Szanowni Państwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.ibiss.pl Szanowni Państwo"

Transkrypt

1

2 Szanowni Państwo Nie róbmy polityki, budujmy stadiony. Odpowiada nam to hasło wyborcze. Odpowiada nam atmosfera wokół budownictwa sportowego w Polsce. W szybkim tempie rosną obiekty sportowe wre praca na najbardziej spektakularnych budowach stadionów na Euro 2012 i powstają kolejne setki boisk środowiskowych Orlików. Obu tym narodowym zadaniom poświęciliśmy specjalne rozdziały w tym wydaniu Informatora Budownictwa i Sprzętu Sportowego (IBiSS ). Obecne, szóste już wydanie IBiSSa, jak co roku trafi do wszystkich inicjatorów i inwestorów budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych, tj. do wszystkich samorządów gminnych i powiatowych, do tysięcy szkół, do setek hoteli i klubów. IBiSS zawiera pełne i aktualne informacje o usługach i produktach oferowanych w dziedzinie budownictwa i wyposażenia obiektów sportowych. Podstawowe informacje są zawarte na stronach prezentacji firmowych. Wszystkie firmy działające w kraju zostały uporządkowane w indeksie branżowym według kategorii produktów/usług oraz w indeksie alfabetycznym. Bardzo przydatne jest Vademecum Sportowe, zawierające rysunki rozmiarowe do 31 dyscyplin sportowych, a także ważne i niezmiernie ciekawe informacje o tych dyscyplinach historia, najwybitniejsi sportowcy, zasady i przepisy, sprzęt i strój. W tym wydaniu Vademecum Sportowe starannie zaktualizowano. Do katalogu dołączona jest również płyta CD, na której znajduje się IBiSS w wersji elektronicznej oraz prezentacje multimedialne. Nasz serwis internetowy zyskał ostatnio potężne wsparcie, gdyż pod domeną wraz z wieloma innymi serwisami branżowymi B2B (instalacje, dachy, itd.) współtworzy wielki portal branżowy który jest administrowany w trybie 24-godzinnym z interaktywną redakcją zakładek firmowych i setkami ogłoszeń przetargowych codziennie. To obecnie najlepsze w internecie miejsce wymiany informacji B2B, między inwestorami, wykonawcami, dostawcami i producentami. ADRES REDAKCJI Informator Budownictwa i Sprzêtu Sportowego ul. Leszczynowa 11, Warszawa REDAKTOR NACZELNA Iwona Fijewska tel. (22) REDAKTOR PROWADZ CA/ KIEROWNIK DZIA U MARKETINGU I REKLAMY Katarzyna Minda tel. (22) ZESPÓ REDAKCYJNY Anna Chrystyna-Chojnacka, Inga Frącz, Aneta Sadlik, Ivan Sitsko KONSULTANT SPORTOWY Jacek G³ówczyñski DZIA MARKETINGU I REKLAMY Patrycja Rembisz Agnieszka Iwacyk Monika Kruk El bieta Ostanek-Szczepanik Dorota Chrz¹szcz GRAFIKA I DTP Szymon Chojnacki Po Prostu Studio Graficzne PROJEKT OK ADKI Jakub Tarnowski KOLPORTA Bożena Konopska, Piotr Mówiński tel. (22) WYDAWCA AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa Warszawa tel. (22) faks (22) Iwona Fijewska Redaktor Naczelna DYREKTOR WYDAWNICTWA Prof. Wies³aw Marciniak ZDJÊCIA NA OK³ADCE Matmarco, Unirubber, Aquarius LBM DRUK Drukarnia Edit Wszystkie nazwy produktów s¹ wymienione wy³¹cznie w celach identyfikacyjnych i mog¹ byæ zastrze onymi znakami odpowiednich w³aœcicieli. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i dane techniczne zawarte w prezentacjach produktów. Wszelkie prawa zastrze one

3 Spis treści Moje Boisko ORLK Stadiony na EURO Zobacz koniecznie wizytówki firm Prezentacje firmowe: Projektowanie Wykonawstwo obiektów sportowych i rekreacyjnych Materiały i elementy budowlano-konstrukcyjne Instalacje grzewcze, wentylacja, klimatyzacja Nawierzchnie, posadzki Ogrodzenia Trybuny, ekrany świetlne, wyposażenie Baseny i odnowa biologiczna Place zabaw i tereny rekreacyjne Oświetlenie, nagłośnienie, instalacje inteligentne Utrzymanie obiektów, systemy nawadniające, odwodnienie Sprzęt, strój i akcesoria sportowe Branżowy indeks firm Vademecum Sportowe: Wstęp Badminton Baseball Bilard Bocce Curling Dart Futbol amerykański Futsal Golf Hokej na lodzie Hokej na trawie Koszykówka Kręgle (bowling) Krykiet Lekkoatletyka biegi i chody Lekkoatletyka skoki Lekkoatletyka rzuty Piłka nożna Piłka ręczna Piłka wodna (waterpolo) Pływanie Ringo Rugby Siatkówka Siatkówka plażowa Skateboarding Squash Tamburello Tenis stołowy Tenis ziemny Unihokej Alfabetyczny indeks firm

4 PROGRAM Moje Boisko Orlik 2012 Liczba kompleksów sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 w chwili opracowania tego tekstu, tj. w listopadzie 2010 roku przekroczyła półtora tysiąca. Trwa procedura składania wniosków o przyznanie dotacji w jego czwartej edycji. Jednocześnie podjęto starania, aby te obiekty miały charakter całoroczny. Ministerstwo Sportu i Turystyki wdraża pilotażowy program obejmujący budowę składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych pod hasłem Biały Orlik. Wartym uwagi jest także zagadnienie możliwości zadaszenia boisk. CO TO SĄ ORLIKI? Idea wywodzi się z expose premiera Donalda Tuska, wygłoszonego 23 listopada 2007 roku. Celem programu jest wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych, a tym samym udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera animatora, popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch oświetlonych i ogrodzonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego. Pierwszy Orlik został otwarty 1 czerwca 2008 roku w Izdebkach na Podkarpaciu. Powstało tam boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boisko do siatkówki i koszykówki, a także zaplecze. Koszt inwestycji był szacowany na 1 mln 136 tys. zł. Początkowo niewielu samorządom udało się zmieścić w założonej przez rząd kwocie miliona złotych. W 2010 roku były też takie inwestycje, gdzie budowano kompleksy poniżej miliona złotych. 19 listopada 2010 roku w Skarżysku-Kamiennej (województwo świętokrzyskie) oddano do użytku Orlik numer 1500! W celu aktywizacji działań sportowych, na wybudowanych obiektach zorganizowano ogólnopolski Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Finał odbył się na stołecznym Torwarze. W kategorii dziewcząt młodszych zwycięstwo wywalczył zespół SP 12 Tęcza Bydgoszcz, a w grupie starszej najlepsza okazała się MUKS 2 Stilon Gorzów Wielkopolski. Natomiast w rozgrywkach chłopców pierwsze miejsca zajmowały zespoły UKS 4 Kościan (kategoria młodsza) i Gimnazjum nr 1 Bytom (starsza). Od ubiegłego roku działa program dotyczący animatorów, czyli zatrudniania osób, które gwarantują profesjonalne prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz prawidłowe wykorzystanie kompleksu sportowego. Tutaj wysokość dofinansowania państwowego może wynieść do 1000 złotych brutto miesięcznie, przez okres maksymalnie 9 miesięcy w roku. Samorząd lokalny np. Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, itp. może zgłosić jedną lub dwie osoby przypisane do każdego oddanego do użytku obiektu Moje Boisko-Orlik 2012, która posiada odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. W sytuacji zatrudnienia dwóch osób dofinansowanie wyniesie odpowiednio po 500 zł brutto na osobę. Obecnie trwa czwarta edycja programu. W pierwszym terminie naboru wnioski o dofinansowanie wraz z kompletem załączników ustalonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki należało składać do Ministerstwa Sportu i Turystyki do dnia 30 listopada 2010 r. Drugi, uzupełniający termin naboru upłynie 31 marca roku. W ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 z kasy państwowej i samorządowej można liczyć na zwrot około 2/3 kosztów inwestycji. Zadania przewidziane do realizacji w przyszłym roku powinny być zakończone do dnia 31 grudnia roku. FOT. TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA FOT. TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA FOT. TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie występują do właściwych terenowo urzędów marszałkowskich o zakwalifikowanie do programu. Marszałek województwa dokonuje oceny zgłoszonych do programu Moje Boisko-Orlik 2012 lokalizacji pod względem sportowo-rekreacyjnych potrzeb środowiska. Wykaz inwestycji uchwalany jest corocznie przez sejmiki województw i zatwierdzany przez Ministra Sportu i Turystyki. Minister Sportu i Turystyki zawiera z Wnioskodawcą umowę o udzielenie dotacji na realizację zadania. Dotacja przekazywana jest na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji lub jako refundacja poniesionych na tę inwestycję nakładów. Wnioskodawca przedstawia rozliczenie w terminie do 60 dni od dnia odbioru końcowego inwestycji wg szczegółowych ustaleń zawartych w umowie na dofinansowanie. Integralnymi załącznikami do Założeń IV edycji programu są: projekt typowy obiektu do adaptacji oraz typowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dzień 30 czerwca roku jest datą graniczną na ogłoszenie przetargu na realizację zadania. Beneficjenci, którzy nie ogłoszą przetargu do tego dnia, mogą zostać wykluczeni z programu. 10

5 Wnioskodawcy do właściwego sobie urzędu marszałkowskiego dołączają następujące załączniki: 1. Opinia RIO z wykonania budżetu za rok 2009 oraz za I półrocze 2010 r. 2. Oświadczenie beneficjenta o zabezpieczeniu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na realizację zadania (oświadczenie podpisane również przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego). 3. Dokument określający prawo do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przedmiotem inwestycji tj.: aktualny odpis z Księgi Wieczystej oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem lub wypis z rejestru gruntów z mapą ewidencyjną oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch oświetlonych i ogrodzonych po obwodzie boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz wolno stojącego zaplecza sanitarno-szatniowego. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie szczegółowo określonych założeń programowo-organizacyjnych. Zadania przewidziane do realizacji w roku powinny być zakończone do dnia 31 grudnia roku. CO WCHODZI W SKŁAD KOMPLEKSU? Program Moje Boisko-Orlik 2012 obejmuje budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wchodzą: a) dwa boiska sportowe: boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m (pole gry 26 m x 56 m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m z siatki stalowej powlekanej lub z prętów zgrzewanych powlekanych oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości minimum 6 m, wykonane z siatki i montowane w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1 m od ogrodzenia za bramką (piłkochwyty nie mogą być częścią ogrodzenia boisk). Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Trawa syntetyczna o wysokości minimum 40 mm. Należy wybrać jeden z dwóch wariantów zawartych w dokumencie typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w rozdziale 2. Wyposażenie sportowe, trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną). boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m, z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych, powlekanych. Nawierzchnia boiska poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Należy wybrać jeden z dwóch sposobów zawartych w dokumencie typowej SIWZ w rozdziale 2. Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową). b) budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m 2, zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy. W założeniach spełnia on następujące wymogi funkcjonalne: magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego. Dopuszcza się w zależności od potrzeb i warunków lokalizacyjnych, zwiększenie powierzchni użytkowej budynku poprzez zamontowanie większej ilości segmentów. c) oświetlanie kompleksu budowa minimum 8 słupów oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego. W pierwszym etapie obowiązywania programu w naszym województwie mieliśmy najwięcej tego typu inwestycji, bo aż 70. Zainteresowanie Orlikami utrzymuje się na niesłabnącym poziomie. Do końca 2010 roku oddamy 124 kompleksy, czyli dokładnie tyle ile mamy gmin. Niektórzy wnioskodawcy wzbogacają zakres inwestycji. Poza boiskami powstaje na przykład infrastruktura dla potrzeby lekkoatletyki, skocznie, bieżnie. Taki obiekt powstał na przykład w Kolbudach podkreśla Maciej Kowalczuk, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Województwa Pomorskiego. LOKALIZACJA I RODZAJ DZIAŁKI Podstawowym warunkiem udziału jednostki samorządu terytorialnego w programie jest posiadanie tytułu prawnego do terenu przeznaczonego pod budowę boisk. Powierzchnię działki niezbędną do zabudowy kompleksu określa się na ok m 2. Lokalizacja kompleksu powinna zapewniać: bezpieczny i łatwy dojazd do obiektu najlepiej przy istniejącej drodze, tak, aby dzieci i młodzież mogły bez opieki dorosłych dojechać lub dojść do obiektu usytuowanego na osiedlach, przy szkołach lub Ośrodkach Sportu i Rekreacji, szybką i tanią realizację inwestycji działka zlokalizowana na terenie uzbrojonym w infrastrukturę techniczną, tj. z możliwością przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej. Odstępstwa od projektu typowego Dopuszcza się następujące odstępstwa bez potrzeby opiniowania w Ministerstwie Sportu i Turystyki: zmiana technologii wykonania zaplecza z kontenerowego na murowany, pod warunkiem utrzymania wymaganych w założeniach funkcji budynku: zwiększenie powierzchni zaplecza sanitarno-szatniowego powyżej 60 m 2, zamiana świetlików dachowych na okna w ścianie, zmiana kształtu dachu, zmiana fundamentów na studniach na ławę fundamentową żelbetową, zwiększenie ilości masztów oświetleniowych powyżej 8. Po poinformowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki dopuszcza się także zmianę w stosunku do projektu typowego adaptację na zaplecze sanitarnoszatniowe pomieszczeń w istniejącym budynku pod warunkiem: przeznaczenia ich wyłącznie dla użytkowników kompleksu sportowego Orlik, zapewnienia niezależnego wejścia do zaplecza od strony boisk, 11

6 STADIONY NA EURO września 2010 roku dokonano oficjalnego otwarcia pierwszego z czterech stadionów, które nasz kraj odda do dyspozycji uczestników piłkarskich mistrzostw Europy A nam już trawa rośnie radośnie informuje Poznań, który pierwszeństwo na nowym obiekcie dał nie futbolistom, a koncertowi Stinga. Stadiony w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu rosną w oczach i mają być oddane do użytku w roku. FOT. Z ARCHIWUM URZĘDU MIASTA POZNANIA POZNAŃ Stadion Miejski oficjalnie oddano do użytku na 630 dni przed inauguracją Euro Pochłonął już około 500 milionów, a całkowity koszt tej inwestycji szacuje się na 713 milionów złotych. Ceremonię uświetnił efektowny pokaz świateł, wodospady sztucznych ogni i krótki występ teatralny artystów przebranych za robotników. Następnie zagrał Sting w towarzystwie londyńskiej Królewskiej Orkiestry Filharmonicznej, a jego występ poprzedziły występy polskich wykonawców: zespołu Indios Bravos oraz Anny Marii Jopek. Pierwszy mecz piłkarski rozegrany został 30 września 2010 roku. W ramach Ligi Europy Lech ugościł austriacki Salzburg. Poznań od początku był liderem wśród polskich miast wyznaczonych do Euro, gdyż nie budował stadionu od podstaw, a dokonał modernizacji już istniejącego obiektu w dzielnicy Grunwald, przy ul. Bułgarskiej 5/7. Zresztą pracę na obiekcie podjęto na długo przed powierzeniem nam mistrzowskiej imprezy. Pierwsze ruszyły już w 2002 roku. Stopniowo burzono stare trybuny i w ich miejsce budowano nowe, większe, nowoczesne... Modernizacja rozpoczęła się od rozbiórki trybun I i III i wzniesieniu w tym miejscu nowych, które razem z trybuną II i IV łączą się w całe audytorium stadionowe. Boisko piłkarskie otaczają PODSTAWOWE DANE: Trybuna nr I długość = 136,13 m szerokość = 58,64 m Trybuna nr II długość = 128,73 m szerokość = 48,35 m Trybuna nr III długość = 136,13 m szerokość = 58,64 m Trybuna nr IV długość = 189,00 m szerokość = 42,80 m Wymiary całego stadionu długość = 213,30 m szerokość = 220,27 m wysokość = 56,16 m= 139,31 m n.p.m. 4 trybuny o konstrukcji żelbetowej. Każda z nich jest zarówno widownią, jak i przestrzenią użytkową. Trybuny wraz z zadaszeniem tworzą zwartą bryłę stadionu. Dach stadionu stanowi membranowe pokrycie koloru naturalnego jedwabiu, z widocznym podziałem modularnym co 9 metrów, co daje wrażenie delikatnego pofalowania i płynności powierzchni. Dodatkowo, ujawnia się na płaszczyźnie gra światłocieni, dzięki wprowadzeniu łukowych rur mocowanych do kratownic nośnych dachu pod kątem 90 stopni. W połaci dachu nad trybuną nr II wprowadzono wycięcie, celem zapewnienia doświetlenia planowanej tam części hotelowej. Dach jest tutaj ażurowy, tworzą go pionowe i poziome liny stalowe, na których przewiduje się umieszczenie elementów pnącej zieleni. Szkielet całego zadaszenia ma konstrukcję stalową, na budowę której zostało wykorzystane około 7 tys. ton stali. 16

7 Wszystkie miejsca na widowniach są siedzące. Poznań chlubi się także największymi w Polsce telebimami (dwa gigantyczne ekrany mają po 116 metrów kwadratowych powierzchni), systemem nagłośnienia wysokiej jakości z koncertowymi głośnikami i bezprzewodowym dostępem do internetu. Dysponować też będzie czterema generatorami prądu umożliwiającymi całkowite zabezpieczenie imprezy w przypadku awarii miejskiego zasilania. Stadion wyposażony będzie w niezbędne zaplecze handlowo-usługowe i socjalno-użytkowe. Oficjalna inauguracja nie oznacza końca wszelkich prac. Do wykończenia są jeszcze pomieszczenia pod dwiema największymi trybunami, w których znajdą się m.in. loże VIP, czy powierzchnie na działalność restauracyjną i handlową. Trwa również porządkowanie infrastruktury wokół stadionu. Budowane są parkingi oraz drogi wyjazdowe. Należy też dokonać stosownych odznaczeń zgodnie z zaleceniami UEFA. Trybuna I jest trybuną główną przeznaczoną przede wszystkim dla zawodników, prasy i gości specjalnych. Istnieje tutaj jedna kondygnacja podziemna, która pełni funkcję garażu dla super VIP-ów i zaplecza technologicznego dla basenów SPA dla zawodników. Ponadto jest sześć kondygnacji nadziemnych: pierwsza zaplecze dla zawodników, sędziów i osób im towarzyszących, zaplecze prasy, pomieszczenia biurowe, magazynowe i techniczne, zaplecze cateringu; część kondygnacji przeznaczona jest pod przyszłe inwestycje, druga to głównie pomieszczenia dla prasy, pomieszczenia biurowe, socjalne i techniczne oraz zaplecze cateringu, trzecia kondygnacja otwarta, głównie stanowi komunikację dla kibiców na niższe i wyższe audytoria trybun, wyznaczone zostały na tym poziomie miejsca pod punkty gastronomiczne, toalety, w centralnej części obszar wejściowy dla VIP-ów, dodatkowo punkt medyczny, zaplecze cateringu i pomieszczenia magazynowe, czwarta poziom przeznaczony dla VIP-ów, restauracje, zaplecze cateringu i pomieszczenia magazynowo-techniczne, pomieszczenia dla służb specjalnych na dwóch poziomach: +10,23 i półpiętro +13,93, piąta przestrzenie dla prasy z biurami, studia telewizyjne, pokój realizatorski, zaplecze socjalne dla pracowników, zaplecze magazynowe cateringu, pomieszczenia magazynowo-techniczne, część kondygnacji jako poziom techniczny, m.in. na centrale wentylacyjne i zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne, szósta stanowi głównie komunikację dla kibiców na wyższe audytorium trybuny, wyznaczone zostały na tym poziomie miejsca pod punkty gastronomiczne i toalety. Trybuna II jest trybuną przeznaczoną dla kibiców. Jest to istniejąca trybuna z dobudowanym III poziomem widowni. Kondygnacje nadziemne przeznaczone są na pobyt ludzi: pierwsza głównie pozioma komunikacja dla widzów i zaplecze sanitarne, adaptacja trybuny polega na stworzeniu niewielkiego zaplecza magazynowego cateringu i wyznaczenie miejsc na punkty gastronomiczne, druga pozioma komunikacja widzów z trybuny, wyznaczone miejsca pod punkty gastronomiczne. Trybuna III jest trybuną dla kibiców i gości. Pięć kondygnacji nadziemnych przeznaczonych jest na pobyt ludzi: pierwsza jest do wykorzystania pod inwestycje, dodatkowo niewielką część tej kondygnacji stanowi zaplecze magazynowe cateringu, chłodnie, pomieszczenia socjalne i techniczne, druga zlokalizowano tutaj kuchnię, pomieszczenia wypoczynkowe dla personelu, biura, WC, sanitariaty i magazyny; przewidziana jest także powierzchnia na dwa pomieszczenia konferencyjne: na 25 i 50 osób oraz na pracownię fotograficzną, trzecia kondygnacja otwarta, stanowi głównie komunikację dla kibiców na niższe i wyższe audytoria trybun, wyznaczone zostały na tym poziomie miejsca pod punkty gastronomiczne, toalety, w niewielkiej części zaplecze cateringu i magazyn, czwarta poziom przeznaczony dla VIP-ów (26 boksów i restauracja wraz z zapleczem) oraz na pomieszczenia magazynowo-techniczne, pokój wypoczynkowy i punkt medyczny, piąta jest poziomem technicznym, zupełnie zamkniętym dla widzów i osób z zewnątrz, zlokalizowane są tu pomieszczenia techniczne, m.in. na centrale wentylacyjne i zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne. Trybuna IV z czterema kondygnacjami nadziemnymi, które m.in. wykorzystywane będą jako zaplecze imprez widowiskowych (koncertów, przedstawień), a na innym poziomie zostaną wyznaczone miejsca dla widzów niepełnosprawnych z dostępem do wind oraz punkty gastronomiczne. Wszystkie miejsca na widowniach zaprojektowane są jako siedzące. Są to krzesełka kubełkowe i składane, wykonane z tworzywa sztucznego, niepalne, na własnej konstrukcji stalowej. Ich wykończenie jest zróżnicowane. Miejsca na trybunach są ponumerowane, anatomicznie ukształtowane i trwale przytwierdzone do konstrukcji. Dla widzów plastikowe, a dla VIP-ów, prasy, komentatorów TV wyściełane, dla loży prezydenckiej specjalne wyściełane. Krzesełka są zamontowane na trybunie w taki sposób, aby uzyskać prawidłową widoczność i zachować przewyższenie minimum 12 cm. Poznański stadion będzie miał klasę Elite, czyli spełniał wszelkie wymogi organizacji meczów piłkarskich najwyższej rangi. Na trybunach jest ponad 43 tysiące miejsc siedzących, ale zgodnie z wymogami UEFA na Euro 2012 ich liczba zostanie ograniczona do 41 tysięcy. GDAŃSK Stadion w Gdańsku powstaje na terenie byłych ogródków działkowych, w dzielnicy Letnica, która zmienia swój charakter z przemysłowej w rekreacyjną. Przypomnijmy, że już w grudniu 2004 roku, Gdańsk jako pierwsze miasto w Polsce zgłosiło chęć organizowania Euro Koncepcję architektoniczną przygotowało niemieckie biuro Rhode-Kellermann-Wawrowsky z Düsseldorfu. Robocza nazwa Baltic Arena została zastąpiona PGE Arena. Za prawo do pięcioletniego użytkowania tego logo firma energetyczna zapłaci 35 milionów złotych. Kolejne dwa miliony rocznie plus 2 mln zł i 5 proc. od przychodów konsorcjum w składzie Lechia-Operator, jako podmiot wiodący, a także Sportfive GmbH i HSG Zander GmbH, które zostało operatorem obiektu na 10 najbliższych lat. Umowa ma zacząć obowiązywać najpóźniej 1 lipca roku. Obiekt ma zostać oddany do użytku wiosną roku. Podczas jego inauguracji ma zagrać słynny Juventus Turyn. 24 lipca 2010 roku odbyło się uroczyste zawieszenie tradycyjnej wiechy w najwyższym punkcie konstrukcyjnym stadionu. Wówczas też publiczność mogła zwiedzać stadion po raz ostatni przed jego oddaniem do użytku. Wszystko to już niedługo zmieni się diametralnie: pojawi się bursztynowe poszycie stadionu, krzesełka i mnóstwo szkła mówili wówczas budowniczowie. Z końcem sierpnia 2010 roku ostatni element stalowej konstrukcji poszycia stadionu znalazł się na swoim miejscu. Nad Letnicą górują już 82 kompletne dźwigary. Następnym ważnym etapem budowy poszycia jest rozprężenie konstrukcji, czyli opuszczenie wież podporowych, a następnie montaż paneli poliwęgla- 17

8 WIZYTÓWKI FIRM WIZYTÓWKI REKORD HALE NAMIOTOWE Sp. z o.o. tel faks Firma od 1998 roku zajmuje się projektowaniem i budową hal namiotowych różnego przeznaczenia. W ostatnich 5 latach w firmie dynamicznie rozwija się dział sportowych hal namiotowych oraz sztucznych nawierzchni. Specjalną ofertę stanowią hale namiotowe do przykrycia boisk Orlik KORZYSTAJMY Z BOISK 12 MIESIĘCY W ROKU. więcej czytaj na str RETTIG HEATING Sp. z o.o. tel faks RETTIG HEATING Sp. z o.o. jest częścią koncernu Rettig ICC Group, największego światowego producenta grzejników. Sztandarową marką koncernu Rettig jest Purmo, niekwestionowany lider na wielu rynkach europejskich, również w Polsce. Pod marką Purmo w Polsce sprzedawane są grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki dekoracyjne, grzejniki kanałowe, elektryczne i ogrzewanie podłogowe. więcej czytaj na str. 65 ROBELIT tel faks ROBELIT zajmuje się sprzedażą budowlanych materiałów wykończeniowych z tworzyw sztucznych. Oferta obejmuje bezpieczne szkło syntetyczne z polistyrenu, materiały zadaszeniowe, m.in. płyty i rulony z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, płyty profilowane z PET, płyty z poliwęglanu komorowego i litego, płyty akrylowe, system zadaszeń drzwiowych z aluminium i stali nierdzewnej. więcej czytaj na str. 58 ROMINES Sp. z o.o. tel faks SAUNAL tel./faks tel. kom SIAL S.J. tel faks Od 1992 roku firma zajmuje się budownictwem sportowym w pełnym zakresie, od projektowania do wykonawstwa pod klucz obiektów sportowych takich jak boiska, stadiony lekkoatletyczne, korty tenisowe, baseny i hale sportowe. Firma jest autoryzowanym dystrybutorem i instalatorem włoskiej firmy MONDO światowego lidera w dziedzinie syntetycznych nawierzchni sportowych. więcej czytaj na str. 67, 75 Firma jest producentem szerokiej gamy różnego typu saun i łaźni do użytku domowego i publicznego. Wykonuje sauny fińskie, infrared i łaźnie parowe o dowolnych kształtach i wymiarach. SAUNAL dystrybuuje swoje produkty na terenie całego kraju. Sauna lepszej nie znajdziesz!, więcej czytaj na str. 100 Firma SIAL istnieje od 1988 roku na rynku usług komunalnych i sprzedaży profesjonalnego sprzętu do pielęgnacji zieleni. Jest wyłącznym dystrybutorem sprzętu takich firm jak Wiedenmann, Shibaura, Green City i wielu innych. więcej czytaj na str. 121 SIATEX tel faks P.U.H. SPORT PLUS Szymon Niepsuj tel faks Firma SPORT PLUS jest dystrybutorem sprzętu sportowego i właścicielem jednego z największych sklepów internetowych SPORTPLUS.PL. Zajmuje się też wyposażeniem obiektów sportowych (hale sportowe, boiska zewnętrzne) i siłowni, jak i dostawami sprzętu sportowego dla szkół i instytucji. SPORTSYSTEM tel faks Firma zajmuje się kompleksową budową obiektów sportowych: boiska piłkarskie, boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe, baseny, nowoczesne, kolorowe i bezpieczne place zabaw. Firma SIATEX w obecnej formie istnieje na rynku od 1995 roku. Od wielu lat jest związana z BETAFENCE, uznanym producentem ogrodzeń w Europie. więcej czytaj na str. 77, 79 więcej czytaj na str. 134 więcej czytaj na str. 43 STRAMATEL / NOVA TIMING tel faks Firma STRAMATEL to jeden ze światowych liderów w dziedzinie elektronicznych tablic wyników sportowych. Od prawie 30 lat systemy towarzyszą zwycięstwom największych sportowców. Jako partner FIBA, uczestniczy w imprezach sportowych najwyższej rangi. Doświadczenie przekazuje na co dzień szkołom i klubom, które potrzebują mocnego i stałego partnera przy realizacji swoich projektów. więcej czytaj na str TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. tel faks TANAKE GROUP Sp. z o.o. tel faks Firma jest importerem i dystrybutorem systemów nawadniających wykorzystywanych w wielu obszarach zastosowań. Działa od 1978 roku i jest jedną z najdłużej istniejących firm na rynku. Prowadzi sprzedaż hurtową w oparciu o sieć dystrybutorów na terenie całego kraju, a także sprzedaż detaliczną dla firm instalacyjnych i odbiorców indywidualnych. W zakres działalności firmy TAMEX OBIEKTY SPOR- TOWE S.A wchodzi kompleksowe wykonawstwo obiektów sportowych, od koncepcji, poprzez wykonanie projektu, do realizacji pod klucz" wraz z ich wyposażeniem. Firma wykonuje zarówno obiekty zewnętrzne, takie jak boiska piłkarskie, stadiony lekkoatletyczne, boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe i bieżnie, jak również hale sportowe i tenisowe. więcej czytaj na str. 46 więcej czytaj na str. 122 UNIRUBBER Sp. z o.o. tel faks UNIRUBBER ma 25-letnie doświadczenie w produkcji wyrobów gumowych w tym granulatów. Ze względu na doskonałe własności fizyko-mechaniczne nawierzchnie z granulatów UNIRUBBER stwarzają komfortowe warunki do profesjonalnego uprawiania sportu i rekreacji. Elastyczny materiał o ustalonych parametrach sprawia, że nawierzchnie są sprężyste i wspomagają dynamikę oraz płynność ruchu. więcej czytaj na str. 76 WAMAT Sp. z o.o. tel faks WAMAT Sp. z o.o. jest polską firmą działającą na rynku od ponad dwudziestu pięciu lat. Oferta firmy obejmuje wyposażenie obiektów sportowych, hal widowiskowych i wielofunkcyjnych. ZIELONA ARCHITEKTURA Sp. z o.o. tel faks Firma ZIELONA ARCHITEKTURA od 17 lat świadczy szeroki zakres usług ogrodniczych i budowlanych. Oferta obejmuje: budowę, modernizację i pielęgnację profesjonalnych, sportowych nawierzchni trawiastych, montaż systemów ogrzewania, napowietrzania, nawadniania i drenażu płyt boiska oraz doświetlania murawy, sprzedaż trawy w rolkach i wiele innych. więcej czytaj na str. 27, 30, 31, 47, 59, 66, 123 więcej czytaj na str

9 Projektowanie

10 WIELOBRANŻOWE PROJEKTY BUDOWLANE PROJEKTOWANIE U O FIRMIE Pracownia projektowa ARCHIN oferuje wykonanie wielobran owych projektów budowlanych. U ZAKRES DZIAŁALNOŒCI I OFERTA ARCHIN wykonuje projekty: obiektów sportowych boisk, trybun, si³owni, hal sportowych, itp., archin.ibiss.pl P.P.B.H. ARCHIN mgr in. arch. Ewa Kowalewska-Niewadzi mgr in. Piotr Niewadzi ul. Bulwar Ikara 17/51, Wroc³aw tel./faks obiektów SPA i hydroterapii obiektów us³ugowych np. biur, sklepów, hoteli, gastronomii, domów mieszkalnych wielorodzinnych, jednorodzinnych, obiektów przemys³owych warsztatów, obiektów rolniczych, aran acji wnêtrz, prowadzi nadzory budowlane i inwestorskie, wykonuje orzeczenia, ekspertyzy, opinie techniczne i kosztorysy. 1a 1b PRZYKŁADOWE REALIZACJE: Projekty boisk z nawierzchni¹ syntetyczn¹ (wykonanych oko³o 35 projektów obiektów sportowych): 1a. Projekt kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Czerniewicach, ul.mazowiecka 88 1b. Projekt kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Czerniewicach, ul.mazowiecka 88 boisko do koszykówki 2. Projekt kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Grodkowie, ul. Morcinka 2 8. Trybuny, boisko wielofunkcyjne, Chojnów Obiekty SPA 4. aÿnia Wroc³awskie Centrum SPA Sp. z o.o., ul. Teatralna 10/12, Wroc³aw 6. Łaźnia prowa Wroc³awskie Centrum SPA Sp. z o.o., ul. Teatralna 10/12, Wroc³aw 7. Odnowa biologiczna Wroc³awskie Centrum SPA Sp. z o.o., ul. Teatralna 10/12, Wroc³aw Si³ownie Inwestor MOSIR WROC AW PO UDNIE Projekty adaptacji pomieszczeñ na sale rekreacyjne z zapleczem szatniowo-sanitarnym we Wroc³awiu przy ulicach: Spiskiej 1 (czerwiec 1994 r.), Gwarnej 10 (wrzesieñ 1995 r.), Lubiñskiej 53 (1998 r.) oraz Sztabowej (2001 r.). 3. Si³ownia, Wroc³awskie Centrum SPA Sp. z o.o., ul. Teatralna 10/12, Wroc³aw 5. Si³ownia, MOSiR, ul. Lubiñska 53, Wroc³aw 28

11 OBIEKTY SPORTOWE U O FIRMIE Firma BISPROL, jako biuro projektów, oœrodek badawczorozwojowy lub biuro projektowo-badawcze budownictwa wiejskiego, funkcjonuje od 1948 roku. U ZAKRES DZIAŁALNOŒCI I OFERTA BISPROL wykonuje projekty indywidualne oraz sprzedaje projekty gotowe: obiektów sportowych: hal sportowych, szkolnych sal gimnastycznych, szkolnych i gminnych boisk sportowych, kompleksowych obiektów szkolnych i biurowych, obiektów mieszkalnych: jedno- i wielorodzinnych, letniskowych, hotelowych, obiektów rolniczych: budynków inwentarskich, gospodarczych, p³yt gnojowych, zbiorników na wodê, œcieki i odchody zwierzêce, magazynów na p³ody rolne, obiektów wielofunkcyjnych, obiektów us³ugowych: handlowych, gastronomicznych, hal uniwersalnych, warsztatów, gara y, stacji paliw. PRZYK ADOWE REALIZACJE: hale sportowe i sale gimnastyczne przy szko³ach (zespołach): nr 1 i nr 5 w Garwolinie, w Miedznej, Latowiczu, Warszawie, hale sportowe i sale gimnastyczne w: Bielawach, Nasielsku, Nowym Dworze Maz., Bia³kach, Sabnie, Olszycu Szlacheckim, Krzeœlinie, Dêbem Wielkim, Białej Podlaskiej, Ościsłowie, kompleks boisk sportowych dla zespo³u szkó³ zawodowych w Dzia³dowie, boiska sportowe w: Skórcu, Mokobodach, Wêgrowie, bisprol.ibiss.pl BISPROL Sp. z o.o. Przedsiêbiorstwo Projektowo-Us³ugowe al. Stanów Zjednoczonych 51, Warszawa tel , faks modernizacja hali sportowej dla ciê arowców w Ciechanowie, zespó³ wielofunkcyjnej szko³y specjalnej z sal¹ gimnastyczn¹ w biskach, budynek liceum ogólnokszta³c¹cego w Siedlcach, budynki gimnazjum z sal¹ gimnastyczn¹ w: Raszynie, Jedwabnem, Halinowie, Wawrze, budynek szko³y podstawowej z przedszkolem i sal¹ gimnastyczn¹ w P³oœnicy, zespó³ szko³y podstawowej nr 12 z sal¹ sportow¹ w Siedlcach, budynki inspektoratów ZUS w Soko³owie i Wêgrowie, budynki komendy policji w Garwolinie i osicach, osiedla mieszkaniowe: Biskupia w Warszawie, Szpitalna i D¹brówki w Miñsku Maz., Kasprzaka w Siedlcach, osiedle domów jednorodzinnych w Piastowie, ośrodek zdrowia i biura w Suchożebrach, zespó³ punktu odpraw weterynaryjnych i fitosanitarnych w Kobylanach (przejœcie graniczne w Ma³aszewiczach/Terespolu). Przytoczone wy ej przyk³ady zosta³y zrealizowane na podstawie projektów indywidualnych. Biuro nie rejestruje realizacji tysiêcy obiektów wykonanych z wykorzystaniem projektów gotowych (tzw. typowych), zakupionych w BISPROL-u. U INFORMACJE DODATKOWE Filie: Siedlce, ul. B. Joselewicza 3, tel Ciechanów, ul. Œl¹ska 2, tel PROJEKTOWANIE 29

12 WIELOBRANŻOWE PROJEKTY BUDOWLANE PROJEKTOWANIE U O FIRMIE ZIELONA ARCHITEKTURA powstała w 1993 roku i od początku swojego istnienia działa w branży ogrodniczej i budowlanej. Oferuje kompleksową budowę naturalnych, podgrzewanych, trawiastych nawierzchni sportowych wraz z wykonaniem profesjonalnych projektów technicznych, zgodnych z obowiązującymi lokalnymi regulacjami budowlanymi i założeniami UEFA i FIFA w tym projekty: warstw konstrukcyjnych, systemu drenażu, systemu napowietrzania, systemu nawodnienia, systemu ogrzewania, systemu doświetlania murawy. U ZAKRES DZIAŁALNOŒCI I OFERTA ZIELONA ARCHITEKTURA od 17 lat świadczy pełen wachlarz usług budowlanych i ogrodniczych: projektowanie i budowę profesjonalnych użytkowych nawierzchni trawiastych, ich modernizację i utrzymanie, montaż elektrycznych, wodno-glikolowych i wodnych systemów ogrzewania płyt boiska, drenaż gruntów, montaż systemów instalacji automatycznego nawadniania, napowietrzania i doświetlania murawy, rekultywację murawy boisk piłkarskich, pól golfowych, zielona-architektura.ibiss.pl ZIELONA ARCHITEKTURA Sp. J. ul. Instalatorów 9/232, Warszawa tel , faks prace projektowe, inwentaryzację zieleni, budowę, renowację i pielęgnację terenów zieleni (pełny zakres usług), gospodarkę drzewostanem, przesadzanie i sprzedaż dużych drzew i krzewów, rekultywację terenów zdegradowanych biologicznie, specjalistyczne badania geotechniczno-glebowe. ZIELONA ARCHITEKTURA oferuje prosto z Plantacji w Czarnocinie, jednej z największych i najnowocześniejszych plantacji w Polsce, doskonałej jakości PROFESJONALNĄ TRAWĘ SPORTOWĄ W ROLKACH spełniającą warunki określone normą DIN ZIELONA ARCHITEKTURA jest przedstawicielem angielskiej firmy Dennis, specjalizującej się w produkcji sprzętu do profesjonalnej pielęgnacji naturalnych nawierzchni trawiastych, firmy Scotts produkującej profesjonalne nasiona i nawozy oraz firmy Morooka producenta ciężkiego sprzętu budowlanego. U INFORMACJE DODATKOWE Klienci firmy to między innymi: Amica Wronki, Wisła Płock, Polonia Warszawa, Zagłębie Lubin, Górnik Zabrze, Odra Wodzisław, Jagiellonia Białystok, Widzew Łódź, Łódzki Klub Sportowy, Korona Kielce, Arka Gdynia, Pogoń Szczecin, Stadion Narodowy Chorzów, Polonia Bytom, Zagłębie Sosnowiec, Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk, TS Podbeskidzie Bielsko Biała, GKS Katowice, Hutnik Kraków, Flota Świnoujście 30

13 Wykonawstwo obiektów sportowych i rekreacyjnych

14

15 Materia³y i elementy budowlano- -konstrukcyjne

16 POKRYCIA DACHOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH MATERIAŁY I ELEMENTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE U O FIRMIE Firma ROBELIT, od 1993 roku lider w bran y, oferuje na rynku polskim szerok¹ gamê materia³ów wykoñczeniowych z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Satysfakcja klientów ze wspó³pracy z firm¹ ROBELIT wynika z kompleksowej i profesjonalnej obs³ugi, na któr¹ sk³adaj¹ siê: serwis w postaci doradztwa technicznego, ciêcie i oklejanie p³yt, terminowoœæ w realizacji zamówieñ, serwis gwarancyjny, a tak e szeroka baza wspó³pracuj¹cych firm wykonawczych. U ZAKRES DZIAŁALNOŒCI I OFERTA POLIWĘGLAN KOMOROWY idealny materiał na zadaszenie trybun, charakteryzuje się małym ciężarem, dużą wytrzymałością na obciążenia, dużą przezroczystością, odpornością na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, możliwością gięcia na zimno, dużą udarnością, chroni od deszczu i śniegu nie tworząc strefy ciągłego cienia, doświetlając nie daje efektu soczewki (nie następuje nadmierne nagrzanie trybun). SAMONOŚNE PŁYTY ŁUKOWE Z POLIESTRU WZMOCNIONE- GO WŁÓKNEM SZKLANYM stanowią alternatywę dla poliwęglanu komorowego w zadaszeniu wiat pod trybunami oraz kryciu hal produkcyjnych, zimnych magazynów wygięte fabrycznie w łuk dwoma promieniami (R=3,3 oraz 6,0 m), tworzą bardzo mocne sklepienie nadające się idealnie dla przekryć o b. dużych rozpiętościach podpór nawet do 7,2 m. Wytrzymują zakres robelit.ibiss.pl ROBELIT Sp. z o.o. ul. Legionów 79, Czêstochowa tel faks temp. od -45 C do +125 C. Ogromną zaletą jest prosty i szybki montaż oraz oszczędność zużycia materiału dla podkonstrukcji. PŁYTY PROFILOWANE Z PET charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością na gradobicie ( kulki gradu o średnicy 20 mm spadające z prędkością 10 m/sek.), wysoką odpornością na czynniki chemiczne, posiadają bardzo dobre własności mechaniczne oraz wysoki stopień przejrzystości, są zabezpieczone przed działaniem UV. Znajdują swoje zastosowanie jako pasma świetlne na obiektach typu ujeżdżalnia, gdzie zazwyczaj nie ma wysokich wymagań odnośnie termoizolacyjności. RULONY Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLA- NYM ich duża wytrzymałość umożliwia szerokie zastosowanie jako przeszklenia w dachu czy też doświetlenia w ścianach (zadaszenia wiat, tarasów, pergoli, obiektów sportowych i rekreacyjnych). Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż używając rulonów poliestrowych nie ma strat materiału na zakład łączeniowy przez co zwiększa się efektywna szerokość krycia a dodatkowym atutem jest atrakcyjna cena. U INFORMACJE DODATKOWE Us³ugi: transport, ciêcie p³yt, doradztwo techniczne. Gwarancja: 10 lat na przepuszczalnoœæ œwiat³a i wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ (p³yty poliwêglanowe). Aprobaty i certyfikaty: Aprobaty Techniczne ITB, Deklaracje Zgodnoœci z Aprobatami Technicznymi, Ocena Higieniczna PZH. 58

17 Instalacje grzewcze, wentylacja, klimatyzacja

18 OGRZEWANIE MURAWY BOISK INSTALACJE GRZEWCZE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA U O FIRMIE ZIELONA ARCHITEKTURA projektuje i buduje podgrzewane boiska piłkarskie. W swoich realizacjach firma stosuje różne technologie podgrzewania boisk. Firma wybudowała zarówno boiska podgrzewane systemem elektrycznym, jak również ogrzewane systemem wodno-glikolowym. U ZAKRES DZIAŁALNOŒCI I OFERTA ZIELONA ARCHITEKTURA od 17 lat świadczy pełen wachlarz usług budowlanych i ogrodniczych: projektowanie i budowę profesjonalnych użytkowych nawierzchni trawiastych, ich modernizację i utrzymanie, montaż elektrycznych, wodno-glikolowych i wodnych systemów ogrzewania płyt boiska, drenaż gruntów, montaż systemów instalacji automatycznego nawadniania i napowietrzania, rekultywację murawy zabiegi pielęgnacyjne oraz system doświetlania murawy, prace projektowe, inwentaryzację zieleni, budowę, renowację i pielęgnację terenów zieleni (pełny zakres usług), gospodarkę drzewostanem, zielona-architektura.ibiss.pl ZIELONA ARCHITEKTURA Sp. J. ul. Instalatorów 9/232, Warszawa tel , faks przesadzanie i sprzedaż dużych drzew i krzewów, rekultywację terenów zdegradowanych biologicznie, specjalistyczne badania geotechniczno-glebowe. ZIELONA ARCHITEKTURA oferuje prosto z Plantacji w Czarnocinie, jednej z największych i najnowocześniejszych plantacji w Polsce, doskonałej jakości PROFESJONALNĄ TRAWĘ SPORTOWĄ W ROLKACH spełniającą warunki określone normą DIN ZIELONA ARCHITEKTURA jest przedstawicielem angielskiej firmy Dennis, specjalizującej się w produkcji sprzętu do profesjonalnej pielęgnacji naturalnych nawierzchni trawiastych, firmy Scotts produkującej profesjonalne nasiona i nawozy oraz firmy Morooka producenta ciężkiego sprzętu budowlanego. U INFORMACJE DODATKOWE Klienci firmy to między innymi: Amica Wronki, Wisła Płock, Polonia Warszawa, Zagłębie Lubin, Górnik Zabrze, Odra Wodzisław, Jagiellonia Białystok, Widzew Łódź, Łódzki Klub Sportowy, Korona Kielce, Arka Gdynia, Pogoń Szczecin, Stadion Narodowy Chorzów, Polonia Bytom, Zagłębie Sosnowiec, Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk, TS Podbeskidzie Bielsko Biała, GKS Katowice, Hutnik Kraków, Flota Świnoujście 66

19 Nawierzchnie i posadzki Kompleksowa realizacja obiektów sportowych

20 NAWIERZCHNIE Z GRANULATÓW GUMOWYCH NAWIERZCHNIE, POSADZKI U O FIRMIE UNIRUBBER Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce k/ Zgorzelca to największy w Polsce producent granulatów gumowych na nawierzchnie sportowe. Setki boisk pokrytych nawierzchnią z granulatu UNIRUBBER, tak w kraju jak i za granicą, od wielu lat cieszą amatorów sportu i profesjonalistów dowodząc tym samym doskonałej jakości naszych wyrobów. U ZAKRES DZIAŁALNOŒCI I OFERTA Korzystając z 25-letniego doświadczenia w przemyśle gumowym firma oferuje granulaty z oryginalnej mieszanki na bazie kauczuków EPDM (tzw. Virgin) oraz granulaty z recyklingu. Granulaty te znajdują zastosowanie do wykonania podbudowy i warstwy wierzchniej różnego rodzaju nawierzchni sportowych i boisk piłkarskich oraz placów zabaw dla dzieci (strefy chroniące przed urazami związanymi z upadkami). W szczególności wykorzystuje je się do budowy: bieżni lekkoatletycznych, wypełnienia sztucznej trawy, jako tzw. infill, nawierzchni kortów tenisowych, wielofunkcyjnych boisk szkolnych, boisk do gry w siatkówkę, koszykówkę czy piłkę ręczną, elastycznego podłoża na placach zabaw dla dzieci, stref chroniących przed urazami na basenach i innych podobnych obiektach. Granulaty EPDM Virgin to materiał wysokiej jakości wykonany z oryginalnej mieszanki gumowej na bazie kauczuków EPDM. Granulat z takiej mieszanki zachowuje stałe parametry pomimo intensywnego użytkowania i zmiennych warunków atmosferycznych posiada m.in.: dużą odporność na ścieranie i działanie promieni UV. Istotną zaletą jest możliwość indywidualnego dopasowania własności np.: twardości czy koloru. Zastosowanie: Warstwa wierzchnia wszystkich rodzajów nawierzchni, oraz wypełnienie do sztucznej trawy (infill). unirubber.ibiss.pl UNIRUBBER Sp. z o.o. Zielonka 17, Węgliniec tel faks Granulaty EPDM Recycling wykonane są ze zużytych wyrobów gumowych poddanych procesom recyklingu, takich jak uszczelki czy dywaniki samochodowe. Odpady te są starannie sortowane a następnie granulowane na drobne, jednolite ziarna o ustalonej wielkości (frakcji). Jest to materiał bardzo dobrej jakości ma dużą odporność na ścieranie i działanie promieniowania UV oraz dobre własności elastyczne. Istotną zaletą jest jego ekologiczność. Zastosowanie: Jako wypełnienie do sztucznej trawy (infill). Granulaty SBR Recycling wykonane są ze zużytych wyrobów gumowych poddanych procesom recyklingu. Odpady te, takie jak zużyte opony samochodowe lub artykuły techniczne są starannie sortowane a następnie granulowane na drobne, jednolite ziarna o ustalonej wielkości (frakcji). Granulat ten ma korzystny stosunek ceny do jakości. Istotną jego zaletą jest ekologiczność i uniwersalność zastosowania. Zastosowanie: Jako wypełnienie do sztucznej trawy (infill) oraz jako podbudowa nawierzchni sportowych, której funkcją jest zapewnienie sprężystości podłoża. U INFORMACJE DODATKOWE Ze względu na doskonałe własności fizyko-mechaniczne nawierzchnie z granulatów firmy stwarzają komfortowe warunki do profesjonalnego uprawiania sportu i rekreacji. Elastyczny materiał o ustalonych parametrach sprawia, że nawierzchnie są sprężyste i wspomagają dynamikę oraz płynność ruchu. Warstwa powierzchniowa, dla różnych dyscyplin sportowych, ma odpowiednie parametry antypoślizgowe. Szeroka oferta kolorów pozwala na realizację baśniowych kompozycji. Granulaty nadają się doskonale na place zabaw realizowane w ramach projektu Radosna Szkoła. Granulaty UNIRUBBER oferowane są w 24 standardowych kolorach oraz różnych rozmiarach uziarnienia (frakcje od 0,5 mm do 8,0 mm) w zależności od indywidualnych upodobań i preferencji klientów. UNIRUBBER oferuje również realizację nietypowych zamówień. Zapraszamy do współpracy. 76

Instalacje grzewcze, wentylacja, klimatyzacja

Instalacje grzewcze, wentylacja, klimatyzacja Instalacje grzewcze, wentylacja, klimatyzacja OGRZEWANIE MURAWY BOISK INSTALACJE GRZEWCZE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA ZIElOna architektura projektuje i buduje podgrzewane boiska piłkarskie. W swoich realizacjach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE WIELOBRANŻOWE PROJEKTY BUDOWLANE O FIRMIE ZAKRES DZIA ALNOŒCI I OFERTA INFORMACJE DODATKOWE

PROJEKTOWANIE WIELOBRANŻOWE PROJEKTY BUDOWLANE O FIRMIE ZAKRES DZIA ALNOŒCI I OFERTA INFORMACJE DODATKOWE Projektowanie WIELOBRANŻOWE PROJEKTY BUDOWLANE PROJEKTOWANIE O FIRMIE ZIELONA ARCHITEKTURA powsta³a w 1993 roku i od pocz¹tku swojego istnienia dzia³a w bran y ogrodniczo-budowlanej, specjalizuj¹c siê

Bardziej szczegółowo

Boiska Wielofunkcyjne

Boiska Wielofunkcyjne Boiska Wielofunkcyjne Jesteśmy wiodącym producentem wielofunkcyjnych boisk sportowych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym. Naszymi głównymi odbiorcami są kraje skandynawskie. Fot. 1

Bardziej szczegółowo

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ biuro.redam@interia.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ ZALETY HAL STALOWYCH: elastyczność w doborze wymiarów obiektu w zależności od przeznaczenia; różnorodność systemów

Bardziej szczegółowo

Informacja o poszczególnych inwestycjach

Informacja o poszczególnych inwestycjach UZASADNIENIE Przedmiotowy projekt uchwały jest realizacją przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk

Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk Zdrowe i wysportowane dzieci i młodzież przyszłością Gminy Wyrzysk W ciągu kilku ostatnich lat w Gminie Wyrzysk położono nacisk na rozwój i remont istniejącej infrastruktury sportowej z myślą o najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków do czwartej edycji programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży".

Nabór wniosków do czwartej edycji programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży. Źródło: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2009-rok/310,nabor-wnioskow-do-czwartej-edy cji-programu-budowa-wielofunkcyjnych-boisk-sportow.html Wygenerowano: Czwartek, 11 lutego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji parku rekreacyjnosportowego

Wyciąg z Programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji parku rekreacyjnosportowego Załącznik nr 4 Wyciąg z Programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji parku rekreacyjnosportowego w Stopnicy. Opis koncepcji Opracowywany teren przeznaczony zostanie na park rekreacyjno-sportowy. Służyć

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE SPORTOWE. Kompleks sportowy na Osiedlu Z-1. Zespół boisk z zapleczem na Osiedlu A. Kompleks sportowy przy al.

INWESTYCJE SPORTOWE. Kompleks sportowy na Osiedlu Z-1. Zespół boisk z zapleczem na Osiedlu A. Kompleks sportowy przy al. INWESTYCJE SPORTOWE W ciągu ostatnich kilku lat Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zrealizował wiele zadań związanych z obiektami sportowymi w Tychach. M.in.: Kompleks sportowy na Osiedlu Z-1

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ Przedstawiamy Państwu ofertę wynajmu: sal dydaktycznych, audytoryjnych, auli, pracowni, laboratoriów, infrastruktury sportowej oraz miejsc noclegowych Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

3 w 1 WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE LODOWISKO SOLAR

3 w 1 WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE LODOWISKO SOLAR Najnowsza nawierzchnia sportowo-rekreacyjna 3 w 1 WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE LODOWISKO SOLAR NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA PRZEŁOM W BUDOWIE OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH 2 www.wminternational.pl SPORT

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca naboru zgłoszeń do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata

Informacja dotycząca naboru zgłoszeń do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata Informacja dotycząca naboru zgłoszeń do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2015 2017 Wzorem lat ubiegłych zapraszamy do współpracy w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 170 /2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr 170 /2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. Uchwała Nr 170 /2015 w sprawie: określenia warunków obejmujących zasady, priorytety oraz kryteria konieczne do opracowania Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupi pod Kępnem

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupi pod Kępnem MERTYKA PROJEKTU Temat opracowania: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupi pod Kępnem Lokalizacja: Słupia pod Kępnem ul. Szkolna 5 63-604 Baranów działka nr 1242/2 Inwestor: Gmina Baranów ul. Rynek 21

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133176-2011 z dnia 2011-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobromierz Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x

Bardziej szczegółowo

W imieniu Miejskiej Areny Kultury i Sportu, chciałbym przedstawić Państwu ofertę współpracy partnerskiej.

W imieniu Miejskiej Areny Kultury i Sportu, chciałbym przedstawić Państwu ofertę współpracy partnerskiej. Oferta współpracy 1. Wstęp Szanowni Państwo, W imieniu Miejskiej Areny Kultury i Sportu, chciałbym przedstawić Państwu ofertę współpracy partnerskiej. Dołożymy wszelkich starań aby przygotowana przez nas

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu samorządowego zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji: OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego (do piłki koszykowej, do

Bardziej szczegółowo

www.etis.pl ul. Wojska Polskiego 124/20, tel. 34 347 00 61, 668 135 251 NIP: 821-24-06-515 mail: projekty@etis.pl

www.etis.pl ul. Wojska Polskiego 124/20, tel. 34 347 00 61, 668 135 251 NIP: 821-24-06-515 mail: projekty@etis.pl Etis sp. z o.o od początku swojej działalności specjalizuje się w rozwiązaniach klimatyzacyjno wentylacyjnych, zapewniając pełen zakres usług ze specjalizacją w zarządzaniu i realizacji projektów sieciowych.

Bardziej szczegółowo

STADION MIEJSKI W ŁODZI OFERTA NAJMU POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH NA STADIONIE PRZY ALEI PIŁSUDSKIEGO

STADION MIEJSKI W ŁODZI OFERTA NAJMU POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH NA STADIONIE PRZY ALEI PIŁSUDSKIEGO STADION MIEJSKI W ŁODZI OFERTA NAJMU POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH NA STADIONIE PRZY ALEI PIŁSUDSKIEGO Stadion Miejski w Łodzi przy Alei Piłsudskiego, to nowoczesny, w pełni zadaszony obiekt sportowy o pojemności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WIATY NA KONTENERY

PROJEKT BUDOWLANY WIATY NA KONTENERY WIATY NA KONTENERY NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: Poznań, ul. Junacka 11-13, obręb Górczyn dz. nr ewid. 92,93,94,106,109,111,113, ark.1 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Junacka 11-21 60-152 Poznań ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Raport monitorujący. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 28/393/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2010 r. (miejscowość), dnia..

Raport monitorujący. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 28/393/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2010 r. (miejscowość), dnia.. Załącznik nr 1 Raport monitorujący (miejscowość), dnia... (pieczęć Wnioskodawcy) Urząd Marszałkowski Województwa W złączeniu, Wnioskodawca -.(nazwa Wnioskodawcy) przekazuje miesięczne sprawozdanie z realizacji

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. BIURO PROJEKTÓW OBIEKTÓW SPORTO- WYCH I REKREACYJNYCH "POLSPORT" Spółka z o.o.

PRZEDMIAR. BIURO PROJEKTÓW OBIEKTÓW SPORTO- WYCH I REKREACYJNYCH POLSPORT Spółka z o.o. BIURO PROJEKTÓW OBIEKTÓW SPORTO- WYCH I REKREACYJNYCH "POLSPORT" Spółka z o.o. 15-465 Białystok, ul. Włókiennicza 4 tel/fax (085) 652-10-81, NIP 542-11-36-283 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE egz. dla Inwestora NYSA lipiec 2012 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W PACZKOWIE NAZWA ZAMÓWIENIA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PL.architekci UL. DŁUGOSZA 13/ POZNAŃ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PL.architekci UL. DŁUGOSZA 13/ POZNAŃ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KONCEPCJA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ KSIĄŻ WIELKOPOLSKI LOKALIZACJA - ULICA ZAKRZEWSKA UL. DŁUGOSZA / -9 POZNAŃ 9 WWW.PLARCHITEKCI.PL BIURO@PLARCHITEKCI.PL PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE LOKALIZACJA UL. DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ORGANIZACJĘ OBOZÓW SPORTOWYCH 2018r. LOSIR Sp. z o.o.

OFERTA NA ORGANIZACJĘ OBOZÓW SPORTOWYCH 2018r. LOSIR Sp. z o.o. LOSIR Sp. z o.o. OFERTA NA ORGANIZACJĘ OBOZÓW SPORTOWYCH 2018r. LOSIR Sp. z o.o. HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA KLUB FITNESS SIŁOWNIA SALE ĆWICZENIOWE LOSIR Sp. z o.o. stanowi świetną bazę rekreacyjno-sportową

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu samorządowego zakładu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU W KROŚNIEWICACH

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU W KROŚNIEWICACH PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Inwestycja: PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU W KROŚNIEWICACH Inwestor: Gmina Krośniewice, 99-340 Krośniewice ul. Poznańska 5 Adres budowy: m. Krośniewice,

Bardziej szczegółowo

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH / 17.11.2015 / STADION Wrocław WPROWADZENIE POLSKA CZECHY 11 października 2015 r. Polska pokonała Irlandię 2:1 i wywalczyła awans do Mistrzostw Europy 2016. Na fali sukcesu naszej Reprezentacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu: 8 938 137,21 zł. Wysokość dofinansowania: 3 611 886,59 zł

Wartość projektu: 8 938 137,21 zł. Wysokość dofinansowania: 3 611 886,59 zł Plan Kampusu Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny Stobrawa to kompleks tworzony przez liczne obiekty sportowe usytuowane w malowniczej scenerii zabytkowego Parku Miejskiego. Kampus tworzy doskonałe warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI A. Podstawa opracowania 1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna a Spółką Cywilną BUDMAR. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Bardziej szczegółowo

Forum Seating www.forumseating.pl

Forum Seating www.forumseating.pl gamma [ kontakt ] Forum Seating Dział Handlowy ul. Radzikowskiego 121 31-342 Kraków T: +48 12 63 98 620 F: +48 12 63 98 700 E: info@forumseating.com www.forumseating.pl gamma Siedzisko stadionowe umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Forum Seating www.forumseating.pl

Forum Seating www.forumseating.pl omega high back [ kontakt ] Forum Seating Dział Handlowy ul. Radzikowskiego 121 31-342 Kraków T: +48 12 63 98 620 F: +48 12 63 98 700 E: info@forumseating.com www.forumseating.pl omega high back Krzesło

Bardziej szczegółowo

KFT-OB/a. Uwaga: Gminy miejsko-wiejskie wypełniają dwa sprawozdania oddzielnie dla miasta, oddzielnie dla pozostałej części gminy

KFT-OB/a. Uwaga: Gminy miejsko-wiejskie wypełniają dwa sprawozdania oddzielnie dla miasta, oddzielnie dla pozostałej części gminy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KFT-OB/a Sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych Numer identyfikacyjny - REGON za 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU MOJE BOISKO--ORLIK 2012 ZA II PÓŁROCZE 2010 WARSZAWA, STYCZEŃ 2011 Wprowadzenie Program Moje Boisko - Orlik 2012 jest istotnym punktem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

POLSKA SZWAJCARIA / 18.11.2014 / Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

POLSKA SZWAJCARIA / 18.11.2014 / Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH / 18.11.2014 / Wrocław WPROWADZENIE Stadion Wrocław jest areną sportową najwyższej klasy, na której odbywały się mecze w ramach Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012 TM. To właśnie na tym obiekcie Piłkarska

Bardziej szczegółowo

Oferta miejsc biznes Warszawa 2 maja 2016 / godz. 16:00

Oferta miejsc biznes Warszawa 2 maja 2016 / godz. 16:00 Oferta miejsc biznes Warszawa 2 maja 2016 / godz. 16:00 Puchar Polski PUCHAR POLSKI TO NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE ROZGRYWKI PUCHAROWE W POLSCE ROZGRYWANE POD PATRONATEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Bardziej szczegółowo

Forum Seating www.forumseating.pl

Forum Seating www.forumseating.pl lambda [ kontakt ] Forum Seating Dział Handlowy ul. Radzikowskiego 121 31-342 Kraków T: +48 12 63 98 620 F: +48 12 63 98 700 E: info@forumseating.com www.forumseating.pl lambda Siedziska stadionowe umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Forum Seating www.forumseating.pl

Forum Seating www.forumseating.pl delta [ kontakt ] Forum Seating Dział Handlowy ul. Radzikowskiego 121 31-342 Kraków T: +48 12 63 98 620 F: +48 12 63 98 700 E: info@forumseating.com www.forumseating.pl delta Składane krzesło stadionowe.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU. dla inwestycji pt.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU. dla inwestycji pt.: PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU dla inwestycji pt.: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 zlokalizowanej w Maszewie DuŜym, Gmina Stara Biała, na działce 90 EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

The Lindab BuilderTM. Lindab Building Systems. Lindab Building Systems. Sieć profesjonalnych wykonawców. www.lindab-buildings.com

The Lindab BuilderTM. Lindab Building Systems. Lindab Building Systems. Sieć profesjonalnych wykonawców. www.lindab-buildings.com www.lindab-buildings.com Lindab building systems The Lindab Builder Sieć profesjonalnych wykonawców Sieć związanych z Lindabem wykonawców to niezależne, wysoko wykwalifikowane firmy, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

NASZE REALIZACJE Poznań. konstrukcje stalowe. ...wielkie rzeczy! katalog produktów

NASZE REALIZACJE Poznań. konstrukcje stalowe. ...wielkie rzeczy! katalog produktów konstrukcje stalowe Ditta Seria specjalizuje się również w fachowym świadczeniu usług w zakresie wynajmu żurawi kołowych i wieżowych, ładowarek i podnośników teleskopowych, zawodowej obsłudze operatorskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubichowo Wyjątkowy prezent samorządu Gminy Lubichowo dla dzieci i młodzieży

Gmina Lubichowo Wyjątkowy prezent samorządu Gminy Lubichowo dla dzieci i młodzieży Wyjątkowy prezent samorządu Gminy Lubichowo dla dzieci i młodzieży Piękny dzień jakim jest Dzień Dziecka został wybrany jako najlepszy moment do uroczystego oddania do użytku nowego kompleksu boisk. Inwestycja

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GRODKOWA URZĄD MIASTA GRODKÓW Ul. Warszawska 29, 49 200 Grodków

BURMISTRZ GRODKOWA URZĄD MIASTA GRODKÓW Ul. Warszawska 29, 49 200 Grodków Lubin, dnia 13.08.2008 WNIOSKODAWCA: ARCHIPROJEKT WŁODZIMIERZ BANAŚ ul. M. Skłodowskiej Curie 88 NIP 692-102-55-87 tel. 076/846-16-17 BURMISTRZ GRODKOWA URZĄD MIASTA GRODKÓW Ul. Warszawska 29, 49 200 Grodków

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego Od wielu lat Województwo Lubuskie wspiera zadania, które mają na celu rozwój sportu oraz rozwój inwestycji sportowych, angażując się w sprawę budowy i modernizacji infrastruktury sportowej na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015

PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 PROGRAM DZIAŁAŃ SRATEGICZNYCH NA LATA 2011-2015 ZAŁOŻENIA Program Rozwoju Bazy Sportowej w mieście na lata 2011-2015 obejmuje swoim zakresem główne strefy inwestycyjne, niezbędne do efektywnego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock r. PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r. Sesja Rady Miejskiej Serock 19.12.2016 r. Plan budżetu na 2017r. 70 397 789,43 63 362 294,43 75 777 740,52 56 013 508,66 19 764 231,86 7 035 495,00 Plan

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH. MOSiR BOCHNIA

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH. MOSiR BOCHNIA OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH MOSiR BOCHNIA Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 32-700 Bochnia, ul. Parkowa 3 Tel./fax. 014/612 25 40 www.mosir.bochnia.pl e-mail: mosir_bochnia@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Nasz znak: ZP-02-2011Żagań, dnia 08.04.2011r. Dotyczy: wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie usługi dot. Udzielenie i obsługę kredytu bankowego dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiającym jest Gmina Miasta Tychy, reprezentowana przez Prezydenta, w imieniu którego działa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, z siedzibą w Tychach,

Bardziej szczegółowo

Powłoki do posadzek przemysłowych

Powłoki do posadzek przemysłowych Powłoki do posadzek przemysłowych Kim jesteśmy co oferujemy Od roku 1989 ROMEX sprzedaje produkty z żywic syntetycznych, które mają zastosowanie przy wykonywaniu posadzek przemysłowych oraz w technice

Bardziej szczegółowo

Grimar S.C. Al. Korfantego 191A, 40-153 Katowice, NIP: PL634-281-89-88 tel. +48 533 967 605, tel. +48 502 073 953, fax: +48 32 750 51 13 e-mail:

Grimar S.C. Al. Korfantego 191A, 40-153 Katowice, NIP: PL634-281-89-88 tel. +48 533 967 605, tel. +48 502 073 953, fax: +48 32 750 51 13 e-mail: Grimar S.C. Al. Korfantego 191A, 40-153 Katowice, NIP: PL634-281-89-88 tel. +48 533 967 605, tel. +48 502 073 953, fax: +48 32 750 51 13 e-mail: biuro@grimar.pl www.grimar.pl CENNIK STANDARDOWY HALE ŁUKOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu: Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik

Sprawozdanie z projektu: Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik Sprawozdanie z projektu: Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik 18 grudnia 2012r. członkowie SKN Koło Młodych PZTIB wraz z opiekunem akademickim wzięli udział w wyjeździe o charakterze dydaktycznym. Głównym

Bardziej szczegółowo

Wykonanie opracowania projektowego dla budowy areny lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych przy ul.

Wykonanie opracowania projektowego dla budowy areny lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych przy ul. ZAŁĄCZNIK NR 7 Nazwa zadania Wykonanie opracowania projektowego dla budowy areny lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych przy ul. Syriusza Kod CPV: 71.22.00.00-6 Nazwa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Arkusz inwentaryzacyjny obiektów sportowych

Arkusz inwentaryzacyjny obiektów sportowych Arkusz inwentaryzacyjny obiektów sportowych Jednostka Samorządu Terytorialnego MIASTO BEŁCHATÓW Lp. Lokalizacja (miejscowość) Nazwa Obiektu Wymiary Widownia (ilość miejsc) Charakterystyka obiektu Rok Budowy

Bardziej szczegółowo

Z Podlaskiego głosować można na: 1. Inkubator Przedsiębiorczości w Łapach został nominowany w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej.

Z Podlaskiego głosować można na: 1. Inkubator Przedsiębiorczości w Łapach został nominowany w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej. Głosowanie trwa do 14. września. Najlepiej oceniona inwestycja otrzyma specjalną nagrodę od czytelników Portalusamorzadowego.pl. Celem konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015 jest wskazanie

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie reklamowe MOSiR w Sochaczewie

Powierzchnie reklamowe MOSiR w Sochaczewie Powierzchnie reklamowe MOSiR w Sochaczewie Pływalnia Orka, Teren przy ul. Olimpijskiej Hala sportowa, ul. Kusocińskiego skiego 2 Stadion przy ul. Warszawskiej Hala lodowiska/kortu tenisowego Integracyjny

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem na terenie ZSP Nr 2 w Opolu

Nazwa zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem na terenie ZSP Nr 2 w Opolu Adres zamieszkania w Opolu (u lica, numer dom u)/ siedziba organizacji [ IZ J [ 2. ry ^ u a im W t INFORMACJE Nazwa zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONY SPOSÓB NA DOŚWIETLENIE I ODDYMIENIE POMIESZCZEŃ

SPRAWDZONY SPOSÓB NA DOŚWIETLENIE I ODDYMIENIE POMIESZCZEŃ WYSOKIEJ JAKOŚCI PASMA ŚWIETLNE, ŚWIETLIKI DACHOWE I KLAPY DYMOWE SPRAWDZONY SPOSÓB NA DOŚWIETLENIE I ODDYMIENIE POMIESZCZEŃ Realizacja zaleceń wynikających z przepisów BHP często stwarza nie lada trudności.

Bardziej szczegółowo

INEA Stadion INEA Stadion w Poznaniu to pierwsza polska oddana do użytku arena Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, która mieści prawie 42 tys. widzów. Służy klubowi piłkarskiemu Lech Poznań,

Bardziej szczegółowo

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Szanowni Państwo, LEWIN BRZESKI, Sikorskiego Prezentacja nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą Przedstawiamy prezentację nieruchomości składającej się zespołu nowoczesnych budynków

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. GOSRiT Luzino 2010 1 Witamy w Luzinie! Mamy zaszczyt powitad Paostwa w Hali Widowiskowo-Sportowej im.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projekt boiska treningowego

OPIS TECHNICZNY. Projekt boiska treningowego 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI OPIS TECHNICZNY Projekt boiska treningowego Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy Stadionu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Sportowej, na działkach nr 708/1, 708/2 obręb

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKS LOTNICZA DLA WSZYSTKICH SPORTÓW

KOMPLEKS LOTNICZA DLA WSZYSTKICH SPORTÓW KOMPLEKS LOTNICZA DLA WSZYSTKICH SPORTÓW WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI PROJEKT OBYWATELSKI www.facebook.com/nowesportywroclawia 1 1. Przedmiot projektu WBO 2016 PARTNERSTWO NOWE SPORTY WROCŁAWIA Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego : Pętli autobusowa

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z oferty najmu pomieszczeń w szkołach

Skorzystaj z oferty najmu pomieszczeń w szkołach Skorzystaj z oferty najmu pomieszczeń w szkołach Oferta najmu pomieszczeń w Miejskim Zespole Szkół nr 1 przy ul. Dolne Młyny 60 w Bolesławcu Od dnia 1 września 2011 r. jest możliwe wynajmowanie sal w naszym

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach. ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach.

Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach. ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach. Page 1 of 5 Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach Numer ogłoszenia: 225335-2008; data zamieszczenia: 18.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA ZAMÓWIENIA BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU GIMNAZJUM NR 1 W NYSIE PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Bramy Segmentowe

Przemysłowe Bramy Segmentowe Przemysłowe Bramy Segmentowe KRISPOL BRAMY DLA WYMAGAJĄCYCH Firma KRISPOL jest czołowym europejskim producentem bram i stolarki otworowej oraz liderem innowacji w zakresie technologii i designu produktów.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna Hala widowiskowo-sportowa w Lubinie

Uniwersalna Hala widowiskowo-sportowa w Lubinie REALIZACJE W POLSCE REALIZACJE W POLSCE Uniwersalna Hala widowiskowo-sportowa w Lubinie Opracowanie: Adam Osiński Zdjęcia: Lech Kwartowicz Rysunki: archiwum pracowni Archimedia ARCHIMEDIA Architekci &

Bardziej szczegółowo

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe Najczęściej i najchętniej wybierany ośrodek przez młodych sportowców. Wielokrotny organizator imprez rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej. Za sprawa posiadanej bazy

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR

Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR Oferta reklamy na terenie obiektów sportowych zarządzanych przez OCSiR Wyciąg nart wodnych Wyciąg nart wodnych o długości 800 m z wypożyczalnią sprzętu jest jedną z największych atrakcji sportowych regionu.

Bardziej szczegółowo

S T U D I O Katarzyna Świerczewska. Zakres działania Kim jesteśmy i jakim zapleczem technicznym dysponujemy Lista referencyjna Forma prawna Kontakt

S T U D I O Katarzyna Świerczewska. Zakres działania Kim jesteśmy i jakim zapleczem technicznym dysponujemy Lista referencyjna Forma prawna Kontakt S T U D I O K A Katarzyna Świerczewska Zakres działania Kim jesteśmy i jakim zapleczem technicznym dysponujemy Lista referencyjna Forma prawna Kontakt Zakres działania Naszą misją jest dostarczanie najwyższej

Bardziej szczegółowo

Puchar Polski to najbardziej PRESTIŻOWE rozgrywki pucharowe w Polsce.

Puchar Polski to najbardziej PRESTIŻOWE rozgrywki pucharowe w Polsce. Puchar Polski to najbardziej PRESTIŻOWE rozgrywki pucharowe w Polsce. TRADYCJA Pucharu Polski nazwanego także Pucharem Tysiąca Drużyn sięga 1925 roku i obejmuje zarówno drużyny amatorskie jak i kluby Ekstraklasy,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416 INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE WŁASNE NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Budowa boisk sportowych Moje boisko-orlik

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI.

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI. Opracował: mgr inż. Dariusz Dolecki SST-05 / Budowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: BUDOWA BOISK SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12 Adres obiektu budowlanego: Sosnowiec, ul. Jasieńskiego 2, działki nr 153, 160/1 obręb

Bardziej szczegółowo

MULTISPORT ARENA. Multisport Arena to boisko wielofunkcyjne wydzielone bandami.

MULTISPORT ARENA. Multisport Arena to boisko wielofunkcyjne wydzielone bandami. MULTISPORT ARENA 2 MULTISPORT ARENA Multisport Arena to boisko wielofunkcyjne wydzielone bandami. Montowane do podłoża z możliwością demontażu. Wszystkie stalowe części ogrodzenia i bramek są ocynkowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 22 przy ul. Dąbrowskiego w Tychach Przedmiot zamówienia wg CPV: 45112723-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

projektowanie, nadzory, ekspertyzy

projektowanie, nadzory, ekspertyzy projektowanie, nadzory, ekspertyzy FIRMIE Chętnie Pracownie Inżynierskie SOCHA to firma, która z powodzeniem funkcjonuje na rynku inwestycji budowlanych. Główny przedmiot naszej działalności to szeroko

Bardziej szczegółowo