ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX"

Transkrypt

1 ŁATWA W UŻYCIU WIZUALIZACJA KNX

2 Index KNXCONTROL DIVUS OPTIMA ETS-IMPORT PDK KNXSERVER MINI KNX M-SERVER HOME - ADVANCED - ENTERPRISE KNX X-SERVER KNXSUPERIO Even when I m not at my home base, I m always informed of what s going on there.

3 UPGRADES KNXSERVER UP-DATALOG-SW UP-INTERCOM-SW UP-INTERCOM-HW APP S OPTIMA-APP VIDEOPHONE-APP Nawet kiedy mnie nie ma w domu, zawsze jestem informowany, co się tam dzieje DIVUS KNXCONTROL - 3

4 Twoja przygoda z KNX dopiero się zaczyna i szukasz kompletnego rozwiązania do wizualizacji, które nie tylko będzie szybkie i proste, ale także atrakcyjne wizualnie? A może jesteś doświadczonym projektantem i szukasz w pełni konfigurowalnego systemu z pełnym zakresem funkcji? DIVUS KNXCONTROL jest unikalnym zestawem do wizualizacji w systemach KNX, oferującym Ci dokładnie tego, czego oczekujesz. Czy to skalowalne rozwiązanie klient-serwer, czy też wyrafinowane urządzenie typu stand-alone, KNXCONTROL ma perfekcyjne rozwiązanie spełniające Twoje wymagania. DIVUS KNXCONTROL jest wielofunkcyjny i ma wiele zalet: Łatwość: import projektu ETS i konfiguracja funkcji Szybkość: powiązania funkcji ETS na planach lub zdjęciach Jeszcze większa prostota: pierwszy system, który łączy łatwość zarządzania z jeszcze prostszą konfiguracją. Bez potrzeby szkolenia, umożliwia bezpośrednio stworzenie projektu ku zadowoleniu użytkownika. You are a KNX novice and looking for a complete visualisation package, which not only is fast and simple to use, but also looks good? Or are you already experienced in this sector and looking for a fully customizable system with a whole lot of functions? Never mind, because DIVUS KNXCONTROL, the unique visualisation package for KNX systems, offers you exactly what you require. Whether extendable server-client-solution or sophisticated stand-alone device, KNXCONTROL has the perfect solution for your requests. DIVUS KNXCONTROL is multifunctional and combines a lot of advantages: EASY: import ETS project and configure functions QUICK: linking of ETS functions with plan view or room picture Even more SIMPLE: the first system that combines easy handling with even more easier configuration. No need for training, immediately realize projects and satisfy your customers 4 - DIVUS KNXCONTROL

5 Nowy interfejs DIVUS OPTIMA pozwoli Ci zarządzać Twoim budynkiem firmowym lub własnym domem niezawodnie i skutecznie. Atrakcyjny system wizualizacji budynku może teraz zostać stworzony z pomocą nowego interfejsu DIVUS OPTIMA bez konieczności zaangażowania doświadczonego grafika. Jedyne co jest potrzebne, aby pracować i korzystać z DIVUS OPTIMA, to podstawowa znajomość programu do przetwarzania obrazu i oprogramowania ETS, co oznacza, że początkujący czują się tak samo komfortowo z systemem, jak doświadczeni użytkownicy. Projekt systemu w programie ETS (wspierane są ETS3 i ETS4), który służy jako podstawa do realizacji wizualizacji systemu, może być zaimportowany do urządzenia KNXCONTROL poprzez ETS OPC Export, co pozwala na utworzenie wszystkich adresów grupowych i powiązanych z nimi ikon. Definiowalne zasady importu danych pozwalają na automatyczne przypisanie ikon, co później w fazie realizacji wizualizacji oszczędza mnóstwo czasu. Następnie są definiowane pomieszczenia i funkcje, które albo są automatycznie przypisane do formatki albo są umieszczane (przeciągane) na podkładach graficznych. W ramach projektu w tym samym czasie jest automatycznie tworzone menu nawigacyjne. Oprócz importowanych funkcji KNX, kreator DIVUS OPTIMA posiada swoje własne obiekty takie jak scenariusze, logika, timery, warunki i wiele innych elementów, które pozwalają na dodanie do systemu różnorodnej, rozszerzonej funkcjonalności. Szereg dodatkowych funkcji może być również używanych przez wbudowane wtyczki (plug-ins), w tym integracja kamer IP, raporty pogodowe, integracja ze stronami internetowymi, tablica wiadomości, monitorowanie zużycia energii i wiele innych. The new DIVUS OPTIMA interface enables you to manage your company building or your own home reliably and efficiently. A building visualisation system can be created using the new DIVUS OPTIMA interface without hiring a graphics expert. All that s needed to operate and use the DIVUS OPTIMA is familiarity with an image processing program and ETS software, which means that beginners feel as comfortable with the system as seasoned users. The system s ETS project (ETS3 and ETS4 supported), which is used as a basis for realization of the visualisation solution, can be imported into the KNXCONTROL device through the ETS OPC export, thus for allowing the creation of all group addresses and their icons. Definable import rules allow automatic icon assignment, which later saves a lot of programming time during the visualisation realization phase. Rooms are then defined and their operating elements are either automatically assigned to a grid or are dragged on top of a background picture. The navigation menu of the visualisation is automatically created at the same time. In addition to the imported KNX functions, DIVUS OPTIMA features its own objects such as scenarios, logics, timers, conditions and many other elements that allow you to add extended functionality to your project. A lot of additional functions can also be used via integrated plug-ins, including IP camera integration, online weather forecast, news tickers, web browsing, notification messages, up energy consumption monitoring and much more. Mail Function Message Board Energy Management Weather Forecast Internet / RSS Local KNX Gateway Intercom Interface OPTIONAL Graphical Logging DIVUS KNXCONTROL - 5

6 ETS IMPORT Od projektu w ETS do działającego systemu...teraz jeszcze prościej!!! From the ETS project to a fully operable system... now even more comfortable!!! 1. START: WASZ PROJEKT W ETS 1. THE START: YOUR ETS PROJECT Punktem startowym do systemu zarządzania KNX bazującym na DIVUS OPTIMA jest Państwa projekt w ETS. The starting point for your KNX supervision system based on DIVUS OPTIMA is your ETS project. Poprzez OPC Export w ETS możecie stworzyć plik projektu, który zawiera wszystkie niezbędne informacje wymagane przez DIVUS OPTIMA. With the OPC export in ETS you can create a project file, which will contain all the information required for DIVUS OPTIMA. 2. IMPORT: KREATOR DIVUS OPTIMA 2.. THE IMPORT: THE WIZARD OF DIVUS OPTIMA W menu konfiguracyjnym DIVUS OPTIMA znajdziecie Państwo kreator, który poprowadzi Was przez proces tworzenia wizualizacji. In the configuration menu of DIVUS OPTIMA you can find a wizard which will help you configuring the whole visualization. Po prostu wskażcie utworzony wcześniej plik projektu i podążajcie za instrukcjami na ekranie; w kilka chwil uzyskacie wysoce efektowną i natychmiast działającą wizualizację, z najważniejszą funkcjonalnością systemu. Simply select the project file created before and follow the onscreen instructions; within short time you can create a high-quality and immediately working visualisation with the most important functionalities of the system. 6 - DIVUS KNXCONTROL

7 3. WYNIK: OCZEKIWANA WIZUALIZACJA! 3.THE RESULT:VISUALIZATION ON DEMAND! Po imporcie i konfiguracji Państwa funkcji KNX, kreator umożliwi Wam zdefiniowanie interfejsu graficznego. After the import and configuration of your KNX functions the wizard gives you the possibility to define the graphical interface. Kreator umożliwia ponadto integrację w wizualizacji dodatkowych funkcji, takich jak funkcji logicznych, scenariuszy, zdarzeń lub na wykorzystanie predefiniowanych wzorców jak multimedia, prognoza pogody lub dostęp do internetu. Furthermore, the wizard can be used to integrate additional functions like logics, scenarios and events into your visualisation or to use preconfigured templates from sectors like multimedia, weather preview or internet. PDK PROJECT DEVELOPMENT KIT Zwykle programowanie DIVUS OPTIMA przeprowadza się bezpośrednio w urządzeniu KNXCONTROL. Ponieważ jednak nie zawsze jest ono dostepne, wykorzystując PDK macie teraz Państwo możliwość edycji i prezentacji projektu lokalnie na PC. Normally, the programming of DIVUS OPTIMA is performed directly on the used KNXCONTROL device. Because such a device is not always available, with the PDK you have now the possibility to edit and present projects locally on a PC. PDK zawiera wirtualny serwer internetowy, który symuluje lokalnie na komputerze działanie DIVUS OPTIMA. Programowanie i wykorzystanie wizualizacji jest identyczne jak w urządzeniu KNXCONTROL, z wyjątkiem kilku ograniczeń. The PDK contains a virtual web server, which simulates DIVUS OPTIMA locally on a PC. The programming and usage of the visualisation is the same as for a KNXCONTROL device, except for a few restrictions. DIVUS KNXCONTROL - 7

8 DIVUS KNXSERVER jest rozwiązaniem do wizualizacji w systemach KNX w oparciu o technologię web serwera, pozwalając na pełną kontrolę nad funkcjami w Państwa domu. KNXSERVER został przebudowany i teraz udostępnia oprócz zauważalnego wzrostu wydajności nowy interfejs OPTIMA, działający w oparciu o technologię wizualizacji zorientowanej projektowo. Od KNX-M-SERVER a do KNX-E-SERVER a skalowalne rozwiązania do wizualizacji Nowa rodzina serwerów KNX obejmuje wszystkie wymagania, z którymi można spotkać się dla tego typu rozwiązań, poczynając od podstawowego serwera klasy entry-level, stanowiącego bramę do świata wizualizacji. Nasz KNX-M-SERVER (Mini-SERVER) współpracuje z urządzeniami mobilnymi z rodziny Apple (iphone, ipad i ipod), jak również z urządzeniami z systemem Android, takimi jak różnorodne modele smartfonów i tabletów produkowanych m.in. przez firmy Motorola, Acer, Huawei i wiele innych. A kiedy przychodzi potrzeba urządzenia stacjonarnego, to KNX-M- SERVER może komunikować się z naszym DIVUS TOUCHZONE, również bazującym na systemie Android. Dla wszystkich urządzeń opartych o Android, oprócz dostępu do wizualizacji KNX, możliwa jest komunikacja z urządzeniami wideodomofonowymi SIP, poprzez nasz INTERCOM Upgrade. To z kolei pozwala, aby nasz DIVUS TOUCHZONE stał się wewnętrzną stacją wideodomofonową. Oprócz naszego systemu wideodomofonowego OPENDOOR, możliwa jest współparca z urządzeniami firm Siedle, Jung, Gira, TCS i wielu innych producentów. Nasz kolejny KNX-H-SERVER (Home-SERVER) wychodzi naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów w odniesieniu do funkcjonalności i wzornictwa. Takie rozwiązania są coraz cześciej wybierane przez klasę średnią i wyższą w prywatnym sektorze nieruchomości (apartamenty i domy), jak również w mniejszych obiektach komercyjnych takich jak praktyki medyczne, sklepy, biura oraz obiekty produkcyjne. Nasz KNX-H-SERVER nie tylko oferuje rozszerzony zakres funkcji, ale również obsługuje pełny tryb graficzny, pozwalając na umieszczenie funkcji systemowych bezpośrednio na obrazie tła. Zarówno klasyczne plany pomieszczeń, jak również rysunki lub zdjęcia prezentowanych przestrzeni DIVUS KNXSERVER is the core of the web technology based visualization solution of DIVUS for KNX systems, which gives you full control over the functions of your home. KNXSERVER has been refitted and now provides among a noticeable performance boost the new OPTIMA interface for creation of design-oriented visualizations. From the KNX-M-SERVER to the KNX-E-SERVER scaleable visualisation solutions Our new KNXSERVER family covers the whole gamut of requirements in this sphere, via a cost efficient basic server that is an ideal entry-level gateway to the world of visualisation. The KNX-M-SERVER (Mini-SERVER) operates in concert with mobile devices in the Apple domain (iphone, ipad and ipod), as well as with Android devices such as myriad smartphones and tablet computers from vendors such as Motorola, Acer, Huawei, and many more. And when it comes to stationary operation, the KNX-M-SERVER can communicate with our Android-based DIVUS TOUCHZONE. For all supported Android products, in addition to access to KNX visualisation a SIP-based door communication app is available that can be used via our INTERCOM UPGRADE, also with our KNX-M-SERVER. This in turn allows the DIVUS TOUCHZONE to become an indoor-station for door communication. In addition to our own OPENDOOR outdoor station, those of Siedle, Jung, Gira, TCS and many other vendors are supported as well. Our next-largest server, the KNX-H-SERVER (Home-SERVER) is a must when it comes to meeting customers ever growing expectations as regards functionality and design. These solutions are increasingly coming into use in middle to upper class private-sector real estate (apartments and homes), as well as in smaller commercial properties such as medical practices, retail stores, offices, and production facilities. Our KNX-H-SERVER not only offers an expanded range of functions, but also supports a full graphics mode, which allows for placement of system functions right on the background image. Both classic layout plans as well as actual images of a given space can be used as background. SPRZĘT Rozmiar / Size Porty / Ports Zasilanie / Power supply Temperatura pracy /Operating temperature OPROGRAMOWANIE Zalecana przeglądarka internetowa dla zdalnego dostępu / Recommended browser for remote access Kompatybilność z ETS/ETS compatibility 142 mm x 98 mm x 62 mm 1x LAN - 2x USB 1x KNX 1x SD-Slot V DC 0 C - 50 C Google Chrome ETS DIVUS KNXCONTROL

9 PRZEGLĄD FUNKCJI MINI - KNX M-SERVER Ilość adresów grupowych 150 Ilość scenariuszy 30 Ilość funkcji czasowych 30 Ilość funkcji logicznych 30 Liczniki energii 6 HOME- KNX H-SERVER Ilość adresów grupowych 750 Ilość scenariuszy 100 Ilość funkcji czasowych 100 Ilość funkcji logicznych 100 Liczniki energii 18 IP cameras nie obsługiwane IP cameras nieograniczone Number of screens Wspierane urządzenia klienta INTERKOM Systemy wideodomofonowe 10 (bez podglądu tła) ios (APPLE): ipad, iphone, ipod ANDROID: wszystkie wspierane tablety i smartfony DIVUS: TOUCHZONE tylko z INTERCOM-UPRGADE DIVUS OPENDOOR, inni producenci z Videophone-box Wspierane urządzenia klienta INTERKOM Systemy wideodomofonowe ios (APPLE): ipad, iphone, ipod ANDROID: wszystkie wspierane tablety i smartfony DIVUS: DIVA, MIRROR, SUPERIO, DOMUS, HOME, TOUCHZONE 1 stacja zewnętrzna + 3 stacje wewnętrzne więcej dostępnych poprzez INTERCOM- UPGRADE DIVUS OPENDOOR, inni producenci z Videophone-box ADVANCED - KNX A-SERVER Ilość adresów grupowych 1500 ENTERPRISE - KNX E-SERVER* Ilość adresów grupowych nieograniczone Ilość scenariuszy 100 Ilość funkcji czasowych 100 Ilość funkcji logicznych 100 Liczniki energii 36 Ilość scenariuszy Ilość funkcji czasowych Ilość funkcji logicznych Liczniki energii nieograniczone nieograniczone nieograniczone nieograniczone IP cameras nieograniczone IP cameras nieograniczone Wspierane urządzenia klienta ios (APPLE): ipad, iphone, ipod ANDROID: wszystkie wspierane tablety i smartfony DIVUS: DIVA, MIRROR, SUPERIO, DOMUS, HOME, TOUCHZONE Wspierane urządzenia klienta ios (APPLE): ipad, iphone, ipod ANDROID: wszystkie wspierane tablety i smartfony DIVUS: DIVA, MIRROR, SUPERIO, DOMUS, HOME, TOUCHZONE INTERKOM 1 stacja zewnętrzna + 3 stacje wewnętrzne więcej dostępnych poprzez INTERCOM- UPGRADE INTERKOM 1 stacja zewnętrzna + 3 stacje wewnętrzne więcej dostępnych poprzez INTERCOM- UPGRADE Systemy wideodomofonowe DIVUS OPENDOOR, inni producenci z Videophone-box Systemy wideodomofonowe DIVUS OPENDOOR, inni producenci z Videophone-box *wyłącznie na życzenie można wykorzystać jako podkłady graficzne. W zależności od funkcji obsługiwanych przez obiekt, umieszczonych na podkładzie, mogą one służyć do jej bezpośredniej aktywacji lub też jako brama do rozszerzonego zakresu kolejnych opcji. Pasek menu pozwala użytkownikowi na przyjazną nawigację oraz dostęp do funkcji i pomieszczeń poprzez strukturę drzewa (dla szybkiego otwarcia wymaganych stron), jak również w obszarach dotyczących zarządzania światłem, klimatem, roletami, bezpieczeństwem i tym podobne. To menu umożliwia również dostęp do różnych wtyczek (plug-ins), które umożliwiają zarządzanie dodatkowymi funkcjami np. scenariuszami, jak również zapewnia dostęp do treści internetowych, raportów pogodowych, wiadomości i komunikatów tablicy wiadomości. Następny w kolejności - nasz KNX-A-SERVER (Advanced Server) - jest przeznaczony do stosowania w dużych nieruchomościach w sektorze prywatnym i komercyjnym. Jedyną różnicą w stosunku do KNX-H-SERVER jest większa ilość możliwych adresów grupowch i możliwość tworzenia większej liczby liczników energii. Naszym najbardziej zaawansowanym modelem serwera jest KNX-E- SERVER (Enterprise-Server), który można wykorzystać w największych projektach i dostosować indywidualnie do ich wymagań. Depending on the functions an object supports, having been put in position it can be either activated directly or can serve as a gateway to extended entry options. The onscreen menu bar allows for user friendly navigation and features a tree view of the relevant spaces (for rapid opening of the desired pages) as well as dedicated areas for the management of functions such as light, climate, shading, security and the like. This menu also provides access to various plugins that allow for management of additional functions such as scenarios and provides access to web content, weather reports, news tickers, and message boards. The next step up our KNX-A-SERVER (Advanced- SERVER) is designed for use in large private sector properties or commercial buildings. The only difference to the KNX-H- SERVER is the higher limitation for group addresses and energy counter creation. Our top of the line server, where the sky s genuinely the limit, is our KNX-E- SERVER (Enterprise-SERVER), which can be used for large-scale projects and adapted to their requirements. DIVUS KNXCONTROL - 9

10 MINI KNX-M-SERVER ROUTER UNLIMITED NUMBER OF DIVUS TOUCHZONE UNLIMITED NUMBER OF MOBILE DEVICES ONLY FOR KNX-H/A/E-SERVER AVAILABLE ONLY FOR KNX-H/A/E-SERVER AVAILABLE WITH INTERCOM UPGRADE video video video UP-INTERCOM-SW UP TO 10 DIVUS OPENDOOR OR UP-INTERCOM-HW UP TO 10 DIVUS VIDEOPHONE-BOXES ROZWIĄZANIE 1 SOLUTION 1 FUNKCJE KLUCZOWE PRINCIPLE OF FUNCTION Rozwiązanie to oferuje niskobudżetowe wejście w świat wizualizacji KNX. Specyfikację KNX-M-SERVER a można znaleźć w karcie katalogowej. Wszystkie urządzenia DIVUS TZ lub mobilne mogą zostać zintegrowane. DIVUS TZ jest dostarczany z aplikacją DIVUS-Launcher. Aplikacja Videophone standardowo nie jest przewidywana dla tej konfiguracji, ponieważ funkcjonalność interkomu nie jest oferowana. Dostęp do wizualizacji z panelu DIVUS TZ uzyskiwany jest poprzez DIVUS-Launcher, który umożliwia pracę zarówno w poziomie, jak i w pionie. This solution offers the favorable entrance in the KNX visualisation world. The specifications of the KNX-M-SERVER can be taken from in the respective datasheet. Any number of DIVUS TZ or mobile Devices can be integrated. DIVUS TZ is delivered with DIVUS-Launcher. The VIDEOPHONE app is not a part of this solution, because no Intercom functionality is offered. The access to the visualisation of the DIVUS TZ occurs through the DIVUS-Launcher which supports a horizontally as well as vertically presentation. CO JEST MOŻLIWE WHAT I CAN Pełny dostęp do funkcji przewidywanych dla KNX M-SERVER (patrz karta katalogowa) Full access to the functions provided by the KNX-M-SERVER (see datasheet) Może współpracować z dowolną liczbą kolejnych DIVUS TZ lub urządzeń mobilnych opartych o system Android lub ios Expandable by arbitrarily many other DIVUS TZ or mobile devices on Android- or ios base. możliwość pracy innych aplikacji Androida na DIVUS-Launcher w DIVUS-TZ Integration of other Android applications through the DIVUS-Launcher of DIVUS TZ CO NIE JEST MOŻLIWE WHAT I CAN T aby wykorzystać więcej funkcji niż dostępne dla konfiguracji KNX M-SERVER a zobacz rozwiązanie 3 To define more functions than by the limits of KNX-M-SERVER specified - see solution 3 funkcjonalność interkomu zobacz rozwiązanie 2 Intercom functionality - see solution 2 integracja z urządzeniami innymi niż DIVUS TZ lub urządzeniami mobilnymi (brak współpracy z panelami dotykowymi, komputerami PC, itp.) - zobacz rozwiązanie 3 Integration of other devices than DIVUS TZ or mobile devices (no Touchpanels, desktop PCs, etc.) see solution DIVUS KNXCONTROL

11 MINI KNX-M-SERVER + INTERCOM UPGRADE ROUTER UNLIMITED NUMBER OF DIVUS TOUCHZONE UNLIMITED NUMBER OF MOBILE DEVICES ONLY FOR KNX-H/A/E-SERVER AVAILABLE ONLY FOR KNX-H/A/E-SERVER AVAILABLE WITH INTERCOM UPGRADE video video video UP-INTERCOM-SW UP TO 10 DIVUS OPENDOOR OR UP-INTERCOM-HW UP TO 10 DIVUS VIDEOPHONE-BOXES ROZWIĄZANIE 2 SOLUTION 2 FUNKCJE KLUCZOWE PRINCIPLE OF FUNCTION Rozwiązanie to rozszerza KNX-M-SERVER o funkcjonalność domofonu/wideodomofonu. KNX-M-SERVER może być wykorzystywany jako serwer VoIP, klienci mogą rejestrować się do systemu uzyskując możliwość komunikacji. Inne cechy pozostają takie same jak w rozwiązaniu 1. This solution extends the preceding solution KNX-M-SERVER by the entire Intercom functionality. KNX-M-SERVER can be used as a VoIP server. The participants of the system can register themselves and communicate together. The remaining functions are the same like in solution 1. CO JEST MOŻLIWE WHAT I CAN Pełny dostęp do funkcji przewidzianych dla KNX-M-SERVER a (patrz karta katalogowa) Full access to the functions provided by the KNX-M-SERVER (see datasheet) komunikacja SIP pomiędzy TZ i stacją zewnętrzną DIVUS SIP communications between outdoor intercom and DIVUS TZ podgląd sygnału video ze stacji zewnętrznej na DIVUS TZ Representation of the video of the outdoor intercom on DIVUS TZ możliwość współpracy z kolejnymi stacjami zewnętrznymi Involvement of other outdoor intercoms możliwość rozbudowy o kolejne (dowolną liczbę) panele DIVUS TZ lub urządzenia mobilne z systemem Android lub ios. Extendable by any number of other DIVUS TZ or mobile devices on Android- or ios base. możliwość podłączenia innych aplikacji Androida do DIVUS-Launcher z panelu DIVUS TZ Integration of other Android applications through the DIVUS Launcher of DIVUS TZ CO NIE JEST MOŻLIWE WHAT I CAN T aby wykorzystać więcej funkcji niż dostępne dla konfiguracji KNX-M-SERVER a zobacz rozwiązanie 3 Use more functions as defined by the limits of KNX-M-SERVER - see solution 3 integracja z urządzeniami innymi niż DIVUS TZ lub urządzeniami mobilnymi - zobacz rozwiązanie 3 Integration of devices other than DIVUS TZ or mobile devices - see solution 3 brak funkcjonalności interkomu na platformie ios działa tylko z urządzeniami na platformie Android Use the full intercom functionalies on ios-based devices (videophone app runs only on Android) DIVUS KNXCONTROL - 11

12 HOME - ADVANCED - ENTERPRISE KNX-H/A/E-SERVER ROUTER UNLIMITED NUMBER OF DIVUS TOUCHZONE UNLIMITED NUMBER OF MOBILE DEVICES UNLIMITED NUMBER OF DIVUS TOUCHPANELS UNLIMITED NUMBER OF PCS AND NOTEBOOKS video video video WITH INTERCOM UPGRADE (UP-INTERCOM-SW) UP TO 10 DIVUS OPENDOOR OR WITH INTERCOM UPGRADE (UP-INTERCOM- HW) UP TO 10 DIVUS VIDEOPHONE-BOXES ROZWIĄZANIE 3 SOLUTION 3 FUNKCJE KLUCZOWE PRINCIPLE OF FUNCTION Rozwiązanie to zachowuje się zasadniczo, jak we wcześniej opisanym rozwiązaniu 1 KNX-M-SERVER z tym, że usunięte są ograniczenia KNX-M-SERVER. Szczegółową specyfikację KNX-H/A/E-SERVER można znaleźć w karcie katalogowej. Można zintegrować wiele paneli DIVUS TZ lub urządzeń mobilnych. W tym przypadku DIVUS TZ dostarczany jest z aplikacją DIVUS-Laucher oraz Videophone, dzięki czemu KNX-H/A/E-SERVER posiada już podstawowe wsparcie interkomu, umożliwiając pracę 1 stacji zewnętrznej z maksymalnie 3 jednostkami wewnętrznymi. This solution behaves, in principle, like the before described solution 1 KNX-M-SERVER, with the difference that the limitations of the KNX-M-SERVER drop out. The exact specifications of KNX-H/A/E-SERVER can be taken from the respective datasheet. Any number of DIVUS TZ or mobile devices can be integrated. In this case DIVUS TZ is delivered with DIVUS-Launcher and Vdeophone app, KNX-H/A/E-SERVER offers already a base Intercom support which allows the configuration of 1 outdoor intercom and 3 arbitrary indoor units. CO JEST MOŻLIWE WHAT I CAN Pełny dostęp do wszystkich funkcji przewidzianych dla KNX-H-SERVER (patrz karta katalogowa) Full access to the functions provided by the KNX-H/A/E-SERVER (see datasheet) komunikacja SIP pomiędzy TZ lub panelami dotykowymi DIVUS i stacją zewnętrzną SIP communication between DIVUS TZ or Touchpanels and outdoor intercom podgląd sygnału video ze stacji zewnętrznej na DIVUS TZ lub pozostałych panelach DIVUS Imaging of the video from the outdoor intercom at DIVUS TZ / Touchpanel możliwość rozbudowy o kolejne (dowolną liczbę) panele DIVUS TZ lub urządzenia mobilne z systemem Android lub ios, albo też panele dotykowe lub stacje PC itd. Extendable by arbitrarily many other DIVUS TZ, mobile devices on Android- or ios base as well as any Touchpanels, desktop computers etc. CO NIE JEST MOŻLIWE WHAT I CAN T wykorzystanie funkcji interkomu dla więcej niż 1 stacji zewnętrznej lub 3 stacji wewnętrznych zobacz rozwiązanie 4 Use of the Intercom function with more than one outdoor intercom or more than 3 indoor units see solution 4 brak funkcjonalności interkomu na platformie ios działa tylko z urządzeniami na platformie Android Use the full intercom functionalities on ios-based devices (videophone app runs only on Android) możliwość podłączenia innych aplikacji Androida do DIVUS-Launcher z panelu DIVUS TZ Integration of other Android applications through the DIVUS Launcher 12 - DIVUS KNXCONTROL

13 HOME - ADVANCED - ENTERPRISE KNX-H/A/E-SERVER + INTERCOM UPGRADE ROUTER UNLIMITED NUMBER OF DIVUS TOUCHZONE UNLIMITED NUMBER OF MOBILE DEVICES UNLIMITED NUMBER OF DIVUS TOUCHPANELS UNLIMITED NUMBER OF PCS AND NOTEBOOKS WITH INTERCOM UPGRADE video video video WITH INTERCOM UPGRADE (UP-INTERCOM-SW) UP TO 10 DIVUS OPENDOOR OR WITH INTERCOM UPGRADE (UP-INTERCOM- HW) UP TO 10 DIVUS VIDEOPHONE-BOXES ROZWIĄZANIE 4 SOLUTION 4 FUNKCJE KLUCZOWE PRINCIPLE OF FUNCTION Rozwiązanie to rozszerza KNX-H/A/E-SERVER do pełnej funkcjonalności domofonu/ wideodomofonu. Ograniczona funkcjonalność serwera VoIP KNX-H/A/E-SERVER a jest odblokowana, dowolna liczba stacji może się rejestrować do systemu, uzyskując możliwość komunikacji. Inne cechy pozostają takie same jak w rozwiązaniu 3. This solution extends the preceding solution KNX-H/A/E-SERVER by the entire Intercom functionality. The limited VoIP server functionality of KNX-H/A/E-SERVER becomes unlocked. Any number of participants can register themselves and communicate together. The remaining functions are the same like in solution 3. CO JEST MOŻLIWE WHAT I CAN Pełny dostęp do wszystkich funkcji przewidzianych dla KNX-H/A/E-SERVER (patrz karta katalogowa) Full access to the functions provided by the KNX-H/A/E-SERVER (see datasheet) CO NIE JEST MOŻLIWE WHAT I CAN T brak funkcjonalności interkomu na platformie ios działa tylko z urządzeniami na platformie Android Use the full intercom functionalies on ios-based devices (videophone app runs only on Android) komunikacja SIP pomiędzy TZ lub panelami dotykowymi DIVUS i stacją zewnętrzną SIP communication between DIVUS TZ or Touchpanels and outdoor intercom podgląd sygnału video ze stacji zewnętrznej na DIVUS TZ lub pozostałych panelach DIVUS Imaging of the video from the outdoor intercom at DIVUS TZ / Touchpanel Einbindung weiterer Außenstellen Incorporation of other outdoor intercoms możliwość rozbudowy o kolejne (dowolną liczbę) panele DIVUS TZ lub urządzenia mobilne z systemem Android lub ios, albo też panele dotykowe lub stacje PC itd. Extendable by arbitrarily many other DIVUS TZ, mobile devices on Android- or ios base as well as any Touchpanels, desktop computers etc. możliwość podłączenia innych aplikacji Androida do DIVUS-Launcher z panelu DIVUS TZ Integration of other Android applications through the DIVUS Launcher DIVUS KNXCONTROL - 13

14 KNXSUPERIO jest również członkiem rodziny DIVUS KNXCONTROL do sterowania systemami KNX. W porównaniu do KNXSERVER, KNXSUPERIO jest urządzeniem typu stand-alone, zoptymalizowanym do wykorzystania w mniejszych systemach. Również tutaj DIVUS OPTIMA asystuje użytkownikowi krok po kroku i umożliwia mu w łatwy sposób utworzyć wizualizację poprzez wybór prekonfigurowanych poleceń i stron aplikacji. Konsekwentnie KNXSUPERIO łączy idee prostego sterowania i tak łatwego programowania w jednym urządzeniu! KNXSUPERIO współgra z filozofią ekologicznego panelu dotykowego DIVUS: panel wyposażony w szerokoekranowy, kolorowy wyświetlacz LED, 1 interfejs LAN, mikrofon, głośniki, jak i w oszczędny energetycznie procesor najnowszej generacji. KNXSUPERIO is also a member of the DIVUS KNXCONTROL family for controlling KNX systems. Compared with KNXSERVER, KNXSUPERIO is a stand-alone device, optimized for the use in smaller systems. Also here DIVUS OPTIMA accompanies the user step by step and allows him to create a visualisation easily by selecting the proposed pre-configured command and application pages. Consequently, KNXSUPERIO unites a simple control concept and a just as easy programming - in one device! KNXSUPERIO dovetails with the Green Touchpanel philosophy of DIVUS: the panel equips a LED widescreen color display, 1 LAN interface, microphone, loudspeakers as well as an energy saving processor of the newest generation. KNX SUPERIO KNXSUPERIO 10 KNXSUPERIO 15 KNXSUPERIO 19 Ilość adresów grupowych 750 Ilość scenariuszy 100 Ilość funkcji czasowych 100 Ilość funkcji logicznych 100 Liczniki energii 18 IP cameras nieograniczone Wspierane urządzenia klienta ios (APPLE): ipad, iphone, ipod - ANDROID: wszystkie wspierane tablety i smartfony, DIVUS TOUCHZONE INTERKOM możliwa 1 zewnętrzna stacja wideodomofonowa + 3 wewnętrzne panele wideodomofonowe, więcej z INTERCOM-UPGRADE Systemy wideodomofonowe DIVUS OPENDOOR, third-party product with Videophone-BOX Rozdzielczość WSVGA 1024 x 600 WXGA 1366 x 768 WXGA 1366 x 768 Zasilanie VAC Zużycie energii Max. 20W Max. 30W Max. 40W Wymiary zewnętrzne (z ramką) 333 x x x 345 Zintegrowany interfejs KNX 14 - DIVUS KNXCONTROL

15 KNXSUPERIO ROUTER UNLIMITED NUMBER OF DIVUS TOUCHZONE UNLIMITED NUMBER OF MOBILE DEVICES video video video WITH INTERCOM UPGRADE (UP-INTERCOM-SW) UP TO 10 DIVUS OPENDOOR OR WITH INTERCOM UPGRADE (UP-INTERCOM- HW) UP TO 10 DIVUS VIDEOPHONE-BOXES DIVUS KNXCONTROL - 15

16 AKTUALIZACJE KNXSERVER Upgrade KNXSERVER Ponieważ wszystkie wersje KNXSERVER oparte są na tym samym urządzeniu, dlatego mogą zostać zaktualizowane do wyższej wersji za pomocą aktualizacji oprogramowania. Wystarczy jedynie w łatwy sposób zmienić licencję oprogramowania w OPTIMA, aby urządzenie miało wymaganą wersję i związane z nią ograniczenia. Na przykład KNX-M-SERVER może zostać przekształcony w KNX-H-SERVER bardzo szybko, bez konieczności wymiany lub dołożenia jakichkolwiek dodatkowych elementów sprzętowych. Dlatego KNXSERVER oferuje niesamowitą elastyczność rozbudowy lub rozszerzenia w instalacjach KNX. Since all versions of KNXSERVER are based on the same hardware, a KNX- SERVER can be converted to a higher version through software-upgrades. It is enough to change a software license easily in OPTIMA and the device has the desired version and the associated limitations. Thus, e.g. a KNX-M-SERVER can be converted into a KNX-H-SERVER in shortest time, without the need of any additional hardware components. This KNXSERVER offers highest flexibility for extensions or enlargements of KNX installations. MINI HOME ADVANCED ENTERPRICE UP-MH UP-HA UP-MA Graphical Logging UP-DATALOG-SW W DIVUS OPTIMA standardowo można rejestrować parametry elektryczne i prezentować je w formie graficznej. Moduł UP-DATA- LOG-SW rozszerza tę funkcję tak, że możliwe jest skonfigurowanie wykresów dowolnych wartości, takich jak temperatura, jasność, statusy, wartości procentowe itp. Różne rodzaje reprezentacji graficznej są dostępne, przy czym odpowiednie wyjście graficzne, może być optymalnie dostosowane do oczekiwanego celu. Umożliwia to użytkownikowi uzyskanie przeglądu obecnej sytuacji w szybki i najprostszy sposób. In DIVUS OPTIMA it is generally possible to record electrical loads graphically. The UP-DATALOG-SW extends this feature, so that a free configuration of graphs of arbitrary values, such as temperatures, brightness, status feedback, percentage values etc. is possible. Various types of graphical representation are available, whereby the respective graphical output may be optimally adapted to the respective purpose. This allows the user to gain the easiest and fast way an overview of the current situation DIVUS KNXCONTROL

17 Intercom Interface UP-INTERCOM-SW W standardowej wersji DIVUS OPTIMA wsparcie funkcji interkomu (wideodomofonu) jest ograniczone lub niedostępne (KNX-M- SERVER), w zależności od konkretnego produktu KNXCONTROL. Z modułem UP-INTERCOM-SW wsparcie funkcji interkomu może zostać rozszerzone w DIVUS OPTIMA do 20 stacji wewnętrznych i 10 urządzeń zewnętrznych. Jest to konieczne szczególnie w większych systemach, na przykład jeśli w instalacji przewidziane jest wiele wejść z wideodomofonem lub wymagane jest wiele stacji wewnętrznych. W wersji podstawowej KNX-M-SERVER nie ma wsparcia interkomu. Tym niemniej jeśli jest potrzebna funkcjonalność interkomu, to również w KNX-M-SERVER z dodatkowym modułem UP-INTER- COM-SW możliwa jest integracja wideodomofonów w jednej instalacji do 10 jednostek zewnętrznych i 20 urządzeń wewnętrznych. In the standard version of DIVUS OPTIMA the Intercom support is limited or not available (KNX-M-SERVER) depending on the specific KNXCONTROL product. With the UP-INTERCOM-SW the Intercom support can be extended in DIVUS OPTIMA to 20 internal units and 10 external units. This is necessary especially in larger systems, for example if multiple entrances are provided with a door station or numerous indoor units are present in the installation. The KNX-M-SERVER has no intercom support in the basic edition. Nevertheless, if the intercom functionality is needed, with the UP-INTERCOM-SW also on the KNX-M-SERVER the intercom support for 10 external units and 20 internal units can be enabled. Intercom Interface UP-INTERCOM-HW Do integracji w OPTIMA systemów wideodomofonowych analogowych został stworzony specjalny pakiet INTERCOM-UP-HW, który zawiera zarówno wymagany sprzęt (Videophone-Box) oraz UP-INTERCOM-SW. Zatem umożliwia on w połączeniu z KNX- SERVER lub KNXSUPERIO wykorzystanie wspieranych analogowych systemów komunikacji wideodomofonowej. For the integration of analog door communication systems in OPTIMA, the special bundle UP-INTERCOM-HW was created, which includes the required hardware (Videophone-Box) and the UP-INTERCOM-SW. With this special package supported analog door communication systems can therefore be used in conjunction with KNXSERVER or KNXSUPERIO. DIVUS KNXCONTROL - 17

18 OPTIMA APP Dzięki aplikacjom OPTIMA świat mobilny integruje się z Państwa domem. W łatwy sposób można kontrolować inteligentny dom na tablecie lub smartfonie: z wygodnej kanapy można włączyć światła lub zasunąć rolety do żądanej pozycji. Bez względu na to, gdzie aktualnie znajdujecie się w Waszym domu, wszystko jest pod kontrolą. Dzięki aplikacji OPTIMA na smartfonie Wasz dom jest zawsze z Wami. Za pomocą zdalnego połączenia można sprawdzić aktualny status, wykonać na odległość zapomniane działanie lub po prostu sprawdzić zużycie energii albo warunki pogodowe. With the OPTIMA app the mobile world blends with your home. On your tablet or smartphone, you can control your smart home in the simplest way: from your comfortable couch you can turn on the lights or move the blinds to the desired position. No matter where you currently are in your home, you have everything under control. With the OPTIMA app your home is always with you on your smartphone. With a remote connection you can check the current status, perform forgotten actions in retrospect from distance or just check the power consumption or the weather conditions DIVUS KNXCONTROL

19 VIDEOPHONE APP Z aplikacją VIDEOPHONE można wygodnie odbierać połączenia z obrazem i dźwiękem ze swojego wideodomofonu na smartfonie / tablecie, gdziekolwiek znajdujecie się w Waszym domu. Możecie zobaczyć kto stoi u drzwi, porozmawiać z gościem lub aktywować otwarcie rygla, a wszystko wygodnie ze swojej kanapy. With the VIDEOPHONE APP you can bring your buildings door communication on your smartphone/tablet. Receive door calls conveniently on your smartphone or tablet with picture and sound anywhere in your home. You can see who s at the door, talk to your guest or activate the door opener, all comfortable from of your couch. UWAGI DIVUS KNXCONTROL - 19

20 DIVUS Headquarters Pillhof 51 I Eppan (Südtirol) Tel Fax DIVUS Deutschland Rainäckerstr. 39 D Filderstadt Tel. +49 (0) Fax. +49 (0) EMITER Sp. z o.o. ul. Porcelanowa Katowice Tel Fax

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. Ericsson-LG jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5304 POE

User s manual NVR-5304 POE User s manual (short) NVR-5304 POE NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 FOREWORD

Bardziej szczegółowo

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR 4-CH digital video recorder set URZ0158 User's manual Instrukcja obsługi EN PL H.264 DVR Owner s manual Notes The power supply of this DVR is provided through DC 12V/3A adapter, please check the power

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System User s manual Instrukcja obsługi NMS Novus Management System NMS - User s manual ver. 1.22 TABLE OF CONTENT Table of content... 3 1. FOREWORD INFORMATION...6 1.1. Main characteristics... 6 1.2. Recommended

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

user s manual MODECOM

user s manual MODECOM user s manual MODECOM Contents: Important Notices 4 Keys and Functions 5 I. Getting Started 6 1.1 Turn on/off 6 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 6 1.3 Connect to computer 7 II. Your Home Screen

Bardziej szczegółowo

Camera IP Security Cam

Camera IP Security Cam Kamera IP Security Cam Podręcznik Użytkownika Camera IP Security Cam User Guide Kamera IP Security Cam Spis Treści 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Witamy użytkowników Kamery IP Security Cam... 4 1.2 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Fedora 7 Installation Guide

Fedora 7 Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Suart Ellis stuart@elsn.org Autor Paul Frields stickster@gmail.com Copyright 2006 Red

Bardziej szczegółowo

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO U s e r W I R M a E L E n u S S R a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO TABLE OF CONTENTS 1. WARNING 3 2. PACKAGE CONTENTS 4 3. SPECIFICATION 4 4. INSTALLATION 6 4.1 Before Installation 6

Bardziej szczegółowo

Pingwinaria 2005. Polska Grupa Użytkowników Linuxa

Pingwinaria 2005. Polska Grupa Użytkowników Linuxa Pingwinaria 2005 Polska Grupa Użytkowników Linuxa Komitet Organizacyjny: Andrzej Boczek Agnieszka Bohosiewicz Krzysztof Leszczyński Ewa Marczyńska-Goldstein Konrad Wawruch Program i redakcja: Paweł Kot

Bardziej szczegółowo

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD

(short) NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD e. ro /d vr /N ov us /N D REA 3 10 4L CD U s e r s m a n u a l (short) ht tp :// ww w. e- ca m er NDR-EA3104LCD NDR-EA3108LCD NDR-EA3104LCD / NDR-EA3108LCD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416

User s manual NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (short) NVR-3404POE NVR-3408POE NVR-3408POE-H2 NVR-3416 User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding S. A. 2 User s manual (Short) ver.1.1

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.2 QGIS Project December 04 2014 Spis treści 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 NDR-EA2104 / NDR-EA2208 / NDR-EA2416 User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual (short) NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-3304, NVR-3308,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

IBM Storwize V7000 Rewolucja

IBM Storwize V7000 Rewolucja IBM Innovation Center IBM Storwize V7000 Rewolucja 2010 IBM Corporation Agenda Storwize V7000 Informacje podstawowe Komponenty Architektura (SAS) i okablowanie Konfiguracja podstawowa Planowanie instalacji

Bardziej szczegółowo

computer accessories akcesoria komputerowe

computer accessories akcesoria komputerowe 2009 computer accessories akcesoria komputerowe Contents Spis treści 5 ABOUT PLATINET O FIRMIE PLATINET 8 PLATINET E-COMMERCE COMPAS 10 GPS NAVIGATION NAWIGACJA GPS PLATINET MEDIA 14 CD/DVD DISCS PŁYTY

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ AKTYWNA WĘZEŁ SZKIELETOWY I WĘZŁY DYSTRYBUCYJNE Branża: Inwestycja: Zamawiający: Wykonawca: Podwykonawca:

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Company Profile

Profil firmy. Company Profile Profil firmy Firma Connect Distribution Sp. z o.o., założona w 1998 roku, jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań IT z wartością dodaną. Dostarczamy najwyższej światowej jakości rozwiązania software

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Seria DSL-N16UP / DSL-N16U Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL PL8931 Wydanie pierwsze Luty 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 NVR-5316, NVR-5509, NVR-5520 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products

Bardziej szczegółowo