ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX"

Transkrypt

1 ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX

2 Index KNXCONTROL DIVUS OPTIMA ETS-IMPORT PDK KNXSERVER MINI KNX M-SERVER HOME - ADVANCED - ENTERPRISE KNX X-SERVER KNXSUPERIO Even when I m not at my home base, I m always informed of what s going on there.

3 UPGRADES KNXSERVER UP-DATALOG-SW UP-INTERCOM-SW UP-INTERCOM-HW APP S OPTIMA-APP VIDEOPHONE-APP Nawet kiedy mnie nie ma w domu, zawsze jestem informowany, co się tam dzieje DIVUS KNXCONTROL - 3

4 Twoja przygoda z KNX dopiero się zaczyna i szukasz kompletnego rozwiązania do wizualizacji, które nie tylko będzie szybkie i proste, ale także atrakcyjne wizualnie? A może jesteś doświadczonym projektantem i szukasz w pełni konfigurowalnego systemu z pełnym zakresem funkcji? DIVUS KNXCONTROL jest unikalnym zestawem do wizualizacji w systemach KNX, oferującym Ci dokładnie tego, czego oczekujesz. Czy to skalowalne rozwiązanie klient-serwer, czy też wyrafinowane urządzenie typu stand-alone, KNXCONTROL ma perfekcyjne rozwiązanie spełniające Twoje wymagania. DIVUS KNXCONTROL jest wielofunkcyjny i ma wiele zalet: Łatwość: import projektu ETS i konfiguracja funkcji Szybkość: powiązania funkcji ETS na planach lub zdjęciach Jeszcze większa prostota: pierwszy system, który łączy łatwość zarządzania z jeszcze prostszą konfiguracją. Bez potrzeby szkolenia, umożliwia bezpośrednio stworzenie projektu ku zadowoleniu użytkownika. You are a KNX novice and looking for a complete visualisation package, which not only is fast and simple to use, but also looks good? Or are you already experienced in this sector and looking for a fully customizable system with a whole lot of functions? Never mind, because DIVUS KNXCONTROL, the unique visualisation package for KNX systems, offers you exactly what you require. Whether extendable server-client-solution or sophisticated stand-alone device, KNXCONTROL has the perfect solution for your requests. DIVUS KNXCONTROL is multifunctional and combines a lot of advantages: EASY: import ETS project and configure functions QUICK: linking of ETS functions with plan view or room picture Even more SIMPLE: the first system that combines easy handling with even more easier configuration. No need for training, immediately realize projects and satisfy your customers 4 - DIVUS KNXCONTROL

5 Nowy interfejs DIVUS OPTIMA pozwoli Ci zarządzać Twoim budynkiem firmowym lub własnym domem niezawodnie i skutecznie. Atrakcyjny system wizualizacji budynku może teraz zostać stworzony z pomocą nowego interfejsu DIVUS OPTIMA bez konieczności zaangażowania doświadczonego grafika. Jedyne co jest potrzebne, aby pracować i korzystać z DIVUS OPTIMA, to podstawowa znajomość programu do przetwarzania obrazu i oprogramowania ETS, co oznacza, że początkujący czują się tak samo komfortowo z systemem, jak doświadczeni użytkownicy. Projekt systemu w programie ETS (wspierane są ETS3 i ETS4), który służy jako podstawa do realizacji wizualizacji systemu, może być zaimportowany do urządzenia KNXCONTROL poprzez ETS OPC Export, co pozwala na utworzenie wszystkich adresów grupowych i powiązanych z nimi ikon. Definiowalne zasady importu danych pozwalają na automatyczne przypisanie ikon, co później w fazie realizacji wizualizacji oszczędza mnóstwo czasu. Następnie są definiowane pomieszczenia i funkcje, które albo są automatycznie przypisane do formatki albo są umieszczane (przeciągane) na podkładach graficznych. W ramach projektu w tym samym czasie jest automatycznie tworzone menu nawigacyjne. Oprócz importowanych funkcji KNX, kreator DIVUS OPTIMA posiada swoje własne obiekty takie jak scenariusze, logika, timery, warunki i wiele innych elementów, które pozwalają na dodanie do systemu różnorodnej, rozszerzonej funkcjonalności. Szereg dodatkowych funkcji może być również używanych przez wbudowane wtyczki (plug-ins), w tym integracja kamer IP, raporty pogodowe, integracja ze stronami internetowymi, tablica wiadomości, monitorowanie zużycia energii i wiele innych. The new DIVUS OPTIMA interface enables you to manage your company building or your own home reliably and efficiently. A building visualisation system can be created using the new DIVUS OPTIMA interface without hiring a graphics expert. All that s needed to operate and use the DIVUS OPTIMA is familiarity with an image processing program and ETS software, which means that beginners feel as comfortable with the system as seasoned users. The system s ETS project (ETS3 and ETS4 supported), which is used as a basis for realization of the visualisation solution, can be imported into the KNXCONTROL device through the ETS OPC export, thus for allowing the creation of all group addresses and their icons. Definable import rules allow automatic icon assignment, which later saves a lot of programming time during the visualisation realization phase. Rooms are then defined and their operating elements are either automatically assigned to a grid or are dragged on top of a background picture. The navigation menu of the visualisation is automatically created at the same time. In addition to the imported KNX functions, DIVUS OPTIMA features its own objects such as scenarios, logics, timers, conditions and many other elements that allow you to add extended functionality to your project. A lot of additional functions can also be used via integrated plug-ins, including IP camera integration, online weather forecast, news tickers, web browsing, notification messages, up energy consumption monitoring and much more. Mail Function Message Board Energy Management Weather Forecast Internet / RSS Local KNX Gateway Intercom Interface OPTIONAL Graphical Logging DIVUS KNXCONTROL - 5

6 ETS IMPORT Od projektu w ETS do działającego systemu...teraz jeszcze prościej!!! From the ETS project to a fully operable system... now even more comfortable!!! 1. START: WASZ PROJEKT W ETS 1. THE START: YOUR ETS PROJECT Punktem startowym do systemu zarządzania KNX bazującym na DIVUS OPTIMA jest Państwa projekt w ETS. The starting point for your KNX supervision system based on DIVUS OPTIMA is your ETS project. Poprzez OPC Export w ETS możecie stworzyć plik projektu, który zawiera wszystkie niezbędne informacje wymagane przez DIVUS OPTIMA. With the OPC export in ETS you can create a project file, which will contain all the information required for DIVUS OPTIMA. 2. IMPORT: KREATOR DIVUS OPTIMA 2.. THE IMPORT: THE WIZARD OF DIVUS OPTIMA W menu konfiguracyjnym DIVUS OPTIMA znajdziecie Państwo kreator, który poprowadzi Was przez proces tworzenia wizualizacji. In the configuration menu of DIVUS OPTIMA you can find a wizard which will help you configuring the whole visualization. Po prostu wskażcie utworzony wcześniej plik projektu i podążajcie za instrukcjami na ekranie; w kilka chwil uzyskacie wysoce efektowną i natychmiast działającą wizualizację, z najważniejszą funkcjonalnością systemu. Simply select the project file created before and follow the onscreen instructions; within short time you can create a high-quality and immediately working visualisation with the most important functionalities of the system. 6 - DIVUS KNXCONTROL

7 3. WYNIK: OCZEKIWANA WIZUALIZACJA! 3.THE RESULT:VISUALIZATION ON DEMAND! Po imporcie i konfiguracji Państwa funkcji KNX, kreator umożliwi Wam zdefiniowanie interfejsu graficznego. After the import and configuration of your KNX functions the wizard gives you the possibility to define the graphical interface. Kreator umożliwia ponadto integrację w wizualizacji dodatkowych funkcji, takich jak funkcji logicznych, scenariuszy, zdarzeń lub na wykorzystanie predefiniowanych wzorców jak multimedia, prognoza pogody lub dostęp do internetu. Furthermore, the wizard can be used to integrate additional functions like logics, scenarios and events into your visualisation or to use preconfigured templates from sectors like multimedia, weather preview or internet. PDK PROJECT DEVELOPMENT KIT Zwykle programowanie DIVUS OPTIMA przeprowadza się bezpośrednio w urządzeniu KNXCONTROL. Ponieważ jednak nie zawsze jest ono dostepne, wykorzystując PDK macie teraz Państwo możliwość edycji i prezentacji projektu lokalnie na PC. Normally, the programming of DIVUS OPTIMA is performed directly on the used KNXCONTROL device. Because such a device is not always available, with the PDK you have now the possibility to edit and present projects locally on a PC. PDK zawiera wirtualny serwer internetowy, który symuluje lokalnie na komputerze działanie DIVUS OPTIMA. Programowanie i wykorzystanie wizualizacji jest identyczne jak w urządzeniu KNXCONTROL, z wyjątkiem kilku ograniczeń. The PDK contains a virtual web server, which simulates DIVUS OPTIMA locally on a PC. The programming and usage of the visualisation is the same as for a KNXCONTROL device, except for a few restrictions. DIVUS KNXCONTROL - 7

8 DIVUS KNXSERVER jest rozwiązaniem do wizualizacji w systemach KNX w oparciu o technologię web serwera, pozwalając na pełną kontrolę nad funkcjami w Państwa domu. KNXSERVER został przebudowany i teraz udostępnia oprócz zauważalnego wzrostu wydajności nowy interfejs OPTIMA, działający w oparciu o technologię wizualizacji zorientowanej projektowo. Od KNX-M-SERVER a do KNX-E-SERVER a skalowalne rozwiązania do wizualizacji Nowa rodzina serwerów KNX obejmuje wszystkie wymagania, z którymi można spotkać się dla tego typu rozwiązań, poczynając od podstawowego serwera klasy entry-level, stanowiącego bramę do świata wizualizacji. Nasz KNX-M-SERVER (Mini-SERVER) współpracuje z urządzeniami mobilnymi z rodziny Apple (iphone, ipad i ipod), jak również z urządzeniami z systemem Android, takimi jak różnorodne modele smartfonów i tabletów produkowanych m.in. przez firmy Motorola, Acer, Huawei i wiele innych. A kiedy przychodzi potrzeba urządzenia stacjonarnego, to KNX-M- SERVER może komunikować się z naszym DIVUS TOUCHZONE, również bazującym na systemie Android. Dla wszystkich urządzeń opartych o Android, oprócz dostępu do wizualizacji KNX, możliwa jest komunikacja z urządzeniami wideodomofonowymi SIP, poprzez nasz INTERCOM Upgrade. To z kolei pozwala, aby nasz DIVUS TOUCHZONE stał się wewnętrzną stacją wideodomofonową. Oprócz naszego systemu wideodomofonowego OPENDOOR, możliwa jest współparca z urządzeniami firm Siedle, Jung, Gira, TCS i wielu innych producentów. Nasz kolejny KNX-H-SERVER (Home-SERVER) wychodzi naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów w odniesieniu do funkcjonalności i wzornictwa. Takie rozwiązania są coraz cześciej wybierane przez klasę średnią i wyższą w prywatnym sektorze nieruchomości (apartamenty i domy), jak również w mniejszych obiektach komercyjnych takich jak praktyki medyczne, sklepy, biura oraz obiekty produkcyjne. Nasz KNX-H-SERVER nie tylko oferuje rozszerzony zakres funkcji, ale również obsługuje pełny tryb graficzny, pozwalając na umieszczenie funkcji systemowych bezpośrednio na obrazie tła. Zarówno klasyczne plany pomieszczeń, jak również rysunki lub zdjęcia prezentowanych przestrzeni DIVUS KNXSERVER is the core of the web technology based visualization solution of DIVUS for KNX systems, which gives you full control over the functions of your home. KNXSERVER has been refitted and now provides among a noticeable performance boost the new OPTIMA interface for creation of design-oriented visualizations. From the KNX-M-SERVER to the KNX-E-SERVER scaleable visualisation solutions Our new KNXSERVER family covers the whole gamut of requirements in this sphere, via a cost efficient basic server that is an ideal entry-level gateway to the world of visualisation. The KNX-M-SERVER (Mini-SERVER) operates in concert with mobile devices in the Apple domain (iphone, ipad and ipod), as well as with Android devices such as myriad smartphones and tablet computers from vendors such as Motorola, Acer, Huawei, and many more. And when it comes to stationary operation, the KNX-M-SERVER can communicate with our Android-based DIVUS TOUCHZONE. For all supported Android products, in addition to access to KNX visualisation a SIP-based door communication app is available that can be used via our INTERCOM UPGRADE, also with our KNX-M-SERVER. This in turn allows the DIVUS TOUCHZONE to become an indoor-station for door communication. In addition to our own OPENDOOR outdoor station, those of Siedle, Jung, Gira, TCS and many other vendors are supported as well. Our next-largest server, the KNX-H-SERVER (Home-SERVER) is a must when it comes to meeting customers ever growing expectations as regards functionality and design. These solutions are increasingly coming into use in middle to upper class private-sector real estate (apartments and homes), as well as in smaller commercial properties such as medical practices, retail stores, offices, and production facilities. Our KNX-H-SERVER not only offers an expanded range of functions, but also supports a full graphics mode, which allows for placement of system functions right on the background image. Both classic layout plans as well as actual images of a given space can be used as background. SPRZĘT Rozmiar / Size Porty / Ports Zasilanie / Power supply Temperatura pracy /Operating temperature OPROGRAMOWANIE Zalecana przeglądarka internetowa dla zdalnego dostępu / Recommended browser for remote access Kompatybilność z ETS/ETS compatibility 142 mm x 98 mm x 62 mm 1x LAN - 2x USB 1x KNX 1x SD-Slot V DC 0 C - 50 C Google Chrome ETS DIVUS KNXCONTROL

9 PRZEGLĄD FUNKCJI MINI - KNX M-SERVER Ilość adresów grupowych 150 Ilość scenariuszy 30 Ilość funkcji czasowych 30 Ilość funkcji logicznych 30 Liczniki energii 6 HOME- KNX H-SERVER Ilość adresów grupowych 750 Ilość scenariuszy 100 Ilość funkcji czasowych 100 Ilość funkcji logicznych 100 Liczniki energii 18 IP cameras nie obsługiwane IP cameras nieograniczone Number of screens Wspierane urządzenia klienta INTERKOM Systemy wideodomofonowe 10 (bez podglądu tła) ios (APPLE): ipad, iphone, ipod ANDROID: wszystkie wspierane tablety i smartfony DIVUS: TOUCHZONE tylko z INTERCOM-UPRGADE DIVUS OPENDOOR, inni producenci z Videophone-box Wspierane urządzenia klienta INTERKOM Systemy wideodomofonowe ios (APPLE): ipad, iphone, ipod ANDROID: wszystkie wspierane tablety i smartfony DIVUS: DIVA, MIRROR, SUPERIO, DOMUS, HOME, TOUCHZONE 1 stacja zewnętrzna + 3 stacje wewnętrzne więcej dostępnych poprzez INTERCOM- UPGRADE DIVUS OPENDOOR, inni producenci z Videophone-box ADVANCED - KNX A-SERVER Ilość adresów grupowych 1500 ENTERPRISE - KNX E-SERVER* Ilość adresów grupowych nieograniczone Ilość scenariuszy 100 Ilość funkcji czasowych 100 Ilość funkcji logicznych 100 Liczniki energii 36 Ilość scenariuszy Ilość funkcji czasowych Ilość funkcji logicznych Liczniki energii nieograniczone nieograniczone nieograniczone nieograniczone IP cameras nieograniczone IP cameras nieograniczone Wspierane urządzenia klienta ios (APPLE): ipad, iphone, ipod ANDROID: wszystkie wspierane tablety i smartfony DIVUS: DIVA, MIRROR, SUPERIO, DOMUS, HOME, TOUCHZONE Wspierane urządzenia klienta ios (APPLE): ipad, iphone, ipod ANDROID: wszystkie wspierane tablety i smartfony DIVUS: DIVA, MIRROR, SUPERIO, DOMUS, HOME, TOUCHZONE INTERKOM 1 stacja zewnętrzna + 3 stacje wewnętrzne więcej dostępnych poprzez INTERCOM- UPGRADE INTERKOM 1 stacja zewnętrzna + 3 stacje wewnętrzne więcej dostępnych poprzez INTERCOM- UPGRADE Systemy wideodomofonowe DIVUS OPENDOOR, inni producenci z Videophone-box Systemy wideodomofonowe DIVUS OPENDOOR, inni producenci z Videophone-box *wyłącznie na życzenie można wykorzystać jako podkłady graficzne. W zależności od funkcji obsługiwanych przez obiekt, umieszczonych na podkładzie, mogą one służyć do jej bezpośredniej aktywacji lub też jako brama do rozszerzonego zakresu kolejnych opcji. Pasek menu pozwala użytkownikowi na przyjazną nawigację oraz dostęp do funkcji i pomieszczeń poprzez strukturę drzewa (dla szybkiego otwarcia wymaganych stron), jak również w obszarach dotyczących zarządzania światłem, klimatem, roletami, bezpieczeństwem i tym podobne. To menu umożliwia również dostęp do różnych wtyczek (plug-ins), które umożliwiają zarządzanie dodatkowymi funkcjami np. scenariuszami, jak również zapewnia dostęp do treści internetowych, raportów pogodowych, wiadomości i komunikatów tablicy wiadomości. Następny w kolejności - nasz KNX-A-SERVER (Advanced Server) - jest przeznaczony do stosowania w dużych nieruchomościach w sektorze prywatnym i komercyjnym. Jedyną różnicą w stosunku do KNX-H-SERVER jest większa ilość możliwych adresów grupowch i możliwość tworzenia większej liczby liczników energii. Naszym najbardziej zaawansowanym modelem serwera jest KNX-E- SERVER (Enterprise-Server), który można wykorzystać w największych projektach i dostosować indywidualnie do ich wymagań. Depending on the functions an object supports, having been put in position it can be either activated directly or can serve as a gateway to extended entry options. The onscreen menu bar allows for user friendly navigation and features a tree view of the relevant spaces (for rapid opening of the desired pages) as well as dedicated areas for the management of functions such as light, climate, shading, security and the like. This menu also provides access to various plugins that allow for management of additional functions such as scenarios and provides access to web content, weather reports, news tickers, and message boards. The next step up our KNX-A-SERVER (Advanced- SERVER) is designed for use in large private sector properties or commercial buildings. The only difference to the KNX-H- SERVER is the higher limitation for group addresses and energy counter creation. Our top of the line server, where the sky s genuinely the limit, is our KNX-E- SERVER (Enterprise-SERVER), which can be used for large-scale projects and adapted to their requirements. DIVUS KNXCONTROL - 9

10 MINI KNX-M-SERVER ROUTER UNLIMITED NUMBER OF DIVUS TOUCHZONE UNLIMITED NUMBER OF MOBILE DEVICES ONLY FOR KNX-H/A/E-SERVER AVAILABLE ONLY FOR KNX-H/A/E-SERVER AVAILABLE WITH INTERCOM UPGRADE video video video UP-INTERCOM-SW UP TO 10 DIVUS OPENDOOR OR UP-INTERCOM-HW UP TO 10 DIVUS VIDEOPHONE-BOXES ROZWIĄZANIE 1 SOLUTION 1 FUNKCJE KLUCZOWE PRINCIPLE OF FUNCTION Rozwiązanie to oferuje niskobudżetowe wejście w świat wizualizacji KNX. Specyfikację KNX-M-SERVER a można znaleźć w karcie katalogowej. Wszystkie urządzenia DIVUS TZ lub mobilne mogą zostać zintegrowane. DIVUS TZ jest dostarczany z aplikacją DIVUS-Launcher. Aplikacja Videophone standardowo nie jest przewidywana dla tej konfiguracji, ponieważ funkcjonalność interkomu nie jest oferowana. Dostęp do wizualizacji z panelu DIVUS TZ uzyskiwany jest poprzez DIVUS-Launcher, który umożliwia pracę zarówno w poziomie, jak i w pionie. This solution offers the favorable entrance in the KNX visualisation world. The specifications of the KNX-M-SERVER can be taken from in the respective datasheet. Any number of DIVUS TZ or mobile Devices can be integrated. DIVUS TZ is delivered with DIVUS-Launcher. The VIDEOPHONE app is not a part of this solution, because no Intercom functionality is offered. The access to the visualisation of the DIVUS TZ occurs through the DIVUS-Launcher which supports a horizontally as well as vertically presentation. CO JEST MOŻLIWE WHAT I CAN Pełny dostęp do funkcji przewidywanych dla KNX M-SERVER (patrz karta katalogowa) Full access to the functions provided by the KNX-M-SERVER (see datasheet) Może współpracować z dowolną liczbą kolejnych DIVUS TZ lub urządzeń mobilnych opartych o system Android lub ios Expandable by arbitrarily many other DIVUS TZ or mobile devices on Android- or ios base. możliwość pracy innych aplikacji Androida na DIVUS-Launcher w DIVUS-TZ Integration of other Android applications through the DIVUS-Launcher of DIVUS TZ CO NIE JEST MOŻLIWE WHAT I CAN T aby wykorzystać więcej funkcji niż dostępne dla konfiguracji KNX M-SERVER a zobacz rozwiązanie 3 To define more functions than by the limits of KNX-M-SERVER specified - see solution 3 funkcjonalność interkomu zobacz rozwiązanie 2 Intercom functionality - see solution 2 integracja z urządzeniami innymi niż DIVUS TZ lub urządzeniami mobilnymi (brak współpracy z panelami dotykowymi, komputerami PC, itp.) - zobacz rozwiązanie 3 Integration of other devices than DIVUS TZ or mobile devices (no Touchpanels, desktop PCs, etc.) see solution DIVUS KNXCONTROL

11 MINI KNX-M-SERVER + INTERCOM UPGRADE ROUTER UNLIMITED NUMBER OF DIVUS TOUCHZONE UNLIMITED NUMBER OF MOBILE DEVICES ONLY FOR KNX-H/A/E-SERVER AVAILABLE ONLY FOR KNX-H/A/E-SERVER AVAILABLE WITH INTERCOM UPGRADE video video video UP-INTERCOM-SW UP TO 10 DIVUS OPENDOOR OR UP-INTERCOM-HW UP TO 10 DIVUS VIDEOPHONE-BOXES ROZWIĄZANIE 2 SOLUTION 2 FUNKCJE KLUCZOWE PRINCIPLE OF FUNCTION Rozwiązanie to rozszerza KNX-M-SERVER o funkcjonalność domofonu/wideodomofonu. KNX-M-SERVER może być wykorzystywany jako serwer VoIP, klienci mogą rejestrować się do systemu uzyskując możliwość komunikacji. Inne cechy pozostają takie same jak w rozwiązaniu 1. This solution extends the preceding solution KNX-M-SERVER by the entire Intercom functionality. KNX-M-SERVER can be used as a VoIP server. The participants of the system can register themselves and communicate together. The remaining functions are the same like in solution 1. CO JEST MOŻLIWE WHAT I CAN Pełny dostęp do funkcji przewidzianych dla KNX-M-SERVER a (patrz karta katalogowa) Full access to the functions provided by the KNX-M-SERVER (see datasheet) komunikacja SIP pomiędzy TZ i stacją zewnętrzną DIVUS SIP communications between outdoor intercom and DIVUS TZ podgląd sygnału video ze stacji zewnętrznej na DIVUS TZ Representation of the video of the outdoor intercom on DIVUS TZ możliwość współpracy z kolejnymi stacjami zewnętrznymi Involvement of other outdoor intercoms możliwość rozbudowy o kolejne (dowolną liczbę) panele DIVUS TZ lub urządzenia mobilne z systemem Android lub ios. Extendable by any number of other DIVUS TZ or mobile devices on Android- or ios base. możliwość podłączenia innych aplikacji Androida do DIVUS-Launcher z panelu DIVUS TZ Integration of other Android applications through the DIVUS Launcher of DIVUS TZ CO NIE JEST MOŻLIWE WHAT I CAN T aby wykorzystać więcej funkcji niż dostępne dla konfiguracji KNX-M-SERVER a zobacz rozwiązanie 3 Use more functions as defined by the limits of KNX-M-SERVER - see solution 3 integracja z urządzeniami innymi niż DIVUS TZ lub urządzeniami mobilnymi - zobacz rozwiązanie 3 Integration of devices other than DIVUS TZ or mobile devices - see solution 3 brak funkcjonalności interkomu na platformie ios działa tylko z urządzeniami na platformie Android Use the full intercom functionalies on ios-based devices (videophone app runs only on Android) DIVUS KNXCONTROL - 11

12 HOME - ADVANCED - ENTERPRISE KNX-H/A/E-SERVER ROUTER UNLIMITED NUMBER OF DIVUS TOUCHZONE UNLIMITED NUMBER OF MOBILE DEVICES UNLIMITED NUMBER OF DIVUS TOUCHPANELS UNLIMITED NUMBER OF PCS AND NOTEBOOKS video video video WITH INTERCOM UPGRADE (UP-INTERCOM-SW) UP TO 10 DIVUS OPENDOOR OR WITH INTERCOM UPGRADE (UP-INTERCOM- HW) UP TO 10 DIVUS VIDEOPHONE-BOXES ROZWIĄZANIE 3 SOLUTION 3 FUNKCJE KLUCZOWE PRINCIPLE OF FUNCTION Rozwiązanie to zachowuje się zasadniczo, jak we wcześniej opisanym rozwiązaniu 1 KNX-M-SERVER z tym, że usunięte są ograniczenia KNX-M-SERVER. Szczegółową specyfikację KNX-H/A/E-SERVER można znaleźć w karcie katalogowej. Można zintegrować wiele paneli DIVUS TZ lub urządzeń mobilnych. W tym przypadku DIVUS TZ dostarczany jest z aplikacją DIVUS-Laucher oraz Videophone, dzięki czemu KNX-H/A/E-SERVER posiada już podstawowe wsparcie interkomu, umożliwiając pracę 1 stacji zewnętrznej z maksymalnie 3 jednostkami wewnętrznymi. This solution behaves, in principle, like the before described solution 1 KNX-M-SERVER, with the difference that the limitations of the KNX-M-SERVER drop out. The exact specifications of KNX-H/A/E-SERVER can be taken from the respective datasheet. Any number of DIVUS TZ or mobile devices can be integrated. In this case DIVUS TZ is delivered with DIVUS-Launcher and Vdeophone app, KNX-H/A/E-SERVER offers already a base Intercom support which allows the configuration of 1 outdoor intercom and 3 arbitrary indoor units. CO JEST MOŻLIWE WHAT I CAN Pełny dostęp do wszystkich funkcji przewidzianych dla KNX-H-SERVER (patrz karta katalogowa) Full access to the functions provided by the KNX-H/A/E-SERVER (see datasheet) komunikacja SIP pomiędzy TZ lub panelami dotykowymi DIVUS i stacją zewnętrzną SIP communication between DIVUS TZ or Touchpanels and outdoor intercom podgląd sygnału video ze stacji zewnętrznej na DIVUS TZ lub pozostałych panelach DIVUS Imaging of the video from the outdoor intercom at DIVUS TZ / Touchpanel możliwość rozbudowy o kolejne (dowolną liczbę) panele DIVUS TZ lub urządzenia mobilne z systemem Android lub ios, albo też panele dotykowe lub stacje PC itd. Extendable by arbitrarily many other DIVUS TZ, mobile devices on Android- or ios base as well as any Touchpanels, desktop computers etc. CO NIE JEST MOŻLIWE WHAT I CAN T wykorzystanie funkcji interkomu dla więcej niż 1 stacji zewnętrznej lub 3 stacji wewnętrznych zobacz rozwiązanie 4 Use of the Intercom function with more than one outdoor intercom or more than 3 indoor units see solution 4 brak funkcjonalności interkomu na platformie ios działa tylko z urządzeniami na platformie Android Use the full intercom functionalities on ios-based devices (videophone app runs only on Android) możliwość podłączenia innych aplikacji Androida do DIVUS-Launcher z panelu DIVUS TZ Integration of other Android applications through the DIVUS Launcher 12 - DIVUS KNXCONTROL

13 HOME - ADVANCED - ENTERPRISE KNX-H/A/E-SERVER + INTERCOM UPGRADE ROUTER UNLIMITED NUMBER OF DIVUS TOUCHZONE UNLIMITED NUMBER OF MOBILE DEVICES UNLIMITED NUMBER OF DIVUS TOUCHPANELS UNLIMITED NUMBER OF PCS AND NOTEBOOKS WITH INTERCOM UPGRADE video video video WITH INTERCOM UPGRADE (UP-INTERCOM-SW) UP TO 10 DIVUS OPENDOOR OR WITH INTERCOM UPGRADE (UP-INTERCOM- HW) UP TO 10 DIVUS VIDEOPHONE-BOXES ROZWIĄZANIE 4 SOLUTION 4 FUNKCJE KLUCZOWE PRINCIPLE OF FUNCTION Rozwiązanie to rozszerza KNX-H/A/E-SERVER do pełnej funkcjonalności domofonu/ wideodomofonu. Ograniczona funkcjonalność serwera VoIP KNX-H/A/E-SERVER a jest odblokowana, dowolna liczba stacji może się rejestrować do systemu, uzyskując możliwość komunikacji. Inne cechy pozostają takie same jak w rozwiązaniu 3. This solution extends the preceding solution KNX-H/A/E-SERVER by the entire Intercom functionality. The limited VoIP server functionality of KNX-H/A/E-SERVER becomes unlocked. Any number of participants can register themselves and communicate together. The remaining functions are the same like in solution 3. CO JEST MOŻLIWE WHAT I CAN Pełny dostęp do wszystkich funkcji przewidzianych dla KNX-H/A/E-SERVER (patrz karta katalogowa) Full access to the functions provided by the KNX-H/A/E-SERVER (see datasheet) CO NIE JEST MOŻLIWE WHAT I CAN T brak funkcjonalności interkomu na platformie ios działa tylko z urządzeniami na platformie Android Use the full intercom functionalies on ios-based devices (videophone app runs only on Android) komunikacja SIP pomiędzy TZ lub panelami dotykowymi DIVUS i stacją zewnętrzną SIP communication between DIVUS TZ or Touchpanels and outdoor intercom podgląd sygnału video ze stacji zewnętrznej na DIVUS TZ lub pozostałych panelach DIVUS Imaging of the video from the outdoor intercom at DIVUS TZ / Touchpanel Einbindung weiterer Außenstellen Incorporation of other outdoor intercoms możliwość rozbudowy o kolejne (dowolną liczbę) panele DIVUS TZ lub urządzenia mobilne z systemem Android lub ios, albo też panele dotykowe lub stacje PC itd. Extendable by arbitrarily many other DIVUS TZ, mobile devices on Android- or ios base as well as any Touchpanels, desktop computers etc. możliwość podłączenia innych aplikacji Androida do DIVUS-Launcher z panelu DIVUS TZ Integration of other Android applications through the DIVUS Launcher DIVUS KNXCONTROL - 13

14 KNXSUPERIO jest również członkiem rodziny DIVUS KNXCONTROL do sterowania systemami KNX. W porównaniu do KNXSERVER, KNXSUPERIO jest urządzeniem typu stand-alone, zoptymalizowanym do wykorzystania w mniejszych systemach. Również tutaj DIVUS OPTIMA asystuje użytkownikowi krok po kroku i umożliwia mu w łatwy sposób utworzyć wizualizację poprzez wybór prekonfigurowanych poleceń i stron aplikacji. Konsekwentnie KNXSUPERIO łączy idee prostego sterowania i tak łatwego programowania w jednym urządzeniu! KNXSUPERIO współgra z filozofią ekologicznego panelu dotykowego DIVUS: panel wyposażony w szerokoekranowy, kolorowy wyświetlacz LED, 1 interfejs LAN, mikrofon, głośniki, jak i w oszczędny energetycznie procesor najnowszej generacji. KNXSUPERIO is also a member of the DIVUS KNXCONTROL family for controlling KNX systems. Compared with KNXSERVER, KNXSUPERIO is a stand-alone device, optimized for the use in smaller systems. Also here DIVUS OPTIMA accompanies the user step by step and allows him to create a visualisation easily by selecting the proposed pre-configured command and application pages. Consequently, KNXSUPERIO unites a simple control concept and a just as easy programming - in one device! KNXSUPERIO dovetails with the Green Touchpanel philosophy of DIVUS: the panel equips a LED widescreen color display, 1 LAN interface, microphone, loudspeakers as well as an energy saving processor of the newest generation. KNX SUPERIO KNXSUPERIO 10 KNXSUPERIO 15 KNXSUPERIO 19 Ilość adresów grupowych 750 Ilość scenariuszy 100 Ilość funkcji czasowych 100 Ilość funkcji logicznych 100 Liczniki energii 18 IP cameras nieograniczone Wspierane urządzenia klienta ios (APPLE): ipad, iphone, ipod - ANDROID: wszystkie wspierane tablety i smartfony, DIVUS TOUCHZONE INTERKOM możliwa 1 zewnętrzna stacja wideodomofonowa + 3 wewnętrzne panele wideodomofonowe, więcej z INTERCOM-UPGRADE Systemy wideodomofonowe DIVUS OPENDOOR, third-party product with Videophone-BOX Rozdzielczość WSVGA 1024 x 600 WXGA 1366 x 768 WXGA 1366 x 768 Zasilanie VAC Zużycie energii Max. 20W Max. 30W Max. 40W Wymiary zewnętrzne (z ramką) 333 x x x 345 Zintegrowany interfejs KNX 14 - DIVUS KNXCONTROL

15 KNXSUPERIO ROUTER UNLIMITED NUMBER OF DIVUS TOUCHZONE UNLIMITED NUMBER OF MOBILE DEVICES video video video WITH INTERCOM UPGRADE (UP-INTERCOM-SW) UP TO 10 DIVUS OPENDOOR OR WITH INTERCOM UPGRADE (UP-INTERCOM- HW) UP TO 10 DIVUS VIDEOPHONE-BOXES DIVUS KNXCONTROL - 15

16 AKTUALIZACJE KNXSERVER Upgrade KNXSERVER Ponieważ wszystkie wersje KNXSERVER oparte są na tym samym urządzeniu, dlatego mogą zostać zaktualizowane do wyższej wersji za pomocą aktualizacji oprogramowania. Wystarczy jedynie w łatwy sposób zmienić licencję oprogramowania w OPTIMA, aby urządzenie miało wymaganą wersję i związane z nią ograniczenia. Na przykład KNX-M-SERVER może zostać przekształcony w KNX-H-SERVER bardzo szybko, bez konieczności wymiany lub dołożenia jakichkolwiek dodatkowych elementów sprzętowych. Dlatego KNXSERVER oferuje niesamowitą elastyczność rozbudowy lub rozszerzenia w instalacjach KNX. Since all versions of KNXSERVER are based on the same hardware, a KNX- SERVER can be converted to a higher version through software-upgrades. It is enough to change a software license easily in OPTIMA and the device has the desired version and the associated limitations. Thus, e.g. a KNX-M-SERVER can be converted into a KNX-H-SERVER in shortest time, without the need of any additional hardware components. This KNXSERVER offers highest flexibility for extensions or enlargements of KNX installations. MINI HOME ADVANCED ENTERPRICE UP-MH UP-HA UP-MA Graphical Logging UP-DATALOG-SW W DIVUS OPTIMA standardowo można rejestrować parametry elektryczne i prezentować je w formie graficznej. Moduł UP-DATA- LOG-SW rozszerza tę funkcję tak, że możliwe jest skonfigurowanie wykresów dowolnych wartości, takich jak temperatura, jasność, statusy, wartości procentowe itp. Różne rodzaje reprezentacji graficznej są dostępne, przy czym odpowiednie wyjście graficzne, może być optymalnie dostosowane do oczekiwanego celu. Umożliwia to użytkownikowi uzyskanie przeglądu obecnej sytuacji w szybki i najprostszy sposób. In DIVUS OPTIMA it is generally possible to record electrical loads graphically. The UP-DATALOG-SW extends this feature, so that a free configuration of graphs of arbitrary values, such as temperatures, brightness, status feedback, percentage values etc. is possible. Various types of graphical representation are available, whereby the respective graphical output may be optimally adapted to the respective purpose. This allows the user to gain the easiest and fast way an overview of the current situation DIVUS KNXCONTROL

17 Intercom Interface UP-INTERCOM-SW W standardowej wersji DIVUS OPTIMA wsparcie funkcji interkomu (wideodomofonu) jest ograniczone lub niedostępne (KNX-M- SERVER), w zależności od konkretnego produktu KNXCONTROL. Z modułem UP-INTERCOM-SW wsparcie funkcji interkomu może zostać rozszerzone w DIVUS OPTIMA do 20 stacji wewnętrznych i 10 urządzeń zewnętrznych. Jest to konieczne szczególnie w większych systemach, na przykład jeśli w instalacji przewidziane jest wiele wejść z wideodomofonem lub wymagane jest wiele stacji wewnętrznych. W wersji podstawowej KNX-M-SERVER nie ma wsparcia interkomu. Tym niemniej jeśli jest potrzebna funkcjonalność interkomu, to również w KNX-M-SERVER z dodatkowym modułem UP-INTER- COM-SW możliwa jest integracja wideodomofonów w jednej instalacji do 10 jednostek zewnętrznych i 20 urządzeń wewnętrznych. In the standard version of DIVUS OPTIMA the Intercom support is limited or not available (KNX-M-SERVER) depending on the specific KNXCONTROL product. With the UP-INTERCOM-SW the Intercom support can be extended in DIVUS OPTIMA to 20 internal units and 10 external units. This is necessary especially in larger systems, for example if multiple entrances are provided with a door station or numerous indoor units are present in the installation. The KNX-M-SERVER has no intercom support in the basic edition. Nevertheless, if the intercom functionality is needed, with the UP-INTERCOM-SW also on the KNX-M-SERVER the intercom support for 10 external units and 20 internal units can be enabled. Intercom Interface UP-INTERCOM-HW Do integracji w OPTIMA systemów wideodomofonowych analogowych został stworzony specjalny pakiet INTERCOM-UP-HW, który zawiera zarówno wymagany sprzęt (Videophone-Box) oraz UP-INTERCOM-SW. Zatem umożliwia on w połączeniu z KNX- SERVER lub KNXSUPERIO wykorzystanie wspieranych analogowych systemów komunikacji wideodomofonowej. For the integration of analog door communication systems in OPTIMA, the special bundle UP-INTERCOM-HW was created, which includes the required hardware (Videophone-Box) and the UP-INTERCOM-SW. With this special package supported analog door communication systems can therefore be used in conjunction with KNXSERVER or KNXSUPERIO. DIVUS KNXCONTROL - 17

18 OPTIMA APP Dzięki aplikacjom OPTIMA świat mobilny integruje się z Państwa domem. W łatwy sposób można kontrolować inteligentny dom na tablecie lub smartfonie: z wygodnej kanapy można włączyć światła lub zasunąć rolety do żądanej pozycji. Bez względu na to, gdzie aktualnie znajdujecie się w Waszym domu, wszystko jest pod kontrolą. Dzięki aplikacji OPTIMA na smartfonie Wasz dom jest zawsze z Wami. Za pomocą zdalnego połączenia można sprawdzić aktualny status, wykonać na odległość zapomniane działanie lub po prostu sprawdzić zużycie energii albo warunki pogodowe. With the OPTIMA app the mobile world blends with your home. On your tablet or smartphone, you can control your smart home in the simplest way: from your comfortable couch you can turn on the lights or move the blinds to the desired position. No matter where you currently are in your home, you have everything under control. With the OPTIMA app your home is always with you on your smartphone. With a remote connection you can check the current status, perform forgotten actions in retrospect from distance or just check the power consumption or the weather conditions DIVUS KNXCONTROL

19 VIDEOPHONE APP Z aplikacją VIDEOPHONE można wygodnie odbierać połączenia z obrazem i dźwiękem ze swojego wideodomofonu na smartfonie / tablecie, gdziekolwiek znajdujecie się w Waszym domu. Możecie zobaczyć kto stoi u drzwi, porozmawiać z gościem lub aktywować otwarcie rygla, a wszystko wygodnie ze swojej kanapy. With the VIDEOPHONE APP you can bring your buildings door communication on your smartphone/tablet. Receive door calls conveniently on your smartphone or tablet with picture and sound anywhere in your home. You can see who s at the door, talk to your guest or activate the door opener, all comfortable from of your couch. UWAGI DIVUS KNXCONTROL - 19

20 DIVUS Headquarters Pillhof 51 I Eppan (Südtirol) Tel Fax DIVUS Deutschland Rainäckerstr. 39 D Filderstadt Tel. +49 (0) Fax. +49 (0) EMITER Sp. z o.o. ul. Porcelanowa Katowice Tel Fax

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

EMITER Sp. z o.o. Katowice. DIVUS DOMUS, Teletask i Sienna w automatyce budynkowej. Wrocław 28-29.05.2009

EMITER Sp. z o.o. Katowice. DIVUS DOMUS, Teletask i Sienna w automatyce budynkowej. Wrocław 28-29.05.2009 EMITER Sp. z o.o. Katowice Rozwiązania DIVUS DOMUS, Teletask i Sienna w automatyce budynkowej Wrocław 28-29.05.2009 DIVUS Domus. system automatyki budynkowej DIVUS Domus to innowacyjny komputer PC do automatyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 9 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Strona główna > Produkty > Systemy regulacji > System regulacji EASYLAB - LABCONTROL > Program konfiguracyjny > Typ EasyConnect.

Strona główna > Produkty > Systemy regulacji > System regulacji EASYLAB - LABCONTROL > Program konfiguracyjny > Typ EasyConnect. Typ EasyConnect FOR THE COMMISSIONING AND DIAGNOSIS OF EASYLAB COMPONENTS, FSE, AND FMS Software for the configuration and diagnosis of controllers Type TCU3, adapter modules TAM, automatic sash device

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta KNX do zastosowań budynkowych

Nowa oferta KNX do zastosowań budynkowych Nowa oferta KNX do zastosowań budynkowych > Bramki integrujące: homelynk i spacelynk > Panele dotykowe U.motion Kamil Konopka Product Manager KNX i SmartStruxure Lite Bramki integrujące: homelynk i spacelynk

Bardziej szczegółowo

Tworzenie własnych Smart Mobile Apps dzięki MobileHMI. ICONICS Worldwide Customer Summit - 2013

Tworzenie własnych Smart Mobile Apps dzięki MobileHMI. ICONICS Worldwide Customer Summit - 2013 Tworzenie własnych Smart Mobile Apps dzięki MobileHMI Agenda Przemiany Technologiczne Urządzenia mobilne PC Phone Browser Do 2016 By 2020 1/3 światowej populacji połączona przez ponad 20 miliardów urządzeń

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji i zarządzania SecoLOG IP System wizualizacji i zarządzania SecoLOG IP

System wizualizacji i zarządzania SecoLOG IP System wizualizacji i zarządzania SecoLOG IP System wizualizacji i zarządzania SecoLOG IP Podstawowe informacje Proste, standaryzowane wskazywanie i obsługa SSP Maksymalna niezawodność dzięki pełnemu nadzorowaniu Możliwość modułowej rozbudowy Systemy

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

Configuring and Testing Your Network

Configuring and Testing Your Network Configuring and Testing Your Network Network Fundamentals Chapter 11 Version 4.0 1 Konfigurowanie i testowanie Twojej sieci Podstawy sieci Rozdział 11 Version 4.0 2 Objectives Define the role of the Internetwork

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

1. W systemie Windows przejdź do Panel sterowania> Sieć i Internet> Centrum sieci i udostępniania.

1. W systemie Windows przejdź do Panel sterowania> Sieć i Internet> Centrum sieci i udostępniania. 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie Połączenia sieciowe, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieci bezprzewodowej i wybierz Właściwości. Okno dialogowe Połączenie sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool przygotował: Krzysztof Jurczuk Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok Streszczenie: Dokument

Bardziej szczegółowo

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition)

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) FotKart s.c Click here if your download doesn"t start automatically Leba, Rowy,

Bardziej szczegółowo

user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s

user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s user s manual Applications client for mobile devices NVR-5000 series NVR s Applications client for mobile devices for 5000 series NVR s - user manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS ATTENTION!

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik.

Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik. Windows 7 Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik.net... 1 Configuration of VPN connection in Window 7 system

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

L2TP over IPSec Application

L2TP over IPSec Application L2TP over IPSec Application Topologia sieci: ZałoŜenia: Naszym zadaniem będzie taka konfiguracja Windows oweg klienta L2TP oraz urządzenia serii ZyWALL USG, by umoŝliwić zdalnemu uŝytkownikowi bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Zestaw ikon ilustrujących odpowiednie kategorie informacji Interoperacyjność. Nazwa przedsiębiorcy. Połączenie internetowe. Ograniczenia geograficzne

Zestaw ikon ilustrujących odpowiednie kategorie informacji Interoperacyjność. Nazwa przedsiębiorcy. Połączenie internetowe. Ograniczenia geograficzne Zestaw ikon ilustrujących odpowiednie kategorie informacji Interoperacyjność Dostawca Nazwa przedsiębiorcy Sprzęt i oprogramowanie i Funkcjonalność Cena Język Połączenie internetowe Cena Czas trwania Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Wraz z wersją R2 dla systemu Windows 2008 Server nazewnictwo usług terminalowych uległa zmianie. Poniższa tabela przedstawia nową nomenklaturą:

Wraz z wersją R2 dla systemu Windows 2008 Server nazewnictwo usług terminalowych uległa zmianie. Poniższa tabela przedstawia nową nomenklaturą: Informator Techniczny nr 137 27-04-2012 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Terminal Service RemoteApp Usługa Terminal Service RemoteApp różni się od standardowej sesji w przypadku Usług terminalowych (Terminal

Bardziej szczegółowo

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6 Zadaniem tablic zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz treści istotnych

Bardziej szczegółowo

Kamera internetowa TRACER Prospect Cam. Instrukcja obsługi. TRACER Prospect Cam Webcam User Manual

Kamera internetowa TRACER Prospect Cam. Instrukcja obsługi. TRACER Prospect Cam Webcam User Manual TRACER Prospect Cam Instrukcja obsługi TRACER Prospect Cam Webcam User Manual 2 www.tracer.eu Specyfikacja techniczna Wysoka rozdzielczość: przetwornik CMOS kolor Rozdzielczość: 1300k pikseli (interpolowana

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

Pełen pakiet KNX dla paneli DIVUS

Pełen pakiet KNX dla paneli DIVUS Pełen pakiet KNX dla paneli DIVUS Stawiacie pierwsze kroki w systemie KNX i szukacie pełnego pakietu wizualizacji, który jest nie tylko szybki i łatwy w obsłudze, ale także dobrze się prezentuje? A może

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Aplikacja Lync Web App

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Aplikacja Lync Web App Szkolenie Microsoft Lync 2010 Aplikacja Lync Web App Cele To szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: Wprowadzenie do aplikacji Lync Web App Dołączanie do spotkania online Dołączanie głosu do spotkania

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com USB 306/307 Modem Quick Start Guide Pierwsze kroki www.sierrawireless.com Welcome to the USB 306/307 modem Your package contains: USB 306/307 modem with TRU-Install This Quick Start Guide USB extension

Bardziej szczegółowo

poland@mediamind.com December 2010

poland@mediamind.com December 2010 MediaMind poland@mediamind.com December 2010 Plan prezentacji Kampanie w Internecie, a kampanie w innych mediach. Trendy w reklamie display. Rich Media ale o co chodzi? Przykłady realizacji kampanii Rich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

MDK-Plus. Licencja Node-Locked 8260 EUR 5740 EUR 3340 EUR gratis 3300 EUR 2300 EUR 1330 EUR 650 EUR 3970 EUR 2760 EUR 1600 EUR

MDK-Plus. Licencja Node-Locked 8260 EUR 5740 EUR 3340 EUR gratis 3300 EUR 2300 EUR 1330 EUR 650 EUR 3970 EUR 2760 EUR 1600 EUR Ceny Pakietów ARM Professional Plus Essential SPANSION TOSHIBA Lite Licencja Node-Locked 8260 EUR 5740 EUR 3340 EUR gratis Licencja Node-Locked 1-roczna 3300 EUR 2300 EUR 1330 EUR 650 EUR Licencja Flex

Bardziej szczegółowo

Automatyka. Twój wybór

Automatyka. Twój wybór Automatyka Twój wybór Oparte na technologii Apple zarządzenie domem i multimediami Definiowanie nowoczesności inteligentnego domu. System automatyki, kontroli, komunikacji i audio/video firmy Savant to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Lucas Nülle GmbH 1/6

Table of Contents. Lucas Nülle GmbH 1/6 Table of Contents Table of Contents Elektryczna technika instalacyjna Technika systemowa budynków EIT 9 Domofon wideo EIT 9.1 Komunikacja audio w budynkach 1 2 2 4 5 Lucas Nülle GmbH 1/6 www.lucas-nuelle.pl

Bardziej szczegółowo

CENNIK (bazowy) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM

CENNIK (bazowy) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM CENNIK (bazowy) PRICE LIST (basic) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM On grid FOTTON PLATINIUM INVERTERS FOTTON PLATINUM inwertery-s FOTTON PLATINUM S-Inverters FOTTON PLATINUM 2100 S jednofazowy with

Bardziej szczegółowo

Co nowego w. wersji 12?

Co nowego w. wersji 12? NETSUPPO RT R MANAGE 12 Co nowego w wersji 12? NetSupport Manager nadal dostarcza najnowsze możliwości w dziedzinie zdalnego wsparcia komputerowego i zarządzania pulpitem. Z poziomu komputera stacjonarnego,

Bardziej szczegółowo

Bramka LAN / WLAN BiSecur z aplikacją na smartfona

Bramka LAN / WLAN BiSecur z aplikacją na smartfona NOWOŚĆ Bramka LAN / WLAN BiSecur z aplikacją na smartfona Do obsługi napędów, drzwi zewnętrznych i innych urządzeń w każdym czasie i z dowolnego miejsca na świecie Bramka LAN/WLAN BiSecur Centralne sterowanie

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 19-01-2017 09:19 Link do produktu: /modul-odtwarzacza-plikow-mp3-audio-p-2905.html Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Cena Dostępność Numer katalogowy 35,00 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

A. WAN1/WAN2 Interface and LAN NAT/Routing host. B. VPN Host and LAN NAT Host. C. An example using Part A and B

A. WAN1/WAN2 Interface and LAN NAT/Routing host. B. VPN Host and LAN NAT Host. C. An example using Part A and B This document introduces the Load-Balance/RoutePolicy. In real world, we need various kinds of routing rules to fulfill many different usages, and the Load-Balance/RoutePolicy is aiming to provide an integrated

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Lucas Nülle GmbH 1/7

Table of Contents. Lucas Nülle GmbH 1/7 Table of Contents Table of Contents Elektryczna technika instalacyjna Technika systemowa budynków EIT 8 Technika instalacyjna z wykorzystaniem systemu KNX/EIB. EIT 8.1 Sterowanie oswietleniem i zaluzjami

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO!

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Przy okazji prezentacji sieciowych możliwości LOGO! 8 (co robimy od EP9/2016) przedstawimy drobną sztuczkę, dzięki której będzie można korzystać z możliwości panelu

Bardziej szczegółowo

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2 Marzena Kanclerz Microsoft Channel Executive Zachowanie ciągłości procesów biznesowych z Windows Server 2012R2 Rejestracja urządzenia w usłudze Company Portal dająca dostęp do aplikacji firmowych

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

Logika rozmyta typu 2

Logika rozmyta typu 2 Logika rozmyta typu 2 Zbiory rozmyte Funkcja przynależności Interwałowe zbiory rozmyte Funkcje przynależności przedziałów Zastosowanie.9.5 Francuz Polak Niemiec Arytmetyka przedziałów Operacje zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikowania aplikacji na platformie PureSystems. Rafał Klimczak Lab Services Consultant

Proces certyfikowania aplikacji na platformie PureSystems. Rafał Klimczak Lab Services Consultant Proces certyfikowania aplikacji na platformie PureSystems Rafał Klimczak Lab Services Consultant Produkty Pure Systems w IBM Rodziny produktów IBM: System z Freedom through design Eksperckie systemy zintegrowane:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w przedsiębiorstwie z mypbx

Komunikacja w przedsiębiorstwie z mypbx Przewodnik Komunikacja w przedsiębiorstwie z Wszystkie funkcje UC na Windows PC - Voice, Chat, Video oraz aktywne dzielenie aplikacji - Integracja ze środowiskiem Windows z Click-to-Dial, Call Notification

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Główne pytania. Sieci komputerowe Router sprzętowy WAN, LAN - CISCO Co to jest? Po co nam routing? Jak go zrealizować? Czy można lepiej?

Główne pytania. Sieci komputerowe Router sprzętowy WAN, LAN - CISCO Co to jest? Po co nam routing? Jak go zrealizować? Czy można lepiej? Główne pytania Sieci komputerowe Router sprzętowy dr inż. Piotr Kowalski Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych Co to jest? Po co nam routing? Jak go zrealizować? Czy można lepiej? WAN, LAN - CISCO

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. ITE PC v4.0 Chapter Cisco Systems, Inc. All rights reserved. OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 1 Network Layer Identify the role of the Network Layer, as it describes communication from one end device to another end device Examine the most common

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

system OPEN LED ES-SYSTEM

system OPEN LED ES-SYSTEM ES-SYSTEM Light impressions system OPEN LED Niekonwencjonalne rozwiązanie stropu podwieszanego. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego dyfuzorem mikropryzmatycznym. Wysokowydajne diody

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Integral over IP. Integral over IP. SCHRACK SECONET POLSKA K.Kunecki FIRE ALARM

Integral over IP. Integral over IP. SCHRACK SECONET POLSKA K.Kunecki FIRE ALARM Integral over IP FIRE ALARM Integral over IP Zdalne Zarządzanie - możliwości zastosowań zdalna obsługa systemu sygnalizacji pożarowej (np. centralny system nadzoru, inżynier serwisu technicznego konserwatora

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4 Podłączenie do 4 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo