Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy"

Transkrypt

1 Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, Koniusza

2 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty przygotowawcze przy istniejącyn budynku /CPV-grupa 451/ 1 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii IV /SST-002/ (1,0+2,23+4,76+3,19+1,0)* 2,0*1,50 = 36,54 36,54 ~36,54 m3 2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły /SST-001/ (1,50*2,10+1,60*1,20)*0,50 = 2,535 2,535 ~2,54 m3 3 DemontaŜ istniejącego ocieplenia budynku /SST-011/ (0,50+2,23+4,76+3,19+0,50)* 0,50 = 5,59 76,69+17,33 = 94,02 99,61 ~99,61 m2 4 Czyszczenie ręczne szczotkowanie powierzchnia pionowa /SST-011/ 99,61 m2 5 Dylatacja między ścianą istniejącą budynku, a ścianą projektowaną z płyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 5cm /SST-011/ (0,50+2,23+4,76+3,19+0,50)* (1,13+0,14+0,28) = 17,329 17,329 ~17,33 m2 6 Dylatacja między ścianą istniejącą budynku, a ścianą projektowaną z płyt ze styropianu gr. 30cm /SST-011/ (0,50+2,23+4,76+3,19+0,50)* (7,30-0,44) = 76, ,6948 ~76,69 m2 7 Warstwa hydroiolacyjna z folii budowlanej, 1 warstwa /SST-011/ 99,10+17,33 = 116,43 116,43 ~116,43 m2 8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej dylatacji /SST-011/ (1,0+2,23+4,76+3,19+1,0)*0,20 = 2,436 2,436 ~2,44 m2 2 Roboty ziemne /CPV-grupa 451/ 9 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, grunt kategorii IV /SST-002/ 1860,0*0,4 = 744,0 744,0 ~744,00 m3 10 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii IV /SST-002/ 26,51*45,24*(1,9+1,60)*0, ,0*0,6 = 1 116, ,0 ~1 116,00 m3 11 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w przedziale m, grunt kategorii IV/SST-002/ 744,00 m3 12 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m, grunt kategorii IV /SST-002/ 744,00 m3 13 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii IV /SST-002/ 744,0-(28,66+75,63+275, ,47) = 238,86 238,86 ~238,86 m3 14 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, - dowóz wywiezionej ziemi /SST-002/ 1 116,00 m3 15 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz ziemi ukształtowania terenu /SST-002/ 44,45+268,0+107,10 = 419,55 419,55 ~419,55 m3 16 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0 m, grunt kategorii III-IV /SST-002/ 1116,0+419,55 = 1 535, ,55 ~1 535,55 m3 3 Fundamenty /CPV-grupa 452/ 17 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłoŝu gruntowym, piasek gr.10cm (ławy i stopy) /SST-003/ ława ŁF-1 (3,19+4,90+2,10+3,19+4,90+ 2,10+4,41+4,41)*1,0*0,10 = 2,92 ława ŁF-2 5,79*3*1,0*0,10 = 1,737 ława ŁF-3 (4,41+4,41+8,49+5,97+21,46+ 5,97+8,49+3,90+3,87+4,29+ 3,60)*1,0*0,10 = 7,486 ława ŁF-4 (8,49*3+5,97*2+(3,90+3,87)* 2+4,29+3,60)*1,0*0,10 = 6,084 Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

3 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 3 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. ST-1 do ST-4 (2,0*2,0*4+1,60*2,0*6+2,60* 1,90*7+2,60*1,90*7)*0,10 = 10,436 28,663 ~28,66 m3 18 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą beton B-20 - stopy fundamentowe zbrojone (ST1-ST4) /SST-003/ ST-3 (SF 1) 1,90*1,90*0,80*4 = 11,552 ST-4 (SF 2) 1,50*1,90*0,80*6 = 13,68 ST-2 (SF 3) 2,50*1,80*0,80*7 = 25,2 ST-1 (SF 4) 2,50*1,80*0,80*7 = 25,2 75,632 ~75,63 m3 19 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych Ŝelbetowych - stopy fundamentowe /SST-003/ SF 1 1,90*4*0,80*4 = 24,32 SF 2 (1,50+1,90)*2*0,80*6 = 32,64 SF 3 (2,50+1,80)*2*0,80*7 = 48,16 SF 4 (2,50+1,80)*2*0,80*7 = 48,16 153,28 ~153,28 m2 20 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą beton B-20 - belki podwalinowe zbrojone (PD1-PD3,PD4) /SST-003/ PD1 0,50*1,20*(1,0+5,55*2+0,50* 3+5,80*2+1,0)*7 = 110,04 PD2 0,50*1,20*(0,75+6,05*2+0,50* 3+5,80*2+0,75)*2 = 32,04 PD3 0,50*1,0*(0,50+5,10*8+0,50* 7+0,50)*5 = 113,25 PD4 0,30*1,20*(3,19+4,90+2,10+ 5,79*4+4,29+3,60+8,49+5,972) = 20, ,38272 ~275,38 m3 21 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych Ŝelbetowych - belki podwalinowe /SST-003/ PD-1 (0,50+2*1,20)*(1,0+5,55*2+ 0,50*3+5,80*2+1,0)*7+0,50* 1,20*2*7 = 540,26 PD-2 (0,50+2*1,20)*(0,75+6,05*2+ 0,50*3+5,80*2+0,75)*2+0,50* 1,20*2*2 = 157,26 PD-3 (0,50+2*1,0)*(0,50+5,10*8+ 0,50*7+0,50)*5+0,50*1,0*2*5 = 571,25 PD-4 1,20*2*(3,19+4,90+2,10+5,79* 4+4,29+3,60+8,49+5,972) = 133, ,4548 ~1 402,45 m2 22 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - beton B-20 - ławy fundamentowe /SST-003/ ława ŁF-1 (0,90*0,50+0,30*1,0)*(3,19+ 4,90+2,10+3,19+4,90+2,10+ 4,41+4,41) = 21,9 ława ŁF-2 (0,90*0,50+0,30*1,0)*5,79*3 = 13,0275 ława ŁF-3 (0,60*0,50+0,30*1,0)*(4,41+ 4,41+8,49+5,97+21,46+5,97+ 8,49+3,90+3,87+4,29+3,60) = 44,916 ława ŁF-4 (0,90*0,50+0,30*1,0)*(8,49* 3+5,97*2+(3,90+3,87)*2+4,29+ 3,60) = 45,63 125,4735 ~125,47 m3 23 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych Ŝelbetowych - ławy fundamentowe/sst-003/ ława ŁF-1 1,50*2*(3,19+4,90+2,10+3,19+ 4,90+2,10+4,41+4,41) = 87,6 ława ŁF-2 1,50*2*5,79*3 = 52,11 ława ŁF-3 1,50*2*(4,41+4,41+8,49+5,97+ 21,46+5,97+8,49+3,90+3,87+ 4,29+3,60) = 224,58 ława ŁF-4 1,50*2*((8,49*3+5,97*2)+ (3,90+3,87)*2+4,29+3,60) = 182,52 546,81 ~546,81 m2 24 Izolacje przeciwwilgociowe poziome ław fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy na lepiku/sst-008/ ława ŁF-1 (3,19+4,90+2,10+3,19+4,90+ 2,10+4,41+4,41)*0,30 = 8,76 ława ŁF-2 5,79*3*0,30 = 5,211 ława ŁF-3 (4,41+4,41+8,49+5,97+21,46+ 5,97+8,49+3,90+3,87+4,29+ 3,60)*0,30 = 22,458 ława ŁF-4 (8,49*3+5,97*2+(3,90+3,87)* 2+4,29+3,60)*0,30 = 18,252 54,681 ~54,68 m2 Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

4 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 4 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 25 Izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1 warstwa (Abizol R)/SST-008/ ława ŁF-1 (3,19+4,90+2,10+3,19+4,90+ 2,10+4,41+4,41)*(0,50+0,30+ 1,0) = 52,56 ława ŁF-2 5,79*3*(0,50+0,30+1,0) = 31,266 ława ŁF-3 (4,41+4,41+8,49+5,97+21,46+ 5,97+8,49+3,90+3,87+4,29+ 3,60)*(0,50+0,30+1,0) = 134,748 ława ŁF-4 (8,49*3+5,97*2+(3,90+3,87)* 2+4,29+3,60)*(0,50+0,30+1,0) = 109,512 podwaliny 681,30 = 681, ,386 ~1 009,39 m2 26 J.w.,lecz dodatek za następną warstwę (Abizol P) /SST-008/ 1 009,39 m2 27 Izolacje pionowe ze styropianu ekstrudowanego gr. 12cm - ław fundamentowych, podwalin /SST-008/ ława ŁF-1 (3,19+4,90+2,10+3,19+4,90+ 2,10+4,41+4,41)*1,35 = 39,42 ława ŁF-2 5,79*3*1,35 = 23,4495 ława ŁF-3 (4,41+4,41+8,49+5,97+21,46+ 5,97+8,49+3,90+3,87+4,29+ 3,60)*1,35 = 101,061 ława ŁF-4 (8,49*3+5,97*2+(3,90+3,87)* 2+4,29+3,60)*1,35 = 82,134 podwaliny = 1,40*(1,0+5,55*2+0,50*3+ 5,80*2+1,0)*7 = 256,76 1,40*(0,75+6,05*2+0,50*3+ 5,80*2+0,75)*2 = 74,76 1,20*(0,50+5,10*8+0,50*7+ 0,50)*5 = 271,8 1,40*(3,19+4,90+2,10+5,79*4+ 4,29+3,60+8,49+5,972) = 77, ,3673 ~927,37 m2 28 Izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 1 warstwa (Abizol R) /SST-008/ podwaliny = 1,40*(1,0+5,55*2+0,50*3+ 5,80*2+1,0)*7 = 256,76 1,40*(0,75+6,05*2+0,50*3+ 5,80*2+0,75)*2 = 74,76 1,20*(0,50+5,10*8+0,50*7+ 0,50)*5 = 271,8 1,40*(3,19+4,90+2,10+5,79*4+ 4,29+3,60+8,49+5,972) = 77, ,3028 ~681,30 m2 29 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, z gruntowania powierzchni (ławy) /SST-008/ 246,06 m2 4 DrenaŜ opaskowy /CPV-grupa 452/ 30 DrenaŜe - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa, Ŝwirek filtracyjny /SST-008/ (33,63+12,02+2,0+14,32+1,29+ 3,66+2,0+12,02+14,56+4,05+ 2,35+2,0+33,96-10,0+21,75+ 2,0+14,46+10,74+2,0)*0,80* 1,0 = 143, ,048 ~143,05 m3 31 UłoŜenie drenaŝu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 100 mm /SST-008/ 33,63+12,02+2,0+14,32+1,29+ 3,66+2,0+12,02+14,56+4,05+ 2,35+2,0+33,96-10,0+21,75+ 2,0+14,46+10,74+2,0 = 178,81 178,81 ~178,81 m 32 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi mm, zamknięcie stoŝkiem betonowym, kineta PE - Studzienki drenaŝowe /SST-008/ 5 szt 33 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z geowłókniny /SST-008/ (33,63+12,02+2,0+14,32+1,29+ 3,66+2,0+12,02+14,56+4,05+ 2,35+2,0+33,96-10,0+21,75+ 2,0+14,46+10,74+2,0)*0,80* 1,50 = 214, ,572 ~214,57 m2 5 Elementy Ŝelbetowe /CPV-grupa 452/ 34 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - beton B-30 - słupy prostokątne /SST-003/ słupy S1 1,0*0,50*13,0*7 = 45,5 słupy S2 1,0*0,50*11,40*7 = 39,9 słupy S3 0,50*0,75*10,10*2 = 7,575 Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

5 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 5 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. słupy S4 0,50*0,50*10,10*4 = 10,1 słupy S5 0,50*0,50*10,10*2 = 5,05 słupy S6 0,50*0,75*10,10*2 = 7,575 słupy S7 0,40*0,20*5,0*7 = 2,8 118,5 ~118,50 m3 35 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych Ŝelbetowych - słupy prostokątne/sst-003/ słupy S1 (1,0+0,50)*2*13,0*7 = 273,0 słupy S2 (1,0+0,50)*2*11,40*7 = 239,4 słupy S3 (0,50+0,75)*2*10,10*2 = 50,5 słupy S4 (0,50+0,50)*2*10,10*4 = 80,8 słupy S5 (0,50+0,50)*2*10,10*2 = 40,4 słupy S6 (0,50+0,75)*2*10,10*2 = 50,5 słupy S7 (0,40+0,20)*2*5,0*7 = 42,0 776,6 ~776,60 m2 36 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - beton B-30 - belki wspornikowe zbrojone/sst-003/ wspornik WS1 0,20*0,30*1,27*7 = 0,5334 wspornik WS2 0,25*0,40*1,2*7 = 0,84 belka B-1 0,25*0,40*1,85*7 = 1,295 belka B-2 0,20*0,40*5,80*8 = 3,712 belka B-3 0,30*0,50*5,80*8 = 6,96 belka B-4 0,20*0,40*5,80*2 = 0,928 belka B-5 0,25*0,35*6,20 = 0,5425 belka B-6 0,25*0,35*6,10 = 0,53375 belka B-7 0,30*0,50*5,10*16 = 12,24 belka B-8 0,20*0,40*5,10*16 = 6,528 34,11265 ~34,11 m3 37 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych Ŝelbetowych - belki wspornikowe /SST-003/ wspornik WS2 (0,25*1,20+0,40*1,20*2+0,25* 0,40*2)*7 = 10,22 wspornik WS1 (0,20*1,27+0,30*1,27*2+0,20* 0,30*2)*7 = 7,952 belka B-1 (0,25*1,85+0,40*1,85*2+0,25* 0,40*2)*7 = 14,9975 belka B-2 (0,20*5,80+0,40*5,80*2+0,20* 0,40*2)*8 = 47,68 belka B-3 (0,30*5,80+0,50*5,80*2+0,30* 0,50*2)*8 = 62,72 belka B-4 (0,20*5,80+0,40*5,80*2+0,20* 0,40*2)*2 = 11,92 belka B-5 (0,25*6,20+0,35*6,20*2+0,25* 0,35*2)*1 = 6,065 belka B-6 (0,25*6,10+0,35*6,10*2+0,25* 0,35*2)*1 = 5,97 belka B-7 (0,30*5,10+0,50*5,10*2+0,30* 0,50*2)*16 = 110,88 belka B-8 (0,20*5,10+0,40*5,10*2+0,20* 0,40*2)*16 = 84,16 362,5645 ~362,56 m2 38 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - beton B-30 - ramy Ŝelbetowe /SST-003/ rama RA-1 0,25*0,30*4,14*2+0,25*0,35* (5,541+0,30*2) = 1, rama RA-2 0,30*0,25*4,14*4+0,25*0,35* (0,30+5,54+0,30+3,280+0,30+ 4,02+0,30) = 2,4705 rama RA-3 0,30*0,25*4,14*4+0,25*0,35* (0,30+5,54+3,604+4,291+0,30+ 3,87+3,896+0,30) = 3, rama RA-4 0,30*0,25*4,16*2+0,30*0,25* 4,06*2+0,25*0,35*(0,30+ 4,465+0,30+3,433)+0,25*0,45* (0,30+5,675+0,30) = 2, rama RA-5 0,25*0,30*4,06*2+0,25*0,45* (0,30+5,671+0,30) = 1, , ~10,80 m3 39 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych Ŝelbetowych - ramy Ŝelbetowe /SST-003/ rama RA-1 (0,25*2+0,30*2)*4,14*2+ (0,25+0,35*2)*(5,541+0,35*2) = 15,03695 rama RA-2 (0,30*2+0,25*2)*4,14*4+ (0,25+0,35*2)*(0,30+5,54+ 0,30+3,280+0,30+4,02+0,30) = 31,554 Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

