Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie Adres: Telefon: Fax: ul. Towarnickiego 4, Rzeszów (0-17) (0-17) SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TECHNIKUM NR 1 Zatwierdzenie do użytku szkolnego W roku szkolnym 2014/2015.

2 1. PODSTAWY PRAWNE Art. 22a. USTAWA z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 7 kwietnia 2009 Nr 56 poz. 458) 1. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. 2a. (uchylony) 2b. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach albo w profilach kształcenia ogólnozawodowego także całości podstawy programowej kształcenia w zawodzie albo podstawy programowej kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego. 2c. (uchylony) 2d. (uchylony) 2e. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 2f. (uchylony) 2g. (uchylony)

3 2. PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W RZESZOWIE SZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW NAUCZANIA I SZKOLNEGO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW. Termin Wykaz kolejnych czynności Odpowiedzialni styczeń luty marzec marzec kwiecień kwiecień maj Czerwiec (do 15.06) 1.Nauczyciele dokonują wyboru programu nauczania dla danego przedmiotu oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego dostosowując wybór do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. 2.Nauczyciele mogą zaproponować program nauczania ogólnego lub program nauczania dla zawodu opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciele zgłaszają przewodniczącym komisji przedmiotowych przyjęte programy i podręczniki przyjmując następujące zasady: -ustalenie nie więcej niż 3 podręczników dla danych zajęć edukacyjnych -w uzasadnionych przypadkach mogą złożyć do dyrektora wniosek o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów i podręczników na kolejny rok nauczania w danej klasie. Programy autorskie dot. nauczania ogólnego nauczyciel zgłasza dyrektorowi,który kieruje program do nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony celem uzyskania niezależnej opinii. Programy autorskie dot. nauczania dla zawodu nauczyciel zgłasza dyrektorowi, który kieruje program do zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych właściwych dla danego zawodu, celem uzyskania niezależnej opinii. Przyjęte programy nauczania uwzględniają całość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla etapu edukacyjnego oraz całość podstawy programowej dla kształcenia zawodowego. Przewodniczący komisji przedmiotowych formułują projekt Zestawu Podręczników nauczania i Zestawu programów nauczania przedkładają go wyznaczonemu nauczycielowi celem opracowania elektronicznego i przedłożenia dyrektorowi. Dyrektor kieruje Szkolny Zestaw Programów nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników do zaopiniowania przez Radę Rodziców Dyrektor kieruje Szkolny Zestaw Programów nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną i po uzyskaniu pozytywnej opinii dopuszcza go do użytku Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny szkoły informując w nim o przyjętych programach nauczania Organ prowadzący szkołę Dyrektor umieszcza szkolny Zestaw Programów Nauczania na stronie internetowej szkoły Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości Szkolny Zestaw podręczników które będą obowiązywały w szkole od początku nowego roku szkolnego. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów Przewodniczący zespołów przedmiotowych, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, nauczyciele konsultanci wskazani przez dyrektora Przewodniczący komisji przedmiotowych Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły Dyrektor szkoły i v-ce dyrektorzy Dyrektor szkoły i opiekunowie strony internetowej Dyrektor szkoły i opiekunowie strony internetowej

4 PROGRAMY NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

5 KLASA 1a Rok szkolny 2014/2015 przedmioty rozszerzone:, FIZYKA, INFORMATYKA Program nauczania języka angielskiego; typ szkoły; liceum ogólnokształcące, technikum. Etap nauki :IV.1, liceum profilowane. Zakres podstawowy i Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ZS1-3/2012 JĘZYK NIEMIECKI gr1 i 2 Ewa Muszyńska ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres ZS1-9/2012 WIEDZA O KULTURZE Barbara Łabęcka ZS1-7/2012 HISTORIA Marek Jekel ZS1-8/2012 ZS1-15/2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Mariusz Menz Jacek Musiałkiewicz ZS1-14/2012 GEOGRAFIA Ewa Maria Tuz ZS1-13/2012 BIOLOGIA Marek Kaczmarzyk Spotkania z kulturą. Wiedza o kulturze. Program nauczania w szkołach Program nauczania Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres Program nauczania do historii dla szkół W centrum uwagi. Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole średniej na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zarys przedsiębiorczości Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących na IV etapie edukacyjnym Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych- Oblicza geografii. Biologia na czasie. Program nauczania w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-12/2012 CHEMIA Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-11/2012 FIZYKA Marcin Braun, Weronika Śliwa ZAKRES ZS1-16/2012 INFORMATYKA Arkadiusz Gawełek ZS1-20/2012 ZS1-45/2013 WYCHOWANIE FIZYCZNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Jarosław Słoma Wychowania Katolickiego KEP. Przewodniczący bp. Marek Mendyk Odkryć fizykę. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych.zakres matematyki w liceach i technikach.. Zakres Informatyka. Odkrywamy na nowo. Program nauczania dla szkół Zakres fizycznego dla szkół Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponagimnazjalnych. Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum ZS1- WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

6 KLASA 1b Rok szkolny 2014/2015 przedmioty rozszerzone:, GEOGRAFIA, INFORMATYKA Program nauczania języka angielskiego; typ szkoły; liceum ogólnokształcące, technikum. Etap nauki :IV.1, liceum profilowane. Zakres podstawowy i Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ZS1-3/2012 JĘZYK NIEMIECKI gr1 i 2 Ewa Muszyńska ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres ZS1-9/2012 WIEDZA O KULTURZE Barbara Łabęcka ZS1-7/2012 HISTORIA Marek Jekel ZS1-8/2012 ZS1-15/2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Mariusz Menz Jacek Musiałkiewicz ZS1-14/2012 GEOGRAFIA Ewa Maria Tuz ZS1-13/2012 BIOLOGIA Marek Kaczmarzyk Spotkania z kulturą. Wiedza o kulturze. Program nauczania w szkołach Program nauczania Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres Program nauczania do historii dla szkół W centrum uwagi. Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole średniej na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zarys przedsiębiorczości Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących na IV etapie edukacyjnym Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych- Oblicza geografii. Biologia na czasie. Program nauczania w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-12/2012 CHEMIA Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-11/2012 FIZYKA Marcin Braun, Weronika Śliwa ZAKRES ZS1-16/2012 INFORMATYKA Arkadiusz Gawełek ZS1-20/2012 ZS1-45/2013 WYCHOWANIE FIZYCZNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Jarosław Słoma Wychowania Katolickiego KEP. Przewodniczący bp. Marek Mendyk Odkryć fizykę. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych.zakres matematyki w liceach i technikach.. Zakres. Informatyka. Odkrywamy na nowo. Program nauczania dla szkół Zakres fizycznego dla szkół Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponagimnazjalnych. Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum ZS1- WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

7 KLASA 1c Rok szkolny 2014/2015 przedmioty rozszerzone:, BIOLOGIA, CHEMIA Program nauczania języka angielskiego; typ szkoły; liceum ogólnokształcące, technikum. Etap nauki :IV.1, liceum profilowane. Zakres podstawowy i ZAKRES Program nauczania języka angielskiego; typ szkoły; liceum ogólnokształcące, technikum. Etap nauki :IV.1, liceum profilowane. Zakres podstawowy i ZS1-36/2013 JĘZYK NIEMIECKI/gr 1 i 2 Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik Program nauczania języka niemieckiego w liceum i technikum ZS1-9/2012 WIEDZA O KULTURZE Barbara Łabęcka ZS1-7/2012 HISTORIA Marek Jekel ZS1-8/2012 ZS1-15/2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Mariusz Menz Jacek Musiałkiewicz ZS1-14/2012 GEOGRAFIA Ewa Maria Tuz ZS1-13/2012 BIOLOGIA Marek Kaczmarzyk Spotkania z kulturą. Wiedza o kulturze. Program nauczania w szkołach Program nauczania Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres Program nauczania do historii dla szkół W centrum uwagi. Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole średniej na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zarys przedsiębiorczości Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących na IV etapie edukacyjnym Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych- Oblicza geografii. Biologia na czasie. Program nauczania w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-12/2012 CHEMIA Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-11/2012 FIZYKA Marcin Braun, Weronika Śliwa ZS1-16/2012 INFORMATYKA Arkadiusz Gawełek ZS1-20/2012 ZS1-45/2013 WYCHOWANIE FIZYCZNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Jarosław Słoma Wychowania Katolickiego KEP. Przewodniczący bp. Marek Mendyk Odkryć fizykę. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych.zakres matematyki w liceach i technikach. Zakres Informatyka. Odkrywamy na nowo. Program nauczania dla szkół Zakres fizycznego dla szkół Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponagimnazjalnych. Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum ZS1- WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

8 KLASA 1d Rok szkolny 2014/2015 przedmioty rozszerzone: JĘZYK POLSKI,, HISTORIA ZS1- JĘZYK POLSKI ZAKRES Barbara Łąbęcka ZS1-36/2013 JĘZYK NIEMIECKI/gr 2 Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik Program nauczania języka niemieckiego w liceum i technikum. ZS1-6/2012 JĘZYK FRANCUSKI Guy Capelle, Robert Menand, Anne- Marie Johnson Program nauczania języka francuskiego dla szkół Zakres Kurs dla poczatkujących. ZS1-9/2012 WIEDZA O KULTURZE Barbara Łabęcka ZS1-7/2012 HISTORIA Marek Jekel ZS1-8/2012 ZS1-15/2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Mariusz Menz Jacek Musiałkiewicz ZS1-14/2012 GEOGRAFIA Ewa Maria Tuz ZS1-13/2012 BIOLOGIA Marek Kaczmarzyk Spotkania z kulturą. Wiedza o kulturze. Program nauczania w szkołach Program nauczania Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres Program nauczania do historii dla szkół W centrum uwagi. Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole średniej na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zarys przedsiębiorczości Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących na IV etapie edukacyjnym Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych- Oblicza geografii. Biologia na czasie. Program nauczania w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-12/2012 CHEMIA Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-11/2012 FIZYKA Marcin Braun, Weronika Śliwa Odkryć fizykę. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych.zakres Kurczab, Elżbieta Świda matematyki w liceach i technikach. Zakres ZS1-16/2012 INFORMATYKA Arkadiusz Gawełek ZS1-20/2012 WYCHOWANIE FIZYCZNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Jarosław Słoma Informatyka. Odkrywamy na nowo. Program nauczania dla szkół Zakres fizycznego dla szkół Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponagimnazjalnych. ZS1-45/2013 Wychowania Katolickiego KEP. Przewodniczący bp. Marek Mendyk Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum ZS1- WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

9 KLASA 1e Rok szkolny 2014/2015 przedmioty rozszerzone:, HISTORIA, WOS ZAKRES ZS1-6/2012 JĘZYK FRANCUSKI Guy Capelle, Robert Menand, Anne-Marie Johnson Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres Program nauczania języka francuskiego dla szkół Zakres Kurs dla poczatkujących. ZS1-9/2012 WIEDZA O KULTURZE Barbara Łabęcka ZS1-7/2012 HISTORIA Marek Jekel ZS1-8/2012 ZS1-15/2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Mariusz Menz Jacek Musiałkiewicz ZS1-14/2012 GEOGRAFIA Ewa Maria Tuz ZS1-13/2012 BIOLOGIA Marek Kaczmarzyk Spotkania z kulturą. Wiedza o kulturze. Program nauczania w szkołach Program nauczania Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres Program nauczania do historii dla szkół W centrum uwagi. Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole średniej na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zarys przedsiębiorczości Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących na IV etapie edukacyjnym Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych- Oblicza geografii. Biologia na czasie. Program nauczania w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-12/2012 CHEMIA Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-11/2012 FIZYKA Marcin Braun, Weronika Śliwa ZS1-16/2012 INFORMATYKA Arkadiusz Gawełek ZS1-20/2012 ZS1-45/2013 WYCHOWANIE FIZYCZNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Jarosław Słoma Wychowania Katolickiego KEP. Przewodniczący bp. Marek Mendyk Odkryć fizykę. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych.zakres matematyki w liceach i technikach. Zakres Informatyka. Odkrywamy na nowo. Program nauczania dla szkół Zakres fizycznego dla szkół Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponagimnazjalnych. Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum ZS1- WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

10 KLASA 1f Rok szkolny 2014/2015 przedmioty rozszerzone: GEOGRAFIA,, JĘZYK NIEMIECKI, JĘZYK FRANCUSKI ZAKRES ZS1-6/2012 JĘZYK FRANCUSKI Guy Capelle, Robert Menand, Anne-Marie Johnson typ szkoły; liceum ogólnokształcące, technikum. Etap nauki :IV.1, liceum profilowane. Zakres podstawowy i typ szkoły; liceum ogólnokształcące, technikum. Etap nauki :IV.1, liceum profilowane. Zakres podstawowy i Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres Program nauczania języka francuskiego dla szkół Zakres Kurs dla poczatkujących. ZS1-9/2012 WIEDZA O KULTURZE Barbara Łabęcka ZS1-7/2012 HISTORIA Marek Jekel ZS1-8/2012 ZS1-15/2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Mariusz Menz Jacek Musiałkiewicz ZS1-14/2012 GEOGRAFIA Ewa Maria Tuz ZS1-13/2012 BIOLOGIA Marek Kaczmarzyk Spotkania z kulturą. Wiedza o kulturze. Program nauczania w szkołach Program nauczania Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres Program nauczania do historii dla szkół W centrum uwagi. Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole średniej na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zarys przedsiębiorczości Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących na IV etapie edukacyjnym Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych- Oblicza geografii. Biologia na czasie. Program nauczania w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-12/2012 CHEMIA Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-11/2012 FIZYKA Marcin Braun, Weronika Śliwa Odkryć fizykę. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych.zakres matematyki w liceach i technikach. Zakres ZS1-16/2012 INFORMATYKA Arkadiusz Gawełek ZS1-20/2012 ZS1-45/2013 WYCHOWANIE FIZYCZNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Jarosław Słoma Wychowania Katolickiego KEP. Przewodniczący bp. Marek Mendyk Informatyka. Odkrywamy na nowo. Program nauczania dla szkół Zakres fizycznego dla szkół Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponagimnazjalnych. Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum ZS1- WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

11 KLASA 1g Rok szkolny 2014/2015 przedmioty rozszerzone: BIOLOGIA, CHEMIA Program nauczania języka angielskiego; typ szkoły; liceum ogólnokształcące, technikum. Etap nauki :IV.1, liceum profilowane. Zakres podstawowy i Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres ZS1-6/2012 JĘZYK FRANCUSKI Guy Capelle, Robert Menand, Anne-Marie Johnson ZS1-9/2012 WIEDZA O KULTURZE Barbara Łabęcka ZS1-7/2012 HISTORIA Marek Jekel ZS1-8/2012 ZS1-15/2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE/1 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Mariusz Menz Jacek Musiałkiewicz ZS1-14/2012 GEOGRAFIA Ewa Maria Tuz ZS1-13/2012 BIOLOGIA Marek Kaczmarzyk Program nauczania języka francuskiego dla szkół Zakres Kurs dla poczatkujących. Spotkania z kulturą. Wiedza o kulturze. Program nauczania w szkołach Program nauczania Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres Program nauczania do historii dla szkół W centrum uwagi. Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole średniej na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zarys przedsiębiorczości Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących na IV etapie edukacyjnym Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych- Oblicza geografii. Biologia na czasie. Program nauczania w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-12/2012 CHEMIA Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-11/2012 FIZYKA Marcin Braun, Weronika Śliwa ZS1-16/2012 INFORMATYKA Arkadiusz Gawełek ZS1-20/2012 ZS1-45/2013 WYCHOWANIE FIZYCZNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Jarosław Słoma Wychowania Katolickiego KEP. Przewodniczący bp. Marek Mendyk Odkryć fizykę. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych.zakres matematyki w liceach i technikach. Zakres Informatyka. Odkrywamy na nowo. Program nauczania dla szkół Zakres fizycznego dla szkół Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponagimnazjalnych. Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum ZS1- WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

12 KLASA 1h Rok szkolny 2014/2015 przedmioty rozszerzone:, HISTORIA, BIOLOGIA Numer Przedmiot/klasa Autor Tytuł programu Uwagi Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres ZS1-5/2012 JĘZYK ROSYJSKI Halina Dąbrowska, Mirosław Zybert Program nauczania języka rosyjskiego do szkół Zakres Kurs dla poczatkujących. ZS1-9/2012 WIEDZA O KULTURZE Barbara Łabęcka ZS1-7/2012 HISTORIA Marek Jekel ZS1-8/2012 ZS1-15/2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Mariusz Menz Jacek Musiałkiewicz ZS1-14/2012 GEOGRAFIA Ewa Maria Tuz ZS1-13/2012 BIOLOGIA Marek Kaczmarzyk Spotkania z kulturą. Wiedza o kulturze. Program nauczania w szkołach Program nauczania Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres Program nauczania do historii dla szkół W centrum uwagi. Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole średniej na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zarys przedsiębiorczości Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących na IV etapie edukacyjnym Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych- Oblicza geografii. Biologia na czasie. Program nauczania w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-12/2012 CHEMIA Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-11/2012 FIZYKA Marcin Braun, Weronika Śliwa Odkryć fizykę. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych.zakres Kurczab, Elżbieta Świda matematyki w liceach i technikach. Zakres ZS1-16/2012 INFORMATYKA Arkadiusz Gawełek ZS1-20/2012 ZS1-45/2013 WYCHOWANIE FIZYCZNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Jarosław Słoma Wychowania Katolickiego KEP. Przewodniczący bp. Marek Mendyk Informatyka. Odkrywamy na nowo. Program nauczania dla szkół Zakres fizycznego dla szkół Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponagimnazjalnych. Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum ZS1- WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

13 KLASA 1i Rok szkolny 2014/2015 przedmioty rozszerzone:, WOS, GEOGRAFIA Program nauczania języka angielskiego; typ szkoły; liceum ogólnokształcące, technikum. Etap nauki :IV.1, liceum profilowane. Zakres podstawowy i ZAKRES Program nauczania języka angielskiego; typ szkoły; liceum ogólnokształcące, technikum. Etap nauki :IV.1, liceum profilowane. Zakres podstawowy i rozszerzony JĘZYK HISZPAŃSKI Wpis programu po utworzeniu grupy ZS1-9/2012 WIEDZA O KULTURZE Barbara Łabęcka ZS1-7/2012 HISTORIA Marek Jekel ZS1-8/2012 ZS1-15/2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Mariusz Menz Jacek Musiałkiewicz ZS1-14/2012 GEOGRAFIA Ewa Maria Tuz ZS1-13/2012 BIOLOGIA Marek Kaczmarzyk Spotkania z kulturą. Wiedza o kulturze. Program nauczania w szkołach Program nauczania Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres Program nauczania do historii dla szkół W centrum uwagi. Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole średniej na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zarys przedsiębiorczości Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących na IV etapie edukacyjnym Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych- Oblicza geografii. Biologia na czasie. Program nauczania w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-12/2012 CHEMIA Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-11/2012 FIZYKA Marcin Braun, Weronika Śliwa ZS1-16/2012 INFORMATYKA Arkadiusz Gawełek ZS1-20/2012 ZS1-45/2013 WYCHOWANIE FIZYCZNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Jarosław Słoma Wychowania Katolickiego KEP. Przewodniczący bp. Marek Mendyk Odkryć fizykę. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych.zakres matematyki w liceach i technikach. Zakres Informatyka. Odkrywamy na nowo. Program nauczania dla szkół Zakres fizycznego dla szkół Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponagimnazjalnych. Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum ZS1- WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

14 KLASA 1k Rok szkolny 2014/2015 przedmioty rozszerzone:, WOS, GEOGRAFIA ZAKRES ZS1-5/2012 JĘZYK ROSYJSKI Halina Dąbrowska, Mirosław Zybert rozszerzony Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres Program nauczania języka rosyjskiego do szkół Zakres Kurs dla poczatkujących. ZS1-9/2012 WIEDZA O KULTURZE Barbara Łabęcka ZS1-7/2012 HISTORIA Marek Jekel ZS1-8/2012 ZS1-15/2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Mariusz Menz Jacek Musiałkiewicz ZS1-14/2012 GEOGRAFIA Ewa Maria Tuz ZS1-13/2012 BIOLOGIA Marek Kaczmarzyk Spotkania z kulturą. Wiedza o kulturze. Program nauczania w szkołach Program nauczania Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres Program nauczania do historii dla szkół W centrum uwagi. Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole średniej na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zarys przedsiębiorczości Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących na IV etapie edukacyjnym Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych- Oblicza geografii. Biologia na czasie. Program nauczania w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-12/2012 CHEMIA Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ZS1-11/2012 FIZYKA Marcin Braun, Weronika Śliwa Odkryć fizykę. Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych.zakres matematyki w liceach i technikach. Zakres ZS1-16/2012 INFORMATYKA Arkadiusz Gawełek ZS1-20/2012 ZS1-45/2013 WYCHOWANIE FIZYCZNE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Jarosław Słoma Wychowania Katolickiego KEP. Przewodniczący bp. Marek Mendyk Informatyka. Odkrywamy na nowo. Program nauczania dla szkół fizycznego dla szkół Żyję i działam bezpiecznie. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponagimnazjalnych. Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum ZS1- WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

15 KLASA 2a Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNE przedmioty rozszerzone:, FIZYKA, INFORMATYKA Program nauczania języka angielskiego; typ szkoły; liceum ogólnokształcące, technikum. Etap nauki :IV.1, liceum profilowane. Zakres podstawowy i ZS1-36/2013 JĘZYK NIEMIECKI/gr 1 i 2 Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik Program nauczania języka niemieckiego w liceum i technikum. ZAKRES matematyki w liceach i technikach. Zakres ZS-33/2013 ZS1-17/2012 ZS1-44/2013 FIZYKA ZAKRES INFORMATYKA ZAKRES WYCHOWANIE FIZYCZNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Zuzanna Suwald, Stanisław Suwald Grzegorz Jasiński, Bernadeta Wójtowicz Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Katarzyna Panimasz Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego (kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym) INFORMATYKA z Mermidonem IV poziom edukacyjny, zakres fizycznego dla szkół Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu do historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. ZS1-46/2013 STATYSTYCZNE METODY OPRACOWANIA DANYCH Jacek Piotrowski Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjnyprzewodniczący bp Marek Mendyk Statystyczne metody opracowania danych. Program autorski dla klas 2a i 2b liceum ogólnokształcącego. Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum

16 KLASA 2b Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNE przedmioty rozszerzone:, FIZYKA I ASTRONOMIA, INFORMATYKA ZS1-3/2012 JĘZYK NIEMIECKI/gr 1 Ewa Muszyńska Program nauczania języka angielskiego; typ szkoły; liceum ogólnokształcące, technikum. Etap nauki :IV.1, liceum profilowane. Zakres podstawowy i Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres ZS1-36/2013 JĘZYK NIEMIECKI/gr 2 Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik Program nauczania języka niemieckiego w liceum i technikum ZAKRES matematyki w liceach i technikach. Zakres ZS-33/2013 FIZYKA ZAKRES Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Zuzanna Suwald, Stanisław Suwald Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego (kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym) ZS1-17/2012 ZS1-44/2013 INFORMATYKA ZAKRES WYCHOWANIE FIZYCZNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Grzegorz Jasiński, Bernadeta Wójtowicz Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Katarzyna Panimasz INFORMATYKA z Mermidonem IV poziom edukacyjny, zakres fizycznego dla szkół Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu do historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. ZS1-46/2013 STATYSTYCZNE METODY OPRACOWANIA DANYCH Jacek Piotrowski Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjnyprzewodniczący bp Marek Mendyk Statystyczne metody opracowania danych. Program autorski dla klas 2a i 2b liceum ogólnokształcącego. Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum.

17 KLASA 2c Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: BIOLOGICZNO-CHEMICZNE przedmioty rozszerzone: BIOLOGIA, CHEMIA ZAKRES ZS1-32/2013 BIOLOGIA ZAKRES Urszula Poziomek rozszerzony Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ZS1-37/2013 CHEMIA ZAKRES Maria Litwin, Szarlota Styka- Wlazło To jest chemia. Program nauczania w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum ZS1-44/2013 WYCHOWANIE FIZYCZNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Katarzyna Panimasz Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjny- przewodniczący bp Marek Mendyk matematyki w liceach i technikach. Zakres podstawowy fizycznego dla szkół Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu do historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum.

18 KLASA 2d Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: HUMANISTYCZNO- DZIENNIKARSKIE przedmioty rozszerzone: JĘZYK POLSKI,, HISTORIA ZS1-1/2012 JĘZYK POLSKI ZAKRES ZAKRES Barbara Łąbęcka rozszerzony ZS1-36/2013 JĘZYK NIEMIECKI/gr 2 Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik Program nauczania języka niemieckiego w liceum i technikum ZS1-6/2012 JĘZYK FRANCUSKI Guy Capelle, Robert Menand, Anne-Marie Johnson Program nauczania języka francuskiego dla szkół Zakres Kurs dla poczatkujących. ZS1-42/2013 HISTORIA ZAKRES Robert Śniegocki Zrozumieć przeszłość. Program nauczania historii dla zakresu rozszerzonego liceum ogólnokształcącego i technikum. WYCHOWANIE FIZYCZNE Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara matematyki w liceach i technikach. Zakres fizycznego dla szkół ZS1-34/2013 PRZYRODA Jolanta Holeczek Przyroda program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych ZS1-22/2012 WARSZTATY DZIENNIKARSKIE Bogumiła Zielińska, Andrzej Blahaczek Warsztaty dziennikarskie. Program autorski dla liceum ogólnokształcąvego Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjny- przewodniczący bp Marek Mendyk Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum.

19 KLASA 2e Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: HISTORYCZNO-PRAWNE przedmioty rozszerzone: HISTORIA, WOS, ZAKRES ZS1-6/2012 ZS1-42/2013 ZS1-43/2013 JĘZYK FRANCUSKI HISTORIA ZAKRES WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES WYCHOWANIE FIZYCZNE Guy Capelle, Robert Menand, Anne-Marie Johnson Robert Śniegocki Mariusz Menz Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara ZS1-34/2013 PRZYRODA Jolanta Holeczek rozszerzony Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres Program nauczania języka francuskiego dla szkół Zakres Kurs dla poczatkujących. Zrozumieć przeszłość. Program nauczania historii dla zakresu rozszerzonego liceum ogólnokształcącego i technikum. W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres matematyki w liceach i technikach. Zakres fizycznego dla szkół Przyroda program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych ZS1-38/2013 EDUKACJA PRAWNA Magdalena Andrzejczak Program autorski. Edukacja prawna. Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjny- przewodniczący bp Marek Mendyk Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum.

20 KLASA 2f Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: JĘZYKOWE przedmioty rozszerzone: GEOGRAFIA,, JĘZYK NIEMIECKI ZAKRES Maria Kłos, Anna Sikorzyńska, Barbara Czarnecka- Cicha Maria Kłos, Anna Sikorzyńska, Barbara Czarnecka- Cicha ZS1-3/2012 JĘZYK NIEMIECKI Paweł Piszcatowski ZS1-35/2013 ZS1-41/2013 ZS1-44/2013 JĘZYK NIEMIECKI ZAKRES GEOGRAFIA ZAKRES WYCHOWANIE FIZYCZNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Paweł Piszczatowski Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Katarzyna Panimasz rozszerzony Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Zakres Program nauczania języka niemieckiego dla liceów ogólnokształcących, techników. Zakres Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum Oblicza geografii. matematyki w liceach i technikach. Zakres fizycznego dla szkół Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu do historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. ZS-19/2012 INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE MATEMATYKI Andrzej Jakubowski Komisja Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjny- przewodniczący bp Marek Mendyk Informatyczne wspomaganie matematyki. Program autorski dla liceum ogólnokształcącego Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum.

21 KLASA 2g Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: ELETY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO przedmioty rozszerzone:, BIOLOGIA, CHEMIA ZAKRES ZS1-6/2012 ZS1-32/2013 ZS1-37/2013 ZS1-44/2013 ZS1-31/2013 JĘZYK FRANCUSKI BIOLOGIA ZAKRES CHEMIA ZAKRES WYCHOWANIE FIZYCZNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ELETY RATOWNICTWA W ZAGROŻENIACH CYWILIZACYJNYCH Guy Capelle, Robert Menand, Anne-Marie Johnson Urszula Poziomek Maria Litwin, Szarlota Styka- Wlazło Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Katarzyna Panimasz Mirosław Mierzwa, Arkadiusz Błażejowski Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjny- przewodniczący bp Marek Mendyk rozszerzony Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres Program nauczania języka francuskiego dla szkół Zakres Kurs dla poczatkujących. Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół To jest chemia. Program nauczania w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum matematyki w liceach i technikach. Zakres fizycznego dla szkół Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu do historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Program autorski. Elementy ratownictwa w zagrożeniach cywilizacyjnych Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum.

22 KLASA 2h Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: PEDAGOGICZNE przedmioty rozszerzone:, HISTORIA, BIOLOGIA ZAKRES rozszerzony ZS1-36/2013 JĘZYK NIEMIECKI/gr 2 Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik Program nauczania języka niemieckiego w liceum i technikum ZS1-5/2012 JĘZYK ROSYJSKI Halina Dąbrowska, Mirosław Zybert Program nauczania języka rosyjskiego do szkół Zakres Kurs dla poczatkujących. ZS1-42/2013 HISTORIA ZAKRES Robert Śniegocki Zrozumieć przeszłość. Program nauczania historii dla zakresu rozszerzonego liceum ogólnokształcącego i technikum. ZS1-32/2013 BIOLOGIA ZAKRES Urszula Poziomek Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ZS1-39/2013 WYCHOWANIE FIZYCZNE EKONOMIA W PRAKTYCE Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Zespół projektowy Przedsiębiorcze szkoły WSiZ w Rzeszowie matematyki w liceach i technikach. Zakres fizycznego dla szkół Ekonomia w praktyce. Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne ZS1-30/2013 PEDAGOGIKA Z ELETAMI PSYCHOLOGII Agata Pieniążek-Sak, Elżbieta Kaplitya Program autorski z przedmiotu pedagogika z elementami psychologii Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjny- przewodniczący bp Marek Mendyk Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum.

23 KLASA 2i Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: OGÓLNE przedmioty rozszerzone:, WOS, GEOGRAFIA ZAKRES ZS1-43/2013 ZS1-41/2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES GEOGRAFIA ZAKRES Mariusz Menz Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński typ szkoły; liceum ogólnokształcące, technikum. Etap nauki :IV.1, liceum profilowane. Zakres podstawowy i typ szkoły; liceum ogólnokształcące, technikum. Etap nauki :IV.1, liceum profilowane. Zakres podstawowy i rozszerzony Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum Oblicza geografii. matematyki w liceach i technikach. Zakres WYCHOWANIE FIZYCZNE Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara fizycznego dla szkół ZS1-44/2013 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Katarzyna Panimasz Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu do historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. ZS-19/2012 INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE MATEMATYKI Andrzej Jakubowski Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjny- przewodniczący bp Marek Mendyk Informatyczne wspomaganie matematyki. Program autorski dla liceum ogólnokształcącego Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum.

24 KLASA 2k Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: ADŻERSKO-TURYSTYCZNE przedmioty rozszerzone:, GEOGRAFIA, WOS ZAKRES ZS1-5/2012 ZS1-43/2013 ZS1-41/2013 ZS1-44/2013 ZS1-26/2012 JĘZYK ROSYJSKI WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES GEOGRAFIA ZAKRES WYCHOWANIE FIZYCZNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PODSTAWY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU Halina Dąbrowska, Mirosław Zybert Mariusz Menz Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Katarzyna Panimasz Jolanta Szczepanik-Baran Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjny- przewodniczący bp Marek Mendyk rozszerzony Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres Program nauczania języka rosyjskiego do szkół Zakres Kurs dla poczatkujących. W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum Oblicza geografii. matematyki w liceach i technikach. Zakres fizycznego dla szkół Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu do historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Podstawy zarządzania i marketingu dla liceum ogólnokształcącego o nachyleniu menedżersko-turystycznym. Program autorski Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum.

25 KLASA 3a Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNE przedmioty rozszerzone:, FIZYKA, INFORMATYKA ZAKRES Program nauczania języka angielskiego; typ szkoły; liceum ogólnokształcące, technikum. Etap nauki :IV.1, liceum profilowane. Zakres podstawowy i Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres matematyki w liceach i technikach. Zakres ZS-33/2013 ZS1-17/2012 ZS1-44/2013 FIZYKA ZAKRES INFORMATYKA ZAKRES WYCHOWANIE FIZYCZNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Zuzanna Suwald, Stanisław Suwald Grażyna Zawadzka Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Katarzyna Panimasz Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego (kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym) Informatyka Europejczyka. Program nauczania dla szkół Zakres rozszerzony fizycznego dla szkół Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu do historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. ZS1-18/2012 GRAFIKA KOMPUTEROWA Grzegorz Jasik, Andrzej Jakubowski Program autorski Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjnyprzewodniczący Z.Marek SJ Świadek Chrystusa. Program nauczania religii dla liceum profilowanego i technikum.

26 KLASA 3b Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNE przedmioty rozszerzone:, FIZYKA, INFORMATYKA ZAKRES Program nauczania języka angielskiego; typ szkoły; liceum ogólnokształcące, technikum. Etap nauki :IV.1, liceum profilowane. Zakres podstawowy i Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres matematyki w liceach i technikach. Zakres ZS-33/2013 ZS1-17/2012 ZS1-44/2013 FIZYKA ZAKRES INFORMATYKA ZAKRES WYCHOWANIE FIZYCZNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Zuzanna Suwald, Stanisław Suwald Grażyna Zawadzka Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Katarzyna Panimasz Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego (kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym) Informatyka Europejczyka. Program nauczania dla szkół Zakres rozszerzony fizycznego dla szkół Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu do historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. ZS1-18/2012 GRAFIKA KOMPUTEROWA Grzegorz Jasik, Andrzej Jakubowski Program autorski Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjnyprzewodniczący Z.Marek SJ Świadek Chrystusa. Program nauczania religii dla liceum profilowanego i technikum.

27 KLASA 3c Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: BIOLOGICZNO-CHEMICZNE przedmioty rozszerzone: BIOLOGIA, CHEMIA, ZS1-3/2012 ZS1-32/2013 ZAKRES JĘZYK NIEMIECKI/gr 1 i 2 BIOLOGIA ZAKRES Ewa Muszyńska Urszula Poziomek rozszerzony Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ZS1-37/2013 CHEMIA ZAKRES Maria Litwin, Szarlota Styka- Wlazło To jest chemia. Program nauczania w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum ZS1-44/2013 WYCHOWANIE FIZYCZNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Katarzyna Panimasz Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjny- przewodniczący Z.Marek SJ matematyki w liceach i technikach. Zakres podstawowy fizycznego dla szkół Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu do historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Świadek Chrystusa. Program nauczania religii dla liceum profilowanego i technikum.

28 KLASA 3d Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: DZIENNIKARSKIE przedmioty rozszerzone: JĘZYK POLSKI,, HISTORIA ZS1-1/2012 JĘZYK POLSKI ZAKRES ZAKRES Barbara Łąbęcka ZS1-6/2012 JĘZYK FRANCUSKI Guy Capelle, Robert Menand, Anne-Marie Johnson rozszerzony Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres Program nauczania języka francuskiego dla szkół Zakres Kurs dla poczatkujących. ZS1-42/2013 HISTORIA ZAKRES Robert Śniegocki Zrozumieć przeszłość. Program nauczania historii dla zakresu rozszerzonego liceum ogólnokształcącego i technikum. WYCHOWANIE FIZYCZNE Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara matematyki w liceach i technikach. Zakres fizycznego dla szkół ZS1-34/2013 PRZYRODA Jolanta Holeczek Przyroda program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych ZS1-22/2012 WARSZTATY DZIENNIKARSKIE Bogumiła Zielińska, Andrzej Blahaczek Warsztaty dziennikarskie. Program autorski dla liceum ogólnokształcąvego Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjny- przewodniczący Z. Marek SJ Świadek Chrystusa. Program nauczania religii dla liceum profilowanego i technikum.

29 KLASA 3e Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: HISTORYCZNO-PRAWNE przedmioty rozszerzone: HISTORIA, WOS, JEZYK ANGIELSKI ZAKRES ZS1-6/2012 ZS1-42/2013 ZS1-43/2013 JĘZYK FRANCUSKI HISTORIA ZAKRES WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES Guy Capelle, Robert Menand, Anne-Marie Johnson Robert Śniegocki Mariusz Menz rozszerzony Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres Program nauczania języka francuskiego dla szkół Zakres Kurs dla poczatkujących. Zrozumieć przeszłość. Program nauczania historii dla zakresu rozszerzonego liceum ogólnokształcącego i technikum. W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres matematyki w liceach i technikach. Zakres ZS1-24/2012 KULTURA ANTYCZNA Z ELETAMI ŁACINY Beata Blahaczek Program autorski WYCHOWANIE FIZYCZNE Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara fizycznego dla szkół ZS1-34/2013 PRZYRODA Jolanta Holeczek Przyroda program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych ZS1-38/2013 EDUKACJA PRAWNA Magdalena Andrzejczak Program autorski. Edukacja prawna. Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjny- przewodniczący Z.Marek SJ Świadek Chrystusa. Program nauczania religii dla liceum profilowanego i technikum.

30 KLASA 3f Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: JĘZYKOWE przedmioty rozszerzone: GEOGRAFIA,, JĘZYK NIEMIECKI ZAKRES Maria Kłos, Anna Sikorzyńska, Barbara Czarnecka- Cicha Maria Kłos, Anna Sikorzyńska, Barbara Czarnecka- Cicha ZS1-3/2012 JĘZYK NIEMIECKI Paweł Piszczatowski ZS1-35/2013 ZS1-41/2013 ZS1-44/2013 JĘZYK NIEMIECKI ZAKRES GEOGRAFIA ZAKRES WYCHOWANIE FIZYCZNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Paweł Piszczatowski Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Katarzyna Panimasz Komisja Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjny- przewodniczący Z.Marek SJ rozszerzony Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.zakres rozszerzony Program nauczania języka niemieckiego dla liceów ogólnokształcących, techników. Zakres Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum Oblicza geografii. matematyki w liceach i technikach. Zakres fizycznego dla szkół Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu do historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Świadek Chrystusa. Program nauczania religii dla liceum profilowanego i technikum.

31 KLASA 3g Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: HUMANISTYCZNO-KULTUROWE przedmioty rozszerzone: JĘZYK POLSKI,, HISTORIA, WIEDZA O KULTURZE ZS1-1/2012 JĘZYK POLSKI ZAKRES ROZSZEZRZONY ZAKRES Barbara Łąbęcka ZS1-6/2012 ZS1-42/2013 JĘZYK FRANCUSKI HISTORIA ZAKRES WYCHOWANIE FIZYCZNE Guy Capelle, Robert Menand, Anne-Marie Johnson Robert Śniegocki Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara ZS1-34/2013 PRZYRODA Jolanta Holeczek rozszerzony Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres Program nauczania języka francuskiego dla szkół Zakres Kurs dla poczatkujących. Zrozumieć przeszłość. Program nauczania historii dla zakresu rozszerzonego liceum ogólnokształcącego i technikum. matematyki w liceach i technikach. Zakres fizycznego dla szkół Przyroda program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych ZS1-24/2012 KULTURA ANTYCZNA Z ELETAMI ŁACINY Beata Blahaczek Program autorski ZS1-25/2012 EDUKACJA KULTUROWA Teresa Łagowska Edukacja kulturowa. Autorski program nauczania dla liceum ogólnokształcącego Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjny- przewodniczący Z.Marek SJ Świadek Chrystusa. Program nauczania religii dla liceum profilowanego i technikum.

32 KLASA 3h Rok szkolny 2014/2015 nachylenie: PEDAGOGICZNE przedmioty rozszerzone:, HISTORIA, BIOLOGIA ZS1-3/2012 ZS1-42/2013 ZAKRES JĘZYK NIEMIECKI/gr 1 i 2 HISTORIA ZAKRES Ewa Muszyńska Robert Śniegocki rozszerzony Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum. Etap nauki :IV.0 i IV.1. Zakres Zrozumieć przeszłość. Program nauczania historii dla zakresu rozszerzonego liceum ogólnokształcącego i technikum. ZS1-32/2013 BIOLOGIA ZAKRES Urszula Poziomek Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół WYCHOWANIE FIZYCZNE Anna Czyrek, Dagmara Długosz, Małgorzata Pikiel, Joanna Czerepkowska, Anna Szykuła, Henryk Rożek, Przemysław Matuła, Barbara Wychowania Katolickiego.Zespół redakcyjny- przewodniczący Z.Marek SJ matematyki w liceach i technikach. Zakres fizycznego dla szkół Świadek Chrystusa. Program nauczania religii dla liceum profilowanego i technikum.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PROGRAMY NAUCZANIA W KLASIE I A W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Matematyczno-fizyczno-informatyczna

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PROGRAMY NAUCZANIA W KLASIE I A W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Matematyczno-fizyczno-informatyczna LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PROGRAMY NAUCZANIA W KLASIE I A W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Matematyczno-fizyczno-informatyczna L.p NAZWA PRZEDMIOTU TYTUŁ PROGRAMU AUTOR PROGRAMU 1. Język polski Ponad słowami. Program

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Wiedzy o kulturze dla szkół ponadgimnazjalnych.

Program nauczania Wiedzy o kulturze dla szkół ponadgimnazjalnych. Szkolny Zestaw Programów Nauczania dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim na lata 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Numer programu w szkolnym zestawie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Numer w szkolnym zestawie 1. Program nauczania przedmiotu /zajęć Język polski Tytuł

Bardziej szczegółowo

Programy nauczania 2016/17 do2018/19

Programy nauczania 2016/17 do2018/19 Programy nauczania 2016/17 do2018/19 Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Język angielski języka angielskiego PEARSON Język angielski języka angielskiego poziom IV.1, IV1R zakres podstawowy i Język włoski

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania. Rok szkolny 2014/2015 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE. KLASA 1AL (społeczno-obywatelska)

Szkolny zestaw programów nauczania. Rok szkolny 2014/2015 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE. KLASA 1AL (społeczno-obywatelska) Szkolny zestaw programów nauczania Rok szkolny 2014/2015 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE KLASA 1AL (społeczno-obywatelska) l.p. Nazwa i numer programu Przyszłość to dziś. Program nauczania języka 1 polskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA rok szkolny 2017/2018 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA rok szkolny 2017/2018 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Rodzaj zajęć edukacyjnych SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA rok szkolny 2017/2018 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Szkolny numer programu Język polski 1/2017/18 Barbara Łabęcka Matematyka 2/2017/18 Dorota Ponczek Historia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2015/2016 Lp Nazwa przedmiotu Typ szkoły Klasa Program nauczania Tytuł programu Numer programu

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące Szkolny Zestaw Programów Nauczania Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana z Dukli rok szkolny 2015/2016 22 czerwca 2015 r. Klasowy zestaw programów nauczania - klasa I LO, rok szkolny 2015/2016 L.p. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2016/2017

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2016/2017 Lp Nazwa przedmiotu Typ szkoły Klasa 1. Historia 2. Historia szkoła zawodowa 3.

Bardziej szczegółowo

Programy nauczania do Liceum Ogólnokształcącego przy ZSOiZ w Ciechanowcu

Programy nauczania do Liceum Ogólnokształcącego przy ZSOiZ w Ciechanowcu Programy nauczania do Liceum Ogólnokształcącego przy ZSOiZ w Ciechanowcu Lp Przedmiot Autor Nazwa Programu Poziom nauczania Numer programu 1 j. angielski Joanna 2 j. angielski Joanna 3 j. angielski Joanna

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU W SZKOLNYM ZESTAWIE. Ks. mgr Dawid Wasielewski Anna Noga, Kazimiera Wawrzyniak Balcer, Monika Jurkowska, Sabina Kasprzak. Religia 01-2014/17

PROGRAMU W SZKOLNYM ZESTAWIE. Ks. mgr Dawid Wasielewski Anna Noga, Kazimiera Wawrzyniak Balcer, Monika Jurkowska, Sabina Kasprzak. Religia 01-2014/17 PRZEDMIOT Religia Język polski Język angielski Język niemiecki NUMER PROGRAMU W SZKOLNYM ZESTAWIE 01-2014/17 02-2014/17 03-2014/17 04-2014/17 Szkolny zestaw programów nauczania na cykl edukacyjny obejmujący

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA REALIZOWANE W KL. I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. W. BRONIEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PROGRAMY NAUCZANIA REALIZOWANE W KL. I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. W. BRONIEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROGRAMY NAUCZANIA REALIZOWANE W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. W. BRONIEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROGRAMY NAUCZANIA REALIZOWANE W KL. I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. W. BRONIEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

NUMER PROGRAMU W SZKOLNYM ZESTAWIE NAUCZYCIELE REALIZUJĄCY PROGRAM PRZEDMIOT. Religia. Ks. mgr Dawid

NUMER PROGRAMU W SZKOLNYM ZESTAWIE NAUCZYCIELE REALIZUJĄCY PROGRAM PRZEDMIOT. Religia. Ks. mgr Dawid PRZEDMIOT NUMER PROGRAMU W SZKOLNYM ZESTAWIE Szkolny zestaw programów nauczania na cykl edukacyjny obejmujący lata 2015-2018 w I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu aktualizacja

Bardziej szczegółowo

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA rok szkolny 2016/2017 IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku Programy nauczania są zgodne z podstawą programową dla

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAŃCUCIE SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Rok szkolny 016/017 0 sierpnia 016 r. Numer Nazwa zajęć edukacyjnych T/1 Język polski T/ Język angielski T/ Język angielski

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku w roku szkolnym 2015/2016

Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku w roku szkolnym 2015/2016 Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku w roku szkolnym 2015/2016 Szkolny zestaw programów nauczania w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W KLASACH:

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W KLASACH: SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W KLASACH: Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Technikum Logistycznym W LATACH 2015/2016-2018/2019 (klasy

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2015/2016

Szkolny zestaw programów nauczania dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2015/2016 Nr programu Autor i nazwa programu Przedmiot 1/JP/2012 Anna Równy, Małgorzata Chmiel Ponad słowami język polski w klasach IB, IC, ID, IF (zakres

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZSO IM. JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZSO IM. JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZSO IM. JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU NA ROK SZKOLNY 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 ZAJĘCIA EDUKACYJNE 1. JEZYK POLSKI AUTOR PROGRAMU NAZWA

Bardziej szczegółowo

Język polski. Języki obce

Język polski. Języki obce Programy nauczania Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy ZAJĘCIA EDUKACYJNE Nr dopuszczenia Tytuł programu Autor Język polski Kl.1 I/1/2015/16 II/1/2015/16 KL.3 III/1/2015/16

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH W TECHNIKUM NR 2 W TYCHACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH W TECHNIKUM NR 2 W TYCHACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Załącznik nr 2 do Zrządzenia Dyrektora Szkoły nr 2/2015/2016 z dnia 31 sierpnia 2015 r. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH W TECHNIKUM NR 2 W TYCHACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 dopuszczony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAŃCUCIE SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Rok szkolny 01/015 8 sierpnia 01 r. Numer Nazwa zajęć edukacyjnych T/1 Język polski T/ Język polski T/ Język angielski

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W KLASACH:

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W KLASACH: SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W KLASACH: Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Technikum Logistycznym Technikum Obsługi Turystycznej W LATACH

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO TECHNICZNYCH W LUBLIŃCU SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM NR 2 Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE REALIZUJĄCY PROGRAM. Dawid Wasielewski Maria Nowińska, Tomasz Staśkiewicz Anna Noga, Kazimiera Wawrzyniak Balcer,

NAUCZYCIELE REALIZUJĄCY PROGRAM. Dawid Wasielewski Maria Nowińska, Tomasz Staśkiewicz Anna Noga, Kazimiera Wawrzyniak Balcer, PRZEDMIOT NUMER PROGRAMU W SZKOLNYM ZESTAWIE Religia 01-2014/17 Język polski 02-2014/17 Język angielski Język niemiecki 03-2014/17 04-2014/17 Szkolny zestaw programów nauczania na cykl edukacyjny obejmujący

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA AUTOR PRZEDMIOT TYTUŁ PROGRAMU NUMER B. Borowska, D. Bulkowska, K. Ciurzyoska, D. Kaska Maria Kłos, Anna Sikorzyoska, Barbara Czarnecka-Cicha Magdalena Kębłowska Donata Zwolak, Agata Skirzyoska J. polski

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w Zespole Szkół Ogólnokształcącym Nr I w Opolu w roku szkolnym 2015/2016

Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w Zespole Szkół Ogólnokształcącym Nr I w Opolu w roku szkolnym 2015/2016 Język polski Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w Zespole Szkół Ogólnokształcącym Nr I w Opolu w roku szkolnym 2015/2016 (klasy 2-3 PG nr 6 i klasy 1-3 PLO Nr I) Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach Szkolny Zestaw dla um Myślenice, 15 czerwca 2017 r. 1 1. Programy nauczania dopuszczone do użytku 01.09.2014 roku: Religia Bądźcie mocni! Nazwa ks.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA TECHNIKUM NR 25 im. S.STASZICA W WARSZAWIE, rok szkolny 2014/15 AUTOR PRZEDMIOT TYTUŁ PROGRAMU NUMER

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA TECHNIKUM NR 25 im. S.STASZICA W WARSZAWIE, rok szkolny 2014/15 AUTOR PRZEDMIOT TYTUŁ PROGRAMU NUMER AUTOR PRZEDMIOT TYTUŁ PROGRAMU NUMER B. Borowska, D. Bulkowska, K. Ciurzyńska, D. Kaska Przemysław Czepliński, Agnieszka Karolczuk, Alina Kowalczykowa, Krzysztof Mrowcewicz, Ewa Paczoska, konsultacja -

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA REALIZOWANE W KL. I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. W. BRONIEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PROGRAMY NAUCZANIA REALIZOWANE W KL. I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. W. BRONIEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PROGRAMY NAUCZANIA REALIZOWANE IM. W. BRONIEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE Niniejszy wykaz numerów został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej I LO w Bełchatowie na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2012 r. podpis dyrektora

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy na rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy na rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy na rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE lp przedmiot Tytuł programu Autor programu wydawnictwo Numer w

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny (cykl edukacyjny i )

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny (cykl edukacyjny i ) Lp. Przedmiot IV etap edukacyjny Tytuł programu Autor/zy/wydawnictwo Nr dopuszczenia w szkolnym zestawie programów nauczania 1. religia Świadek Chrystusa - program nauczania religii rzymsko-katolickiej

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie

Szkolny zestaw programów Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie Szkolny zestaw programów Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie Działając na podstawie art.22a, ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r. ze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Rok szkolny 2016/2017 Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników i programów do klasy pierwszej. (nowa podstawa programowa)

Wykaz podręczników i programów do klasy pierwszej. (nowa podstawa programowa) Wykaz podręczników i programów do klasy pierwszej (nowa podstawa programowa) I Podręczniki do kształcenia ogólnego Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca Zakres kształcenia Program Numer

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Rok szkolny 2014/2015 Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr 1/14/15. Dz. U. z 3 lipca 2012 poz Dopuszczam do użytku szkolnego na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

Decyzja nr 1/14/15. Dz. U. z 3 lipca 2012 poz Dopuszczam do użytku szkolnego na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW Decyzja nr 1/14/15 Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania d o użytku

Bardziej szczegółowo

Programy realizowane w Zespole Szkół Akademickich- IV Liceum Ogólnokształcącym. w Zielonej Górze od roku szkolnego 2012/13

Programy realizowane w Zespole Szkół Akademickich- IV Liceum Ogólnokształcącym. w Zielonej Górze od roku szkolnego 2012/13 Programy realizowane w Zespole Szkół Akademickich- IV Liceum Ogólnokształcącym przedmiot Numer szkolny programu Język polski 1 w Zielonej Górze od roku szkolnego 2012/13 Przeznaczony do realizacji na kursach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO TECHNICZNYCH W LUBLIŃCU SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM NR 2 Numer w szkolnym zestawie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 LP NR PROGRAMU W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW ZAJĘCIA EDUKACYJNE 1 IILO/30/2015

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OGÓLNEGO

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OGÓLNEGO SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OGÓLNEGO dopuszczonych do użytku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej Przedmiot Nazwa programu Numer dopuszczenia Autor/autorzy Uwagi o realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz realizowanych programów kształcenia w liceum plastycznym:

Wykaz realizowanych programów kształcenia w liceum plastycznym: ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. WOJCEICHA GERSONA W WARSZAWIE Wykaz realizowanych programów kształcenia w liceum : Lp. Nr dop. Przedmiot Autor Tytuł Wydawca Poziom 1. 01/2013 J. polski Zofia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2014/2015. Gimnazjum Dwujęzyczne

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2014/2015. Gimnazjum Dwujęzyczne SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2014/2015 Gimnazjum Dwujęzyczne przedmiot nr w szkolnym zestawie nazwa programu i autor/autorzy biologia SZPN/ZSO/GDJ/1/13 Program nauczania biologii w klasach I-III

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2014-15 i 2015-16

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2014-15 i 2015-16 Lp. Przedmiot IV etap edukacyjny Tytuł programu Autor/zy/wydawnictwo Nr dopuszczenia w szkolnym zestawie programów nauczania 1. religia Świadek Chrystusa - program nauczania religii rzymsko-katolickiej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W WARSZAWIE UL. SIENNICKA 15 GIMNAZJUM NR 21 XCVII LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCYM TECHNIKUM NR 12 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZAOPINIOWANY NA ZEBRANIU RADY

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego w KAMIENNEJ GÓRZE

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego w KAMIENNEJ GÓRZE *) nowa podstawa programowa SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2015/2016 kształcenie ogólne nr w SZPN zajęcia edukacyjne zakres autor, nazwa programu, wydawnictwo 1a/pol/15/16 język polski

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA (dla podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012r.) Technikum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyoskiego w Łęczycy A. Programy kształcenia w zawodzie L.P. Zawód 1. Technik

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Rok szkolny 2015/2016 Klasy: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 4D Lp. Przedmiot Nr w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KONOPNICKIEJ W ŁOMŻY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 LP NR PROGRAMU W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓW ZAJĘCIA EDUKACYJNE 1 IILO/1/2013

Bardziej szczegółowo

Programy nauczania w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Warszawie ROK SZKOLNY 2015/2016

Programy nauczania w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Warszawie ROK SZKOLNY 2015/2016 Programy nauczania w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Warszawie ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT KLASA NUMER PROGRAMU NUMER DOPUSZCZENIA SZKOLNY NAZWA PROGRAMU XLVLO/Rel-7/2014/2015

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w roku 2013/2014

Szkolny zestaw podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w roku 2013/2014 Szkolny zestaw podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w roku 2013/2014 Lp. Przedmiot Autor/Autorzy 1 j. angielski 2 matematyka Virginia Evans/Jenny Virginia Evans/Jenny Klasa I: W. Babiański, L.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA TECHNIKUM NR 25 im. S.STASZICA W WARSZAWIE, rok szkolny 2014/15 AUTOR PRZEDMIOT TYTUŁ PROGRAMU NUMER

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA TECHNIKUM NR 25 im. S.STASZICA W WARSZAWIE, rok szkolny 2014/15 AUTOR PRZEDMIOT TYTUŁ PROGRAMU NUMER SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA AUTOR PRZEDMIOT TYTUŁ PROGRAMU NUMER B. Borowska, D. Bulkowska, K. Ciurzyńska, D. Kaska Przemysław Czepliński, Agnieszka Karolczuk, Alina Kowalczykowa, Krzysztof Mrowcewicz,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM. Ponad słowami Barbara Łabędzka

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM. Ponad słowami Barbara Łabędzka WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZEDMIOT KLASA NUMER W SZKOLNYM ZESTAWIE PROGRAMÓ W JĘZYK POLSKI 19/2014/15 JĘZYK BIAŁORUSKI 20/2014/15 ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM Ponad słowami Barbara Łabędzka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOBRZEGU DLA KLAS II W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOBRZEGU DLA KLAS II W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 1 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOBRZEGU DLA KLAS II W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PRZEDMIOT AUTOR PODRĘCZNIKA TYTUŁ PODRĘCZNIKA NUMER EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Język polski. Języki obce

Język polski. Języki obce Programy nauczania Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy ZAJĘCIA EDUKACYJNE Nr dopuszczenia Tytuł programu Autor Język polski Kl.1 I/1/2013/14 Ponad słowami. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁOGARDZIE ROK SZKOLNY 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁOGARDZIE ROK SZKOLNY 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁOGARDZIE ROK SZKOLNY 2013/2014 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW (KLASY PIERWSZE, DRUGIE) TECHNIKUM 1. Biologia. Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOBRZEGU DLA KLAS III W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOBRZEGU DLA KLAS III W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 1 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOBRZEGU DLA KLAS III W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PRZEDMIOT AUTOR PODRĘCZNIKA TYTUŁ PODRĘCZNIKA NUMER EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Przedmioty ogólnokształcące ROK SZKOLNY 2016/2017 klasy pierwsze. str. 1

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Przedmioty ogólnokształcące ROK SZKOLNY 2016/2017 klasy pierwsze. str. 1 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Przedmioty ogólnokształcące ROK SZKOLNY 2016/2017 klasy pierwsze str. 1 Lp Numer dopuszczenia programu przez dyrektora ZSP w Żelechowie Data dopuszczenia przedmiot Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOBRZEGU DLA KLAS II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOBRZEGU DLA KLAS II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOBRZEGU DLA KLAS II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRZEDMIOT AUTOR PODRĘCZNIKA TYTUŁ PODRĘCZNIKA NUMER EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCY OD 1 IX 2015

OBOWIĄZUJĄCY OD 1 IX 2015 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO OBOWIĄZUJĄCY OD 1 IX 2015 Religia RE-1-2015 Program nauczania religii, D. Jackowiak, J. Szpet, Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań, 2011,

Bardziej szczegółowo

profil: socjalny klasa: 3D

profil: socjalny klasa: 3D Szkolny Zestaw Programów Nauczania w II Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej w roku szkolnym 2013/2014 profil: socjalny klasa: 3D Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Programy nauczania do Technikum przy ZSOiZ w Ciechanowcu

Programy nauczania do Technikum przy ZSOiZ w Ciechanowcu Programy nauczania do Technikum przy ZSOiZ w Ciechanowcu Przedmioty ogólne Lp Przedmiot Autor Nazwa Programu Poziom nauczania Numer programu 1 j. angielski Joanna Sosnowska, 2 j. angielski Joanna Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Przedmioty ogólnokształcące ROK SZKOLNY 2016/2017 klasy starsze. str. 1

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Przedmioty ogólnokształcące ROK SZKOLNY 2016/2017 klasy starsze. str. 1 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Przedmioty ogólnokształcące ROK SZKOLNY 2016/2017 klasy starsze str. 1 Lp. str. 2 Numer dopuszczenia programu przez Dyrektora ZSP w Żelechowie Data dopuszczenia 1 NIEM/T/1/2015

Bardziej szczegółowo

Zestaw programów wychowania i nauczania w Zespole Szkół w Birczy SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA. Rok szkolny 2013/2014

Zestaw programów wychowania i nauczania w Zespole Szkół w Birczy SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA. Rok szkolny 2013/2014 Zestaw programów wychowania i nauczania w Zespole Szkół w Birczy SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Rok szkolny 2013/2014 Numer w szkolnym zestawie Przedmiot Klasy 1/13/14/LO Religia 1/11/12/SPG 2/13/14/LO 2/11/12/SPG

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW Nr IIo/13 KLASA VI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW Nr IIo/13 KLASA VI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW IIo/13 KLASA VI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Religia ZAJĘCIA EDUKACYJNE Język polski Język angielski Język niemiecki Język francuski AUTOR

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOBRZEGU DLA KLAS II W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOBRZEGU DLA KLAS II W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOBRZEGU DLA KLAS II W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDMIOT AUTOR PODRĘCZNIKA TYTUŁ PODRĘCZNIKA NUMER EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Wykaz realizowanych programów kształcenia w liceum plastycznym:

Wykaz realizowanych programów kształcenia w liceum plastycznym: ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. WOJCEICHA GERSONA W WARSZAWIE Wykaz realizowanych programów kształcenia w liceum : L p. Nr dop. Przedmiot Autor Tytuł Wydawca Poziom. 0/03 J. polski Zofia Starownik

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO OBOWIĄZUJĄCY OD 1 IX 2014 DO 30 VI 2017

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO OBOWIĄZUJĄCY OD 1 IX 2014 DO 30 VI 2017 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO OBOWIĄZUJĄCY OD 1 IX 2014 DO 30 VI 2017 Religia RE-1-2014 Program nauczania religii, D. Jackowiak, J. Szpet, Wydawnictwo Świętego Wojciecha,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. M. KOPERNIKA ZESPOŁU SZKÓŁ W SOKÓŁCE w roku szkolnym 2015/2016

WYKAZ PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. M. KOPERNIKA ZESPOŁU SZKÓŁ W SOKÓŁCE w roku szkolnym 2015/2016 WYKAZ PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. M. KOPERNIKA ZESPOŁU SZKÓŁ W SOKÓŁCE w roku szkolnym 2015/2016 Klasa I (wszystkie klasy I) I.1/2015 I.2/2015 I.3/2015 I.4/2015 I.5/2015 I.6/2015

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOBRZEGU DLA KLAS III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOBRZEGU DLA KLAS III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TARNOBRZEGU DLA KLAS III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRZEDMIOT AUTOR PODRĘCZNIKA TYTUŁ PODRĘCZNIKA NUMER EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2017 Dyrektora ZSCKR w Leśnej Podlaskiej z dnia 30.08.2017

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Szkolny zestaw programów nauczania Zarządzenie Nr 79 z dnia 8 marca 2005 r. Lp. Nr dopuszczenia Tytuł programu Autor 2 DKOS-4015-143/02 Przeszłość to dziś.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA KLASY I, II i IV W TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ W WOLI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 KLASA I

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA KLASY I, II i IV W TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ W WOLI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 KLASA I SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA KLASY I, II i IV W TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ W WOLI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 KLASA I PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Lp 1. Nr w Szkol. Zestawie Progr. T-1/16/17

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 12 W WARSZAWIE UL. SIENNICKA 15 GIMNAZJUM NR 21 XCVII LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCYM TECHNIKUM NR 12 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZAOPINIOWANY NA ZEBRANIU RADY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. J.

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. J. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. J. ZIĘTKA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZAOPINIOWANY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów obowiązujący w Technikum nr 1 w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2013/2014 w klasach pierwszych i drugich

Szkolny zestaw programów obowiązujący w Technikum nr 1 w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2013/2014 w klasach pierwszych i drugich Szkolny zestaw programów obowiązujący w Technikum nr 1 w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2013/2014 w klasach pierwszych i drugich LP Przedmiot Tytuł programu 1. język polski Ponad słowami. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 12 W TYCHACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 12 W TYCHACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Załącznik nr 1 do Zrządzenia Dyrektora Szkoły nr 5/2014/2015 z dnia 29 sierpnia 2014 r. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 12 W TYCHACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania na cykl edukacyjny 2008/2011

Szkolny zestaw programów nauczania na cykl edukacyjny 2008/2011 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa (oddziały 1a - 1g) Szkolny zestaw programów nauczania na cykl edukacyjny 2008/2011 Lp. Numer w szkolnym zestawie Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów nauczania w Zespole Szkół im. T. Kościuszki przedmioty ogólnokształcące rok szkolny 2015/2016

Wykaz programów nauczania w Zespole Szkół im. T. Kościuszki przedmioty ogólnokształcące rok szkolny 2015/2016 Nr dopuszczenia Wykaz programów nauczania w Zespole Szkół im. T. Kościuszki przedmioty ogólnokształcące rok szkolny 2015/2016 Przedmiot Nazwa programu Autorzy T/L/1N J.polski Język polski. Zrozumieć tekst

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2016/2017 dopuszczonych do użytku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2016/2017 dopuszczonych do użytku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2016/2017 dopuszczonych do użytku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie Szkolny numer programu nauczania Przedmiot Tytuł programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 31 sierpnia 2015 r. Spis treści Technikum - klasy I, II, III,IV - przedmioty ogólnokształcące... 3 Technikum

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI DLA KLASY PIERWSZEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASY: 1A, 1B TECHNIK ELEKTRONIK

PODRĘCZNIKI DLA KLASY PIERWSZEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASY: 1A, 1B TECHNIK ELEKTRONIK PODRĘCZNIKI DLA KLASY PIERWSZEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASY: 1A, 1B TECHNIK ELEKTRONIK kształcenie modułowe; języki: angielski i rosyjski; rozszerzenia: matematyka i fizyka Lp Przedmiot lub moduł 1 Język

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników dla kl.i liceum na rok szkolny 2017/18

Zestaw podręczników dla kl.i liceum na rok szkolny 2017/18 Zestaw podręczników dla kl.i liceum na rok szkolny 2017/18 NAZWA PRZEDMIOT AUTOR WYDAWNICTWO PODRĘCZNIKA Numer dopuszczenia Data dopuszczenia Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych obowiązujący w Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej Technikum im. Wisławy Szymborskiej

Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych obowiązujący w Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej Technikum im. Wisławy Szymborskiej Szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych obowiązujący w Liceum Ogólnokształcącym im. Wisławy Szymborskiej Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach w roku szk. 2016/2017

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA. klasy pierwsze / rok szkolny 2013/2014

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA. klasy pierwsze / rok szkolny 2013/2014 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA klasy pierwsze / rok szkolny 2013/2014 lp. przedmiot tytuł i autor podręcznika wydawnictwo 1. biologia Biologia na czasie E.Bonar S. Czachorowski Nowa era podręcznik

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W CHEŁMIE

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W CHEŁMIE SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANA PRZEDMOTÓW ZAWODOWYCH OBOWĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W CHEŁME Numer w szkolnym zestawie programów Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania w Liceum Ogólnokształcącym im.piotra Skargi w Pułtusku obowiązujący od dnia 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2015r.

Szkolny zestaw programów nauczania w Liceum Ogólnokształcącym im.piotra Skargi w Pułtusku obowiązujący od dnia 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2015r. Pułtusk, 14. 06.2012r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 29 /2011/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im.piotra Skargi w Pułtusku Szkolny zestaw programów nauczania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Technikum Nr 3 klasy pierwsze nr progr. w szk. zestawie progr.nauczania 1 Język polski Przeszłość to dziś Program nauczania Zofia Starownik

Bardziej szczegółowo

Klasa 1a3 POZIOM (P/R)

Klasa 1a3 POZIOM (P/R) Klasa 1a3 L.. ZEDMIOT NAZWA OGAMU OZIOM (/) ODĘCZNIK N DOUSZCZENIA MEN UWAGI 1. JĘZYK OLSKI Z. Starownik i inni, rzeszłość to dziś. rogram nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesław Prusa w Skierniewicach SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesław Prusa w Skierniewicach SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Liceum Ogólnokształcące im. Bolesław Prusa w Skierniewicach SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Lp. Numer w szkolnym zestawie Program nauczania przedmiotu /zajęć 1. Język polski

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2014/2015

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2014/2015 Przedmioty ogólnokształcące Lp Nazwa przedmiotu Typ szkoły Klasa Program nauczania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Przedmioty ogólnokształcące ROK SZKOLNY 2014/2015 klasy starsze. str. 1

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Przedmioty ogólnokształcące ROK SZKOLNY 2014/2015 klasy starsze. str. 1 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Przedmioty ogólnokształcące ROK SZKOLNY 2014/2015 klasy starsze str. 1 Lp. Numer dopuszczenia programu przez Dyrektora ZSP w Żelechowie Data dopuszczenia 1 NIEM/T/1/2013

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp Przedmiot/klasa 1 Język polski dla klas I liceum i 2 Język polski dla klas II i III liceum oraz II, III i IV technikum 3 Język polski dla

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. 8 Marca 5 w latach

Szkolny zestaw programów nauczania w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. 8 Marca 5 w latach Szkolny zestaw programów nauczania w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przy ul. 8 Marca 5 w latach 2013-2016 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA TECHNIKUM i ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KLASY

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2017/2018

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2017/2018 Wykaz podręczników w roku szkolnym 2017/2018 JĘZYK ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI i ROSYJSKI Wybór podręcznika z języka obcego dla klas pierwszych uzależniony jest od wyniku testu poziomującego. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/16. Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnokształcących w klasach I w zawodach:

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/16. Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnokształcących w klasach I w zawodach: SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2015/16 Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnokształcących w klasach I w zawodach: technik architektury krajobrazu technik budownictwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Przedmioty ogólnokształcące ROK SZKOLNY 2015/2016 klasy pierwsze. str. 1

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Przedmioty ogólnokształcące ROK SZKOLNY 2015/2016 klasy pierwsze. str. 1 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Przedmioty ogólnokształcące ROK SZKOLNY 2015/2016 klasy pierwsze str. 1 Lp Numer dopuszczenia programu przez dyrektora ZSP w Żelechowie Data dopuszczenia przedmiot Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów nauczania dopuszczonych do użytku w I Liceum Ogólnokształcącym im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

Wykaz programów nauczania dopuszczonych do użytku w I Liceum Ogólnokształcącym im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze Wykaz programów nauczania dopuszczonych do użytku w I Liceum Ogólnokształcącym im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze Przedmiot Język polski Numer w szkolnym zestawie programów 01/ILO-ZG/12 Tytuł Autor Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO OBOWIĄZUĄCY W TECHNIKUM ELEKTRONICZNYM NR 3 OD ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO OBOWIĄZUĄCY W TECHNIKUM ELEKTRONICZNYM NR 3 OD ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO OBOWIĄZUĄCY W TECHNIKUM ELEKTRONICZNYM NR 3 OD ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nr w szkolnym zestawie programów Data dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Programów LO Sióstr Salezjanek 2017/2018

Szkolny Zestaw Programów LO Sióstr Salezjanek 2017/2018 Szkolny Zestaw Programów LO Sióstr Salezjanek 2017/2018 S Z K O L N Y Z E S T A W P R O G R A M Ó W L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E S I Ó S T R S A L E Z J A N E K R O K S Z K O L N Y 201 7

Bardziej szczegółowo