Oferta inwestycyjna Gminy Dywity Investment offer. Strefa Przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd. Zone of Enterprise Dywity - Lugwald

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta inwestycyjna Gminy Dywity Investment offer. Strefa Przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd. Zone of Enterprise Dywity - Lugwald"

Transkrypt

1 Oferta inwestycyjna Gminy Dywity Investment offer Strefa Przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd Zone of Enterprise Dywity - Lugwald

2 Informacje Informations The Municipality of Dywity is Gmina Dywity poszukuje inwestorów zainteresowanych looking for investors interested in zagospodarowaniem terenów areas for retail and services, to przeznaczonych pod działalność create new workplaces. We are handlowo-usługową, tworzących offering the sale of an area of nowe miejsca pracy. W ofercie approx. 2 hectares of investment sprzedaży posiada grunty land which is located in the inwestycyjne o powierzchni ok. 2 Enterprise Zone Dywity - Ługwałd, ha, położone na terenie Strefy which is an area of 10 hectares, Przedsiębiorczości Dywity located on the outskirts of the Ługwałd, obejmującej powierzchnię Dywity, directly linked to the 10 ha zlokalizowanej na obrzeżach No.51 main national road. zabudowy miejscowości Dywity, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 51.

3 Dane statystyczne (stan na dzień 30 maja 2014r.) Statistics (with the consideration of the state as at May 2014) Powierzchnia ogólna km2 Ludność ogółem mieszkańców Ludność - 66 osób na 1 km2 Total area 161km2 Total population - 10,891 residents Population density - 66/km2

4 Położenie i dostępność komunikacyjna Location and road network Gmina Dywity położona jest przy jednym z najważniejszych szlaków drogowych województwa warmińskomazurskiego biegnącym w kierunku przejścia granicznego z Rosją w Bezledach (ok. 75 km), drodze krajowej nr 51, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Olsztyn. Najbliższe lotniska odległe ok. 180 km znajdują się w Gdańsku i Modlinie oraz w Warszawie (220km). Port morski znajduje się Gdańsku (160km) i w Gdyni (190km). The commune of Dywity is located in one of the most important traffic routes of the Warmia and Mazury county, which runs towards the bordercrossing with Russia in the town of Bezledy (approx. 75 km.) The No.51 main road, is in the immediate vicinity of the town of Olsztyn. Nearby airports are located approximately 180 km in Gdansk, Modlin and Warsaw. The Seaports are located in Gdansk (160km) and Gdynia (190km.)

5 Struktura gospodarcza Economic structure W gminie Dywity swoje siedziby znalazły firmy farmaceutyczne, które zlokalizowały tu swoje zakłady produkcyjne oraz centra logistyczne. Kolejnym liderem jest grupa zakładów produkująca wysokiej jakości wyroby ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego oraz wytwórnia pasz. In the commune of Dywity, pharmaceutical companies have established their headquarters, production plants and logistic hubs. The next leader is a group of plants producing high-quality stainless steel products for the food and pharmaceutical industries as well as plant forage.

6 Możliwości inwestycyjne gminy Investment opportunities The great location of the town and Dobra lokalizacja gminy i terenów inwestycyjnych przy drodze krajowej areas of investment by the no.51 main nr 51. Wysoko oceniane zasoby road. Highly recommended HR ludzkie, osoby z wyższym department, people with higher wykształceniem, kadra menadżerska. education and managers. Investment Grunty inwestycyjne objęte są land is covered by a land development miejscowym planem plan, located in the immediate vicinity zagospodarowania przestrzennego of the village Dywity, the so-called terenu położone w bezpośrednim "Enterprise zone", where the land sąsiedztwie wsi Dywity tzw. strefa assigned for services is approximately przedsiębiorczości, gdzie terenów 10 hectares, living-space development przeznaczonych pod usługi jest ok. 10 approximately 14 acres and for livingha, pod zabudowę mieszkaniową ok. space and service about 2 hectares. 14 ha, oraz tereny przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową ok. 2 ha.

7 Potencjał ludzki, edukacja Human resources, education Rynek pracy wspomagany jest przez miasto Olsztyn. Również na terenie Gminy Dywity powstaje szereg miejsc pracy. Pracodawcy inwestując na terenie gminy poszukują przede wszystkim pracowników z wyższym wykształceniem. Gmina spełnia oczekiwania pracodawców. Ponad 65 % osób w wieku produkcyjnym posiada wykształcenie wyższe. The labor market is supported by the city of Olsztyn. In Dywity there is also a large work force being created. Employers investing in the area are mainly look for highly educated employees. The area meets the expectations of employers. Over 65% of people of working age have a higher education.

8 Infrastruktura techniczna Technological infrastructure Obszar Gminy Dywity jest wyposażony w 97% w sieć wodociągową, natomiast kanalizacja sanitarna pokrywa 62% całkowitego obszaru gminy. The area of Dywity is equipped with a 97% water supply, and the sewerage system covers 62% of the total area.

9 Atrakcje turystyczne Tourist attractions Główną atrakcją gminy są jej walory przyrodnicze i krajobrazowe: szlak kajakowy rzeką Łyną z przystanią w Brąswałdzie i polem namiotowym w Dywitach, kąpielisko nad jeziorem Wadąg i Dywity, plaża nad jeziorem Bukwałd, liczne szlaki rowerowe. Utworzonych jest 18 gospodarstw agroturystycznych. W Brąswałdzie mieści się muzeum regionalne Warmii i Mazur im. poetki lokalnej Marii Zientary Malewskiej. The main attraction of the area is its nature and beautiful landscape, the Lyna River canoe trail from the marina in Brąswałd and camping in Dywity, swimmingin in the Wadąg and Dywit lakes, Bukwałd lakeside beach, numerous bike trails and 18 of agritourism farms. In Brąswałd there is a regional museum of Warmia and Mazury.

10 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zoning 1U Tereny zabudowy usługowej Przeznaczenie podstawowe zabudowa usługowa z towarzyszącą infrastrukturą w tym również obiekty usługowo - produkcyjne, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000m², hale magazynowe (centra logistyczne), hurtownie itp. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci i obiekty infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, parkingi, wolnostojące reklamy. 1U Service development lands Basic purpose land for service development with accompanying infrastructure including: service production buildings, commercial buidings with an area of 2000m ² for sale, warehouse buildings (logistics centers), wholesale firms, etc. Purpose acceptable: network and buildings of technical infrastructure, internal roads, parking lots, freestanding advertising.

11 Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha R IIIb - 1,0423 ha R IVa - 1,6569 ha R IVb - 0,6243 ha Zgoda Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi na przeznaczenie nierolnicze 4,16 ha gruntów rolnych klas III (GZ.tr /09 z dnia r.) R IIIb - 1,0423 hectare R IVa - 1,6569 hectare R IVb - 0,6243 hectare Consent, of the Minister of Agriculture and Rural Areas Development, to nonagricultural use of 4,16 acres of agricultural land of class II (GZ.tr /09, date )

12 Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Valid zoning plan The local land Miejscowy plan zagospodarowania development/zoning plan in the przestrzennego terenu w immediate vincity of the Dywity bezpośrednim sąsiedztwie wsi village, within the bounds of Dywity w obrębach surveying Dywity and Ługwałd geodezyjnych Dywity i Ługwałd (Resolution Nr XIV/83/11, date (Uchwała Nr XIV/83/11 z dnia r. announced in Dz.U r. ogłoszona w Dz.U. Woj. Warm.-Mazur. From 25 of Woj. Warm.-Mazur. Z 25 April 2012, pos. 1363). kwietnia 2012r., poz. 1363).

13 Istniejąca infrastruktura Existing infrastructure Elektryczność na terenie Odległość przyłącza od granicy terenu: 25m Wodociąg Kanalizacja sanitarna i deszczowa Electricity Connection point (distance from boundary): 25m Water supply Sewage discharge

14 Działki gminne są przeznaczone do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego The following municipal plots are for sale through an open oral tender Działka nr 185/112 o pow m² - cena wywoławcza ,00 zł Działka nr 185/113 o pow m² - cena wywoławcza ,00 zł Działka nr 185/114 o pow m² - cena wywoławcza ,00 zł Plot No. 185/112 size: 5098 sq ft asking price ,00 zł Plot No. 185/113 size: 5096 sq ft asking price ,00 zł Plot No. 185/114 size: 5270 sq ft asking price ,00 zł

15 Działki inwestycyjne na sprzedaż Investment plots for sale

16 Widok z serwisu internetowego Google Maps View from "Google Maps" website

17 Widok z serwisu internetowego Google Maps View from "Google Maps" website

18 Wycinek terenu w skali 1:2000 Section area on a scale of 1: 2000

19 Mapa sytuacyjno-wysokościowa Topographic map

20 Zdjęcie z terenu Photo of the territory

21 Zdjęcie z terenu Photo of the territory

22 Zdjęcie z terenu Photo of the territory

23 Osoby do kontaktu Contact person Teresa Wasowicz, Manager Teresa Wąsowicz kierownik referatu Mienia Komunalnego of Municipal Property tel , Department Office , tel , mobile , język rosyjski Language: russian Anna Aftanas inspektor referatu Mienia Komunalnego Anna Aftanas Inspector of tel , Municipal Property Department Office język niemiecki tel , Language: german

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji zalesień dla gminy Tarnowo Podgórne

Opracowanie koncepcji zalesień dla gminy Tarnowo Podgórne MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Województwa Śląskiego URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE 80alj8su8ai] 2010 Śląskie Voivodship URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE ROCZNIK STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około PORT HANDBOOK 2013 2014 Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG Liquefied

Bardziej szczegółowo

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski

Leading Cities. Headlines. November 2005. Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski November 2005 Rynek powierzchni handlowych w dużych miastach Polski Leading Cities Headlines By the end of 2007 the Polish retail market will grow by another 1.3 mio sq m. Over 70% of modern shopping centre

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa Szanowni Państwo, MIRBUD S.A. należy do grona największych firm na rynku budowlanym, działających we wszystkich segmentach budownictwa. Jesteśmy spółką notowaną na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Shopping Office Traffic Industries. Galeria Kaskada Szczecin

Shopping Office Traffic Industries. Galeria Kaskada Szczecin Shopping Office Traffic Industries Galeria Kaskada Szczecin SZCZECIN MIASTO OTWARTE THE OPEN CITY Szczecin, stolica woj. zachodniopomorskiego, to piękne, dynamicznie rozwijające się 400-tysięczne miasto

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej Płocka J.,29. Zagospodarowanie turystyczne powiato golubsko-dobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXV. 25-37. Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE

ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE oferta INWESTYCYJNA Miasto i Gmina Debrzno ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE ZPP Cierznie jest specjalnie wydzielonym terenem inwestycyjnym o powierzchni 56,63 ha. Zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION SPIS TREŚCI CONTENTS 1. WPROWADZENIE 2. PROPONOWANE LOKALIZACJE. PROLOGIS PARK BŁONIE II. PROLOGIS PARK STRYKÓW. PROLOGIS PARK POZNAŃ III. PROLOGIS PARK CHORZÓW 7. PROLOGIS PARK WROCŁAW V 8. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 213 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary Substantial new office supply and strengthening occupier demand in majority Polish office markets in 212. Sustained interest of international

Bardziej szczegółowo