CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr ON RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział: I. Transport i łączność - MZD Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej. Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego. Przebudowa ulicy Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka / Dofinansowanie UE / I.3 MZD Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej Modernizacja istniejących sygnalizacji świetlnych oraz budowa nowych sygnalizacji na istniejących skrzyżowaniach / I.4 MZD Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przebudowy dróg powiatowych / I.5 MZD Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych Przygotowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych / I.6 MZD Przebudowa ulic w rejonie Starówki Przebudowa ulic w rejonie Starówki: ul. Orkana/ ul. Waryńskiego, ul. 1 Maja (inwestycja realizowana wspólnie z AQUA S.A.), ul. Cieszyńska od ul. Kopernika do ul. Lompy, ul. Gen. Sikorskiego, ul. Sobieskiego od ul. Piwowarskiej do ul. Kopernika, ul. Kopernika oraz schody przy ul. Gen. Sikorskiego / Strona 1

2 Nazwa w latach planu I.7 MZD Wprowadzenie i rozbudowa komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków Wprowadzenie i rozbudowa komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków / I.8 MZD Rozbudowa ul. Zapora i ul. Tartacznej w Bielsku-Białej Rozbudowa ul. Zapora wraz z odcinkiem ul. Tartacznej do pętli autobusowej nr 16, budowa odwodnienia, oświetlenia oraz przebudowa kolidującej infrastruktury / I.9 MZD Budowa ścieżek rowerowych Budowa ścieżek rowerowych: ścieżka rowerowa wokół lotniska w Aleksandrowicach, ścieżka rowerowa w Wapienicy (odcinek od ul. Cieszyńskiej do ul. Zapory) / I.10 MZD Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych: ul. Wyzwolenia, ul. Skrzydlewskiego, ul. Filarowa, ul. Komorowicka od ul. Czereśniowej do ul. Olimpijskiej / I.11 MZD Rozbudowa ul. Gen. Sosnkowskiego Przebudowa ul. Gen. Sosnkowskiego / I.12 MZD Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych - Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego i przebudowa mostu nad rzeką Białą w Bielsku-Białej Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego i przebudowa mostu nad rzeką Białą w Bielsku-Białej / I.13 MZD Przebudowa ul. Podgórnej oraz budowa nowej pętli autobusowej przy ul. Lipnickiej Rozbudowa ul. Podgórnej od ul. Lipnickiej do ul. Krakowskiej. Budowa nowej pętli autobusowej. Przebudowa placu przed Domem Kultury w Lipniku. Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipnickiej przy skrzyżowaniu z ul. Podgórną / I.14 MZD Rozbudowa ul. Pikowej Rozbudowa ul. Pikowej od ul. Górskiej do potoku Straconka / Strona 2

3 Nazwa w latach planu I.15 MZD Rozbudowa ul. Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej w Bielsku- Białej Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej na odcinku od węzła z drogą ekspresową S-1 do skrzyżowania z ul. Cieszyńską. Rozbudowa ul. Cieszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Międzyrzecką do skrzyżowania z Aleją Gen. Andresa (węzeł Hulanka) / I.16 MZD Zintegrowany system Zarządzania Transportem na Etap I - wykonanie Modelu Ruchu / obszarze miasta Bielska-Białej I.17 MZD Przebudowa skrzyżowania ulic Górskiej i Złoty Potok Przebudowa skrzyżowania ulic Górskiej i Złoty Potok / I.18 MZD Przebudowa drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/ Dąbrowskiego) w Bielsku- Białej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Kossaka Przebudowa drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/ Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Kossaka I.19 MZD Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej 1. Rozbudowa ul. Krakowskiej od ul. Lwowskiej do granic Miasta Bielska-Białej. 2. Rozbudowa ul. Żywieckiej: a) Etap I - od ul. Stojałowskiego do ul. Poniatowskiego - odcinek I - od ul. Stojałowskiego do ul. PCK - odcinek II - od ul. PCK do ul. Poniatowskiego b) Etap II - od ul. Poniatowskiego i ul. Górskiej. c) Etap IV - od ul. Narciarskiej do granicy miasta / Dofinansowanie UE I.20 MZD Rozbudowa zjazdu z Al.. Gen. Andersa w Bielsku-Białej w ul. Gruntową Rozbudowa zjazdu z Al.. Gen. Andersa w Bielsku-Białej w ul. Gruntową I.21 MZD Przebudowa fragmentu ul. Królewskiej w Bielsku-Białej wraz z przebudową przepustu na potoku Świerkówka Przebudowa fragmentu ul. Królewskiej w Bielsku-Białej wraz z przebudową przepustu na potoku Swierkówka Strona 3

4 Nazwa w latach planu I.22 MZD Przebudowa odwodnienia ul. Grażyńskiego w Bielsku-Białej Przebudowa odwodnienia ul. Grażyńskiego w Bielsku-Białej I.23 MZD Budowa kanalizacji z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni ul. A. Krzywoń Razem: Transport i łączność Miejski Zarząd Dróg Budowa kanalizacji z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni ul. A. Krzywoń Środki zew Pozostałe w Działe: I. Transport i łączność I.24 MZK Zakup wiat przystankowych Zakup wiat przystankowych dla lokalizacji, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała, a administratorem MZK w Bielsku-Białej / Wkład własny MZK I.25 MZK Budowa muru oporowego na terenie zajezdni MZK w Bielsku-Białej Razem: Transport i łączność pozostałe Budowa muru oporowego na terenie zajezdni MZK w Bielsku-Białej Środki zew Dział: II. Turystyka II.1 IN Wzmocnienie elementów konstrukcji budynku oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie "Krzywa Chata" przy ul. Tartacznej 190 Wzmocnienie i konsolidacja podłoża tj. wykonanie iniekcji dogęszczającej podłoże gruntowe, wykonanie ściągów fundamentów pod tarasem zachodnim, naprawa tynków, malowanie ścian, odtworzenie posadzek wraz z wykonaniem izolacji w piwnicy, wykonanie komina, instalacja pieca c.o. wraz z przebudową instalacji c.o Razem: Turystyka Strona 4

5 Nazwa w latach planu Dział: III. Gospodarka mieszkaniowa III.1 MGR Wykupy nieruchomości Wykupy nieruchomości inwestycyjnych. Wykupy nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe. Inne wykupy / III.2 RO Modernizacja budynku przy ul. Wzgórze 8 w Bielsku-Białej w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki - kwartał G) Remont dachu i elewacji budynku ul. Wzgórze 8 o łącznej powierzchni 318 m 2 i kubaturze 2030 m / III.3 RO Modernizacja budynku przy ul. Wzgórze 10 w Bielsku-Białej w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki - kwartał G) Remont dachu i elewacji budynku ul. Wzgórze 10 o łącznej powierzchni 491 m 2 i kubaturze 3285 m / III.4 RO Dokumentacja przyszłościowa Opracowanie m.in. dokumentacji projektowych remontów kolejnych nieruchomości na Bielskiej Starówce, map, opinii itp. W/w dokumentacja niezbędna jest dla wykonania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych / III.5 IN Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne Adaptacja budynków dla potrzeb mieszkaniowych, budowa budynków mieszkalnych (ul. Relaksowa, ul. Wapienna, ul. Partyzantów,62-62a, ul. Kolista, ul. Lajkonika 5, ul. Jaskrowa) / III.6 Przebudowa nieruchomości przy ul. Schodowej 5 Wzmocnienie fundamentów oraz konstrukcji wewnętrznej budynku. Przebudowa instalacji wod-kan-gaz i elektr. Wykonanie: pokrycia dachowego wraz z wymianą więźby dachowej, izolacji pionowej i poziomej budynku, elewacji, nawierzchni terenu oraz skarpy wraz z obudowaniem śmietnika / Środki III.7 Budowa miejsc postojowych dla samochodów i placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Grażyny Wykonanie 27 miejsc postojowych oraz placu zabaw dla dzieci / Środki III.8 Nadbudowa budynku przy ul. Straconki 2 Rozbudowa istniejącego budynku: wykonanie 6 lokali mieszkalnych, termomodernizacja budynku, modernizacja dachu, modernizacja instalacji c.o / Środki Strona 5

6 Nazwa w latach planu III.9 Adaptacja pomieszczeń na 10 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Krasińskiego 20c Roboty budowlane wewnętrzne. Wykonanie instalacji wod-kan-gaz, elektr. Roboty posadzkowe. Wykonanie elewacji. Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. Dobudowa przewodów kominowych / Środki III.10 Budowa przyłączy wodnokanalizacyjnych w budynkach stanowiących własność gminy Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla budynku przy ul. Działkowców 12a, ul. Komorowickiej 37, ul. Wypoczynkowej 64. Budowa przyłącza wodociągowokanalizacyjnego dla budynku przy ul. Sikornik Środki III.11 Wykonanie pomieszczeń socjalnych na cele mieszkaniowe (kontenery) przy ul. Kochanowskiego Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie infrastruktury pod monataż 10 kontenerów mieszkalnych i ich podłączenie. Drogi i chodniki. Mała infrastruktura Środki III.12 Wykonanie ogrzewania etażowego oraz dobudowa przewodów kominowych w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Młyńskiej 11 Dobudowa przewodów kominowych, wykonanie ogrzewania etażowego w lokalu użytkowym Środki III.13 Montaż windy towarowej w budynku przy ul. Partyzantów 98 Montaż windy towarowej Środki III.14 Przebudowa nieruchomości przy ul. Pocztowej 16 oraz Pl. Żwirki i Wigury 11 Wykonanie izolacji pionowej i stolarki okiennej. Dobudowa kominów, roboty ciesielskie i blacharsko-dekarskie. Wykonanie elewacji, mała architektura. - przy ul. Pocztowej 16 Wykonanie izolacji pionowej i poziomej. Dobudowa kominów, roboty ciesielskie i blacharsko-dekarskie. Wykonanie instalacji sanitarnej, c.o., gazowej. Wykonanie elewacji. - przy Pl. Żwirki i Wigury / Środki III.15 Dobudowa kominów w budynkach stanowiących własność gminy Dobudowa brakujących przewodów kominowych: spalinowych, wentylacyjnych. Montaż wkładów kominowych / Środki III.16 Termomodernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 38 Dobudowa brakujących przewodów kominowych. Naprawa więźby dachowej i pokrycia dachowego. Izolacja pionowa ścian fundamentowych. Przebudowa sieni korytarza i klatki schodowej. Zagospodarowanie terenu przed wejściem. Przebudowa drewnianej werandy. Wykonanie elewacji / Środki Strona 6

7 Nazwa w latach planu III.17 Dokumentacja przyszłościowa Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - dla budynków stanowiących własność gminy / Środki III.18 Przebudowa budynku przy pl. Opatrzności Bożej 18 wraz z wykonaniem szybu oraz zakupem i montażem dźwigu platformowego hydraulicznego Przebudowa budynku. Wykonanie szybu. Zakup i montaż dźwigu platformowego hydraulicznego / Środki III.19 Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu pod Kasztanami Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu pod Kasztanami Środki Razem: Gospodarka mieszkaniowa Środki zew Dział: IV Działalność usługowa IV.1 GM Modernizacja Cmentarzy Komunalnych Modernizacja ogrodzenia cmentarza, przebudowa schodów głównych wraz z montażem poręczy oraz placu przed domem przedpogrzebowym, wykonanie wirtualnej mapy cmentarzy, remont alejek cmentarnych, modenizacja oświetlenia cmentarza, zakup ławek, dokończenie budowy wysypiska śmieci, zakup pojemników na śmieci oraz innych urządzeń potrzebnych na cmentarzach, rozbudowa cmentarza (odwodnienie terenu, wodociągi, alejki, kwatery, oświetlenie, montaż ławek) / IV.2 BRM Zakup licencji oprogramowania MapInfo Professional Zakup licencji oprogramowania MapInfo Professional Razem: Działalność usługowa Dział: V Administracja publiczna V.1 INF Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej 1. Koncepcja projektowa. 2. Projekt budowlany i wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę. 3. Studium wykonalności. 4. Budowa sieci metropolitalnej, instalacja i konfiguracja urządzeń. 5. Wybór operatora sieci metropolitalnej. 6. Kampania społeczna na rzecz powstałego produktu / Dofinansowanie UE Strona 7

8 Nazwa w latach planu V.2 INF E-usługi w sieci szerokopasmowej w Bielsku- Białej Prace projektowe. Rozszerzenie usług telekomunikacyjnych takich jak: VoIP, IVR, WebPhone itp. na ponad 100 jednostek miejskich / V.3 INF Infrastruktura sieci szerokopasmowej Bieżące prace inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznej / V.4 INF Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego Wymiana zasobów sprzętowych w Urzędzie Miejskim tj. komputerów, drukarek oraz innych elementów infrastruktury informatycznej. Zakup sprzętu dla nowych stanowisk pracy / V.5 INF Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych Zakupy oprogramowania systemowego (systemy operacyjne serwerów, oprogramowanie administracyjne). Zakup licencji na użytkowanie oprogramowania specjalizowanego (oprogramowanie i licencje na utrzymanie w ruchu) / V.6 INF Integracja Usług Publicznych Integracja oprogramowania dziedzinowego wewnątrz Urzędu Miejskiego. Integracja oprogramowania Urzędu Miejskiego z systemami zewnętrznymi np. SEKAP, epuap. Integracja z systemami informatycznymi jednostek gminnych w Bielsku-Białej. Integracja jednostek gminnych w ramach oprogramowania dla "kontroli zarządczej" / V.7 INF Inwestycje dla potrzeb Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Zakup licencji na użytkowanie systemów zabezpieczeń poczty elektronicznej. Zakup systemów zwiększających bezpieczeństwo gromadzonych informacji. Zakupy systemów zabezpieczeń informacji gromadzonej w Urzędzie Miejskim / V.8 INF V.9 INF V.10 INF Oprogramowanie dla systemu gospodarki odpadami Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi Modernizacja systemu obsługi Urzędu Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej Zakup i wdrożenie oprogramowania dla systemu gospodarki odpadami, wspierające działania w tym zakresie (dla Biura ds. Gospodarki Odpadami). Modernizacja serwerowni i węzłów rozdzielczych w zakresie bezpieczeństwa - w budynkach przy Pl. Ratuszowy, 1, 5 i 6. Zakup oprogramowania dla USC zgodnego ze zmianami prawa, które zostaną wprowadzone w 2014 r / Strona 8

9 Nazwa w latach planu V.11 ON/ IN Wykonanie klimatyzacji wraz z systemem zapewniającym stałą wilgotność w pomieszczeniach archiwum zakładowego, Pl. Ratuszowy 1, 5 Wykonanie klimatyzacji wraz z systemem zapewniającym stałą wilgotność w pomieszczeniach archiwum zakładowego / V.12 INF Projekt "Internet oknem na świat" Zapewnienie dostępu do internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym / Budżet państwa Dofinansowanie UE V.13 ON Zakup kopertownicy Zakup kopertownicy Razem: Administracja publiczna Środki zew Dział: VI Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa VI.1 Straż Miejska Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja - III etap przedsięwzięcia Monitoring śródmieścia i osiedli mieszkaniowych: Śródmiejskiego, Złotych Łanów,Beskidzkiego, Karpackiego / VI.2 ZK Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Leszczyńskiej 43 Zakup urządzeń łączności i innych urządzeń dla wyposażenia Centrum Zarządzania Kryzysowego / VI.3 KM PSP Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Zakup samochodu operacyjnego Razem: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział: VII Oświata i wychowanie VII.1 MZO/IN Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, ul. Sternicza 4 Termomodernizacja budynku w zakresie ocieplenia stropów, ścian, wymiany stolarki okiennej, wymiany instalacji c.o., usunięcie azbestu, montaż kolektorów słonecznych / Dofinansowanie UE Strona 9

10 Nazwa w latach planu VII.2 MZO/IN Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Z. Kossak-Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej Termomodernizacja budynku: - ocieplenie stropów i ścian - wymiana stolarki okiennej - wymiana instalacji centralnego ogrzewania - wykonanie wentylacji mechanicznej / Dofinansowanie FOŚiGW VII.3 MZO/IN Termomodernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Michałowicza 55 w Bielsku- Białej na potrzeby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej Termomodernizacja budynku: - ocieplenie stropów i ścian - izolacja ścian fundamentów wraz z drenażem opaskowym. Dostosowanie przyziemia do funkcji: magazynowej, zaplecza socjalnotechnicznego, szatni. Zagospodarowanie terenu wokół budynku (drogi dojazdowe, parkingi) / Dofinansowanie FOŚiGW VII.4 MZO/IN Adaptacja mieszkania na cele oświatowe dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17 Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w budynku Gimnazjum Nr 13 przy ul. Bratków 6 VII.5 MZO/IN Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Broniewskiego 23 Adaptacja mieszkania na cele oświatowe VII.6 MZO/IN Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Zespole Szkół Adaptacja mieszkania na cele oświatowe. Podstawowo Gimnazjalnym Nr przy ul. Norwida 30 VII.7 MZO Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" Wykonanie podbudowy placów zabaw. Montaż urządzeń. Wykonanie nawierzchni bezpiecznych / VII.8 MZO Zakupy inwestycyjne w przedszkolach Zakup urządzeń oraz wyposażenia dla przedszkoli miejskich w Bielsku-Białej VII.9 MZO Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych Razem: Oświata i wychowanie Strona 10 Środki zew

11 Nazwa w latach planu Dział: VIII Ochrona zdrowia VIII.1 PS/IN Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej Rozbudowa i wyposażenie oddziałów onkologicznych wraz z modernizacją sal operacyjnych, z wprowadzeniem robotyki chirurgicznej, technik endoskopowych oraz radioterapii śródoperacyjnej. Modernizacja pozostałych oddziałów szpitalnych. Rozbudowa bazy gabinetów diagnostycznozabiegowych i ich doposażenie. Doposażenie zakładu diagnostyki obrazowej. Zakup cyfrowych aparatów rentgenowskich, wielomodułowych aparatów usg, tomografu komputerowego. Doposażenie funkcjonujących urządzeń diagnostycznych w oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań funkcjonalnych. Wprowadzenie automatyzacji opracowania materiału klinicznego w zakładzie patomorfologii. Innowacyjne informatyczne rozwiązania telemedyczne. Całodobowa e-rejestracja pacjentów leczonych ambulatoryjnie. Modernizacja izby przyjęć - tor szybkiej diagnostyki pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym. Realizacja populacyjnych programów profilaktycznych. Szkolenia podnoszące kwalifikacje kadr medycznych. Zakup sprzętu do wirtualnego treningu technik zabiegowych / Dofinansowanie UE VIII.2 PS Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą zapadalność na choroby nowotworowe Wykonanie dokumentacji technicznej. Dobudowa parterowej bryły mieszczącej w sobie: bunkier naświetlań, pomieszczenia usługowe, pomieszczenia techników i fizyków radioterapii, pomieszczenia badań i personelu, rejestracja, szatnie, pomieszczenia socjalne, archiwum, wentylatornię, agregat wody lodowej, pozostała infrastruktura techniczna. Przebudowa dachu. Przebudowa fragmentu piwnic. Wykonanie drogi dojazdowej, pożarowej, przejść dla pieszych, remont istniejącego parkingu, rozbudowa głównej stacji energetycznej / Środki szpitala Budżet państwa VIII.3 IN Kontynuacja budowy stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Kontynuacja budowy stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Razem: Ochrona zdrowia Środki zew Strona 11

12 Nazwa w latach planu Dział: IX Pomoc społeczna IX.1 PS/IN Wymiana ogrodzenia terenu Domu Dziecka przy ul.pocztowej 24 Wymiana ogrodzenia terenu Domu Dziecka przy ul.pocztowej IX.2 PS Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Gminnego Programu Prac Społecznie Użytecznych Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Gminnego Programu Prac Społecznie Użytecznych IX.3 PS/IN Wykonanie klimatyzacji w kuchni i magazynach w obiektach Żłobka Miejskiego Wykonanie klimatyzacji w kuchni i magazynach w obiektach Żłobka Miejskiego Razem: Pomoc społeczna Dział: X Gospodarka komunalna i ochrona środowiska X.1 IN Dokumentacja przyszłościowa Analizy, audyty, ekspertyzy, dokumentacje projektowe, studium wykonalności dla nowo planowanych przedsięwzięć - w szczególności dla zadań jednorocznych / X.2 IN Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap Budowa trzech parkingów wraz z kanalizacją deszczową dla parkingów / Dofinansowanie UE X.3 GO/IN Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Trzech Diamentów Utwardzenie placu, ogrodzenie, brama wjazdowa, wyjazdowa, odwodnienie terenu, wiaty, kontenery, zaplecze socjalne (budynek kontenerowy), oświetlenie, przyłącza mediów, monitoring X.4 GM Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej Budowa nowych instalacji oświetlenia ulicznego - realizacja próśb Rad Osiedlowych i mieszkańców. Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na zabudowaniu nowoczesnych opraw energooszczędnych i ekologicznych oraz urządzeń sterujących i zmniejszających zużycie energii elektrycznej / Strona 12

13 Nazwa w latach planu X.5 GM Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej Zagospodarowanie terenów miejskich (przy ul. Bohaterów Warszawy, przy ul. Bartniczej, park przy ul. Skrzydlewskiego/ ul. Spółdzielców) na ogólnodostępne tereny rekreacyjne, sprzyjające aktywizacji ruchowej z jednoczesną integracją społeczną. Budowa 3 siłowni zewnętrznych (z kompleksem urządzeń sprawnościowych), modernizacja boisk sportowych na Osiedlu Karpackim, wykonanie miejsc rekreacyjnych tj. miejsc do gry w szachy, wykonanie brakującej infrastruktury towarzyszącej, tj. alejek spacerowych, schodów, oświetlenia, ustawienie ławek/mebli miejskich i koszy na śmieci / Dofinansowanie UE / X.6 GM Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej Budowa siłowni plenerowej oraz parktourparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - teren przy ul. Babiogórskiej Dofinansowanie UE X.7 GM Modernizacja miejskich placów zabaw Modernizacja nawierzchni znajdujących się pod urządzeniami zabawowymi oraz na boiskach sportowych. Budowa ogrodzeń X.8 OS Przebudowa koryta potoku z ul. Ochota - ul. Kurkowa Przebudowa koryta potoku z ul. Ochota - ul. Kurkowa (km km 0+400) Budżet państwa X.9 GM Budowa i modernizacja szaletów miejskich w Bielsku- Białej Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kopernika Razem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Środki zew Strona 13

14 Nazwa w latach planu Dział: XI Kultura fizyczna i sport XI.1 BBOSiR Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21 Widownia na 15 tysięcy miejsc. Zaplecze szatniowo-socjalno-administracyjne. Instalacje wewnętrzne i przyłącza zewnętrzne. Przebudowa oświetlenia i płyty boiska piłkarskiego stadionu. Zagospodarowanie terenu - drogi dojazdowe, parkingi. Zakup wyposażenia / XI.2 MZO/IN Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku - Białej Ułożenie nawierzchni syntetycznej na boiskach o wymiarach 44m x 22m wraz z ogrodzeniem oraz przystosowanie ich do wielofunkcyjnych boisk do gier zespołowych w placówkach (w kolejności realizacji): SP nr 29 ul. Czereśniowa 20, Gim. nr 11 ul. E. Plater 3, ZSSiO ul. Filarowa 52, Gim. nr 2/II LO ul. Jutrzenki 13, SP nr 33 ul. Łagodna 26, SOS-W nr 1 ul. Starobielska 1, ZSEEiM ul. Słowackiego 24, SP nr 18/Gim. nr 5 ul. Norwida 30, SP nr 26 ul. Złoty Potok 7, Gim. nr 16 ul. Asnyka 30, SP nr 24 ul. Żywiecka 239, SP nr 25/Gim. nr 7 ul. Pocztowa 28a, SP nr 13/Gim. nr 4 ul. Lipnicka 226, LO im. K.E.N (budynek przy ul. Michałowicza 55), ZS dla Dzieci Niesłyszących ul. Kamienicka 11A, SP nr 28 ul. Wyzwolenia 343, ZSB ul. Budowlanych 4, ZSO ul. A. Umiejętności 1, Gim. nr 1 ul. Straconki 25, SP nr 20 ul. Lenartowicza / XI.3 IN Wykonanie ogrodzenia boiska przy ul. Cyprysowej - II etap Wykonanie ogrodzenia z paneli metalowych o wysokości 2 m oraz zamontowanie nad nim piłkochwytu z siatki polipropylenowej XI.4 BBOSiR Zakupy inwestycyjne Bielsko- Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Zakup wielofunkcyjnego ciągnika z osprzetem wraz z przenośnym garażem, profesjonalnego odkurzacza, agregatu chłodniczego, profesjonalnej kosiarki wrzecionowej, ramy do skaryfikatora, samochodu osobowo-dostawczego, maszyny do wyrzucania piłek do siatkówki XI.5 BBOSiR Modernizacja obiektów BBOSiR Zakup i montaż hali namiotowej dla zadaszenia sztucznego lodowiska na terenie Kompleksu Sportowego "Orlik". Modernizacja Hali Wielofunkcyjnej. Modernizacja automatyki stacji uzdatniania wody basenowej na pływalni "Panorama" Razem: Kultura fizyczna i sport Strona 14

15 Nazwa w latach planu RAZEM Środki zew Strona 15

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe RAZEM: 475 828 186 w tym: środki UE 364 289 272 dotacja z MFEOG 5 878 558 środki własne 105 660 356 placówek w Rzeszowie 6 896 996 w tym: środki UE 2 876 924 Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek

Bardziej szczegółowo

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku * Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku Załącznik nr 2 Wykaz planowanych inwestycji na obszarach objętych procesem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA.

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. Lp. 1 Plac zabaw dla dzieci przy ul.sandomierskiej 160 220 000,00 220 000,00 zadanie dopuszczone do głosowania 2 Budowa ulicy Działkowej na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Załącznik do Uchwały Nr LVII/1302/2010/PRS Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2010 r. PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała, czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA LIPIEC 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA LIPIEC 2014 ROKU SPRWOZDNIE Z RELIZJI ZDŃ Z LIPIE 2014 ROKU Lp. 1. 2. Numer i nazwa G0043 Zakup aparatu EEG dla Miejskiej Przychodni Dąbrowa G0039 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie)

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY.

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY. WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY (za 2006 rok) marzec 2007 Materiał opracował: zespół Referatu Rozwoju i

Bardziej szczegółowo

P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO

P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO P R O B L E M Y I O G R A N I C Z E N I A ŚRODOWISKO Zły stan dróg, chodników i przejść pieszych, potrzeba kapitalnego remontu. Brak połączenia Mysłowic z DTŚ. Brak obwodnicy miasta na kierunku Kraków

Bardziej szczegółowo

Fiszka projektowa nr 1

Fiszka projektowa nr 1 Fiszka projektowa nr 1 Nazwa Beneficjent Koszt całkowity Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane Priorytet inwestycyjny w ramach RPO Źródła finansowania : Środki własne (budżet beneficjenta) Środki

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY Załącznik nr 8 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 1 Spis treści: Wstęp... 3 Rozdział I. Cele...

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN. Lepszy Koszalin lepsze życie

PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN. Lepszy Koszalin lepsze życie PODSTAWY PROGRAMOWE PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN Lepszy Koszalin lepsze życie Niebawem zdecydujemy komu powierzyć urząd prezydenta miasta, kogo wybrać na radnych. Potrzeba nam ludzi, którzy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Obiekty biurowe i konferencyjne

Obiekty biurowe i konferencyjne Obiekty biurowe i konferencyjne Malta House, Poznań Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce jest liderem branży budowlanej. Realizuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo