CAMK PAN, CA UMK, OA UJ, KA UP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAMK PAN, CA UMK, OA UJ, KA UP"

Transkrypt

1 Grid Dziedzinowy Zjazd PTA, CAMK Warszawa,

2 Informacje ogólne 2 pomysł z 2008r. :) Podstawowe fakty Projekt PL-Grid Plus realizowany przez KDM-y (Cyfronet) Finansowanie NCBiR, od do (+3m) Cele: usługi dziedzinowe i rozbudowa infrastruktury PL-Grid na ich potrzeby Uczestnicy gridu dziedzinowego CAMK, CA UMK, OA UJ, KA UP ZAiA US, IA UWr, CBK, UŁ Cyfronet, PCSS

3 Informacje ogólne 3 Co robimy? Usługi gridowe Wsparcie w wykorzystaniu infrastruktury PL-Grid Wsparcie w integracji zasobów komputerowych ośrodków astronomicznych Główne założenia Ścisła współpraca z ośrodkami KDM Koncentrujemy się na usługach, nie na infrastrukturze Chcemy zapewnić długotrwałość rezultatów projektu Przygotowanie bazy dla trwałego środowiska dziedzinowego Koordynacja działań w środowisku astronomicznym

4 Usługa 1: Zarządzanie danymi 4 U1. Zarządzanie danymi (OA UJ, KA UP, CAMK) Zintegrowany dostęp do rozproszonych zasobów dyskowych Zasoby ośrodków astronomicznych (CAMK, UJ,...) Zasoby PL-Grid Plus i PLATON U4 Interfejs użytkownika: klient webowy i aplikacja desktop

5 Usługa 1: Zarządzanie danymi U1. Zarządzanie danymi - OA UJ, KA UP 5

6 Usługa 1: Zarządzanie danymi

7 Usługa 1: Zarządzanie danymi

8 Usługa 2: Wirtualne Obserwatorium 8 U2. Wirtualne Obserwatorium - OA UJ, KA UP Polskie Centrum Danych VObs Nawiązanie kontaktów międzynarodowych (IVOA) Usługa na bazie Zarządzania danymi + krajowy rejestr zasobów Serwery w CAMK i UJ + KDM-y Pierwsze zasoby: skany płyt fotograficznych (UJ i UMK) Pomagamy w udostępnianiu danych Szkolenia

9 Usługa 2: Wirtualne Obserwatorium

10 Usługa 2: Wirtualne Obserwatorium

11 Usługa 2: Wirtualne Obserwatorium

12 Usługa 2: Wirtualne Obserwatorium U2. Wirtualne Obserwatorium 12

13 Usługa 3: Środowisko workflow U3. Środowisko workflow dla astronomii - CAMK, PCSS 13 Środowisko workflow (zadania złożone, kaskady) - Kepler Narzędzie do automatycznej konwersji kodów w C do modułów Keplera, biblioteka modułów Gotowe scenariusze: uśrednianie obrazów (DIAPL), analiza widm metodą BF Wkrótce: poszukiwanie zmienności metodą odejmowania obrazów (DIAPL), kontrola symulacji Monte-Carlo, poszukiwanie fal grawitacyjnych Interfejs webowy do zarządzania i uruchamiania scenariuszy + nakładka na aplikację desktop Wykorzystane standardy VObs Bonus: wsparcie dla Reflex-a (redukcja danych z VLT/VLTI) Środowisko + gotowe scenariusze + biblioteka modułów dziedzinowych Publikacja "Approaches to Distributed Execution of Scientific Workflows in Kepler", M. Plociennik, T.Zok, M.Owsiak, et al., Fundamenta Informatica, 2013

14 Usługa 3: Środowisko workflow 14

15 Usługa 3: Środowisko workflow 15

16 Usługa 4: InSilicoLab for Astrophysics U4. InSilicoLab for Astrophysics (CA UMK, Cyfronet) 16 Piernik wielozadaniowy kod płynowy Predefiniowane problemy testowe: wybuch Sedova (model wybuchu supernowej) i wiele innych prostych eksperymentów płynowych Możliwość definiowania własnych problemów obliczeniowych Możliwość uruchomienia równoległych symulacji na klastrach PLGrid Wizualizacja: pakiet YT (http://yt-project.org/) Środowisko: repozytorium SVN, system dokumentacji Trac, system automatycznej walidacji kodu Gadget-2 (w przygotowaniu)

17 InSilicoLab InSilicoLab (http://insilicolab.astro.plgrid.pl/) jest środowiskiem programistycznym stworzonym przez zespół ACK Cyfronet AGH w Krakowie umożliwiającym zagnieżdżenie dowolnego kodu symulacyjnego oraz uruchamiania obliczeń w środowisku PL-Grid z poziomu przeglądarki internetowej. Przykłady zastosowań: InSilicoLab for Chemistry programy Gaussian, GAMESS, Turbomole do badania dynamiki molekularnej InSilicoLab for CTA symulacje kaskad Czerenkowa na potrzeby CTA InSilicoLab for Astrophysics symulacje płynowe: - kod siatkowy Piernik gotowy do użycia, - kod SPH GADGET w trakcie adaptacji.

18 Usługa 4: InSilicoLab for Astrophysics 18 U4. InSilicoLab for Astrophysics (CA UMK, Cyfronet) Piernik wielozadaniowy kod magnetohydrodynamiczny Siatkowy kod magnetohydrodynamiczny (MHD) oparty na prostym, zachowawczym i wydajnym schemacie płynowym typu Relaxing TVD, inne algorytmy płynowe - tzw. solwery Riemannowskie w trakcie implementacji. Kod wielopłynowy możliwości symulacji zjawisk wynikających z oddziaływania kilku fizycznie odmiennych składników: gaz neutralny, gaz zjonizowany, pole magnetyczne, pył, promieniowanie kosmiczne Siatki: kartezjańska i cylindryczna, adaptywna (AMR)

19 Pakiet solwerów r. Poissona samograwitacja, równianie dyfuzji Wizualizacja: pakiet YT (http://yt-project.org/) obsługujący wiele popularnych kodów astrofizycznych: Flash, Enzo, Ramzes,... Fortran 2003, zrównoleglenie MPI, pliki wynikowe HDF5 Repozytorium SVN/GIT, system dokumentacji Trac, system automatycznej walidacji kodu. skalowalność do około 4000 rdzeni

20 PIERNIK c.d. Globalne symulacje niestabilności strumieniowej (SI) w gazowo-pyłowym dysku protoplanetarnym, przypuszczalny mechanizm prowadzący do powstawania planet. (Kowalik, Hanasz, Gawryszczak, Wóltański 2013, MNRAS)

21 c.d. PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA: Symulacje dynamo MHD napędzanego promieniowaniem kosmicznym w dyskach galaktycznych (Hanasz, Wóltański, Kowalik 2009, D. Wóltański praca dokt.)

22 PIERNIK w InSilicoLab - Motywacja Piernik jest kodem publicznie dostępnym, wystarczy skopiować kod źródłowy z repozytorium: git clone https://github.com/piernik-dev/piernik.git Potrzebny dostęp do klastra obliczeniowego lub stacji roboczej Żeby uruchomić kod powinniśmy najpierw przygotować środowisko obliczeniowe: zainstalować kompilatory i biblioteki - jest to zakres prac wykraczający ponad umiejętności informatycznych przeciętnego studenta astronomii Dlatego proponujemy alternatywę: przygotowane środowisko obliczeniowe w infrastrukturze PlGrid wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie pełnego cyklu prac (pobranie kodu, kompilacja, uruchomienie obliczeń, wizualizacja wyników) z poziomu przeglądarki internetowej. Oferta adresowana jest przede wszystkim do osób początkujących w dziedzinie astrofizycznych symulacji płynowych.

23 PIERNIK w InSilicoLab rejestracja użytkownika Kroki niezbędne do uruchomienia kodu w środowisku PlGrid (instrukcja na stronie: https://docs.plgrid.pl/) Założenie konta - formularz rejestracyjny Uzyskanie i rejestracja certyfikatu, rejestracja certyfikatu w przeglądarce internetowej. Aktywacja usługi InSilicoLab for Astrophysics czas ~ 1 godziny, w tym oczekiwanie na aktywację

24 PIERNIK w InSilicoLab pierwsze kroki Należy połączyć się z serwerem usługi: a następnie zalogować. Należy skonfigurować certyfikat proxy, który jest niezbędny do uruchomienia obliczeń z wykorzystaniem infrastruktury Pl-Grid oraz do przeglądania danych (szczegóły w instrukcji) Po skonfigurowaniu certyfikatu proxy można przystąpić do właściwego eksperymentu.

25 PIERNIK w InSilicoLab pierwsze kroki

26 PIERNIK w InSilicoLab pierwsze kroki

27 PIERNIK w InSilicoLab pierwsze kroki

28 PIERNIK w InSilicoLab pierwsze kroki Fragment pliku zawierającego parametry symulacji problem.par

29 PIERNIK w InSilicoLab pierwsze kroki Kliknięciem przycisku Run wydajemy polecenie wysłania zadania do wykonania jednym z klastrów PL-Grid. Aktualny stan zadania możemy śledzić w polu Job Execution Status.

30 PIERNIK w InSilicoLab pierwsze kroki Po zakończeniu zadania (Status: finished) wyniki są dostępne po rozwinięciu pola Download job files, natomiast predefiniowane wizualizację pojawiają się w polu Results

31 PIERNIK w InSilicoLab Podsumowanie Zyskaliśmy możliwość uruchamiania kodu symulacyjnego z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności budownia własnego klastra, ani nawet konfiguracji środowiska obliczeniowego z pominięciem trudnego etapu instalacji kompilatorów, bibliotek, oprogramowania wizualizacyjnego. W ten sposób eliminujemy barierę trudności napotykaną przez początkującego użytkownika infrastruktury obliczeniowej Pl-Grid. Proponowane rozwiązanie może być wykorzystane do uruchomienia innych kodów symulacyjnych w infrastrukturze Pl-Grid (np.gadget)

32 Inne działania 32 Wsparcie obliczeń Wsparte kilka drobnych projektów Wsparcie owocuje zapotrzebowaniem na nowe usługi Wsparcie obserwacji Wybrane serwisy dla projektu Solaris Prace badawcze nad platformą dla federacji teleskopów Usługi kolaboracyjne Platforma wideokonferencyjna HD (CAMK, UMK, UJ, UP, US, CBK, UWr, UB) Wsparcie dla wykorzystania PLATON-a i usługi Adobe Connect

33 Podsumowanie 33 4 duże, ogólnośrodowiskowe usługi Zarządzanie danymi Wirtualne Obserwatorium (VObs) Środowisko workflow InSilicoLab for Astrophysics Wsparcie projektów i usługi kolaboracyjne (wideokonferencje) Wkrótce dziedzinowy portal dostępowy: Potrzeby Użytkownicy, opinie i potrzeby! Rejestracja na portalu, certyfikat użytkownika Dane do VObs, potencjalni użytkownicy VObs Współpracownicy! (zwłaszcza do zarządzania danymi, VObs)

34 Kontakty: Mirek Giersz - koordynacja organizacyjna Paweł Ciecieląg - koordynacja merytoryczna Portal : Portal PL-Grid: https://portal.plgrid.pl/ (tu można się obecnie rejestrować) Koniec

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali

Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali Roman Wyrzykowski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Plan Geneza, status, główne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

ICM: potencjał współpracy z Politechniką Warszawską. Marek Niezgódka marekn@icm.edu.pl

ICM: potencjał współpracy z Politechniką Warszawską. Marek Niezgódka marekn@icm.edu.pl ICM: potencjał współpracy z Politechniką Warszawską Marek Niezgódka marekn@icm.edu.pl Dotychczasowa współpraca ICM z Politechniką Warszawską (przykłady) Szereg wspólnych projektów i inicjatyw z Wydziałem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji

Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Rozdział V. Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.: Innowacje Przyszłością Regionu Spis treści I. WPROWADZENIE..................................................274

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Mateusz Tykierko WCSS 27 maja 2014 Mateusz Tykierko (WCSS) 27 maja 2014 1 / 17 Wstęp Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Jednostka działająca na

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Oprogramowanie IBM IBM Collaboration Solutions IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Październik 2011 2 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Spis treści 3 Przegląd 5 Oprogramowanie Sametime:

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12 IIC MAGAZINE I kwartał 2007 nr 12 IBM SysBack Start serwerów blade z sieci SAN Nowinki technologiczne WebSphere Business Integration OD REDAKCJI Drodzy Deweloperzy, zgodnie z powiedzeniem: Jaki początek

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI ****

CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I NAUKI **** STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 39, T. 2 Henryk Krawczyk *, Krystyna Dziubich **, Beata Krawczyk-Bryłka *** Politechnika Gdańska CD NIWA JAKO PLATFORMA WSPÓŁPRACY BIZNESU I

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo