CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2014-2017"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr ON RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 25 września 2014 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu I.1 MZD I.2 MZD Dział: I. Transport i łączność - MZD Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej. Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego. Przebudowa ulicy Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka / Dofinansowanie UE / I.3 MZD Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej Modernizacja istniejących sygnalizacji świetlnych oraz budowa nowych sygnalizacji na istniejących skrzyżowaniach / I.4 MZD Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przebudowy dróg powiatowych / I.5 MZD Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych Przygotowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych / I.6 MZD Przebudowa ulic w rejonie Starówki Przebudowa ulic w rejonie Starówki: ul. Orkana/ ul. Waryńskiego, ul. 1 Maja (inwestycja realizowana wspólnie z AQUA S.A.), ul. Cieszyńska od ul. Kopernika do ul. Lompy, ul. Gen. Sikorskiego, ul. Sobieskiego od ul. Piwowarskiej do ul. Kopernika, ul. Kopernika oraz schody przy ul. Gen. Sikorskiego / Strona 1

2 Nazwa w latach planu I.7 MZD Wprowadzenie i rozbudowa komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków Wprowadzenie i rozbudowa komputerowego systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków / I.8 MZD Rozbudowa ul. Zapora i ul. Tartacznej w Bielsku-Białej Rozbudowa ul. Zapora wraz z odcinkiem ul. Tartacznej do pętli autobusowej nr 16, budowa odwodnienia, oświetlenia oraz przebudowa kolidującej infrastruktury / I.9 MZD Budowa ścieżek rowerowych Budowa ścieżek rowerowych: ścieżka rowerowa wokół lotniska w Aleksandrowicach, ścieżka rowerowa w Wapienicy (odcinek od ul. Cieszyńskiej do ul. Zapory) / I.10 MZD Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych: ul. Wyzwolenia, ul. Skrzydlewskiego, ul. Filarowa, ul. Komorowicka od ul. Czereśniowej do ul. Olimpijskiej / I.11 MZD Rozbudowa ul. Gen. Sosnkowskiego Przebudowa ul. Gen. Sosnkowskiego / I.12 MZD Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych - Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego i przebudowa mostu nad rzeką Białą w Bielsku-Białej Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego i przebudowa mostu nad rzeką Białą w Bielsku-Białej / I.13 MZD Przebudowa ul. Podgórnej oraz budowa nowej pętli autobusowej przy ul. Lipnickiej Rozbudowa ul. Podgórnej od ul. Lipnickiej do ul. Krakowskiej. Budowa nowej pętli autobusowej. Przebudowa placu przed Domem Kultury w Lipniku. Przebudowa mostu w ciągu ul. Lipnickiej przy skrzyżowaniu z ul. Podgórną / I.14 MZD Rozbudowa ul. Pikowej Rozbudowa ul. Pikowej od ul. Górskiej do potoku Straconka / Strona 2

3 Nazwa w latach planu I.15 MZD Rozbudowa ul. Cieszyńskiej i ul. Międzyrzeckiej w Bielsku- Białej Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej na odcinku od węzła z drogą ekspresową S-1 do skrzyżowania z ul. Cieszyńską. Rozbudowa ul. Cieszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Międzyrzecką do skrzyżowania z Aleją Gen. Andresa (węzeł Hulanka) / I.16 MZD Zintegrowany system Zarządzania Transportem na Etap I - wykonanie Modelu Ruchu / obszarze miasta Bielska-Białej I.17 MZD Przebudowa skrzyżowania ulic Górskiej i Złoty Potok Przebudowa skrzyżowania ulic Górskiej i Złoty Potok / I.18 MZD Przebudowa drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/ Dąbrowskiego) w Bielsku- Białej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Kossaka Przebudowa drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/ Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Kossaka I.19 MZD Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej 1. Rozbudowa ul. Krakowskiej od ul. Lwowskiej do granic Miasta Bielska-Białej. 2. Rozbudowa ul. Żywieckiej: a) Etap I - od ul. Stojałowskiego do ul. Poniatowskiego - odcinek I - od ul. Stojałowskiego do ul. PCK - odcinek II - od ul. PCK do ul. Poniatowskiego b) Etap II - od ul. Poniatowskiego i ul. Górskiej. c) Etap IV - od ul. Narciarskiej do granicy miasta / Dofinansowanie UE I.20 MZD Rozbudowa zjazdu z Al.. Gen. Andersa w Bielsku-Białej w ul. Gruntową Rozbudowa zjazdu z Al.. Gen. Andersa w Bielsku-Białej w ul. Gruntową I.21 MZD Przebudowa fragmentu ul. Królewskiej w Bielsku-Białej wraz z przebudową przepustu na potoku Świerkówka Przebudowa fragmentu ul. Królewskiej w Bielsku-Białej wraz z przebudową przepustu na potoku Swierkówka Strona 3

4 Nazwa w latach planu I.22 MZD Przebudowa odwodnienia ul. Grażyńskiego w Bielsku-Białej Przebudowa odwodnienia ul. Grażyńskiego w Bielsku-Białej I.23 MZD Budowa kanalizacji z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni ul. A. Krzywoń Razem: Transport i łączność Miejski Zarząd Dróg Budowa kanalizacji z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni ul. A. Krzywoń Środki zew Pozostałe w Działe: I. Transport i łączność I.24 MZK Zakup wiat przystankowych Zakup wiat przystankowych dla lokalizacji, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała, a administratorem MZK w Bielsku-Białej / Wkład własny MZK I.25 MZK Budowa muru oporowego na terenie zajezdni MZK w Bielsku-Białej Razem: Transport i łączność pozostałe Budowa muru oporowego na terenie zajezdni MZK w Bielsku-Białej Środki zew Dział: II. Turystyka II.1 IN Wzmocnienie elementów konstrukcji budynku oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie "Krzywa Chata" przy ul. Tartacznej 190 Wzmocnienie i konsolidacja podłoża tj. wykonanie iniekcji dogęszczającej podłoże gruntowe, wykonanie ściągów fundamentów pod tarasem zachodnim, naprawa tynków, malowanie ścian, odtworzenie posadzek wraz z wykonaniem izolacji w piwnicy, wykonanie komina, instalacja pieca c.o. wraz z przebudową instalacji c.o Razem: Turystyka Strona 4

5 Nazwa w latach planu Dział: III. Gospodarka mieszkaniowa III.1 MGR Wykupy nieruchomości Wykupy nieruchomości inwestycyjnych. Wykupy nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe. Inne wykupy / III.2 RO Modernizacja budynku przy ul. Wzgórze 8 w Bielsku-Białej w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki - kwartał G) Remont dachu i elewacji budynku ul. Wzgórze 8 o łącznej powierzchni 318 m 2 i kubaturze 2030 m / III.3 RO Modernizacja budynku przy ul. Wzgórze 10 w Bielsku-Białej w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki - kwartał G) Remont dachu i elewacji budynku ul. Wzgórze 10 o łącznej powierzchni 491 m 2 i kubaturze 3285 m / III.4 RO Dokumentacja przyszłościowa Opracowanie m.in. dokumentacji projektowych remontów kolejnych nieruchomości na Bielskiej Starówce, map, opinii itp. W/w dokumentacja niezbędna jest dla wykonania zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych / III.5 IN Budownictwo komunalne - budynki mieszkalne Adaptacja budynków dla potrzeb mieszkaniowych, budowa budynków mieszkalnych (ul. Relaksowa, ul. Wapienna, ul. Partyzantów,62-62a, ul. Kolista, ul. Lajkonika 5, ul. Jaskrowa) / III.6 Przebudowa nieruchomości przy ul. Schodowej 5 Wzmocnienie fundamentów oraz konstrukcji wewnętrznej budynku. Przebudowa instalacji wod-kan-gaz i elektr. Wykonanie: pokrycia dachowego wraz z wymianą więźby dachowej, izolacji pionowej i poziomej budynku, elewacji, nawierzchni terenu oraz skarpy wraz z obudowaniem śmietnika / Środki III.7 Budowa miejsc postojowych dla samochodów i placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Grażyny Wykonanie 27 miejsc postojowych oraz placu zabaw dla dzieci / Środki III.8 Nadbudowa budynku przy ul. Straconki 2 Rozbudowa istniejącego budynku: wykonanie 6 lokali mieszkalnych, termomodernizacja budynku, modernizacja dachu, modernizacja instalacji c.o / Środki Strona 5

6 Nazwa w latach planu III.9 Adaptacja pomieszczeń na 10 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Krasińskiego 20c Roboty budowlane wewnętrzne. Wykonanie instalacji wod-kan-gaz, elektr. Roboty posadzkowe. Wykonanie elewacji. Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. Dobudowa przewodów kominowych / Środki III.10 Budowa przyłączy wodnokanalizacyjnych w budynkach stanowiących własność gminy Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla budynku przy ul. Działkowców 12a, ul. Komorowickiej 37, ul. Wypoczynkowej 64. Budowa przyłącza wodociągowokanalizacyjnego dla budynku przy ul. Sikornik Środki III.11 Wykonanie pomieszczeń socjalnych na cele mieszkaniowe (kontenery) przy ul. Kochanowskiego Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie infrastruktury pod monataż 10 kontenerów mieszkalnych i ich podłączenie. Drogi i chodniki. Mała infrastruktura Środki III.12 Wykonanie ogrzewania etażowego oraz dobudowa przewodów kominowych w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Młyńskiej 11 Dobudowa przewodów kominowych, wykonanie ogrzewania etażowego w lokalu użytkowym Środki III.13 Montaż windy towarowej w budynku przy ul. Partyzantów 98 Montaż windy towarowej Środki III.14 Przebudowa nieruchomości przy ul. Pocztowej 16 oraz Pl. Żwirki i Wigury 11 Wykonanie izolacji pionowej i stolarki okiennej. Dobudowa kominów, roboty ciesielskie i blacharsko-dekarskie. Wykonanie elewacji, mała architektura. - przy ul. Pocztowej 16 Wykonanie izolacji pionowej i poziomej. Dobudowa kominów, roboty ciesielskie i blacharsko-dekarskie. Wykonanie instalacji sanitarnej, c.o., gazowej. Wykonanie elewacji. - przy Pl. Żwirki i Wigury / Środki III.15 Dobudowa kominów w budynkach stanowiących własność gminy Dobudowa brakujących przewodów kominowych: spalinowych, wentylacyjnych. Montaż wkładów kominowych / Środki III.16 Termomodernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 38 Dobudowa brakujących przewodów kominowych. Naprawa więźby dachowej i pokrycia dachowego. Izolacja pionowa ścian fundamentowych. Przebudowa sieni korytarza i klatki schodowej. Zagospodarowanie terenu przed wejściem. Przebudowa drewnianej werandy. Wykonanie elewacji / Środki Strona 6

7 Nazwa w latach planu III.17 Dokumentacja przyszłościowa Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - dla budynków stanowiących własność gminy / Środki III.18 Przebudowa budynku przy pl. Opatrzności Bożej 18 wraz z wykonaniem szybu oraz zakupem i montażem dźwigu platformowego hydraulicznego Przebudowa budynku. Wykonanie szybu. Zakup i montaż dźwigu platformowego hydraulicznego / Środki III.19 Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu pod Kasztanami Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu pod Kasztanami Środki Razem: Gospodarka mieszkaniowa Środki zew Dział: IV Działalność usługowa IV.1 GM Modernizacja Cmentarzy Komunalnych Modernizacja ogrodzenia cmentarza, przebudowa schodów głównych wraz z montażem poręczy oraz placu przed domem przedpogrzebowym, wykonanie wirtualnej mapy cmentarzy, remont alejek cmentarnych, modenizacja oświetlenia cmentarza, zakup ławek, dokończenie budowy wysypiska śmieci, zakup pojemników na śmieci oraz innych urządzeń potrzebnych na cmentarzach, rozbudowa cmentarza (odwodnienie terenu, wodociągi, alejki, kwatery, oświetlenie, montaż ławek) / IV.2 BRM Zakup licencji oprogramowania MapInfo Professional Zakup licencji oprogramowania MapInfo Professional Razem: Działalność usługowa Dział: V Administracja publiczna V.1 INF Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej 1. Koncepcja projektowa. 2. Projekt budowlany i wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę. 3. Studium wykonalności. 4. Budowa sieci metropolitalnej, instalacja i konfiguracja urządzeń. 5. Wybór operatora sieci metropolitalnej. 6. Kampania społeczna na rzecz powstałego produktu / Dofinansowanie UE Strona 7

8 Nazwa w latach planu V.2 INF E-usługi w sieci szerokopasmowej w Bielsku- Białej Prace projektowe. Rozszerzenie usług telekomunikacyjnych takich jak: VoIP, IVR, WebPhone itp. na ponad 100 jednostek miejskich / V.3 INF Infrastruktura sieci szerokopasmowej Bieżące prace inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznej / V.4 INF Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego Wymiana zasobów sprzętowych w Urzędzie Miejskim tj. komputerów, drukarek oraz innych elementów infrastruktury informatycznej. Zakup sprzętu dla nowych stanowisk pracy / V.5 INF Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych Zakupy oprogramowania systemowego (systemy operacyjne serwerów, oprogramowanie administracyjne). Zakup licencji na użytkowanie oprogramowania specjalizowanego (oprogramowanie i licencje na utrzymanie w ruchu) / V.6 INF Integracja Usług Publicznych Integracja oprogramowania dziedzinowego wewnątrz Urzędu Miejskiego. Integracja oprogramowania Urzędu Miejskiego z systemami zewnętrznymi np. SEKAP, epuap. Integracja z systemami informatycznymi jednostek gminnych w Bielsku-Białej. Integracja jednostek gminnych w ramach oprogramowania dla "kontroli zarządczej" / V.7 INF Inwestycje dla potrzeb Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) Zakup licencji na użytkowanie systemów zabezpieczeń poczty elektronicznej. Zakup systemów zwiększających bezpieczeństwo gromadzonych informacji. Zakupy systemów zabezpieczeń informacji gromadzonej w Urzędzie Miejskim / V.8 INF V.9 INF V.10 INF Oprogramowanie dla systemu gospodarki odpadami Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi Modernizacja systemu obsługi Urzędu Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej Zakup i wdrożenie oprogramowania dla systemu gospodarki odpadami, wspierające działania w tym zakresie (dla Biura ds. Gospodarki Odpadami). Modernizacja serwerowni i węzłów rozdzielczych w zakresie bezpieczeństwa - w budynkach przy Pl. Ratuszowy, 1, 5 i 6. Zakup oprogramowania dla USC zgodnego ze zmianami prawa, które zostaną wprowadzone w 2014 r / Strona 8

9 Nazwa w latach planu V.11 ON/ IN Wykonanie klimatyzacji wraz z systemem zapewniającym stałą wilgotność w pomieszczeniach archiwum zakładowego, Pl. Ratuszowy 1, 5 Wykonanie klimatyzacji wraz z systemem zapewniającym stałą wilgotność w pomieszczeniach archiwum zakładowego / V.12 INF Projekt "Internet oknem na świat" Zapewnienie dostępu do internetu 150 gospodarstwom domowym (osobom z rodzin pobierających zasiłki rodzinne i rodzin zastępczych) z terenu Bielska-Białej, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym / Budżet państwa Dofinansowanie UE V.13 ON Zakup kopertownicy Zakup kopertownicy Razem: Administracja publiczna Środki zew Dział: VI Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa VI.1 Straż Miejska Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja - III etap przedsięwzięcia Monitoring śródmieścia i osiedli mieszkaniowych: Śródmiejskiego, Złotych Łanów,Beskidzkiego, Karpackiego / VI.2 ZK Wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Leszczyńskiej 43 Zakup urządzeń łączności i innych urządzeń dla wyposażenia Centrum Zarządzania Kryzysowego / VI.3 KM PSP Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Zakup samochodu operacyjnego Razem: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział: VII Oświata i wychowanie VII.1 MZO/IN Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, ul. Sternicza 4 Termomodernizacja budynku w zakresie ocieplenia stropów, ścian, wymiany stolarki okiennej, wymiany instalacji c.o., usunięcie azbestu, montaż kolektorów słonecznych / Dofinansowanie UE Strona 9

10 Nazwa w latach planu VII.2 MZO/IN Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Z. Kossak-Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej Termomodernizacja budynku: - ocieplenie stropów i ścian - wymiana stolarki okiennej - wymiana instalacji centralnego ogrzewania - wykonanie wentylacji mechanicznej / Dofinansowanie FOŚiGW VII.3 MZO/IN Termomodernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Michałowicza 55 w Bielsku- Białej na potrzeby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej Termomodernizacja budynku: - ocieplenie stropów i ścian - izolacja ścian fundamentów wraz z drenażem opaskowym. Dostosowanie przyziemia do funkcji: magazynowej, zaplecza socjalnotechnicznego, szatni. Zagospodarowanie terenu wokół budynku (drogi dojazdowe, parkingi) / Dofinansowanie FOŚiGW VII.4 MZO/IN Adaptacja mieszkania na cele oświatowe dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17 Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w budynku Gimnazjum Nr 13 przy ul. Bratków 6 VII.5 MZO/IN Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Broniewskiego 23 Adaptacja mieszkania na cele oświatowe VII.6 MZO/IN Adaptacja mieszkania na cele oświatowe w Zespole Szkół Adaptacja mieszkania na cele oświatowe. Podstawowo Gimnazjalnym Nr przy ul. Norwida 30 VII.7 MZO Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" Wykonanie podbudowy placów zabaw. Montaż urządzeń. Wykonanie nawierzchni bezpiecznych / VII.8 MZO Zakupy inwestycyjne w przedszkolach Zakup urządzeń oraz wyposażenia dla przedszkoli miejskich w Bielsku-Białej VII.9 MZO Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych Razem: Oświata i wychowanie Strona 10 Środki zew

11 Nazwa w latach planu Dział: VIII Ochrona zdrowia VIII.1 PS/IN Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku- Białej Rozbudowa i wyposażenie oddziałów onkologicznych wraz z modernizacją sal operacyjnych, z wprowadzeniem robotyki chirurgicznej, technik endoskopowych oraz radioterapii śródoperacyjnej. Modernizacja pozostałych oddziałów szpitalnych. Rozbudowa bazy gabinetów diagnostycznozabiegowych i ich doposażenie. Doposażenie zakładu diagnostyki obrazowej. Zakup cyfrowych aparatów rentgenowskich, wielomodułowych aparatów usg, tomografu komputerowego. Doposażenie funkcjonujących urządzeń diagnostycznych w oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań funkcjonalnych. Wprowadzenie automatyzacji opracowania materiału klinicznego w zakładzie patomorfologii. Innowacyjne informatyczne rozwiązania telemedyczne. Całodobowa e-rejestracja pacjentów leczonych ambulatoryjnie. Modernizacja izby przyjęć - tor szybkiej diagnostyki pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym. Realizacja populacyjnych programów profilaktycznych. Szkolenia podnoszące kwalifikacje kadr medycznych. Zakup sprzętu do wirtualnego treningu technik zabiegowych / Dofinansowanie UE VIII.2 PS Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim jako odpowiedź na rosnącą zapadalność na choroby nowotworowe Wykonanie dokumentacji technicznej. Dobudowa parterowej bryły mieszczącej w sobie: bunkier naświetlań, pomieszczenia usługowe, pomieszczenia techników i fizyków radioterapii, pomieszczenia badań i personelu, rejestracja, szatnie, pomieszczenia socjalne, archiwum, wentylatornię, agregat wody lodowej, pozostała infrastruktura techniczna. Przebudowa dachu. Przebudowa fragmentu piwnic. Wykonanie drogi dojazdowej, pożarowej, przejść dla pieszych, remont istniejącego parkingu, rozbudowa głównej stacji energetycznej / Środki szpitala Budżet państwa VIII.3 IN Kontynuacja budowy stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Kontynuacja budowy stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Razem: Ochrona zdrowia Środki zew Strona 11

12 Nazwa w latach planu Dział: IX Pomoc społeczna IX.1 PS/IN Wymiana ogrodzenia terenu Domu Dziecka przy ul.pocztowej 24 Wymiana ogrodzenia terenu Domu Dziecka przy ul.pocztowej IX.2 PS Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Gminnego Programu Prac Społecznie Użytecznych Zakupy inwestycyjne związane z realizacją Gminnego Programu Prac Społecznie Użytecznych IX.3 PS/IN Wykonanie klimatyzacji w kuchni i magazynach w obiektach Żłobka Miejskiego Wykonanie klimatyzacji w kuchni i magazynach w obiektach Żłobka Miejskiego Razem: Pomoc społeczna Dział: X Gospodarka komunalna i ochrona środowiska X.1 IN Dokumentacja przyszłościowa Analizy, audyty, ekspertyzy, dokumentacje projektowe, studium wykonalności dla nowo planowanych przedsięwzięć - w szczególności dla zadań jednorocznych / X.2 IN Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap Budowa trzech parkingów wraz z kanalizacją deszczową dla parkingów / Dofinansowanie UE X.3 GO/IN Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Trzech Diamentów Utwardzenie placu, ogrodzenie, brama wjazdowa, wyjazdowa, odwodnienie terenu, wiaty, kontenery, zaplecze socjalne (budynek kontenerowy), oświetlenie, przyłącza mediów, monitoring X.4 GM Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej Budowa nowych instalacji oświetlenia ulicznego - realizacja próśb Rad Osiedlowych i mieszkańców. Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na zabudowaniu nowoczesnych opraw energooszczędnych i ekologicznych oraz urządzeń sterujących i zmniejszających zużycie energii elektrycznej / Strona 12

13 Nazwa w latach planu X.5 GM Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej Zagospodarowanie terenów miejskich (przy ul. Bohaterów Warszawy, przy ul. Bartniczej, park przy ul. Skrzydlewskiego/ ul. Spółdzielców) na ogólnodostępne tereny rekreacyjne, sprzyjające aktywizacji ruchowej z jednoczesną integracją społeczną. Budowa 3 siłowni zewnętrznych (z kompleksem urządzeń sprawnościowych), modernizacja boisk sportowych na Osiedlu Karpackim, wykonanie miejsc rekreacyjnych tj. miejsc do gry w szachy, wykonanie brakującej infrastruktury towarzyszącej, tj. alejek spacerowych, schodów, oświetlenia, ustawienie ławek/mebli miejskich i koszy na śmieci / Dofinansowanie UE / X.6 GM Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej Budowa siłowni plenerowej oraz parktourparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - teren przy ul. Babiogórskiej Dofinansowanie UE X.7 GM Modernizacja miejskich placów zabaw Modernizacja nawierzchni znajdujących się pod urządzeniami zabawowymi oraz na boiskach sportowych. Budowa ogrodzeń X.8 OS Przebudowa koryta potoku z ul. Ochota - ul. Kurkowa Przebudowa koryta potoku z ul. Ochota - ul. Kurkowa (km km 0+400) Budżet państwa X.9 GM Budowa i modernizacja szaletów miejskich w Bielsku- Białej Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kopernika Razem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Środki zew Strona 13

14 Nazwa w latach planu Dział: XI Kultura fizyczna i sport XI.1 BBOSiR Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21 Widownia na 15 tysięcy miejsc. Zaplecze szatniowo-socjalno-administracyjne. Instalacje wewnętrzne i przyłącza zewnętrzne. Przebudowa oświetlenia i płyty boiska piłkarskiego stadionu. Zagospodarowanie terenu - drogi dojazdowe, parkingi. Zakup wyposażenia / XI.2 MZO/IN Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku - Białej Ułożenie nawierzchni syntetycznej na boiskach o wymiarach 44m x 22m wraz z ogrodzeniem oraz przystosowanie ich do wielofunkcyjnych boisk do gier zespołowych w placówkach (w kolejności realizacji): SP nr 29 ul. Czereśniowa 20, Gim. nr 11 ul. E. Plater 3, ZSSiO ul. Filarowa 52, Gim. nr 2/II LO ul. Jutrzenki 13, SP nr 33 ul. Łagodna 26, SOS-W nr 1 ul. Starobielska 1, ZSEEiM ul. Słowackiego 24, SP nr 18/Gim. nr 5 ul. Norwida 30, SP nr 26 ul. Złoty Potok 7, Gim. nr 16 ul. Asnyka 30, SP nr 24 ul. Żywiecka 239, SP nr 25/Gim. nr 7 ul. Pocztowa 28a, SP nr 13/Gim. nr 4 ul. Lipnicka 226, LO im. K.E.N (budynek przy ul. Michałowicza 55), ZS dla Dzieci Niesłyszących ul. Kamienicka 11A, SP nr 28 ul. Wyzwolenia 343, ZSB ul. Budowlanych 4, ZSO ul. A. Umiejętności 1, Gim. nr 1 ul. Straconki 25, SP nr 20 ul. Lenartowicza / XI.3 IN Wykonanie ogrodzenia boiska przy ul. Cyprysowej - II etap Wykonanie ogrodzenia z paneli metalowych o wysokości 2 m oraz zamontowanie nad nim piłkochwytu z siatki polipropylenowej XI.4 BBOSiR Zakupy inwestycyjne Bielsko- Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Zakup wielofunkcyjnego ciągnika z osprzetem wraz z przenośnym garażem, profesjonalnego odkurzacza, agregatu chłodniczego, profesjonalnej kosiarki wrzecionowej, ramy do skaryfikatora, samochodu osobowo-dostawczego, maszyny do wyrzucania piłek do siatkówki XI.5 BBOSiR Modernizacja obiektów BBOSiR Zakup i montaż hali namiotowej dla zadaszenia sztucznego lodowiska na terenie Kompleksu Sportowego "Orlik". Modernizacja Hali Wielofunkcyjnej. Modernizacja automatyki stacji uzdatniania wody basenowej na pływalni "Panorama" Razem: Kultura fizyczna i sport Strona 14

15 Nazwa w latach planu RAZEM Środki zew Strona 15

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2013-2016 w tys. zł

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2013-2016 w tys. zł Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.2239.2013.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 20 marca 2013 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu Dział: I. Transport

Bardziej szczegółowo

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.2716.2013.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 13 września 2013 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu Dział: I. Transport

Bardziej szczegółowo

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2016-2019. Strona 1 z 21

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2016-2019. Strona 1 z 21 Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.868.2015.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 24 Listopada 2015 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA w tys. zł Lp. Nazwa i lokalizacja w latach planu I.1

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne roczne w r. i Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/2/ Rady Miejskiej w z dnia 18 marca r. w złotych Modernizacja pasażu Staffa 1 600 60016 etap I (projekt budowlany, realizacja

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/XIX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 września 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł

Bardziej szczegółowo

Czteroletni Plan Inwestycyjny na lata

Czteroletni Plan Inwestycyjny na lata Czteroletni Plan Inwestycyjny na lata Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.327.2015.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 4 maja 2015 r. w tys. zł Lp. Nazwa Dział: I. Transport i łączność - MZD I.1

Bardziej szczegółowo

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU ZAŁ. 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta.

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta. Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta II. 1. Krakowska 2. Warszawska 3. Chełmińska 4. Gdańska 5. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Jednostka realizująca. L.p. Numer OBB i nazwa zadania. Stopień realizacji zadania

Jednostka realizująca. L.p. Numer OBB i nazwa zadania. Stopień realizacji zadania Informacja dotycząca realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego 2015 według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. (Wypełnia odrębnie Wydział UM lub miejska jednostka organizacyjna będąca realizatorem) L.p. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r.

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Podmioty zaangażowane

Podmioty zaangażowane Załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr XXXII/213/05 z dnia 21 kwietnia 20005 r. VI.2 HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI NA LATA 2004-2006 L.p. Nazwa zadania, zagadnienia Harmonogram realizacji Podmioty zaangażowane

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Realizacja inwestycji miejskich w I półroczu 2008 r. Wydział Inwestycji Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Plan wydatków na inwestycje w latach 2004-2008 2004 7,8 mln zł 2005 15,5 mln zł 2006 17,3 mln

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 340/08 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2008 r.

Zarządzenie nr 340/08 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2008 r. Zarządzenie nr 340/08 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu gminy Czersk na 2008 rok Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2 oraz art.188 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Baza sportowo rekreacyjna w Bielsku-Białej wg stanu na dzień 30.11.2010 r.

Baza sportowo rekreacyjna w Bielsku-Białej wg stanu na dzień 30.11.2010 r. Baza sportowo rekreacyjna w Bielsku-Białej wg stanu na dzień 30.11.2010 r. Nazwa obiektu Adres Właściciel obiektu Zarządzający obiektem Informacje dodatkowe 1 2 3 4 5 Hala Widowiskowo- Sportowa HALE SPORTOWE

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI SKI Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIELSKO-BIAŁA

WYKAZ PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIELSKO-BIAŁA WYKAZ PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIELSKO-BIAŁA Przedszkola: P-le Nr Adres Telefon 2 ul. B. Krzywoustego 3 8124416 4 ul. K. Wielkiego 12 8145226 5 ul.

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Zadania własne gminy

Zadanie. Zadania własne gminy WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/384/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016r. ( w zł ) Dz. Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 120 445 60016 Drogi publiczne gminne z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014 Załącznik nr 1 Dział Paragraf Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2014 Źródło dochodu Zmiany planu Dochody bieżące Dochody majątkowe Z tytułu dotacji Z tytułu dotacji i środków, na i środków,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015 r. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR VIIIA/147/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU Z DNIA 3 WRZEŚNIA R. ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W r. Departament Gosparki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 września 2015 r. Poz. 3594 UCHWAŁA NR XIII/133/15 RADY MIASTA KUTNO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/25/14 Rady Miasta Kutno

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice

Zebranie sprawozdawcze. 27.02.2012 r. Ćwiklice Zebranie sprawozdawcze 27.02.2012 r. Ćwiklice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE 600 Transport i łączność 18 641 169,00 15 252 520,81 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 534 715,00 Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna za lata

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna za lata Cieszyn, dnia 12 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna za lata 2009-2011 Nr i tytuł projektu Projekt Nazwa zadania/części projektu Jednostka odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2011-2014

CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2011-2014 CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.852.2011.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 7 października 2011 r. w tys. zł Lp. Nazwa w latach planu Dział: I. Transport

Bardziej szczegółowo

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian

RUDAK. Rudak = 6,5 % powierzchni Torunia, 0,4% torunian Lewobrzeże = 25% powierzchni Torunia, 11% torunian Rudak Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły Przedłużeniem mostu kolejowego po linii prostej do ul. Łódzkiej ulicami.: Strzałową, Starą Drogą do Łódzkiej i dalej Łódzką

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rok 2014 uchwalone przez radnych Wspólnego Chorzowa

Inwestycje na rok 2014 uchwalone przez radnych Wspólnego Chorzowa Inwestycje na rok 2014 uchwalone przez radnych Wspólnego Chorzowa Lp. 3 4 7 8 11 1. Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ul. Inwalidzką 4 000 000

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Planowane wydatki 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016r. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głogówku z dnia...październik 2016 w złotych Lp. Nazwa zadania Klasyfikacja Budżet państwa Wartość zadania Środki własne

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w Programie Gospodarczym Miasta Jaworzna na 2003 r.

Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w Programie Gospodarczym Miasta Jaworzna na 2003 r. U C H W A Ł A Nr XIII/123/2003 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w Programie Gospodarczym Miasta Jaworzna na 2003 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK Załącznik Nr 5 REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2011 ROK 1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział: 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 Plan 1.670.000,00 zł Wykonanie 1.535.207,95 zł

Bardziej szczegółowo

Wydatki. ogółem Źródła finansowania

Wydatki. ogółem Źródła finansowania Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2010 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2010 roku Rady Powiatu z dnia listopada 2010 r. w otych Wydatki Data Lp. Nazwa inwestycji Zakres robót ogółem Źródła finansowania Uwagi

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr II/ 6 /2006 Rady Miasta Żagań z dnia 1 grudnia 2006 r. WYDATKI MAJĄTKOWE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU I. INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 050 Rybołówstwo i rybactwo 80 000,00 0,00 80 000,00 05011 Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA na rok 2011 według klasyfikacji budżetowej I. GMINA MIASTO SŁUPSK

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA na rok 2011 według klasyfikacji budżetowej I. GMINA MIASTO SŁUPSK 1.2.17. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA na rok 2011 według klasyfikacji budżetowej I. GMINA MIASTO SŁUPSK...Załącznik Nr 17...do Uchwały Nr VI/47/11...Rady Miejskiej...z dnia 23 lutego 2011 roku Lp Dział

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok. Wartość kosztorysowa

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok. Wartość kosztorysowa Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - 1. 600 60016 Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową 128 515 12 500 12 500 0 0 i oświetleniem 2. 600 Przebudowa ulicy M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KOŚCIERZYNA W 2016 ROKU Kościerzyna, wrzesień 2016 BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNIE WRAZ Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIEM

Bardziej szczegółowo

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała Załącznik nr 7 Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 3 4 1. Browiniec Polski 7 920,02 7 966,00 a) środki z funduszu sołeckiego 7 920,02 7 527,00 zakup skrzynki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku Wydatki majątkowe( inwestycyjne) przewidziane do realizacji w 2015 roku Zał. Nr 2a do uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 ZAŁOŻENIA Program Rozwoju Bazy Sportowej w mieście na lata 2011-2015 obejmuje swoim zakresem główne strefy inwestycyjne, niezbędne do efektywnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

GOSPODARSTWO POMOCNICZE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE W skład jednostek organizacyjnych miasta wchodzi równieŝ Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1. Działalność gospodarstwa pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 24 czerwca 2010r. Uchwała Nr XLIV/302/2010 W sprawie: ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2011 Pismo: EK-08.43401-4-14/10 Na podstawie 6 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/121/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 listopada 2011 r. 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Działania Gminy Wrocław w zakresie

Działania Gminy Wrocław w zakresie Działania Gminy Wrocław w zakresie efektywności energetycznej Działania Gminy Budowa energooszczędnych obiektów Termomodernizacja obiektów Grupa zakupowa Edukacja ekologiczna STAN WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba Zebranie sprawozdawcze 21.02.2012 r. Poręba Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Gmina Orneta Rok Zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe

Gmina Orneta Rok Zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe Gmina Orneta Rok 2016 Zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe Gmina Orneta otrzymała Certyfikat, potwierdzający przynależność do grona najlepszych samorządów w Polsce. Nominowani zostali poddani

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.2 Na 2006 ROK str. 3 1. 0 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.664.972 332.172 692.800-640.000 0 1010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 1.664.972

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

CHEŁMIŃSKIE 2 SPOTKANIA PREZYDENTA TORUNIA Z MIESZKAŃCAMI Położenie w prawobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym ulicami:

CHEŁMIŃSKIE 2 SPOTKANIA PREZYDENTA TORUNIA Z MIESZKAŃCAMI Położenie w prawobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym ulicami: Chełmińskie CHEŁMIŃSKIE Położenie w prawobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym ulicami: od północy ul. Polną od wschodu ul. Grudziądzką do Wybickiego od południa ul. Wybickiego, Szosą Chełmińską,

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł)

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Lp. 1 2 3 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Nazwa instytucji i opis zadania SIEĆ KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała

Zebranie sprawozdawcze. 6.03.2012 r. Wisła Mała Zebranie sprawozdawcze 6.03.2012 r. Wisła Mała Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne w 2014r.

Zadania inwestycyjne w 2014r. Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. Zadania w 2014r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania go Planowane wydatki 2014 r. Dotychczasowe nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r. Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 250,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

CZERNIEWICE. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: Ulicą Lipnowską wzdłuż torów kolejowych granicą miasta linią Wisły

CZERNIEWICE. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: Ulicą Lipnowską wzdłuż torów kolejowych granicą miasta linią Wisły Czerniewice CZERNIEWICE Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: Ulicą Lipnowską wzdłuż torów kolejowych granicą miasta linią Wisły Czerniewice = 3,8 % powierzchni Torunia, 1,16

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 25/2009 z dnia 25 marca 2009 r. ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2009 ROKU A. Budynki i lokale A.

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA WIEJSKA , , , ,00

KANALIZACJA WIEJSKA , , , ,00 Projekt Zadania w 2015 r. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr z dnia Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania go Planowane wydatki 2015 r. Dotychczasowe nakłady finansowe Nakłady finansowe planowane w latach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stalowa Wola pn.: Poprawa stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W ROKU 2013 GMINA WYSZKÓW WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU GMINY Ogólne dane dotyczące realizacji inwestycji w roku 2013: 34 postępowania w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 168

Bardziej szczegółowo