Obrazowanie biomedyczne z wykorzystaniem interferometrii światła częściowo spójnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obrazowanie biomedyczne z wykorzystaniem interferometrii światła częściowo spójnego"

Transkrypt

1 Obazowanie biomedyczne z wykozystaniem intefeometii światła częściowo spójnego Maciej Wojtkowski Optical Biomedical Imaging Goup Nicolaus Copenicus Univesity Toun, POLAND

2 Gupa Optycznego Obazowania Biomedycznego OBIG Optical Biomedical Imaging Goup Andzej Kowalczyk Maciej Szkulmowski Monika Fojt Maciej Nowakowski Katazyna Koma Dawid Boycki Iek Gulkowski Kaol Kanowski Patyk Stemplewski Danuta Bukowska Szymon Tamboski Daniel Szlag Daniel Rumiński Paweł Ossowski Sylwia Maliszewska Batosz Pałucki Hong Chu Lyu Kzysztof Maliszewski Kzysztof Szulżycki Mata Motoczyńska NCU Collaboatos Instytut Fizyki UMK Iwona Goczyńska Piot Tagowski Macin Sylwestzak Ewa Kwiatkowska Collegium Medicum Batłomiej Kałużny Batosz Sikoski

3 OBIG - Współpaca

4 Finansowanie badań

5 Optyka w biologii i medycynie - wyzwania Biopsja optyczna Obazowanie na poziomie molekulanym białkowym Obsewacja dynamiki wiusów i bakteii Wysokoozdzielcze obazowanie pzyżyciowe w czasie zeczywistym opate na własnym mechanizmie kontastującym ozdzielczość komókowa dla znacznych objętości Czujniki biologiczne Biochips POCT Devices Optofluidic Lab on a Chip Wyspecjalizowane póbniki nanocząsteczkowe Cytometia pzepływowa in vivo Raman Osobisty monitoing stanu zdowia Szybkie czytniki maciezowe do genomiki Diagnostyka kliniczna/ teapie Famakokinetyka w czasie zeczywistym Biodozymety pomieniowanie, ekspozycja na wiusy, bakteie monitoing po teapiach diagnostyka POCT Obazowo steowana miko/nano chiugia Nieinwazyjne teapie nowotwoów Monitoowanie i identyfikacja komóek maciezystych Zdalne nano-kliniki POCT point-of-cae testing

6 Cel aktywności badawczej zespołu Powadzenie wysokiej jakości badań naukowych i stosowanych oaz pac wdożeniowych w dziedzinie obazowania biomedycznego Tematyka pac: Stuktualne i czynnościowe obazowanie oka Rozwój nowych optycznych technik mikoskopowych Optyczne czynnościowe badania neuonalne Popagacja światła w ośodkach ozpaszających Rozwój nowych metod analizy danych Wspacie dla powadzenia dydaktyki na wysokim poziomie dla óżnych specjalności włączając: fizykę doświadczalną, fizykę medyczną, fizykę techniczną oaz zastosowania infomatyki.

7 Obazowanie optyczne oka ludzkiego Kamea Scheimpfluga Zdjęcie dna oka Biomikoskop Komóki nabłonka ogówki

8 Skaningowy Laseowy Oftalmoskop - SLO High Definition Digital Fundus Imaging Adaptive optics +SLO Cone mosaic Adaptive optics +SLO+autofluoescence Rod Imaging RPE patten Rooda et al.,iovs, May 2007, Vol. 48, No. 5 Alf Duba et al. Biomedical Optics Expess, Vol. 2, Issue 7, pp

9 Obazowanie tkanek - fundamentalny poblem Rekonstukcja pzestzennej stuktuy obiektu wyażonej pzez ozkład współczynnika załamania popzez pomia ozposzonego pola elektomagnetycznego

10 ,, 2 2 k S k E k,,, k E k E F k S p n k F Równanie falowe ze źódłami,, 2 2 k E F k E k scatteing potential: Wtóne źódła pomieniowania e m, ' 3 ' 2 2 g k, ' g Funkcje Geena

11 Szczególne ozwiązanie na pole ozposzone ' ' ' exp ', ', ', 4 1, 3 d ik k E k E k F k E V p ' ' ' exp ', ', 4 1, 3 d ik k E k F k E V p 1st ode Bon appoximation

12 Uogólniona Fouieowska Teoii Dyfakcji E, K p A 4 exp K ' i k FT F ' K k k p s Tansfomacja Fouiea Dla pzypadku oświetlenia obiektu falą płaską pole ozposzone i potencjał ozpaszający związane są tansfomacją Fouiea odwzoowując się w pzestzeni odwotnej Kx, Ky wzdłuż okęgu.

13 UogólnionaFouieowskaTeoii Dyfakcji E, K p A 4 exp K ' i k FT F ' K k k p s Dla pzypadku oświetlenia obiektu falą płaską pole ozposzone i potencjał ozpaszający związane są tansfomacją Fouiea odwzoowując się w pzestzeni odwotnej Kx, Ky wzdłuż okęgu.

14 Oganiczenie dyfakcyjne F K p A 4 e ik 1 E, K e ik d 3 K Podstawowa Sfea Ewalda 0 Oganiczająca Sfea Ewalda L Δ 2, 2 4 Częstości pzestzenne potencjału ozpaszającego Δ 2, Δ 2 Δ 2 Fundamentalne oganiczenie Rozdzielczości pzestzennej diffaction limit

15 Standadowe układy obazujące Δ 2.. M. G.L. Gustafsson, L. Shao, Pete M. Calton, C. J. R. Wang, I. N. Golubovskaya, W. Zacheus Cande, D. A. Agad, J. W. Sedat, Thee-Dimensional Resolution Doubling in Wide-Field Fluoescence Micoscopy by Stuctued Illumination, Biophysical Jounal, Volume 94, Issue 12, 15 June 2008, Pages

16 Rekonstukcja obazowa sposoby ekspeymentalne Fomowanie obazu Metody skaningowe Rekonstukcja tomogaficzna Detection: analogue/digital camea Stoage: photo, film, digital Application: biomicoscopy, egula micoscopy, endoscopy, fundus photogaphy, X-ay, fluoescence imaging, etc Detection: one pixel detectos, spectometes Stoage: digital Application: confocal micoscopy, confocal mico - endoscopy, SLO, fluoescence imaging, etc Detection: aay of detectos, Stoage: digital Application: CT, PET, SPECT, Photoacustic imaging, Stuctued Ilumination, etc

17 Konfiguacja mikoskopii konfokalnej Rejestacja światła monochomatycznego odbitego ozposzonego wstecznie E k p A k B 4 exp{ i kz z 0 } FT z, k z Funkcja odzwieciedlająca specyficzne własności optyczne póbki zmiana n, fluoescencja etc

18 Standadowa mikoskopia Oświetlenie EPI Illumination Okula Dzielnik wiązki Obiektyw Póbka

19 Mikoskop konfokalny Lase PMT Obiektyw Pzesłona

20 Uogólniona Fouieowska Teoii Dyfakcji E, K p A 4 exp K ' i k FT F ' K k k p s Tansfomacja Fouiea Dla pzypadku oświetlenia obiektu falą płaską pole ozposzone i potencjał ozpaszający związane są tansfomacją Fouiea odwzoowując się w pzestzeni odwotnej Kx, Ky wzdłuż okęgu.

21 2 0 2 } { F FT I k E k I K Detekcja } { ] [ } { 0 * 0 F ACF I F F I k I IFT z k ACF Autocoelation function Pomia Intensywności światła ' exp 4, ' F FT k i A K E K p

22 Rekonstukcje hologaficzna IFT k z { I k} I0 z ACF{ z} ACF nie pozwala na ozwiązanie poblemu odwotnego Funkcja obiektu z może być odtwozona gdy dodamy dodatkowe pole odniesienia Intefeomety, Hologaphy: E ef ef zk k E0 k FT z z0 E ob k E0 ob k FT zk { z} I k E calk k 2 I ef 0 k I ob 0 k FT zk { z z} I ob 0 k I ef 0 k zexp ik z dz I ob 0 k I ef 0 k zexp ik z dz

23 Hilbet phase micoscope Digital Hologaphic micoscopy G. Popescu, Quantitative Phase Imaging of Nanoscale Cell Stuctue and Dynamics, Methods in Cell Biology 905, 2008, ,

24 Mikoskopia konfokalna na świetle polichomatycznym E k p A k B 4 exp{ i kz 0 } FT z, k z Pzypadek klasycznego mikoskopu

25 Rozdzielczość wzdłuż popagacji wiązki z 2ln Widmo Rozdzielczosć z Ti:Sapphie 260 nm µm SLD 32 nm µm Delay µm

26 LASEROWA SKANINGOWA MIKROSKOPIA KONFOKALNA INTERFEROMETRIA ŚWIATŁA CZĘŚCIOWO SPÓJNEGO OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY

27 Konfiguacja doświadczalna I I1 I 2 2 I1I 2 cos2 vaiable vaiable optical path delay optical fequency Time domain Optical Coheence Tomogaphy: Fouie domain Optical Coheence Tomogaphy: Immobile efeence mio

28 Zastosowanie OCT 1 mm USG MRI Rozdzieczość log 100 µm 10 µm 1 µm SKANINGOWA MIKROSKOPIA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA TOMOGRAFIA OPTYCZNA OCT OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY/MICROSCOPY 100 µm 1 mm 1 cm 10 cm Głębokość obazowania log

29 Obazowanie z wykozystaniem spójności światła Tomogafia OCT

30 Obazowanie bez plamek ogówka in-vivo a. a. Epithelium & Bowman s Laye b. b. Endothelium c. Epithelium c. & Bowman s Laye d. d. Endothelium

31 Obazowanie bez plamek soczewka in-vivo Standad aveaging Standad tomogam A scans: 16,000 Aveaging: 16 Tomo. lines: 1000 Acq. time: 80 ms Segmented tomogam Segments: Aveaging: 1 Tomo. lines: 1000 Acq. time: 250 ms Capsule Epithelium Segment aveaging

32 Obazowanie w klinice okulistycznej System pefomance: Axial esolution: 3.5um Tansvese esolution: 15um; Line ate: 23kHz Cental Seous Retinopathy Retinal detachment Macula hole Age elated Macula Degeneation Photoecepto Atophy Vitoetinal taction

33 Badania kliniczne duzy zlewne w AMD M. Wojtkowski, B. L. Sikoski, I. Goczynska, M. Goa, M. Szkulmowski, D. Bukowska, J. Kałuzny, J. G. Fujimoto, A. Kowalczyk, Optics Expess, 175, , 2009

34 Badania kliniczne duzy zlewne w AMD - poges M. Wojtkowski, B. L. Sikoski, I. Goczynska, M. Goa, M. Szkulmowski, D. Bukowska, J. Kałuzny, J. G. Fujimoto, A. Kowalczyk, Optics Expess, 175, , 2009

35 Badania kliniczne - duzy w zwyodnieniu plamki B. L. Sikoski, D. Bukowska, J.J. Kaluzny, M. Szkulmowski, A. Kowalczyk, M. Wojtkowski Dusen with Accompanying Fluid undeneath the Sensoy Retina, Ophthalmology, jan 2011

36 Obazowanie Komoy pzedniej oka pixels mm Lage scan aea + High esolution Huge amount of data mm pixels 200 khz!!!

37 Obazowanie komoy pzedniej oka M. Goa et al. Optics Expess 1717, , 2009, I. Gulkowski et al..opt Expess, 17 6, , S. Otiz et al. Biomed. Opt. Expess 2, , S. Otiz et al., Opt Expess, 18 3, , K. Kanowski et al., Biomedical Opt Expess, 2 9, , 2011

38 Analiza ilościowa mofologii ogówki FdML lase 200 khz M. Goa, K. Kanowski, M. Szkulmowski, B. J. Kaluzny, R. Hube, A. Kowalczyk, M. Wojtkowski, Optics Expess 1717, , 2009

39 Pzykład patologii - stożek ogówki FdML lase 200 khz M. Goa, K. Kanowski, M. Szkulmowski, B. J. Kaluzny, R. Hube, A. Kowalczyk, M. Wojtkowski, Optics Expess 1717, , 2009

40 Pzykład patologii - stożek ogówki FdML lase 200 khz M. Goa, K. Kanowski, M. Szkulmowski, B. J. Kaluzny, R. Hube, A. Kowalczyk, M. Wojtkowski, Optics Expess 1717, , 2009

41 Pzeszczep ogówki K. Kanowski, B. J. Kaluzny, M. Szkulmowski, M. Goa, and M. Wojtkowski, Biomedical Opt Expess, 2 9, , 2011

42 Coneal Topogaphy Placido Tomogaphy Scheimpflug camea SS OCT Keatoplasty Anteio suface K1 ax K2 ax D D mm 35.0 D mm 42.3 D mm 45.8 D mm 49.5 D 56 Posteio suface K1 ax K2 ax N.A mm -4.8 D mm mm -5.7 D mm -7.6 D 64.0 Pachymety min. thickness 519 µm 572 µm

43 Obazowanie z dużą szybkością Duży fomat Obazowanie 4 D Wysoka jakość obazów lines/sec. 10x faste than SOCT 1000 x faste than TdOCT!!! Infomacja ilościowa Dynamika oka Chooby oka

44 Dynamic imaging of Anteio Segment B. Kaluzny et al. Opt. and Vis. Science, Vol. 84, No. 12, 2007 D. Caneio at al. OPTICS EXPRESS Vol. 19, No

45 Wizualizacja naczyń kwionośnych siatkówki Fotogafia dna oka Angiogafia fluoesceinowa Podstawowa mofologia naczyń kwionośnych Intuicyjna wizualizacja ICG/SLO Angiogaphy Zwiększony kontast naczyń Obsewacja zmian czasowych

46 Obazowanie Doppleowskie w OCT M. Szkulmowski, et al, Opt. Expess, 16 9, 6008, 08

47 Obazowanie Doppleowskie w OCT Velocity 2D coss sectional velocity map +15,2 0 15,2 Axial velocity [mm/s] Axial diection +15,2 Axial velocity [mm/s] 0 M. Szkulmowski, et al, Opt. Expess, 16 9, 6008, , ,2 Axial velocity [mm/s] 15,2 Tansvesal diection

48 Obazowanie układu mikokapilanego siatkówki I. Gulkowski, I. Goczynska, M. Szkulmowski, D. Szlag, A. Szkulmowska, R. A. Leitgeb, A. Kowalczyk, and M. Wojtkowski, Optics Expess Vol , , 2009

49 Obazowanie układu mikokapilanego siatkówki 0.8mm Afte 8 minutes 0.6mm mm/s Iwona Goczyńska et al. ARVO/ISIE 12

50 Obazowanie układu mikokapilanego siatkówki 5 mm/s t=1.650s 7 t=1.925s 8 t=2.200s 9 t=2.475s 10 t=2.750s 11 T=3.025s c 200μm 0.6 Axial velocity [mm/s] Indepth position [μm] Indepth position [μm] Axial velocity [mm/s] Iwona Goczyńska et al. ARVO/ISIE 12

51 Intensity fluctuation analysis flow visualization 512 A scans x 1024 B scans x a y b x c x f GCL IPL OPL z d Scanning aea x,y: 3mm x 2mm y x e OPL IPL GCL y x y

52 Chacteization of blood samples Full blood Dopple image Low value of hematocit Dopple image Eythocytes Dopple image Blood plasma Dopple image x z

53 Opto-micofluidics of blood Piot Gastecki

54 Functional etinal imaging eflectivity change Optophysiology Retinal eflectomety K. Tsunoda, Y. Oguchi, G. Hanazono, and M. Tanifuji, Invest. Ophthalmol. Visual Sci. 45, OCT In vito K. Bizheva, R. Pflug, B. Hemann, B. Povazay, H. Sattmann, P. Qiu, E. Ange, H. Reitsame, S. Popov, J. R. Taylo, A. Untehube, P. Ahnelt, and W. Dexle, Poc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 103, OCT In vivo V. J. Sinivasan, M. Wojtkowski, J. G. Fujimoto, J. S. Duke In vivo measuement of etinal physiology with high-speed ultahigh-esolution optical coheence tomogaphy OPTICS LETTERS Vol. 31, No. 15, 2006,

55 Functional etinal imaging eflectivity change Optophysiology V. J. Sinivasan, M. Wojtkowski, J. G. Fujimoto, J. S. Duke In vivo measuement of etinal physiology with high-speed ultahigh-esolution optical coheence tomogaphy OPTICS LETTERS Vol. 31, No. 15, 2006,

56 Reflektometia OCT Multievanescent white dots syndom MEWDS Syndom zanikających białych plamek B. L. Sikoski, M. Wojtkowski, J. J. Kaluzny, M. Szkulmowski, A. Kowalczyk, Bit J Ophthalmol 92, , 2008

57 Reflektometia OCT Dystofia fotoeceptoów MP-1 Micopeymete Nidek/Japan

58 Autofluoescencja siatkówki Deloi, et al.

59 Optical Modulation of Fluoescence Emission fom A2E/xlinked BSA Sample_c JM 2 58_c fluo./bightfield OH N CF CO A2E Fouie domain images at diffeent modulation powes: Mod. lase: λ= 808 nm mod feq. ~1 Hz max. powe: 10 W/cm 2? Recoding: 5.3 fps Fluoescence FITC channel FD image; 12% mod.powe FD image; 50% mod. powe Qingshan Wei, Jon Mehtala

60 Czuła detekcja autofluoescencji siatkówki 2,5x10-4 2,0x10-4 I [a.u.] 1,5x10-4 1,0x10-4 Lock in A 5,0x10-5 0,0 0,0 1,0x10-5 2,0x10-5 3,0x10-5 czas [s] Stały sygnał, popocjonalny do wielkości powolnych zmian amplitudy luminescencji zachodzących pod wpływem wiązki modulującej. Lock in B lock-in A Filt dolnopzepustowy 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0x10-5 2,0x10-5 3,0x10-5 czas [s]

61 Wyniki wstępne Popawa czułości ejestacji sygnału autofluoescencji

62 Neodeteminizm a popagacja światła w tkance

63 REGISTRATION: 31st May, 2013 Invited Speakes: Kzysztof Palczewski Depatment of Phamacology, Case Westen Reseve Univesity David Sampson School of Electical, Electonic & Compute Engineeing, Univesity of Westen Austalia Susana Macos Consejo Supeio de Investigaciones Científicas in Madid, Spain NO FEE!!! WE COVER BREAKFASTS, LUNCHES, SOCIAL EVENTS Michalina Goa Massachusetts Geneal Hospital & Havad Medical School, USA Wokshops: I. Tanslational eseach - fom idea to the device. II. The myth of talent and eality of being an expet.

64 Gupa Optycznego Obazowania Biomedycznego Andzej Kowalczyk Maciej Szkulmowski Monika Fojt Maciej Nowakowski Katazyna Koma Dawid Boycki Iek Gulkowski Kaol Kanowski Patyk Stemplewski Danuta Bukowska Szymon Tamboski Daniel Szlag Daniel Rumiński Sylwia Maliszewska Batosz Pałucki Hong Chu Lyu Kzysztof Maliszewski Kzysztof Szulżycki Mata Motoczyńska Instytut Fizyki UMK Iwona Goczyńska Piot Tagowski Macin Sylwestzak Ewa Kwiatkowska Collegium Medicum Batłomiej Kałużny Batosz Sikoski Instytut Chemii Fizycznej PAN: P. Gastecki Insituto de Optica Daza de Valdés Madit, Spain: Susana Macos Cente of Biomedical Technology and Physics, Medical Univesity of Vienna, Austia: A.F. Feche, R. Leitgeb Euopean Young Investigato Awad EURYI Instytut Biologii Doświadczalnej PAN: Gzegoz Wilczyński, Jakub Włodaczyk Institute of Physics, Ludwig Maximilians Univesity Munich, Gemany: Robet Hube Depatment of Ophthalmology and Vision Science Univesity of Califonia, Davis: Robet J. Zawadzki, J.S. Wene Laboatoie d Optique Biomédicale Ecole Polytechnique Fédéale à Lausanne: Theo Lasse CENTER OF QUANTUM OPTICS

Maciej Wojtkowski. Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego

Maciej Wojtkowski. Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego Maciej Wojtkowski Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Podziękowania Członkom Kapituły

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. MACIEJ WOJTKOWSKI Ph.D.

CURRICULUM VITAE. MACIEJ WOJTKOWSKI Ph.D. CURRICULUM VITAE MACIEJ WOJTKOWSKI Ph.D. Short Bio-note: Maciej Wojtkowski (b.1975) is active in the field of biomedical imaging. His research interest includes optical coherence tomography and low coherence

Bardziej szczegółowo

Jak zjeść jabłko i mieć jabłko jak wygląda rzeczywistość w komercjalizacji wyników badań

Jak zjeść jabłko i mieć jabłko jak wygląda rzeczywistość w komercjalizacji wyników badań Jak zjeść jabłko i mieć jabłko jak wygląda rzeczywistość w komercjalizacji wyników badań Maciej Wojtkowski Nicolaus Copernicus University Torun, POLAND Optical Biomedical Imaging Group - OBIG prof. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można wykorzystać OCT?

Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można wykorzystać OCT? Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można wykorzystać OCT? Bartłomiej J. Kałużny Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, Bydgoszcz Kierownik: prof. dr hab. med. G. Malukiewicz Po co? - prawidłowa kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób: Zastosowanie laserów w Obrazowaniu Medycznym Spis treści 1 Powtórka z fizyki Zjawisko Interferencji 1.1 Koherencja czasowa i przestrzenna 1.2 Droga i czas koherencji 2 Lasery 2.1 Emisja Spontaniczna 2.2

Bardziej szczegółowo

"Techniki analityczne w konserwacji zabytków" Red. G. Śliwiński, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych, Gdańsk 2007, s. 79-83

Techniki analityczne w konserwacji zabytków Red. G. Śliwiński, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych, Gdańsk 2007, s. 79-83 Tomografia optyczna Piotr Targowski a, Michalina Góra a, Bogumiła Rouba b, Magdalena Targowska b a Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ptarg@phys.uni.torun.pl b Instytut Zabytkoznawstwa

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE Dr MACIEJ WOJTKOWSKI Wykształcenie Doktorat z Fizyki, Magisterium z Fizyki, Historia zatrudnienia i staże naukowe Adiunkt

CURRICULUM VITAE Dr MACIEJ WOJTKOWSKI Wykształcenie Doktorat z Fizyki, Magisterium z Fizyki, Historia zatrudnienia i staże naukowe Adiunkt CURRICULUM VITAE Dr MACIEJ WOJTKOWSKI Dr Maciej Wojtkowski urodził się w 1975 r. we Włocławku na Kujawach. Tytuł zawodowy magistra fizyki w specjalności fizyki eksperymentalnej uzyskał w roku 1999 z rąk

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki

Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki [1] WYŚCIG DO TYTUŁU ODKRYWCY. JĄDRO ATOMU W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM. Porównanie do pola grawitacyjnego. CZYM JEST ZJAWISKO

Bardziej szczegółowo

Interferometr Michelsona zasada i zastosowanie

Interferometr Michelsona zasada i zastosowanie Interferometr Michelsona zasada i zastosowanie Opracował: mgr Przemysław Miszta, Zakład Dydaktyki Instytut Fizyki UMK, przy wydatnej pomocy ze strony Zakładu Biofizyki i Fizyki Medycznej IF UMK Interferencja

Bardziej szczegółowo

Zależność natężenia oświetlenia od odległości

Zależność natężenia oświetlenia od odległości Zależność natężenia oświetlenia CELE Badanie zależności natężenia oświetlenia powiezchni wytwazanego pzez żaówkę od niej. Uzyskane dane są analizowane w kategoiach paw fotometii (tzw. pawa odwotnych kwadatów

Bardziej szczegółowo

Ocena powtarzalności pomiarów wolumetrycznych plamki, uzyskanych w konfokalnej skaningowej tomografii laserowej u chorych na cukrzycę typu 2

Ocena powtarzalności pomiarów wolumetrycznych plamki, uzyskanych w konfokalnej skaningowej tomografii laserowej u chorych na cukrzycę typu 2 Joanna Markowska, Bogumiła Wójcik-Niklewska, Katarzyna Krysik, Aleksandra Sikorska, Wanda Romaniuk, Alicja Dusza PRACA ORYGINALNA Poradnia Okulistyczna dla Chorych na Cukrzycę, Katedra i Oddział Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni z Efekt Ramana (1922, CV Raman) I, ν próbka y Chandra Shekhara Venketa Raman x I 0, ν 0 Monochromatyczne promieniowanie o częstości ν 0 ulega rozproszeniu

Bardziej szczegółowo

Mikroskopia konfokalna: techniki obrazowania i komputerowa analiza danych.

Mikroskopia konfokalna: techniki obrazowania i komputerowa analiza danych. Mikroskopia konfokalna: techniki obrazowania i komputerowa analiza danych. Pracownia Mikroskopii Konfokalnej Instytut Biologii Doświadczalnej PAN Jarosław Korczyński, Artur Wolny Spis treści: Co w konfokalu

Bardziej szczegółowo

Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000

Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000 Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000 Najnowsza seria badawczych, siatkowych spektrometrów Ramana japońskiej firmy Jasco zapewnia wysokiej jakości widma. Zastosowanie najnowszych rozwiązań w tej

Bardziej szczegółowo

Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska.

Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska. Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska. Mgr inż. Maja Berezowska Promotorzy : dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr dr inż. Monika Danielewska Plan prezentacji (1) Problem

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 8 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2014/15

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego dr Zbigniew Rogulski Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Obrazowanie molekularne

Bardziej szczegółowo

Ekspansja plazmy i wpływ atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu. Marcin Jedyński

Ekspansja plazmy i wpływ atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu. Marcin Jedyński Ekspansja plazmy i wpływ atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu. Marcin Jedyński Metoda PLD (Pulsed Laser Deposition) PLD jest nowoczesną metodą inżynierii powierzchni, umożliwiającą

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Optyka okularowa i optometria

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Optyka okularowa i optometria STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność Optyka okularowa i optometria 1. CELE KSZTAŁCENIA Pogranicze fizyki oraz nauk biologicznych i medycyny to jeden z najdynamiczniej

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita Niezwykłe światło ultrakrótkie impulsy laserowe Laboratorium Procesów Ultraszybkich Zakład Optyki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Światło Fala elektromagnetyczna Dla światła widzialnego długość

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia Ramanowska

Spektroskopia Ramanowska Spektroskopia Ramanowska Część A 1.Krótki wstęp historyczny 2.Oddziaływanie światła z osrodkiem materialnym (rozpraszanie światła) 3.Opis klasyczny zjawiska Ramana 4. Widmo ramanowskie. 5. Opis półklasyczny

Bardziej szczegółowo

Super-rozdzielcza mikroskopia optyczna; chemiczny Nobel 2014

Super-rozdzielcza mikroskopia optyczna; chemiczny Nobel 2014 Super-rozdzielcza mikroskopia optyczna; chemiczny Nobel 2014 Czesław Radzewicz Uniwersytet Warszawski PLAN: Dlaczego mikroskopia optyczna? Kilka uwag historycznych Mikroskopia fluorescencyjna PALM, STED

Bardziej szczegółowo

Własności światła laserowego

Własności światła laserowego Własności światła laserowego Cechy światła laserowego: rozbieżność (równoległość) wiązki, pasmo spektralne, gęstość mocy oraz spójność (koherencja). Równoległość wiązki Dyfrakcyjną rozbieżność kątową awkącie

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: OBRAZOWANIE MEDYCZNE Nazwa w języku angielskim: MEDICAL IMAGING Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Mikroskopia fluorescencyjna

Mikroskopia fluorescencyjna Mikroskopia fluorescencyjna Mikroskop fluorescencyjny to mikroskop świetlny, wykorzystujący zjawisko fluorescencji większość z nich to mikroskopy tzw. epi-fluorescencyjne zjawisko fotoluminescencji: fluorescencja

Bardziej szczegółowo

Metoda osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia ATR (Attenuated Total Reflection)

Metoda osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia ATR (Attenuated Total Reflection) Metoda osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia ATR (Attenuated Total Reflection) Całkowite wewnętrzne odbicie n 2 θ θ n 1 n > n 1 2 Kiedy promień pada na granicę ośrodków pod kątem większym od kąta

Bardziej szczegółowo

Fale elektromagnetyczne w dielektrykach

Fale elektromagnetyczne w dielektrykach Fale elektromagnetyczne w dielektrykach Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Krótka historia odkrycia

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 3/2004 Nr 1(6) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Możliwości zastosowania aparatu RTA analizatora grubości siatkówki w monitorowaniu stanu narządu wzroku u dzieci i młodzieży z cukrzycą

Bardziej szczegółowo

Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej. O: Wojciech Wasilewski FMS: Mateusz Goryca

Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej. O: Wojciech Wasilewski FMS: Mateusz Goryca Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej O: Wojciech Wasilewski FMS: Mateusz Goryca 1 Zasady części O Wykład przeglądowy Ćwiczenia rozszerzające lub ilustrujące Sprawdzane prace domowe psi.fuw.edu.pl/main/wdoifms

Bardziej szczegółowo

Prawa optyki geometrycznej

Prawa optyki geometrycznej Optyka Podstawowe pojęcia Światłem nazywamy fale elektromagnetyczne, o długościach, na które reaguje oko ludzkie, tzn. 380-780 nm. O falowych własnościach światła świadczą takie zjawiska, jak ugięcie (dyfrakcja)

Bardziej szczegółowo

Optotelekomunikacja. dr inż. Piotr Stępczak 1

Optotelekomunikacja. dr inż. Piotr Stępczak 1 Optotelekomunikacja dr inż. Piotr Stępczak 1 dr inż. Piotr Stępczak Falowa natura światła () ( ) () ( ) z t j jm z z z t j jm z z e e r H H e e r E E β ω β ω Θ ± Θ ± 1 0 0 1 0 1 1 zatem 0 n n n n gr λ

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Jacek P. Szaflik, dr Tomasz Gałecki, dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka OCT w obrazowaniu zmian spojówki

prof. dr hab. Jacek P. Szaflik, dr Tomasz Gałecki, dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka OCT w obrazowaniu zmian spojówki Piątek 23.09.2016 8.30 10.30 Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym dr n. med. Sławomir Teper Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Fizyka, technologia oraz modelowanie wzrostu kryształów Dyfrakcja i Reflektometria Rentgenowska

Fizyka, technologia oraz modelowanie wzrostu kryształów Dyfrakcja i Reflektometria Rentgenowska Fizyka, technologia oraz modelowanie wzrostu kryształów Dyfrakcja i Reflektometria Rentgenowska Michał Leszczyński Stanisław Krukowski i Michał Leszczyński Instytut Wysokich Ciśnień PAN 01-142 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów: podstawowe Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka Obrazowa. Prawidłowe wyświetlanie obrazów diagnostycznych oraz kontrola jakości wyświetlanego obrazu

Diagnostyka Obrazowa. Prawidłowe wyświetlanie obrazów diagnostycznych oraz kontrola jakości wyświetlanego obrazu Diagnostyka Obrazowa Prawidłowe wyświetlanie obrazów diagnostycznych oraz kontrola jakości wyświetlanego obrazu Rozwiązania dla medycyny Sale operacyjne PACS demo room 1. Obraz -Prawidłowe postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Sylwestrzak Streszczenie rozprawy doktorskiej ANALIZA DANYCH SPEKTRALNEJ TOMOGRAFII OPTYCZNEJ OCT Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Okulografia obrazowa. Wideopletyzmografia. Dermatoskopia 2015-06-04

Okulografia obrazowa. Wideopletyzmografia. Dermatoskopia 2015-06-04 Pozyskiwanie i przetwarzanie obrazów medycznych w świetle widzialnym Najczęściej wymienianymi przykładami diagnostyki obrazowej w promieniowaniu widzialnym są (najpierw je wymienimy, a potem scharakteryzujemy):

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne to projekt kluczowy w ramach Działania 13.1 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Inne choroby plamki w diagnostyce różnicowej

Inne choroby plamki w diagnostyce różnicowej 4 Małgorzata Figurska, Andrzej Stankiewicz Inne choroby plamki w diagnostyce różnicowej Centralna surowicza Choroidoretinopatia Cechą charakterystyczną centralnej surowiczej choroidoretinopatii (ang. central

Bardziej szczegółowo

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej.

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej. Tel.: +48-85 7457229, Fax: +48-85 7457223 Zakład Fizyki Magnetyków Uniwersytet w Białymstoku Ul.Lipowa 41, 15-424 Białystok E-mail: vstef@uwb.edu.pl http://physics.uwb.edu.pl/zfm Praca magisterska Badanie

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012 Warszawa dn. 2012-07-26 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Biotechnologia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Molecular Nano-Bio

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 3. Pomiar drgao przy pomocy interferometru Michelsona

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 3. Pomiar drgao przy pomocy interferometru Michelsona Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 3. Pomiar drgao przy pomocy interferometru Michelsona Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WET, Politechnika Gdaoska Gdańsk 006 1. Wstęp Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Mikroskopy uniwersalne

Mikroskopy uniwersalne Mikroskopy uniwersalne Źródło światła Kolektor Kondensor Stolik mikroskopowy Obiektyw Okular Inne Przesłony Pryzmaty Płytki półprzepuszczalne Zwierciadła Nasadki okularowe Zasada działania mikroskopu z

Bardziej szczegółowo

Aparatura do osadzania warstw metodami:

Aparatura do osadzania warstw metodami: Aparatura do osadzania warstw metodami: Rozpylania mgnetronowego Magnetron sputtering MS Rozpylania z wykorzystaniem działa jonowego Ion Beam Sputtering - IBS Odparowanie wywołane impulsami światła z lasera

Bardziej szczegółowo

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności 05-30

Bardziej szczegółowo

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH 51 Aleksande Zaemba *, Tadeusz Rodziewicz **, Bogdan Gaca ** i Maia Wacławek ** * Kateda Elektotechniki Politechnika Częstochowska al. Amii Kajowej 17, 42-200 Częstochowa e-mail: zaemba@el.pcz.czest.pl

Bardziej szczegółowo

Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych Klasyczny przykład pośredniego oddziaływania pola magnetycznego na wzbudzenia fononowe Schemat: pole magnetyczne (siła Lorentza) nośniki (oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tło historyczne Pod koniec XIX wieku stosowanie mikroskopów świetlnych w naukach

Bardziej szczegółowo

Fizyka medyczna. Czy warto ją wybrać?

Fizyka medyczna. Czy warto ją wybrać? Fizyka medyczna Czy warto ją wybrać? NASZ ZESPÓŁ PRACOWNIA FIZYKI UKŁADU KRĄŻENIA Kto jest kim: Jan J. Żebrowski (Dynamika Układów Nieliniowych, Seminarium Dyplomowe) Teodor Buchner (Analiza Sygnału w

Bardziej szczegółowo

VII Wybrane zastosowania. Bernard Ziętek

VII Wybrane zastosowania. Bernard Ziętek VII Wybrane zastosowania Bernard Ziętek 1. Medycyna Oddziaływanie światła z tkanką: 1. Fotochemiczne (fotowzbudzenie, fotorezonans, fotoaktywakcja, fotoablacja, fotochemoterapia, biostymulacja, synteza

Bardziej szczegółowo

SEO Audit for domain zdrowewidzenie.pl

SEO Audit for domain zdrowewidzenie.pl SEO Audit for domain zdrowewidzenie.pl Analysed URL: http://www.zdrowewidzenie.pl/polecane-salony-i-gabinety/41-salon-optyczny- Tadeusz-Jezowski.html Report created at April, 22nd 2012 18:17. There are

Bardziej szczegółowo

Poprawa charakterystyk promieniowania diod laserowych dużej mocy poprzez zastosowanie struktur periodycznych w płaszczyźnie złącza

Poprawa charakterystyk promieniowania diod laserowych dużej mocy poprzez zastosowanie struktur periodycznych w płaszczyźnie złącza Poprawa charakterystyk promieniowania diod laserowych dużej mocy poprzez zastosowanie struktur periodycznych w płaszczyźnie złącza Grzegorz Sobczak, Elżbieta Dąbrowska, Marian Teodorczyk, Joanna Kalbarczyk,

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOPIA OPTYCZNA 19.05.2014 AUTOFOCUS TOMASZ POŹNIAK MATEUSZ GRZONDKO

MIKROSKOPIA OPTYCZNA 19.05.2014 AUTOFOCUS TOMASZ POŹNIAK MATEUSZ GRZONDKO MIKROSKOPIA OPTYCZNA 19.05.2014 AUTOFOCUS TOMASZ POŹNIAK MATEUSZ GRZONDKO AUTOFOCUS (AF) system automatycznego ustawiania ostrości w aparatach fotograficznych Aktywny - wysyła w kierunku obiektu światło

Bardziej szczegółowo

Sylwia Kropacz-Sobkowiak(Mgr/Msc) Master of Science kierunek Clinical Optometry Magister specjalność optometria Licencjat specjalność optyka okularowa

Sylwia Kropacz-Sobkowiak(Mgr/Msc) Master of Science kierunek Clinical Optometry Magister specjalność optometria Licencjat specjalność optyka okularowa Sylwia Kropacz-Sobkowiak(Mgr/Msc) Master of Science kierunek Clinical Optometry Magister specjalność optometria Licencjat specjalność optyka okularowa Edukacja Optometrysta, optyk okularowy. W 2001 roku

Bardziej szczegółowo

An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning

An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning Dawid Bodusz, Wojciech Leszczyński, Wioletta Miśta, Leszek Miszczyk Application of fiducial gold markers:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Elementy biologii układu wzrokowego Nazwa w języku angielskim Biology of visual system selected issues

Bardziej szczegółowo

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s)

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s) Twórcy podstaw optyki elektronowej: De Broglie LV. 1924 hipoteza: każde ciało poruszające się ma przyporządkowaną falę a jej długość jest ilorazem stałej Plancka i pędu. Elektrony powinny więc mieć naturę

Bardziej szczegółowo

Charakteryzacja właściwości elektronowych i optycznych struktur AlGaN GaN Dagmara Pundyk

Charakteryzacja właściwości elektronowych i optycznych struktur AlGaN GaN Dagmara Pundyk Charakteryzacja właściwości elektronowych i optycznych struktur AlGaN GaN Dagmara Pundyk Promotor: dr hab. inż. Bogusława Adamowicz, prof. Pol. Śl. Zadania pracy Pomiary transmisji i odbicia optycznego

Bardziej szczegółowo

Leica TCS SPE. Wspaniałe obrazowanie! Dokumentacja techniczna

Leica TCS SPE. Wspaniałe obrazowanie! Dokumentacja techniczna Leica TCS SPE Wspaniałe obrazowanie! Dokumentacja techniczna Leica TCS SPE Wspaniałe obrazowanie Łatwe do osiągnięcia Wiarygodność Doskonałość na którą możesz sobie pozwolić Nowy mikroskop konfokalnych

Bardziej szczegółowo

Moto Z i Moto Z Force - nowe smartfony z dodatkowymi modułami

Moto Z i Moto Z Force - nowe smartfony z dodatkowymi modułami GSMONLINE.PL Moto Z i Moto Z Force - nowe smartfony z dodatkowymi modułami 2016-06-10 Lenovo zaprezentowało smartfony Moto Z i Moto Z Force z dodatkowymi modułami Moto Mods. Moto Z to urządzenie z ekranem

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 7 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2014/15

Bardziej szczegółowo

KALIBRACJA WIZYJNEGO SYSTEMU POZYCJONOWANIA PRZEDMIOTU OBRABIANEGO NA OBRABIARCE CNC

KALIBRACJA WIZYJNEGO SYSTEMU POZYCJONOWANIA PRZEDMIOTU OBRABIANEGO NA OBRABIARCE CNC MODELOWANIE INŻYNIERSKIE n 46, ISSN 1896-771X KALIBRACJA WIZYJNEGO SYSTEMU POZYCJONOWANIA PRZEDMIOTU OBRABIANEGO NA OBRABIARCE CNC 1a Stefan Domek, 2b Miosław Pajo, 2c Maek Gudziński, 3d Kzysztof Okama,

Bardziej szczegółowo

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 Zgodna z oryginałem: odporna na warunki atmosferyczne, solidny następca dualnej kamery MOBOTIX. Oferuje

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie. S. Teper, E. Wylęgała

Różnicowanie. S. Teper, E. Wylęgała r8_:layout 1 2011-02-07 00:10 Strona 83 8 Różnicowanie S. Teper, E. Wylęgała Różnicowanie w większości przypadków nie stanowi kłopotu. Pewne wątpliwości mogą się pojawić w zaawansowanym CNV, gdy trudne

Bardziej szczegółowo

WIELOPRZYSŁONOWY SENSOR OBRAZU

WIELOPRZYSŁONOWY SENSOR OBRAZU Scientific Bulletin of Che lm Section of Mathematics and Computer Science No 1/2008 WIELOPRZYSŁONOWY SENSOR OBRAZU KRZYSZTOF BEDERSKI 1,2, GRZEGORZ OLSZANOWSKI 2 1 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie zmysłów poprzez komputer pomiary termiczne, optyczne i elektryczne

Rozszerzenie zmysłów poprzez komputer pomiary termiczne, optyczne i elektryczne Rozszerzenie zmysłów poprzez komputer pomiary termiczne, optyczne i elektryczne Mario Gervasio, Marisa Michelini, Rossana Viola Research Unit in Physics Education, University of Udine, Italy Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednia analiza pierwiastkowa próbek stałych metodą LA ICP-MS: moŝliwości i ograniczenia

Bezpośrednia analiza pierwiastkowa próbek stałych metodą LA ICP-MS: moŝliwości i ograniczenia Bezpośrednia analiza pierwiastkowa próbek stałych metodą LA ICP-MS: moŝliwości i ograniczenia Barbara Wagner, Ewa Bulska Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

Analiza sygnału EKG i modelowanie pracy serca

Analiza sygnału EKG i modelowanie pracy serca Paweł Strumiłło Analiza sygnału EKG i modelowanie pracy serca 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 211/215, bud. B9 tel. 042 636 0065 www.eletel.p.lodz.pl, ie@p.lodz.pl Diagnoza medyczna - zagadnienie odwrotne

Bardziej szczegółowo

Piątek Friday Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym Course: OCT and OCT angiography in the drug prescription program

Piątek Friday Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym Course: OCT and OCT angiography in the drug prescription program Piątek Friday 23.09.2016 8.30 10.30 Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym Course: OCT and OCT angiography in the drug prescription program Sławomir Teper 11.00 11.45 Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania Sesja I, Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa,,,, Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki; Wydział Lekarski w Katowicach; Śląski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Kamera Sunell SN-FXP59/21UIR Cena : 382,00 zł (netto) 469,86 zł (brutto) Producent : Sunell Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 27-09-2016 Kamera

Bardziej szczegółowo

OPTOELEKTRONIKA. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Dołącz do najlepszych!

OPTOELEKTRONIKA. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Dołącz do najlepszych! OPTOELEKTRONIKA Katedra Metrologii i Optoelektroniki Dołącz do najlepszych! Oferta dydaktyczna Wykładane przedmioty Elementy i układy optoelektroniczne Optyczne techniki pomiarowe Optyczna transmisja i

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu 2D TL do badania skanujących wiązek protonowych

Zastosowanie systemu 2D TL do badania skanujących wiązek protonowych Zastosowanie systemu 2D TL do badania skanujących wiązek protonowych Jan Gajewski Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków Plan prezentacji Podstawy 2D TLD elementy systemu Testy systemu HIT/DKFZ Niemcy PTC/ÚJF

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Śląska Biofarma Głównym celem zawiązania konsorcjum Śląska BIO FARMA, było nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego Ćwiczenie O5 Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego O5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wykorzystanie zjawiska dyfrakcji i interferencji światła do wyznaczenia rozmiarów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TECHNIKI OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO Medical Imaging Techniques Forma

Bardziej szczegółowo

Szybkie skanowanie liniowe. Skanery Liniowe - - technologia inspekcji przemysłowej

Szybkie skanowanie liniowe. Skanery Liniowe - - technologia inspekcji przemysłowej Szybkie skanowanie liniowe Skanery Liniowe - - technologia inspekcji przemysłowej CLISBee-S - SZYBKIE SKANOWANIE LINIOWE NET&NED oferują innowacyjne kamery skanowania liniowego NET & NED oferuj innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ORIGINAL PAPERS JOLANTA OFICJALSKA MŁYŃCZAK, MARIA MUZYKA WOŹNIAK, PATRYCJA KRZYŻANOWSKA, AGNIESZKA JAMROZY WITKOWSKA. Abstract.

ORIGINAL PAPERS JOLANTA OFICJALSKA MŁYŃCZAK, MARIA MUZYKA WOŹNIAK, PATRYCJA KRZYŻANOWSKA, AGNIESZKA JAMROZY WITKOWSKA. Abstract. ORIGINAL PAPERS Adv Clin Exp Med 2007, 16, 1, 69 73 ISSN 1230 025X Copyright by Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław JOLANTA OFICJALSKA MŁYŃCZAK, MARIA MUZYKA WOŹNIAK, PATRYCJA KRZYŻANOWSKA,

Bardziej szczegółowo

NRS-3000 Systems wysoko wydajne spektrofotometry rozpraszającego Raman

NRS-3000 Systems wysoko wydajne spektrofotometry rozpraszającego Raman NRS-3000 Systems wysoko wydajne spektrofotometry rozpraszającego Raman Wyższa czułość, niezawodność i łatwość obsługi Mikro-spektrometry serii NRS-3000 wykorzystują najnowsze rozwiązania optyczne oraz

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie rentgenowskie. tomografia, mikroskopia, kontrast fazowy

Obrazowanie rentgenowskie. tomografia, mikroskopia, kontrast fazowy Obrazowanie rentgenowskie tomografia, mikroskopia, kontrast fazowy Radiografia Timm Weitkamp XTOP2006 Detektor Prześwietlany obiekt Roentgen 1895 Wiązka rentgenowska Podstawowy mechanizm obrazowania kontrast

Bardziej szczegółowo

Soczewka z wyjściem kątowym, montowana bezpośrednio na. światłowody o średnicy 2,2 mm lub nakręcana na światłowody

Soczewka z wyjściem kątowym, montowana bezpośrednio na. światłowody o średnicy 2,2 mm lub nakręcana na światłowody SOCZEWKI Akcesoria Symbol Zastosowanie LVL2.2 Soczewka z wyjściem osiowym, montowana bezpośrednio na światłowody o średnicy 2,2 mm lub nakręcana na światłowody zakończone tuleją M 2,6 (Rys. ) mosiądz niklowany

Bardziej szczegółowo

Wykład 17. 13 Półprzewodniki

Wykład 17. 13 Półprzewodniki Wykład 17 13 Półpzewodniki 13.1 Rodzaje półpzewodników 13.2 Złącze typu n-p 14 Pole magnetyczne 14.1 Podstawowe infomacje doświadczalne 14.2 Pąd elektyczny jako źódło pola magnetycznego Reinhad Kulessa

Bardziej szczegółowo

Laboratoria statycznych i dynamicznych pomiarów magneto-optycznych

Laboratoria statycznych i dynamicznych pomiarów magneto-optycznych Zakład Fizyki Magnetyków Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku Lipowa 41, 15-424 Białystok E-mail: magnet@uwb.edu.pl Tel.: +48-85 7457229, Fax: +48-85 7457223 http://physics.uwb.edu.pl/zfm Laboratoria

Bardziej szczegółowo

OBRAZOWANIE PLAZMY ABLACYJNEJ GENEROWANEJ NANOSEKUNDOWYMI IMPULSAMI LASEROWYMI ZA POMOCĄ KAMERY ICCD Z SZYBKĄ MIGAWKĄ OPTOELEKTRONICZNĄ

OBRAZOWANIE PLAZMY ABLACYJNEJ GENEROWANEJ NANOSEKUNDOWYMI IMPULSAMI LASEROWYMI ZA POMOCĄ KAMERY ICCD Z SZYBKĄ MIGAWKĄ OPTOELEKTRONICZNĄ Mateusz, Robert Barbucha, Marek Kocik Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku Jerzy Mizeraczyk Akademia Morska w Gdyni Nikola V. Sabotinov, Todor Petrov Institute of Solid State

Bardziej szczegółowo

Własności optyczne półprzewodników

Własności optyczne półprzewodników Własności optyczne półprzewodników Andrzej Wysmołek Wykład przygotowany w oparciu o wykłady prowadzone na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawakiego przez prof. Mariana Grynberga oraz prof. Romana Stępniewskiego

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. OCT w Okulistyce NAUKOWY SCIENTIFIC

III KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. OCT w Okulistyce NAUKOWY SCIENTIFIC III KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OCT w Okulistyce PROGRAM NAUKOWY SCIENTIFIC PROGRAM Piątek 23.09.2016 r. Piątek 23.09.2016 r. 8.30 10.30 Kurs / Course OCT i Angio-OCT w programie lekowym OCT and OCT

Bardziej szczegółowo

Nowe techniki radioterapii w doniesieniach z ASTRO 57

Nowe techniki radioterapii w doniesieniach z ASTRO 57 Nowe techniki radioterapii w doniesieniach z ASTRO 57 Małgorzata Skórska Zakład Fizyki Medycznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Nowe techniki RT SBRT & SRS MRI-Guided RT Drukarki 3D Terapia hadronowa

Bardziej szczegółowo

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE LASERY I ICH ZASTOSOWANIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Temat: Interferometr Michelsona 7.. Cel i zakres ćwiczenia 7 INTERFEROMETR MICHELSONA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WB RM ZAŁĄCZNIK NR Mikroskop odwrócony z fluorescencją

Postępowanie WB RM ZAŁĄCZNIK NR Mikroskop odwrócony z fluorescencją Postępowanie WB.2410.6.2016.RM ZAŁĄCZNIK NR 5 L.p. Nazwa asortymentu Ilość Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto (zł) (kolumna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie zestawu termowizyjnego wysokiej rozdzielczości wraz z wyposażeniem o parametrach zgodnych z określonymi

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA NASZEMU ZDROWIU NA ZDROWIE

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA NASZEMU ZDROWIU NA ZDROWIE , Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA NASZEMU ZDROWIU NA ZDROWIE WPPT DNI OTWARTE 2014 HALINA PODBIELSKA prof. n. tech. dr hab. n. fiz. inż. lek. med.

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja cząstek

Identyfikacja cząstek Określenie masy i ładunku cząstek Pomiar prędkości przy znanym pędzie e/ µ/ π/ K/ p czas przelotu (TOF) straty na jonizację de/dx Promieniowanie Czerenkowa (C) Promieniowanie przejścia (TR) Różnice w charakterze

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 2 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2015/16

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017.

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. w1. Platforma elearningowa stosowana na kursie. w2. Metodyka eksperymentu fizycznego - rachunek błędów.

Bardziej szczegółowo

Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) jako narzędzie do oceny morfologii powierzchni materiałów

Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) jako narzędzie do oceny morfologii powierzchni materiałów 1 Skaningowy Mikroskop Elektronowy (SEM) jako narzędzie do oceny morfologii powierzchni materiałów Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia są badania morfologiczne powierzchni materiałów oraz analiza chemiczna obszarów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Informatyki Optycznej ĆWICZENIE 2. Koherentne korelatory optyczne i hologram Fouriera

Laboratorium Informatyki Optycznej ĆWICZENIE 2. Koherentne korelatory optyczne i hologram Fouriera ĆWICZENIE 2 Koherentne korelatory optyczne i hologram Fouriera 1. Wprowadzenie Historycznie jednym z ważniejszych zastosowań korelatorów optycznych było rozpoznawanie obrazów, pozwalały np. na analizę

Bardziej szczegółowo

Wielomodowe, grubordzeniowe

Wielomodowe, grubordzeniowe Wielomodowe, grubordzeniowe i z plastykowym pokryciem włókna. Przewężki i mikroelementy Multimode, Large-Core, and Plastic Clad Fibers. Tapered Fibers and Specialty Fiber Microcomponents Wprowadzenie Włókna

Bardziej szczegółowo