6 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 6 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. rama RA-3 (0,30*2+0,25*2)*4,14*4+ (0,25+0,35*2)*(0,30+5,54+ 3,604+4,291+0,30+3,87+3,896+ 0,30) = 39,21195 rama RA-4 (0,30*2+0,25*2)*4,16*2+ (0,30*2+0,25*2)*4,06*2+ (0,25+0,35*2)*(0,30+4,465+ 0,30+3,433)+(0,25+2*0,45)* (0,30+5,675+0,30) = 33,37335 rama RA-5 (0,25+2*0,30)*4,06*2+(0,25+ 2*0,45)*(0,30+5,671+0,30) = 14, ,2899 ~133,29 m2 40 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - beton B-30 - nadproŝa zbrojone /SST-003/ NO-1 do NO-12 0,30*0,30*1,60+0,30*0,30* 2,50+0,25*0,25*1,80+0,30* 0,30*1,80*10+0,25*0,30*1,80+ 0,25*0,30*1,60+0,25*0,30* 1,80+0,25*0,30*1,60+0,25* 0,30*1,80+0,25*0,30*1,80+ 0,30*0,30*1,80+0,30*0,30* 1,80 = 3,2055 N1-1 do N1-4 0,25*0,30*1,60+0,25*0,30* 1,60+0,30*0,30*2,50+0,30* 0,30*3,27 = 0,7593 wieńce = 3,9648 ~3,96 m3 41 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych Ŝelbetowych - nadproŝa /SST-003/ NO-1 do NO-12 0,30*3*1,60+0,30*3*2,50+ 0,25*3*1,80+0,30*3*1,80*10+ (0,25+0,30*2)*1,80+(0,25+ 0,30*2)*1,60+(0,25+0,30*2)* 1,80+(0,25+0,30*2)*1,60+ (0,25+0,30*2)*1,80+(0,25+ 0,30**2)*1,80+0,30*3*1,80+ 0,30*3*1,80 = 32,402 N1-1 do N1-4 (0,25+0,30*2)*1,60+(0,25+ 0,30*2)*1,60+0,30*3*2,50+ 0,30*3*3,27 = 7,913 40,315 ~40,32 m2 42 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - beton B30 - płyty stropowe/sst-003/ antresola 155,57*0,20+113,78*0,14 = 47,0432 stropodach ST-1 gr.20cm (23,27*5,79+(23,27-4,41*2)* (21,45-5,79))*0,20 = 72,20406 stropodach ST-2 10,14*5,77*0,20 = 11,70156 strop ST-3 gr.12cm 10,14*5,77*0,12 = 7, , ~137,97 m3 43 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych Ŝelbetowych - płyty stropowe /SST-003/ antresola 113,78+155,57 = 269,35 stropodach ST-1 gr.20cm 21,45*(3,0+2,98+3,73+4,76)+ 5,79*(4,41+4,41) = 361,4493 stropodach ST-2 10,14*5,77 = 58,5078 strop ST-3 gr.12cm 10,14*5,77 = 58, ,8149 ~747,81 m2 44 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton B-30 - schody proste /SST-003/ 4,98 m3 45 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych Ŝelbetowych - schody/sst-003/ 47,19 m2 46 Wieńce w ścianach - beton B-30 /SST-003/ 0,25*0,25*(14,81*2+6,77+ 1,48+6,52+33,96*2+21,74+ (21,175-5,79)*3+5,79*2) = 11, , ~11,99 m3 6 Stal zbrojeniowa /CPV-grupa 452/ 47 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14 mm /SST-004/ stopy ST1-ST4 (2,53*7+2,53*7)*0,001 = 0,03542 belki podwalinowe PD1-PD3 (82,09*7+67,60*2+39,66*2+ 121,92*5+83,80*5)*0,001 = 1,81775 słupy S1-S7, wspornik WS1, WS2, belka B1 (77,70*7+55,97*7+65,15*2+ 34,54*4+25,72*2+76,39*2)* 0,001 = 1,40837 Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

7 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 7 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. belki nadproŝowe (4,66+1,45+4,66+1,45+4,20+ 1,21+46,62+14,42+4,20+1,21+ 4,20+1,21+4,20+1,20+4,20+ 1,21+4,20+1,21+4,0+1,15+ 4,66+1,45+4,66+1,45+4,20+ 1,21+4,20+1,21+4,66+1,45+ 4,66+1,45)*0,001 = 0,14612 belki B2 - B8 (24,47*8+18,31*2+18,31*8+ 8,39+34,96+21,74*16+16,06* 16)*0,001 = 1,02701 schody SCH-1 (3,92+3,48+9,51+4,20+1,68+ 5,59+3,08+3,64)*0,001 = 0,0351 antresola 362,77*0,001 = 0,36277 wieniec = ramy Ŝelbetowe (102,91+172,61+186,89+99,28+ 47,25)*0,001 = 0,60894 ławy fundamentowe, podwalina PD4 = 5,44148 ~5,441 t 48 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty Ŝebrowane do Fi 14 mm /SST-004/ stopy ST1-ST4 (87,22*7+87,22*7+81,62*4+ 73,88*6)*0,001 = 1,99084 belki podwalinowe PD1-PD3 (51,24*7+141,38*7+61,86*7+ 175,11*2+270,50*5)*0,001 = 3,48408 słupy S1-S7, wspornik WS1, WS2, belka B1 (326,03*7+339,75*7+105,28*2+ 223,54*4+211,31*2+125,74*2)* 0,001 = 6,43928 belki nadproŝowe (2,72+1,89+4,32+3,0+3,07+ 2,13+30,72+21,35+3,07+2,13+ 2,72+1,89+3,07+2,13+2,72+ 1,89+3,07+2,13+3,07+2,13+ 3,07+2,13+3,07+2,13+2,72+ 1,89+2,72+1,89+4,32+3,0+ 5,68+3,95)*0,001 = 0,13579 belki B2 - B8 (16,75*2+33,73+8,31)*0,001 = 0,07554 schody SCH-1 (40,0+51,48+74,43+74,14+ 15,61+58,80+58,51+12,84)* 0,001 = 0,38581 antresola (3466, ,58)*0,001 = 4,70902 stropy (6129,51+756,16+124,95)* 0,001 = 7,01062 ramy Ŝelbetowe (107,73+191,91+210, ,86+90,52)*0,001 = 0,74813 ławy fundamentowe, podwalina PD4 31,52*29,20*0,001 = 0, ,0*(17,37+60,84)*0,001 = 1, ,0*74,86*0,001 = 1, ,33*55,70*0,001 = 1, , ~31,544 t 49 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty Ŝebrowane Fi mm /SST-004/ belki nadproŝowe (4,83+7,68+5,47+54,67+5,47+ 4,83+5,47+4,83+5,47+5,47+ 5,47+5,47+4,83+4,83+7,68+ 10,11)*0,001 = 0,14258 belki podwalinowe PD1-PD3 (97,93*7)*0,001 = 0,68551 belki B2 - B8 (246,95*8+39,95*2+168,93*8+ 147,22*16+109,08*16)*0,001 = 7, ,33583 ~8,336 t 7 Roboty murowe /CPV-grupa 452/ 50 Ściany z pustaków ceramicznych "Porotherm", grubość 30 cm /SST-005/ sala (33,63+12,02+7,24+14,32+ 1,29+3,66+12,02+14,54+0,30+ 7,73+0,25+1,96+0,25+8,14+ 2,38+0,25+4,99+1,40+6,46+ 1,29+8,81)*(7,31+0,27) = 1 083,4094 -otwory -(1,29*7,20+5,60*4,34+5,10* 7,20*4+12,10*4,34+7,25*4,34+ 1,29*7,20+1,20*1,20*3*3+ 1,50*2,10+1,20*2,10+1,03* 2,10*2+1,50*2,10) = -299,845 zaplecze (0,12+4,05+0,53+1,12+0,71)* 7,52 = 49,1056 -otwory -(2,36*6,30) = -14,868 (2,38+0,25+4,99+1,40+6,46+ 1,29+8,81) = 25,58 843,382 ~843,38 m2 51 Ściany z pustaków ceramicznych "Porotherm", grubość 25 cm /SST-005/ SALA = Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

8 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 8 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. wewnętrzne (8,14+0,25+2,38+2,38+0,25+ 7,73+0,12+7,50)*4,23 = 121, otwory -(0,90*2,10*2) = -3,78. = ZAPLECZE = zewnętrzne (SZ5/SZ6) (14,81+21,75+33,96-0,42-9,94)*(0,27+2,10+1,21+0,65) = 254,4768 ((2,13+4,67+0,25+1,80+0,12+ 1,16)*2+0,30+3,37+0,10+2,37+ 0,25)*7,30 = 194,545 - otwory -(1,20*2,0*3+1,20*2,0*4+ 2,25*3,30+4,18*3,30+1,0*2,0* 4+1,50*2,10+1,60*1,20) = -51,089 wewnętrzne (8,82+0,63+7,10+1,40+0,25+ 5,84+0,25)*(0,27+2,10+1,21+ 0,65) = 102,7467 (3,48+0,25+4,76+5,72+0,25+ 6,77+6,52+3,05+1,10+8,59+ 7,64+7,57+5,84+7,64+5,66)* (0,27+2,10+1,21+0,65) = 316, otwory -(0,90*2,10*4+1,0*2,10*2+ 1,20*2,10+1,30*2,10+1,20* 1,20) = -18,45 916,6352 ~916,64 m2 52 Otwory w ścianach murowanych na okna /SST-005/ = 21,0 21,0 ~21 szt 53 Otwory w ścianach murowanych na drzwi /SST-005/ = 29,0 29,0 ~29 szt 54 UłoŜenie nadproŝy prefabrykowanych /SST-005/ piętro 1,40*2*2+1,90*2*2 = 13,2 1,40*2*7+1,90*2*3 = 31,0 44,2 ~44,2 m 55 Ścianki działowe grubości 11,5 cm, z pustaków ceramicznych "Porotherm" /SST-005/ SALA = SW2 (1,68+1,53)*4,23 = 13, otwory -(0,90*2,10) = -1,89 ZAPLECZE = SW2 (0,90+4,0+3,98*3+3,03+0,12+ 2,24+0,12+2,24+0,12+2,92+ 2,11+3,27+3,04*2+0,12+1,61+ 0,25+1,60+0,12+1,06*2)*3,97 = 178,2927 (0,25+1,80+0,12+1,16*2+ 3,07)*2,72 = 20, otwory -(0,90*2,10*11) = -20,79 189,7542 ~189,75 m2 56 Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 cegły, z cegieł budowlanych pełnych /SST-005/ ZAPLECZE = SW2 (3,97+0,12+1,81)*2*3,97 = 46,846 - otwory -(0,90*2,10*1) = -1,89 44,956 ~44,96 m2 57 kalk.indyw.. Dostawa i montaŝ ścianek działowych systemowych z drzwiami wys. 2,0m /SST-010/ przegrody kabin natryskowych 1,20*4+1,20*3+1,20*2*2+1,20 = 14,4 kabiny WC 1,50*2+1,20+1,50+1,20+1,50* 2+1,20*2+2,55+2,27+1,50+ 1,20+1,50+1,20 = 22,52 36,92 ~36,9 m 8 Stropodach /CPV-grupa 452/ 58 Izolacja pozioma na sucho folii paroizolacyjnej (np.rockwool), 1 warstwa /SST-007/ (0,73+4,36)*10,04 = 51,1036 (14,39+0,45)*21,87+(4,40+ 4,41)*5,79 = 375, ,6643 ~426,66 m2 59 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa - np. Dachrock Max gr.20cm /SST-007/ 426,66 m2 60 Izolacja pozioma z papą termozgrzewalną, 1-warstwowe /SST-007/ 426,66 m2 61 Warstwa spadkowa np.dachrock SPS spadek ok. 1,5% /SST-007/ 426,66 m2 62 kalk.indyw. Grys biały płukany 16-32mm gr. ok.10cm /SST-007/ 426,76 m2 63 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm /SST-007/ (2,23+4,76+3,19)*0,20*2 = 4,072 4,072 ~4,07 m2 Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

9 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 9 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 64 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm /SST-007/ (14,39+21,87+5,97+3,73+4,76+ 4,40+4,41)*0,85 = 50,6005 (3,95+3,85+4,32+3,60+4,40+ 4,41)*0,60 = 14,718 65,3185 ~65,32 m2 65 Kominki wywiewne Fi 100 mm /SST-007/ 7 szt 66 Obróbka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą /SST-007/ 7 szt 9 Dach - konstrukcja /CPV-grupa 452/ 67 Dostawa i montaŝ stali do elementów połączeń konstrukcji drewnianej - połączenia PN (rys. KW 29, 30) /SST-006/ połącenie PN ,57*0,001 = 4,31457 połącenie PN ,51*0,001 = 6,03951 połącenie PN ,49*0,001 = 0, ,20157 ~11,202 t 68 kalk.indyw. Dostawa i montaŝ konstrukcji dachu z drewna klejonego klasy GL 30 (dźwigar i płatwie), klasy C24 (krokwie) /SST-006/ 97,36 m3 10 Dach - pokrycie /CPV-grupa 452/ 69 Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną - np.blachodachówka King wys.profilu 23mm /SST-007/ (6,38+34,10+6,38)*29,15*1,02 = 1 393, ,28838 ~1 393,29 m2 70 Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, łaty, rozstaw ponad 24 cm - łaty 6x4cm /SST-007/ 1 393,29 m2 71 Izolacja pozioma na sucho folii wiatroizolacyjnej - membrana, 1 warstwa /SST-007/ 1 393,29 m2 72 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, 1 warstwa - np.toprock gr.15cm /SST-008/ 1 393,29 m2 73 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, 1 warstwa - np. Rockton gr.15cm /SST-008/ 1 393,29 m2 74 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z klepki drewnianej impregnowanej /SST-007/ 291,99 m2 75 Podbitka okapu klepki drewnianej świerkowej gr.18mm impregnowanej /SST-007/ (6,38+34,10+6,38)*2*(0,41+ 0,30+0,82+0,64) = 203, ,15*2*(0,25+0,56+0,30+ 0,41) = 88, ,9884 ~291,99 m2 76 Dostawa i montaŝ kratek wentylacyjnych 15x15cm we wlotach powietrza - montaŝ co 30 cm /SST-007/ (6,38+34,10+6,38)/0,30*2 = 312,4 29,15/0,30*2 = 194, , ~507 szt 77 Deski czołowe okapu - drewno świerkowe impregnowane /SST-007/ (6,38+34,10+6,38+29,15)*2 = 152,02 152,02 ~152,0 m 78 Lakierowanie powierzchni drewna elewacyjnego, 3-krotne - kolor ciemny dąb (np.dulux lakierobejca wenge) /SST-007/ 291,99+152,02*0,2*2 = 352, ,798 ~352,80 m2 79 Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 150 mm łączone na klej, montaŝ rynien /SST-007/ (6,38+34,10+6,38+29,15)*2 = 152,02 152,02 ~152,0 m 80 MontaŜ rynnowych lejów spustowych /SST-007/ 5 szt 81 MontaŜ rynnowych naroŝników /SST-007/ 4 szt 82 Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi 100 mm /SST-007/ 7,90*5 = 39,5 39,5 ~39,5 m 83 Kształtki rury spustowej okrągłe z PVC, kolanka Fi 125 mm /SST-007/ 5 szt 84 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm /SST-007/ (6,38+34,10+6,38)*2*0,45 = 42,174 29,15*2*0,45 = 26,235 68,409 ~68,41 m2 85 Dostawa i montaŝ barier śniegowych /SST-007/ (29,15-2,0)*2 = 54,3 (6,38+34,10+6,38-2,0)*2 = 89,72 144,02 ~144,0 m 86 Wyłaz dachowy /SST-007/ 1 szt 87 kalk.indyw.dostawa i montaŝ zadaszenia "Z1" całoszklane: okucia ze stali nierdzewnej; szkło hartowane (wg rys. "zadaszenia") /SST-010/ 1 kpl 88 kalk.indyw.dostawa i montaŝ zadaszenia "Z2" całoszklane: okucia ze stali nierdzewnej; szkło hartowane (wg rys. "zadaszenia") /SST-010/ 1 kpl Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

10 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 10 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 89 kalk.indyw.zadaszenie - dopłata do szkła laminowanego ESG/PVB/TVG /SST-010/ Z1 4,58*1,40 = 6,412 Z2 4,0*1,12 = 4,48 10,892 ~10,89 m2 11 Podkłady pod posadzki (P1-P5) /CPV-grupa 454/ 90 Podkład na podłoŝu gruntowym z ubitych materiałów sypkich - piasek - warstwa gr.15cm /SST-002/ 1494,99*0,15 = 224, ,2485 ~224,25 m3 91 Podkład betonowy na podłoŝu gruntowym, beton podawany pompą - chudy beton - warstwa gr. 20cm /SST-003/ 1494,99*0,20 = 298, ,998 ~299,00 m3 92 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna pozioma z folii polietylenowej /SST-008/ 1 494,99 m2 93 Izolacje cieplne z płyt styropianowych, poziome na sucho, 1 warstwa - styropian twardy FS20 (EPS100) gr. 10cm /SST-008/ 1 494,99 m2 94 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna pozioma z folii polietylenowej /SST-008/ 1 494,99 m2 95 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko /SST-010/ parter 1494,99 = 1 494,99 piętro 293,23 = 293, ,22 ~1 788,22 m2 96 J.w., lecz dodatek za zmianę grubości o 10 mm - do gr. 8cm - K=6 /SST-010/ 1 494,99 6,00 m2 97 J.w., lecz dodatek za zmianę grubości o 10 mm - do gr. 5cm - K=3 /SST-010/ 293,23 3,00 m2 98 Zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową /SST-010/ 1 788,22 m2 12 Podłogi i posadzki /CPV-grupa 454/ 99 kalk.indyw. Podłoga sportowa w systemie np."multiflex M" f-my Tarkett (folia budowlana, warstwa elastyczna, sklejka, panel warstwowy "Multiply" /SST-010/ 1 038,05 m2 100 Samopoziomujące masy szpachlowe pod wykładziny i płytki - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm /SST-010/ PARTER 1494, ,05 = 456,94 PIĘTRO 293,23 = 293,23 750,17 ~750,17 m2 101 J.w., lecz dopłata za kaŝdy 1 mm do grubości 5mm - K=3 /SST-010/ 750,17 3,00 m2 102 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCW - np.gamrat anorma 43 /SST-010/ PARTER 43,74+43,30 = 87,04 87,04 ~87,04 m2 103 Listwy przyścienne PCW klejone /SST-010/ parter = 1.14 sala 1 (5,71+7,64)*2 = 26, sala 2 (5,71+7,57)*2 = 26,56 53,26 ~53,26 m 104 Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej /SST-010/ PARTER 1494,99 = 1 494,99 wykładzina sportowa -1038,05 = ,05 wykładzina PCV -87,04 = -87,04 PIĘTRO 293,23 = 293,23-10,13-7,72 = -17,85 645,28 ~645,28 m2 105 Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - pomieszczenia mokre /SST-010/ parter = 1.03 umywalnia D 8,81 = 8, umywalnia M 8,84 = 8, WC 3,79 = 3, WC niepełnosp. 4,95 = 4, przedsionek 1,90 = 1, WC męskie 1,55 = 1, umywalnia D 22,02 = 22, umywalnia M 20,35 = 20,35 piętro = 2.3 WC niepełnosp. 6,03 = 6, przedsionek 2,29 = 2, WC 1,6 = 1,6 82,13 ~82,13 m2 106 Cokolik z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wysokość 10cm /SST-010/ PARTER = 1.01 szatnia = 1.02 przebieralnia D (3,03+3,98)*2-0,90*2 = 12,22 Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

11 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 11 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn umywalnia D(2,24+3,98)*2-0,90 = 1.04 umywalnia M(2,24+3,98)*2-0,90 = 1.05 przebieralnia M (2,92+3,98)*2-0,90*2 = 12, kotłownia (4,50+3,97)*2-0,90 = 16, WC (1,81+2,11)*2-0,90 = 1.08 pom. trenera (3,27+3,98)*2-0,90*2 = 12, pom.sprzątaczki (1,61+3,04)*2-0,90 = 8, komunikacja 9,94*2+5,66*2+0,25+8,82+ 0,49+0,63+7,10+1,40+3,42+ 1,0+3,83+1,48+6,77+0,25+ 7,64+0,25+8,59+1,10+3,05+ 5,68+4,15+4,09+1,70+1,10+ 5,99+0,99+2,18+1,0+3,70+ 1,01+1,60-0,90*11-2,35-1,88-4,15 = 102,18, = 1.12 WC niepełnosp. (1,60+3,04)*2-0,90 = 1.13 przedsionek (1,16+1,62)*2-0,90*2 = 1.14 WC męskie (1,16+1,33)*2-0,90 =, =, = 1.16 umywalnia D (6,52+3,35)*2 = 1.17 przebieralnia D (6,52+4,04)*2-0,90 = 20, przebieralnia M (4,76+5,84)*2-0,90 = 20, umywalnia M (3,48+5,84)*2 = 1.20 magazyn (8,18+2,38)*2+0,70*2-0,90 = 21, magazyn (7,73+2,42)*2+0,70*4-0,90 = 22, magazyn (7,50+2,37)*2-0,90 = 18,84, =, = PIĘTRO = 2.1 komunikacja 0,30+3,17+0,10+2,37+2,13-2,0 = 6, widownia 120 osób 1,53+0,10+42,04+0,10+1,53+ 4,18*2-1,50+0,70*9 = 58, WC niepełnosp. (3,32+1,90)*2-0,90 = 2.4 przedsionek (1,16+1,44)*2-0,90*2 = 2.5 WC (1,16+1,53)*2-0,90 = 2.6 galeria technicna 19,56+1,86+1,53+0,10+42,04+ 0,10+1,53+1,86+19,57-5,08* 4+0,20*7*2+0,62*6 = 74,35 405,6 ~405,6 m 107 Okładzina schodów z płytek gresowych (rowkami antypośligowymi) na zaprawach klejowych /SST-010/ klatki schodowe = stopnie 1,30*0,27*22 = 7,722 podstopnie 1,30*0,17*22 = 4,862 stopnie 1,50*0,27*25 = 10,125 podstopnie 1,50*0,17*25 = 6,375 widownia = stopnie 1,50*0,23*4*4 = 5,52 podstopnie 1,50*0,31*4*4 = 7,44 42,044 ~42,04 m2 108 Cokoliki na schodach z płytek gresowych układanych na zaprawach klejowych /SST-010/ 1,95+0,70+5,24+0,70 = 8,59 4,67+3,17 = 7,84 16,43 ~16,4 m 109 Wykonanie podbudowy z bloczków z betonu komórkowego na płycie wspornikowej dla montaŝu siedzisk widowni /SST-010/ (0,92*0,46)*(7,57+7,57+ 7,57+7,47+1,45) = 13, , ~13,39 m3 110 kalk.indyw. Dostawa i montaŝ wycieraczek /SST-010/ 1,0*1,50*3 = 4,5 4,5 ~4,50 m2 13 Tynki wewnętrzne, okładziny /CPV-grupa 454/ 111 Tynki 1-warstwowe gipsowe na ścianach, wykonywane mechanicznie, grubość 10 mm (sala) /SST-010/ SALA = Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

12 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 12 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. wsch. (0,70+24,20+0,20*2*3)*8,0 = 208,8 - otwory -1,29*7,20 = -9,288 ościeŝa (1,29+7,20*2)*0,30 = 4,707 zach. (0,70+24,20+0,20*2*3+0,75)* 8,0 = 214,8 - otwory -1,29*7,20-5,80*4,34 = -34,46 ościeŝa/słupy (1,29+7,20*2)*0,30+(7,25+ 4,34)*0,30+0,50*4*8,0 = 24,184 połudn. (0,20+44,30+0,20+0,70+1,0* 2+0,50)*8,0+42,04*0,32 = 396, otwory -5,10*4,34-5,10*7,20*4-5,10*4,34*2 = -213,282 ościeŝa/słupy (4,34+5,10*7+7,20-4,34)* 0,30+(0,50+1,0)*2*8,0*2+ (0,50+0,75)*2*8,0+(42,04+ 19,62)*2*0,32 = 120,3324 półn. (0,20+44,30+0,20+0,70*2*3)* 8,0 = 391,2 (8,14+0,25+(0,25+2,38+0,30+ 0,12)*2+0,25+7,73+0,12+ (0,25+1,68)*2+0,30+7,50+ 0,13+(0,73+0,54+1,36)+ 5,30)*4,15+(42,04+19,62)*2* 0,32 = 215, magazyn (2,38+8,14+2,38+0,10*2)* (2,10+1,21+0,65) = 51, magazyn (2,38+7,73+2,38+0,10*2*2)* (2,10+1,21+0,65) = 51, magazyn (2,38+7,50+2,38+0,10*2*2)* (2,10+1,21+0,65) = 50, otwory -0,90*2,10*3-1,50*2,10*2 = -11, ,7791 ~1 459,78 m2 112 Tynki 1-warstwowe gipsowe na ścianach, wykonywane mechanicznie, grubość 10 mm (zaplecze) /SST-010/ PARTER = 1.01 szatnia/1.10 komunikacja/1.11 kl.schodowa (5,66+3,05+1,10+8,59+0,25+ 7,64+0,25+6,77+1,48+3,83+ 1,0+3,42+1,40+7,10+0,63+ 0,49+8,82+1,44+1,60+1,01+ 3,70+1,0+2,18+0,99+5,99+ 1,0+1,70+4,09+4,15)*3,96+ (9,94+3,04+2,47)*2*3,96- (0,90*11+2,35+1,88+4,15)* 2,10 = 441, przebieralnia D (3,03+3,98)*2*3,96-0,90* 2,10*2 = 51, umywalnia D (2,24+3,98)*2*3,96-0,90*2,10 = 47, umywalnia M (2,24+3,98)*2*3,96-0,90*2,10 = 47, przebieralnia M (2,92+3,98)*2*3,96-0,90* 2,10*2 = 50, kotłownia (4,50+3,97)*2*3,96-0,90*2,10 = 65, WC (1,81+2,11)*2*3,96-0,90*2,10 = 29, pom. trenera (3,27+3,98)*2*3,96-0,90* 2,10*2 = 53, pom.sprzątaczki (1,61+3,04)*2*3,96-0,90*2,10 = 34,938. = 1.12 WC niepełnosp. (1,60+3,04)*2*3,96-0,90*2,10 = 34, przedsionek (1,16+1,62)*2*3,96-0,90*2,10 = 20, WC męskie (1,16+1,33)*2*3,96-0,90*2,10 = 17, sala 1 (5,71+7,64)*2*3,96 = 105, sala 2 (5,72+7,57)*2*3,96 = 105, umywalnia D (6,52+3,35)*2*3,96-0,90*2,10 = 76, przebieralnia D (6,52+4,04)*2*3,96-0,90*2,10 = 81, umywalnia D (4,76+5,84)*2*3,96-0,90*2,10 = 82, umywalnia M (3,48+5,84)*2*3,96 = 73, magazyn - ujęte w tynkach sali = 1.21 magazyn - ujęte w tynkach sali = 1.22 magazyn - ujęte w tynkach sali =. =. = PIĘTRO = 2.1 komunikacja (2,13+4,67+0,25+1,80+0,12+ 1,16+2,37+0,10+3,37)*2* 2,72-(1,60+1,50)*2,10 = 80, widownia 120 osób = 2.3 WC niepełnosp. (3,32+1,90)*2*2,72-0,90*2,10 = 26,5068 Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

13 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 13 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 2.4 przedsionek (1,16+1,44)*2*2,72-0,90* 2,10*2 = 10, WC (1,16+1,53)*2*2,72-0,90*2,10 = 12, galeria techniczna = 1 549,6508 ~1 549,65 m2 113 Dopłata za pogrubienie o 5 mm tynków ścian /SST-010/ 1459, ,65 = 3 009, ,43 ~3 009,43 m2 114 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej - do wysokości 220cm /analogia/ /SST-010/ PARTER = 1.01 szatnia/1.10 komunikacja/1.11 kl.schodowa = 1.02 przebieralnia D = 1.03 umywalnia D (2,24+3,98)*2*2,20-0,90*2,10 = 25, umywalnia M (2,24+3,98)*2*2,20-0,90*2,10 = 25, przebieralnia M = 1.06 kotłownia = 1.07 WC (1,81+2,11)*2*2,20-0,90*2,10 = 15, pom. trenera = 1.09 pom.sprzątaczki (1,61+3,04)*2*2,20-0,90*2,10 = 18,57. = 1.12 WC niepełnosp. (1,60+3,04)*2*2,20-0,90*2,10 = 18, przedsionek (1,16+1,62)*2*2,20-0,90*2,10 = 10, WC męskie (1,16+1,33)*2*2,20-0,90*2,10 = 9, sala 1 = 1.15 sala 2 = 1.16 umywalnia D (6,52+3,35)*2*2,20-0,90*2,10 = 41, przebieralnia D = 1.18 przebieralnia D = 1.19 umywalnia M (3,48+5,84)*2*2,20 = 41, magazyn = 1.21 magazyn = 1.22 magazyn =. = PIĘTRO = 2.1 komunikacja = 2.2 widownia 120 osób = 2.3 WC niepełnosp. (3,32+1,90)*2*2,20-0,90*2,10 = 21, przedsionek (1,16+1,44)*2*2,20-0,90* 2,10*2 = 7, WC (1,16+1,53)*2*2,20-0,90*2,10 = 9, galeria techniczna = 244,048 ~244,05 m2 115 Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach sali, na ruszcie metalowym, profile nośne co 60 cm - płyty np.rigips GKF gr.15mm (ogniochronne) /SST-011/ 1393,29-291,99 = 1 101, ,3 ~1 101,30 m2 116 J.w., lecz dodatek za drugą warstwę płyt /SST-011/ 1 101,30 m2 117 Obudowa ścian na rusztach metalowych, 1-warstwowo płytami gipsowymi np.rigips GYPTONE BIG Line 6 (SWA akustyczna) /SST-011/ SALA = połudn. (0,20+44,30+0,20)*8,0-5,10* 4,34-5,10*7,20*4-5,10*4,34* 2 = 144,318 półn. (8,14+0,25+0,25+7,73+0,12+ 0,30+7,50+0,13)*4,15+(0,12+ 3,24+0,82+4,78+0,82+4,82)* 8,0 = 218, ,461 ~362,46 m2 118 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym - np.płytami Rigips CASAPRANO-Casoroc panel gładki /SST-011/ PARTER = 1.01 szatnia 7,10 = 7, przebieralnia D 11,89 = 11, przebieralnia M 11,45 = 11, kotłownia 13,35 = 13, pom. trenera 12,64 = 12, pom.sprzątaczki 4,52 = 4, komunikacja 103,95 = 103, kl.schodowa 14,85 = 14, sala 1 43,74 = 43, sala 2 43,30 = 43, przebieralnia D 26,18 = 26, przebieralnia M 26,37 = 26,37 Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

14 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 14 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn magazyn 18,48 = 18, magazyn 17,29 = 17, magazyn 15,82 = 15, kl.schodowa 13,80 = 13, hala główna1038,05 = piętro = 2.1 komunikacja 13,96 = 13, widownia 120 osób 155,57 = 155, galeria techniczna 113,78 = 113,78 668,04 ~668,04 m2 119 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wodoodporne (pom.mokre) /SST-011/ PARTER = 1.03 umywalnia D 8,81 = 8, umywalnia M 8,84 = 8, WC 3,79 = 3, WC niepełnosp. 4,95 = 4, przedsionek 1,90 = 1, wc męski 1,55 = 1, umywalnia D 22,02 = 22, umywalnia M 20,35 = 20,35 PIĘTRO = 2.3 WC niepełnosp. 6,03 = 6, przedsionek 2,29 = 2, WC 1,6 = 1,6 82,13 ~82,13 m2 120 Konstrukcja drewniana rusztu pod okładzinę płyt gipsowo-kartonowych antresoli /SST-011/ spód (1,53+42,04+1,53)*1,86 = 83,886 (1,863+42,04+1,53)*1,56 = 70, ,56*1,23*2 = 48, ,87908 ~202,88 m2 121 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji drewnianej, płyty grubości 12,5 mm GK białe /SST-011/ spód antresoli (1,53+42,04+1,53)*1,86 = 83,886 (1,863+42,04+1,53)*1,56 = 70, ,56*1,23*2 = 48, ,87908 ~202,88 m2 122 Konstrukcja drewniana wsporcza rusztu pod okładzinę drewnianą wspornika i antresoli /SST-011/ 0,40*2*7*1,20 = 6,72 0,40*2*7*1,80 = 10,08 38,76 = 38,76 55,56 ~55,56 m2 123 Obudowa wspornika j.w. okładziną drewnianą impregnowaną gr. 18mm /SST-011/ 55,56 m2 124 Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m /SST-011/ SALA = wsch. (0,70+24,20+0,20*2*3)*8,0 = 208,8 zach. (0,70+24,20+0,20*2*3+0,75)* 8,0 = 214,8 połudn. (0,20+44,30+0,20+0,70+1,0* 2+0,50)*8,0+42,04*0,32 = 396,6528 półn. (0,20+44,30+0,20+0,70*2*3)* 8,0 = 391, ,4528 ~1 211,45 m2 14 Roboty malarskie /CPV-grupa 454/ 125 Gruntowanie podłoŝy, powierzchnie pionowe /SST-010/ 3009,43 = 3 009,43 - licowanie -244,05 = -244, ,38 ~2 765,38 m2 126 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoŝy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne /SST-010/ 2 765,38 m2 127 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych, 2-krotnie /SST-010/ 82,13+202,88 = 285, ,30 = 1 101, ,31 ~1 386,31 m2 128 Zabezpieczenie podłóg folią /SST-010/ 1494,99+293,23 = 1 788, ,22 ~1 788,22 m2 15 Ślusarka aluminiowa (wg rys. "zestawienia stolarki") /CPV-grupa 454/ 129 Dostawa i montaŝ zestawów szklanych wykonane na profilach stalowych systemowych, szklenie strukturalne /SST-010/ WG1-1 4,18*3,30 = 13,794 WG1-2 2,25*3,30 = 7,425 Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

15 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 15 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. WL 1 2,36*6,30 = 14,868 WE 1,29*7,20*2 = 18,576 MS 5,10*7,20*4 = 146,88 MR 1-1 7,25*4,34 = 31,465 MR ,10*4,34 = 52,514 MK 5,60*4,34 = 24,304 M' 0,90*4,34*2 = 7, ,638 ~317,64 m2 130 Dostawa i montaŝ drzwi aluminiowych przeciwpoŝarowych EI30, samozamykacz, szyba przezierna ognioodporna, kolor biały /SST-010/ 1,20*2,10*1 = 2,52 1,30*2,10*1 = 2,73 1,60*2,10*2 = 6,72 11,97 ~11,97 m2 131 Dostawa i montaŝ drzwi aluminiowych przeciwpoŝarowych EI60, samozamykacz, szyba przezierna ognioodporna, kolor biały /SST-010/ 1,60*2,10*2 = 6,72 6,72 ~6,72 m2 132 Dostawa i montaŝ okien aluminiowych o pow. do 2 m2 - okna uchylno-rozwieralne wyposaŝone w mechanim otwierania U/R, szklenie o wsp. K=1,1, okna w kolorze brązowym /SST-010/ 1,0*2,0*11 = 22,0 1,20*1,20*3 = 4,32 26,32 ~26,32 m2 133 Dostawa i montaŝ okien aluminiowych o pow. do 2 m2 - okna uchylno-rozwieralne wyposaŝone w mechanim otwierania U/R, szklenie o wsp. K=1,1, okna w kolorze brązowym, szkło bezpieczne /SST-010/ 1,20*1,20*6 = 8,64 8,64 ~8,64 m2 134 Dostawa i montaŝ okien aluminiowych o pow. do 2 m2 - okna uchylno-rozwieralne wyposaŝone w mechanim otwierania U/R, szklenie o wsp. K=1,1, okna w kolorze białym, ppoŝ EI30 /SST-010/ 1,20*1,20*1 = 1,44 1,44 ~1,44 m2 135 Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej gr.1,2-1,5mm malowanej, kolor grafitowy matowy RAL 7005 /SST-010/ 23,0*0,25 = 5,75 5,75 ~5,75 m2 136 Parapety wewnętrzne z płyty wiórowej laminowanej (typu postforming), kolor jasny dąb, szerokości 19cm /SST-010/ (1,20*6+1,20*3+1,0*11+ 1,20)*0,3 = 6,9 6,9 ~6,90 m2 16 Stolarka drzwiowa wewnętrzna (wg rys. "zestawienia stolarki") /CPV-grupa 454/ 137 OścieŜnice stalowe, kolor biały /SST-010/ = 23,0 23,0 ~23 szt 138 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne laminowane, kolor biały /SST-010/ 0,90*2,10*8 = 15,12 0,90*2,10*2 = 3,78 18,9 ~18,90 m2 139 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne laminowane, kolor biały, wzmocnione z kratką wentylacyjną /SST-010/ 0,90*2,10*( ) = 20,79 20,79 ~20,79 m2 17 Balustrady /CPV-grupa 452/ 140 Balustrady stalowe wewnętrzne, wypełnienie z prętów stalowych, malowane proszkowo w kolorze brązowym (BE,BW,PG,BG) /SST-010/ BE 1/1; BE 1/2; BE 1/3 7,63+2,65+4,50 = 14,78 BW 1; BW 2; BW 3 5,23+0,69+0,73 = 6,65 PG; PG1; PG1' 4,55+7,90+4,10*2 = 20,65 BG1; BG2 42,0+19,50 = 61,5 103,58 ~103,6 m 141 Pochwyt stalowy na wspornikach z rur średnicy 50mm, malowany proszkowo w kolorze brązowym (P1,PB) /SST-010/ P1; P1' 1,78+4,88 = 6,66 PB 5,23 = 5,23 11,89 ~11,9 m 142 Balustrady stalowe wewnętrne ochronne bez wypełnienia, malowane proszkowo w kolorze brązowym /SST-010/ BO (wewnętrzne) 4*4,78+4,95+5,07+5,77 = 34,91 34,91 ~34,9 m 143 Balustrady stalowe wewnętrzne malowane proszkowo w kolorze brązowym, wypełnienie z materiału imitującego szkło (np. plexi, poliwęglan), /SST-010/ BS 3*4,78 = 14,34 14,34 ~14,3 m Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

16 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 16 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 144 Balustrady stalowe wewnętrzne, malowane proszkowo w kolorze brązowym, wypełnienie ze szkła bezpiecznego laminowanego (kl.p2) mocowanego za pomocą uchwytów systemowych /SST-010/ BS 3*4,78 = 14,34 14,34 ~14,34 m 145 Balustrady stalowe zewnętrzne bez wypełnienia, malowane proszkowo w kolorze brązowym (BZ) /SST-010/ BZ1; BZ2 (zewnętrzne) 2*4,25+4*3,05 = 20,7 20,7 ~20,7 m 146 Dostawa i montaŝ wyposaŝenia sanitariatów dla niepełnosprawnych malowane - uchwyty umywakowe stałe /SST-010/ 6 szt 147 J.w., lecz uchwyty do WC uchylne /SST-010/ 4 szt 148 J.w., lecz uchwyty proste długości 60cm 4 szt 149 J.w., lecz krzesełko do natrysku /SST-010/ 1 szt 18 Elewacja /CPV-grupa 454/ 150 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoŝa i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej (SZ1) - styropian gr.20cm, siatka z włókna szklanego, tynk akrylowy, ziarno gr.1,5mm /SST-012/ ELEWACJA ZACHODNIA (3,66+1,29+14,32+7,24)*8,0 = 212,08 - okna: WE; MR1-1 -1,29*7,20-7,25*4,34 = -40,753 - cokół/drewno -14,32*0,95 = -13,604 ELEWACJA POŁUDNIOWA (33,63+12,02+0,90*2)*8,0 = 379,6 - okna: MR1-2; MK; MS; M' -12,10*4,34-5,10*7,20*4-5,60*4,34-0,90*4,34*2 = -231,51 - cokół/drewno -6,30*1,07 = -6,741 ELEWACJA WSCHODNIA 10,74*8,0+16,50*3,50 = 143,67 - okna: WE -1,29*7,20 = -9,288 - cokół/drewno -(10,74-1,29)*0,95 = -8, ,4765 ~424,48 m2 151 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20cm do ścian - ściana wewnętrzna dylatacyjna (SD) /SST-012/ elewacja WSCHODNIA - poz.parteru 16,50*(8,0-3,50) = 74,25 74,25 ~74,25 m2 152 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoŝa i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej (SZ3,SZ5) - styropian gr.12cm, siatka z włókna szklanego, tynk akrylowy, ziarno gr.1,5mm /SST-012/ elewacja ZACHODNIA (4,05+0,53+1,12+0,71+0,25+ 0,30)*7,52 = 52, okna: WL1-2,36*6,30 = -14,868 - cokół/drewno -4,05*0,95 = -3,8475. = elewacja POŁUDNIOWA = elewacja WSCHODNIA 6,20*7,52-5,20*5,50 = 18,024 elewacja PÓŁNOCNA 18,99*3,50-10,80*2,20 = 42,705 94,3527 ~94,35 m2 153 Przyklejenie płyt styropianowych gr.12cm do ścian - ściana wewnętrzna dylatacyjna (SD') /SST-012/ elewacja PÓŁNOCNA 18,99*8,0 = 151,92 -(18,99*3,50-10,80*2,20) = -42, ,215 ~109,22 m2 154 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi z okładziną z płytek klinkierowych (SZ6) - styropian gr.12cm, siatka z włókna szklanego, płytki klinkierowe /SST-012/ elewacja POŁUDNIOWA 14,81*5,20 = 77,012 - okna/drewno -1,0*5,20*3 = -15,6. = elewacja WSCHODNIA 21,75*5,20 = 113,1 - okna: WG1-2 -2,25*3,30 = -7,425 - okna/drewno -1,0*5,20*4 = -20,8. = elewacja PÓŁNOCNA (33,96-10,20)*5,20 = 123,552 - okna: WG1-1 -4,18*3,30 = -13,794 - okna/drewno -1,0*5,20*4 = -20,8 235,245 ~235,25 m2 155 Ochrona naroŝników wypukłych elewacji listwami naroŝnymi z siatką /SST-012/ elewacja ZACHODNIA 2,36+6,30*2+1,29+7,20*2+ 7,25+4,34 = 42,24 elewacja POŁUDNIOWA 12,10+(7,20-4,34)*2+5,60+ 4,34 = 27,76 elewacja WSCHODNIA 1,29+7,20*2+5,20*2*4+3,30+ 2,25+5,20*2*3 = 94,04 elewacja PÓŁNOCNA 4,18+3,30+5,20*2*4+1,20*4* 3*3 = 92,28 Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

17 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 17 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 8,0*2+8,0-4,34+8,0-1,0+ 5,20+5,20-3,30+3,50+5,20*2* 4 = 78,86 335,18 ~335,2 mb 156 Mocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu /SST-012/ elewacja ZACHODNIA 3,66+1,29+14,32+7,24-1,29-7,25 = 17,97 elewacja POŁUDNIOWA 6,30 = 6,3 elewacja WSCHODNIA 10,74-1,29 = 9,45 elewacja PÓŁNOCNA 0,70+12,02 = 12,72 46,44 ~46,4 mb 157 Docieplenie ścian budynków, przyklejenie płyt styropianowych gr.12cm na zaprawie klejowej (pod okładzinę z drewna świerkowego) (SZ4) /SST-012/ elewacja POŁUDNIOWA 1,0*5,20*3 = 15,6 elewacja WSCHODNIA 1,0*5,20*4 = 20,8 elewacja PÓŁNOCNA 14,54*8,0+1,0*5,20*4 = 137,12 173,52 ~173,52 m2 158 Izolacje pionowa folii paroizolacyjnej, 1 warstwa na sucho (SZ4) /SST-012/ 173,52 = 173,52 pod okapem 14,54*(0,30+0,42+0,88) = 23, ,784 ~196,78 m2 159 Konstrukcja drewniana pod okładzinę elewacyjną - kantówki 10x7cm (SZ4) /SST-012/ 196,78 m2 160 Okładzina elewacyjna z drewna świerkowego układana poziomo (SZ4) + okap /SST-012/ elewacja POŁUDNIOWA 1,0*5,20*3 = 15,6 elewacja WSCHODNIA 1,0*5,20*4 = 20,8 elewacja PÓŁNOCNA 14,54*8,0+1,0*5,20*4 = 137,12 14,54*(0,30+0,42+0,88) = 23, ,784 ~196,78 m2 161 Przyklejenie płyt styropianowych gr.14cm na słupach /SST-012/ (0,36+1,32)*2*8,0*3 = 80,64 80,64 ~80,64 m2 162 Konstrukcja drewniana rusztu pod okładzinę drewnianą impregnowaną słupów /SST-012/ (0,14+0,25+1,32+0,25+0,10)* 2*8,0*6 = 197,76 197,76 ~197,76 m2 163 Obudowa słupów okładziną drewnianą impregnowaną gr.2cm /SST-012/ 197,76 m2 164 Konstrukcja drewniana pod okładzinę z klepki drewnianej gr.18mm (cokół - podcięcie ściany) /SST-012/ 32,90 m2 165 Przyklejenie płyt styropianowych gr.8cm na zaprawie klejowej /SST-012/ elewacja ZACHODNIA = cokół 4,05*1,07+14,32*1,07 = 19,6559 elewacja POŁUDNIOWA = cokół 6,30*1,07 = 6,741 elewacja WSCHODNIA = cokół (10,74-1,29)*1,07 = 10, ,5084 ~36,51 m2 166 Izolacje pionowa folii paroizolacyjnej, 1 warstwa na sucho /SST-012/ 36,51 m2 167 Okładzina z klepki drewnianej gr.18mm układanej pionowo (cokół) /SST-012/ elewacja ZACHODNIA = cokół 4,05*1,07+14,32*0,95 = 17,9375 elewacja POŁUDNIOWA = cokół 6,30*0,95 = 5,985 elewacja WSCHODNIA = cokół (10,74-1,29)*0,95 = 8, ,9 ~32,90 m2 168 Obudowa naroŝnika podcięcia ściany z płyty OSB gr.15mm /SST-012/ elewacja ZACHODNIA (4,05+14,32)*0,35 = 6,4295 elewacja POŁUDNIOWA 6,30*0,35 = 2,205 elewacja WSCHODNIA (10,74-1,29)*0,35 = 3, ,942 ~11,94 m2 169 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm /SST-012/ (4,05+14,32+6,30+10,74-1,29)*0,25 = 8,53 8,53 ~8,53 m2 170 Lakierowanie powierzchni drewna elewacyjnego, 3-krotne - kolor ciemny dąb (np.dulux lakierobejca wenge) /SST-012/ 161,82+32,90+197,76 = 392,48 392,48 ~392,48 m2 171 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m /SST-012/ Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

18 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 18 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. elewacja ZACHODNIA (4,05+0,53+1,12+0,71+0,25+ 0,30)*7,52+(3,66+1,29+ 14,32+7,24)*8,0 = 264,4192. = elewacja POŁUDNIOWA (33,63+12,02+0,90*2)*8,0+ 14,81*5,20 = 456,612. = elewacja WSCHODNIA 10,74*8,0+16,50*3,50+6,20* 7,52-5,20*5,50+21,75*5,20 = 274,794. = elewacja PÓŁNOCNA (33,96-10,80)*5,20+18,99* 3,50-10,80*2,20+(14,54+ 0,70+12,02)*8,0 = 381,217. = 1 377,0422 ~1 377,04 m2 172 Osłony okien, folią polietylenową /SST-012/ 317,64 = 317,64 1,20*2,0*11+1,20*1,20*3*3 = 39,36 357,0 ~357,00 m2 19 Zagospodarowanie /CPV-grupa 452/ 173 Rozbiórka powierzchni betonowych oraz schodów betonowych /SST-001/ 40,50*0,20+6,0*0,20 = 9,3 9,3 ~9,30 m3 174 DemontaŜ istniejącego ogrodzenia z siatki /SST-001/ 126,0+255,0 = 381,0 381,0 ~381,0 m 175 DemontaŜ bramy wjazdowej oraz dwóch bramek /SST-001/ 4,40+1,0*2 = 6,4 6,4 ~6,4 m 176 DemontaŜ istniejących murków i stóp betonowych ogrodzenia /SST-001/ 0,40*0,40*1,40*103 = 23,072 (255,0-(0,40*103))*0,50*0,20 = 21,38 44,452 ~44,45 m3 177 kalk.indyw.dostawa i montaŝ bramy wjadowej dwuskrzydłowej z wypełnieniem panelowym /SST-009/ 4,40 m 178 kalk.indyw.dostawa i montaŝ dwóch bramek wejściowych z wypełnieniem panelowym, szerokości 1,0m /SST-009/ 2,0 m 179 kalk.indyw.ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych obsadzonych w gniazdach cokołów, rozstaw słupków co 2,5 m, wysokość elementu do 2 m (na istniejącym murku) /SST-009/ 126,0 m 180 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20 cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wibracyjny /SST-009/ 536,0 m2 181 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny /SST-009/ 536,0 m2 182 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10 cm, walec wibracyjny /SST-009/ 497,0+39,0 = 536,0 536,0 ~536,00 m2 183 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm /SST-009/ 536,0 m2 184 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /SST-009/ 536,0 m2 185 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, grunt kategorii I-III (nadmiar koryta do nasypów) / /SST-009/ 536,0*0,50 = 268,0 268,0 ~268,00 m3 186 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara /SST-009/ 497,0 m2 187 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona /SST-009/ 39,00 m2 188 KrawęŜniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa /SST-009/ 120,0 m 189 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny /SST-009/ 357,00 m2 190 Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 5 cm, piasek /SST-009/ 357,00 m2 191 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /SST-009/ 357,00 m2 192 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, grunt kategorii I-III,(nadmiar koryta do nasypów) /SST-009/ 357,0*0,30 = 107,1 107,1 ~107,10 m3 Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

19 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 19 Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 193 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara /SST-009/ 357,00 m2 194 ObrzeŜa betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem /SST-009/ 26,51+2,0+45,24+2,0+3,20+ 7,14+2,0+7,15+2,0+22,13+ 2,0+14,50+8,27+8,35+0,60+ 8,27+10,0+2,0+(,05+3,65+ 2,29+3,65+3,35)*2+15,28+ 10,93*2 = 236,38 236,38 ~236,4 m 195 ObrzeŜa betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem - podstopnie betonowe /SST-009/ 1,52*( ) = 69,92 69,92 ~69,9 m 196 Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15 cm /SST-009/ 26,51+2,0+45,24+2,0+3,20+ 7,14+2,0+7,15+2,0+22,13+ 2,0+14,50+8,27+8,35+0,60+ 8,27+10,0+2,0+15,28 = 188,64 188,64 ~188,6 m 197 kalk.indyw.nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych z podbudową /SST-009/ 116 m2 Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

20 SP-Koniusza-HALA-rob budowlp Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 20 Przedmiar robót Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja Jedn. Krot. Ilość Wartość jednostkowa Wartość netto przedmiarowa podstawy nakładów 1 Roboty przygotowawcze przy istniejącyn budynku /CPV-grupa 451/ 1 KNR 401/104/3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii IV /SST-002/ m3 ~36,54 2 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły /SST-001/ m3 ~2,54 3 KNNR 2/1902/1 DemontaŜ istniejącego ocieplenia budynku /SST-011/ m2 ~99,61 4 KNRW 712/301/2 Czyszczenie ręczne szczotkowanie powierzchnia pionowa /SST-011/ m2 99,61 5 KNNRW 3/207/3 Dylatacja między ścianą istniejącą budynku, a ścianą projektowaną z płyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 5cm /SST-011/ m2 ~17,33 6 KNR 23/2612/1 Dylatacja między ścianą istniejącą budynku, a ścianą projektowaną z płyt ze styropianu gr. 30cm /SST-011/ m2 ~76,69 7 KNR 202/616/4 Warstwa hydroiolacyjna z folii budowlanej, 1 warstwa /SST-011/ m2 ~116,43 8 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej dylatacji /SST-011/ m2 ~2,44 2 Roboty ziemne /CPV-grupa 451/ 9 KNR 201/216/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, grunt kategorii IV /SST-002/ m3 ~744,00 10 KNR 201/206/5 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii IV /SST-002/ m3 ~1 116,00 11 KNR 201/229/6 (2) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w przedziale m, grunt kategorii IV/SST-002/ m3 744,00 12 KNR 201/229/9 (2) Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m, grunt kategorii IV /SST-002/ m3 744,00 13 KNR 201/230/2 (2) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii IV /SST-002/ m3 ~238,86 14 KNR 201/212/8 (3) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, - dowóz wywiezionej ziemi /SST-002/ m ,00 15 KNR 201/212/8 (3) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - dowóz ziemi ukształtowania terenu /SST-002/ m3 ~419,55 Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont Pomieszczeń socjalnych parteru budynku administracyjnego Oczyszczalnia ścieków w Lęborku ul. Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE Istniejący budynek parterowy w którym znajdują się obecnie pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

Odp: Nawietrzaki nie są montowane w skrzydłach okiennych. 8. W przedmiarze brak oczyszczenia stropu, gruntowania.

Odp: Nawietrzaki nie są montowane w skrzydłach okiennych. 8. W przedmiarze brak oczyszczenia stropu, gruntowania. 1. W przedmiarze brak robót demontażowych tj. rynien, rur spustowych, zadaszenia wejścia ( do odzysku i ponownego montażu czy będzie montowane nowe zadaszenie?), parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul. Katowicka CPV- 45000000-7 Roboty budowlane Opracował: 1.Wstęp.

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo