SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne."

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1

2 DOSTAWA DEDYKOWANEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Pakiety oprogramowania do systemów finansowych Pakiety oprogramowania do rachunkowości I księgowości Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi Pakiety oprogramowania administracyjnego Pakiety oprogramowania do zarządzania obiegiem dokumentów Systemy i serwery informacyjne Serwery terminale komputerowe monitory ekranowe system zarządzania bazą danych systemy baz danych systemy operacyjne urządzenia do skanowania kodów kreskowych maszyny produkujące etykiety nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów urządzenie do odczytu i/lub wypalania uniwersalnych dysków wideo (DVD) Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania Usługi wdrażania oprogramowania Usługi szkolenia personelu 1. Przedmiot zamówienia stanowi oprogramowanie dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w zakresie "Finansowo-Administracyjnym" - 5 modułów: 1. Finansowo księgowy 2. Środki trwałe 3. Kadry, płace 4. Informowanie kierownictwa 5. Homebanking ZSIWPU powinien posiadać możliwość jego rozbudowy o inne moduły, w szczególności: obsługa finansowa dziekanatu, elektroniczny obieg dokumentów Parametry niezbędnie wymagane dla oprogramowania określono w punkcie 2 niniejszego Załącznika. Zakres funkcji realizowanych przez poszczególne moduły zamawianego oprogramowania został szczegółowo opisany w punktach 3-7 niniejszego Załącznika. Zamawiający dopuszcza inną organizację modułów (tzn. inne nazewnictwo lub np. zawarcie funkcjonalności dwóch lub więcej modułów w jednym lub odwrotnie, funkcjonalności jednego modułu rozłożone na kilka modułów) pod warunkiem spełnienia opisanych w niniejszym Załączniku wymagań dotyczących funkcjonalności ZSIWPU. Wszystkie moduły wchodzące w skład zamawianego oprogramowania muszą tworzyć system zintegrowany tzn. zapewnić jednokrotne wprowadzanie danych, dostęp do niezbędnych dla danej 2

3 funkcjonalności danych bez konieczności ich replikowania, kopiowania czy też ponownego wprowadzania, a także natychmiastową widoczność wprowadzonych zmian w danych we wszystkich miejscach, w których dane są wykorzystywane. Przedmiot zamówienia obejmuje: - Dostawę, instalację i uruchomienie oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania ZSIWPU. Licencje bazodanowe nie mogą ograniczać funkcjonalnych możliwości dostępnych dla Zamawiającego (w szczególności zakładania innych baz danych). Zamawiający nie dopuszcza licencji typu runtime. W przypadku zaoferowania oprogramowania SQL Server firmy Microsoft Wykonawca musi zaoferować system licencjonowania w oparciu o ilość rdzeni procesora. Zaoferowana licencja bazy danych musi umożliwiać pełne wykorzystanie konfiguracji serwera Zamawiającego na którym będzie zainstalowane oprogramowanie bazodanowe. Wraz z systemem bazy danych Wykonawca zainstaluje oprogramowanie do zarządzania bazą danych pochodzące od producenta bazy danych. - Wykonanie analizy przedwdrożeniowej mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia systemu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami zamawiającego oraz określenie szczegółowej koncepcji wdrożenia systemu - Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac związanych z realizacją umowy z podziałem na etapy, które będą stanowiły również etapy rozliczeń z Zamawiającym fakturami częściowymi - Opracowanie, dostawę i instalację modułów systemu zgodnie z harmonogramem i wynikami analizy przedwdrożeniowej - Zaimplementowanie w oferowanym systemie zestawień i wydruków wg wzorów przekazanych przez zamawiającego - Integrację systemu ze wskazanymi systemami informatycznymi i programami komputerowymi, których funkcje nie zostaną zastąpione przez system (między innymi system ZUS, system bankowy, system Bazus, oraz innymi, których funkcjonowanie zamawiający zamierza utrzymać) - Migrację i konwersję danych z eksploatowanych aktualnie przez zamawiającego systemów informatycznych i programów komputerowych do systemu (dotyczy to wszelkich danych aktualnie gromadzonych i przetwarzanych w systemach komputerowych zamawiającego przez systemy informatyczne i programy komputerowe, których funkcje realizować będą moduły wdrażanego systemu) poniżej wykaz eksploatowanych systemów i programów komputerowych : Wydatek - autorski system do planowania wydatków uczelni EuroFirma Start ver Wystawianie faktur i rejestr VAT baza MS Access - baza z interfejsem do obsługi socjalnej studentów baza MS Access - baza z interfejsem do obsługi socjalnej pracowników Opticamp SELS firmy OPTEAM - system do Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS) wykorzystujący bazę danych na serwerze MS SQL 2005 Standard SOD - najstarszy system obsługi studenta autorskie oprogramowanie Politechniki Gdańskiej FAST - stary system obsługi studenta autorski system Uniwersytetu Gdańskiego BAZUS - aktualne oprogramowanie do obsługi toku nauczania, studentów, finansów studentów oraz nauczycieli, drukowania ELS, z modułem rekrutacji (WWW, MySQL), wirtualnego dziekanatu dla studentów i nauczycieli (WWW) epfron rekrutacja studentów - autorski system WWW, MySQL 3

4 - Opracowanie dokumentacji powdrożeniowej i pełnej dokumentacji dotyczącej wdrożenia systemu - Szkolenie użytkowników i administratorów systemu - Udzielenie 20 licencji na korzystanie z całego ZSIWPU, oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania ZSIWPU dla użytkowników zdefiniowanych w niniejszym Załączniku - zgodnie z opisem zawartym w punkcie 8 niniejszego Załącznika - Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na wdrożony ZSIWPU i inne oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania ZSIWPU Warunki serwisu gwarancyjnego i serwisu pogwarancyjnego opisano w punkcie 9 niniejszego Załącznika - Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego. Zaoferowany sprzęt oraz oprogramowanie musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży nie może pochodzić z wyprzedaży zapasów magazynowych. System informatyczny wraz z bazą danych Wykonawca zainstaluje na sprzęcie Zamawiającego o n/w konfiguracji: FUJITSU SIEMENS PRIMERGY RX300 S4 Płyta główna D2519 Procesor Intel(R) Xeon(R) CPU 2000 MHz (2 procesory) Pamięć RAM 32GB (8x4GB 667MHz) Kontroler LSI MegaRAID Dyski 4x 73GB w RAID5 Zaoferowany system będzie pracował na serwerze razem z systemem BAZUS opartym o bazę MS SQL. Zainstalowany system operacyjny to Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition (x64) Service Pack 1 Według statystyk zebranych w okresie od 8 kwietnia 2013 r. do 9 maja 2013 r. Zasoby serwera były wykorzystane następująco: czas bezczynności procesora średnio 99,63% minimalnie 83% dostępna pamięć średnio 28GB minimum 27,7GB przy konfiguracji dysków w RAID5: odczyty dysku/s średnio 0,03 maksymalnie 193 bajty odczytu dysku/s średnio 960 maksymalnie 4,16M zapisy dysku/s średnio 1,28 maksymalnie 68 bajty zapisu dysku/s średnio 14k maksymalnie 2,12M czas bezczynności dysków średnio 99,85% minimalnie 59% karta sieciowa: pakiety wysłane/s średnio 2,5pkt/s maksymalnie 388pkt/s bajty wysłane/s średnio 1,2kB/s maksymalnie 243kB/s pakiety odebrane/s średnio 8,2pkt/s maksymalnie 709pkt/s bajty odebrane/s średnio 1,2kB/s maksymalnie 992kB/s Zamawiający może udostępnić plik o wielkości 628MB w formie dziennika monitora systemu (.blg) zawierającego pełne statystyki wykorzystania zasobów serwera zebrane w/w okresie. Oferowany system informatyczny Wykonawca przedstawi Zamawiającemu podczas jawnej prezentacji, która odbędzie się w terminie i na zasadach opisanych w punkcie 12 niniejszej SIWZ Uwaga! Wykonawca uwzględni w swojej ofercie aktualną organizację Zamawiającego oraz maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury rozpoznanej podczas analizy przedwdrożeniowej 4

5 Wykonawca dostarczy: serwer sieciowy, macierz dyskową, terminale sieciowe wraz z peryferiami (monitory, klawiatury i myszki), wraz z oprogramowaniem i licencjami w celu zbudowania środowiska wirtualnych stacji roboczych (VDI) na istniejącej infrastrukturze sieciowej. Wykonawca dostarczy: drukarkę etykiet wraz etykietami foliowymi i taśmą żywiczną oraz kolektor danych do części systemu dotyczącej inwentaryzacji. Wykonawca zagwarantuje, że zaoferowany sprzęt będzie posiadał parametry nie gorsze niż zalecane w dokumentach dobrych praktyk producenta zaoferowanego systemu wirtualizacji stacji roboczych. Sprzęt zaoferowany przez Wykonawcę musi zapewnić wydajną pracę systemu. Wydajność systemu rozumie się jako płynne i bezprzerwowe odtwarzanie multimediów o jakości HD (wideo + dźwięk) jednocześnie na wszystkich wirtualnych stacjach roboczych należących do systemu. W odniesieniu do zaoferowanego ZSIWPU wydajność rozumie się przez dużą responsywność systemu np. przewijanie listy płac, słowników itp. w czasie nie dłuższym niż 1 sekunda przy przechodzeniu pomiędzy rekordami. Uwagi ogólne 1. Lp. (kolumna nr 1) liczba porządkowa, 2. Funkcjonalność (kolumna nr 2) zawiera opis funkcjonalności oczekiwanej przez Zamawiającego, 3. Wszystkie funkcjonalności Zamawiający uznaje za krytyczne, co oznacza, że funkcjonalności są bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego. 4. Spełniona (kolumna nr 3) - w kolumnie tej Wykonawca deklaruje, czy wybrana funkcjonalność jest realizowana przez oferowany System już TERAZ, TJ. NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT. Jeżeli wymaganie jest spełnione, to należy w komórce tej kolumny wpisać znak: X. Jeżeli wymaganie nie jest spełnione należy pozostawić komórkę pustą. Kolumnę tę wypełnia Wykonawca. Uwaga: Każda z funkcjonalności musi być zaznaczona jako "Spełniona" albo "Zadeklarowana". Brak takiego oznaczenia powoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego. 5. Zadeklarowana (kolumna nr 4) - w kolumnie tej Wykonawca deklaruje, że wybrana funkcjonalność będzie zrealizowana w trakcie wdrażania Systemu. Jeżeli wymaganie jest spełnione, to należy w komórce tej kolumny wpisać znak: X. Jeżeli wymaganie nie jest spełnione należy pozostawić komórkę pustą. Kolumnę tę wypełnia Wykonawca. Uwaga: Każda z funkcjonalności musi być zaznaczona jako "Spełniona" albo "Zadeklarowana". Brak takiego oznaczenia powoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby: co najmniej 80 % wymaganych funkcjonalności zostało oznaczone jako Spełnione (czyli dostępne w oferowanym Systemie już teraz tj. na dzień składania ofert). Wyjątek Warunki do spełnienia przez oprogramowanie oraz Oczekiwana Funkcjonalność Oprogramowania, gdzie Zamawiający wymaga 100%. w wybranych obszarach funkcjonalności wymagania były spełnione co najmniej zgodnie z poniższą tabelą: L.p. Obszar funkcjonalności Minimalny procent Spełnionych funkcjonalności 1. Warunki do spełnienia przez oprogramowanie określone w pkt 2 załącznika nr 7 do SIWZ lub pkt 1 załącznika nr 1a do SIWZ. 100% 2. Oczekiwana FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA określone w pkt 2 załącznika nr 7 do SIWZ lub pkt 1 załącznika 100% 5

6 nr 1a do SIWZ. 2. Moduł FINANSOWO-KSIĘGOWY 80% 3. Moduł ŚRODKI TRWAŁE 80% 4. Moduł KADRY I PŁACE 80% 5. Moduł INFORMOWANIE KIEROWNICTWA 80% 6. Moduł HOMEBANKING 80% Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wyspecyfikowanych w tabeli zawartej w punkcie 2 niniejszego Załącznika powoduje uznanie oferty za niezgodną z SIWZ i jej odrzucenie. 6

7 2. Warunki do spełnienia przez oprogramowanie Lp. Opis warunku 1. Polski interfejs we wszystkich modułach 2. Graficzny interfejs użytkownika z możliwością pracy w środowisku Windows XP/Vista/Windows Przechowywanie danych obsługiwanych w systemie z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych zgodnej ze standardem nie niższym niż SQL Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego z niezwłocznym usuwaniem usterek systemu ZSIWPU uniemożliwiających jego eksploatację 5. Możliwość zdalnego wgrywania poprawek i modyfikacji do oprogramowania i naprawy bazy danych na życzenie zamawiającego 6. Moduł archiwizacji i odtwarzania danych z możliwością planowania i archiwizacji automatycznej 7. Stosowanie list słownikowych i list historii do pól wprowadzania danych w miejscach, gdzie jest to możliwe 8. Możliwość modyfikacji list słownikowych 9. Zabezpieczenie pól przed wprowadzaniem błędnych danych (sprawdzanie : PESEL, NIP, nr konta bankowego itd.) 10. Przetwarzanie i archiwizacja danych musi odbywać się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 11. Obsługa importu zestawu danych w formie standardowych plików tekstowych 12. Obsługa eksportu zestawu danych w formie standardowych plików tekstowych 13. Wbudowany mechanizm do administrowania prawami użytkowników i grup użytkowników 14. Spełnienie wymagań polskiego ustawodawstwa 15. Posiadanie mechanizmu rejestrowania zmian wykonywanych na obiektach systemu przez użytkowników z poziomu aplikacji oraz dodatkowo z poziomu narzędzi serwera bazy danych 16. Posiadanie mechanizmu modyfikacji raportów w tym wyglądu dokumentów 17. Posiadanie mechanizmu do dołączania własnych dodatkowych zestawień 7

8 18. Wbudowany mechanizm do dodawania (tworzenia) dodatkowej funkcjonalności 19. Wzajemne współdziałanie modułów poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerze 20. Mechanizmy gwarantujące spójność danych 21. Współpraca modułów z aplikacjami typu MS Word, MS Excel, w zakresie importu/eksportu danych 22. Obsługa drukarek atramentowych, laserowych oraz drukarek czytników kodów kreskowych 23. Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, które muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych) Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym (Real Time Processing) z kontrolą dostępu do pojedynczego rekordu przez więcej niż jeden proces (proces lub użytkownik) Wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania tych samych danych źródłowych np. poprzez wprowadzanie automatycznymi dekretami księgowymi w programie F-K zrealizowanych operacji finansowych dla umów, które po zaksięgowaniu dowodu pojawiają się w wykazie operacji finansowych danej umowy 26. Dostęp do dokumentacji technicznej wraz z pełną specyfikacją struktury bazy danych i tabel w nich zawartych 27. Konfiguracja zakresu danych udostępnianych do podglądu dla każdego użytkownika / grupy 28. Możliwość generowania raportów z danych udostępnionych każdemu użytkownikowi Zastosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających podłączenie do systemu innych zewnętrznych modułów programowych z wykorzystaniem co najmniej jednego standardu integracji aplikacyjnej Wykonawca zapewni elektroniczny system obsługi zgłoszeń dotyczących usterek, awarii, modyfikacji i rozbudowy systemu. Zgłoszenia, oraz ich rozwiązania muszą być potwierdzane em automatycznie generowanym przez w/w system. Połączenie klient serwer musi odbywać się w bezpieczny sposób dane przesyłane w sieci muszą być szyfrowane np. z wykorzystaniem protokołu SSL. Po zakończeniu wdrożenia oraz po okresie serwisowym wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą bazy danych (w szczególności powiązań pomiędzy tabelami) 8

9 Oczekiwana FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA Lp. Cecha systemu 1. Jednorodna nawigacja (ujednolicone przypisanie klawiszy skrótu, etykiet pól i przycisków, ikon ekranowych) 2. Menu tekstowe 3. Menu graficzne pasek narzędziowy 4. Menu w postaci list wyboru 5. Nawigacja w systemie za pomocą myszki 6. Przyciski oraz klawisze skrótów 7. Funkcje kopiuj/wklej i przenieś i upuść z wykorzystaniem myszki oraz skrótów klawiszowych zgodnych ze standardem MS Windows 8. Definiowanie filtrów z wykorzystaniem operatorów logicznych 9. Definiowanie filtrów z wykorzystaniem operatorów relacyjnych 10. Definiowanie filtrów z wykorzystaniem funkcji (np. suma, wartość średnia itp.,) 11. Przeglądanie danych w zdefiniowanych w systemie widokach 12. Definiowanie własnych widoków danych 13. Kontekstowy system pomocy 14. Możliwość wyłączania zbędnych (nie używanych) pól danych 15. Definiowanie słowników danych przez użytkownika 16. Definiowanie profili dla użytkownika lub grup użytkowników 17. Zarządzanie użytkownikami i grupami 18. Zarządzanie rolami 19. Sporządzanie zestawień analitycznych i wydruków bez znajomości struktury baz danych 20. Definiowanie szablonów zestawień analitycznych i wydruków 21. Przypisywanie zdefiniowanych szablonów zestawień analitycznych 22. Modelowanie wyglądu graficznego wydruków 23. Zapisywanie wyników zestawień analitycznych 24. Możliwości eksportu danych i zestawień do pakietu MS Office 25. Przygotowanie do pracy w Euro i dalszej pracy w EURO 3. Moduł,,FINANSOWO KSIĘGOWY Lp. Funkcjonalności modułu Finansowo księgowego 1. Integracja z innymi programami / modułami 9

10 2. Rozbudowane, minimum 30 znakowe (alfanumeryczne) możliwości tworzenia analityki do syntetycznych kont księgi głównej w sumie (konta księgowe składające się przynajmniej z 30 znaków alfanumerycznych) 3. Narzędzia służące do kontroli kręgu kosztowego oraz kontroli poprawności dekretu w relacji koszty rodzajowe do kosztów w układzie kalkulacyjnym 4. Rozbudowane słowniki pozwalające na szybkie i sprawne dekretowanie 5. Możliwość łączenia dokumentów księgowych z plikami w wielu formatach (np. plik pakietu Office itp.) 6. Możliwość pracy w kilku okresach rozrachunkowych jednocześnie 7. Możliwość ustawiania i weryfikowania przeksięgowań automatycznych 8. Możliwość podglądu danych księgowych bieżących jak i z lat ubiegłych z zastosowaniem jednego logowania do systemu 9. Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej 10. Możliwość grupowania produktów w klasy 11. Możliwość grupowania kontrahentów 12. Możliwość zdalnego wprowadzania dokumentów zakupowych i sprzedaży 13. Możliwość obsługi kilku stanowisk sprzedaży jednym typem dokumentu 14. Możliwość przypisania szablonów dekretów do określonych typów jednego dokumentu 15. Możliwość przypisania kont księgowych do poszczególnych produktów lub grup produktów 16. Możliwość modyfikacji wydruku faktur 17. Możliwość automatycznego generowania dokumentu OT z dokumentu zakupowego 18. Obsługa wielu planów kont 19. Możliwość budowania planu kont w oparciu o słowniki np. kont kontrahentów, kont bankowych 20. Możliwość definiowania własnych słowników do budowy kont i analityki do kont 21. Możliwość nadawania praw dostępu dla użytkowników w oparciu o konkretne obiekty dekretacji i operacji 22. Możliwość przechowywania dekretów księgowych w strukturze archiwum dokumentów 23. Możliwość prowadzenia zapisów księgowych w polskich złotych, walucie transakcji i wycenę EURO 24. Możliwość automatycznej dekretacji dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretu 25. Możliwość generowania dekretów księgowych na podstawie definiowanych automatów księgujących 26. Możliwość generowania zestawień obrotów i sald z zastosowaniem filtrów (np. na rodzaj dokumentów, operatorów itp.) 27. Możliwość generowania zestawień obrotów i sald 28. Możliwość generowania dziennika księgowań dla transakcji księgowanych na kontach Zakładowego Planu Kont 29. Możliwość generowania kartotek kont zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologicznej 30. Możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów 31. Klasyfikacja zapisów rozrachunkowych według definiowanych tytułów rozrachunków 32. Możliwość generowania przelewów z zobowiązań 33. Współpraca z programami homebanking-u w zakresie eksportu i importu dokumentów bankowych 10

11 34. Rejestracja i dekretacja płatności, wyciągów bankowych i raportów kasowych 35. Możliwość obsługi wielu kas, wielu banków i kont bankowych prowadzonych również w walutach obcych 36. Możliwość rozliczania należności i zobowiązań w czasie rejestrowania transakcji płatności 37. Możliwość automatycznego rozliczania pozycji rozrachunkowych na podstawie strategii rozliczeń określonych zgodności danych 38. Obsługa różnic kursowych i wycena rozrachunków (w sposób automatyczny), rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej 39. Możliwość automatycznej obsługi kompensat 40. Możliwość automatycznego generowania z systemu korespondencji z kontrahentami, potwierdzenia sald, trzystopniowe wezwanie do zapłaty, noty odsetkowe dla odbiorców wg indywidualnego oprocentowania 41. Udostępnianie bieżącego stanu należności i zobowiązań w obszarze dokumentów zakupu i sprzedaży 42. Możliwość tworzenia sprawozdań finansowych definiowanych za pomocą przyjaznych dla użytkownika narzędzi, możliwych do obsługi bez konieczności znajomości oprogramowania 43. Możliwość prowadzenia obsługi VAT, dekretacji, rejestrów, deklaracji (np. VAT-7) na obowiązującym formularzu lub wymaganych prawem 44. Możliwość składania deklaracji VAT w formie elektronicznej Możliwość tworzenia sprawozdań składających się ze wskaźników ekonomicznych pozwalających określić m. In. płynność finansową, efektywność 45. poszczególnych obszarów działalności uczelni 46. Możliwość eksportu lub udostępniania danych do MS EXCEL 47. Możliwość przechowywania danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcia inwestycji, zeskanowane faktury, itd. 48. Automatyczne tworzenie wewnętrznych dowodów korygujących do zaewidencjonowanych w systemie dowodów, automatycznie przejmujących wszystkie informacje z dowodu pierwotnego z możliwością zastosowania storna czarnego lub storna czerwonego. 49. Wyposażenie w mechanizmy walidujące (według wielu kryteriów) wprowadzane do systemu dane, nie dopuszczający do dwukrotnego wprowadzenia tego samego kontrahenta lub dokumentu pod innym numerem porządkowym. 50. Automatyczne odwracanie księgowań z poprzedniego okresu w następnym okresie. 51. Tworzenie reguł automatycznych księgowań wg zadanego algorytmu, pobierającego dane z rejestrów, kartotek i słowników (np. obciążenie konta X i uznanie konta Y wartością zdefiniowanego w rejestrze % kosztów wskazanego działu, jednostki lub zadania). 52. Automatyczne przenoszenie sald kont bilansowych i pozabilansowych do nowego roku obrachunkowego. 53. Automatyczne przeksięgowanie sald kont wynikowych na wynik finansowy. 54. Prowadzenie ewidencji oraz automatyczne rozksięgowanie kosztów i przychodów rozliczanych w czasie. 55. Podział kont na typy: bilansowe, wynikowe, rozrachunkowe, pozabilansowe, specjalne. 11

12 56. Wyszukiwanie kont w księdze głównej wg. dowolnych kluczy. 57. Automatyczne generowanie deklaracji i deklaracji korygujących dotyczących podatku VAT. 58. Wiekowanie należności i zobowiązań po wszystkich datach je charakteryzujących. 59. Monitorowanie terminów płatności. 60. Wskazywanie przeterminowanych należności i zobowiązań do automatycznego utworzenia i zaewidencjonowania odpisu aktualizującego. 61. Automatyczne generowanie dyspozycji płatności zobowiązań z wyprzedzeniem 62. Możliwość korzystania z szerokiego słownika umożliwiającego wstępną dekretację dokumentów księgowych przy rejestracji dokumentu w systemie 63. Zarządzanie obiegiem dokumentów w systemie z możliwością umieszczania informacji o stanie kompletności dokumentu oraz miejscu jego aktualnego umiejscowienia w Uczelni 64. Możliwość raportowania oczekiwanych zobowiązań (obliga) w określonym okresie 65. Automatyczne przeliczanie kursów walutowych 66. Posiadanie modułu obsługi kasowej 67. Dostęp do pełnej bazy kontrahentów 68. Ewidencja grup zamówień publicznych w dokumentach kosztowych 69. Automatyczne pobieranie tablic kursowych 70. Generowanie faktur wewnętrznych przy nabycia WNT czy imporcie usług z dokumentów kosztowych 71. Automatyczne rozliczanie rozrachunków wg przyjętej strategii 72. Automatyczne naliczanie odsetek od przeterminowanych należności i zobowiązań. 73. Przygotowanie do pracy w Euro i dalszej pracy w EURO 4. Moduł,,ŚRODKI TRWAŁE Lp. Funkcjonalności modułu środki trwałe 1. Integracja z innymi modułami systemu 2. Możliwość oddzielnego naliczania amortyzacji dla potrzeb ewidencji księgowej i podatkowej 3. Możliwość ewidencji zmian na środku trwałym 4. Możliwość podziału amortyzacji na różne miejsca powstania kosztu 5. Możliwość szybkiej inwentaryzacji i wprowadzania zmian poprzez zastosowanie technik wspomagających (wykorzystanie kodów kreskowych, czytników, drukarek do kodów kreskowych) 6. Możliwość naliczania amortyzacji dla części składowych 7. Możliwość cofania naliczania amortyzacji dla poszczególnego środka trwałego 8. Ewidencja kart składników majątku trwałego: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, składników nisko-cennych, wyposażenia 9. Możliwość obsługi składowych elementów środków trwałych 10. Możliwość obsługi ilościowo wartościowej licznych składników majątku 12

13 11. Możliwość podziału składników majątku wg grup Klasyfikacji Środków Trwałych i innych definiowalnych klasyfikacji 12. Możliwość równoległej ewidencji amortyzacji i stanów dla różnych systemów amortyzacji (podatkowy, bilansowy, inne) 13. Możliwość naliczania odpisów amortyzacyjnych wg różnych metod: jednorazowa, liniowa, degresywna, sezonowa 14. Możliwość generowania tabel amortyzacyjnych 15. Obsługa wieloletnich planów amortyzacji 16. Możliwość ewidencji kosztów remontów i umów ubezpieczeniowych 17. Możliwość prowadzenia spisów inwentaryzacyjnych i rozliczeń inwentaryzacyjnych 18. Możliwość dekretacji dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretów 19. Przygotowanie do pracy w Euro i dalszej pracy w EURO 5. Moduł,,KADRY I PŁACE Lp. Funkcjonalność Modułu Kadry i Płace 1. Definiowanie własnych stałych oraz tymczasowych składników płacowych, w dowolnej ilości (naliczenia, potrącenia) 2. Stosowanie formuł obliczeniowych dla poszczególnych składników z możliwością ich modyfikowania przez użytkownika obsługującego program 3. Prowadzenie osobowej kartoteki wynagrodzeń na podstawie sporządzonych list płac 4. Automatyczne rozliczanie wynagrodzenia za urlop nauczycieli i pozostałych pracowników Automatyczne obliczanie wartości składników płacowych w danym miesiącu: wynagrodzenie podstawowe, zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze, 5. wynagrodzenie za czas choroby, godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe z uwzględnieniem dodatku 50% i 100%,, dodatek zmianowy. 6. Możliwość automatycznego wprowadzania premii za pomocą importowi plików oraz rozliczanie automatyczne na liście płac. 7. Automatyczne rozliczanie dodatku za staż pracy oraz automatyczne coroczne podwyższanie wraz z kontrolą maksymalnej wysokości. 8. Automatyczne naliczanie odpraw emerytalnych oraz odprawę z tytułu likwidacji stanowiska 9. Automatyczne naliczanie nagród jubileuszowych nauczycieli i pozostałych pracowników, 10. Automatyczne rozliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop nauczycieli i pozostałych pracowników 11. Automatyczne przeliczenie wynagrodzeń przy regulacjach płac 12. Wprowadzanie do kartoteki składników płacowych wraz z potrąceniami poza listą płac 13. Tworzenie list płac według grup pracowniczych (także dla pracowników zwolnionych) 14. Tworzenie dowolnej liczby dodatkowych list płac (także dla pracowników zwolnionych) 15. Jednoczesne wyliczanie kilku list płac przez wielu użytkowników 16. Archiwizacja kartoteki płacowej oraz listy płac z możliwością podglądu i wydruku 17. Tworzenie oddzielnych list płac dla pracowników pobierających wynagrodzenie gotówkowo z kasy Uczelni oraz dla pracowników, którym 13

14 wynagrodzenie przekazywane jest na rachunek bankowy 18. Tworzenie imiennych zestawień według rodzaju potrąceń do list płac 19. Tworzenie imiennych zestawień pracowników do przelewów z listy płac zawierających numer rachunku bankowego oraz kwoty do wypłaty 20. Tworzenie wydruku kontrolnego zawierającego sumaryczne zestawienie wszystkich składników zawartych w liście płac 21. Tworzenie imiennego zestawienia składek na ubezpieczenie społeczne pracownika i uczelni, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na fundusz pracy oddzielnego dla każdej listy płac oraz globalnego miesięcznego z możliwością na podział według grup pracowniczych. 22. Tworzenie odcinków płacowych dla pracowników zgodnie z wymogami zawartymi do sporządzania raportu ZUS RMUA 23. Tworzenie rocznego imiennego raportu ZUS RMUA 24. Możliwość wprowadzenia dat alarmowych sygnalizujących ważne wydarzenie 25. Informacja o przekroczeniu 14 lub 33 dni zwolnienia lekarskiego, a także informacja o upływie 182 dni bądź 270 dni zasiłku chorobowego Obsługa zagadnień związanych z chorobą pracownika własnego oraz obcego w trakcie umowy zlecenia (odpowiednie wyliczanie podstaw do zasiłków, gdy pracownik choruje w trakcie okresu umowy zlecenie) Zaprzestanie naliczania Funduszu Pracy ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika, powrotu pracownika z urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego Zaprzestanie obliczania składek ZUS od momentu przekroczenia 30-krotności składki emerytalnej i rentowej oraz możliwość zaniechania naliczania w/w składek na wniosek pracownika. Sumowanie podstawy w przypadku zatrudnienia pracownika z różnych tytułów zatrudnienia. Wykonywanie korekt list płac w związku z osiągnięciem 30-krotności składki emerytalnej i rentowej, także za lata poprzednie zgodnie z obowiązującymi przepisami 30. Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg obowiązujących przepisów z uwzględnieniem progów podatkowych oraz możliwością zmiany % podatku na wniosek pracownika. Sumowanie podstawy w przypadku zatrudnienia pracownika na kilku etatach 31. Naliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umów cywilno-prawnych z uwzględnieniem ryczałtu do 200zł. 32. Procentowy podział określonych składników wynagrodzenia ze stosunku pracy na wynagrodzenie podlegające ustawie o prawie autorskim i pokrewnym indywidualnie dla każdego pracownika 33. Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględniłem 50% kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia ze stosunku pracy objętego ustawie o prawach autorskich i pokrewnych. 34. Automatyczne wyliczanie wg odpowiednich algorytmów dodatkowych wynagrodzeń rocznych z możliwością ręcznego poprawienia wyliczonego wynagrodzenia 35. Automatyczne wyliczanie poza listą płac wg określonych algorytmów funduszu wynagrodzeń do nagrody rocznej rektora 36. Kontrola potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych do wysokości minimalnego wynagrodzenia 37. Kontrola rozliczanie niedopłaty składki zdrowotnej przy listach głównych i dodatkowych w ramach miesiąca wypłaty 38. Prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło, prawa autorskie), 39. Pełna integracja (eksport oraz import danych) z programem Płatnik, obsługa deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS 40. Generowanie deklaracji podatkowych PIT-2, PIT-4R, 8AR, 11, 40, IFT-1/IFT-1R z możliwością ręcznego wprowadzenia zmian 41. Generowanie sprawozdań dla GUS (Z-03, Z-05, Z-06, S-12) i MNiSW z możliwością ręcznego wprowadzenia zmian 42. Generowanie wydruków do ZUS (Z-3, Z-7, Z-17, RP-7) z możliwością ręcznego wprowadzenia zmian 14

15 Generowanie raportów lub zestawień z ustalaniem własnych kryteriów z możliwością określenia zakresu dat, na które dane zestawienie ma być 43. zrobione 44. Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracownika i zleceniobiorcy (przychód, dochód, średnie wynagrodzenie) 45. Sporządzanie do ZUS informacji o przychodach bądź dochodach emerytów i rencistów 46. Możliwość budowania własnych filtrów przy wyborze danych 47. Definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; 48. Możliwość podziału składnika wynagrodzenia pracownika według kilku MPK wraz z naliczaniem pochodnych (ZUS, FP);możliwy podział procentowy i 49. kwotowy Dekretacja kosztów wynagrodzeń wg składników wynagrodzenia oraz MPK z możliwością podziału kosztów wynagrodzenia pracownika na części podane kwotowo lub procentowo 50. Możliwość ręcznej modyfikacji dekretacji listy płac po zatwierdzeniu 51. Przygotowywanie przelewów do ZUS, Urzędu Skarbowego i PFRON 52. Eksport danych w formatach PDF, HTML, XLS, XML oraz możliwość zaszyfrowania oraz zabezpieczenia hasłem 53. Możliwość zróżnicowanego grupowania pracowników (grupy pracownicze, stanowiska, termin płatności, MPK) 54. Konfigurowanie ograniczenia w prawach dostępu użytkowników do programu 55. Biblioteka wprowadzanych danych 56. Integralność innymi modułami Prowadzenie kartotek personalnych -przegląd historii zmian w kartotekach pracowniczych (min. kategorie zatrudnienia, stanowiska, zmiany 57. stanowisk, zmiany stawek zaszeregowania, staż, informacji dot. wykształcenia, danych osobowych/ w tym: stan cywilny, informacja o dzieciach/, rekrutacja i nabór, wartościowanie stanowisk pracy, oceny pracownicze, szkolenia/ w tym rejestracja odbytych szkoleń/,świadczenia socjalne) 58. Pełna integracja (eksport danych) z systemem MNiSzW Pol-on Ewidencja czasu przepracowanego (min. godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej, praca na II zmianie) oraz ewidencja nieobecności w podziale na rodzaje absencji (urlopów wypoczynkowych, dni wolne za przepracowane nadgodziny, urlopów-opieki nad dzieckiem, urlopów na żądanie, zwolnień lekarskich, delegacji, urlopów okolicznościowych, urlopów szkoleniowych, urlopów zdrowotnych, urlopów macierzyńskich, urlopów macierzyńskich -dodatkowych, urlopów ojcowskich, urlopów naukowych, urlopów bezpłatnych naukowych, urlopów bezpłatnych, urlopów wychowawczych); Możliwość rozliczeń okresowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) Wydruk raportów wg stażu, stanowisk, stawek zaszeregowania w dowolnej konfiguracji. Wydruk raportu stwierdzający przebieg pracy zawodowej pracownika z wyliczeniem stażu pracy, raport średniego miesięcznego zatrudnienia, raport o pracownikach zatrudnionych na czas określony 61. Raporty osób uprawnionych do nagród jubileuszowych 62. Raporty osób uprawnionych do przejścia na emeryturę 63. Sprawozdania dotyczące zatrudnienia 64. Rejestr kartotek pracowników w systemie płac- rozliczeniowych, rozrachunkowych, czasu pracy (ZFM, KZP, ZUS), z możliwością modyfikacji 65. Ewidencja przebiegu całej pracy zawodowej (z ukazaniem miejsc zatrudnienia) i przeliczanie stażu pracy (zaliczanego do wysługi lat, nagród jubileuszowych, pracy w szczególnych warunkach, stażu na uczelni, stażu na stanowisku, stażu do urlopu) 66. Automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do okresu zatrudnienia wymiaru czasu pracy 67. Automatyczne wyliczenie przysługującego wymiaru urlopu, urlopu wykorzystanego i zaległego 68. Ewidencja urlop o zwiększonym wymiarze automatyczne naliczanie urlopu dodatkowego 69. Informacja o dacie nagrody jubileuszowej 15

16 70. Automatycznie przeliczany staż pracy oraz pokazania w systemie daty nabycia prawa do wysługi lat 71. Ewidencja badań okresowych oraz wydruk skierowań; data alarmowa kończących się badań lekarskich w podziale na poszczególne komórki oraz grupy pracownicze 72. Ewidencja szkoleń BHP oraz wydruk skierowań; data alarmowa kończących się szkoleń w podziale na poszczególne komórki oraz grupy pracownicze 73. Ewidencja dzieci pracowników wg daty ich urodzenia oraz płci (możliwość generowania wydruku wg powyższego) 74. Daty alarmowe kończących się umów o pracę 75. Ewidencja kwalifikacji pracowników (kursów i uprawnień, studiów podyplomowych, stopni i tytułów naukowych z dziedziną nauk oraz informacja na jakiej uczelni uzyskano dany stopień, data uzyskania stopnia /tytułu naukowego; nazwa ukończonej szkoły) 76. Możliwość umieszczenia na wydrukach tytułów zawodowych, stopni/tytułów naukowego 77. Definiowalny przez użytkownika podział pracowników na grupy oraz jednostki organizacyjne Możliwość tworzenia i modyfikacji dowolnych pism kadrowo-płacowych z wykorzystaniem mechanizmu korespondencji seryjnej (również na 78. podstawie dodanych pól definiowanych przez użytkownika) Generowanie systemu druków kadrowych, umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń do 79. ZUS o okresach składkowych i nieskładkowych, druki o procencie nagrody jubileuszowej, druki o odprawach emerytalnych, druki do odpraw o likwidacji stanowiska pracy, druki udzielonych urlopów, druki oświadczenia o korzystaniu z opieki nad dzieckiem do lat 14 Umiejscowienie części socjalnej w programie kadrowo płacowym i pełna integracja z nim od strony kadrowej i płacowej, wraz z automatyczną 80. dekretacją do systemu finansowo księgowego 81. Ewidencja w systemie socjalnym pracowników, emerytów i rencistów (zawierająca informacje o: dacie przejścia na emeryturę, nr emerytury) 82. Ewidencja przyznanych świadczeń socjalnych w formie kartoteki socjalnej z podziałem na: zapomogi, dofinansowanie do wczasów, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci (możliwość dodania dodatkowych pól przez użytkownika). 83. Pilnowanie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznanych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wykaz osób przekraczających próg podatkowy. 84. Uwzględnienie wieloetatowości pracowników 85. Kontrola poprawności wprowadzanego numeru bankowego w zakresie odpowiedniej ilości cyfr oraz poprawności numeru IBAN; pracownik powinien mieć możliwość wyboru kilku kont bankowych określeniem wysokości kwotowej lub procentowej z danego rodzaju listy 86. Możliwość ewidencjonowania następujących umów: umowa o pracę, akt mianowania, umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło oraz umowa o dzieło autorskie i honoraria autorskie) 87. Możliwość archiwizowania wszystkich umów oraz świadectw pracy (również w postaci kopii wydruku np. pliku PDF 88. Możliwość sporządzenia nowej umowy na podstawie umowy już istniejącej w systemie 89. Ewidencja trybu rozwiązania umowy o pracę/mianowania możliwością wprowadzenia kilku trybów dla jednej osoby 90. Ewidencja daty wypłaty nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej 16

17 91. Zestawienie wynagrodzeń w celu sporządzenia rezerw z nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych do bilansu 92. Możliwość pracy na danych posortowanych wg dowolnych pól z danego formularza 93. Możliwość dokonania podwyżki wynagrodzeniem z wyrównaniem za dany okres wstecz 94. Dostęp do danych z lat ubiegłych 95. Generowanie raportów lub zestawień z ustalaniem własnych kryteriów z możliwością określenia zakresu dat lub daty na którą dane zestawienie ma być zrobione 96. Możliwość sporządzania i drukowania zaświadczeń druk RP-7, możliwość uzupełniania tekstu zaświadczeń o treść indywidualną, która nie występuje we wzorze 97. Składanie e-deklaracji 98. Generowanie listy do PFRON dotyczącej osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności w podziale na etaty i osoby 99. Sporządzanie raportów o stanie zatrudnienia na określony dzień z podziałem na etaty i osoby 100. Przygotowanie do pracy w Euro i dalszej pracy w EURO 17

18 6. Moduł,,INFORMOWANIE KIEROWNICTWA Lp. Funkcjonalności modułu,,informowanie kierownictwa 1. Pełna integralność z innymi modułami 2. Generowanie sprawozdań urzędowych, wymaganych od uczelni zgodnie z aktualnym prawem 3. Możliwość budowania dowolnych sprawozdań finansowych definiowanych za pomocą narzędzi możliwych do obsługi bez konieczności znajomości programowania 4. Możliwość korzystania z rozbudowanego zasobu słowników podczas tworzenia sprawozdań w systemie 5. Współpraca z pakietem MS Office (możliwość exportu danych i zestawień) 6. Możliwość prowadzenia analiz i sprawozdawczości zależnej od czasu 7. Możliwość projektowania własnych zestawień 8. Możliwość pobierania danych do zestawień analitycznych z kilku modułów jednocześnie 9. Możliwość raportowania kosztochłonności poszczególnych specjalności i kierunków studiów 10. Przygotowanie do pracy w Euro i dalszej pracy w EURO 7. Moduł,,HOMEBANKING Lp. Funkcjonalności modułu,,homebanking 1. Integralność z innymi modułami 2. Możliwość składania dyspozycji przelewu 3. Możliwość raportowania prognozowanych wpływów i wydatków na rachunku bankowym 4. Możliwość ewidencji i raportowania realizacji umów przetargowych 5. Możliwość przetwarzania płatności masowych 6. Pobieranie wyciągów bankowych drogą elektroniczną bezpośrednio do systemu zarządzania finansami Uczelni za pomocą otwartego interfejsu programistycznego programu obsługującego konta bankowe Citi Banku 7. Przygotowanie do pracy w Euro i dalszej pracy w EURO 18

19 8. Wymagania dotyczące licencji na korzystanie z ZSIWPU, oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do uruchomienia ZSIWPU a) Wykonawca musi posiadać prawa autorskie ZSIWPU lub umowę z producentem do dysponowania i modyfikacji kodów źródłowych bez utraty gwarancji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Pracę Uczelni. W przypadku korzystania przez ZSIWPU z odpowiedniego motoru baz danych, wykonawca zobowiązany jest posiadać prawo dystrybucji tej bazy na jasno określonych warunkach w postaci zawartych odpowiednich umów partnerskich z producentem lub autoryzowanym dystrybutorem tejże bazy. b) Wykonawca udzieli zamawiającemu licencji na korzystanie z modułów ZSIWPU (określonych w poniżej tabeli) oprogramowania baz danych oraz wszelkiego innego oprogramowania koniecznego do prawidłowego funkcjonowania systemu na czas nieokreślony c) Wymaga się udzielenia licencji stanowiskowych lub jednoczesnego dostępu dla systemu ZSIWPU d) Zamawiający dopuszcza inny podział modułów programowych stosowany w oprogramowaniu wykonawcy. W przypadku innego podziału i nazewnictwa modułów należy w tabeli wymienić w każdej pozycji wszystkie moduły realizujące funkcjonalność równoważną funkcjonalności realizowanej przez moduł zdefiniowany przez zamawiającego. Wykonawca może podać przy jednym module Zamawiającego kilka własnych modułów, które łącznie realizują wymaganą przez zamawiającego funkcjonalność. Funkcjonalności zostały podane w punktach 3 7 tego załącznika. Należy wypełnić w przedmiotowym zakresie załącznik nr 1a do SIWZ. L.p. Moduły wg Zamawiającego Równoważne moduły wg Wykonawcy 1 Finansowo - księgowy 2 Środki trwałe 3 Kadry i płace 4 Informowanie kierownictwa 5 Homebanking Zamówienie obejmuje 20 licencji na korzystanie z systemu ZSIWPU 19

20 9. Wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na wdrażany ZISWPU i inne oprogramowanie niezbędne do uruchomienia ZSIWPU 9a) Wymagany zakres świadczenia usług serwisowych dla ZSIWPU w okresie gwarancyjnym Reakcja na awarie systemu: Awarie dostarczonego sprzętu (serwera): - wymagane natychmiastowe odtworzenie stanu systemu na innym sprzęcie dostarczonym przez dostawcę (nowym o nie gorszych parametrach lub naprawionym) Awarie oprogramowania (w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, jak i również w okresie serwisu pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich wad, zgodnie z kategoriami wad w następujących czasach naprawy): - Błąd krytyczny: Czas reakcji natychmiast po zgłoszeniu Czas usunięcia w ciągu 24 godzin od zgłoszenia - Błędy ważne: Czas reakcji nie później niż 24 godziny od zgłoszenia Czas usunięcia w ciągu 72 godzin od zgłoszenia - Błędy istotne: Czas reakcji nie później niż 3 dni od zgłoszenia Czas usunięcia w ciągu 7 dni od zgłoszenia - Inne problemy: Czas reakcji nie później niż 7 dni od zgłoszenia Czas usunięcia 14 dni od zgłoszenia Definicje błędów (kategoria wad): - Błąd krytyczny: Powoduje zatrzymanie pracy systemu na czas powyżej 1 godziny Kluczowe funkcje systemu (przynajmniej jedna) nie działają przez okres ponad 1 godziny i nie ma sposobu obejścia problemu Nie ma żadnej możliwości realizacji procesu biznesowego - Błąd ważny: System może pracować, lecz kluczowa funkcjonalność jest niedostępna przez okres powyżej 1 godziny, istnieje jednak możliwość obejścia problemu Niektóre funkcjonalności pomocnicze nie są dostępne przez ponad 2 godziny Nie ma pełnej możliwości realizacji procesu biznesowego - Błąd istotny System może pracować, lecz kluczowa funkcjonalność jest niedostępna przez okres powyżej 1 godziny, istnieje jednak możliwość obejścia problemu Niektóre funkcjonalności pomocnicze nie są dostępne przez ponad 2 godziny, ale można zastosować dla nich obejście Możliwa jest realizacja większości procesu biznesowego - Inne problemy: Utrudnienie w pracy i/lub obsłudze systemu nie powodujące generowania i zapisywania błędnych i/lub niepoprawnie przetworzonych danych w systemie i nie powodujące nieprawidłowej obsługi procesów biznesowych 9b) Rozwój systemu wynikający z uwarunkowań zewnętrznych - Modyfikacje i ulepszenia wynikające z przepisów prawa dokonywane z inicjatywy dostawcy i/lub zamawiającego - Czas realizacji, wynikający z przepisów prawa, które wymuszają modyfikacje (nie później niż termin rozpoczęcia obowiązywania zmiany w przepisach) - ZSIWPU winien umożliwiać wszelką integrację z innymi systemami posiadanymi przez Zamawiającego, np. BAZUS. 20

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR System Zintegrowany MADAR techhelp Dariusz Mazur, MADAR 6 maja 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo