kwalifikacjach dla potrzeb Wyspa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kwalifikacjach dla potrzeb Wyspa"

Transkrypt

1 BIULETYN Pier wszy rok działalności Wyspa Wisła już za nami Informacja Zarządu ws. Wyspa Wisła#! Ostatnie cztery lata były bardzo pracowite dla większości Zarządu i członków TPS. Wspólnie dokonaliśmy tego, co wielu wydawało się niemożliwe do wykonania. Zrealizowaliśmy na terenach będących własnością Wspólnoty Gruntowej w Stężycy inwestycję Wyspa Wisła, która jest ponoć największą w Polsce inwestycją zrealizowaną przez Organizację Pożytku Publicznego. Wartość tej inwestycji wraz z wyposażeniem wyniesie ok. 20 mln zł. Cieszymy się, że dzięki inwestycji Wyspa Wisła, Stężyca staje się miejscowością tur ystyczną. Obser wujemy, że obłożenie istniejących kwater agroturystycznych w Stężycy jest bardzo wysokie. Liczymy na to, że mieszkańcy gminy będą wynajmować swoje pustostany i zarabiać na turystach. Osobiście cieszę się z tego, że pamiętając o wspaniałej historii naszej małej ojczyzny Stężycy, jako Towarzystwo patrzymy w przyszłość, realizując tak dużą inwestycję. Popra- wiliśmy war unki do odpoczynku i rekreacji mieszkańcom naszej gminy, stworzyliśmy też wiele nowych miejsc pracy. Nie jest łatwo znaleźć w tak małej miejscowości jak Stężyca wystarczającą ilość kandydatów do pracy o odpowiednich kwalifikacjach dla potrzeb Wyspa Wisła. Dlatego cały czas poprawiamy jakość i szybkość obsługi naszych klientów, szkoląc wiele osób do zawodu: kelnera, barmana, kucharza, itp. Wymieniliśmy także większość Mana gerów na Wyspa Wisła zatrudnionych w zeszłym roku. Liczymy na to, że obecny zespół Mana gerów będzie spełniać oczekiwania nasze i naszych klientów. Stan finansów Wyspy Wisły będzie przedstawiony na Walnym Zebraniu TPS, które odbędzie się w ostatnią sobotę lipca o godz. 10:00 na Wyspa Wisła. Wiadomym jest, że wesela, które według planów będą podstawą przychodów naszej inwestycji są rezer wowane z rocznym wy przedzeniem. Dlatego w pier wszym roku mieliśmy Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Stężycy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 26 lipca 2014r w Wyspa Wisła o godzinie 10:00 STRONA 1

2 zaledwie dwa wesela. Teraz na rok do przodu zarezerwowane jest już na Wyspa Wisła ok. 25 wesel. Na Wyspa Wisła jest tak pięknie i malowniczo, że często widzimy jak panny młode w sukni z welonem, przyjeżdżają do nas z innych konkurencyjnych domów weselnych i robią sobie u nas sesje fotograficzne. Liczymy na to, że już niedługo będziemy mieć pełne obłożenie na wesela, a także że będziemy mieć więcej zamówień na chrzciny, imieniny, urodziny, komunie, studniówki, bankiety, konferencje, etc. Sukces ekonomiczny Wyspa Wisła zależy w dużej mierze od pracujących tam ludzi i Managerów. Osobiście widzę tu duży potencjał i jeśli uda nam się zbudować zespół dobr ych i zaangażowanych pracowników to Wyspa Wisła powinna pokryć koszty swojego utrzymania i spłacić przez 10 lat, zaciągnięte kredyty (na dzień dzisiejszy ok. 3,23 mln zł) i pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego do budowy Wyspa Wisła oraz wygenerować zyski na doinwestowanie terenów na Wyspa Wisła. Dlatego też proszę, aby wszyscy członkowie i sympatycy Towarzystwa Przy- jaciół Stężycy byli naszymi ambasadorami i zachęcali wszystkich swoich znajomych do korzystania z Wyspa Wisła. Dla TPS ważne jest, żeby mieszkańcy naszej gminy i powiatu oraz przyjeżdżający do nas tur yści czuli się na Wyspa Wisła dobrze, żeby byli uprzejmie, szybko i sprawnie obsługiwani i żeby u nas dobrze wypoczęli, gdyż jak wiadomo zadowolony klient wraca. Jeśli natomiast są jakieś uwagi do pracy naszych pracowników z Wyspa Wisła, to prosimy informować o tym Managerów lub członków Zespołu ds. Gospodarczych TPS, który jest odpowiedzialny za nadzór właścicielski nad inwestycją. W skład tego Zespołu wchodzą: Marek Błachnio, Mieczysław Łoń, Jacek Ptaszek, Jarosław Ptaszek, Jerzy Stępień, Bogumiła Szponder, Antonina Wasilewska, Gabriela Wojdat, i Karol Zagożdżon. Zespół ds. Gospodarczych zbiera się co dwa tygodnie (zazwyczaj we wtorki) na Wyspa Wisła, nadzorując ten obiekt. Większość ludzi jest uczciwa, ale w branży gastronomicznej zdarzają się też osoby, które nar uszają zaufanie swoich pracodawców i klientów. Niestety zwolniliśmy już dwie osoby za kradzież, dlatego też wszystkich członków i sympatyków TPS bardzo prosimy, żeby zawsze żądali na Wyspa Wisła para gonów z kasy fiskalnej (wydruk o szerokości 5,5cm), gdzie naliczony jest podatek VAT. Jeżeli kelner, barman lub pracownik wypożyczalni nie przekazuje klientowi paragonu STRONA 2

3 przy przyjmowaniu od niego gotówki, to oznacza to, że nie tylko nie przestrzega procedur obowiązujących w Wyspa Wisła, lecz także prawdopodobnie stara się oszukać Wyspa Wisła i zachować te pieniądze dla siebie. Prosimy wszystkich, by informowali w/w członków Zespołu ds. Gospodarczych, o stwierdzonych nieprawidłowościach, takich jak brak nabicia na kasę fiskalną należności za usługi w całości lub kwocie mniejszej od kwoty zapłaconej. Potrzebne będą w takich przy padkach dokładniejsze informacje: kiedy ten przypadek miał miejsce, o której godzinie (dobrze jest spisać sobie godzinę i minutę transakcji), na jakim stanowisku, jak wyglądała ta osoba, na jaką kwotę był zakup produktów na Wyspa Wisła, sprzedaż biletów wstępu lub wynajem (rowerów, kajaków, etc.). My informujemy naszych pracowników na Wyspa Wisła, że nie powinni się pytać naszych klientów, czy życzą sobie paragon. Ich obowiązkiem jest po otrzymaniu gotówki, od razu wydrukować paragon i podać go w kierunku klienta, tak, żeby klient mógł go wziąć, a jeśli klient nie weźmie paragonu, to pracownik Wyspa Wisła powinien go podrzeć lub zmiąć i wyrzucić do kosza. Wprowadziliśmy na Wyspa Wisła kasy fiskalne i przenośne terminale, tak żeby cały obrót gotówkowy na Wyspa Wisła był rejestrowany i fiskalizowany. Będziemy bardzo wdzięczni wszystkim członkom i sympatykom Towarzystwa za wsparcie w tej ważnej sprawie. Przy tej okazji pragnę serdecznie ponownie podziękować członkom Zarządu i mieszkańcom Stężycy, za pomoc w realizacji tej inwestycji. Jak wiadomo, Panorama Lubelska przyjeżdżała dwa razy filmować, jak mieszkańcy Stężycy w czynie społecznym pracowali przy GENEZA CENTRUM EDUKACYJNO- SPORTOWEGO W STĘŻYCY Bardzo cieszę się, że w czwartym kwartale b.r. planowane jest zakończenie inwestycji budowy Centr um Edukacyjno-Sportowego Gminy Stężyca o wartości ponad 10 mln zł. Obecna nazwa Centr um to Zespół Szkół w Stężycy. W skład tej inwestycji wchodzi: nowy budynek Gimnazjalny, pełnowymiarowa Hala Sportowa, kapitalny remont Szkoły Podstawowej w Stężycy, nowe boiska szkolne i parkingi. Pamiętam, że gdy w poprzedniej kadencji byłem Radnym Gminy Stężyca widziałem, że nasza gmina co roku dokłada bardzo duże pieniądze do oświaty, gdyż mamy nieracjonalną sieć szkół. sadzeniu 10 tys. drzew i krzewów na terenie Wyspa Wisła. Dziękujemy też naszym strażakom, którzy podlewali posadzone drzewa i krzewy, żeby nie uschły oraz wypompowywali nadmiar wody po ulewach. W Stężycy dajemy innym miastom i gminom pozytywny przykład budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dzięki tej inwestycji poprawiły się war unki do wy poczynku i rekreacji mieszkańcom naszej Gminy oraz przyjeżdżającym do nas turystom. My w Stężycy, podobnie jak i w krajach o wysoko rozwiniętej demokracji wiemy, że warto pracować dla naszej małej ojczyzny i że ta praca oraz przekazywane środki na tak szczytny cel, dają wszystkim dużą satysfakcję. Jarosław Ptaszek Prezes TPS Koledzy i koleżanki Radni apelowali o wiele inwestycji potrzebnych mieszkańcom naszej gminy lecz wiele inwestycji (w tym budowa dróg i chodników) nie mogło być realizowane, gdyż ciągle brakowało pieniędzy. Widziałem, że w naszym Gimnazjum nie było ani porządnej Sali Gimnastycznej, STRONA 3

4 ani boiska szkolnego, z powodu czego możliwość prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego na oczekiwanym przez nauczycieli oraz rodziców poziomie była bardzo ograniczona. Brak infrastruktury sportowej miał również negatywny wpływ na wartość dofinansowania uzyskiwanego przez szkoły z budżetu państwa. Nasz budynek Gimnazjalny był wcześniej budynkiem koszarowym i wyma gałby dużych nakładów na ocieplenie i remont. Budynek Szkoły Podstawowej w Stężycy wyma gał natomiast przeprowadzenia kapitalnego remontu. Nauczycieli przybywało, a uczniów ubywało, w niektórych szkołach były klasy łączone, w któr ych przez pier wsze pół godziny lekcyjnej nauczyciel uczył jedno dziecko programu pierwszej klasy, a przez drugie pół godziny uczył 2-3 dzieci programu drugiej klasy. Widząc taką sytuację postanowiłem ją zmienić. Po dyskusji z Zarządem TPS, poprosiłem znanego polskiego architekta Czesława Bieleckiego, żeby zrobił koncepcyjny projekt budowy Centrum Edukacyjno-Sportowego Gminy Stężyca. Na jednej z pierwszych sesji w mojej kadencji zaprezentowałem ten projekt i całej Radzie Gminy ten projekt się bardzo spodobał. Rada Gminy przegłosowała pozytywnie propozycję budowy Centrum, co dało TPS podstawę do dalszych działań. Poprosiłem Panią dr Hannę Czerską-Gosiewską w tym czasie Przewodniczącą Rady Gminy Stężyca, żeby zorganizowała wycieczkę wszystkich Radnych i Pana Wójta, w celu zobaczenia w innym powiecie takiej Hali Sportowej pełnowymiarowej, która jest teraz budowana u nas w Stężycy. Następnie poprosiłem Pana Jerzego Stępnia, Przewodniczącego Wspólnoty Gruntowej, żebyśmy razem ze Wspólnotą sfinansowali Gminie Stężyca Projekt budowlany i Studium Wykonalności dla Centrum. Pan Przewodniczący Jerzy Stępień przedstawił tę sprawę na Walnym Zebraniu Wspólnoty Gruntowej, gdzie powiedział członkom Wspólnoty, że teraz to jest wielka zatrata i coroczne marnowanie pieniędzy podatników z powodu nieracjonalnej sieci szkół w naszej gminie. Będąc osobą o dużym autorytecie we Wspólnocie przekonał jej członków, żeby przekazać 150 tys. zł na ten cel. Rodzina Ptaszków przekazała dodatkowo 100 tys. zł. Później, gdy już sfinansowaliśmy razem ze Wspólnotą za kwotę 250 tys. zł Projekt Budowlany i Studium Wykonalności na budowę Centrum, część Radnych z tamtej kadencji, chciała wyrzucić budowę Centrum z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego naszej Gminy. Pamiętam, jak przyjechał na sesję Rady Gminy śp. Leszek Filipek Starosta Powiatu Ryckiego i wspierał naszą sprawę mówiąc do Radnych nie rezygnujcie sami z tych ok. 8,5 miliona złotych dotacji unijnych, jeszcze nie jest pewne, czy te dotacje Gmina Stężyca dostanie. Podobnie apelował o rozsądek Pan Jerzy Stępień. Wspierało nas też kilku radnych, ale nadal nie mieliśmy większości w Radzie. Opór niektór ych osób był zdumiewający. My napisaliśmy pismo do Marszałka Województwa Lubelskiego z prośbą o pomoc w sprawie budowy Centr um, pod tym pismem podpisało się ponad 2 tysiące mieszkańców Gminy Stężyca. Natomiast opozycja napisała drugie pismo do Pana Marszałka, że są przeciwni budowie Centr um, pod tym pismem podpisało się około tysiąc osób. Przeprowadziłem wiele rozmów z Radnymi, pisałem artykuły do prasy lokalnej, celem przekonania społeczeństwa i większości Rady Gminy o konieczności budowy Centrum. Mówiłem, że dzięki dotacjom unijnym, gmina znacznie mniej pieniędzy wyłoży na wkład własny w budowę Centrum, niż kosztowałoby ją samodzielne remontowanie budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Stężycy oraz na budowa Sali Gimnastycznej i boisk szkolnych. Mieliśmy też na względzie, że w nowym Centrum nasze dzieci i młodzież gimnazjalna będzie miała znacznie lepsze warunku do nauki i uprawiania sportu. Po przeprowadzeniu całej batalii, w końcu udało się zebrać większość i Rada Gminy ostatecznie przegłosowała pozytywnie budżet na budowę Centr um. Kilku radnych postawiło jednak warunek, by we wniosku o dofinansowanie Centr um nie przewidywać zamknięcia szkół podstawowych w Paprotni oraz w Pawłowicach. Z tego powodu wskaźniki ekonomicznego rezultatu inwestycji w Centrum znacząco się pogorszyły i naszemu wnioskowi o dofinansowanie zabrakło jednego punktu. Nasza inwestycja znalazła się na liście rezerwowej. Na temat konieczności budowy naszego Centrum rozmawiałem wielokrotnie z Marszałkiem Krzysztofem Hetmanem, z Panem Marszałkiem Sławomirem Sosnowskim, z Panem Marszałkiem Krzysztofem Grabczukiem, z Panem v-ce Marszałkiem STRONA 4

5 Jackiem Sobczakiem oraz Członkiem Zarządu Województwa Panem Markiem Flasińskim. Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować Panu Marszałkowi Krzysztofowi Hetmanowi i całemu Zarządowi Województwa Lubelskiego, za to, że podjęli decyzję o przesunięciu kilkudziesięciu milionów złotych z innych programów na edukację i sport w naszym województwie, dzięki czemu nasza gmina i wszystkie pozostałe (któr ym brakowało jednego punktu) otrzymały dotacje unijne i wreszcie budowa Centrum mogła ruszyć. Dodatkowo Rodzina Ptaszków zadeklarowała przekazanie kwoty ok. 125 tys. zł na lepsze wyposażenie Centrum w infrastrukturę sportową i pomoce dydaktyczne. W ramach tej darowizny zostanie przeznaczona kwota ok. 50 tyś. zł w Centr um zostanie zainstalowana najwyższej jakości nawierzchnia w Hali Sportowej, dzięki czemu będzie ona bardziej amortyzować stawy u dzieci i młodzieży z naszej Gminy. Jako Zarząd TPS podejmując inicjatywę budowy Centrum mieliśmy informacje, że w następnych naborach środków z Unii Europejskiej będzie coraz mniej pieniędzy przeznaczonych na infrastrukturę szkolną. Potem okazało się wręcz, że w nowych naborach pieniędzy na nowe szkoły w ogóle nie przewidziano. Zatem Gmina Stężyca miała ogromne szczęście, że pomimo opisanych wyżej trudności, udało się nam wykorzystać tę historyczną szansę i wybudować Centrum z tak dużym udziałem środków unijnych. Liczymy na to, że dzięki Centrum powstanie w naszej gminie bardziej racjonalna sieć szkół i dzięki temu pojawią się znaczne oszczędności, które Rada Gminy będzie mogła przeznaczyć na długo oczekiwane przez mieszkańców naszej gminy inwestycje, w tym na budowę dróg i chodników oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Brzezinach i w Stężycy wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i przepompownią. Dla mieszkańców naszej Gminy ważne jest, żebyśmy mieli dobrej jakości wodę pitną i żeby nie było tak wielu awarii w jej dostarczaniu do naszych domów i gospodarstw. Jarosław Ptaszek Prezes TPS! HISTORIA BUDOWY WYSPA WISŁA Budowa terenów rekreacyjnych nad Łachą Wiślaną ma początek w działaniach Wspólnoty Gruntowej, której członkowie zaczęli za gospodarowywać otoczenie jeziora stężyckiego zwanego,,palenieckim. Kilka lat temu, w roku 2006 TPS i WG postanowiły połączyć siły i zabudować otoczenie jeziora wraz z profesjonalnym polem namiotowym. Był już wykonany na papierze przez architekta wstępny projekt zagospodarowania terenu. Szybko zorientowaliśmy się jednak, że jezioro stężyckie to zbyt mały zbiornik wodny i teren rekreacyjny mógłby wystarczyć co najwyżej dla mieszkańców Stężycy. Wielu mieszkańców Stężycy sugerowało aby zlokalizować tereny wypoczynkowe nad Łachą Wiślaną. Tak właśnie zrobiliśmy. Pierwotnie planowaliśmy pogłębienie i oczyszczenie Łachy, ułożenie ścieżek spacerowych, wybudowanie wiaty jako zaplecza dla kajaków i handlu oraz mostków przez rzekę. Niepowtarzalna szansa pozyskania funduszy unijnych na tę inwestycję oraz rozmach wniesiony przez prezesa Jarosława Ptaszka doprowadził do obecnego zakresu inwestycji. Dziś Państwo mogą zobaczyć piękną bryłę restauracji zamiast wiaty, z integralną częścią obiektu jaką jest amfiteatr, miejsce dla koncertów STRONA 5

6 muzycznych. Jest także piękny taras wokół połowy budynku. We wnątrz znajdują się trzy niezależne sale restauracyjne, które w razie potrzeby można połączyć w jedną całość. Amfiteatr i sale są wyposażone w na głośnienie i sprzęt audiowizualny. Obiekt jest wyposażony w klimatyzację. Ściany sal restauracyjnych wewnątrz wyłożone są dębem, na zewnątrz są wyłożone modrzewiem syber yjskim. Powierzchnie ścian tarasów i podjazdu dla niepełnosprawnych są wyłożone wapieniem kazimierskim. Kamień kazimierski i widoczny kamień gabionów od strony Starorzecza oraz fra gmenty surowego betonu tworzą wraz z zielenią w gabionach niepowtarzalny klimat tego obiektu. Z tarasu budynku widać górkę saneczkową. I odwrotnie z górki w promieniach słońca widać piękną br yłę restauracji. Prawie 30 ha terenu po jednej i dr ugiej stronie Starorzecza wraz z lustrem wody jest ogrodzone płotem, po drugiej stronie łachy drewnianym, po stronie obiektu - metalowym. Od strony Wisełki i od strony budynku sportowego przy stadionie są bramy wjazdowe dla samochodów. Drogi wewnętrzne prowadzą do restauracji i na parking na 130 miejsc. Teren ścieżek za Starorzeczem przeznaczony jest dla pieszych i rowerów. Z prawej strony mostka jest mała przystań kajakowa dostępna dla niepełnosprawnych, a wzdłuż ścieżki obok stadionu są pomosty wędkarskie dostępne dla niepełnosprawnych. Obiekt, parking, ścieżki, górka i mostki są oświetlone. Fragmenty dachu przed salami restauracyjnymi i nad amfiteatrem są pokr yte przeświecalnym poliwęglanem. Wszystkie widoczne otwor y okienne są wy pełnione potrójnymi szybami zespolonymi. Ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych wykonywane jest styropianem. Na ścianach zewnętrznych styropian pokrywa modrzew syberyjski. Wszystkie wymienione powyżej elementy w oparciu o sugestie członków TPS i WG powstawały najpierw w wyobraźni architekta Czesława Bieleckiego, a po licznych konsultacjach z mieszkańcami i członkami TPS, w latach powstał projekt architektoniczny, projekt wykonawczy i kosztorys. Należy wspomnieć o nieocenionym wpływie na etapie tworzenia dokumentacji i umowy z wykonawcą pana Zbigniewa Króla, który został inspektorem nadzoru budowy i egzekwował właściwą jakość robót. W tymże 2011 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, dofinansowanie z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i rozpoczęliśmy procedurę przetargową na wyłonienie generalnego wykonawcy. Z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Stężycy w wielogodzinnych negocjacjach brali udział: Jaroslaw Ptaszek, Jacek Ptaszek, Jerzy Stępień, Tadeusz Oleksy, Marek Błachnio i Karol Zagożdżon. W decydujących momentach wspierał nas doświadczony deweloper Grzegorz Kiełpsz. Do wieloetapowego przetargu przystąpiły bardzo duże firmy z terenu Polski. Kr yterium cenowe eliminowało najdroższych wykonawców. Zwyciężył,,ABM Solid z Tarnowa, który w marcu 2012 roku rozpoczął budowę z terminem zakończenia określonym w umowie na koniec 2012 roku. Niestety w lipcu firma zbankrutowała (była to olbrzymia firma składająca się z kilkudziesięciu zakładów) i zmuszeni byliśmy ogłosić przetarg na dokończenie robót. W trakcie dogr ywki zorganizowanej dla firm biorących udział w pierwszym przetargu najlepszą ofertę przedstawił,,rodex z Białegostoku i po przejęciu placu budowy w okresie od września 2012 do czerwca 2013 dokończył inwestycję. Dzięki dobrej współpracy z nowym wykonawcą udało się w ostatniej chwili powiększyć piwnice pod obiektem, które pozwalają na wielostronne działania (uzyskaliśmy pomieszczenia na rowery wodne, kajaki, duże zaplecze magazynowe dla restauracji, itp.) Okres budowy od marca 2012 do czerwca 2013 to okres wytężonej pracy Zespołu do spraw inwestycyjnych w składzie wymienionym wyżej. W każdy wtorek w godzinach od 14:00 do godziny 20:00 a czasem i dłużej zespół spotykał się z kierownictwem wykonawcy i inspektorem nadzoru analizując postęp prac, dokonując niezbędnych ustaleń, zmian i egzekwując odpowiednią jakość wykonania. Wspomnę tylko, że wykonawca trzykrotnie rozbierał gabiony kamienne zanim uzyskał naszą akceptację co do koloru i sposobu układania kamienia. Niektóre zmiany w stosunku do pierwotnej wersji projektowej do dziś są powodem do dumy. Schody do obiektu miały być betonowe tak jak w amfiteatrze, a udało się bez dodatkowych kosztów zrobić granitowe. Widząc zainteresowanie plażą i wodą postanowiliśmy w b. r. zrobić dodatkową atrakcję dla dzieci i ułatwić ich pilnowanie dla dzieci wybudowaliśmy zjeżdżalnię wodną, a dla STRONA 6

7 BIULETYN TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ STĘŻYCY rodziców kiosk z napojami i grillem. Na d z ó r w ł a ś c i c i e l s k i n a d obiektem sprawuje powołany przez Zarząd TPS,,Zespół ds. G o s p o d a r c z y c h w s k ł a d z i e : Jarosław Ptaszek, Jacek Ptaszek, Jerzy Stępień, Mieczysław Łoń, G a b r i e l a Wo j d a t, B o g u m i ł a S z p o n d e r, Ma r e k B ł a c h n i o, Ka r o l Z a g o ż d ż o n, A n to n i n a Wasilewska. Zespół w okresie od września 2013 r. do kwietnia spotykał się raz w tygodniu we wtorki godzinie 18:00 kontrolując prace LIPIEC 2014 managerów i określając program działania obiektu. Od maja zespół spotyka się raz na dwa tygodnie. Karol Zagożdżon Członek Zarządu TPS! WPŁATY Z TYTUŁU ODLICZENIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO Wpłaty z tytułu odliczenia 1% podatku dochodowego w okresie rozliczeniowym Towarzystwa tj. od 1 ipca 2013 do 30 czerwca 2014r wyniosły ,20 zł. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za wpłaty. Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na inwestycje realizowane aktualnie przez TPS, spłatę kredytu bankowego w wysokości 3,2mln zł zaciągniętego na inwestycję Starorzecze Wisły- Aktywna Rekreacja w Stężycy na okres 10 lat lub konkretne cele wskazane przez poszczególnych darczyńców. ŚCIEŻKI ROWEROWE W STĘŻYCY Na t e r e n i e Wy s p a Wi s ł a Towarzystwo Przyjaciół Stężycy przy pomocy: dotacji z Re g i o n a l n e g o Pr o g r a m u Operacyjnego Woje wództwa Lubelskiego (60% dotacji), Wspólnoty Gr untowej, S p o n s o r ó w ( w t y m Ro d z i n y Ptaszków), wybudowało ok. 4,5 km ścieżek rowerowych z kostki b r u ko w e j b e z f a z o w e j, p o których można jeździć także na rolkach. W t y m r o k u z a ko ń c z o n a j u ż zostanie kolejna duża inwestycja o wartości ok. 30 mln zł, polegająca na wzmocnieniu wału przeciwpowodziowego na odcinku od Stężycy do samego Dęblina. STRONA 7

8 W środku wału od korony wału, przez cały korpus wału i ok. 5 metrów poniżej podstawy wału, były wiercone jeden koło drugiego otwory o średnicy ok. 80 cm (zazębiające się za siebie) na głębokość ok. 8mb, w te otwory był wlewany specjalny preparat z cementem, dzięki czemu powstała pewnego rodzaju ściana betonowa wzmacniająca i uszczelniająca wał. Na koronie wału powstała już droga komunikacyjna także z kostki brukowej bezfazowej po której także można jeździć rowerami. Inwestycja ta jest realizowana przez Wojewódzki Zarząd Melioracji w Lublinie podległy pod Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. W imieniu Zarządu TPS pragnę przy tej okazji podziękować kol. Markowi Michalikowi, który będąc Radnym Wojewódzkim wcześniejszej kadencji, przyczynił się do realizacji tej inwestycji. Pamiętam jak kilka lat temu własnym samochodem terenowym obwoził Pana Marszałka Sławomira Sosnowskiego, ENGLISH CLUB Towarzystwo Przyjaciół Stężycy realizując swoje cele statutowe rozwiązuje strategiczne problemy rozwojowe Ziemi Stężyckiej. Dotyczy to zarówno konieczności rozwoju ekonomicznego Stężycy poprzez turystykę, lecz także dbałości o jakość kształcenia dzieci i młodzieży w lokalnych szkołach. Według badań prowadzonych nad oczekiwaniami pracodawców wobec kandydatów do pracy w Polsce, jednym z podstawowych kryteriów stosowanych przez osoby podejmujące decyzje o zatr udnieniu konkretnych kandydatów w firmie jest ich pokazywał mu jaki jest stan tego wału i prosił o zrealizowanie tej inwestycji od Dęblina, aż do Piotrowic. Dzięki nowej inicjatywie ustawodawczej Pana Prezydenta Komorowskiego, którą Sejm już uchwalił, korony wałów przeciwpowodziowych będą mogły być wykorzystane jako ścieżki rowerowe (oczywiście z wyjątkiem okresów, kiedy są stany wysokiej wody na Wiśle). Ścieżka rowerowa na koronie wału ze Stężycy do Dęblina o długości ok. 4,5 km jest już gotowa. Zrobiona też jest już śluza na Młynkach, którą będzie mogła wpływać woda z Wisły do Łachy. Obecnie trwają prace polegające na budowie drogi z Rynku na wał, na zawalu też będzie robiona droga z kostki br ukowej o długości ok. 4,5km WZMEL ma do końca sierpnia b.r. położyć asfalt i krawężniki na ulicy Podwale, od Wisełki do wjazdu na wał na Rynku. Zgodnie z tym, co mówił Pan Andrzej Pichla z-ca Dyr. ds. Inwestycyjnych WZMEL, w końcu tego roku ma być ogłoszony przetarg na wzmocnienie wału przeciwpowodziowego i wykonanie ścieżek rowerowych na odcinku od Stężycy do Prażmowa, przy okazji tej inwestycji ma zostać pogłębione i oczyszczone koryto Starorzecza Wisły od Młynek do Prażmowa, tak żeby można było na całej długości Starorzecza pływać kajakami. Tak więc w sumie będziemy mieli już w chwili obecnej na terenie naszej Gminy ok km ścieżek rowerowych z kostki brukowej bez fazowej. Dodatkowo TPS planuje wytyczyć do końca lipca ok. 40 km ścieżek i szlaków rowerowych na terenie Gminy Stężyca i Gminy Dęblin. W przyszłości planujemy organizować na tych ścieżkach: rajdy rowerowe, maratony dla biegaczy, zawody nordic walking, triatlon oraz jazdę na rolkach. Jarosław Ptaszek Prezes TPS STRONA 8

9 znajomość języka angielskiego. Pracodawcy nie oceniają jednak znajomości gramatyki czy biernego rozumienia języka, lecz są zainteresowani tym, czy kandydaci umieją swobodnie mówić, pisać i czytać ze zrozumieniem w języku angielskim. W związku z powyższym, Towarzystwo podjęło współpracę z Fundacją Linguae Mundi, która od lat osiemdziesiątych zajmuje się nauczaniem języków obcych, Fundacją Grupy PERN Przyjaźń oraz Fundacją Banku BGŻ, które aktywnie wspierają projekty związane z rozwojem młodzieży oraz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wspólnie opracowano projekt English Club- klubu języka angielskiego, w którym dzieci spotykają się dobrowolnie w soboty, by pod opieką lektorów wspólnie uczyć się języka angielskiego. Projekt rozpoczął się w lutym i tr wał do czer wca 2014r. Uczniowie Gimnazjum im. Stefana Batorego w Stężycy zakwalifikowani do klubu na podstawie wyników audytu językowego zostali podzieleni na czter y ośmioosobowe grupy. Zajęcia prowadzone były w całości po angielsku przez lektorów z Fundacji Linguae Mundi w Stężycy oraz w Warszawie, gdzie członkowie klubu zwiedzili Centrum Nauki Kopernik, Pałac Prezydencki, Stare Miasto oraz Łazienki. Celem English Club było stymulowanie aktywnego posługiwania się językiem angielskim przez jego członków. Dlatego w ramach zajęć prowadzono wiele spotkań z obcokrajowcami oraz Polakami mówiącymi biegle po angielsku, z któr ymi młodzież przeprowadzała wywiady. Członkowie klubu przygotowywali również informacje o Stężycy, jej historii i atrakcjach turystycznych, które publikowali na klubowym blogu. Każdy z członków English Club otrzymał całkowicie bezpłatnie 68 godzin dydaktycznych, w tym dwie wycieczki do Warszawy. Dziesięciu najbardziej zaangażowanych członków klubu, którzy osiągnęli również największe postępy w nauce, otrzymało dodatkowo nagrodę specjalną- bezpłatny wyjazd na dwutygodniowy kurs z języka angielskiego organizowany w Pułtusku dla młodzieży z całego świata. Sukces pierwszej edycji English Club przekonał Zarząd TPS o potrzebie zorganizowania jego kolejnej edycji. W sierpniu LISTOPADOWE KWESTY NA CMENTARZU W STĘŻYCY Coroczną listopadową tradycją stała się kwesta na cmentarzu parafialnym w Stężycy. Odwiedzających w tym dniu groby swoich bliskich nie dziwi obecność kwestujących wolontariuszy, którym przyświeca szczytny cel renowacja rozpocznie się nowy nabór lektorów a we wrześniu audyty językowe dla kandydatów na członków klubu. W nowej edycji utworzone zostanie 5 grup po 10 uczniów. Każdą grupą opiekować się będzie lektor oraz asystent wyłoniony z lokalnej kadr y nauczycielskiej. Według planów członkowie klubu otrzymają w ciągu dwóch semestrów 100 godzin dydaktycznych. Wartość I edycji English Club wynosiła ok zł. Planowany koszt II edycji to ponad zł. Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzinie Ptaszków, Fundacji BGŻ, Fundacji Grupy PERN Przyjaźń za wsparcie finansowe projektu. Dziękujemy również Fundacji Lingua Mundi, Gimnazjum im. Stefana Batorego w Stężycy oraz GOK w Stężycy za pomoc w organizacji i prowadzeniu projektu. Jacek Ptaszek Członek Zespołu ds. Gospodarczych TPS! zapomnianych, zabytkowych nagrobków, nierzadko o wysokich walorach artystycznych. Inicjatywa Zarządu Towarzystwa STRONA 9

10 Przyjaciół Stężycy, z 2009 r. spotkała się z życzliwym przyjęciem społeczności lokalnej o czym mogą świadczyć zebrane w tym dniu kwoty, które z roku na rok są coraz wyższe oraz duże zainteresowanie wolontariuszy, którzy kwestują na cmentarzu. Zebrane w 2013 r. fundusze zostały przeznaczone na renowację płyty na grobnej Pauliny z Wysoczyńskich Gnatowskiej, a efekt prac kamieniarza specjalizującego się w renowacji zabytkowych nagrobków jest imponujący, o czym mogą przekonać się wszyscy, którzy odwiedzają cmentarz parafialny w Stężycy. Poniżej w fotograficznym ujęciu etapy restauracji zabytkowej płyty. Dzięki ofiarności darczyńców i zaangażowaniu wolontariuszy dotychczas możliwe było wykonanie nowego pomnika na grobie kpt. Mariana Konrada Pazelta, (odznaczonego Krzyżem Walecznych) i podoficera NN, poległych we wrześniu 1939 r. w Stężycy. To przedsięwzięcie zostało wsparte finansowo przez Urząd Gminy w Stężycy. Po jednej z listopadowych kwest PLANY WYSPA WISŁA NA NASTĘPNE 12 MIESIĘCY W dniu 27 lipca 2014 r. mija pier wszy rok działalności kompleksu rekreacyjno wypoczynkowego Wyspa Wisła, która jest wspaniałym przedsięwzięciem inwestycji podjętej przez Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, Wspólnoty Gr untowej w Stężycy oraz Powiatu Ryckiego o nazwie TPS zakupiło orynnowanie na grobowiec rodziny Szweling. Prace związane z założeniem rynien bezinteresownie wykonał p. Karol Zagożdżon. Pondato zostały wykonane i zamontowane cztery tablice epitafijne osób spoczywających w jego wnętrzu. W bieżącym roku TPS będzie kontynuowało listopadową kwestę, by ocalić od zapomnienia kolejne na grobki, o któr ych pamięta już tylko czas. Jarosław Frąckiewicz Członek Zarządu TPS Starorzecze Wisły-Aktywna Rekreacja w Stężycy. Odwiedzając Stężycę mamy możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji znajdujących się na obszarze 30ha na którym znajduje się kompleks Wyspa Wisła, ścieżki rowerowe, boisko, amfiteatr, plaża z udostępnionym kąpieliskiem których zwieńczeniem jest Restauracja Bistro z dwiema salami sąsiadującymi oraz tarasem widokowym. Planowane jest poszerzenie oferty o dodatkowe atrakcje. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona i oddana do użytku zjeżdżalnia Anakonda. Długość toru zjeżdżalni to 36,85 m, czas zjazdu 10 s. W pobliskim STRONA 10

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy!

Największe jaja. Organizatorzy warsztatów. Drodzy Czytelnicy! gazeta bezpłatna nr 1/2011 2011 Organizatorzy warsztatów przygotowali mnóstwo prac związanych ze Świętami Wielkanocnymi, a prym wiodły oczywiście jaja. Uwagę przykuwały szczególnie te ogromne - gliniane

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 13 kwiecień-czerwiec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny LGD Polesie na Targach Produktów Regionalnych Regionalia w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie

Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie Nr 36 Sierpień 2013 r. Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie W numerze: Pożegnanie dyrektor Małgorzaty Kierzkowskiej Jadwiga Śpibida dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu Rada

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU?

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU? Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Kurier KŁODZKI Dziś w numerze Uroczyste otwarcie krytej pływalni 27 czerwca Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr 6 (51) czerwiec

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Ogólnopolska Sieć Gazet Bezpłatnych Nowy Sącz Krynica Muszyna Stary Sącz Grybów Piwniczna NR 214 ROK

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale

4marca w pociągu z Zakopanego w przedziale AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Na okładce: Anna Berezik, ATH Bielsko-Biała, złoty medal w slalomie AMP Foto Michał Szypliński skifoto.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Adres

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 16 styczeń-marzec 2014 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny Książka kulinarna Smaki LGD Polesie już niebawem Smaki LGD Polesie,

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo