W numerze: Muzyka + poezja = Consonans...20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Muzyka + poezja = Consonans...20"

Transkrypt

1 W numerze: REDAKCJA redakcja REDAKCJA Szczytne Jubileusze...4 FORUM forum FORUM 10-lecie Województwa Świętokrzyskiego Rozmowa z Marszałkiem A. Jarubasem LITERATURA literatura LITERATURA MUZYKA muzyka MUZYKA FOTOGRAFIA fotografia FOTOGRAFIA MUZEALIA muzealia MUZEALIA Godka świetokrzyska Anny Bałuckiej...12 Z ksiegarskiej witryny Fotoreportaż Stanisława Rogali miejsca rodzinne Rozmowa z Lilianną Abraham-Zubińską Muzyka + poezja = Consonans...20 Kielckie inaczej...21 Prezentacje Młodej Sztuki Spodziemia Mistrz Krajobrazu Rozmowa z Pawłem Pierścińskim Stolica polskiego pejzażu Tradycje muzealnictwa kieleckiego lat PTK PTTK...41 Zdzisław Lenartowicz i Tadeusz Włoszek Pierwsze zbiory Muzeum Kieleckiego (archeologia)...44 Pierwsze zbiory Muzeum Kieleckiego (przyroda)...45 Pierwsze dziesieciolecie Muzeum PTK (zbiory bibliofilskie)...46 TEATR teatr TEATR VARIA varia VARIA Plebiscyt o Dziką Różę...47 Festiwal Lalek Jubileusz 85-lecia TPSP...50 Świętokrzyski Magazyn Kulturalno-Artystyczny DEDAL, ul. Zbożowa 4, Kielce, tel. 041/ , Redaktor Naczelny: Tomasz Kosiński, Zastępca Redaktora Naczelnego: Aneta Lech, Sekretarz Redakcji: Agnieszka Kosińska; DTP: Anna Niziołek; Projekt winiety: Renata Tarapata; Wydawca: Mediateka, tel./fax 041/ , tel , Na okładce: Gołoborze, fot. T. Kosiński Okładka tył: fotografia Pawła Pierścińskiego Gołoborze Projekt okładki: Renata Tarapata ISSN ; Nakład: 1000 egz. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń Zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Promocja czytelnictwa. 3

2 REDAKCJA redakcja REDAKCJA Szczytne jubileusze Tak się w życiu plecie, że każdy dzień jest rocznicą jakiegoś wydarzenia. Ile ludzi na świecie, tyle rocznic urodzin, imienin. Wielokrotnością jubileuszy jednostkowych, są zbiorowe. Obchodzimy rocznice powstań narodowych, wojen, ale też i inauguracji zakładów pracy, stowarzyszeń, środowisk twórczych oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych. Tak społeczeństwo łaknie jubileuszy, że co rusz powstają coraz to nowe święta, jak np. Dzień Sprzątania Biurka, Dzień Ryby, Dzień Sekretarki i Asystentki, które z roku na rok urastają do prawdziwych rocznicowych. Bo przecież równie dumnie będzie brzmiał jubileusz 28.lecia wydarzeń sierpniowych na Wybrzeżu, jak i 45 Światowy Dzień Mobilizacji przeciwko Wojnie Nuklearnej. No cóż, wyobraźnia ludzka nie zna granic! Zejdźmy teraz na ziemię i zagłębmy się w jubileusze z naszego podwórka świętokrzysko-wojewódzkie, którym poświęcony jest niniejszy numer Dedala. W tym melanżu rozmaitych Dni, Rocznic, Jubileuszy, Świąt ważnych są i te najważniejsze. A tymi niewątpliwie jest 10. lecie Województwa Świętokrzyskiego, 100. lecie tradycji muzealnictwa kieleckiego oraz łączące się niejako z poprzednim 100. lecie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, czyli obecnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Dedal jako pismo świętokrzyskie, nie zapomina o powyższych jubileuszach, a nawet odnotowuje jeszcze dwa swoje 4. urodziny oraz 85.lecie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach. Choć miasto od wieków pełniło rolę stolicy regionu, jego prestiż został nadszarpnięty 10 lat temu. Wtedy to mieszkańcy województwa kieleckiego zamanifestowali w Warszawie, że zasługują w nowym podziale administracyjnym na nowe województwo. Były podpisy, pikiety, marsze protestu, a dziś zostały tylko wspomnienia. Bilansu działań zrealizowanych i tych, które jeszcze czekają na realizację dokonują na łamach naszego Magazynu, m.in. Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski, oraz Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Tradycje muzealnictwa świętokrzyskiego w Kielcach liczą sobie już 100 lat. Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Muzeum Świętokrzyskie, Muzeum Narodowe w Kielcach, czy najmłodsze Muzeum Historii Kielc, to przystanki stuletniej drogi. Wiek kultywowania tradycji narodowo-regionalnych, pieczołowicie magazynowanych eksponatów z różnych dziedzin sztuki i kultury świętokrzyskiej oraz pracy zasłużonych muzealników, choćby Tadeusza Szymona Włoszka, Sylwestra Kowalczewskiego czy Edmunda Massalskiego. O tych i innych osobach i działalności polecam szereg artykułów w naszym piśmie. Ale 18 numer kwartalnika Dedal, to też i artykuły ilustrujące bieżące wydarzenia świętokrzyskiej kultury. Z pewnością każdy czytelnik łaknący artystycznych doznań znajdzie tutaj coś dla siebie. Zachęcam do poszukiwań. Aneta Lech Zastępca Redaktora Naczelnego 4

3 FORUM forum FORUM 10-lecie Województwa Świętokrzyskiego Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski 10 lat temu, 18 lipca 1998 roku Sejm RP uchwalił ustawę o nowym podziale administracyjnym po uzgodnionym kompromisie powstało 16 województw, w tym świętokrzyskie ze stolicą w Kielcach. Nowe województwo to nowe szanse i tym samym nowe wyzwania. Czy udało nam się wykorzystać w pełni możliwości jakie posiada województwo? Jakie wyzwania jeszcze stoją przed naszym regionem? To, że drogi w naszym województwie, w porównaniu do stanu sprzed kilku lat, rozrastają się w szybkim tempie, to fakt, do którego nie trzeba nikogo przekonywać Sprawą oczywistą jest również to, że w dużej mierze środki na ich budowę pochodzą z Unii Europejskiej, ale niemożliwe byłoby ich pozyskanie gdyby Ziemia Świętokrzyska nie miała statusu województwa. To właśnie dzięki pozyskiwaniu pieniędzy unijnych przez lokalne władze i dobrej współpracy z rządem RP możemy obserwować dynamiczną rozbudowę choćby krajowej siódemki czy też drogi nr 74. I chociaż infrastruktura w Świętokrzyskiem wydaje się być jeszcze dopiero w przednówku rozwoju, to niewątpliwie jest to znakomity początek. Statusowi województwa z pewnością zawdzięczamy po części również tak dynamiczny rozwój Targów Kielce. Jest niemalże pewne, że gdyby nie to, że są one zlokalizowane właśnie w mieście wojewódzkim, istniałoby zagrożenie zmarginalizowania ich roli. Dlaczego? Otóż stolica regionu ma zdecydowanie lepszą pozycję w pozyskiwaniu inwestorów niż miasto powiatowe, dużo więcej możliwości pozyskiwania środków zarówno państwowych jak i unijnych, i wreszcie jest wizytówką województwa na cały kraj i Europę, a to w obecnych czasach bardzo ważne elementy w kształtowaniu strategii marketingowych i PR. Mówiąc o wizytówce regionu warto na chwilę zatrzymać się przy turystyce. W tej branży dostrzec można bowiem kolejną szansę jaką wykorzystało nasze województwo. Mowa oczywiście o powstaniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Jak sama nazwa wskazuje, jej utworzenie nie byłoby możliwe, jeśli Kielce byłyby miastem powiatowym. A ROT to przecież szerszy zakres promocji walorów turystyki Ziemi Świętokrzyskiej, dostęp do zdecydowanie większych środków przeznaczanych na promocję. To bardzo ważne, bowiem turystyka jest jedną z gałęzi, które mogą zdecydowanie pomóc w przyciąganiu potencjalnych inwestorów. Szansą wykorzystaną przez województwo świętokrzyskie jest przekształcenie Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Po 10 latach od utworzenia województwa Kielce stały się miastem uniwersyteckim, nie wyobrażam sobie, aby tak wiele środowisk walczyło o uczelnię gdyby Kielce nie były stolicą województwa. W połączeniu z Politechniką Świętokrzyską i czternastoma innymi uczelniami w regionie Uniwersytet daje doskonałą bazę uczelnianą, a to tylko przemawia za wzrostem atrakcyjności naszego regionu. Mówiąc o wykorzystanych szansach nie sposób nie zwrócić uwagi również na wyzwania, które stoją przed regionem. Jako pierwsze można wymienić budowę regionalnego portu lotniczego, które z perspektywy dalszego rozwoju województwa jest niezbędnym elementem do podtrzymywania konkurencyjności regionu. Kolejne wyzwanie to ciągły rozwój ośrodka akademickiego. Doskonała baza naukowo-badawcza to niezwykle ważne ogniwo w procesach innowacyjności, gospodarki i kształcenia odpowiednich kadr pracowników. Te wszystkie elementy się łączą, a ich prawidłowe i dynamiczne współdziałanie jest gwarancją sukcesu. Istotnym wyzwaniem jest również utrzymanie i ciągłe zwiększanie znanych i utrwalonych marek regionu jak choćby Targi Kielce, to ogromnie ważny i ambitny cel wymagający równie duże zaangażowania. 5

4 Jacek Kowalczyk Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świetokrzyskiego. Województwo Świętokrzyskie ma 10 lat. W związku z tym moja refleksja. Pomimo, że kontynuuje tradycje województwa kieleckiego, jest to jednak całkiem inna rzeczywistość prawna, finansowa i organizacyjna. Bo przecież w skład naszego województwa od 1999 roku wchodzą zasobne kulturowo ziemie, które przed 1975 rokiem nasze były: sandomierska, staszowska, opatowska, a które pomiędzy rokiem 1975 a 1998 przestały nimi być mimo tego, że kulturowo zawsze były z regionem świętokrzyskim związane. Bo przecież wielowiekowej tradycji nie da się tak do końca, administracyjnymi decyzjami wykorzenić. Myślę, że region dzięki przyłączeniu odzyskanych ziem bardzo zyskał. Stała się bardziej wyrazista tożsamość kulturowa. Ziemia sandomierska, opatowska to obszary znane ze wspaniałych zabytków. W zeszłym roku obchodziliśmy 800 lat fundacji kolegiaty w Opatowie. Sandomierz ma tak dużo lat, że można by o nim wiele artykułów napisać. Dzięki przyłączeniu tych ziem, ranga województwa świętokrzyskiego znacznie się podniosła. Pierwsze lata województwa były dość trudne. Powstały powiaty, które przejęły część kompetencji wcześniejszych urzędów wojewódzkich i rejonowych, w tym nadzoru prac części muzeów. W kłopotliwym położeniu znalazło się m.in. muzeum w Sandomierzu, stąd mój wniosek, że tej rangi instytucja winna mieć inny organ prowadzący. W nowej sytuacji znalazły się też muzea: w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Przypkowskich w Jędrzejowie i rozpoczęła się walka o fundusze na ich dalsze prowadzenie. Bo trudno takie placówki bardzo ważne dla regionu rozwijać bez funduszy, a z tym oczywiście organ prowadzący na początku miał problemy. Z takimi trudnościami musieliśmy się zmierzyć. Powstała nowa struktura administracyjna, czyli samorząd województwa sejmik i urząd marszałkowski, które przejęły do nadzoru niezwykle ważne świętokrzyskie placówki. Na początku było ich sześć: 2 muzea: Narodowe, Wsi Kieleckiej w Kielcach i Tokarni, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Wojewódzki Dom Kultury i dwie nasze dumy artystyczne: Teatr im. S. Żeromskiego i Filharmonię Świętokrzyską. Pierwsze trzy, cztery lata województwa sytuacja wymienionych instytucji była bardzo trudna, wręcz przysłowiowe wiązanie końca z końcem. Przełomowym momentem w finansowaniu i także w inwestycjach na rzecz działalności merytorycznej było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Po pierwsze pomogły pieniądze unijne oraz nowoczesne myślenie projektami. W placówkach kiedyś zarządzanych centralnie przez ministerstwa i wojewodę oczekiwano dotacji, dziś ważne jest ile pieniędzy pozyskamy. Konkluzją wstąpienia do Unii była także zmiana finansowania ze strony Ministerstwa Kultury. Wprowadziło najpierw kilka programów operacyjnych (dziś jest około dwunastu) i placówki żeby powalczyć o pieniądze musiały obudowywać programy, a następnie je rozliczać. Stało się to oczywiście później przydatne przy korzystaniu z funduszy unijnych, z których skorzystała na 10.lecie województwa Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Otwarta 7 września w pierwszym dniu obchodów placówka jak mało która w Kielcach odczuwała zmiany historyczno-terytorialne. Od zawsze jak sięgnę pamięcią - brakowało jej lokum, bo przecież ten przy Alei IX Kielc można uznać za skansen, a z prawdziwego zdarzenia budynku nigdy nie było. Cieszę się, że będąc województwem mogliśmy podjąć decyzję wybudowania jej gmachu i pomóc pozyskać fundusze z Unii. Przynależąc do Krakowa czy nawet Warszawy nawet nie moglibyśmy o tym pomarzyć. Podobnie z WDK. Duży projekt unijny uważany jest za jeden z ciekawszych i najtrudniejszych realizowanych na terenie Polski, łączył nie tylko modernizację obiektu zabytkowego, ale też wprowadzenie nowych technologii do jego działalności. W ten sposób powstał w WDK nowoczesny Portal Informacji Kulturalnej z całym oprzyrządowaniem, ze studiem nagrań, studiem telewizyjnym do prowadzenia relacji on-line z wydarzeń. Tym sposobem kultura nabiera innego wyrazu. Placówkom gminnym jeszcze daleko do tych technologii, ale to tylko kwestia czasu. Ważne, że technologie już zaczęliśmy wprowadzać i to jest namacalna rzecz, którą udało się w ciągu tych paru lat dokonać. Pojawiły się też całkiem nowe inwestycje m.in. zaczątki Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Dziś tworzenie takiej nowoczesnej instytucji kultury parku tematycznego jest odważną decyzją, ale myślę, że będzie procentować w przyszłości i przyniesie ona określony skutek wizerunkowy dla regionu świętokrzyskiego. Dotąd Pacanów wywoływał wśród ludzi kpiarskie uśmiechy, że tam kozy kują i tam gdzieś na krańce świata zmierzał Koziołek Matołek. Dziś miejscowość wykorzystuje potencjał Koziołka Matołka, tak jak to robią inne miasta mniejsze lub większe w Unii Europejskiej. Bo potencjał to jest nie mały. Nie tak dawno słyszałem w mediach, że w Łodzi odbywał się międzynarodowy festiwal komiksu, a w licznych relacjach głównie mówiło się o naszym Koziołku, który tam przeżywał kolejne narodziny edytorskie. Okazuje się, że Koziołek Matołek ze swoją marką przeszedł już w XXI wiek. Jeśli się wszystko uda, to Europejskie Centrum Bajki będzie najnowocześniejszą w Europie placówką tego typu na obszarach małomiasteczkowych i wiejskich realizowaną z funduszy norweskich. Z takich funduszy zaczęto modernizację Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach miałem ostatnio możliwość być przy wkopywaniu pierwszej łopaty pod tą inwestycję. To kolejny dowód, że nawet placówki podległe powiatom z małymi budżetami mogą sobie poradzić z pisaniem bardzo trudnych aplikacji. Kolejna rzecz, to działalność organizacji pozarządowych i projektowe podejście do działań. Dzięki mniej skostniałym strukturom instytucjonalnym, mogą czasem więcej zdziałać niż typowe instytucje kulturalne, dlatego dużo może się dziać chociażby w Bazie Zbożowej, czy Dąbrowie koło Bodzentyna. Ich produkcje często offowe niezależne są łakomym kąskiem dla miłośników kultury i bardzo wiele osób odwiedzających nasz region korzysta z tych ofert. Popularnością cieszy się Kraina Legend Świętokrzyskich z Bielin. O pieniądze na takie nasze inicjatywy trudniej byłoby się ubiegać gdzieś np. w Krakowie. Bolączką naszą jest tylko to, że jako region mamy najmniej organizacji pozarządowych, a to z kolei wiąże się z czasem symbolicznymi pieniędzmi na zlecenie zadań. Moim pragnieniem jest powstawanie coraz większej ilości takich organizacji, szczególnie na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych, by wspierały lokalną kulturę. Chciałbym, by lokalne grupy działania wspierały artystów w ten sposób, by twórczość oprócz satysfakcji jak to jest dzisiaj przynosiła twórcom także korzyści finansowe. Zmieniły się też nasze placówki artystyczne. Teatr im. S. Żeromskiego ma jedną z najlepszych frekwencji w Polsce i największe polskie dzienniki zamieszczają recenzje ze sztuk chwaląc pomysłowość i scenariusze naszych ludzi teatru. Już dziś nie jest anonimowy jest jednoznacznie identyfikowany z regionem. Duży plus stawiam też dla Teatru Kubuś, znakomicie realizującego swoją misję teatru przyjaznego dzieciom. Chodzę tam ze swoją córką i mam okazję oglądać zmiany, jakie się w nim dokonują. Z kolei Filharmonia Świętokrzyska zaczyna nową erę swojej działalności. Za trzy lata, jeśli się uda a jestem tu optymistą wybudowana zostanie jej nowa siedziba. Nie będą tam organizowane tylko koncerty w piątek i środę, ale też warsztaty i inne inicjatywy kulturalne nie tylko związane z działalnością muzyczną. Ktoś może powiedzieć po co nam taka filharmonia, skoro frekwencją nie jest po 500 osób na każdym koncercie. Tak, rzeczywiście to racja, ale każde rozwijające się miasto, a na pewno miasto o statusie wojewódzkim w zjednoczonej Europie instytucję pod nazwą filharmonii powinno mieć. I Kielce na taką instytucję z prawdziwego zdarzenia zasługują. 6

5 Lech Janiszewski Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Po 10 latach istnienia województwa świętokrzyskiego, jako niezależnej jednostki samorządowej, nasuwa mi się wiele refleksji. Na początku jest oczywiście satysfakcja, że to województwo udało się obronić, że mogło rzeczywiście zaistnieć w strukturze administracyjnej państwa. Dzięki temu jesteśmy u siebie i możemy sami swoje sprawy oceniać od początku do końca i wiele spraw najważniejszych zależy głównie od nas. Radość ta bierze się stąd, że mogło stać się wtedy inaczej i dzisiaj bylibyśmy regionem, który o swoje sprawy musiałby zabiegać w odległych ośrodkach. Wtedy lista spraw podjętych i załatwionych byłaby zdecydowanie krótsza, niż w sytuacji jaką mamy obecnie. Myślę, że minione 10 lat wykorzystaliśmy dobrze, choć uczucie niedosytu może istnieć zawsze. Żyjemy w czasach zasadniczych przemian prawnych czy organizacyjnych, także politycznych, a więc nieustabilizowanych, dlatego nie wszystko co potrzebne mogło być zrealizowane. Zresztą pewnie jeszcze długo tak będzie Tak więc w województwie mogło być zorganizowanych szereg działań służących jego rozwojowi i zrealizowano wiele ważnych przedsięwzięć także w obszarze kultury. W swej wypowiedzi chciałbym skupić się głównie na uwagach dotyczących bazy materialnej obiektów kultury. Pierwszym przykładem może być adaptacja byłego kompleksu szkolnego i stworzenie nowoczesnego obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, a przez to spełnienie marzeń wielu pokoleń bibliotekarzy kieleckich i świętokrzyskich. Biblioteka Wojewódzka - jako instytucja mentorska dla bibliotek powiatowych i centrum regionalne bibliotekarstwa w nowym lokum ma w dodatku perspektywy dalszego rozwoju. Na bardzo dobrej ścieżce jest Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, które jest sukcesywnie rozbudowywane i są opracowywane projekty jego dalszego wzbogacania i uatrakcyjniania. Już jest obiektem na skalę Polski a przecież będzie nadal rozwijane. Została też opracowana koncepcja realizacji - będącego częścią Muzeum Wsi - Mauzoleum w Michniowie, jako Muzeum Martyrologii Wsi Polskiej. Liczymy na realizację tego projektu w oparciu o środki UE. Mauzoleum bardzo wyraziście upamiętniając dramat polskiej wsi czasów wojny, będzie jednocześnie bardzo nowoczesne i myślę, że atrakcyjne w odbiorze dla młodego pokolenia. W ten sposób właściwie zrealizuje swoją rolę edukacyjną. Jesteśmy przekonani, że plany te uda się sprawnie zmaterializować i spełnimy jak najgodniej nasz obowiązek przekazania pamięci następnym pokoleniom. Kolejne ważne przedsięwzięcie, które udaje się w sposób systematyczny przygotowywać do realizacji, to plany budowy gmachu Filharmonii Świętokrzyskiej. Dobrze wykorzystane minione lata skutkują, że dziś dysponujemy lokalizacją, daleko zaawansowanym projektem technicznym i zbliżamy się do okresu realizacji stricte techniczno budowlanej. Będzie to nie tylko filharmonia, ale obiekt o formule Europejskiego Centrum Kultury, który będzie stanowił podstawę, aby stać się z biegiem lat kolejną kulturalną perłą regionu. Niestety z różnych względów nie udało się podobnie przygotować planów modernizacji budynku Teatru im. S. Żeromskiego. Na przeszkodzie stoją skomplikowane sprawy własnościowe obiektu. Innym sukcesem minionego dziesięciolecia było doprowadzenie do końca sprawy wykupu w Muzeum Narodowym unikalnej kolekcji obrazów z rąk spadkobierców rodziny Wielopolskich. Będą już na zawsze ubogacać zbiory kieleckiego Muzeum. Zrealizowano też piękne założenie ogrodowe przy byłym Pałacu Biskupów, które powinno zachęcać kielczan do spędzania tam wolnych chwil. Warto dodać, że nasze Muzeum Narodowe posiada przygotowane plany modernizacji na kolejne lata, także jego filii przy Rynku. Miasto przygotowuje z kolei prace remontowo-budowlane w budynkach byłego kompleksu więziennego oraz zmodernizowany ma zostać Plac Najświętszej Marii Panny. To wszystko stworzy nowe, otwarte i zapraszające do odwiedzania Muzeum otoczenie, zachęci do poznawania jego bardzo wartościowych zasobów i wyeksponuje rolę Muzeum w życiu kulturalnym Kielc i regionu. Placówka obchodzi w tym roku jubileusz 100 lat istnienia i jako obecne pokolenie jesteśmy winni zapewnienie jej dalszej pomyślnej przyszłości. Kolejnym przedsięwzięciem rozpoczętym w minionym dziesięcioleciu, a które zaczyna nabierać realnych kształtów, jest Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. Myślę, że za niedługo zobaczymy gotową bryłę, a w niedalekiej przyszłości będziemy mogli przenosić się praktycznie do krainy bajek razem z naszymi pociechami. A będzie to podróż w czasie nowoczesnymi środkami przekazu za pomocą elektroniki i multimediów. Nasi najmłodsi mieszkańcy województwa, ale przecież i przybywający z dalszych stron, powinni być bardzo zadowoleni. W Wojewódzkim Domu Kultury również mają miejsce stałe zmiany. Powstawać tam zaczął regionalny Portal Informacji Kulturalnej, trwają przygotowania do przywrócenia działalności kinowej dla specjalnych pokazów dla koneserów sztuki filmowej. W planach jest też modernizacja otoczenia współpracujemy z miastem odnośnie całościowej koncepcji architektonicznej wokół WDK i pomnika Czwórki Legionowej. Chodzi o to, by WDK należycie wkomponować się w ten fragment Kielc, który się zmienił znacząco poprzez budowę stadionu, czy zaistnienie nowoczesnego kompleksu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Województwo Świętokrzyskie dysponuje długą listą wspaniałych zabytków, jak chociażby klasztor na Św. Krzyżu, starówka w Sandomierzu, zamek w Ujeździe, czy wyjątkowa trasa archeologiczna w Krzemionkach Opatowskich. Obserwujemy, że każdy z ośrodków czy właścicieli tych skarbów naszego dziedzictwa stara się o zapewnienie ich właściwej przyszłości, zarówno pod względem technicznym, jak i ubogacania ich funkcji. Wielu z nich ubiegać się będzie o fundusze unijne i także w tym zakresie rysuje się dla naszego województwa interesująca perspektywa. Rezerwaty w Krzemionkach, w Kielcach i okolicach Chęcin łączy inicjatywa parku archeologiczno - geologicznego. To przedsięwzięcie znajduje się wśród wyróżnionych na krajowej liście indykatywnej i może liczyć na finansowanie z centralnych środków unijnych. Warto też wspomnieć o przedsięwzięciach na mniejszą skalę. Chodzi tu o wzbogacanie szlaków turystycznych, czy o uzupełnienie funkcji zabytkowych miast jak Szydłów czy Chęciny tak, żeby stanowiły jeszcze większą atrakcję dla odwiedzających. W środowiskach mniejszych miast oraz wsi wspierana jest działalność lokalnych świetlic, kół gospodyń wiejskich, czy zespołów kultywujących tradycje. Województwo włącza się w ogólnopolską sieć dziedzictwa kulinarnego i liczymy, że udział ten zaowocuje nowymi i ciekawymi formami promocji regionu. Jak wynika z powyższej listy minione dziesięciolecie można uznać za dobrze wykorzystane dla spraw rozwoju kultury Województwa Świętokrzyskiego. Będziemy czynić wszystko, aby zaczynające się kolejne 10 lat było co najmniej równie udane. Oprac. A. Lech 7

6 Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty Bardzo dobrze, że mamy województwo. Na pewno w żadnym innym, do którego Kieleckie byłoby dołączone nie moglibyśmy w pełni się rozwijać, planować i później tych planów realizować. Ja też nie byłabym w tym momencie tutaj gdzie jestem czyli na stanowisku Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Minione dziesięciolecie oceniam bardzo pozytywnie. Zmienił się wizerunek świętokrzyskiej oświaty. Dotyczy to szczególnie placówek oświatowych i wychowawczych, które znajdują się poza Kielcami, czyli centrum w gminach i powiatach. Tam powstała prężna sieć szkół, szczególnie gimnazjalnych. W całym województwie mamy szerokie spektrum zawodów, kierunków kształcenia, tak że młodzież zamieszkująca tereny może w pełni rozwijać swoje umiejętności, zainteresowania i zdolności i nie musi wyjeżdżać gdzieś dalej. Praktycznie każdy powiat postawił sobie za punkt honoru, by na swoim terenie tak rozwinąć bazę edukacyjną, żeby młodzież powiatowa zostawała na miejscu. Dla mnie dodatkowo ma to też duży aspekt wychowawczy, bo mówiąc o małych ojczyznach mamy na uwadze gminę, powiat, województwo, a nawet Polskę, a nie Irlandię czy też inne kraje Unii Europejskiej. Tam turystycznie możemy wyjeżdżać, ale żyć, mieszkać i pracować tylko u siebie. W związku z jubileuszem województwa, świętokrzyskiej oświacie życzyłabym, aby dość szeroko zakrojone reformy Ministerstwa Edukacji, dotyczące nie tylko organizacji, ale programów nauczania, udało się wdrożyć. Przygotowywany jest chociażby program zmian obniżenia wieku szkolnego, który obecnie wywołuje w społeczeństwie duże emocje, w tym też obawy nie do końca słuszne. A przecież przepis ten ma wejść obligatoryjnie za trzy lata, a przez najbliższe dwa to rodzic sam ma podjąć decyzję, czy jego dziecko jest już na tyle dojrzałe społecznie i emocjonalnie, by mogło podjąć naukę w klasie pierwszej będąc sześciolatkiem. Ludzie niestety chcieliby zmiany natychmiastowe, a to jest oczywiście niemożliwe. Dlatego życzyłabym tego, by w atmosferze spokoju, obopólnego zrozumienia i dialogu te zmiany mogły być wprowadzane. W tej chwili Ministerstwo przekazało kuratorium, a my już dostarczamy do wszystkich szkół bardzo dobrze przygotowane materiały dotyczące nowej podstawy programowej. Są to dwie książeczki: Jak organizować edukację w szkole podstawowej oraz druga Jak organizować edukację w gimnazjum i liceum. Chcemy dotrzeć z tym do każdego dyrektora szkoły, przez niego do nauczycieli, a przez nauczycieli do rodziców, bo tylko w ten sposób ta informacja będzie najpełniejsza. Wierzę, że się to uda i za kolejny rok, kolejne lata ta reforma bez problemu będzie mogła funkcjonować. Forum oprac. A. Lech Kielce stolicą, czyli jak z naszym województwem bywało... Opowiadamy się stanowczo za pozostawieniem województwa w nowym podziale administracyjnym kraju z miastem Kielce jako stolicą, Reprezentowana przez nas społeczność kulturowo, historycznie i gospodarczo różni się od regionu krakowskiego, Utrzymanie województwa z siedzibą w Kielcach to nie tylko pragnienie ludzi tutaj mieszkających, to także obiektywna i społeczna konieczność, Wyrażamy zdecydowany protest przeciwko likwidacji województwa kieleckiego. To zaledwie kilka fragmentów z setek petycji, rezolucji, oświadczeń czy uchwał, w których samorządy, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i zwykli obywatele wyrażali z początku swój niepokój, a potem protest i oburzenie przeciwko rządowym planom reformy administracyjnej. A informacje napływające 10 lat temu z Warszawy były coraz bardziej zatrważające. Wszystko zdawało się wskazywać na to, że dni województwa ze stolicą w Kielcach są policzone. Trochę historii. Kielce stolicą województwa było już w 1816 roku, a decyzję taką podjął namiestnik Królestwa Polskiego. Po kolejnych zmianach administracyjnych i utworzeniu guberni, Kielce przestały być stolicą z końcem 1844 roku. Były to jednak czasy zaborów. Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości przygotowano program organizacji władz administracyjnych, a jego zasadniczym jego celem było ścisłe powiązanie władz państwowych i samorządowych. Na mocy ustawy sejmowej z dnia 2 sierpnia 1919r. dokonano podziału terytorium b. Królestwa Kongresowego i utworzono 5 pierwszych województw. Wśród nich znalazło się oczywiście kieleckie (oprócz: białostockiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego). Niebawem powstały kolejne. W skład nowego województwa ze stolicą w Kielcach weszło 16 powiatów z byłej guberni radomskiej, kieleckiej i piotrkowskiej. W 1927 r. liczba powiatów wzrosła w związku z podziałem pow. będzińskiego i utworzeniem z północnej części jego terytorium nowego powiatu zawierciańskiego. W 1934 r. nastąpiła dalsza zmiana podziału administracyjnego. Zostały utworzone trzy powiaty miejskie: Częstochowa, Radom, Sosnowiec. Ostatnia zmiana, pociągająca za sobą również zmianę granic województwa, nastąpiła w kwietniu 1939r. Na mocy ustawy wyłączony został z województwa kieleckiego w całości pow. opoczyński i znaczną część pow. koneckiego. Urząd wojewódzki rozpoczął pracę w lutym 1920 roku, a historycznym pierwszym wojewodą kieleckim został mianowany Stanisław Pękosławski. Wcześniej jednak przez pewien czas toczyła się w kręgach władzy dyskusja o celowości umieszczania siedziby wojewody w Kielcach. O przywilej ten ubiegał się również Radom, a argumentami za kandydaturą tego miasta były trudności lokalowe Kielc wynikające z zajmowania gmachu b. Pałacu Biskupiego, przeznaczonego na siedzibę Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego, przez Dowództwo Okręgu Generalnego oraz starostwo powiatowe. Kielczanie okazali się solidarni w swych staraniach, podkreślając centralne położenie Kielc na mapie województwa. Nie bez znaczenia okazał się zapewne także sentyment marszałka Piłsudskiego do legionowego miasta 8

7 Już po roku od utworzenia województwa kieleckiego, prasę lokalną obiegła sensacyjna wiadomość o planach jego likwidacji. Powołując się na rzekome rewelacje dziennikarzy stołecznych, Gazeta Kielecka w listopadzie 1920r. poinformowała, że podobno na ostatnim posiedzeniu sejmowej komisji administracyjnej, na wniosek ministerium spraw wewnętrznych, uchwalono skasować województwo kieleckie. Zalecono co prawda traktowanie tej wiadomości z dużą dozą ostrożności, obiecując jednocześnie rychłe wyjaśnienie całej sprawy. Do tematu, jak się okazało nie sprawdzonej pogłoski, nie wracano. W lipcu 1921r. klub poselski PSL Piast zgłosił projekt nowego podziału administracyjnego kraju, który miał przełamać podziały rozbiorowe i nawiązywał do historycznego nazewnictwa dawnych ziem. W miejsce województwa kieleckiego proponowano utworzenie województwa sandomierskiego, którego siedziba miałaby znaleźć się w Radomiu (nota bene Radom i Częstochowa od początku pretendowały do roli ośrodków o charakterze ponadregionalnym decyzja o uczynieniu Kielc stolicą województwa wywołała prawdziwe rozgoryczenie wśród samorządów i mieszkańców tych miast). Propozycja Piasta nie doczekała się realizacji. Pięć lat później okazało się, że byt województwa kieleckiego nie jest tak całkiem pewny. W styczniu 1926r. prasa informowała o kolejnych projektach zmian podziału administracyjnego kraju. Planowano, by powiaty: będziński, olkuski i miechowski przyłączyć do województwa krakowskiego, zaś powiat częstochowski do łódzkiego. Rozpętała się prawdziwa kampania prasowa w obronie województwa. Na różne sposoby uzasadniano bezduszność tych zamierzeń, podkreślając racjonalność i opłacalność funkcjonowania administracji województwa kieleckiego, krytykując szał robienia oszczędności. Gazeta Kielecka ośmieszała pomysł że województw nie powinno być więcej niż jak pisze prasa stołeczna. Ściśle się wyrażając napisano, że nie powinno być więcej, niż jest dowództw korpusów w armii. Wprost nie do wiary! Rozumuje się, jakby Urząd Wojewódzki był skrzynką do listów. Na szczęście dla Kielc i województwa plany te i w tym przypadku pozostały jedynie planami. W 1931r. zdecydowano o przygotowaniu kolejnego projektu wykreślenia z mapy administracyjnej kraju pięciu województw, w tym także i kieleckiego. Przemawiały za tym względy natury oszczędnościowej, jak to uzasadniał wiceminister spraw wewnętrznych Maurycy Jaroszyński. Sprawa stała się poważną w chwili odbycia sejmowej debaty na jej temat. Obrony województwa podjęła się kielecka delegacja, która udała się do Warszawy. Poza dyskusją czysto merytoryczną, wykorzystano też zapewne swe prywatne znajomości w kręgach władzy przypuszczalnie Edmunda Massalskiego ze swym dawnym kolegą z gimnazjum oraz studiów, ministrem spraw wewnętrznych Felicjanem Sławoj-Składkowskim. Szczęśliwie i tym razem nasze województwo pozostało województwem... do parlamentarzystów ziemi kieleckiej, prezydent Kielc Stefan Artwiński skrytykował zamiary likwidacji województwa. Kampanię na rzecz utrzymania województwa podjęły dwa komitety: Międzyorganizacyjny Komitet Obywatelski i następnie Tymczasowy Komitet Organizacyjny Obrony Województwa Kieleckiego przed Likwidacją, którego przewodniczącym został Stefan Artwiński. Komitet działał niestrudzenie i, co najważniejsze, skutecznie. Przy współpracy parlamentarzystów oraz poparciu marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego cała sprawa zakończyła się również szczęśliwie, została jedynie nieco uszczuplona powierzchnia województwa. Batalia sprzed dekady. Po wojnie naszego kraju nie ominęło kilka reform administracyjnych w latach 40., 50., 70. Województwo kieleckie jednak zawsze pozostawało na mapie. Zagrożenie przyszło 10 lat temu. Ówczesny rząd forsował koncepcję powstania 12 silnych województw w miejsce dotychczasowych 49. Zamierzeniem reformy było utworzenie trójstopniowego podziału kraju na województwa, powiaty i gminy. Niestety, w planach tych województwo kieleckie miało wejść w skład małopolskiego. Stolicą byłby oczywiście Kraków, zaś Kielce zdegradowano by do rangi miasta powiatowego. Taki stan rzeczy był, rzecz jasna, nie do pomyślenia! Rozpoczęła się prawdziwa społeczna batalia o zachowanie województwa kieleckiego. Przygotowywana reforma administracyjna budziła wiele sporów dotyczących nie tylko liczby nowych województw (kieleckie nie było przecież jedynym zagrożonym likwidacją), ale również samej zasadności tworzenia powiatów, nie mówiąc już o podziale kompetencji między poszczególnymi jednostkami samorządu. W 1998 roku batalia w obronie województwa kieleckiego rozpoczęła się na dobre. Powstał Ruch na Rzecz Obrony Województwa Staropolskiego, który skupiał różne środowiska i opcje polityczne. Tysiące ludzi manifestowało zarówno w Kielcach, jak i w Warszawie. Walka była skuteczna. Dziesięć lat temu, 18 lipca 1998 r. Sejm RP uchwalił ostatecznie ustawę o nowym podziale administracyjnym kraju po zawetowaniu przez Prezydenta RP poprzedniej ustawy, która po senackiej poprawce tworzyła 15 województw. Brakowało głosów do odrzucenia prezydenckiego weta, toteż po parlamentarnym kompromisie uzgodniono liczbę 16 województw, z dopisanym do listy świętokrzyskim. Nowy, trójstopniowy podział administracyjny zaczął obowiązywać od 1 stycznia 1999 roku. Jacek Korczyński Biuro prasowe Wojewody Świętokrzyskiego Ostatni przedwojenny zamach na województwo kieleckie miał miejsce na przełomie roku 1936 i Doniesienia prasowe na temat prac rządu nad nowym podziałem administracyjnym kraju wywołało zaniepokojenie kieleckiej Rady Miejskiej. Podczas obrad 19 grudnia 1936r. przyjęto uchwałę: Rada Miejska poleca Zarządowi Miasta zbadać u czynników miarodajnych, czy obiegające pogłoski, jako też wiadomości prasowe co do skasowania województwa kieleckiego odpowiadają prawdzie. W piśmie skierowanym 9

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Nr 1 /2013 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Kampania szyta na miarę Zamiast

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964 WYDANIE SPECJALNE Numer 5/18/2013 ISSN 2081-5964 Szanowni Państwo, P rzekazując Państwu specjalne wydanie Kwartalnika Urzędu Patentowego RP z okazji 95-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Ogólnopolska Sieć Gazet Bezpłatnych Nowy Sącz Krynica Muszyna Stary Sącz Grybów Piwniczna NR 214 ROK

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA" W 2012 R. KOLBUSZOWSKI. Nr 234 marzec 2013r.

MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA W 2012 R. KOLBUSZOWSKI. Nr 234 marzec 2013r. MIESIĘCZNIK POWIATOWY NOMINOWANY DO TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY KOLBUSZOWA" W 2012 R. UKAZUJE SIĘ BEZ PRZERWY OD 22MRZEŚNIA 1991IR. ISSN 1232-7646 "...wolna jest prasa niezbędnym i najskuteczniejszym

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem programy operacyjne UE, rozwój regionalny, samorządność, gospodarka rok X, nr 85/3 15 czerwca - 15 lipca 2010r. Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem OD REDAKCJI Wojna płci? W czasie kampanii prezydenckiej

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4

kurier galicyjski Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 Szlakiem Żelaznej Brygady s. 28 Polak, Japończyk dwa bratanki s. 18 Droga do Europy wiedzie przez Karpaty s. 4 www.kuriergalicyjski.com Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski 17 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla rozwoju nauki

Dobry klimat dla rozwoju nauki KWARTALNIK 08/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Dobry klimat dla rozwoju nauki PROF. DR HAB. RYSZARD DOMAŃSKI Rektor czasu przełomu PROF. DR HAB. BOHDAN GRUCHMAN WSTĘP 3 Szanowne Czytelniczki,

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1 Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5 regionplus24.pl 1 redaktor naczelny Środowisko moją pasją...4 Piotr Szabelski Warto wspierać kulturę...6

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor

GŁOS BIZNESU GB. JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #4 (24) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW JUBILEUSZ DEKOROWANIA Roland Auer, Schattdecor Kluczowym hasłem, które wyznacza

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo