Obrazowanie biomedyczne z wykorzystaniem interferometrii światła częściowo spójnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obrazowanie biomedyczne z wykorzystaniem interferometrii światła częściowo spójnego"

Transkrypt

1 Obazowanie biomedyczne z wykozystaniem intefeometii światła częściowo spójnego Maciej Wojtkowski Optical Biomedical Imaging Goup Nicolaus Copenicus Univesity Toun, POLAND

2 Gupa Optycznego Obazowania Biomedycznego OBIG Optical Biomedical Imaging Goup Andzej Kowalczyk Maciej Szkulmowski Monika Fojt Maciej Nowakowski Katazyna Koma Dawid Boycki Iek Gulkowski Kaol Kanowski Patyk Stemplewski Danuta Bukowska Szymon Tamboski Daniel Szlag Daniel Rumiński Paweł Ossowski Sylwia Maliszewska Batosz Pałucki Hong Chu Lyu Kzysztof Maliszewski Kzysztof Szulżycki Mata Motoczyńska NCU Collaboatos Instytut Fizyki UMK Iwona Goczyńska Piot Tagowski Macin Sylwestzak Ewa Kwiatkowska Collegium Medicum Batłomiej Kałużny Batosz Sikoski

3 OBIG - Współpaca

4 Finansowanie badań

5 Optyka w biologii i medycynie - wyzwania Biopsja optyczna Obazowanie na poziomie molekulanym białkowym Obsewacja dynamiki wiusów i bakteii Wysokoozdzielcze obazowanie pzyżyciowe w czasie zeczywistym opate na własnym mechanizmie kontastującym ozdzielczość komókowa dla znacznych objętości Czujniki biologiczne Biochips POCT Devices Optofluidic Lab on a Chip Wyspecjalizowane póbniki nanocząsteczkowe Cytometia pzepływowa in vivo Raman Osobisty monitoing stanu zdowia Szybkie czytniki maciezowe do genomiki Diagnostyka kliniczna/ teapie Famakokinetyka w czasie zeczywistym Biodozymety pomieniowanie, ekspozycja na wiusy, bakteie monitoing po teapiach diagnostyka POCT Obazowo steowana miko/nano chiugia Nieinwazyjne teapie nowotwoów Monitoowanie i identyfikacja komóek maciezystych Zdalne nano-kliniki POCT point-of-cae testing

6 Cel aktywności badawczej zespołu Powadzenie wysokiej jakości badań naukowych i stosowanych oaz pac wdożeniowych w dziedzinie obazowania biomedycznego Tematyka pac: Stuktualne i czynnościowe obazowanie oka Rozwój nowych optycznych technik mikoskopowych Optyczne czynnościowe badania neuonalne Popagacja światła w ośodkach ozpaszających Rozwój nowych metod analizy danych Wspacie dla powadzenia dydaktyki na wysokim poziomie dla óżnych specjalności włączając: fizykę doświadczalną, fizykę medyczną, fizykę techniczną oaz zastosowania infomatyki.

7 Obazowanie optyczne oka ludzkiego Kamea Scheimpfluga Zdjęcie dna oka Biomikoskop Komóki nabłonka ogówki

8 Skaningowy Laseowy Oftalmoskop - SLO High Definition Digital Fundus Imaging Adaptive optics +SLO Cone mosaic Adaptive optics +SLO+autofluoescence Rod Imaging RPE patten Rooda et al.,iovs, May 2007, Vol. 48, No. 5 Alf Duba et al. Biomedical Optics Expess, Vol. 2, Issue 7, pp

9 Obazowanie tkanek - fundamentalny poblem Rekonstukcja pzestzennej stuktuy obiektu wyażonej pzez ozkład współczynnika załamania popzez pomia ozposzonego pola elektomagnetycznego

10 ,, 2 2 k S k E k,,, k E k E F k S p n k F Równanie falowe ze źódłami,, 2 2 k E F k E k scatteing potential: Wtóne źódła pomieniowania e m, ' 3 ' 2 2 g k, ' g Funkcje Geena

11 Szczególne ozwiązanie na pole ozposzone ' ' ' exp ', ', ', 4 1, 3 d ik k E k E k F k E V p ' ' ' exp ', ', 4 1, 3 d ik k E k F k E V p 1st ode Bon appoximation

12 Uogólniona Fouieowska Teoii Dyfakcji E, K p A 4 exp K ' i k FT F ' K k k p s Tansfomacja Fouiea Dla pzypadku oświetlenia obiektu falą płaską pole ozposzone i potencjał ozpaszający związane są tansfomacją Fouiea odwzoowując się w pzestzeni odwotnej Kx, Ky wzdłuż okęgu.

13 UogólnionaFouieowskaTeoii Dyfakcji E, K p A 4 exp K ' i k FT F ' K k k p s Dla pzypadku oświetlenia obiektu falą płaską pole ozposzone i potencjał ozpaszający związane są tansfomacją Fouiea odwzoowując się w pzestzeni odwotnej Kx, Ky wzdłuż okęgu.

14 Oganiczenie dyfakcyjne F K p A 4 e ik 1 E, K e ik d 3 K Podstawowa Sfea Ewalda 0 Oganiczająca Sfea Ewalda L Δ 2, 2 4 Częstości pzestzenne potencjału ozpaszającego Δ 2, Δ 2 Δ 2 Fundamentalne oganiczenie Rozdzielczości pzestzennej diffaction limit

15 Standadowe układy obazujące Δ 2.. M. G.L. Gustafsson, L. Shao, Pete M. Calton, C. J. R. Wang, I. N. Golubovskaya, W. Zacheus Cande, D. A. Agad, J. W. Sedat, Thee-Dimensional Resolution Doubling in Wide-Field Fluoescence Micoscopy by Stuctued Illumination, Biophysical Jounal, Volume 94, Issue 12, 15 June 2008, Pages

16 Rekonstukcja obazowa sposoby ekspeymentalne Fomowanie obazu Metody skaningowe Rekonstukcja tomogaficzna Detection: analogue/digital camea Stoage: photo, film, digital Application: biomicoscopy, egula micoscopy, endoscopy, fundus photogaphy, X-ay, fluoescence imaging, etc Detection: one pixel detectos, spectometes Stoage: digital Application: confocal micoscopy, confocal mico - endoscopy, SLO, fluoescence imaging, etc Detection: aay of detectos, Stoage: digital Application: CT, PET, SPECT, Photoacustic imaging, Stuctued Ilumination, etc

17 Konfiguacja mikoskopii konfokalnej Rejestacja światła monochomatycznego odbitego ozposzonego wstecznie E k p A k B 4 exp{ i kz z 0 } FT z, k z Funkcja odzwieciedlająca specyficzne własności optyczne póbki zmiana n, fluoescencja etc

18 Standadowa mikoskopia Oświetlenie EPI Illumination Okula Dzielnik wiązki Obiektyw Póbka

19 Mikoskop konfokalny Lase PMT Obiektyw Pzesłona

20 Uogólniona Fouieowska Teoii Dyfakcji E, K p A 4 exp K ' i k FT F ' K k k p s Tansfomacja Fouiea Dla pzypadku oświetlenia obiektu falą płaską pole ozposzone i potencjał ozpaszający związane są tansfomacją Fouiea odwzoowując się w pzestzeni odwotnej Kx, Ky wzdłuż okęgu.

21 2 0 2 } { F FT I k E k I K Detekcja } { ] [ } { 0 * 0 F ACF I F F I k I IFT z k ACF Autocoelation function Pomia Intensywności światła ' exp 4, ' F FT k i A K E K p

22 Rekonstukcje hologaficzna IFT k z { I k} I0 z ACF{ z} ACF nie pozwala na ozwiązanie poblemu odwotnego Funkcja obiektu z może być odtwozona gdy dodamy dodatkowe pole odniesienia Intefeomety, Hologaphy: E ef ef zk k E0 k FT z z0 E ob k E0 ob k FT zk { z} I k E calk k 2 I ef 0 k I ob 0 k FT zk { z z} I ob 0 k I ef 0 k zexp ik z dz I ob 0 k I ef 0 k zexp ik z dz

23 Hilbet phase micoscope Digital Hologaphic micoscopy G. Popescu, Quantitative Phase Imaging of Nanoscale Cell Stuctue and Dynamics, Methods in Cell Biology 905, 2008, ,

24 Mikoskopia konfokalna na świetle polichomatycznym E k p A k B 4 exp{ i kz 0 } FT z, k z Pzypadek klasycznego mikoskopu

25 Rozdzielczość wzdłuż popagacji wiązki z 2ln Widmo Rozdzielczosć z Ti:Sapphie 260 nm µm SLD 32 nm µm Delay µm

26 LASEROWA SKANINGOWA MIKROSKOPIA KONFOKALNA INTERFEROMETRIA ŚWIATŁA CZĘŚCIOWO SPÓJNEGO OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY

27 Konfiguacja doświadczalna I I1 I 2 2 I1I 2 cos2 vaiable vaiable optical path delay optical fequency Time domain Optical Coheence Tomogaphy: Fouie domain Optical Coheence Tomogaphy: Immobile efeence mio

28 Zastosowanie OCT 1 mm USG MRI Rozdzieczość log 100 µm 10 µm 1 µm SKANINGOWA MIKROSKOPIA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA TOMOGRAFIA OPTYCZNA OCT OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY/MICROSCOPY 100 µm 1 mm 1 cm 10 cm Głębokość obazowania log

29 Obazowanie z wykozystaniem spójności światła Tomogafia OCT

30 Obazowanie bez plamek ogówka in-vivo a. a. Epithelium & Bowman s Laye b. b. Endothelium c. Epithelium c. & Bowman s Laye d. d. Endothelium

31 Obazowanie bez plamek soczewka in-vivo Standad aveaging Standad tomogam A scans: 16,000 Aveaging: 16 Tomo. lines: 1000 Acq. time: 80 ms Segmented tomogam Segments: Aveaging: 1 Tomo. lines: 1000 Acq. time: 250 ms Capsule Epithelium Segment aveaging

32 Obazowanie w klinice okulistycznej System pefomance: Axial esolution: 3.5um Tansvese esolution: 15um; Line ate: 23kHz Cental Seous Retinopathy Retinal detachment Macula hole Age elated Macula Degeneation Photoecepto Atophy Vitoetinal taction

33 Badania kliniczne duzy zlewne w AMD M. Wojtkowski, B. L. Sikoski, I. Goczynska, M. Goa, M. Szkulmowski, D. Bukowska, J. Kałuzny, J. G. Fujimoto, A. Kowalczyk, Optics Expess, 175, , 2009

34 Badania kliniczne duzy zlewne w AMD - poges M. Wojtkowski, B. L. Sikoski, I. Goczynska, M. Goa, M. Szkulmowski, D. Bukowska, J. Kałuzny, J. G. Fujimoto, A. Kowalczyk, Optics Expess, 175, , 2009

35 Badania kliniczne - duzy w zwyodnieniu plamki B. L. Sikoski, D. Bukowska, J.J. Kaluzny, M. Szkulmowski, A. Kowalczyk, M. Wojtkowski Dusen with Accompanying Fluid undeneath the Sensoy Retina, Ophthalmology, jan 2011

36 Obazowanie Komoy pzedniej oka pixels mm Lage scan aea + High esolution Huge amount of data mm pixels 200 khz!!!

37 Obazowanie komoy pzedniej oka M. Goa et al. Optics Expess 1717, , 2009, I. Gulkowski et al..opt Expess, 17 6, , S. Otiz et al. Biomed. Opt. Expess 2, , S. Otiz et al., Opt Expess, 18 3, , K. Kanowski et al., Biomedical Opt Expess, 2 9, , 2011

38 Analiza ilościowa mofologii ogówki FdML lase 200 khz M. Goa, K. Kanowski, M. Szkulmowski, B. J. Kaluzny, R. Hube, A. Kowalczyk, M. Wojtkowski, Optics Expess 1717, , 2009

39 Pzykład patologii - stożek ogówki FdML lase 200 khz M. Goa, K. Kanowski, M. Szkulmowski, B. J. Kaluzny, R. Hube, A. Kowalczyk, M. Wojtkowski, Optics Expess 1717, , 2009

40 Pzykład patologii - stożek ogówki FdML lase 200 khz M. Goa, K. Kanowski, M. Szkulmowski, B. J. Kaluzny, R. Hube, A. Kowalczyk, M. Wojtkowski, Optics Expess 1717, , 2009

41 Pzeszczep ogówki K. Kanowski, B. J. Kaluzny, M. Szkulmowski, M. Goa, and M. Wojtkowski, Biomedical Opt Expess, 2 9, , 2011

42 Coneal Topogaphy Placido Tomogaphy Scheimpflug camea SS OCT Keatoplasty Anteio suface K1 ax K2 ax D D mm 35.0 D mm 42.3 D mm 45.8 D mm 49.5 D 56 Posteio suface K1 ax K2 ax N.A mm -4.8 D mm mm -5.7 D mm -7.6 D 64.0 Pachymety min. thickness 519 µm 572 µm

43 Obazowanie z dużą szybkością Duży fomat Obazowanie 4 D Wysoka jakość obazów lines/sec. 10x faste than SOCT 1000 x faste than TdOCT!!! Infomacja ilościowa Dynamika oka Chooby oka

44 Dynamic imaging of Anteio Segment B. Kaluzny et al. Opt. and Vis. Science, Vol. 84, No. 12, 2007 D. Caneio at al. OPTICS EXPRESS Vol. 19, No

45 Wizualizacja naczyń kwionośnych siatkówki Fotogafia dna oka Angiogafia fluoesceinowa Podstawowa mofologia naczyń kwionośnych Intuicyjna wizualizacja ICG/SLO Angiogaphy Zwiększony kontast naczyń Obsewacja zmian czasowych

46 Obazowanie Doppleowskie w OCT M. Szkulmowski, et al, Opt. Expess, 16 9, 6008, 08

47 Obazowanie Doppleowskie w OCT Velocity 2D coss sectional velocity map +15,2 0 15,2 Axial velocity [mm/s] Axial diection +15,2 Axial velocity [mm/s] 0 M. Szkulmowski, et al, Opt. Expess, 16 9, 6008, , ,2 Axial velocity [mm/s] 15,2 Tansvesal diection

48 Obazowanie układu mikokapilanego siatkówki I. Gulkowski, I. Goczynska, M. Szkulmowski, D. Szlag, A. Szkulmowska, R. A. Leitgeb, A. Kowalczyk, and M. Wojtkowski, Optics Expess Vol , , 2009

49 Obazowanie układu mikokapilanego siatkówki 0.8mm Afte 8 minutes 0.6mm mm/s Iwona Goczyńska et al. ARVO/ISIE 12

50 Obazowanie układu mikokapilanego siatkówki 5 mm/s t=1.650s 7 t=1.925s 8 t=2.200s 9 t=2.475s 10 t=2.750s 11 T=3.025s c 200μm 0.6 Axial velocity [mm/s] Indepth position [μm] Indepth position [μm] Axial velocity [mm/s] Iwona Goczyńska et al. ARVO/ISIE 12

51 Intensity fluctuation analysis flow visualization 512 A scans x 1024 B scans x a y b x c x f GCL IPL OPL z d Scanning aea x,y: 3mm x 2mm y x e OPL IPL GCL y x y

52 Chacteization of blood samples Full blood Dopple image Low value of hematocit Dopple image Eythocytes Dopple image Blood plasma Dopple image x z

53 Opto-micofluidics of blood Piot Gastecki

54 Functional etinal imaging eflectivity change Optophysiology Retinal eflectomety K. Tsunoda, Y. Oguchi, G. Hanazono, and M. Tanifuji, Invest. Ophthalmol. Visual Sci. 45, OCT In vito K. Bizheva, R. Pflug, B. Hemann, B. Povazay, H. Sattmann, P. Qiu, E. Ange, H. Reitsame, S. Popov, J. R. Taylo, A. Untehube, P. Ahnelt, and W. Dexle, Poc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 103, OCT In vivo V. J. Sinivasan, M. Wojtkowski, J. G. Fujimoto, J. S. Duke In vivo measuement of etinal physiology with high-speed ultahigh-esolution optical coheence tomogaphy OPTICS LETTERS Vol. 31, No. 15, 2006,

55 Functional etinal imaging eflectivity change Optophysiology V. J. Sinivasan, M. Wojtkowski, J. G. Fujimoto, J. S. Duke In vivo measuement of etinal physiology with high-speed ultahigh-esolution optical coheence tomogaphy OPTICS LETTERS Vol. 31, No. 15, 2006,

56 Reflektometia OCT Multievanescent white dots syndom MEWDS Syndom zanikających białych plamek B. L. Sikoski, M. Wojtkowski, J. J. Kaluzny, M. Szkulmowski, A. Kowalczyk, Bit J Ophthalmol 92, , 2008

57 Reflektometia OCT Dystofia fotoeceptoów MP-1 Micopeymete Nidek/Japan

58 Autofluoescencja siatkówki Deloi, et al.

59 Optical Modulation of Fluoescence Emission fom A2E/xlinked BSA Sample_c JM 2 58_c fluo./bightfield OH N CF CO A2E Fouie domain images at diffeent modulation powes: Mod. lase: λ= 808 nm mod feq. ~1 Hz max. powe: 10 W/cm 2? Recoding: 5.3 fps Fluoescence FITC channel FD image; 12% mod.powe FD image; 50% mod. powe Qingshan Wei, Jon Mehtala

60 Czuła detekcja autofluoescencji siatkówki 2,5x10-4 2,0x10-4 I [a.u.] 1,5x10-4 1,0x10-4 Lock in A 5,0x10-5 0,0 0,0 1,0x10-5 2,0x10-5 3,0x10-5 czas [s] Stały sygnał, popocjonalny do wielkości powolnych zmian amplitudy luminescencji zachodzących pod wpływem wiązki modulującej. Lock in B lock-in A Filt dolnopzepustowy 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0x10-5 2,0x10-5 3,0x10-5 czas [s]

61 Wyniki wstępne Popawa czułości ejestacji sygnału autofluoescencji

62 Neodeteminizm a popagacja światła w tkance

63 REGISTRATION: 31st May, 2013 Invited Speakes: Kzysztof Palczewski Depatment of Phamacology, Case Westen Reseve Univesity David Sampson School of Electical, Electonic & Compute Engineeing, Univesity of Westen Austalia Susana Macos Consejo Supeio de Investigaciones Científicas in Madid, Spain NO FEE!!! WE COVER BREAKFASTS, LUNCHES, SOCIAL EVENTS Michalina Goa Massachusetts Geneal Hospital & Havad Medical School, USA Wokshops: I. Tanslational eseach - fom idea to the device. II. The myth of talent and eality of being an expet.

64 Gupa Optycznego Obazowania Biomedycznego Andzej Kowalczyk Maciej Szkulmowski Monika Fojt Maciej Nowakowski Katazyna Koma Dawid Boycki Iek Gulkowski Kaol Kanowski Patyk Stemplewski Danuta Bukowska Szymon Tamboski Daniel Szlag Daniel Rumiński Sylwia Maliszewska Batosz Pałucki Hong Chu Lyu Kzysztof Maliszewski Kzysztof Szulżycki Mata Motoczyńska Instytut Fizyki UMK Iwona Goczyńska Piot Tagowski Macin Sylwestzak Ewa Kwiatkowska Collegium Medicum Batłomiej Kałużny Batosz Sikoski Instytut Chemii Fizycznej PAN: P. Gastecki Insituto de Optica Daza de Valdés Madit, Spain: Susana Macos Cente of Biomedical Technology and Physics, Medical Univesity of Vienna, Austia: A.F. Feche, R. Leitgeb Euopean Young Investigato Awad EURYI Instytut Biologii Doświadczalnej PAN: Gzegoz Wilczyński, Jakub Włodaczyk Institute of Physics, Ludwig Maximilians Univesity Munich, Gemany: Robet Hube Depatment of Ophthalmology and Vision Science Univesity of Califonia, Davis: Robet J. Zawadzki, J.S. Wene Laboatoie d Optique Biomédicale Ecole Polytechnique Fédéale à Lausanne: Theo Lasse CENTER OF QUANTUM OPTICS

Maciej Wojtkowski. Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego

Maciej Wojtkowski. Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego Maciej Wojtkowski Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Podziękowania Członkom Kapituły

Bardziej szczegółowo

Jak zjeść jabłko i mieć jabłko jak wygląda rzeczywistość w komercjalizacji wyników badań

Jak zjeść jabłko i mieć jabłko jak wygląda rzeczywistość w komercjalizacji wyników badań Jak zjeść jabłko i mieć jabłko jak wygląda rzeczywistość w komercjalizacji wyników badań Maciej Wojtkowski Nicolaus Copernicus University Torun, POLAND Optical Biomedical Imaging Group - OBIG prof. Andrzej

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. MACIEJ WOJTKOWSKI Ph.D.

CURRICULUM VITAE. MACIEJ WOJTKOWSKI Ph.D. CURRICULUM VITAE MACIEJ WOJTKOWSKI Ph.D. Short Bio-note: Maciej Wojtkowski (b.1975) is active in the field of biomedical imaging. His research interest includes optical coherence tomography and low coherence

Bardziej szczegółowo

Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można wykorzystać OCT?

Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można wykorzystać OCT? Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można wykorzystać OCT? Bartłomiej J. Kałużny Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, Bydgoszcz Kierownik: prof. dr hab. med. G. Malukiewicz Po co? - prawidłowa kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o pozostałych osiągnięciach Strona 1 z 20 dr Maciej Szkulmowski

Załącznik 3 Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o pozostałych osiągnięciach Strona 1 z 20 dr Maciej Szkulmowski Załącznik 3 Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o pozostałych osiągnięciach Strona 1 z 20 Wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Autoreferat Strona 1 z 16 dr Maciej Szkulmowski

Załącznik 2 Autoreferat Strona 1 z 16 dr Maciej Szkulmowski Załącznik 2 Autoreferat Strona 1 z 16 Autoreferat Załącznik nr 2 do wniosku dra Macieja Szkulmowskiego z dnia 21 maja 2014 o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk fizycznych w

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim OPTYCZNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA Nazwa w języku angielskim OPTICAL METHODS IN MEDICAL DIAGNOSTICS Kierunek

Bardziej szczegółowo

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób: Zastosowanie laserów w Obrazowaniu Medycznym Spis treści 1 Powtórka z fizyki Zjawisko Interferencji 1.1 Koherencja czasowa i przestrzenna 1.2 Droga i czas koherencji 2 Lasery 2.1 Emisja Spontaniczna 2.2

Bardziej szczegółowo

Analiza obrazów OCT niskiej jakości

Analiza obrazów OCT niskiej jakości mgr inż. Agnieszka Stankiewicz dr inż. Tomasz Marciniak prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski Wydział Informatyki Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Pracownia Układów Elektronicznych i Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

"Techniki analityczne w konserwacji zabytków" Red. G. Śliwiński, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych, Gdańsk 2007, s. 79-83

Techniki analityczne w konserwacji zabytków Red. G. Śliwiński, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych, Gdańsk 2007, s. 79-83 Tomografia optyczna Piotr Targowski a, Michalina Góra a, Bogumiła Rouba b, Magdalena Targowska b a Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ptarg@phys.uni.torun.pl b Instytut Zabytkoznawstwa

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE Dr MACIEJ WOJTKOWSKI Wykształcenie Doktorat z Fizyki, Magisterium z Fizyki, Historia zatrudnienia i staże naukowe Adiunkt

CURRICULUM VITAE Dr MACIEJ WOJTKOWSKI Wykształcenie Doktorat z Fizyki, Magisterium z Fizyki, Historia zatrudnienia i staże naukowe Adiunkt CURRICULUM VITAE Dr MACIEJ WOJTKOWSKI Dr Maciej Wojtkowski urodził się w 1975 r. we Włocławku na Kujawach. Tytuł zawodowy magistra fizyki w specjalności fizyki eksperymentalnej uzyskał w roku 1999 z rąk

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki

Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki [1] WYŚCIG DO TYTUŁU ODKRYWCY. JĄDRO ATOMU W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM. Porównanie do pola grawitacyjnego. CZYM JEST ZJAWISKO

Bardziej szczegółowo

Piątek Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym

Piątek Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym Piątek 23.09.2016 8.30 10.30 Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym dr n. med. Sławomir Teper 11.00 11.45 Sesja I, Otwarcie konferencji 25 lat OCT i co dalej? prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 11.45 12.00

Bardziej szczegółowo

Interferometr Michelsona zasada i zastosowanie

Interferometr Michelsona zasada i zastosowanie Interferometr Michelsona zasada i zastosowanie Opracował: mgr Przemysław Miszta, Zakład Dydaktyki Instytut Fizyki UMK, przy wydatnej pomocy ze strony Zakładu Biofizyki i Fizyki Medycznej IF UMK Interferencja

Bardziej szczegółowo

Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000

Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000 Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000 Najnowsza seria badawczych, siatkowych spektrometrów Ramana japońskiej firmy Jasco zapewnia wysokiej jakości widma. Zastosowanie najnowszych rozwiązań w tej

Bardziej szczegółowo

Ocena powtarzalności pomiarów wolumetrycznych plamki, uzyskanych w konfokalnej skaningowej tomografii laserowej u chorych na cukrzycę typu 2

Ocena powtarzalności pomiarów wolumetrycznych plamki, uzyskanych w konfokalnej skaningowej tomografii laserowej u chorych na cukrzycę typu 2 Joanna Markowska, Bogumiła Wójcik-Niklewska, Katarzyna Krysik, Aleksandra Sikorska, Wanda Romaniuk, Alicja Dusza PRACA ORYGINALNA Poradnia Okulistyczna dla Chorych na Cukrzycę, Katedra i Oddział Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 19.09.2011 r. Do wszystkich pobierających SIWZ Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr 120/20/2011 na Dostawę systemu obrazowania molekularnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY III KONFERENCJI NAUKOWO- SZKOLENIOWEJ OCT W OKULISTYCE WRZEŚNIA 2016, BYDGOSZCZ Piątek

PROGRAM NAUKOWY III KONFERENCJI NAUKOWO- SZKOLENIOWEJ OCT W OKULISTYCE WRZEŚNIA 2016, BYDGOSZCZ Piątek Piątek 23.09.2016 8.30 10.30 Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym dr hab. n. med. Jakub Kałużny, prof. UMK, dr n. med. Sławomir Teper 11.00 11.45 Sesja I, Otwarcie konferencji 25 lat OCT i co dalej?

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni z Efekt Ramana (1922, CV Raman) I, ν próbka y Chandra Shekhara Venketa Raman x I 0, ν 0 Monochromatyczne promieniowanie o częstości ν 0 ulega rozproszeniu

Bardziej szczegółowo

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa Metody Optyczne w Technice Wykład 5 nterferometria laserowa Promieniowanie laserowe Wiązka monochromatyczna Duża koherencja przestrzenna i czasowa Niewielka rozbieżność wiązki Duża moc Największa możliwa

Bardziej szczegółowo

Zależność natężenia oświetlenia od odległości

Zależność natężenia oświetlenia od odległości Zależność natężenia oświetlenia CELE Badanie zależności natężenia oświetlenia powiezchni wytwazanego pzez żaówkę od niej. Uzyskane dane są analizowane w kategoiach paw fotometii (tzw. pawa odwotnych kwadatów

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Detekcja światła. Cel wykładu. Światło. Sebastian Maćkowski

Cel wykładu. Detekcja światła. Cel wykładu. Światło. Sebastian Maćkowski Cel wykładu Detekcja światła Sebastian Maćkowski Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Adres poczty elektronicznej: mackowski@fizyka.umk.pl Biuro: 365, telefon: 611-3250 Konsultacje: czwartek

Bardziej szczegółowo

Barbara Polaczek-Krupa. Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta

Barbara Polaczek-Krupa. Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta Barbara Polaczek-Krupa Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta Praca doktorska Praca finansowana w ramach projektu CMKP

Bardziej szczegółowo

Mikroskopia konfokalna: techniki obrazowania i komputerowa analiza danych.

Mikroskopia konfokalna: techniki obrazowania i komputerowa analiza danych. Mikroskopia konfokalna: techniki obrazowania i komputerowa analiza danych. Pracownia Mikroskopii Konfokalnej Instytut Biologii Doświadczalnej PAN Jarosław Korczyński, Artur Wolny Spis treści: Co w konfokalu

Bardziej szczegółowo

Ekspansja plazmy i wpływ atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu. Marcin Jedyński

Ekspansja plazmy i wpływ atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu. Marcin Jedyński Ekspansja plazmy i wpływ atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu. Marcin Jedyński Metoda PLD (Pulsed Laser Deposition) PLD jest nowoczesną metodą inżynierii powierzchni, umożliwiającą

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie angio-oct w diagnostyce i terapii okulistycznej część II

Zastosowanie angio-oct w diagnostyce i terapii okulistycznej część II Zastosowanie angio-oct w diagnostyce i terapii okulistycznej część II Angio-OCT in ophthalmological diagnostics and therapy part II Joanna Gołębiewska, Wojciech Hautz Klinika Okulistyki, Instytut Pomnik

Bardziej szczegółowo

II Warsztaty Konfokalnej Mikroskopii Ramanowskiej, SERS, AFM, SNOM

II Warsztaty Konfokalnej Mikroskopii Ramanowskiej, SERS, AFM, SNOM II Warsztaty Konfokalnej Mikroskopii Ramanowskiej, SERS, AFM, SNOM Rejestracja: http://mitr.p.lodz.pl/raman/brozek/pliki/br ozekform.html Kontakt: Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej Międzyresortowy

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: OBRAZOWANIE MEDYCZNE Nazwa w języku angielskim: MEDICAL IMAGING Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita Niezwykłe światło ultrakrótkie impulsy laserowe Laboratorium Procesów Ultraszybkich Zakład Optyki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Światło Fala elektromagnetyczna Dla światła widzialnego długość

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 8 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2014/15

Bardziej szczegółowo

Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska.

Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska. Dykrotyzm oka wyjaśnienie występowania nowo zaobserwowanego zjawiska. Mgr inż. Maja Berezowska Promotorzy : dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr dr inż. Monika Danielewska Plan prezentacji (1) Problem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Informatyki Optycznej ĆWICZENIE 3. Dwuekspozycyjny hologram Fresnela

Laboratorium Informatyki Optycznej ĆWICZENIE 3. Dwuekspozycyjny hologram Fresnela ĆWICZENIE 3 Dwuekspozycyjny hologram Fresnela 1. Wprowadzenie Holografia umożliwia zapis pełnej informacji o obiekcie, zarówno amplitudowej, jak i fazowej. Dzięki temu można m.in. odtwarzać trójwymiarowe

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego dr Zbigniew Rogulski Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Obrazowanie molekularne

Bardziej szczegółowo

Super-rozdzielcza mikroskopia optyczna; chemiczny Nobel 2014

Super-rozdzielcza mikroskopia optyczna; chemiczny Nobel 2014 Super-rozdzielcza mikroskopia optyczna; chemiczny Nobel 2014 Czesław Radzewicz Uniwersytet Warszawski PLAN: Dlaczego mikroskopia optyczna? Kilka uwag historycznych Mikroskopia fluorescencyjna PALM, STED

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Optyka okularowa i optometria

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Optyka okularowa i optometria STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność Optyka okularowa i optometria 1. CELE KSZTAŁCENIA Pogranicze fizyki oraz nauk biologicznych i medycyny to jeden z najdynamiczniej

Bardziej szczegółowo

Barbara Polaczek-Krupa. Ocena grubości warstwy komórek zwojowych siatkówki w okolicy plamki GCL w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta

Barbara Polaczek-Krupa. Ocena grubości warstwy komórek zwojowych siatkówki w okolicy plamki GCL w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta Barbara Polaczek-Krupa Ocena grubości warstwy komórek zwojowych siatkówki w okolicy plamki GCL w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta 1 CEL PREZENTACJI Są 3 powody, żeby badać komórki zwojowe:

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: 2016/2017 Grupa przedmiotów: podstawowe Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski 3) : Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia Ramanowska

Spektroskopia Ramanowska Spektroskopia Ramanowska Część A 1.Krótki wstęp historyczny 2.Oddziaływanie światła z osrodkiem materialnym (rozpraszanie światła) 3.Opis klasyczny zjawiska Ramana 4. Widmo ramanowskie. 5. Opis półklasyczny

Bardziej szczegółowo

Plan. Kropki kwantowe - część III spektroskopia pojedynczych kropek kwantowych. Kropki samorosnące. Kropki fluktuacje szerokości

Plan. Kropki kwantowe - część III spektroskopia pojedynczych kropek kwantowych. Kropki samorosnące. Kropki fluktuacje szerokości Plan Kropki kwantowe - część III spektroskopia pojedynczych kropek kwantowych Sebastian Maćkowski Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1. Techniki pomiarowe 2. Podstawowe wyniki 3. Struktura

Bardziej szczegółowo

Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej. O: Wojciech Wasilewski FMS: Mateusz Goryca

Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej. O: Wojciech Wasilewski FMS: Mateusz Goryca Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej O: Wojciech Wasilewski FMS: Mateusz Goryca 1 Zasady części O Wykład przeglądowy Ćwiczenia rozszerzające lub ilustrujące Sprawdzane prace domowe psi.fuw.edu.pl/main/wdoifms

Bardziej szczegółowo

Własności światła laserowego

Własności światła laserowego Własności światła laserowego Cechy światła laserowego: rozbieżność (równoległość) wiązki, pasmo spektralne, gęstość mocy oraz spójność (koherencja). Równoległość wiązki Dyfrakcyjną rozbieżność kątową awkącie

Bardziej szczegółowo

1. Jakie zagadnienie naukowe jest rozpatrzone w pracy i czy zostało ono dostatecznie jasno sformułowane przez autorkę?

1. Jakie zagadnienie naukowe jest rozpatrzone w pracy i czy zostało ono dostatecznie jasno sformułowane przez autorkę? Dr hab. inż. Adam Liebert Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk 02-109 Warszawa ul. Trojdena 4 Warszawa 20.01.2014r. Recenzja rozprawy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram ZIMOWEJ sesji egzaminacyjnej - STUDIA DZIENNE rok akad. 2016/2017 Studia stacjonarne I stopnia - SEMESTR I

Harmonogram ZIMOWEJ sesji egzaminacyjnej - STUDIA DZIENNE rok akad. 2016/2017 Studia stacjonarne I stopnia - SEMESTR I Studia stacjonarne I stopnia - SEMESTR I Ciąg, Grupa /Data 10ib-m, i, e (IBAME-111, IBAME-112) 10m (MTMX-111) CIĄG A 13 11 12 14 15 (AR-113, (AR-111) (AR-112) (MT-116) (MT-111) MT-117) PCH godz. 11 00

Bardziej szczegółowo

Fotonika kurs magisterski grupa R41 semestr VII Specjalność: Inżynieria fotoniczna. Egzamin ustny: trzy zagadnienia do objaśnienia

Fotonika kurs magisterski grupa R41 semestr VII Specjalność: Inżynieria fotoniczna. Egzamin ustny: trzy zagadnienia do objaśnienia Dr inż. Tomasz Kozacki Prof. dr hab.inż. Romuald Jóźwicki Zakład Techniki Optycznej Instytut Mikromechaniki i Fotoniki pokój 513a ogłoszenia na tablicach V-tego piętra kurs magisterski grupa R41 semestr

Bardziej szczegółowo

Mikroskopia fluorescencyjna

Mikroskopia fluorescencyjna Mikroskopia fluorescencyjna Mikroskop fluorescencyjny to mikroskop świetlny, wykorzystujący zjawisko fluorescencji większość z nich to mikroskopy tzw. epi-fluorescencyjne zjawisko fotoluminescencji: fluorescencja

Bardziej szczegółowo

Metoda osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia ATR (Attenuated Total Reflection)

Metoda osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia ATR (Attenuated Total Reflection) Metoda osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia ATR (Attenuated Total Reflection) Całkowite wewnętrzne odbicie n 2 θ θ n 1 n > n 1 2 Kiedy promień pada na granicę ośrodków pod kątem większym od kąta

Bardziej szczegółowo

Fale elektromagnetyczne w dielektrykach

Fale elektromagnetyczne w dielektrykach Fale elektromagnetyczne w dielektrykach Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Krótka historia odkrycia

Bardziej szczegółowo

CZY ZALEŻNOŚCI W UKŁADZIE WIELOKANAŁOWYM MOŻNA BADAĆ PARAMI?

CZY ZALEŻNOŚCI W UKŁADZIE WIELOKANAŁOWYM MOŻNA BADAĆ PARAMI? CZY ZALEŻNOŚCI W UKŁADZIE WIELOKANAŁOWYM MOŻNA BADAĆ PARAMI? Maciej Kamiński Pracownia Fizyki Medycznej Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytet Warszawski Dane neurobiologiczne Analiza danych W zmierzonym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OBRAZOWANIA 3D DO ANALIZY MIKROSTRUKTURY MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

ANALIZA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OBRAZOWANIA 3D DO ANALIZY MIKROSTRUKTURY MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH ANETA GĄDEK-MOSZCZAK ANALIZA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OBRAZOWANIA 3D DO ANALIZY MIKROSTRUKTURY MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH ANALYSIS OF THE APPLICATION CAPABILITES OF 3D MICROSTRUCTURE IMAGING OF THE COMPOSITE

Bardziej szczegółowo

Mikroskop cyfrowy Andonstar LCD HDMI USB

Mikroskop cyfrowy Andonstar LCD HDMI USB Infomacje o podukcie Utwozo 21-09-2017 Moskop cyfowy Andsta LCD HDMI USB Full HD Cena : 999,00 zł N katalogowy : BTE-527 Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : badzo wysoki Śednia ocena : bak ecenzji

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 3/2004 Nr 1(6) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Możliwości zastosowania aparatu RTA analizatora grubości siatkówki w monitorowaniu stanu narządu wzroku u dzieci i młodzieży z cukrzycą

Bardziej szczegółowo

Badania eksperymentalne i numeryczne modelowanie właściwości optycznych i geometrycznych przedniego segmentu oka

Badania eksperymentalne i numeryczne modelowanie właściwości optycznych i geometrycznych przedniego segmentu oka Autoreferat Badania eksperymentalne i numeryczne modelowanie właściwości optycznych i geometrycznych przedniego segmentu oka dr inż. Damian Siedlecki w związku z wnioskiem o przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Prawa optyki geometrycznej

Prawa optyki geometrycznej Optyka Podstawowe pojęcia Światłem nazywamy fale elektromagnetyczne, o długościach, na które reaguje oko ludzkie, tzn. 380-780 nm. O falowych własnościach światła świadczą takie zjawiska, jak ugięcie (dyfrakcja)

Bardziej szczegółowo

Cząsteczki i światło. Jacek Waluk. Instytut Chemii Fizycznej PAN Kasprzaka 44/52, Warszawa

Cząsteczki i światło. Jacek Waluk. Instytut Chemii Fizycznej PAN Kasprzaka 44/52, Warszawa Cząsteczki i światło Jacek Waluk Instytut Chemii Fizycznej PAN Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa 10 19 m (1000 lat świetlnych) 10-5 m (10 mikronów) 10 11 gwiazd w naszej galaktyce 10 22 gwiazd we Wszechświecie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 1 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Paweł Kowalczyk, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2015/16

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności Matematyczne i komputerowe

Bardziej szczegółowo

Miernik częstotliwości 2,4GHz

Miernik częstotliwości 2,4GHz Infomacje o podukcie Utwozo 30-08-2017 Mien częstliwości 2,4Hz Cena : 99,00 zł N katalogowy : BTE-186 Poducent : mini moduły Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : badzo wysoki Śednia ocena : bak ecenzji

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tło historyczne Pod koniec XIX wieku stosowanie mikroskopów świetlnych w naukach

Bardziej szczegółowo

Optotelekomunikacja. dr inż. Piotr Stępczak 1

Optotelekomunikacja. dr inż. Piotr Stępczak 1 Optotelekomunikacja dr inż. Piotr Stępczak 1 dr inż. Piotr Stępczak Falowa natura światła () ( ) () ( ) z t j jm z z z t j jm z z e e r H H e e r E E β ω β ω Θ ± Θ ± 1 0 0 1 0 1 1 zatem 0 n n n n gr λ

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 1 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2014/15

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Jacek P. Szaflik, dr Tomasz Gałecki, dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka OCT w obrazowaniu zmian spojówki

prof. dr hab. Jacek P. Szaflik, dr Tomasz Gałecki, dr n. med. Monika Łazicka-Gałecka OCT w obrazowaniu zmian spojówki Piątek 23.09.2016 8.30 10.30 Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym dr n. med. Sławomir Teper Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Okulografia obrazowa. Wideopletyzmografia. Dermatoskopia 2015-06-04

Okulografia obrazowa. Wideopletyzmografia. Dermatoskopia 2015-06-04 Pozyskiwanie i przetwarzanie obrazów medycznych w świetle widzialnym Najczęściej wymienianymi przykładami diagnostyki obrazowej w promieniowaniu widzialnym są (najpierw je wymienimy, a potem scharakteryzujemy):

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012 Warszawa dn. 2012-07-26 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 8 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Paweł Kowalczyk, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2015/16

Bardziej szczegółowo

Fizyka, technologia oraz modelowanie wzrostu kryształów Dyfrakcja i Reflektometria Rentgenowska

Fizyka, technologia oraz modelowanie wzrostu kryształów Dyfrakcja i Reflektometria Rentgenowska Fizyka, technologia oraz modelowanie wzrostu kryształów Dyfrakcja i Reflektometria Rentgenowska Michał Leszczyński Stanisław Krukowski i Michał Leszczyński Instytut Wysokich Ciśnień PAN 01-142 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej.

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej. Tel.: +48-85 7457229, Fax: +48-85 7457223 Zakład Fizyki Magnetyków Uniwersytet w Białymstoku Ul.Lipowa 41, 15-424 Białystok E-mail: vstef@uwb.edu.pl http://physics.uwb.edu.pl/zfm Praca magisterska Badanie

Bardziej szczegółowo

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych Wykład 11 Zastosowania fizyki jądrowej w medycynie Medycyna nuklearna Medycyna nuklearna - dział medycyny zajmujący się bezpiecznym zastosowaniem izotopów

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka Obrazowa. Prawidłowe wyświetlanie obrazów diagnostycznych oraz kontrola jakości wyświetlanego obrazu

Diagnostyka Obrazowa. Prawidłowe wyświetlanie obrazów diagnostycznych oraz kontrola jakości wyświetlanego obrazu Diagnostyka Obrazowa Prawidłowe wyświetlanie obrazów diagnostycznych oraz kontrola jakości wyświetlanego obrazu Rozwiązania dla medycyny Sale operacyjne PACS demo room 1. Obraz -Prawidłowe postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera. Budowa i zasada działania skanera

Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera. Budowa i zasada działania skanera Urządzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera Budowa i zasada działania skanera Cel zajęć W toku lekcji nauczysz się: budowy i zasad działania skanera

Bardziej szczegółowo

KROK W PRZYSZŁOŚĆ STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW III EDYCJA.

KROK W PRZYSZŁOŚĆ STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW III EDYCJA. Projekt Krok w przyszłość stypendia dla doktorantów III edycja współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PLAN RAMOWY KONFERENCJI NAUKOWEJ KROK W PRZYSZŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne to projekt kluczowy w ramach Działania 13.1 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Fizyka medyczna. Czy warto ją wybrać?

Fizyka medyczna. Czy warto ją wybrać? Fizyka medyczna Czy warto ją wybrać? NASZ ZESPÓŁ PRACOWNIA FIZYKI UKŁADU KRĄŻENIA Kto jest kim: Jan J. Żebrowski (Dynamika Układów Nieliniowych, Seminarium Dyplomowe) Teodor Buchner (Analiza Sygnału w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie H2. Hologram Fresnela

Ćwiczenie H2. Hologram Fresnela Pracownia Informatyki Optycznej Wydział Fizyki PW Ćwiczenie H Hologram Fresnela 1. Wprowadzenie Holografia jest metodą zapisu całkowitej informacji o oświetlonym obiekcie. ejestracja informacji niesionej

Bardziej szczegółowo

Poprawa charakterystyk promieniowania diod laserowych dużej mocy poprzez zastosowanie struktur periodycznych w płaszczyźnie złącza

Poprawa charakterystyk promieniowania diod laserowych dużej mocy poprzez zastosowanie struktur periodycznych w płaszczyźnie złącza Poprawa charakterystyk promieniowania diod laserowych dużej mocy poprzez zastosowanie struktur periodycznych w płaszczyźnie złącza Grzegorz Sobczak, Elżbieta Dąbrowska, Marian Teodorczyk, Joanna Kalbarczyk,

Bardziej szczegółowo

Inne choroby plamki w diagnostyce różnicowej

Inne choroby plamki w diagnostyce różnicowej 4 Małgorzata Figurska, Andrzej Stankiewicz Inne choroby plamki w diagnostyce różnicowej Centralna surowicza Choroidoretinopatia Cechą charakterystyczną centralnej surowiczej choroidoretinopatii (ang. central

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit

PLAN STUDIÓW. Tygodniowa liczba godzin. w ć l p s. 2 30 90 3 Exam in molecular media 2. CHC024027c Light-matter interactions 1 15 60 2 Credit PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Biotechnologia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Molecular Nano-Bio

Bardziej szczegółowo

Mikroskopy uniwersalne

Mikroskopy uniwersalne Mikroskopy uniwersalne Źródło światła Kolektor Kondensor Stolik mikroskopowy Obiektyw Okular Inne Przesłony Pryzmaty Płytki półprzepuszczalne Zwierciadła Nasadki okularowe Zasada działania mikroskopu z

Bardziej szczegółowo

Aparatura do osadzania warstw metodami:

Aparatura do osadzania warstw metodami: Aparatura do osadzania warstw metodami: Rozpylania mgnetronowego Magnetron sputtering MS Rozpylania z wykorzystaniem działa jonowego Ion Beam Sputtering - IBS Odparowanie wywołane impulsami światła z lasera

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 3. Pomiar drgao przy pomocy interferometru Michelsona

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 3. Pomiar drgao przy pomocy interferometru Michelsona Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 3. Pomiar drgao przy pomocy interferometru Michelsona Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WET, Politechnika Gdaoska Gdańsk 006 1. Wstęp Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 12, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 12, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej wykład 1, 3.03.01 wykład: pokazy: ćwiczenia: Czesław Radzewicz Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek rnest Grodner Wykład 11 - przypomnienie superpozycja

Bardziej szczegółowo

Mikroskopia polowa. Efekt tunelowy Historia odkryć Uwagi o tunelowaniu Zastosowane rozwiązania. Bolesław AUGUSTYNIAK

Mikroskopia polowa. Efekt tunelowy Historia odkryć Uwagi o tunelowaniu Zastosowane rozwiązania. Bolesław AUGUSTYNIAK Mikroskopia polowa Efekt tunelowy Historia odkryć Uwagi o tunelowaniu Zastosowane rozwiązania Bolesław AUGUSTYNIAK Efekt tunelowy Efekt kwantowy, którym tłumaczy się przenikanie elektronu w sposób niezgodny

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018.

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018. Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018. w1. Platforma elearningowa stosowana na kursie. w2. Metodyka eksperymentu fizycznego - rachunek błędów.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 23 Data wydania: 4 września 2017 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych Mody sprzęŝone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych Klasyczny przykład pośredniego oddziaływania pola magnetycznego na wzbudzenia fononowe Schemat: pole magnetyczne (siła Lorentza) nośniki (oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Sylwestrzak Streszczenie rozprawy doktorskiej ANALIZA DANYCH SPEKTRALNEJ TOMOGRAFII OPTYCZNEJ OCT Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TECHNIKI OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO Medical Imaging Techniques Forma

Bardziej szczegółowo

Leica TCS SPE. Wspaniałe obrazowanie! Dokumentacja techniczna

Leica TCS SPE. Wspaniałe obrazowanie! Dokumentacja techniczna Leica TCS SPE Wspaniałe obrazowanie! Dokumentacja techniczna Leica TCS SPE Wspaniałe obrazowanie Łatwe do osiągnięcia Wiarygodność Doskonałość na którą możesz sobie pozwolić Nowy mikroskop konfokalnych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 2 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2014/15

Bardziej szczegółowo

SKANUJĄCY LASEROWY MIKROSKOP KONFOKALNY

SKANUJĄCY LASEROWY MIKROSKOP KONFOKALNY SKANUJĄCY LASEROWY MIKROSKOP KONFOKALNY Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH University of Science and Technology Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Michał Strzelecki Metody przetwarzania i analizy obrazów biomedycznych (1)

Michał Strzelecki Metody przetwarzania i analizy obrazów biomedycznych (1) Michał Strzelecki Metody przetwarzania i analizy obrazów biomedycznych (1) Prezentacja multimedialna współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SEO Audit for domain zdrowewidzenie.pl

SEO Audit for domain zdrowewidzenie.pl SEO Audit for domain zdrowewidzenie.pl Analysed URL: http://www.zdrowewidzenie.pl/polecane-salony-i-gabinety/41-salon-optyczny- Tadeusz-Jezowski.html Report created at April, 22nd 2012 18:17. There are

Bardziej szczegółowo

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności 05-30

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2193 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.08 0801180.6 (97)

Bardziej szczegółowo

Vol. 1, supplement 2, 2016

Vol. 1, supplement 2, 2016 ISSN 2450 7873 Vol. 1, supplement 2, 2016 Wyniki leczenia chorych z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem przy użyciu preparatów anty-vegf stosowanych według kryteriów programu lekowego

Bardziej szczegółowo

VII Wybrane zastosowania. Bernard Ziętek

VII Wybrane zastosowania. Bernard Ziętek VII Wybrane zastosowania Bernard Ziętek 1. Medycyna Oddziaływanie światła z tkanką: 1. Fotochemiczne (fotowzbudzenie, fotorezonans, fotoaktywakcja, fotoablacja, fotochemoterapia, biostymulacja, synteza

Bardziej szczegółowo

Metody optyczne z wykorzystaniem światła koherentnego do monitorowania i wysokoczułych pomiarów inżynierskich obiektów statycznych i dynamicznych

Metody optyczne z wykorzystaniem światła koherentnego do monitorowania i wysokoczułych pomiarów inżynierskich obiektów statycznych i dynamicznych Metody optyczne z wykorzystaniem światła koherentnego do monitorowania i wysokoczułych pomiarów inżynierskich obiektów statycznych i dynamicznych Kierownik: Małgorzata Kujawioska Wykonawcy: Leszek Sałbut,

Bardziej szczegółowo

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania Sesja I, Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa,,,, Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki; Wydział Lekarski w Katowicach; Śląski Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 6. Hologram gruby

ĆWICZENIE 6. Hologram gruby ĆWICZENIE 6 Hologram gruby 1. Wprowadzenie Na jednym z poprzednich ćwiczeń zapoznaliśmy się z cienkim (powierzchniowo zapisanym) hologramem Fresnela, który daje nam możliwość zapisu obiektu przestrzennego.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI Ć W I C Z E N I E N R 2 ULTRADZWIĘKOWE FALE STOJACE - WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FAL

LABORATORIUM Z FIZYKI Ć W I C Z E N I E N R 2 ULTRADZWIĘKOWE FALE STOJACE - WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FAL Projekt Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Numer Projektu: POKL.4.1.1--59/8 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo