Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa"

Transkrypt

1 Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy drogowe na nowoczesne i energooszczędne oprawy typu LED. Do końca lipca br. wymienione zostanie 579 opraw lamp oświetlenia ulicznego (prawie 294 z nich to oprawy rtęciowe) na LED-owe. Ponadto dobudowywane są nowe punkty oświetleniowe 1 w Noskowie, 2 w Starym Krakowie i 3 w Brześciu. Wymiana opraw to zmniejszenie wykorzystywanej mocy o prawie 65%, a co za tym idzie realne oszczędności finansowe dla gminy w przyszłości. Montaż nowych opraw typu LED Oświetlenie LED-owe Oświetlenie tradycyjne Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Dobra, słoneczna pogoda sprzyja żniwiarzom Dzięki utrzymującej się, słonecznej pogodzie rolnicy z terenu naszej gminy rozpoczęli tegoroczne żniwa. O najbardziej nurtujących problemach skupie i cenach zbóż, dopłatach i sprzedaży ziemi rolnej dyskutowali z przedstawicielami władz, ARMiR, ANR, PZZ Stoisław w dniu 10 lipca br. podczas Forum Rolniczego Powiatu Sławieńskiego. Przypominamy, że od 1 do 31 sierpnia 2014 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypełniony wniosek wraz z fakturami VAT, potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2014 r. należy złożyć w pok. 8 Urzędu Gminy.

2 2 INWESTYCJE INWESTYCJE 3 Roboty na drogach W Warszkowie przebudowano 75 mb drogi śródpolnej, która zapadła się z powodu braku właściwego odprowadzenia wód. Odtworzono istniejące i wykonano nowe odcinki rowów odwadniających, a nawierzchnię drogi wyniesiono ponad istniejący teren. Przebudowa drogi gminnej w Sławsku Remont części budynku świetlicy we Wrześnicy Prezent na wakacje boisko wielofunkcyjne w Warszkowie 27 czerwca 2014 r. podczas uroczystości poprzedzających zakończenie roku szkolnego oficjalnie otwarto boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Warszkowie. Droga w Warszkowie przed niwelacją Ściana oporowa przy przedszkolu w Sławsku Pod koniec czerwca br. rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sławsko. Wykonawcą robót została firma Strabag Sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę ponad 792 tys. zł. Zakres prac obejmuje m.in.: budowę kanalizacji deszczowej i sieci sanitarnej, drenażowej i wodociągowej oraz położenie nowej nawierzchni Przebudowa drogi gminnej w Sławsku wraz z oznakowaniem, wykonanie zatoki autobusowej i postojowej, zjazdów, chodnika, przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej i sieci telekomunikacyjnej oraz humusowanie skarp i renowację poboczy. Remont przedszkola w Sławsku Na chwilę obecną wykonano znaczną część robót sanitarnych i ustawiono większość krawężników. Trwają prace przy ścianie oporowej, która zabezpieczy skarpę przy budynku przedszkola. Izolacja fundamentów budynku Sprzęt i wyposażenie boiska umożliwiają uprawianie wielu dyscyplin sportu W uroczystości udział wzięli samorządowcy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 x 24 m pokryte jest nawierzchnią z trawy syntetycznej. Na płycie wyznaczono boisko do piłki ręcznej i nożnej, 2 boiska do koszykówki, kort do tenisa ziemnego i boisko do siatkówki. Teren ogrodzono, zamontowano piłkochwyty i niezbędny sprzęt sportowy. Wybudowano też chodniki z kostki betonowej, a pozostałe miejsca uzupełniono nawierzchnią z trawy naturalnej. Wykonawcą prac o wartości blisko 300 tys. zł była spółka Elsik z Lnisk. Boisko powstało w ramach projektu pn. Budowa i wyposażenie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Warszkowo i Warszkówko w Gminie Sławno, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W kolejnym etapie jego Symboliczne otwarcie boiska Boisko wielofunkcyjne w Warszkowie realizacji powstaną siłownie na wolnym powietrzu w Warszkowie i Warszkówku. Budowa hydroforni w Gwiazdowie Droga w Warszkowie po przebudowie W Rzyszczewie, wzdłuż drogi prowadzącej do mieszkań socjalnych odtworzono m i wykonano 980 m rowów odwadniających, a po obu stronach drogi ścięto pobocza. Droga w Rzyszczewie W Łętowie ułożono nową nawierzchnię z płyt jumbo na odcinku o długości 28 m. Szerokość wykonanej jezdni to 3,75 m. Wyremontowany odcinek łączy asfaltową drogę powiatową z drogą wewnętrzną o nawierzchni brukowej. Wyremontowany odcinek drogi w Łętowie Wraz z początkiem tegorocznych wakacji rozpoczął się II etap remontu budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby funkcjonowania Filii Przedszkola Gminnego w Sławsku. Trwa przebudowa świetlicy wiejskiej w Kwasowie, której wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe Kębud z Kępic. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na funkcjonowanie teatrzyku kukiełkowego Pingwinki w miejscowości Kwasowo w Gminie Sławno współfinansowanego ze środków PROW Wykonano część prac rozbiórkowych, zerwano glazurę, położono sieć wodno-kanalizacyjną. Dzięki likwidacji słupów wnętrze zyska zupełnie nowy wygląd. Wykonana zostanie też kompleksowa termomodernizacja całego budynku posadzek, ścian i dachu. Wymienione zostaną Modernizację i dostosowanie wnętrza do potrzeb najmłodszych mieszkańców naszej gminy wykonano już w ubiegłym roku. Po wymianie elementów konstrukcji nośnej Remont siedziby Filii Przedszkola Gminnego w Sławsku dachu i położeniu folii trwają prace przy układaniu dachówki ceramicznej karpiówki. Ceglana elewacja budynku będzie odrestaurowana, a okna na poddaszu wymienione. Przebudowa świetlicy w Kwasowie też drzwi i okna. Powstanie nowa sieć elektryczna oraz system centralnego ogrzewania. Prace wykonane będą także na zewnątrz budynku powstanie odwodnienie i nowe chodniki. W ramach projektu zakupione zostanie Zgodnie z pierwotnymi założeniami zachowany zostanie historyczny wygląd budynku, jego dachu i elewacji. Remont świetlicy w Kwasowie wyposażenie na potrzeby Pingwinków w tym: mini scena, mikrofony bezprzewodowe oraz reflektory. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola W budynku świetlicy wiejskiej we Wrześnicy przedsiębiorstwo Kębud z Kępic wykonuje termomodernizację i remont, których koszt to prawie 306 tys. zł. Trwają prace przy remoncie i budowie toalet oraz zaplecza socjalnego w Szkole Podstawowej w Bobrowicach, realizowane przez Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielobranżową Feniks. Jedno z pomieszczeń w budynku klas starszych zaadaptowano na sanitariaty, a istniejące toalety są przebudowywane, wyposażane w nowe instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, wentylacyjne i elektryczne. Na przedszkolaków i najmłodszych uczniów po wakacjach będzie czekała kolejna niespodzianka. Trwa Trwają prace przy izolacji fundamentów i ocieplaniu ścian budynku, na których pojawi się nowa elewacja. Kładzione są instalacje i remontowane pomieszczenia punktu przedszkolnego. Wymienione i docieplone zostanie pokrycie dachu, powstanie chodnik. W części mieszkalnej remont obejmie klatkę schodową, kominy, posadzki oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Położona będzie nowa sieć centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. Docieplone zostaną ściany zewnętrzne oraz poddasze. Dach pokryty zostanie blachą trapezową, a ściany nową elewacją. właśnie przetarg na budowę placów zabaw na terenie naszej gminy. W Bobrowicach powstanie plac zabaw z huśtawkami, karuzelą, zjeżdżalnią i sprężynowcami dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu pn. Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach zakupione zostanie także niezbędne wyposażenie, dostosowane do potrzeb, możliwości i poziomu maluchów. Przedszkole wzbogaci się o nowe zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne i sprzęt multimedialny. Do końca września br. w Gwiazdowie w miejscu istniejącej hydroforni powstanie nowa. Prace budowlane w Bobrowicach Nowe instalacje w pomieszczeniach SP Bobrowice Trwa budowa hydroforni w Gwiazdowie Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp z o. o. z Koszalina. Część technologiczna robót obejmuje wykonanie nowej studni odwiertu do głębokości 67 m, rekonstrukcję istniejącego ujęcia wody oraz wykonanie kanalizacji zewnętrznej na wody popłuczne. Stacja uzdatniania wody otrzyma nowe wyposażenie, w skład którego wejdą: zbiornik napowietrzający, po trzy hydrofory i zbiorniki filtracyjne, rurociągi technologiczne i armatura. Zadanie objęte jest wsparciem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Adaptacja pomieszczeń

3 4 INWESTYCJE / FUNDUSZE FUNDUSZE 5 Plac magazynowy w Brześciu Kanalizacja we Wrześnicy Łętowo nowe możliwości dla turystów Kolejne dotacje Działaj Lokalnie Wypożyczalnia sprzętu pływającego na Jeziorze Łętowskim W połowie maja 2014 r. zakończono prace związane z uporządkowaniem placu składowego w centrum miejscowości Brzeście, który od lat służy do magazynowania m.in. kruszyw przeznaczonych do naprawy dróg. W czerwcu br. Wójt Gminy Sławno podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków. Gmina otrzyma ponad 971 tys. zł, czyli nawet do 90% wartości budowy oczyszczalni. Pozostały koszt pokryją mieszkańcy biorący udział w przedsięwzięciu. Waga na placu w Brześciu Plac został ogrodzony siatką i ocynkowanymi panelami ogrodzeniowymi. Zamontowano też dwie bramy. Ponadto wybudowano pomieszczenie do obsługi wagi towarowej, zlokalizowanej na placu. Prace wykonali pracownicy Urzędu Gminy Sławno. Nowy wóz bojowy dla OSP Bobrowice Reprezentanci OSP Bobrowice - Władysław Więcek i Tadeusz Gracz podpisują umowę z Jarosławem Rzepą, wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego. Niebawem Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowicach zostanie wyposażona w nowy samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pakietem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dzięki wsparciu z PO Ryby Złożony prze nią wniosek na kwotę zł znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej. Z pewnością zwiększy się poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej gminy, a nowoczesny, dobrze wyposażony samochód pożarniczy, dysponujący wydajną pompą, zbiornikiem na wodę oraz specjalistycznym sprzętem zwiększy skuteczność działań OSP. Oczyszczalnie przydomowe W ramach inwestycji powstanie 46 oczyszczalni obsługujących 59 gospodarstw domowych w 16 miejscowościach. Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie projektów, natomiast budowa oczyszczalni rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na wrzesień 2015 r. Podczas robót wykop zabezpieczano ściankami Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej we Wrześnicy zbliżają się do centrum wsi. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał Gminie Sławno dotację w wysokości prawie 63 tys. zł na usunięcie i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest. Wykonano już przejście pod torami kolejowymi, a z trudniejszych odcinków pozostało wykonanie dwóch przejść pod nitkami Usuniemy azbest Pozytywnie rozpatrzono złożone w marcu wnioski 35 mieszkańców naszej gminy. Ponadto azbest usunięty zostanie z 6 budynków gminnych. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów demontażu, transportu, utylizacji wyrobów zawierających azbest lub odbioru zdemontowanych wyrobów (zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem). Z kolei zakup i montaż nowego pokrycia dachowego leży w gestii posiadacza nieruchomości. Obecnie trwa procedura przetargowa, zmierzająca do wyłonienia firmy, która usunie i zutylizuje niebezpieczne materiały. Prace winny zakończyć się do listopada br., a osoby zainteresowane będą informowane indywidualnie o dalszych etapach realizacji zadania. Prace w okolicach kościoła we Wrześnicy gazociągu oraz pod drogą scowości Tychowo, który krajową nr 6. uzyskał dofinansowanie Przypominamy, że realizowana z Unii Europejskiej w zakresie inwestycja to II etap zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach gospodarki wodno- ściekowej. Projekt zakłada budowę łącznie ok. 26 km sieci kanalizacji sanitarnej Wrześnica, Warszkowo, wraz z przyłączami i ok. Warszkówko, Tychowo 5 km sieci wodociągowej. oraz wodociągu w miej- Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Sławsko Na początku przyszłego roku także Ochotnicza Straż Pożarna w Sławsku wzbogaci się o nowy samochód ratowniczogaśniczy wraz z agregatem prądotwórczym i przyczepką. Gmina Sławno pozyskała pół miliona złotych na jego zakup w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Średni, uterenowiony wóz dzięki swojej funkcjonalności (napęd na 4 koła) będzie mógł zabezpieczyć akcje w trudnym terenie, a dodatkowe wyposażenie i wysokoprężna autopompa pozwoli w pełni realizować zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP Sławsko otrzyma wóz podobny do samochodu będącego w dyspozycji OSP Malechowo Powstają nowe chodniki przy wsparciu Gminy Niezwykle ważne dla mieszkańców naszej gminy są drogi i chodniki, w szczególności ich jakość. Wiele jest miejscowości, w których brak jest ciągów pieszych, a przy drogach o dużym natężeniu ruchu stanowi to realne zagrożenie dla mieszkańców. W związku z tym na mocy uchwał Rady Gminy Sławno i stosownych porozumień partycypujemy w kosztach remontów i budowy chodników oraz zatok autobusowych przy drogach powiatowych i miejskich. W trakcie remontu jest 112,5 m odcinek chodnika przy drodze powiatowej w Starym Krakowie. Wybudowano tam zatokę autobusową, której koszt w wysokości 30 tys. zł pokryje Gmina Sławno. Z kolei Urząd Miejski w Sławnie wyłonił wykonawcę przebudowy ok. 600 m chodnika w pasie drogowym ul. Gdańskiej w Sławnie od przejazdu kolejowego w kierunku zjazdu z drogi krajowej nr 6. Chodnik łączy miasto z Warszkowem i służy w szczególności mieszkańcom obu miejscowości. Płyty chodnikowe zamienione zostaną na betonową kostkę brukową, przebudowane zostaną zjazdy i uzupełnione pobocza. Samorządy ustaliły, że pokryją po 50% kosztów inwestycji. Pole namiotowe w Łętowie Dzięki rozbudowie infrastruktury nad Jeziorem Łępełnione o wypożyczalnię oraz piaszczysta plaża, uzutowskim zarówno turyści jak sprzętu pływającego (łódki, kajaki, rowery wodne), i mieszkańcy naszej gminy mogą aktywnie spędzać czas miejsca do biwakowania na łonie natury. Piękne krajobrazy, wspaniała przyroda, pleksowo zaspokajają po- i małą gastronomię kom- istniejąca wiata rekreacyjna, trzeby turystów. Zapraszamy nad Jezioro Łętowskie. miejsce na ognisko, plac zabaw, boisko do siatkówki Umiem pływać Gmina Sławno otrzymała dofinansowanie na organizację zajęć powszechnej nauki pływania pn. Umiem pływać. Wartość całego zadania wynosi 16 tys. zł, natomiast ze Mały mistrz dodatkowe zajęcia dla klas I Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie realizuje program Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. Mały Mistrz. Gmina Sławno znalazła się wśród 40 samorządów, które zakwalifikowały się do realizacji programu, środków Ministerstwa Sportu i Turystyki opłacona będzie połowa kosztów. Projekt zakłada organizację zajęć nauki pływania dla 60 uczniów klas 3-cich szkół podstawowych z terenu naszej gminy. dzięki czemu od września br. uczniowie klas I szkoły podstawowej w Warszkowie i we Wrześnicy będą realizować 1 dodatkową godz. zajęć ruchowych. Program, w ramach którego pokryte zostaną koszty m.in. szkoleń dla nauczycieli oraz zakupu sprzętu sportowego potrwa 3 lata. W tegorocznej edycji programu Działaj lokalnie wśród 9 przyznanych grantobiorców znalazły się aż trzy stowarzyszenia z terenu Gminy Sławno: Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa na projekt pt. Sala zabaw w świetlicy wiejskiej uczy, bawi i wychowuje otrzymało zł, Stowarzyszenie Łętowska Dolina na zadanie pt. Seniorzy i młodzież razem się uczą, bawią i odpoczywają, bo swoją salę wiejską mają otrzymało wsparcie w wysokości Nowe oblicza boisk dzięki dotacjom pozyskanym przez kluby sportowe Kluby sportowe skutecznie wnioskowały o wsparcie projektów z Programu Operacyjnego Ryby na rewitalizację boisk wiejskich poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, które pełnią funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Żukowo, Łętowo, Brzeście Mała Ojczyzna rozpoczęło realizację projektu pn. Przebudowa wiejskiego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Żukowie, dzięki któremu powstała siłownia zewnętrzna, przygotowane będzie miejsce na ognisko z zadaszoną altaną oraz przeprowadzony Boisko we Wrześnicy zostaną wyremontowane sanitariaty w sali wiejskiej. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi przeznaczonego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Projekt jest również współfinansowany przez Gminę Sławno. Grantobiorcy programu Działaj Lokalnie. Niezbędny wkład własny dla realizacji projektów zapewniła Gmina Sławno w formie dotacji. Klub Sportowy Wrzos Wrześnica ogrodził boisko wiejskie za pomocą systemu panelowego wyposażonego w bramę i furtkę. Prawie 85% kosztów inwestycji (46,5 tys. zł) pokryte zostało ze środków Unii Europejskiej. Rozpoczęła się budowa ogrodzenia panelowego na boisku w Gwiazdowie. Ludowy Zespół Sportowy Derby Gwiazdowo otrzymał wsparcie na ogrodzenie terenu rekreacyjnego zł, a Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej Na szlaku otrzymało zł na projekt pt. Supermeni na rowerach. Serdecznie gratulujemy! Boisko w Gwiazdowie i zakup wyposażenia: kosiarki samobieżnej, walca, 2 wiat dla zawodników, pawilonu socjalnego i 8 ławek dla kibiców. Dotacja z UE w wysokości ponad 41,5 tys. pokryje prawie 50% kosztów inwestycji. Przebudowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Żukowie W Żukowie zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej

4 6 SOŁECTWA KULTURA 7 Przemysław Konwerski (39 lat) Sołectwo Noskowo każdego dnia i służyć im pomocą. Do największych sukcesów zalicza budowę i ogrodzenie placu zabaw, wyprofilowanie niebezpiecznego zakrętu przy wyjeździe z Noskowa na drogę nr 6 oraz zamontowanie oświetlenia ulicznego na kolonii i budowę chodników do przystanków autobusowych. Jednak największym sukcesem jest Szczęśliwy ojciec córki i syna, interesuje się muzyką, a jego pasją są podróże w góry. Mimo krótkiego stażu jest sołtysem od 2012 r. wspólnie z włodarzami gminy i mieszkańcami wsi zdziałali sporo. Ma ogromny zapał do pracy i aktywnie angażuje się w sprawy sołectwa. Stara się być do dyspozycji mieszkańców Od 37 lat nieprzerwanie pełni funkcję sołtysa Żabna. Jest otwarty na problemy innych ludzi i chętnie służy im pomocą. Jest organizatorem życia wsi i wspólnie z mieszkańcami oraz sąsiednimi sołectwami działa na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Z zamiłowania prowadzi gospodarstwo rolne, które początkowo miało ok. 10 ha. Na dzień dzisiejszy areał go- modernizacja świetlicy wiejskiej, która stała się centrum aktywności i działań mieszkańców, a na co dzień odbywają się tu zajęcia dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi mieszkańcy wsi biorą również udział w treningach sekcji piłkarskiej. Pozyskuje fundusze na realizację różnych zadań, organizuje wycieczki, dba o wizerunek wsi i promuje sołectwo. Ryszard Sozański (65 lat) Sołectwo Żabno spodarstwa stanowi ponad 200 ha gruntów. Oprócz tego zajmuje się chowem drobiu. Angażuje się również w działalność firm i instytucji funkcjonujących m.in. na rzecz rolników. Od 1978 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielcze- Jest ojcem czwórki dzieci. Interesuje się sportem, a każdą wolną chwilę poświęca na działalność społeczną. Funkcję sołtysa pełni drugą kadencję i nie oddziela jej od pozostałej aktywności na rzecz mieszkańców, gdyż jest Radnym Rady Gminy Sławno, prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Warszko- go w Sławnie oraz Zastępcą Przewodniczącego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sławnie. W ubiegłym roku został uhonorowany medalem Zasłużony dla rolnictwa za swoją działalność zarówno w sferze szerokorozumianej gospodarki rolnej jak i społecznej. Wolny czas poświęca obowiązkom związanym z pełnionymi funkcjami jak i swoim zainteresowaniom. Wśród najpilniejszych potrzeb wsi wymienia remont drogi dojazdowej do Żabna oraz drogi wiodącej przez wieś. Lechosław Szach (56 lat) Sołectwo Warszkowo wa, wiceprezesem Akcji Katolickiej. Szczególnie ważne jest dla niego zaufanie i sympatia oraz pomoc mieszkańców wsi, gdyż dzięki temu realizowanych jest wiele inwestycji, przedsięwzięć i wydarzeń, a młodzi mieszkańcy sołectwa reprezentują wieś podczas rozgrywek sportowo-rekreacyjnych. Cieszy go fakt, że świetlica wiejska tętni życiem. Za ogromny sukces uważa powstanie zespołu Wrzosy. Za niezwykle istotne uznaje stworzenie możliwości odbywania stażów przez osoby bezrobotne, co poprawiło sytuację finansową kilku rodzin. Zaszczytem i wyróżnieniem dla Sołectwa Mariusz Krzymiński (32 lata) Sołectwo Sławsko Najmłodszy sołtys w Gminie Sławno, kawaler. Sołtysem jest pierwszą kadencję. Zaznacza, że na rzecz lokalnej społeczności nigdy nie działa sam, a jego sukcesy powstają dzięki zaangażowaniu mieszkańców, działających stowarzyszeń, szkół, wójta oraz radnych. Wspólnie organizują imprezy i wydarzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczególnie dumny jest z Dożynek Gminnych w 2013 r., które odbyły się w Sławsku, a w ich organizację zaangażowani byli Mówi o sobie kobieta spełniona żona i matka czwórki pociech. Sołtysem jest już drugą kadencję. W tym czasie w Bobrowicach przeprowadzane były spore inwestycje. Najistotniejszą dla mieszkańców była budowa sieci kanalizacyjnej. Dzieci mają też wszyscy mieszkańcy wsi, co widać było chociażby poprzez wspaniałe dekoracje przed posesjami. Z wykształcenia i zamiłowania jest kucharzem, uwielbia gotować, a największą przyjemność sprawia mu obsługa imprez rodzinnych wesel, komunii i chrzcin. Kocha przyrodę i naturę. Dotychczas hobbystycznie zajmował się rolnictwem hodowlą bydła. Jednakże ostatnio zrezygnował z pracy zawodowej i ma nadzieję, że pasja stanie się jego źródłem utrzymania. Marzeniem sołtysa jest budowa hali sportowej przy szkole, z której będzie korzystała również lokalna społeczność. Liczy na zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską, jej remont oraz modernizację istniejących i budowę nowych chodników. Bolączką wsi jest brak oświetlenia, szczególnie przy licznie powstających domach jednorodzinnych. Agata Ozdoba (46 lat) Sołectwo Bobrowice było współorganizowanie XXII Finału WOŚP, festynu Mundurowi dla Dominika, czy obchodów 20-lecia powstania Gminy Sławno. Jest dumny z wybudowanego parkingu przy kościele oraz schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, bardzo dobrze prosperującego Ogniska Przedszkolnego, zagospodarowanego terenu za świetlicą, placu zabaw i ustawienia barierek zwiększających bezpieczeństwo przy drodze krajowej nr 6. Cieszą go pochlebne opinie na temat ogólnego wizerunku Warszkowa. Skromnie twierdzi, że to mieszkańcy Warszkowa są autorami oraz realizatorami większości pomysłów, a on jedynie szuka sposobów oraz środków na ich realizację. do dyspozycji wybudowany plac zabaw. Niezwykle cieszy się z remontu i termomodernizacji remizy OSP oraz świetlicy, jednocześnie mając nadzieję, że jeszcze w tym roku w sali wiejskiej zainstalowane zostanie nowe ogrzewanie. Wyremontowana remiza i świetlica nie tylko służy mieszkańcom i strażakom ochotnikom, ale także upiększa wieś tworząc jednorodny kompleks architektoniczny. Dzięki centrum aktywności, jakim jest świetlica oraz szkoła możliwe było zorganizowanie wielu imprez i przedsięwzięć dla lokalnej społeczności. Interesuje się nowinkami kulinarnymi, lubi też polskie kino. Wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne. Matka czworga dzieci syna i trzech córek. Jest sołtysem pierwszą kadencję. Lubi pracę z ludźmi, dlatego próbuje angażować mieszkańców do Henryk Górecki (60 lat) Sołectwo Rzyszczewo W związku z rezygnacją Katarzyny Herba-Wolowskiej z funkcji sołtysa konieczne było przeprowadzenie przedterminowych wyborów. Podczas zebrania wiejskiego w dniu 17 czerwca 2014 r. Sołtysem Sołectwa Rzyszczewo wybrano Henryka Góreckiego. Sołtysowi gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń oraz wytrwałości i satysfakcji z pracy na rzecz Ojciec siedmiorga dzieci 6 synów i córka, prowadzi własną firmę świadczącą usługi leśne. Twierdzi, że praca jest jego pasją. Uwielbia przyrodę, naturę, dba o ochronę środowiska. Funkcję sołtysa sprawuje od ponad 5 lat. W tym czasie skanalizowano wieś, oczyszczono park, zarybiono staw i wykarczowano krzaki wokół niego, zmodernizowano boisko sportowe na potrzeby Klu- lokalnej społeczności. Sołtys Rzyszczewa jest ojcem dwóch synów i córki. Z samorządem gminnym związany był już we wcześniejszych latach, gdyż sprawował funkcję sołtysa w poprzednich kadencjach. Zawodowo pracuje jako kierowca-operator. Od wielu lat zaangażowany jest w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Jego pasją jest sport, w tym w szczególności piłka nożna. Jest prezesem LZS Kolorowi Rzyszczewo. Jako sołtys chce przede wszystkim służyć ludziom społeczności Rzyszczewa i Rzyszczewka. Najważniejszymi potrzebami Sołectwa, które winny być zrealizowane w najbliższym czasie są remonty i modernizacja dróg, w tym do kolonii w Rzyszczewku oraz budowa świetlicy wiejskiej. Leszek Kos (52 lata) Sołectwo Tychowo bu Sportowego Błękitni Tychowo, którego jest prezesem. Dba o systematyczną poprawę wizerunku wsi, ład i porządek. Wspólnie z najbliższą rodziną i lokalną społecznością zainicjował wykonanie rzeźby Jana Pawła II, która stanęła przy kościele. Jest organizatorem wielu akcji społecznych i integracyjnych, promujących sołectwo. Do największych osiągnięć zalicza modernizację świetlicy wiejskiej, która cieszy mieszkańców. Budynek jest dzisiaj ozdobą wsi i wraz z boiskiem do gier zespołowych, placem zabaw, wiatą integracyjną stanowi ogrodzony kompleks rekreacyjny. Liczy na budowę chodników prowadzących do osiedla bloków i poszerzenie niebezpiecznego zakrętu na drodze wojewódzkiej, wiodącej wzdłuż wsi. Agnieszka Szczepaniec (58 lat) Sołectwo Wrześnica działań na rzecz wsi. W jej ocenie wydarzeniami, które doskonale integrują społeczność lokalną są organizowane wystawy świąteczne połączone z kiermaszami rękodzieła. Podczas wydarzeń mieszkańcy Wrześnicy prezentują wykonane przez siebie ozdoby i dekoracje. Te wspaniałe, ręcznie robione dzieła można nabyć i wykorzystać we własnych mieszkaniach lub przeznaczyć na prezenty dla rodziny i znajomych. Jest dumna z tego, że Wrześnica może poszczycić się jedynym Orlikiem w gminie, który codziennie tętni życiem i korzystają z niego osoby lubiące aktywność fizyczną, rekreację i sport. Mimo, że wieś to od ponad 8 miesięcy ogromny plac budowy niezmiernie cieszy się z powstającej sieci kanalizacyjnej, o którą bardzo długo zabiegali wszyscy mieszkańcy sołectwa, a w związku ze stałą rozbudową miejscowości stała się wręcz niezbędna. Niezwykle cieszy się, że mieszkańcy biorą czynny udział w imprezach i wydarzeniach gminnych, zarówno kulturalnych jak i sportowych Bataliada, Łętowskie Wianki czy Dożynki Gminne i zajmują czołowe miejsca w rywalizacji. Interesuje się ogrodem, dobrą książka, maluje obrazy igłą oraz występuje z Zespołem Wrześniczanki. Łętowskie Wianki 2014 W tym roku po raz czwarty zorganizowano Łętowskie Wianki. Festyn pn. Noc świętojańska, czyli sobótki nad Jeziorem Łętowskim odbył się 21 czerwca 2014 r. Mimo niesprzyjającej pogody, przelotnych opadów deszczu i chłodu zabawa była niezwykle udana. W ramach Turnieju Sołectw Gminy Sławno rozegrano konkurencje sprawnościowe, rekreacyjne, artystyczne i kulinarne. W pierwszej kolejności pod ocenę jury poddano przygotowane specjały kulinarne. Najwyższe uznanie zyskała zupa-krem z soczewicy z grzankami ugotowana przez o. Rafała z Sołectwa Stary Kraków. Oceniano również sołeckie stoiska, z których najładniejsze przygotowało Warszkowo. Wiele trudności sprawił jury konkurs na najlepszą nalewkę lokalną, za którą uznano ostatecznie Dereniówkę Królewską przygotowaną przez Grzegorza Reńskiego z Żukowa. Kulminacyjnym momentem zmagań drużyn sołeckich była prezentacja świętojańskich wianków, poprzedzona warsztatami plecenia wianków, prowadzonymi przez panie z KGW w Kwasowie. Zwieńczeniem wieczoru było puszczenie na wodę wianków oraz rozstrzygnięcie Turnieju Sołectw Gminy Sławno. Tegorocznym zwycięzcą zostało sołectwo Warszkowo, wygrywając z ubiegłorocznym laureatem Łętowem i wyprzedzając sklasyfikowane na trzecim miejscu Noskowo. Sołtys i Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Łętowska Dolina nagrodziło również koszem różności p. Przepiórów, mieszkańców Łętowa, za najpiękniej przystrojoną w tym dniu posesję. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach rękodzieła. Do swoich stoisk zapraszali instruktorzy plecionkarstwa z wikliny i papierowej wikliny, haftu, ceramiki i carvingu. Na sołeckich stoiskach czekały grillowanie kiełbaski, karkówka, kaszanka, były ryby smażone i wędzone, frytki, pierogi, hot-dogi i inne smakołyki. Furorę zrobiła gotowana w wielkim garze ukraińska soljanka. Kucharze z Teatru Kulinarnego z Łodzi od wczesnych godzin rannych przygotowali specjał, który własnoręcznie serwowali wszystkim przybyłym na festyn Wójt naszej gminy wraz z Przewodniczącą Rady. Nieco orientalny, kwaskowy smak zupy wielu osobom przypadł do gustu. Na scenie zaśpiewały dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Żukowie i w Warszkowie, wystąpiły Wrześniczanki i Wrzosy. Można było posłuchać też akordeonowych wariacji w wykonaniu Władysława Bryka i piosenek śpiewanych przez okazjonalne trio, złożone z nauczycieli Gimnazjum we Wrześnicy Magdaleny Klimaszewskiej i Tomasza Goduli oraz absolwentki Darii Korowajczyk. Ukraiński klimat i słowiańskie nuty zabrzmiały dzięki fenomenalnemu koncertowi darłowskiego Zespołu Zgagafari. Z kolei muzykę z różnych zakątków świata zaprezentowały wokalistki znanego z programu X Factor Zespołu The Chance. Do późnych godzin nocnych trwała zabawa taneczna pod gwiazdami, do której przygrywał Zespół Akces z Sianowa. Puszczanie wianków w Łętowie Warsztaty rękodzieła Uczestnicy Łętowskich wianków. Występ zespołu The Chance Gotowanie Soljanki w wielkim garze Dereniówka królewska Uczestniczka wydarzeń w tradycyjnym wianku Serdecznie dziękujemy Sołtysowi, Radzie Sołeckiej i mieszkańcom Łętowa oraz członkom Stowarzyszenia Łętowska Dolina za ogromny wkład w organizację przedsięwzięcia. Dziękujemy również Sołtysom i mieszkańcom sołectw, które z wielkim zaangażowaniem wzięły udział w przedsięwzięciu i konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Liczymy również na waszą obecność w przyszłym roku. Dziękujemy także wszystkim przybyłym gościom za niezwykle miłe i spędzone w przyjaznej atmosferze popołudnie i świętojańską noc.

5 8 KULTURA / OŚWIATA OŚWIATA 9 Przegląd Zespołów Ludowych Zakończenie roku szkolnego 2013/ czerwca 2014 r. we wszystkich placówkach oświatowych naszej gminy odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2013/2014. Specjalnie przygotowane akademie, występy artystyczne, podziękowania i kwiaty to nieodłączny element wszystkich uroczystości. Pojawiły się też łzy wzruszenia podczas ostatniego spotkania z najstarszymi klasami absolwentami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Uczniowie żegnali się ze szkołą, witając tym samym wakacje, na które od dawna czekali. Niezwykle podniosłym elementem uroczystości było przyznanie Nagród Wójta Gminy Sławno dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Najlepsi absolwenci Gminy Sławno otrzymali Nagrody Wójta Gminy Sławno w wysokości 500,00 zł. Byli to: Pamela Gofryk Wśród gimnazjalistów najlepsze wyniki w nauce uzyskała Pamela Gofryk (Gimnazjum w Sławsku), czego odzwierciedleniem jest średnia ocen 5,38. Wzorowe zachowanie uczennicy oraz udział w licznych konkursach, turniejach i przeglądach, zdobywanie laurów na szczeblu gminnym, powiatowym oraz udział w etapach wojewódzkich Symboliczne czeki o wartości 300,00 zł otrzymali: i regionalnych różnego rodzaju przedsięwzięć pozwala stwierdzić, że to uczennica o wszechstronnych predyspozycjach, umiejętnościach i zainteresowaniach. Pamela zdobyła I miejsce w Gminnym oraz w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom i reprezentowała nasz powiat w finale wojewódzkim konkursu. Alan Czernicki Wśród uczniów szkół podstawowych nagrodę otrzymał Alan Czernicki (Szkoła Podstawowa w Sławsku), który uzyskał średnią ocen 5,5 oraz wzorowe zachowanie. Zdobył tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Literackiego,,Moja Polska w 2050 roku i wziął udział w finale ogólnopolskim konkursu. Wywalczył II miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom, uczestniczył w finale VI edycji konkursu,,zdążyć przed powodzią, zdobywając w rywalizacji drużynowej V miejsce w województwie. Ponadto Alan wykazał się ogromną inicjatywą w pracy na rzecz społeczności klasowej i szkolnej pełniąc funkcję przewodniczącego i wzorowo wywiązując się z powierzonych mu zadań i obowiązków. Brał udział i odnosił sukcesy w wielu konkursach wiedzy, plastycznych, literackich oraz sportowych. Zuzanna Brzóska Gimnazjum we Wrześnicy Martyna Kiedrowicz Szkoła Podstawowa w Żukowie Bożena Lehsa Szkoła Podstawowa w Warszkowie 28 czerwca 2014 r. przy świetlicy wiejskiej w Warszkowie odbył się III Przegląd Zespołów Ludowych, którego gospodarzem był Zespół Wrzosy, a współorganizatorami: Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Warszkowo, Akcja Katolicka i Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa. Wydarzenie rozpoczęto Wolne miejsca w przedszkolach W Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie, w jego Filii w Sławsku oraz w Punkcie Przedszkolnym w Boleszewie są jeszcze wolne miejsca dla dzieci. W związku z powyższym prosimy rodziców zainteresowanych umieszczeniem dziecka w placówce o wypełnienie i złożenie deklaracji dostępnej w Urzędzie Gminy Sławno oraz na stronie www. gminaslawno.pl w zakładce Oświata Przedszkola. Przypominamy, że instytucje działają w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a w związku z tym opieka przedszkolna w każdej z placówek jest całkowicie bezpłatna. 10-lecie nadania imienia i sztandaru SP Sławsko 22 maja br. po hasłem Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie obchodzono jubileusz 10-lecia nadania Szkole Podstawowej w Sławsku sztandaru i imienia Jana Kochanowskiego. Przypomniano historię szkoły, a przybyłym na uroczystość gościom wręczono okolicznościowe zbiory poetyckie zawierające wiersze uczniów oraz pamiątkowy folder z osiągnięciami i sukcesami placówki. Nie zabrakło też spektaklu poetycko-muzycznego, zawierającego znane fraszki, pieśni i treny. Uczennice z Zespołu Muzyki Dawnej Viola Arvensis odegrały utwory renesansowe, odśpiewały psalmy Mateusz Knap w roli Jana Kochanowskiego oraz po raz pierwszy zaprezentowały Hymn Szkoły. wspólnym przemarszem przez wieś rozśpiewanego korowodu uczestników. Na scenie zaprezentowały się zespoły: Lechici, Manowskie Malwy, Ostro- 25 października 2013 r. Rada Gminy Sławno podjęła uchwałę o utworzeniu samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Sławno. Jej siedzibę stanowi budynek dotychczasowej biblioteki szkolnej i Wiejskiego Centrum Informacji w Żukowie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu od dnia 1 lipca br. dyrektorem jednostki jest Lidia Wróblewska. Obecnie trwają prace organizacyjne i remontowe w budynku. Kompletowany i uzupełniany jest księgozbiór oraz niezbędne wyposażenie. Po ich zakończeniu Biblioteka wraz z Filią we Wrześnicy wianie, Pieńkowianie, Pieszczanki, Sławnianki, Wrześniczanki i Wrzosy. Wystąpiły też dzieci i młodzież w Warszkowa. Podczas towarzyszącego Uczestnicy Przeglądu w Warszkowie Mamy Bibliotekę Gminną będzie realizowała cele statutowe, wśród których jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez występom festynu można było spróbować pysznych, domowych przysmaków, ciast i dań z grilla. Były też wspólne śpiewy i konkursy, m.in.: konkurs tańca, a wieczorem odbyła się zabawa taneczna, która mimo burzy i ulewnego, przelotnego deszczu trwała do późnych godzin nocnych. Siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Sławno zapewnianie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji. Martyna Ozdoba Szkoła Podstawowa w Bobrowicach Paweł Śpiechowicz Szkoła Podstawowa we Wrześnicy Serdecznie gratulujemy i życzymy samych słonecznych dni, udanego i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń oraz powrotu do szkół we wrześniu z nowym, ogromnym zapasem pozytywnej energii, która umożliwi realizację kolejnych planów, działań i zamierzeń. Zgodnie z zapisami uchwały Nr XLII/382/2014 Rady Gminy Sławno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Sławno uczniowie mogą otrzymać stypendium Wójta Gminy Sławno. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy od września do czerwca. Stypendium mogą otrzymywać: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych; absolwenci szkół podstawowych, kontynuujący naukę w gimnazjum prowadzonym przez Gminę Sławno; uczniowie klas I-III gimnazjów prowadzonych przez gminę Sławno; absolwenci gimnazjów, którzy uczęszczali co najmniej Stypendia Wójta Gminy Sławno przez ostatni semestr do szkoły prowadzonej przez Gminę Sławno i kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej na terenie Polski. Uczniom i absolwentom może zostać przyznane: stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w nauce przysługuje zgodnie z kryteriami: stypendium naukowe I stopnia 200 zł miesięcznie laureat konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim; stypendium naukowe II stopnia 150 zł miesięcznie finalista konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim. Rodzaje konkursów, których laureaci i finaliści mają prawo ubiegać się o stypendium naukowe I i II stopnia określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów, olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125). stypendium naukowe III stopnia 100 zł miesięcznie może otrzymać uczeń lub absolwent, który na koniec roku szkolnego uzyskał wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej: 5,0 szkoła podstawowa i 4,8 gimnazjum. O uzyskaniu stypendium decyduje miejsce na gminnej liście rankingowej. stypendium artystyczne 150 zł miesięcznie przysługuje zdobywcom miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji indywidualnej konkursów artystycznych, przeglądów i festiwali na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Dodatkowym kryterium jest uzyskanie co najmniej poprawnej oceny zachowania. stypendium za wybitne osiągnięcia 150 zł miesięcznie może być przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Sławno w kraju lub poza jego granicami. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych szczeblach w kilku dziedzinach przyznane zostanie stypendium o najwyższej randze. Wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Sławno (wg wzoru do pobrania w szkole, GZO lub na mogą składać: dyrektorzy szkół albo rodzice lub prawni opiekunowie ucznia Stypendia pomostowe dla maturzystów Ruszyła XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, który wspiera tegorocznych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, osiągających dobre wyniki w nauce (min. 90 pkt. z egzaminów pisemnych na maturze) i spełniających warunki określone w regulaminie. W ramach Programu można uzyskać stypendium na I rok dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwu- w sekretariacie Gminnego Zespołu Oświaty w Sławnie, ul. M. C. Skłodowskiej 9 do dnia 10 września każdego roku. Do wniosku należy dołączyć: dokument potwierdzający uzyskanie średniej ocen oraz oceny zachowania; dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe; zaświadczenie potwierdzające podjęcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej (należy dostarczyć do 15 września). Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę, która wystawiła dany dokument. W przypadku absolwentów gimnazjum rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia do 15 września, wraz z wnioskiem, zaświadczenia o podjęciu nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej i do stopniowym. Stypendium wynosi zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. W kolejnych latach pomoc adresowana jest do studentów osiągających dobre wyniki w nauce. Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line do dnia 18 sierpnia 2014 r., do godziny 16:00. Więcej informacji na 15 lutego danego roku szkolnego zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w tej szkole. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję stypendialną z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, którzy nabędą prawo do otrzymania stypendium, zawarta zostanie stosowna umowa. Utrata prawa do otrzymania stypendium następuje w sytuacji: rezygnacji ucznia ze szkoły, której organem prowadzącym jest Gmina Sławno; rażącego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego i nieodpowiedniego lub nagannego zachowania; zamieszkania poza terytorium Polski; przerwania nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

6 10 SPRAWY SPOŁECZNE INFORMACJE 11 Festyn Charytatywny Dla Kingi i Małgosi I Sławieński Marsz dla Życia i Rodziny Droga ekspresowa S6 Licytacja podczas festynu Dla Kingi i Małgosi 10 maja 2014 r. w Żukowie odbył się Festyn Charytatywny Dla Kingi i Małgosi, podczas którego zebrano prawie zł na leczenie i rehabilitację mieszkanek naszej gminy Kingi Myziak i Małgorzaty Siudy. Można było obejrzeć spektakle przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Żukowie oraz licealistów ze Sławna. Nie zabrakło też popisów wokalnych i występów tanecznych zespołu Gracja, formacji Magnetica, młodzieży z Legend Street i zespołu Zagramy dla was. W sali nr 55 Urzędu Gminy Sławno Radca Prawny Michał Żebrowski udziela bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Sławno w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:30 (prosimy o sygnalizację dzwonkiem przy wejściu głównym od ulicy M. C. Skłodowskiej). Z kolei w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, pokój nr 63, w godzinach od do w każdą I i III środę miesiąca można skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji z radcą Wystąpili też sygnaliści ze Szkoły Podstawowej w Żukowie w towarzystwie grającego na rogu Wójta naszej gminy. Przeprowadzono również loterię fantową oraz licytację. Serdecznie dziękujemy darczyńcom i osobom zaangażowanym w organizację festynu. W pierwszych dniach lipca br. z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci Małgorzaty Siudy, która przegrała walkę o życie, mimo wsparcia oraz zaangażowania wielu osób. Rodzinie i znajomym składamy szczere wyrazy współczucia. Bezpłatne porady prawne i konsultacje psychologiczne Od 1 czerwca 2014 r. na terenie naszego powiatu Szpital Powiatowy w Sławnie sprawuje nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. W Sławnie w godz. od do 8.00 w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy dyżur pełniony jest na terenie Szpitala Powiatowego w Sławnie (parter budynku Oddziału Reumatologii), ul. I Pułku Ułanów 9, tel , lekarz , prawnym. Dyżury odbywają się w dniach: 6 i 20 sierpnia, 3 i 17 września, 1 i 15 października, 5 i 19 listopada oraz 3 i 17 grudnia 2014 r. Przypominamy również, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji psychologicznych. Spotkania z psychologiem odbywają się w siedzibie PCPR w Sławnie w godzinach od do w każdy II i IV czwartek miesiąca, zgodnie z harmonogramem: 14 i 28 sierpnia, 11 i 25 września, 9 i 23 października, 13 i 27 listopada oraz 11 i 18 grudnia 2014 r. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna pielęgniarka Dyżuruje tu również lekarz pediatra w godz. od do w dni powszednie oraz w godz. od 8.00 do i od do w dni wolne od pracy. Z kolei w Darłowie świadczenia udzielane są w punkcie medycznym przy ul. Skłodowskiej 32, tel , lekarz , pielęgniarka czerwca br. na terenie OSiR w Sławnie odbył się VI Festyn Charytatywny Mundurowi dla Dominika, dochód z którego przekazany został na rehabilitację 6-latka z Warszkowa. Od początku roku prowadzona była też zbiórka aluminiowych puszek w szkołach i przedszkolach. W organizację festynu włączyły się tradycyjnie służby mundurowe oraz po raz pierwszy przedszkola, szkoły Gminy Sławno oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa i Zespół Wrzosy. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem przekazali Dominikowi profesjonalny strój rajdowy, zorganizowali przejażdżkę na poligonie w Drawsku Pomorskim 1 czerwca 2014 r. ulicami Sławna przeszedł I Sławieński Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem Rodzina obywatelska. Rodzina, wspólnota, samorząd, zainicjowany przez Fundację Po Piąte ze Sławska. Sławieński Marsz dla Życia i Rodziny Marsze dla Życia i Rodziny zorganizowano jednocześnie w ponad 120 miastach w Polsce i były okazją do Mundurowi dla Dominika z Adamem Małyszem i udział w rajdzie RMF 4Racing. Efektem zbiórki było wyrażenia przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego. Przekazanie symbolicznego czeku Występy artystyczne Dominik i jego przyjaciele z Wiejskiego Ogniska Przedszkolnego Pajacyki w Warszkowie przekazanie rodzicom Dominika symbolicznego czeku o wartości 9 tys. zł Wszystkim darczyńcom i współorganizatorom serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie. Trwają prace zmierzające do budowy drogi ekspresowej S6. Od czerwca br. Przedsiębiorstwo Geologiczne Plany orientacyjne drogi ekspresowej S6 (prace projektowe nie zostały jeszcze zakończone, a w związku z tym przebieg trasy może ulec zmianie) Jednocześnie m.in. Stowarzyszenie Samorządowe S6 stara się, by na realizację inwestycji zagwarantowano środki finansowe w budżecie państwa. Podczas gali finałowej konkursu Laury Starosty Sławieńskiego pan Grzegorz Sendecki, właściciel rodzinnej firmy Zakładu Uboju i Przetwórstwa Mięsnego z Bobrowiczek otrzymał główną nagrodę Laur Starosty w kategorii Przedsiębiorczość. W kategorii Kultura wyróżnienie otrzymał Jan Bogusław Rapkiewicz z Kwasowa, a w kategorii Zawsze Pomocny Ludziom wyróżniono Lechosława Szacha z Warszkowa. Geoprojekt Szczecin Sp. z o. o. na terenie naszej gminy prowadzi badania terenowe na potrzeby wykonania Zgodnie z informacją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 czerwca br. podjęto działania, by jeden z odcinków drogi (Szczecin-Koszalin) dokumentacji projektowej. Prace polowe rozpoczęły się od części geotechnicznej, tj. od płytkich wierceń, a teraz wykonywane są głębsze otwory geologiczno-inżynierskie pod mosty i wiadukty. Firma Geoprojekt znalazł się w Programie budowy dróg krajowych na lata Jednakże pieniądze na jego budowę będą zagwarantowane dopiero po zaakceptowaniu Programu przez Radę Ministrów. Ministerstwo zapewnia również, że kolejne odcinki drogi S6 (Koszalin- Słupsk i Słupsk-Gdańsk) są priorytetami wśród inwestycji, jakie będą realizowane przy wsparciu środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej. Będą też brane Laury Starosty Sławieńskiego dla mieszkańców naszej gminy Szczecin zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, by roboty nie spowodowały strat na działkach, a w razie pytań należy kontaktować się pod nr tel. (91) pod uwagę przy przygotowywaniu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata Gala Konkursu Laury Starosty Sławieńskiego

7 12 Absolutorium dla Wójta INFORMACJE INFORMACJE 13 Szwajcarzy w naszej gminie Nowy sposób administrowania cmentarzami w naszej gminie Ryszard Leśniewski przeszedł na emeryturę Marta Hołowata Przewodnicząca Rady Gminy Sławno i Ryszard Stachowiak Wójt Gminy Sławno 30 maja 2014 r. odbyła się XLV Sesja Rady Gminy Sławno, której najważniejszym punktem było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sławno z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Na ręce Wójta Ryszarda Stachowiaka oraz Skarbnika Renaty Litwin przekazano symboliczne wiązanki kwiatów i podziękowania. Spotkanie było też okazją do pierwszej prezentacji flagi Gminy Sławno oraz banera zawierającego herb, który od maja br. jest oficjalnym symbolem naszej Gminy. Zgubiłeś lub ukradziono ci dokumenty - co robić? W ostatni weekend maja br. gminę Sławno odwiedziła ośmioosobowa delegacja ze szwajcarskiej gminy Nebikon, której przewodniczył Prezydent Kurt Kumschick. Głównym celem wizyty było omówienie możliwości i perspektyw współpracy pomiędzy naszymi gminami. Goście odwiedzili Zieloną Szkołę pod Bocianim Gniazdem, uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego przedstawiona została historia Polski, uroki naszej gminy, a także relacja ze zorganizowanego przez Gimnazjum w Sławsku konkursu pn. Zakochaj się w Szwajcarii. Wójt omówił najważniejsze, zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje i przedstawił plany na przyszłość. Zaproponował, aby znaczącą część ewentualnej współpracy stanowiła wymiana młodzieży oraz realizacja wspólnych projektów. Członkowie delegacji poznali teren naszej gminy wraz z jej najbardziej urokliwymi zakątkami. Odwiedzili m.in. szkoły we Wrześnicy i w Żu- kowie, remizę OSP we Wrześnicy, kościół w Warszkowie, przedszkole w Gwiazdowie, Centrum Promocji Rzeki Wieprzy w Pomiłowie, okolice jeziora Łętowskiego oraz gospodarstwo agroturystyczne państwa Stefanii i Brunona Sikorskich w Żukowie. Szwajcarzy odwiedzający po raz pierwszy Polskę byli zachwyceni gościnnością, zadziwiła ich ilość zrealizowanych inwestycji i ogólny wizerunek. Podczas spotkania nie padły ostateczne deklaracje w sprawie ewentualnej współpracy, mamy jednak Wizyta delegacji w Przedszkolu Gminnym w Gwiazdowie Kurt Kumschick, Prezydent Gminy Nebikon i dyrektor SP Żukowo Karolina Kądziołka Erich Lauenberger, Wójt Gminy Nebilon w SP we Wrześnicy nadzieję, że liczne rozmowy władz Gminy Nebikon. oraz ciekawa prezentacja naszej gminy wpłyną pozytywnie na przyszłe decyzje Na cmentarzach komunalnych Gminy Sławno w Starym Krakowie, we Wrześnicy i w Żukowie wykonano pomiary i opracowano mapy położenia 974 grobów. Wykonano też inwentaryzację 1545 osób pochowanych i sfotografowano wszystkie groby i nagrobki (łącznie 1902 zdjęcia). Dzięki temu powstała strona internetowa: -cmentarz.pl/slawnogmina, na której dostępne są m.in. mapy cmentarzy i wyszukiwarka osób pochowanych. Wystarczy wpisać tylko imię i nazwisko osoby zmarłej. Wyświetlony zostanie wówczas numer miejsca, zdjęcie grobu oraz mapa cmentarza. Można tam również zapoznać się z regulaminami obowiązującymi na cmentarzach, wysokością opłat i pobrać wnioski o dokonanie pochówku, ustawienie nagrobka, czy wjazd na cmentarz. Można również zapalić wirtualny znicz, albo sprawdzić rocznice urodzin lub śmierci osób pochowanych. Wprowadzono też nowy system numeracji miejsc, a w związku z tym miejsca podane na fakturach VAT wystawionych przed 1 maja br. mogą nie zgadzać się z obecnie obowiązującymi. Nie wpływa to jednak na ważność samych opłat. W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z administracją cmentarza Urząd Gminy Sławno (pokój nr 1), tel , Karta Dużej Rodziny Podczas Sesji Rady Gminy w dniu 18 lipca br. symbolicznie podziękowano przechodzącemu na emeryturę Ryszardowi Leśniewskiemu. Z Urzędem Gminy Sławno po raz pierwszy związał się w okresie od 1 stycznia 1973 r. do 31 maja 1982 r., kiedy pracował na stanowisku starszego instruktora ds. budownictwa wiejskiego. Po rozdzieleniu Miasta i Gminy Sławno na dwa odrębne samorządy Ryszard Leśniewski powrócił do pracy w Urzędzie Gmi- Ryszard Leśniewski wraz z Martą Hołowatą Przewodniczącą Rady i Ryszardem Stachowiakiem Wójtem Gminy ny, gdzie 12 marca 1992 r. objął stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Sławno. W październiku 1998 r. powołano go jednocześnie na stanowisko Sekretarza Gminy. W latach był też odpowiedzialny za funkcjonowanie Gminnego Zespołu Oświaty. Z powodu braku wymaganego przepisami prawa wyższego wykształcenia w dniu 18 maja 2007 r. został odwołany ze stanowiska Zastępcy Wójta i przeniesiony na stanowisko inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska. Mając na uwadze wymagania stawiane pracownikom samorządowym, będąc w wieku 58 lat rozpoczął studia licencjackie w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie na kierunku administracja publiczna, które ukończył 6 marca 2010 r. z wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 marca 2011 r. został awansowany na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, na którym pracował do emerytury. Ryszard Leśniewski chętnie dzielił się wiedzą zdobytą w pracy samorządowca i służył pomocą młodszym pracownikom, a swoje obowiązki służbowe wykonywał z dużym zaangażowaniem. To osoba znana i ceniona w lokalnym środowisku. Przez wieloletnią pracę zawodową, działalność społeczną, pełnione funkcje skutecznie działa nie tylko na rzecz mieszkańców gminy Sławno, ale również miasta i powiatu sławieńskiego m.in. będąc Radnym Rady Powiatu w Sławnie. Co dalej z rozbudową pomostu w Łętowie? W styczniowym numerze Gminy nad Wieprzą opublikowany został artykuł pt. Łętowo raj dla miłośników sportów wodnych i rekreacji. Należy jak najszybciej: Powiadomić oddział banku, w którym posiadamy rachunek lub którego jesteśmy stałym klientem (albo, gdy nie mamy konta bankowego, w Banku, który przyjmuje zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów) tak postępujemy zarówno w przypadku zwykłego zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży. Powiadomienie polega na złożeniu wniosku o zastrzeżenie dokumentu dyspozycja jest potrzebna, aby bank wpisał zastrzeżenie do Centralnej Bazy Danych Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Powiadomić najbliższą jednostkę policji, jeśli dokument został utracony w wyniku kradzieży. Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jak zachować się w przypadku utraty dokumentów, jak i dlaczego należy zastrzec dokumenty w banku można dowiedzieć się na stronie internetowej W trakcie konkursu pn. Zakochaj się w Szwajcarii Uczestnicy turnieju wiedzy w towarzystwie Państwa Kern Naśladowcy bohatera narodowego Szwajcarii Wilhelma Tella Od czerwca br. można ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakłada uzyskanie zniżek u partnerów programu m.in. na usługi kulturalno-rozrywkowe, rekreacyjne, hotelowe, przejazdy, zakupy, itd. Zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Szczegółowy stale aktualizowany wykaz partnerów i zniżek dostępny jest na stronie Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, a wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy jej pełnoletni członek. Dla mieszkańców gminy Sławno na wniosek zainteresowanych Kartę Dużej Rodziny wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. M. C. Skłodowskiej 9, Sławno. Szczegółowych informacji udziela Anna Szymaniak-Chwałko (pokój nr 57). Informacje dot. programu można znaleźć również na stronie Tekst ten napisany został po rozstrzygnięciu naboru wniosków przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi, w którym Gmina Sławno zapewniła sobie dofinansowanie w kwocie 171 tys. zł na rozbudowę pomostu. Zgodnie z projektem zaplanowano przedłużenie istniejącego pomostu o kolejne 94 metry. Nowy pomost miał uatrakcyjnić teren przy jeziorze i służyć m.in. do wędkowania, spacerów, cumowania niewielkich jednostek pływających (łódki, kajaki). Informacje o rozbudowie pomostu przyjęto z entuzjazmem i dużymi nadziejami Istniejący pomost w Łętowie na rozwój rekreacji wodnej. Niestety pomimo wielu starań i zgody właściciela jeziora (Urzędu Marszałkowskiego) rozpoczęły się problemy z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Stroną w postępowaniu, zgodnie z przepisami prawa jest również dzierżawca jeziora, który definitywnie nie zgodził się na rozbudowę pomostu. Pomimo kilku spotkań, wielu argumentów i próby skrócenia rozbudowy pomostu z 94 do 30 metrów dzierżawca odwołał się od decyzji wodno-prawnej wydanej przez Starostwo, a sprawa trafiła do instytucji odwoławczej. W chwili obecnej czekamy na jej rozstrzygnięcie. Artur Ciróg Zastępca Wójta Gminy Sławno

8 14 Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Nr 9 lipiec2014 Zakaz wjazdu do lasu Praca dla świetliczanek Wójt Gminy Sławno poszukuje osób do pracy w ramach umowy zlecenia na stanowisku świetliczanki w Janiewicach, Łętowie i Rzyszczewie od miesiąca września 2014 r. Od kandydatów wymagamy wykształcenia minimum średniego. Mile widziane są osoby z przygotowaniem pedagogicznym. Badania rolnicze GUS W bieżącym roku realizowane są obowiązkowe badania statystyczne z zakresu rolnictwa na terenie całego kraju. Ankieterzy kontaktują się osobiście lub telefonicznie z wylosowanymi gospodarstwami, by przeprowadzić badania w dniach: Przypominamy, że wjazd do lasu pojazdami silnikowymi lub zaprzęgowymi dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, wjazd zaś na drogi leśne jest dozwolony tylko wtedy, gdy są oznakowane drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Postój pojazdów silnikowych lub zaprzęgowych na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych. Nie dotyczy to osób wy- zwalczają- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna informuje o zawieszeniu na okres letni kursów: Sławno Noskowo Słupsk godz. 11:40, 12:35, 18:30, 19:30, 21:30 Słupsk Pieszcz Sławno godz. 06:50, 11:00, 14:20, 20:20 Zmiana godziny odjazdu: Sławno Słupsk z godz. 13:30 na 11:10 Sławno Rusinowo z godz. 13:05 na 14:00 Rusinowo Sławno z godz. 14:20 na 15:20 nadleśniczymi, cych pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzi. Chętni proszeni są o składanie ofert (CV, list motywacyjny) w Sekretariacie Urzędu Gminy Sławno, Sławno, ul. M. C. Skłodowskiej 9 (pokój nr 10) do dnia 18 sierpnia 2014 r. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy Sławno, pod nr tel sierpnia 2014 r. badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku, 3-20 listopada 2014 r. badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych, 1-19 grudnia 2014 r. badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz pro- INFORMACJE/SPORT SPORT 15 Zawieszenie i zmiana kursów PKS konujących czynności służbowe lub gospodarcze w lasach, w porozumieniu z ich właścicielami lub dukcji zwierzęcej, a także ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. Istnieje też możliwość samodzielnego wypełnienia ankiet przez Internet na stronie Czerwcowe rajdy rowerowe Warszkowo zwycięzcą I Bataliady Po raz pierwszy w 2014 r. zorganizowano cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla drużyn sołeckich w ramach zawodów pn. I Bataliada Gminy Sławno. Zgodnie z regulaminem rozegrane zostały 3 turnieje: tenis stołowy, piłka siat- Laureaci I Bataliady Gminy Sławno kowa oraz zawody sportowo-rekreacyjne. Podsumoło sołectwo Stary Kraków. śnica. Trzecie miejsce zajęwanie zmagań odbyło się Drugi sezon zmagań rozpoczniemy jesienią od za- 21 czerwca br., podczas nocy świętojańskiej w Łętowie. wodów biegowych w ramach Biegu wokół Jeziora Warszkowo zyskało tytuł lidera, pokonując sklasyfikowane na 2 miejscu ex aequo piłkarskich, na które już Łętowskiego oraz zawodów sołectwo Łętowo i Wrze- dziś zapraszamy. Zajęcia dla dużych i małych Na boisku sportowym w Janiewicach w dniu 29 czerwca 2014 r. odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które rozpoczęto przemarszem Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze przez wieś Jednostek OSP i gości przy akompaniamencie Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej. W zmaganiach uczestniczyło 128 zawodników Treningi piłkarskie w Boleszewie i w Noskowie (16 drużyn) z 6 Jednostek OSP. Mimo niesprzyjającej pogody udało się rozegrać wszystkie konkurencje. Na zakończenie zawodów najlepszym drużynom wręczono puchary, dyplomy oraz nagrody, a Komendant Powiatowy PSP w Sławnie w stanie spoczynku bryg. Jerzy Uczestnicy Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Kasicki wręczył Puchar Przechodni za najlepiej wykonane ćwiczenie bojowe w grupie III mężczyzn dla OSP w Żukowie. Ostatnia konkurencja została podsumowana kąpielą w basenie strażackim pełnym wody oraz tradycyjną grochówką. Stypendia sportowe dla najlepszych Piłkarzyki w Noskowie Unihokej w Łętowie Czerwiec to miesiąc licznych rajdów rowerowych, w których udział brali cykliści ze Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej i Pieszej Na szlaku z Warszkowa. Co tygodniowe wyprawy rozpoczęto od udziału w oficjalnym otwarciu sławieńskich ścieżek rowerowych, w kolejne niedziele odwiedzono Puławy i zwiedzono Pałac w Ściegnicy. 21 czerwca br. rowerzyści pokonując trasę ze Sławna do Łętowa wzięli udział w wydarzeniu pn. Noc świętojańska, czyli sobótki nad Jeziorem Łętowskim. W ostatnią niedzielę czerwca miłośnicy jazdy na rowerze, pięknych widoków, sielskiej atmosfery i aktyw- Rajdowicze U Krysi we Wrześnicy nego spędzania czasu w miłym towarzystwie wyruszyli czonych przez właścicielkę tego agroturystycznego raju. na trasę Rajdu Rowerowego Mimo deszczu humory pn. Wakacje u Krysi. Niespełna trzydziestoosobowa grupa cyklistów przemierzając dopisywały. Ciepły, letni deszczyk nie zniechęcił rowerzystów, którzy ochoczo urokliwe zakątki przystąpili do rajdowego naszej gminy, w strugach turnieju gry w bulle. Tym przelotnego deszczu dotarła razem zwyciężył Waldemar do Wrześnicy. Już w bramie siedliska wszystkich rowerzystów przywitała właścicielka gospodarstwa pani Krystyna Zacharska. Gertner, pokonując Grażynę Izdebską i Aldonę Bartoszek. Zwycięzcy otrzymali drobne upominki i kamizelki odblaskowe. W przepięknej scenerii letniego Po kilkugodzinnym odpoczynku ogrodu nadszedł czas na odpoczynek i relaks. Kwitnące kwiaty i krzewy, zieleń drzew, traw i feeria barw wspaniale koiły delikatnie zmęczonych rowerzystów. Było zwiedzanie całego siedliska, ognisko cykliści ruszyli w powrotną drogę. Żal było opuszczać ten wiejski raj. Żegnając przemiłą właścicielkę i urocze gospodarstwo agroturystyczne U Krysi wszyscy zgodnie stwierdzili, że na pewno tu wrócą. z kiełbaskami i mnóstwo przepysznych ciast upie- Wakacje na wsi nie muszą być nudne. Wolny czas dzieci i młodzież mogą spędzić na sportowo (i nie tylko) na zajęciach w ramach akcji Sportowe Wakacje 2014, organizowanych przez kluby i stowarzyszenia. Głównym celem zadania jest upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz integracja mieszkańców. Realizowane są zajęcia z zakresu różnych dyscyplin sportowych, mecze, turnieje, piesze wycieczki, rajdy rowerowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, kulinarne, edukacyjne, gry i zabawy oraz wyjazdy. Zajęcia prowadzą: Ludowy Zespół Sportowy Błękitni Tychowo, Ludowy Zespół Sportowy Pogoń Noskowo, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku, Stowarzyszenie Łętowska Dolina, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tokary Tokary Moje Najpiękniejsze Miejsce Na Ziemi, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wrześnica Jedność, Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa, które otrzymały dotacje w ramach programu Sportowe wakacje. Miłośnicy aktywności fizycznej mogą też skorzystać z oferty boiska Orlik 2012 we Wrześnicy oraz boiska wielofunkcyjnego w Warszkowie. Przez całe wakacje odbywają się liczne wydarzenia i festyny na terenie całej gminy. Na 23 sierpnia 2014 r. zaplanowano Autofestyn imprezę rodzinną na boisku sportowym w Bobrowiczkach. Będzie to zlot miłośników samochodów terenowych z wieloma atrakcjami dla dzieci oraz konkursami i potańcówką. Tego samego dnia w Warszkowie odbędzie się Festyn Rodzinny połączony z loterią fantową, z której dochód przeznaczony będzie na cele parafialne, a wieczór zakończy się zabawą taneczną. Niemal w każdy weekend Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej Na Szlaku zaprasza na rajd rowerowy. Zaplanowano: XX Jubileuszowy Wielki Rajd Rowerowy Szlakiem zwiniętych torów ; trasa: Sławno Ustka Sławno XIV Ogólnopolski Rajd Rowerowy Racibora po ziemi sławieńskiej; trasa: Jarosławiec i okolice Bajkowo-Zamkowy Rajd Rowerowy; trasa: Sławno Krąg Sławno Rajd Rowerowy Z biegiem Wieprzy ; trasa: Sławno Biesowice Sławno Rajd Rowerowy Nad morze latarnia w Ustce ; trasa: Sławno Ustka Sławno Szczegóły na plakatach. W maju br. na terenie naszej gminy powstały 2 sekcje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Młodzi miłośnicy futbolu zarówno dziewczęta jak i chłopcy ćwiczą pod Zajęcia w Boleszewie Trening w Noskowie okiem trenerów w Boleszewie i Noskowie. Koszty związane z zatrudnieniem trenerów pokrywane są z budżetu Gminy Sławno, a udział w nich jest bezpłatny. Od początku 2013 r. uczniowie i studenci mieszkający na stałe w naszej gminie, mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Zgodnie z zapisami uchwały Nr XXVI/240/2013 Rady Gminy Sławno z dnia 24 stycznia 2013 r. stypendium sportowe, na wniosek macierzystego klubu sportowego może być przyznane za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zawodnikowi, który: * zajął co najmniej 3 miejsce w mistrzostwach Polski, Dariusz Gałkowski ze Sławska * został powołany do kadry narodowej, * został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, * został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, * zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział zawodnicy, z co najmniej 5 krajów. Stypendystami naszej gminy są lekkoatleci Dariusz Gałkowski ze Sławska (AZS AWFiS Gdańsk) i Adrian Przybyła z Bobrowiczek (SKLA Słupsk). Dariusz to multisportowiec, startował już chyba we wszystkich konkurencjach lekkoatletycznych. W br. wywalczył II miejsce w Mistrzostwach Polski AZS w Łodzi na dystansie 3000 m, był też V. w XVIII Biegu Święców. Adrian Przybyła z Bobrowiczek Adrian uprawia biegi, biegi przez płotki, skok wzwyż. W bieżącym sezonie skupia się na dystansie 110 m przez płotki. W czerwcowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Toruniu zajął wysokie, 5 miejsce. Wywalczył też I miejsce na zawodach w Gdańsku oraz miejsca II w Koszalinie, Słupsku i Toruniu. Wydawca: Urząd Gminy Sławno Druk: Rondo Koszalin ul. M.C. Skłodowskiej 9, Sławno Nakład 2000 egz. Referat Spraw Społecznych i Administracyjnych, tel Wydawca zastrzega sobie prawo redagowania, dokonywania skrótów i zmian treści i tytułów nadesłanych materiałów

9 16 INFORMACJE Harmonogram wywozu odpadów Odpady zmieszane Miejscowości / Miesiąc, dzień miesiąca Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Bobrowice, Pomiłowo, Tychowo 1, 15, 29 12, Bobrowiczki, Kwasowo 9, 23 6, Boleszewo, Borzyszkowo, Grzybno, Pątnowo, Przemysławiec, Radosław, Stary Kraków, Warginie 2, 16, 30 13, Brzeście, Gwiazdowo, Janiewice 14, 28 11, Chomiec, Rzyszczewo, Rzyszczewko, Smardzewo 11, 25 8, Gwiazdówko, Łętowo, Warszkówko, Żukowo 3, 17, 31 16, Noskowo, Warszkowo 10, 24 7, Sławsko, Tokary 8, 22 5, Wrześnica, Żabno 7, 21 4, Odpady zmieszane w nieruchomościach wielolokalowych (8 lokali i więcej) Miejscowości / Miesiąc, dzień miesiąca Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Boleszewo, Stary Kraków 2, 16, 30 13, 27 9, 24 7, 22 4, 19 2, 17, 30 Kwasowo 9, 23 6, 20 2, 17, 30 15, 28 12, 25 10, 23 Noskowo, Warszkowo 10, 24 7, 21 2, 18, 30 16, 28 13, 25 11, 23 Rzyszczewo 11, 25 8, 22 2, 19, 30 17, 28 14, 25 12, 23 Tychowo 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30 Wrześnica 7, 21 4, 18 2, 15, 30 13, 28 10, 25 8, 23 Odpady segregowane 2014 Miejscowości Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień SZKŁO w pojemnikach ogólnodostępnych Bobrowice, Bobrowiczki, Kwasowo, Rzyszczewo, Sławsko, Stary Kraków, Tychowo, Warszkowo, Wrześnica Boleszewo, Borzyszkowo, Brzeście, Chomiec, Grzybno, Gwiazdowo, Gwiazdówko, Janiewice, Łętowo, Noskowo, Pątnowo, Pomiłowo, Przemysławiec, Radosław, Warginie, Rzyszczewko, Smardzewo, Stary Kraków, Tokary, Warginie, Warszkówko, Żabno, Żukowo przy budynkach wielolokalowych (8 lokali i więcej) TWO- RZYWA SZTUCZ- NE w pojemnikach ogólnodostępnych TWO- RZYWA SZTUCZ- NE, SZKŁO I PAPIER w workach ODPADY WIELKO- GABA- RYTOWE Bobrowice, Bobrowiczki, Kwasowo, Rzyszczewo, Sławsko, Stary Kraków, Tychowo, Warszkowo, Wrześnica Boleszewo, Borzyszkowo, Brzeście, Chomiec, Grzybno, Gwiazdowo, Gwiazdówko, Janiewice, Łętowo, Noskowo, Pątnowo, Pomiłowo, Przemysławiec, Radosław, Warginie, Rzyszczewko, Smardzewo, Stary Kraków, Tokary, Warginie, Warszkówko, Żabno, Żukowo przy budynkach wielolokalowych (8 lokali i więcej) Bobrowice, Bobrowiczki, Boleszewo, Borzyszkowo, Grzybno, Pątnowo, Przemysławiec, Radosław, Warginie, Rzyszczewo, Rzyszczewko, Sławsko, Stary Kraków, Tokary, Tychowo, Warginie, Warszkowo, Warszkówko Brzeście, Chomiec, Gwiazdowo, Gwiazdówko, Janiewice, Kwasowo, Łętowo, Noskowo, Pomiłowo, Smardzewo, Wrześnica, Żabno, Żukowo Wszystkie miejscowości Gminy Sławno Odbiór odpadów na wezwanie telefoniczne pod nr tel , 22 5, 19 3,

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (11) marzec 2015 III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie W Jeziorze Łętowskim po raz trzeci kąpały się morsy, ku uciesze własnej i zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007

Ponadto w numerze. Wrzesień 2007 Nr 7 (102) Wrzesień 2007 W dniach 24-26 sierpnia br,. na zaproszenie Burmistrza Dubnnicy nad Vahom Ing. Josefa Gasparika przedstawiciele Gminy Zawadzkie uczestniczyli w XIV edycji Festiwalu Folkloru zespołów

Bardziej szczegółowo

ISSN 1897-1768 nr 14, wrzesień 2010 WŁOCŁAWEK nakład: 26.600 egz. 0 zł

ISSN 1897-1768 nr 14, wrzesień 2010 WŁOCŁAWEK nakład: 26.600 egz. 0 zł W sierpniu przez powiat włocławski przeszły groźne w skutkach gwałtowne burze Czytaj str. 2 Ale Babki z Lubienia Kuj. na Miodowym Lecie w Zarzeczewie Czytaj str. 11 Czytaj str. 10 Budowa odcinka autostrady

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy!

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy! gazeta bezpłatna nr 1/2011 2011 Organizatorzy warsztatów przygotowali mnóstwo prac związanych ze Świętami Wielkanocnymi, a prym wiodły oczywiście jaja. Uwagę przykuwały szczególnie te ogromne - gliniane

Bardziej szczegółowo