SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:"

Transkrypt

1 Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, Kraków, KRS nr: , Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: , REGON: , kapitał zakładowy ,00 zł, Dane kontaktowe: tel , tel/fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych Ośrodka Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego oraz wykonanie portalu internetowego stanowiącego platformę promocji. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej euro. Kraków, dnia 5 sierpnia 2011 roku

2 I. Nazwa i adres Zamawiającego. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, Kraków, KRS nr: , Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 zł, dane kontaktowe: tel , tel/fax II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej EURO. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ bądź w sytuacji rozbieżności postanowień SIWZ w stosunku do Ustawy PZP lub wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy ustawy lub jej aktu wykonawczego. III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych Ośrodka Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego oraz wykonanie portalu internetowego stanowiącego platformę promocji. Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. realizuje projekt pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ,os priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności. Celem ogólnym projektu jest stworzenie kompetentnego środowiska technologicznego sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorstw IT i ICT, będących fundamentem gospodarki opartej na wiedzy, poprzez wzmocnienie instytucjonalne i infrastrukturalne Krakowskiego Parku Technologicznego. Cel ogólny projektu będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe: Kompleksowe wsparcie innowacyjnych firm z branży ICT, w tym nowopowstających, wdrażających innowacyjne rozwiązania poprzez zapewnienie odpowiednich usług w formie szkoleń, ewaluacji komercyjnego zastosowania przedsięwzięcia, doradztwa w zakresie technologii i zarządzania firmą. Wzmocnienie infrastrukturalnego zaplecza KPT na potrzeby transferu technologii i komercjalizacji wyników prac naukowych i badawczo rozwojowych w dziedzinie ICT. Wzmocnienie roli KPT jako kluczowej instytucji wspierającej innowacyjność w branży ICT w skali kraju i regionu poprzez stworzenie systemu kompleksowego wsparcia przedsiębiorstw wykorzystujących wyniki prac naukowych i badawczo rozwojowych w dziedzinie technologii informatycznych i komunikacyjnych

3 Przedmiot zamówienia obejmuje zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno-marketingowej celem której jest wypromowanie Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych - Ośrodka Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego, jako wiodącego krajowego ośrodka współpracy biznesu, nauki i administracji przy rozwiązaniach ICT inteligentnego miasta, w tym: pozyskanie podmiotów współpracujących rozpowszechnianie usług świadczonych przez MPTI budowę, wdrożenie na serwerze i wsparcie portalu internetowego w okresie trwania umowy. Kampania podzielona ma być na trzy etapy: W etapie pierwszym : 1. Utworzenie portalu internetowego w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, w tym: a) W ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy obycie konsultacji z Zamawiającym i dostarczenie projektu graficznego. b) W ciągu 20 dni od momentu akceptacji projektu graficznego przez Zamawiającego utworzenie portalu internetowego 2. Audyt mediów, media mapping; Przygotowanie i utrzymanie baz mediów; Segmentacja mediów; Opracowanie całościowej strategii prowadzenia profilu na Facebooku, Goldenline oraz Linkedln 30 dni od daty podpisania umowy; II. W etapie drugim (kampania intensywna): 1. Obsługa relacji z mediami ogólnopolskimi; pisanie i dystrybucja artykułów dla prasy ogólnopolskiej; monitoring i analiza mediów (jakościowa i ilościowa); ogólnopolskie konferencje prasowe; organizacja ogólnopolskich wydarzeń specjalnych; ogólnopolska kampania reklamowa; stałe prowadzenie profili na portalach społecznościowych; działania z zakresu SEO PR; Kampania AdWords; stałe doradztwo w zakresie PR i działań marketingowych oraz inne czynności niezbędne do wykonania niniejszej umowy od października 2011 r. lipca 2012 r. III. W etapie trzecim (kampania przypominająca): 1. Obsługa relacji z mediami regionalnymi i lokalnymi; pisanie i dystrybucja artykułów dla prasy regionalnej i lokalnej; monitoring i analiza mediów (jakościowa i ilościowa); regionalne i lokalne konferencje prasowe; organizacja regionalnych i lokalnych wydarzeń specjalnych; regionalna i lokalna kampania reklamowa; stałe prowadzenie profili na portalach społecznościowych; działania z zakresu SEO PR; Kampania AdWords; stałe doradztwo w zakresie PR i działań marketingowych oraz inne czynności niezbędne do wykonania niniejszej umowy od sierpień 2012 r. do końca trwania umowy tj. 31 grudnia 2013 roku. INFORMACJE WSTĘPNE Kampania powinna wykorzystywać narzędzia public relations: których szczegółowy plan znajduje się w Strategii działań promocyjno-marketingowych dla projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych realizowanego przez Krakowski Park Technologiczny, stanowiącej zał. Nr 6 do

4 niniejszej specyfikacji, w tym: 1. Działania z zakresu media relations obejmujące: 1) Audyt mediów, media mapping 2) Przygotowywanie i utrzymywanie baz mediów 3) Segmentacja mediów 4) obsługę relacji z dziennikarzami, 5) pisanie i dystrybucja artykułów prasowych (w ilości przynajmniej 2 artykułów, materiałów prasowych miesięcznie, opublikowanych każdorazowo w minimum 10 mediach elektronicznych lub tradycyjnych), 6) Monitoring mediów 7) Analiza mediów jakościowa i ilościowa 8) Konferencje prasowe 9) Organizacja wydarzenia specjalnego - otwarcie MPTI 2. Działania z zakresu social media marketingu i marketingu rekomendacji 1) Opracowanie całościowej strategii prowadzenia profilu na Facebooku, Goldenline oraz LinkedIn 2) Kampania reklamowa na Facebooku 3) Stałe prowadzenie profili na portalach społecznościowych, (informowanie o postępach prac i ofercie w ramach projektu MPTI) 4) Działania z zakresu marketingu rekomendacji prowadzone przy pomocy profesjonalnych narzędzi do prowadzenia kampanii z zakresu marketingu rekomendacji i marketingu szeptanego 3. Działania z zakresu SEO PR 4. Kampania AdWords 5. Stałe doradztwo w zakresie PR i działań marketingowych, propozycja działań niestandardowych 6. Utworzenie portalu internetowego, jego wdrożenie na serwerze oraz wsparcie. 1) przygotowanie projektu graficznego portalu w oparciu o linię graficzną MPTI (elementy dostarczy Zamawiający): a) Wykonanie makiety funkcjonalnej i klikalnej b) dobór narzędzi, komunikacji i nawigacji portalu c) opracowanie rozwiązań interfejsowych i struktury logicznej portalu

5 d) opracowanie sposobu prezentacji treści na poszczególnych podstronach e) dostarczenie projektów graficznych serwisu Projekty graficzne portalu należy sporządzić dla: strony głównej, podstrony z informacjami dotyczącymi projektu, "wirtualnego budynku" połączonego z wyszukiwarką przestrzeni do wynajęcia (bez możliwości obrotu budynku grafika 3d, ale bez zmian położenia); o wdrożenie panelu CMS zoptymalizowana grafika oraz szybkie ładowanie serwisu, zgodność podstron ze standardami organizacji jednakowe, poprawne wyświetlanie i działanie strony we wszystkich przeglądarkach (Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 3.0+, Opera 9.0+, Safari 2.8+, Google Chrome 1.0+) weryfikację strony w wyszukiwarce Google, podpięcie statystyk stworzenie mapy strony, ułatwiającej indeksowanie przez wyszukiwarki, dodanie strony do wyszukiwarek, linki przyjazne wyszukiwarkom system open source, ale bez modyfikacji bezpośrednich umożliwiających dowolna aktualizacje produktu o łatki bezpieczeństwa dopisanie wtyczek obsługujących funkcjonalności serwisu, takich jak wyszukiwarka przestrzeni biurowych napisana z wykorzystaniem nowoczesnej biblioteki Zend Framework w celu późniejszego rozwoju. PHP 5 OOP Struktura serwisu powinna zawierać następujące (misja, wizja) menu (zakładki):o projekcie Klienci (kryteria do spełnienia, aby korzystać z oferty MPTI) Aktualności (informacje bieżące, promocja) Oferta podzielona na: Powierzchnia biurowa (wirtualny budynek jak na stronach deweloperskich) Infrastruktura techniczna Szkolenia Newsletter

6 Wirtualny spacer (do zrealizowania po otwarciu MPTI) Galeria/Multimedia Kontakt / lokalizacja o Wymagania co do panelu CMS możliwość ustalenia różnych poziomów dostępu dla wielu administratorów, możliwość załączania zdjęć, formatowania tekstu w przystępny sposób, łatwy w obsłudze edytor tekstowy (wysiwyg), modularna budowa systemu umożliwiająca rozwój portalu szkolenie z obsługi dla osób odpowiedzialnych za aktualizacje portalu, wsparcie techniczne, minimum roczna gwarancja, stworzenie i implementacja wyszukiwarki przestrzeni do wynajęcia biur wraz z panelem administracyjnym do rezerwacji (oznaczenia jako dostępne/niedostępne) panel klienta z jego danymi i rezerwacjami komunikacja CMS z FLASH wirtualnego budynku Wykonawca powinien wykonać produkt na systemie CMS typu opensource bądź wykorzystać CMS, który będzie mógł być dowolnie modyfikowany przez zamawiającego (pełen dostęp do kodu skryptów). Wykonawca powinien wykonać makiety funkcjonalne na oprogramowaniu do tego przeznaczonym np. Axure. Funkcje jakie powinien spełniać wdrażany panel CMS: Zarządzanie stroną główną serwisu Edycja elementów strony głównej Zarządzanie treścią wszystkich podstron Edycja tekstów i zdjęć. Zarządzanie aktualnościami Możliwość dodawania/edycji/usuwania aktualności. Możliwość dodawania galerii do aktualności. Inne funkcjonalności wynikające z założeń funkcjonalnych serwisu np. wyniki w wyszukiwarce sortowane po dostępności przestrzeni budynku. Wymagania dotyczące środowiska wdrożenia oprogramowania o Wykonawca dostarczy pełne środowisko do wdrożenia wykonanego oprogramowania. Będzie to serwer w pełni zarządzany przez wykonawcę VPS. Taki serwer powinien spełniać wymagania do płynnego ładowania się witryny i jej elementów Flash, a także w pełni sprawnie generować m.in. wyniki wyszukiwania i strony portalu. o Aby spełnić wymagania po stronie serwera powinien być zainstalowany mechanizm

7 cechujący skrypty php np. eaccelerator bądź podobne rozwiązanie cachujace. o Serwer powinien także spełniać wymogi dotyczące zarejestrowania bazy danych osobowych do GIODO. o System będzie przechowywał informacje o osobach rezerwujących powierzchnie zatem ich dane osobowe. Serwer powinien mieć odpowiednia politykę bezpieczeństwa w tym backupy i firewall. o Całość do wglądu zamawiającego i do sprawdzenia w chwili wdrożenia. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. W trakcie realizacji Zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności i działania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 2. Wykonawca powinien posiadać profesjonalne narzędzie marketingu szeptanego, udokumentowane posiadaniem szczegółowej specyfikacji technicznej. W trakcie wykonywania zamówienia wymagane jest udostępnienie Zamawiającemu narzędzia, w tym indywidualnego dostępu do panelu administracyjnego, dołączenie dokumentacji narzędzia przedstawiającej sposób działania, badanie efektów oraz ocenę ilościową i jakościową akcji 3. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie z obsługą baz osobowych. 4. W trakcie realizacji Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i działania zgodnie z zasadami wizualizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępnymi na stronie w zakładce Zasady promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich oraz zgodnie z zasadami wizualizacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy, na każdym etapie realizacji zamówienia, dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z przebiegiem realizacji zamówienia. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy: minimum 1 spotkania miesięcznie w siedzibie zamawiającego w godzinach jego pracy oraz minimum 3h konsultacji telefonicznej tygodniowo w celu omówienia najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonalnością i obsługą portalu oraz przebiegiem działań promocyjno-marketingowych. IV. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): [Usługi marketingu bezpośredniego] [Usługi w zakresie promocji] [Pakiety oprogramowania multimedialnego] [Usługi opracowywania oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu] V. Zamawiający dopuszcza do składani ofert częściowych. W ramach danej części zamówienia oferta musi być kompletna. VI. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. VII. Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami w wykonaniu zamówienia.

8 VIII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 grudnia 2013 r., z tym że: utworzenie portalu internetowego w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym dostarczenie projektu graficznego w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zawarcia umowy audyt mediów, media mapping, przygotowanie i utrzymanie baz mediów, segmentacja mediów, opracowanie całościowej strategii prowadzenia profilu na Facebooku, Goldenline oraz Linkedln w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy pozostałe usługi objęte zamówieniem od października 2011 r. IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 1) w zakresie warunku wskazanego w punkcie IX.1.1) SIWZ, Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i/lub oświadczeń, o których mowa w punkcie X.1.1) SIWZ. 2) W zakresie warunku wskazanego w punkcie IX.1.2) SIWZ, Zamawiający wymaga posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonywania co najmniej dwóch usług polegających na prowadzeniu kampanii promocyjnej i wykonaniu portalu internetowego stanowiącego platformę promocji, których wielkość i wartość odpowiada wielkości niniejszego zamówienia. Zamawiający wymaga wykonania obu usług łącznie tj. prowadzenie kampanii promocyjnej i wykonanie portalu internetowego, w ramach jednego zadania (zamówienia). Za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia uważa się usługi o wartości min zł brutto każda.

9 Wykonawca winien się wykazać co najmniej dwoma usługami, których wielkość i wartość odpowiada wielkości niniejszego zamówienia. Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie X.1.2) SIWZ. 3) W zakresie warunku wskazanego w punkcie IX.1.3) SIWZ, Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) Specjalista PR który posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia kampanii PR z zakresu social media, b) Specjalista od social media - który posiada dokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia kampanii PR z zakresu social media, w szczególności tworzenia aplikacji w środowisku portalu Facebook, realizowanych na terenie Polski lub innych krajów Unii Europejskiej. c) Programista - posiadający doświadczenie w realizacji projektów odpowiadających swym zakresem niniejszemu zamówieniu, doświadczenie należy poświadczyć certyfikatem znajomości PHP np. Zend Certyfikat oraz załączyć, 2 dokumentacje zrealizowanych projektów d) Grafik - który posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie praktyczne oraz wykształcenie kierunkowe należy dołączyć dokument potwierdzający posiadane wykształcenie e) Project Menager który posiada co najmniej 4 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów i posiada certyfikat Prince2 bądź alternatywny- należy dołączyć certyfikat lub dokument alternatywny. Zamawiający wymaga, aby osoby wykazane w załączniku nr 4 do oferty brały udział na etapie wykonania zamówienia. Zmiana tych osób w trakcie realizacji zamówienia jest dopuszczalna tylko za zgodą Zamawiającego, nowe osoby muszą posiadać doświadczenia i uprawnienia co najmniej takie same jak osoby wymienione powyżej. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w punkcie X.1.3) SIWZ.

10 4) W zakresie warunku wskazanego w punkcie IX.1.4) SIWZ, Zamawiający wymaga znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w punkcie X.1.4) SIWZ. 3. Ocena spełnienia warunków, których mowa w pkt IX.1. i IX.2. SIWZ zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie X. SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienia postępowania. Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy. X. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dołączy do oferty następujące oświadczenia lub dokumenty. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawca przedłoży wraz z formularzem oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) następujące oświadczenia i dokumenty: 1) warunki szczegółowe określone w punkcie IX.1.1) i IX.2.1) SIWZ wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć: a) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na świadczeniu usług w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ; 2) warunki szczegółowe określone w punkcie IX.1.2 i IX.2.2) SIWZ wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć:

11 a) oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do SIWZ, b) wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych co najmniej dwóch usług, o których mowa w punkcie IX.2.2) SIWZ w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem następujących informacji, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ: (i) data wykonanej/wykonywanej usługi (ii) nazwa i dane kontaktowe Zamawiającego usługę, (iii) opis wykonanej/wykonywanej usługi (iv) wartość wykonanej/wykonywanej usługi wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty; 3) warunki szczegółowe określone w punkcie IX.1.3) i IX.2.3) SIWZ wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć a) oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ; b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, 4) warunki szczegółowe określone w punkcie IX.1.4. i IX.2.4) SIWZ wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi załączyć oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy. W celu udokumentowania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących dokumentów: 1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 2 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy;

12 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w punkcie X.2.2), X.2.3, X.2.4. SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie X.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym oraz organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

13 odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. Dokumenty, o których mowa w punktach X.2.1)-4), X.3. oraz X.4 SIWZ muszą dotyczyć każdego Wykonawcy wnoszącego ofertę wspólną. Oferta powinna być podpisana w taki sposób, aby wiązała prawnie wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6. Wszystkie dokumenty, zaświadczenia, oświadczenia, wykazy winny być poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów muszą być podpisane przez umocowanych do tego przedstawicieli Wykonawcy lub przez Wykonawcę. Wraz z ofertą musi zostać złożony dokument, z którego wynika umocowanie osoby do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy w zakresie wymaganym czynnością prawną lub umocowanie do reprezentacji Wykonawcy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa 7. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia wymaga się przedłożenia przez ten podmiot dokumentów wymienionych w punkcie 2 podpunkt od 1 do 4 oraz dokumentów za pomocą których Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. XI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem. W przypadku, gdy oświadczenie, wnioski, zawiadomienie oraz informacje są przekazane za pomocą faksu uważa się, za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Agata Skolmowska Wójs tel

14 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu do składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. XII. Zamawiający żąda wadium od Wykonawcy. 1. Wysokość wadium zł (dwanaście tysięcy złotych). Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: zł. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz ze zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) zobowiązanie gwaranta do: bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż:

15 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 3) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii polecenia przelewu. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię złożonego wadium umożliwiającą udokumentowanie zabezpieczenia oferty wadium. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy. XIII. Termin związania ofertą: 30 (trzydzieści) dni od ostatecznego terminu składani ofert. XIV. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zaleca się, aby oferta została złożona w zamkniętej kopercie, opieczętowanej i opakowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści i nienaruszalność. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

16 Przetarg Kampania Promocyjna MPTI Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/ Ofertę należy przygotować na lub w oparciu o formularz Oferty (bez istotnej zmiany jej treści), stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Oferta musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w SIWZ i być zgodna z jej treścią. Zaleca się, aby każda kartka oferty, a także załączników była ponumerowana i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Dokumenty, będące załącznikami do oferty powinny być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. 5. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania, z wyłączeniem przypadków, gdy ustawa zastrzega zwrot tych kosztów na rzecz Wykonawcy. 6. Wykonawca może zastrzec, że wskazane przez niego informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą zostać udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86. ust. 4 Ustawy. Zastrzeżenie powinno być dokonane nie później niż w terminie składania ofert. XV. Miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie al. Jana Pawła II 41 L, Kraków I piętro, sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2011 roku godzina 10:00. XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert. 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2011 roku godzina 10:20 w siedzibie Zamawiającego al. Jana Pawła II 41 L, Kraków 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przez otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert.

17 XVII. Wyjaśnienie treści oferty. 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie; 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, które oferta została poprawiona. XVIII. Odrzucenie oferty. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z Ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XIX. Opis sposobu obliczania ceny. Oferta powinna zawierać całkowitą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Cena oferty netto i brutto będzie podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie. XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

18 1. Zamawiający podda ocenie oferty Wykonawców nie podlegające odrzuceniu zgodnie z następującymi kryteriami: CENA OFERTY BRUTTO ZA WYKONANIE CAŁEGO ZAMÓWIENIA = 100 % Cena oferty brutto za wykonanie całego zamówienia o najniższej cenie Liczba punktów = x 100 Cena brutto oferty badanej za wykonanie całego zamówienia 2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o największej liczbie punktów. 3. Zamawiający zaokrągli wynik do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w SIWZ. XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. Informacje o wynikach postępowania zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w jego siedzibie, a także na stronie internetowej pod adresem: 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający równocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

19 3. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy. XXII. Wykonanie zamówienia nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego załącznik nr 5 do SIWZ. XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących w toku postępowania o zamówienie. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI Ustawy. XXV. Wykaz załączników będących integralną częścią SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do SIWZ Wykaz usług Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz osób Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 6 do SIWZ Strategia działań promocyjno-marketingowych

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo