kwalifikacjach dla potrzeb Wyspa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kwalifikacjach dla potrzeb Wyspa"

Transkrypt

1 BIULETYN Pier wszy rok działalności Wyspa Wisła już za nami Informacja Zarządu ws. Wyspa Wisła#! Ostatnie cztery lata były bardzo pracowite dla większości Zarządu i członków TPS. Wspólnie dokonaliśmy tego, co wielu wydawało się niemożliwe do wykonania. Zrealizowaliśmy na terenach będących własnością Wspólnoty Gruntowej w Stężycy inwestycję Wyspa Wisła, która jest ponoć największą w Polsce inwestycją zrealizowaną przez Organizację Pożytku Publicznego. Wartość tej inwestycji wraz z wyposażeniem wyniesie ok. 20 mln zł. Cieszymy się, że dzięki inwestycji Wyspa Wisła, Stężyca staje się miejscowością tur ystyczną. Obser wujemy, że obłożenie istniejących kwater agroturystycznych w Stężycy jest bardzo wysokie. Liczymy na to, że mieszkańcy gminy będą wynajmować swoje pustostany i zarabiać na turystach. Osobiście cieszę się z tego, że pamiętając o wspaniałej historii naszej małej ojczyzny Stężycy, jako Towarzystwo patrzymy w przyszłość, realizując tak dużą inwestycję. Popra- wiliśmy war unki do odpoczynku i rekreacji mieszkańcom naszej gminy, stworzyliśmy też wiele nowych miejsc pracy. Nie jest łatwo znaleźć w tak małej miejscowości jak Stężyca wystarczającą ilość kandydatów do pracy o odpowiednich kwalifikacjach dla potrzeb Wyspa Wisła. Dlatego cały czas poprawiamy jakość i szybkość obsługi naszych klientów, szkoląc wiele osób do zawodu: kelnera, barmana, kucharza, itp. Wymieniliśmy także większość Mana gerów na Wyspa Wisła zatrudnionych w zeszłym roku. Liczymy na to, że obecny zespół Mana gerów będzie spełniać oczekiwania nasze i naszych klientów. Stan finansów Wyspy Wisły będzie przedstawiony na Walnym Zebraniu TPS, które odbędzie się w ostatnią sobotę lipca o godz. 10:00 na Wyspa Wisła. Wiadomym jest, że wesela, które według planów będą podstawą przychodów naszej inwestycji są rezer wowane z rocznym wy przedzeniem. Dlatego w pier wszym roku mieliśmy Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Stężycy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 26 lipca 2014r w Wyspa Wisła o godzinie 10:00 STRONA 1

2 zaledwie dwa wesela. Teraz na rok do przodu zarezerwowane jest już na Wyspa Wisła ok. 25 wesel. Na Wyspa Wisła jest tak pięknie i malowniczo, że często widzimy jak panny młode w sukni z welonem, przyjeżdżają do nas z innych konkurencyjnych domów weselnych i robią sobie u nas sesje fotograficzne. Liczymy na to, że już niedługo będziemy mieć pełne obłożenie na wesela, a także że będziemy mieć więcej zamówień na chrzciny, imieniny, urodziny, komunie, studniówki, bankiety, konferencje, etc. Sukces ekonomiczny Wyspa Wisła zależy w dużej mierze od pracujących tam ludzi i Managerów. Osobiście widzę tu duży potencjał i jeśli uda nam się zbudować zespół dobr ych i zaangażowanych pracowników to Wyspa Wisła powinna pokryć koszty swojego utrzymania i spłacić przez 10 lat, zaciągnięte kredyty (na dzień dzisiejszy ok. 3,23 mln zł) i pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego do budowy Wyspa Wisła oraz wygenerować zyski na doinwestowanie terenów na Wyspa Wisła. Dlatego też proszę, aby wszyscy członkowie i sympatycy Towarzystwa Przy- jaciół Stężycy byli naszymi ambasadorami i zachęcali wszystkich swoich znajomych do korzystania z Wyspa Wisła. Dla TPS ważne jest, żeby mieszkańcy naszej gminy i powiatu oraz przyjeżdżający do nas tur yści czuli się na Wyspa Wisła dobrze, żeby byli uprzejmie, szybko i sprawnie obsługiwani i żeby u nas dobrze wypoczęli, gdyż jak wiadomo zadowolony klient wraca. Jeśli natomiast są jakieś uwagi do pracy naszych pracowników z Wyspa Wisła, to prosimy informować o tym Managerów lub członków Zespołu ds. Gospodarczych TPS, który jest odpowiedzialny za nadzór właścicielski nad inwestycją. W skład tego Zespołu wchodzą: Marek Błachnio, Mieczysław Łoń, Jacek Ptaszek, Jarosław Ptaszek, Jerzy Stępień, Bogumiła Szponder, Antonina Wasilewska, Gabriela Wojdat, i Karol Zagożdżon. Zespół ds. Gospodarczych zbiera się co dwa tygodnie (zazwyczaj we wtorki) na Wyspa Wisła, nadzorując ten obiekt. Większość ludzi jest uczciwa, ale w branży gastronomicznej zdarzają się też osoby, które nar uszają zaufanie swoich pracodawców i klientów. Niestety zwolniliśmy już dwie osoby za kradzież, dlatego też wszystkich członków i sympatyków TPS bardzo prosimy, żeby zawsze żądali na Wyspa Wisła para gonów z kasy fiskalnej (wydruk o szerokości 5,5cm), gdzie naliczony jest podatek VAT. Jeżeli kelner, barman lub pracownik wypożyczalni nie przekazuje klientowi paragonu STRONA 2

3 przy przyjmowaniu od niego gotówki, to oznacza to, że nie tylko nie przestrzega procedur obowiązujących w Wyspa Wisła, lecz także prawdopodobnie stara się oszukać Wyspa Wisła i zachować te pieniądze dla siebie. Prosimy wszystkich, by informowali w/w członków Zespołu ds. Gospodarczych, o stwierdzonych nieprawidłowościach, takich jak brak nabicia na kasę fiskalną należności za usługi w całości lub kwocie mniejszej od kwoty zapłaconej. Potrzebne będą w takich przy padkach dokładniejsze informacje: kiedy ten przypadek miał miejsce, o której godzinie (dobrze jest spisać sobie godzinę i minutę transakcji), na jakim stanowisku, jak wyglądała ta osoba, na jaką kwotę był zakup produktów na Wyspa Wisła, sprzedaż biletów wstępu lub wynajem (rowerów, kajaków, etc.). My informujemy naszych pracowników na Wyspa Wisła, że nie powinni się pytać naszych klientów, czy życzą sobie paragon. Ich obowiązkiem jest po otrzymaniu gotówki, od razu wydrukować paragon i podać go w kierunku klienta, tak, żeby klient mógł go wziąć, a jeśli klient nie weźmie paragonu, to pracownik Wyspa Wisła powinien go podrzeć lub zmiąć i wyrzucić do kosza. Wprowadziliśmy na Wyspa Wisła kasy fiskalne i przenośne terminale, tak żeby cały obrót gotówkowy na Wyspa Wisła był rejestrowany i fiskalizowany. Będziemy bardzo wdzięczni wszystkim członkom i sympatykom Towarzystwa za wsparcie w tej ważnej sprawie. Przy tej okazji pragnę serdecznie ponownie podziękować członkom Zarządu i mieszkańcom Stężycy, za pomoc w realizacji tej inwestycji. Jak wiadomo, Panorama Lubelska przyjeżdżała dwa razy filmować, jak mieszkańcy Stężycy w czynie społecznym pracowali przy GENEZA CENTRUM EDUKACYJNO- SPORTOWEGO W STĘŻYCY Bardzo cieszę się, że w czwartym kwartale b.r. planowane jest zakończenie inwestycji budowy Centr um Edukacyjno-Sportowego Gminy Stężyca o wartości ponad 10 mln zł. Obecna nazwa Centr um to Zespół Szkół w Stężycy. W skład tej inwestycji wchodzi: nowy budynek Gimnazjalny, pełnowymiarowa Hala Sportowa, kapitalny remont Szkoły Podstawowej w Stężycy, nowe boiska szkolne i parkingi. Pamiętam, że gdy w poprzedniej kadencji byłem Radnym Gminy Stężyca widziałem, że nasza gmina co roku dokłada bardzo duże pieniądze do oświaty, gdyż mamy nieracjonalną sieć szkół. sadzeniu 10 tys. drzew i krzewów na terenie Wyspa Wisła. Dziękujemy też naszym strażakom, którzy podlewali posadzone drzewa i krzewy, żeby nie uschły oraz wypompowywali nadmiar wody po ulewach. W Stężycy dajemy innym miastom i gminom pozytywny przykład budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dzięki tej inwestycji poprawiły się war unki do wy poczynku i rekreacji mieszkańcom naszej Gminy oraz przyjeżdżającym do nas turystom. My w Stężycy, podobnie jak i w krajach o wysoko rozwiniętej demokracji wiemy, że warto pracować dla naszej małej ojczyzny i że ta praca oraz przekazywane środki na tak szczytny cel, dają wszystkim dużą satysfakcję. Jarosław Ptaszek Prezes TPS Koledzy i koleżanki Radni apelowali o wiele inwestycji potrzebnych mieszkańcom naszej gminy lecz wiele inwestycji (w tym budowa dróg i chodników) nie mogło być realizowane, gdyż ciągle brakowało pieniędzy. Widziałem, że w naszym Gimnazjum nie było ani porządnej Sali Gimnastycznej, STRONA 3

4 ani boiska szkolnego, z powodu czego możliwość prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego na oczekiwanym przez nauczycieli oraz rodziców poziomie była bardzo ograniczona. Brak infrastruktury sportowej miał również negatywny wpływ na wartość dofinansowania uzyskiwanego przez szkoły z budżetu państwa. Nasz budynek Gimnazjalny był wcześniej budynkiem koszarowym i wyma gałby dużych nakładów na ocieplenie i remont. Budynek Szkoły Podstawowej w Stężycy wyma gał natomiast przeprowadzenia kapitalnego remontu. Nauczycieli przybywało, a uczniów ubywało, w niektórych szkołach były klasy łączone, w któr ych przez pier wsze pół godziny lekcyjnej nauczyciel uczył jedno dziecko programu pierwszej klasy, a przez drugie pół godziny uczył 2-3 dzieci programu drugiej klasy. Widząc taką sytuację postanowiłem ją zmienić. Po dyskusji z Zarządem TPS, poprosiłem znanego polskiego architekta Czesława Bieleckiego, żeby zrobił koncepcyjny projekt budowy Centrum Edukacyjno-Sportowego Gminy Stężyca. Na jednej z pierwszych sesji w mojej kadencji zaprezentowałem ten projekt i całej Radzie Gminy ten projekt się bardzo spodobał. Rada Gminy przegłosowała pozytywnie propozycję budowy Centrum, co dało TPS podstawę do dalszych działań. Poprosiłem Panią dr Hannę Czerską-Gosiewską w tym czasie Przewodniczącą Rady Gminy Stężyca, żeby zorganizowała wycieczkę wszystkich Radnych i Pana Wójta, w celu zobaczenia w innym powiecie takiej Hali Sportowej pełnowymiarowej, która jest teraz budowana u nas w Stężycy. Następnie poprosiłem Pana Jerzego Stępnia, Przewodniczącego Wspólnoty Gruntowej, żebyśmy razem ze Wspólnotą sfinansowali Gminie Stężyca Projekt budowlany i Studium Wykonalności dla Centrum. Pan Przewodniczący Jerzy Stępień przedstawił tę sprawę na Walnym Zebraniu Wspólnoty Gruntowej, gdzie powiedział członkom Wspólnoty, że teraz to jest wielka zatrata i coroczne marnowanie pieniędzy podatników z powodu nieracjonalnej sieci szkół w naszej gminie. Będąc osobą o dużym autorytecie we Wspólnocie przekonał jej członków, żeby przekazać 150 tys. zł na ten cel. Rodzina Ptaszków przekazała dodatkowo 100 tys. zł. Później, gdy już sfinansowaliśmy razem ze Wspólnotą za kwotę 250 tys. zł Projekt Budowlany i Studium Wykonalności na budowę Centrum, część Radnych z tamtej kadencji, chciała wyrzucić budowę Centrum z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego naszej Gminy. Pamiętam, jak przyjechał na sesję Rady Gminy śp. Leszek Filipek Starosta Powiatu Ryckiego i wspierał naszą sprawę mówiąc do Radnych nie rezygnujcie sami z tych ok. 8,5 miliona złotych dotacji unijnych, jeszcze nie jest pewne, czy te dotacje Gmina Stężyca dostanie. Podobnie apelował o rozsądek Pan Jerzy Stępień. Wspierało nas też kilku radnych, ale nadal nie mieliśmy większości w Radzie. Opór niektór ych osób był zdumiewający. My napisaliśmy pismo do Marszałka Województwa Lubelskiego z prośbą o pomoc w sprawie budowy Centr um, pod tym pismem podpisało się ponad 2 tysiące mieszkańców Gminy Stężyca. Natomiast opozycja napisała drugie pismo do Pana Marszałka, że są przeciwni budowie Centr um, pod tym pismem podpisało się około tysiąc osób. Przeprowadziłem wiele rozmów z Radnymi, pisałem artykuły do prasy lokalnej, celem przekonania społeczeństwa i większości Rady Gminy o konieczności budowy Centrum. Mówiłem, że dzięki dotacjom unijnym, gmina znacznie mniej pieniędzy wyłoży na wkład własny w budowę Centrum, niż kosztowałoby ją samodzielne remontowanie budynków: Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Stężycy oraz na budowa Sali Gimnastycznej i boisk szkolnych. Mieliśmy też na względzie, że w nowym Centrum nasze dzieci i młodzież gimnazjalna będzie miała znacznie lepsze warunku do nauki i uprawiania sportu. Po przeprowadzeniu całej batalii, w końcu udało się zebrać większość i Rada Gminy ostatecznie przegłosowała pozytywnie budżet na budowę Centr um. Kilku radnych postawiło jednak warunek, by we wniosku o dofinansowanie Centr um nie przewidywać zamknięcia szkół podstawowych w Paprotni oraz w Pawłowicach. Z tego powodu wskaźniki ekonomicznego rezultatu inwestycji w Centrum znacząco się pogorszyły i naszemu wnioskowi o dofinansowanie zabrakło jednego punktu. Nasza inwestycja znalazła się na liście rezerwowej. Na temat konieczności budowy naszego Centrum rozmawiałem wielokrotnie z Marszałkiem Krzysztofem Hetmanem, z Panem Marszałkiem Sławomirem Sosnowskim, z Panem Marszałkiem Krzysztofem Grabczukiem, z Panem v-ce Marszałkiem STRONA 4

5 Jackiem Sobczakiem oraz Członkiem Zarządu Województwa Panem Markiem Flasińskim. Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować Panu Marszałkowi Krzysztofowi Hetmanowi i całemu Zarządowi Województwa Lubelskiego, za to, że podjęli decyzję o przesunięciu kilkudziesięciu milionów złotych z innych programów na edukację i sport w naszym województwie, dzięki czemu nasza gmina i wszystkie pozostałe (któr ym brakowało jednego punktu) otrzymały dotacje unijne i wreszcie budowa Centrum mogła ruszyć. Dodatkowo Rodzina Ptaszków zadeklarowała przekazanie kwoty ok. 125 tys. zł na lepsze wyposażenie Centrum w infrastrukturę sportową i pomoce dydaktyczne. W ramach tej darowizny zostanie przeznaczona kwota ok. 50 tyś. zł w Centr um zostanie zainstalowana najwyższej jakości nawierzchnia w Hali Sportowej, dzięki czemu będzie ona bardziej amortyzować stawy u dzieci i młodzieży z naszej Gminy. Jako Zarząd TPS podejmując inicjatywę budowy Centrum mieliśmy informacje, że w następnych naborach środków z Unii Europejskiej będzie coraz mniej pieniędzy przeznaczonych na infrastrukturę szkolną. Potem okazało się wręcz, że w nowych naborach pieniędzy na nowe szkoły w ogóle nie przewidziano. Zatem Gmina Stężyca miała ogromne szczęście, że pomimo opisanych wyżej trudności, udało się nam wykorzystać tę historyczną szansę i wybudować Centrum z tak dużym udziałem środków unijnych. Liczymy na to, że dzięki Centrum powstanie w naszej gminie bardziej racjonalna sieć szkół i dzięki temu pojawią się znaczne oszczędności, które Rada Gminy będzie mogła przeznaczyć na długo oczekiwane przez mieszkańców naszej gminy inwestycje, w tym na budowę dróg i chodników oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Brzezinach i w Stężycy wraz ze zbiornikami wyrównawczymi i przepompownią. Dla mieszkańców naszej Gminy ważne jest, żebyśmy mieli dobrej jakości wodę pitną i żeby nie było tak wielu awarii w jej dostarczaniu do naszych domów i gospodarstw. Jarosław Ptaszek Prezes TPS! HISTORIA BUDOWY WYSPA WISŁA Budowa terenów rekreacyjnych nad Łachą Wiślaną ma początek w działaniach Wspólnoty Gruntowej, której członkowie zaczęli za gospodarowywać otoczenie jeziora stężyckiego zwanego,,palenieckim. Kilka lat temu, w roku 2006 TPS i WG postanowiły połączyć siły i zabudować otoczenie jeziora wraz z profesjonalnym polem namiotowym. Był już wykonany na papierze przez architekta wstępny projekt zagospodarowania terenu. Szybko zorientowaliśmy się jednak, że jezioro stężyckie to zbyt mały zbiornik wodny i teren rekreacyjny mógłby wystarczyć co najwyżej dla mieszkańców Stężycy. Wielu mieszkańców Stężycy sugerowało aby zlokalizować tereny wypoczynkowe nad Łachą Wiślaną. Tak właśnie zrobiliśmy. Pierwotnie planowaliśmy pogłębienie i oczyszczenie Łachy, ułożenie ścieżek spacerowych, wybudowanie wiaty jako zaplecza dla kajaków i handlu oraz mostków przez rzekę. Niepowtarzalna szansa pozyskania funduszy unijnych na tę inwestycję oraz rozmach wniesiony przez prezesa Jarosława Ptaszka doprowadził do obecnego zakresu inwestycji. Dziś Państwo mogą zobaczyć piękną bryłę restauracji zamiast wiaty, z integralną częścią obiektu jaką jest amfiteatr, miejsce dla koncertów STRONA 5

6 muzycznych. Jest także piękny taras wokół połowy budynku. We wnątrz znajdują się trzy niezależne sale restauracyjne, które w razie potrzeby można połączyć w jedną całość. Amfiteatr i sale są wyposażone w na głośnienie i sprzęt audiowizualny. Obiekt jest wyposażony w klimatyzację. Ściany sal restauracyjnych wewnątrz wyłożone są dębem, na zewnątrz są wyłożone modrzewiem syber yjskim. Powierzchnie ścian tarasów i podjazdu dla niepełnosprawnych są wyłożone wapieniem kazimierskim. Kamień kazimierski i widoczny kamień gabionów od strony Starorzecza oraz fra gmenty surowego betonu tworzą wraz z zielenią w gabionach niepowtarzalny klimat tego obiektu. Z tarasu budynku widać górkę saneczkową. I odwrotnie z górki w promieniach słońca widać piękną br yłę restauracji. Prawie 30 ha terenu po jednej i dr ugiej stronie Starorzecza wraz z lustrem wody jest ogrodzone płotem, po drugiej stronie łachy drewnianym, po stronie obiektu - metalowym. Od strony Wisełki i od strony budynku sportowego przy stadionie są bramy wjazdowe dla samochodów. Drogi wewnętrzne prowadzą do restauracji i na parking na 130 miejsc. Teren ścieżek za Starorzeczem przeznaczony jest dla pieszych i rowerów. Z prawej strony mostka jest mała przystań kajakowa dostępna dla niepełnosprawnych, a wzdłuż ścieżki obok stadionu są pomosty wędkarskie dostępne dla niepełnosprawnych. Obiekt, parking, ścieżki, górka i mostki są oświetlone. Fragmenty dachu przed salami restauracyjnymi i nad amfiteatrem są pokr yte przeświecalnym poliwęglanem. Wszystkie widoczne otwor y okienne są wy pełnione potrójnymi szybami zespolonymi. Ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych wykonywane jest styropianem. Na ścianach zewnętrznych styropian pokrywa modrzew syberyjski. Wszystkie wymienione powyżej elementy w oparciu o sugestie członków TPS i WG powstawały najpierw w wyobraźni architekta Czesława Bieleckiego, a po licznych konsultacjach z mieszkańcami i członkami TPS, w latach powstał projekt architektoniczny, projekt wykonawczy i kosztorys. Należy wspomnieć o nieocenionym wpływie na etapie tworzenia dokumentacji i umowy z wykonawcą pana Zbigniewa Króla, który został inspektorem nadzoru budowy i egzekwował właściwą jakość robót. W tymże 2011 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, dofinansowanie z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i rozpoczęliśmy procedurę przetargową na wyłonienie generalnego wykonawcy. Z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Stężycy w wielogodzinnych negocjacjach brali udział: Jaroslaw Ptaszek, Jacek Ptaszek, Jerzy Stępień, Tadeusz Oleksy, Marek Błachnio i Karol Zagożdżon. W decydujących momentach wspierał nas doświadczony deweloper Grzegorz Kiełpsz. Do wieloetapowego przetargu przystąpiły bardzo duże firmy z terenu Polski. Kr yterium cenowe eliminowało najdroższych wykonawców. Zwyciężył,,ABM Solid z Tarnowa, który w marcu 2012 roku rozpoczął budowę z terminem zakończenia określonym w umowie na koniec 2012 roku. Niestety w lipcu firma zbankrutowała (była to olbrzymia firma składająca się z kilkudziesięciu zakładów) i zmuszeni byliśmy ogłosić przetarg na dokończenie robót. W trakcie dogr ywki zorganizowanej dla firm biorących udział w pierwszym przetargu najlepszą ofertę przedstawił,,rodex z Białegostoku i po przejęciu placu budowy w okresie od września 2012 do czerwca 2013 dokończył inwestycję. Dzięki dobrej współpracy z nowym wykonawcą udało się w ostatniej chwili powiększyć piwnice pod obiektem, które pozwalają na wielostronne działania (uzyskaliśmy pomieszczenia na rowery wodne, kajaki, duże zaplecze magazynowe dla restauracji, itp.) Okres budowy od marca 2012 do czerwca 2013 to okres wytężonej pracy Zespołu do spraw inwestycyjnych w składzie wymienionym wyżej. W każdy wtorek w godzinach od 14:00 do godziny 20:00 a czasem i dłużej zespół spotykał się z kierownictwem wykonawcy i inspektorem nadzoru analizując postęp prac, dokonując niezbędnych ustaleń, zmian i egzekwując odpowiednią jakość wykonania. Wspomnę tylko, że wykonawca trzykrotnie rozbierał gabiony kamienne zanim uzyskał naszą akceptację co do koloru i sposobu układania kamienia. Niektóre zmiany w stosunku do pierwotnej wersji projektowej do dziś są powodem do dumy. Schody do obiektu miały być betonowe tak jak w amfiteatrze, a udało się bez dodatkowych kosztów zrobić granitowe. Widząc zainteresowanie plażą i wodą postanowiliśmy w b. r. zrobić dodatkową atrakcję dla dzieci i ułatwić ich pilnowanie dla dzieci wybudowaliśmy zjeżdżalnię wodną, a dla STRONA 6

7 BIULETYN TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ STĘŻYCY rodziców kiosk z napojami i grillem. Na d z ó r w ł a ś c i c i e l s k i n a d obiektem sprawuje powołany przez Zarząd TPS,,Zespół ds. G o s p o d a r c z y c h w s k ł a d z i e : Jarosław Ptaszek, Jacek Ptaszek, Jerzy Stępień, Mieczysław Łoń, G a b r i e l a Wo j d a t, B o g u m i ł a S z p o n d e r, Ma r e k B ł a c h n i o, Ka r o l Z a g o ż d ż o n, A n to n i n a Wasilewska. Zespół w okresie od września 2013 r. do kwietnia spotykał się raz w tygodniu we wtorki godzinie 18:00 kontrolując prace LIPIEC 2014 managerów i określając program działania obiektu. Od maja zespół spotyka się raz na dwa tygodnie. Karol Zagożdżon Członek Zarządu TPS! WPŁATY Z TYTUŁU ODLICZENIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO Wpłaty z tytułu odliczenia 1% podatku dochodowego w okresie rozliczeniowym Towarzystwa tj. od 1 ipca 2013 do 30 czerwca 2014r wyniosły ,20 zł. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za wpłaty. Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na inwestycje realizowane aktualnie przez TPS, spłatę kredytu bankowego w wysokości 3,2mln zł zaciągniętego na inwestycję Starorzecze Wisły- Aktywna Rekreacja w Stężycy na okres 10 lat lub konkretne cele wskazane przez poszczególnych darczyńców. ŚCIEŻKI ROWEROWE W STĘŻYCY Na t e r e n i e Wy s p a Wi s ł a Towarzystwo Przyjaciół Stężycy przy pomocy: dotacji z Re g i o n a l n e g o Pr o g r a m u Operacyjnego Woje wództwa Lubelskiego (60% dotacji), Wspólnoty Gr untowej, S p o n s o r ó w ( w t y m Ro d z i n y Ptaszków), wybudowało ok. 4,5 km ścieżek rowerowych z kostki b r u ko w e j b e z f a z o w e j, p o których można jeździć także na rolkach. W t y m r o k u z a ko ń c z o n a j u ż zostanie kolejna duża inwestycja o wartości ok. 30 mln zł, polegająca na wzmocnieniu wału przeciwpowodziowego na odcinku od Stężycy do samego Dęblina. STRONA 7

8 W środku wału od korony wału, przez cały korpus wału i ok. 5 metrów poniżej podstawy wału, były wiercone jeden koło drugiego otwory o średnicy ok. 80 cm (zazębiające się za siebie) na głębokość ok. 8mb, w te otwory był wlewany specjalny preparat z cementem, dzięki czemu powstała pewnego rodzaju ściana betonowa wzmacniająca i uszczelniająca wał. Na koronie wału powstała już droga komunikacyjna także z kostki brukowej bezfazowej po której także można jeździć rowerami. Inwestycja ta jest realizowana przez Wojewódzki Zarząd Melioracji w Lublinie podległy pod Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. W imieniu Zarządu TPS pragnę przy tej okazji podziękować kol. Markowi Michalikowi, który będąc Radnym Wojewódzkim wcześniejszej kadencji, przyczynił się do realizacji tej inwestycji. Pamiętam jak kilka lat temu własnym samochodem terenowym obwoził Pana Marszałka Sławomira Sosnowskiego, ENGLISH CLUB Towarzystwo Przyjaciół Stężycy realizując swoje cele statutowe rozwiązuje strategiczne problemy rozwojowe Ziemi Stężyckiej. Dotyczy to zarówno konieczności rozwoju ekonomicznego Stężycy poprzez turystykę, lecz także dbałości o jakość kształcenia dzieci i młodzieży w lokalnych szkołach. Według badań prowadzonych nad oczekiwaniami pracodawców wobec kandydatów do pracy w Polsce, jednym z podstawowych kryteriów stosowanych przez osoby podejmujące decyzje o zatr udnieniu konkretnych kandydatów w firmie jest ich pokazywał mu jaki jest stan tego wału i prosił o zrealizowanie tej inwestycji od Dęblina, aż do Piotrowic. Dzięki nowej inicjatywie ustawodawczej Pana Prezydenta Komorowskiego, którą Sejm już uchwalił, korony wałów przeciwpowodziowych będą mogły być wykorzystane jako ścieżki rowerowe (oczywiście z wyjątkiem okresów, kiedy są stany wysokiej wody na Wiśle). Ścieżka rowerowa na koronie wału ze Stężycy do Dęblina o długości ok. 4,5 km jest już gotowa. Zrobiona też jest już śluza na Młynkach, którą będzie mogła wpływać woda z Wisły do Łachy. Obecnie trwają prace polegające na budowie drogi z Rynku na wał, na zawalu też będzie robiona droga z kostki br ukowej o długości ok. 4,5km WZMEL ma do końca sierpnia b.r. położyć asfalt i krawężniki na ulicy Podwale, od Wisełki do wjazdu na wał na Rynku. Zgodnie z tym, co mówił Pan Andrzej Pichla z-ca Dyr. ds. Inwestycyjnych WZMEL, w końcu tego roku ma być ogłoszony przetarg na wzmocnienie wału przeciwpowodziowego i wykonanie ścieżek rowerowych na odcinku od Stężycy do Prażmowa, przy okazji tej inwestycji ma zostać pogłębione i oczyszczone koryto Starorzecza Wisły od Młynek do Prażmowa, tak żeby można było na całej długości Starorzecza pływać kajakami. Tak więc w sumie będziemy mieli już w chwili obecnej na terenie naszej Gminy ok km ścieżek rowerowych z kostki brukowej bez fazowej. Dodatkowo TPS planuje wytyczyć do końca lipca ok. 40 km ścieżek i szlaków rowerowych na terenie Gminy Stężyca i Gminy Dęblin. W przyszłości planujemy organizować na tych ścieżkach: rajdy rowerowe, maratony dla biegaczy, zawody nordic walking, triatlon oraz jazdę na rolkach. Jarosław Ptaszek Prezes TPS STRONA 8

9 znajomość języka angielskiego. Pracodawcy nie oceniają jednak znajomości gramatyki czy biernego rozumienia języka, lecz są zainteresowani tym, czy kandydaci umieją swobodnie mówić, pisać i czytać ze zrozumieniem w języku angielskim. W związku z powyższym, Towarzystwo podjęło współpracę z Fundacją Linguae Mundi, która od lat osiemdziesiątych zajmuje się nauczaniem języków obcych, Fundacją Grupy PERN Przyjaźń oraz Fundacją Banku BGŻ, które aktywnie wspierają projekty związane z rozwojem młodzieży oraz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wspólnie opracowano projekt English Club- klubu języka angielskiego, w którym dzieci spotykają się dobrowolnie w soboty, by pod opieką lektorów wspólnie uczyć się języka angielskiego. Projekt rozpoczął się w lutym i tr wał do czer wca 2014r. Uczniowie Gimnazjum im. Stefana Batorego w Stężycy zakwalifikowani do klubu na podstawie wyników audytu językowego zostali podzieleni na czter y ośmioosobowe grupy. Zajęcia prowadzone były w całości po angielsku przez lektorów z Fundacji Linguae Mundi w Stężycy oraz w Warszawie, gdzie członkowie klubu zwiedzili Centrum Nauki Kopernik, Pałac Prezydencki, Stare Miasto oraz Łazienki. Celem English Club było stymulowanie aktywnego posługiwania się językiem angielskim przez jego członków. Dlatego w ramach zajęć prowadzono wiele spotkań z obcokrajowcami oraz Polakami mówiącymi biegle po angielsku, z któr ymi młodzież przeprowadzała wywiady. Członkowie klubu przygotowywali również informacje o Stężycy, jej historii i atrakcjach turystycznych, które publikowali na klubowym blogu. Każdy z członków English Club otrzymał całkowicie bezpłatnie 68 godzin dydaktycznych, w tym dwie wycieczki do Warszawy. Dziesięciu najbardziej zaangażowanych członków klubu, którzy osiągnęli również największe postępy w nauce, otrzymało dodatkowo nagrodę specjalną- bezpłatny wyjazd na dwutygodniowy kurs z języka angielskiego organizowany w Pułtusku dla młodzieży z całego świata. Sukces pierwszej edycji English Club przekonał Zarząd TPS o potrzebie zorganizowania jego kolejnej edycji. W sierpniu LISTOPADOWE KWESTY NA CMENTARZU W STĘŻYCY Coroczną listopadową tradycją stała się kwesta na cmentarzu parafialnym w Stężycy. Odwiedzających w tym dniu groby swoich bliskich nie dziwi obecność kwestujących wolontariuszy, którym przyświeca szczytny cel renowacja rozpocznie się nowy nabór lektorów a we wrześniu audyty językowe dla kandydatów na członków klubu. W nowej edycji utworzone zostanie 5 grup po 10 uczniów. Każdą grupą opiekować się będzie lektor oraz asystent wyłoniony z lokalnej kadr y nauczycielskiej. Według planów członkowie klubu otrzymają w ciągu dwóch semestrów 100 godzin dydaktycznych. Wartość I edycji English Club wynosiła ok zł. Planowany koszt II edycji to ponad zł. Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzinie Ptaszków, Fundacji BGŻ, Fundacji Grupy PERN Przyjaźń za wsparcie finansowe projektu. Dziękujemy również Fundacji Lingua Mundi, Gimnazjum im. Stefana Batorego w Stężycy oraz GOK w Stężycy za pomoc w organizacji i prowadzeniu projektu. Jacek Ptaszek Członek Zespołu ds. Gospodarczych TPS! zapomnianych, zabytkowych nagrobków, nierzadko o wysokich walorach artystycznych. Inicjatywa Zarządu Towarzystwa STRONA 9

10 Przyjaciół Stężycy, z 2009 r. spotkała się z życzliwym przyjęciem społeczności lokalnej o czym mogą świadczyć zebrane w tym dniu kwoty, które z roku na rok są coraz wyższe oraz duże zainteresowanie wolontariuszy, którzy kwestują na cmentarzu. Zebrane w 2013 r. fundusze zostały przeznaczone na renowację płyty na grobnej Pauliny z Wysoczyńskich Gnatowskiej, a efekt prac kamieniarza specjalizującego się w renowacji zabytkowych nagrobków jest imponujący, o czym mogą przekonać się wszyscy, którzy odwiedzają cmentarz parafialny w Stężycy. Poniżej w fotograficznym ujęciu etapy restauracji zabytkowej płyty. Dzięki ofiarności darczyńców i zaangażowaniu wolontariuszy dotychczas możliwe było wykonanie nowego pomnika na grobie kpt. Mariana Konrada Pazelta, (odznaczonego Krzyżem Walecznych) i podoficera NN, poległych we wrześniu 1939 r. w Stężycy. To przedsięwzięcie zostało wsparte finansowo przez Urząd Gminy w Stężycy. Po jednej z listopadowych kwest PLANY WYSPA WISŁA NA NASTĘPNE 12 MIESIĘCY W dniu 27 lipca 2014 r. mija pier wszy rok działalności kompleksu rekreacyjno wypoczynkowego Wyspa Wisła, która jest wspaniałym przedsięwzięciem inwestycji podjętej przez Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, Wspólnoty Gr untowej w Stężycy oraz Powiatu Ryckiego o nazwie TPS zakupiło orynnowanie na grobowiec rodziny Szweling. Prace związane z założeniem rynien bezinteresownie wykonał p. Karol Zagożdżon. Pondato zostały wykonane i zamontowane cztery tablice epitafijne osób spoczywających w jego wnętrzu. W bieżącym roku TPS będzie kontynuowało listopadową kwestę, by ocalić od zapomnienia kolejne na grobki, o któr ych pamięta już tylko czas. Jarosław Frąckiewicz Członek Zarządu TPS Starorzecze Wisły-Aktywna Rekreacja w Stężycy. Odwiedzając Stężycę mamy możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji znajdujących się na obszarze 30ha na którym znajduje się kompleks Wyspa Wisła, ścieżki rowerowe, boisko, amfiteatr, plaża z udostępnionym kąpieliskiem których zwieńczeniem jest Restauracja Bistro z dwiema salami sąsiadującymi oraz tarasem widokowym. Planowane jest poszerzenie oferty o dodatkowe atrakcje. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona i oddana do użytku zjeżdżalnia Anakonda. Długość toru zjeżdżalni to 36,85 m, czas zjazdu 10 s. W pobliskim STRONA 10

11 sąsiedztwie zostanie uruchomiony Bar na plaży z bezpośrednim dostępem dla osób przebywających na plaży po drugiej stronie mostku. Głównymi celami stawianymi przez osoby zarządzające jest dotarcie i pozyskanie jak największej liczby Gości, którym Wyspa Wisłą jest w stanie zaoferować jak najwięcej atrakcji, poprzez tworzenie odpowiedniego produktu turystycznego. Na stałe będą wpisywały się w kalendarz festyny rodzinne, z edycji Wybiegaj Zdrowie czy Na Fali Aktywności. Programy mają na celu propagowanie zdrowego stylu życia poprzez bezpośredni kontakt z naturą. Wyspa Wisła to miejsce dla osób poszukujących bliskiego kontaktu z przyrodą, wyciszenia i odpoczynku od miejskiego zgiełku; dla osób aktywnych zawodowych, ciągle poszukujących, wymagających; dla rodzin z dziećmi jako alternatywna aktywnego oraz wspólnego spędzenia czasu z rodzicami; dla organizatorów spotkań, szkoleń, konferencji; dla osób chcących uczcić rodzinną uroczystość, przeżyć niezapomniane chwile w naszym obiekcie. Dla tych wszystkich osób przygotowujemy nasze oferty, pakiety. Rozszerzona zostaje również, oferta biznesowa która zostanie przedstawiona segmentowi Gości którzy poszukujących nowych miejsc na przeprowadzenie szkoleń, konferencji i bankietów. Miejsc które oprócz sal konferencyjnych są wstanie zaproponować innego rodzaju atrakcje. Zostały podjęte działania w celu pozyskania sponsorów strategicznych do inwestowania w wydarzenia kulturalne oraz sportowe. Monika Kozak Manager Generalny Wyspa Wisła KALENDARIUM DOTYCHCZASOWYCH WYDARZEŃ NA WYSPA WISŁA Uroczyste otwarcie Wyspy Wisła odbyło się 27 lipca 2013 roku. Ten dzień zapoczątkował działalność kompleksu wy poczynkoworekreacyjnego, w którym każdy może znaleźć odpowiednią dla siebie formę relaksu i wypoczynku. Wyspa Wisła to doskonałe miejsce dla wszystkich prefer ujących aktywny wypoczynek oraz dla poszukujących atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych. W ciągu roku oferowaliśmy naszym gościom wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Pod hasłem Na fali aktywności prowadzone były pod kierunkiem profesjonalnego trenera zajęcia sportowe. Fani muzyki mogli na żywo posłuchać cudownych dźwięków fortepianu w cyklicznych koncertach Na fali muzyki. Dla wielbicieli kina odbywały się projekcje filmów, a dla miłośników tańca dancingi. W oparciu o sugestie oraz życzenia naszych Gości, staraliśmy się poszerzać i urozmaicać naszą ofertę tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Mamy nadzieję, że choć częściowo spełniliśmy Państwa oczekiwania. Wydarzenia na Wyspie Wisła w sezonie 2013/ lipca - Dni Stężycy i koncert zespołu Varius Manx 4 sierpnia - pokaz florystyczny grupy mistrzowskiej Pod prąd 31 sierpnia - Festyn Rodzinny, koncert zespołu Czerwone Gitary 29 września - Jesienne Spotkanie z Folklorem 11 listopada - Zlot Motocyklowy 20 listopada - Przegląd Chórów Seniora W krainie operetki, musicalu i piosenki 30 listopada - Bal Andrzejkowy 31 grudnia - Bal Sylwestrowy 6 stycznia - Spotkanie Opłatkowe TPS 12 stycznia - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 26 stycznia - Bal Karnawałowy dla dzieci 31 stycznia - Konferencja Lokalnych Grup Działania Znaczenie dziedzictwa narodowego dla tożsamości i rozwoju kultury 1 lutego - I Regionalny Bal Przedsiębiorców i Pracodawców 8 lutego - Zabawa Karnawałowa Powiat rycki i gmina Stężyca bawią się 14 lutego - Tylko mnie kochaj wieczór walentynkowy 15 lutego - Gala Sportu i Bal Sportowca 1 marca - Bal Ostatkowy STRONA 11

12 8 marca - Piosenka jest dobra na wszystko wieczór karaoke dla kobiet 15 marca - I Przegląd Kapel i Zespołów Weselnych 1-3 maja Wielka Europejska Majówka, koncert LemOn maja - Wisła Gospel Festival KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK Zarząd TPS co roku przeprowadza wśród mieszkańców Stężycy konkurs na Najładniejszy ogródek. Ocenie podlegają ogródki kwiatowe i warzywne. Komisja bierze pod uwagę estetykę ogrodu, ilość i stan roślin oraz wkład pracy właścicieli. Laureaci zastają nagrodzeni w Dni Stężycy podczas Walnego Zgromadzenia członków TPS. Otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. WOLONTARIUSZE TPS Zarząd TPS bardzo serdecznie dziękuje osobom oraz rodzinom, które objęły opieką rabaty na terenie Wyspa Wisła: Andrzej Majek Maria Lecewicz i Wiesława Miazga Maria i Mieczysław Łoń Agnieszka Domańska Maria i Adam Łazarscy Teresa i Henryk Sobiechowscy Krystyna Markowska i Maria Wasilewska Bogumiła i Ireneusz Grzywaczewscy 31 maja 1 czerwca Wielki Piknik Rodzinny Wybiegaj zdrowie z PZU, koncert De Mono i występ Marka Dyjaka 21 czerwca Zlot Motocyklowy 5 6 lipca - Wyspa Wisła Reggae Festival - koncert m.in. Kamila Bednarka Anna Lecewicz Sekretarz TPS W tym roku w wyniku obser wacji Komisja postanowiła wyróżnić następujące ogródki, których właścicielami są: Państwo Hanna i Rafał Zagożdżonowie Państwo Janina i Jerzy Zagożdżonowie Pan Andrzej Maciejewski Zwycięzcom gratulujemy! MEDAL ZASŁUŻONY DLA ZIEMI STĘŻYCKIEJ W LATACH 2013 I 2014 Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Stężycy podjął uchwałę ustanawiającą Medal Zasłużony dla Ziemi Stężyckiej. Odznaczenie jest przyznawane za szczególne zasługi dla ro- zwoju Ziemi Stężyckiej członkom TPS oraz, w szczególnych przypadkach, innym osobom lub instytucjom. Medal może być nadany także pośmiertnie. Każdy członek TPS jest uprawniony do składania propozycji kandydatur. W 2013r. Kapituła Medalu z a d e c y d o w ała o n a d a n i u Me d a l u n a s tępującym osobom i instytucjom: Irena Lipska i Pani Zakempska Zachęcamy kolejnych wolontariuszy to obejmowania opieką rabat na terenie obiektu Wyspa Wisła. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem projektu- Karolem Zagożdżonem. Jarosław Ptaszek" Urodzony w 1954r w Dęblinie. Ukończył studia inżynierskie i magisterskie na SGGW. Właściciel największego w Polsce i jednego z najnowocześniejszych na świecie gospodarstw ogrodniczych zajmujących się produkcją kwiatów i roślin doniczkowych. W gospodarstwie JMP Flowers znajduje się obecnie 15ha upraw szklarniowych i jest w nim zatrudnionych 250 osób. STRONA 12

13 Pracował społecznie jako Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Boiska Wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Stężycy a także Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Stadionu Sportowego w Stężycy. Od 2005 roku Prezes Towarzystwa Przyjaciół Stężycy. W trakcie swoich kadencji przewodniczył realizacji inwestycji Starorzecze Wisły- Aktywna Rekreacja w Stężycy. Doprowadził również do realizacji Centr um Edukacyjno- Sportowego w Stężycy. Wspólnie z rodziną jest znaczącym darczyńcą wielu organizacji społecznych, w tym Towarzystwa Przyjaciół Stężycy. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi RP oraz medalem Zasłużony dla Rolnictwa. W 2003 roku jego gospodarstwo rodzinne zostało odznaczone tytułem Ambasadora Województwa Lubelskiego. K a p i t uła o d z n a c z yła pośmiertnie Onfury Domański Urodził się 12 czerwca 1886r. w Stężycy jako syn Marianny z.d. Pawłowskiej i Łukasza. W wieku 23 lat ożenił się z niespełna 17 letnią Stanisławą Czerską. Urodziło im się siedmioro dzieci. Był człowiekiem rozmiłowanym w ziemi. Dokupował w miarę możliwości kolejne morgi, robiąc często na tym kiepski interes, ale było to ty powe chłopskie i polskie przekonanie, że zabezpieczeniem i fundamentem rodziny jest ziemia. Dlatego zawsze przykrym przeżyciem była dla niego sprzedaż kawałka pola, chociażby na leczenie najmłodszego syna czy na naukę starszych chłopców. Tym niemniej, zmuszony biedą i innymi okolicznościami musiał się na to godzić. Jednym z takich tr udnych momentów było wykupienie z więzienia NKWD w Fortach syna Leona. Starał się wykształcić wszystkich synów i był z nich bardzo dumny. W rodzinnej pamięci przechowało się jego stwierdzenie: chłopoki to bodaj się na kamieniu rodzili. Onufry Domański bardzo kochał ziemię, ale jego prawdziwą namiętnością była ciesiółka. W części komórek urządził stolarnię, w której spędzał każdą wolną chwilę. Uwielbiał zapach i str ukturę drewna, potrafił bezbłędnie ocenić jakość i przydatność poszczególnych desek czy bali. Zawsze gładził dopiero co wystr ugane czy wyheblowane przedmioty. Choć nie był przecież ani inżynierem, ani architektem, ani nawet technikiem budowlanym, potrafił stawiać solidne i bezbłędne pod względem wymogów technicznych i estetycznych domy. Budulcem było oczywiście drewno. Do dziś stoi jeszcze dom Jaroszów przy Królewskiej, Domańskich przy Dęblińskiej, czy Baczkowskich w Rynku. W kilku starszych domach można spotkać jeszcze wykonane przez niego okna i drzwi. Niestety rodzinny dom, który zbudował sam na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku trzeba było rozebrać. Zostały drzwi we wnętrzne i kilka sprzętów, które dla pamięci potomnych odrestaurowała rodzina. Wszyscy, którzy pamiętają jeszcze Onufrego Domańskiego podkreślają, że był bardzo pracowitym człowiekiem. Zawsze życzliwy i pomocny ludziom. Nie dbał zbytnio, czy za wykonane zamówienie otrzyma zapłatę, czy nie. Kiedy bomba zburzyła kościół parafialny, r uszył z najmłodszym synem i córką do pracy przy odbudowie, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności ciesielskie. Oddał konie do transportu materiałów budowlanych, co w tamtych czasach świadczyło o dużym poświęceniu, ponieważ koń był podstawową siłą roboczą w gospodarstwie. Trzeba podkreślić, że zachował się w pamięci jako człowiek głębokiej wiar y. Modlitwa różańcowa towarzyszyła mu w gospodarstwie, w polu i przy stolarskim stole. Należał do tych ludzi, którzy nie muszą mówić, że kochają. To się po prostu czuło. I jeszcze jedno wspomnienie: był namiętnym czytelnikiem Sienkiewicza. Tr ylogię znał prawie na pamięć. Józef Głodek Urodzony w 1895r w Rososzy. Ukończył Szkołę Podstawową w Rykach po czym wyjechał do Warszawy i tam nauczył się rzemiosła stolarskiego. Po pewnym czasie w Cechu Izby Rzemieślniczej w Warszawie dostał tytuł Mistrza. Brał udział w I wojnie światowej podczas której dostał się na Syberię, gdzie dotarł aż do Władywostoku. Gdy wrócił do kraju, Niemcy wzięli go do niewoli, między innymi do Berlina, gdzie spotkał innego uwięzionego- Henr yka Sienkiewicza. Wrócił do Ryk i otworzył tam duży zakłąd stolarski, który po kilku latach spłonął. Nie mając możliwości odbudowania zakładu w Rykach, w roku 1927 przeniósł się do Stężycy. W otworzonym tu zakładzie stolarskim uczył zawodu przyszłych Mistrzów: Józefa Kubaka, Anotniego Szpondra, Władysława Nowakowskiego, Edmunda Pielachę i kilku innych. STRONA 13

14 Po II wojnie światowej prowadził prace stolarskie w starej Remizie Strażackiej. Podczas odbudowy kościoła pw. Św. Marcina w Stężycy nadzorował i wykonywał prace stolarskie, m.in. budowę głównego ołtarza i ław bocznych. Był czynnym stolarzem do 75 roku życia. Wiele swoich bardzo precyzyjnych narzędzi oddał do Muzeum Ziemi Stężyckiej. Zmarł 15 marca 1993r. Krystyna Głodek, Z domu Domańska, urodziła się 13 marca 1940 roku. Absolwentka Szkoły Podstawowej w Stężycy, Liceum Peda gogicznego w Radomiu i Studium Nauczycielskiego w Siedlcach o kierunku wychowa-nie plastyczne i zajęcia praktyczno- techniczne. Od roku 1961 pracowała jako nauczycielka, najpier w w Kębłowie k/ Żelechowa, a następnie, w latach w Szkole Podstawowej w Stężycy. Wieloletni i bardzo aktywny członek ZHP. Prowadziła drużynę dziewcząt. Przez kilka lat pełniła funkcję Komendanta Ośrodka Harcerskiego w Zbiorczej Szkole Gminnej w Stężycy. Zdobyła stopień harcmistrza. Była wspaniałą organizatorką życia oraz czasu wolnego młodzieży szkolnej, którą zabierała na liczne ogniska, biwaki i zimowiska. Wspólnie z dęblińskim i ryckim Hufcem ZHP przez cztery lata czuwała nad przygotowaniem i przebiegiem wakacyjnych wyjazdów na obozy,na ostatnim była komendantem. Znakomicie spełniała się w roli animatora małych form artystycznych. Z ogromnym zaangażowaniem i pasją prowadziła dziewczęce zespoły wokalne, które uczestniczyły w wielu imprezach środowiskowych, przeglądach, konkursach i festiwalach, zdobywając znaczące nagrody oraz wyróżnienia na szczeblu powiatowym a także wojewódzkim. Należała do grupy założycieli Towarzystwa Przyjaciół Stężycy. Była osobą bardzo komunikatywną, otwartą i serdeczną. Cieszyła się ogromnym szacunkiem i uznaniem wśród uczniów Dla wielu była i jest do dzisiaj wzorem pedagoga i społecznika. Zmarła w 1979 roku, w wieku 39 lat. W 2014r. Kapituła Medalu z a d e c y d o w ała o n a d a n i u Me d a l u osobom:" n a s tępującym Zbigniew Głodek Urodził się 5 marca 1932 roku w Kątach gmina Kłoczew. Absolwent Szkoły Podstawowej w Woli Zadybskiej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie. Ukończył Przyspieszony Kurs Przedmiotów Pedagogicznych dla przyszłych nauczycieli. Najpier w pracował w Szkole Podstawowej w Bazanowie i Sarnach, a w 1956 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel, a potem objął funkcję kierownika Szkoły Podstawowej w Stężycy. Jako kierownik w latach zajął się rozbudową budynku szkoły (skrzydło od strony ulicy Królewskiej) i wymianą ogrodzenia. Był aktywnym członkiem ZHP, od 1957 do 1966 roku dr użynowy dr użyn harcerskich. W 1975 roku ze względu na znaczną utratę wzroku przeszedł na rentę inwalidzką. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych radny Gromadzkiej i Gminnej Rady Narodowej. Społecznie pracował również w zarządzie LKS Mazowsze Stężyca. Zaangażowany w działalność Klubu Seniora. Po przejściu na rentę, przez wiele lat - prezes koła Polskiego Związku Niewidomych w Rykach. Należał do grupy założycieli Towarzystwa Przyjaciół Stężycy, członek zarządu do 1998 roku. Wielokrotnie prowadził uroczystość z okazji Dni Stężycy na stadionie sportowym. Do dzisiaj pomimo swoich 82 lat i niepełnosprawności zainteresowany tym, co ma miejsce w naszej Stężycy. Marek Michalik Urodzony r. Żonaty, żona Danuta, dzieci - Monika i Daniel, zamieszkały Pawłowice, Gmina Stężyca. Wykształcenie wyższe, absolwent wydziału Politologii UMCS, specjalność samorząd i polityka lokalna. Przedsiębiorca i rolnik od 1990r prowadzi w Pawłowicach działalność gospodarczą w branży odzieżowo- dziewiarskiej i gospodarstwo rolne o powierzchni blisko 100ha specjalizujące się w produkcji kukurydzy rzepaku i zbóż. Od roku 1990 do dnia dzisiejszego prezes ZG PSL w Stężycy. W latach prezes ZP PSL w Rykach wieloletni członek władz wojewódzkich PSL w Lublinie. Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Regionalnego Małe Mazowsze, Wiceprze wodniczący Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu w Długowoli, Pawłowicach, Piotrowicach i Paprotni, przewodniczący Komitetu Budowy Sali Gimnastycznej w Pawłowicach, od kwietnia 2014r prezes Wojskowego Koła Łowieckiego nr 193 Diana w Stężycy. latach Radny Powiatu Ryckiego. W latach radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, wiceprzewodniczący sejmiku. STRONA 14

15 Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i medalem Zasłużony Działacz Kultury. Wnioskodawca wprowadzenia do budżetu samorządu województwa Lubelskiego zadań inwestycyjnych: modernizacja drogi wojewódzkiej 801 na odcinku Dęblin- Stężyca i Stężyca - Brzeźce, Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na odcinku Dęblin Piotrowice oraz programu budowy ścieżek rowerowych w ramach projektu Greenways. W trakcie tej kadencji Samorządu Województwa Lubelskiego Gmina Stężyca uzyskała bardzo duże wsparcie na budowę inf rastruktury sportowej, edukacyjnej, rekreacyjnej. Wybudowano również kilkadziesiąt kilometrów wodociągów i kanalizacji oraz zmodernizowano wiele dróg w gminie Stężyca. Barbara Włodarczyk Urodzona 30 listopada 1947 roku w Stężycy. Lokalna patriotka. Całe swoje życie związana ze Stężycą, zawsze dbała o jej dobro i rozwój. Absolwentka Technikum Mechanicznego w Rykach, a następnie od 1968 roku brygadzista w Pracowniczej Spółdzielni Materiałów Budowlanych w Stężycy. W 1983 roku wstąpiła do Towarzystwa Przyjaciół Stężycy, gdzie od 1989 do 2005 roku pełniła funkcję Skarbnika Towarzystwa Przyjaciół Stężycy. Kierując się swoją pasją i miłością do rodzimych terenów, od 1989 roku rozpoczęła sprzedaż i rozprowadzanie książek o Stężycy, jej historii, mieszkańcach, zasłużonych i okolicznych terenach. Każdego roku, podczas Dni Stężycy zajmuje się sprzedażą książek dotyczących Stężycy. Podczas tegoż święta, przez wiele lat zbierała składki członkowskie, wciąż z dumą sprzedaje książki i broszury. Brała udział w wielu uroczystościach gminnych i parafialnych, przy sztandarze. Uczestniczyła w kweście na odnowę zabytków na Cmentarzu Parafialnym. Angażuje się w wiele akcji w Stężycy i wspiera swoją osobą jej rozwój. Już w 1991 roku jej wysiłki zostały dostrzeżone i została wyróżniona na grodą książkową za bezinteresowną pracę w Towarzystwie Przyjaciół Stężycy. Obecnie jako dumna stężyczanka zawsze była entuzjastką i zwolenniczką budowy wspaniałego przedsięwzięcia, jakim jest Wyspa Wisła. Wraz z innymi mieszkańcami Stężycy brała udział w sadzeniu drzew i krzewów na jej terenie. Ma tu również swoją działkę, gdzie spełnia swoją ogrodniczą pasję, pielęgnując posadzone przez stężyczan rośliny. Obecnie stara się propa gować patriotyzm lokalny wśród młodszych pokoleń swojej rodziny. K a p i t uła o d z n a c z yła pośmiertnie Stanisław Czaporowski Urodził się r. w Stężycy (przy ulicy Królewskiej, obecnie posesja p. Kazimierza Wojdata, a dawniej dom rodzinny jego matki). Ojciec - Julian Czaporowski, po matce Austriaczce z domu Różiczka z Galicji, był organistą w Stężycy do 1920 r. Matka - Józefa z domu Lesisz, stężyczanka. W roku 1920 wraz z rodzicami przeprowadzają się do Józefowa koło Biłgoraja, gdzie jego ojciec podejmuje pracę jako organista w tamtejszej parafii pw. Św. Anny. W wieku siedmiu lat rozpoczął naukę w siedmioklasowej Szkole Powszechnej w Józefowie, po ukończeniu której w roku 1934 podjął naukę w Szkole Salezjańskiej dla organistów w Przemyślu. Nauka tam trwała czter y lata i kończyła się egzaminem maturalnym. W 1938 roku, w związku z chorobą organisty stężyckiego Pana Pyry, dostaje propozycję objęcia stanowiska organisty parafii Stężyca, którą przyjmuje i w której pracuje do maja roku W dniu w kościele Farnym w Stężycy bierze ślub z Panią Genowefą Goździcką, córką Jana i Marii z domu Zagożdżon z którą zamieszkują w domu rodzinnym żony (ul. Senatorska 40). II wojnę światową spędził w Stężycy pracując jako organista w tutejszej parafii. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Stężycy we wrześniu 1939 roku, wraz z ówczesnym proboszczem ks. kan. Bielińskim, zakopują dwa dzwony z dzwonnicy kościoła Farnego oraz dokumentację parafialną w ogrodzie za plebanią. Po wojnie od 1947 roku, czynnie uczestniczy w odbudowie i wyposażaniu kościoła Farnego, nie szczędząc czasu, zdrowia i pieniędzy. Co najmniej raz w tygodniu jeździ do Warszawy na konsultacje, do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Pana Różyckiego, który nadzorował odbudowę i wystrój kościoła Farnego. W czasie prac budowlanych i wykończeniowych w kościele, traci koniec czwartego palca lewej dłoni. W trakcie swojej pracy w parafii Stężyca założył i prowadził chór parafialny dla dzieci, młodzieży i dorosłych (męski i żeński), zajmował się też prowadzeniem kancelarii parafialnej. Organizował życie towarzyskie członków chór u np. zabawy taneczne, spotkania towarzyskie, próby chóru itp. w swoim domu rodzinnym przy ulicy Senatorskiej 40. Wiosną 1970 roku (27.04) przenosi się wraz z rodziną, tj. żoną i trójką dzieci: STRONA 15

16 Julianem, Teresą i Karolem do Dęblina (córka Maria z rodziną zostaje w Stężycy), gdzie obejmuje posadę organisty w parafii pw. Św. Piusa po panu Grotnik. Tymczasowo zamieszkuje w domu parafialnym przy ulicy 1-go Maja, skąd wy prowadza się do nowo pobudowanego domu przy ulicy Warszawskiej 92. W nowej parafii zajmuje się również prowadzeniem kancelarii oraz zakłada i prowadzi chór dla dzieci i dorosłych, a także czynnie uczestniczy w nowo rozpoczętej budowie nowego kościoła parafialnego, wraz z ówczesnym proboszczem, ks. Rubaszkiem. W parafii w Dęblinie pracował do końca roku 1992, a następnie przechodzi na zasłużoną emeryturę. Łącznie jako organista przepracował 54 lata ( ) Po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 77 lat, umiera roku. Zostaje pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie przy ulicy Wiślanej. Marcin Łukaszek Urodził się r w prastarej miejscowości Wielgolas parafia Latowicz (Wojewódzwo mazowieckie, okolice Kołbieli). Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Wielgolasie, gdzie po upadku Powstaniu Styczniowego, jak w wielu szkołach zaboru rosyjskiego zabroniono nauczania w języku polskim. Rodzice postanowili dalej kształcić Marcina, kiedy zauważyli jego głód wiedzy i ochotę do nauki. Wspinając się po kolejnych szczeblach edukacyjnych znalazł się w Królewsko-Polskim Seminarium Nauczycielskim w Siennicy. Pierwszej szkoły w byłym zaborze rosyjskim kształcącej nauczycieli. Został tam zapamiętany jako wybitny absolwent i żołnierz. Kiedy pojawiła się wizja niepodległości wstąpił do legionów i czynnie uczestniczył w walkach. Napisał wiele lat później,,chciano widzieć Polskę, jak w poezji. Chcieli Ją widzieć wyłaniającą się z błot poleskich, gdzie trwali z myślą o Polsce niepodległej, nowej, wyłaniającej się z koszmar u straszliwych działań wojennych (...), wśród których tkwili, (...) samotni, prawie opuszczeni,zagubieni w czasie i przestrzeni." Był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu niepodległości podjął pracę nauczyciela w miejscowości Sobienie Jeziory, następnie w 1923 r został skierowany przez kuratorium do Stężycy i desygnowany na stanowisko Kierownika Szkoły Powszechnej. Funkcję tę pełnił do lat 60-tych. Okres okupacji pracował w tajnym nauczaniu. Prowadził ponad dwudziestu uczniów na poziomie gimnazjalnym. Pasją Marcina Łukaszka była historia i pisanie. Skrzętnie zbierał i notował przez całe życie wszystkie informacje, ciekawostki dotyczące Stężycy, historie rodzin i losy mieszkańców. Współpracował z Klemensem Kurzypem w którym znajdował człowieka o podobnej pasji i zainteresowaniach. W 1961 roku aktywował Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Stężycy, do której uczęszczali także uczniowie z Dęblina i okolicznych wsi. Uczniowie uprawiali eksper ymentalne poletka i poznawali nowoczesne sposoby uprawy. Miał duży wkład w powstawanie bibliotek i punktów bibliotecznych. Wybierał lokalizacje i przekonywał o konieczności ich prowadzenia. Był jednym z inicjatorów budowy Ośrodka Zdrowia z mieszkaniami dla lekarzy. Pełnił wiele funkcji społecznych: Członek Powiato-wej Komisji Kółek Rolniczych, Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Klubu Literackiego, ławnik Sadu Powiatowego w Garwolinie i wiele innych. Zmarł w wieku 91 lat, zostawiając po sobie wiele tomów rękopisów z zapisem codzienności i ważnych wydarzeń w historii Stężycy.! Jacek Ptaszek Sekretarz Kapituły Medalu STRONA 16

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie * Uczniowie i rodzice oraz nauczyciele wspólnie planują i organizują imprezy szkolne * Dyskoteki, bal VIP-a i absolwenta, piknik rodzinny, imprezy sportowe,

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

REMONT CERKWI PRAWOSŁAWNEJ

REMONT CERKWI PRAWOSŁAWNEJ REMONT CERKWI PRAWOSŁAWNEJ AWNEJ P.W. ŚW. JERZEGO W ŁOSINCE BENEFICJENT PARAFIA PRAWOSŁAWNA AWNA P.W. ŚW. APOSTOŁA A JAKUBA S. ALFEUSZA W ŁOSINCE GMINA NAREW, WOJ. PODLASKIE ks. prot. Jerzy Kos Teresin,

Bardziej szczegółowo

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne Jednym z zadań, które realizują powiaty, są zadania związane z edukacją. Obecnie Powiatowi Lubelskiemu podlega 16 placówek oświatowych w tym: 9 zespołów

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM / W grudniu r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum w Wawrzeńczycach

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI Nazwa szkoły /placówki Imię i nazwisko dyrektora Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Publiczne Gimnazjum w Bogatem Piotr Sekuna szkoły / placówki Adres Bogate 11 Tel.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Śremu

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Śremu Projekt z dnia 28 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia... 2014 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Śremu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 28 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ZA OKRES 01.01.2008 31.08.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 28 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ZA OKRES 01.01.2008 31.08. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 28 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO ZA OKRES 01.01.2008 31.08.2009 Katowice, 15 listopada 2009 r. 1). Dane organizacji 1. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk

Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: Budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec

Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: Budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: Budowa budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec Lokalizacja inwestycji: Bełżec, ul. Świerczewskiego 75,

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince

7 stycznia. Udział w zabawie mikołajkowej w Męcince INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA ZA OKRES OD 05.01. DO 16.02.2012 r. 5 stycznia Udział w przesłuchaniach muzycznych kwalifikujących do projektu : Szkółka muzyczna Kuźnia talentów w gminie Męcinka ( nauka

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

TRASA TURYSTYCZNA. Z plecakiem po Żaganiu

TRASA TURYSTYCZNA. Z plecakiem po Żaganiu POI 1 Liceum Ogólnokształcące im. S. Banacha 51 36'44.88"N 15 18'41.35"E Miejskie Gimnazjum i Liceum w Żaganiu powstało 10 września 1945 roku. Do dziś nad jednym z wejść widnieje płaskorzeźba byłego patrona

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna - kanalizacja - drogi - oświata.

Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna - kanalizacja - drogi - oświata. Priorytetem dla naszej gminy są inwestycje. Wielką część budżetu poświęcamy na rozwój, by z roku na rok żyło nam się wygodniej, dostatniej i bezpieczniej. Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna

Bardziej szczegółowo

Sportowe zainteresowania potwierdza także działalność w Radzie Sportu Gminy Gorzyce, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego.

Sportowe zainteresowania potwierdza także działalność w Radzie Sportu Gminy Gorzyce, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego. Gorzyce, 22.10.2015 r. Szanowni Państwo! Mam zaszczyt zaprezentować Państwu sylwetkę Pana Joachima Nielaba - mieszkańca naszej gminy, darzonego przez lokalną społeczność ogromnym szacunkiem i uznaniem.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950

HISTORIA SZKOŁY września 1935r Roman Baranowski wybuch II wojny 23 kwietnia 1945 roku, Stanisław Krzyżanowski. Koniec lat 40-tych W roku 1950 HISTORIA SZKOŁY Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 12 sięgają września 1935r. Wówczas to dokonano uroczystego poświęcenia pierwszej szkoły na Witominie. Mieściła się ona przy ulicy Uczniowskiej, miała 5 sal

Bardziej szczegółowo

nauczyciel naszej szkoły

nauczyciel naszej szkoły Pan Apolinary Nosalski - poeta, pisarz i nauczyciel naszej szkoły Praca zbiorowa Urodził się 22 czerwca 1930 roku we wsi Brudno koło Parczewa. Po ukończeniu w 1944 r. Szkoły Powszechnej w Koczergach kontynuował

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza!

AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! AKTYWNE LEGIONOWO Jak zmienić sypialnię w miasto, które porusza! Sypialnia dobrze czy źle o mieście? Stereotyp dotyczący miast na obrzeżach aglomeracji Sypialnia bez kompleksów: Najprzyjemniejsze miejsce

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej

ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej Instytut Badań Edukacyjnych Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia ankieta dla dyrektora szkoły podstawowej Wypełnia ankieter NAZWA SZKOŁY KOD SZKOŁY NADANY NA POTRZEBY BADANIA Projekt wspófinansowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Wójta Gminy Słupca z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia i organizacji Konkursu pn. NAJŁADNIEJSZA ZAGRODA W GMINIE SŁUPCA Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 18 i 19 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 PROPONOWANE FORMY PROMOCJI FIRMY W ramach współpracy przy organizacji Dożynek Powiatowych Włoszczowa 2012 proponujemy naszym sponsorom

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

Nr 4/2013. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Centrum edukacyjne w Czarncy

Nr 4/2013. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Centrum edukacyjne w Czarncy ISSN 1429-8589 Nr 4/2013 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Centrum edukacyjne w Czarncy Fot. Szkoła Podstawowa w Czarncy Już w przyszłym roku w Czarncy powstanie Centrum Edukacyjno-Kulturalne poświęcone Hetmanowi Stefanowi

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI MODERNIZACJA BOISKA PRZY HALI SPORTOWEJ W CIECHOCINKU 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Celem projektu pt. modernizacja boiska sportowego przy hali sportowej w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY rok szkolny S Z K O Ł A W S P Ó Ł P R A C Y U C Z N I O W I E I R O D Z I C E

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY rok szkolny S Z K O Ł A W S P Ó Ł P R A C Y U C Z N I O W I E I R O D Z I C E SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY rok szkolny 2014-2016 S Z K O Ł A W S P Ó Ł P R A C Y U C Z N I O W I E I R O D Z I C E K A P I T A Ł E M S P O Ł E C Z N Y M N O W O C Z E S N E J S Z K O Ł Y Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła data (dzień-miesiąc-rok) 3 0 0 5 2 0 0 7 TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW I. Dane szkoły 1) pełna nazwa Zespół

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku W dniu 28 lutego 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach Opracowała: Dorota KONDRATIUK 1. Wprowadzenie historyczne. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010 WYSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WAŻNA RÓŻA 07 200 Wyszków ul. Geodetów 72/17 tel. 512 390 824 NIP 762-172-83-45 REGON 550652863 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych?

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO w Słupsku Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo- Informatyczne Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST- KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

ENGLISH SUMMER CAMP 2015

ENGLISH SUMMER CAMP 2015 ENGLISH SUMMER CAMP 2015 Szanowni Państwo! Właśnie rozpoczynamy organizację obozu English Summer Camp 2015. Chcielibyśmy zaprosić Państwa współpracy i prosić o wsparcie materialne naszych działań. Niestety

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE DOKŁADNA NAZWA IMPREZY ZABAWA CHOINKOWA DLA DZIECI DOKŁADNA DATA IMPREZY (ROK-MIESIĄC-DZIEŃ) (jeśli nie jest jeszcze ustalona, prosimy o podanie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Opracowany na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

APEL. Do wszystkich ludzi dobrej woli, Grodzisk Mazowiecki, dnia 22 października 2014 r.

APEL. Do wszystkich ludzi dobrej woli, Grodzisk Mazowiecki, dnia 22 października 2014 r. Grodzisk Mazowiecki, dnia 22 października 2014 r. APEL Do wszystkich ludzi dobrej woli, Mając na uwadze poprawę warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo, w trosce o ich życie i zdrowie,

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2007/2008

ROK SZKOLNY 2007/2008 KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2007/2008 WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Dnia 27.11.2007 r. uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych.

galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. galowe, młodsi mundury koszarowe. W 2009 ponownie drużyna OSP Gleba zajmuje 2 miejsce na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Łysych. Na zebraniu podjęto uchwałę o budowie garażu dla samochodu pożarniczego,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ

JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ Czyli od SAPARDU do Funduszy Norweskich Zbigniew Przychodzeń Wójt Gminy Męcinka GMINA MĘCINKA Gmina Męcinka połoŝona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 Elbląg, 2012-05-25 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr St-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012r. w

Bardziej szczegółowo

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska

Alwernia. Moja Mała Ojczyzna. Opracowała: Karolina Hojowska Alwernia Moja Mała Ojczyzna Opracowała: Karolina Hojowska Nazywam się Karolina Hojowska, mam trzynaście lat i mieszkam w Alwerni. Tutaj też chodzę do Szkoły Podstawowej, jestem uczennicą klasy szóstej.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja dla wspierania i rozwoju Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i utworzenia Publicznego Katolickiego Gimnazjum w Magdalence pod

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice

Inwestycje zrealizowane w latach 2011 2014 na terenie Gminy Boleszkowice JEDNOSTKI I PROGRAMY, Z KTÓRYCH UZYSKANO DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ORAZ JEDNOSTKI, Z KTÓRYMI PROWADZONO WSPÓŁPRACĘ W CELU REALIZACJI INWESTYCJI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii zrodziło się z inicjatywy pana Aleksandra Palczewskiego Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. Uchwała Nr XVI/14/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Więc ty w gwieździe się pocznij wysokiej, Przejdź człowiekiem Krzysztof Kamil Baczyński Śnieg V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego W RZESZOWIE 35-045

Bardziej szczegółowo