SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne."

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1

2 DOSTAWA DEDYKOWANEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Pakiety oprogramowania do systemów finansowych Pakiety oprogramowania do rachunkowości I księgowości Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe Pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi Pakiety oprogramowania administracyjnego Pakiety oprogramowania do zarządzania obiegiem dokumentów Systemy i serwery informacyjne Serwery terminale komputerowe monitory ekranowe system zarządzania bazą danych systemy baz danych systemy operacyjne urządzenia do skanowania kodów kreskowych maszyny produkujące etykiety nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów urządzenie do odczytu i/lub wypalania uniwersalnych dysków wideo (DVD) Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania Usługi wdrażania oprogramowania Usługi szkolenia personelu 1. Przedmiot zamówienia stanowi oprogramowanie dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w zakresie "Finansowo-Administracyjnym" - 5 modułów: 1. Finansowo księgowy 2. Środki trwałe 3. Kadry, płace 4. Informowanie kierownictwa 5. Homebanking ZSIWPU powinien posiadać możliwość jego rozbudowy o inne moduły, w szczególności: obsługa finansowa dziekanatu, elektroniczny obieg dokumentów Parametry niezbędnie wymagane dla oprogramowania określono w punkcie 2 niniejszego Załącznika. Zakres funkcji realizowanych przez poszczególne moduły zamawianego oprogramowania został szczegółowo opisany w punktach 3-7 niniejszego Załącznika. Zamawiający dopuszcza inną organizację modułów (tzn. inne nazewnictwo lub np. zawarcie funkcjonalności dwóch lub więcej modułów w jednym lub odwrotnie, funkcjonalności jednego modułu rozłożone na kilka modułów) pod warunkiem spełnienia opisanych w niniejszym Załączniku wymagań dotyczących funkcjonalności ZSIWPU. Wszystkie moduły wchodzące w skład zamawianego oprogramowania muszą tworzyć system zintegrowany tzn. zapewnić jednokrotne wprowadzanie danych, dostęp do niezbędnych dla danej 2

3 funkcjonalności danych bez konieczności ich replikowania, kopiowania czy też ponownego wprowadzania, a także natychmiastową widoczność wprowadzonych zmian w danych we wszystkich miejscach, w których dane są wykorzystywane. Przedmiot zamówienia obejmuje: - Dostawę, instalację i uruchomienie oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania ZSIWPU. Licencje bazodanowe nie mogą ograniczać funkcjonalnych możliwości dostępnych dla Zamawiającego (w szczególności zakładania innych baz danych). Zamawiający nie dopuszcza licencji typu runtime. W przypadku zaoferowania oprogramowania SQL Server firmy Microsoft Wykonawca musi zaoferować system licencjonowania w oparciu o ilość rdzeni procesora. Zaoferowana licencja bazy danych musi umożliwiać pełne wykorzystanie konfiguracji serwera Zamawiającego na którym będzie zainstalowane oprogramowanie bazodanowe. Wraz z systemem bazy danych Wykonawca zainstaluje oprogramowanie do zarządzania bazą danych pochodzące od producenta bazy danych. - Wykonanie analizy przedwdrożeniowej mającej na celu uzyskanie wiedzy niezbędnej do pełnego wdrożenia systemu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami zamawiającego oraz określenie szczegółowej koncepcji wdrożenia systemu - Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac związanych z realizacją umowy z podziałem na etapy, które będą stanowiły również etapy rozliczeń z Zamawiającym fakturami częściowymi - Opracowanie, dostawę i instalację modułów systemu zgodnie z harmonogramem i wynikami analizy przedwdrożeniowej - Zaimplementowanie w oferowanym systemie zestawień i wydruków wg wzorów przekazanych przez zamawiającego - Integrację systemu ze wskazanymi systemami informatycznymi i programami komputerowymi, których funkcje nie zostaną zastąpione przez system (między innymi system ZUS, system bankowy, system Bazus, oraz innymi, których funkcjonowanie zamawiający zamierza utrzymać) - Migrację i konwersję danych z eksploatowanych aktualnie przez zamawiającego systemów informatycznych i programów komputerowych do systemu (dotyczy to wszelkich danych aktualnie gromadzonych i przetwarzanych w systemach komputerowych zamawiającego przez systemy informatyczne i programy komputerowe, których funkcje realizować będą moduły wdrażanego systemu) poniżej wykaz eksploatowanych systemów i programów komputerowych : Wydatek - autorski system do planowania wydatków uczelni EuroFirma Start ver Wystawianie faktur i rejestr VAT baza MS Access - baza z interfejsem do obsługi socjalnej studentów baza MS Access - baza z interfejsem do obsługi socjalnej pracowników Opticamp SELS firmy OPTEAM - system do Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS) wykorzystujący bazę danych na serwerze MS SQL 2005 Standard SOD - najstarszy system obsługi studenta autorskie oprogramowanie Politechniki Gdańskiej FAST - stary system obsługi studenta autorski system Uniwersytetu Gdańskiego BAZUS - aktualne oprogramowanie do obsługi toku nauczania, studentów, finansów studentów oraz nauczycieli, drukowania ELS, z modułem rekrutacji (WWW, MySQL), wirtualnego dziekanatu dla studentów i nauczycieli (WWW) epfron rekrutacja studentów - autorski system WWW, MySQL 3

4 - Opracowanie dokumentacji powdrożeniowej i pełnej dokumentacji dotyczącej wdrożenia systemu - Szkolenie użytkowników i administratorów systemu - Udzielenie 20 licencji na korzystanie z całego ZSIWPU, oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania ZSIWPU dla użytkowników zdefiniowanych w niniejszym Załączniku - zgodnie z opisem zawartym w punkcie 8 niniejszego Załącznika - Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na wdrożony ZSIWPU i inne oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania ZSIWPU Warunki serwisu gwarancyjnego i serwisu pogwarancyjnego opisano w punkcie 9 niniejszego Załącznika - Dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego. Zaoferowany sprzęt oraz oprogramowanie musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży nie może pochodzić z wyprzedaży zapasów magazynowych. System informatyczny wraz z bazą danych Wykonawca zainstaluje na sprzęcie Zamawiającego o n/w konfiguracji: FUJITSU SIEMENS PRIMERGY RX300 S4 Płyta główna D2519 Procesor Intel(R) Xeon(R) CPU 2000 MHz (2 procesory) Pamięć RAM 32GB (8x4GB 667MHz) Kontroler LSI MegaRAID Dyski 4x 73GB w RAID5 Zaoferowany system będzie pracował na serwerze razem z systemem BAZUS opartym o bazę MS SQL. Zainstalowany system operacyjny to Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition (x64) Service Pack 1 Według statystyk zebranych w okresie od 8 kwietnia 2013 r. do 9 maja 2013 r. Zasoby serwera były wykorzystane następująco: czas bezczynności procesora średnio 99,63% minimalnie 83% dostępna pamięć średnio 28GB minimum 27,7GB przy konfiguracji dysków w RAID5: odczyty dysku/s średnio 0,03 maksymalnie 193 bajty odczytu dysku/s średnio 960 maksymalnie 4,16M zapisy dysku/s średnio 1,28 maksymalnie 68 bajty zapisu dysku/s średnio 14k maksymalnie 2,12M czas bezczynności dysków średnio 99,85% minimalnie 59% karta sieciowa: pakiety wysłane/s średnio 2,5pkt/s maksymalnie 388pkt/s bajty wysłane/s średnio 1,2kB/s maksymalnie 243kB/s pakiety odebrane/s średnio 8,2pkt/s maksymalnie 709pkt/s bajty odebrane/s średnio 1,2kB/s maksymalnie 992kB/s Zamawiający może udostępnić plik o wielkości 628MB w formie dziennika monitora systemu (.blg) zawierającego pełne statystyki wykorzystania zasobów serwera zebrane w/w okresie. Oferowany system informatyczny Wykonawca przedstawi Zamawiającemu podczas jawnej prezentacji, która odbędzie się w terminie i na zasadach opisanych w punkcie 12 niniejszej SIWZ Uwaga! Wykonawca uwzględni w swojej ofercie aktualną organizację Zamawiającego oraz maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury rozpoznanej podczas analizy przedwdrożeniowej 4

5 Wykonawca dostarczy: serwer sieciowy, macierz dyskową, terminale sieciowe wraz z peryferiami (monitory, klawiatury i myszki), wraz z oprogramowaniem i licencjami w celu zbudowania środowiska wirtualnych stacji roboczych (VDI) na istniejącej infrastrukturze sieciowej. Wykonawca dostarczy: drukarkę etykiet wraz etykietami foliowymi i taśmą żywiczną oraz kolektor danych do części systemu dotyczącej inwentaryzacji. Wykonawca zagwarantuje, że zaoferowany sprzęt będzie posiadał parametry nie gorsze niż zalecane w dokumentach dobrych praktyk producenta zaoferowanego systemu wirtualizacji stacji roboczych. Sprzęt zaoferowany przez Wykonawcę musi zapewnić wydajną pracę systemu. Wydajność systemu rozumie się jako płynne i bezprzerwowe odtwarzanie multimediów o jakości HD (wideo + dźwięk) jednocześnie na wszystkich wirtualnych stacjach roboczych należących do systemu. W odniesieniu do zaoferowanego ZSIWPU wydajność rozumie się przez dużą responsywność systemu np. przewijanie listy płac, słowników itp. w czasie nie dłuższym niż 1 sekunda przy przechodzeniu pomiędzy rekordami. Uwagi ogólne 1. Lp. (kolumna nr 1) liczba porządkowa, 2. Funkcjonalność (kolumna nr 2) zawiera opis funkcjonalności oczekiwanej przez Zamawiającego, 3. Wszystkie funkcjonalności Zamawiający uznaje za krytyczne, co oznacza, że funkcjonalności są bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego. 4. Spełniona (kolumna nr 3) - w kolumnie tej Wykonawca deklaruje, czy wybrana funkcjonalność jest realizowana przez oferowany System już TERAZ, TJ. NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT. Jeżeli wymaganie jest spełnione, to należy w komórce tej kolumny wpisać znak: X. Jeżeli wymaganie nie jest spełnione należy pozostawić komórkę pustą. Kolumnę tę wypełnia Wykonawca. Uwaga: Każda z funkcjonalności musi być zaznaczona jako "Spełniona" albo "Zadeklarowana". Brak takiego oznaczenia powoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego. 5. Zadeklarowana (kolumna nr 4) - w kolumnie tej Wykonawca deklaruje, że wybrana funkcjonalność będzie zrealizowana w trakcie wdrażania Systemu. Jeżeli wymaganie jest spełnione, to należy w komórce tej kolumny wpisać znak: X. Jeżeli wymaganie nie jest spełnione należy pozostawić komórkę pustą. Kolumnę tę wypełnia Wykonawca. Uwaga: Każda z funkcjonalności musi być zaznaczona jako "Spełniona" albo "Zadeklarowana". Brak takiego oznaczenia powoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby: co najmniej 80 % wymaganych funkcjonalności zostało oznaczone jako Spełnione (czyli dostępne w oferowanym Systemie już teraz tj. na dzień składania ofert). Wyjątek Warunki do spełnienia przez oprogramowanie oraz Oczekiwana Funkcjonalność Oprogramowania, gdzie Zamawiający wymaga 100%. w wybranych obszarach funkcjonalności wymagania były spełnione co najmniej zgodnie z poniższą tabelą: L.p. Obszar funkcjonalności Minimalny procent Spełnionych funkcjonalności 1. Warunki do spełnienia przez oprogramowanie określone w pkt 2 załącznika nr 7 do SIWZ lub pkt 1 załącznika nr 1a do SIWZ. 100% 2. Oczekiwana FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA określone w pkt 2 załącznika nr 7 do SIWZ lub pkt 1 załącznika 100% 5

6 nr 1a do SIWZ. 2. Moduł FINANSOWO-KSIĘGOWY 80% 3. Moduł ŚRODKI TRWAŁE 80% 4. Moduł KADRY I PŁACE 80% 5. Moduł INFORMOWANIE KIEROWNICTWA 80% 6. Moduł HOMEBANKING 80% Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wyspecyfikowanych w tabeli zawartej w punkcie 2 niniejszego Załącznika powoduje uznanie oferty za niezgodną z SIWZ i jej odrzucenie. 6

7 2. Warunki do spełnienia przez oprogramowanie Lp. Opis warunku 1. Polski interfejs we wszystkich modułach 2. Graficzny interfejs użytkownika z możliwością pracy w środowisku Windows XP/Vista/Windows Przechowywanie danych obsługiwanych w systemie z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych zgodnej ze standardem nie niższym niż SQL Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego z niezwłocznym usuwaniem usterek systemu ZSIWPU uniemożliwiających jego eksploatację 5. Możliwość zdalnego wgrywania poprawek i modyfikacji do oprogramowania i naprawy bazy danych na życzenie zamawiającego 6. Moduł archiwizacji i odtwarzania danych z możliwością planowania i archiwizacji automatycznej 7. Stosowanie list słownikowych i list historii do pól wprowadzania danych w miejscach, gdzie jest to możliwe 8. Możliwość modyfikacji list słownikowych 9. Zabezpieczenie pól przed wprowadzaniem błędnych danych (sprawdzanie : PESEL, NIP, nr konta bankowego itd.) 10. Przetwarzanie i archiwizacja danych musi odbywać się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 11. Obsługa importu zestawu danych w formie standardowych plików tekstowych 12. Obsługa eksportu zestawu danych w formie standardowych plików tekstowych 13. Wbudowany mechanizm do administrowania prawami użytkowników i grup użytkowników 14. Spełnienie wymagań polskiego ustawodawstwa 15. Posiadanie mechanizmu rejestrowania zmian wykonywanych na obiektach systemu przez użytkowników z poziomu aplikacji oraz dodatkowo z poziomu narzędzi serwera bazy danych 16. Posiadanie mechanizmu modyfikacji raportów w tym wyglądu dokumentów 17. Posiadanie mechanizmu do dołączania własnych dodatkowych zestawień 7

8 18. Wbudowany mechanizm do dodawania (tworzenia) dodatkowej funkcjonalności 19. Wzajemne współdziałanie modułów poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych na serwerze 20. Mechanizmy gwarantujące spójność danych 21. Współpraca modułów z aplikacjami typu MS Word, MS Excel, w zakresie importu/eksportu danych 22. Obsługa drukarek atramentowych, laserowych oraz drukarek czytników kodów kreskowych 23. Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, które muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych) Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym (Real Time Processing) z kontrolą dostępu do pojedynczego rekordu przez więcej niż jeden proces (proces lub użytkownik) Wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania tych samych danych źródłowych np. poprzez wprowadzanie automatycznymi dekretami księgowymi w programie F-K zrealizowanych operacji finansowych dla umów, które po zaksięgowaniu dowodu pojawiają się w wykazie operacji finansowych danej umowy 26. Dostęp do dokumentacji technicznej wraz z pełną specyfikacją struktury bazy danych i tabel w nich zawartych 27. Konfiguracja zakresu danych udostępnianych do podglądu dla każdego użytkownika / grupy 28. Możliwość generowania raportów z danych udostępnionych każdemu użytkownikowi Zastosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających podłączenie do systemu innych zewnętrznych modułów programowych z wykorzystaniem co najmniej jednego standardu integracji aplikacyjnej Wykonawca zapewni elektroniczny system obsługi zgłoszeń dotyczących usterek, awarii, modyfikacji i rozbudowy systemu. Zgłoszenia, oraz ich rozwiązania muszą być potwierdzane em automatycznie generowanym przez w/w system. Połączenie klient serwer musi odbywać się w bezpieczny sposób dane przesyłane w sieci muszą być szyfrowane np. z wykorzystaniem protokołu SSL. Po zakończeniu wdrożenia oraz po okresie serwisowym wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą bazy danych (w szczególności powiązań pomiędzy tabelami) 8

9 Oczekiwana FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA Lp. Cecha systemu 1. Jednorodna nawigacja (ujednolicone przypisanie klawiszy skrótu, etykiet pól i przycisków, ikon ekranowych) 2. Menu tekstowe 3. Menu graficzne pasek narzędziowy 4. Menu w postaci list wyboru 5. Nawigacja w systemie za pomocą myszki 6. Przyciski oraz klawisze skrótów 7. Funkcje kopiuj/wklej i przenieś i upuść z wykorzystaniem myszki oraz skrótów klawiszowych zgodnych ze standardem MS Windows 8. Definiowanie filtrów z wykorzystaniem operatorów logicznych 9. Definiowanie filtrów z wykorzystaniem operatorów relacyjnych 10. Definiowanie filtrów z wykorzystaniem funkcji (np. suma, wartość średnia itp.,) 11. Przeglądanie danych w zdefiniowanych w systemie widokach 12. Definiowanie własnych widoków danych 13. Kontekstowy system pomocy 14. Możliwość wyłączania zbędnych (nie używanych) pól danych 15. Definiowanie słowników danych przez użytkownika 16. Definiowanie profili dla użytkownika lub grup użytkowników 17. Zarządzanie użytkownikami i grupami 18. Zarządzanie rolami 19. Sporządzanie zestawień analitycznych i wydruków bez znajomości struktury baz danych 20. Definiowanie szablonów zestawień analitycznych i wydruków 21. Przypisywanie zdefiniowanych szablonów zestawień analitycznych 22. Modelowanie wyglądu graficznego wydruków 23. Zapisywanie wyników zestawień analitycznych 24. Możliwości eksportu danych i zestawień do pakietu MS Office 25. Przygotowanie do pracy w Euro i dalszej pracy w EURO 3. Moduł,,FINANSOWO KSIĘGOWY Lp. Funkcjonalności modułu Finansowo księgowego 1. Integracja z innymi programami / modułami 9

10 2. Rozbudowane, minimum 30 znakowe (alfanumeryczne) możliwości tworzenia analityki do syntetycznych kont księgi głównej w sumie (konta księgowe składające się przynajmniej z 30 znaków alfanumerycznych) 3. Narzędzia służące do kontroli kręgu kosztowego oraz kontroli poprawności dekretu w relacji koszty rodzajowe do kosztów w układzie kalkulacyjnym 4. Rozbudowane słowniki pozwalające na szybkie i sprawne dekretowanie 5. Możliwość łączenia dokumentów księgowych z plikami w wielu formatach (np. plik pakietu Office itp.) 6. Możliwość pracy w kilku okresach rozrachunkowych jednocześnie 7. Możliwość ustawiania i weryfikowania przeksięgowań automatycznych 8. Możliwość podglądu danych księgowych bieżących jak i z lat ubiegłych z zastosowaniem jednego logowania do systemu 9. Obsługa hierarchicznej struktury organizacyjnej 10. Możliwość grupowania produktów w klasy 11. Możliwość grupowania kontrahentów 12. Możliwość zdalnego wprowadzania dokumentów zakupowych i sprzedaży 13. Możliwość obsługi kilku stanowisk sprzedaży jednym typem dokumentu 14. Możliwość przypisania szablonów dekretów do określonych typów jednego dokumentu 15. Możliwość przypisania kont księgowych do poszczególnych produktów lub grup produktów 16. Możliwość modyfikacji wydruku faktur 17. Możliwość automatycznego generowania dokumentu OT z dokumentu zakupowego 18. Obsługa wielu planów kont 19. Możliwość budowania planu kont w oparciu o słowniki np. kont kontrahentów, kont bankowych 20. Możliwość definiowania własnych słowników do budowy kont i analityki do kont 21. Możliwość nadawania praw dostępu dla użytkowników w oparciu o konkretne obiekty dekretacji i operacji 22. Możliwość przechowywania dekretów księgowych w strukturze archiwum dokumentów 23. Możliwość prowadzenia zapisów księgowych w polskich złotych, walucie transakcji i wycenę EURO 24. Możliwość automatycznej dekretacji dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretu 25. Możliwość generowania dekretów księgowych na podstawie definiowanych automatów księgujących 26. Możliwość generowania zestawień obrotów i sald z zastosowaniem filtrów (np. na rodzaj dokumentów, operatorów itp.) 27. Możliwość generowania zestawień obrotów i sald 28. Możliwość generowania dziennika księgowań dla transakcji księgowanych na kontach Zakładowego Planu Kont 29. Możliwość generowania kartotek kont zawierających zapisy na kontach w kolejności chronologicznej 30. Możliwość wykonywania raportów i sprawozdań przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretów 31. Klasyfikacja zapisów rozrachunkowych według definiowanych tytułów rozrachunków 32. Możliwość generowania przelewów z zobowiązań 33. Współpraca z programami homebanking-u w zakresie eksportu i importu dokumentów bankowych 10

11 34. Rejestracja i dekretacja płatności, wyciągów bankowych i raportów kasowych 35. Możliwość obsługi wielu kas, wielu banków i kont bankowych prowadzonych również w walutach obcych 36. Możliwość rozliczania należności i zobowiązań w czasie rejestrowania transakcji płatności 37. Możliwość automatycznego rozliczania pozycji rozrachunkowych na podstawie strategii rozliczeń określonych zgodności danych 38. Obsługa różnic kursowych i wycena rozrachunków (w sposób automatyczny), rachunków bankowych i kas prowadzonych w walucie obcej 39. Możliwość automatycznej obsługi kompensat 40. Możliwość automatycznego generowania z systemu korespondencji z kontrahentami, potwierdzenia sald, trzystopniowe wezwanie do zapłaty, noty odsetkowe dla odbiorców wg indywidualnego oprocentowania 41. Udostępnianie bieżącego stanu należności i zobowiązań w obszarze dokumentów zakupu i sprzedaży 42. Możliwość tworzenia sprawozdań finansowych definiowanych za pomocą przyjaznych dla użytkownika narzędzi, możliwych do obsługi bez konieczności znajomości oprogramowania 43. Możliwość prowadzenia obsługi VAT, dekretacji, rejestrów, deklaracji (np. VAT-7) na obowiązującym formularzu lub wymaganych prawem 44. Możliwość składania deklaracji VAT w formie elektronicznej Możliwość tworzenia sprawozdań składających się ze wskaźników ekonomicznych pozwalających określić m. In. płynność finansową, efektywność 45. poszczególnych obszarów działalności uczelni 46. Możliwość eksportu lub udostępniania danych do MS EXCEL 47. Możliwość przechowywania danych multimedialnych np. tekst umowy, zdjęcia inwestycji, zeskanowane faktury, itd. 48. Automatyczne tworzenie wewnętrznych dowodów korygujących do zaewidencjonowanych w systemie dowodów, automatycznie przejmujących wszystkie informacje z dowodu pierwotnego z możliwością zastosowania storna czarnego lub storna czerwonego. 49. Wyposażenie w mechanizmy walidujące (według wielu kryteriów) wprowadzane do systemu dane, nie dopuszczający do dwukrotnego wprowadzenia tego samego kontrahenta lub dokumentu pod innym numerem porządkowym. 50. Automatyczne odwracanie księgowań z poprzedniego okresu w następnym okresie. 51. Tworzenie reguł automatycznych księgowań wg zadanego algorytmu, pobierającego dane z rejestrów, kartotek i słowników (np. obciążenie konta X i uznanie konta Y wartością zdefiniowanego w rejestrze % kosztów wskazanego działu, jednostki lub zadania). 52. Automatyczne przenoszenie sald kont bilansowych i pozabilansowych do nowego roku obrachunkowego. 53. Automatyczne przeksięgowanie sald kont wynikowych na wynik finansowy. 54. Prowadzenie ewidencji oraz automatyczne rozksięgowanie kosztów i przychodów rozliczanych w czasie. 55. Podział kont na typy: bilansowe, wynikowe, rozrachunkowe, pozabilansowe, specjalne. 11

12 56. Wyszukiwanie kont w księdze głównej wg. dowolnych kluczy. 57. Automatyczne generowanie deklaracji i deklaracji korygujących dotyczących podatku VAT. 58. Wiekowanie należności i zobowiązań po wszystkich datach je charakteryzujących. 59. Monitorowanie terminów płatności. 60. Wskazywanie przeterminowanych należności i zobowiązań do automatycznego utworzenia i zaewidencjonowania odpisu aktualizującego. 61. Automatyczne generowanie dyspozycji płatności zobowiązań z wyprzedzeniem 62. Możliwość korzystania z szerokiego słownika umożliwiającego wstępną dekretację dokumentów księgowych przy rejestracji dokumentu w systemie 63. Zarządzanie obiegiem dokumentów w systemie z możliwością umieszczania informacji o stanie kompletności dokumentu oraz miejscu jego aktualnego umiejscowienia w Uczelni 64. Możliwość raportowania oczekiwanych zobowiązań (obliga) w określonym okresie 65. Automatyczne przeliczanie kursów walutowych 66. Posiadanie modułu obsługi kasowej 67. Dostęp do pełnej bazy kontrahentów 68. Ewidencja grup zamówień publicznych w dokumentach kosztowych 69. Automatyczne pobieranie tablic kursowych 70. Generowanie faktur wewnętrznych przy nabycia WNT czy imporcie usług z dokumentów kosztowych 71. Automatyczne rozliczanie rozrachunków wg przyjętej strategii 72. Automatyczne naliczanie odsetek od przeterminowanych należności i zobowiązań. 73. Przygotowanie do pracy w Euro i dalszej pracy w EURO 4. Moduł,,ŚRODKI TRWAŁE Lp. Funkcjonalności modułu środki trwałe 1. Integracja z innymi modułami systemu 2. Możliwość oddzielnego naliczania amortyzacji dla potrzeb ewidencji księgowej i podatkowej 3. Możliwość ewidencji zmian na środku trwałym 4. Możliwość podziału amortyzacji na różne miejsca powstania kosztu 5. Możliwość szybkiej inwentaryzacji i wprowadzania zmian poprzez zastosowanie technik wspomagających (wykorzystanie kodów kreskowych, czytników, drukarek do kodów kreskowych) 6. Możliwość naliczania amortyzacji dla części składowych 7. Możliwość cofania naliczania amortyzacji dla poszczególnego środka trwałego 8. Ewidencja kart składników majątku trwałego: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, składników nisko-cennych, wyposażenia 9. Możliwość obsługi składowych elementów środków trwałych 10. Możliwość obsługi ilościowo wartościowej licznych składników majątku 12

13 11. Możliwość podziału składników majątku wg grup Klasyfikacji Środków Trwałych i innych definiowalnych klasyfikacji 12. Możliwość równoległej ewidencji amortyzacji i stanów dla różnych systemów amortyzacji (podatkowy, bilansowy, inne) 13. Możliwość naliczania odpisów amortyzacyjnych wg różnych metod: jednorazowa, liniowa, degresywna, sezonowa 14. Możliwość generowania tabel amortyzacyjnych 15. Obsługa wieloletnich planów amortyzacji 16. Możliwość ewidencji kosztów remontów i umów ubezpieczeniowych 17. Możliwość prowadzenia spisów inwentaryzacyjnych i rozliczeń inwentaryzacyjnych 18. Możliwość dekretacji dokumentów przy użyciu mechanizmu szablonów dekretów 19. Przygotowanie do pracy w Euro i dalszej pracy w EURO 5. Moduł,,KADRY I PŁACE Lp. Funkcjonalność Modułu Kadry i Płace 1. Definiowanie własnych stałych oraz tymczasowych składników płacowych, w dowolnej ilości (naliczenia, potrącenia) 2. Stosowanie formuł obliczeniowych dla poszczególnych składników z możliwością ich modyfikowania przez użytkownika obsługującego program 3. Prowadzenie osobowej kartoteki wynagrodzeń na podstawie sporządzonych list płac 4. Automatyczne rozliczanie wynagrodzenia za urlop nauczycieli i pozostałych pracowników Automatyczne obliczanie wartości składników płacowych w danym miesiącu: wynagrodzenie podstawowe, zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze, 5. wynagrodzenie za czas choroby, godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe z uwzględnieniem dodatku 50% i 100%,, dodatek zmianowy. 6. Możliwość automatycznego wprowadzania premii za pomocą importowi plików oraz rozliczanie automatyczne na liście płac. 7. Automatyczne rozliczanie dodatku za staż pracy oraz automatyczne coroczne podwyższanie wraz z kontrolą maksymalnej wysokości. 8. Automatyczne naliczanie odpraw emerytalnych oraz odprawę z tytułu likwidacji stanowiska 9. Automatyczne naliczanie nagród jubileuszowych nauczycieli i pozostałych pracowników, 10. Automatyczne rozliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop nauczycieli i pozostałych pracowników 11. Automatyczne przeliczenie wynagrodzeń przy regulacjach płac 12. Wprowadzanie do kartoteki składników płacowych wraz z potrąceniami poza listą płac 13. Tworzenie list płac według grup pracowniczych (także dla pracowników zwolnionych) 14. Tworzenie dowolnej liczby dodatkowych list płac (także dla pracowników zwolnionych) 15. Jednoczesne wyliczanie kilku list płac przez wielu użytkowników 16. Archiwizacja kartoteki płacowej oraz listy płac z możliwością podglądu i wydruku 17. Tworzenie oddzielnych list płac dla pracowników pobierających wynagrodzenie gotówkowo z kasy Uczelni oraz dla pracowników, którym 13

14 wynagrodzenie przekazywane jest na rachunek bankowy 18. Tworzenie imiennych zestawień według rodzaju potrąceń do list płac 19. Tworzenie imiennych zestawień pracowników do przelewów z listy płac zawierających numer rachunku bankowego oraz kwoty do wypłaty 20. Tworzenie wydruku kontrolnego zawierającego sumaryczne zestawienie wszystkich składników zawartych w liście płac 21. Tworzenie imiennego zestawienia składek na ubezpieczenie społeczne pracownika i uczelni, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na fundusz pracy oddzielnego dla każdej listy płac oraz globalnego miesięcznego z możliwością na podział według grup pracowniczych. 22. Tworzenie odcinków płacowych dla pracowników zgodnie z wymogami zawartymi do sporządzania raportu ZUS RMUA 23. Tworzenie rocznego imiennego raportu ZUS RMUA 24. Możliwość wprowadzenia dat alarmowych sygnalizujących ważne wydarzenie 25. Informacja o przekroczeniu 14 lub 33 dni zwolnienia lekarskiego, a także informacja o upływie 182 dni bądź 270 dni zasiłku chorobowego Obsługa zagadnień związanych z chorobą pracownika własnego oraz obcego w trakcie umowy zlecenia (odpowiednie wyliczanie podstaw do zasiłków, gdy pracownik choruje w trakcie okresu umowy zlecenie) Zaprzestanie naliczania Funduszu Pracy ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego przez pracownika, powrotu pracownika z urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego Zaprzestanie obliczania składek ZUS od momentu przekroczenia 30-krotności składki emerytalnej i rentowej oraz możliwość zaniechania naliczania w/w składek na wniosek pracownika. Sumowanie podstawy w przypadku zatrudnienia pracownika z różnych tytułów zatrudnienia. Wykonywanie korekt list płac w związku z osiągnięciem 30-krotności składki emerytalnej i rentowej, także za lata poprzednie zgodnie z obowiązującymi przepisami 30. Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg obowiązujących przepisów z uwzględnieniem progów podatkowych oraz możliwością zmiany % podatku na wniosek pracownika. Sumowanie podstawy w przypadku zatrudnienia pracownika na kilku etatach 31. Naliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umów cywilno-prawnych z uwzględnieniem ryczałtu do 200zł. 32. Procentowy podział określonych składników wynagrodzenia ze stosunku pracy na wynagrodzenie podlegające ustawie o prawie autorskim i pokrewnym indywidualnie dla każdego pracownika 33. Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględniłem 50% kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia ze stosunku pracy objętego ustawie o prawach autorskich i pokrewnych. 34. Automatyczne wyliczanie wg odpowiednich algorytmów dodatkowych wynagrodzeń rocznych z możliwością ręcznego poprawienia wyliczonego wynagrodzenia 35. Automatyczne wyliczanie poza listą płac wg określonych algorytmów funduszu wynagrodzeń do nagrody rocznej rektora 36. Kontrola potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych do wysokości minimalnego wynagrodzenia 37. Kontrola rozliczanie niedopłaty składki zdrowotnej przy listach głównych i dodatkowych w ramach miesiąca wypłaty 38. Prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło, prawa autorskie), 39. Pełna integracja (eksport oraz import danych) z programem Płatnik, obsługa deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS 40. Generowanie deklaracji podatkowych PIT-2, PIT-4R, 8AR, 11, 40, IFT-1/IFT-1R z możliwością ręcznego wprowadzenia zmian 41. Generowanie sprawozdań dla GUS (Z-03, Z-05, Z-06, S-12) i MNiSW z możliwością ręcznego wprowadzenia zmian 42. Generowanie wydruków do ZUS (Z-3, Z-7, Z-17, RP-7) z możliwością ręcznego wprowadzenia zmian 14

15 Generowanie raportów lub zestawień z ustalaniem własnych kryteriów z możliwością określenia zakresu dat, na które dane zestawienie ma być 43. zrobione 44. Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracownika i zleceniobiorcy (przychód, dochód, średnie wynagrodzenie) 45. Sporządzanie do ZUS informacji o przychodach bądź dochodach emerytów i rencistów 46. Możliwość budowania własnych filtrów przy wyborze danych 47. Definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; 48. Możliwość podziału składnika wynagrodzenia pracownika według kilku MPK wraz z naliczaniem pochodnych (ZUS, FP);możliwy podział procentowy i 49. kwotowy Dekretacja kosztów wynagrodzeń wg składników wynagrodzenia oraz MPK z możliwością podziału kosztów wynagrodzenia pracownika na części podane kwotowo lub procentowo 50. Możliwość ręcznej modyfikacji dekretacji listy płac po zatwierdzeniu 51. Przygotowywanie przelewów do ZUS, Urzędu Skarbowego i PFRON 52. Eksport danych w formatach PDF, HTML, XLS, XML oraz możliwość zaszyfrowania oraz zabezpieczenia hasłem 53. Możliwość zróżnicowanego grupowania pracowników (grupy pracownicze, stanowiska, termin płatności, MPK) 54. Konfigurowanie ograniczenia w prawach dostępu użytkowników do programu 55. Biblioteka wprowadzanych danych 56. Integralność innymi modułami Prowadzenie kartotek personalnych -przegląd historii zmian w kartotekach pracowniczych (min. kategorie zatrudnienia, stanowiska, zmiany 57. stanowisk, zmiany stawek zaszeregowania, staż, informacji dot. wykształcenia, danych osobowych/ w tym: stan cywilny, informacja o dzieciach/, rekrutacja i nabór, wartościowanie stanowisk pracy, oceny pracownicze, szkolenia/ w tym rejestracja odbytych szkoleń/,świadczenia socjalne) 58. Pełna integracja (eksport danych) z systemem MNiSzW Pol-on Ewidencja czasu przepracowanego (min. godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej, praca na II zmianie) oraz ewidencja nieobecności w podziale na rodzaje absencji (urlopów wypoczynkowych, dni wolne za przepracowane nadgodziny, urlopów-opieki nad dzieckiem, urlopów na żądanie, zwolnień lekarskich, delegacji, urlopów okolicznościowych, urlopów szkoleniowych, urlopów zdrowotnych, urlopów macierzyńskich, urlopów macierzyńskich -dodatkowych, urlopów ojcowskich, urlopów naukowych, urlopów bezpłatnych naukowych, urlopów bezpłatnych, urlopów wychowawczych); Możliwość rozliczeń okresowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) Wydruk raportów wg stażu, stanowisk, stawek zaszeregowania w dowolnej konfiguracji. Wydruk raportu stwierdzający przebieg pracy zawodowej pracownika z wyliczeniem stażu pracy, raport średniego miesięcznego zatrudnienia, raport o pracownikach zatrudnionych na czas określony 61. Raporty osób uprawnionych do nagród jubileuszowych 62. Raporty osób uprawnionych do przejścia na emeryturę 63. Sprawozdania dotyczące zatrudnienia 64. Rejestr kartotek pracowników w systemie płac- rozliczeniowych, rozrachunkowych, czasu pracy (ZFM, KZP, ZUS), z możliwością modyfikacji 65. Ewidencja przebiegu całej pracy zawodowej (z ukazaniem miejsc zatrudnienia) i przeliczanie stażu pracy (zaliczanego do wysługi lat, nagród jubileuszowych, pracy w szczególnych warunkach, stażu na uczelni, stażu na stanowisku, stażu do urlopu) 66. Automatyczne wyliczanie urlopu proporcjonalnego do okresu zatrudnienia wymiaru czasu pracy 67. Automatyczne wyliczenie przysługującego wymiaru urlopu, urlopu wykorzystanego i zaległego 68. Ewidencja urlop o zwiększonym wymiarze automatyczne naliczanie urlopu dodatkowego 69. Informacja o dacie nagrody jubileuszowej 15

16 70. Automatycznie przeliczany staż pracy oraz pokazania w systemie daty nabycia prawa do wysługi lat 71. Ewidencja badań okresowych oraz wydruk skierowań; data alarmowa kończących się badań lekarskich w podziale na poszczególne komórki oraz grupy pracownicze 72. Ewidencja szkoleń BHP oraz wydruk skierowań; data alarmowa kończących się szkoleń w podziale na poszczególne komórki oraz grupy pracownicze 73. Ewidencja dzieci pracowników wg daty ich urodzenia oraz płci (możliwość generowania wydruku wg powyższego) 74. Daty alarmowe kończących się umów o pracę 75. Ewidencja kwalifikacji pracowników (kursów i uprawnień, studiów podyplomowych, stopni i tytułów naukowych z dziedziną nauk oraz informacja na jakiej uczelni uzyskano dany stopień, data uzyskania stopnia /tytułu naukowego; nazwa ukończonej szkoły) 76. Możliwość umieszczenia na wydrukach tytułów zawodowych, stopni/tytułów naukowego 77. Definiowalny przez użytkownika podział pracowników na grupy oraz jednostki organizacyjne Możliwość tworzenia i modyfikacji dowolnych pism kadrowo-płacowych z wykorzystaniem mechanizmu korespondencji seryjnej (również na 78. podstawie dodanych pól definiowanych przez użytkownika) Generowanie systemu druków kadrowych, umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń do 79. ZUS o okresach składkowych i nieskładkowych, druki o procencie nagrody jubileuszowej, druki o odprawach emerytalnych, druki do odpraw o likwidacji stanowiska pracy, druki udzielonych urlopów, druki oświadczenia o korzystaniu z opieki nad dzieckiem do lat 14 Umiejscowienie części socjalnej w programie kadrowo płacowym i pełna integracja z nim od strony kadrowej i płacowej, wraz z automatyczną 80. dekretacją do systemu finansowo księgowego 81. Ewidencja w systemie socjalnym pracowników, emerytów i rencistów (zawierająca informacje o: dacie przejścia na emeryturę, nr emerytury) 82. Ewidencja przyznanych świadczeń socjalnych w formie kartoteki socjalnej z podziałem na: zapomogi, dofinansowanie do wczasów, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci (możliwość dodania dodatkowych pól przez użytkownika). 83. Pilnowanie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznanych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wykaz osób przekraczających próg podatkowy. 84. Uwzględnienie wieloetatowości pracowników 85. Kontrola poprawności wprowadzanego numeru bankowego w zakresie odpowiedniej ilości cyfr oraz poprawności numeru IBAN; pracownik powinien mieć możliwość wyboru kilku kont bankowych określeniem wysokości kwotowej lub procentowej z danego rodzaju listy 86. Możliwość ewidencjonowania następujących umów: umowa o pracę, akt mianowania, umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło oraz umowa o dzieło autorskie i honoraria autorskie) 87. Możliwość archiwizowania wszystkich umów oraz świadectw pracy (również w postaci kopii wydruku np. pliku PDF 88. Możliwość sporządzenia nowej umowy na podstawie umowy już istniejącej w systemie 89. Ewidencja trybu rozwiązania umowy o pracę/mianowania możliwością wprowadzenia kilku trybów dla jednej osoby 90. Ewidencja daty wypłaty nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej 16

17 91. Zestawienie wynagrodzeń w celu sporządzenia rezerw z nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych do bilansu 92. Możliwość pracy na danych posortowanych wg dowolnych pól z danego formularza 93. Możliwość dokonania podwyżki wynagrodzeniem z wyrównaniem za dany okres wstecz 94. Dostęp do danych z lat ubiegłych 95. Generowanie raportów lub zestawień z ustalaniem własnych kryteriów z możliwością określenia zakresu dat lub daty na którą dane zestawienie ma być zrobione 96. Możliwość sporządzania i drukowania zaświadczeń druk RP-7, możliwość uzupełniania tekstu zaświadczeń o treść indywidualną, która nie występuje we wzorze 97. Składanie e-deklaracji 98. Generowanie listy do PFRON dotyczącej osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności w podziale na etaty i osoby 99. Sporządzanie raportów o stanie zatrudnienia na określony dzień z podziałem na etaty i osoby 100. Przygotowanie do pracy w Euro i dalszej pracy w EURO 17

18 6. Moduł,,INFORMOWANIE KIEROWNICTWA Lp. Funkcjonalności modułu,,informowanie kierownictwa 1. Pełna integralność z innymi modułami 2. Generowanie sprawozdań urzędowych, wymaganych od uczelni zgodnie z aktualnym prawem 3. Możliwość budowania dowolnych sprawozdań finansowych definiowanych za pomocą narzędzi możliwych do obsługi bez konieczności znajomości programowania 4. Możliwość korzystania z rozbudowanego zasobu słowników podczas tworzenia sprawozdań w systemie 5. Współpraca z pakietem MS Office (możliwość exportu danych i zestawień) 6. Możliwość prowadzenia analiz i sprawozdawczości zależnej od czasu 7. Możliwość projektowania własnych zestawień 8. Możliwość pobierania danych do zestawień analitycznych z kilku modułów jednocześnie 9. Możliwość raportowania kosztochłonności poszczególnych specjalności i kierunków studiów 10. Przygotowanie do pracy w Euro i dalszej pracy w EURO 7. Moduł,,HOMEBANKING Lp. Funkcjonalności modułu,,homebanking 1. Integralność z innymi modułami 2. Możliwość składania dyspozycji przelewu 3. Możliwość raportowania prognozowanych wpływów i wydatków na rachunku bankowym 4. Możliwość ewidencji i raportowania realizacji umów przetargowych 5. Możliwość przetwarzania płatności masowych 6. Pobieranie wyciągów bankowych drogą elektroniczną bezpośrednio do systemu zarządzania finansami Uczelni za pomocą otwartego interfejsu programistycznego programu obsługującego konta bankowe Citi Banku 7. Przygotowanie do pracy w Euro i dalszej pracy w EURO 18

19 8. Wymagania dotyczące licencji na korzystanie z ZSIWPU, oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do uruchomienia ZSIWPU a) Wykonawca musi posiadać prawa autorskie ZSIWPU lub umowę z producentem do dysponowania i modyfikacji kodów źródłowych bez utraty gwarancji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Pracę Uczelni. W przypadku korzystania przez ZSIWPU z odpowiedniego motoru baz danych, wykonawca zobowiązany jest posiadać prawo dystrybucji tej bazy na jasno określonych warunkach w postaci zawartych odpowiednich umów partnerskich z producentem lub autoryzowanym dystrybutorem tejże bazy. b) Wykonawca udzieli zamawiającemu licencji na korzystanie z modułów ZSIWPU (określonych w poniżej tabeli) oprogramowania baz danych oraz wszelkiego innego oprogramowania koniecznego do prawidłowego funkcjonowania systemu na czas nieokreślony c) Wymaga się udzielenia licencji stanowiskowych lub jednoczesnego dostępu dla systemu ZSIWPU d) Zamawiający dopuszcza inny podział modułów programowych stosowany w oprogramowaniu wykonawcy. W przypadku innego podziału i nazewnictwa modułów należy w tabeli wymienić w każdej pozycji wszystkie moduły realizujące funkcjonalność równoważną funkcjonalności realizowanej przez moduł zdefiniowany przez zamawiającego. Wykonawca może podać przy jednym module Zamawiającego kilka własnych modułów, które łącznie realizują wymaganą przez zamawiającego funkcjonalność. Funkcjonalności zostały podane w punktach 3 7 tego załącznika. Należy wypełnić w przedmiotowym zakresie załącznik nr 1a do SIWZ. L.p. Moduły wg Zamawiającego Równoważne moduły wg Wykonawcy 1 Finansowo - księgowy 2 Środki trwałe 3 Kadry i płace 4 Informowanie kierownictwa 5 Homebanking Zamówienie obejmuje 20 licencji na korzystanie z systemu ZSIWPU 19

20 9. Wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na wdrażany ZISWPU i inne oprogramowanie niezbędne do uruchomienia ZSIWPU 9a) Wymagany zakres świadczenia usług serwisowych dla ZSIWPU w okresie gwarancyjnym Reakcja na awarie systemu: Awarie dostarczonego sprzętu (serwera): - wymagane natychmiastowe odtworzenie stanu systemu na innym sprzęcie dostarczonym przez dostawcę (nowym o nie gorszych parametrach lub naprawionym) Awarie oprogramowania (w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, jak i również w okresie serwisu pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich wad, zgodnie z kategoriami wad w następujących czasach naprawy): - Błąd krytyczny: Czas reakcji natychmiast po zgłoszeniu Czas usunięcia w ciągu 24 godzin od zgłoszenia - Błędy ważne: Czas reakcji nie później niż 24 godziny od zgłoszenia Czas usunięcia w ciągu 72 godzin od zgłoszenia - Błędy istotne: Czas reakcji nie później niż 3 dni od zgłoszenia Czas usunięcia w ciągu 7 dni od zgłoszenia - Inne problemy: Czas reakcji nie później niż 7 dni od zgłoszenia Czas usunięcia 14 dni od zgłoszenia Definicje błędów (kategoria wad): - Błąd krytyczny: Powoduje zatrzymanie pracy systemu na czas powyżej 1 godziny Kluczowe funkcje systemu (przynajmniej jedna) nie działają przez okres ponad 1 godziny i nie ma sposobu obejścia problemu Nie ma żadnej możliwości realizacji procesu biznesowego - Błąd ważny: System może pracować, lecz kluczowa funkcjonalność jest niedostępna przez okres powyżej 1 godziny, istnieje jednak możliwość obejścia problemu Niektóre funkcjonalności pomocnicze nie są dostępne przez ponad 2 godziny Nie ma pełnej możliwości realizacji procesu biznesowego - Błąd istotny System może pracować, lecz kluczowa funkcjonalność jest niedostępna przez okres powyżej 1 godziny, istnieje jednak możliwość obejścia problemu Niektóre funkcjonalności pomocnicze nie są dostępne przez ponad 2 godziny, ale można zastosować dla nich obejście Możliwa jest realizacja większości procesu biznesowego - Inne problemy: Utrudnienie w pracy i/lub obsłudze systemu nie powodujące generowania i zapisywania błędnych i/lub niepoprawnie przetworzonych danych w systemie i nie powodujące nieprawidłowej obsługi procesów biznesowych 9b) Rozwój systemu wynikający z uwarunkowań zewnętrznych - Modyfikacje i ulepszenia wynikające z przepisów prawa dokonywane z inicjatywy dostawcy i/lub zamawiającego - Czas realizacji, wynikający z przepisów prawa, które wymuszają modyfikacje (nie później niż termin rozpoczęcia obowiązywania zmiany w przepisach) - ZSIWPU winien umożliwiać wszelką integrację z innymi systemami posiadanymi przez Zamawiającego, np. BAZUS. 20

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ TEKST JEDNOLITY Z DNIA 27.11.2013 R. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej:

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH Pełna księgowość RAKS to kompletny i w pełni zintegrowany program stworzony dla biur rachunkowych. Pozwala na prowadzenie księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Spis treści 1. Technologia... 3 2. Archiwizacja i odtwarzanie bazy

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

1 Finanse księgowość w tym funkcjonalność kasa 13 2 Kadry płace 3 3 Środki trwałe 1

1 Finanse księgowość w tym funkcjonalność kasa 13 2 Kadry płace 3 3 Środki trwałe 1 Przedmiot zamówienia stanowi: 1) Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego Systemu do obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Lublinie działającego w

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu Strona 1 Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności 1 2 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU DO INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJATKU DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU

DOSTAWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU DO INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJATKU DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU załącznik 1. DOSTAWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU DO INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJATKU DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU Specyfikacji parametrów techniczno-funkcjonalnych Inowrocław, 23.07.2008 r. 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 12 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 12 specyfikacja techniczna I. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 12 specyfikacja techniczna Dostawa Zestawów Komputerowych Komputer AIO + Klawiatura + Mysz. II. Informacje szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo-płacowy

Program kadrowo-płacowy Zapytanie ofertowe nr: 96085 Ważne do: 2009-11-20 23:59 Program kadrowo-płacowy Kujawsko-pomorskie TOWARY >> Pozostałe >> Komputery i elektronika >> Oprogramowanie Treść: Pamiętaj! Dzień dobry Proszę o

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 2017-03-06 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze cechy Rachmistrza GT:

Najważniejsze cechy Rachmistrza GT: Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecamy firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo