Szanowni Państwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.ibiss.pl Szanowni Państwo"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo Nie róbmy polityki, budujmy stadiony. Odpowiada nam to hasło wyborcze. Odpowiada nam atmosfera wokół budownictwa sportowego w Polsce. W szybkim tempie rosną obiekty sportowe wre praca na najbardziej spektakularnych budowach stadionów na Euro 2012 i powstają kolejne setki boisk środowiskowych Orlików. Obu tym narodowym zadaniom poświęciliśmy specjalne rozdziały w tym wydaniu Informatora Budownictwa i Sprzętu Sportowego (IBiSS ). Obecne, szóste już wydanie IBiSSa, jak co roku trafi do wszystkich inicjatorów i inwestorów budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych, tj. do wszystkich samorządów gminnych i powiatowych, do tysięcy szkół, do setek hoteli i klubów. IBiSS zawiera pełne i aktualne informacje o usługach i produktach oferowanych w dziedzinie budownictwa i wyposażenia obiektów sportowych. Podstawowe informacje są zawarte na stronach prezentacji firmowych. Wszystkie firmy działające w kraju zostały uporządkowane w indeksie branżowym według kategorii produktów/usług oraz w indeksie alfabetycznym. Bardzo przydatne jest Vademecum Sportowe, zawierające rysunki rozmiarowe do 31 dyscyplin sportowych, a także ważne i niezmiernie ciekawe informacje o tych dyscyplinach historia, najwybitniejsi sportowcy, zasady i przepisy, sprzęt i strój. W tym wydaniu Vademecum Sportowe starannie zaktualizowano. Do katalogu dołączona jest również płyta CD, na której znajduje się IBiSS w wersji elektronicznej oraz prezentacje multimedialne. Nasz serwis internetowy zyskał ostatnio potężne wsparcie, gdyż pod domeną wraz z wieloma innymi serwisami branżowymi B2B (instalacje, dachy, itd.) współtworzy wielki portal branżowy który jest administrowany w trybie 24-godzinnym z interaktywną redakcją zakładek firmowych i setkami ogłoszeń przetargowych codziennie. To obecnie najlepsze w internecie miejsce wymiany informacji B2B, między inwestorami, wykonawcami, dostawcami i producentami. ADRES REDAKCJI Informator Budownictwa i Sprzêtu Sportowego ul. Leszczynowa 11, Warszawa REDAKTOR NACZELNA Iwona Fijewska tel. (22) REDAKTOR PROWADZ CA/ KIEROWNIK DZIA U MARKETINGU I REKLAMY Katarzyna Minda tel. (22) ZESPÓ REDAKCYJNY Anna Chrystyna-Chojnacka, Inga Frącz, Aneta Sadlik, Ivan Sitsko KONSULTANT SPORTOWY Jacek G³ówczyñski DZIA MARKETINGU I REKLAMY Patrycja Rembisz Agnieszka Iwacyk Monika Kruk El bieta Ostanek-Szczepanik Dorota Chrz¹szcz GRAFIKA I DTP Szymon Chojnacki Po Prostu Studio Graficzne PROJEKT OK ADKI Jakub Tarnowski KOLPORTA Bożena Konopska, Piotr Mówiński tel. (22) WYDAWCA AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa Warszawa tel. (22) faks (22) Iwona Fijewska Redaktor Naczelna DYREKTOR WYDAWNICTWA Prof. Wies³aw Marciniak ZDJÊCIA NA OK³ADCE Matmarco, Unirubber, Aquarius LBM DRUK Drukarnia Edit Wszystkie nazwy produktów s¹ wymienione wy³¹cznie w celach identyfikacyjnych i mog¹ byæ zastrze onymi znakami odpowiednich w³aœcicieli. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i dane techniczne zawarte w prezentacjach produktów. Wszelkie prawa zastrze one

3 Spis treści Moje Boisko ORLK Stadiony na EURO Zobacz koniecznie wizytówki firm Prezentacje firmowe: Projektowanie Wykonawstwo obiektów sportowych i rekreacyjnych Materiały i elementy budowlano-konstrukcyjne Instalacje grzewcze, wentylacja, klimatyzacja Nawierzchnie, posadzki Ogrodzenia Trybuny, ekrany świetlne, wyposażenie Baseny i odnowa biologiczna Place zabaw i tereny rekreacyjne Oświetlenie, nagłośnienie, instalacje inteligentne Utrzymanie obiektów, systemy nawadniające, odwodnienie Sprzęt, strój i akcesoria sportowe Branżowy indeks firm Vademecum Sportowe: Wstęp Badminton Baseball Bilard Bocce Curling Dart Futbol amerykański Futsal Golf Hokej na lodzie Hokej na trawie Koszykówka Kręgle (bowling) Krykiet Lekkoatletyka biegi i chody Lekkoatletyka skoki Lekkoatletyka rzuty Piłka nożna Piłka ręczna Piłka wodna (waterpolo) Pływanie Ringo Rugby Siatkówka Siatkówka plażowa Skateboarding Squash Tamburello Tenis stołowy Tenis ziemny Unihokej Alfabetyczny indeks firm

4 PROGRAM Moje Boisko Orlik 2012 Liczba kompleksów sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 w chwili opracowania tego tekstu, tj. w listopadzie 2010 roku przekroczyła półtora tysiąca. Trwa procedura składania wniosków o przyznanie dotacji w jego czwartej edycji. Jednocześnie podjęto starania, aby te obiekty miały charakter całoroczny. Ministerstwo Sportu i Turystyki wdraża pilotażowy program obejmujący budowę składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych pod hasłem Biały Orlik. Wartym uwagi jest także zagadnienie możliwości zadaszenia boisk. CO TO SĄ ORLIKI? Idea wywodzi się z expose premiera Donalda Tuska, wygłoszonego 23 listopada 2007 roku. Celem programu jest wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych, a tym samym udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera animatora, popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch oświetlonych i ogrodzonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego. Pierwszy Orlik został otwarty 1 czerwca 2008 roku w Izdebkach na Podkarpaciu. Powstało tam boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boisko do siatkówki i koszykówki, a także zaplecze. Koszt inwestycji był szacowany na 1 mln 136 tys. zł. Początkowo niewielu samorządom udało się zmieścić w założonej przez rząd kwocie miliona złotych. W 2010 roku były też takie inwestycje, gdzie budowano kompleksy poniżej miliona złotych. 19 listopada 2010 roku w Skarżysku-Kamiennej (województwo świętokrzyskie) oddano do użytku Orlik numer 1500! W celu aktywizacji działań sportowych, na wybudowanych obiektach zorganizowano ogólnopolski Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Finał odbył się na stołecznym Torwarze. W kategorii dziewcząt młodszych zwycięstwo wywalczył zespół SP 12 Tęcza Bydgoszcz, a w grupie starszej najlepsza okazała się MUKS 2 Stilon Gorzów Wielkopolski. Natomiast w rozgrywkach chłopców pierwsze miejsca zajmowały zespoły UKS 4 Kościan (kategoria młodsza) i Gimnazjum nr 1 Bytom (starsza). Od ubiegłego roku działa program dotyczący animatorów, czyli zatrudniania osób, które gwarantują profesjonalne prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz prawidłowe wykorzystanie kompleksu sportowego. Tutaj wysokość dofinansowania państwowego może wynieść do 1000 złotych brutto miesięcznie, przez okres maksymalnie 9 miesięcy w roku. Samorząd lokalny np. Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, itp. może zgłosić jedną lub dwie osoby przypisane do każdego oddanego do użytku obiektu Moje Boisko-Orlik 2012, która posiada odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. W sytuacji zatrudnienia dwóch osób dofinansowanie wyniesie odpowiednio po 500 zł brutto na osobę. Obecnie trwa czwarta edycja programu. W pierwszym terminie naboru wnioski o dofinansowanie wraz z kompletem załączników ustalonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki należało składać do Ministerstwa Sportu i Turystyki do dnia 30 listopada 2010 r. Drugi, uzupełniający termin naboru upłynie 31 marca roku. W ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 z kasy państwowej i samorządowej można liczyć na zwrot około 2/3 kosztów inwestycji. Zadania przewidziane do realizacji w przyszłym roku powinny być zakończone do dnia 31 grudnia roku. FOT. TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA FOT. TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA FOT. TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie występują do właściwych terenowo urzędów marszałkowskich o zakwalifikowanie do programu. Marszałek województwa dokonuje oceny zgłoszonych do programu Moje Boisko-Orlik 2012 lokalizacji pod względem sportowo-rekreacyjnych potrzeb środowiska. Wykaz inwestycji uchwalany jest corocznie przez sejmiki województw i zatwierdzany przez Ministra Sportu i Turystyki. Minister Sportu i Turystyki zawiera z Wnioskodawcą umowę o udzielenie dotacji na realizację zadania. Dotacja przekazywana jest na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji lub jako refundacja poniesionych na tę inwestycję nakładów. Wnioskodawca przedstawia rozliczenie w terminie do 60 dni od dnia odbioru końcowego inwestycji wg szczegółowych ustaleń zawartych w umowie na dofinansowanie. Integralnymi załącznikami do Założeń IV edycji programu są: projekt typowy obiektu do adaptacji oraz typowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dzień 30 czerwca roku jest datą graniczną na ogłoszenie przetargu na realizację zadania. Beneficjenci, którzy nie ogłoszą przetargu do tego dnia, mogą zostać wykluczeni z programu. 10

5 Wnioskodawcy do właściwego sobie urzędu marszałkowskiego dołączają następujące załączniki: 1. Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2009 oraz za I półrocze 2010 r. 2. Oświadczenie beneficjenta o zabezpieczeniu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na realizację zadania (oświadczenie podpisane również przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego). 3. Dokument określający prawo do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przedmiotem inwestycji tj.: aktualny odpis z Księgi Wieczystej oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem lub wypis z rejestru gruntów z mapą ewidencyjną oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch oświetlonych i ogrodzonych po obwodzie boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz wolno stojącego zaplecza sanitarno-szatniowego. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie szczegółowo określonych założeń programowo-organizacyjnych. Zadania przewidziane do realizacji w roku powinny być zakończone do dnia 31 grudnia roku. CO WCHODZI W SKŁAD KOMPLEKSU? Program Moje Boisko-Orlik 2012 obejmuje budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wchodzą: a) dwa boiska sportowe: boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m (pole gry 26 m x 56 m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m z siatki stalowej powlekanej lub z prętów zgrzewanych powlekanych oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości minimum 6 m, wykonane z siatki i montowane w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1 m od ogrodzenia za bramką (piłkochwyty nie mogą być częścią ogrodzenia boisk). Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Trawa syntetyczna o wysokości minimum 40 mm. Należy wybrać jeden z dwóch wariantów zawartych w dokumencie typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w rozdziale 2. Wyposażenie sportowe, trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną). boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m, z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych, powlekanych. Nawierzchnia boiska poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Należy wybrać jeden z dwóch sposobów zawartych w dokumencie typowej SIWZ w rozdziale 2. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową). b) budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m 2, zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy. W założeniach spełnia on następujące wymogi funkcjonalne: magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego. Dopuszcza się w zależności od potrzeb i warunków lokalizacyjnych, zwiększenie powierzchni użytkowej budynku poprzez zamontowanie większej ilości segmentów. c) oświetlanie kompleksu budowa minimum 8 słupów oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego. W pierwszym etapie obowiązywania programu w naszym województwie mieliśmy najwięcej tego typu inwestycji, bo aż 70. Zainteresowanie Orlikami utrzymuje się na niesłabnącym poziomie. Do końca 2010 roku oddamy 124 kompleksy, czyli dokładnie tyle ile mamy gmin. Niektórzy wnioskodawcy wzbogacają zakres inwestycji. Poza boiskami powstaje na przykład infrastruktura dla potrzeby lekkoatletyki, skocznie, bieżnie. Taki obiekt powstał na przykład w Kolbudach podkreśla Maciej Kowalczuk, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Województwa Pomorskiego. LOKALIZACJA I RODZAJ DZIAŁKI Podstawowym warunkiem udziału jednostki samorządu terytorialnego w programie jest posiadanie tytułu prawnego do terenu przeznaczonego pod budowę boisk. Powierzchnię działki niezbędną do zabudowy kompleksu określa się na ok m 2. Lokalizacja kompleksu powinna zapewniać: bezpieczny i łatwy dojazd do obiektu najlepiej przy istniejącej drodze, tak, aby dzieci i młodzież mogły bez opieki dorosłych dojechać lub dojść do obiektu usytuowanego na osiedlach, przy szkołach lub Ośrodkach Sportu i Rekreacji, szybką i tanią realizację inwestycji działka zlokalizowana na terenie uzbrojonym w infrastrukturę techniczną, tj. z możliwością przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej. Odstępstwa od projektu typowego Dopuszcza się następujące odstępstwa bez potrzeby opiniowania w Ministerstwie Sportu i Turystyki: zmiana technologii wykonania zaplecza z kontenerowego na murowany, pod warunkiem utrzymania wymaganych w założeniach funkcji budynku: zwiększenie powierzchni zaplecza sanitarno-szatniowego powyżej 60 m 2, zamiana świetlików dachowych na okna w ścianie, zmiana kształtu dachu, zmiana fundamentów na studniach na ławę fundamentową żelbetową, zwiększenie ilości masztów oświetleniowych powyżej 8. Po poinformowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki dopuszcza się także zmianę w stosunku do projektu typowego adaptację na zaplecze sanitarnoszatniowe pomieszczeń w istniejącym budynku pod warunkiem: przeznaczenia ich wyłącznie dla użytkowników kompleksu sportowego Orlik, zapewnienia niezależnego wejścia do zaplecza od strony boisk, 11

6 STADIONY NA EURO września 2010 roku dokonano oficjalnego otwarcia pierwszego z czterech stadionów, które nasz kraj odda do dyspozycji uczestników piłkarskich mistrzostw Europy A nam już trawa rośnie radośnie informuje Poznań, który pierwszeństwo na nowym obiekcie dał nie futbolistom, a koncertowi Stinga. Stadiony w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu rosną w oczach i mają być oddane do użytku w roku. FOT. Z ARCHIWUM URZĘDU MIASTA POZNANIA POZNAŃ Stadion Miejski oficjalnie oddano do użytku na 630 dni przed inauguracją Euro Pochłonął już około 500 milionów, a całkowity koszt tej inwestycji szacuje się na 713 milionów złotych. Ceremonię uświetnił efektowny pokaz świateł, wodospady sztucznych ogni i krótki występ teatralny artystów przebranych za robotników. Następnie zagrał Sting w towarzystwie londyńskiej Królewskiej Orkiestry Filharmonicznej, a jego występ poprzedziły występy polskich wykonawców: zespołu Indios Bravos oraz Anny Marii Jopek. Pierwszy mecz piłkarski rozegrany został 30 września 2010 roku. W ramach Ligi Europy Lech ugościł austriacki Salzburg. Poznań od początku był liderem wśród polskich miast wyznaczonych do Euro, gdyż nie budował stadionu od podstaw, a dokonał modernizacji już istniejącego obiektu w dzielnicy Grunwald, przy ul. Bułgarskiej 5/7. Zresztą pracę na obiekcie podjęto na długo przed powierzeniem nam mistrzowskiej imprezy. Pierwsze ruszyły już w 2002 roku. Stopniowo burzono stare trybuny i w ich miejsce budowano nowe, większe, nowoczesne... Modernizacja rozpoczęła się od rozbiórki trybun I i III i wzniesieniu w tym miejscu nowych, które razem z trybuną II i IV łączą się w całe audytorium stadionowe. Boisko piłkarskie otaczają PODSTAWOWE DANE: Trybuna nr I długość = 136,13 m szerokość = 58,64 m Trybuna nr II długość = 128,73 m szerokość = 48,35 m Trybuna nr III długość = 136,13 m szerokość = 58,64 m Trybuna nr IV długość = 189,00 m szerokość = 42,80 m Wymiary całego stadionu długość = 213,30 m szerokość = 220,27 m wysokość = 56,16 m= 139,31 m n.p.m. 4 trybuny o konstrukcji żelbetowej. Każda z nich jest zarówno widownią, jak i przestrzenią użytkową. Trybuny wraz z zadaszeniem tworzą zwartą bryłę stadionu. Dach stadionu stanowi membranowe pokrycie koloru naturalnego jedwabiu, z widocznym podziałem modularnym co 9 metrów, co daje wrażenie delikatnego pofalowania i płynności powierzchni. Dodatkowo, ujawnia się na płaszczyźnie gra światłocieni, dzięki wprowadzeniu łukowych rur mocowanych do kratownic nośnych dachu pod kątem 90 stopni. W połaci dachu nad trybuną nr II wprowadzono wycięcie, celem zapewnienia doświetlenia planowanej tam części hotelowej. Dach jest tutaj ażurowy, tworzą go pionowe i poziome liny stalowe, na których przewiduje się umieszczenie elementów pnącej zieleni. Szkielet całego zadaszenia ma konstrukcję stalową, na budowę której zostało wykorzystane około 7 tys. ton stali. 16

7 Wszystkie miejsca na widowniach są siedzące. Poznań chlubi się także największymi w Polsce telebimami (dwa gigantyczne ekrany mają po 116 metrów kwadratowych powierzchni), systemem nagłośnienia wysokiej jakości z koncertowymi głośnikami i bezprzewodowym dostępem do internetu. Dysponować też będzie czterema generatorami prądu umożliwiającymi całkowite zabezpieczenie imprezy w przypadku awarii miejskiego zasilania. Stadion wyposażony będzie w niezbędne zaplecze handlowo-usługowe i socjalno-użytkowe. Oficjalna inauguracja nie oznacza końca wszelkich prac. Do wykończenia są jeszcze pomieszczenia pod dwiema największymi trybunami, w których znajdą się m.in. loże VIP, czy powierzchnie na działalność restauracyjną i handlową. Trwa również porządkowanie infrastruktury wokół stadionu. Budowane są parkingi oraz drogi wyjazdowe. Należy też dokonać stosownych odznaczeń zgodnie z zaleceniami UEFA. Trybuna I jest trybuną główną przeznaczoną przede wszystkim dla zawodników, prasy i gości specjalnych. Istnieje tutaj jedna kondygnacja podziemna, która pełni funkcję garażu dla super VIP-ów i zaplecza technologicznego dla basenów SPA dla zawodników. Ponadto jest sześć kondygnacji nadziemnych: pierwsza zaplecze dla zawodników, sędziów i osób im towarzyszących, zaplecze prasy, pomieszczenia biurowe, magazynowe i techniczne, zaplecze cateringu; część kondygnacji przeznaczona jest pod przyszłe inwestycje, druga to głównie pomieszczenia dla prasy, pomieszczenia biurowe, socjalne i techniczne oraz zaplecze cateringu, trzecia kondygnacja otwarta, głównie stanowi komunikację dla kibiców na niższe i wyższe audytoria trybun, wyznaczone zostały na tym poziomie miejsca pod punkty gastronomiczne, toalety, w centralnej części obszar wejściowy dla VIP-ów, dodatkowo punkt medyczny, zaplecze cateringu i pomieszczenia magazynowe, czwarta poziom przeznaczony dla VIP-ów, restauracje, zaplecze cateringu i pomieszczenia magazynowo-techniczne, pomieszczenia dla służb specjalnych na dwóch poziomach: +10,23 i półpiętro +13,93, piąta przestrzenie dla prasy z biurami, studia telewizyjne, pokój realizatorski, zaplecze socjalne dla pracowników, zaplecze magazynowe cateringu, pomieszczenia magazynowo-techniczne, część kondygnacji jako poziom techniczny, m.in. na centrale wentylacyjne i zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne, szósta stanowi głównie komunikację dla kibiców na wyższe audytorium trybuny, wyznaczone zostały na tym poziomie miejsca pod punkty gastronomiczne i toalety. Trybuna II jest trybuną przeznaczoną dla kibiców. Jest to istniejąca trybuna z dobudowanym III poziomem widowni. Kondygnacje nadziemne przeznaczone są na pobyt ludzi: pierwsza głównie pozioma komunikacja dla widzów i zaplecze sanitarne, adaptacja trybuny polega na stworzeniu niewielkiego zaplecza magazynowego cateringu i wyznaczenie miejsc na punkty gastronomiczne, druga pozioma komunikacja widzów z trybuny, wyznaczone miejsca pod punkty gastronomiczne. Trybuna III jest trybuną dla kibiców i gości. Pięć kondygnacji nadziemnych przeznaczonych jest na pobyt ludzi: pierwsza jest do wykorzystania pod inwestycje, dodatkowo niewielką część tej kondygnacji stanowi zaplecze magazynowe cateringu, chłodnie, pomieszczenia socjalne i techniczne, druga zlokalizowano tutaj kuchnię, pomieszczenia wypoczynkowe dla personelu, biura, WC, sanitariaty i magazyny; przewidziana jest także powierzchnia na dwa pomieszczenia konferencyjne: na 25 i 50 osób oraz na pracownię fotograficzną, trzecia kondygnacja otwarta, stanowi głównie komunikację dla kibiców na niższe i wyższe audytoria trybun, wyznaczone zostały na tym poziomie miejsca pod punkty gastronomiczne, toalety, w niewielkiej części zaplecze cateringu i magazyn, czwarta poziom przeznaczony dla VIP-ów (26 boksów i restauracja wraz z zapleczem) oraz na pomieszczenia magazynowo-techniczne, pokój wypoczynkowy i punkt medyczny, piąta jest poziomem technicznym, zupełnie zamkniętym dla widzów i osób z zewnątrz, zlokalizowane są tu pomieszczenia techniczne, m.in. na centrale wentylacyjne i zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne. Trybuna IV z czterema kondygnacjami nadziemnymi, które m.in. wykorzystywane będą jako zaplecze imprez widowiskowych (koncertów, przedstawień), a na innym poziomie zostaną wyznaczone miejsca dla widzów niepełnosprawnych z dostępem do wind oraz punkty gastronomiczne. Wszystkie miejsca na widowniach zaprojektowane są jako siedzące. Są to krzesełka kubełkowe i składane, wykonane z tworzywa sztucznego, niepalne, na własnej konstrukcji stalowej. Ich wykończenie jest zróżnicowane. Miejsca na trybunach są ponumerowane, anatomicznie ukształtowane i trwale przytwierdzone do konstrukcji. Dla widzów plastikowe, a dla VIP-ów, prasy, komentatorów TV wyściełane, dla loży prezydenckiej specjalne wyściełane. Krzesełka są zamontowane na trybunie w taki sposób, aby uzyskać prawidłową widoczność i zachować przewyższenie minimum 12 cm. Poznański stadion będzie miał klasę Elite, czyli spełniał wszelkie wymogi organizacji meczów piłkarskich najwyższej rangi. Na trybunach jest ponad 43 tysiące miejsc siedzących, ale zgodnie z wymogami UEFA na Euro 2012 ich liczba zostanie ograniczona do 41 tysięcy. GDAŃSK Stadion w Gdańsku powstaje na terenie byłych ogródków działkowych, w dzielnicy Letnica, która zmienia swój charakter z przemysłowej w rekreacyjną. Przypomnijmy, że już w grudniu 2004 roku, Gdańsk jako pierwsze miasto w Polsce zgłosiło chęć organizowania Euro Koncepcję architektoniczną przygotowało niemieckie biuro Rhode-Kellermann-Wawrowsky z Düsseldorfu. Robocza nazwa Baltic Arena została zastąpiona PGE Arena. Za prawo do pięcioletniego użytkowania tego logo firma energetyczna zapłaci 35 milionów złotych. Kolejne dwa miliony rocznie plus 2 mln zł i 5 proc. od przychodów konsorcjum w składzie Lechia-Operator, jako podmiot wiodący, a także Sportfive GmbH i HSG Zander GmbH, które zostało operatorem obiektu na 10 najbliższych lat. Umowa ma zacząć obowiązywać najpóźniej 1 lipca roku. Obiekt ma zostać oddany do użytku wiosną roku. Podczas jego inauguracji ma zagrać słynny Juventus Turyn. 24 lipca 2010 roku odbyło się uroczyste zawieszenie tradycyjnej wiechy w najwyższym punkcie konstrukcyjnym stadionu. Wówczas też publiczność mogła zwiedzać stadion po raz ostatni przed jego oddaniem do użytku. Wszystko to już niedługo zmieni się diametralnie: pojawi się bursztynowe poszycie stadionu, krzesełka i mnóstwo szkła mówili wówczas budowniczowie. Z końcem sierpnia 2010 roku ostatni element stalowej konstrukcji poszycia stadionu znalazł się na swoim miejscu. Nad Letnicą górują już 82 kompletne dźwigary. Następnym ważnym etapem budowy poszycia jest rozprężenie konstrukcji, czyli opuszczenie wież podporowych, a następnie montaż paneli poliwęgla- 17

8 WIZYTÓWKI FIRM WIZYTÓWKI REKORD HALE NAMIOTOWE Sp. z o.o. tel faks Firma od 1998 roku zajmuje się projektowaniem i budową hal namiotowych różnego przeznaczenia. W ostatnich 5 latach w firmie dynamicznie rozwija się dział sportowych hal namiotowych oraz sztucznych nawierzchni. Specjalną ofertę stanowią hale namiotowe do przykrycia boisk Orlik KORZYSTAJMY Z BOISK 12 MIESIĘCY W ROKU. więcej czytaj na str RETTIG HEATING Sp. z o.o. tel faks RETTIG HEATING Sp. z o.o. jest częścią koncernu Rettig ICC Group, największego światowego producenta grzejników. Sztandarową marką koncernu Rettig jest Purmo, niekwestionowany lider na wielu rynkach europejskich, również w Polsce. Pod marką Purmo w Polsce sprzedawane są grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki dekoracyjne, grzejniki kanałowe, elektryczne i ogrzewanie podłogowe. więcej czytaj na str. 65 ROBELIT tel faks ROBELIT zajmuje się sprzedażą budowlanych materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych. Oferta obejmuje bezpieczne szkło syntetyczne z polistyrenu, materiały zadaszeniowe, m.in. płyty i rulony z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, płyty profilowane z PET, płyty z poliwęglanu komorowego i litego, płyty akrylowe, system zadaszeń drzwiowych z aluminium i stali nierdzewnej. więcej czytaj na str. 58 ROMINES Sp. z o.o. tel faks SAUNAL tel./faks tel. kom SIAL S.J. tel faks Od 1992 roku firma zajmuje się budownictwem sportowym w pełnym zakresie, od projektowania do wykonawstwa pod klucz obiektów sportowych takich jak boiska, stadiony lekkoatletyczne, korty tenisowe, baseny i hale sportowe. Firma jest autoryzowanym dystrybutorem i instalatorem włoskiej firmy MONDO światowego lidera w dziedzinie syntetycznych nawierzchni sportowych. więcej czytaj na str. 67, 75 Firma jest producentem szerokiej gamy różnego typu saun i łaźni do użytku domowego i publicznego. Wykonuje sauny fińskie, infrared i łaźnie parowe o dowolnych kształtach i wymiarach. SAUNAL dystrybuuje swoje produkty na terenie całego kraju. Sauna lepszej nie znajdziesz!, więcej czytaj na str. 100 Firma SIAL istnieje od 1988 roku na rynku usług komunalnych i sprzedaży profesjonalnego sprzętu do pielęgnacji zieleni. Jest wyłącznym dystrybutorem sprzętu takich firm jak Wiedenmann, Shibaura, Green City i wielu innych. więcej czytaj na str. 121 SIATEX tel faks P.U.H. SPORT PLUS Szymon Niepsuj tel faks Firma SPORT PLUS jest dystrybutorem sprzętu sportowego i właścicielem jednego z największych sklepów internetowych SPORTPLUS.PL. Zajmuje się też wyposażeniem obiektów sportowych (hale sportowe, boiska zewnętrzne) i siłowni, jak i dostawami sprzętu sportowego dla szkół i instytucji. SPORTSYSTEM tel faks Firma zajmuje się kompleksową budową obiektów sportowych: boiska piłkarskie, boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe, baseny, nowoczesne, kolorowe i bezpieczne place zabaw. Firma SIATEX w obecnej formie istnieje na rynku od 1995 roku. Od wielu lat jest związana z BETAFENCE, uznanym producentem ogrodzeń w Europie. więcej czytaj na str. 77, 79 więcej czytaj na str. 134 więcej czytaj na str. 43 STRAMATEL / NOVA TIMING tel faks Firma STRAMATEL to jeden ze światowych liderów w dziedzinie elektronicznych tablic wyników sportowych. Od prawie 30 lat systemy towarzyszą zwycięstwom największych sportowców. Jako partner FIBA, uczestniczy w imprezach sportowych najwyższej rangi. Doświadczenie przekazuje na co dzień szkołom i klubom, które potrzebują mocnego i stałego partnera przy realizacji swoich projektów. więcej czytaj na str TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. tel faks TANAKE GROUP Sp. z o.o. tel faks Firma jest importerem i dystrybutorem systemów nawadniających wykorzystywanych w wielu obszarach zastosowań. Działa od 1978 roku i jest jedną z najdłużej istniejących firm na rynku. Prowadzi sprzedaż hurtową w oparciu o sieć dystrybutorów na terenie całego kraju, a także sprzedaż detaliczną dla firm instalacyjnych i odbiorców indywidualnych. W zakres działalności firmy TAMEX OBIEKTY SPOR- TOWE S.A wchodzi kompleksowe wykonawstwo obiektów sportowych, od koncepcji, poprzez wykonanie projektu, do realizacji pod klucz" wraz z ich wyposażeniem. Firma wykonuje zarówno obiekty zewnętrzne, takie jak boiska piłkarskie, stadiony lekkoatletyczne, boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe i bieżnie, jak również hale sportowe i tenisowe. więcej czytaj na str. 46 więcej czytaj na str. 122 UNIRUBBER Sp. z o.o. tel faks UNIRUBBER ma 25-letnie doświadczenie w produkcji wyrobów gumowych w tym granulatów. Ze względu na doskonałe własności fizyko-mechaniczne nawierzchnie z granulatów UNIRUBBER stwarzają komfortowe warunki do profesjonalnego uprawiania sportu i rekreacji. Elastyczny materiał o ustalonych parametrach sprawia, że nawierzchnie są sprężyste i wspomagają dynamikę oraz płynność ruchu. więcej czytaj na str. 76 WAMAT Sp. z o.o. tel faks WAMAT Sp. z o.o. jest polską firmą działającą na rynku od ponad dwudziestu pięciu lat. Oferta firmy obejmuje wyposażenie obiektów sportowych, hal widowiskowych i wielofunkcyjnych. ZIELONA ARCHITEKTURA Sp. z o.o. tel faks Firma ZIELONA ARCHITEKTURA od 17 lat świadczy szeroki zakres usług ogrodniczych i budowlanych. Oferta obejmuje: budowę, modernizację i pielęgnację profesjonalnych, sportowych nawierzchni trawiastych, montaż systemów ogrzewania, napowietrzania, nawadniania i drenażu płyt boiska oraz doświetlania murawy, sprzedaż trawy w rolkach i wiele innych. więcej czytaj na str. 27, 30, 31, 47, 59, 66, 123 więcej czytaj na str

9 Projektowanie

10 WIELOBRANŻOWE PROJEKTY BUDOWLANE PROJEKTOWANIE U O FIRMIE Pracownia projektowa ARCHIN oferuje wykonanie wielobran owych projektów budowlanych. U ZAKRES DZIAŁALNOŒCI I OFERTA ARCHIN wykonuje projekty: obiektów sportowych boisk, trybun, si³owni, hal sportowych, itp., archin.ibiss.pl P.P.B.H. ARCHIN mgr in. arch. Ewa Kowalewska-Niewadzi mgr in. Piotr Niewadzi ul. Bulwar Ikara 17/51, Wroc³aw tel./faks obiektów SPA i hydroterapii obiektów us³ugowych np. biur, sklepów, hoteli, gastronomii, domów mieszkalnych wielorodzinnych, jednorodzinnych, obiektów przemys³owych warsztatów, obiektów rolniczych, aran acji wnêtrz, prowadzi nadzory budowlane i inwestorskie, wykonuje orzeczenia, ekspertyzy, opinie techniczne i kosztorysy. 1a 1b PRZYKŁADOWE REALIZACJE: Projekty boisk z nawierzchni¹ syntetyczn¹ (wykonanych oko³o 35 projektów obiektów sportowych): 1a. Projekt kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Czerniewicach, ul.mazowiecka 88 1b. Projekt kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Czerniewicach, ul.mazowiecka 88 boisko do koszykówki 2. Projekt kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Grodkowie, ul. Morcinka 2 8. Trybuny, boisko wielofunkcyjne, Chojnów Obiekty SPA 4. aÿnia Wroc³awskie Centrum SPA Sp. z o.o., ul. Teatralna 10/12, Wroc³aw 6. Łaźnia prowa Wroc³awskie Centrum SPA Sp. z o.o., ul. Teatralna 10/12, Wroc³aw 7. Odnowa biologiczna Wroc³awskie Centrum SPA Sp. z o.o., ul. Teatralna 10/12, Wroc³aw Si³ownie Inwestor MOSIR WROC AW PO UDNIE Projekty adaptacji pomieszczeñ na sale rekreacyjne z zapleczem szatniowo-sanitarnym we Wroc³awiu przy ulicach: Spiskiej 1 (czerwiec 1994 r.), Gwarnej 10 (wrzesieñ 1995 r.), Lubiñskiej 53 (1998 r.) oraz Sztabowej (2001 r.). 3. Si³ownia, Wroc³awskie Centrum SPA Sp. z o.o., ul. Teatralna 10/12, Wroc³aw 5. Si³ownia, MOSiR, ul. Lubiñska 53, Wroc³aw 28

11 OBIEKTY SPORTOWE U O FIRMIE Firma BISPROL, jako biuro projektów, oœrodek badawczorozwojowy lub biuro projektowo-badawcze budownictwa wiejskiego, funkcjonuje od 1948 roku. U ZAKRES DZIAŁALNOŒCI I OFERTA BISPROL wykonuje projekty indywidualne oraz sprzedaje projekty gotowe: obiektów sportowych: hal sportowych, szkolnych sal gimnastycznych, szkolnych i gminnych boisk sportowych, kompleksowych obiektów szkolnych i biurowych, obiektów mieszkalnych: jedno- i wielorodzinnych, letniskowych, hotelowych, obiektów rolniczych: budynków inwentarskich, gospodarczych, p³yt gnojowych, zbiorników na wodê, œcieki i odchody zwierzêce, magazynów na p³ody rolne, obiektów wielofunkcyjnych, obiektów us³ugowych: handlowych, gastronomicznych, hal uniwersalnych, warsztatów, gara y, stacji paliw. PRZYK ADOWE REALIZACJE: hale sportowe i sale gimnastyczne przy szko³ach (zespołach): nr 1 i nr 5 w Garwolinie, w Miedznej, Latowiczu, Warszawie, hale sportowe i sale gimnastyczne w: Bielawach, Nasielsku, Nowym Dworze Maz., Bia³kach, Sabnie, Olszycu Szlacheckim, Krzeœlinie, Dêbem Wielkim, Białej Podlaskiej, Ościsłowie, kompleks boisk sportowych dla zespo³u szkó³ zawodowych w Dzia³dowie, boiska sportowe w: Skórcu, Mokobodach, Wêgrowie, bisprol.ibiss.pl BISPROL Sp. z o.o. Przedsiêbiorstwo Projektowo-Us³ugowe al. Stanów Zjednoczonych 51, Warszawa tel , faks modernizacja hali sportowej dla ciê arowców w Ciechanowie, zespó³ wielofunkcyjnej szko³y specjalnej z sal¹ gimnastyczn¹ w biskach, budynek liceum ogólnokszta³c¹cego w Siedlcach, budynki gimnazjum z sal¹ gimnastyczn¹ w: Raszynie, Jedwabnem, Halinowie, Wawrze, budynek szko³y podstawowej z przedszkolem i sal¹ gimnastyczn¹ w P³oœnicy, zespó³ szko³y podstawowej nr 12 z sal¹ sportow¹ w Siedlcach, budynki inspektoratów ZUS w Soko³owie i Wêgrowie, budynki komendy policji w Garwolinie i osicach, osiedla mieszkaniowe: Biskupia w Warszawie, Szpitalna i D¹brówki w Miñsku Maz., Kasprzaka w Siedlcach, osiedle domów jednorodzinnych w Piastowie, ośrodek zdrowia i biura w Suchożebrach, zespó³ punktu odpraw weterynaryjnych i fitosanitarnych w Kobylanach (przejœcie graniczne w Ma³aszewiczach/Terespolu). Przytoczone wy ej przyk³ady zosta³y zrealizowane na podstawie projektów indywidualnych. Biuro nie rejestruje realizacji tysiêcy obiektów wykonanych z wykorzystaniem projektów gotowych (tzw. typowych), zakupionych w BISPROL-u. U INFORMACJE DODATKOWE Filie: Siedlce, ul. B. Joselewicza 3, tel Ciechanów, ul. Œl¹ska 2, tel PROJEKTOWANIE 29

12 WIELOBRANŻOWE PROJEKTY BUDOWLANE PROJEKTOWANIE U O FIRMIE ZIELONA ARCHITEKTURA powstała w 1993 roku i od początku swojego istnienia działa w branży ogrodniczej i budowlanej. Oferuje kompleksową budowę naturalnych, podgrzewanych, trawiastych nawierzchni sportowych wraz z wykonaniem profesjonalnych projektów technicznych, zgodnych z obowiązującymi lokalnymi regulacjami budowlanymi i założeniami UEFA i FIFA w tym projekty: warstw konstrukcyjnych, systemu drenażu, systemu napowietrzania, systemu nawodnienia, systemu ogrzewania, systemu doświetlania murawy. U ZAKRES DZIAŁALNOŒCI I OFERTA ZIELONA ARCHITEKTURA od 17 lat świadczy pełen wachlarz usług budowlanych i ogrodniczych: projektowanie i budowę profesjonalnych użytkowych nawierzchni trawiastych, ich modernizację i utrzymanie, montaż elektrycznych, wodno-glikolowych i wodnych systemów ogrzewania płyt boiska, drenaż gruntów, montaż systemów instalacji automatycznego nawadniania, napowietrzania i doświetlania murawy, rekultywację murawy boisk piłkarskich, pól golfowych, zielona-architektura.ibiss.pl ZIELONA ARCHITEKTURA Sp. J. ul. Instalatorów 9/232, Warszawa tel , faks prace projektowe, inwentaryzację zieleni, budowę, renowację i pielęgnację terenów zieleni (pełny zakres usług), gospodarkę drzewostanem, przesadzanie i sprzedaż dużych drzew i krzewów, rekultywację terenów zdegradowanych biologicznie, specjalistyczne badania geotechniczno-glebowe. ZIELONA ARCHITEKTURA oferuje prosto z Plantacji w Czarnocinie, jednej z największych i najnowocześniejszych plantacji w Polsce, doskonałej jakości PROFESJONALNĄ TRAWĘ SPORTOWĄ W ROLKACH spełniającą warunki określone normą DIN ZIELONA ARCHITEKTURA jest przedstawicielem angielskiej firmy Dennis, specjalizującej się w produkcji sprzętu do profesjonalnej pielęgnacji naturalnych nawierzchni trawiastych, firmy Scotts produkującej profesjonalne nasiona i nawozy oraz firmy Morooka producenta ciężkiego sprzętu budowlanego. U INFORMACJE DODATKOWE Klienci firmy to między innymi: Amica Wronki, Wisła Płock, Polonia Warszawa, Zagłębie Lubin, Górnik Zabrze, Odra Wodzisław, Jagiellonia Białystok, Widzew Łódź, Łódzki Klub Sportowy, Korona Kielce, Arka Gdynia, Pogoń Szczecin, Stadion Narodowy Chorzów, Polonia Bytom, Zagłębie Sosnowiec, Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk, TS Podbeskidzie Bielsko Biała, GKS Katowice, Hutnik Kraków, Flota Świnoujście 30

13 Wykonawstwo obiektów sportowych i rekreacyjnych

14

15 Materia³y i elementy budowlano- -konstrukcyjne

16 POKRYCIA DACHOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH MATERIAŁY I ELEMENTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE U O FIRMIE Firma ROBELIT, od 1993 roku lider w bran y, oferuje na rynku polskim szerok¹ gamê materia³ów wykoñczeniowych z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Satysfakcja klientów ze wspó³pracy z firm¹ ROBELIT wynika z kompleksowej i profesjonalnej obs³ugi, na któr¹ sk³adaj¹ siê: serwis w postaci doradztwa technicznego, ciêcie i oklejanie p³yt, terminowoœæ w realizacji zamówieñ, serwis gwarancyjny, a tak e szeroka baza wspó³pracuj¹cych firm wykonawczych. U ZAKRES DZIAŁALNOŒCI I OFERTA POLIWĘGLAN KOMOROWY idealny materiał na zadaszenie trybun, charakteryzuje się małym ciężarem, dużą wytrzymałością na obciążenia, dużą przezroczystością, odpornością na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, możliwością gięcia na zimno, dużą udarnością, chroni od deszczu i śniegu nie tworząc strefy ciągłego cienia, doświetlając nie daje efektu soczewki (nie następuje nadmierne nagrzanie trybun). SAMONOŚNE PŁYTY ŁUKOWE Z POLIESTRU WZMOCNIONE- GO WŁÓKNEM SZKLANYM stanowią alternatywę dla poliwęglanu komorowego w zadaszeniu wiat pod trybunami oraz kryciu hal produkcyjnych, zimnych magazynów wygięte fabrycznie w łuk dwoma promieniami (R=3,3 oraz 6,0 m), tworzą bardzo mocne sklepienie nadające się idealnie dla przekryć o b. dużych rozpiętościach podpór nawet do 7,2 m. Wytrzymują zakres robelit.ibiss.pl ROBELIT Sp. z o.o. ul. Legionów 79, Czêstochowa tel faks temp. od -45 C do +125 C. Ogromną zaletą jest prosty i szybki montaż oraz oszczędność zużycia materiału dla podkonstrukcji. PŁYTY PROFILOWANE Z PET charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością na gradobicie ( kulki gradu o średnicy 20 mm spadające z prędkością 10 m/sek.), wysoką odpornością na czynniki chemiczne, posiadają bardzo dobre własności mechaniczne oraz wysoki stopień przejrzystości, są zabezpieczone przed działaniem UV. Znajdują swoje zastosowanie jako pasma świetlne na obiektach typu ujeżdżalnia, gdzie zazwyczaj nie ma wysokich wymagań odnośnie termoizolacyjności. RULONY Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLA- NYM ich duża wytrzymałość umożliwia szerokie zastosowanie jako przeszklenia w dachu czy też doświetlenia w ścianach (zadaszenia wiat, tarasów, pergoli, obiektów sportowych i rekreacyjnych). Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż używając rulonów poliestrowych nie ma strat materiału na zakład łączeniowy przez co zwiększa się efektywna szerokość krycia a dodatkowym atutem jest atrakcyjna cena. U INFORMACJE DODATKOWE Us³ugi: transport, ciêcie p³yt, doradztwo techniczne. Gwarancja: 10 lat na przepuszczalnoœæ œwiat³a i wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ (p³yty poliwêglanowe). Aprobaty i certyfikaty: Aprobaty Techniczne ITB, Deklaracje Zgodnoœci z Aprobatami Technicznymi, Ocena Higieniczna PZH. 58

17 Instalacje grzewcze, wentylacja, klimatyzacja

18 OGRZEWANIE MURAWY BOISK INSTALACJE GRZEWCZE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA U O FIRMIE ZIELONA ARCHITEKTURA projektuje i buduje podgrzewane boiska piłkarskie. W swoich realizacjach firma stosuje różne technologie podgrzewania boisk. Firma wybudowała zarówno boiska podgrzewane systemem elektrycznym, jak również ogrzewane systemem wodno-glikolowym. U ZAKRES DZIAŁALNOŒCI I OFERTA ZIELONA ARCHITEKTURA od 17 lat świadczy pełen wachlarz usług budowlanych i ogrodniczych: projektowanie i budowę profesjonalnych użytkowych nawierzchni trawiastych, ich modernizację i utrzymanie, montaż elektrycznych, wodno-glikolowych i wodnych systemów ogrzewania płyt boiska, drenaż gruntów, montaż systemów instalacji automatycznego nawadniania i napowietrzania, rekultywację murawy zabiegi pielęgnacyjne oraz system doświetlania murawy, prace projektowe, inwentaryzację zieleni, budowę, renowację i pielęgnację terenów zieleni (pełny zakres usług), gospodarkę drzewostanem, zielona-architektura.ibiss.pl ZIELONA ARCHITEKTURA Sp. J. ul. Instalatorów 9/232, Warszawa tel , faks przesadzanie i sprzedaż dużych drzew i krzewów, rekultywację terenów zdegradowanych biologicznie, specjalistyczne badania geotechniczno-glebowe. ZIELONA ARCHITEKTURA oferuje prosto z Plantacji w Czarnocinie, jednej z największych i najnowocześniejszych plantacji w Polsce, doskonałej jakości PROFESJONALNĄ TRAWĘ SPORTOWĄ W ROLKACH spełniającą warunki określone normą DIN ZIELONA ARCHITEKTURA jest przedstawicielem angielskiej firmy Dennis, specjalizującej się w produkcji sprzętu do profesjonalnej pielęgnacji naturalnych nawierzchni trawiastych, firmy Scotts produkującej profesjonalne nasiona i nawozy oraz firmy Morooka producenta ciężkiego sprzętu budowlanego. U INFORMACJE DODATKOWE Klienci firmy to między innymi: Amica Wronki, Wisła Płock, Polonia Warszawa, Zagłębie Lubin, Górnik Zabrze, Odra Wodzisław, Jagiellonia Białystok, Widzew Łódź, Łódzki Klub Sportowy, Korona Kielce, Arka Gdynia, Pogoń Szczecin, Stadion Narodowy Chorzów, Polonia Bytom, Zagłębie Sosnowiec, Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk, TS Podbeskidzie Bielsko Biała, GKS Katowice, Hutnik Kraków, Flota Świnoujście 66

19 Nawierzchnie i posadzki Kompleksowa realizacja obiektów sportowych

20 NAWIERZCHNIE Z GRANULATÓW GUMOWYCH NAWIERZCHNIE, POSADZKI U O FIRMIE UNIRUBBER Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce k/ Zgorzelca to największy w Polsce producent granulatów gumowych na nawierzchnie sportowe. Setki boisk pokrytych nawierzchnią z granulatu UNIRUBBER, tak w kraju jak i za granicą, od wielu lat cieszą amatorów sportu i profesjonalistów dowodząc tym samym doskonałej jakości naszych wyrobów. U ZAKRES DZIAŁALNOŒCI I OFERTA Korzystając z 25-letniego doświadczenia w przemyśle gumowym firma oferuje granulaty z oryginalnej mieszanki na bazie kauczuków EPDM (tzw. Virgin) oraz granulaty z recyklingu. Granulaty te znajdują zastosowanie do wykonania podbudowy i warstwy wierzchniej różnego rodzaju nawierzchni sportowych i boisk piłkarskich oraz placów zabaw dla dzieci (strefy chroniące przed urazami związanymi z upadkami). W szczególności wykorzystuje je się do budowy: bieżni lekkoatletycznych, wypełnienia sztucznej trawy, jako tzw. infill, nawierzchni kortów tenisowych, wielofunkcyjnych boisk szkolnych, boisk do gry w siatkówkę, koszykówkę czy piłkę ręczną, elastycznego podłoża na placach zabaw dla dzieci, stref chroniących przed urazami na basenach i innych podobnych obiektach. Granulaty EPDM Virgin to materiał wysokiej jakości wykonany z oryginalnej mieszanki gumowej na bazie kauczuków EPDM. Granulat z takiej mieszanki zachowuje stałe parametry pomimo intensywnego użytkowania i zmiennych warunków atmosferycznych posiada m.in.: dużą odporność na ścieranie i działanie promieni UV. Istotną zaletą jest możliwość indywidualnego dopasowania własności np.: twardości czy koloru. Zastosowanie: Warstwa wierzchnia wszystkich rodzajów nawierzchni, oraz wypełnienie do sztucznej trawy (infill). unirubber.ibiss.pl UNIRUBBER Sp. z o.o. Zielonka 17, Węgliniec tel faks Granulaty EPDM Recycling wykonane są ze zużytych wyrobów gumowych poddanych procesom recyklingu, takich jak uszczelki czy dywaniki samochodowe. Odpady te są starannie sortowane a następnie granulowane na drobne, jednolite ziarna o ustalonej wielkości (frakcji). Jest to materiał bardzo dobrej jakości ma dużą odporność na ścieranie i działanie promieniowania UV oraz dobre własności elastyczne. Istotną zaletą jest jego ekologiczność. Zastosowanie: Jako wypełnienie do sztucznej trawy (infill). Granulaty SBR Recycling wykonane są ze zużytych wyrobów gumowych poddanych procesom recyklingu. Odpady te, takie jak zużyte opony samochodowe lub artykuły techniczne są starannie sortowane a następnie granulowane na drobne, jednolite ziarna o ustalonej wielkości (frakcji). Granulat ten ma korzystny stosunek ceny do jakości. Istotną jego zaletą jest ekologiczność i uniwersalność zastosowania. Zastosowanie: Jako wypełnienie do sztucznej trawy (infill) oraz jako podbudowa nawierzchni sportowych, której funkcją jest zapewnienie sprężystości podłoża. U INFORMACJE DODATKOWE Ze względu na doskonałe własności fizyko-mechaniczne nawierzchnie z granulatów firmy stwarzają komfortowe warunki do profesjonalnego uprawiania sportu i rekreacji. Elastyczny materiał o ustalonych parametrach sprawia, że nawierzchnie są sprężyste i wspomagają dynamikę oraz płynność ruchu. Warstwa powierzchniowa, dla różnych dyscyplin sportowych, ma odpowiednie parametry antypoślizgowe. Szeroka oferta kolorów pozwala na realizację baśniowych kompozycji. Granulaty nadają się doskonale na place zabaw realizowane w ramach projektu Radosna Szkoła. Granulaty UNIRUBBER oferowane są w 24 standardowych kolorach oraz różnych rozmiarach uziarnienia (frakcje od 0,5 mm do 8,0 mm) w zależności od indywidualnych upodobań i preferencji klientów. UNIRUBBER oferuje również realizację nietypowych zamówień. Zapraszamy do współpracy. 76

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12

Białystok. grudzień 2010. Nasza Jaga Trwa budowa stadionu piłkarskiego regionu północno-wschodniej Polski w Białymstoku str. 12 ISSN 1732-6990 Nr 4(31)/2010 Tylko my mamy taki łuk Widowiskowy montaż konstrukcji wiaduktu nad ulicą gen. Maczka w Białymstoku str. 10 Fot. Mikołaj Malesza Fot. Barbara Klem Fot. Władysław Kazberuk grudzień

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie na biało

Oszczędzanie na biało MAGAZYN CIEPŁA SYSTEMOWEGO N U M E R 4 ( 1 7 ) / 2 0 1 2 P R O D U K T I U S Ł U G I I P R O J E K T Y I R Y N E K Fot: URE TEMAT NUMERU RYNEK Oszczędzanie na biało Białe certyfikaty, czyli świadectwa

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment

Biuranet.pl CBRE. Jones Lang LaSalle. e-magazyn. Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie. Nr 3. Echo Investment Biuranet.pl e-magazyn 07/2013 - Nr 3 Q22 nowy projekt biurowy Echo Investment w Warszawie Echo Investment e-magazyn biuranet.pl Nr 3 07/2013 CBRE Raport - TRÓJMIASTO PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Jones Lang

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r.

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Forum Biznesu Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice NR 1 (81) 28 stycznia 2010 r. Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe redakcja@forumbiznesu.pl tel.

Bardziej szczegółowo

WEB2 PRINT. druk etykiet. raport specjalny. finansowanie inwestycji MAPA DOSTAWCÓW MEDIÓW I MASZYN. dla BRANży opakowań

WEB2 PRINT. druk etykiet. raport specjalny. finansowanie inwestycji MAPA DOSTAWCÓW MEDIÓW I MASZYN. dla BRANży opakowań news kampanie out of home pos digital signage visual&print artykuły promocyjne lipiec - wrzesień 2013 cena: 15 PLN(w tym 8% vat) www.oohmagazine.pl WEB2 PRINT dostawcy mediów i MAszyn raport specjalny

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 Strategia promocji miasta KIELCE na lata 2006 2010 przygotowana n a zlecenie Urzędu M i asta Kielce Poznań 2005 SPIS TREŚCI: Wstęp... 4 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Office Manager. Managerowie wkraczają na rynek Nieszablonowe, funkcjonalne i ergonomiczne Sztuka prezentacji Dział kadr jako centrum wiedzy.

Office Manager. Managerowie wkraczają na rynek Nieszablonowe, funkcjonalne i ergonomiczne Sztuka prezentacji Dział kadr jako centrum wiedzy. modern Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM PAŹDZIERNIK 2013 I Nr 10 (89) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Managerowie wkraczają na rynek Nieszablonowe, funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7

Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl. Aspekty prawa wspólnotowego. str. 7 Konferencja Animatora str. 4 Nr marzec 2008, www.pkb.net.pl Aspekty prawa wspólnotowego str. 7 Pomagajmy sobie na drodze str. 15 Pełnych radosnej nadziei, miłości i zdrowia Świąt Wielkiej Nocy oraz bliskich

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Biuranet.pl. Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park. Jones Lang LaSalle GTC. e-magazyn. Nr 2. Europlan

Biuranet.pl. Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park. Jones Lang LaSalle GTC. e-magazyn. Nr 2. Europlan Biuranet.pl e-magazyn 05/2013 - Nr 2 Rusza budowa kompleksu Sobieski Business Park Europlan e-magazyn biuranet.pl Nr 2 05/2013 Jones Lang LaSalle Jones Lang LaSalle podsumowuje sytuację na polskim rynky

Bardziej szczegółowo

DETALINFO. Sieci Handlowe i Sklepy. Rośnie popyt na terminale mobilne. Checkpoint Systems: mniejsze straty z powodu kradzieży

DETALINFO. Sieci Handlowe i Sklepy. Rośnie popyt na terminale mobilne. Checkpoint Systems: mniejsze straty z powodu kradzieży Przegląd DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy Checkpoint Systems: mniejsze straty z powodu kradzieży 1 Rośnie popyt na terminale mobilne Sprawne kodowanie towarów Spis

Bardziej szczegółowo

Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2013 I Nr 8-9 (87-88) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT)

Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2013 I Nr 8-9 (87-88) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2013 I Nr 8-9 (87-88) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Projektowanie emocjonalne Nowe oblicze HR Work-life

Bardziej szczegółowo

Honorowe patronaty Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Prezydent Miasta Bielska - Białej

Honorowe patronaty Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Prezydent Miasta Bielska - Białej Honorowe patronaty Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Prezydent Miasta Bielska - Białej KATALOG WYSTAWCÓW ORGANIZATOR Biuro Promocji i Wystaw ASTRA 43-300 Bielsko-Biała ul. Sixta

Bardziej szczegółowo

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern modern Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM KWIECIEŃ 2014 I Nr 4 (95) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU: NAWIGATOR BIZNESU

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU: NAWIGATOR BIZNESU Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU: NAWIGATOR BIZNESU WSPARCIE DLA OSÓB Z BRANŻY OKRĘTOWEJ LUB FIRM KOOPERUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy

raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy raport SPORT biznes EFEKTYWNOŚĆ Najlepsze praktyki sponsoringu sportowego Korzyści wizerunkowe i komunikacyjne dla firm Rynek sponsoringu sportowego: stan obecny i perspektywy Jakie zmiany czekają polski

Bardziej szczegółowo

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej.

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej. Włodzimierz Abkowicz 17 Sobtur 28 Bunge 16 Starmot 12 4 Szczecińskie Towarzystwo Elewator Ewa 24 28,36 Budownictwa Społecznego 17,31 Terminal Promowy Świnoujście Deloitte 10, 16, 29 Unity Line Redaktor

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413. PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA

5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413. PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA 5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413 PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA SPRAWDZONA JAKOŚĆ Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL Idealne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Analiza rynku sponsoringu sportowego w Polsce z uwzględnieniem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa Grudzień 2012 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99 info@mtp.pl,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH 3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH A 1 STANDARDY BIUROWE 2 Streszczenie 3 Standardy Biurowe klasyfikacja 4 Klasa obiektu Tabela klasyfikacji B I KRYTERIA KRYTERIUM JAKOŚCI PRZESTRZENI BIUROWEJ 1 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14 dzisiaj 2 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Europejska walka z tlenkami azotu 14 Angela Merkel gościem na stoisku targowym ABB 12 Obudowa na miarę patentu 20 Złote Tarasy, F-16, kurza ferma i o wiele

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (57) Maj/Czerwiec 2012 GDY BAŃKA PĘKŁA str. 24 BIZNES I NAUKA ŁĄCZĄ SIŁY str. 50 POGARSZA SIĘ KONDYCJA FINANSOWA FIRM str. 66

Bardziej szczegółowo

Janusza Piechocińskiego

Janusza Piechocińskiego EDYCJA 2013 Drodzy Laureaci, Serdecznie gratuluję zdobycia prestiżowej statuetki IKTORII Znaku Jakości Przedsiębiorców. O wyjątkowości tej nagrody świadczy fakt, iż jest ona symbolem jakości i rzetelności

Bardziej szczegółowo