SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1"

Transkrypt

1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE I DZIAŁANIA SPOŁECZNE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA STR SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO STR ASPEKTY ŚRODOWISKOWE STR CELE I ZADANIA ŚRODOWISKOWE STR EFEKTY DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ STR ZGODNOŚĆ PRAWNA I INNA STR PODSUMOWANIE STR OŚWIADCZENIE WERYFIKATORA STR. 47 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 2

3 ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE SITA Południe Spółka z o.o. ul. Dębowa 26/ Częstochowa tel fax ODDZIAŁ Bieruń ul. Wawelska 53 poludnie.pl NIP: REGON: KRS: Zarząd Spółki SITA Południe Zbigniew Kleszczewski Prezes Zarządu Marek Brzozowski Wiceprezes Zarządu Jerzy Sieradzki Wiceprezes Zarządu Elżbieta Krauze Prokurent Zatwierdzam Zarząd SITA Południe 08 maj 2015 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 3

4 SITA Południe (dawniej M.Z.O. Asmabel) z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Dębowej 26/28 została zawiązana aktem notarialnym, w dniu r., na czas nieograniczony i wpisana do Rejestru Handlowego w dniu r., pod pozycją RHB Dział B nr 1760 w Sądzie Rejonowym dla Miasta Częstochowy Wydział VIII Gospodarczy sygn. akt nr rej H 565/95. W latach 70 i 80 ubiegłego wieku, przy ulicy Dębowej 26/ 28 na terenach obecnie zajmowanych przez Spółkę działały przedsiębiorstwa komunalne a od roku przedsiębiorstwo działało, jako zakład Budżetowy MZO Częstochowa, podlegający Zarządowi Miasta Częstochowa, wcześniej MPGK i KPTS. W lipcu 1995r Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Spółki prawa handlowego Gminy Częstochowa i wybranego podmiotu gospodarczego oraz likwidację M.Z.O. w Częstochowie. W 1995 r zatwierdzono projekt porozumienia pomiędzy Zarządem Miasta Częstochowy działającym na rzecz Gminy Częstochowa oraz firmą Asmabel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczącym utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa. W dniu 1 grudnia 1995 roku kapitał zakładowy Spółki M.Z.O. Asmabel Częstochowa wynosił PLN: ze strony Gminy Częstochowa wniesiono kwotę PLN, co stanowiło udziałów, ze strony ASMABEL Warszawa Sp. z o.o. wniesiono kwotę PLN, co stanowiło udziałów Z dniem 22 maja 2002 roku uległa zmianie nazwa spółki z M.Z.O. Asmabel na SITA Częstochowa. Z dniem 1 czerwca 2002 roku Spółka przystąpiła do światowego koncernu SUEZ. W dniu roku kapitał zakładowy Spółki SITA Częstochowa wynosi PLN właścicielem udziałów w kapitale spółki jest SITA Polska Sp. z o.o., ( PLN), właścicielem 720 udziałów w kapitale jest Gmina Częstochowa ( PLN). W wyniku połączenia 02 stycznia 2012 ze spółką SITA Śląsk (dawniej EKO ZAG) Spółka rozszerzyła obszar działalności jednocześnie przyjęła nazwę SITA Południe z kapitałem zakładowym PLN. Właścicielem całości udziałów jest SITA Polska z siedziba w Warszawie. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 4

5 ROZDZIAŁ 2 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA Grupa SITA w Polsce jest wiodącym operatorem na rynku gospodarki odpadami i utrzymania czystości. Dostarcza swoim klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości, łącząc wyzwania środowiskowe, uwarunkowania ekonomiczne i aspekty społeczne. Rosnąca świadomość potrzeby rozwoju ekonomicznego, któremu towarzyszy większe poszanowanie dla środowiska, ochrona ekosystemów i bioróżnorodności oraz wprowadzenie bardziej restrykcyjnych regulacji, są czynnikami, które skłaniają władze lokalne i mieszkańców do zmiany stosowanych praktyk w celu ochrony zasobów naturalnych i środowiska. W takim kontekście, gospodarka odpadami stała się strategicznym zagadnieniem w zakresie ochrony środowiska, w szczególności dla krajów takich jak Polska, będących w Unii Europejskiej od niedawna, które muszą nadrobić istotne opóźnienie w tej dziedzinie. Gotowość do przejęcia odpowiedzialności za czystość na dużych i skomplikowanych obiektach to siła Grupy SITA. Grupa SITA doskonali ofertę, aby w uczciwy i partnerski sposób rozwiązywać problemy środowiskowe naszych Klientów. Profesjonalizm, rzetelność i otwartość naszych pracowników to pewność i zaufanie w codziennych relacjach z Klientem. Wybór systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne jest wyborem długoterminowym, który musi połączyć wiele czynników ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Gospodarka odpadami jest jednocześnie zależna od lokalnych uwarunkowań, wpływów narodowych oraz unijnych wymagań ustawowych. W konsekwencji, nie ma jednego rozwiązania, nawet na skalę ogólnokrajową. System gospodarki odpadami powinien przede wszystkim opierać się na komplementarności rozwiązań zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Grupa SITA znajduje się w centrum tych działań i uczestniczy na bieżąco w ochronie ekosystemów i zasobów naturalnych, dostarczając swoim klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości. Grupa SITA współpracuje z klientami indywidualnymi, spółdzielniami i wspólnotami, samorządami oraz przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi. Optymalizacja kosztów obsługi, wydajność, innowacyjność, bezpieczeństwo, ograniczenie wpływu na środowisko, partnerstwo publiczno - prywatne, które są podstawą naszej działalności i proponowanych przez nas rozwiązań. SITA Południe będąc Członkiem Grupy SITA jest zobowiązana do przestrzegania ładu korporacyjnego oraz świadczenia usług na najwyższym możliwym poziome co potwierdzamy poprzez ankiety zadowolenia klientów, referencje od kontrahentów z realizowanych kontraktów oraz od 2003 r. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 5

6 Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego i Zarządzania BHP zgodnym z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, oraz PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N-18001:2004. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 6

7 ROZDZIAŁ 3 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE SITA Południe w Częstochowie położona jest od północy przy ul. Dębowej 26/28, na której znajduje się niska zabudowa mieszkalna, od wschodu graniczy ze stacją paliw Bliska, od południa z linią tramwajową przy Al. Pokoju, oraz od zachodu z zabudową niską mieszkalną. Teren Spółki rozdzielony jest rzeką Wartą. Teren na którym mieści się Spółka jest ogrodzony, posiada całodobową ochronę oraz monitoring. Spółka wydzierżawiła podmiotowi zewnętrznemu część terenu pod lokalizację masztu telekomunikacyjnego. Oddział w Bieruniu przy ul. Wawelskiej 53 położony jest przy Drodze Krajowej nr 934, od południa graniczy z linią kolejową. W bezpośrednim sąsiedztwie terenów Oddziału znajduje jeden dom niskiej zabudowy. Teren na którym mieści się oddział jest ogrodzony, monitorowany posiada również całodobową ochronę. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 7

8 Przedmiotem działalności SITA Południe jest: W lokalizacji Częstochowa zbieranie i transport odpadów komunalnych wywóz nieczystości płynnych oraz obsługa kabin przenośnych i szaletów zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne; usługi specjalistyczne w zakresie wywozu odpadów medycznych i weterynaryjnych; organizacja selektywnej zbiórki odpadów recykling; zimowe i letnie oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic, placów oraz przystanków; pielęgnacja terenów zielonych; uprzątanie i utylizacja padłych zwierząt; likwidacja dzikich wysypisk; W lokalizacji Bieruń zbieranie i transport odpadów komunalnych zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne; organizacja selektywnej zbiórki odpadów recykling; usługi transportowo sprzętowe. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 8

9 Odpady komunalne W ramach działalności związanej z gospodarką odpadami komunalnymi SITA Południe oferuje kompleksową usługę wywozu i zagospodarowania wszystkich odpadów stałych w tym wielkogabarytowych i gruzu. Opróżnianie pojemników odbywa się przy użyciu nowoczesnego sprzętu spełniającego normy europejskie. Do gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych zapewniamy specjalistyczne pojemniki, kontenery i pojazdy. W zależności od indywidualnych potrzeb podstawiamy pojemniki SM120L, SM240L, SM660L, SM770L, PA1100L lub kontenery KP 7 jak również kontenery wysoko gabarytowe KP 30, KP 20, KP 15 i praso kontenery. Realizowane przez Spółkę metody selektywnej zbiórki odpadów pozwalają na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska komunalne. Wstępne sortowanie w ramach zbiórki selektywnej w gospodarstwach domowych, ma istotny wpływ na wydajność i rentowność sortowni odpadów, a tym samym na zwiększenie roli recyklingu w procesie odbioru i utylizacji odpadów. Gospodarka Odpadami Niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne Klientom sektora przemysłowego oferujemy kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania szerokiej gamy odpadów powstających na terenie przedsiębiorstw. Spółka zapewnia ich właściwe zagospodarowanie zgodnie z przepisami prawa. Oferujemy również doradztwo w zakresie ochrony środowiska dla naszych Klientów przygotowujemy wymaganą prawem dokumentację dotyczącą gospodarki odpadami. Wszystkie firmy produkcyjne i przedsiębiorstwa usługowe mogą liczyć na nasze profesjonalne przygotowanie, współpracę przy zarządzaniu strumieniem odpadów. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 9

10 Odpady medyczne i weterynaryjne SITA Południe świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów medycznych i pozabiegowych z gabinetów lekarskich, stomatologicznych, lecznic weterynaryjnych, aptek, hurtowni farmaceutycznych, przychodni, salonów kosmetycznych oraz laboratoriów diagnostycznych. Zaopatrujemy obsługiwane instytucje w atestowane pojemniki do gromadzenia odpadów. Spółka posiada wszystkie wymagane przepisami prawa pozwolenia dotyczące odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych. Punkt Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym, mająca chronić środowisko przed zalewem śmieci elektrycznych i elektronicznych, które zawierają wiele szkodliwych substancji, zabrania wyrzucania elektrośmieci do zwykłych pojemników. W związku z tym, dbając o potrzeby naszych klientów i dobro środowiska utworzyliśmy na terenie naszej bazy przy ul. Dębowej 26/28 w Częstochowie oraz w Bieruniu przy ul. Wawelskiej 53 Punkty Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Elektrośmieci to zużyte, przestarzałe lub zepsute: pralki lodówki komputery telefony świetlówki i żarówki energooszczędne telewizory, sprzęt audio żelazka, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie Gospodarka Odpadami Płynnymi Do wykonywania usług odbioru odpadów płynnych wykorzystujemy specjalistyczny pojazd asenizacyjny o pojemności 8,4 m 3. Następnie odpady przekazywane są do autoryzowanych oczyszczalni, z którymi Spółka ma podpisane umowy współpracy. Wynajem Kabin WC Dysponujemy szeroką ofertą wolnostojących kabin sanitarnych przeznaczonych do wykorzystania jako sanitariaty w miejscach publicznych, w których brak jest sieci wodnokanalizacyjnej. Kabiny te można użytkować na terenie ogródków piwnych, SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 10

11 budów, parkingach, polach namiotowych oraz podczas organizacji imprez masowych. Wynajmujemy oraz w pełni obsługujemy przenośne kabiny WC m.in.: podczas wszelkiego rodzaju imprez plenerowych (festyny, pikniki, koncerty, imprezy sportowe) na budowach, podczas prac remontowych, drogowych i mostowych przy barach, piwiarniach i kawiarniach, na parkingach w miejscach zgromadzeń publicznych Usługi Oczyszczania Mechanicznego i Ręcznego SITA Południe świadczy usługi mechanicznego sprzątania ulic i chodników. Dysponujemy zamiatarkami firmy BRODD SON (umożliwiają szybkie od 3 km/h do 5 km/h czyszczenie ulic), a także polewaczki, samochody skrzyniowe i specjalistyczne itd. Dzięki stosowaniu nawilżania czyszczonych jezdni za naszymi pojazdami nie unosi się kurz zapewniając wysoką jakość świadczonych usług. Spółka posiada na swoim wyposażeniu pługosolarki EPOKE najnowocześniejsze w Europie, umożliwiają posypywanie z regulowaną szerokością posypywania od 2 do 12m, szerokość płużenia 2,5 m, możliwość regulacji gęstości posypywania od 5g/m 2 do 40 g/m 2. W trosce o środowisko naturalne zastosowanie nowoczesnych rozwiązań umożliwia zmniejszenie dawki soli przy zachowaniu dobrych parametrów odśnieżania. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 11

12 ROZDZIAŁ 4 ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE I DZIAŁANIA SPOŁECZNE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA W ponad 150-letniej historii Grupy SITA jednym z podstawowych celów działalności jest budowanie i utrwalanie odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz ukazanie zaangażowania na rzecz zasobów. SITA Południe posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji systemów zbiórki odpadów u źródła ich powstawania. Oferujemy naszym klientom (gminom, klientom przemysłowym i komercyjnych m.in. województwa śląskiego), partnerom i interesariuszom w regionie praktyczne rozwiązania dla nowych wyzwań w sferze zarządzania zasobami. SITA Południe pomaga organizować kompleksowy system odbioru odpadów, wg posiadanych pozwoleń i decyzji. Działalność z zakresu odzysku odpadów, od fazy analiz i doradztwa przez zbieranie, sortowanie i demontaż, aż po recykling, odzysk i ponowne wykorzystanie surowców, pozwala na sprawne zarządzanie strumieniami odpadów w nowoczesnym przedsiębiorstwie co pozwala redukować koszty operacyjne oraz zgodnie z wymogami prawa Unii Europejskiej, zmniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska odpadów. Nasza rewolucja: polega na zamkniętym obiegu zasobów, a jej celem jest tworzenie i odzysk zasobów niezbędnych do życia zgodnie z zasadami gospodarki obiegowej. ma jeden konkretny cel w postaci podjęcia trwałych i innowacyjnych działań na rzecz zabezpieczenia zasobów. opiera się na współpracy, ponieważ łączy wszystkich, którzy przyczyniają się, każdy w miarę własnych możliwości, do lepszego zarządzania i ochrony zasobów W ramach Ustawy o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym, oraz dbając o potrzeby naszych klientów i dobro środowiska utworzyliśmy na terenie naszej bazy przy ul. Dębowej 26/28 w Częstochowie oraz w Bieruniu przy ul. Wawelska 53 punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mieszkańcy naszych gmin mogą nieodpłatnie zostawić w nich zużyty sprzęt AGD, radiowo telewizyjny, baterie oraz inny sprzęt elektroniczny. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 12

13 SITA Południe aktywnie uczestniczy w projektach edukacji ekologicznej, organizuje prelekcje uświadamiania ekologicznego dzieci w szkołach i przedszkolach, promujące zrównoważoną gospodarkę odpadami, uczestniczy w Obchodach Światowego Dnia Ziemi. W 2015 roku zorganizowano prelekcję dla uczniów Szkoły Specjalnej nr 45 w Częstochowie. Podejmujemy działania nie tylko w sferze zarządzania odpadami czy minimalizacji negatywnego wpływu cywilizacji na środowisko naturalne, ale również staramy się aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia odpowiedniego otoczenia prawnego do prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka poprzez swoją politykę dąży do efektywniejszego funkcjonowania i przyczynia się do poprawy ochrony środowiska i dalszego umacniania relacji z lokalną społecznością. Prowadzony jest skuteczny dialog z okolicznymi mieszkańcami, w wyniku czego nie odnotowano skarg społeczności lokalnej. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 13

14 ROZDZIAŁ 5 SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W celu doskonalenia efektów działalności środowiskowej, lepszego zaspakajania potrzeb swych Klientów oraz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w 2003 roku Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, spełniający wymagania norm ISO 9001, ISO oraz PN N Efektem wdrożenia systemu zarządzania było uzyskanie w 2006 r. certyfikatu NC 595 przyznanego przez Polski Rejestr Statków S.A. W 2012 rozszerzono zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania o Oddział w Bieruniu. Obecnie Spółka posiada Zintegrowany System Zarządzania obejmujący swoim zakresem świadczenia usług w zakresie: zbierania i transportu odpadów komunalnych, zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wywozu nieczystości płynnych oraz obsługi kabin przenośnych i szaletów, letniego i zimowego utrzymania ulic, realizowane w lokalizacjach Spółki w Częstochowie i Bieruniu. Opracowano spójną dla wszystkich systemów zarządzania oraz powiązaną z ogólnymi celami Spółki Politykę jakości, środowiskową oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Polityka została ustanowiona SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 14

15 i zatwierdzona przez Zarząd. Jest ona upowszechniana, wyjaśniana i dyskutowana na szkoleniach prowadzonych dla wszystkich aktualnie zatrudnionych i nowoprzyjętych pracowników, oraz propagowana w widocznych miejscach na terenie i na stronie internetowej Spółki, jak również udostępniana wszystkim zainteresowanym stronom. W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania ustalane i realizowane są cele ogólne, szczegółowe oraz zadania, w tym z zakresu ochrony środowiska, uwzględniające założenia Polityki jakości, środowiskowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokumentację niezbędną do wspomagania zintegrowanego systemu zarządzania stanowią: księga zintegrowanego systemu zarządzania, opisy procesów zawierające procedury postępowania, oddzielne procedury postępowania. Księga zintegrowanego systemu zarządzania stanowiąca opis ustanowionego i wdrożonego w SITA Południe Sp. z o.o. zintegrowanego systemu zarządzania zawiera: zakres systemu, prezentację Polityki jakości, środowiskowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, opis organizacji Spółki, ogólny opis procesów i wzajemnego powiązania między procesami. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 15

16 Celem Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zaprezentowanie funkcjonującego systemu zarządzania naszym Klientom oraz innym zainteresowanym stronom i informowanie ich, jakie uregulowania są wdrożone dla zapewnienia jakości naszych usług i poprawy efektów środowiskowych oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres nadzoru nad dokumentacją obejmuje określenie odpowiedzialności za zatwierdzanie, przegląd i jej uaktualnianie, identyfikowanie zmian i aktualnego statusu, dostępność w miejscach jej stosowania, czytelność i jej łatwą identyfikację, identyfikację dokumentów zewnętrznych i ich rozpowszechnianie, oraz wycofywanie dokumentów nieaktualnych. Nadzorowi podlegają w trybie udokumentowanej procedury wymagania prawne i inne wymagania mające zastosowane w zintegrowanym systemie zarządzania. Zakres nadzoru nad zapisami obejmuje określenie zasad i wyznaczenie odpowiedzialności za ustanowienie i utrzymywanie zapisów, w tym dotyczących działań środowiskowych dla dostarczenia dowodów zgodności z wymaganiami oraz skutecznego funkcjonowania ZSZ. Wzajemne powiązania personelu są określone w schemacie organizacyjnym, który stanowi załącznik nr 1 do Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Każdy pracownik funkcyjny posiada zakres swoich odpowiedzialności i uprawnień udokumentowanych w Stanowiskowych kartach pracy zatwierdzonych przez Prezesa Zarządu. Pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje na stanowiskach pracy. Szkolenia pracowników odbywają się w sposób planowy zgodnie z obowiązującą w Spółce procedurą. W Spółce funkcjonuje Zespół Środowiskowy, którego zadaniem jest wspieranie działań w obszarze zarządzania środowiskowego, w tym inicjowanie działań w zakresie propagowania świadomości wśród pracowników i stron zewnętrznych, analiza skarg i wniosków pracowników w obszarze systemu zarządzania środowiskowego. Kierownictwo Spółki zapewnia niezbędne zasoby i środki do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej umożliwiające dwustronne przekazywanie informacji związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi i sprawnym funkcjonowaniem ZSZ. Kontakty z urzędami administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących ochrony środowiska realizują Referenci ds. Ochrony Środowiska, każdy we własnym zakresie. Informacje o aspektach środowiskowych i związanych z nimi wpływach na środowisko przekazywane są w ramach spotkań ze stronami zainteresowanymi i w korespondencji tematycznej kierowanej do stron zainteresowanych. Procedury postępowania w zakresie usług świadczonych przez Spółkę zawarto w opisach procesów. Dla każdego procesu ustalono cel i zasady oceny skuteczności procesu oraz właściciela procesu, który odpowiedzialny jest za nadzór nad procesem. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 16

17 W Spółce obowiązują udokumentowane procedury określające zasady prowadzenia i dokumentowania auditów wewnętrznych, działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądów zarządzania. Audity wewnętrzne wykonywane są w sposób planowy i obejmują, w ramach każdego roku, wszystkie procesy oraz komórki organizacyjne. Działania korygujące i zapobiegawcze podejmowane są m.in. w wyniku: stwierdzenia niezgodności w funkcjonowaniu systemu zarządzania, kontroli prowadzonych przez instytucje i organy zewnętrzne, niezgodności wykrytych podczas auditów wewnętrznych oraz zewnętrznych, niezgodności stwierdzonych w ramach okresowych ocen zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi mającymi zastosowanie w systemie zarządzania wymaganiami, analizy wyników działalności środowiskowej Spółki. Przeglądy zarządzania prowadzone są przez kierownictwo SITA Południe Sp. z o.o. w zaplanowanych odstępach czasu. W ramach przeglądu zarządzania realizowane są przeglądy środowiskowe, których celem jest kompleksowa analiza aspektów środowiskowych, wpływu na środowisko i efektów działalności środowiskowej związanych z działalnością i usługami Spółki, w aspekcie zapewnienia ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i oddziaływania na środowisko. Zgodnie z udokumentowaną procedurą w Spółce zidentyfikowano znaczące aspekty środowiskowe oraz określono te operacje i działania, które są związane ze znaczącymi aspektami środowiskowymi. Określono sposoby postępowania, aby wszystkie działania związane z oddziaływaniem na środowisko prowadzone były w warunkach nadzorowanych. Wymagania wynikające z utrzymywanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a odnoszące się do znaczących aspektów środowiskowych są przekazywane podwykonawcom w ramach zawieranych umów. Przeprowadzono identyfikację potencjalnych awarii środowiskowych oraz określono sposoby postępowania na wypadek wystąpienia awarii. Pracownicy w ramach prowadzonych szkoleń i instruktaży mają świadomość występujących zagrożeń i znają sposoby postępowania w przypadku wystąpienia awarii. W Spółce zgodnie z Planem monitorowania i pomiarów w zakresie ochrony środowiska prowadzi się monitorowanie i pomiary aktualnych efektów działalności w odniesieniu do działań środowiskowych, a także obowiązujących wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska. Sposób prowadzenia pomiarów i powstające zapisy są zgodne z posiadanymi decyzjami i pozwoleniami środowiskowymi. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 17

18 ROZDZIAŁ 6 ASPEKTY ŚRODOWISKOWE W Spółce ustanowiono procedurę identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych. Identyfikacji oraz oceny aspektów środowiskowych dokonuje zespół powoływany przez Pełnomocnika ds. ZSZ. Identyfikację/ aktualizację oraz ocenę aspektów środowiskowych przeprowadza się: przed i po wprowadzeniu nowych lub zmodyfikowanych procesów, materiałów, technologii lub urządzeń, przed wprowadzeniem nowych lub zmodyfikowanych usług, w przypadku zmiany prawa środowiskowego oraz wymagań zawartych w pozwoleniach i decyzjach środowiskowych, po wystąpieniu awarii lub zaistnieniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska, w przypadku uzasadnionych skarg i uwag zainteresowanych stron. Zespół rozpatruje kolejno każdy proces oraz usługę. Aspekty środowiskowe identyfikowane są w podziale na lokalizacje Spółki. Przy identyfikacji aspektów środowiskowych bierze się pod uwagę aspekty środowiskowe: bezpośrednie, tj. aspekty nad którymi Spółka sprawuje bezpośrednią kontrolę, oraz pośrednie tj. wynikające z relacji Spółki ze stronami zewnętrznymi, na które Spółka może mieć wpływ jedynie pośredni. Wyznaczając aspekty bezpośrednie bierze się pod uwagę następujące zagadnienia: wymagania prawne i ograniczenia zawarte w decyzjach i pozwoleniach, emisje gazów, pyłów do powietrza, wytwarzanie ścieków, wytwarzanie i postępowanie z odpadami, w szczególności z odpadami niebezpiecznymi, korzystanie z gruntu i jego zanieczyszczanie, korzystanie z zasobów naturalnych i surowców, wpływ na różnorodność biologiczną występujące zagrożenia dla społeczności lokalnej i pracowników (hałas, wibracje, odory), zagadnienia związane z transportem, zagrożenia związane z awariami środowiskowymi i wpływami wynikającymi lub mogącymi wyniknąć z skutków incydentów, wypadków i potencjalnych sytuacji nadzwyczajnych. W trakcie identyfikacji pośrednich aspektów środowiskowych uwzględnia się: decyzje administracyjne i planistyczne, efekty działalności środowiskowej i praktyki wykonawców, podwykonawców i dostawców, wpływ na społeczność lokalną. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 18

19 W procesie identyfikacji aspektów środowiskowych uwzględnia się ponadto oddziaływania środowiskowe, które mogą powstać w konsekwencji typowych warunków działania, potencjalnych (występujących okresowo), jak i nietypowych (np. zatrzymanie, awaria). W trakcie pracy zespołu powstaje lista wszystkich zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, która zostają następnie poddana ocenie z uwzględnieniem następujących kryteriów: wymagania prawne, szkodliwość dla środowiska lub człowieka (zakres, trwałość, częstotliwość), koszty związane z nadzorem nad aspektem środowiskowym, tj. odwróceniem jego negatywnego wpływu lub wzmocnieniem pozytywnego, możliwość i zakres spowodowania szkody środowiskowej, opinie, skargi oraz wrażliwość stron zainteresowanych, pracowników. Celem wyodrębnienia znaczących aspektów środowiskowych przyjmuje się kryterium punktowe. Przy czym jeśli w ramach danego aspektu środowiskowego występują bezpośrednie regulacje przepisami prawa bez względu na uzyskaną wartość punktową podlega on kwalifikacji jako znaczący aspekt środowiskowy. Zatwierdzony Rejestr znaczących aspektów środowiskowych, odnoszący się do uregulowań związanych z nadzorem nad aspektem środowiskowym udostępniany jest pracownikom. Pracownicy podlegają przeszkoleniu w zakresie zasad postępowania w odniesieniu do znaczących aspektów środowiskowych. W wyniku identyfikacji i oceny wyodrębniono następujące znaczące aspekty środowiskowe dla Siedziby Spółki w Częstochowie: Aspekty bezpośrednie Obciążenie środowiska naturalnego pyłem i gazem w związku z emisją gazów z kotłowni na terenie administracji oraz na terenie bazy transportowo magazynowej Emisje zanieczyszczeń do powietrza w związku ze spalaniem paliw w silnikach Zanieczyszczenie wody i gleby spowodowane wytwarzaniem ścieków przemysłowych w związku z eksploatacją myjki Zanieczyszczenie wody i gleby spowodowane przedostaniem się zanieczyszczonych ścieków przemysłowych do rzeki Warta w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń podczyszczających oraz wypłukiwaniem soli z magazynu w przypadku ulewy Zanieczyszczenie wody i gleby w związku z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych z terenu bazy transportowo magazynowej Obciążenie środowiska naturalnego odpadami spowodowane wytwarzaniem i magazynowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie bazy SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 19

20 transportowo magazynowej, w związku z funkcjonowaniem instalacji naprawy pojazdów samochodowych Obciążenie środowiska naturalnego odpadami w związku z wytwarzaniem i magazynowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie siedziby Spółki Zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza spowodowane magazynowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie bazy transportowo magazynowej w związku z prowadzoną działalnością zbierania odpadów Zanieczyszczenie wody i gleby w związku z wyciekiem (paliwa, oleje) ze zbiorników środków transportu Zanieczyszczenie wody i gleby spowodowane magazynowaniem mieszanek w związku z zimowym utrzymaniem dróg Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych spowodowane zużyciem mieszanek w związku z zimowym utrzymaniem dróg Zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód oraz zagrożenie dla ludzi w związku z możliwością wystąpienia pożaru na terenie Siedziby Spółki Uwolnienie czynników z instalacji chłodniczych/ klimatyzacyjnych co przyczynia się do globalnego efektu cieplarnianego. Aspekty pośrednie Ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku w związku ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych deponowanych na składowisku w związku ze zbieraniem baterii i akumulatorów Ograniczenie zagrożeń biologicznych dla społeczeństwa w związku ze zbieraniem w kontrolowanych warunkach odpadów medycznych i weterynaryjnych Ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku, w tym zapewnienie właściwych poziomów odzysku odpadów w związku z odbieraniem odpadów komunalnych (w tym odpadów zbieranych selektywnie) Zapewnienie zgodnego z wymaganiami postepowania z odpadami, w tym ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku wynikające ze zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie bazy transportowo magazynowej Ograniczenie ilości nieczystości płynnych zrzucanych bez oczyszczania do gleby i wód poprzez prowadzoną działalność opróżniania zbiorników na nieczystości płynne Podnoszenie świadomości społeczeństwa/ klientów w zakresie postępowania z odpadami SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 20

21 W wyniku identyfikacji i oceny wyodrębniono następujące znaczące aspekty środowiskowe dla Oddziału w Bieruniu: Aspekty bezpośrednie Obciążenie środowiska naturalnego pyłem i gazem w związku z emisją gazów z kotłowni na terenie administracji oraz na terenie bazy transportowo magazynowej Emisje zanieczyszczeń do powietrza w związku ze spalaniem paliw w silnikach Emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz do gleby (wycieki) w związku z napełnianiem zbiornika naziemnego stacji paliw oraz zbiorników pojazdów na terenie bazy transportowo magazynowej Zanieczyszczenie wody i gleby spowodowane wytwarzaniem ścieków przemysłowych w związku z eksploatacją myjki Zanieczyszczenie wody i gleby wynikające z przedostania się zanieczyszczonych ścieków przemysłowych do potoku Goławieckiego w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń podczyszczających Zanieczyszczenie wody i gleby w związku z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych z terenu bazy transportowo magazynowej Obciążenie środowiska naturalnego odpadami w związku z wytwarzaniem i magazynowaniem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne na terenie bazy transportowo magazynowej, wynikające z funkcjonowania instalacji naprawy pojazdów samochodowych Obciążenie środowiska naturalnego odpadami w związku z wytwarzaniem i magazynowaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie Oddziału Zanieczyszczenie wody, gleby i powietrza spowodowane magazynowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie bazy transportowo magazynowej w związku z prowadzoną działalnością zbierania odpadów Zanieczyszczenie wody i gleby w związku z wyciekiem (paliwa, oleje) ze zbiorników środków transportu Zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód oraz zagrożenie dla ludzi w związku z możliwością wystąpienia pożaru na terenie Oddziału Uwolnienie czynników z instalacji chłodniczych/ klimatyzacyjnych co przyczynia się do globalnego efektu cieplarnianego. SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 21

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo