Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy"

Transkrypt

1 Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Nr 16/2013 (639) HUTA KATOWICE 3 października 2013 Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy W związku z nieotrzymaniem od pracodawcy AMP wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy po przeprowadzonych kontrolach - dąbrowska Solidarność wystąpiła o ich treść bezpośrednio do PIP. W dniu 17 września Związek otrzymał odpowiedź, zawierającą wystosowane wystąpienia PIP do pracodawcy. W wystosowanych wystąpieniach inspektorzy kilkakrotnie wręcz wnosili o: zapewnienie pracownikom w każdej dobie pracowniczej 11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku, a w przypadku osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, zapewnienie w okresie rozliczeniowym równoważnego okresu odpoczynku. Zapewnienie w każdym tygodniu prawa do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego minimum 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego lub w wymiarze 24 godzin w przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy. Więcej str. 3 Na Komisji Międzyzakładowej... Najważniejsze jest trzymanie się poręczy Problemy płacowe, BHP i organizacyjne zdominowały pierwsze powakacyjne posiedzenie Międzyzakładowej Komisji, które odbyło się w piątek, 27 września br. Wielu Przewodniczących z poszczególnych Wydziałów/Zakładów/Spółek podniosło temat przeprowadzanych przeglądów jesiennych BHP. Niestety, podczas ich przeprowadzania okazało się, iż pewne nieprawidłowości notorycznie się powtarzają, a do realizacji zgłaszanych uwag niejednokrotnie dochodzi dopiero wówczas, gdy zaistnieje realne zagrożenie. Podobnie było na obróbce walców, gdzie pracodawca dokonuje długo oczekiwanej wymiany świetlików dachowych. Na stalowni pojawił się problem odbioru przez pracowników pracujących w nadgodzinach rekompensaty w postaci dnia wolnego. Okazuje się, iż pracodawca wyznacza im termin, kiedy wolne mogą odebrać. Pracodawca również zaplanował pracownikom wykorzystywanie tzw. S. Duże obawy o przyszłość mają pracownicy magazynów - pracodawca podjął działania mające doprowadzić do ich sprzedaży. Przygotowany został przetarg, który znajduje się na etapie przygotowywania ofert. Kolejnym, rozrastającym się problemem jest przekazywanie pracowników do biura alokacji, do którego - zdaniem Przewodniczących kierownictwo z wydziałów/zakładów nie występuje o przydział pracowników etatowych. Więcej str. 3 Deklaracja podczas spotkania Związków z SIP Pełne wsparcie Dyrekcji dla inspektorów Pełne wsparcie Dyrekcji dla Społecznych Inspektorów Pracy zadeklarował Czesław Sikorski podczas cyklicznego spotkania Związków Zawodowych ze Społeczną Inspekcja Pracy, które odbyło się 2 września br. Na spotkanie Związków Zawodowych z SIP po raz kolejny zostali zaproszeni Dyrektorzy Zarządzający AMP. Tym razem zaproszenie przyjęli - Dyrektor Czesław Sikorski, Bogdan Mikołajczyk, a także po. Dyrektora Biura BHP - Filip Kuźniak. Podczas spotkania Dyrektorzy omówili bieżące sprawy dotyczące bezpieczeństwa. Dyrektor Sikorski zauważył, iż występuje dużo nieprawidłowości związanych m.in. z transportem zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym oraz sprzętem używanym przez firmy obce, odbiegającym od standardów AMP. Poinformował również o zamiarze wymiany floty pojazdów firmowych używanych bezpośrednio na zakładach. Zdaniem Dyrektora czeka nas dużo pracy w temacie przestrzegania przepisów i dyscypliny pracy na co dzień. Obecny na spotkaniu Wiceprzewodniczący S - Mirosław Nowak podjął temat słabego przepływu zagadnień pomiędzy terenowymi a główną komisją BHP, przez co z terenowych komisji wypływa jego zdaniem śladowa część tematów, które są dodatkowo znacznie rozciągane w czasie (częstotliwość Komisji Głównej - raz na kwartał). Więcej str. 2 Solidarność w trosce o przyszłość Zakładu O podjęcie decyzji w sprawie uzupełnienia obsad wystąpiła do Dyrektora Wykonawczego Oddziału Wyrobów Długich 18 września br. Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność Tokarni Walców i Składu Wyrobów Gotowych. Komisja w swoim piśmie zwróciła się o podjęcie decyzji w sprawie uzupełnienia obsad na stanowisku tokarz-kalibrownik. Jak jednocześnie zauważył Przewodniczący Komisji - stanowisko to w Wydziale Obróbki Walców jest wiodącym oraz niezbędnym dla utrzymania ciągłości produkcji Walcowni Dużej i Średniej w procesie walcowania. Więcej str. 2 Uzgodniono II część nagrody za wkład pracy Kwota 300zł/pracownika stanowić będzie II część nagrody dla pracowników ArcelorMittal Poland SA w związku z ich wkładem pracy w funkcjonowanie Spółki w roku Rozmowy nt. II części nagrody, o której mowa w zawartym Porozumieniu przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2013 rozpoczęły się - zgodnie z zapisami Porozumienia podczas posiedzenia Zespołu Roboczego, które odbyło się 25 września i kontynuowane były 1 października br. Więcej str. 2 Weź udział w Marszobiegu charytatywnym W AMP zorganizowany został Tydzień Zdrowia, w ramach którego zarówno pracownicy AMP jak i podwykonawców mogą korzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych z zakresu chorób krążenia oraz chorób nowotworowych, a także uczestniczyć w zorganizowanych imprezach sportowych. To dobra inicjatywa. Szczególnie zachęcamy wszystkich Członków Związku i pracowników do udziału w Marszobiegu Charytatywnym. Więcej str. 2 Zapraszamy do wspólnego biesiadowania MOZ NSZZ Solidarność serdecznie zaprasza Członków Związku na Biesiadę Piwną, która odbędzie się 25 października 2013 r. w Restauracji DorJan. Więcej str. 4

2 Odejdzie znacząca ilość doświadczonych pracowników Solidarność w trosce o przyszłość zakładu C. d. ze str. 1 Solidarność zwróciła uwagę na fakt, iż w perspektywie najbliższych dwóch lat z DWW odejdzie znacząca ilość doświadczonych w procesie obróbki pracowników. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie przygotowania walców dla Walcowni DWG oraz DWS, jak i nie będzie możliwe przekazanie wiedzy tzw. nowym pracownikom. Tokarz-kalibrownik musi doskonale umieć odczytywać rysunek techniczny. Powinien też charakteryzować się zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz precyzją, dobrą koordynacją wzrokowo ruchową. Zatrudniany na tym stanowisku pracownik powinien posiadać przede wszystkim doświadczenie, którego nie da się zdobyć podczas półrocznego przygotowania zawodowego czy stażu. Przedstawiane w ubiegłych latach przez pracodawcę dane struktury wiekowej zatrudnionych w AMP stanowią, że w najbliższych latach ( ) odejdzie z Zakładu wielu doświadczonych pracowników, nie tyko pracujących na stanowisku tokarz-kalibrownik. Tymczasem wydaje się, iż pracodawca pomimo posiadanej wiedzy w tym temacie nie podejmuje kroków, by zabezpieczyć obsadę na stanowiskach pracy, a szczególnie na tych stanowiskach, gdzie liczy się precyzja i doświadczenie. Zdaniem Solidarności bowiem zatrudnianie pracowników przez zewnętrzne firmy oferujące im niską płacę powoduje zdobycie przez tych pracowników podstaw wiedzy, którą następnie wykorzystują podejmując pracę w innych zakładach pracy. Stanowi to nie tylko stratę zdobywającego doświadczenie pracownika, ale również koszt spółki w związku z np. przeprowadzonymi szkoleniami i rozpoczynanie tegoż procesu od początku. Widząc braki w tej kwestii na Wydziale Obróbki Walców - Komisja Wydziałowa podjęła kroki mające zapobiec wystąpieniu luki doświadczonych i ważnych dla zakładu pracowników. Deklaracja podczas spotkania Związków z SIP Pełne wsparcie Dyrekcji dla inspektorów C. d. ze str. 1 Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę na fakt zatrudniania w dąbrowskim oddziale zbyt dużej ilości pracowników pracujących w elastycznych formach zatrudnienia oraz występowanie np. w jednej brygadzie pracowników zatrudnionych w różnych firmach, którzy pomimo wykonywania tej samej pracy są różnie wynagradzani i mają gorszą formę zatrudnienia. Zdaniem Wiceprzewodniczącego taki stan rzeczy utrudnia współpracę z przełożonym, powoduje złą atmosferę pracy i prowadzi do konfliktów wewnątrz tej brygady. Brak jest również motywacji. Mirosław Nowak zgłosił również pojawiający się problem na linii przełożony - SIP - kierownictwo. Wielu bowiem SIP-owców zwraca uwagę na fakt, iż ich aktywność jest przez przełożonych źle odbierana. Tymczasem pracodawca powinien docenić pracę SIP, którzy potrafią wyłapać zagrożenia, często niezauważone przez pracowników dozoru, służby BHP i inne osoby odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa w zakładzie, eliminując potencjalne wypadki. Dyrektor Sikorski potwierdził, iż SIP odgrywa w zakładzie ważną rolę w podnoszeniu świadomości, zapewnieniu bezpieczeństwa i w bezpośrednich kontaktach z pracownikami. Dyrektor zapewnił o pełnym wsparciu dyrekcji dla działalności SIP i zapowiedział bezwzględną walkę z rzucanymi pod nogi SIP-owców kłodami. Inspektorów poprosił natomiast o aktywność i zaangażowanie w pełnieniu tej funkcji. Ponadto, w odpowiedzi na uwagę Mirosława Nowaka dotyczącą braku dostępności pracowników do instrukcji stanowiskowych, Dyrektor zobligował się, iż postara się w obszarze swojego działania wprowadzić, by instrukcje takie były stale dostępne. Na powyższy problem zwróciła uwagę także podczas jednej z przeprowadzanych kontroli Państwowa Inspekcja Pracy. Podczas spotkania poruszony został również problem niewydolności instalacji odpylających w czasie wzmożonej produkcji (Stalownia), co powoduje duże zapylenie na halach i ma bezpośredni wpływ na zdrowie pracowników. Przedstawiciele pracodawcy zapewnili, iż prowadzone są prace nad planem modernizacji odpylania stalowni i spiekalni. Filip Kuźniak zaapelował, byśmy wspólnie jako jeden zespół - SIP, BHP i Związki Zawodowe pracowali prewencyjnie zapobiegając wypadkom. Pracownicy otrzymują należne pieniądze Pracodawca wypłaca Tuskowe Kwota wynikająca ze specjalnej odprawy uzupełniającej - tzw. Tuskowe, a dokładniej termin jej wypłaty - przestał być tematem spornym. Pracodawca bowiem postanowił wypłacić uprawnionym pracownikom należne im pieniądze. Decyzja dotycząca wypłaty tzw. Tuskowego podjęta została przez pracodawcę po wydaniu przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział IV Pracy nakazu zapłaty dla pracownika specjalnej odprawy uzupełniającej. Pomimo jednak wniesienia sprzeciwu przez pracodawcę od wydanego nakazu Sądu - jego przedstawiciele wystąpili do uprawnionych byłych pracowników AMP z propozycją ugody w tym zakresie. Z naszej wiedzy wynikającej z przekazywanych od byłych pracowników informacji wynika, iż powyższe ugody są zawierane, a pieniążki w wielu przypadkach zostały już wypłacone. Solidarność od samego początku stała na stanowisku, iż specjalna odprawa uzupełniająca powinna zostać wypłacona - jak stanowi zapis zał. nr 1 do Regulaminu... w miesiącu następnym po dniu wejścia w życie str. 2 ustawy wydłużającej wiek emerytalny, tj. w lutym 2013r. Premia za wrzesień 2013 r. Premia za wrzesień 2013 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland SA wynosi 8,40%. Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc sierpień 2013r. w porównaniu do średniego kosztu pz Biznes Planu wyniósł 74%. W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 2 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 8,40% od płac zasadniczych pracowników Spółki. Uzgodniono II część nagrody za wkład pracy C. d. ze str. 1 W zawartym Porozumieniu strony uzgodniły, iz wraz z wynagrodzeniem za listopad 2013 r. pracownikom AMP wypłacona zostanie dodatkowa nagroda dla pracowników w związku z ich wkładem pracy w funkcjonowanie Spółki. Powyższa Nagroda zostanie wypłacona w jednakowej wysokości dla wszystkich uprawnionych pracowników - 300,00 zł/ pracownika. Uprawnionymi do Nagrody będą pracownicy Spółki, którzy objęci są Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników AMP i którzy przepracowali pełnych 11 miesięcy roku 2013 oraz pozostają w zatrudnieniu w dniu wypłaty Nagrody, przy czym przez pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za okres za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. W przypadku pracowników Spółki, którzy objęci są ZUZP dla pracowników AMP i nie przepracowali pełnych 11 miesięcy roku 2013, wysokość Nagrody zostaje pomniejszona o 1/10 za każdy nie przepracowany pełny miesiąc roku Ponadto strony ustaliły, iż uzgodnionie zasady wypłaty powyższej Nagrody mogą mieć pomocnicze zastosowanie w spółkach zależnych w przypadku, gdywypłata takiej nagrody lub nagrody o podobnym charakterze nie spowoduje zwiększenia kosztów TCOE w danej Spółce. Weź udział w Marszobiegu charytatywnym C. d. ze str. 1 Marszobieg w dąbrowskim oddziale AMP odbędzie się 4 października w godz Każde jedno okrążenie to nie tylko pokonanie dystansu 1 km, ale również zdobycie 5 zł, które pracodawca przekaże na leczenie Sebastiana Malinowskiego, chorego synka naszego kolegi z dąbrowskiej stalowni. Nie zastanawiaj się - i Ty możesz pomóc. To Cię kosztuje jedynie odrobinę wysiłku i trochę chęci. Szczegóły m.in. na plakacie na naszej stronie internetowej.

3 Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy Na Komisji Międzyzakładowej... C. d. ze str. 1 Także w stosunku do osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. Zapewnienie pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym - udzielanie innego dnia wolnego od pracy za pracę w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy. Zapewnienie pracownikom co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy. Zaprzestania zatrudniania pracowników powyżej przeciętnie 48 godzin w tygodniu łącznie z godzinami nadliczbowymi w przyjętym okresie rozliczeniowym. Nie zatrudnianie pracowników powyżej ustalonego rocznego limitu godzin nadliczbowych. Właściwe kwalifikowanie godzin nadliczbowych związanych z konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. Inspektorzy wnieśli także o: Nie zawieranie umów cywilnoprawnych warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę. Dokonanie analizy zawartych z pracownikami umów zlecenia na prace objęte zakresem ich obowiązków w ramach stosunku pracy pod kątem ustalenia różnicy w wynagrodzeniu z tytułu zlecenia, a wynagrodzeniu, które należałoby się pracownikowi w przypadku zakwalifikowania pracy jako pracy w godzinach nadliczbowych. Naliczenie i wypłacenie pracownikowi różnicy w wynagrodzeniu z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenie oraz dodatek z tego tytułu) a wynagrodzeniem wypłaconym w ramach umowy zlecenia zawartej z pracownikiem w warunkach, w których wykonywał on obowiązki objęte swoim zakresem obowiązków w ramach umowy o pracę. Podniesionymi w wystąpieniu kwestiami były również: Uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego wszystkich czynników środowiska pracy występujących przy wykonywanych pracach oraz sposobów wykonywania prac. Środki profilaktyczne i korygujące wynikające z oceny ryzyka zawodowego winny zwiększać bezpieczeństwo wykonywanej pracy oraz być zintegrowane z działalnością pracodawcy. Szczegółowe określanie w ocenie ryzyka zawodowego HIRA kolejnych czynności oraz sposobu ich wykonania, stosowanych maszyn, urządzeń i narzędzi dla wykonywanych prac oraz określanie dla każdego zagrożenia przy wykonywaniu kolejnych czynności sposobu ochrony przed nimi. Terminowe zatwierdzanie protokołu powypadkowego - nie później niż w Najważniejsze jest trzymanie się poręczy terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. Dołączanie do akt osobowych pracowników zaświadczeń z badań lekarskich przeprowadzanych w celu ustalenia braku przeciwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku pracy. Kolejnymi tematami wymagającymi natychmiastowych rozwiązań były: Bezwzględne sporządzanie pisemnego polecenia na wykonanie prac niebezpiecznych zgodnie z wewnątrzzakładowymi uregulowaniami, wydawanie oddzielnych poleceń na kolejne prace niebezpieczne. Jednoznaczne określanie w wystawionych poleceniach na wykonywanie prac w przestrzeniach gazo-niebezpiecznych, zagrożonych wybuchem, prac wykonywanych na wysokości oraz przy urządzeniach elektroenergetycznych zakresu prac do wykonania, sposobu ich prowadzenia i odpowiedzialności za wykonane prace. Dopuszczanie do wykonywania prac wyłącznie po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z pisemnego polecenia wykonywania tych prac, a w szczególności: przeprowadzeniu instruktażu przez wyznaczoną osobę; zapoznaniu z zagrożeniami, oceną ryzyka zawodowego, HIRA itp.; wyposażeniu w środki ochrony indywidualnej chroniącej przed zagrożeniami mogącymi wystąpić przy wykonywanych pracach; wyposażenia pracowników w sprzęt ochronny i ratunkowy przewidziany w poleceniu pisemnym; zapewnienie asekuracji pracownikom, w tym również przez ODGR, SNiRG i straż pożarną, wykonania pomiarów itp; przygotowania stanowiska pracy. Więcej str. 4 C. d. ze str. 1 Po raz kolejny również zgłoszony został problem niezgodnego z regulaminem podziału premii miesięcznej dla pracowników AMP. Przewodniczący Komisji S w Biurze Jakości i Rozwoju Produktu poinformował, iż 23 września wszyscy pracownicy Laboratorium Badań Mechanicznych (GJ 63) zostali poddani badaniu alkomatem. To powrót do poprzednio stosowanych działań i tak być nie może - powiedział Wiceprzewodniczący S ds. płac - Temat ten reguluje Aneks nr 3 do Regulaminu Pracy. Pracownicy powinni w takich sytuacjach żądać przestrzegania przepisów w tym względzie, zgłaszać wszelkie nieprawidłowości podając przy tym nr pracownika kontrolującego. Pracownicy mają prawo odmówić poddania się takiemu badaniu. Kontrolujący ma obowiązek pouczenia o przebiegu i prawach przysługujących w trakcie tej kontroli, co nagminnie jest łamane. Wiceprzewodniczący ds. BHP i Prawa Pracy - Mirosław Nowak nawiązał do spotkania SIP ze związkami zawodowymi, w którym uczestniczyli również przedstawiciele pracodawcy, podczas którego poruszono m.in. temat ukrywania wypadków, niedostępności instrukcji czynnościowych dla pracowników, różnych form zatrudniania. Wiceprzewodniczący podjął również interwencję w sprawie powołanych przez pracodawcę koordynatorów BHP, do pełnienia której funkcji w niektórych przypadkach zostały powołane osoby przypadkowe i nieprzeszkolone. Wiceprzewodniczący podkreślił, iż bulwersującym jest, że dla pracodawcy wydaje się być najważniejszym kwestia trzymania się poręczy przez pracowników podczas chodzenia po schodach, a nie zwraca się uwagi na naprawdę istotne kwestie, w tym drastyczne odstępstwa od przepisów i instrukcji stosowane przez sam dozór. Zdaniem przedstawicieli S najważniejsza dla pracowników powinna być instrukcja stanowiskowa, której ranga zeszła na dalszy plan, aniżeli wprowadzane przez pracodawcę wciąż nowe programy. Jak podkreślali - wielu z zarządu nie ma wiedzy nt. rzeczywistej pracy pracowników. Lech Majchrzak omówił tematy poruszone podczas posiedzenia Zespołu Roboczego, w tym związane z II częścią nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie Spółki w 2013 r. Poinformował, iż pracodawca wystosował propozycję zastosowania w AMP 12- miesięcznego okresu rozliczeniowego, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem strony społecznej. Wiceprzewodniczący poinformował również, iż pracownicy WBG Batory i Huty królewskiej, którzy z dniem 1 kwietnia przekazani zostali do MPS otrzymają waloryzację płac na takich samych zasadach, jak pracownicy AMP. Temat niskich płac i małej - pomimo dużej produkcji - premii podniósł przedstawiciel AM Service Group. Problemem są również działania Pracodawcy dążące do likwidacji dodatków szkodliwych. W Unimedzie - jak przekazała Przewodnicząca S w Spółce - zakończone zostały negocjacje ZUZP. Pracodawca planuje reorganizację biura rachunkowego, bierze również pod uwagę możliwość zatrudnienia zewnętrznego podmiotu do obsługi księgowości. Trudne negocjacje ZUZP są natomiast w Spółce ZEN, gdzie pracodawca próbuje znacznie ograniczyć uprawnienia pracownicze wynikające z dotychczasowego Układu. Pracownicy jednak nie wyrazili zgody na podpisanie nowego ZUZP. Przewodniczący Związku - Jerzy Goiński podziękował za liczny udział w organizowanych przez związek manifestacjach. Nawiązał również do działań pracodawcy związanych z przenoszeniem pracowników do sztucznie tworzonych komórek organizacyjnych (tj. np. K-42), a później ich wydzielania do firm zewnętrznych. Na takie działania nigdy nie będzie z naszej strony zgody- podkreślił. Jak poinformował Przewodniczący - Komisja Koordynacyjna Solidarność przygotuje w najbliższym czasie wystąpienie do Pracodawcy w sprawie negocjacji płacowych na 2014 r. str. 3

4 Przeprowadzono 7 kontroli i wydano wystąpienia Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła łamanie przepisów BHP i prawa pracy C. d. ze str. 3 Zaprzestanie wykonywania prac niezgodnie z instrukcjami, procedurami ich wykonania oraz pisemnym poleceniem. Zapewnienie należytego sprawowania nadzoru nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych w zakresie ich organizacji, przygotowania oraz wykonywania zgodnie z ustaloną procedurą. Po kontroli przeprowadzonej w okresie od 17 maja do 14 czerwca Państwowa Inspekcja Pracy wniosła natomiast o: przeprowadzenie oceny stanu technicznego słupów nośnych pod halą Wielkiego Pieca nr 3 (podpiecze) oraz ściany nośnej budynku spiekalni. Słupy nośne posiadają liczne pęknięcia i rozwarstwienia osnowy słupa. Obejmy stalowe chroniące słup zostały w kilku miejscach zerwane. W rejonie wejścia do Spiekalni widoczne są pęknięcia ściany nośnej, co może stanowić zagrożenie dla obiektów budowlanych. Realizowanie zaleceń zawartych w protokołach z okresowych kontroli stanu technicznego budynków. Egzekwowanie od pracowników zamykania drzwi, furtek itp. prowadzących do stref niebezpiecznych, oznakowanie wejść znakami bezpieczeństwa informującymi o istniejących zagrożeniach. Zapewnienie okresowych kontroli poprawności działania urządzeń pomiarowych zlokalizowanych w pomieszczeniu stacji argonu i azotu instalacji dolnego dmuchu konwertorów. Zweryfikowanie składu brygad Utrzymania Ruchu Branżowe, aby prace zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych wykonywane na polecenie pisemne mogły być nadzorowane przez osoby wyznaczone w poleceniu. Zweryfikowanie obsad ruchowych Pogotowia Elektrycznego w Zakładzie Energetycznym tak, by przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych zaliczonych do prac szczególnie niebezpiecznych w odniesieniu do urządzeń elektroenergetycznych, prace te zawsze były wykonywane przez co najmniej dwuosobowy zespół pracowników kwalifikowanych celem zredukowania możliwości wystąpienia ryzyka elektrycznego spowodowanego pomyłką łączeniową podczas przygotowywania miejsca pracy na urządzeniu elektroenergetycznym. Wykonywanie badań ochrony od porażeń dla obwodów potrzeb własnych w stacjach elektroenergetycznych zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Polskiej Normie PN-HD :2008 instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie. Bezwzględne zapewnienie, aby elektromonterzy wykonujący czynności łączeniowe w obiektach elektroenergetycznych, zgodnie z warunkami wynikającymi z instrukcji eksploatacji stosowali buty dielektryczne niezależnie od rozmiaru obuwia roboczego. Wystąpienia Państwowej Inspekcji pracy dotyczyły również nieprawidłowości w naliczaniu i wypłacaniu wynagrodzeń po przejściu na nowy system kadrowo-płacowy SAP HP, o czym informowaliśmy Państwa wcześniej. Jak poinformowała PIP - w sumie w okresie od stycznia do sierpnia 2013 r. w AMP zostało przeprowadzonych 7 kontroli, w trakcie których zostały wydane konkretne wystąpienia. Remisem zakończono towarzyskie spotkanie Pracodawca i Związkowcy Wynikiem 5:5 zakończyło się rozegranie meczu towarzyskiego Pracodawcy i Związkowców w ramach tygodnia zdrowia w ArcelroMittal Poland S.A. Mecz rozegrany został w poniedziałek, grać przeciwko zwiazkowcom, jednak ce30 września br. na boisku Orlik znaj- lem wyrównania szans postanowiono, iż dującym się na tzw. Manhattanie - al. J. o przynależności do danej drużyny zadepiłsudskiego 24 Dąbrowia Górnicza. W cyduje los. początkowym założeniu pracodawca miał Utworzono dwie drużyny: Białe Anioły i str. 4 Warszawska PIP w sprawie Manpower Services W przewidywanym terminie do 11 października br. zostanie rozpatrzona skarga Solidarności na pracodawcę Manpower Services Sp. z o. o. - poinformował Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie pismem otrzymanym przez Związek w dniu 20 września br. Jednak, w związku ze skontrolowanym zakresem przedmiotowym skargi przez inspektorów OIP w Katowicach oraz oddziału PIP w Zawierciu - jak podaje warszawski PIP - inspektorzy pracy kontrolujący siedzibę firmy MP Services Sp. z o. o. w warszawie skupili się na zagadnieniu ustalenia statusu prawnego firmy, w tym ewentualnego występowania jako agencja pracy tymczasowej. Jednak z uwagi na fakt, iż Prezes firmy aktualnie przebywa poza granicą, czynności kontrolne zostały wstrzymane do czasu jego powrotu do kraju. Z informacji, jakie PIP otrzymała od pracowników spółki ma to nastąpić po 16 września br. W związku z powyższą sytuacją i brakiem możliwości zakończenia czynności kontrolnych - skarga Solidarności zostanie rozpatrzona w terminie do 11 października br. Zapraszamy do biesiadowania C. d. ze str. 1 Organizacja Biesiady Piwnej wpisała się już w coroczny kalendarz imprez Związkowych i cieszy się dużą popularnością. Tegoroczna zabawa zorganizowana zostanie w godzinach w DorJanie - Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 91. Koszt uczestnictwa - 30 zł/os. Zainteresowani Członkowie S (z osobą towarzyszącą) proszeni są o zapisy u Przewodniczących poszczególnych Komisji Wydziałowych/Spółek do dnia 18 października. Ilość miejsc ograniczona. Pomarańczowe Diabły. Pierwszą połowę meczu zdecydowanie prowadziła drużyna Białych Aniołów, zdobywając aż 5 bramek. Dopiero w drugiej połowie Pomarańczowe Diabły przystąpiły do zintensyfikowanego ataku, dzięki czemu ostatecznie udało im się mecz zremisować. Decyzją sędziego, a także zawodników obu drużyn, nie było dogrywki, ani rzutów karnych.

5 Solidarność rozpoczęła akcję zbierania podpisów Petycja o samorozwiązanie Sejmu Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod petycją o samorozwiązanie Sejmu. 14 września podczas wielkiej manifestacji w Warszawie przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność - Piotr Duda ogłosił, że kolejnym etapem akcji będzie zbieranie podpisów pod petycją o samorozwiązanie Sejmu. Zbiórka właśnie ruszyła. Poniżej prezentujemy list Przewodniczącego. Nie ma powrotu do Trójstronnej Przewodniczący przyjął do wiadomości, że powrotu do Komisji Trójstronnej w tej formule nie ma - powiedział Piotr Duda po spotkaniu z Rafałem Grupińskim. Szef S oraz Jan Guz z OPZZ i Tadeusz Chwałka z FZZ pojawili się w Sejmie na zaproszenie przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO. - Nasze postulaty są już od dawna znane, przekaz jest jasny: 67, elastyczny czas pracy, umowy śmieciowe, płaca minimalna. Czekamy na sygnał ze strony rządu, gdzie możemy się spotkać w połowie drogi i osiągnać kompromis - mówił Duda przed spotkaniem. Po jego zakończeniu relacjonował: - Rafał Grupiński namiawiał do powrotu, ale przede wszystkim słuchał. Powiedzielismy o postulatach i o tym, że Trójstronna Komisja w obecnej formule się już wyczerpała. Jan Guz powiedział, że miał wrażenie, iż niektóre argumenty związków na posiedzeniach KT nie dotarły do posłów. Duda zaznaczył, że związkowcom zależy na dwustronnych rozmowach w sprawie postulatów z ministrem pracy lub z reprezentacją rządu. Koleżanki i Koledzy! Manifestacja pokazała nie tylko naszą siłę i determinację, ale również a może przede wszystkim ogromne poparcie i zaufanie społeczeństwa, które oczekuje zmian. To pokazuje, że Solidarność i pozostałe związki zawodowe są dzisiaj jedyną realną siłą zdolną do przeciwstawienia się złej polityce prowadzonej w Warszawie na ulicy Wiejskiej. To duże zobowiązanie. Nie wolno nam go zawieść. Podczas finału akcji Dość lekceważenia społeczeństwa 14 września ogłosiliśmy na Placu Zamkowym, że będziemy zbierać podpisy pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu, potocznie nazywaną też petycją o samorozwiązanie Sejmu. Nadszedł czas, aby z całą mocą uruchomić tę akcję. Petycja z formalnego punktu widzenia nie ma mocy prawnej. To znaczy, że nie jest dla posłów wiążąca. Ale jeśli uda nam się znaczącą liczbę podpisów, politycy nie będą mogli zignorować tego głosu. Dlatego warto zaangażować się w to przedsięwzięcie, bo będzie to ważny środek nacisku na władzę, która prędzej czy później musi zacząć słuchać swoich obywateli. Zwracam się do wszystkich struktur naszego Związku, naszych sympatyków, do organizacji, stowarzyszeń, inicjatyw obywatelskich oraz do wszystkich, którzy chcą zmiany obecnej władzy, o poparcie naszej akcji. Petycję z listą na podpisy można pobrać z naszej internetowej strony głównej (link poniżej) w formie elektronicznej lub bezpośrednio w Zarządach Regionów NSZZ Solidarność. Oryginalne listy z podpisami należy przekazywać do poszczególnych regionów lub bezpośrednio do Komisji Krajowej (lista adresowa i lista na podpisy na stronie: zbieramy-podpisy.html). Ze związkowym pozdrowieniem Piotr Duda Dąbrowska Solidarność z AMP również zbiera podpisy. Zapraszamy wszystkich do Przewodniczących Komisji Wydziałowych/Zakładowych/Spółek lub do sekretariatu Związku - budynek DAMM 4 pok. nr 6. Tuskobus ruszył w objazd po Polsce Tuskobus z pomnikiem premiera ruszył w objazd po Polsce. Do naszego regionu zawita na początku listopada. Rusza krajowe tournée pomnika premiera Donalda Tuska odsłoniętego w miasteczku namiotowym przed Sejmem w przeddzień wielkiej manifestacji w Warszawie. Pomnik, choć wygląda jak spiżowy, tak naprawdę jest zrobiony ze styropianu i pomalowany złotą farbą. Z racji użytego materiału jest dość kruchy, ale jednocześnie łatwo go naprawić. Dlatego organizatorzy nie obawiają się, że z monumentu odpadnie farba lub pojawią się pęknięcia po spotkaniach z wiwatującym na cześć przywódcy ludem. W tuskobusie razem z pomnikiem będzie wożony specjalny zestaw naprawczy, który pozwoli uzupełnić ubytki w monumentalnym wizerunku premiera - skleić pęknięcia, zamalować złotą farbą. Pomnik Donalda Tuska od czasu odsłonięcia zyskuje coraz szersze grono wielbicieli. Co więcej, jak wieść gminna niesie, jest to pomnik cudowny. Podobno wystarczy dotknąć piłki, którą pomnikowy Tusk trzyma pod pachą, pomyśleć życzenie i ono się spełni. Podobnie jak wtedy, gdy obserwujemy spadającą gwiazdę. A kto mimo wszystko wątpi w cuda Tuska, powinien dotknąć jego peruwiańskiej czapeczki. Wtedy wątpić przestanie i nabierze pewności. Pomnikowe tournée rozpoczyna się 25 września w Bydgoszczy. Do naszego regionu monument dotrze 7 listopada. Najszybsza droga do świętości Kanonizacja Jana Pawła II w przyszłym roku Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII odbędzie się 27 kwietnia przyszłego roku - ogłosił papież Franciszek podczas konsystorza w Watykanie. 27 kwietnia przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Droga do świętości zmarłego 2 kwietnia 2005 r. Jana Pawła II została uznana za najszybszą w nowożytnej historii Kościoła. Zaczęła się ona w re-kordowo błyskawiczny sposób: Benedykt XVI zgodził się na beatyfikację swego poprzednika miesiąc i 11 dni po jego śmierci. Przewodniczący MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - Jerzy Goiński tel Interwencje, płace, zatrudnienie - Lech Majchrzak tel Prawo pracy, BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Sprawy organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel Sprawy finansowe - Aleksandra Pilczuk tel Przewodniczący Porady prawne MOZ NSZZ S ArcelorMittal Poland - - Łukasz Jerzy Goiński Bieńkowski tel Dyżury prawne DAMM 4 pok. 5 w poniedziałki i czwartki w godz. 12:00-15:00, Interwencje, po uprzednim płace, uzgodnieniu zatrudnienie terminu wizyty w sekretariacie - Lech związku Majchrzak tel tel Kasa związku czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-15:00 Prawo Internetowa pracy, strona: BHP, SIP - Mirosław Nowak tel Poczta sekretariat: Sprawy Redakcja: organizacyjne, sprawy socjalne - Stanisław Szrek tel. 776 str

6 MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza zaprasza Członków Związku na: aerobik Zajęcia odbywają się w Studio Ruchu - Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej, ul. Kosmonautów 8 (http://www.studio-ruchu.pl) Koszt karnetu miesięcznego (8 wejść) - 55zł basen - aquapark NEMO Koszt jednorazowego biletu - 6zł. Ilość sztuk przysługująca jednej osobie ograniczona. Karnety i bilety oraz szczegółowe informacje w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok nr 7, tel listopada - 1 grudnia 2013 r. Biuro Podróży PARTNER oraz Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność Z W P zapraszają na ANDRZEJKI W PORONINIE Zakwaterowanie: Ośrodek LIMBA Wyjazd z parkingu HK NZOZ o godz POWRÓT: w godz. wieczornych Koszt: po obliczeniu przez Biuro Podróży Partner Cena zawiera: wyżywienie 2 x dziennie, 2 noclegi, uroczysta zabawa przy muzyce (zespół), basen w miejscu zakwaterowania (2 godziny), transport, ubezpieczenie. Zapisy przyjmują wraz z zaliczką 50,00 zł. do dnia r (pozostała kwota płatna do r.): Jan CZERW i Roman Świątkowski Ilość miejsc ograniczona. 29 listopada - 1 grudnia 2013 r. Biuro Podróży PARTNER oraz Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność GU zapraszają na ANDRZEJKI W PORONINIE Zakwaterowanie: Ośrodek LIMBA. Ośrodek Limba zaprasza gości na nowo otwarty nowoczesny kryty basen wraz z kompleksem saun i jacuzzi. W specjalnej promocyjnej cenie 10zł za godzinny pobyt (cena obejmuje korzystanie z wszystkich atrakcji). Wyjazd z parkingu HK NZOZ o godz POWRÓT: w godz. wieczornych. Koszt: 399,00 zł + 20,00 zł na orkiestrę Cena zawiera: wyżywienie 2 x dziennie, 2 noclegi, uroczysta zabawa przy muzyce (zespół), transport, ubezpieczenie. Zapisy przyjmuje wraz z zaliczką 50,00 zł. do dnia r : Włodzimierz Rebeta Serdecznie zapraszamy Ilość miejsc ograniczona. MOZ NSZZ,,Solidarność ArcelorMittal Poland S.A Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza wszystkich członków związku do MIASTECZKA TWINPIGS WESTERNOWY PARK ROZRYWKI Miasteczko Twinpigs ŻORY, ul. Katowicka 4 Cena biletu: 16,00 zł dla członków Związku,,S Miasteczko Westernowe Twinpigs to nie tylko kowbojskie miasteczko, ale przede wszystkim park rozrywki. Dzięki licznym atrakcjom rozrywkowo-naukowym, każdy będzie mógł przenieść się w świat Dzikiego Zachodu i westernowych przygód, wypełniony rozrywką na miarę XXI wieku. ATRAKCJE: Family coaster, Świat dziecka, Tajemnicze podziemie, Kino emocji 6d, Kula parowa - planetarium, Cinema 5d, Desperados, Karuzela Trapera, Byk mechaniczny, Ścianka wspinaczkowa, Ścieżka edukacyjna, Akademia szeryfa, Plac zabaw, Strzelnica odpustowa, Ranczo - jazda na kucyku, Malowanie twarzy, Strzelanie z łuku, Rzut podkową, Rzut lassem, Więzień, Pokazy. Bilety do nabycia w sekretariacie Związku budynek DAMM 4, pok. 6, tel Wszystkie atrakcje w cenie biletu! Nowo otwarty Ośrodek Szkolenia Kierowców WORTH w Dąbrowie Górniczej (Ząbkowice) przy ulicy Willowej 2, prowadzi zapisy na kurs nauki jazdy kat. B. Celem podstawowym Ośrodka Szkolenia Kierowców WORTH jest solidne i w przyjaznej atmosferze przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego, jak również do bezpiecznej jazdy. Ośrodek posiada nowoczesne narzędzia edukacyjne, nowy samochód do prowadzenia nauki jazdy. Instruktor nauki jazdy ma wieloletnie zawodowe doświadczenie praktyczne z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do prowadzenia pojazdów samochodowych kat. A,B,C,D,E. Aktualnie w trakcie jest pierwszy kurs nauki jazdy kat. B. P R O M O C J A!!! Dla pierwszych 20 chętnych kursantów: upust 300,00 zł od ceny podstawowej, jedna, bezpłatna, dodatkowa jazda w uzgodnionym terminie przed egzaminem państwowym. Dodatkowo kursanci otrzymują materiały szkoleniowe w postaci książki Przewodnik kursanta + płyta DVD ( nauka i testy). Dla pierwszych 20 chętnych na jazdy dodatkowe: jazda dodatkowa 35,00 zł. oraz pakiet 5 jazd dodatkowych 160,00 zł. K O N T A K T : tel: , kom: , Wydaje MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza Z A P R A S Z A M Y Redakcja: Agnieszka Segda tel , Adres redakcji: Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa Górnicza. str. 6 Druk: Unimed Sp. z o. o. Poligrafia Nakład egz.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z 23 stycznia 2017 roku

Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z 23 stycznia 2017 roku Zarządzenie nr 8.2017 Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu

pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu R EGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

2. Porozumienia z załogą Porozumienie o wydłużeniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy Aspekty prawne Zalety i

2. Porozumienia z załogą Porozumienie o wydłużeniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy Aspekty prawne Zalety i Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów.... 1. Regulamin pracy i obwieszczenie o czasie pracy... 1 1.1. Wprowadzanie regulaminu pracy... 1 1.2. Postanowienia obligatoryjne regulaminu pracy... 3 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin wynagradzania tworzy się w uzgodnieniu ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanego przez Zarząd JSW S.A. Pakietu rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 6/12 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 09 maja 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów,

ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA. Rzeszów, ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-SZKOLENIOWE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW SKANSKA Rzeszów, 08.02.2013 AGENDA ZEBRANIA Sprawozdanie z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Powołanie nowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 / 2014 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubaniu z dnia 01 września 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 / 2014 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubaniu z dnia 01 września 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 3 / 2014 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Lubaniu z dnia 01 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Żłobka Miejskiego w Lubaniu Na podstawie: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł D O D A T K O W Y N R 5

P R O T O K Ó Ł D O D A T K O W Y N R 5 P R O T O K Ó Ł D O D A T K O W Y N R 5 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. w Zdzieszowicach Działając na podstawie Art. 241 9 1 Działu Jedenastego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach R E G U L A M I N Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach 1 Regulamin określa zasady, formy, warunki wynagradzania oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna I. ZGŁOSZENIA PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE NA PIŚMIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O MIEJSCU, RODZAJU I ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podstawa prawna: art.209

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aneks do Regulaminu Pracy dla pracowników Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o.

Aneks do Regulaminu Pracy dla pracowników Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. Aneks do Regulaminu Pracy dla pracowników Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. W treści Regulaminu Pracy z dnia 25.02.2005 r. dokonuje się następujących zmian: 1. Pracodawca niniejszym dokonuje zmiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce Wydany na podstawie: Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY 24.10.2013 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla przedsiębiorstw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Zduńska Wola Regulamin niniejszy sporządzono w oparciu o przepisy: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZEDU GMINY DABROWKA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZEDU GMINY DABROWKA REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZEDU GMINY DABROWKA Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niebędących Nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie Na podstawie: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie Na podstawie: 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie. Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009 a Gminy w Jaktorowie z dnia 24 czerwca 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu nr 2 w Nakle nad Notecią

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu nr 2 w Nakle nad Notecią REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu nr 2 w Nakle nad Notecią Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niepedagogicznych Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niepedagogicznych Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Niepedagogicznych Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Przepisy ogólne 1 1. Regulamin wynagradzania tworzy się w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 15 W RYBNIKU 1 Zakładowy Regulamin wynagrodzenia, zwany dalej Regulaminem, ustala wynagrodzenie oraz świadczenia związane z pracą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KEN W BOLESŁAWIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KEN W BOLESŁAWIU REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KEN W BOLESŁAWIU 1. Regulamin wynagradzania tworzy się na podstawie: 1) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

Bardziej szczegółowo

JSW: Są porozumienia, nie będzie strajku czwartek, 08 listopada :02

JSW: Są porozumienia, nie będzie strajku czwartek, 08 listopada :02 Oprócz podwyżki stawek od listopada, porozumienie płacowe gwarantuje pracownikom jednorazową nadpłatę wyrównującą brak podwyżek za pierwszych dziesięć miesięcy 2012 roku. - Kwota "jednorazówki" będzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr /13. z dnia r.

Zarządzenie nr /13. z dnia r. - LC: ;:) P O L S Z K Ó L irn. Jana Pawla II ul. Góry św. Anny 21A 47-330 ZDZIESZOWICE 'el.lfax 77 484 49 97,484 45 97 NIP 749- f 5-09-595 Zarządzenie nr 3-2012/13 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników ADMINISTRACJI I OBSŁUGI zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH NIEPEDAGOGICZNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W KLWATCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych

Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych Załącznik do zarządzenia nr 4 Dyrektora Żłobka Miejskiego z dnia 07 lutego 2012 roku Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w Dyżur pracowniczy Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w stałej gotowości do wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TYCHACH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TYCHACH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach z dnia 03 stycznia 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TYCHACH Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Katarzyna Klemba Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Stan prawny: maj 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017 Spis treści Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lubaniu im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 12.11.2013 r.

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 12.11.2013 r. ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 12.11.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW NA PYTANIA do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Tarnowskiego Organizatora Komunalnego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Legionowie,

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie 1 (1) Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie Spis treści: 1 Postanowienia wstępne... 1 2 Definicje... 2 3 Ogólne zasady wynagradzania... 2 4 Wynagrodzenie zasadnicze... 3 5 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

22. Społeczna inspekcja pracy

22. Społeczna inspekcja pracy 22.1. Struktura SIP w zakładzie pracy 22. Społeczna inspekcja pracy 22.2. Podstawowe prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy Informacja: Rozwinięcie powyższej tematyki w książce Poradnik społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Podstawa prawna: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Negocjacje nie były łatwe. - Zarząd zagroził, że w przypadku braku zgody strony społecznej na

Negocjacje nie były łatwe. - Zarząd zagroził, że w przypadku braku zgody strony społecznej na Czwartkowe rozmowy związkowców z Zarządem Kompanii Węglowej SA (KW) zakończyło podpisanie aneksu zmieniającego zasady wypłacania odpraw emerytalnych. Kwoty odpraw poszły w górę, a całkowitą nowością jest

Bardziej szczegółowo

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Informacje MZZPRC z dnia 09.10.2017 r. Witam. Bogdan Żulewski w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami. Szanowni

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Załącznik nr 10 do statutów szkół połączonych w Zespół REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach art. 1 1. Regulamin wynagradzania tworzy się na podstawie: 1) art. 77²

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2008

Zarządzenie Nr 16/2008 Zarządzenie Nr 16/2008 Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY W 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP.

CZAS PRACY W 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP. CZAS PRACY W 2017 r. w świetle najnowszego orzecznictwa SN oraz z omówieniem stanowisk PIP. Kod szkolenia: 384317 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Systemy czasu pracy

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne Regulamin Wynagradzania pracowników Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z dnia 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustala się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?.

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?. Załącznik do Pisma Okólnego Nr 1 Kanclerza UMK z dnia 22 lipca 2009 r. Czas pracy wybrane problemy odpowiedzi na pytania zgłoszone przez kierowników administracyjnych wydziałów i instytutów na spotkaniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Autor Marek Gałusza Literatura... 7 Wykaz skrótów użytych w tekście... 8 I. PRAWO PRACY 1. Źródła i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie z dnia 4 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie z dnia 4 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania. ZARZĄDZENIE NR 88/2015 WÓJTA GMINY LUBISZYN z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lubiszyn. Na podstawie art. 77 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2016 r. REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii pracownikom Komendy Głównej Straży Granicznej niebędącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ W KĘPICACH. Podstawę prawną ustalenia Regulaminu Wynagradzania stanowi art.77 2 1 i 4 Kodeksu pracy w związku z art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Przyworach

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Przyworach REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum w Przyworach obowiązujący od dnia : 1 lipca 2009 r. art. 1 1. Regulamin wynagradzania tworzy się w

Bardziej szczegółowo