I Specyfikacja techniczna przygotowania materiałów do druku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I 03.04 Specyfikacja techniczna przygotowania materiałów do druku"

Transkrypt

1 P z 6 I Specyfikacja techniczna przygotowania materiałów do druku Niniejsza specyfikacja powstała w celu przybliżenia klientom naszej Drukarni wymagań technicznych dotyczących przygotowania materiałów do druku offsetowego arkuszowego. Stosowanie się do niej pomoże zaspokoić oczekiwania klienta odnośnie obsługi oraz jakości wykonywanego produktu, a jednocześnie pozwoli na spełnienie standardów produkcji poligraficznej. 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW CYFROWYCH 1.1. Materiały w postaci cyfrowej należy dostarczać: a. na najpopularniejszych nośnikach danych cyfrowych formatowanych na systemach PC lub Mac (CD-ROM lub DVD) lub b. siecią internetową przy użyciu portalu InSite, korzystając z narzędzi w nim zawartych. Dane umożliwiające dostęp - login i hasło są przekazywane przez Opiekuna Klienta. Zalogowanie się do portalu InSite możliwe jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej. System Kodak InSite Prepress Portal jest narzędziem internetowym, zapewniającym dostęp do systemu workflow drukarni. Umożliwia Klientom wysyłanie plików, sprawdzanie statusu pracy, współpracę on-line oraz zdalny proofing i zatwierdzanie pracy do druku lub c. przesyłać odpowiednio na serwer: ftp:// / użytkownik: tmp hasło: tmp.tmp Przy stałej współpracy, istnieje możliwość utworzenia na serwerze konta przypisanego do konkretnego klienta. Dopuszcza się przesyłanie plików poprzez pocztę o ile wielkość danej pracy nie przekracza rozmiaru 4 MB Do materiałów cyfrowych należy dołączyć makiety (wydruki czarno-białe lub kolorowe z zaznaczeniem nr stron, pokazujące sposób i kolejność złamywania, etc).

2 P z Materiały powinny być przygotowane w postaci plików zamkniętych: Postscript level 2 lub 3 (pliki rozseparowane) PDF 1.3 lub wyższe (pliki kompozytowe) Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach cyfrowych nie powinna być niższa niż 300 dpi, natomiast w przypadku bitmap zawierających elementy kreskowe rozdzielczość nie powinna być niższa niż 1200 dpi. Przysłanie grafiki o niższej rozdzielczości oznacza akceptację na obniżenie jakości danego zdjęcia. 1.4 W szczególnych wypadkach - po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem studia - istnieje możliwość dostarczenia materiałów, w postaci plików otwartych Za termin dostarczenia materiałów cyfrowych uważa się czas dostarczenia kompletnych, niewymagających poprawy materiałów Niedotrzymanie terminu dostarczenia materiałów cyfrowych może spowodować opóźnienie ekspedycji gotowego produktu, za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności Drukarnia nie zwraca nośników cyfrowych, na których zostają przesyłane prace od klientów. 2. GENEROWANIE PLIKÓW 2.1. Drukarnia zaleca pliki kompozytowe w wersji PDF 1.4 generowane programem Adobe Acrobat Distiller od wersji 5.0 wzwyż i z plikiem ustawień High Quality Print Przy generowaniu plików PDF bezpośrednio z programów graficznych zalecane jest ustawienie parametru High Quality Print. 3. STOSOWANE USTAWIENIA NAŚWIETLANIA CTP 3.1. Domyślnie drukarnia stosuje następujące ustawienia: Rozdzielczość naświetlania: 2540 dpi Liniatura rastra: 150 lpi dla papierów niepowlekanych, 175 lpi dla papierów powlekanych Kąty rastra: C-15 M-75 Y-0 K-45 Rodzaj rastra: klasyczny raster AM, raster stochastyczny staccato

3 P z 6 4. UKŁAD GRAFICZNY 4.1. Każda strona powinna posiadać spady o wielkości, co najmniej 3 mm ze wszystkich stron Dokument powinien być wyśrodkowany na stronie postscriptowej Format pracy powinien być oznaczony za pomocą znaków formatowych (tzw. sznytów ) 4.4. W pliku produkcyjnym PDF należy poprawnie ustawić Trim Box ma on się pokrywać z liniami cięcia lub z wykrojnikiem Ważne elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 3 mm od linii cięcia W przypadku opraw klejonych należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz pierwsza i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 6 mm od strony grzbietu przez klejenie boczne, przez co zmniejsza się efektywny format rozkładówek. Jeżeli niewprowadzona jest korekta to pojawia się zjawisko wycięcia fragmentu obrazu spowodowanego zaklejeniem. Przy czym format strony powinien zostać ten sam, zmianie podlega tylko wielkość obrazu na stronie W produkcie z oprawą klejoną występuje zmniejszenie efektywnego formatu strony ze względu na niepełne otwarcie egzemplarza W oprawie zeszytowej ze względu na zjawisko wypychania wewnętrznych składek nie należy umieszczać elementów graficznych (np. paginacji) w bliskiej odległości od marginesu zewnętrznego Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi: dla krojów jednoelementowych 5 pt dla krojów dwuelementowych 6 pt Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi: dla krojów jednoelementowych 6 pt dla krojów dwuelementowych 8 pt Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,3 pt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,5 pt W celu uniknięcia niedokładności pasowania należy tworzyć zalewki (trapping), czyli minimalne nałożenie kolorów na siebie. Zalecana wartość zalewek to 0,05 mm (0,144 pt). W przypadku tekstu w kontrze na czarnym tle z 4 kolorów zalecane są ujemne zalewki dla kolorów CMY o wielkości 0,17 mm (0,5 pt).

4 P z Czarne teksty na kolorowym tle muszą być nadrukowane (Overprint) Jeżeli w pracy występuje lakier wybiórczy, tłoczenie lub wykrojnik należy przygotować go jako kolor spotowy z włączoną funkcją overprint W przypadku prac nietypowych (formy przestrzenne, prace kaszerowane, prace wielkoformatowe (powyżej formatu B1+), prosimy o wcześniejszy kontakt ze studiem w celu ustalenia odpowiednich dla danej pracy wymagań technologicznych. 5. SEPARACJA 5.1. Wszystkie elementy graficzne muszą być w przestrzeni CMYK. Nie należy przysyłać zdjęć w innych przestrzeniach barwnych takich jak RGB, czy Lab Do generowania separacji CMYK należy używać profilu ICC dostosowanego do rodzaju papieru, na jakim będzie wydrukowana dana praca. Drukarnia zaleca używanie następujących profili ICC: ISOcoated_v2_eci.icc (dla papierów powlekanych błyszczących i matowych) ISOcoated_v2_300_eci_karton.icc (dla kartonów powlekanych typu GC1 i GC2 ISOuncoated.icc (dla papierów niepowlekanych, offsetowych) W/w profile kolorystyczne można bezpłatnie pobrać z naszej witryny www: W przypadku druku na specjalnym rodzaju podłoża, niewymienionym powyżej, rodzaj profilu ICC użytego do separacji pracy, powinien być uzgodniony z drukarnią Maksymalne nafarbienie (TIL) nie powinno przekraczać: 330% - dla papierów powlekanych błyszczących i matowych, Dla kartonów typu GC1 i GC2: - strona powlekana 300% - strona niepowlekana 250% 280% - dla papierów niepowlekanych (offsetowych) 5.4. Dla uzyskania większej głębi barwy czarnej w obszarach apli należy generować ją z 4 składowych CMYK. Zalecana kombinacja dla papierów powlekanych to C60 M60 Y60 K100, natomiast w przypadku papierów niepowlekanych (offsetowych) C40 M40 Y40 K100.

5 P z Drukarnia nie ingeruje w kolorystykę prac. Nie wykonuje się żadnych konwersji kolorów w przypadku stwierdzenia niewłaściwego profilu kolorystycznego danej pracy. 6. ODBITKI KONTRAKTOWE 6.1 Zalecane jest dołączanie odbitki kontraktowej do każdej pracy (w przypadku prac wielostronicowych należy dostarczyć proofy z każdej strony publikacji) Odbitki kontraktowe powinny być wykonywane po ostatniej korekcie plików przekazanych do druku Do wykonania odbitki kontraktowej wymagane jest zastosowanie następujących profili ICC zależnie od podłoża użytego do druku danej pracy: ISOcoated_v3_eci.icc (FOGRA39L) podłoża powlekane błyszczące i matowe ISOcoated_v3_300_eci_karton.icc* kartony powlekane typu GC1, GC2 ISOuncoated_v3.icc (FOGRA29L) podłoża niepowlekane (offsetowe) Proof musi uwzględniać symulację podłoża drukowego. W przypadku druku na podłożach specjalnych rodzaj profilu kolorystycznego użytego do wykonania próby koloru należy ustalić każdorazowo z Drukarnią. *) Profil ISOcoated_v2_300_eci_karton.icc to oryginalny profil ECI, ze zmodyfikowaną wartością bieli podłoża, aby lepiej symulować druk na kartonach typu GC1,GC Każda odbitka kontraktowa dostarczana do drukarni musi posiadać nazwę pracy, do jakiej się odnosi, nazwę profilu ICC użytego do jej wykonania oraz pasek kontrolny, który służy do spektrofotometrycznej kontroli poprawności wykonania proofa. Dopuszcza się używanie dwóch rodzajów pasków kontrolnych: UGRA/FOGRA Media Wedge lub Drukpol_Proof_Control. Pasek Drukpol_Proof_Control można bezpłatnie pobrać z naszej witryny Na podstawie paska kontrolnego każdy proof powinien posiadać certyfikat, który informuje o różnicach barw względem zastosowanego profilu. Przyjmuje się, iż dana odbitka kontraktowa została wykonana poprawnie, jeżeli różnica barwy wyrażona parametrem E* ab nie przekracza poniższych wartości: Pola pierwszorzędowe < 5,0 Średnia: < 3,0 Maksymalne odchylenie: <6,0 Barwa podłoża < 3,0

6 P z Jeżeli odbitka kontraktowa została wykonana niezgodnie ze specyfikacją, nie może stanowić odbitki kontraktowej. W takim przypadku na koszt Klienta Drukarnia może wykonać proof kontraktowy. Jeżeli klient nie wyraża na to zgody, odbitka dostarczona przez Klienta może stanowić wzór dla drukarza, ale jest to związane z możliwością uzyskania odmiennych barw, za co Drukarnia nie przyjmuje odpowiedzialności Ze względu na zjawisko metamerii ocena wizualna pomiędzy odbitką kontraktową a drukiem powinna odbywać się w standaryzowanych warunkach oświetleniowych tj. źródło światła D50 (5000K) o współczynniku oddawania barwy R a > Ze względu na niedoskonałości druku offsetowego, odbitka kontraktowa może nie oddawać w 100% barw uzyskanych na arkuszu. Zależne jest to przede wszystkim od rodzaju danej barwy oraz ułożeniu poszczególnych barw na arkuszu drukarskim W przypadku akceptacji druku przez Klienta, materiałem wzorcowym staje się arkusz drukarski zaakceptowany i podpisany przez Klienta Druki z wcześniejszych edycji nie stanowią odbitki kontraktowej, a mogą jedynie stanowić odniesienie dla drukarza. Stosowanie tego rodzaju materiału wzorcowego wiąże się z możliwością uzyskania odmiennej kolorystyki z powodu braku informacji o sposobie przygotowania materiałów i procesu drukowania, odmiennego ułożenia danego użytku na arkuszu oraz różnic wynikających ze zmiany barwy papieru i farb drukarskich w czasie Jako wzór kolorystyczny dla kolorów specjalnych PANTONE, przyjmuje się wzory barw zawarte w ogólno dostępnych wzornikach pantone Druki uszlachetniane następnie lakierami UV lub foliowane mogą zmieniać swoją barwę w stosunku do odbitek kontraktowych. 7. DRUK UV 7.1. W przypadku druku farbami UV na tradycyjnym podłożu (kreda, karton bez laminowania folią metaliczną) pliki powinny być przygotowane tak samo jak w przepadku druku farbami konwencjonalnymi. Jeżeli chcemy drukować farbami na podłożach niewsiąkliwych typu PET, PP, PCV oraz kartonie lub kredzie polaminowanej folią metaliczną prosimy o kontakt ze studiem drukarni w celu omówienie sposobu przygotowania materiałów. Drukarnia każdorazowo weryfikuje poprawność przekazanych przez Klienta materiałów, jednak nie gwarantuje, iż wszystkie błędy i niezgodności w stosunku do powyższej specyfikacji zostaną zauważone. Dodatkowe operacje mające na celu dostosowanie plików do zgodności ze specyfikacją i wszystkie zmiany wykonane przez Drukarnię na życzenie Klienta traktowane są jako dodatkowa usługa za opłatą.

WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIAŁÓW I SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DO DRUKU

WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIAŁÓW I SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DO DRUKU WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIAŁÓW I SPOSOBU PRZYGOTOWANIA PRAC DO DRUKU Dokument określa wymagania techniczne materiałów i sposobu przygotowania prac w firmie TONGRAF. Ogólne standardy jakości wyrobów produkowanych

Bardziej szczegółowo

Separacja. Materia³y wzorcowe. Stosowane ustawienia parametrów naœwietlania ctp. Uk³ad graficzny.

Separacja. Materia³y wzorcowe. Stosowane ustawienia parametrów naœwietlania ctp. Uk³ad graficzny. W trosce o zrealizowanie zlecenia spe³niaj¹cego wszystkie wymagania klienta prosimy o przygotowanie plików do druku odpowiadaj¹ce ni ej opisanym warunkom. Przygotowanie plików do druku. Strony powinny

Bardziej szczegółowo

Systemy wzorcowych odbitek próbnych

Systemy wzorcowych odbitek próbnych Wstęp EFI Colorproof XF jest systemem do tworzenia proofa, narzędziem, które w sposób całkowicie przewidywalny przekazuje dane o kolorze pomiędzy rozmaitymi placówkami graficznymi. Narzędzie wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

DTP. Ksiêga eksperta

DTP. Ksiêga eksperta PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Ogólny opis budowanego systemu informatycznego, uzgodnień i opracowań w

Załącznik 1 Ogólny opis budowanego systemu informatycznego, uzgodnień i opracowań w Załącznik 1 Ogólny opis budowanego systemu informatycznego, uzgodnień i opracowań w zakresie komunikacji EDI oraz szkoleń Budowane rozwiązanie informatyczne podzielone będzie na współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i wysyłania plików Klient-Serwer-Stanowisko wykonywania zleceń.

System zarządzania i wysyłania plików Klient-Serwer-Stanowisko wykonywania zleceń. System zarządzania i wysyłania plików Klient-Serwer-Stanowisko wykonywania zleceń. I. Wprowadzenie. System e-foto Zlecenia przez Internet ma być systemem przetwarzania informacji multimedialnej. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Automatyczny workflow PDF dla drukarń, wydawnictw i gazet

Automatyczny workflow PDF dla drukarń, wydawnictw i gazet Automatyczny workflow PDF dla drukarń, wydawnictw i gazet Technologia PuzzleFlow to technologia przetwarzania plików PDF, dostosowana do współczesnych wymagań prepress. PuzzleFlow to ponad 10 lat doświadczeń

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Suite 14 Zarządzanie opakowaniami, projektowanie i przygotowanie do produkcji

Suite 14 Zarządzanie opakowaniami, projektowanie i przygotowanie do produkcji Suite 14 Zarządzanie opakowaniami, projektowanie i przygotowanie do produkcji Software Suite 14 to kompletny zestaw oprogramowania do przygotowywania do druku opakowań, oznakowań i ekspozytorów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Deskjet F2200 All-in-One series...7 2 HP All-in-One opis Urządzenie HP

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji skanera sieciowego Wprowadzenie Ustawienia z poziomu strony internetowej. Konfiguracja haseł Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego Konfiguracja serwera pocztowego i serwera

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo