Marka pracodawcy ma znaczenie. Wprowadzenie do employer brandingu w praktyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marka pracodawcy ma znaczenie. Wprowadzenie do employer brandingu w praktyce"

Transkrypt

1 Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Marka pracodawcy ma znaczenie. Wprowadzenie do employer brandingu w praktyce Krzysztof Kubiak Abstrakt Employer branding (EB) to działania, których celem jest budowanie spójnego i pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy wśród obecnych pracobiorców, potencjalnych pracowników oraz partnerów biznesowych, klientów i opinii publicznej. Termin employer branding jest stosunkowo nowym pojęciem, gdyż został wprowadzony dopiero w 2001 roku. Dzisiaj jednak nikt nie ma wątpliwości, że jest to jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania firm, ponieważ przynosi szereg wymiernych korzyści, m.in.: lepszą rozpoznawalność marki, pozytywniejszy wizerunek, większą motywację i zaangażowanie pracowników, lepsze zarządzanie talentami w organizacji, zwiększenie przewagi nad konkurentami, efektywniejszą rekrutację, wzmacnianie reputacji pracodawcy z wyboru. EB sam w sobie nie jest koncepcją rewolucyjną. W dużej mierze opiera się na narzędziach stosowanych dotąd w PR i HR, tj.: komunikacji wewnętrznej, corporate identity, motywowaniu i ocenach pracowniczych, budowaniu lojalności oraz rekrutacji. Metodyka: Artykuł powstał na podstawie analizy treści najnowszych publikacji odnoszących się do tematyki EB Słowa kluczowe: Employer Branding, Strategia EB, EVP 6

2 Abstract Employer Branding (EB) is an action whose aim is to build a consistent and positive image of the company as an employer among current employees, potential employees and business partners, customers and the public. The term employer branding is a relatively new concept, since it was introduced only in Today, however, there is no doubt that this is one of the most important areas of functioning businesses, because it brings a number of tangible benefits, m.in.: better brand recognition, more positive image, greater motivation and commitment of employees, better management talent in the organization, increasing the lead over competitors, efficient recruitment, strengthening the reputation of an employer of choice. EB itself is not a revolutionary concept. To a large extent based on tools used previously in PR and HR, ie.: internal communications, corporate identity, motivation and employee assessments, building loyalty and recruitment. Methods: This article is based on content analysis of recent publications relating to the subject EB Keywords: Employer Branding, Strategy EB, EVP Wstęp Employer branding wymaga indywidualnego podejścia do klienta/ pracownika. O odpowiednim doborze działań decyduje nie tylko grupa docelowa czy zasięg działania firmy, ale też branża i ogólna sytuacja na rynku. Podstawą przygotowania strategii EB jest określenie konkretnych wartości firmowych (tzw. EVP - Employer Value Proposition), które pomogą odpowiedzieć na pytanie, dlaczego osoba, którą chcielibyśmy zrekrutować, powinna wybrać właśnie naszą organizację. Inaczej mówiąc, EVP to komunikaty typu reason to believe (powód by uwierzyć w firmę) dla aktualnych i przyszłych pracowników. Działania employer branding`owe można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne, ze względu na grupę odbiorców, do których są kierowane. 7

3 Budowa zaczyna się od fundamentów Działania employer branding`owe skierowane do aktualnych pracowników ukierunkowane są głównie na zorganizowanie przyjaznej atmosfery pracy i możliwości rozwoju. Jednak jakiekolwiek działania EB najlepiej jest poprzedzić audytem dotyczącym identyfikacji pracowników z firmą, kultury organizacyjnej, przepływu informacji, oceny wynagrodzeń i benefitów, warunków pracy, szkoleń i rozwoju, czy możliwości rozwoju kariery zawodowej. O tym, czy w danej firmie pracownicy uznawani są za istotny kapitał, można zorientować się właśnie po działaniach EB, tj. sposobie przeprowadzania procesu rekrutacji, mechanizmach adaptacji pracowników, przedstawieniu ścieżki rozwoju, systemach motywowania, wdrażaniu programów rozwojowych, jakości komunikacji, czy działaniach CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu). Kreując wizerunek firmy należy pamiętać, że to właśnie pracownicy są pierwszymi opiniodawcami i ambasadorami firm, i od nich w dużej mierze zależy, jaką reputację organizacja mieć będzie w otoczeniu. A na zewnątrz Działania EB skierowane do zewnętrznych adresatów mają zasadniczo dwie funkcje wizerunkową oraz rekrutacyjną. Działania wizerunkowe ukierunkowane są na komunikowanie benefitów wynikających z zatrudnienia w danej firmie. Z reguły są to akcje zorganizowane w postaci kampanii, prowadzone długofalowo, do szerokiego grona odbiorców, z wykorzystaniem różnych mediów. Z kolei działania rekrutacyjne mają charakter taktyczny, a ich nadrzędnym celem jest dotarcie i pozyskanie aplikacji od najbardziej wartościowych kandydatów. Grunt to wiedzieć jak... Narzędzia wykorzystywane w zewnętrznym employer branding`u skupiają się wokół dwóch zagadnień: wykorzystania tzw. nowych mediów oraz marketingu szeptanego (WOM - word of mouth). Zasad- 8

4 niczo można mówić o działaniach typu on-line, poprzez: strony kariery, landing page, ogłoszenia rekrutacyjne, działania w wyszukiwarkach internetowych (optymalizacja stron pod kątem SEO), aktywność w social mediach, wykorzystanie filmów rekrutacyjnych. Działania offline to uczestnictwo w stacjonarnych targach pracy, organizacja drzwi otwartych, organizacja seminariów, konkursów, akcji promocyjnych na uczelniach, czy PR`owych artykułów prasowych lub/i advertoriali. Marketing szeptany to działania szczególnie popularne wśród młodych ludzi. Akcje typu WOM mają za zadanie promowanie konkretnej marki pracodawcy w swoim środowisku. Coraz częściej można spotkać tzw. ambasadorów marki wśród studentów. Ich zadaniem jest promowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród łącznika pomiędzy daną firmą a uczelnią/sz Ambasadora. Ambasadorowie wspierają również procesy rekrutacyjne, poprzez informowanie innych o wakatach, programach stypendialnych, programach stażowych czy praktykach. Dodatkowo ambasadorowie promują różne wydarzenia organizowane przez firmę, np. szkolenia, warsztaty, dni otwarte itp. Jak pokazuje praktyka (i nieliczne jeszcze w Polsce badania z zakresu EB), działania skierowane na WOM są jednymi z z najbardziej skutecznych narzędzi pozyskiwania utalentowanych pracowników. Przyczyna jest oczywiście banalna, informacja przekazywana z ust do ust od ambasadorów/stażystów/pracowników, szybko rozchodzi się wśród innych nie tylko studentów. A taka rekomendacja jest w sumie najbardziej wiarygodna i przyciąga do organizacji najlepszych. Etapy działań EB Z punktu widzenia koncepcji działań employer branding`owych, warto mieć na uwadze kilka elementów/etapów, które zawsze trzeba brać pod uwagę przy ich precyzowaniu w kontekście strategii personalnej. Nie jest już dziś żadną tajemnicą, że sukces firmy jest warunkowany zapleczem personalnym. Dlatego działania dopasowujące świat organizacji do oczekiwań pracowników to już nie moda, ale koniecz- 9

5 ność. Te firmy, które cieszą się reputacją dobrego pracodawcy, widzą, że przekłada się ona nie tylko na lepsze wyniki finansowe, ale także na efektywniejsze działania rekrutacyjne, pozyskiwanie talentów, lepszą komunikację wewnętrzną, wyższy stopień identyfikacji zatrudnionych z organizacją, zwiększenie produktywności, jak również posiadanie w pracownikach swoich ambasadorów. Krótko mówiąc, właściwie prowadzony employer branding przynosi firmie same korzyści! Bibliografia 1) M. Adamiec, B. Kożusznik, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Akade, Katowice ) A. Adamus-Matuszyńska, Wstęp do praktyki public relations, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice ) P. Andrzejewski, W. Kot, Medialne public relations, Wyd. Forum Naukowe, Poznań ) M. Armstrong, Zarządzanie ludźmi, Wyd. Rebis, Poznań ) M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków ) M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków ) K. Backhous, S. Tikoo, Conceptualizing and researching employer branding [w:] Career Development International, ) Badania rynku. Metody, zastosowania, (red.) Z. Kędzior, PWE, Warszawa ) S. Barrow, R. Mosley, The Employer Brand, Bringing the Best of Brand Management to People at Work, John Wiley & Sons, Chichester ) S. Black, Public relations, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa ) A. J. Blikle, Doktryna jakości, Warszawa ) W. Budzyński, Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Wyd. Poltext, Warszawa ) C. Bussey, Public relations. Jak zdobyć rozgłos bez dużych pieniędzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa ) E. Cenker, Public relations, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań

6 15) J. Crisford, Public Relations Advances, Pitman Publishing, London ) T. Davis, Ewaluacja talentu nowa strategia zarządzania talentami w organizacji, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa ) A. Davis, Public relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa ) B. Dobek-Ostrowska, Studia z teorii komunikowania masowego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław ) A. Gick, M. Tarczyńska, Motywowanie pracowników, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa ) T. Goban-Klas, Public relations czyli promocja reputacji, Wyd. Business Press Sp. z o.o., Warszawa ) M. Mudel, Pozafinansowe metody wynagradzania [w:] Tajniki HR. Najlepsze praktyki wynagradzania i rekrutacji, pod red. K. Sedlak, Wyd.Sedlak & Sedlak, Kraków ) J. Olędzki, Public relations w komunikacji społecznej [w:] Public relations. Znaczenie społeczne i perspektywy rozwoju, pod red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Wyd. PWN, Warszawa ) L. Piasta, Public Relations. Istota, techniki, Wyd. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa ) A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa ) J. Pruszyńska-Witkowska, Komunikacja wewnętrzna [w:] Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, pod red. B. Janiszewska, Związek Firm Public Relations, Warszawa ) Raport Anomia Pracownicza w Polsce 2012 Skala oszustw i kradzieży w firmach, ) F. Rheinberg, Psychologia motywacji, Wyd. WAM, Kraków ) D. Schultz, S. E. Schultz, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wyd. PWN, Warszawa ) P. Sedlak, Co warto wiedzieć o motywowaniu [w:] Tajniki HR. Najlepsze praktyki wynagradzania i rekrutacji, pod red. K. Sedlak, Wyd.Sedlak & Sedlak, Kraków ) J. Stredwick, Zarządzanie pracownikami w małej firmie, Onepress, Gliwice

7 31) A. Szymańska, Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław ) W. Szklarczyk, Bodźce długoterminowe - determinantami wzrostu wartości organizacji [w:] Motywować skutecznie, pod. red. S. Borkowska, Wyd. IPiSS, Warszawa ) T. Sztucki, Promocja: sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa ) A. Świątecki, Kultura i marka [w:] Nowy incentive w Polsce, pod. red. A. Świątecki, Wyd. Elect, Warszawa ) J. F. Terelak, Psychologia organizacji i zarządzania, Wyd. Difin, Warszawa ) T. Wach, Motywowanie i ocenianie pracowników, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa ) K. Wojtaszczyk, Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru na przykładzie banku Citi Handlowy

Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru na przykładzie banku Citi Handlowy Sylwia Stachowska * Agata Zielińska ** Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru na przykładzie banku Citi Handlowy Wstęp Obserwując działania, jakie aktualnie podejmują pracodawcy, walcząc

Bardziej szczegółowo

SEO PR w kontekście employer brandingu

SEO PR w kontekście employer brandingu Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 SEO PR w kontekście employer brandingu Krzysztof Kubiak Marek Janicki Abstract

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS marketing instytucji naukowych i badawczych NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS dr Dariusz Tworzydło Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Artykuł zawiera analizę oraz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU

ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU Artykuł pochodzi z publikacji: Społeczna recepcja Public Relations, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 ROZDZIAŁ I. SPOŁECZNA RECEPCJA SPONSORINGU Bożena Breczko 1.1. Istota sponsoringu

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ

BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Danuta SZWAJCA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI

OCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI mgr Katarzyna Znańska-Kozłowska Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna OCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI Streszczenie: Oceny pracowników polegają na porównaniu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Kwartalnik Internetowy Komunikacja Społeczna 2012, nr 4 WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka 1 Aneta Lipińska 2 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji Human capital the most important element in the organization

Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji Human capital the most important element in the organization Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 dr Zbigniew Ciekanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Open Access MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2 INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 9. Innowacje w komunikacji marketingowej. Bogna Pilarczyk. 1. Wprowadzenie. 2. Istota innowacji marketingowych

Zeszyty Naukowe nr 9. Innowacje w komunikacji marketingowej. Bogna Pilarczyk. 1. Wprowadzenie. 2. Istota innowacji marketingowych Zeszyty Naukowe nr 9 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Innowacje w komunikacji marketingowej 1. Wprowadzenie Współcześnie panuje kult innowacji, a samo pojęcie

Bardziej szczegółowo

Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych

Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych Witold Świeczak Instytut Lotnictwa, Warszawa Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych Najlepsi ludzie to tacy, którzy rozumieją jak ważna jest treść. Kierowanie

Bardziej szczegółowo

Bożena Gajdzik Budowanie zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwie analiza przypadku

Bożena Gajdzik Budowanie zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwie analiza przypadku Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI ZARZĄDZANIE XXXVIII ZESZYT 404 TORUŃ 2011. Joanna Petrykowska

ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI ZARZĄDZANIE XXXVIII ZESZYT 404 TORUŃ 2011. Joanna Petrykowska ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI ZARZĄDZANIE XXXVIII ZESZYT 404 TORUŃ 2011 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Joanna Petrykowska wybrane aspekty nowoczesnych form promocji Zarys treści. Celem

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW WARUNKUJĄCYCH SATYSFAKCJĘ ZAWODOWĄ

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW WARUNKUJĄCYCH SATYSFAKCJĘ ZAWODOWĄ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 67 Nr kol. 1900 Martyna MICHALAK Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Zarządzania Kadrami MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JAKO

Bardziej szczegółowo

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ mgr Jacek Uroda Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ Streszczenie: Wraz z rozwojem technologii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Specyfika reklamy usług sektora bankowego w Polsce

Rozdział 8. Specyfika reklamy usług sektora bankowego w Polsce Artykuł pochodzi z publikacji: Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, (Red.) A. Kozłowska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 8. Specyfika reklamy usług sektora bankowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI marketing instytucji naukowych i badawczych ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Beata HYSA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska Bożena GRABOWSKA Koordynator Usług Dochodowych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie talentami:

Zarzàdzanie talentami: Ekonomia Etyka Marketing Ład korporacyjny Organizacja Przywództwo Społeczne zaangażowanie Zarządzanie personelem Zarzàdzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań Raport Badawczy E-0011-06-RR

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo