Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)"

Transkrypt

1 1 Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu 1 2 Prezydent Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 WNIOSKI O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Adres zamieszkania Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Uwagi lub siedziby inwestora Numer i data wpływu wniosku o pozwolenie na budowę/rozb iórkę Numer i data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę W przypadku terenów zamkniętych -przepis prawny, na podstawie którego teren został uznany za zamknięty* Ostrowski Rozbudowa i przebudowa budynku 1/I Inwestor wycofał Pilachowski Sp. produkcyjno magazynowego wraz ze wniosek w dniu J. zmianą sposobu użytkowania części II piętra Wspólnota Centrum Medyczne Wiczlino- Chwarzno Sp. z o.o. przy ul. Opata Hackiego 14C Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Batalionów Chłopskich Budowa budynku przychodni lekarskiej NZOZ wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 306/8, 612 i 306/1 przy ul. Wiczlińskiej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy Placu Górnośląskim nr Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. Śląskiej 36 2/III /III /III /II RAAIII IH-316/ RAAII BB- 694/dz.306/ RAAIII IH-860/ Art.64 2 Podpis osoby dokonującej wpisu

2 Spółdzielnia im.komuny Paryskiej Energa Operator S.A.Oddział w u Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Turkusowej 9 Budowa sieci kablowej 0,4 kv dla zasilania działek nr 521/30-526/30 przy ul. Ks.Miegonia, inwestycja realizowana na działkach 81/1, 12/ Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Śmierzchalskiego Wspólnota Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przu ul. Zamenhofa Osoba fizyczna Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Grottgera Osoba fizyczna Roboty budowlane związane z remontem elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Świętojańskiej 13A Wspólnota Docieplenie budynku mieszkalnousługowego przu ul Bp.Dominika Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z przebudową przyłącza gazu przy ul. Olgierda Osoba fizyczna Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego przy ul.św.mikołaja WAM Oddział Regionalny w Gdyni 9 Przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ul.błękitnej Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Tokarskiej 7A Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Sopockiej 3D Osoba fizyczna Roboty budowlane związane z remontem elewacji budynku przy ul. Starowiejskiej ABK nr 4 Zakład Budżetowy 2/I /I /II /I /II /II /II /III /I /I /I /III /I /II RAAI KS-700/ RAAII MAK-93/ RAAII HNB-20/13A RAAII DR-313/ RAAI AW-567/ RAAI MZ-757/7A RAAII AK-955/3D Roboty budowlane związane z remontem wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Chwaszczyńskiej 14- RAAI HNB-7/ RAAII MAK- 408/ Art.64 2 Wycofanie wniosku Art.64 2 Inwestor wycofał wniosek w dniu r. Decyzja odmowna Art.64 2

3 KRP Kobus Wojciech Kobus VISION EXPRESS Sp. z o.o Wspólnota Bankowiec POMORSKA Spółka Gazownictwa Sp. W-wa 16, 18-20, 22-24, Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słupeckiej 8 Roboty budowlane związane z przebudową lokalu usługowego nr 0,31 w budynku Centrum Handlowego Klif przy Al.Zwycięstwa 256 Roboty budowlane związane z remontem elewacji budynku przy ul. 3-go maja Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Wiczlińskiej Osoba fizyczna Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej oraz rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gedymina Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką części budynku gospodarczego przy ul. Niklowej Osoba fizyczna Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej Bruno Tassi Sp. z W-wa Rozbudowa i przebudowa budynku hurtowni o.o. drobiu, mięsa i wędlin PEKO przy ul. Krzemowej Osoba fizyczna Rozbiórka budynku garaż przy ul. Senatorskiej Grupa Inwestycyjna HOSSA SA Budowa odprowadzenia wód opadowych z działki nr 716/234 wraz ze zbiornikiem retencyjnym i włączeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na działce nr 717/234 przy ul. Sędzickiego Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Inżynierskiej SEMEKO Grupa Inwestycyjna Sp. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym i infrastrukturą techniczną przy ul. Chabrowej dz. nr 292/3 i 291/3 km 10 25/II /III /II /II /III /I /II /III /III /II /III /I RAA.II AA-44/ r. RAAIII AK- 820/ RAAII AA-15/ RAAIII ŁW-310/ RAAII BB-31/ RAAIII ŁW-871/ Art.64 2 RAAIII KB-885/ Zawieszenie Art.64 2 Art.64 2 Art.64 2

4 Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornika bezodpływ. na nieczystości ciekłe wraz z wewnętrznymi instalacjami na działce nr 10/25 przy ul. Łanowej Osoba fizyczna Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.łącznej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. S.Żeromskiego Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Krętej MORSKA I Sp. z Orle Rozbiórka budynku mieszkalnego o.o. jednorodzinnego przy ul. Wrocławskiej Osoba fizyczna Nadbudowa części garażowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Światowida Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek mieszkalny Akademia Morska Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. jednorodzinny przy ul.srebrnej 5A Roboty budowlane związane z remontem instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach H,H1, I, G, G1Akademii Morskiej przy ul. Morskiej Budowa sieci i przyłącza śr.c. do kotłowni zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych nr 3 i 6 os. Fort Forest, dz. nr 421/32, 421/ Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i zbiornikiem na nieczyst.ciekłe przy ul. Gierdziejewskiego Robotnicza Spółdzielnia im.komuny Paryskiej Robotnicza Spółdzielnia im.komuny Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sucharskiego 11 Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sucharskiego 9 14/II /II /II /III /III /III /I /I /II /II /I /I RAAII HNB- 1034/dz.10/ RAAII MAK- 415/ RAAII HNB-21/ RAAIII IH-1083/ RAAIII AP-873/ RAAIII KB-817/ RAAI KS-492/5A RAAI UB-55/ RAAII GK-1113/ RAAI KS-1095/ RAAI MA-1095/ Wycofanie wniosku

5 Paryskiej Osoba fizyczna Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku wielorodzinnym przy ul. Świętojańskiej Osoba fizyczna Nadbudowa budynku mieszkalnego i garażowego o poddasze użytkowe wraz kanalizacją deszczową i zjazdem przy ul. Prostokątnej Stena Recycling Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Sp. Oddział hali magazynowej z częścią socjalnobiurową w Gdyni na halę sortowni materiałów wtórnych przy ul. Chwaszczyńskiej Osoba fizyczna Rozbudowa i nadbudowa garaży dobudowanych do budynku mieszkalnego jednorodz.wraz ze zmianą sposobu użytk. części ist.garażu, oraz budowa wewn. instal. gazowej i odprowadzenia wód opadowych przy ul.granatowej Ostrowski- Pilachowski Spółka Jawna Rozbudowa budynku prod.-magazynowego ( zmiana sposobu użytkowania części II piętra), przebudowa naświetla, zadaszenie łącznika) przy ul.o.hackiego 14c Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul.cechowej Wspólnota Grupa Inwestycyjna HOSSA SA Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ujejskiego 32 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego, os.sokółka Zielenisz, ul.janki Bryla, A.Baransauskasa dz. nr 273/57, 273/ Osoba fizyczna Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Rtęciowej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji odprowadzenia wód opadowych na działce nr 700 przy ul. Dembińskiego Pomorska Spółka Gazownictwa Sp INVEST METAL sp. z o.o. Budowa sieci ś/c wraz z przyłączami gazu do działek nr 304/17, 304/28 przy ul. Pobłockiej dz. nr 574, 304/7 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Świętopełka 46 17/II /II /III /I /I /I /II /II /I /I /II /III RAAII MAK-20/ RAAIII AK- 980/dz RAAI EM-716/ RAAI AW-565/14C RAAII DR-86/ RAAII BB- 1232/kan.deszcz RAAI AW-555/ RAAII BB- 1316/ulica RAAIII AK-804/ Zawieszenie Zawieszenie Art.64 2 Inwestor wycofał wniosek

6 Osoba fizyczna Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Witolda Pomorska Spółka Gazownictwa sp Spółdzielnia im.komuny Paryskiej 18/III Budowa gazociągu n/c dn 160 w ul. Morskiej 21/I Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stolarskiej Osoba fizyczna Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Beniowskiego ABK nr 3 Zakład Roboty budowlane związane z remontem Budżetowy płyt i balustrad balkonowych w budynku Wspólnota przy ul. Świętojańskiej 78 Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania pom.pralni i suszarni na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mściwoja Osoba fizyczna Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Wolności 10A Koszewski Kamienie Jubilerskie Calz Polska Sp Elektrotechnika MORS Sp. z o.o GE DEVELOPER Sp Pomorska Spółka Gazownictwa sp. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej ( rozdział instalacji) w budynku przy ul. Legionów 129 W-wa Rumia Roboty budowlane związane z przebudową lokalu usługowego nr 0.20 w budynku CH Klif przy Al.Zwycięstwa 256 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek magazynowy przy ul. Hutniczej 38 Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznikowej dz. nr 25/7, 22/14, 352/14. Budowa gazociągu n/c dn 160 w ul. Swarzewskiej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Sambora Osoba fizyczna Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele 24/I /I /II /II /II /III /III /I /III /I /I /II RAAIII KB-884/ RAAI AW-55/ulica RAAI EM-747/ RAAI UB-101/ RAAII AA-43/10A RAAIII KB-75/ RAAIII AK- 820/ RAAI MZ-504/ RAAIII IH-400/dz.543/ RAAI UB-557/ulica RAAI AW-556/ RAAII GK-301/ Art.64 2 Zawieszone postępowania

7 mieszkalne w budynku przy ul. Woj.Wachowiaka 9c Gmina Miasta Roboty budowlane związane z regulacją Gdyni powierzchniowych spływów w rejonie ul.tatrzańskiej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Irydowa AD HOC sp. z o.o. Roboty budowlane związane z przebudową pom.kotłowni w istn. budynku przy ul. Świętojańskiej Osoba fizyczna Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Orłowskiej Gimnazjum nr 4 Roboty budowlane związane z wykonaniem otworu drzwiowego w budynku gimnazjum przy ul. Okrzei Wspólnota Docieplenie budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Hodowlanej 20,,22,24,26,28,30,32, Osoba fizyczna Roboty budowlane związane z zabudową tarasów na I i II piętrze w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Legionów Osoba fizyczna Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Jaśminowej Targo S.A. Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z garażem podziemnym oraz budynkiem usługowym przy ul. Żelaznej, na działkach nr 684/7, 684/ Osoba fizyczna Rozbiórka budynku mieszkalnego i garażowego przy ul. Sochaczewskiej J.W. Ząbki Construction Holding S.A Franke Foodservice Systems Poland Sp. Budowa zespołu 9 małych budynków wielorodzinnych oraz dwóch budynków dwusegmentowych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sochaczewskiej, działki nr 417/73, 70,. Przebudowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Północnej 11 33/II /I /II /III /I /II /III /I /I /III /III /I RAAII AA- 133/ulica RAAII BB- 20/133U RAAIII IH-810/ RAAI UB-124/ RAAII MAK- 412/ RAAI AW-632/ RAAI MZ- 487/dz.684/ RAAIII UB- 886/dz Spółdzielnia Przebudowa układu drogowego wraz z 34/II RAAII MAK- Art.64 2 Decyzja odmowna RAAIII ŁW-75/ Decyzja odmowna Zawieszenie postępowania Art.64 2 RAAI EM-681/

8 Bałtyk murami oporowymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Wielkokackiej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym na poddaszu budynku przy ul. Artemidy Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Kurpiowskiej Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.wzg.bernadowo / /II RAAII GK-1040/ /III /III RAAIII IH-689/ Decyzja odmowna RAAIII AP-894/ Luty 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu 1 2 Prezydent Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 WNIOSKI O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Adres zamieszkania Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Uwagi lub siedziby inwestora Numer i data wpływu wniosku o pozwolenie na budowę/roz biórkę Numer i data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę W przypadku terenów zamkniętychprzepis prawny, na podstawie którego teren został uznany za zamknięty* Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w 32/I RAAI AWbudynku przy ul.kołłątaja /29 z Osoba fizyczna Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej 57/II RAAII DR- 87. w budynku jednorodzinnym przy ul.zaruskiego / RG BUDOM Roman Boike Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym oraz przeniesieniem słupa trakcyjnooświetleniowego i towarzyszącą infrastrukturą Osoba fizyczna Rozbudowa, przebudowa i zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na 38/II /III RAAII AA- 54/72 RAA.III AK- 905/107A Zawiesz. post Podpis osoby dokonującej wpisu

9 DRYVA ADV Krzysztof Drywa Osoba fizyczna Częściowa rozbiórka i rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul.technicznej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 11 w budynku przy ul.żeromskiego KM Poland sp. z o.o. Warszawa, mieszkalny przy ul.olkuskiej 107A Budowa salonu samochodowego z serwisem 37/III RAAIII ANwraz z towarzyszącą infrastrukturą przy /dz.683/2 ul.parkowej Przebudowa lokalu nr 16 w budynku TCH KLIF Al. Zwycięstwa PEWiK sp., Budowa sieci wodociągowej na terenie osiedla Kacze Buki Osoba fizyczna Rozbiórka budynku dwukondygnacyjnego i fundamentów pod obiekty kubaturowe na działce nr 36 przy ul.chwaszczyńskiej J.W.Construction Holding S.A Gdyńska Spółdzielnia Pralnia Hevelius sp Ząbki, Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na dz. 909/21, 910/21 i 460/17 km 71 przy ul.powstania Wielkopolskiego i Powstania Śląskiego Docieplenie ściany podłużnej i szczytowej budynku przy ul.gniewskiej 21 Przebudowa oraz rozbudowa budynku pralni Hevelius przy ul.puckiej RS Quanti sp. Warszawa Przebudowa pierwszego piętra i klatki schodowej w budynku przy ul.3 Maja Przedszkole nr 4 Przebudowa bloku żywienia oraz zabudowa podcienia w budynku przedszkolu nr 4 przy ul.tatrzańskiej Przedsiębiorstwo Rozbiórka budynków na działce nr 113 oraz Budowlane 1282/111 przy ul.św.piotra 6-6a i 12 Górski sp. z o.o Wspólnota Zamenhofa 14 Docieplenie budynku wielorodzinnego przy ul.zamenhofa 14 32/III /II /III /III /III /III /I /I /II /II /II /I RAAIII ŁW- 889/ RAAII HNB- 21/10 z RAAIII AK- 820/ RAAIII IH- 1035/ulica RAAIII ŁW- 980/dz.36 z RAAIII AK- 1006/dz RAAI UB- 560/21 z RAAI EM- 502/ RAAII HNB- 133/ RAAII DR- 4/ RAAI UB- 1025/14 z Zawiesz. post Art.64 2

10 AB Inwestor Andrzej Boczek Przebudowa w lokalach 55, 101 i 102 w budynku mieszkalno-usługowym przy pl.kaszubskim Osoba fizyczna Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem na działkach136, km 75 i 612/48, km 76 przy ul.inżynierskiej H&M Hennes & Mauritz sp. Warszawa Przebudowa lokalu handlowego H&M w centrum handlowym KLIF przy al. Zwycięstwa Osoba fizyczna Rozbiórka budynku gospodarczego ul. Bonisławskiego 13 42/II /III /III /I RAAIII ŁW- 871/ RAAIII IH- 820/ Art.64 2 Art Saint Gobain Polska sp. oddział Glassolutions w Jaroszowcu Wrocław Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku hali produkcyjnej przy ul.handlowej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul.bosmańskiej Osoba fizyczna Nadbudowa budynku mieszkalnego o 1 kondygnację wraz przebudową przyziemia, budowa muru oporowego i schodów terenowych, rozbiórka garażu, przebudowa zjadu przy ul.powstania Śląskiego 4A Targo SA Rozbiórka pawilonu handlowego na dz. 684/7 i 684/17 km 10 przy ul.żelaznej Osoba fizyczna Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul.armii Krajowej Osoba fizyczna Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul.armii Krajowej FINMAR Marcin Serafin FINMAR Marcin Serafin Wejherowo Wejherowo Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na dz. nr 217/41 km 14 przy ul.flagowej Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na dz. nr 217/41 km 14 przy ul.flagowej 38/I /I /III /I /II /II /II /II RAAI MZ- 1177/ RAAI MZ- 702/ RAAI MZ- 487/dz.684/ RAAII HNB- 26/ RAAII HNB- 26/ RAAII GK- 468/dz.217/ RAAII GK- 468/dz.217/ Pomorska Spółka Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w 44/III RAAIII UB- umorzenie RAAIII A K-1005/4a z Zawiesz. post Zawiesz. postan

11 Gazownictwa sp. z o. o. Oddział w Gdansku ulicy Stryjskiej /ulica Osoba fizyczna Budowa wjazdu indywidualnego z drogi gminnej ul.wzgórze Bernadowo Polkomtel SA Warszawa Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej Plus wraz z zasilaniem nr BB49845 na wieży przy ul.stryjskiej Osoba fizyczna Nadbudowa budynku jednorodzinnego o poddasze użytkowe wraz z zabudową tarasu I-go pietra, odprowadzeniem wód opadowych, rozbiórką zewn. klatki schodowej i przebudową wnętrz przy RSM im Komuny Paryskiej RSM im Komuny Paryskiej ul.technicznej 2 dz. 460/93 km 80 Docieplenie ścian zewnętrznych i przebudowa wiatrołapów budynku wielorodzinnego przy ul.unruga 37 Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul.unruga Osoba fizyczna Budowa budynku jednorodzinnego wraz z murem oporowym na działce 312, km 39 przy ul.gen M Zaruskiego Szkoła Podstawowa nr Energa Operator SA Przebudowa i remont pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul.chabrowej 43 Budowa sieci kablowej SN 15kV przy ul.unruga Osoba fizyczna Nadbudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia mieszkalne przy ul.warszawskiej Bank Pekao SA Warszawa Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu przy ul.wielkokackiej 2 na placówkę banku Pekao SA BRE Bank SA Warszawa Przebudowa lokalu przy Skwerze Kościuszki 16 na placówkę Multibanku Osoba fizyczna Nadbudowa o 1 kondygnację, zabudowa loggi i przebudowa budynku przy ul.mysłowickiej 9 45/III /III /III /I /I /II /I /I /II /II /II /III RAAIII IH- 689/ RAAIII AK- 853/dz.220/ RAAIII AK- 889/ RAAI MA- 751/ RAAI KS- 751/ RAAII MAK -1313/ RAAI UB- 628/ RAAI KS- 751/dz.715/1/ulica RAAII BB- 54/ RAAII AA- 426/ RAAII HNB- 23/ RAAIII AP- 868/ Zawieszone postan Zawieszenie Decyzja odmowna

12 Gmina Miasta Gdyni Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.unruga, na odcinku od ul.kwiatkowskiego do ul.puckiej Osoba fizyczna Budowa domu jednorodzinnego na działce 160/16 km Akademia Morska, Remont i nadbudowa budynku I w Gdyni przy ul.morskiej Osoba fizyczna Budowa tarasu na dachu budynku mieszkalno-usługowego przy ul.wójta Radtkego 42 44/I /III /I /II RAAI KS- 751/dz.547/4/śćieżka rowerowa RAAIII IH- 959/dz.160/ RAAI UB- 55/ RAAII AA- 6/ Zarząd Dróg i Zieleni Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe w rejonie ul.zapolskiej i ul.staffa STM sp. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz infrastruktura techniczna przy ul.chwarznieńskiej dz. 237/38 km Osoba fizyczna Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku jednorodzinnym przy ul.małej 3A Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul.bernadowskiej na działkach 2, 22/1, 61, 62, 63, 64 i 70 km Osoba fizyczna Nadbudowa budynku mieszkalnego przy ul.sliskiej Wspólnota Remont elewacji, poddasza, klatek schodowych przejazdu w budynku przy ul.śmidowicza 71B Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym przy ul.skarbka Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN100 przy ul.kasprowicza 10 54/III /II /III /III /II /I /I /II RAAII GK- 408/196F RAAIII ŁW- 763/3A post RAAIII AP- 895/1J RAAI EM- 1/71B RAAI AW- 604/ Art.64 2 Wycofanie wniosku

13 Cieplnej 2012 Wymiana stolarki okiennej w budynku przy 59/II ul.i Armii Wojska Polskiego Gdyńska Spółdzielnia Osoba fizyczna Rozbudowa i przebudowa budynku jednorodzinnego przy ul.pańskiej Zespół Szkół Ogólnokształcący ch nr Bruno Tassi sp. z o.o. Warszawa Budowa hali sportowej (typu namiotowego) z zapleczem sanitarnym przy ul.wejherowskiej 55 Rozbudowa i przebudowa budynku hurtowni mięsa i wędlin DEKO sp. przy ul.krzemowerj 7 (dz. nr 161/56) Osoba fizyczna Nadbudowa budynku mieszkalnego przy ul.kaliskiej 64 56/II /I /III /III RAAII BB- 429/ RAAI UB- 561/ RAAIII AN- 1212/ Art.64 2 Art Osoba fizyczna Przebudowa lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.kolendrowej 9B Gmina Miasta Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gdyni Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej, Chabrowej i Jałowcowej Osoba fizyczna Rozbudowa budynku wielorodzinnego dobudowa przedsionka przy ul.rolniczej Dellner Couplers sp Invest Sarko sp. z o.o PPU Metab Andrzej Bagiński Przebudowa hali produkcyjnej Dellner Couplers przy ul.chwaszczyńskiej 120 Budowa 4 budynków mieszkalnych wraz z układem drogowym i uzbrojeniem terenu Kacze Buki dz. nr 78/25, 78/26,78/27 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku biurowo-produkcyjnym przy ul.hutniczej 11F Osoba fizyczna Budowa muru oporowego na działce 190/2 km 35 przy ul. O.Pio Osoba fizyczna Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul.druskiennickiej 10 55/III /I /II /III /III /I /II /III RAAI AW- 628/ulica uzbr RAAIII AP- 980/ RAAIII KB- 1035/dz.78/ RAAI MAK- 1307/ RAAIII ŁW- 931/ Osoba fizyczna Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 64/II RAAII GK- Art.64 2 RAAII AA -450/12 Art. 64

14 lokalu usługowego i mieszkalnego na lokal gastronomiczny w budynku przy ul.świętojańskiej 81 (lok 1 i 1a) Osoba fizyczna Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym przy ul.kameliowej Osoba fizyczna Nadbudowa i przebudowa budynku jednorodzinnego przy ul. Kacze Buki 11B Poczta Polska SA Warszawa Remont elewacji budynku pocztowego UP 10 przy Al.Zwycięstwa / /III /III /III RAAIII ŁW- 381/ RAAIII AN- 1035/11B RAAIII AP- 820/ Numer wpisu 157. Marzec 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Dane organu prowadzącego rejestr Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Nazwa organu Adres organu 1 2 Prezydent Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 WNIOSKI O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Adres zamieszkania Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Uwagi lub siedziby inwestora Numer i data wpływu wniosku o pozwolenie na budowę/roz biórkę Numer i data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę W przypadku terenów zamkniętychprzepis prawny, na podstawie którego teren został uznany za zamknięty* Firma Budowa budynku biurowego 55/I RAAI MZ- Budowlano jednokondygnacyjnego ( 7 kontenerów /35 Drogowa MTM biurowych) przy ul. Hutniczej S.A Uczniowski Klub Sportowy Przebudowa pomieszczeń piwnicy na sale ćwiczeń (judo, siłowna) i szatnie w budynku przy ul.. Morskiej Osoba fizyczna Przebudowa lokalu użytkowego na gabinet stomatologiczny w budynku przy ul. Św. Wojciecha 10 U Spółdzielnia im. Komuny Docieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Zwycięstwa190 A 54/I /II /III RAAII BB- 5/ RAA.III IH- 820/19A z Art.64 2 Podpis osoby dokonującej wpisu

15 /I /II Paryskiej Wspólnota Docieplenie ścian i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ul. Komandorska 23- Komandorskiej 23-25A 25A Osoba fizyczna Przebudowa lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Władysława IV 11 RAA.I AW- 116/23-25A z RAA.II HN B-17/11 z Wspólnota Nieruchomości Gdyńska Spółdzielnia Gdyńska Spółdzielnia Gdyńska Spółdzielnia Pomorska Spółka Gazownictwa Sp Pomorska Spółka Gazownictwa Sp Pomorska Spółka Gazownictwa Sp Nadleśnictwo z siedzibą w Gdyni Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Władysława IV 23 Budowa zadaszenia wiatrołapów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chylońskiej 279 Budowa zadaszenia wiatrołapów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chylońskiej 255 Budowa zadaszenia wiatrołapów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chylońskiej 262 Budowa sieci gazowej n/c z przyłączem gazowym do dz. nr 420/10 w ul. Majakowskiego Budowa sieci gazowej n/c z przyłączem gazowym w ul. Łęczyckiej Budowa sieci gazowej dn 110 PE z przyłączami dn 63 PE w ul. Piekarskiej Budowa układu komunikacyjnego-ciągi pieszo jezdne i piesze, miejsca postojowe dla ośrodka edukacji przyrodniczo leśnej Marszewo Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowejw budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Irydowej Akademia Morska Rozbudowa o windę zewnętrzną z wiatrołapem budynku głównego (budynek B) Akademii Morskiej przy ul. Morskiej /II /I /I /I /I /III /I /I /I /I RAA.II AA- 17/13 z RAA.I UB- 600/279 z RAA.I UB- 600/255 z RAA.I AW- 600/262 z RAAI UB- 420/ulica RAA.I MA- 495/5 z RAAI UB- 55/ Art.64 2 Art.64 2 RAAI UB- 590/dz.21 0/2

16 Osoba fizyczna Rozbudowa o klatkę schodową, nadbudowa tarasu bud.mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Powstania Wielkopolskiego Osoba fizyczna Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, rozbiórka garażu przy ul. Senatorskiej Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. Budowa sieci gazowej dn 90 PE z przyłączami dn 63 PE w ul. Portowej Osoba fizyczna Rozbiórka budynku mieszkalnego parterowego i garażu przy ul. Sochaczewskiej Osoba fizyczna Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Miętowej 1E Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. Budowa sieci gazowej śc.de 110 PE, de 63 PE z przyłączami gazu de 32 PE w ul. Łanowej. 66/III /II /II /III /III /III RAAIII KB- 1006/ RAAII AA- 310/ RAAIII ŁW- 886/ RAAIII KB- 1068/ RAAIII AN- 1034/ulica Zawieszenie Zawieszenie Art Pomorska Spółka Gazownictwa Sp Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny Budowa sieci gazowej śc. dn 225 PE w ul. Nowowiczlińska, Szymańskiego, Joachimczyka. Przebudowa pomieszczeń na poz. IV B i C w budynku MIR przy ul. Hugo Kołłątaja Osoba fizyczna Przebudowa w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego (sklep ) na lokal gastronomiczny w budynku usługowym przy ul. Świętojańskiej Wspólnota Budynku przy ul. Warszawskiej 58 Docieplenie dwóch ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 58 80/II /II /II /II RAAII BB- 104/ RAAII GK- 20/ RAAII MA K-54/ RAAII DR- 1317/ulica

17 Morski Instytut Rybacki Przebudowa pomieszczeń magazynowych na serwerownię i pom. techniczne w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego przy ul. Kołłątaja Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chwaszczyńskiej Osoba fizyczna Przebudowa lokalu użytkowego (przychodnia lekarska) na lokal handlowo usługowy przy ul. Wójta Radtkego Osoba fizyczna Budowa budynku handlowo usługowego przy ul. Wiczlińskiej 78D Credit Agricole Bank Polska S.A. Wrocław Przebudowa lokalu użytkowego (bank Credit Agricole) w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. 10-go Lutego Osoba fizyczna Przebudowa lokalu użytkowego (sklep) na dwa gabinety stomatologiczne w budynku mieszkalno usługowym przy ul. Rdestowej Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. Budowa odcinka sieci gazowej śc dn 63 PE w ul. Rewerenda Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Łęczyckiej Gdyńska Spółdzielnia Gdyńska Spółdzielnia Gdyńska Spółdzielnia Gdyńska Spółdzielnia Docieplenie ściany balkonowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bzowej 3 Docieplenie ściany balkonowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ramułta 38 Docieplenie ściany balkonowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żurawiej 3 Docieplenie ściany balkonowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gniewskiej 7 78/II /III /II /II /II /III /III /III /I /I /I /I RAAII AA- 104/ RAAII GK- 6/ RAAII MAK -11/ RAAIII IHdz.136/ RAAIII IH- 904/ RAAI UB RAAI UB- 570/ RAAI UB- 679/ RAAI UB- 560/ Gdyńska Docieplenie ściany balkonowej oraz bocznej 74/I RAAI UB- Art.64 2 RAAII AA- 694/78D Zawiesz

18 Spółdzielnia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Falistej Gdyńska Docieplenie ściany od strony klatek Spółdzielnia schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kcyńskiej 7A Gdyńska Docieplenie ściany od strony klatek Spółdzielnia schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kcyńskiej Gdyńska Docieplenie ściany balkonowej budynku Spółdzielnia mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gniewskiej Gdyńska Docieplenie ściany balkonowej budynku Spółdzielnia mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wejherowskiej Gdyńska Docieplenie ściany balkonowej budynku Spółdzielnia mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żurawiej Gdyńska Docieplenie ściany balkonowej budynku Spółdzielnia mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. jaśminowej Gdyńska Docieplenie ściany balkonowej budynku Spółdzielnia mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chylońskiej Gdyńska Docieplenie ściany balkonowej budynku Spółdzielnia mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morskiej Energa Operator Przebudowa linii kablowej sieci SN-15kV od S.A. stacji T-2760 Wielkokacka II do stacji T Pionierów w ul. Pionierów Okręgowe Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od Przedsiębiorstwo komory KC-22 do budynków mieszkalnych Energetyki wielorodzinnych przy ul. Chwarznieńskiej Cieplnej 30, 32, 34 i ul. Uczniowskiej 27, Osoba fizyczna Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek wielorodzinny przy ul. Druskiennickiej Osoba fizyczna Przebudowa w związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym Wspólnota wielorodzinnym przy ul. Morskiej 95 Budowa wewnętrznych instalacji: c.w, gazowej i przebudowa instalacji c.o. w / /I RAAI UB /7A 72/I /I /I /I /I /I /I /II /II /III /I /II RAAI UB- 686/ RAAI AW- 560/ RAAI AW- 651/ RAAI AW- 679/ RAAI AW- 632/ RAAI AW- 600/ RAAI AW- 55/ RAAII DR- 408/ulica RAAI AW- 55/ RAAII GK- 86/38A,B Wycofanie wniosku Art.64 2

19 ul. Ujejskiego 38A,B budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ujejskiego 38A,B Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami wod.-kan., instalacjami :deszczową i gazu, murami oporowymi przy ul. Radosnej dz. nr 408/ Osoba fizyczna Nadbudowa budynku mieszkalnego wraz z przebudową z jednorodzinnego na wielorodzinny przy ul. Wrocławskiej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja Osoba fizyczna Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abrahama Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Kotwicznej dz. nr 220/ Szpital Miejski Przebudowa oddziału otolaryngologii na VIII im. J. Brudziński piętrze budynku Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego przy ul.wójta Radtkego Osoba fizyczna Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części poddasza na lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym przy ul. Wójta Radtkego Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Wąsowicza Osoba fizyczna Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Aragońskiej Osoba fizyczna Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Akacjowej Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, muru oporowego, oczka wodnego, infrastruktury technicznej w tym wewnętrznej instalacji gazu, przy ul. Bernadowskiej dz. nr 61 75/III /III /I /II /II /II /II /I /I /III /III RAAIII UB- 1184/17A RAAI UB- 104/ RAA.II BB- 469/dz.220/81 z RAAII BB- 6/ Zmiana decyzji RAA.HNB /10/ RAAII BB- 6/ RAAI UB- 110/ RAAII AN- 828/ RAAIII AP- 895/dz Art.64 2 Art.64 2 Zawieszen ie postępowa nia

20 Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek gospodarczy przy ul. Miedzianej Osoba fizyczna Przebudowa lokalu użytkowego (handlowego) na lokal gastronomiczny w budynku mieszkalno usługowym przy ul. Abrahama Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazu zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Żaglowej dz. nr 220/ Gmina Miasta Gdyni Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane do Potoku Marszewskiego w ul. Chabrowej dz. nr 1192/41; 628/ Osoba fizyczna Przebudowa (połączenie) 2 lokali użytkowych nr 1 i 1A oraz piwnic w budynku mieszkalno usługowym przy ul. Wolności Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek mieszkalny Gmina Miasta Gdyni jednorodzinny przy ul. Okrężnej 21 A Docieplenie budynku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV 54 86/I /II /II /I /II /II /II RAAII HNB- 19/ RAAII GK- 43/ RAAII HNB- 17/ Art.64 2 umorzenie RAAII HNB- 465/dz.22 0/ RAAI AW- 629/ul.uzb Wycofanie wniosku Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 13 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Okrzei Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 124 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Morskiej 112C Osoba fizyczna Przebudowa lokalu użytkowego nr 12 w związku ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne nr 11 i 12 w budynku wielorodzinnym przy Skwerze Kościuszki 88/I /I /II RAAI AW- 124/ RAAI UB- 55/112C RAAII AA- 23/13A

Styczeń 2013 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)

Styczeń 2013 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) 1 Styczeń 2013 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu

Bardziej szczegółowo

styczeń 2011 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Dane organu prowadzącego rejestr

styczeń 2011 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Dane organu prowadzącego rejestr 1 Numer wpisu styczeń 2011 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Dane organu prowadzącego rejestr Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Nazwa organu Adres organu

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2013 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)

Styczeń 2013 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) 1 Styczeń 2013 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2013 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)

Styczeń 2013 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) 1 Styczeń 2013 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2015 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)

Styczeń 2015 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) 1 Styczeń 2015 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu 1. Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres (lokalizacja) i rodzaj obiektu/-ów, zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę/rozbiórkę. 1 2 3 4 5 6 1. Zagroda sp.z o.o.

Nazwa, adres (lokalizacja) i rodzaj obiektu/-ów, zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę/rozbiórkę. 1 2 3 4 5 6 1. Zagroda sp.z o.o. Styczeń 2007 L.p. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę/rozbiórkę Wydział Architektoniczno-Budowlany Urzędu Miasta Gdyni Aleja Marszałka Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

styczeń 2013 Dane organu prowadzącego rejestr

styczeń 2013 Dane organu prowadzącego rejestr Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora styczeń 2013 Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu 1 2 Prezydent Miasta Gdyni 81-382, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DECYZJE

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Architektoniczno-Budowlany Urzędu Miasta Gdyni Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Architektoniczno-Budowlany Urzędu Miasta Gdyni Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 1 l.p. styczeń 2007 Nazwa, adres (lokalizacja) i rodzaj obiektu/-ów, zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę Nr i data decyzji o pozwoleniu na budowę Data wpływu wniosku o pozwolenie na budowę/rozb

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2014 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)

Styczeń 2014 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) 1 Styczeń 2014 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2014 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)

Styczeń 2014 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) 1 Styczeń 2014 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę Rejestr na budowę wpływu budowa budynku letniskowego AB.6740.103.2015 AB.6740.103.2.2015 1. Osoba fizyczna Sobącz dz. 190 2015-02-16 2015-04-01 2. Gmina 2 Miejska Kościerzyna 3. Gmina 3 Miejska Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.) stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji 1 2 3 4 5 6 7 8

Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.) stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Wydział Architektoniczno-Budowlany Urząd Miasta Gdyni Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Rejestr decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2016 l.p. miesiąc: styczeń Nr decyzji i data

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres (lokalizacja) i rodzaj obiektu/-ów, zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę/rozbiórkę

Nazwa, adres (lokalizacja) i rodzaj obiektu/-ów, zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę/rozbiórkę Styczeń 2006 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę/rozbiórkę Wydział Architektoniczno-Budowlany Urzędu Miasta Gdyni Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54,

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres (lokalizacja) i rodzaj obiektu/-ów, zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę/rozbiórkę. RAA-II-7351/12/09/980/129-149/MP Gdynia,

Nazwa, adres (lokalizacja) i rodzaj obiektu/-ów, zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę/rozbiórkę. RAA-II-7351/12/09/980/129-149/MP Gdynia, styczeń 2009 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę/rozbiórkę Wydział Architektoniczno-Budowlany Urzędu Miasta Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54,

Bardziej szczegółowo

styczeń 2012 Dane organu prowadzącego rejestr

styczeń 2012 Dane organu prowadzącego rejestr 1 Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora styczeń 2012 Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu 1 2 Prezydent Miasta Gdyni 81-382, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2014 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)

Styczeń 2014 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) 1 Styczeń 2014 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu

Bardziej szczegółowo

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku *

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku * PREZYDENT M.ST.WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2013 roku * Lp Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres zamieszkania lub

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 Dane organu prowadzącego rejestr

styczeń 2014 Dane organu prowadzącego rejestr Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora styczeń 2014 Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu 1 2 Prezydent Miasta Gdyni 81-382, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DECYZJE

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2015 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)

Styczeń 2015 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) 1 Styczeń 2015 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu 1. Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu : 2009/B/001. Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy.

Numer wpisu : 2009/B/001. Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy. 2009 2009 Numer wpisu : 2009/B/001 Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy. pobierz (64.1 KB) Numer wpisu : 2009/B/002 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres (lokalizacja) i rodzaj obiektu/-ów, zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę/rozbiórkę

Nazwa, adres (lokalizacja) i rodzaj obiektu/-ów, zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę/rozbiórkę Styczeń 2005 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora 1. Gmina Gdynia Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę/rozbiórkę Wydział Architektoniczno-Budowlany Urzędu Miasta Gdyni Aleja Marszałka

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2015 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)

Styczeń 2015 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) 1 Styczeń 2015 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu 1. Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA. I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej I ZDROWIE I POMOC OŁECZNA I - 1 Modernizacja i budowa obiektów służby zdrowia i pomocy społecznej Numer zadania: I - 1.1 Nazwa p-programu: Jednostka koordynująca : Modernizacja obiektów lecznictwa zamkniętego

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia L.p. Nr decyzji i data jej wydania Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.) Streszczenie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 wg rozporządzenia *

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 wg rozporządzenia * REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 wg rozporządzenia * L.p. Nr i data jej wydania (rrrr mm dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.) Streszczenie

Bardziej szczegółowo

inwestor nazwisko + imię

inwestor nazwisko + imię Lp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. NR DECYZJI 1/A/2015 2015-01- 08 2/A/2015 2015-01- 21 3/A/2015 2015-01- 21 4/A/2015 2015-01- 21 5/A/2005 2015-01- 27 6/A/2015 2015-01- 30 7/A/2015 2015-02-

Bardziej szczegółowo

Wykaz Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Gdyni

Wykaz Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Gdyni Wykaz Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Gdyni stan na 31.06.2007r. Lp. Adres Wspólnoty Mieszkaniowej Udziały w % Zarządca /nazwa Zarządca /adres Zarządca /tel. 1 1 Armii Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2015 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)

Styczeń 2015 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) 1 Styczeń 2015 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu 1. Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu

Bardziej szczegółowo

inwestor nazwisko + imię 1/A/2015 2015-01-08 OSOBA FIZYCZNA Książąt Mazowickich NR DECYZJI altanka ogrodowa z drewna dz. nr 45/1, 45/2, obręb 7-10-08

inwestor nazwisko + imię 1/A/2015 2015-01-08 OSOBA FIZYCZNA Książąt Mazowickich NR DECYZJI altanka ogrodowa z drewna dz. nr 45/1, 45/2, obręb 7-10-08 Lp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. NR DECYZJI inwestor nazwisko + imię adres inwestycji 1/A/2015 2015-01-08 Książąt Mazowickich dz. nr 45/1, 45/2, 2/A/2015 2015-01-21 Kolektorska 40a dz. nr 83/1, obręb 7-04-08

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej Wskaźniki te nie wynikają z przepisów prawa ani obowiązujących norm, natomiast wiele z nich stanowi pojęcia fachowe i parametry służące do oceny jakościowej projektów. Struktura użytkowania terenu w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Spis DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Branża architektura i konstrukcja Projekt Przedmiar robót

Spis DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Branża architektura i konstrukcja Projekt Przedmiar robót Spis DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIE TERENU i konstrukcja Instalacja gazowa ze stację redukcyjną Pr-60 do budynku nr 4 z przyłączami do budynków 6, 7 oraz wew. Instalacją gazu z doborem i lokalizacją gazomierza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 24 czerwca 2010r. Uchwała Nr XLIV/302/2010 W sprawie: ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2011 Pismo: EK-08.43401-4-14/10 Na podstawie 6 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres robót wartość robót robót planowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz budowli "Dalmor" S.A.

Wykaz budowli Dalmor S.A. Wykaz budowli "Dalmor" S.A. Lp Nazwa budowli 1 wiata ognioodporna 2 bud betonowy podziemny 3 wiata na garaż 4 zasobnik na węgiel 5 zbiornik na wodę 6 wieża reflektorowa 7 wiat typ I 8 wiat typ II 9 wiat

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-.- PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Echo Investment

Bardziej szczegółowo

Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-..-.. PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu zabudowy 14 domów

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r.

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca 1... ...dnia,... ... ... ... Wójt...

Wnioskodawca 1... ...dnia,... ... ... ... Wójt... Wnioskodawca 1.......dnia,............ Wójt....... Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Rok założenia 1934 O F E R T A na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin 2005 BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY Nr VI (informacja o obiekcie) Lokalizacja: Budynek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r. UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 luty 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2020 Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY PLAN REMONTÓW NA ROK 2014 Tabelaryczny wykaz robót POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY I. Roboty instalacyjne 295 000,00 II. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz 50 000,00 instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ - ROK 2010

REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ - ROK 2010 REJESTR WNIOSKI I POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBIÓRKĘ - ROK 2010 NR WPISU DATA WPISU RODZAJ I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NUMER I DATA WPŁYWU WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/RPZBIÓRKĘ 1 4.01.2010 Budowa budynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Wersja archiwalna WOJEWODA MAŁOPOLSKI że 18 lutego 2015 r., została wydana decyzja nr 2/2015 znak: WI-VI.747.1.7.2014.DM, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ...

REJESTR DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ... Nazwa adre s (lokalizacja) i rodzaj 1 garaŝ; zmiana pozwolenia na budowę w zakre sie dobudowy garaŝu dz. 18/3 2009-12-07 B.MG.7353-2434/09/10 2434/09 2010-01-04 2 telekomunikacja; budowa sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-.. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Echo Investment

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja stanowisk dla osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Gdyni

Lokalizacja stanowisk dla osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Gdyni Lokalizacja stanowisk dla osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Gdyni Lp. Ulica Lokalizacja liczba stanowisk Dzielnica SPP (/) 1 Piłsudskiego al. Piłsudskiego obok parkingu zlokalizowanego przed UM

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2015 roku *

DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2015 roku * PREZYDENT M.ST.WARSZAWY URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ wydane w 2015 roku * Lp Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres zamieszkania lub

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Gdyni; stan na dzień 30.04.2012r.

Zestawienie Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasta Gdyni; stan na dzień 30.04.2012r. Lp. 1 1 Armii Wojska Polskiego 1 6,96 ABK-3 2 1 Armii Wojska Polskiego 29 8,97 ABK-3 3-go Maja9-13 100,00 ARETE I ERGO Zarządzanie, 3 3-go Maja 22-24 9,79 ABK-3 4 3-go Maja 27-31 15,33 PARTNER Zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI 23 5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI Tczew, ul. 30 Stycznia 1) Budynek administracyjny (działka nr 3) Powierzchnia zabudowy 646 m² Powierzchnia użytkowa 1.164,2 m² Kubatura 3.236,62 m³

Bardziej szczegółowo

infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 51/5 i 51/3.

infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 51/5 i 51/3. SPIS KART INFORMACYJNYCH Nr karty 1. Nazwa Zakres przedmiotowy dokumentu Punkt skupu złomu przy Al. Poznańskiej 22, na działce nr 179/1 Dane podmiotu, którego dokument Piotr Giełczyk A-Z MOTO BIS Handel

Bardziej szczegółowo

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury.

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury. Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury. O decyzjach - pozwoleniach na budowę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 2.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wpłynęło:... (miejscowość, data) Wójt Gminy Żarnów Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres:. NIP. Nr telefonu.. Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony): Imię i nazwisko:... Adres:... Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN OSIEDLE MAŁE BŁONIA NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

SZCZECIN OSIEDLE MAŁE BŁONIA NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA AMBER Sp. z o. o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go

Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go PROGRAM MO DERNI ZACYJNO - REMONTOWY NA LATA 2015 2018 Domy Pomo c y Społecznej Powiatu Zą b ko w i c ki e go NAKŁADY W ZŁOTYCH ZADANIA DO REALIZACJI UWAGI PLANOWANE ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Rejestr WNIOSKÓW I POZWOLEŃ IMIELIN 2004 r.

Rejestr WNIOSKÓW I POZWOLEŃ IMIELIN 2004 r. Data budowę/ 1. 07.01.2003 F r. osoba fizyczna dane ukryto budynek mieszkalny z poddaszem użytkowym z garażem przy ul. Poniatowskiego w Imielinie Ar-7351/1/Im/2004 07.01.2004 r. 1/2004 03.02.2004 r. 2.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Uwagi. Przeznaczenie lokalu

Uwagi. Przeznaczenie lokalu Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia poza konkursem załącznik nr 1 do Uchwały nr 5135/2012 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia Lp. ę (TAK/NIE) 1 Al. Solidarności 129/131 6-01-02/34 budynek 70,91

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PRZYKLADY ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI POD NASZYM NADZOREM / WYKONAWSTWEM / NA ZLECENIE LUB W IMIENIU WLASNYM

PRZYKLADY ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI POD NASZYM NADZOREM / WYKONAWSTWEM / NA ZLECENIE LUB W IMIENIU WLASNYM Rental Budowa Sp. z o.o., Udziałowcy: Paweł Kusiński, Projekt Lokale Sp. z o.o., RPOINT Sp. z o. o. PRZYKLADY ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI POD NASZYM NADZOREM / WYKONAWSTWEM / NA ZLECENIE LUB W IMIENIU WLASNYM

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2013 ROKU

REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2013 ROKU REJESTR DECYZJI POZWOLEŃ NA BUDOWĘ P W 2013 ROKU NR DECYZJI DATA WPŁYWU RODZAJ INWETYCJI DATA WYDANIA DECYZJI NUMER SPRAWY TREŚ DECYZJI 1 2 4 5 6 7 1/P/2013 19.12.2012 2/P/2013 21.12.2012 3/P/2013 4.12.2012

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE DZ NR 75/15, 75/8, 75/7, 75/21, obręb Pilchowo 72-004 Pilchowo, woj. zachodniopomorskie Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR XIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR XIII/2014 poz. 1 - ul. S. Dubois 12 pow. 30,52 m 2 Adres: ul. S. Dubois 12 V piętro, VI kondygnacja nadziemna Obręb/działka: 5-01-06 / 1 Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 30,52 m 2. Wyposażenie lokalu

Bardziej szczegółowo

Lp Jedn. organ. WBiA Temat pracy dyplomowej Prowadzący pracę Poziom kształcenia

Lp Jedn. organ. WBiA Temat pracy dyplomowej Prowadzący pracę Poziom kształcenia Załącznik nr 1.2 (do uchwały RW WBiA nr 34/2012/13 z dn. 03.07.2013 r.) Ewidencja zgłaszanych tematów prac dyplomowych w roku akadem. 2014/2015 Kierunek: BUDOWNICTWO / INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lp Jedn. organ.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino PROJEKT UCHWAŁA Nr / /14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 4 miasta Gryfino - rejon ul. Artyleryjskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3

Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Oferta nr: 1278 Cena 2.500.000 zł netto (vat 8%) Lokalizacja Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 3 Rodzaj nieruchomości Rodzaj zabudowy Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Kamienica mieszkalno - usługowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna 27-200 Starachowice tel. centrala: +48 41 2767 400; fax: +48 41 2767 500 e-mail: zebiec@zebiec.pl Podaje się do

Bardziej szczegółowo

Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Publiczny dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Lp. Data wpływu wniosku 1. 26.11.2008r. 2. 19.12.2008r. 3. 19.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW

LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW LISTA REFERENCYJNA WYKONANYCH PROJEKTÓW Nazwa inwestycji Pow. użytkowa Etapy projektu ETAP I - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego TPSA na budynek usługowy wraz z

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

REJESTR WNIOSKÓW NA POZWOLENIA NA BUDOWĘ ROK 2012

REJESTR WNIOSKÓW NA POZWOLENIA NA BUDOWĘ ROK 2012 REJESTR WNIOSKÓW NA POZWOLENIA NA BUDOWĘ ROK 2012 NR WPISU DATA WPISU RODZAJ I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NUMER I DATA WPŁYWU WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBIRÓKĘ NUMER I DATA DECYZJI O POZWOELNIU

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. 363.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 363.000,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213.000,00 1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 656, 655, 652, 651, 146/35,147/18, 337/8, 336, 335/3, 311/3, 307/3 i 310/4 w Helu, ul. Adm.

infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 656, 655, 652, 651, 146/35,147/18, 337/8, 336, 335/3, 311/3, 307/3 i 310/4 w Helu, ul. Adm. 2009 Numer wpisu : 2009/A/001 Zakres przedmiotowy : Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach mieszkalnych na terenie działki nr ew. 49 i 50 w Jastarni ul. Ogrodowa. pobierz (65.9 KB)

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo