Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL"

Transkrypt

1 Czerwiec 2015 r. Rok IV Nr 34 ISSN Egzemplarz bezpłatny Hale na bale BIOGAZOWNIE TO PRZYSZŁOŚĆ Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA STRONA 8 ROLNIKU! SIEJ Z DOPŁATĄ! STRONA RYNEK ROLNO-SPOŻYWCZY SPOWOLNIŁ Zalesianie, STRONA 20 to inwestowanie str.4

2 AgroBiznes 10 % rabatu!

3

4 4 czerwiec 2015 Więcej lasów dzięki nowemu Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich W ostatnich latach powierzchnia lasów w Polsce wzrosła o 72 tys. ha. Jest to niewątpliwie efektem zalesiania gruntów, dzięki wsparciu udzielanemu przez ARiMR z unijnych programów pomocowych. Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata przyjmowane były w Biurach Powiatowych ARiMR od 2007r. do 2014r. Na przełomie tych lat w województwie lubelskim zostało złożonych zostało wniosków, czyli 12% w skali kraju. Zdecydowanie największe zainteresowanie zalesieniami gruntów wykazali beneficjenci z powiatu bialskiego, lubartowskiego i chełmskiego, najmniejsze z hrubieszowskiego i świdnickiego. Pomoc skierowana była do rolników, którzy gospodarują na słabych jakościowo glebach i nie osiągają zadowalających plonów lub np. zaprzestają działalności produkcyjnej, bowiem nie opłacało im się to ekonomicznie. Rezygnując z prowadzenia działalności rolniczej na takich gruntach i sadząc tam las, mogli liczyć na otrzymywanie wsparcia finansowego z ARiMR. Warunki, niezbędne dokumenty do uzyskanie pomocy, jak i kwoty wsparcia były zróżnicowane w zależności od tego, czy rolnik zamierza zalesić grunty rolne czy grunty inne niż rolne. ARiMR będzie również wspierać zalesienia w latach następnych. Będzie to możliwe dzięki nowemu PROW W tym roku, już od 15 czerwca rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na posadzenie lasu. Pomoc na posadzenie lasu będzie udzielana w ramach działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Mogą się o nią ubiegać rolnicy, ale i jednostki samorządu terytorialnego, tj. jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. Wnioski o taką pomoc należy składać w biurach powiatowych ARiMR od 15 czerwca do 17 sierpnia 2015 r. Złożone wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie zostaną teraz podane ocenie punktowej ze względu na spełnienie kryteriów wyboru operacji. Punkty będą przydzielane w zależności od miejsca, w którym rolnik lub inny beneficjent zamierza posadzić las. Będzie ich można otrzymać najwięcej w przypadku posadzenia lasu: - w tzw. korytarzu ekologicznym, - na obszarach zagrożonych erozją wodną, - na terenach przylegających do wód śródlądowych, lasu lub obszaru zalesionego, - na terenach o nachyleniu powyżej 12 stopni, - w województwach, w których lesistość jest niższa od 30 proc. Na tej podstawie zostanie sporządzona lista określająca kolejność przysługiwania pomocy na zalesianie, która zostanie podana przez Prezesa ARiMR do publicznej wiadomości za pośrednictwem portalu internetowego ARiMR, nie później niż 15 października 2015 r. Wysokość wsparcia, jakie będzie można otrzymać na Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, zależy od powierzchni, na której zostanie posadzony las, rodzaju sadzonek oraz od tego, jak będą one chronione. Minimalna powierzchnia, do której będzie można otrzymać pomoc na zalesianie, wynosi 0,1 ha, a maksymalna 20 ha. Aby otrzymać takie wsparcie, konieczne będzie posiadanie specjalnego planu zalesieniowego, który opracowuje nadleśniczy oraz dokonanie nasadzeń zgodnie z jego założeniami. Pomoc na Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów będzie wypłacana w trzech różnych formach. Pierwsza z nich obejmuje jednorazowe wypłacenie tzw. wsparcia na zalesianie (część inwestycyjna), o którą rolnicy będą mogli ubiegać się już w 2015 r. Druga forma pomocy polega na wypłacaniu przez 5 lat premii pielęgnacyjnej, a trzeci na wypłacaniu przez 12 lat premii zalesieniowej. Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej rolnicy będą mogli składać od 2016 r. Andrzej Bieńko Dyrektor LOR ARiMR

5 czerwiec

6 6 czerwiec 2015 Dzień Otwartych Drzwi w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Panie dyrektorze przed nami 38. Dzień Otwartych Drzwi w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, jakie atrakcje czekają na zwiedzających w tym roku? Antoni Skrabucha Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli W niedzielę 28 czerwca Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi, podczas którego odwiedzający będą mogli poznać dokonania najlepszych firm i rolników z Lubelszczyzny oraz nowości technologiczne w branży rolnej. Kolejny raz zaprezentują się firmy oraz instytucje działające w sektorze rolnictwa lub jego otoczeniu. Jest to doskonała okazja do nawiązania współpracy oraz przedstawienia swojej oferty zwiedzającym. Na placu wystawowym pokazane zostaną maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynków inwentarskich oraz narzędzia niezbędne przy obsłudze zwierząt. Osoby zainteresowane mogą liczyć na profesjonalne doradztwo z zakresu produkcji roślinnej, hodowli zwierząt, ekonomiki rolnictwa i przedsiębiorczości. W tym roku o godz. 12:30 w kwaterze kolekcyjnej sadu doświadczalno-wdrożeniowego zaplanowano pokaz pracy wielofunkcyjnej maszyny do pielęgnacji plantacji krzewów owocowych. Jest to uniwersalna maszyna z wymiennymi modułami roboczymi. Można na niej montować miedzy innymi: rzędową kosiarkę sadowniczą, glebogryzarkę do niszczenia chwastów w rzędach pod krzewami, belkę herbicydową z osłoną, wycinacz pędów i wymiatarkę pędów po cięciu krzewów. Imprezie towarzyszyć będą pokazy zwierząt hodowlanych. Odbędzie się pokaz koni i drobnego inwentarza. W tym roku LODR w Końskowoli, we współpracy ze Stowarzyszeniem Hodowców Królików Rasowych i Ptaków Ozdobnych, zorganizuje wystawę królików rasowych. Prezentowane zwierzęta poddane będą komisyjnej ocenie w celu wyłonienia i nagrodzenia czempionów. DOD to oferta dla całej rodziny, dlatego przygotowaliśmy wiele innych atrakcji w tym kiermasze sztuki ludowej, przejażdżki bryczkami oraz występy zespołów artystycznych, w tym zespołu Bayer Full. Dzieci zapraszamy do udziału w konkursach z nagrodami, zabaw w wesołym miasteczku i na dmuchanych zjeżdżalniach oraz sprawdzenia swoich umiejętności dojarskich na sztucznej krowie. Jakich nowości mogą spodziewać się odwiedzający obiekty doświadczalno-wdrożeniowe? Na polu doświadczalno-wdrożeniowym w Pożogu II zaprezentowane zostaną doświadczenia polowe z pszenicą ozimą i z ziemniakami z grupy odmian średnio wczesnych jadalnych oraz skrobiowych. W obrębie podstawowych gatunków uprawnych będą prezentowane kolekcje najnowszych odmian. W przypadku zbóż dotyczy to ogółem 66 odmian, które pochodzą z czołowych polskich hodowli nasiennych i dają możliwość praktycznej oceny i porównania ich w trakcie wegetacji. W ramach kolekcji będzie również, we współpracy z Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu, oceniana odporność odmian zbóż na porażenie fuzariozami. Ponadto będzie można zobaczyć 24 nowe mieszańce kukurydzy. Nowością w tej kolekcji jest zastosowanie współrzędnego nawożenia podczas siewu przy użyciu nawozu Polidap. Zaprezentowana zostanie również bogata kolekcja rzepaku ozimego. Na polu roślin okopowych będzie porównywana wydajność 4 odmian buraka cukrowego firmy polskiej i niemieckiej oraz 20 odmian ziemniaka w ramach 2 doświadczeń porejestrowych. Oprócz tego prezentowane będą 33 odmiany roślin strączkowych. Nowością jest wprowadzenie 9 mieszanek poplonowych firmy nasiennej DSV dostosowanych do różnych gleb i systemów gospodarowania. W bieżącym roku na polu doświadczalno- -wdrożeniowym rolnicy będą mogli znaleźć wiele elementów związanych z poprawą żyzności gleby, jak kolekcje roślin pastewnych, strączkowe. Jest to związane z realizacją założeń obecnej polityki rolnej i ma na celu lepsze wykorzystanie postępu biologicznego, wprowadzanie racjonalnego zmianowania i poprawę trwałości gospodarowania. Odwiedzając nasz Ośrodek każdy rolnik powinien znaleźć coś do zastosowania w swoim gospodarstwie, będzie to również dobra okazja do dyskusji z udziałem doradców, zarówno z LODR, jak również z firm chemicznych i nasiennych. Wszyscy zainteresowani problematyką ogrodniczą, tj. sadownictwem i warzywnictwem, uzyskają fachowe porady dotyczące ochrony i nawożenia upraw ogrodniczych podczas wystawy odmianowej polecanych do uprawy towarowej i amatorskiej owoców jagodowych i pestkowych oraz warzyw. Na terenie sadu doświadczalno-wdrożeniowego, dla zwiedzających indywidualnie lub w grupach, udostępnione będą wszystkie kwatery drzew i krzewów owocowych w liczbie kilkunastu gatunków i kilkuset odmian. Zainteresowani będą mogli uzyskać informacje na temat prowadzonych w sadzie prac badawczych, doświadczalnych, wdrożeniowych i adaptacyjnych. Zapraszamy również do Pasieki Hodowlanej Pożóg, gdzie przez cały dzień odbywać się będzie kiermasz sprzętu pszczelarskiego. Będzie też można skorzystać z porady branżowej oraz oferty handlowej. Zapraszamy również do odwiedzenia interesującej ścieżki dydaktycznej - Ekotrasy, promującej ochronę środowiska. Co sprawia, że impreza ta co roku cieszy się tak dużym zainteresowaniem? Nasza uroczystość na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń województwa lubelskiego i przyciąga ogromną liczbę rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Organizowany w naszym Ośrodku Dzień Otwartych Drzwi zdobył dużą popularność, ponieważ posiadamy odpowiednie warunki, zaplecze i doświadczenie organizacyjne oraz prezentujemy atrakcyjną ofertę. Ogólna powierzchnia udostępniona dla zwiedzających to ponad 60 hektarów. Nasz DOD to wspaniała impreza na świeżym powietrzu i doskonała okazja na ciekawe spędzenie czasu. Serdecznie zapraszamy.

7 czerwiec

8 8 czerwiec 2015 Na Zamojszczyźnie powstaje energetyczna spółdzielnia Lokalne biogazownie to tańszy prąd dla odbiorców Energetyka rozproszona, oparta o małe lokalne źródła, to optymalne rozwiązanie dla Polski ocenia spółka Bio Power, która przy współudziale partnerów zamierza budować na Zamojszczyźnie sieć biogazowni, tworząc tam spółdzielnię energetyczną. Pierwsza biogazownia Spółdzielni Nasza Energia ma ruszyć w przyszłym roku. Ryszard Rabiega prezes Bio Power Bio Power zajmuje się m.in. budową i eksploatacją obiektów energetycznych wykorzystujących różne produkty pochodzenia organicznego. Specjalizuje się w pozyskiwaniu biogazu w procesie fermentacji. W zarejestrowanej w zeszłym roku spółdzielni spółka jest partnerem strategicznym. Mamy przyjęty harmonogram cały kompleks budowy kilkunastu biogazowni ma się zakończyć w 2020 roku mówi agencji informacyjnej Newseria Ryszard Rabiega, prezes Bio Power. Chcieliśmy w przyszłym roku uruchomić i oddać do eksploatacji przynajmniej jedną biogazownię, a także wybrać kolejne lokalizacje na rozpoczęcie procesu projektowania. Bio Power ma siedzibę w Zamościu i tamten region uznaje za doskonałe miejsce do budowy biogazowni. Lokalne rolnictwo jest bowiem doskonałym źródłem surowca energetycznego i powołana spółdzielnia będzie miała do niego łatwy dostęp. Spółdzielnia będzie budowała pierwszy w Polsce lokalny system elektroenergetyczny oparty o biogazownie rolnicze. Tamte tereny są bardzo przyjazne dla tego typu źródeł, ponieważ jest dobre rolnictwo, jest dobra gleba i tego surowca do produkcji energii jest wystarczająco dużo ocenia Ryszard Rabiega. Zaznacza, że jego firma musi się tam zmierzyć także z pewnymi problemami. Jednym z nich jest wybór lokalizacji nie wszystkie gminy mają uporządkowane kwestie planów zagospodarowania przestrzeni. Dlatego też w tej chwili trwa proces wyboru, ewentualnie przystosowania obowiązujących planów do takich lokalizacji mówi prezes Bio Power. WYDAWCA: Pierwsze lokalizacje, które spełniają wszystkie kryteria formalno-prawne, są już wybrane. Spółka mogła więc rozpocząć proces przygotowywania dokumentacji technicznej do wystąpienia o pozwolenia na budowę. Celem inwestycji jest budowa kompleksu 12 elektrowni biogazowych połączonych autonomiczną siecią. Podzielona jest na kilka etapów, w których wybudowane zostaną węzły trzech jednostek wytwórczych na terenie jednej gminy. Prąd, który powstanie z tych źródeł, ma zasilać budynki użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne i większość gospodarstw domowych. Źródło: biznes.newseria.pl REDAKTOR NACZELNY: Krzysztof Klocek DRUK:

9 czerwiec

10 10 czerwiec 2015 ARiMR przypomina Rolnicy mogą korzystać z udogodnień w spłacie kredytów preferencyjnych Agencja przypomina, że rolnicy, którzy zaciągnęli kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR i mają kłopoty z ich spłatą, mogą skorzystania z ułatwień, pozwalających im na obsługę takiego kredytu. Z takich udogodnień mogą skorzystać rolnicy, których dotknęły zdarzenia o charakterze losowym jak np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i upadki inwentarza, a także przypadki wynikające z uwarunkowań makroekonomicznych i politycznych takich jak: kryzys gospodarczy, zatory płatnicze czy utrata rynków zbytu. Obecnie najpoważniejszym zagrożeniem dla szeroko rozumianej produkcji rolniczej w Polsce jest wprowadzenie przez Rosję embarga na dostawy produktów rolnych oraz wystąpienie choroby ASF i konieczność podjęcie przez rolników odpowiednich działań zmierzających do jej zahamowania. Sytuacja ta niewątpliwie wpływa na spadek sprzedaży, a w konsekwencji na pogorszenie sytuacji finansowej producentów. Często przekłada się to na kłopoty w spłacaniu preferencyjnych kredytów z dopłatami ARiMR. Dlatego warto przypomnieć rolnikom, którzy znaleźli się w opisanych wyżej sytuacjach, że warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, zawierają szereg możliwości ułatwiających kredytobiorcom spłatę zaciągniętego kredytu. Udogodnienia te mogą polegać na: zastosowaniu przez bank prolongaty spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął, wydłużeniu okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął i pod warunkiem poinformowania o tym Agencji. Stosując powyższe rozwiązania należy zaznaczyć, że: okres od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może przekroczyć okresów właściwych dla danej linii kredytowej, nie wymaga się sporządzenia zmian do planu inwestycji, maksymalna kwota dopłat, określona w umowie kredytu, nie ulega zmianie. Ponadto możliwe jest wydłużenie okresu od dnia udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami o dodatkowe 3 lata (w zależności od linii kredytowej okres ten może wynieść 11 lub 18 lat), przy czym w przypadku umów zawartych od 1 maja 2007 r. maksymalna kwota dopłat, określona w umowie kredytu, może zostać

11 czerwiec zwiększona, o ile nie spowoduje to przekroczenia łącznej wysokości pomocy, tzw. intensywności pomocy. Zwiększenie maksymalnej kwoty dopłat nie dotyczy kredytów z dopłatą do oprocentowania stosowaną na zasadach pomocy de minimis. Dodatkowo, w związku z wprowadzeniem ograniczeń handlowych wynikających z embarga handlowego nałożonego przez Rosję lub mogących pojawić się innych ograniczeń w handlu, wprowadzona została ostatnio możliwość zawieszenia przez bank, na wniosek kredytobiorcy zawierający uzasadnienie, spłaty rat kapitału kredytu. Wówczas spłata oprocentowania kredytu za kredytobiorcę jest dokonywana przez Agencję przez okres nie dłuższy niż 2 lata, licząc od dnia zawieszenia przez bank spłaty rat kapitału kredytu. Oprocentowanie zapłacone przez Agencję za kredytobiorcę, w okresie zawieszenia przez bank spłaty rat kapitału kredytu, w przypadku umów kredytu zawartych: do r. - kredytobiorca zwraca na warunkach ustalonych w umowie kredytu, po 1 maja 2007 r. - pomniejsza kwotę dopłat ustaloną w umowie kredytu. Ponadto w przypadku, gdy powyższe rozwiązania okażą się niewystarczające, kredytobiorcy mogą za zgodą banku kredytującego: dokonać zmiany kierunku produkcji, określonego w planie inwestycji i umowie kredytu, sprzedać mienie nabyte z kredytu, czasowo zaprzestać prowadzenia działalności lub obsługi kredytu z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy - w tym czasie dopłaty nie są stosowane, a już udzielone nie podlegają zwrotowi - wznowienie przez kredytobiorcę prowadzenia działalności lub obsługi kredytu powoduje wznowienie stosowania dopłat do oprocentowania kredytu na warunkach określonych w umowie o kredyt. Producenci rolni, u których występują lub mogą wystąpić trudności ze spłatą zadłużenia z tytułu kredytu z dopłatami ARiMR do oprocentowania, powinni niezwłocznie skontaktować się z bankiem, który udzielił kredytu, w celu podjęcia działań zmierzających do zastosowania pomocy w dalszej obsłudze kredytu i wprowadzenia stosownych zmian do zawartej umowy kredytu. Obecnie rolnicy korzystają ze 153 tys. preferencyjnych kredytów, w których spłacie pomaga ARiMR. Aż 99% kredytobiorców reguluje swoje zobowiązania na bieżąco. Źródło: ARiMR LUBLIN, ul. Diamentowa 5, tel. (81) KOCK, ul. H. Sawickiej 1, tel. (81) PARCZEW, ul. 11 Listopada 70, tel. (83) MIĘDZYRZEC PODL., ul. Zarówie 22, tel. (83) SITNO, tel. (84) KRAŚNIK, ul. Lubelska 122, tel. (81) GILÓW, tel. (84) Partner:

12 12 czerwiec 2015 Przypominamy Komunikat Agencji Rynku Rolnego Uwaga producenci 30 czerwca mija owoców i warzyw! termin zawarcia ubezpieczeń upraw Do 30 czerwca każdego roku rolnik jest zobowiązany ubezpieczyć co najmniej połowę swoich upraw w tym: drzew i krzewów owocowych, roślin strączkowych, zbóż, kukurydzy, rzepaku, chmielu, tytoniu, buraków cukrowych, truskawek, ziemniaków, rzepiku i warzyw gruntowych. Rolnik, któr y otrzymuje płatności bezpośrednie do gruntów ornych, jest zobowiązany do objęcia ubezpieczeniem przynajmniej 50% powierzchni upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, przymrozki wiosenne i ujemne skutki przezimowania. Są to ubezpieczenia dotowane przez Skarb Państwa. Rolnik musi ubezpieczyć swoje uprawy od wystąpienia minimum jednego ryzyka. W przypadku braku zawarcia umowy ubezpieczeniowej rolnik zobowiązany jest do zapłacenia kary, której wysokość została ustalona na 2 euro od każdego hektara. Opłata jest wnoszona na rzecz gminy, w której zamieszkuje. Mimo iż obowiązek ubezpieczenia upraw jest ściśle powiązany z płatnościami obszarowymi, brak ubezpieczenia nie ma wpływu na ich wypłatę. OPR. JSZ Agencja Rynku Rolnego przypomina, iż zgodnie z przepisami art. 1 ust. 3 lit b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 284 z r., str. 22, z późn. zm.) termin na przeprowadzenie operacji wycofania produktów, w celu bezpłatnej dystrybucji lub innych przeznaczeń, zgłoszonych w powiadomieniach złożonych do OT ARR w dniach r. oraz r. upływa z dniem 30 czerwca 2015 r. Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w odniesieniu do operacji wycofania, które fizycznie się odbyły i zostały skontrolowane przez właściwe służby kontrolne, należy złożyć we właściwym OT ARR Wniosek o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 lipca 2015 r. (art. 9 ust. 2 RDK_(UE)_1031/2014). Źródło: Agencja Rynku Rolnego ul. Osmolicka 43, Lublin tel , , tel./fax: , W OFERCIE MASZYNY KRONE AMAZONE TRIOLIET BOMET AGRO-LIFT CZĘŚCI ZAMIENNE DO MASZYN ZACHODNICH

13 czerwiec PMN AGRO PIOTR NAUMIUK ul. Czereśniowa Warszawa Tel: Krótkie terminy płatności- szybki termin realizacji SKUP ZBÓŻ, KUKURYDZY I RZEPAKU Wszystkim KLIENTOM oferujemy przez cały rok dogodne warunki skupu płodów rolnych: rzepak ozimy i jary, kukurydza sucha i mokra, pszenica konsumpcyjna i paszowa, jęczmień browarny i paszowy, gryka, pszenżyto, żyto konsumpcyjne i paszowe, bobik. Zapraszamy do współpracy Działamy na terenie całego kraju. Minimalna ilość handlowa 25t. Dział handlowy tel Centrala tel fax Ponadto oferujemy: siewniki do poplonów S119 ładowacze czołowe Pełna oferta dostpna pod adresem: Siewnik zbożowy mechaniczny rzędowy Typ S107/2 S107/S107T System wysiewu roweczkowy roweczkowy Szerokość robocza 2,5 m 3 m Liczba przyrządów wysiewających Rozstawienie rzędów 120 mm 120 mm Pojemność skrzyni wysiewającej 275 dm dm 3 Wydajność 0,85 ha/h 0,95 ha/h Siewniki mechaniczne do punktowego wysiewu otoczkowanych nasion buraków cukrowych Siewnik mechaniczny do punktowego wysiewu nasion kukurydzy Opcje redlic: stopkowe/stopkowe ze skrajnymi redlicami talerzowymi/tylko talerzowe. Dostępna opcja siewnika z przekładnią bezstopniową (sianie rzepaku do 1kg/ha) Aplikator do wysiewu nawozów Aplikator do nawozów ze zbiornikami stalowymi Typ S041/3 Gama 5 Liczba sekcji 6 Szerokość robocza 2,7 m Szerokość międzyrzędzi 45 Odległość nasion w rzędzie 12; 15; 18 cm Pojemność jednego zbiornika 8 dm 3 Wydajność 1,0 ha/h Typ S100 - siewnik Liczba sekcji 4 Szerokość robocza 3 m Szerokość międzyrzędzi 60 do 80 cm (bez aplikatora); 75 cm (z aplikatorem) Odległość nasion w rzędzie 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 cm Pojemność jednego zbiornika 25 dm 3 Wydajność 1-1,2 ha/h Typ S100/1 - aplikator nawozów Liczba redlic 4 Szerokość robocza 3 m Liczba zbiorników 2 Wielkość wysiewu kg/ha 68; 93; 98; 106; 132; 148; 162; 222 (dawki fosforanu amonu) Pojemność jednego zbiornika 70 dm 3 Symbol aplikatora S100/3 Typ aplikatora mechaniczny Liczba redlic 4 Szerokość robocza (max.) 3 m Ilość zbiorników 2 Pojemność jednego zbiornika 140 dm 3 wielkość wysiewu (kg/ha) 89; 122; 132; 148; fosforan amonu 185; 204; 217; 300 Masa 180 kg Współpracujący siewnik S100

14 14 czerwiec 2015 Do 25 czerwca można składać wnioski o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego Rolniku! Siej z dopłatą! Celem mechanizmu jest udzielenie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany producentom rolnym. Dopłaty zostaną udzielone producentowi rolnemu do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych zdefiniowanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Wysokość stawki dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany określana jest Rozporządzeniem Rady Ministrów. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA. Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (od dnia r.) wynoszą odpowiednio: 80 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych; 130 zł w przypadku roślin strączkowych; 400 zł w przypadku ziemniaków. Bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć euro, wliczając w to dopłaty, które producent rolny otrzyma z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych: 1) w przypadku zbóż: a) jęczmień, b) owies nagi, c) owies szorstki, d) owies zwyczajny, e) pszenica twarda, f) pszenica zwyczajna, g) pszenżyto, h) żyto; 2) w przypadku roślin strączkowych: a) bobik, b) groch siewny (odmiany roślin rolniczych), c) łubin biały, d) łubin wąskolistny, e) łubin żółty, f) soja, g) wyka siewna; 3) ziemniak. Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku: 1) odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej 150 kg; 2) odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej; 3) pszenicy twardej 150 kg; 4) odmiany populacyjnej żyta 90 kg albo 2 jednostki siewne; 5) odmiany syntetycznej żyta 80 kg; 6) odmiany mieszańcowej żyta 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej; 7) odmiany populacyjnej jęczmienia 130 kg; 8) odmiany mieszańcowej jęczmienia 90 kg albo 2 jednostki siewne; 9) pszenżyta 150 kg; 10) owsa zwyczajnego 150 kg; 11) owsa nagiego 120 kg; 12) owsa szorstkiego 80 kg; 13) łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) 150 kg; 14) grochu siewnego 200 kg; 15) bobiku 270 kg; 16) wyki siewnej 80 kg; 17) soi 120 kg; 18) ziemniaka 2000 kg; 19) mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt kg. O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha i zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Należy pamiętać, że materiał siewny objęty dopłatą powinien być zakupiony od: - przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, - rolnika wpisanego do ewidencji rolników, prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w posiadanym gospodarstwie, - podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

15 czerwiec O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, producent rolny powinien ubiegać się na podstawie wniosku złożonego we właściwym OT ARR, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Producent rolny, który ubiega się o dopłatę zobowiązany jest zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR. Wniosek o przyznanie dopłaty powinien być złożony w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2015 r., określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty. Poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową (np. listem poleconym albo za potwierdzeniem odbioru) na adres OT ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Wniosek o przyznanie dopłaty do materiału siewnego zawiera w szczególności: 1) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy, 2) siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy, 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany; oświadczenie o powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, 4) oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych, na których został wysiany lub wysadzony materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny zobowiązany jest dołączyć: - faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawione od dnia 15 lipca 2014 r. do dnia 15 czerwca 2015 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; - dokumenty wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawione w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2014 r. do dnia 15 czerwca 2015 r.), jeżeli producent rolny zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym. Jeżeli wniosek o przyznanie dopłaty spełnia wymogi formalno-prawne oraz po sprawdzeniu, na podstawie posiadanej przez ARR dokumentacji, czy producent rolny spełnia niezbędne warunki do przyznania dopłaty, Dyrektor OT ARR wydaje decyzję o przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub decyzję o częściowym przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Przyznaną producentowi rolnemu kwotę dopłaty Agencja Rynku Rolnego wypłaca w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji, dokonując przelewu na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP). Źródło: Agencja Rynku Rolnego OPR. JSZ Rzepak jakiego szukasz! DK EXWILL Mieszaniec o niespotykanej odporności! doskonała odporność na osypywanie gen RLM7 - znakomita odporność na suchą zgniliznę kapustnych bardzo wysoki potencjał plonowania najlepsza zimotrwałość wysoki plon oleju SAMMY Najlepsza tolerancja na niedobory! wysoka tolerancja na słabe stanowiska i niedobory wody wcześnie kwitnąca i dojrzewająca intensywny rozwój wiosną odporność na wyleganie, najkrótsza łodyga wysoki plon nasion plon oleju 103,7% wzorca JIMMY Imponująca zdrowotność łanu! bardzo dobra zimotrwałość wczesna dojrzałość wysoki plon nasion bardzo wysoka MTZ zaolejenie - 104% wzorca Masz pytanie zadzwoń: ; Dobre nasiona, Dobre plony.

16 16 czerwiec 2015 Inspekcja Weterynaryjna podpowiada Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi? W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone. Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności? a) Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności. Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. b) Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności. Pytanie 3. Kto może dokonać uboju z konieczności? Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni. Pytanie 4. W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności? W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz zwierząt jest zobowiązany do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia. Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju można również, pod nadzorem wezwanego lekarza weterynarii, usunąć z tuszy żołądek oraz jelita zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznakować (w sposób umożliwiający ich identyfikację z daną tuszą) i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni. Pytanie 5. Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia? Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty: a) oświadczenie rolnika - stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji; b) zaświadczenie lekarza weterynarii - stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę. Pytanie 6. W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewieziona do rzeźni? Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli transport potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W przypadku, gdy warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawa-

17 czerwiec nia chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych. Pytanie 7. Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności? Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę powinno być leczone, albo uśmiercone. W przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia, to: 1) uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego, 2) tusza może być: a) poddana utylizacji lub b) za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych (jeżeli chce się uzyskać taką zgodę, należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii). Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak świnia, owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego uboju nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso nie może być oferowane do sprzedaży. Pytanie 8. Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, który zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności? W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go bądź przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pytanie 9. Czy w każdym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z konieczności można zagwarantować, że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzęcia? Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności, w każdym przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek. Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi. Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zależy od umowy jaka została zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźnię) bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych. Pytanie 10. Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni, natomiast ubój świni w terminie 30 dni od dnia dokonania uboju z konieczności. Opracowano w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii PSZENICA OZIMA RGT LINUS PONOWNIE BEZKONKURENCYJNY Lider plonu w Polsce wśród pszenic z grupy jakościowej (A)* - A1-84,0 dt/ha 109% wzorca - A2-97,3 dt/ha 108% wzorca* Niezawodność Jakość (A) Tel.: Odporność Plonowanie * średni plon w doświadczeniach porejestrowych COBORU w w w. r a g t. p l Tel.:

18 18 czerwiec 2015 Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników Z ubezpieczenia emerytalno-rentowego na dzień r. emerytura i renta podstawowa 880 zł 45 gr dodatek pielęgnacyjny 208 zł 17 gr dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 312 zł 26 gr dodatek kombatancki 208 zł 17 gr dodatek z tytułu tajnego nauczania 208 zł 17 gr dodatek kompensacyjny 31 zł 23 gr dodatek dla sieroty zupełnej 391 zł 26 gr świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż 208 zł 17 gr świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż 208 zł 17 gr ryczałt energetyczny 165 zł 88 gr zasiłek pogrzebowy zł 00 gr Wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego: 70% zł 50 gr 130% zł 40 gr kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% 561 zł 70 gr kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85% emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% 477 zł 47 gr Z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego zasiłek chorobowy za 1 dzień 10 zł 00 gr zasiłek macierzyński zł 80 gr jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 700 zł 00 gr (od ) Kasa informuje Od 1 czerwca 2015 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2015 r., które wyniosło zł 89 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2015 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent. Wynoszą one: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zł 50 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zł 40 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych). Źródło: KRUS tel F.H.U. Mar-Pol Mariusz Kijowski Nozdrzec 17 tel tel./fax KONKURENCYJNE CENY DOGODNE WARUNKI PŁATNOŚCI ODBIÓR WŁASNYM TRANSPORTEM

19 czerwiec

20 20 czerwiec 2015 Nastroje wśród producentów najgorsze od lat Polski rynek rolno-spożywczy spowolnił Koniunktura na rynku rolno-spożywczym obecnie nie jest najlepsza. Ceny żywności są bardzo niskie, a nastroje producentów najgorsze od lat. Sytuacja jednak powinna się poprawiać, m.in. za sprawą rosnącej konsumpcji i coraz większego eksportu. Z deflacją i ograniczeniami w eksporcie polscy producenci bardzo dobrze sobie radzą. Dariusz Winek główny ekonomista Banku Gospodarki Żywnościowej Obecnie koniunktura rynku rolno-spożywczego na pewno nie jest dobra informuje w rozmowie z agencją Newseria Biznes Dariusz Winek, główny ekonomista Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ). Prowadzone wśród rolników badania wskazują, że koniunktura jest najgorsza od 4-5 lat. W związku z tym możemy powiedzieć, że z tej perspektywy sytuacja nie wygląda dobrze. Jednym z powodów jest spadek cen produktów rolno-spożywczych. Jak informuje Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA) w kwietniu indeks cen żywności FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia) osiągnął wartość 171 pkt i znajdował się na najniższym poziomie od czerwca 2010 roku. Ponownie potaniały przetwory mleczne, które obecnie są o ok. jedną trzecią tańsze niż rok temu. Spadły też ceny zbóż, cukru i olejów roślinnych. Sam indeks był o ponad 40 pkt niższy niż w tym samym okresie 2014 roku i o 2 pkt niższy niż w marcu br. Kwietniowy odczyt był trzynastym z rzędu spadkiem miesięcznym. Ostatnio tak długi trend zniżkowy notowano pod koniec lat 90. Najgorszy okres, z którym mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, szczególnie w drugiej jego połowie, mamy już na szczęście za sobą uważa Dariusz Winek. Perspektywy nie są już tak negatywne. Można powiedzieć, że w większości przypadków wolno nam oczekiwać stopniowej poprawy. Szczególnie korzystnie rysują się perspektywy rozwoju eksportu. W pierwszym kwartale br. Polska sprzedała za granicę produkty rolno-spożywcze o wartości 5,4 mld euro, o 5,5 proc. wyższej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Rekordowym miesiącem był marzec, kiedy to krajowi producenci i pośrednicy ulokowali na rynkach zewnętrznych artykuły o wartości prawie 2 mld euro, o 11 proc. większej niż w marcu 2014 roku. Najwięcej żywności trafiło do Unii Europejskiej. Prócz Austrii, Danii, Finlandii i Słowacji handel z większością krajów UE ma dwucyfrową dynamikę. Eksport rośnie mimo embarga ze strony Rosji zauważa główny ekonomista BGŻ. Wydaje się więc, że wychodzimy obronną ręką z tego problemu. Z jednej strony jest to rozwój tzw. bajpasów, czyli eksportu na teren Rosji za pośrednictwem innych krajów. Tutaj główną rolę odgrywa Białoruś, ewentualnie Kazachstan czy Serbia. Rośnie także handel z innymi, nowymi regionami. Krajowe firmy coraz więcej żywności sprzedają do Azji oraz na rynki, które wcześniej nie były eksploatowane (Filipiny, Wietnam). W Ameryce Łacińskiej, w Meksyku, bardzo dobrze sprzedają się polskie sery, ale embargo rosyjskie rekompensują przede wszystkim kraje bliskowschodnie, Afryka Północna oraz państwa arabskie. Mamy bardzo duży wzrost eksportu jabłek, innych owoców oraz produktów mlecznych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Arabii Saudyjskiej ocenia Winek. Z punktu widzenia polskich producentów żywności najważniejszy jest jednak rynek wewnętrzny, którego wartość wynosi około 170 mld zł. Eksport jest wart prawie dwa razy mniej (około 90 mld zł). Mimo dynamicznie rozwijającej się sprzedaży zagranicznej trudno abstrahować od krajowego rynku podkreśla Winek. W tej chwili producenci mogą oczekiwać stopniowego wzrostu marż. Nie będą one pod tak dużą presją jak ostatnio. Zdaniem głównego ekonomisty Banku Gospodarki Żywnościowej nacisk na obniżki wynikał z intensywnej walki o klienta prowadzonej między różnymi formatami sklepów (dyskonty, super- i hipermarkety, delikatesy). Dziś presja producentów na redukcję cen i tym samym marż nie będzie już tak duża. Mamy jednak bardzo niskie ceny surowców rolnych wskazuje Dariusz Winek. W związku z tym przetwórcy żywności mogą zaproponować w tej chwili lepsze marże. To jednak zależy od sektora. Jeżeli mamy kłopoty z eksportem produktów mleczarskich, to wówczas marże tam też są niskie. Ale wydaje się, że druga połowa br. powinna prowadzić do stopniowej poprawy kondycji ekonomicznej całej branży. Po maszynach i produktach branży chemicznej żywność jest trzecim towarem eksportowym Polski. Po pierwszym kwartale br. nadwyżka w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi wyniosła 1,7 mld euro. Źródło: biznes.newseria.pl

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty?

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty? Komunikat Agencja Rynku Rolnego informuje, że 15 kwietnia 2008 roku rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Kto może ubiegać się o dopłaty? O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2013 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego Dopłaty do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach pomocy de minimis w rolnictwie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia....2015 r. Projekt o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W terminie od r. do r.

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W terminie od r. do r. Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych

Bardziej szczegółowo

Czy w 2017 będzie lepsza koniunktura w rolnictwie?

Czy w 2017 będzie lepsza koniunktura w rolnictwie? https://www. Czy w 2017 będzie lepsza koniunktura w rolnictwie? Autor: Ewa Ploplis Data: 28 kwietnia 2017 Sytuacja w branży rolnej w 2017 r. będzie prawdopodobnie zbliżona do obserwowanej w 2016 r. Nie

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

USTAWA. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych USTAWA z dnia.... 2006 r. PROJEKT o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do materiału siewnego: kiedy i dla kogo?

Dopłaty do materiału siewnego: kiedy i dla kogo? .pl Dopłaty do materiału siewnego: kiedy i dla kogo? Autor: Maria Czarniakowska Data: 22 stycznia 2016 Rolnicy, którzy dokonali wysieli jesienią oziminy, na dopłaty do materiału siewnego mogą czekać nawet

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020.

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach?

Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? .pl https://www..pl Cena zboża - jakiej można się spodziewać po zbiorach? Autor: Ewa Ploplis Data: 17 września 2017 W br. zostało zebrane więcej ziarna niż w roku ubiegłym. Więcej będzie: pszenicy, jęczmienia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Aleksandra Szelągowska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

osiąga dochód...zł. miesięczny netto z tytułu... Czy istnieje rozdzielność majątkowa: TAK/NIE*

osiąga dochód...zł. miesięczny netto z tytułu... Czy istnieje rozdzielność majątkowa: TAK/NIE* Załącznik Nr 5 OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY* PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I. Oświadczenie kredytobiorcy* poręczyciela* Ja, niżej podpisany/a imiona rodziców urodzony/a

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r.

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe W myśl przepisów prawa każda osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:......

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport Rynkowy

RYNEK NASION Raport Rynkowy RYNEK NASION 2015 Raport Rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna masa materiału

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano Program poprawy jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego. Do realizacji dopłat

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, gdy żywioł zniszczy plony? pełna procedura

Co zrobić, gdy żywioł zniszczy plony? pełna procedura .pl https://www..pl Co zrobić, gdy żywioł zniszczy plony? pełna procedura Autor: Beata Kozłowska Data: 3 lipca 2016 To zawsze ogromna strata. Ale, najważniejsze, aby wszystko udokumentować, choćby i telefonem

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Produkcja roślinna w Polsce

Produkcja roślinna w Polsce Produkcja roślinna w Polsce Produkcja zbóż Około 75% powierzchni gruntów ornych obejmują zasiewy zbóż (największą powierzchnię zasiewów ma pszenica 20% powierzchni gruntów ornych) Powierzchnia zasiewów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:....

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku

Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku .pl https://www..pl Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku Autor: Elżbieta Sulima Data: 28 czerwca 2016 Rosną ceny wieprzowiny i rzepaku. Prognoza produkcji mięsa na światowym rynku jest wzrostowa.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:...

BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* 1. Wykształcenie:... BANK SPÓŁDZIELCZY W WERBKOWICACH KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA* Imię i nazwisko:....... PESEL:.. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Kredytobiorca: 1. Wykształcenie:... 2. Miejsce pracy Kredytobiorcy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2012

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2012 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2012 Raport

Bardziej szczegółowo

Na terenie gmin/y:...

Na terenie gmin/y:... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE Ul. Poznańska 115 62-080 Tarnowo Podgórne

Bardziej szczegółowo

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów,

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów, Zasady przyznawania pomocy Krok po kroku Beneficjenci Płatność na zalesianie mógł otrzymać producent rolny (osoba fizyczna albo spółdzielnia produkcji rolnej), który był właścicielem lub współwłaścicielem

Bardziej szczegółowo

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi Województwo lubuskie zajmuje powierzchnię 13,9 tys. km 2, co stanowi 4,5% powierzchni Kraju. Zamieszkuje w nim niewiele ponad milion mieszkańców, z tego około 368 tys. osób na wsi. Użytki rolne stanowią

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2010 Raport

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Do niniejszego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok przez ARiMR i zachować zgodność danych

Bardziej szczegółowo

Podjęte środki, zabezpieczenia i działania w zapewnieniu dostawy materiału siewnego na najbliższe zasiewy przez przemysł nasienny

Podjęte środki, zabezpieczenia i działania w zapewnieniu dostawy materiału siewnego na najbliższe zasiewy przez przemysł nasienny Podjęte środki, zabezpieczenia i działania w zapewnieniu dostawy materiału siewnego na najbliższe zasiewy przez przemysł nasienny Grzegorz Piechowiak Przewodniczący Zarządu Komitetu Firm Nasiennych PIN

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Formy pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Formy pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich jak susza, grad, deszcz nawalny,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 27.07.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 1. W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo,

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

z dnia 31 sierpnia 2015 r. RM-111-148-15 U C H WA Ł A N R 1 4 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 24.08.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne.

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne. Historia: Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Wykonała: Iwona

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Opracował: Sebastian Ludwiczak Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Spis treści 1. Koniunktura w rolnictwie...

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej 1 (wypełnia Bank BGŻ BNP ParibasS.A.) I I - - Data wpływu do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (rrrr-mm-dd) Bank BGŻ BNP Paribas SPÓŁKA AKCYJNA I I / I / I I / I I / I I Nr Wniosku Informacja o prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SEKRETARZ STANU Jacek Bogucki

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SEKRETARZ STANU Jacek Bogucki RPU/86242/2016 P Data:2016-07-26 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SEKRETARZ STANU Jacek Bogucki Fwe-07-289/BG/2016/ Warszawa, dnia 20-07-2016 r. Pan Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski W związku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:........ 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... 4. Posiadam grunty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r. Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składany do ARiMR (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Kredyt preferencyjny: linia RR. Co umożliwia sfinansować?

Kredyt preferencyjny: linia RR. Co umożliwia sfinansować? .pl https://www..pl Kredyt preferencyjny: linia RR. Co umożliwia sfinansować? Autor: Elżbieta Sulima Data: 30 września 2016 Jedną z wprowadzonych w 2015 r. preferencyjnych linii kredytowych jest kredyt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD. 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Dz. U. 2016r. poz.792 z późn. zm.

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Dz. U. 2016r. poz.792 z późn. zm. USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Dz. U. 2016r. poz.792 z późn. zm. (stan prawny na 01.04.2017r.) Opracowano w Biurze Ubezpieczeń Rolnych Materiał opracowany

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. osób pozostających na utrzymaniu Wnioskodawcy. 2. Czy Wnioskodawcami ubezpieczył mienie w gospodarstwie? tak nie 3. Czy między Wnioskodawcami

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

U S T A W A. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 1523 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:...

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu Gminy w... 1. Wnioskodawca:... 2. Adres zamieszkania:... 3. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... 4. PESEL: 5. NIP:

Bardziej szczegółowo

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA - POMOC DLA ROLNIKÓW ŻYWNOŚĆ DROGA, BO DOBRA 4 kwietnia 2012 r., godz. 11.30, Sejm RP PROGRAM POMOCY DLA

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice . imię i nazwisko.. miejscowość, data. adres. nr telefonu kontaktowego PESEL: fffffffffff Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice WNIOSEK Zwracam się z prośbą o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Zał. nr W.8 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29

INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29 INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29 2 INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Załącznik nr I.2A do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 314/2008/Z Prezesa ARR z dnia 18 listopada 2008r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 314/2008/Z Prezesa ARR z dnia 18 listopada 2008r. Załącznik do Zarządzenia Nr 314/2008/Z Prezesa ARR z dnia 18 listopada 2008r. Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 1) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek OGŁOSZENIE Urząd Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. spowodowane przez grad,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 209/2010/Z Prezesa ARR z dnia 27 grudnia 2010 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 209/2010/Z Prezesa ARR z dnia 27 grudnia 2010 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 209/2010/Z Prezesa ARR z dnia 27 grudnia 2010 r. Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo i marketing: kiedy rozpoczyna się nabór?

Przetwórstwo i marketing: kiedy rozpoczyna się nabór? .pl https://www..pl Przetwórstwo i marketing: kiedy rozpoczyna się nabór? Autor: Elżbieta Sulima Data: 17 sierpnia 2016 Kiedy rozpoczyna się nabór na działanie Przetwórstwo i marketing i jakie warunki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE dnia.. Wniosek przyjęto nr rej. WNIOSEK KREDYTOWY NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 1. WNIOSKODAWCA Imię i nazwisko Adres. Numer i seria dowodu osobistego..... Numer PESEL. NIP..

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE WPR W POLSCE

FINANSOWANIE WPR W POLSCE FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych

Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw polowych PZU Uprawy Zmiana OWU od 18.09.2015 wynikająca ze zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Dz.U. z 2015 poz. 577 z późn.zm) Rozpoczęcie jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw

Bardziej szczegółowo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy GŁÓWNE UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO ROLNICTWA Stanisław Krasowicz Puławy, 2008 Polska to kraj: o stosunkowo dużym potencjale

Bardziej szczegółowo

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) - 4 - UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn.

Bardziej szczegółowo

Rolnicy gminy. Brańszczyk

Rolnicy gminy. Brańszczyk Rolnicy gminy Brańszczyk W związku ze szkodami w rolnictwie powstałymi na skutek utrzymującej się od dłuższego czasu suszy, informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 1/ WSTĘPNY SZACUNEK GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna http://www.stat.gov.pl/urzedy/lodz/index.htm

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR)...

Wniosek. o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nr identyfikacyjny producenta rolnego (ARIMR)... ... data... miejscowość Wniosek BURMISTRZ LUBRAŃCA o oszacowanie strat w uprawach powstałych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Nazwisko i imię rolnika... adres zamieszkania... telefon kontaktowy...

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Płatności bezpośrednie: zmiany w systemie wsparcia od 2017 r.

Płatności bezpośrednie: zmiany w systemie wsparcia od 2017 r. https://www. Płatności bezpośrednie: zmiany w systemie wsparcia od 2017 r. Autor: MRiRW Data: 16 grudnia 2016 Są zmiany dotyczące płatności bezpośrednich! Najważniejsze zmiany odnoszą się do wsparcia związanego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w płatnościach

Zmiany w płatnościach aktualności 6 PROW 2014-2020. Nowe płatności bezpośrednie Zmiany w płatnościach W ostatnim dniu poprzedniego roku rząd przyjął projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich na 2015 rok. W tym roku czekają

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.2012.86 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Spis treści

Bardziej szczegółowo

Pomorskie 10,9. Zachodniopomorskie 10,9. Wielkopolskie 24,2. Lubuskie 5,2. Dolnośląskie 10,7. Opolskie 5,9

Pomorskie 10,9. Zachodniopomorskie 10,9. Wielkopolskie 24,2. Lubuskie 5,2. Dolnośląskie 10,7. Opolskie 5,9 Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA Z tytułu dopłat bezpośrednich od 2004 r. do końca 2014 r. wypłacono producentom rolnym 107,2 mld zł. ARiMR przekazała też 61,7 mld zł na projekty beneficjentów Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014/Z Prezesa ARR z dnia 14 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014/Z Prezesa ARR z dnia 14 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2014/Z Prezesa ARR z dnia 14 stycznia 2014 r. Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy: Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami. W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR (dot.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :...

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :... BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców wypełnia oddzielnie) I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy .pl https://www..pl Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy Autor: Ewa Ploplis Data: 23 października 2017 Nadwyżka w handlu produktami rolnymi zwiększyła się w bieżącym roku. Eksport produktów rolno-spożywczych

Bardziej szczegółowo

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r.

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r. STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA Warszawa, 13.04.2016 r. Rynek surowca CENY SUROWCA, ULEGAJĄCE SILNYM WAHANIOM, MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA POZIOM KOSZTÓW PRZETWÓRCÓW Produkcja mięsa w Polsce Energia oraz

Bardziej szczegółowo