Informacja o środowisku Europy od budowania systemów do dzielenia się wiedzą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o środowisku Europy od budowania systemów do dzielenia się wiedzą"

Transkrypt

1 Informacja o środowisku Europy od budowania systemów do dzielenia się wiedzą Katarzyna Biała European Environment Agency / Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga

2 Europejska Agencja Środowiska (EEA) Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency EEA) to jedna z agencji Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz osiągnięcia znaczącej i widocznej poprawy stanu środowiska poprzez dostarczanie aktualnych, rzetelnych i obiektywnych informacji organom decyzyjnym i społeczeństwu.

3 Europejska Agencja Środowiska (EEA) Obecnie do EEA należy 33 krajów członkowskich (28 państw UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja)

4 EIONET i inni partnerzy EEA - To provide the CDDA European data sets in conformity with the INSPIRE Protected sites Simple application schema a prototype! - To set-up a proper workflow for transformation - Knowledge and information transfer to Eionet with a long term perspective to ensure a harmonised CDDA data flow based on conformity with INSPIRE

5 Kluczowe obszary działania EEA WSPIERANIE WDRAŻANIA POLITYKI OCENY WYZWAŃ SYSTEMOWYCH WSPÓŁTWORZENIE, DZIELENIE SIĘ I WYKORZYSTYWANIE WIEDZY M D I A K

6 EEA MDIAK Monitoring Data Information Assessments - Knowledge MONITORING pomiary & rejestracja danych DANE integracja & zarządzanie INFORMACJA wizualizacja & opis OCENA analiza & zrozumienie zagadnienia WIEDZA objaśnienie & komunikacja

7 MDIAK Zasoby informacji EEA wskaźniki, raporty wykresy i mapy KNOWLEDGE / REPORTING (wiedza / sprawozdawczość) ASSESSMENT (ocena) INFORMATION objaśnienie & komunikacja analiza & zrozumienie zagadnienia wizualizacja & opis Europejskie bazy danych ETC / tematyczne bazy danych krajowe bazy danych soil Base DATA (dane) air Base waternet soilnet airnet MONITORING water Base national databases integracja & zarządzanie pomiary & rejestracja danych 7

8 Z kim współtworzymy wiedzę? Kraje członkowskie/ Eionet OCENY WYZWAŃ SYSTEMOWYCH Państwa członkowskie UE / Eurostat Badania naukowe RTD, JRC/FP7, H2020 Teledekcja Copernicus Dane (D) Informacja (I) Oceny (A) Baza wiedzy Organizacje pozarządowe i społeczeństwa obywatelskiego, business WSPIERANIE WDRAŻANIA POLITYKI WSPÓŁTWORZENIE, DZIELENIE SIĘ I WYKORZYSTYWANIE WIEDZY M D I A K

9 proces przepływu danych w EEA opracowywanie zintegrowanych ocen środowiska w EEA

10 Efektywne ceny stanu środowiska Wiarygodne? Aktualne Łatwo dostępne Rzeczowe

11 Informacje i Wiedza o Środowisku C Z W T M U O S D T E S R M D I A K G D P Z D F F Q P S W J H K S U S O L A C O P E R N I C U S I A S L E A A P R P O O S E I S A M F H Q S A E P Y V X N B G L P R T R

12 Informacje i Wiedza o Środowisku (częściowo) odkodowane C Z W T M U O S D T E S R M D I A K G D P Z D F F Q P S W J H K S U S O L A C O P E R N I C U S I A S L E A A P R P O O S E I S A M F H Q S A E I Y V X N B G L P R T R

13 Monitoring-Dane-Wskaźniki-Oceny - optymalizacja procesu Copernicus: dane satelitarne oraz in-situ Europejskie centra danych, przeglądarki,... Wskaźniki (w tym CSI), rachunki ekonomiczne środowiska,... (M) Monitoring (D) Dane (I) Wskaźniki Struktura Interpretacja Integracja Oceny tematyczne, zintegrowane oceny środowiska,... Zaangażowanie obywateli,... (A) Oceny (K) Wiedza, działanie Refleksja & działanie

14 Program COPERNICUS

15 Copernicus: komponenty pan-europejskie 2012 Portfolio produktów Corine Land Cover 2012 Gleby pokryte sztucznymi powierzchniami (imperviousness / sealed soils) Typy lasów Gęstość pokrywy drzew Użytki zielone Atlas Miast LC Bioróżnorodność Mozaiki obrazów Tereny podmokłe Obszary wodne

16 Marine Litter Watch Marine Litter Watch Obserwacja Zanieczyszczenia Mórz projekt społecznościowy

17 Marine Litter Watch Marine Litter Watch Obserwacja Zanieczyszczenia Mórz

18 Marine Litter Watch Marine Litter Watch

19 Noise Watch Noise Watch Obserwacja Poziomu Hałasu projekt społecznościowy + obserwacje in-situ

20 Przeglądarki Noise Watch Obserwacja Poziomu Hałasu projekt społecznościowy + obserwacje in-situ

21 Noise Observation and Information Centre for Europe Noise Observation and Information Centre for Europe

22 Noise Observation and Information Centre for Europe Noise Observation and Information Centre for Europe

23 Noise Observation and Information Centre for Europe Noise Observation and Information Centre for Europe

24 Natura 2000 viewer Natura 2000 viewer

25 Przeglądarki Natura 2000 viewer

26 Wskaźniki EEA IMS (EEA Indicator Management System

27 Wskaźniki EEA IMS (EEA Indicator Management System SEBI Streamlining European Biodiversity Indicators Proces rozpoczęty w 2005 r w celu zbudowania zestawu wskaźników bioróżnorodności do oceny postępów w osiągnięciu celu powstrzymania utraty bioróżnorodności do 2010 r. Partnerstwo pomiędzy: EEA & ETC/BD, KE, UNEP-WCMC, PEBLDS i Republiką Czeską W proces zaangażowanych było prawie 150 ekspertów SEBI 26 wskaźników

28 and 26 specific indicators 1. Abundance and distribution of selected species 14. Fragmentation of river systems 2. Red List Index for European species 15. Nutrients in transitional, coastal and marine waters 3. Species of European interest 16. Freshwater quality 4. Ecosystem coverage 17. Forest: Growing stock, increment and fellings 5. Habitats of European interest 18. Forest: Deadwood 6. Livestock genetic diversity 19. Agriculture: Nitrogen balance 7. Nationally designated protected areas 20. Agriculture: Area under management practices potentially supporting biodiversity 8. Sites designated under the EU Habitats and Birds Directives 21. Fisheries: European commercial fish stocks 9. Critical load exceedance for nitrogen 22. Aquaculture: Effluent water quality from finfish farms 10. Invasive alien species in Europe 23. Ecological Footprint of European countries 11. Impact of climatic change on bird populations 24. Patent applications based on genetic resources 12. Marine Trophic Index of European seas 25. Financing biodiversity management 13. Fragmentation of natural and semi-natural areas 26. Public awareness

29 and 26 specific indicators 1. Abundance and distribution of selected species 14. Fragmentation of river systems 2. Red List Index for European species 15. Nutrients in transitional, coastal and marine waters 3. Species of European interest 16. Freshwater quality 4. Ecosystem coverage 17. Forest: Growing stock, increment and fellings 5. Habitats of European interest 18. Forest: Deadwood 6. Livestock genetic diversity 19. Agriculture: Nitrogen balance 7. Nationally designated protected areas 20. Agriculture: Area under management practices potentially supporting biodiversity 8. Sites designated under the EU Habitats and Birds Directives 21. Fisheries: European commercial fish stocks 9. Critical load exceedance for nitrogen 22. Aquaculture: Effluent water quality from finfish farms 10. Invasive alien species in Europe 23. Ecological Footprint of European countries 11. Impact of climatic change on bird populations 24. Patent applications based on genetic resources 12. Marine Trophic Index of European seas 25. Financing biodiversity management 13. Fragmentation of natural and semi-natural areas 26. Public awareness

30 SEBI 01: Abundance and distribution of selected species / Liczebność i rozmieszczenie wybranych gatunków

31 SEBI 01: Abundance and distribution of selected species / Liczebność i rozmieszczenie wybranych gatunków

32 SEBI 20: Agriculture: Area under management practices potentially supporting biodiversity / Rolnictwo: Obszary użytkowane rolniczo w sposób potencjalnie sprzyjający ochronie bioróżnorodnosci HNV fahrmland High Nature Value farmland / obszary rolne o wysokiej wartości przyrodniczej

33 Publikacje

34 SOER Co 5 lat EEA zobowiazana jest do publikacji raportu SOER SOER: The European Environment. State and Outlook. / Środowisko Europy. Stan i prognozy

35 Related (flanking) activities FLIS IMS SENSE SOER 2015 In Print SOER 2015 A suite of product(s): short briefs + up-to-date indicators SYN Synthesis & Derivatives Synthesis report A B C Global Megatrends (Europe in global context) Thematic SOE information Country-level SOE information GMT fiches thematic fiches country fiches & cross-country comparison fiches indicator reports & stakeholder workshop FLIS indicators EEA indicators EEA & country indicators SOER 2015 Online?? Signals 2015 and other derivatives ROD SERIS CDR GEMET SENSE Reportnet SENSE IMS SENSE ETDS Data SENSE Centres AoA SOE online EyeonEarth Discomap GMES GCI SDI

36

37 Więcej informacji o EEA na:

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011; wskaźniki ilościowe

Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011; wskaźniki ilościowe Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011; wskaźniki ilościowe Marek Jabłoński Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytut Badawczy Leśnictwa Warszawa, 22 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO W POLSCE. Wstęp

REALIZACJA PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO W POLSCE. Wstęp STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW Realizacja programu ROLNICTWA rolnośrodowiskowego I AGROBIZNESU w Polsce Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 2 271 Adam Pawlewicz, Piotr Bórawski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Środowisko. Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Środowisko Zdrowe i zrównoważone środowisko naturalne dla obecnych i przyszłych pokoleń Ochrona środowiska idzie w parze z utrzymywaniem konkurencyjności. 2 Z R O Z

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Mieczysław Borysiewicz, Wanda Kacprzyk ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEMYSŁOWEGO ZANIECZYSZCZENIA RZEK PROJEKT RIVER SHIELD MANAGEMENT OF THE RISK FROM

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wojciech Gotkiewicz*, Bartosz Mickiewicz**, Justyna Koszykowska***

Wojciech Gotkiewicz*, Bartosz Mickiewicz**, Justyna Koszykowska*** Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 41, 2009 r. Wojciech Gotkiewicz*, Bartosz Mickiewicz**, Justyna Koszykowska*** REALIZACJA PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH 2004

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 14.10.2005 COM(2005) 484 końcowy ZIELONA KSIĘGA Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd 2009-02-24 12:50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od

Bardziej szczegółowo

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy

ozonowej, zmniejszenie bioróżnorodności czy Zmiany klimatyczne we współczesnym świecie jako element bezpieczeństwa narodowego Magdalena Trzpil W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmiany zachodzące w środowisku naturalnym Ziemi wzbudziły dyskusję

Bardziej szczegółowo

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW OTWARTA NAUKA [Open science]... 1 OTWARTY DOSTĘP (Open Access)... 9 OTWARTE DANE... 17 OTWARTY MANDAT [Open

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo