SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1"

Transkrypt

1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE I DZIAŁANIA SPOŁECZNE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA STR SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO STR ASPEKTY ŚRODOWISKOWE STR CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWE STR EFEKTY DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ STR ZGODNOŚĆ PRAWNA I INNA STR PODSUMOWANIE STR OŚWIADCZENIE WERYFIKATORA STR. 47 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 2

3 ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE SITA Południe Spółka z o.o. ul. Dębowa 26/ Częstochowa tel fax ODDZIAŁ Bieruń ul. Wawelska 53 poludnie.pl NIP: REGON: KRS: Zarząd Spółki SITA Południe Zbigniew Kleszczewski Prezes Zarządu Marek Brzozowski Wiceprezes Zarządu Jerzy Sieradzki Wiceprezes Zarządu Elżbieta Krauze Prokurent Zatwierdzam Zarząd SITA Południe 08 maj 2015 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 3

4 SITA Południe (dawniej M.Z.O. Asmabel) z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Dębowej 26/28 została zawiązana aktem notarialnym, w dniu r., na czas nieograniczony i wpisana do Rejestru Handlowego w dniu r., pod pozycją RHB Dział B nr 1760 w Sądzie Rejonowym dla Miasta Częstochowy Wydział VIII Gospodarczy sygn. akt nr rej H 565/95. W latach 70 i 80 ubiegłego wieku, przy ulicy Dębowej 26/ 28 na terenach obecnie zajmowanych przez Spółkę działały przedsiębiorstwa komunalne a od roku przedsiębiorstwo działało, jako zakład Budżetowy MZO Częstochowa, podlegający Zarządowi Miasta Częstochowa, wcześniej MPGK i KPTS. W lipcu 1995r Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Spółki prawa handlowego Gminy Częstochowa i wybranego podmiotu gospodarczego oraz likwidację M.Z.O. w Częstochowie. W 1995 r zatwierdzono projekt porozumienia pomiędzy Zarządem Miasta Częstochowy działającym na rzecz Gminy Częstochowa oraz firmą Asmabel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczącym utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa. W dniu 1 grudnia 1995 roku kapitał zakładowy Spółki M.Z.O. Asmabel Częstochowa wynosił PLN: ze strony Gminy Częstochowa wniesiono kwotę PLN, co stanowiło udziałów, ze strony ASMABEL Warszawa Sp. z o.o. wniesiono kwotę PLN, co stanowiło udziałów Z dniem 22 maja 2002 roku uległa zmianie nazwa spółki z M.Z.O. Asmabel na SITA Częstochowa. Z dniem 1 czerwca 2002 roku Spółka przystąpiła do światowego koncernu SUEZ. W dniu roku kapitał zakładowy Spółki SITA Częstochowa wynosi PLN właścicielem udziałów w kapitale spółki jest SITA Polska Sp. z o.o., ( PLN), właścicielem 720 udziałów w kapitale jest Gmina Częstochowa ( PLN). W wyniku połączenia 02 stycznia 2012 ze spółką SITA Śląsk (dawniej EKO ZAG) Spółka rozszerzyła obszar działalności jednocześnie przyjęła nazwę SITA Południe z kapitałem zakładowym PLN. Właścicielem całości udziałów jest SITA Polska z siedziba w Warszawie. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 4

5 ROZDZIAŁ 2 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA Grupa SITA w Polsce jest wiodącym operatorem na rynku gospodarki odpadami i utrzymania czystości. Dostarcza swoim klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości, łącząc wyzwania środowiskowe, uwarunkowania ekonomiczne i aspekty społeczne. Rosnąca świadomość potrzeby rozwoju ekonomicznego, któremu towarzyszy większe poszanowanie dla środowiska, ochrona ekosystemów i bioróżnorodności oraz wprowadzenie bardziej restrykcyjnych regulacji, są czynnikami, które skłaniają władze lokalne i mieszkańców do zmiany stosowanych praktyk w celu ochrony zasobów naturalnych i środowiska. W takim kontekście, gospodarka odpadami stała się strategicznym zagadnieniem w zakresie ochrony środowiska, w szczególności dla krajów takich jak Polska, będących w Unii Europejskiej od niedawna, które muszą nadrobić istotne opóźnienie w tej dziedzinie. Gotowość do przejęcia odpowiedzialności za czystość na dużych i skomplikowanych obiektach to siła Grupy SITA. Grupa SITA doskonali ofertę, aby w uczciwy i partnerski sposób rozwiązywać problemy środowiskowe naszych Klientów. Profesjonalizm, rzetelność i otwartość naszych pracowników to pewność i zaufanie w codziennych relacjach z Klientem. Wybór systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne jest wyborem długoterminowym, który musi połączyć wiele czynników ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Gospodarka odpadami jest jednocześnie zależna od lokalnych uwarunkowań, wpływów narodowych oraz unijnych wymagań ustawowych. W konsekwencji, nie ma jednego rozwiązania, nawet na skalę ogólnokrajową. System gospodarki odpadami powinien przede wszystkim opierać się na komplementarności rozwiązań zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Grupa SITA znajduje się w centrum tych działań i uczestniczy na bieżąco w ochronie ekosystemów i zasobów naturalnych, dostarczając swoim klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości. Grupa SITA współpracuje z klientami indywidualnymi, spółdzielniami i wspólnotami, samorządami oraz przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi. Optymalizacja kosztów obsługi, wydajność, innowacyjność, bezpieczeństwo, ograniczenie wpływu na środowisko, partnerstwo publiczno - prywatne, które są podstawą naszej działalności i proponowanych przez nas rozwiązań. SITA Południe będąc Członkiem Grupy SITA jest zobowiązana do przestrzegania ładu korporacyjnego oraz świadczenia usług na najwyższym możliwym poziome co potwierdzamy poprzez ankiety zadowolenia klientów, referencje od kontrahentów z realizowanych kontraktów oraz od 2003 r. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 5

6 Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego i Zarządzania BHP zgodnym z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, oraz PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N-18001:2004. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 6

7 ROZDZIAŁ 3 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE SITA Południe w Częstochowie położona jest od północy przy ul. Dębowej 26/28, na której znajduje się niska zabudowa mieszkalna, od wschodu graniczy ze stacją paliw Bliska, od południa z linią tramwajową przy Al. Pokoju, oraz od zachodu z zabudową niską mieszkalną. Teren Spółki rozdzielony jest rzeką Wartą. Teren na którym mieści się Spółka jest ogrodzony, posiada całodobową ochronę oraz monitoring. Spółka wydzierżawiła podmiotowi zewnętrznemu część terenu pod lokalizację masztu telekomunikacyjnego. Oddział w Bieruniu przy ul. Wawelskiej 53 położony jest przy Drodze Krajowej nr 934, od południa graniczy z linią kolejową. W bezpośrednim sąsiedztwie terenów Oddziału znajduje jeden dom niskiej zabudowy. Teren na którym mieści się oddział jest ogrodzony, monitorowany posiada również całodobową ochronę. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 7

8 Przedmiotem działalności SITA Południe jest: W lokalizacji Częstochowa zbieranie i transport odpadów komunalnych wywóz nieczystości płynnych oraz obsługa kabin przenośnych i szaletów zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne; usługi specjalistyczne w zakresie wywozu odpadów medycznych i weterynaryjnych; organizacja selektywnej zbiórki odpadów recykling; zimowe i letnie oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic, placów oraz przystanków; pielęgnacja terenów zielonych; uprzątanie i utylizacja padłych zwierząt; likwidacja dzikich wysypisk; W lokalizacji Bieruń zbieranie i transport odpadów komunalnych zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne; organizacja selektywnej zbiórki odpadów recykling; usługi transportowo sprzętowe. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 8

9 Odpady komunalne W ramach działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi SITA Południe oferuje kompleksową usługę wywozu i zagospodarowania wszystkich odpadów stałych w tym wielkogabarytowych i gruzu. Opróżnianie pojemników odbywa się przy użyciu nowoczesnego sprzętu spełniającego normy europejskie. Do gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych zapewniamy specjalistyczne pojemniki, kontenery i pojazdy. W zależności od indywidualnych potrzeb podstawiamy pojemniki SM120L, SM240L, SM660L, SM770L, PA1100L lub kontenery KP 7 jak również kontenery wysoko gabarytowe KP 30, KP 20, KP 15 i praso kontenery. Realizowane przez Spółkę metody selektywnej zbiórki odpadów pozwalają na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska komunalne. Wstępne sortowanie w ramach zbiórki selektywnej w gospodarstwach domowych, ma istotny wpływ na wydajność i rentowność sortowni odpadów, a tym samym na zwiększenie roli recyklingu w procesie odbioru i utylizacji odpadów. Gospodarka Odpadami Niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne Klientom sektora przemysłowego oferujemy kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania szerokiej gamy odpadów powstających na terenie przedsiębiorstw. Spółka zapewnia ich właściwe zagospodarowanie zgodnie z przepisami prawa. Oferujemy również doradztwo w zakresie ochrony środowiska dla naszych Klientów przygotowujemy wymaganą prawem dokumentację dotyczącą gospodarki odpadami. Wszystkie firmy produkcyjne i przedsiębiorstwa usługowe mogą liczyć na nasze profesjonalne przygotowanie, współpracę przy zarządzaniu strumieniem odpadów. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 9

10 Odpady medyczne i weterynaryjne SITA Południe świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów medycznych i pozabiegowych z gabinetów lekarskich, stomatologicznych, lecznic weterynaryjnych, aptek, hurtowni farmaceutycznych, przychodni, salonów kosmetycznych oraz laboratoriów diagnostycznych. Zaopatrujemy obsługiwane instytucje w atestowane pojemniki do gromadzenia odpadów. Spółka posiada wszystkie wymagane przepisami prawa pozwolenia dotyczące odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych. Punkt Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym, mająca chronić środowisko przed zalewem śmieci elektrycznych i elektronicznych, które zawierają wiele szkodliwych substancji, zabrania wyrzucania elektrośmieci do zwykłych pojemników. W związku z tym, dbając o potrzeby naszych klientów i dobro środowiska utworzyliśmy na terenie naszej bazy przy ul. Dębowej 26/28 w Częstochowie oraz w Bieruniu przy ul. Wawelskiej 53 Punkty Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Elektrośmieci to zużyte, przestarzałe lub zepsute: pralki lodówki komputery telefony świetlówki i żarówki energooszczędne telewizory, sprzęt audio żelazka, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie Gospodarka Odpadami Płynnymi Do wykonywania usług odbioru odpadów płynnych wykorzystujemy specjalistyczny pojazd asenizacyjny o pojemności 8,4 m 3. Następnie odpady przekazywane są do autoryzowanych oczyszczalni, z którymi Spółka ma podpisane umowy współpracy. Wynajem Kabin WC Dysponujemy szeroką ofertą wolnostojących kabin sanitarnych przeznaczonych do wykorzystania jako sanitariaty w miejscach publicznych, w których brak jest sieci wodnokanalizacyjnej. Kabiny te można użytkować na terenie ogródków piwnych, SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 10

11 budów, parkingach, polach namiotowych oraz podczas organizacji imprez masowych. Wynajmujemy oraz w pełni obsługujemy przenośne kabiny WC m.in.: podczas wszelkiego rodzaju imprez plenerowych (festyny, pikniki, koncerty, imprezy sportowe) na budowach, podczas prac remontowych, drogowych i mostowych przy barach, piwiarniach i kawiarniach, na parkingach w miejscach zgromadzeń publicznych Usługi Oczyszczania Mechanicznego i Ręcznego SITA Południe świadczy usługi mechanicznego sprzątania ulic i chodników. Dysponujemy zamiatarkami firmy BRODD SON (umożliwiają szybkie od 3 km/h do 5 km/h czyszczenie ulic), a także polewaczki, samochody skrzyniowe i specjalistyczne itd. Dzięki stosowaniu nawilżania czyszczonych jezdni za naszymi pojazdami nie unosi się kurz zapewniając wysoką jakość świadczonych usług. Spółka posiada na swoim wyposażeniu pługosolarki EPOKE najnowocześniejsze w Europie, umożliwiają posypywanie z regulowaną szerokością posypywania od 2 do 12m, szerokość płużenia 2,5 m, możliwość regulacji gęstości posypywania od 5g/m 2 do 40 g/m 2. W trosce o środowisko naturalne zastosowanie nowoczesnych rozwiązań umożliwia zmniejszenie dawki soli przy zachowaniu dobrych parametrów odśnieżania. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 11

12 ROZDZIAŁ 4 ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE I DZIAŁANIA SPOŁECZNE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA W ponad 150-letniej historii Grupy SITA jednym z podstawowych celów działalności jest budowanie i utrwalanie odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz ukazanie zaangażowania na rzecz zasobów. SITA Południe posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji systemów zbiórki odpadów u źródła ich powstawania. Oferujemy naszym klientom (gminom, klientom przemysłowym i komercyjnych m.in. województwa śląskiego), partnerom i interesariuszom w regionie praktyczne rozwiązania dla nowych wyzwań w sferze zarządzania zasobami. SITA Południe pomaga organizować kompleksowy system odbioru odpadów, wg posiadanych pozwoleń i decyzji. Działalność z zakresu odzysku odpadów, od fazy analiz i doradztwa przez zbieranie, sortowanie i demontaż, aż po recykling, odzysk i ponowne wykorzystanie surowców, pozwala na sprawne zarządzanie strumieniami odpadów w nowoczesnym przedsiębiorstwie co pozwala redukować koszty operacyjne oraz zgodnie z wymogami prawa Unii Europejskiej, zmniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska odpadów. Nasza rewolucja: polega na zamkniętym obiegu zasobów, a jej celem jest tworzenie i odzysk zasobów niezbędnych do życia zgodnie z zasadami gospodarki obiegowej. ma jeden konkretny cel w postaci podjęcia trwałych i innowacyjnych działań na rzecz zabezpieczenia zasobów. opiera się na współpracy, ponieważ łączy wszystkich, którzy przyczyniają się, każdy w miarę własnych możliwości, do lepszego zarządzania i ochrony zasobów W ramach Ustawy o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym, oraz dbając o potrzeby naszych klientów i dobro środowiska utworzyliśmy na terenie naszej bazy przy ul. Dębowej 26/28 w Częstochowie oraz w Bieruniu przy ul. Wawelska 53 punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mieszkańcy naszych gmin mogą nieodpłatnie zostawić w nich zużyty sprzęt AGD, radiowo telewizyjny, baterie oraz inny sprzęt elektroniczny. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 12

13 SITA Południe aktywnie uczestniczy w projektach edukacji ekologicznej, organizuje prelekcje uświadamiania ekologicznego dzieci w szkołach i przedszkolach, promujące zrównoważoną gospodarkę odpadami, uczestniczy w Obchodach Światowego Dnia Ziemi. W 2015 roku zorganizowano prelekcję dla uczniów Szkoły Specjalnej nr 45 w Częstochowie. Podejmujemy działania nie tylko w sferze zarządzania odpadami czy minimalizacji negatywnego wpływu cywilizacji na środowisko naturalne, ale również staramy się aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia odpowiedniego otoczenia prawnego do prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka poprzez swoją politykę dąży do efektywniejszego funkcjonowania i przyczynia się do poprawy ochrony środowiska i dalszego umacniania relacji z lokalną społecznością. Prowadzony jest skuteczny dialog z okolicznymi mieszkańcami, w wyniku czego nie odnotowano skarg społeczności lokalnej. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 13

14 ROZDZIAŁ 5 SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W celu doskonalenia efektów działalności środowiskowej, lepszego zaspakajania potrzeb swych Klientów oraz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w 2003 roku Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, spełniający wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN N Efektem wdrożenia systemu zarządzania było uzyskanie w 2006 r. certyfikatu NC 595 przyznanego przez Polski Rejestr Statków S.A. W 2012 rozszerzono zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania o Oddział w Bieruniu. Obecnie Spółka posiada Zintegrowany System Zarządzania obejmujący swoim zakresem świadczenia usług w zakresie: zbierania i transportu odpadów komunalnych, zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wywozu nieczystości płynnych oraz obsługi kabin przenośnych i szaletów, letniego i zimowego utrzymania ulic, realizowane w lokalizacjach Spółki w Częstochowie i Bieruniu. Opracowano spójną dla wszystkich systemów zarządzania oraz powiązaną z ogólnymi celami Spółki Politykę jakości, środowiskową oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Polityka została ustanowiona SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 14

15 i zatwierdzona przez Zarząd. Jest ona upowszechniana, wyjaśniana i dyskutowana na szkoleniach prowadzonych dla wszystkich aktualnie zatrudnionych i nowoprzyjętych pracowników, oraz propagowana w widocznych miejscach na terenie i na stronie internetowej Spółki, jak również udostępniana wszystkim zainteresowanym stronom. W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania ustalane i realizowane są cele ogólne, szczegółowe oraz zadania, w tym z zakresu ochrony środowiska, uwzględniające założenia Polityki jakości, środowiskowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokumentację niezbędną do wspomagania zintegrowanego systemu zarządzania stanowią: księga zintegrowanego systemu zarządzania, opisy procesów zawierające procedury postępowania, oddzielne procedury postępowania. Księga zintegrowanego systemu zarządzania stanowiąca opis ustanowionego i wdrożonego w SITA Południe Sp. z o.o. zintegrowanego systemu zarządzania zawiera: zakres systemu, prezentację Polityki jakości, środowiskowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, opis organizacji Spółki, ogólny opis procesów i wzajemnego powiązania między procesami. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 15

16 Celem Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zaprezentowanie funkcjonującego systemu zarządzania naszym Klientom oraz innym zainteresowanym stronom i informowanie ich, jakie uregulowania są wdrożone dla zapewnienia jakości naszych usług i poprawy efektów środowiskowych oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres nadzoru nad dokumentacją obejmuje określenie odpowiedzialności za zatwierdzanie, przegląd i jej uaktualnianie, identyfikowanie zmian i aktualnego statusu, dostępność w miejscach jej stosowania, czytelność i jej łatwą identyfikację, identyfikację dokumentów zewnętrznych i ich rozpowszechnianie, oraz wycofywanie dokumentów nieaktualnych. Nadzorowi podlegają w trybie udokumentowanej procedury wymagania prawne i inne wymagania mające zastosowane w zintegrowanym systemie zarządzania. Zakres nadzoru nad zapisami obejmuje określenie zasad i wyznaczenie odpowiedzialności za ustanowienie i utrzymywanie zapisów, w tym dotyczących działań środowiskowych dla dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami oraz skutecznego funkcjonowania ZSZ. Wzajemne powiązania personelu są określone w schemacie organizacyjnym, który stanowi załącznik nr 1 do Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Każdy pracownik funkcyjny posiada zakres swoich odpowiedzialności i uprawnień udokumentowanych w Stanowiskowych kartach pracy zatwierdzonych przez Prezesa Zarządu. Pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje na stanowiskach pracy. Szkolenia pracowników odbywają się w sposób planowy zgodnie z obowiązującą w Spółce procedurą. W Spółce funkcjonuje Zespół Środowiskowy, którego zadaniem jest wspieranie działań w obszarze zarządzania środowiskowego, w tym inicjowanie działań w zakresie propagowania świadomości wśród pracowników i stron zewnętrznych, analiza skarg i wniosków pracowników w obszarze systemu zarządzania środowiskowego. Kierownictwo Spółki zapewnia niezbędne zasoby i środki do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej umożliwiające dwustronne przekazywanie informacji związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi i sprawnym funkcjonowaniem ZSZ. Kontakty z urzędami administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących ochrony środowiska realizują Referenci ds. Ochrony Środowiska, każdy we własnym zakresie. Informacje o aspektach środowiskowych i związanych z nimi wpływach na środowisko przekazywane są w ramach spotkań ze stronami zainteresowanymi i w korespondencji tematycznej kierowanej do stron zainteresowanych. Procedury postępowania w zakresie usług świadczonych przez Spółkę zawarto w opisach procesów. Dla każdego procesu ustalono cel i zasady oceny skuteczności procesu oraz właściciela procesu, który odpowiedzialny jest za nadzór nad procesem. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 16

17 W Spółce obowiązują udokumentowane procedury określające zasady prowadzenia i dokumentowania auditów wewnętrznych, działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądów zarządzania. Audity wewnętrzne wykonywane są w sposób planowy i obejmują, w ramach każdego roku, wszystkie procesy oraz komórki organizacyjne. Działania korygujące i zapobiegawcze podejmowane są m.in. w wyniku: stwierdzenia niezgodności w funkcjonowaniu systemu zarządzania, kontroli prowadzonych przez instytucje i organy zewnętrzne, niezgodności wykrytych podczas auditów wewnętrznych oraz zewnętrznych, niezgodności stwierdzonych w ramach okresowych ocen zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi mającymi zastosowanie w systemie zarządzania wymaganiami, analizy wyników działalności środowiskowej Spółki. Przeglądy zarządzania prowadzone są przez kierownictwo SITA Południe Sp. z o.o. w zaplanowanych odstępach czasu. W ramach przeglądu zarządzania realizowane są przeglądy środowiskowe, których celem jest kompleksowa analiza aspektów środowiskowych, wpływu na środowisko i efektów działalności środowiskowej związanych z działalnością i usługami Spółki, w aspekcie zapewnienia ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i oddziaływania na środowisko. Zgodnie z udokumentowaną procedurą w Spółce zidentyfikowano znaczące aspekty środowiskowe oraz określono te operacje i działania, które są związane ze znaczącymi aspektami środowiskowymi. Określono sposoby postępowania, aby wszystkie działania związane z oddziaływaniem na środowisko prowadzone były w warunkach nadzorowanych. Wymagania wynikające z utrzymywanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a odnoszące się do znaczących aspektów środowiskowych są przekazywane podwykonawcom w ramach zawieranych umów. Przeprowadzono identyfikację potencjalnych awarii środowiskowych oraz określono sposoby postępowania na wypadek wystąpienia awarii. Pracownicy w ramach prowadzonych szkoleń i instruktaży mają świadomość występujących zagrożeń i znają sposoby postępowania w przypadku wystąpienia awarii. W Spółce zgodnie z Planem monitorowania i pomiarów w zakresie ochrony środowiska prowadzi się monitorowanie i pomiary aktualnych efektów działalności w odniesieniu do działań środowiskowych, a także obowiązujących wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska. Sposób prowadzenia pomiarów i powstające zapisy są zgodne z posiadanymi decyzjami i pozwoleniami środowiskowymi. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 17

18 ROZDZIAŁ 6 ASPEKTY ŚRODOWISKOWE W Spółce ustanowiono procedurę identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych. Identyfikacji oraz oceny aspektów środowiskowych dokonuje zespół powoływany przez Pełnomocnika ds. ZSZ. Identyfikację/ aktualizację oraz ocenę aspektów środowiskowych przeprowadza się: przed i po wprowadzeniu nowych lub zmodyfikowanych procesów, materiałów, technologii lub urządzeń, przed wprowadzeniem nowych lub zmodyfikowanych usług, w przypadku zmiany prawa środowiskowego oraz wymagań zawartych w pozwoleniach i decyzjach środowiskowych, po wystąpieniu awarii lub zaistnieniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska, w przypadku uzasadnionych skarg i uwag zainteresowanych stron. Zespół rozpatruje kolejno każdy proces oraz usługę. Aspekty środowiskowe identyfikowane są w podziale na lokalizacje Spółki. Przy identyfikacji aspektów środowiskowych bierze się pod uwagę aspekty środowiskowe: bezpośrednie, tj. aspekty nad którymi Spółka sprawuje bezpośrednią kontrolę, oraz pośrednie tj. wynikające z relacji Spółki ze stronami zewnętrznymi, na które Spółka może mieć wpływ jedynie pośredni. Wyznaczając aspekty bezpośrednie bierze się pod uwagę następujące zagadnienia: wymagania prawne i ograniczenia zawarte w decyzjach i pozwoleniach, emisje gazów, pyłów do powietrza, wytwarzanie ścieków, wytwarzanie i postępowanie z odpadami, w szczególności z odpadami niebezpiecznymi, korzystanie z gruntu i jego zanieczyszczanie, korzystanie z zasobów naturalnych i surowców, wpływ na różnorodność biologiczną występujące zagrożenia dla społeczności lokalnej i pracowników (hałas, wibracje, odory), zagadnienia związane z transportem, zagrożenia związane z awariami środowiskowymi i wpływami wynikającymi lub mogącymi wyniknąć z skutków incydentów, wypadków i potencjalnych sytuacji nadzwyczajnych. W trakcie identyfikacji pośrednich aspektów środowiskowych uwzględnia się: decyzje administracyjne i planistyczne, efekty działalności środowiskowej i praktyki wykonawców, podwykonawców i dostawców, wpływ na społeczność lokalną. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 18

19 W procesie identyfikacji aspektów środowiskowych uwzględnia się ponadto oddziaływania środowiskowe, które mogą powstać w konsekwencji typowych warunków działania, potencjalnych (występujących okresowo), jak i nietypowych (np. zatrzymanie, awaria). W trakcie pracy zespołu powstaje lista wszystkich zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, która zostają następnie poddana ocenie z uwzględnieniem następujących kryteriów: wymagania prawne, szkodliwość dla środowiska lub człowieka (zakres, trwałość, częstotliwość), koszty związane z nadzorem nad aspektem środowiskowym, tj. odwróceniem jego negatywnego wpływu lub wzmocnieniem pozytywnego, możliwość i zakres spowodowania szkody środowiskowej, opinie, skargi oraz wrażliwość stron zainteresowanych, pracowników. Celem wyodrębnienia znaczących aspektów środowiskowych przyjmuje się kryterium punktowe. Przy czym jeśli w ramach danego aspektu środowiskowego występują bezpośrednie regulacje przepisami prawa bez względu na uzyskaną wartość punktową podlega on kwalifikacji jako znaczący aspekt środowiskowy. Zatwierdzony Rejestr znaczących aspektów środowiskowych, odnoszący się do uregulowań związanych z nadzorem nad aspektem środowiskowym udostępniany jest pracownikom. Pracownicy podlegają przeszkoleniu w zakresie zasad postępowania w odniesieniu do znaczących aspektów środowiskowych. W wyniku identyfikacji i oceny wyodrębniono następujące znaczące aspekty środowiskowe dla Siedziby Spółki w Częstochowie: Aspekty bezpośrednie Obciążenie środowiska naturalnego pyłem i gazem w związku z emisją gazów z kotłowni na terenie administracji oraz na terenie bazy transportowo magazynowej Emisje zanieczyszczeń do powietrza w związku ze spalaniem paliw w silnikach Zanieczyszczenie wody i gleby spowodowane wytwarzaniem ścieków przemysłowych w związku z eksploatacją myjki Zanieczyszczenie wody i gleby spowodowane przedostaniem się zanieczyszczonych ścieków przemysłowych do rzeki Warta w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń podczyszczających oraz wypłukiwaniem soli z magazynu w przypadku ulewy Zanieczyszczenie wody i gleby w związku z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych z terenu bazy transportowo magazynowej Obciążenie środowiska naturalnego odpadami spowodowane wytwarzaniem i magazynowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie bazy SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 19

20 transportowo magazynowej, w związku z funkcjonowaniem instalacji naprawy pojazdów samochodowych Obciążenie środowiska naturalnego odpadami w związku z wytwarzaniem i magazynowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie siedziby Spółki Zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza spowodowane magazynowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie bazy transportowo magazynowej w związku z prowadzoną działalnością zbierania odpadów Zanieczyszczenie wody i gleby w związku z wyciekiem (paliwa, oleje) ze zbiorników środków transportu Zanieczyszczenie wody i gleby spowodowane magazynowaniem mieszanek w związku z zimowym utrzymaniem dróg Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych spowodowane zużyciem mieszanek w związku z zimowym utrzymaniem dróg Zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód oraz zagrożenie dla ludzi w związku z możliwością wystąpienia pożaru na terenie Siedziby Spółki Uwolnienie czynników z instalacji chłodniczych/ klimatyzacyjnych co przyczynia się do globalnego efektu cieplarnianego. Aspekty pośrednie Ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku w związku ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych deponowanych na składowisku w związku ze zbieraniem baterii i akumulatorów Ograniczenie zagrożeń biologicznych dla społeczeństwa w związku ze zbieraniem w kontrolowanych warunkach odpadów medycznych i weterynaryjnych Ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku, w tym zapewnienie właściwych poziomów odzysku odpadów w związku z odbieraniem odpadów komunalnych (w tym odpadów zbieranych selektywnie) Zapewnienie zgodnego z wymaganiami postepowania z odpadami, w tym ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku wynikające ze zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie bazy transportowo magazynowej Ograniczenie ilości nieczystości płynnych zrzucanych bez oczyszczania do gleby i wód poprzez prowadzoną działalność opróżniania zbiorników na nieczystości płynne Podnoszenie świadomości społeczeństwa/ klientów w zakresie postępowania z odpadami SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 20

21 W wyniku identyfikacji i oceny wyodrębniono następujące znaczące aspekty środowiskowe dla Oddziału w Bieruniu: Aspekty bezpośrednie Obciążenie środowiska naturalnego pyłem i gazem w związku z emisją gazów z kotłowni na terenie administracji oraz na terenie bazy transportowo magazynowej Emisje zanieczyszczeń do powietrza w związku ze spalaniem paliw w silnikach Emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz do gleby (wycieki) w związku z napełnianiem zbiornika naziemnego stacji paliw oraz zbiorników pojazdów na terenie bazy transportowo magazynowej Zanieczyszczenie wody i gleby spowodowane wytwarzaniem ścieków przemysłowych w związku z eksploatacją myjki Zanieczyszczenie wody i gleby wynikające z przedostania się zanieczyszczonych ścieków przemysłowych do potoku Goławieckiego w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń podczyszczających Zanieczyszczenie wody i gleby w związku z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych z terenu bazy transportowo magazynowej Obciążenie środowiska naturalnego odpadami w związku z wytwarzaniem i magazynowaniem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne na terenie bazy transportowo magazynowej, wynikające z funkcjonowania instalacji naprawy pojazdów samochodowych Obciążenie środowiska naturalnego odpadami w związku z wytwarzaniem i magazynowaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie Oddziału Zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza spowodowane magazynowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie bazy transportowo magazynowej w związku z prowadzoną działalnością zbierania odpadów Zanieczyszczenie wody i gleby w związku z wyciekiem (paliwa, oleje) ze zbiorników środków transportu Zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód oraz zagrożenie dla ludzi w związku z możliwością wystąpienia pożaru na terenie Oddziału Uwolnienie czynników z instalacji chłodniczych/ klimatyzacyjnych co przyczynia się do globalnego efektu cieplarnianego. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 21

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów

Bardziej szczegółowo

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ nr 151 40 / 06 z dnia 18 maja 2006r. WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Ś R O D O W I S K O W Y 2 0 0 9

R A P O R T Ś R O D O W I S K O W Y 2 0 0 9 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Jerzy Rudowicz, Sławomir Rudowicz sp. j. R A P O R T Ś R O D O W I S K O W Y 2 0 0 9 marzec 2010 1 Spis treści: Prezentacja i działalność przedsiębiorstwa 3 Polityka

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK GMINA ZABÓR Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zabór za 2014r. Stan na 31 grudnia 2014 Sporządziła: Beata Skorodecka Samodzielny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy.

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy. Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/211/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 22 grudnia 2009r. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

ALBA Dolny Śląsk. kompleksowa gospodarka odpadami. www.alba.com.pl

ALBA Dolny Śląsk. kompleksowa gospodarka odpadami. www.alba.com.pl ALBA Dolny Śląsk kompleksowa gospodarka odpadami SPIS TREŚCI O FIRMIE str. 3 OFERTA Gospodarka odpadami komunalnymi str. 4 Gospodarka odpadami przemysłowymi str. 5 Letnie/zimowe utrzymanie dróg str. 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

- informacje o sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów,

- informacje o sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

Bardziej szczegółowo

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności:

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności: Uchwała Nr XXXIX/566/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. PUNKT DRUGIE ŻYCIE PRZEZ POWTÓRNE UŻYCIE. Patrycja Kalewska Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4147 UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE. z dnia 30 września 2015 r.

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4147 UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4147 UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r.

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Lutowiska, kwiecień 2015 r. Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu weryfikacje możliwości technicznych

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA

RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA RŚ.VI.MH.7660/57-1/09 Rzeszów, 2009-07-28 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:... NIP:... REGON:..

W N I O S E K. 1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:... NIP:... REGON:.. ... (miejscowości, data) Urząd Miasta-Gminy Stryków Ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków W N I O S E K O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 7 grudnia 2011 r. o określeniu wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych Władysław Kącki, Prezes MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. 2 lipiec 2012 MZO w Pruszkowie to przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail:

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: LZU5/241A-069/06/14 - Załącznik Nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia Nazwa wykonawcy: Adres wykonawcy: Numer telefonu: Numer faksu: Numer NIP: Adres e-mail: Przedmiot zamówienia: Wykonawca oświadcza,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE ODPADAMI. > REMONDIS Medison sp. z o.o.

DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE ODPADAMI. > REMONDIS Medison sp. z o.o. DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE ODPADAMI 1 REMONDIS Medison PARTNER W GOSPODARCE ODPADAMI REMONDIS Medison Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej obejmuje swoim działaniem 13 województw, specjalizując

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 1681 UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo

Sulejówek, lipiec 2012 r.

Sulejówek, lipiec 2012 r. Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Co jest dla nas ważne? 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

Edukacja Ekologiczna Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Patrycja Kalewska

Edukacja Ekologiczna Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Patrycja Kalewska Edukacja Ekologiczna Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. Patrycja Kalewska ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POZNANIU SP. Z O.O. powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. 1671). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 i Nr 284, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach,

Bardziej szczegółowo

Pszczyna. System zbiórki odpadów w Pszczynie

Pszczyna. System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna Pszczyna województwo śląskie, powiat pszczyński gmina miejsko-wiejska 50 457 mieszkańców powierzchnia 174 km2 (17 409 ha) budżet gminy 133 908 303,00

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 Załącznik nr 10b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 I Opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do odbioru, transportu i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r.

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 41/2015 Wójta Gminy Izabelin z dn. 14.07.2015r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON o ile przedsiębiorca taki numer posiada Lp. Data dokonania wpisu do rejestru Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP o ile przedsiębiorca taki numer posiada Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Głuszycy Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 58 340 Głuszyca NIP: 885-00- 09-368 REGON: 000529930 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182629-2015 z dnia 2015-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

od właścicieli nieruchomości

od właścicieli nieruchomości Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo Imię,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości w Szczawnie-Zdroju należących do Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7b do SIWZ I. Postanowienia wstępne 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok I. Podstawa opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru firma / imię i

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE przy ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna Punkt Selektywnego Zbierania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Mielec, dnia 17.04.2015 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450

547-115-08-07 070690964 547-004-91-18 070468450 Stan aktualny na dzień 14.01.2013r. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szczyrk Numer rejestrowy Firma Adres NIP REGON

Bardziej szczegółowo

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 wynikająca z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub

Bardziej szczegółowo

II. Ustalenia szczegółowe:

II. Ustalenia szczegółowe: REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka

Bardziej szczegółowo

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK. Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK. Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys Lokalizacje PSZOK we Wrocławiu ul. Michalczyka 9 centralna część miasta, dzielnica Stare

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2014 Kwiecień 2015 Cel przygotowania analizy. Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) Opakowania z tworzyw sztucznych. 20 01 02 Szkło. 20 01 39 Tworzywa sztuczne

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) Opakowania z tworzyw sztucznych. 20 01 02 Szkło. 20 01 39 Tworzywa sztuczne SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA Marszałek Województwa Małopolskiego 30-017 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/811/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/811/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/811/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/677/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 21 listopada 2006 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/677/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 21 listopada 2006 roku ZARZĄDZENIE Nr I/677/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. 1. Do zbierania na terenie

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo