Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.)"

Transkrypt

1 1 Styczeń 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu 1 2 Prezydent Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 WNIOSKI O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Adres zamieszkania Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Uwagi lub siedziby inwestora Numer i data wpływu wniosku o pozwolenie na budowę/rozb iórkę Numer i data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę W przypadku terenów zamkniętych -przepis prawny, na podstawie którego teren został uznany za zamknięty* Ostrowski Rozbudowa i przebudowa budynku 1/I Inwestor wycofał Pilachowski Sp. produkcyjno magazynowego wraz ze wniosek w dniu J. zmianą sposobu użytkowania części II piętra Wspólnota Centrum Medyczne Wiczlino- Chwarzno Sp. z o.o. przy ul. Opata Hackiego 14C Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Batalionów Chłopskich Budowa budynku przychodni lekarskiej NZOZ wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 306/8, 612 i 306/1 przy ul. Wiczlińskiej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy Placu Górnośląskim nr Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. Śląskiej 36 2/III /III /III /II RAAIII IH-316/ RAAII BB- 694/dz.306/ RAAIII IH-860/ Art.64 2 Podpis osoby dokonującej wpisu

2 Spółdzielnia im.komuny Paryskiej Energa Operator S.A.Oddział w u Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Turkusowej 9 Budowa sieci kablowej 0,4 kv dla zasilania działek nr 521/30-526/30 przy ul. Ks.Miegonia, inwestycja realizowana na działkach 81/1, 12/ Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Śmierzchalskiego Wspólnota Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przu ul. Zamenhofa Osoba fizyczna Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Grottgera Osoba fizyczna Roboty budowlane związane z remontem elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Świętojańskiej 13A Wspólnota Docieplenie budynku mieszkalnousługowego przu ul Bp.Dominika Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z przebudową przyłącza gazu przy ul. Olgierda Osoba fizyczna Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego przy ul.św.mikołaja WAM Oddział Regionalny w Gdyni 9 Przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ul.błękitnej Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Tokarskiej 7A Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Sopockiej 3D Osoba fizyczna Roboty budowlane związane z remontem elewacji budynku przy ul. Starowiejskiej ABK nr 4 Zakład Budżetowy 2/I /I /II /I /II /II /II /III /I /I /I /III /I /II RAAI KS-700/ RAAII MAK-93/ RAAII HNB-20/13A RAAII DR-313/ RAAI AW-567/ RAAI MZ-757/7A RAAII AK-955/3D Roboty budowlane związane z remontem wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Chwaszczyńskiej 14- RAAI HNB-7/ RAAII MAK- 408/ Art.64 2 Wycofanie wniosku Art.64 2 Inwestor wycofał wniosek w dniu r. Decyzja odmowna Art.64 2

3 KRP Kobus Wojciech Kobus VISION EXPRESS Sp. z o.o Wspólnota Bankowiec POMORSKA Spółka Gazownictwa Sp. W-wa 16, 18-20, 22-24, Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słupeckiej 8 Roboty budowlane związane z przebudową lokalu usługowego nr 0,31 w budynku Centrum Handlowego Klif przy Al.Zwycięstwa 256 Roboty budowlane związane z remontem elewacji budynku przy ul. 3-go maja Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Wiczlińskiej Osoba fizyczna Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej oraz rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gedymina Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką części budynku gospodarczego przy ul. Niklowej Osoba fizyczna Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Senatorskiej Bruno Tassi Sp. z W-wa Rozbudowa i przebudowa budynku hurtowni o.o. drobiu, mięsa i wędlin PEKO przy ul. Krzemowej Osoba fizyczna Rozbiórka budynku garaż przy ul. Senatorskiej Grupa Inwestycyjna HOSSA SA Budowa odprowadzenia wód opadowych z działki nr 716/234 wraz ze zbiornikiem retencyjnym i włączeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na działce nr 717/234 przy ul. Sędzickiego Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Inżynierskiej SEMEKO Grupa Inwestycyjna Sp. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym i infrastrukturą techniczną przy ul. Chabrowej dz. nr 292/3 i 291/3 km 10 25/II /III /II /II /III /I /II /III /III /II /III /I RAA.II AA-44/ r. RAAIII AK- 820/ RAAII AA-15/ RAAIII ŁW-310/ RAAII BB-31/ RAAIII ŁW-871/ Art.64 2 RAAIII KB-885/ Zawieszenie Art.64 2 Art.64 2 Art.64 2

4 Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zbiornika bezodpływ. na nieczystości ciekłe wraz z wewnętrznymi instalacjami na działce nr 10/25 przy ul. Łanowej Osoba fizyczna Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.łącznej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. S.Żeromskiego Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Krętej MORSKA I Sp. z Orle Rozbiórka budynku mieszkalnego o.o. jednorodzinnego przy ul. Wrocławskiej Osoba fizyczna Nadbudowa części garażowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Światowida Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek mieszkalny Akademia Morska Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. jednorodzinny przy ul.srebrnej 5A Roboty budowlane związane z remontem instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach H,H1, I, G, G1Akademii Morskiej przy ul. Morskiej Budowa sieci i przyłącza śr.c. do kotłowni zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych nr 3 i 6 os. Fort Forest, dz. nr 421/32, 421/ Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i zbiornikiem na nieczyst.ciekłe przy ul. Gierdziejewskiego Robotnicza Spółdzielnia im.komuny Paryskiej Robotnicza Spółdzielnia im.komuny Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sucharskiego 11 Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sucharskiego 9 14/II /II /II /III /III /III /I /I /II /II /I /I RAAII HNB- 1034/dz.10/ RAAII MAK- 415/ RAAII HNB-21/ RAAIII IH-1083/ RAAIII AP-873/ RAAIII KB-817/ RAAI KS-492/5A RAAI UB-55/ RAAII GK-1113/ RAAI KS-1095/ RAAI MA-1095/ Wycofanie wniosku

5 Paryskiej Osoba fizyczna Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku wielorodzinnym przy ul. Świętojańskiej Osoba fizyczna Nadbudowa budynku mieszkalnego i garażowego o poddasze użytkowe wraz kanalizacją deszczową i zjazdem przy ul. Prostokątnej Stena Recycling Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Sp. Oddział hali magazynowej z częścią socjalnobiurową w Gdyni na halę sortowni materiałów wtórnych przy ul. Chwaszczyńskiej Osoba fizyczna Rozbudowa i nadbudowa garaży dobudowanych do budynku mieszkalnego jednorodz.wraz ze zmianą sposobu użytk. części ist.garażu, oraz budowa wewn. instal. gazowej i odprowadzenia wód opadowych przy ul.granatowej Ostrowski- Pilachowski Spółka Jawna Rozbudowa budynku prod.-magazynowego ( zmiana sposobu użytkowania części II piętra), przebudowa naświetla, zadaszenie łącznika) przy ul.o.hackiego 14c Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul.cechowej Wspólnota Grupa Inwestycyjna HOSSA SA Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ujejskiego 32 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego, os.sokółka Zielenisz, ul.janki Bryla, A.Baransauskasa dz. nr 273/57, 273/ Osoba fizyczna Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Rtęciowej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji odprowadzenia wód opadowych na działce nr 700 przy ul. Dembińskiego Pomorska Spółka Gazownictwa Sp INVEST METAL sp. z o.o. Budowa sieci ś/c wraz z przyłączami gazu do działek nr 304/17, 304/28 przy ul. Pobłockiej dz. nr 574, 304/7 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Świętopełka 46 17/II /II /III /I /I /I /II /II /I /I /II /III RAAII MAK-20/ RAAIII AK- 980/dz RAAI EM-716/ RAAI AW-565/14C RAAII DR-86/ RAAII BB- 1232/kan.deszcz RAAI AW-555/ RAAII BB- 1316/ulica RAAIII AK-804/ Zawieszenie Zawieszenie Art.64 2 Inwestor wycofał wniosek

6 Osoba fizyczna Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Witolda Pomorska Spółka Gazownictwa sp Spółdzielnia im.komuny Paryskiej 18/III Budowa gazociągu n/c dn 160 w ul. Morskiej 21/I Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stolarskiej Osoba fizyczna Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Beniowskiego ABK nr 3 Zakład Roboty budowlane związane z remontem Budżetowy płyt i balustrad balkonowych w budynku Wspólnota przy ul. Świętojańskiej 78 Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania pom.pralni i suszarni na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mściwoja Osoba fizyczna Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Wolności 10A Koszewski Kamienie Jubilerskie Calz Polska Sp Elektrotechnika MORS Sp. z o.o GE DEVELOPER Sp Pomorska Spółka Gazownictwa sp. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej ( rozdział instalacji) w budynku przy ul. Legionów 129 W-wa Rumia Roboty budowlane związane z przebudową lokalu usługowego nr 0.20 w budynku CH Klif przy Al.Zwycięstwa 256 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek magazynowy przy ul. Hutniczej 38 Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznikowej dz. nr 25/7, 22/14, 352/14. Budowa gazociągu n/c dn 160 w ul. Swarzewskiej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek mieszkalny przy ul. Sambora Osoba fizyczna Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele 24/I /I /II /II /II /III /III /I /III /I /I /II RAAIII KB-884/ RAAI AW-55/ulica RAAI EM-747/ RAAI UB-101/ RAAII AA-43/10A RAAIII KB-75/ RAAIII AK- 820/ RAAI MZ-504/ RAAIII IH-400/dz.543/ RAAI UB-557/ulica RAAI AW-556/ RAAII GK-301/ Art.64 2 Zawieszone postępowania

7 mieszkalne w budynku przy ul. Woj.Wachowiaka 9c Gmina Miasta Roboty budowlane związane z regulacją Gdyni powierzchniowych spływów w rejonie ul.tatrzańskiej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Irydowa AD HOC sp. z o.o. Roboty budowlane związane z przebudową pom.kotłowni w istn. budynku przy ul. Świętojańskiej Osoba fizyczna Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Orłowskiej Gimnazjum nr 4 Roboty budowlane związane z wykonaniem otworu drzwiowego w budynku gimnazjum przy ul. Okrzei Wspólnota Docieplenie budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Hodowlanej 20,,22,24,26,28,30,32, Osoba fizyczna Roboty budowlane związane z zabudową tarasów na I i II piętrze w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Legionów Osoba fizyczna Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Jaśminowej Targo S.A. Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z garażem podziemnym oraz budynkiem usługowym przy ul. Żelaznej, na działkach nr 684/7, 684/ Osoba fizyczna Rozbiórka budynku mieszkalnego i garażowego przy ul. Sochaczewskiej J.W. Ząbki Construction Holding S.A Franke Foodservice Systems Poland Sp. Budowa zespołu 9 małych budynków wielorodzinnych oraz dwóch budynków dwusegmentowych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Sochaczewskiej, działki nr 417/73, 70,. Przebudowa hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Północnej 11 33/II /I /II /III /I /II /III /I /I /III /III /I RAAII AA- 133/ulica RAAII BB- 20/133U RAAIII IH-810/ RAAI UB-124/ RAAII MAK- 412/ RAAI AW-632/ RAAI MZ- 487/dz.684/ RAAIII UB- 886/dz Spółdzielnia Przebudowa układu drogowego wraz z 34/II RAAII MAK- Art.64 2 Decyzja odmowna RAAIII ŁW-75/ Decyzja odmowna Zawieszenie postępowania Art.64 2 RAAI EM-681/

8 Bałtyk murami oporowymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Wielkokackiej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym na poddaszu budynku przy ul. Artemidy Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Kurpiowskiej Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.wzg.bernadowo / /II RAAII GK-1040/ /III /III RAAIII IH-689/ Decyzja odmowna RAAIII AP-894/ Luty 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Numer wpisu Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dane organu prowadzącego rejestr Nazwa organu Adres organu 1 2 Prezydent Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 WNIOSKI O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Adres zamieszkania Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Uwagi lub siedziby inwestora Numer i data wpływu wniosku o pozwolenie na budowę/roz biórkę Numer i data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę W przypadku terenów zamkniętychprzepis prawny, na podstawie którego teren został uznany za zamknięty* Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w 32/I RAAI AWbudynku przy ul.kołłątaja /29 z Osoba fizyczna Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej 57/II RAAII DR- 87. w budynku jednorodzinnym przy ul.zaruskiego / RG BUDOM Roman Boike Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym oraz przeniesieniem słupa trakcyjnooświetleniowego i towarzyszącą infrastrukturą Osoba fizyczna Rozbudowa, przebudowa i zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na 38/II /III RAAII AA- 54/72 RAA.III AK- 905/107A Zawiesz. post Podpis osoby dokonującej wpisu

9 DRYVA ADV Krzysztof Drywa Osoba fizyczna Częściowa rozbiórka i rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul.technicznej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 11 w budynku przy ul.żeromskiego KM Poland sp. z o.o. Warszawa, mieszkalny przy ul.olkuskiej 107A Budowa salonu samochodowego z serwisem 37/III RAAIII ANwraz z towarzyszącą infrastrukturą przy /dz.683/2 ul.parkowej Przebudowa lokalu nr 16 w budynku TCH KLIF Al. Zwycięstwa PEWiK sp., Budowa sieci wodociągowej na terenie osiedla Kacze Buki Osoba fizyczna Rozbiórka budynku dwukondygnacyjnego i fundamentów pod obiekty kubaturowe na działce nr 36 przy ul.chwaszczyńskiej J.W.Construction Holding S.A Gdyńska Spółdzielnia Pralnia Hevelius sp Ząbki, Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na dz. 909/21, 910/21 i 460/17 km 71 przy ul.powstania Wielkopolskiego i Powstania Śląskiego Docieplenie ściany podłużnej i szczytowej budynku przy ul.gniewskiej 21 Przebudowa oraz rozbudowa budynku pralni Hevelius przy ul.puckiej RS Quanti sp. Warszawa Przebudowa pierwszego piętra i klatki schodowej w budynku przy ul.3 Maja Przedszkole nr 4 Przebudowa bloku żywienia oraz zabudowa podcienia w budynku przedszkolu nr 4 przy ul.tatrzańskiej Przedsiębiorstwo Rozbiórka budynków na działce nr 113 oraz Budowlane 1282/111 przy ul.św.piotra 6-6a i 12 Górski sp. z o.o Wspólnota Zamenhofa 14 Docieplenie budynku wielorodzinnego przy ul.zamenhofa 14 32/III /II /III /III /III /III /I /I /II /II /II /I RAAIII ŁW- 889/ RAAII HNB- 21/10 z RAAIII AK- 820/ RAAIII IH- 1035/ulica RAAIII ŁW- 980/dz.36 z RAAIII AK- 1006/dz RAAI UB- 560/21 z RAAI EM- 502/ RAAII HNB- 133/ RAAII DR- 4/ RAAI UB- 1025/14 z Zawiesz. post Art.64 2

10 AB Inwestor Andrzej Boczek Przebudowa w lokalach 55, 101 i 102 w budynku mieszkalno-usługowym przy pl.kaszubskim Osoba fizyczna Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem na działkach136, km 75 i 612/48, km 76 przy ul.inżynierskiej H&M Hennes & Mauritz sp. Warszawa Przebudowa lokalu handlowego H&M w centrum handlowym KLIF przy al. Zwycięstwa Osoba fizyczna Rozbiórka budynku gospodarczego ul. Bonisławskiego 13 42/II /III /III /I RAAIII ŁW- 871/ RAAIII IH- 820/ Art.64 2 Art Saint Gobain Polska sp. oddział Glassolutions w Jaroszowcu Wrocław Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku hali produkcyjnej przy ul.handlowej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul.bosmańskiej Osoba fizyczna Nadbudowa budynku mieszkalnego o 1 kondygnację wraz przebudową przyziemia, budowa muru oporowego i schodów terenowych, rozbiórka garażu, przebudowa zjadu przy ul.powstania Śląskiego 4A Targo SA Rozbiórka pawilonu handlowego na dz. 684/7 i 684/17 km 10 przy ul.żelaznej Osoba fizyczna Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul.armii Krajowej Osoba fizyczna Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul.armii Krajowej FINMAR Marcin Serafin FINMAR Marcin Serafin Wejherowo Wejherowo Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na dz. nr 217/41 km 14 przy ul.flagowej Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na dz. nr 217/41 km 14 przy ul.flagowej 38/I /I /III /I /II /II /II /II RAAI MZ- 1177/ RAAI MZ- 702/ RAAI MZ- 487/dz.684/ RAAII HNB- 26/ RAAII HNB- 26/ RAAII GK- 468/dz.217/ RAAII GK- 468/dz.217/ Pomorska Spółka Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w 44/III RAAIII UB- umorzenie RAAIII A K-1005/4a z Zawiesz. post Zawiesz. postan

11 Gazownictwa sp. z o. o. Oddział w Gdansku ulicy Stryjskiej /ulica Osoba fizyczna Budowa wjazdu indywidualnego z drogi gminnej ul.wzgórze Bernadowo Polkomtel SA Warszawa Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej Plus wraz z zasilaniem nr BB49845 na wieży przy ul.stryjskiej Osoba fizyczna Nadbudowa budynku jednorodzinnego o poddasze użytkowe wraz z zabudową tarasu I-go pietra, odprowadzeniem wód opadowych, rozbiórką zewn. klatki schodowej i przebudową wnętrz przy RSM im Komuny Paryskiej RSM im Komuny Paryskiej ul.technicznej 2 dz. 460/93 km 80 Docieplenie ścian zewnętrznych i przebudowa wiatrołapów budynku wielorodzinnego przy ul.unruga 37 Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul.unruga Osoba fizyczna Budowa budynku jednorodzinnego wraz z murem oporowym na działce 312, km 39 przy ul.gen M Zaruskiego Szkoła Podstawowa nr Energa Operator SA Przebudowa i remont pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul.chabrowej 43 Budowa sieci kablowej SN 15kV przy ul.unruga Osoba fizyczna Nadbudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na pomieszczenia mieszkalne przy ul.warszawskiej Bank Pekao SA Warszawa Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu przy ul.wielkokackiej 2 na placówkę banku Pekao SA BRE Bank SA Warszawa Przebudowa lokalu przy Skwerze Kościuszki 16 na placówkę Multibanku Osoba fizyczna Nadbudowa o 1 kondygnację, zabudowa loggi i przebudowa budynku przy ul.mysłowickiej 9 45/III /III /III /I /I /II /I /I /II /II /II /III RAAIII IH- 689/ RAAIII AK- 853/dz.220/ RAAIII AK- 889/ RAAI MA- 751/ RAAI KS- 751/ RAAII MAK -1313/ RAAI UB- 628/ RAAI KS- 751/dz.715/1/ulica RAAII BB- 54/ RAAII AA- 426/ RAAII HNB- 23/ RAAIII AP- 868/ Zawieszone postan Zawieszenie Decyzja odmowna

12 Gmina Miasta Gdyni Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.unruga, na odcinku od ul.kwiatkowskiego do ul.puckiej Osoba fizyczna Budowa domu jednorodzinnego na działce 160/16 km Akademia Morska, Remont i nadbudowa budynku I w Gdyni przy ul.morskiej Osoba fizyczna Budowa tarasu na dachu budynku mieszkalno-usługowego przy ul.wójta Radtkego 42 44/I /III /I /II RAAI KS- 751/dz.547/4/śćieżka rowerowa RAAIII IH- 959/dz.160/ RAAI UB- 55/ RAAII AA- 6/ Zarząd Dróg i Zieleni Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe w rejonie ul.zapolskiej i ul.staffa STM sp. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz infrastruktura techniczna przy ul.chwarznieńskiej dz. 237/38 km Osoba fizyczna Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku jednorodzinnym przy ul.małej 3A Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul.bernadowskiej na działkach 2, 22/1, 61, 62, 63, 64 i 70 km Osoba fizyczna Nadbudowa budynku mieszkalnego przy ul.sliskiej Wspólnota Remont elewacji, poddasza, klatek schodowych przejazdu w budynku przy ul.śmidowicza 71B Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym przy ul.skarbka Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN100 przy ul.kasprowicza 10 54/III /II /III /III /II /I /I /II RAAII GK- 408/196F RAAIII ŁW- 763/3A post RAAIII AP- 895/1J RAAI EM- 1/71B RAAI AW- 604/ Art.64 2 Wycofanie wniosku

13 Cieplnej 2012 Wymiana stolarki okiennej w budynku przy 59/II ul.i Armii Wojska Polskiego Gdyńska Spółdzielnia Osoba fizyczna Rozbudowa i przebudowa budynku jednorodzinnego przy ul.pańskiej Zespół Szkół Ogólnokształcący ch nr Bruno Tassi sp. z o.o. Warszawa Budowa hali sportowej (typu namiotowego) z zapleczem sanitarnym przy ul.wejherowskiej 55 Rozbudowa i przebudowa budynku hurtowni mięsa i wędlin DEKO sp. przy ul.krzemowerj 7 (dz. nr 161/56) Osoba fizyczna Nadbudowa budynku mieszkalnego przy ul.kaliskiej 64 56/II /I /III /III RAAII BB- 429/ RAAI UB- 561/ RAAIII AN- 1212/ Art.64 2 Art Osoba fizyczna Przebudowa lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.kolendrowej 9B Gmina Miasta Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gdyni Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej, Chabrowej i Jałowcowej Osoba fizyczna Rozbudowa budynku wielorodzinnego dobudowa przedsionka przy ul.rolniczej Dellner Couplers sp Invest Sarko sp. z o.o PPU Metab Andrzej Bagiński Przebudowa hali produkcyjnej Dellner Couplers przy ul.chwaszczyńskiej 120 Budowa 4 budynków mieszkalnych wraz z układem drogowym i uzbrojeniem terenu Kacze Buki dz. nr 78/25, 78/26,78/27 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku biurowo-produkcyjnym przy ul.hutniczej 11F Osoba fizyczna Budowa muru oporowego na działce 190/2 km 35 przy ul. O.Pio Osoba fizyczna Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul.druskiennickiej 10 55/III /I /II /III /III /I /II /III RAAI AW- 628/ulica uzbr RAAIII AP- 980/ RAAIII KB- 1035/dz.78/ RAAI MAK- 1307/ RAAIII ŁW- 931/ Osoba fizyczna Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 64/II RAAII GK- Art.64 2 RAAII AA -450/12 Art. 64

14 lokalu usługowego i mieszkalnego na lokal gastronomiczny w budynku przy ul.świętojańskiej 81 (lok 1 i 1a) Osoba fizyczna Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym przy ul.kameliowej Osoba fizyczna Nadbudowa i przebudowa budynku jednorodzinnego przy ul. Kacze Buki 11B Poczta Polska SA Warszawa Remont elewacji budynku pocztowego UP 10 przy Al.Zwycięstwa / /III /III /III RAAIII ŁW- 381/ RAAIII AN- 1035/11B RAAIII AP- 820/ Numer wpisu 157. Marzec 2012 (wg wzoru z rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn.11 lutego 2009r.) Dane organu prowadzącego rejestr Data wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Nazwa organu Adres organu 1 2 Prezydent Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 WNIOSKI O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Adres zamieszkania Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Uwagi lub siedziby inwestora Numer i data wpływu wniosku o pozwolenie na budowę/roz biórkę Numer i data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę W przypadku terenów zamkniętychprzepis prawny, na podstawie którego teren został uznany za zamknięty* Firma Budowa budynku biurowego 55/I RAAI MZ- Budowlano jednokondygnacyjnego ( 7 kontenerów /35 Drogowa MTM biurowych) przy ul. Hutniczej S.A Uczniowski Klub Sportowy Przebudowa pomieszczeń piwnicy na sale ćwiczeń (judo, siłowna) i szatnie w budynku przy ul.. Morskiej Osoba fizyczna Przebudowa lokalu użytkowego na gabinet stomatologiczny w budynku przy ul. Św. Wojciecha 10 U Spółdzielnia im. Komuny Docieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Zwycięstwa190 A 54/I /II /III RAAII BB- 5/ RAA.III IH- 820/19A z Art.64 2 Podpis osoby dokonującej wpisu

15 /I /II Paryskiej Wspólnota Docieplenie ścian i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ul. Komandorska 23- Komandorskiej 23-25A 25A Osoba fizyczna Przebudowa lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Władysława IV 11 RAA.I AW- 116/23-25A z RAA.II HN B-17/11 z Wspólnota Nieruchomości Gdyńska Spółdzielnia Gdyńska Spółdzielnia Gdyńska Spółdzielnia Pomorska Spółka Gazownictwa Sp Pomorska Spółka Gazownictwa Sp Pomorska Spółka Gazownictwa Sp Nadleśnictwo z siedzibą w Gdyni Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Władysława IV 23 Budowa zadaszenia wiatrołapów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chylońskiej 279 Budowa zadaszenia wiatrołapów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chylońskiej 255 Budowa zadaszenia wiatrołapów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chylońskiej 262 Budowa sieci gazowej n/c z przyłączem gazowym do dz. nr 420/10 w ul. Majakowskiego Budowa sieci gazowej n/c z przyłączem gazowym w ul. Łęczyckiej Budowa sieci gazowej dn 110 PE z przyłączami dn 63 PE w ul. Piekarskiej Budowa układu komunikacyjnego-ciągi pieszo jezdne i piesze, miejsca postojowe dla ośrodka edukacji przyrodniczo leśnej Marszewo Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowejw budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Irydowej Akademia Morska Rozbudowa o windę zewnętrzną z wiatrołapem budynku głównego (budynek B) Akademii Morskiej przy ul. Morskiej /II /I /I /I /I /III /I /I /I /I RAA.II AA- 17/13 z RAA.I UB- 600/279 z RAA.I UB- 600/255 z RAA.I AW- 600/262 z RAAI UB- 420/ulica RAA.I MA- 495/5 z RAAI UB- 55/ Art.64 2 Art.64 2 RAAI UB- 590/dz.21 0/2

16 Osoba fizyczna Rozbudowa o klatkę schodową, nadbudowa tarasu bud.mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Powstania Wielkopolskiego Osoba fizyczna Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, rozbiórka garażu przy ul. Senatorskiej Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. Budowa sieci gazowej dn 90 PE z przyłączami dn 63 PE w ul. Portowej Osoba fizyczna Rozbiórka budynku mieszkalnego parterowego i garażu przy ul. Sochaczewskiej Osoba fizyczna Przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Miętowej 1E Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. Budowa sieci gazowej śc.de 110 PE, de 63 PE z przyłączami gazu de 32 PE w ul. Łanowej. 66/III /II /II /III /III /III RAAIII KB- 1006/ RAAII AA- 310/ RAAIII ŁW- 886/ RAAIII KB- 1068/ RAAIII AN- 1034/ulica Zawieszenie Zawieszenie Art Pomorska Spółka Gazownictwa Sp Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny Budowa sieci gazowej śc. dn 225 PE w ul. Nowowiczlińska, Szymańskiego, Joachimczyka. Przebudowa pomieszczeń na poz. IV B i C w budynku MIR przy ul. Hugo Kołłątaja Osoba fizyczna Przebudowa w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego (sklep ) na lokal gastronomiczny w budynku usługowym przy ul. Świętojańskiej Wspólnota Budynku przy ul. Warszawskiej 58 Docieplenie dwóch ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 58 80/II /II /II /II RAAII BB- 104/ RAAII GK- 20/ RAAII MA K-54/ RAAII DR- 1317/ulica

17 Morski Instytut Rybacki Przebudowa pomieszczeń magazynowych na serwerownię i pom. techniczne w budynku Morskiego Instytutu Rybackiego przy ul. Kołłątaja Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chwaszczyńskiej Osoba fizyczna Przebudowa lokalu użytkowego (przychodnia lekarska) na lokal handlowo usługowy przy ul. Wójta Radtkego Osoba fizyczna Budowa budynku handlowo usługowego przy ul. Wiczlińskiej 78D Credit Agricole Bank Polska S.A. Wrocław Przebudowa lokalu użytkowego (bank Credit Agricole) w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. 10-go Lutego Osoba fizyczna Przebudowa lokalu użytkowego (sklep) na dwa gabinety stomatologiczne w budynku mieszkalno usługowym przy ul. Rdestowej Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. Budowa odcinka sieci gazowej śc dn 63 PE w ul. Rewerenda Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Łęczyckiej Gdyńska Spółdzielnia Gdyńska Spółdzielnia Gdyńska Spółdzielnia Gdyńska Spółdzielnia Docieplenie ściany balkonowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bzowej 3 Docieplenie ściany balkonowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ramułta 38 Docieplenie ściany balkonowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żurawiej 3 Docieplenie ściany balkonowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gniewskiej 7 78/II /III /II /II /II /III /III /III /I /I /I /I RAAII AA- 104/ RAAII GK- 6/ RAAII MAK -11/ RAAIII IHdz.136/ RAAIII IH- 904/ RAAI UB RAAI UB- 570/ RAAI UB- 679/ RAAI UB- 560/ Gdyńska Docieplenie ściany balkonowej oraz bocznej 74/I RAAI UB- Art.64 2 RAAII AA- 694/78D Zawiesz

18 Spółdzielnia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Falistej Gdyńska Docieplenie ściany od strony klatek Spółdzielnia schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kcyńskiej 7A Gdyńska Docieplenie ściany od strony klatek Spółdzielnia schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kcyńskiej Gdyńska Docieplenie ściany balkonowej budynku Spółdzielnia mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gniewskiej Gdyńska Docieplenie ściany balkonowej budynku Spółdzielnia mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wejherowskiej Gdyńska Docieplenie ściany balkonowej budynku Spółdzielnia mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żurawiej Gdyńska Docieplenie ściany balkonowej budynku Spółdzielnia mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. jaśminowej Gdyńska Docieplenie ściany balkonowej budynku Spółdzielnia mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chylońskiej Gdyńska Docieplenie ściany balkonowej budynku Spółdzielnia mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morskiej Energa Operator Przebudowa linii kablowej sieci SN-15kV od S.A. stacji T-2760 Wielkokacka II do stacji T Pionierów w ul. Pionierów Okręgowe Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od Przedsiębiorstwo komory KC-22 do budynków mieszkalnych Energetyki wielorodzinnych przy ul. Chwarznieńskiej Cieplnej 30, 32, 34 i ul. Uczniowskiej 27, Osoba fizyczna Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek wielorodzinny przy ul. Druskiennickiej Osoba fizyczna Przebudowa w związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym Wspólnota wielorodzinnym przy ul. Morskiej 95 Budowa wewnętrznych instalacji: c.w, gazowej i przebudowa instalacji c.o. w / /I RAAI UB /7A 72/I /I /I /I /I /I /I /II /II /III /I /II RAAI UB- 686/ RAAI AW- 560/ RAAI AW- 651/ RAAI AW- 679/ RAAI AW- 632/ RAAI AW- 600/ RAAI AW- 55/ RAAII DR- 408/ulica RAAI AW- 55/ RAAII GK- 86/38A,B Wycofanie wniosku Art.64 2

19 ul. Ujejskiego 38A,B budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ujejskiego 38A,B Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami wod.-kan., instalacjami :deszczową i gazu, murami oporowymi przy ul. Radosnej dz. nr 408/ Osoba fizyczna Nadbudowa budynku mieszkalnego wraz z przebudową z jednorodzinnego na wielorodzinny przy ul. Wrocławskiej Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja Osoba fizyczna Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abrahama Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Kotwicznej dz. nr 220/ Szpital Miejski Przebudowa oddziału otolaryngologii na VIII im. J. Brudziński piętrze budynku Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego przy ul.wójta Radtkego Osoba fizyczna Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części poddasza na lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym przy ul. Wójta Radtkego Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku mieszkalnym przy ul. Wąsowicza Osoba fizyczna Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Aragońskiej Osoba fizyczna Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Akacjowej Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, muru oporowego, oczka wodnego, infrastruktury technicznej w tym wewnętrznej instalacji gazu, przy ul. Bernadowskiej dz. nr 61 75/III /III /I /II /II /II /II /I /I /III /III RAAIII UB- 1184/17A RAAI UB- 104/ RAA.II BB- 469/dz.220/81 z RAAII BB- 6/ Zmiana decyzji RAA.HNB /10/ RAAII BB- 6/ RAAI UB- 110/ RAAII AN- 828/ RAAIII AP- 895/dz Art.64 2 Art.64 2 Zawieszen ie postępowa nia

20 Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek gospodarczy przy ul. Miedzianej Osoba fizyczna Przebudowa lokalu użytkowego (handlowego) na lokal gastronomiczny w budynku mieszkalno usługowym przy ul. Abrahama Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazu zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Żaglowej dz. nr 220/ Gmina Miasta Gdyni Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane do Potoku Marszewskiego w ul. Chabrowej dz. nr 1192/41; 628/ Osoba fizyczna Przebudowa (połączenie) 2 lokali użytkowych nr 1 i 1A oraz piwnic w budynku mieszkalno usługowym przy ul. Wolności Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej budynek mieszkalny Gmina Miasta Gdyni jednorodzinny przy ul. Okrężnej 21 A Docieplenie budynku Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV 54 86/I /II /II /I /II /II /II RAAII HNB- 19/ RAAII GK- 43/ RAAII HNB- 17/ Art.64 2 umorzenie RAAII HNB- 465/dz.22 0/ RAAI AW- 629/ul.uzb Wycofanie wniosku Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 13 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Okrzei Osoba fizyczna Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 124 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Morskiej 112C Osoba fizyczna Przebudowa lokalu użytkowego nr 12 w związku ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne nr 11 i 12 w budynku wielorodzinnym przy Skwerze Kościuszki 88/I /I /II RAAI AW- 124/ RAAI UB- 55/112C RAAII AA- 23/13A

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych wieloletnich (projekty UE) Okres realizacji. Łączne nakłady finansowe RAZEM: 475 828 186 w tym: środki UE 364 289 272 dotacja z MFEOG 5 878 558 środki własne 105 660 356 placówek w Rzeszowie 6 896 996 w tym: środki UE 2 876 924 Społecznej przy ul. Powst. Styczniowych placówek

Bardziej szczegółowo

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska UCHWAŁA NR XXVIII/588/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy

Bardziej szczegółowo

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku * Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku Załącznik nr 2 Wykaz planowanych inwestycji na obszarach objętych procesem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA.

BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. BUDŻET OBYWATELSKI - LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA. Lp. 1 Plac zabaw dla dzieci przy ul.sandomierskiej 160 220 000,00 220 000,00 zadanie dopuszczone do głosowania 2 Budowa ulicy Działkowej na

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane; ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane; ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym. ARTYKUŁ: CO NIE WYMAGA POZWOLENIA NA BUDOWĘ DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH wstmichalik@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2010 r. Nr 214 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY POWIATU 3350 Rady Powiatu w Lubinie nr LV/362/2010 z dnia 28 paŝdziernika 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

Obiekty biurowe i konferencyjne

Obiekty biurowe i konferencyjne Obiekty biurowe i konferencyjne Malta House, Poznań Skanska w Polsce Skanska to wiodąca światowa firma zajmująca się działalnością budowlaną i deweloperską. W Polsce jest liderem branży budowlanej. Realizuje

Bardziej szczegółowo

KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE

KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE KONKURS BUDOWA ROKU PODKARPACIA 009 OBIEKTY MIESZKANIOWE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OBIEKTY ZMODERNIZOWANE OBIEKTY ZABYTKOWE OBIEKTY INFRASTRUKTURY PARKOWO-DROGOWEJ KONKURS ZORGANIZOWAŁ POLSKI ZWIĄZEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA

UMOWA PODPISANA! KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA KONTROLA DĄBROWSKIEGO ZAKOŃCZONA Prace na ul. Dąbrowskiego postępują w szybkim tempie Już trzecia transza dotacji została przelana na konto Urzędu Miasta Rumi od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Str. 1/6. 1. Otoczenie. teren

Str. 1/6. 1. Otoczenie. teren 1. Otoczenie teren chodniki, pochylnie zieleń miejsce gromadzenia odpadów drogi, parkingi rekreacja dla dzieci rekreacja dla młodzieży instalacje związane z otoczeniem budynku ogrodzony od strony działek

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady z dnia ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OSIEDLE OFICERSKIE. CZĘŚĆ 1 Projekt

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. CONSTRUCTION ACTIVITY RESULTS IN 2013 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNA AKCJA ARCHITEKTÓW

POWSZECHNA AKCJA ARCHITEKTÓW KOMUNIKAT nr 18 biały styczeń POWSZECHNA AKCJA ARCHITEKTÓW Zestawienie wybranych rozstrzygniętych przetargów publicznych* na wykonanie dokumentacji projektowych architektoniczno budowlanych MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2012 R.

BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BUDOWNICTWO WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2012 R. CONSTRUCTION ACTIVITY RESULTS IN 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo