INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE"

Transkrypt

1 INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1

2 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny Okablowanie strukturalne część pasywna Okablowanie Strukturalne urządzenia aktywne System Kontroli Dostępu i Sygnalizacji Włamania i Napadu System Nadzoru Wizyjnego CCTV System Odbioru Telewizji Naziemnej DVB-T System Przywoławczy Interkom kasowy system nagłośnienia Budynek B Zestawienie materiałów Budynek A Budynek B Budynek C Teren zewnętrzny

3 SPIS RYSUNKÓW SP-01 Plan instalacji okablowania strukturalnego Rzut Parteru Budynku A SP-02 Plan instalacji okablowania strukturalnego Rzut Piętra Budynku A SP-03 Plan instalacji okablowania strukturalnego Rzut Parteru Budynku B SP-04 Plan instalacji okablowania strukturalnego Rzut Piętra Budynku B SP-05 Plan instalacji okablowania strukturalnego Rzut budynku C SP-06 Plan instalacji okablowania strukturalnego Rozmieszczenie Elementów w Szafach Dystrybucyjnych SP-07 Plan instalacji okablowania strukturalnego Schemat Blokowy SP-08 Plan instalacji systemu CCTV Rzut Parteru Budynku A SP-09 Plan instalacji systemu CCTV Rzut Piętra Budynku A SP-10 Plan instalacji systemu CCTV Rzut Piętra Budynku B SP-11 Plan instalacji systemu SSWiN, KD, VD Rzut Parteru Budynku A SP-12 Plan instalacji systemu SSWiN, KD, VD Rzut Piętra Budynku A SP-13 Plan instalacji systemu SSWiN, KD, VD Rzut Parteru Budynku B SP-14 Plan instalacji systemu SSWiN, KD, VD Rzut Piętra Budynku B SP-15 Plan instalacji systemu SSWiN, KD, VD Schemat Blokowy SP-16 Plan instalacji odbioru telewizji naziemnej DVB-T, Przywoławczej, Interkomowej Rzut Parteru Budynku A SP-17 Plan instalacji odbioru telewizji naziemnej DVB-T Rzut Piętra Budynku A SP-18 Plan instalacji odbioru telewizji naziemnej DVB-T, Nagłośnienia Rzut Piętra Budynku B SP-19 Plan instalacji odbioru telewizji naziemnej DVB-T - Schemat Blokowy SP-20 Schemat połączeń centrali przywoławczej SP-21 Schemat połączeń elementów systemu przywoławczego SP-22 Rozmieszczenie elementów w szafach audio SP-23 Instalacje słaboprądowe Teren zewnętrzny 3

4 DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy: BUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKÓW KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ WRAZ Z BUDOWĄ TRZECH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH, BUDOWĄ CHODNIKÓW, DRÓG WEWNĘTRZNYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ U ZBIEGU UL.REJOWSKIEJ I SZYDŁOWIECKIEJ, NA DZ. nr 177/2, 178/1, 178/10, 178/11 ORAZ 205/2. Zakres opracowania: System Okablowania Strukturalnego System Kontroli Dostępu /KD/ System Sygnalizacji Włamania i Napadu /SSWiN/ System telewizji dozorowej /CCTV/ System Videodomofonowy /VD/ System nagłośnienia /SN/ System przywoławczy System do odbioru telewizji naziemnej /DVB-T/ 2. PODSTAWA OPRACOWANIA dokumentacja architektoniczna uzgodnienia branżowe wytyczne inwestora obowiązujące normy i przepisy: ISO/IEC11801: Information technology - Generic cabling for fustomer premises PN-EN :2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne PN-EN :2008/A1:2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 2: Budynki biurowe; Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem (projektowaniem) okablowania, powołane w projekcie: PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości; PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków; PN-EN :2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 3 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków; Pozostałe normy powołane w projekcie związane z planowaniem (projektowaniem) okablowania strukturalnego: PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania; PN-ISO/IEC :2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja 4

5 i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego; IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla. Pozostałe normy powołane w projekcie: - PN-E Systemy Alarmowe-Terminologia, - PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe - Wymagania ogólne Zasilacze - Parametry funkcjonalne i metody badań. (w części dotyczącej Systemów włamaniowych zastępuje ja norma PN-EN ), - PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe - wymagania ogólne. Zasady stosowania. - PN-EN Systemy alarmowe Cześć 4: Kompatybilność elektromagnetyczna Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych. - PN-EN Systemy alarmowe Cześć 5: Próby środowiskowe. - PN-EN Systemy alarmowe Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cześć 7: Wytyczne stosowania. - PN-EN Systemy alarmowe Systemy Kontroli Dostępu. Wymagania systemowe. Uwaga: przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy. Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wymagań minimalnych opisanych w dokumentacji projektowej. System okablowania strukturalnego oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN : 2011 i ISO/IEC11801:

6 OPIS TECHNICZNY 1.0 OKABLOWANIE STRUKTURALNE CZĘŚĆ PASYWNA 1.1. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA o o o o o o o o o o o o o Ilość stanowisk roboczych wynika z ustaleń roboczych i wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed rozpoczęciem prac; Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być trwale oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta; Aby zagwarantować powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzić zgodność parametrów elektrycznych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria uwzględniające metodę kwalifikacji komponentów sieciowych de-embedded; Maksymalna długość kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego) nie może przekroczyć 90 metrów; Minimalne wymagania elementów okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E (wydajność całego systemu) w wersji nieekranowanej; Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel U/UTP Kat.6 o paśmie przenoszenia 250MHz i średnicy żyły 23AWG; Gniazda końcowe teleinformatyczne należy zaprojektować na kątowej płycie czołowej z możliwością montażu jednego lub dwóch modułów gniazda RJ45 w uchwycie do osprzętu Mosaic (45x45), montaż w puszkach podtynkowych; korytach DLP. Gniazda Użytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych z nieekranowanym modułem gniazda RJ45 kat.6, uchwyt Mosaic 45; Okablowanie strukturalne CCTV zaprojektowano w oparciu o kabel U/UTP Kat.5 o paśmie przenoszenia 200MHz i średnicy żyły 24AWG zakończone wtykiem; W punkcie dystrybucyjnym kabel ma być zakończony na modularnych uniwersalnych panelach 24 portowych (wys.1u); Budynek obsługiwany jest przez Punkty Dystrybucyjne SK (stojące szafy dystrybucyjne 19 o wysokości roboczej 42U i wymiarach 800x800mm), dokładny podział pokazany został na schemacie ideowym oraz podkładach dołączonych do projektu; Okablowanie telefoniczne z szafki połączeniowej dla 340 par LSA Plus do szafy dystrybucyjnej SK ma być prowadzone kablem wieloparowym 50par kat.3 w powłoce LSZH i zakończone w szafie na panelu telefonicznym 50port RJ45 PCB, 1U z możliwością rozszycia 2par na porcie; System połączeń okablowania światłowodowego szkieletowego ma posiadać wydajność klasy OF 2000 wg. PN-EN :2011 i zaprojektowane zostało w 6

7 o o o o o o o oparciu o kabel OS2 uniwersalny 24 i 48x9/125/250µm, luźna tuba, żel, powłoka zewnętrzna LSZH/LSOH; Okablowanie systemu światłowodowego w szafach dystrybucyjnych ma być zrealizowane w oparciu o adapter LC duplex OS2; Zakończenia włókien światłowodowych w przełącznicach wykonać w technologii spawania pigtaila w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk; Adaptery światłowodowe LC mają posiadać ceramiczny element dopasowujący, a złącza ferrulę ceramiczną; Rodzaj kabla zaprojektowanego w instalacji okablowania światłowodowego dokładnie pokazano na podkładach i rysunkach dołączonych do projektu; Okablowanie szkieletowe miedziane pomiędzy szafami (6 linii) zaprojektowane zostało w oparciu o kabel typu U/UTP kat. 6 w osłonie typu LSZH/LSOH i zakończony na modułach gniazda RJ45 kat.6; Do połączeń szkieletowych zastosować uniwersalny panel krosowy, jako zakończenie włókien światłowodowych i kabli symetrycznych. Panel ma mieć konstrukcję prostą/kątową i pozwalać na zamontowanie oddzielnych modułów zatrzaskowych ze złączami światłowodowymi LC-Duplex OS2; Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M 1 I 1 C 1 E 1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) zgodnie z PN-EN : INSTALACJA TELETECHNICZNA Prowadzenie okablowania poziomego. Ze względu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zo rozprowadzone: 1. w korytarzach: w nowo projektowanych kanałach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego; 2. w pomieszczeniach: do punktu logicznego w korytach DLP oraz podtynkowo w rurkach typu PESZEL (należy zastosować osprzęt z uchwytem Mosaic). Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych LSZH (LS0H). Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie na przestrzeni dłuższej niż 35m, należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 100mm (w przypadku głównych ciągów kablowych) lub stosować metalowe przegrody oraz co najmniej 20mm dla gniazd końcowych. Wielkość separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla kabli U/UTP. Zakłada się, że ilość obwodów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15 w przypadku głównych ciągów kablowych oraz 2 dla gniazd końcowych. Prowadzenie okablowania szkieletowego (pionowego). Trasy kablowe pionowe należy zbudować z elementów trwałych (drabinek) pozwalających na zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych dobrano w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji przy uwzględnieniu co najmniej 30% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable obliczono w miejscach zakrętów dla maksymalnej znamionowej średnicy kabla - przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prostym odcinku wypełniony w 40%. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania należy wziąć pod uwagę wymagania normy PN-EN :2010/A1:2011 dotyczące równoległego 7

8 prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej i zapewnić zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzględniono konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa przebiega wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), trasa przebiegu jest przy tym łatwo dostępna do konserwacji i remontów, a jej wytyczanie uwzględnia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Trasa kablowa została uwzględniona pod względem konstrukcji w części elektrycznej. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia. Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mocować na drabinkach kablowych średnio co 30cm, w przypadku długich tras pionowych zaleca się również wykorzy stelażu zapasu kabla instalacyjnego średnio co 350cm (kilka zwojów kabla) w celu eliminacji napreżeń występujących w kablach układanych pionowo. Należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli opaskami, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 4- krotność średnicy zewnętrznej kabla, natomiast po instalacji należy zapewnić promień równy minimum 8-krotności średnicy zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO Punkt logiczny PL oparty został na płycie czołowej skośnej (kątowej, z wyprowadzeniem na dół, na skos kabli przyłączeniowych, od strony ściany zaś, pionowo do góry kabla instalacyjnego w celu zagwarantowania najbardziej łagodnego prowadzenia kabli, a także zabezpieczenia przed ich załamywaniem pod wpływem własnego ciężaru lub przez montera podczas instalacji). Płyta czołowa ma posiadać samozamykające (po wyjęciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w górnej części, widocznej dla Użytkownika, pola pozwalające na wprowadzenie opisu każdego modułu gniazda (numeracji portu) oddzielnie przy czym opisy muszą być zabezpieczone przeźroczystymi pokrywami (chroniącymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Płyta czołowa ma być zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak największej uniwersalności i możliwości adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzętu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta. Rys.1. Przykład płyty czołowej skośnej W opisaną płytę czołową należy zamontować dwa moduły gniazda RJ45 Kat.6. W celu zapewnienia wymaganej jakości na każdym module powinien być nadrukowany nr patentu producenta. Takie same moduły muszą być na wyposażeniu panela krosowego. 8

9 Wymaga się, aby każdy moduł gniazda RJ45 posiadał możliwość uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub B. Charakterystyka transmisyjna modułu gniazda ma być potwierdzona przez certyfikaty niezależnego laboratorium w paśmie do minimum 250HMz, w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu parametrów transmisyjnych. Przykładowy widok Punktu Logicznego pokazano na poniższym rysunku. Rys. 3. Konfiguracja Punktu Logicznego. Rys. 4. Konfiguracja Punktu Logicznego OKABLOWANIE POZIOME Medium transmisyjne miedziane. Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 6,5mm. Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania. Opis: WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO Opis konstrukcji: Zgodność z normami: Średnica przewodnika: Średnica Kabel U/UTP Kat.6 250MHz ISO/IEC 11801:2002 wyd.ii, ISO/IEC :2002, EN :2007, EN EIA/TIA-854, palność: klasa C wg. IEC drut 23 AWG (Ø 0,574mm) zewnętrzna 6,3 ± 0,2 mm 9

10 kabla Osłona zewnętrzna: LSZH, kolor biały Minimalny promień gięcia 45 mm Waga 50 kg/km Temperatura pracy -20ºC do +70ºC Temperatura podczas -5ºC do +50ºC instalacji Tabela 1. Specyfikacja kabla U/UTP kat. 6 użytego w projekcie Rys. 5 Przekrój kabla U/UTP 250MHz, kat.6 Charakterystyka elektryczna wartości typowe: Pasmo przenoszenia (robocze) 250MHz Pasmo przenoszenia (zakres 300MHz max.) Vp 71% Tłumienie: 32dB/100m przy 250MHz; 35dB przy 300MHz NEXT: Min.40,8dB przy 250MHz; typ.60db przy 300MHz 10

11 PSNEXT: RL: ACR: Rezystancja pętli stałoprądowej Opóźnienie propagacji Różnica opóźnienia propagacji 41,3dB przy 250MHz Min.18,0dB przy 250MHz; typ.28db przy 300MHz 25dB przy 300MHz; 16,5Ω / 100m 420ns / 100m 25ns / 100m Pojemność wzajemna 4,4 nf max. /100m Rezystancja izolacji 5 GOhm min. /km Rezystancja przewodnika 19 Ohm max. /100m Tabela 2. Charakterystyki transmisyjne kabla użytego w projekcie Kabel instalacyjny należy po stronie szafy kablowej zakończyć na modularnych panelach krosowniczych o wysokości montażowej 1U. Panele krosowe mają zapewniać montaż 24 modułów gniazd typu RJ45. Takie rozwiązanie zapewnia zwartą konstrukcję, łatwe, pewne i szybkie terminowanie kabli, a w przypadku jakiejkolwiek awarii pozwalają na wymianę jednego (wadliwego) modułu, nie narażając Użytkownika na nieracjonalne i nieuzasadnione koszty. Panel musi być wyposażony w miejsca na wprowadzenie opisów (numeracji) portów, zaś niezależnie od tego ma mieć również nadrukowane numery pod każdym portem RJ45. Kable instalacyjne, zakańczane na panelu, należy w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia - wesprzeć na prowadnicy kabli, montując je za pomocą opasek kablowych (należy zwrócić uwagę, aby zbyt mocno nie zaciskać opasek; mają one tylko lekko utrzymać kabel na prowadnicy) OKABLOWANIE PIONOWE W punktach dystrybucyjnych należy zapewnić zapas kabli do realizacji połączeń szkieletowych o długości minimum 3-krotności wysokości szafy. Zapas należy zorganizować w szafie lub obok, mocując go na stelażu zapasu kabla. Wprowadzane kable do szaf dystrybucyjnych muszą być odpowiednio zorganizowane tak, aby zapewnić łagodne łuki, normatywne promienie gięcia (brak załamań kabla) i konstrukcję zabezpieczającą przed samoistnym przemieszczaniem się i deformacją wiązki kablowej pod wpływem własnego ciężaru. Okablowanie szkieletowe światłowodowe łączące punkty dystrybucyjne jest zrealizowane kablem światłowodowym jednomodowym (24/48 włóknowy kabel światłowodowy w osłonie typu LSZH z włóknami o rdzeniu 9/125µm). Aby zapewnić możliwość przesyłania nie tylko aktualnie stosowanych protokołów transmisyjnych, ale również długi okres działania sieci z odpowiednim zapasem pasma przenoszenia jako medium transmisyjne należy zastosować kabel światłowodowy jednomodowy 9/125µm z włóknami kategorii OS2 zalecanymi do transmisji 10-Gigabitowych oraz 40-Gigabitowych. Zastosowane przełącznice (panele krosowe) dla części światłowodowej zaprojektowano z interfejsem LC w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk. MINIMALNE WYMAGANIA DLA WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWEGO OS2 11

12 Opis: Zgodność z normami: Światłowód jednomodowy z włóknami 9/125µm; Kategoria OS2 IEC i (palność) IEC (odporność na wilgoć) NES 713 (toksyczność), IEC (odporność na kwaśne gazy), IEC 1034 część 2 (gęstość zadymienia) Konstrukcja: włókno 9/125µm w buforze 250 m w luźnej tubie Właściwości mechaniczne: Parametry optyczne: Temperatura pracy ( C): Osłona zewnętrzna: Liczba włókien/tub Średnica zewnętrzna (mm) Ciężar (nom. kg/km) Naprężenia podczas instalacji (N) Odporność na zgniecenia (N) Min. promień zgięcia podczas instalacji (mm) 24-48/4 11, Tłumienie 1310nm (db/km) -20 do +60 LSZH, kolor żółty Tłumienie 1550nm (db/km) Długość fali odcięcia (nm) < 0,34 < 0,22 <1260 Tabela 3. Specyfikacja kabla OS2 użytego w projekcie Kable światłowodowe zaprojektowane do stosowania w sieci szkieletowej mają się charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie (włókna światłowodowe w buforze 250mm). W celu łatwej identyfikacji wszystkie włókna światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości różnymi kolorami, zaś osłona zewnętrzna powinna mieć kolor specjalny dopuszcza się kolor niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan, turkusowy, aqua) dla kabli OM3 oraz żółty dla OS2. Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych zaprojektowanych do stosowania w budynku ma być LSZH (ang. Low Smog Zero Halogen). Wymagane kolory kolejność rozszycia i terminacji włókien kabla światłowodowego na panelu: 1. niebieski 7. czerwony 2. pomarańczowy 8. czarny 3. zielony 9. żółty 4. brązowy 10. fioletowy 5. szary 11. różowy 6. biały 12. błękitny Panel krosowy światłowodowy o konstrukcji 1U z płytą czołową metalową i blokowaną szufladą. W celu umożliwienia łatwego dostępu przy montażu modułów zatrzaskowych LC Duplex i ewentualnej rekonfiguracji połączeń w komfortowej odległości od szafy kablowej. Mechanizm zamykania szuflady ma być zatrzaskowy, nie powodujący konieczności posiadania żadnych narzędzi do otwarcia panela i wysunięcia szuflady montażowej. Panel standardowo ma być wyposażony w elementy zapasu włókna 12

13 (prowadnice krzyżaki), dławiki do wprowadzania i utrzymania kabli oraz pokrywę górną. Światłowodowe kable krosowe i pigtajle mają być zgodne z technologią wdrożoną przez producenta wszystkich elementów okablowania, zapewniającą w przypadku zakończonych złączy światłowodowych wymagane parametry geometryczne i transmisyjne niezależnie od zmiennych warunków zewnętrznych, muszą być przy tym fabrycznie wykonane i testowane przez producenta wszystkich elementów toru transmisyjnego. Kable krosowe mają być wykonane z elementów (kabel, złącze), które są oznaczone logo tego samego producenta (wytwórcy). Ze względu na wymagane wysokie parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych ręcznie. Okablowanie szkieletowe miedziane łączące punkty dystrybucyjne w budynku (6 linii) zaprojektowane zostało w oparciu o kabel typu U/UTP kat. 6 o paśmie przenoszenia 250 MHz LSZH i zakończony na modularnych panelach 1U; - Dokładny opis konstrukcji i parametrów kabla w punkcie Dokładny opis konstrukcji modułu w punkcie SIEĆ TELEFONICZNA Przy realizacji łączy telefonicznych zaplanowano wykorzy systemu okablowania poziomego oraz paneli telefonicznych systemu 110. Należy zastosować kable wieloparowe kat.3 w osłonie zewnętrznej trudnopalnej, tj. LSZH o konstrukcji wewnętrznej 2x25 par (2 niezależne wiązki) w celu możliwości niezależnego rozszycia każdej wiązki na panelach telefonicznych. Kable wieloparowe należy rozszyć w szafach na panelu telefonicznym posiadającymi 50 portów RJ45 z możliwością rozszycia do dwóch par na każdy port na płytce drukowanej PCB. Złącze IDC w panelu powinno umożliwiać rozszycie kabla o średnicy żyły mm. Każdy panel telefoniczny ma mieć wysokość montażową 1U i zawierać zintegrowaną prowadnicę, umożliwiającą przymocowanie kabli mających zakończenie na panelu. Należy zapewnić minimalny rozplot par transmisyjnych na panelu. Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowadza się to odpowiedniego krosowania sygnału za pomocą kabla zakończonego złączami RJ45. Opis: Zgodność z normami: Średnica przewodnika: Średnica zewnętrzna kabla (DxW) Kabel U/UTP 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH ISO/IEC 11801:2002, EN :2002, IEC drut 24 AWG (0.485 Ø 0,546 mm) 16,0x29,0 mm Minimalny promień gięcia 174 mm Pasmo przenoszenia Izolacja przewodnika Rezystancja izolacji 16MHz Polietylen 500 M Ω min./305 m Rezystancja przewodnika Naprężenia podczas instalacji Temperatura pracy 28.6 Ω max./305 m Max. 1000N -20ºC do +70ºC 13

14 Temperatura podczas instalacji -5ºC do +70ºC Osłona zewnętrzna: LSZH, kolor biały Tabela 4. Specyfikacja kabla U/UTP 50 par kat.3, LSZH Rys.9 Kabel U/UTP 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZH SZAFA DYSTRYBUCYJNA Szafa stojąca ma być bezwzględnie ustawione na nóżkach i wypoziomowane przed montażem innych urządzeń. Projektowaną instalację okablowania strukturalnego obsługuje: Punkt Dystrybucyjny stanowi szafa stojąca 42U 19 o wymiarach 800x800mm, ustawiona na cokole o wysokości 100mm. Szafa kablowa ma mieć konstrukcje skręcaną, i być wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katodową ochroną antykorozyjną. Wyposażenie: cztery listwy nośne, drzwi przednie oszklone, skrócone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokości 3U, dwie osłony boczne, osłona górną perforowana, zaślepkę filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna z kompletem linek uziemiających, panel wentylacyjny z czteroma wentylatorami oraz listwę zasilającą do zasilania urządzeń i wentylatora. Szafa, osłony boczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami. Wyposażenie szafy ma być zgodne ze specyfikacją materiałową dołączoną do projektu SYSTEM ORGANIZACJI POŁĄCZEŃ KABLOWYCH W celu zapewnienia Użytkownikowi komfortowego dostępu do każdego łącza tak, aby mógł w pełni zapanować nad wszystkimi elementami całego pasywnego systemu okablowania oraz zachować porządek ułożenia kabli nie tylko podczas normalnego użytkowania, ale nawet w trakcie reorganizacji, które są częścią użytkowania sieci, projekt uwzględnia zastosowanie dodatkowych elementów porządkujących pionowych i poziomych. Zastosowane elementy prowadzące, gwarantują minimalny promień zagięcia oraz redukcję naprężeń zainstalowanych kabli połączeniowych (miedzianych lub światłowodowych), 14

15 1.3 WYMAGANIA GWARANCYJNE Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej, jak i telefonicznej. Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania). 25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmować: - gwarancję materiałową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione); - gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę PN-EN :2011 dla klasy E); - gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i opracowane w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E (w rozumieniu normy PN-EN :2011). Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Tym samym oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub innych nie są uznawane za wiarygodne i równoważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancji. W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiadać umowę zawartą bezpośrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich elementów systemu okablowania) regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowiązania każdej ze stron. Ponadto wykonawca ma posiadać certyfikat ukończenia kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracowników w zakresie instalacji (Pomiary, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń) oraz projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania. Dokumenty mają być przedstawione Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgłosić wniosek o certyfikację systemu okablowania do producenta. Przykładowy wniosek powinien zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listę pracowników wykonujących instalację (ukończony kurs certyfikowanego Instalatora), wyciąg z dokumentacji powykonawczej oraz wyniki 15

16 pomiarów dynamicznych łącza/kanału transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich torów transmisyjnych według norm PN-EN :2011. W celu zagwarantowania Użytkownikowi najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja powinna być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych Użytkowników oraz na panelach. Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego na gniazdach końcowych: A.B.C, gdzie: A numer szafy B numer panela w szafie C numer portu w panelu Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego na panelach krosowych: A.B, gdzie: A numer pomieszczenia B numer gniazda w pomieszczeniu Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych ODBIÓR I POMIARY SIECI Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta, potwierdzającej jakość i zgodność wszystkich zainstalowanych torów transmisyjnych z wymaganiami dokumentacji projektowej i parametrami zdefiniowanymi przez obowiązujące normy. W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego, należy spełnić następujące warunki: Wykonać komplet pomiarów opis pomiarów części miedzianej i światłowodowej. 1. Wykonawstwo pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346:2004/A1+A2: Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz pionowego (szkieletowego). Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada oryginalną i najnowszą wersję oprogramowana wewnętrznego (firmware), umożliwiającą dokonanie analizy parametrów, według aktualnie obowiązujących norm. Cały sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną kalibrację i legalizację (tj. certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań, wydany przez serwis producenta). Pomiary okablowania miedzianego (sieci LAN) 16

17 Miernik do pomiarów okablowania miedzianego musi charakteryzować się co najmniej IV klasą dokładności wskazań wg. IEC /Ed. 3 (np. Fluke DSX- 5000), przy czym analizator bezwzględnie musi posiadać generator sygnałów, pozwalający na wykonanie fizycznych analizy wszystkich parametrów w paśmie min. 20% wyższym niż limit normy dla danej wydajności okablowania. Pomiary części miedzianej należy wykonać dla maksymalnej wydajności okablowania, określonej w dokumentacji i skonfrontować z wymaganiami norm ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN :2011. Na raporcie (sporządzonym oddzielnie dla każdego pomiaru) mają być widoczne: wynik pomiaru, identyfikacja łącza, wskazanie normy, konfiguracja pomiarowa oraz informacja opisująca wielkość marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej wielkości). Raport pomiarowy ma jednoznacznie informować o poprawności pomiaru (dobry/zły, pass/fail) W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej: o kanału transmisyjnego tj. razem z kablami krosowymi (ang. Channel ) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych (z gniazdami referencyjnymi) specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. Kable krosowe i połączeniowe, które były wykorzystane do pomiarów konkretnych połączeń, należy zostawić przy tych połączeniach (nie dotyczy przypadku, kiedy wydajność docelowa jest wyższa od wydajności roboczej, założonej w projekcie, a kabli krosowych i połączeniowych o wyższej wydajności nie ma w zestawieniu materiałowym) o Łącza stałego od gniazda do panela krosowego (ang. Permanent Link ) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych (z wtykami referencyjnymi) specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego. Dostarczone kable krosowe i połączeniowe (zgodne ze specyfikacją) nie biorą udziału w pomiarach. Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: mapę połączeń, długość połączeń i rezystancje par, opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji, tłumienie, NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach, ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach, ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach, RL w dwóch kierunkach, PSAACRF oraz PSANEXT (dla klasy E A lub wyżej) lub informacje od producenta, że parametry te są spełnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydany przez laboratorium pomiarowe). Pomiary okablowania światłowodowego Pomiary sieci światłowodowej mają być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN :2009/A1:2010. Na raporcie (sporządzonym oddzielnie dla każdego łącza) mają być widoczne: wynik pomiaru, identyfikacja łącza, wskazanie normy oraz informacja opisująca wielkość marginesu pracy (inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem 17

18 normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej wielkości). Raport pomiarowy ma jednoznacznie informować o poprawności pomiaru (dobry/zły, pass/fail) Niezależnie od użytego sprzętu pomiarowego, kompletny pomiar tłumienia każdego włókna światłowodowego ma być przeprowadzony w dwie strony od punktu A do punktu B od punktu B do punktu A W zależności od rodzaju zastosowanego włókna światłowodowego, pomiary należy wykonać przy dwóch długościach fali: Dla włókien wielomodowych (MM) w oknie 850nm i 1300nm Dla włókien jednomodowych (SM) w oknie 1310nm i 1550nm Zalecane jest wykonanie pomiarów włókien światłowodowych za pomocą reflektometru OTDR (np. Fluke OptiFiber Pro lub Fluke DSX-5000 z przystawką OptiFiber) ze względu na pomiar i analizę poszczególnych elementów składowych toru światłowodowego. Przy pomiarze reflektometrem należy użyć rozbiegówki oraz dobiegówki w celu określenia jakości wszystkich złączy. Wymagane długości dla rozbiegówki i dobiegówki to minimum 75m dla włókna MM i 150m dla SM W przypadku pomiarów mocy optycznej (bez analizy reflektometrycznej) zalecane jest zastosowanie urządzeń pomiarowych, które pozwalają dokonać analizy jednocześnie dwóch włókien w dwóch kierunkach (np. Fluke CertiFiber lub Fluke DSX-5000 z przystawką CertiFiber) Przed wykonaniem pomiarów ustawić referencję przy wykorzystaniu metody z 3 kablami referencyjnymi lub 1 kablem referencyjnym. Do ustawienia poziomu referencji i pomiaru mocy optycznej należy bezwzględnie wykorzystywać oryginalne kable ze złączami referencyjnymi Warunkiem prawidłowo wykonanych pomiarów reflektometrycznych lub pomiarów mocy optycznej, jest odniesienie uzyskanych wyników do procedury liczenia limitu z normy ISO/IEC Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta. Przykładowa procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji wyznaczoną przez Producenta okablowania Przedstawienia producentowi listy produktów nabytych poprzez autoryzowany kanał dystrybucji w Polsce Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami ISO/IEC 11801, EN , EN , EN dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność 18

19 z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych miedzianych Wykonawca musi posiadać status i uprawnienia w zakresie instalacji okablowania strukturalnego, potwierdzony umową zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja ma być zweryfikowana przez inżynierów ze strony producenta UWAGI KOŃCOWE. Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego zostały skoordynowane z istniejącymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowaną oraz ogólną instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyżej) należy ustalić właściwe rozprowadzenie z Projektantem działającym w porozumieniu z Użytkownikiem końcowym. Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafę kablową 19" wraz z osprzętem, łączówki telefoniczne wyposażone w grzebienie uziemiające oraz urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń. Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne. Różnice pomiędzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez Zamawiającego W przypadku, kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego działania, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej. 1.7 ALTERNATYWNE PROPOZYCJE. Uwaga: Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Jeżeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwiązania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawić Projektantowi listę zamienionych materiałów (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli nr katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezależne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalające Projektantowi i Zamawiającemu (Inwestorowi) ocenić zgodność proponowanego rozwiązania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Jeżeli taka propozycja będzie składana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczyć wszystkie w/w dokumenty jako załącznik do oferty w celu 19

20 zapewnienia uczciwej informacji dla Zamawiającego oraz warunków uczciwej konkurencji dla innych oferentów, biorących udział w tym postępowaniu. W celu zapewnienia minimalnych warunków równoważności, należy uwzględnić przede wszystkim poniższe wymagania: o o o o o o o o o o o o Wszystkie wcześniej opisane wymagania projektowe, techniczne i funkcjonalne; Całe rozwiązanie w zakresie sieci okablowania miedzianego, światłowodowego i telefonicznego ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, wieszaki kablowe; W celu zagwarantowania Użytkownikowi Końcowemu najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych cała instalacja ma być nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inżynierów ze strony producenta przed odbiorem technicznym; Wszystkie elementy okablowania miedzianego, światłowodowego i telefonicznego składające się na kompletne tory transmisyjne oraz ich organizację i montaż (w szczególności: kabel, panele krosowe, gniazda, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) mają być trwale oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej; Wszystkie pozostałe komponenty systemu mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm na Kategorię 6 wg. ISO/IEC 11801:2002 lub PN-EN :2011, wydajność komponentów ma być potwierdzona certyfikatem De- Embedded Testing; Zgodność konfiguracji systemu okablowania ma być potwierdzona certyfikatem akredytowanego niezależnego laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.; System ma się składać z w pełni nieekranowanych elementów; Instalacja ma być poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP o paśmie przenoszenia min. 250 MHz i średnicy żyły 23AWG; Punkt logiczny PL oparty na płycie czołowej kątwej ma posiadać samozamykające klapki przeciwkurzowe oraz pola pozwalające na wprowadzenie opisu gniazda przy czym opisy muszą być zabezpieczone przeźroczystymi pokrywami. Płyta czołowa ma być zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm); Modularne panele krosowe o wysokości montażowej 1U mają zapewniać montaż 24 modułów gniazd typu RJ45. Takie rozwiązanie zapewnia zwartą konstrukcję, łatwe, pewne i szybkie terminowanie kabli, a w przypadku jakiejkolwiek awarii pozwalają na wymianę jednego (wadliwego) modułu RJ45. Panel musi być wyposażony w miejsca na wprowadzenie opisów (numeracji) portów, zaś niezależnie od tego ma mieć również nadrukowane numery pod każdym portem RJ45; Okablowanie telefoniczne ma być prowadzone kablem nieekranowanym 50 par kat.3 o konstrukcji wewnętrznej kabla 2x25par (2 niezależne wiązki) w osłonie trudnopalnej LSZH; Panel telefoniczny o wysokości montażowej 1U powinien posiadać 50 portów RJ45 z możliwością rozszycia do dwóch par na każdy port na płytce drukowanej PCB. Złącze IDC powinno umożliwiać rozszycie kabla o średnicy żyły mm i 20

21 o o o o o o o zawierać zintegrowaną prowadnicę, umożliwiającą przymocowanie kabli mających zakończenie na panelu; Wszystkie elementy światłowodowe w okablowaniu szkieletowym tj. włókna światłowodowe, gniazda w panelu krosowym, złącza oraz kable krosowe muszą spełniać wymagania specyfikowane odpowiednio dla kategorii włókien OS2 wg normy PN-EN :2011; Osłona zewnętrzna kabli światłowodowych powinna być niepalna LSZH (ang. Low Smog Zero Halogen) Kabel światłowodowy instalowany między szafami mają się charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie (włókna światłowodowe w buforze 250µm). Włókna światłowodowe mają być oznaczone przez producenta na całej długości różnymi kolorami; Adaptery mają posiadać ceramiczny element dopasowujący; Kable światłowodowe SM mają mieć następujące parametry transmisyjne: Przy fali 1310nm: Dyspersja chromatyczna 3,5 i tłumienie 0,34dB/km Przy fali 1550nm: Dyspersja chromatyczna 18 i tłumienie 0,22dB/km Uniwersalny panel krosowy sieci szkieletowej światłowodowej i miedzianej ma się charakteryzować płytą czołową o konstrukcji zapewniającej zamontowanie oddzielnych modułów z możliwością wprowadzenia, co najmniej 8 kabli światłowodowych. Każdy port modułów zatrzaskowych ma mieć możliwość oddzielnego opisu; Dla organizacji połączeń kablowych w szafach należy stosować kątowa konstrukcję pionowych organizatorów 1U w celu redukcji naprężenia kabli, ich zagęszczenie oraz lepszego zarządzanie kablami z uwzględnieniem prowadzenia kabli krosowych z kontrolą gięcia dla zwiększenia pojemności i gęstości połączeń w przełącznicy OBJAŚNIENIA PL = Punkt Logiczny SK = Punkt Dystrybucyjny U/UTP = kabel nieekranowany bez indywidualnego ekranu par transmisyjnych i bez dookólnego ekranu LSZH = osłona zewnętrzna kabla niepalna i niewydzielająca trujących substancji w obecności ognia 21

22 2.0 OKABLOWANIE STRUKTURALNE - URZĄDZENIA AKTYWNE Zintegrowane mechanizmy bezpieczeństwa, wysokiego stopnia niezawodności, zapewnienie jakości usług dla telefonii IP (QoS) oraz były głównymi przesłankami, które spowodowały, że przedstawiony projekt został przygotowany z wykorzym technologii i urządzeń firmy Cisco Systems. Zaproponowane rozwiązanie będzie realizowane w topologii gwiazdy, gdzie poszczególne punkty dystrybucyjne sieci będą połączone linkami 10GigabiEthernet z przełącznikiem centralnym przy wykorzystaniu uplinków światłowodowych. Logicznie siec zo podzielona na separowane sieci VLAN. Informacje o poszczególnych VLANach będzie przenoszona z użyciem protokołu 802.1q. Część VLANów będzie logicznie separowana a część będzie routowalna miedzy sobą. Główny punkt dystrybucyjny stanowić będzie szafa SK2. W szafie tej zo zainstalowany przełącznik centralnego zarządzania oparty na przełączniku Catalyst 3750X 24 Port GE SFP IP Services. Jako przełączniki dystrybucyjne poszczególnych podsieci zostaną wykorzystane przełączniki z serii WS-C2960S. W szafie SK2 zostaną także zainstalowane następujące urządzenia aktywne: Router - C2921-CME-SRST/K9 CallMenager - Cisco BE6000 Kontroler WiFi - Cisco 5508 Rejestrator rozmów dla 64 kanałów firmy TRX Pośredni punkt dystrybucyjny stanowić będzie szafa SK7 zainstalowana w pomieszczeniu Szafę tą należy wyposażyć w przełączniki serii WS-C2960S. Wszystkie przełączniki należy wyposażyć w transceiver y światłowodowe jednomodowe. W całym budynku A należy rozmieścić stacje bazowe telefonów bezprzewodowych DECT oraz Access Point. W tym celu należy wykorzystać gniazda sieci LAN zaprojektowane w przestrzeni międzysufitowej. 22

23 Szczegółowe zestawienie elementów przełącznika rdzeniowego zamontowane w szafie SK2 przedstawia poniższa tabela: KOD WS-C3750X-24S-E CON-SNT-C375X24E CAB-3KX-AC-EU C3KX-PWR-440WDC C3KX-PWR-350WAC/2 S375XVK9T-15001SE C3KX-SM-10G CAB-CONSOLE-RJ45 CAB-STACK-50CM OPIS Catalyst 3750X 24 Port GE SFP IP Services SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 3750X 24 Port GE SFP IP Service AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) Catalyst 3K-X 440W DC Power Supply Catalyst 3K-X 350W AC Secondary Power Supply CAT 3750X IOS UNIVERSAL WITH WEB BASE DEV MGR Catalyst 3K-X 10G Service Module Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F Cisco StackWise 50CM Stacking Cable CAB-SPWR-30CM Catalyst 3750X Stack Power Cable 30 CM GLC-LH-SMD= 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM Szczegółowe zestawienie elementów przełączników dystrybucyjnych przedstawia poniższa tabela: KOD L WS-C2960X-24PD- CON-SNT- WSC604DL C2960X-STACK CAB-STK-E-1M OPIS Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W 2 x 10G SFP+ LAN Base SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 2960-X 24 G Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module Cisco FlexStack 1m stacking cable CAB-ACE AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M GLC-LH-SMD= 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM 23

24 Szczegółowe zestawienie Routera przedstawia poniższa tabela: C2921-CME-SRST/K Voice Bundle w/ PVDM3-32 FL-CME- SRST-25 UC License PAK CON-SNT-2921CMST SMARTNET 8X5XNBD 2921 Voice Bundle w/ UC License PAK S29UK T Cisco IOS UNIVERSAL FL-CME Cisco Communications Manager Express License MEM U1GB 512MB to 1GB DRAM Upgrade (512MB+512MB) for Cisco VWIC2-1MFT-T1/E1 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 VIC2-2BRI-NT/TE Two-port Voice Interface Card - BRI (NT and TE) VIC3-4FXS/DID (szt.2) Four-Port Voice Interface Card - FXS and DID PVDM channel high-density voice and video DSP module PWR AC Cisco 2921/2951 AC Power Supply CAB-ACE AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M FL-CME-SRST-25 Communication Manager Express or SRST - 25 seat license PI-MSE-PRMO-INSRT Insert Packout - PI-MSE SL-29-IPB-K9 IP Base License for Cisco SL-29-UC-K9 Unified Communication License for Cisco ISR-CCP-EXP Cisco Config Pro Express on Router Flash MEM-CF-256MB 256MB Compact Flash for Cisco ISR PVDM channel high-density voice and video DSP module SM-D-BLANK Blank faceplate for DW slot on Cisco 2951 and 3925 SM-S-BLANK Removable faceplate for SM slot on Cisco ISR 24

25 Szczegółowe zestawienie elementów i oprogramowania CallMenagera przedstawia poniższa tabela: KOD OPIS ILOŚĆ BE6K-ST-BDL-K9= Cisco BE6000 UCS C220M3 MD Srv RST 9.x SW Hyp UPM 1 VCS CON-SNT- SMARTNET 8X5XNBD Cisco Business Edition 6000 UCS 1 BE6KSTBD Srv 9.0 CAB-9K10A-EU Power Cord 250VAC 10A CEE 7/7 Plug EU 1 BE6K-SW-APP-9.X Cisco Business Edition Software App Version 9.X 1 CIT-PSU-BLKP Power Supply Blanking Panel/Filler 1 CIT-SD-16G-C220 16GB SD Card Module for C220 servers 1 CTI-VCSC-BE6K- Config Only E-Delivery VCS Control PAK PID 1 PAK LIC-VCS-10+ Video Comm Server 10 Add Non-traversal Network Calls 1 LIC-VCS-BASE-K9 License Key - VCS Encrypted Software Image 1 LIC-VCS-GW Enable GW Feature (H323-SIP) 1 LIC-VCSE-5+ Video Communication Server - 5 Traversal Calls 1 R2XX-RAID10 Enable RAID 10 Setting 1 UC-A03-D500GC3 500GB 6Gb SATA 7.2K RPM SFF Hot Plug/Drive Sled 4 Mounted UC-CPU-E GHz E5-2609/80W 4C/10MB Cache/DDR3 1066MHz 2 UC-MR-1X082RY-A 8GB DDR MHz RDIMM/PC /Dual 4 Rank/1.35v UC-PSU-650W 650W Power Supply Unit For UCSC C220 Rack Server 1 UC-RAID-9271 MegaRAID i + Battery Backup for C240 and C220 1 VMW-VS5-HYP-K9 Cisco UC Virt. Hypervisor 5.x (2-socket) 1 VMW-VS5-SNS Cisco UC Virt. Hypervisor 5.x - SnS 1 R-CBE6K-K9 Cisco Business Edition 6000-Electronic SW Delivery-Top 1 Level CON-NLSW- SNTC ESW Cisco Business Editi 1 RCBE6KK BE6K-SW-9.X Cisco Business Edition Software Version 9.X 1 BE6K-START- BE UCL Starter Bundle with 25 Enh and 25 VM 1 UCL25 Licenses BE6K-UCL-ENH Cisco Business Edition Ehanced User Connect 300 License ADR-USR-LIC-UWL Cisco Jabber for Mobile for Android

26 IPC8-CLIENT-UWL IP Communicator 8.x for CUWL only 100 BE6K-9X-PAK BE6K 9.X PAK (UCM Unty Cn CUP) 1 UCXN-9X-SC- Unity Connection 9.x SpeechConnect Ports 2 PORTS UCN-9X-VM-UCL BE6K - Unity Cn 9X - Voic license 25 UCSS-U-6K-VM-3- BE6K - UCSS for VM User - 3 Years - 1 User 25 1 CON-NLSW- SNTC ESW BE6K - Unity Cn 9X - 25 UCN9XVCL ADR-UWL-RTU Cisco Jabber for Mobile Android RTU 1 CIPC-UWL-RTU CIPC UWL Right to Use Certificate 1 UCM-9X-ENH-UCL BE6K UCM 9X Enhanced User Connect License 325 UCSS-U-6K-ENH-3- BE6K - UCSS for Enhanced User - 3 Years - 1 User CON-NLSW-UCM- SNTC ESW BE6K UCM 9.X Enhance 325 9X-E R-UCL-UCM-LIC-K9 Top Level SKU For 9.x User License - Electronic Delivery 1 CON-NLSW- SNTC ESW Top Level SKU For 9. 1 RUCLUCK9 CCX-90- CCX 9.0 Promo Bundle available only with NEW CUCM or 1 CMBUNDLE-K9 BE6000 CCX-90-E-SVR-LIC CCX 9.0 NEW ENH Server License 1 CCX-90-N-E-LIC CCX 9.0 NEW ENH Seat Qty 1 LICENSE ONLY 10 UCSS-U-CCX-E-3-1 UCSS for CCX ENH - 1 user 3 Year Sub 10 CON-NLSW- SNTC ESW CCX 9.0 NEW ENH Seat Qty 1 LICENSE ONLY 10 CCX90NEL CCX-90-P-PAK CCX 9.0 autoexpanded Physical Delivery PAK 1 JAB9-WIN-UCM- JAB9 UCM Right to Use Certificate 1 RTU JABBER-IM-RTU Jabber for Everyone Right to Use 1 JAB9-DSK-CLNT- Jabber for Desktop User License 9.x for UCM only 1 UCM CUCM-VERS-9.X CUCM Software Version 9.X 1 CCX-90-10E CCX Enhanced Seat Bundle 1 JABBER-IM-ADDON Jabber for Everyone Additional IM Users 1 26

27 Szczegółowe zestawienie elementów Kontrolera WiFi przedstawia poniższa tabela: KOD AIR-CT K9 CON-SNT-CT0812 SWC5500K9-73 AIR-PWR-CORD-CE LIC-CT LIC-CT5508-BASE PI-MSE-PRMO-INSRT OPIS Cisco 5508 Series Wireless Controller for up to 12 APs SMARTNET 8X5XNBD Cisco 5508 Series Wi Cisco Unified Wireless Controller SW Release 7.3 AIR Line Cord Central Europe 12 AP Base license Base Software License Insert Packout - PI-MSE Poniższa tabela przedstawia konfigurację punktu dostępowego sieci WiFi: KOD OPIS AIR-CAP3602E-A-K n CAP w/cleanair; 4x4:3SS; Mod; Ext Ant; A Reg Domain CON-SNT-C362EA SMARTNET 8X5XNBD n CAP w/cleanair; 4x4:3SS; Mod; Ex AIR-AP-BRACKET n AP Low Profile Mounting Bracket (Default) AIR-AP-T-RAIL-R Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default) SWLAP3600E-MESH-K9 Enterprise Wireless Mesh - AP3600e Controller-based SW Image AIR-ANT2535SDW-R 2.4 GHz 3dBi/5 GHz 5dBi Low Profile Antenna White RP-TNC AIR-OPT60-DHCP Service Provider Option 60 for Vendor Class Identifier 27

28 Przełączniki sieciowe serii Cisco WS-C2960S Przełączniki Cisco 2960 to najlepsze rozwiązanie na rynku w tej klasie urządzeń. Obsługują one zarówno połączenia głosowe, video, jak i danych. Przełączniki Cisco 2960-S mogą być z kolei wyposażone w specjalne moduły stackujące (Cisco FlexStack) umożliwiające łączenie przełączników w stos, dzięki czemu switche komunikują się ze sobą za pomocą wewnętrznej magistrali, której przepustowość znacząco przewyższa zwykłe połączenia przy pomocy portów. Przełączniki Cisco 2960 oraz 2960-S obsługują również technologiępoe (Power over Ethernet) dzięki, której zasilanie urządzeń sieciowych (np. telefonów VoIP, punktów bezprzewodowych AP) odbywa się przy pomocy zwykłej skrętki łączącej urządzenie z portem przełącznika. Przełączniki z serii Catalyst 2960 obsługują m.in. następujące funkcje: Kompleksowe funkcje komunikacji obsługa danych, usług głosowych, ruchu video Ustawianie priorytetów dla różnego typu ruchu np. połączeń głosowych Udoskonalone zabezpieczenia ochrona istotnych informacji, ochrona sieci przed nieupoważnionym dostępem Niezawodność oparta na standardach zwiększania niezawodności i szybkiego przywracania normalnego działania po wystąpieniu błędów Obsługa zasilania przez sieć PoE Wybór portów FastEthernet, Gigabit Ethernet w zależności od wymagań technicznych oraz możliwości finansowych Wiele konfiguracji modeli umożliwiających podpięcie komputerów stacjonarnych, serwerów, telefonów IP, punktów dostępu bezprzewodowego, kamer przemysłowych i innych urządzeń sieciowych Możliwość konfiguracji wirtualnych sieci LAN w celu logicznego łączenia grup pracowników Zintegrowane zabezpieczenia Funkcje monitorowania sieci Aktualizację oprogramowania bez dodatkowych opłat Niektóre z obsługiwanych funkcjonalności: Automatic Qos (AutoQoS) Auto-Negocjacja DTP (Dynamic Trunking Protocol) PAgP (Port Aggregation Protocol) LACP (Link Aggreggation Control Protocol) MDIX (Automatic Media-Dependent Interface Crossover) IGMP (Internet Group Management Protocol) Voice Vlan VTP (Cisco Vlan Trunking Protocol) RSPAN (Remote Switch Port Analyzer) Layer 2 Traceroute TFTP (Trivial File Transfer Protocol) NTP (Network Timing Protocol) Port Security DHCP Snooping DAI (Dynamic Arp Inspection) IP Source Guard Autentykacja 802.1x Private VLANs (Prywatne VLANy) Port-Based ACLs SSH (Secure Shell) 28

29 Autentykacja TACACS+ I RADIUS PVSTP (Per VLAN Spanning Tree Protocol) RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) oraz MST P(Multiple Spanning Tree Protocol) PVRST+ (Per VLAN Rapid Spanning Tree Protocol) BPDU Guard (Bridge Protocol Data Unit Guard) STRG (Spanning Tree Root Guard) Dynamiczne przypisywanie VLANów 802.1p COS Wszystkie przełączniki zostaną wyposażone w opcjonalny moduł Stackujący Cisco FlexStack. Cisco Catalyst 2960S-STACK to opcjonalny moduł stackujący do wszystkich przełączników serii 2960-S LAN Base zawierający 0.5m kabel do stackowania. Cisco FlexStack: Stackowanie Cisco FlexStack z wymienialnymi na gorąco(hot-swappable) modułami I oprogramowaniem Cisco IOS zapewnia zarządzanie grupą przełączników tak jakby stanowiły one jedno urządzenie. Technologia Cisco FlexStack zapewnia zunifikowany przepływ danych, ujednoliconą konfigurację I dostępność grupy przełączników pod jednym adresem IP. Zaletami prawdziwego stosu, jest łatwiejsze zarządzanie, wysoka dostępność i obniżony całkowity koszt posiadania. Cisco FlexStack wspiera globalnie dla stosu funkcje takie jak EtherChannel, SPAN czy FlexLink. Moduł stackujący może zostać dodany do dowolnego przełącznika z rodziny Cisco Catalyst 2960-S z oprogramowaniem LAN Base, czyniąc z niego urządzenie mogące brać udział w stosie, przełącznik dodany do stosu automatycznie zaktualizuje się do odpowiedniej wersji oprogramowania Cisco IOS i się tym samym transparentnym uczestnikiem stosu.. Rys. 11 Przełączniki Cisco Catalyst 2960-S z modułami stackującymi I kablami do stackowania Power over Ethernet Plus Oprócz standard PoE 802.3af, przełączniki Cisco Catalyst 2960-S posiadają funkcjonalność Power over Ethernet Plus (PoE+) (IEEE 802.3at standard), który dostarcza do 30W mocy per port. Dzięki temu przełączniki dają więcej elastyczności przy wdrażaniu rozwiązań pobierających zasilanie z PoE takich jak telefony IP Cisco, punkty dostępowe Cisco Aironet, lub dowolne inne urządzenia kompatybilne ze standardem IEEE 802.3af. PoE zdejmuje z użytkownika potrzebę stosowania zasilania z gniazdka elektrycznego dla każdego urządzenia wykorzystującego ten standard. Przełączniki Cisco Catalyst 2960-S oraz 2960 zostały zaprojektowane zgodnie z architekturą Cisco Borderless Network czyli sieci bez barier. Architektura ta zakłada dostarczenie użytkownikom zupełnie nowego doświadczenia, podłączenia do sieci w 29

30 każdym miejscu, dla każdego urządzenia, zapewniając jednocześnie, bezpieczny i pewny dostęp do zasobów sieciowych. Architektura Cisco Borderless Network kładzie szczególny nacisk na kilka dziedzin: Zrównoważony rozwój Proste zarządzanie Bezpieczeństwo bez barier Doświadczenie sieci bez barier Zrównoważony rozwój jest możliwy dzięki kilku technologiom w które wyposażone zostały przełączniki serii 2960-S oraz 2960: - Technologia Cisco EnergyWise jest innowacyjnym rozwiązaniem, pozwalającym na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa poprzez redukcję zużycia energii w całej sieci korporacyjnej. Cisco EnergyWise pozwala przedsiębiorstwom na przeprowadzanie pomiarów poboru mocy przez infrastrukturę sieciową I podłączone do niej urządzenia, a następnie zarządzanie energią i tworzenie polityk pozwalających na ograniczenie związanych ze zużyciem energii kosztów. Technologia Cisco EnergyWise wykorzystuje unikalny system nazw domenowych aby odpytywać i gromadzić informację o sieci i podłączonych urządzeniach. Dzięki temu cała sieć staja się ujednoliconą matrycą, gdzie do komunikacji wykorzystywany jest standardowy protokół Simple Network Management Protocol (SNMP) lub TCP do integracji z systemami zarządzania firm trzecich. - Efektywna praca przełączników Przełączniki Cisco Catalyst 2960-S oraz 2960 zostały zaprojektowane aby jak najbardziej optymalnie wykorzystać pobieraną moc, włączając w to możliwość ograniczenia mocy dla portów które jej nie potrzebują. - Inteligente zarządzanie energią Power Over Ethernet Pobór mocy per Port, odpowiednie polecenie pozwala określić maksymalną dozwoloną moc jaka może być pobierana na danym porcie przełącznika Cisco Discovery Protocol wersja 2, 2 wersja protokołu CDP pozwala negocjować z kompatybilnymi urządzeniami Cisco bardziej dokładne ustawienia poboru mocy w porównaniu do oferowanych w standardach klasyfikacji urządzeń IEEE PoE MIB dostarcza aktualnych danych na temat pobieranej mocy I pozwala użytkownikom ustalić różne poziomy poboru mocy IEEE 802.3af oraz Cisco Prestandard PoE przełączniki wspierają automatyczne wykrywanie urządzeń, wykorzystujący prestandard Cisco PoE lub korzystających ze standardu IEEE 802.3af. Dzięki temu przy negocjowaniu dostarczenia zasilania dla portu nie ma konieczności i ingerencji użytkownika urządzenia lub administratora. Proste zarządzanie: Serie Cisco Catalyst 2960-S oraz 2960 pozwalają zredukować koszty zarządzania I całkowity koszt posiadania poprzez wykorzy. Cisco Catalyst Smart Operations to zestaw narzędzi ułatwiających wdrożenie i zarządzanie przełącznikami, w skład zestawu wchodzą narzędzia Smart Install, Auto Smartports, Smart Configuration. Więcej o poszczególnych funkcjach na Cisco.com. Wiele funkcji automatycznych ułatwiających wdrożenie I późniejszą kontrolę: Automatyczny QoS (AutoQoS) upraszcza wdrożenie mechanizmów QOS w sieciach wykorzystujących komunikację głosową, poprzez zastosowanie na przełącznikach globalnych komend pozwalających na identyfikację telefonów Cisco, funkcja klasyfikuje ruch i pomaga umieścić go w odpowiednich kolejkach na wyjściu portu. Zarządzanie stosem przez przełącznik Master oraz technolgią Cisco FlexStack zapewnia, że wszystkie przełączniki mają zawsze wersję oprogramowania, zgodną z przełącznikiem master. Automatyczna aktualizacja oprogramowania gwarantuje zgodność pomiędzy przełącznikami w stosie. 30

31 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) auto konfiguracja wielu przełączników poprzez zastosowanie boot servera upraszczająca wdrożenie wielu urządzeń w jednej sieci Auto-Negocjacja mechanizm auto-negocjacji na wszystkich portach pozwala automatycznie dobrać tryb transmisji half- lub full-duplex aby optymalnie wykorzystać dostępne pasmo Dynamic Trunking Protocol (DTP) Dynamiczna konfiguracja łączy trunk na wszystkich portach przełącznika Port Aggregation Protocol (PAgP) automatyczna konfiguracja grup łączy agregowanych Cisco Fast EtherChannel lub Gigabit EtherChannel pomiędzy przełącznikami, a także do routera lub serwera Link Aggregation Control Protocol (LACP) wsparcie standardowego protokołu agregacji łączy pozwalającego tworzyć grupy łączy agregowanych z innymi urządzeniami korzystającymi ze standardu IEEE 802.3ad. Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX) automatyczna negocjacja i krosowanie par wysyłających I odbierających w przypadku zainstalowania nie właściwego rodzaju kabla Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) oraz agresywne UDLD pozwala wykryć komunikację jednostronną na łączach optycznych, świadczącą o uszkodzeniu łącza lub uszkodzeniu okablowania Switching Database Manager (SDM) zawierający szablony konfiguracji dla łączności podstawowej, routingu, oraz konfiguracji VLANów Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP) działający razem z Private VLAN Edge, aby minimalizować ilość ruchu broadcast I multicast w sieci Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping dla IPv4 oraz dla IPv6 MLD v1 i v2 Snooping Zapewnia szybkie podłączanie I odłączanie klientów od strumieni multicastowych, a także ogranicza pasmożerny ruch wideo tylko do oczekujących go klientów. Multicast VLAN Registration (MVR) stale przesyła strumienie multicastowe w dedykowanym VLANie, pozwala to odizolować strumień mutlicatsowy od VLANów użytkowników, ze względów bezpieczeństwa i oszczędzania pasma. Mechanizm blokowania ruchu typu Broadcast, Multicast, oraz Unicast per port zapobiega obniżaniu wydajności sieci przez stację generujące szkodliwy ruch Voice VLAN upraszcza wdrożenie telefonii, poprzez utrzymywanie ruchu głosowego w osobnym VLANie Cisco VLAN Trunking Protocol (VTP) pozwala na dynamiczne tworzenie sieci VLAN na wielu przełącznikach rozmieszczonych w całej sieci Remote Switch Port Analyzer (SPAN) pozwala analizować ruch w sieci warstwy drugiej, poprzez monitorowanie portów jednego przełącznika na innym przełączniku w obrębie tej samej sieci Dołączone oprogramowanie do zarządzania, monitorowania I analizy ruchu zdalnie Embedded Remote Monitoring (RMON), oprogramowanie wspiera 4 grupy RMON (historia, statystyki, alarmy, oraz zdarzenia) Traceroute w warstwie 2 wspomaga proces rozwiązywania problemów poprzez identyfikację fizycznej trasy którą podąża pakiet od źródła do celu. Trivial File Transfer Protocol (TFTP) obniża koszty administracji poprzez możliwość wgrywania plików z jednej centralnej lokalizacji. Network Timing Protocol (NTP) zapewnia aktualny I ciągły czas dla wszystkich przełączników w sieci Zaawansowane narzędzia do zarządzania i monitorowania. Serie przełączników Cisco Catalyst 2960-S oraz 2960 w obu przypadkach charakteryzują się doskonałym interfejsem CLI do zarządzania wszystkimi funkcjami dostępnymi w urządzeniach, a także oprogramowaniem Cisco Network Assistant przeznaczone na platformy PC, narzędzie do szybkiej konfiguracji oparte na dołączonych przykładowych 31

32 szablonach. Dodatek do całości stanowi rozwiązanie CiscoWorks LAN Management Solution (LMS) wspierające obie rodziny przełączników do zarządzania na szeroką skalę. Bezpieczeństwo Serie przełączników Cisco Catalyst 2960-S z oprogramowaniem LAN Base zawierają funkcję TrustSec, jako podstawowy element zabezpieczeń bez barier, która pomaga klientom enterprise zabezpieczyć ich zasoby sieciowe, za pomocą polityk dostępu, mechanizmów sieciowych sprawdzających tożsamość i zapewniających integralność i poufność danych. W ramach nowych funkcji TrustSec można wyróżnić: Elastyczną autentykację wspierającą autoryzację wielu użytkowników włączając w to mechanizm autoryzacji 802.1X, MAC, obejście autoryzacji - Authentication Bypass oraz autentykacje Web, a wszystko przy użyciu jednej konfiguracji Tryb Otwarty tworzy przyjazne użytkownikom środowisko 802.1X Suplikant 802.1X wspierający Network Edge Access Transport (NEAT) pozwala na rozszerzone zabezpieczenie dostępu na przełącznikach kompaktowych umieszczanych w salach konferencyjnych, zapewniając ten sam poziom zabezpieczeń co przełączniki w zamkniętych szafach rack Dodatkową ochronę stanowi zestaw zintegrowanych funkcji Threat Defense, odpowiedzialny za zabezpieczenie sieci już w warstwie 2. Wśród zestawu można wyróżnić kilka podstawowych mechanizmów: Port Security zabezpiecza, dostęp do łączy końcowych(dostęp hostów) lub łączy trunk na podstawie określonych adresów MAC, lub określenia limitów adresów MAC. DHCP Snooping zapobiega próbom uruchomienia przez użytkownika fałszywego serwera DHCP, I rozdzielania podrobionych adresów. Funkcja ta zapobiega też innym atakom sieciowym takim jak ARP poisoning. Dynamic ARP Inspection (DAI) zapobiega wykorzystaniu niebezpiecznej natury protokołu ARP przez szkodliwych użytkowników. IP Source Guard zapobiega sfałszowaniu przez szkodliwego użytkownika adresu IP innego użytkownika, mapując swój adres MAC do jego adresu IP. Inne zaawansowane funkcje: Private VLAN Edge zapewnia bezpieczeństwo, poprzez izolację portów w obrębie przełącznika, dzięki czemu użytkownicy nie mogą podsłuchiwać ruchu innych użytkowników. Autentykacja Multidomenowa pozwala telefonom IP oraz podłączonym do nich komputerom PC, autentykować się na tym samym porcie przełącznika, podczas, gdy ruch z danego urządzenia trafia do odpowiedniego dla niego VLANu Listy kontroli dostępu per port w warstwie 2 polityki dostępu mogą być przypisywane per port na przełączniku. Protokół Secure Shell (SSH), Kerberos, oraz Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) Wsparcie dwukierunkowej transmisji przy zastosowaniu funkcji Switched Port Analyzer (SPAN) pozwala na wykorzy Cisco Intrusion Detection System (IDS) w przypadku wykrycia intruza. Autentykacja TACACS+ oraz RADIUS pozwala na scentralizowane zarządzanie dostępem do przełącznika I zapobiega modyfikowaniu konfiguracji przez nieautoryzowanych użytkowników. Powiadomienia adresów MAC pozwala administratorom monitorować użytkowników dodawanych lub opuszczających sieć. Wielopoziomowe zabezpieczenia dostępu przez konsolę Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard wyłącza interfejsy z funkcją Port Fast, gdy na takim interfejsie pojawią się pakiety BPDU, co pozwala uniknąć powstawania przypadkowych pętli. Spanning Tree Root Guard (STRG) zapewnia ochronę przed przejęciem funkcji przełącznika root przez urządzenia końcowe. 32

33 Filtrowanie IGMP zapewnia filtrowanie strumieni multicastowych, poprzez usuwanie niektórych strumieni na portach bez podłączonych odbiorców. Dynamiczne przypisywanie VLANów wspierane jest poprzez zastosowanie serwera - VLAN Membership Policy Server, dzięki dynamicznemu przypisywaniu ruchu danego użytkownika kierowany jest do właściwej dla niego sieci. Wysoce dostępna sieć warstwy 2: Seria przełączników Cisco Catalyst 2960-S zapewnia technologię stackowania Cisco FlexStack, obie serie przełączników Cisco Catalyst 2960-S oraz 2960 posiadają wiele funkcji zapewniających spójność I dostępność sieci. Wśród niektórych z nich można wyróżnić: Cross-Stack EtherChannel zapewnia możliwość konfiguracji łącz Cisco EtherChannel pomiędzy różnymi przełącznikami w stosie. Flexlink zapewnia redundancję łączy z czasem odbudowy krótszym niż 100 ms. IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) oraz Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Zapewniają szybką odbudowę sieci bez pętli oferując jednocześnie balansowanie obciążeniem w sieci L2. Przełączniki działające w stacku zachowują się jak jeden węzeł spanning-tree. Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) pozwala na szybką odbudowę topologii rapid spanning-tree na zasadzie per VLAN, bez konieczności implementowania wielu instancji spanning tree Automatyczne reaktywacja portów w błędu (Errdisable) funkcja stara się przywrócić do działania port który został zamknięty z powodu błędów sieciowych Zaawansowane Quality of Service: Seria Cisco Catalyst 2960-S oferuje 2960 wiele funkcji które utrzymują ruch w sieci w stałym porządku, wśród nich możemy znaleźć, klasyfikację I reklasyfikację pakietów oznaczonych, kolejkowanie ze świetną wydajnością dla danych głosu oraz ruchu wideo przy pełnej prędkości. Cross-Stack QoS pozwala aby polityki QoS były skonfigurowane jako pojedyncza obowiązująca dla całego stosu Cisco Catalyst 2960-S Flexstack p Class of Service (CoS) oraz differentiated services code point (DSCP), oparta na oznaczaniu lub reklasyfikacji pakietów na podstawie adresu źródłowego, adresu docelowego, adresu MAC, lub numeru portu TCP/UDP Cztery kolejki na wyjściu każdego portu gwarantujące lepsze zarządzanie priorytetem dla różnych usług Wygładzanie Round Robin (SRR) kolejkowanie pakietów pozwala zapewnić różne poziomy usług dla różnych strumieni pakietów poprzez inteligentne zarządzanie kolejkami na wejściu I wyjściu Odrzucanie pakietów na podstawie wagi - Weighted Tail Drop (WTD) mechanizm zapobiegania kolizjom w sieci, za pomocą sterowania kolejkami na portach wyjściowych I wejściowych Cisco Control-plane oraz Data-plane QoS ACLs na wszystkich portach istnieje możliwość zastosowania polityk oznaczania ruchu per pakiet. Granica zaufania zapewnia funkcję zaufania ustawieniom QoS pakietów, jeżeli do portu podłączony jest telefon, oraz ograniczenia zaufania, jeżeli do portu podłączy się inny użytkownik. Ograniczanie pasma może być skonfigurowane, na podstawie, źródłowego/docelowego adresu IP, źródłowego/docelowego adresu MAC, informacji o porcie TCP/UDP. Lub dowolnej kombinacji tych pól. Nawet do 64 zagregowanych lub indywidualnych ograniczników dostępne per port Fast Ethernet lub Gb. Mobilność I świadomość o lokalizacji użytkownika 33

34 Usługi lokalizacji urządzeń, odpowiadają potrzebom dzisiejszego biznesu, pozwalając lokalizować mobilne urządzenia lub użytkowników, niezależnie od tego czy podłączeni się przewodowo lub bezprzewodowo. W wielu wypadkach lokalizacja jest wymogiem, aby zdiagnozować problem, lub przyspieszyć proces jego rozwiązywania. Wizualizacja I kontrola sieci zapewnia scentralizowany pogląd na infrastrukturę przewodową I bezprzewodową Rozwiązywanie problemów znając lokalizację użytkownika ułatwia dotarcie do źródła problem I szybsze jego usunięcie Lokalizacja zasobów I usprawnione bezpieczeństwo pozwala na centralne zarządzanie zasobami ich właściwe rozmieszczenie usprawniając procesy biznesowe I generując oszczędności Polityki oparte na lokalizacji zapewniają większą kontrolę I widoczność. Wraz z technologią EnergyWise, polityki zasilania(zredukowanie poboru mocy, lub wyłączenie zasilania dla niektórych portów) mogą zostać przypisywane na podstawie lokalizacji urządzenia. Cisco Emergency Responder pozwala kierować telefony alarmowe z platformy Cisco Unified CallManager do odpowiedniego dla lokalizacji klienta punktu ratunkowego Public Safety Answering Point (PSAP) Każdy stos przełączników w punkcie dystrybucyjnym zo podłączony do centralnego przełącznika niezależnymi uplinkami 10GE światłowodem jednmodowym, celem wykorzystania technologii dużej przepustowości, zmniejszenia zatorów w sieciach oraz celem sprawnego dostarczania danych do warstwy serwerowej. Konwencja oznaczeń Wszystkim urządzeniom w sieci LAN należy przydzielić nazwy (ang. hostname) wg następującej konwencji: Cat xxx_y gdzie xxx to numer pomieszczenia punktu dystrybucyjnego, w którym znajduje się przełącznik, y to kolejny numer przełącznika w węźle dystrybucyjnym, np. Cat_106_1 34

35 3.0 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU - SYSTEMEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU System Kontroli Dostępu (KD) oraz System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) będą stanowić zintegrowany system oparty na centrali alarmowej ATS 4618E firmy Aritech. Rys. 12. Widok centrali ATS Uziemienie i ekranowanie systemu W trakcie instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe uziemianie. Wszystkie elementy systemu są zaopatrzone w złącze uziemienia i powinny być podłączone do wspólnego punktu uziemienia w centrali alarmowej przez przewód o średnicy 2,5mm2. Nie należy w żadnym wypadku łączyć ekranu przewodu szyny danych do uziemienia po obu stronach przewodu transmisyjnego. Ekran przewodu danych należy podłączyć do uziemienia systemu. Jakkolwiek uziemienie systemu powinno być sprowadzone do jednego punktu, ekranu nie wolno podłączać po obu stronach przewodu ze względu na możliwość wystąpienia pętli prądowych w uziemieniu. Rys 13. Przykładowe łączenie ekranu 35

ZAŁĄCZNIK NR 1.3 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1.3 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1.3 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 3: wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z potrzeb technicznych i zgłoszeń Użytkowników. 1. Roboty budowlane w zakresie wynikającym

Bardziej szczegółowo

Firma Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Firma Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 29 maja 2014 r. Zapytanie ofertowe 1/2014 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. ul. Stefczyka 34 20-151 Lublin Do:. II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części A A) Wykonanie instalacji dla sieci bezprzewodowej 32 punktów dostępowych Wi-Fi w budynku pałacu Rozmieszczenie punktów dostępowych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Budynek Collegium Historicum ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Urząd Statystyczny ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Temat opracowania: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ NA WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

System Okablowania Strukturalnego

System Okablowania Strukturalnego System Okablowania Strukturalnego Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (przygotowana dla komponentów kat.5e U/UTP) Dane oferenta:............ Osoba kontaktowa:......... GenerikBT 2007 Strona 1 z 9 1. Spis

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Budynek Collegium Chemicum ul. Grunwaldzkiej 6, 60-780 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego Inwestor : Ośrodek Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 14.07.2010 roku Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

System Okablowania Strukturalnego

System Okablowania Strukturalnego System Okablowania Strukturalnego Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (przygotowana dla komponentów kat.6 U/FTP) Dane oferenta:............ Osoba kontaktowa:......... GenerikBT 2007 Strona 1 z 8 1. Spis

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu przedszkola w Konstancinie-Jeziornie Inwestor: Miejs realizacji: Zarząd Gminny w Konstancinie-Jeziorna ul. Jaworskiego 3 Dz.Nr.10/28

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin

Projekt wykonawczy. Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku. Urząd Miasta Szczecin. pl. Armii Krajowej 1, Szczecin. Budynek Urzędu Miasta Szczecin Projekt wykonawczy Rozbudowa sieci światłowodowej w budynku Urzędu Miasta Szczecin Nr projektu: 05-2008 Inwestor: Obiekt: Adres: Branża: Projektował: Certyfikat: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA (ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA)... 4 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA (ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE)... 5 4.1 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Kajetany k. Warszawy ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn

Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Kajetany k. Warszawy ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn Zakład Wielobranżowy TELVID 91-845 Łódź ul. Franciszkańska 125 tel.: +48-42-659-98-44 Faza: Temat: Obiekt: Projektant / Wykonawca: Projekt wykonawczy Projekt Sieci Strukturalnej Kajetany k. Warszawy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Głogowie INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Starostwo Powiatowe w Głogowie INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO IMPOLNET Migda, Migda, Chyba Spółka jawna 30-017 Kraków, ul. Racławicka 58 Tel.: (012) 638 51 05 NIP 677-20-74-467 E-mail: info@impolnet.com Obiekt Starostwo Powiatowe w Głogowie TEMAT INSTALACJA OKABLOWANIA

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 e- mail bsipsz.szczecin@inetria.pl REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP -

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NR PROJEKTU: Projekt nr: 134 TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. DWORCOWEJ W USTRONIU SST E5 ROBOTY ELEKTRYCZNE OKABLOWANIE STRUKTURALNE GRUPA: Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

DCCS2 (Data Center Compact Solution Edition 2)

DCCS2 (Data Center Compact Solution Edition 2) Kompaktowe rozwiązania dla serwerowni DCCS2 (Data Center Compact Solution Edition 2) Skuteczne i trwałe rozwiązania okablowania w miedzi (RJ45 Cat.6 A )i światłowodach w dużej gęstości upakowania dla Państwa

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1. Przedmiot postępowania 2. Specyfikacje techniczne 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 4. Warunki prowadzenia prac

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą EN 50173 okablowanie strukturalne budynków EN 50167 okablowanie poziome EN 50168 okablowanie pionowe EN 50169 okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą normą dotyczącą okablowania strukturalnego była norma

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty Cenowej

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty Cenowej Aktualne załączniki (tylko te, które zaktualizowano) do postępowania pn.: Dostawa nowych telefonów do telefonii IP z osprzętem i wykonanie ich konfiguracji dla potrzeb jednostek organizacyjnych Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Starostwo Powiatowe w Tarnowie INSTALACJE TELETECHNICZNE SIEĆ KOMPUTEROWA I TELEFONICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY. Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Starostwo Powiatowe w Tarnowie INSTALACJE TELETECHNICZNE SIEĆ KOMPUTEROWA I TELEFONICZNA ed RASTER Zakład Pomiarów i Automatyki RASTER Tomasz Pawlus i Ryszard Pawełek ul. Franciszkańska 8 33-100 Tarnów tel.(014)627-26-23 e-mail: raster@post.pl PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

PPU SALTA SPÓŁKA Z O.O KRAKÓW, UL. KASZTELAŃSKA 33. Aktualizacja

PPU SALTA SPÓŁKA Z O.O KRAKÓW, UL. KASZTELAŃSKA 33. Aktualizacja PPU SALTA SPÓŁKA Z O.O. 30-116 KRAKÓW, UL. KASZTELAŃSKA 33 Aktualizacja Dokumentacji projektowej i kosztorysowej wykonania modernizacji sieci teledacyjnej, elektrycznej zasilającej i energetycznej w budynku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet 1. Proces Certyfikacyjny R&M Osoby uprawnione do ubiegania się o przedłużoną gwarancję R&M: Osoby certyfikowane Instalator systemu R&Mfreenet Uprawnione

Bardziej szczegółowo

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Normy okablowania strukturalnego PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Okablowania Strukturalnego CPV - 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego Nazwa Obiektu: Archiwum Państwowe w Lublinie Nazwa Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie projektu rozbudowy sieci światłowodowej wraz z kanalizacją teletechniczną na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie I. Opis

Bardziej szczegółowo

Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna naścienna, hermetyczna

Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna naścienna, hermetyczna PSB-NH-xx strona 1/6 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyposażenie systemu Model /EQUIPMENTEQUIPMENT Data sporządzenia dokumentu 12.07.2016 Data aktualizacji 12.07.2016 OptiHome SDU PSB-NH-72, PSB-NH-144 Wersja dokumentu

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ

DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LEGRAND CABLING SYSTEM 2 DOSKONAŁE PARAMETRY OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ LCS 2 : OD SERWEROWNI DO STACJI ROBOCZEJ Kompletny system okablowania strukturalnego Nowości w ofercie: Szafy typu Rack 19

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/-

LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/- LP. Rysunek nr skala 1 Rzut parteru inst. słaboprądowe 1 1:100 2 Schemat inst. słaboprądowe 2 -/- 1. OPIS TECHNICZNY-INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotową dokumentację opracowano

Bardziej szczegółowo

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości

Instalacja teleinformatyczna. Spis zawartości Spis zawartości 1. Informacje ogólne...3 1.1. Temat projektu...3 1.2. Zakres projektu...3 1.3. Podstawa opracowania projektu...3 2. Instalacja komputerowa...3 3. Instalacja telefoniczna...4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI RYSUNKI: Rys.02 Ark Projekt budowy sieci strukturalnej. Rys.03 - Projekt budowy sieci strukturalnej - schemat

SPIS ZAWARTOŚCI RYSUNKI: Rys.02 Ark Projekt budowy sieci strukturalnej. Rys.03 - Projekt budowy sieci strukturalnej - schemat SPIS ZAWARTOŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA....2 1.1 PRZEDMIOT PROJEKTU...2 1.2 INWESTOR...2 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 1.4. ZAKRES PROJEKTU...2 2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA....3 2.1. OPIS OGÓLNY...3 2.2. ZAKRES BUDOWY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 1. ZAKRES PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonawczy ETAP-2 instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V podstawowych i instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA PSB 12-32 strona 1/7 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyposażenie systemu OptiHome MDU Model /EQUIPMENTEQUIPMENT PSB12, PSB32 Data sporządzenia dokumentu 15.01.2015 Data aktualizacji 19.05.2016 Wersja dokumentu 1.0

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SIECI STRUKTURALNEJ ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SIECI STRUKTURALNEJ ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI I 1 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA... 4 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA (ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE)...

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis

Projekt techniczny. wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis Załącznik nr 13 do SIWZ Projekt techniczny wykonania sieci strukturalnej w UM Pionki dodatkowy opis W celu realizacji zadań projektu O b yw @ t e l online - Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ DO POTRZEB SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

Brzeziny, 11 marca 2015 r.

Brzeziny, 11 marca 2015 r. Brzeziny, 11 marca 2015 r. Wyjaśnienie Zamawiającego do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawcy z dnia 09.03.2015 r. w postępowaniu,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna budowy LAN w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Specyfikacja techniczna budowy LAN w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Specyfikacja techniczna budowy LAN w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 1. Warunki zakwalifikowania do wykonania okablowania Należy zapewnić by wykonana instalacja została objęta gwarancją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA PSB32 strona 1/6 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyposażenie systemu OptiHome MDU Model PSB12 Data sporządzenia dokumentu 05.01.2012 Data aktualizacji 30.01.2012 Wersja dokumentu 1.0 Przygotował Krzysztof Karczewski

Bardziej szczegółowo

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Ip 1 2 3 4 czynność przygotowanie otworów pod trasy kablowe wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przyłącz światłowodowy do budynku przy ul. Hetmańskiej 45D w Rzeszowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i adaptacja budynku dla Prokuratury

Bardziej szczegółowo

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen LEONI Kerpen Kabel kategorii 6A klasy ISO-Ea F/FTP Duplex 700 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen Zgodny z normami EN 50288, IEC 61156, ISO/IEC 11801, EN 50173 (2. edycja), IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet

Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet Załącznik nr 1 Program gwarancyjny dla systemu R&Mfreenet 1. Proces Certyfikacyjny R&M Osoby uprawnione do ubiegania się o przedłużoną gwarancję R&M: Osoby certyfikowane Instalator systemu R&Mfreenet Uprawnione

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Okablowanie strukturalne

PROJEKT WYKONAWCZY. Okablowanie strukturalne "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Ełk ul. Suwalska. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. ZESPÓŁ AUTORSKI mgr inż. Krzysztof Filkiewicz PDL/0184/PWBE/15

PROJEKT WYKONAWCZY. Ełk ul. Suwalska. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. ZESPÓŁ AUTORSKI mgr inż. Krzysztof Filkiewicz PDL/0184/PWBE/15 EnergoTechnika ANDRZEJ TIMCZENKO 16-400 SUWAŁKI UL. L. WARYŃSKIEGO 15 LOK. 2 PROJEKT WYKONAWCZY nazwa obiektu: adres obiektu: Instalacja internetowa oraz gniazd DATA w budynku strażnicy K.P.P.S.P. na dz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO INWENTARYZACJI 3 3. OPIS TECHNICZNY 4 3.1. ISTNIEJĄCA

Bardziej szczegółowo

I Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Funkcjonalność systemu nagłośnienia

I Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Funkcjonalność systemu nagłośnienia Zawartość projektu : I Opis Techniczny... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Funkcjonalność systemu nagłośnienia... 2 4. Dystrybucja sygnału... 3 5. Wytyczne branżowe... 3 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d

PRZEDMIAR. ZP/ATI/ WIMiM/05/2010. Załącznik nr 6d ZP/ATI/ WIMiM/05/2010 Załącznik nr 6d PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku Hali Technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Piastów 19A INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INFORMATYCZNA - OKABLOWANIE STRUKTURALNE Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU NA LATA SUPRAŚL

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU NA LATA SUPRAŚL ELEKTROENERGETYKA Wojciech Grudziński Ul. Modlińska 10 lok. U2 15-066 Białystok Telefon: (85) 743 26 30 Faks: (85) 740 78 40 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ORAZ PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPEYFIKJ TEHNIZN WYKONNI I ODIORU ROÓT UDOWLNYH W ZESPOLE SZKÓŁ im. ŻOŁNIERZY RMII KRJOWEJ ul. MIKIEWIZ 37 06-200 MKÓW MZOWIEKI (w zakresie instalacji systemu okablowania strukturalnego budynku) 1. ROOTY

Bardziej szczegółowo

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych

Rola warstwy fizycznej. Sieci komputerowe. Media transmisyjne. Propagacja sygnału w liniach miedzianych Sieci komputerowe Rola warstwy fizycznej Wykład 2 Warstwa fizyczna, Ethernet Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie okablowania strukturalnego wraz z siecią bezprzewodową

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie okablowania strukturalnego wraz z siecią bezprzewodową Świlcza, 12.04.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie okablowania strukturalnego wraz z siecią bezprzewodową Zamawiający: Zespół

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Zmiana sposobu uŝytkowania budynku portierni na budynek administracyjny przy ul. 3-go Maja 47, 09-500 Gostynin

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny produktów do transmisji danych marki IPOX - Switche - Moduły SFP - Mediakonwertery

Cennik detaliczny produktów do transmisji danych marki IPOX - Switche - Moduły SFP - Mediakonwertery Cennik detaliczny produktów do transmisji danych marki IPOX - Switche - Moduły SFP - Mediakonwertery 1. Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie

Bardziej szczegółowo

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - demontaż na parterze i II piętrze urządzeń nie nadających się do ponownego montażu - Gniazdo 2xRJ45

Montaż gniazd abonenckich podtynkowych - demontaż na parterze i II piętrze urządzeń nie nadających się do ponownego montażu - Gniazdo 2xRJ45 Przediar okablowania WFOSiGW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Dokuentacja kosztorysowa infrastruktury sieci okablowania strukturalnego parteru i II piętra w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na:

Ogłoszenie. dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Wodzisław Śląski, dnia 14 października 2015 roku Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Wykonanie sieci strukturalnej w budynku adaptowanym dla

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Remont infrastruktury teleinformatycznej wybranych obiektów Miasteczka Akademickiego UJK, mający na celu zwiększenie dostępności sieci bezprzewodowej dla mieszkańców. Program funkcjonalno-użytkowy 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Wymagania dotyczące remontu na poziomie 3 piętra w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. 1 Uwaga ogólna: Jeżeli w remontowanym pomieszczeniu istnieje instalacja położona w korytkach, które przechodzi

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O

S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O S P I S Z A W A R T O Ś C I P R O J E K T U B U D O W L A N EG O W Y K O N A W C Z E G O FAZA : P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y BRANŻA I N S T A L A C J E T E L E I N F O R M A T Y

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko Planowanie sieci komputerowej mgr inż. Krzysztof Szałajko Co weźmiemy po uwagę? Wersja 1.0 2 / 31 Koszt Urządzenie centralne. Koncentrator? Switch? Jedno urządzenie centralne + bardzo długie połączenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen

LEONI Kerpen. Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen LEONI Kerpen Kabel kategorii 6 klasy ISO-E U/FTP 450 MHz LSOH firmy LEONI Kerpen Zgodny z normami EN 50288, IEC 61156, ISO/IEC 11801, EN 50173 (2. edycja), IEC 60332-1-2, IEC 60754-2, IEC 61034. Idealny

Bardziej szczegółowo

2. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 6A i 7

2. PRODUKTY EKRANOWANE KATEGORII 6A i 7 BEZNARZĘDZIOWE EKRANOWANE GNIAZDA MODULARNE RJ5 TYPU KEYSTONE STP KAT. 6A Beznarzędziowe, ekranowane gniazda transmisyjne A-LAN służą do budowy zarówno punktów abonenckich jak i pól krosowych w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny produktów do transmisji danych marki IPOX - Switche - Moduły SFP - Mediakonwertery

Cennik detaliczny produktów do transmisji danych marki IPOX - Switche - Moduły SFP - Mediakonwertery Cennik detaliczny produktów do transmisji danych marki IPOX - Switche - Moduły SFP - Mediakonwertery 1. Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Kategorie/klasy okablowania strukturalnego

DANE TECHNICZNE. Kategorie/klasy okablowania strukturalnego DANE TECHNICZNE Kategorie/klasy okablowania strukturalnego Kategoria 3 (klasa C) okablowanie przenosi sygnały o częstotliwościach do 16 MHz (są to kable telekomunikacyjne wieloparowe) Kategoria 5 (klasa

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Projekt Wyposażenia

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Projekt Wyposażenia ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ Projekt Wyposażenia Dokument: PROJEKT WYPOSAŻENIA DLA BUDOWY SIECI LAN MAZOWIECKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ POŚWIĘTNE W PŁOŃSKU Inwestor: MAZOWIECKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo