PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY. NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY. NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST"

Transkrypt

1 PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST zaliczenia Blok I: seminaria magisterskie Seminarium magisterskie egzamin magisterski Blok II: Przedmioty podstawowe 0 0 Społeczeństwo wiedzy i informacji Zal. Informacja publiczna 0 Zal. Terminologia BiI Zal. Kierunki badawcze w BiI Zal. Metadane dokumentów 0 Zal. Blok III: Przedmioty kierunkowe 7 0 Zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej Zal. Problematyka prawna w działalności informacyjnej i bibliotecznej Zal. Etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej Zal. Blok IV: Praktyki Praktyka specjalizacyjna Blok IV: Przedmioty specjalizacyjne 0 8 Teoretyczne podstawy organizacji wiedzy Egz. Organizacja informacji w serwisach WWW Zal. Architektura informacji w bibliotekach cyfrowych Egz. Tworzenie i zarządzanie repozytorium cyfrowym Zal. Redagowanie serwisów WWW Zal. Analiza i wizualizacja informacji 6 Zal. Cyfrowa komunikacja naukowa 6 Zal. Repozytoria dziedzinowe jako źródła informacji dla infobrokera 6 Zal. Broker informacji w nauce Zal. Wyszukiwanie informacji Zal. Podstawy warsztatu researchera 60 Zal. Zarządzanie informacją i wiedzą Egz. Pozyskiwanie dotacji 6 Zal. Podstawy marketingu elektronicznego (SEO, SEM) 6 Zal. Wstęp do PR: kreowanie wizerunku Egz. Monitoring mediów (w działalności PR) 6 Zal. Polityka informacyjna Zal. Zachowania informacyjne Zal. Ilościowe badania informacji Zal. Blok V: Przedmioty fakultatywne 6

2 Plan studiów ścieżki AiIW DZ ZAO ECTS DZ ZAO ECTS Semestr Semestr Seminarium magisterskie 0 Seminarium magisterskie 0 Społeczeństwo wiedzy i inform. Kierunki badawcze w BiN Metadane dokumentów Terminologia specjalistyczna Teoretyczne podstawy organizacja wiedzy Repozytoria dziedzinowe jako źródła informacji dla infobrokera Wyszukiwanie informacji (ZIW) Cyfrowa komunikacja naukowa Zarządzanie informacją i wiedzą Wstęp do PR: kreowanie wizerunku E E E E Zarządzanie i marketing w BIN Problematyka prawna w BIN Kierunki badawcze w BiIN Broker informacji w nauce Organizacja informacji w serwisach WWW Architektura informacji w bibliotekach cyfrowych Polityka informacyjna Ilościowe badania informacji Monitoring mediów Fakultety Fakultety 8 Semestr + 7+ Semestr Seminarium magisterskie 0 6 Seminarium magisterskie 0 6 Informacja publiczna Analiza i wizualizacja informacji Tworzenie i zarządzanie repozytorium cyfrowym Podstawy warsztatu researchera Redagowanie serwisów WWW Podstawy marketingu elektronicznego (SEO, SEM) Zachowania informacyjne Etyka w działalności BIN Pozyskiwanie dotacji Fakultety Fakultety 6 Praktyki E 0 6 6

3 PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA DZIEDZICTWO KULTUROWE NAZWA ZAJĘĆ L.GODZ. ECTS Forma zaliczenia ST NST 0 Blok II: seminaria magisterskie Seminarium magisterskie egzamin magisterski Blok III: przedmioty podstawowe 0 0 Społeczeństwo wiedzy i informacji egzamin Informacja publiczna 0 zaliczenie Terminologia specjalistyczna z dziedziny informacji zaliczenie naukowej i bibliotekoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych Kierunki badawcze w informacji naukowej, egzamin bibliotekoznawstwie i bibliologii Metadane dokumentów 0 zaliczenie Blok IV: przedmioty kierunkowe 7 0 Zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce zaliczenie informacyjnej Problematyka prawna w działalności informacyjnej i zaliczenie bibliotecznej Etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej zaliczenie Blok V: praktyki Praktyka w instytucji kultury zaliczenie Blok VI: przedmioty specjalizacyjne 8 Tradycje wielokulturowej Polski zaliczenie Prawo dziedzictwo kulturowego i międzynarodowe 6 zaliczenie instytucje jego ochrony PR w instytucjach kultury zaliczenie Instytucje kultury polskiej w kraju i za granicą cz. do XIX 0 egzamin w. Instytucje kultury polskiej w kraju i za granicą cz. XX w. egzamin Edukacja w działalności instytucji kultury zaliczenie (wystawiennictwo, szkolnictwo) Kultura tradycyjna a glokalna zaliczenie Fundacje ochrony współczesnego dziedzictwa narodowego 0 zaliczenie Pozyskiwanie grantów na rzecz instytucji kultury zaliczenie Digitalizacja polskiego dziedzictwa narodowego zaliczenie Strategie budowania i funkcjonowania społeczności wielo- i zaliczenie międzykulturowych na świecie Kultura w stosunkach Polski z Europą Zachodnią egzamin Wielkie przedsięwzięcia naukowo-edytorskie (XVIII XX w.) egzamin Blok VII: przedmioty fakultatywne 6

4 Plan studiów ścieżki DZK DZ ZAO ECTS DZ ZAO ECTS Semestr + 6+ Semestr + + Seminarium magisterskie 0 Seminarium magisterskie 0 Społeczeństwo wiedzy i inform. Metadane dokumentów Tradycje wielokult. Polski Prawo dziedzictwa kulturowego PR w instytucjach kultury Instytucje kultury polskiej cz Zarządzanie i marketing w BIN Problematyka prawna w BIN Edukacja w działaln. inst. kult. Instytucje kultury polskiej cz. Kultura tradycyjna a glokalna Fakultety 9 Fakultety 9 Semestr + + Semestr Seminarium magisterskie 0 6 Seminarium magisterskie 0 6 Informacja publiczna Terminologia specjalistyczna Fundacje ochrony dziedzictwa Pozyskiwanie grantów Digitalizacja dziedzictwa Strategie budowania społeczności wielokulturowych 0 0 Etyka w działalności BIN Kultura w stosunkach Polski z EZ Wielkie przedsięwzięcia naukowo-edytorskie Fakultety 9 Fakultety 9 0 Praktyki

5 PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA EDYTORSTWO NAZWA ZAJĘĆ L.GODZ. ECTS Forma zaliczenia ST NST 0 Blok II: seminaria magisterskie 0 Seminarium magisterskie egzamin magisterski Blok III: przedmioty podstawowe 0 0 Społeczeństwo wiedzy i informacji zaliczenie Informacja publiczna 0 zaliczenie Terminologia specjalistyczna z dziedziny informacji zaliczenie naukowej i bibliotekoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych Kierunki badawcze w informacji naukowej, egzamin bibliotekoznawstwie i bibliologii Metadane dokumentów 0 zaliczenie Blok IV: przedmioty kierunkowe 70 Zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce zaliczenie informacyjnej Problematyka prawna w działalności informacyjnej i zaliczenie bibliotecznej Etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej zaliczenie Blok V: praktyki Praktyka biblioteczna/ w instytucji kultury zaliczenie Blok VI: przedmioty specjalizacyjne 0 0 Wstęp do edytorstwa egzamin Kultura języka polskiego zaliczenie Problemy rynku wydawniczego zaliczenie Problemy organizacji pracy redakcyjnej zaliczenie Elektroniczny skład tekstu 60 0 Zaliczenie Zagadnienia antykwaryczno-księgarskie Zaliczenie Sztuka książki zaliczenie Prasa współczesna Zaliczenie Wybrane zagadnienia kultury książki Zaliczenie Nowoczesne technologie wydawnicze zaliczenie Dystrybucja i promocja książki zaliczenie Przygotowanie wydawnictw cyfrowych 60 0 Zaliczenie Opracowanie redakcyjne tekstu Zaliczenie Blok VII: przedmioty fakultatywne

6 Plan studiów ścieżki EDY DZ ZAO ECTS DZ ZAO ECTS Semestr + + 8, Semestr + +, Seminarium magisterskie 0 Seminarium magisterskie 0 Społeczeństwo wiedzy i inform. Metadane dokumentów Wstęp do edytorstwa Kultura języka polskiego Problemy org. pracy redakcyjnej Elektroniczny skład tekstu 0 0, Zarządzanie i marketing w BIN Problematyka prawna w BIN Wstęp do edytorstwa Problemy rynku wydawniczego Sztuka książki Elektroniczny skład tekstu Opracowanie redakcyjne tekstu 0, Fakultety Fakultety 8 Semestr + 0+, Semestr , Seminarium magisterskie 0 6 Seminarium magisterskie 0 6 Informacja publiczna Terminologia specjalistyczna Zag. antykwaryczno-księgarskie Prasa współczesna Wybrane zag. kultury książki Nowoczesne techn. Wydawnicze Dystrybucja i promocja książki Przyg. wydawnictw cyfrowych 0, Etyka w działalności BIN Przyg. wydawnictw cyfrowych Fakultety 6 Fakultety, Praktyki

7 PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA INFORMACJA I KOMUNIKACJA W EUROPEJSKICH INSTYTUCJACH KULTURY NAZWA ZAJĘĆ L.GODZ. ECTS Forma zaliczenia ST NST 0 Blok II: seminaria magisterskie Seminarium magisterskie egzamin magisterski Blok III: przedmioty podstawowe 0 0 Społeczeństwo wiedzy i informacji egzamin Informacja publiczna 0 zaliczenie Terminologia specjalistyczna z dziedziny informacji zaliczenie naukowej i bibliotekoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych Kierunki badawcze w informacji naukowej, egzamin bibliotekoznawstwie i bibliologii Metadane dokumentów 0 zaliczenie Blok IV: przedmioty kierunkowe 7 0 Zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce zaliczenie informacyjnej Problematyka prawna w działalności informacyjnej i zaliczenie bibliotecznej Etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej zaliczenie Blok V: praktyki Praktyka biblioteczna/ w instytucji kultury zaliczenie Blok VI: przedmioty specjalizacyjne 90 8 Animacja kultury zaliczenie Biblioteki cyfrowe egzamin Formy pracy z użytkownikiem zaliczenie Psychologia zachowań społecznych zaliczenie Kultura języka polskiego egzamin Instytucje współczesnej kultury egzamin Funkcjonowanie bibliotek dla potrzeb edukacji i kultury we egzamin współczesnej Europie Ocena efektywności pracy bibliotecznej egzamin Najnowsza literatura dla dorosłych lub Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży zaliczenie Kultura krajów (do wyboru z przedmiotów): anglosaskich romańskich niemieckojęzycznych rosyjskojęzycznych zaliczenie zaliczenie Prawo dziedzictwa narodowego zaliczenie Pozaksiążkowe nośniki kultury dla dorosłych () zaliczenie Pozaksiążkowe nośniki kultury dla dzieci i młodz. () zaliczenie Blok VII: przedmioty fakultatywne 6

8 Plan studiów ścieżki IKE DZ ZAO ECTS DZ ZAO ECTS Semestr 0+ + Semestr + + Seminarium magisterskie 0 Seminarium magisterskie 0 Społeczeństwo wiedzy i inform. Metadane dokumentów Instytucje współczesnej kultury Kultura języka polskiego Prawo dziedzictwa narodowego Ocena efektywności pracy 0 0 Zarządzanie i marketing w BIN Problematyka prawna w BIN Funkcjonowanie bibliotek Psychologia zachowań społ. Kultura krajów Kultura krajów Fakultety Fakultety 9 Semestr Semestr + + Seminarium magisterskie 0 6 Seminarium magisterskie 0 6 Informacja publiczna Terminologia specjalistyczna Pozaks. nośniki kultury dla doros. Pozaks. nośniki kultury dla dz/m Formy pracy z użytkownikiem Najnowsza literatura dla dor. lub dz/m Biblioteki cyfrowe 0 Etyka w działalności BIN Animacja kultury Fakultety 9 Fakultety 0 Praktyki

9 PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA INFORMACJA W BIZNESIE NAZWA ZAJĘĆ L.GODZ. ECTS Forma zaliczenia ST NST 0 Blok II: seminaria magisterskie Seminarium magisterskie egzamin magisterski Blok III: przedmioty podstawowe 0 0 Społeczeństwo wiedzy i informacji egzamin Informacja publiczna 0 zaliczenie Terminologia specjalistyczna z dziedziny informacji zaliczenie naukowej i bibliotekoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych Kierunki badawcze w informacji naukowej, egzamin bibliotekoznawstwie i bibliologii Metadane dokumentów 0 zaliczenie Blok IV: przedmioty kierunkowe 7 0 Zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce zaliczenie informacyjnej Problematyka prawna w działalności informacyjnej i zaliczenie bibliotecznej Etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej zaliczenie Blok V: praktyki Praktyka informacyjna zaliczenie Blok VI: przedmioty specjalizacyjne 8 Polityka informacyjna zaliczenie Podstawy zarządzania informacją i wiedzą egzamin Organizacja wiedzy egzamin Informacja w biznesie egzamin Zarządzanie komunikacją firmy zaliczenie Placówki informacji biznesowej zaliczenie Strategie wyszukiwania informacji zaliczenie Ekonomia informacji zaliczenie Audyt informacji zaliczenie Nowe technologie a biznes zaliczenie Architektura informacji egzamin Blok VII: przedmioty fakultatywne 6

10 Plan studiów ścieżki IBZ DZ ZAO ECTS DZ ZAO ECTS Semestr + 0+ Semestr + 0+ Seminarium magisterskie 0 Seminarium magisterskie 0 Społeczeństwo wiedzy i inform. Metadane dokumentów Podst. zarz. Informacją i wiedzą Organizacja wiedzy Strategie wyszukiwania inform. Informacja w biznesie 0 0 Zarządzanie i marketing w BIN Problematyka prawna w BIN Polityka informacyjna Architektura informacji Zarządzanie komunikacją firmy Fakultety Fakultety 9 Semestr Semestr + + Seminarium magisterskie 0 6 Seminarium magisterskie 0 6 Informacja publiczna Terminologia specjalistyczna Audyt informacji Placówki informacji biznesowej Nowe technologie w biznesie Ekonomia informacji 0 0 Etyka w działalności BIN Fakultety 9 Fakultety 7 Praktyki

11 PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA INTERNET NAZWA ZAJĘĆ L.GODZ. ECTS Forma zaliczenia ST NST 0 Blok II: seminaria magisterskie Seminarium magisterskie egzamin magisterski Blok III: przedmioty podstawowe 0 0 Społeczeństwo wiedzy i informacji egzamin Informacja publiczna 0 zaliczenie Terminologia specjalistyczna z dziedziny informacji zaliczenie naukowej i bibliotekoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych Kierunki badawcze w informacji naukowej, egzamin bibliotekoznawstwie i bibliologii Metadane dokumentów 0 zaliczenie Blok IV: przedmioty kierunkowe 7 0 Zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce zaliczenie informacyjnej Problematyka prawna w działalności informacyjnej i zaliczenie bibliotecznej Etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej zaliczenie Blok V: praktyki Praktyka informacyjna zaliczenie Blok VI: przedmioty specjalizacyjne 90 8 Architektura systemów hipertekstowych zaliczenie Internetowe narzędzia nawigacji egzamin Organizacja wiedzy egzamin Polityka informacyjna zaliczenie Projektowanie i realizacja systemów informacyjnych zaliczenie Systemy hipermedialne zaliczenie Wyszukiwanie informacji zaliczenie Systemy pełno tekstowe zaliczenie Sieci komputerowe zaliczenie Zasoby informacyjne Internetu egzamin Blok VII: przedmioty fakultatywne 6

12 Plan studiów ścieżki INT DZ ZAO ECTS DZ ZAO ECTS Semestr Semestr 0+ + Seminarium magisterskie 0 Seminarium magisterskie 0 Społeczeństwo wiedzy i inform. Metadane dokumentów Organizacja wiedzy Projektowanie i realizacja SI Wyszukiwanie informacji Systemy pełnotekstowe 0 0 Zarządzanie i marketing w BIN Problematyka prawna w BIN Architektura system. hipertekst. Internetowe narzędzia nawigacji Polityka informacyjna Fakultety Fakultety 7 Semestr Semestr + + Seminarium magisterskie 0 6 Seminarium magisterskie 0 6 Informacja publiczna Terminologia specjalistyczna Sieci komputerowe Zasoby informacyjne Internetu Systemy hipermedialne 0 0 Etyka w działalności BIN Fakultety 9 Fakultety 7 Praktyki

13 PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKAMI NAZWA ZAJĘĆ L.GODZ. ECTS Forma zaliczenia ST NST 0 Blok II: seminaria magisterskie Seminarium magisterskie egzamin magisterski Blok III: przedmioty podstawowe 0 0 Społeczeństwo wiedzy i informacji egzamin Informacja publiczna 0 zaliczenie Terminologia specjalistyczna z dziedziny informacji zaliczenie naukowej i bibliotekoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych Kierunki badawcze w informacji naukowej, egzamin bibliotekoznawstwie i bibliologii Metadane dokumentów 0 zaliczenie Blok IV: przedmioty kierunkowe 7 0 Zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce zaliczenie informacyjnej Problematyka prawna w działalności informacyjnej i zaliczenie bibliotecznej Etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej zaliczenie Blok V: praktyki Praktyka biblioteczna zaliczenie Blok VI: przedmioty specjalizacyjne 60 8 Zarządzanie wiedzą egzamin Oprogramowanie biblioteczne zaliczenie Biblioteki wirtualne i cyfrowe zaliczenie Ocena efektywności pracy bibliotecznej egzamin Język i kultura w zarządzaniu egzamin Psychologia pracy Egzamin Pozyskiwanie środków finansowych egzamin Problemy środowisk lokalnych i samorządu terytorialnego zaliczenie Trening umiejętności interpersonalnych zaliczenie Wybrane problemy animacji kulturalnej zaliczenie Zarządzanie i organizacja pracy egzamin Zarządzanie zespołem bibliotecznym zaliczenie Zarządzanie wiedzą egzamin Oprogramowanie biblioteczne zaliczenie Blok VII: przedmioty fakultatywne 6

14 Plan studiów ścieżki OZB DZ ZAO ECTS DZ ZAO ECTS Semestr + + Semestr + + Seminarium magisterskie 0 Seminarium magisterskie 0 Społeczeństwo wiedzy i inform. Metadane dokumentów Zarządzanie wiedzą Ocena efektywności pracy Zarządzanie zespołem bibliotecznym Problemy środowisk lokalnych Zarządzanie i marketing w BIN Problematyka prawna w BIN Oprogramowanie biblioteczne Język i kultura w zarządzaniu Zarządzanie i organizacja pracy Fakultety Fakultety 8 Semestr Semestr Seminarium magisterskie 0 6 Seminarium magisterskie 0 6 Informacja publiczna Terminologia specjalistyczna Biblioteki wirtualne i cyfrowe Psychologia pracy Trening umiejętności interpersonalnych Wybrane problemy animacji 0 Etyka w działalności BIN Pozyskiwanie środków finansowych Fakultety Fakultety Praktyki

15 PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ I WIEDZĄ NAZWA ZAJĘĆ L.GODZ. ECTS Forma zaliczenia ST NST 0 Blok II: seminaria magisterskie Seminarium magisterskie egzamin magisterski Blok III: przedmioty podstawowe 0 0 Społeczeństwo wiedzy i informacji egzamin Informacja publiczna 0 zaliczenie Terminologia specjalistyczna z dziedziny informacji zaliczenie naukowej i bibliotekoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych Kierunki badawcze w informacji naukowej, egzamin bibliotekoznawstwie i bibliologii Metadane dokumentów 0 zaliczenie Blok IV: przedmioty kierunkowe 7 0 Zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce zaliczenie informacyjnej Problematyka prawna w działalności informacyjnej i zaliczenie bibliotecznej Etyka w działalności informacyjnej i bibliotecznej zaliczenie Blok V: praktyki Praktyka informacyjna zaliczenie Blok VI: przedmioty specjalizacyjne 90 8 Polityka informacyjna zaliczenie Zarządzanie wiedzą egzamin Tekstowe bazy danych zaliczenie Publikowanie internetowych baz danych zaliczenie Organizacja wiedzy egzamin Wyszukiwanie informacji (ZIW) zaliczenie Redagowanie serwisów WWW zaliczenie Architektura informacji egzamin Audyt informacji zaliczenie Biblioteki i repozytoria cyfrowe zaliczenie Cyfrowa komunikacja naukowa zaliczenie Blok VII: przedmioty fakultatywne 6

16 Plan studiów ścieżki ZIW DZ ZAO ECTS DZ ZAO ECTS Semestr + 0+ Semestr + 0+ Seminarium magisterskie 0 Seminarium magisterskie 0 Społeczeństwo wiedzy i inform. Metadane dokumentów Zarządzanie wiedzą Organizacja wiedzy Wyszukiwanie informacji Cyfrowa komunikacja naukowa 0 0 Zarządzanie i marketing w BIN Problematyka prawna w BIN Polityka informacyjna Tekstowe bazy danych Architektura informacji Fakultety Fakultety 9 Semestr Semestr + + Seminarium magisterskie 0 6 Seminarium magisterskie 0 6 Informacja publiczna Terminologia specjalistyczna Publikowanie int. baz danych Redagowanie serwisów WWW Audyt informacyjny Biblioteki i repozytoria cyfrowe 0 0 Etyka w działalności BIN Fakultety 7 Fakultety 7 Praktyki

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Od bibliotekarza do brokera informacji powstanie nowego zawodu. Jolanta Osiecka-Murawa Biblioteka Uniwersytecka UWM Oddział Informacji Naukowej

Od bibliotekarza do brokera informacji powstanie nowego zawodu. Jolanta Osiecka-Murawa Biblioteka Uniwersytecka UWM Oddział Informacji Naukowej Od bibliotekarza do brokera informacji powstanie nowego zawodu Jolanta Osiecka-Murawa Biblioteka Uniwersytecka UWM Oddział Informacji Naukowej Plan prezentacji Wstęp Historia zawodu infobrokera Kodeks

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI 1. Uchwała Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Marketing

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2008-2009 1 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Lilia Marcinkiewicz Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Książnica Pomorska Spis treści: 1. Zadania i cele ZSIReN@

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Podręcznik Informatyka ekonomiczna może być wykorzystany w dydaktyce akademickiej na kierunkach informatycznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... XI XIII XV Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5 Sylabus przedmiotu: Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Wszystkie specjalności Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015 Kierunek: Wydział: Zarządzanie Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo