment podglądu, przytrzymaj przycisk Ctrl i zaznacz obszar kursorem. Aby przybliżyć podgląd w wybranym miejscu, przytrzymaj przycisk Ctrl i kliknij na obszarze podglądu. Aby przybliżyć całość obrazu, wybierz Powiększ z menu widoku (Ctrl+[+]) lub przycisk z paska narzędzi. Do powiekszania podglądu można także użyć kółka myszy. Aby pomniejszyć podgląd w wybranym punkcie, przytrzymaj przycisk Alt i kliknij na obszarze podglądu. Aby oddalić całość obrazu, wybierz opcję Pomniejsz z menu widoku (Ctrl+[-]) lub przycisk z paska narzędzi. Można także użyć kółka myszy. Aby przesunąć obszar podglądu, przytrzymaj klawisz spacji i kursorem myszy przesuń podgląd. Aby wyświetlić w naturalnej wielkości wybierz opcję Pokaż w aktualnym rozmiarze z menu widoku (Ctrl+A) lub kliknij na pasku narzędzi. 55

58 Na początek Aby wpasować podgląd w okno wybierz opcję Zmieść w oknie z menu widoku (Ctrl+F) lub kliknij na pasku narzędzi. Aby wpasować podgląd na szerokość wybierz opcję Zmieść szerokość w oknie z menu widoku (Ctrl+W) lub kliknij na pasku narzędzi. Aby przejść do pierwszej strony podglądu, kliknij Wybierz pierwszą stronę z menu widoku (Ctrl+Home) lub przycisk na pasku narzędzi. Aby przejść do poprzedniej strony podglądu, kliknij Wybierz poprzednią stronę z menu widoku (Ctrl+PgUp) lub przycisk na pasku narzędzi. Aby przejść do następnej strony podglądu, kliknij Wybierz następną stronę z menu widoku (Ctrl+PgDn) lub przycisk na pasku narzędzi. Aby przejść do ostatniej strony podglądu, kliknij Wybierz ostatnią stronę z menu widoku (Ctrl+End) lub przycisk na pasku narzędzi. 56

59 Dane wyjściowe Dane wyjściowe 11 PuzzleFlow Organizer zaprojektowany został w celu natywnego przetwarzania prac PDF, a zatem zakłada, że finalne urządzenie wyjściowe interpretuje bezpośrednio PDF (maszyna PostScript level 3). Jeśli urządzenie wyjściowe nie akceptuje formatu PDF, konieczna jest konwersja do formatu PostScript. Stanowczo odradzamy stosowanie takiej konwersji, gdyż nie wszystkie cechy formatu PDF mają swoje odpowiedniki w PostScript, zatem konwersja może spowodować utratę informacji. Warto także rozważyć eksport innych formatów obsługiwanych przez program PuzzleFlow Organizer. Opis geometrii stron, impozycji, ustawień konwersji kolorów i zalewkowania można zapisać w postaci biletów prac PJTF oraz JDF. Dane wyjściowe można także wysłać bezpośrednio do działającego w sieci workflow PuzzleFlow za pośrednictwem protokołu JMF. Impozycję z programu PuzzleFlow Organizer można wysłać bezpośrednio do urządzenia wyjściowego (RIP, naświetlarka) lub poddać przetwarzaniu na dalszych etapach workflow. Warto pamiętać, że PuzzleFlow Organizer to nie tylko program impozycyjny, to także narzędzie umożliwiające korekcję koloru w pracach PDF a także wektorowy trapping. Zapisywanie impozycji 11.1 Zapisywanie arkuszy jako PDF Aby zapisać utworzone arkusze w formacie PDF, zaznacz dany arkusz (lub wszystkie arkusze) i z menu wybierz opcję Zapisz arkusze jako PDF (Alt+S). Wybierz nazwę wyjściowego pliku PDF i kliknij Zapisz. Okno zapisu umożliwia zapisanie do pojedynczego pliku PDF wszyskich arkuszy, lub tylko zaznaczonych. Eksport do JDF PuzzleFlow Organizer obsługuje format opisu pracy JDF (and. Job Definition Format). Wyeksportowany JDF zawiera pełny opis pracy i operacji, wykonywanych na tej pracy. Można go wykorzystać na późniejszych etapach produkcji w systemach workflow zgodnych z JDF, takich jak PuzzleFlow system. Eksport do PJTF PuzzleFlow Organizer w pełni obsługuje format PJTF (ang. Portable Job Ticket Format). Oprócz możliwości zapisu arkuszy impozycyjnych bezpośrednio do formatu PDF, istnieje także możliwość eksportu danych do postaci job ticket. Pracę 57

60 Dane wyjściowe z PuzzleFlow Organizer można zacząć od zaimportowania utworzonego wcześniej pliku job ticket, zamiast ręcznego przygotowywania dokumentów do impozycji. Eksport do PuzzleFlow PuzzleFlow Organizer pozostaje także w pełni zgodny z systemem PuzzleFlow. Istnieje możliwość eksportu danych w postaci job ticket bezpośrednio do systemu PuzzleFlow przez komunikację JMF. Funkcja ta dostępna jest wtedy, gdy w lokalnej sieci dostępny jest serwer PuzzleFlow. Zapisywanie publikacji Aby zapisać wszystkie ustawienia publikacji, kliknij lub wybierz opcję Zapisz z menu Plik (Ctrl+S). Ustawienia zostaną zapisane w pliku konfiguracyjnym z rozszerzeniem *.pdp lub *.plc, dla programu PuzzleFlow Organizer i PuzzleFlow PlaceIt odpowiednio. Export CFF2 Dodatkowo, aplikacja PuzzleFlow PlaceIt pozwala na zapis zmontowanej linii wykrojnika w postaci pliku *.cf Separacje i kompozyty PuzzleFlow Organizer umożliwia impozycjonowanie zarówno prac kompozytowych, jak i rozseparowanych. Aplikacja rozpoznaje oba typy prac i odpowiednio dostosowuje typ danych wyjściowych. Jeśli praca wejściowa ma charakter separacji, również wyjściowe arkusze będą separowane. Jeśli zaś są to kompozyty, wyjściowe arkusze również są kompozytowe. Oznacza to, że na etapie impozycji nie zachodzi separacja barwna, ani składanie separacji, choć w obu przypadkach impozycja jest łatwa i w pełni automatyczna. Czasem jednak istnieje potrzeba wysłania na RIPa danych rozseparowanych mimo, iż ze studia DTP otrzymaliśmy kompozyt. Częsta jest też sytuacja odwrotna, kiedy otrzymaliśmy pracę rozseparowaną, ale musimy powrócić do kompozytu aby wykonać korekcję kolorów lub/i zalewkowanie. Do separacji barwnej i rekombinacji służą programy PdfSeparator i PdfRecombiner z suity PuzzleFlow Tools. Wszystkie strony impozycjonowane na tej samej płycie powinny być tego samego typu. Jeśli ipozycjonujemy pracę separowaną, wszystkie strony trafiające na jeden arkusz impozycyjny powinny być tego samego koloru. PuzzleFlow Organizer wszystko to robi automatycznie, choć użytkownik posiada możliwość kontroli separacji. W liście dokumentów w kolumnie Typ odczytać można, czy dana praca 58

61 Dane wyjściowe rozpoznana została jako separacja czy kompozyt. Również w liście akruszy, przy każdym arkuszu jest informacja o typie barwnym wyjściowej składki, a jeśli jest to praca separowana o kolorze wyjściowym. Podczas pracy z kompozytami zawierającymi kolory spotowe należy pamiętać o tym, iż domyślnie, wszystkie kolory spotowe zamieniane są na komponenty CMYK. Konwersja nie zachodzi na etapie impozycji jest wpisywana w bilet pracy (job ticket). Aby uwzględnić kolory dodatkowe w wyjściowej składce należy zmienić domyślne ustawienia zapisu. 59

62 60 Dane wyjściowe

63 JMF JMF 12 Rozdział opisuje obsługę protokołu komunikacji JMF w PuzzleFlow Organizer. Kontroler JMF 12.1 PuzzleFlow Organizer obsługuje komunikację poprzez protokół JMF. Dane wyjściowe można przesłać bezpośrednio do kolejki PuzzleFlow działającej w sieci lokalnej. Przykładowo, można przygotować impozycję lub listę stron na jednej ze stacji roboczych i zamiast zapisywać dane na lokalnym dysku tej stacji, wysłać je poprzez JMF do workflow PuzzleFlow uruchomionego na innej maszynie w sieci. Workflow może wykonać optymalizację pracy, zalewkowanie, korekcję koloru, podmianę OPI i mnóstwo innych funkcji obsługiwanych przez system PuzzleFlow. Po tym etapie wynikowe prace są najczęściej weryfikowane przez operatora i wysyłane ponownie przez JMF do następnej kolejki PuzzleFlow, tym razem w celu rasteryzacji i przekazania danych do urządzenia wyjściowego. Komunikacja JMF ułatwia dostosowanie instalacji do indywidualnych potrzeb użytkownika. Można zainstalować oprogramowanie na jednej maszynie pełniącej jednocześnie funkcję klienta i serwera. Aby lepiej zorganizować pracę i przyspieszyć produkcję, można też podzielić funkcjonalność między różne stacje robocze i różnych operatorów. Jeśli w ogóle nie używasz systemu PuzzleFlow i nie ma serwera PuzzleFlow w lokalnej sieci, nie można skorzystać z zalet komunikacji JMF. Komunikację taką można nawiązać pomiędzy aplikacją-klientem (PuzzleFlow Organizer, PuzzleFlow PlaceIt, PuzzleFlow RunList) a serwerem PuzzleFlow, lub też między dwoma serwerami PuzzleFlow. Jednak dwie aplikacje klienckie nie mogą komunikować się w ten sposób. Mogą natomiast wyeksportować job ticket w formatach JDF lub PJTF. W ten właśnie sposób z opisu impozycji stworzonej w PuzzleFlow Organizer można skorzystać ponownie w PuzzleFlow PlaceIt i odwrotnie, bez pośredniego zapisywania tymczasowych plików PDF. Nie należy jednak wykorzystywać job ticket'ów z programu PuzzleFlow RunList do budowania impozycji w PuzzleFlow Organizer lub PuzzleFlow PlaceIt. PuzzleFlow RunList tworzy nieco inną konfigurację, dedykowaną wyłącznie modułom przetwarzającym systemu PuzzleFlow. Nie stanowi to 61

64 JMF jednak problemu, gdyż jeśli dysponujemy programami PuzzleFlow Organizer lub PuzzleFlow PlaceIt, nie ma potrzeby tworzenia listy stron w aplikacji PuzzleFlow RunList Konfiguracja JMF Aby uruchomić kontroler JMF, przejdź do zakładki JMF i zaznacz opcję w górnej części okna dialogowego. Począwszy od wersji 3.3 programu PuzzleFlow Organizer, w preferencjach programu nie ma już tej zakładki. Konfiguracja JMF dostępna jest tylko w preferencjach serwera PuzzleFlow w Panelu Sterowania, a także w aplikacjach PuzzleFlow Menedżer i Edytor. Górna część okna zawiera podstawowe informacje o lokalnej stacji roboczej, na której ma być uruchomiony kontroler JMF. Zawartość pierwszych trzech pól jest widoczna dla innych aplikacji klienckich w sieci. Domyślne ustawienia sprawdzają się w zdecydowanej większości przypadków, więc nie należy ich zmieniać, jeśli nie ma takiej potrzeby. Nazwa hosta nazwa stacji roboczej Port numer portu dla komunikacji JMF Nazwa serwisu nazwa serwisu PuzzleFlow Udostępnianie folderów dyspozycja współdzielenia katalogów 62

65 JMF Jeśli serwisy JMF uruchamiane są na kilku różnych maszynach w sieci udostępnianie folderów musi być włączone. Aby umożliwić wysyłanie konieczne jest udostępnianie HotFolder'ów. Aby umożliwić przekazywanie informacji zwrotnej na przykład podgląd rezultatów przetwarzania na innej maszynie należy także włączyć udostępnianie OutputFolder'ów. Aby ustawić połączenia JMF w sieci lokalnej, kliknij przycisk Inne urządzenia JMF. Na początku lista urządzeń jest pusta. Kliknij przycisk Znajdź urządzenia aby rozpocząć wyszukiwanie kontrolerów JMF w sieci lokalnej. Lokalny kontroler skanuje wszystkie udostępnienia sieciowe w poszukiwaniu aktywnych kolejek PuzzleFlow. Lokalne kolejki uruchomione na tej samej maszynie, na której znajduje się Puzzle- Flow Organizer, również zostaną uwzględnione. 63

66 JMF Wszystkie znalezione kolejki traktowane są jako urządzenia JMF. Kiedy zaznaczymy taką kolejkę, po prawej stronie okna pojawia się zestaw podstawowych informacji o niej: Adres URL adres urządzenia Alias modyfikowalna, skrócona nazwa, przyjazna dla użytkownika Opis opis urządzenia (jeśli został podany przez użytkownika) Nazwa nazwa urządzenia Typ typ urządzenia Status bieżący status urządzenia Kondycja bieżąca kondycja urządzenia Przyciski w górnej części okna pozwalają na dodawanie nowych wpisów, usuwanie niepotrzebnych, a także na edycję istniejących elementów listy. Dodaj urządzenie Usuń urządzenie Edytuj zaznaczone urządzenie Podczas edycji lub dodawania nowego urządzenia do listy, wyświetlane jest następujące okno: 64

67 JMF Można w nim dostosować następujące właściwości: Alias urządzenia skrócona nazwa wyświetlana na liście URL urządzenia fizyczny adres kolejki Opis opis kolejki Typ urządzenia rodzaj kolejki W wersji PuzzleFlow 2.7 obsługiwane są następujące typy urządzeń JMF: Kolejka PuzzleFlow Workflow natywna kolejka PuzzleFlow Harlequin RIP JDF Enabler Channel kontroler JMF w RIPie Harlequin Wszystkie inne urządzenia pokazują się jako Nieznane urządzenie JMF. W bieżącej wersji, tylko natywne kolejki PuzzleFlow są rozpoznawane w pełni automatycznie na zdalnych maszynach. Inne typy urządzeń JMF wymagają ręcznej konfiguracji, która sprowadza się do dodania nowego urządzenia oraz podania jego adresu URL. Dla różnych typów urządzeń wyjściowych tworzony jest inny JDF. Według specyfikacji PDF 1.3, Status urządzenia JMF może mieć następujące wartości: Przetwarzanie (ang. Running) urządzenie właśnie przetwarza pracę Czuwanie (ang. Idle) urządzenie czeka na nowe prace 65

68 JMF Ustawianie (ang. Setup) urządzenie jest właśnie konfigurowane; ten status może się pojawić w czasie przetwarzania pracy Porządkowanie (ang. Cleanup) urządzenie jest porządkowane; ten status może się pojawić w czasie przetwarzania pracy Wstrzymany (ang. Stopped) urządzenie zostało wstrzymane, prawdopodobnie chwilowo; ten status pojawia się na skutek zaplanowanej lub przypadkowej przerwy w przetwarzaniu Nieczynny (ang. Down) praca nie jest przetwarzana, urządzenie nie jest w stanie jej przetworzyć; status sugeruje błąd lub rozłączenie urządzenia Nieznany (ang. Unknown) urządzenie nie zostało rozpoznane; nie jest w stanie wysłać informacji o statusie Według specyfikacji JDF 1.3, Kondycja urządzenia JMF może być następująca: OK urządzenie działa poprawnie Wymaga uwagi (NeedsAttention) urządzenie działa poprawnie, ale wymaga uwagi Błąd (Failure) urządzenie nie działa Nie podłączono (OffLine) urządzenie jest nieosiągalne (kondycja nieznana) Ustawienia zapisywane są przy wyjściu z okna preferencji JMF. Aby zastosować zmiany, serwer PuzzleFlow wymaga ponownego uruchomienia Wysyłanie JMF Jedną z podstawowych metod eksportu danych z PuzzleFlow Organizer jest wysłanie konfiguracji JDF przez protokół komunikacyjny JMF. Aby opcja ta działała, potrzebna jest wstępna konfiguracja kontrolera JMF, opisana w poprzednich rozdziałach. Aby wysłać JDF do zdalnej maszyny w sieci należy przejść do menu Plik i wybrać opcję Eksportuj arkusze > Wyślij JDF. Funkcja ta dostępna jest również z menu prawego przycisku myszy. Przy eksporcie danych wyświetli się następujące okno: 66

69 JMF W górnej jego części znajduje się lista rozpoznanych urządzeń JMF. Należy wybrać docelową kolejkę PuzzleFlow, sprawdzić i jeśli to potrzebne, uzupełnić informacje o wysyłanej pracy, w końcu rozpocząć wysyłanie klikając przycisk Wyślij JDF. Mrugająca ikona na pasku zadań informuje o postępie. Przygotowywanie danych do wysłania Wysyłanie danych Pobieranie danych Oczekiwanie na kolejne prace Praca zakończona Przetwarzane nie powiodło się Kliknięcie ikony na pasku zadań otwiera okno monitora transferu JMF. Monitor pozwala śledzić proces wysyłania każdej z prac, wyświetlają takie informacje jak: Data i czas transferu Nazwa wysłanej pracy Docelowe Urządzenie Status przetwarzania Przycisk Właściwości zapewnia łatwy dostęp do konfiguracji urządzeń JMF. To samo okno konfiguracyjne dostępne jest w Panelu Sterowania, a także w preferencjach aplikacji Edytor i Menedżer systemu PuzzleFlow. 67

70 JMF Jeśli jedna z kolejek z listy urządzeń używana jest częściej niż inne, można przypisać jej znaczenie kolejki domyślnej. W tym celu należy wybrać stosowną kolejkę z listy i zaznaczyć opcję Ustaw jako urządzenie domyślne Adresy URL Aplikacja PuzzleFlow Organizer referuje do wszystkich dokumentów źródłowych używając absolutnych ścieżek dostępu, także ścieżek sieciowych. Pliki PJTF i JDF wygenerowane w PuzzleFlow Organizer i zapisane bezpośrednio na dysk także zawierają ścieżki absolutne. W JDF zapisane są w postaci adresów URL, w PJTF zgodnie ze standardem zapisu obowiązującym w formacie PDF. Jeśli PJTF lub JDF wyeksportowany jest do serwera PuzzleFlow działającego na tej samej maszynie co klient PuzzleFlow Organizer, ścieżki w plikach job ticket wciąż są poprawne. Jednak gdybyśmy utworzyli JDF na lokalnym dysku aplikacji klienckiej i wysłali go do serwera PuzzleFlow działającego na innej maszynie, praca zostałaby wstrzymana, gdyż ścieżki nie odpowiadały by lokalizacji plików źródłowych. Inny mechanizm zarządzania adresami URL używany jest przy eksporcie plików job ticket na dysk, a inny przy wysyłaniu danych przez JMF do serwera PuzzleFlow działającego na innej maszynie. JDF wyeksportowany z aplikacji PuzzleFlow Organizer bezpośrednio na dysk jest zatem inny niż ten wysyłany bezpośrednio do serwera PuzzleFlow. System PuzzleFlow otrzymujący konfigurację JDF z aplikacji PuzzleFlow Organizer wie, z jakiej maszyny JDF został wysłany. JDF nie zawiera danych dokumentu, a jedynie opis procesu przetwarzania, toteż PuzzleFlow musi jeszcze pobrać pliki źródłowe z maszyny, na której przygotowaliśmy konfigurację w programie Puzzle- Flow Organizer, lub też z jeszcze innej, niezależnej stacji w sieci. Nawet jeśli wszystkie absolutne ścieżki lokalne zostaną podstawione poprawnymi adresami URL w wysyłanym pliku JDF, system PuzzleFlow może nie mieć dostępu do plików źródłowych. Dlatego, przy domyślnych ustawieniach, dane źródłowe wysyłane są do serwera PuzzleFlow poprzez protokół HTTP, za pośrednictwem serwera HTTP wbudowanego w program. HTTP nie zapewnia szybkiej transmisji danych. Znacznie lepsze efekty daje korzystanie z udostępnień sieciowych i systemowego kopiowania danych. Wymaga to odrobinę dodatkowej konfiguracji. Przede wszystkim katalog zawierający prace źródłowe powinien być udostępniony w sieci tak, aby widoczny był dla maszyny, na 68

71 JMF której uruchomiony jest serwer PuzzleFlow. Nie jest to wielki kłopot, gdyż dysk z danymi od klientów najczęściej jest udostępniony w sieci lokalnej. Drugi krok to poprawne ustawienie adresów URL. Kliknij przycisk Ustawienia adresów URL w oknie Wysyłanie JMF aby przyporządkować ścieżki lokalne do adresów URL. Kliknij przycisk aby wykryć automatycznie wszystkie udostępnienia maszyny na której pracujemy. 69

72 JMF Aby dodać inne wpisy nie wykryte automatycznie, należy użyć przycisku usunąć niechciane przyporządkowania należy użyć przycisku.. Aby Kiedy ścieżki lokalne, w których przechowujemy pliki źródłowe mają swoje odpowiedniki URL, podczas wysyłania konfiguracji JDF do serwera PuzzleFlow zostaną użyte właśnie udostępnienia sieciowe zamiast protokołu transmisji HTTP. W efekcie szybkość transmisji nie będzie mniejsza niż prędkość kopiowania danych przez sieć między dwiema maszynami. 70

73 Lista dokumentów Lista dokumentów 13 Okno wyświetlane jest przy rozpoczęciu pracy z nową publikacją. Menu prawego przycisku myszy zawiera następujące opcje: Wstaw nowy dokument (Ctrl+I) wstaw nowy dokument do listy Uaktualnij wybrane (Ctrl+U) wczytaj dokument ponownie Wytnij (Ctrl+X) wytnij wybrany element listy Kopiuj (Ctrl+C) kopiuj wybrany element listy Wklej (Ctrl+V) wklej wybrany element listy Usuń (Ctrl+Del) usuń wybrany element listy Podgląd (Ctrl+A) podgląd wybranego dokumentu Właściwości (Ctrl+Enter) właściwości wybranego dokumentu Jeśli lista dokumentów jest pusta, dostępna jest tylko funkcja Wstaw. Pozostałe stają się aktywne po dodaniu dokumentów do listy. Listę można także wypełniać przeciągając dokumenty bezpośrednio na obszar okna. Podczas wczytywania PuzzleFlow Organizer analizuje każdy dokument i wyświetla istotne informacje. Wypełniona lista dokumentów podzielona jest na kilka kolumn, w których pojawia się odpowiednio: nazwa pliku ścieżka pliku liczba stron rozmiar stron typ pracy Próba dodania do listy dokumentu w nieznanym formacie powoduje pojawienie się komunikatu ostrzegawczego. Praca nie zostanie dodana do listy. 71

74 Lista dokumentów Jeśli dokument dodany do listy zawiera kilka stron i kiedy przynajmniej jedna z tych stron ma inne rozmiary niż pozostałe, PuzzleFlow Organizer wyświetla znak + koło rozmiaru strony (np mm +). Taki dokument powinien być podzielony na conajmniej dwie grupy stron tak, aby każda grupa zawierała strony równe co do wielkości (zobacz rozdział Lista stron). PuzzleFlow Organizer pracuje zarówno z dokumentami rozseparowanymi jak i kompozytowymi. Typ wczytanej pracy rozpoznawany jest automatycznie i wyświetlany w liście dokumentów; kompozyt/skala szarości lub separacja. Należy zwracać uwagę na tę informację. Zdarzyć się może, że spodziewamy się pracy rozseparowanej, i dokument wygląda jak praca rozseparowana, jednak PuzzleFlow Organizer rozpoznaje ten dokument jako kompozytowy, w skali szarości. Oznacza to prawdopodobnie, że praca nie została poprawnie przygotowana i nie może być traktowana jako separacja. Należy wtedy przeedytować kolejność separacji korzystając z okna Właściwości. Okno dialogowe właściwości dostarcza kilka istotnych informacji o zasobach dokumentu źródłowego. Dla wysokiej jakości druku dokument PDF powinien zawierać kompletne fonty, właściwe przestrzenie barwne, opis kalibracji kolorów, ilustracje w odpowiedniej rozdzielczości etc. PuzzleFlow Organizer dostarcza wszystkich tych informacji, gwarantując szybki i wygodny mechanizm weryfikacji prac PDF. Aby poznać szczegóły dotyczące pracy wczytanej na listę dokumentów, kliknij na pasku narzędzi lub wybierz opcję Właściwości z menu prawego przycisku myszy Generalne Zakładka Generalne wyświetla podstawowe informacje o dokumencie, takie jak tytuł publikacji, kreator, daty utworzenia i modyfikacji, liczbę i rozmiar stron etc. 72

75 Lista dokumentów Informacje te mogą nie być dostępne, jeśli dokumenty są zaszyfrowane. Zaszyfrowane prace PDF nie mogą być montowane, gdyż podstawowe informacje, łącznie z zawartością stron, są zaszyfrowane i nie da się ich przepisać na arkusz impozycyjny. Kiedy do listy dokumentów dodajemy dokument rozseparowany, zaznaczona jest opcja wirtualny kompozyt i dostępne są dodatkowe zakładki. Jeśli spodziewamy się dokumentu rozseparowanego, a mimo to PuzzleFlow Organizer traktuje go jako kompozyt, wtedy opcja jest odznaczona, a zaznaczenie jej wymusza traktowanie pracy jako separowanej. Separacje 13.2 Zakładka dostępna jest tylko dla dokumentów rozseparowanych. Pozwala na zdefiniowanie strategii rozpoznawania poszczególnych kolorantów i ich kolejności. Domyślnie, wszystkie te informacje pobierane są bezpośrednio z pracy, więc nie ma potrzeby, wprowadzania jakichkolwiek zmian. Jeśli jednak informacja o separacjach nie jest prawidłowa, trzeba ją poprawić ręcznie modyfikując kolejność i nazwy kolorantów. W tym drugim przypadku, informacja o separacjach zawarta w pracy jest całkiem ignorowana. W typowym dokumencie separowanym wszystkie strony zebrane są w jednym pliku. Kolejne strony fizyczne to kolejne koloranty strony logicznej. Może się jednak zdarzyć, że każda separacja zapisana jest w innym pliku PDF. Dokument jest wtedy reprezentowany przez tyle plików, ile kolorów jest w całej pracy. PuzzleFlow Organizer obsługuje również taką ewentualność. Kiedy wskażemy poszczególne części takiego multi-dokumentu, na dalszych etapach pracy traktowany jest jak każdy inny separowany dokument wczytany na listę. 73

76 Lista dokumentów 13.3 Kolejność separacji Zakładka jest dostępna tylko wtedy, gdy pracujemy z dokumentem rozseparowanym i kiedy wszystkie separacje tego dokumentu znajdują się w jednym pliku. W większości przypadków nie ma powodu, by modyfikować kolejność kolorantów w pracy, gdyż wszystkie niezbędne informacje są odczytywane z pracy. Jeśli zachodzi taka potrzeba, PuzzleFlow Organizer pozwala ręcznie określić przyporządkowanie stron fizycznych do logicznych. Jeśli informacje o kolorantach pobieramy z pracy, ich kolejność i nazwy można odczytać, lecz nie można zmienić. Możliwość edycji dostępna jest tylko wtedy, gdy włączona jest opcja ręcznego definiowania kolorantów w zakładce Separacje. Jeśli przyporządkowanie separacji do stron budujemy ręcznie, traktujemy dokument jako kilka kolejnych grup separacji. W tym ujęciu grupa separacji to kilka kolejnych stron z tą samą liczbą kolorantów. Zwykły czterokolorowy dokument zawiera tylko jedną grupę. Weźmy dla porównania przykład 12-stronicowego dokumentu, który zawiera 5 kolorów na okładce, 6 kolorów na stronie 10, natomiast wszystkie pozostałe strony mają 4 procesowe kolory. Taki dokument posiada już 4 grupy separacji; pierwsza grupa to pięciokolorowa okładka, druga grupa to czterokolorowe strony od 2 do 9, w trzeciej grupie jest strona numer 10 z 6 kolorami, a w czwartej grupie strony 11 i 12. Wystarczy określić koloranty jedynie dla pierwszej strony z każdej grupy wszystkie pozostałe separacje w tej grupie zostaną przyporządkowane 74

77 Lista dokumentów automatycznie. Wszystkie wprowadzane modyfikacje aplikowane są do zaznaczonej strony i do wszystkich kolejnych stron. Zmiany należy wprowadzać kolejno, od pierwszej strony do ostatniej. Pliki separacji 13.4 Zakładka dostępna jest tylko wtedy, gdy ręcznie porządkujemy separacje i gdy pracujemy z wieloplikowymi separacjami. W tym układzie każdy z plików separacji zawiera kolejne strony dokumentu, ale tylko w jednym kolorze. Dokument jest zatem reprezentowany przez tyle plików, ile kolorantów zawiera. Na początku na liście plików znajduje się tylko jeden wpis jest to ten dokument, którego właściwości oglądamy. Należy określić nazwę kolorantu i kolejno dodać do listy pliki odpowiadające pozostałym separacjom. Służą do tego przyciski Kolorant oraz Dodaj. Kiedy zbierzemy i nazwiemy wszystkie części wieloplikowego dokumentu, staje się on dla aplikacji pojedynczą, separowaną pracą. Zasoby 13.5 Zakładka daje wgląd w zasoby użyte w pracy. Dostępne są tutaj trzy główne typy zasobów, między którymi przełączać się można za pomocą przycisków. fonty obrazki przestrzenie barwne 75

78 Lista dokumentów Fonty Wyświetla szczegółowe informacje o fontach zawartych w dokumencie: W kolumnach tabeli wyświetlane są następująco: Nazwa fontu pełna nazwa fontu zawarta w kodzie źródłowym (nie jest to dyskowa nazwa pliku fontu). Typ Type1, MMType1 (Multiple Master Type1), Type3, TrueType, Type0, CID- FontType0 (CIDFonts) oraz CIDFontsType2. Kodowanie użyte w foncie kodowanie użytkownika lub jedno z predefiniowanych (MacRomanEncoding, MacExpertEncoding lub WinAnsiEncoding). Status font załączony do dokumentu (ang. embedded) lub font zewnętrzny (ang. external). Jeśli w dokumencie nie ma kompletnego zestawu potrzebnych znaków w foncie, może istnieć konieczność podstawienia go fontem zewnętrznym (np. fontem załadowanym z urządzenia drukującego). Dokument można uznać za bezpieczny pod względem zawartych fontów, jeśli wszystkie fonty są przynajmniej częściowo załączone do pracy. Najlepiej unikać stosowania fontów innych niż Type1. Można także używać fontów TrueType oraz OpenType, ale należy się wcześniej upewnić, czy ich przetwarzanie nie przysparza problemów urządzeniu wyjściowemu Obrazki W tej zakładce znajduje się lista wszystkich ilustracji bitmapowych użytych w dokumencie. 76

79 Lista dokumentów Kolumny tabeli zawierają następujące informacje: Typ obrazek bitmapowy (ang. image) albo tzw. forma (ang. form) Rozmiar rozmiar ilustracji w pikselach (nie dostępny dla form) Kolor przestrzeń barw; DeviceGray, DeviceRGB, DeviceCMYK, CalGray, CalRGB, Lab, a także ICCBased oraz ImageMask. W ostatnim przypadku obrazek jest 1- bitową bitmapą pełniącą rolę maski. Łącze do komentarz OPI, czyli ścieżka do ilustracji wysokiej rozdzielczości. Lista obrazków nie uwzględnia tzw. obrazków w linii (ang. in-line images). Są to obrazki nie wyróżnione jako osobny obiekt, znajdujące się bezpośrednio w zawartości strony. Ich rozmiar rzadko przekracza kilka kilobajtów, za to mogą występować w dużej ilości. Kolory Wyświetla informacje o przestrzeniach barwnych zawartych w dokumencie. Informacje o kolorach wyświetlane są w dwóch kolumnach: 77

80 Lista dokumentów Typ specyfikacja przestrzeni barwnej (DeviceGray, DeviceRGB, DeviceCMYK, CalGray, CalRGB, Lab, ICCBased lub All). Szczegóły dodatkowe informacje o przestrzeniach barwnych; np. czy jest to paleta barw (ang. indexed), wypełnienie wzorem (ang. pattern), a dla przestrzeni kalibrowanych nazwa profilu ICC, sposób kalibracji punktu bieli etc. Jeśli dokumenty zawierają przestrzenie barwne takie jak RGB czy Lab, w procesie technologicznym należy uwzględnić korekcję koloru. Można to zrobić za pomocą wbudowanego w PuzzleFlow Organizer systemu zarządzania kolorem, lub w PuzzleFlow workflow Profile ICC Ponieważ korekcji koloru dokonywać można tylko na dokumentach kompozytowych, zakładka w ogóle nie jest dostępna dla separacji. Zakładka zawiera wejściowe i wyjściowe profile kolorystyczne, które mogą być użyte do transformacji przestrzeni kolorystycznych podczas zapisu pracy. Jeśli nie wybierzemy profili, korekcja koloru nie zostanie wykonana. Zaznacz opcję System korekcji kolorów aby uaktywnić system korekcji dla wszystkich stron dokumentu źródłowego. Dla każdego typu przestrzeni barw (Gray, RGB, CMYK) można dobrać odpowiedni profil ICC. Pliki profili korekcyjnych pobierane są domyślnie z systemowego katalogu kolorów. Najczęściej jest to %WIN- DIR%\system32\spool\drivers\color. Jeśli dla danego typu obiektów (Gray, RGB lub CMYK) wybierzesz opcję <brak>, korekcja kolorów nie będzie zastosowana do obiektów tego typu. Nie zostaną również dołączone domyślne profile korekcyjne, jeśli nie były zdefiniowane w dokumencie PDF. Jeśli natomiast w dokumencie PDF są zdefiniowane profile korekcyjne, mają 78

81 Lista dokumentów one wyższy priorytet, niż profile określane na tym etapie. Domyślne profile barwne przenoszone są z zakładki ogólnych preferencji programu. Domyślne profile ICC używane są dla tych obiektów, dla których nie jest określony własny profil kolorystyczny w samej pracy. 79

82 80 Lista dokumentów

83 Lista stron Lista stron 14 W tym rozdziale opisana została praca z listą stron wspólnie dla aplikacji PuzzleFlow Organizer oraz PuzzleFlow PlaceIt. Choć okno listy stron nie wygląda identycznie dla obu programów, większość elementów jest taka sama. Opisujemy tutaj elementy wspólne i podkreślamy różnice. Okno listy stron można podzielić na dwie części. W górnej części znajduje się hierarchicznie ułożona lista montowanych obiektów. Obiektem może być jedna lub kilka stron z wybranego dokumentu, pusta strona, lub też grupa stron stanowiąca kolejny element w hierarchii. Dolna część okna listy stron zawiera ciąg ikonek reprezentujących kolejne strony zaznaczonej grupy lub selekcji stron. Początkowo, drzewko listy stron jest puste (PuzzleFlow PlaceIt) lub zawiera jedną pustą grupę stron (PuzzleFlow Organizer). Najważniejszą różnicą pomiędzy listą stron w programach Puzzle- Flow Organizer i PuzzleFlow PlaceIt jest możliwa liczba głównych grup stron w całym drzewku. PuzzleFlow Organizer posiada zawsze jedną główną grupę stron. PuzzleFlow PlaceIt natomiast może posiadać kilka głównych grup stron każda dla innego formatu montowanych użytków. Jest to proste następstwo przeznaczenia tych aplikacji. PuzzleFlow Organizer, jako aplikacja do impozycji step and repeat wymaga docelowo równych użytków. PuzzleFlow PlaceIt umożliwia swobodny montaż prac o różnych rozmiarach. Ogólna zasada hierarchii stron pozostaje ta sama po ewentualnych przycięciach i skalowaniu, każda grupa stron powinna zawierać strony o tym samym finalnym rozmiarze. Aby zmienić własności wybranej grupy stron należy zaznaczyć tę grupę i wybrać opcję Właściwości z menu prawego przycisku myszy. Opcja Podgląd służy po oglądania wybranych stron i weryfikowania wprowadzonych zmian geometrii. Zamiast na elementach drzewka stron, można także pracować na liście ikonek. Można zaznaczyć kilka stron, zamienić, wyciąć i wkleić w inne miejsce, lub usunąć zaznaczenie używając funkcji Przesuń, Kopiuj, Wklej i in. Dalsza część rozdziału opisuje: jak definiować wybór stron z dokumentów źródłowych i jak je ustawiać w odpowiedniej kolejności (kolejność oryginalną można dowolnie zmienić) 81

84 Lista stron jak dostosowywać geometrię stron do potrzeb produkcji; jak określać rozmiar, przycięcia, marginesy i spady stron źródłowych Wstaw nowe strony 14.1 Jeśli dokumenty poddawane impozycji są kompletne, a strony mają prawidłową kolejność, nie ma potrzeby korzystania z tego okna. Wystarczy wtedy zaznaczyć dokument i przeciągnąć go z listy dokumentów na okno listy stron. Taka operacja jest równoznaczna z wybraniem do impozycji wszystkich stron z tego dokumentu. Okno służy do definiowania selekcji stron z dokumentów źródłowych. Okno otwiera się, gdy wybierzemy z menu edycji opcję Wstaw nowe strony (Ctrl+I) lub klikniemy przycisk na pasku narzędzi. Okno dialogowe umożliwia wstawienie do budowanej listy stron trzech typów obiektów: wybranych stron dokumentów źródłowych pustych stron kolejnych grup stron (węzłów) Wybrany obiekt zostanie wstawiony w odpowiednie miejsce budowanej listy stron; w zależności od bieżącego zaznaczenia lub pozycji podanej w oknie dialogowym. Aby wybrać strony do impozycji należy zaznaczyć dokument źródłowy oraz określić, które strony z tego dokumentu mają się znaleźć na arkuszach impozycyjnych. 82

85 Lista stron Dla wygody, zamiast długiej, oddzielonej przecinkami listy numerów stron, określić można ich zakres. Począwszy od wersji 3.2, PuzzleFlow Organizer oraz PuzzleFlow PlaceIt udostępniają dwa sposoby na określenie zakresu stron. Można użyć znaku tyldy ~ do oddzielenia liczb określających startową i końcową pozycję zakresu. Przykładowo, wyrażenie 1~7 oznacza strony od pierwszej do siódmej, a 2~-1 oznacza strony od drugiej do ostatniej. Ze względu na zgodność z poprzednimi wersjami, do określenia selekcji można wciąż używać myślnika -. Oznacza to, ze wyrażenia 1~7 oraz 1-7 są równoważne. Dla każdego typu obiektu można określić pozycję w budowanej liście (licząc od jej początku lub końca), a dla pustych stron oraz nowych grup stron także liczbę powtórzeń. Wybór stron 14.2 Kiedy na liście stron zebraliśmy już kilka elementów, możemy przejść do modyfikacji ich właściwości. Należy zaznaczyć element listy stron i wybrać Właściwości z menu prawego przycisku myszy (Ctrl+Enter). Należy zauważyć, że inne okno właściwości dotyczy grup stron, a inne poszczególnych elementów hierarchii stron w obrębie grupy. Górna część okna zawiera listę stron z dokumentu źródłowego w ich oryginalnej kolejności. Dolna część zawiera ikony stron wstawionych do listy w docelowej kolejności i z uwzględnieniem zadanej liczby powtórzeń. Każda ikona na liście oznaczona jest numerem strony oraz indeksem z liczbą powtórzeń. 83

86 Lista stron Aby uzupełnić budowaną listę o kolejne strony, zaznacz wybrane strony z górnej listy i kliknij Dodaj do selekcji. Zaznaczenie można uzupełniać trzymając wciśnięty przycisk Ctrl i klikając kolejne ikony stron. Można także zaznaczyć zakres stron klikając na ikonę pierwszej strony z zakresu, następnie z wciśniętym klawiszem Shift wybierając ostatnią stronę z zakresu. Aby zaznaczyć wszystkie bieżące strony, użyj przycisku Zaznacz wszystkie. Aby wyczyścić zaznaczenie użyj przycisku Odznacz wszystkie. Użyj przycisku Usuń wybrane aby usunąć zaznaczone ikony stron z budowanej listy (dolna część okna). Użyj przycisku Usuń wszystkie aby wyczyścić listę stron i zbudować ją od początku. Główna zakładka właściwości grupy stron wygląda całkiem inaczej, niż zakładka właściwości stron wewnątrz tej grupy. Tutaj określić można Liczbę powtórzeń dla wszystkich obiektów wewnątrz grupy. Jeśli geometria strony (przycięcia, rozmiar netto, spady itp.) jest już zdefiniowany i nie wymaga poprawek, można zaznaczyć opcję Zablokuj ostateczny rozmiar stron dla danej grupy, co chroni geometrię stron przed zmianami, także w przypadku podmiany stron Format stron Zakładka Format określa źródłowy rozmiar stron. Pozwala także dostosować docelową orientację oraz skalę użytków w danej grupie stron. Wyświetlany rozmiar 84

87 Lista stron stron dotyczyć może albo pojedynczego dokumentu, albo też formatu wszystkich stron z danej grupy. W większości przypadków użytkownik w ogóle nie musi się przejmować źródłowym rozmiarem stron, gdyż wszystkie potrzebne informacje odczytywane są bezpośrednio z dokumentu PDF. Jeśli zakładka Format odnosi się do całej grupy stron, końcowy rozmiar odczytywany jest z pierwszego obiektu w grupie. Jeśli zatem użytki mają różne formaty wejściowe, powinny znaleźć się w różnych grupach stron. W aplikacji PuzzleFlow Organizer wszystkie użytki domyślnie znajdują się w jednej grupie. W aplikacji PuzzleFlow PlaceIt dla każdego użytku domyślnie przeznaczana jest osobna grupa. Należy pamiętać, iż w jednej grupie powinny się znajdować dokumenty o tych samych rozmiarach i ustawieniach geometrii. Marginesy stron 14.4 Zakładka Przycięcie pozwala określić obszar zawartości stron źródłowych. Wszystkie elementy graficzne lub teksty znajdujące się poza obszarem przycięcia po prostu znikną zostaną zastąpione białym marginesem. Wymiar całej strony nie zmienia się, zmienia się natomiast rozmiar białych pól wokół strony. Stosowanie przycięć pozwala zatem usunąć niechcianą zawartość stron źródłowych, taką jak komentarze czy znaczniki użytkownika. 85

88 Lista stron Przycięcie dotyczy zawartości stron nie ich wymiarów. Jest to zatem operacja wykonywana w pierwszej kolejności. Przycięcie wykonywane jest przed skalowaniem, rotacją i innymi transformacjami. Domyślnie zaznaczona jest opcja Brak przycięć. Oznacza to, że strona na arkuszu impozycyjnym zostanie przycięta do swego oryginalnego rozmiaru brutto, tj. z uwzględnieniem spadów. Mówiąc w terminach formatu PDF, PuzzleFlow Organizer utworzy ścieżkę klipującą (ang. clipping path) równą rozmiarowi BleedBox. Jeśli rozmiar spadów jest większy niż połowa odstępów między stronami na arkuszu impozycyjnym, ścieżką klipującą zostanie automatycznie dostosowana do odstępów tak, aby spady jednej strony nie zasłaniały spadów lub zawartości drugiej strony. Edytor sygnatur posiada specjalną opcję kontrolującą to zachowanie. Jeśli zadamy niezerowe wartości przycięć, obszar przycięcia zostanie wyliczony poprzez odjęcie zadanych wartości od rozmiaru strony netto (na ogół jest to rozmiar TrimBox). Zamiast wartości przycięć z lewej, z prawej, z góry i z dołu, możemy także chcieć zadać rozmiar przyciętego obszaru bezpośrednio. Służy do tego przełącznik Do marginesów / Do rozmiaru. Inne wartości przycięć określić można dla parzystych i nieparzystych stron dokumentów. Wystarczy zadać wartości marginesów i wybrać opcję parzyste lub opcję nieparzyste z listy Ustwiawienia dla. Domyślnie, ustawienia dotyczą zarówno stron parzystych jak i nieparzystych. 86

89 Lista stron Kiedy zadane wartości przycięć określone są dla stron parzystych lub nieparzystych (nie dla wszystkich), dostępna jest opcja Lustrzane odbicie. Jeśli ją wybierzemy, lewe i prawe marginesy stron parzystych i nieparzystych będę parami równe. Przykładowo, jeśli odpowiednio lewy, prawy, górny i dolny margines stron nieparzystych wynosi 4mm, 2mm, 2mm i 4mm, przy zaznaczonej opcji lustrzanego odbicia marginesy stron parzystych będą miały wartości 2mm, 4mm, 2mm i 4mm. Opcja dotyczy marginesów lewych i prawych, nie zmienia zaś marginesów górnych i dolnych. Rozmiar stron 14.5 Zakładka Rozmiar i spady określa relacje między końcowym rozmiarem netto i brutto stron. Najważniejszą informacją dla programu PuzzleFlow Organizer jest końcowy rozmiar netto stron umieszczanych na arkuszu impozycyjnym. Rozmiar brutto nie jest tak istotny, gdyż nie wpływa na układ i rozmiar arkusza, a rozmiar spadów, jak wspomniano powyżej, jest i tak automatycznie dostosowywany do odstępów między stronami na arkuszu, aby zapobiec nakładaniu się zawartości stron. Końcowy rozmiar stron oznacza ostateczny rozmiar netto użytków umieszczanych na arkuszu Przesunięcie określa pozycję strony netto względem strony brutto, a zatem determinuje też spady Najważniejsze w pracy z listą stron jest rozumienie kolejności operacji geometrycznych, jakie PuzzleFlow Organizer wykonuje na stronach wejściowych. Pierwszą operacją jest przycinanie zawartości stron, według ustawień z zakładki Przycięcia. Przycięte strony są skalowane i obracane, tak jak określono w zakładce Format. Ostatnim i najważniejszym krokiem jest określenie, jaka część przyciętej, przeskalowanej i obróconej strony wejściowej stanowi ostateczny rozmiar netto strony do impozycji. Zakładka rozmiar i spady określa relację między rozmiarem netto i brutto stron. Parametry Końcowy rozmiar stron oraz Przesunięcie początku strony determinują wielkość i rozmiar spadów. Pomocnicza ilustracja z prawej strony zakładki jest wizualizacją geometrii przygotowywanej strony. 87

90 Lista stron końcowy rozmiar strony brutto, po ew. przycięciach, rotacji i skalowaniu, reprezentowany przez ciemnoniebieski prostokąt końcowy rozmiar strony netto, wg ustawień z bieżącej zakładki, reprezentowany przez biały prostokąt część wspólna dwóch powyższych obszarów pokazana w pół-przezroczystości, jako jasnoniebieski prostokąt Przy domyślnych ustawieniach widać jedynie jasnoniebieski prostokąt. Dzieje się tak dlatego, że końcowy rozmiar netto jest ustawiany zgodnie z rozmiarem strony źródłowej (po przycięciach, skalowaniu i rotacji, jeśli miały miejsce), a zatem ciemnoniebieski prostokąt strony brutto jest w całości przykryty białym prostokątem strony netto. Wystarczy zmniejszszyć nieco Końcowy rozmiar stron aby zobaczyć różnicę. Ciemnoniebieskie obszary na około strony netto reprezentują spady. Jeśli po zastosowaniu przesunięcia pojawia się na brzegach rysunku biały pasek, przedstawia on ten obszar, który zostanie po prostu usunięty ze stron źródłowych. Do tej krawędzi nie zostaną także zastosowane żadne spady. Na poniższej ilustracji biały pasek po prawej stronie stanowi obszar strony, który zostanie wycięty. Prawa krawędź tej strony pozostanie bez spadu. 88

91 Lista stron Przy domyślnych ustawieniach określony rozmiar netto stron jest centrowany względem rozmiaru brutto tak, aby poziome i pionowe spady były parami równe. Można to zmienić stosując zadane wartości przesunięć. Wszystkie ustawienia można zadać osobno dla stron parzystych i nieparzystych. Analogicznie do ustawień przycięć, wystarczy określić pewne ustawienia rozmiaru i przesunięć, a następnie wybrać opcję parzyste lub nieparzyste z listy Ustawienia dla. Opcja Lustrzane odbicie powoduje, że prawe spady stron parzystych będą równe lewym spadom stron nieparzystych i vice versa. Opcja Rozmiar strony do linii przycięcia może służyć do przywrócenia domyślnych ustawień, przy których rozmiar netto jest równy rozmiarowi brutto i nie ma spadów. Spady 14.6 Spróbujmy przećwiczyć ustawienia geometrii stron w programie PuzzleFlow Organizer na konkretnym przykładzie. Strona przedstawionego poniżej dokumentu otoczona jest 3mm białymi marginesami. 89

92 Lista stron Jeśli dokument nie zawiera wbudowanej informacji o rozmiarze netto i brutto stron (czyli jeśli nie zawiera definicji TrimBox oraz BleedBox), należy tę informację wprowadzić. W większości przypadków w zupełności wystarcza wpisać docelowy rozmiar stron netto w zakładce Rozmiar i spady. Niech przykładowy dokument ma rozmiar mm, licząc wraz z 3mm marginesami. Zastosujemy dla tego dokumentu rozmiar netto mm. Po tej operacji dokument przedstawia się następująco (rozmiar netto oznaczony zieloną linią): 90

93 Lista stron Zmniejszyliśmy rozmiary stron po 5mm z każdej ze stron: 3mm z tych pięciu milimetrów stanowiły białe marginesy 2mm pozostają na spady Weźmy inny przykład, w którym do impozycji trafiają strony już wstępnie zmontowane. Strona zawiera znaczniki cięcia, kliny kalibracyjne i komentarze, umieszczone na marginesie wielkości 10mm. Dokument ten nie jest poprawnie przygotowany brakuje mu spadów wokół obrazka. 91

94 Lista stron Pierwszą czynnością jaką musimy zrobić jest usunięcie zawartości marginesów. Najprościej zrobić to stosując 10mm przycięcie z każdej ze stron. Po tej operacji dokument można przedstawić następująco (przycięta zawartość oznaczona czerwoną linią). 92

95 Lista stron Następnie należy podać rozmiar strony netto, czyli w naszym przypadku mm. Tym samym ustawiamy spady na 2mm. Po odtworzeniu znaczników wokół strony otrzymujemy oczekiwany układ arkusza, jak pokazano na rysunku. Zielona ramka przedstawia rozmiar netto strony, czyli jej zawartość po wycięciu. Czerwona ramka oznacza całą zawartość strony, wraz ze spadami. 93

96 94 Lista stron

97 Tworzenie sygnatur Tworzenie sygnatur 15 Wzorzec sygnatury to zestaw własności arkuszy drukarskich, takich jak układ stron na arkuszu, odstępy między stronami oraz różnorodne znaczniki (linie cięcia, falcowania, kliny kalibracji kolorów i komentarze), rozmiar medium, sposób pozycjonowania i wiele innych. Wszystkie te cechy można zapisać w postaci pliku konfiguracyjnego sygnatury w celu późniejszego wykorzystania. Obsługiwane są wyłącznie prace typu step and repeat. Oznacza to, że ostateczna lista impozycjonowanych stron (po zastosowaniu zmian geometrii listy stron) musi zawierać strony o identycznych rozmiarach. Do tworzenia arkuszy zawierających strony o różnej wielkości i różnych kształtach polecamy narzędzie PuzzleFlow PlaceIt. Obsługiwane sygnatury można w ogólności podzielić na dwa generalne typy: Etykiety jednostronne i dwustronne arkusze, bez sekwencyjnego podziału stron i bez schematu falcowania. Sygnatury falcowane sygnatury uwzględniające powtarzalną sekwencje stron, z określonym schematem falcowania. Ogólny typ sygnatury należy wybrać na początku tworzenia schematu impozycji. Później nie można tego schematu zmienić. W Kreatorze Sygnatury nie podaje się rozmiaru stron impozycjonowanego dokumentu. Można ten rozmiar zadać w oknie dialogowym Właściwości Sygnatury. Informacja o wymiarach stron używana jest do wyliczenia ostatecznego rozmiaru arkusza i do wyświetlenia podglądu. Jednak w wielu przypadkach można używać jednej sygnatury do prac o różnych wymiarach. Informacja o rozmiarze strony nie jest na tym etapie szczególnie istotna. Etykiety 15.1 Sekcja zawiera opis tworzenia etykiet wraz z przykładem zastosowania indeksowania stron. Indeksowanie stron pozwala na proste i elastyczne projektowanie własnego rozkładu numerów stron na arkuszu impozycyjnym. Aby utworzyć wzorzec etykiety, wykonaj poniższe instrukcje. 95

98 Tworzenie sygnatur Uruchom Kreatora nowej sygnatury klikając opcję New w menu. na pasku narzędzi lub wybierając Na pierwszej stronie Kreatora Sygnatury wybierz opcję Etykiety (jednostronne lub dwustronne). Następnie w polu Ilość stron na arkuszu zdefiniuj układ arkusza podając liczbę stron wzdłuż i w poprzek. Podaj Liczbę powtórzeń każdej ze stron i wybierz pionową lub poziomą Orientację sygnatury. Określ sposób wypełniania arkusza kolejnymi stronami (wg wierszy lub kolumn). Parametr liczba powtórzeń stron nie musi się zgadzać z liczbą stron na sygnaturę. Liczba ta może być też równa liczbie wierszy lub kolumn arkusza. Używając opcji Wypełniaj w pionie lub Wypełniaj w poziomie można określić sposób wypełniania miejsca na arkuszu kolejnymi. Można także na tym etapie pozostawić domyślny układ i rozmieszczenie stron, aby zmodyfikować go później korzystając z interaktywnego podglądu sygnatury. Kolejna strona Kreatora pozwala podać rozmiar domyślnych odstępów między stronami umieszczanymi na arkuszu. Bardziej złożony układ odstępów uwzględniający różne odstępy dla różnych wierszy i kolumn można zdefiniować później w oknie konfiguracyjnym Właściwości Sygnatury. Kolejna zakładka pozwala na wybranie zestawu znaczników dla projektowanego arkusza. Znaczniki opisane są szerzej w kolejnych częściach podręcznika. Przedostatnim krokiem jest określenie wielkości marginesów wokół arkusza na których zostaną umieszczone zdefiniowane właśnie znaczniki. Tutaj można także 96

99 Tworzenie sygnatur zadać wiekość marginesu na łapki. Wszystkie te ustawienia można zmienić podczas edycji sygnatury. Na końcu zadajemy ostateczny rozmiar medium oraz sposób umieszczenia arkusza na płycie o podanych wymiarach. Jeśli pracujemy z filmem, ten krok można pominąć. Kliknij Zakończ aby zamknąć Kreatora. Zaraz po zamknięciu Kreatora dostępny jest podgląd utworzonej sygnatury. Do odróżnienia przedniej i tylnej strony sygnatur, aplikacja stosuje odpowiednio kolory szary i żółty. Przyciski,, i pozwalają przeglądać wszystkie arkusze utworzonej sygnatury. 97

100 Tworzenie sygnatur Interfejs edycji sygnatury w aplikacji SignatureDesigner i Puzzle- Flow Organizer różnił się nieznacznie w wersji 2.x oprogramowania. Jeśli pewna opcja jest niedostępna z menu prawego przycisku myszy, należy jej poszukać na pasku narzędzi i w menu głównym. Na końcu podręcznika znajduje się szczegółowy opis pasków narzędzi, dostępnych menu oraz wszystkich skrótów klawiaturowych. Teraz z menu prawego przycisku wybieramy Właściwości sygnatury. Można zmienić następujące jej cechy: układ jednostronny lub dwustronny układ stron na arkuszu orientację liczbę powtórzeń stron sposób wypełniania arkusza odstępy między stronami wszelkie znaczniki marginesy i rozmiar medium Kliknij przycisk lub wybierz opcję Pokaż schemat falcowania z menu prawego przycisku myszy. W tym trybie podglądu sygnatury można zmienić orientację każdej ze stron z osobna (obrócić stronę o 180 stopni) oraz zmodyfikować domyślne przypisanie numerów stron do pól na arkuszu. Aby powrócić do trybu Układ arkusza, kliknij. Aby obrócić stronę, kliknij na pasku narzędzi, następnie kliknij ponownie na wybranej stronie arkusza. Aby usunąć wprowadzone zmiany orientacji stron i schematu falcowania stron kliknij. Aby usunąć wprowadzone przypisanie indeksów stron, kliknij. Kliknij dwukrotnie na wybranym polu arkusza aby zmienić przypisaną mu stronę. Wyświetli się okno indeksacji stron. 98

101 Tworzenie sygnatur W okienku należy wpisać numer strony dla wybranego pola arkusza. Następnie należy użyć przycisków z poniższej listy aby drugiej stronie arkusza przypisać numer najbliższej strony (poprzedniej lub następnej). Wpisany indeks odnosi się do przedniej strony arkusza, a tylnej stronie przypisywany jest odpowiednio odpowiednio większy Wpisany indeks odnosi się do tylnej strony arkusza, a przedniej stronie przypisywany jest indeks odpowiednio mniejszy Wpisany indeks odnosi się do przedniej strony arkusza, a tylnej stronie przypisywany jest indeks odpowiednio mniejszy Wpisany numer odnosi się do tylnej strony arkusza, a przedniej stronie przypisywany jest indeks odpowiednio większy W większości przypadków nie ma potrzeby przypisywania arkuszom wszystkich indeksów stron. Jeśli na przykład sygnatura jest już zfalcowana, wystarczy przypisać indeks tylko frontowej stronie składki. Jeśli jest częściowo zfalcowana pozostającym frontowym stronom częściowej składki. Wszystkie pozostałe zostaną odpowiednio zmienione. Opisane powyżej przyciski pozwalają przypisać indeksy stron do Wszystkich pól na matrycy impozycji. Należy zauważyć, że indeksy nie muszą być tym samym co rzeczywiste numery stron w dokumencie. Przypisanie indeksów stron determinuje sposób, w jaki aplikacja rozlicza arkusz. Domyślnie, kolejne strony przypisywane są do arkusza według kolumn. Indeksowanie stron pozwala dowolnie zmienić sposób rozliczania. Wystarczy zdefiniować sposób rozliczenia jednego arkusza, a taki sam schemat zostanie zastosowany do wszystkich pozostałych. Funkcjonalność interfejsu indeksowania stron i schematu falcowania zależy od wybranego stylu sygnatury. Przykładowo, jeśli pracujemy z jednostronną etykietą, opcja przypisania indeksów stron do tylnej strony arkusza nie jest dostępna. Opcje falcowania dostępne są tylko dla sygnatur szytych i klejonych. Należy także pamiętać, iż dostępność opcji może zależeć od używanej licencji oprogramowania. 99

102 Tworzenie sygnatur 15.2 Sygnatury falcowane Aplikacja posiada zestaw narzędzi do tworzenia zaawansowanych schematów falcowania. Podstawowe schematy są wbudowane w aplikację i nie wymagają edycji. Inne skomplikowane układy można utworzyć korzystając z edytora schematu falcowania oraz interfejsu indeksowania stron. Zaprojektujmy przykładową sygnaturę falcowaną. Na początku musimy wybrać generalny typ sygantury. Dostępne są dwa odmienne typy sygnatur falcowanych. Falcowane szyte sygnatury zeszytowe, w których pierwsza strona produkcji umieszczana jest na pierwszym arkuszu wraz z ostatnią stroną tej produckji. Strony ze środka listy zostają umieszczone na ostatnich arkuszach. Proces fizyczny odpowiadający temu schematowi to zebranie arkuszy papieru jeden w drugi (lega w legę), następnie wykonanie pozostałych falców na wszystkich arkuszach razem. Falcowane klejone (ang perfect bound) sygnatury w których każda rozlicza określoną liczbę kolejnych stron. Proces powtarzany jest dla wszystkich stron publikacji. W praktyce odpowiada to falcowaniu każdego arkusza z osobna (lega na legę), w wyniku czego pierwsze strony publikacji znajdą się na pierwszych arkuszach, ostatnie na ostatnich. Sposób rozliczania sygnatury można zmieniać korzystając z panelu Wzorce sygnatury w prawej części okna edycji schematu. Sygnatury szyte są domyślnie oznaczone jako zeszyt, co oznacza, że będą rozliczane lega w legę (pierwsza strona z ostanią). Sygnatury klejone mają tę opcję domyślnie wyłączoną, przez co traktowane są jako sygnatury rozliczane lega na legę. Poza sposobem rozliczania stron na arkuszach, sygnatury falcowane różnią się pod względem dostępnych opcji edycji schematu. Parametr naddatek grzbietowy opisywany później dostępny jest tylko dla sygnatur szytych. Z kolei stosowanie znaczników grzbietowych ma sens wyłącznie dla sygnatur klejonych. Znając przeznaczenie sygnatur falcowanych możemy przystąpić do projektu impozycji. Definiujemy liczbę stron wzdłuż i w poprzek arkusza. Dla następujących układów dostępne są predefiniowane schematy falcowania: 1 2, , ,

103 Tworzenie sygnatur 2 3, , 4 2 Opcja Układ z bazy wzorców powoduje, że aplikacja sama przyporządkowuje schemat falcowania do wybranego układu impozycji, jeśli schemat taki jest dostępny. Jeśli opcja jest odznaczona lub jeśli domyślny schemat falcowania dla podanego układu nie jest dostępny, trzeba będzie zdefiniować falcowanie później, korzystając z edytora schematu falcowania. Istnieją trzy powiązane ze sobą parametry dotyczące liczby stron i układu sygnatury. Liczba stron na arkuszu to po prostu iloczyn liczby stron wzdłuż i w poprzek arkusza impozycyjnego. Można także zadać Liczbę arkuszy na sygnaturę. Iloczyn tych dwóch parametrów jednoznacznie określa Liczbę stron na sygnaturę. Ostatni parametr jest także nazywany sekwencją. Określenie dwóch parametrów wyznacza wielkość trzeciego z nich. Jeśli korzystamy z bazy wzorców, w kolejnym oknie Kreatora można zweryfikować wybrany układ impozycji. W zależności od stylu tworzonej sygnatury, matrycy arkusza i liczby arkuszy na sygnaturę, można zmienić domyślny Układ, Sekwencję, Szew oraz Falcowanie. W następnym oknie dialogowym należy określić domyślne odstępy pomiędzy stronami. Zadane tutaj wartości odnoszą się do wszystkich wierszy i kolumn arkusza. Różne wartości dla różnych wierszy i kolumn można określić podczas edycji sygnatury z interaktywnym podglądem. Warto zauważyć, iż dla sygnatur szytych dostępny 101

104 Tworzenie sygnatur jest dodatkowy parametr naddatek grzbietowy. Parametr ten pozwala skompensować stopniowe przesunięcia kolejnych arkuszy, jeśli falcowany stos arkuszy jest znacząco gruby. Teraz przejdź do następnego okna i wybierz zestaw znaczników dla sygnatury. Na końcu określ marginesy arkusza, jego rozmiar, a także ostateczny rozmiar medium i kliknij Zakończ. Oto podgląd utworzonego montażu: Druga strona odpowiednio: Otrzymaliśmy sygnaturę falcowaną 4 2 (szesnastkę) ze schematem falcowania wziętym z bazy wzorców. Jeśli opcja dotycząca bazy schematów była odznaczona, lub jeśli zadany układ stron na arkuszu nie posiada powiązanego schematu falcowania, uzyskana sygnatura nie przypomina impozycji falcowanej. W takim 102

105 Tworzenie sygnatur przypadku orientacja i numery stron są takie jak dla etykiet, a zdefiniowanie układu falcowania zostawia się użytkownikowi. Jeśli układ stron lub ich orientacja nie spełniają naszych oczekiwań, należy kliknąć prawy przycisk myszy na podglądzie sygnatury lub użyć głównego menu i wybrać opcję Pokaż schemat falcowania. Można też użyć przycisku na pasku narzędzi. Jeśli jakieś falcowanie jest już określone, należy je zresetować zaznaczając pierwszy element w oknie listy falcowania i usuwając go przyciskiem. 103

106 Tworzenie sygnatur Po tej czynności nasz montaż nie posiada przyporządkowania stron do arkusza, nie można więc powrócić do głównego okna podglądu przed zdefiniowaniem od początku nowego schematu falcowania. Na pasku narzędzi dostępnych jest szesnaśnie przycisków odpowiadających wszystkim możliwym operacjom cięcia i składania skrzydeł arkusza. Wszystkie opcje dostępne są również w menu kontekstowym prawego przycisku myszy. Należy wybrać stosowną opcję i przesunąć kursor myszy nad linię falcu na podglądzie. Po zastosowaniu falcu, sygnatura jest składana na podglądzie stosownie do wybranej operacji. Takie interaktywne składanie i rozcinanie arkusza powtarzamy tak długo, aż na podglądzie pojawi się pojedyncza strona (góra stosu). Oznacza to, że zdefiniowany został kompletny układ falcowania. Opcja Pokaż układ arkusza oraz przycisk umożliwiają powrót do głównego podglądu sygnatury i zweryfikowanie utworzonego falcowania. 104

107 Tworzenie sygnatur Układ zeszytowy 15.3 Układ Zeszyt to szczególny przypadek sygnatury falcowanej w oprawie szytej. W zeszycie pierwsza strona dokumentu zawsze występuje na arkuszu razem z ostatnią stroną. Oznacza to, że w układzie zeszytowym sekwencja, rozumiana jako liczba stron przypadających na sygnaturę, odpowiada całkowitej ilości stron w dokumencie. Zeszyt zawsze rozliczany jest lega w legę, niezależnie od tego jaki sposób Sposób rozliczania wybierze użytkownik. 105

108 Tworzenie sygnatur Warto zauważyć, iż parametry Sekwencja oraz Liczba arkuszy na sygnaturę są niedostępne w przypadku układu zeszytowego. Parametr ten ściśle zależy od liczy stron w pulbikacji. Sekwencja jest tutaj zawsze wielokrotnością liczby stron przypadających na arkusz. Układ zeszytowy wydzielony jest jako osobny schemat impozycyjny głównie ze względu na zgodność wstecz. Jeśli tworzymy nowy wzorzec w oprawie szytej, powinniśmy używać sygnatury falcowanej szytej, jako bardziej funkcjonalnej od tradycyjnego zeszytu Wstawianie wakatów Często się zdarza, że całkowita liczba stron w publikacji nie wystarcza do całkowitego wypełnienia wszystkich arkuszy. Na etapie przygotowania publikacji do listy stron można wstawić puste strony ręcznie, w dowolnej liczbie i w dowolnym miejscu listy. Jeśli to potrzebne, dla wygody użytkownika program PuzzleFlow Organizer sam dba o wstawianie wakatów podczas tworzenia impozycji. Miejsce wstawiania wakatów można określić w panelu Wzorce sygnatur w prawej części okna edycji sygnatury. Prawym przyciskiem myszy kliknij na elemencie listy. W menu podręcznego wybierz jego Właściwości. 106

109 Tworzenie sygnatur Domyślnie puste strony wstawiane są na końcu publikacji. Można to zmienić i wstawić wakaty w dowolnym miejscu listy stron, licząc od jej początku lub od końca. Dyspozycja dotycząca wstawiania wakatów dotyczy raczej listy stron, nie samej sygnatury impozycji. Definiujemy ją jednak w sygnaturze, aby móc kontrolować wstawianie pustych stron w przypadku w pełni zautomatyzowanej impozycji, bez etapu ręcznego przygotowania listy stron. Styl rozszerzony 15.5 Podczas tworzenia dowolnej sygnatury, w której liczba arkuszy na sygnaturę jest większa niż jeden (dowolnej sygnatury z wyjątkiem etykiet jednostronnych) dostępna jest lista Styl rozszerzony. Lista zawiera następujące style: Perfecting Come and Go Work and Turn Work and Tumble Stosowanie stylów rozszerzonych wynika z architektury maszyn drukarskich. Styl rozszerzony nie ma nic wspólnego z generalnym układem pojedynczego arkusza i nie ma wpływu na sposób przypisywania stron do pól na arkuszu. Weźmy przykład dwustronnej etykiety 2 2. Ilustracja przedstawia przednią (żółtą) i tylną (szarą) stronę arkusza powstałego przy domyślnych ustawieniach, bez stylu rozszerzonego. 107

110 Tworzenie sygnatur Okno dialogowe Właściwości sygnatury pozwala przełączać się pomiędzy stylami rozszerzonymi, bez tworzenia sygnatury od nowa. Zastosowany styl od razu widać na interaktywnym podglądzie. Perfecting W stylu Perfecting, tylna strona każdego z arkuszy jest obrócona o 180 stopni. Rotacja jest uwzględniona w wielkości marginesów górny margines strony przedniej odpowiada dolnemu marginesowi strony tylnej i odwrotnie. Lewy i prawy margines pozostają bez zmian. Kliny kalibracji kolorów obecne na górnej i dolnej krawędzi arkusza nie podlegają rotacji. Także margines na łapki zachowuje swoją pozycję. Styl Perfecting nie zmienia liczby i wielkości wyjściowych arkuszy. 108

111 Tworzenie sygnatur Come and Go W stylu Come and Go impozycja zostaje podwojona na każdym z arkuszy (zarówno na przedniej jak i na tylnej stronie). Odległość pomiędzy zdwojonymi arkuszami określa parametr Wycinka środkowa w zakładce Odstępy. Parametr ten jest dostępny tylko przy stosowaniu odpowiednich stylów rozszerzonych. Styl Come and Go nie zmienia całkowitej liczby wyjściowych arkuszy, jednak wskutek podwojenia liczby stron przypadających na arkusz, podwaja się rozmiar tego arkusza. Work and Turn W stylu Work and Turn strona tylna każdego z arkuszy zostaje przeniesiona na stronę przednią przez pionową krawędź (tzw. odwracanie przez bok). Odległość 109

112 Tworzenie sygnatur pomiędzy połączonymi arkuszami określa parametr Wycinka środkowa w zakładce Odstępy. Styl Work and Turn powoduje zredukowanie liczby wyjściowych arkuszy o połowę. Każdy z wyjściowych arkuszy jest jednostronny i około dwukrotnie większy niż rozmiar wynikający z oryginalnego układu. Work and Tumble W stylu Work and Tumble strona tylna każdego z arkuszy zostaje przeniesiona na stronę przednią, jednak w odróżnieniu od stylu Work and Turn, przeniesienie następuje przez poziomą krawędź (tzw. odwracanie przez łeb). Odległość pomiędzy połączonymi arkuszami określa parametr Wycinka środkowa w zakładce Odstępy. W tym przypadku orientacja sygnatury została zmieniona na poziomą. 110

113 Tworzenie sygnatur Styl Work and Tumble tworzy jednostronne arkusze, których liczba zredukowana jest o połowę, a wysokość arkuszy jest około dwukrotnie większa, niż tych samych arkuszy bez stylu rozszerzonego. 111

114 112 Tworzenie sygnatur

115 Sygnatury złożone (v2.x) Sygnatury złożone (v2.x) 16 Rozdział ten dotyczy wersji 2.x programu. W wersji 3.x model sygnatur złożonych został znacznie ulepszony i opisany jest w kolejnym rozdziale. Sekwencja sygnatur 16.1 Kiedy rozliczane są arkusze według utworzonej lub wczytanej z pliku sygnatury impozycji, wyświetlana jest lista utworzonych arkuszy. Okno podzielone jest na dwie części. Górna część zawiera listę arkuszy wraz z numerami impozycjonowanych stron i etykietami arkuszy. Dolna część okna zawiera listę utworzonych lub wczytanych sygnatur impozycji. Aby rozliczyć arkusze, PuzzleFlow Organizer używa domyślnie pierwszej sygnatury z listy. Jeśli ją usuniemy, PuzzleFlow Organizer automatycznie użyje następnej w kolejności sygnatury. Na jednej liście może znajdować się dowolna ilość utworzonych i wczytanych sygnatur. PuzzleFlow Organizer wykorzystuje pierwszą sygnaturę z listy. Aby skopiować sygnaturę, kliknij element listy, przytrzymaj przycisk i przenieś element. Skopiowaną sygnaturę można edytować, tak samo jak sygnatury utworzone za pomocą kreatora. Tej własności można użyć do porównywania rezultatów dwóch różnych sygnatur. PuzzleFlow Organizer pozwala zastosować kilka schematów impozycji do jednej pracy. Układ impozycyjny złożony z kilku sygnatur uzyskuje się przez przeciąganie elementów listy sygnatur na określone pozycje listy arkuszy. Operacja taka powoduje zastosowanie wskazanej sygnatury do określonej części stron. 113

116 Sygnatury złożone (v2.x) W większości przypadków zmiana układu jednego arkusza powoduje zmianę wszystkich arkuszy następujących po nim. PuzzleFlow Organizer dokonuje wszystkich tych zmian automatycznie. W powyższym przykładzie utworzyliśmy złożony układ impozycyjny korzystając z prostych (pojedynczych) sygnatur. Złożony schemat impozycji można także zapisać w samej sygnaturze. W tym celu należy otworzyć podgląd schematu sygnatury i z menu prawego przycisku myszy wybrać Opcje zaawansowane. Domyślnie tworzone są sygnatury o układzie prostym, czyli pojedyncze. Dwa pozostałe typy dostępne w opcjach zaawansowanych to sygnatury złożone. Obsługiwane są następujące typy sygnatur złożonych: sygnatury złożone cząstkowe sygnatury złożone łańcuchowe 114

117 Sygnatury złożone (v2.x) Sygnatury cząstkowe 16.2 Sygnatura złożona cząstkowa to taka, która obok głównego układu arkuszy definiuje także schemat dodatkowy, używany jako wyjątek do pojedynczych arkuszy. Jest to na ogół dodatkowa sygnatura stosowana np. do ostatniego arkusza pracy. Jeśli sygnatura cząstkowa jest ostatnią z sygnatur, nie musi to oznaczać, że inny układ posiadał będzie ostatni z arkuszy. Np. sygnatury dwustronne rozliczają arkusze parami. Aby utworzyć sygnaturę złożoną cząstkową wykonać należy następujące kroki: Utwórz lub wybierz z pliku sygnaturę główną. Otwórz podgląd sygnatury. Wybierz ustawienia zaawansowane z menu prawego przycisku myszy. Wybierz opcję Sygnatura złożona (cząstkowa) z dostępnej listy. Utwórz nową lub wybierz sygnaturę cząstkową. Korzystając z pól kontrolnych w dolnej części okna ustal położenie sygnatury (np. jako pierwsza sygnatura od końca). Sygnatura cząstkowa nie zostanie użyta, jeśli wszystkie strony dokumentu daje się rozliczyć na arkuszach używając jedynie głównego schematu impozycji. 115

118 Sygnatury złożone (v2.x) 16.3 Sygnatury łańcuchowe Sygnatura złożona łańcuchowa to sygnatura zawierająca kilka schematów impozycji. PuzzleFlow Organizer podczas rozliczania arkuszy bierze i stosuje kolejne sygnatury z sekwencji. Po zastosowaniu ostatniej sygnatury sekwencja się powtarza. Aby utworzyć sygnaturę złożoną łańcuchową wykonać należy następujące kroki. Utwórz lub wybierz z pliku sygnaturę główną. Otwórz podgląd sygnatury. Wybierz ustawienia zaawansowane z menu prawego przycisku myszy. Wybierz opcję Sygnatura złożona (łańcuchowa) z dostępnej listy. Dodaj do sekwencji sygnatur kolejne schematy tworząc je kreatorem, bądź wczytując sygnatury z pliku. Po utworzeniu sygnatury złożonej kliknij przycisk OK i wróć do okna listy akruszy, aby obejrzeć i zweryfikować układ arkuszy. 116

119 Sygnatury złożone Sygnatury złożone 17 Rozdział opisuje model sygnatur złożonych dla aplikacji SignatureDesigner oraz PuzzleFlow Organizer. Począwszy od wersji 3.0, PuzzleFlow Organizer używa identycznych schematów impozycyjnych co SignatureDesigner i pozostaje w pełnej zgodności z impozycją w systemie PuzzleFlow. PuzzleFlow Organizer pozwala na stosowanie więcej niż jedenego układu impozycyjny do tej samej pracy. Sygnatury w których zawarty jest więcej niż jeden schemat impozycyjny nazywamy sygnaturami złożonymi. PuzzleFlow Organizer obsługuje także trzy typy takich sygnatur: Sygnatura złożona z wzorcem cząstkowym Sygnatura złożona z zestawem (łańcuchem) wzorców Sygnatura złożona z sekwencją wzorców Edycja sygnatur złożonych odbywa się w panelu Wzorce sygnatur lub Zawartość wzorca w prawej części okna edycji sygnatury. Wspominaliśmy już o tym panelu przy omawianiu sygnatur falcowanych szytych i klejonych. Jeśli panel nie jest dostępny, przejdź do menu Widok i włącz panel (Ctrl+R). Każda nowa sygnatura zawiera domyślnie tylko jeden schemat. Taką sygnaturę nazywamy sygnaturą regularną z pojedynczym wzorcem. Aby zbudować sygnaturę złożoną, klikamy prawym przyciskiem myszy na wzorcu i z menu podręcznego wybieramy opcję Wstaw. Dostępne są wspomniane trzy typy sygnatur złożonych. Opis każdego z nich znajduje się poniżej. 117

120 Sygnatury złożone 17.1 Sygnatury cząstkowe W sygnaturze cząstkowej arkusze impozycyjne są rozliczane według jednego głównego wzorca z wyjątkiem na ogół jednego arkusza rozliczanego według innego schematu. Wzorzec cząstkowy dotyczy zazwyczaj ostatniego arkusza pracy. Dla wyjaśnienia zastosowań sygnatur złożonych rozpatrzmy pojedynczy wzorzec falcowany o układzie 2 2. Najmniejsza możliwa sekwencja takiej sygnatury to 8. Oznacza to, że takiej sygnatury możemy użyć tylko do takich publikacji, w których liczba stron wynosi n*8. Dla innej liczby stron zostaną utworzone puste strony, aby uzupełnić listę do wielokrotności liczby 8. Co zatem zrobić z dokumentami o liczbie stron 12, 20, 28,..., n*8-4? Rozliczanie takich publikacji to typowe zastosowanie dla sygnatur cząstkowych. W takim przypadku główny wzorzec sygnatury rozlicza n*8 stron, natomiast wzorzec cząstkowy pozostałe 4 strony. Najczęściej stosowane wzorce cząstkowe to tzw. czwórki na odwracanie, to znaczy układy 1 2 oraz 2 1 w stylu Work and Turn Work and Tumble odpowiednio. Korzystając z okienka Właściwości utworzonego wzorca cząstkowegomożemy zmienić jego domyślną pozycję. Przykładowo, możemy chcieć, aby cząstkowy schemat (czwórka na odwracanie) rozliczał pierwsze cztery strony publikacji. 118

121 Sygnatury złożone Poza pozycją wzorca czątkowego możemy także kontrolować sposób przyporządkowania stron do arkuszy. Zaznaczając dla głównego wzorca atrybut W zeszyt tworzymy składki rozliczane lega w legę (pierwsza strona z ostatnią). Jeśli wszystkie strony dokumentu mogą być rozliczone na arkuszach przy użyciu wyłącznie głównego wzorca, wzorzec cząstkowy w ogóle nie zostanie użyty. W praktyce oznacza to, że sygnatur cząstkowych można używać do wielu różnych publikacji, a wzorce cząstkowe zostaną użyte tylko wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. Sygnatura z powyższego przykładu może służyć do impozycji wszelkich prac o liczbie stron n*4. Zestaw wzorców 17.2 W zestawie wzorców (zwanym również łańcuchem) arkusze impozycyjne rozliczane są według kolejnych schematów z zestawu, przy czym każdy wzorzec jest niezależny od pozostałych. Korzysta z kopii tej samej sekwencji stron i rozlicza arkusze niejako od początku sekwencji. 119

122 Sygnatury złożone Wcześniej omawialiśmy przykład impozycji 2 2 z jednym cząstkowym wzorcem w sygnaturze. Taka sygnatura może obsłużyć produkcję 12 stron rozliczanych w układzie 8 plus 4. A co zrobić, jeśli mamy na przykład do rozliczenia 36 stron jako trzy kolejne sygnatury 8 plus 4? Tutaj właśnie pomogą sygantury łańcuchowe. Zamierzony efekt osiągniemy wstawiając w zestawie dodatkowy wzorzec 1 2 lub 2 1 w stylu Work and Turn lub 2 1 Work and Tumble odpowiednio. Ponieważ każdy wzorzec z zestawu używa jakby własnej kopii sekwencji stron, aby nie powtarzać stron na arkuszach, musimy przypisać właściwe indeksy stron z sekwekcji do odpowiednich arkuszy z zestawu.w powyższym przykładzie pierwszy wzorzec bierze początkowe 8 stron, zatem kolejny powinien pobrać strony od 9 do 12. Możemy także potrzebować aby dodatkowy wzorzec rozliczający cztery stron był pierwszy w zestawie. Kolejność wzorców można dowolnie zmieniać za pomocą myszy. 120

123 Sygnatury złożone Aby mieć każdą z dwónastek w układzie lega w legę, znów musimy przypisać arkuszom odpowiednie indexy stron. W powyższym przykładzie pierwszy wzorzec powinien rozliczać strony 1, 2, 11 oraz 12, a następny wzorzec pozostałe 8 stron od 3 to 10. Należy pamiętać, iż indeksy stron to nie to samo co numery stron w publikacji. Ta sama sygantura rozlicza strony od 1 do 12, potem od 13 do 24, następnie od 25 do 36 i tak dalej. Sekwencja wzorców 17.3 W sekwencji wzorców arkusze impozycyjne rozliczane są wg kolejnych wzorców z listy. W przeciwieństwie do sygnatur łańcuchowych, sygnatury w sekwencji nie używają kopii tej samej listy stron do kolejnych wzorców i nie zaczynają aranżowania arkusza każdorazowo od początku sekwencji stron. Przeciwnie, każdy kolejny wzorzec niejako przesuwa indeks sekwencji stron w górę o tyle, ile stron faktycznie rozliczył. 121

124 Sygnatury złożone Model sygnatur sekwencyjnych otwiera kolejny poziom złożoności, a tym samym funkcjonalności sygnatur impozycyjnych w PuzzleFlow Organizer. Każdy element sekwencji może być prostym wzorcem regularnym, wzorcem cząstkowym lub wzorcem łańcuchowym. Taka złożona impozycja jest realizowana poprzez rozliczanie hierarchicznie ułożonych schematów, począwszy od wewnętrznych. 122

125 Właściwości sygnatury Właściwości sygnatury 18 Okno dialogowe Właściwości sygnatury zawiera wszystkie cechy sygnatury, począwszy od układu arkusza, poprzez odstepy i znaczniki, skończywszy na marginesach arkusza i ostatecznych rozmiarach medium. Korzystając z tego okna określić można także preferowaną wielkość stron i wyjściowych arkuszy. Ogólne 18.1 Zakładka Ogólne zawiera podstawowe własności sygnatury. 1. Opis ogólna informacja o sygnaturze. Zamiast domyślnego, można tu wstawić własny opis schematu. 2. Etykiety sygnatury definicja etykiet przednich i tylnych stron arkuszy. Etykiety przechowywane są w specjalnej zmiennej #S, którą wykorzystać można w komentarzach umieszczanych na arkuszu (zobacz opis komentarzy). Można tu korzystać z szerokiej gamy zmiennych środowiskowych, opisanych dalej w tym podręczniku. 3. Styl ogólny styl (układ) sygnatury. W ogólności dostepnych jest pięć głównych opcji; Etykiety jednostronne Etykiety dwustronne Sygnatury falcowane (szyte) 123

126 Właściwości sygnatury Sygnatury falcowane (klejone) Zeszyt 4. Styl rozszerzony zaawansowany układ sygnatury: Perfecting Come and Go Work and Turn Work and Tumble Na etapie edycji sygnatury nie można zmienić ogólnego stylu z etykiet na sygnatury falcowane. Generalny uklad należy określić na początku tworzenia sygnatury Układ Zakładka Układ pozwala zmienić zadany wcześniej układ arkusza. Liczba stron na arkuszu określa liczbę stron Wzdłuż i W poprzek arkusza. Liczba arkuszy na sygnaturą określa liczbę jednostronnych arkuszy przypadających na pojedynczą sygnaturę. Dla etykiet jednostronnych ta liczba to zawsze 1, zaś dla dwustronnych 2. Sygnatury falcowane mogą mieć więcej arkuszy na sygnaturę. Liczba stron na sygnaturę iloczyn dwóch parametrów opisanych powyżej. Liczba powtórzeń liczba kopii każdej strony w całej sekwencji stron. Opcja dostępna jest tylko dla etykiet. Kolejne strony mogą być umieszczane na arkuszu według kolumn (pionowo) lub według wierszy (poziomo). 124

127 Właściwości sygnatury Orientacja sygnatury ogólna orientacja wszystkich stron i samego arkusza. Przytnij strony do linii falcowania redukuje obszar stron do najbliższych linii falcowania. Powyższe parametry mogą być konfigurowalne, mogą też być ustalone. Zależy to od konfiguracji sygnatury zadanej wcześniej w Kreatorze Sygnatur. Odstępy 18.3 Zakłdka Odstępy pozwala określić odległości między między stronami na arkuszu. Odległości pomiędzy każdym z wierszy i kolumn arkusza można określić osobno. Liczba pionowych i poziomych odstępów ściśle zależy od wybranego układu arkusza. Zakładka zawiera listy odstępów poziomych i pionowych. Aby zmienić domyślne ustawienia, zaznacz odstęp z pionowej lub poziomej listy i określ jego wartość. Powyższa ilustracja przedstawia listę trzech pionowych odstępów dla arkusza o układzie 4 2. Zaznacz opcję Takie same aby ustawić równy rozmiar wszystkich odstępów z listy. Zaznacz Resetuj aby przywrócić ustawienia domyślne. Jeśli na liście znajduje się więcej niż jeden element, można użyć opcji Symetrycznie wyrównując odstępy względem symetrii środka arkusza. Kiedy składamy wiele arkuszy w jednym pakiecie, brzegi zestawu po zgięciu będą nierówne. Nierówności te można zniwelować stopniowymi zmianami odstępów między stronami na kolejnych składkach montażu. Ten zmienny odstęp kontroluje parametr Naddatek grzbietowy. 125

128 Właściwości sygnatury Aby skalkulować wielkość potrzebnego naddatku grzbietowego należy zebrać przykładowe składki, zgiąć zestaw składek przypadający na sygnaturę i zmierzyć różnicę odległości od brzebu między najbardziej wewnętrzną i najbardziej zewnętrzną składką. Wartość naddatku wpisana w zakładce określa dodatkowy odstęp między stronami dodawany na pierwszej składce. Całkowity odstęp jest sumą domyślnego odstępu poziomego i naddatku grzbietowego. Całkowity odstęp na ostatniej składce równy jest odstępowi domyślnemu (dla ostatniej składki wartość naddatku grzbietowego jest równa zeru). Aplikacja automatycznie wylicza stopień zmiany odstępów na kolejnych składkach. Naddatek grzbietowy może mieć także wartość ujemną. W takim przypadku odstęp na pierwszej składce jest równy odstępowi domyślnemu, a w kolejnych składkach dystans się stopniowo zmniejsza w wyniku czeggo strony coraz bardziej nachodzą na siebie. Parametr Wycinka określa odstęp między zduplikowanymi obszarami impozycji dla sygnatur wykorzystujących style rozszerzone. Dostępność parametrów opisanych powyżej zależy od typu tworzonej sygnatury. Przykładowo, wycinka dostępna jest tylko dla stylów rozszerzonych. Określenie naddatku grzbietowegoma sens tylko dla dokumentów zszywanych. Liczba pionowych i poziomych odstępów ściśle zależy od matrycy impozycji zadanej w poprzednich zakładkach Znaczniki Zakładka Znaczniki zawiera konfigurację wszyskich znaczników umieszczanych na arkuszu. 126

129 Właściwości sygnatury Znaczniki pogrupowane są w kilka sekcji wedlug typów. Każdy przycisk paska narzędzi w górnej części zakładki dotyczy jednego typu znaczników. Konfigurację znacznków można wczytać z pliku korzystając z przycisku Wczytaj oraz zapisać do pliku przyciskiem Zapisz. Zestaw znaczników można zapisać w postaci pliku *.Bpf (ang. border profile file). Dolna część zakładki zawiera opcje wybranego typu znacznika (odległości, pozycjonowanie, orientację i inne). Znaczniki mogą być rysowane w tzw. kolorze registration (100% dla każdego komponentu, włączając ewentualne kolory spotowe). Po separacji znaczniki o takim kolorze widoczne są na wszystkich wyciągach. Podczas pracy ze znacznikami warto powiekszyć fragment podglądu sygnatury, który zawiera dany znacznik. Po zmianie parametrów znacznika wystarczy kliknąć Zastosuj aby zweryfikować wprowadzone zmiany. Kolejne sekcje zawierają szczegółowy opis wszystkich dostępnych znaczników. Zewnętrzne linie falcowania Zewnętrzne linie falcowania znaczniki wskazujące miejsca zgięć arkuszy, rysowane wokół arkusza. 127

130 Właściwości sygnatury Zaznacz opcję Umieść aby aktywować pola konfiguracji znacznika. Poziome i pionowe linie falcowania można dostosować niezależnie. Długość poszczególnych linii falcowania określają parametry Od i Do. Obie wartości definiują odległość między początkiem i końcem linii, a środkiem odcinka między najbliższymi narożnikami przyległych stron Wewnętrzne linie falcowania Wewnętrzne linie falcowania linie falcowania rysowane pomiędzy impozycjonowanymi stronami, w głównym obszarze arkusza. Układ wewnętrznych linii falcowania określa się podobnie, jak zewnętrznych linii falcowania. W tym przypadku pola Od i Do odnoszą się do środków odcinków łączących narożniki stron wewnątrz arkusza. 128

131 Właściwości sygnatury Linie cięcia Linie cięcia linie przecięć rysowane na przedłużeniu krawędzi każdej ze stron. Układ linii cięcia zdefiniowany jest tak samo jak w poprzednich przypadkach z tą różnicą, że wartości Od i Do odnoszą się do zewnętrznych narożników stron. Celowniki Celowniki znaczniki centrowania umieszczane na marginesach arkusza impozycyjnego. Celowniki na każdym z marginesów można skonfigurować niezależnie. Korzystając z przycisków Górna, Prawa, Dolna, Lewa wybierz margines arkusza, na którym umieszczone zostaną celowniki. Z listy Wyrównanie wybierz sposób 129

132 Właściwości sygnatury rozmieszczenia znaczników. Opcja Przy brzegach ustawi dwa celowniki po przeciwnych stronach wybranego marginesu. Opcja Wyśrodkowane równomiernie rozmieści zadaną liczbę znaczników wzdłuż marginesu. Pola Rozmiar i Odległość pozwalają określić odpowiednio wielkość i przesunięcie znaczników względem brzegu arkusza Kliny kalibracyjne Kliny kalibracyjne znaczniki kalibracji kolorów. Lista Położenie określa margines arkusza, na którym zostaną umieszczone znaczniki (na górze, z prawej, na dole, z lewej). Pole Margines określa odległość klina kalibracyjnego od krawędzi arkusza. Pole Rozmiar definiuje wielkość kwadratu z próbką koloru. Ostateczna Wielkość klina kalibracyjnego wyświetlona poniżej tych opcji określa wysokość klina wraz z niewielkimi opisami kolorów opcjonalnie dodawanymi nad znacznikiem. Kliknij przycisk Edycja aby otworzyć okno dialogowe edycji klina kalibracyjnego. Kliknij przycisk Wybierz aby wczytać kofigurację z pliku. Okno edycji klina kalibracyjnego pozwala szczegółowo zdefiniować wygląd znacznika. 130

133 Właściwości sygnatury Aby wstawić nowy element klina kalibracyjnego (nowe pole pomiarowe), wybierz Typ, Kolor i Odcień, następnie kliknij Wstaw. Aby zmodyfikować element, zaznacz próbkę, zmień ustawienia i kliknij Modyfikuj. Aby usunąć zaznaczony element, kliknij Usuń. Pole Nazwa może zawierać dodatkowe informacje o każdym elemencie klina. Opcja Umieść na całej krawędzi powtarza klin wzdłuż całego wybranego marginesu arkusza. Opcja zadziała, jeśli klin nie jest zbyt długi. W przeciwnym przypadku na arkuszu widoczne będą tylko te elemenety klina, które się mieszczą. Opcja Umieść opis pól pomiarowych wstawia dodatkowy opis nad każdym elementem klina. Wysokość komentarza wynoci około 1.6mm, co należy wziąć pod uwagę przy ustawieniach położenia klina kalibracyjngo. Pole Zawartość klina kalibracyjnego pokazuje orientacyjny podgląd klina. Klin składać się może z elementów następujących typów. Color control pole pomiarowe o określonym kolorze i odcieniu. Gray balance 1 pole pomiarowe 30% naturalnej szarości o komponentach CMYK C=28%, M=21%, Y=19%. Gray balance 2 pole pomiarowe 50% naturalnej szarości o komponentach CMYK C=50%, M=41%, Y=41%. Gray balance 3 pole pomiarowe 70% naturalnej szarości o komponentach CMYK C=70%, M=60%, Y=60%. Press control promieniste linie do kontroli jakości wydruku. Microlines mikrolinie do kontroli jakości wydruku. Empty box puste pole stanowiące odstęp pomiędzy częściami klina. Każdemu polu pomiarowemu można przypisać Kolor oraz Odcień. Dostępne kolory to Cyan (C), Magenta (M), Yellow (Y), Red (MY), Green (CY), Blue (CM), Black (CMY), Black (K), a dodatkowo osiem kolorów spotowych oraz kolor Registration (100% na 131

134 Właściwości sygnatury każdym wyciągu). Odcień zmienia się w granicach od 10 do 100% w krokach co 10%. Na klinie można umieścić pola pomiarowe nawet ośmiu kolorów spotowych. Kolory dodatkowe nazwane są spot-1, spot-2 i tak dalej. Numeracja kolorów odzwierciedlona w nazwie jest znacząca na wyjściowym arkuszu kolejne numery przyporządkowane są kolejnym separacjom z pracy. Pola pomiarowe kolorów dodatkowych nie mające odpowiednika w rzeczywistych separacjach pozostają puste. Aby użyć pola pomiarowego koloru dodatkowego, należy użyć przycisku Wstaw i przypisać próbce kolor spotowy. Wyświetlane w podglądzie kolory pól pomiarowych dodatkowych kolorów nie są adekwatne do rzeczywistości. Na etapie tworzenia sygnatury aplikacja nie posiada żadnych informacji o kolorach dodatkowych w pracy. Jak wspomniano powyżej, znaczące są nie wyświetlane kolory, a przypisane im numery. W pracy wyjściowej pola pomiarowe o kolejnych numerach będą opisane kolejnym kolorem dodatkowym z pracy. Kliknij Zapisz aby zapisać konfigurację klina kalibracyjnego w celu późniejszego wykorzystania. Kliknij Wczytaj, aby wczytać uprzednio przygotowaną konfigurację z pliku. Poza samą sygnaturą, istnieją dwa typy plików, w których zapisać można konfigurację znaczników. W plikach *.Bpf (ang. border profile file) za- 132

135 Właściwości sygnatury pisać można ustawienia dla całej krawędzi arkusza. Pliki *.cbf (ang. calibration bar file) przechowują ustawienia samego klina kalibracyjnego. Pozwala to na łatwe użycie tego samego zestawu znaczników dla dwóch różnych sygnatur. Ustawienia samej sygnatury przechowywane w pliku *.sgn zawierają kompletny opis znaczników. Komentarze Komentarze dodatkowe informacje zapisywane na arkuszu. Lista zawiera zestaw komentarzy zdefiniowanych dla danej sygnatury. Aby dodać element do listy, kliknij Dodaj. Aby zmienić komentarz, kliknij Zmodyfikuj. Aby usunąć komentarz kliknij Usuń. Przyciski Dodaj i Zmodyfikuj uruchamiają okno dialogowe Komentarze, zawierające właściwości wybranego lub tworzonego komentarza. 133

136 Właściwości sygnatury Komentarze mogą zawierać pewne standardowe dane, takie jak data i czas, nazwa i numer pracy, indeks arkusza i inne. Typowy zestaw informacji zapisany jest w zmiennych środowiskowych, których można używać stosując symboliczne nazwy i skróty. Poniższa lista zawiera kilka przykładów zmiennych środowiskowych. TITLE nazwa pliku przetwarzanej pracy NOTE odnosi się do notatki zdefiniowanej przez użytkownika w ustawieniach zapisu (opcja dostępna dla aplikacji PuzzleFlow Organizer) PLATENO numer płyty SIGNNO numer sygnatury SIGNLABEL opis sygnatury zdefiniowany we właściwościach sygnatury USER nazwa użytkownika COLOR nazwa separacji DATE bieżąca data TIME bieżący czas PLATECOUNT liczba płyt przypadających na sygnaturę (wartość stała) PLATENO numer płyty, czyli strony w wyjściowym dokumencie PLATEIDX indeks płyty, czyli numer płyty w sygnaturze SHEETNO numer arkusza (na arkusz przypadają dwie płyty; frontowa i tylna) PAGENO numer strony (opcja dostępna, jeśli komentarze pozycjonowane są wględem kolejnych stron) PAGES zawiera tablicę numerów stron wchodzących na bieżący arkusz ISFRONT zwraca prawdę lub fałsz w zależności od tego, czy bieżący plik reprezentuje przednią czy tylną stronę arkusza. 134

137 Właściwości sygnatury Na środowisko składa się znacznie więcej zmiennych, niż wymienione powyżej. Szczegółowy opis zmiennych, funkcji i operatorów dostępnych w środowisku znajduje się w osobnej dokumentacji. Na etapie dodawania komentarzy potrzebna jest jednak tylko znajomość podstawowej składni środowiska. Jeżeli mamy zmienną o nazwie VAR, to wartość tej zmiennej uzyskujemy stosując wyrażenie ${VAR}. Czasem dostępna jest także skrócona postać tego wyrażenia, np. #V. Przykładowo, aby użyć bieżącej daty i czasu jako komentarza, należy wpisać wyrażenie ${DATE}, ${TIME} (przecinek i spacja zostaną potraktowane jako zwykły tekst i przepisane na arkusz). W tym przypadku można także użyć uproszczonej formy #D, #T. Użyj przycisku Wstaw aby przejrzeć i wstawić dostępne zmienne. Pole Zawartość komentarza zawiera treść komentarza, składającą się z dowolnego tekstu, symboli i zmiennych zapisanych według podanej składni. Oto najczęściej używane zmienne: #D zwraca bieżącą datę #F zwraca nazwę pliku impozycji #P zwraca numer arkusza #S odnosi się do opisu sygnatury określonego w oknie dialogowym Właściwości #W zwraca numer sygnatury #T zwraca bieżący czas #U zwraca nazwę użytkownika #C zwraca nazwę separacji #N zwraca notatkę zdefiniowaną przez użytkownika Komentarze mogą być umieszczane tylko na wybranych arkuszach. Lista Umieść komentarze na zawiera następujące opcje: Wszystkie arkusze komentarz widoczny jest na wszystkich arkuszach pliku wyjściowego. Pierwszy arkusz komentarz widoczny tylko na pierwszym arkuszu pliku wyjściowego. Ostatni arkusz komentarz widoczny tylko na ostatnim arkuszu pliku wyjściowego. Wszystkie oprócz pierwszego komentarz widoczny jest na wszystkich arkuszach pliku wyjściowego, oprócz arkusza pierwszego. Arkusze parzyste komentarz widoczny jest tylko na parzystych arkuszach. Arkusze nieparzyste komentarz widoczny jest tylko na nieparzystych arkuszach. 135

138 Właściwości sygnatury Położenie komentarza określone jest za pomocą punktu odniesienia oraz odległości od tego punktu. Punktem odniesienia może być określona krawędź arkusza, zawartość strony (narożnik danej strony) lub obrys mediów. Położenie komentarza określane jest Względem któregoś z tych obietków. W prawej części zakładki określić można położenie komentarza względem wybranego elementu arkusza. Położenie to określa parametr Przesunięcie. Zmienić można także Orientację komentarza oraz jego Rozmiar. Domyślnym kolorem dla komentarzy jest Black. Istnieje możliwość umieszczania komentarzy w kolorze Registration Znaczniki użytkownika Znaczniki użytkownika dowolne znaczniki wczytane z zewnętrznych plików PDF. Aby dodać własny znacznik kliknij Dodaj. Aby zmodyfikować wczytany znacznik kliknij Modyfikuj. Aby usunąć znacznik kliknij Usuń. Kiedy dodajemy lub modyfikujemy znacznik zadany jako PDF, wyświetalne jest następujące okienko. 136

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Opisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do systemów operacyjnych Windows 7 oraz Mac

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Ustawienia drukowania

Pasek menu. Ustawienia drukowania Polecenie Ustawienia drukowania... z menu Plik pozwala określić urządzenie drukujące poprzez jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera się wówczas okno

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja użytkownika BGK@24 BIZNES Dokumentacja Użytkownika BGK@24BIZNES 1 SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum?

Problemy techniczne. Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Problemy techniczne Jak zainstalować i zarejestrować program Optivum? Pliki instalacyjne programów Optivum, na które została zakupiona licencja, pobiera się poprzez Internet, z serwisu firmy VULCAN, po

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 1 Oprogramowanie diagnostyczne Delphi Licencja CAR MAX Licencja TRUCK Licencja CAR MAX, Licencja TRUCK 3 Gratulujemy zakupu oprogramowania testera diagnostycznego Delphi. Wysokiej jakości tester diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo