Audyt energetyczny budynku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt energetyczny budynku"

Transkrypt

1 Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie USTAWY z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Adres budynku: Wykonawcy audytu Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie Stanisławów Bielawy powiat: łowicki województwo: łódzkie imię i nazwisko: Jacek Mirończuk tytuł zawodowy: mgr inż. imię i nazwisko: Paweł Fiuk tytuł zawodowy: mgr inż. Łódź, wrzesień 2009 r.

2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj Budynek użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1928 budynku 1.3 Zespół Opieki Zdrowotnej w Inwestor Łowiczu (nazwa lub Powiat Łowicki 1.4 Oddział Fizjoterapii i imię i ul. Stanisławskiego 30 Adres Rehabilitacji w nazwisko, Łowicz budynku Stanisławowie adres do Stanisławów koresponden Bielawy cji, PESEL) 2. Nazwa, nr REGON i adres firmy wykonującej audyt: Doradztwo w Ochronie Środowiska Jacek Mirończuk ul. Marysińska 96/38, Łódź tel./fax: , kom.: REGON: Imię i nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: mgr inż. Jacek Mirończuk Łódź, ul. Marysińska 96/38, tel./fax: , kom.: Rejestr Min. Infrastruktury nr Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje Lp Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia) 1 Paweł Fiuk Obliczenia Audytor 5 Miejscowość...Łódź...data wykonania opracowania: r. 6. Spis treści: 1. Strony tytułowe 2. Karta audytu energetycznego 3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora budowlanego budynku 4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku 5. Ocena stanu technicznego budynku 6. Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 8. Opis optymalnego wariantu Strona 2 z 34

3 2. Karta audytu energetycznego budynku *) 1. Dane ogólne 1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna/murowany 2. Liczba kondygnacji 2 + podpiwniczenie 3. Kubatura części ogrzewanej [m 3 ] 2 504,98 4. Powierzchnia netto budynku [m 2 ] 870,0 5. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej[m 2 ] - Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych 6. oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych 870,0 [m 2 ] 7. Liczba lokali mieszkalnych - 8. Liczba osób użytkujących budynek Sposób przygotowania ciepłej wody centralnie w kotłowni opalanej lekkim 10. Rodzaj systemu ogrzewania budynku olejem opałowym instalacja c.o. zasilana bezpośrednio z kotłowni opalanej lekkim olejem opałowym 11. Współczynnik kształtu A/V [l/m] 0, Inne dane charakteryzujące budynek - 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [ W/(m 2 K)] Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 1. Ściany zewnętrzne 0,838; 0,988; 0,838; 0,988; 0,716; 0,716; 2. Dach/stropodach 0,770; 1,382; 0,770; 0,200; 3. Strop piwnicy 1,340; 1,340; 4. Okna 3,000; 1, Drzwi/bramy 2,500; 3,500; 2, Sprawności składowe systemu ogrzewania (wartości średnie ważone dla poszczególnych systemów ogrzewania) 1. Sprawność wytwarzania 92,0% 92,0% 2. Sprawność przesyłania 98,0% 98,0% 3. Sprawność regulacji i wykorzystania 85,0% 98,0% 4. Sprawność akumulacji 100,0% 100,0% Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w 5. okresie tygodnia Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu 6. doby 4. Charakterystyka systemu wentylacji 1,00 0,95 1,00 1,00 1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Strumień powietrza wentylacyjnego [m 3 /h] Liczba wymian [1/h] okna, przewody wentylacyjne okna, przewody wentylacyjne 2 499, ,9 1,00 0,67 Strona 3 z 34

4 5. Charakterystyka energetyczna budynku Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 94,2 68,0 Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kw] 5,0 5,0 Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [GJ/rok] Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 566,11 375,60 738,70 403,80 Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania cwu [GJ/rok] 28,3 28,3 Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)kwh/(m 3 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 3 rok)] Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kwh/(m 2 rok)] 6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 650,4-62,8 41,7 81,95 44,84 235,8 128,9 1. Opłata za 1 GJ na ogrzewanie** Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc zł *** Opłata za podgrzanie 1 m 3 c.w.u. zł** Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. na miesiąc zł*** Opłata za ogrzanie 1 m 2 pow. użytkowej zł Opłata abonamentowa zł/m-c - - Inne: Cena lekkiego oleju 7. opałowego [36,6MJ/dm 3 ] 2,40-7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowana kwota kredytu [zł ] Planowane koszty całkowite [zł] Roczna oszczędności kosztów energii [zł/rok] ,44 zł ,30 zł ,03 zł Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] Premia termomodernizacyjna [zł] *) - dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku **) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii ***) - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii 43,7% ,69 zł Strona 4 z 34

5 3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora 3.1.Dokumentacja projektowa: o o Dane otrzymane od zamawiającego. Własne obmiary. 3.2.Inne dokumenty: o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. o o o o o Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Obowiązujące w chwili sporządzenia audytu stawki i ceny nośników energii oraz paliw. Obowiązujące w dniu sporządzania audytu przepisy i normy: PN-EN-ISO 6946:2008; PN-EN-ISO 13370; PN-EN-ISO 14683; PN-EN 12831: Osoby udzielające informacji: Pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 3.4. Data wizji lokalnej: sierpień 2009 r. Strona 5 z 34

6 3.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy) obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa komfortu cieplnego budynku, wykorzystanie pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, w ramach audytu dokonanie oceny efektywności następujących usprawnień: ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu ogrzewania Wielkość środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wysokość kredytu możliwego do zaciągnięcia. o o Wielkość środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zł. Wysokość kredytu możliwego do zaciągnięcia zł. Strona 6 z 34

7 4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku 4.a Ogólne dane o budynku Identyfikator budynku Własność prywatna TBS spółdzielcza komunalna Przeznaczenie budynku mieszkalny mieszkalno-usługowy inny: użyteczności publicznej Osiedle - Adres Stanisławów, Bielawy Budynek wolno stojący bliźniak segment w zabudowie szeregowej blok mieszkalny wielorodzinny Rok budowy 1928 Rok zasiedlenia 1928 Technologia budynku PBU-59 PBU-62 W-70 Wk-70 szkieletowa UW-2Ż Cegła Żerańska RWB BSK UW 2-J WUF-62 SBM-75 ZSBO 1. Powierzchnia zabudowana 1) [m 2 ] inna - określić: WUF-T OWT-67 Stolica monolit 760,00 11.Liczba klatek schodowych RBM-73 RWP-75 OWT-75 Szczecin tradycyjna ramowa 2. Kubatura budynku 2) [m 3 ] 3 467,00 12.Liczba kondygnacji 2 + podpiwniczenie 3. Kubatura ogrzewanej części budynku powiększona o kubaturę ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu użytkowym lub w piwnicy i pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów, wind, otwartych wnęk, logii i galerii [m 3 ] 4. Powierzchnia użytkowa mieszkań 1) [m 2 ] 2 504,98 13.Wysokość kondygnacji w świetle [m] 1 Piwnica: 2,05 m Parter: 3,45 m Piętro: 3,10 m - 14.Liczba mieszkańców - 5. Powierzchnia korytarzy [m 2 ] - 15.Liczba mieszkań - 6. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu - użytkowym [m 2 ] (podaj przeznaczenie pomieszczeń) - 16.Liczba mieszkań o powierzchni < 50 m 2-7. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych w piwnicy [m 2 ] (podaj przeznaczenie pomieszczeń) 8. Powierzchnia usługowa pomieszczeń ogrzewanych (usługi, sklepy, itp.) [m 2 ] 84,88 785,12 17.Liczba mieszkań o powierzchni m 2-18.Liczba mieszkań o powierzchni > 100 m 2-9. Powierzchnia użytkowa ogrzewanej części budynku [m 2 ] ( ) 870,00 19.Liczba mieszkań z WC w łazience - 10.Budynek podpiwniczony tak nie 20.Liczba mieszkań z WC osobno 1) wg PN-70/B Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru. 2) wg PN-69/B Kubatura budynków. Zasady obliczania. - Strona 7 z 34

8 Audyt energetyczny budynku Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 4.b Uproszczona dokumentacja techniczna Rysunek 1 Widok elewacji analizowanego budynku 4.c. Opis techniczny podstawowych elementów budynku Budynek Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu jest dwukondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony. Obiekt powstał w 1928 roku i jest wpisany do rejestru zabytków. Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej, obustronnie otynkowane w piwnicy gr. 79 cm, na parterze gr. 65 cm. Dach konstrukcji deskowaniu. drewnianej Strop pod nieogrzewanym poddaszem ocieplony polepą przykryty deskami. kryty blachą konstrukcji na pełnym drewnianej, Podłoga na gruncie i w piwnicy płytki ceramiczne na wylewce cementowej. Strona 8 z 34

9 Drzwi wejściowe parteru - drewniane, nieszczelne U=3,5 W/m 2 K, piwnicy stalowe ocieplone U=2,5 W/m 2 K. Okna - drewniane, zniszczone, nieszczelne U=3,0 W/m 2 K. Opis U A W/m 2 K m 2 Ściana zewnętrzna gr. 79 cm 0,838 16,69 Ściana zewnętrzna gr. 65 cm 0, ,35 Ściana zewnętrzna gr. 20 cm 0,716 39,80 Strop nad piwnicą 1,340 84,88 Strop podcieni 1,363 14,42 Strop pod nieogrz. poddaszem 1, ,67 Ściana zewnętrzna przy gruncie 0,541 38,32 Podłoga w piwnicy 0, ,10 Podłoga na gruncie 0, ,12 Dach w części ogrzewanej 0, ,28 Dach nad nieogrzewanym poddaszem 3, ,12 Okno zewnętrzne stare 3,000 85,00 Drzwi zewnętrzne stare 3,500 17,50 Drzwi zewnętrzne nowe 2,500 4,26 Charakterystyka wszystkich przegród budowlanych z opisem poszczególnych warstw zawarta jest w wydrukach z programu Audytor OZC 4.5 Pro przedstawionych w załącznikach do audytu. 4.d Charakterystyka energetyczna budynku L.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym Jednostka 1 Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o.) 94,2 kw Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.w.u.) Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania Q H Roczne zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. Q H cwu 5,0 kw 566,11 GJ 17,9 GJ Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła E= Q H / V Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym z uwzgl. sprawności systemu ogrzewania Q S Roczne zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u. z uwzgl. sprawności systemu przygotowania Q S cwu. 62,8 kwh/m 3 a 738,7 GJ 28,3 GJ Strona 9 z 34

10 4e. Charakterystyka systemu ogrzewania Budynek wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania wodną o parametrach eksploatacyjnych 90/70 0 C. Woda gorąca doprowadzona jest do instalacji centralnego ogrzewania z kotłowni opalanej lekkim olejem opałowym zlokalizowanej w piwnicy obiektu. Instalacja wyposażona jest w grzejniki żeliwne, członowe z zaworami dwustopniowej regulacji. l.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Typ instalacji Instalacja c.o. wodna, pompowa z rozdziałem dolnym 2 Parametry pracy instalacji 90/70 3 Przewody w instalacji Stalowe, czarne 4 Rodzaje grzejników Żeliwne, członowe 5 Osłonięcie grzejników Brak 6 Zawory termostatyczne Brak Sprawności składowe systemu grzewczego η g =0,92 η d =0,98 η e =0,85 η s =1,00 w t =1,00 w d =1,00 Liczba dni ogrzewania w tygodniu/liczba godzin na dobę 7/24 Modernizacja instalacji po 1984 r. W 1996 wykonano kotłownię olejową obiektu. Przewiduje się modernizację instalacji centralnego ogrzewania. 4 f. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest centralnie w kotłowni olejowej obiektu i rozprowadzona instalacją z cyrkulacją do punktów czerpalnych. L.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1 Rodzaj instalacji Pompowa, z cyrkulacją 2 Przewody Z rur stalowych, izolowanych 3 Zbiornik akumulacyjny Wymiennik pojemnościowy w kotłowni 3 Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) Brak 4 Zużycie energii do przygotowania ciepłej wody GJ/12m-c określone na podstawie Brak danych Nie przewiduje się modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Strona 10 z 34

11 4 g. Charakterystyka systemu wentylacji L.p. Rodzaj danych Rodzaj danych 1 Rodzaj instalacji grawitacyjna Strumień powietrza 2 wentylacyjnego m 3 /h 2 499,7 Nie przewiduje się modernizacji systemu wentylacji. 4 h. Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni w budynku. Obiekt zasilany jest w energię cieplną do ogrzewania pomieszczeń z własnej kotłowni opalanej lekkim olejem opałowym wyposażonej w automatykę pogodową. Kotłownia została wykonana w 1996 roku. Łączny roczny koszt zakupu lekkiego oleju opałowego wyniósł zł ( dm 3 lekkiego oleju opałowego). Średni koszt 1 GJ energii wyprodukowanej w kotłowni 71,28 zł/gj. Średni koszt zakupu lekkiego oleju opałowego 2,40 zł/dm 3. Rysunek 2 Kotłownia obiektu. Strona 11 z 34

12 5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku 5.1 Przegrody zewnętrzne Stan budynku, a w szczególności elementy konstrukcyjne są w stanie dobrym. Przegrody zewnętrzne nie spełniają wymagań dotyczących maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków - nr rejestru 523 z dnia r. Brak zgody konserwatora zabytków na ocieplenie ścian zewnętrznych. Do termomodernizacji z przyczyn technicznych i z powodu ochrony konserwatorskiej zabytku przeznaczono jedynie ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem i wymianę starych okien i drzwi zewnętrznych. Przegroda U [W/m 2 K] istniejące R [m 2 K/W] wymagane* Strop pod nieogrzewanym poddaszem 1,382 0,724 4,50 *) wartości wymagane, jeżeli inwestor korzysta z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 5.2 Okna i drzwi Przegroda U [W/m 2 K] U [W/m 2 K] Drzwi zewnętrzne 3,5; 2,5; 2,6 Okna 3,0; 1,8 Do wymiany stare zniszczone okna i drzwi zewnętrzne. 5.3 System grzewczy Pracująca w budynku instalacja grzewcza pompowa, systemu zamkniętego, z rozdziałem dolnym wykonana jest z rur stalowych czarnych. W pomieszczeniach zainstalowano grzejniki żeliwne członowe z zaworami dwustopniowej regulacji. W 1996 r. wykonano kotłownię opalaną lekkim olejem opałowym i wyposażoną w automatykę pogodową. Z powodu niezmodernizowanej instalacji c.o. brak jest możliwości regulacji temperatury pomieszczeń zgodnie z ich dobowym wykorzystaniem i przeznaczeniem. Wskazane jest wykonanie nowej instalacji c.o. jako niskopojemnościowej wyposażonej w przygrzejnikowe zawory termostatyczne. Strona 12 z 34

13 5.4 System zaopatrzenia w c.w.u. W budynku wykonana jest instalacja c.w.u. z cyrkulacją. Woda ciepła do poszczególnych pomieszczeń, sanitariatów i do kuchni podgrzewana jest w kotłowni obiektu w wymienniku pojemnościowym. Nie przewiduje się modernizacji systemu przygotowania c.w.u. 5.5 Wentylacja Wentylacja pomieszczeń realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Świeże powietrze infiltruje do środka przez nieszczelności drzwi i okien. Instalacja działa prawidłowo i nie przewiduje się jej modernizacji. Jedynie wraz z wymianą okien rozważone zostanie zastosowanie nawiewników okiennych. Strona 13 z 34

14 Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejącego obiektu i możliwości poprawy zawiera poniższa tabela Ocena stanu istniejącego obiektu i możliwości poprawy l.p. Charakterystyka stanu istniejącego Możliwości i sposób poprawy Przegrody zewnętrzne Przegrody zewnętrzne mają niezadowalające wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/m 2 K]. Ze względów technicznych i braku zgody konserwatora zabytków rozważone zostanie jedynie ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem. - dla stropu 1,382 W/m 2 K Należy ocieplić przegrody zewnętrzne i zapewnić wymagany opór cieplny - dla stropu R 4,5 2 Okna stare, nieszczelne o współczynniku U=3,0 W/m 2 *K 3 4 Drzwi zewnętrzne stare, nieszczelne o współczynniku U=3,5 W/m 2 *K, za wyjątkiem drzwi piwnicy do kotłowni. Wentylacja grawitacyjna. Funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej w obiekcie jest prawidłowe Wymiana starej stolarki okiennej Wymiana starych drzwi zewnętrznych Nie przewiduje się modernizacji jedynie rozważona zostanie modernizacja systemu wentylacji poprzez zastosowanie nawiewników okiennych w oknach wymienianych. 5 Wentylacja mechaniczna - brak Nie przewiduje się modernizacji 6 7 Instalacja c.w.u. Funkcjonowanie systemu przygotowania c.w.u. w obiekcie jest prawidłowe. System grzewczy Kotłowni opalana lekkim olejem opałowym i wyposażona w automatykę pogodową zasila w energię cieplną starą wymagającą modernizacji instalację c.o. Nie przewiduje się modernizacji Wymiana starej instalacji c.o. na nową niskopojemnościową wyposażoną w przygrzejnikowe zawory termostatyczne. Strona 14 z 34

15 6. Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego l.p. Rodzaj ulepszeń lub Sposób realizacji przedsięwzięć Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez strop pod nieogrzewanym poddaszem Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 2. j.w. przez stare okna i drzwi zewnętrzne Wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych Uwagi: 7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1 Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło l.p. Grupa ulepszeń Rodzaje ulepszeń I Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem Wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych II Usprawnienie dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie c.w.u. Brak Uwagi: Strona 15 z 34

16 7.2 Ocena opłacalności i wyboru usprawnień dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się: a) Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień prowadzących do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne. b) Oceny opłacalności i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia dotyczącego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. c) Oceny opłacalności i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia dotyczącego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na cele c.o. d) Zestawienia optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego każde usprawnienie. W obliczeniach przyjęto następujące dane: Wyszczególnienie W stanie obecnym Po termo modernizacji t W0 20 b.z. 0 C t Z0-20 b.z. 0 C S d 3 696,40 b.z. dzień * K * a Cena energii cieplnej 71,28 b.z. zł/gj Opłata za moc zamówioną - b.z. zł/mw/rok Strona 16 z 34

17 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie Przegroda Strop pod poddaszem Dane: powierzchnia przegrody do obliczeń kosztu ocieplenia A= 260,67 m 2 Dane: powierzchnia przegrody do obliczeń starat ciepła A= 260,67 m 2 Opis wariantów usprawnienia: Przewiduje się docieplenie analizowanego stropu wełną mineralną o współczynniku przewodności λ=0,042 W/mK ułozoną na powierzchni stropu wraz z wykoananiem nowego pokrycia dachu poddasza papa termozgrzewalną. Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej: wariant 1 - o grubości warstwy izolacji przy której spełnione będzie wymaganie wielkości oporu cieplnego R 4,5(m 2 *K)/W wariant 2 - o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie 1 wariant 3 - o grubości warstwy izolacji o 4 cm większej niż w wariancie 1 Lp. Omówienie Jedn. 1 Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej; g= Stan istniejący Warianty m 0,16 0,18 0,20 2 Zwiększenie oporu cieplnego R (m 2 *K)/W 3,8 4,3 4,8 3 Opór cieplny R (m 2 *K)/W 0,72 4,5 5,0 5,5 4 Q 0Um, Q 1Um = 8,64 *10-5 *Sd *A/R GJ/a 115,04 18,4 16,6 15,2 5 q 0Um, q 1Um = 10-6 *A(t W0-t Z0)/R MW 0,014 0,002 0,002 0,002 6 Roczna oszczędność kosztów O ru=(q 0U-Q 1U)*c.e.+(q 0U-q 1U)*m.z.= zł/a Cena jednostkowa usprawnienia zł/m 2 88,50 90,00 91,50 8 Koszt realizacji usprawnienia N U zł SPBT=N U/ O ru lata 3,35 3,34 3,35 10 U 0, U 1 W/m 2 *K 1,382 0,221 0,200 0,182 Podstawa przyjętych wartości N U Średnie ceny ociepleń firm z województwa łódzkiego Wybrany wariant:2 Koszt: zł SPBT 3,34 lat Strona 17 z 34

18 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie starych okien i drzwi zewnętrznych. Przedsięwzięcie : wymiana starych okien i drzwi w pomieszczeniach ogrzewanych Dane: powierzchnia starych okien i drzwi zewnętrznych A 0KS = 85,00 m 2 V nom = m 3 /h A DWS = 17,50 m 2 C w = 1,0 Opis wariantów usprawnienia: Usprawnienie obejmuje wymianę okien starych i drzwi, a w wariancie pierwszym wprowadzenie nawiewników regulowanych ręcznie, natomiast w wariancie drugim również wprowadzenie nawiewników lecz automatycznych, higrosterowanych. wariant 1 - okna i drzwi nowe + nawiewniki regulowane ręcznie dla nowych okien wariant 2 - okna i drzwi nowe + nawiewniki higrosterowane dla nowych okien, wariant 3 - okna i drzwi nowe z rozszczelnieniem Uwaga: Dla okien wymienianych i już wymienionych przyjęto α 0,3 i wg tabeli współczynników korekcyjnych Cr=1,0, a po instalacji nawiewników z regulacją ręczną Cr=0,85, dla nawiewników automatycznych higrosterowanych Cr=0,7 Lp Omówienie Jedn. Stan istniejący Warianty 1 2 Współczynnik przenikania okien do wymiany U Współczynnik przenikania drzwi do wymiany U Współczynniki korekcyjne dla wentylacji - pomieszczenia ze starymi oknami i drzwiami C r W/m 2 *K 3,0 1,6 1,6 1,6 W/m 2 *K 3,5 2,5 2,5 2,5-1,05 0,85 0,70 1,00 C m - 1,00 1,00 1,00 1,00 3 8,64 x 10-5 Sd * A 0KS* U GJ/a 81,4 43,4 43,4 43,4 8,64 x 10-5 Sd * A DWS* U GJ/a 19,6 14,0 14,0 14,0 4 2,94 x 10-5 C r* C w* V nom* Sd GJ/a 266,0 215,3 177,3 253,3 5 Q 0, Q 1 = (3) + (4) GJ/a 367,0 272,7 234,7 310, *A OKS (t W0 -t Z0 )*U MW 0,0102 0,0054 0,0054 0, *A DWS (t W0 -t Z0 )*U MW 0,0025 0,0018 0,0018 0, , 4 * 10-7 *C m* C w V norm* (t W0 -t Z0 ) MW 0,0317 0,0317 0,0317 0, q 0, q 1 = (6) + (7) MW 0,0444 0,0389 0,0389 0, Q rok + Q rw = zł/rok Koszt wymiany okien i drzwi 10 zł N OK+Dw 11 Koszt modernizacji wentylacji N W zł SPBT = (N ok + N W )/( Q rok + Q rw ) lata 13,34 9,92 20,07 Podstawa przyjętych wartości Nok i Ndw Średnie ceny wymiany okien firm z województwa łódzkiego: Wariant 1: wymiana 85,0 m 2 okien x 700 zł/m 2 + wymiana 17,5 m 2 drzwi x 1200 zł/m szt. nawiewników z ręczną regulacją = zł Wariant 2: wymiana 85,0 m 2 okien x 700 zł/m 2 + wymiana 17,5 m 2 drzwi x 1200 zł/m szt. nawiewników higrosterowanych = zł Wariant 3: wymiana 85,0 m 2 okien x 700 zł/m 2 + wymiana 17,5 m 2 drzwi x 1200 zł/m 2 = zł Wybrany wariant 2 Koszt zł SPBT= 9,92 lat Strona 18 z 34

19 Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości SPBT L.p. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Planowane SPBT koszty robót, zł Lat 1 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem ,30 3,34 2 Wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych ,00 9,92 Uwagi: 7.3 Ocena i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego Nie przewiduje się modernizacji. 7.4 Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Niniejszy rozdział obejmuje : a. określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych b. analizę wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych c. ocenę wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych pod względem spełnienia wymagań ustawowych d. wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych W poniższej tabeli stosuje się skrótowe określenia usprawnień zestawionych w p. 7.2 oraz 7.3.: - strop = ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem - okna i drzwi = wymiana starych okien i starych drzwi zewnętrznych - instalacja c.o. = wymiana instalacji c.o. Strona 19 z 34

20 Rozpatruje się następujące warianty: Zakres Nr wariantu strop okna i drzwi Instalacja c.o. Koszty opracowań: Audyt energetyczny Projekt docieplenia Projekt instalacji c.o. Razem zł zł zł zł Strona 20 z 34

21 Obliczenie oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Nr wariant Q 0CO q 0CO Q 0CW q 0CW h 0, W d0 Q 0 q 0 O 0r O r N SPBT Q 1CO q 1CO Q 1CW q 1CW h 1, W d1 Q 1 q 1 O 1r zł zł lat GJ kw GJ kw GJ kw zł stan istn. 566,11 94,21 17,9 5, ,60 68,00 17,9 5, ,55 84,54 17,9 5, ,11 94,21 17,9 5,05 0,766 1,00 0,884 0,95 0,884 0,950 0,884 0, ,0 99, ,1 73, ,53 560,0 89, ,53 636,9 99, ,47 Uwaga: Q o, Q 1 - roczne zapotrzebowanie na ciepło przed i po termomodernizacji, GJ/rok, N- planowane koszty całkowite na wybrany wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, obejmujące koszty robót wraz z kosztami opracowania audytu energetycznego i dokumentacji technicznej, zł Strona 21 z 34

22 Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii Procentowa oszczędność zapotrzebowania energii Planowana kwota środków własnych w stosunku do kwoty kredytu Planowany procent nakładów dla kwoty środków własnych w stosunku do kwoty kredytu Premia Termomodernizacyjna L.p. [zł] [zł] (Q0-Q1) *100%/Q0 [%] [zł] [%] 20% kredytu 16% kosztów całkowitych Dwukrotność rocznej oszczędności kosztów energii [%] [zł] [%] [zł] [zł] [zł] wariant ,7% % % wariant ,0% % % wariant ,0% % % Strona 22 z 34

23 7.4.4 Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Na podstawie 6. pkt 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz przeprowadzonej analizy stwierdzono, że optymalnym wariantem termomodernizacji jest WARIANT 1. Ocena spełnienia warunków ustawowych efekt energetyczny większy niż 15% TAK nieprzekroczenie zadeklarowanej przez inwestora kwoty środków własnych przeznaczonych na pokrycie inwestycji nieprzekroczenie zadeklarowanej przez inwestora maksymalnej kwoty kredytu TAK TAK 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji 8.1 Opis robót W ramach planowanego zadania należy wykonać: 1. Ocieplenie stropu wełną mineralną gr. 18 cm. Do wykonania 260,67 m 2 za kwotę zł. 2. Wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych. Do wymiany 85,0 m 2 okien, 17,5 m 2 drzwi zewnętrznych, do montażu 52 szt. nawiewników higrosterowanym za łączną kwotę zł. Strona 23 z 34

24 3. Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania za łączną kwotę zł. 4. Wykonanie dokumentacji (audyt, projekt docieplenia i instalacji c.o.) za kwotę zł. 8.2 Charakterystyka finansowa Kalkulowany koszt robót wyniesie zł Udział środków własnych inwestora zł 20% Kredyt bankowy zł 80% Przewidywana premia termomodernizacyjna zł Czas zwrotu nakładów SPBT 9, Dalsze działania inwestora Dalsze działania inwestora obejmują: 1. Złożenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej, 2. Wybór wykonawcy/wykonawców. 3. Zawarcie umowy z wykonawcą projektu i robót, 4. Realizacja robót i odbiór techniczny, 5. Wystąpienie o premię termomodernizacyjną, 6. Ocena rezultatów przedsięwzięcia (po pierwszym sezonie grzewczym). Strona 24 z 34

25 Załączniki do audytu 1. Załącznik nr 1 Obliczenie współczynników przenikania ciepła dla przegród 2. Załącznik nr 2 Wyniki komputerowych obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła i mocy na ogrzewanie 3. Załącznik nr 3 Wydruk komputerowy z programu OZC dla stanu istniejącego i po proponowanych wariantach termomodernizacyjnych. 4. Załącznik nr 4 Obliczenie ilości c.w.u. Strona 25 z 34

26 Załącznik nr 1 Obliczenie współczynników przenikania ciepła przegród (U) wydruki programu OZC Wyniki - Przegrody Symbol d Opis materiału λ ρ cp R Rcor δ µ Z Zcor Uwagi m W/(m K) kg/m3 kj/(kg K) m2 K/W m2 K/W g/(m h Pa) m2h Pa/g m2h Pa/g D Dach nad nieogrzewanym poddaszem Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne BLA-DACH 0,0020 Blacha trapezowa lub dachówkowa. 58, ,440 0,000 0,000 0, , ,0 SOSNA 0,0250 Drewno sosnowe w poprzek włókien. 0, ,510 0,156 0,156 60, ,7 416,7 Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 K/W]: 0,100 Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2 K/W]: 0,040 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 0,296 Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2 K)]: 3,375 DPO Dach w części ogrzewanej Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne BLA-DACH 0,0020 Blacha trapezowa lub dachówkowa. 58, ,440 0,000 0,000 0, , ,0 SOSNA 0,0250 Drewno sosnowe w poprzek włókien. 0, ,510 0,156 0,156 60, ,7 416,7 PŁ-WIÓ-CE6 0,1400 Płyty wiórkowo-cementowe - gęstość 600 k 0, ,090 0,933 0, , ,7 466,7 PŁ-ODTRZCI 0,0050 Płyty izolacyjne z odpadów z trzciny. 0, ,460 0,050 0, , ,4 10,4 TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0, ,840 0,018 0,018 45, ,3 333,3 Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 K/W]: 0,100 Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2 K/W]: 0,040 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 1,298 Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2 K)]: 0,770 PG Podłoga na gruncie Rodzaj przegrody: Podłoga na gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne Ściana przy podłodze: SZ65 Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 5,00 m Pozioma izol. krawędziowa: o grubości dnh = m i długości Dh = m Strona 26 z 34

27 Pionowa izol. krawędziowa: o grubości dnv = m i długości Dv = m TERAKOTA 0,0100 Terakota. 1, ,840 0,010 0, , ,0 40,0 TYNK-CEM 0,0200 Tynk lub gładź cementowa. 1, ,840 0,020 0,020 45, ,4 444,4 BETON ,0300 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęs 1, ,840 0,030 0,030 75, ,0 400,0 PAPA-ASF 0,0030 Papa asfaltowa. 0, ,460 0,017 0,017 7, ,0 400,0 GRUZOBETON 0,1000 Gruzobeton. 1, ,840 0,100 0,100 75, ,3 1333,3 PIASEK-ŚR 0,2000 Piasek średni. 0, ,840 0,500 0, , ,7 666,7 Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 K/W]: 2,000 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 2,676 Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2 K)]: 0,374 PP Podłoga w piwnicy Rodzaj przegrody: Podłoga w piwnicy, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne Ściana przy podłodze: SPG Różnica wysokości podłogi i wody gruntowej Zgw: 5,00 m Wysokość zagłębienia ściany przyległej do gruntu Z: 1,00 m TERAKOTA 0,0100 Terakota. 1, ,840 0,010 0, , ,0 40,0 TYNK-CEM 0,0200 Tynk lub gładź cementowa. 1, ,840 0,020 0,020 45, ,4 444,4 BETON ,0300 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęs 1, ,840 0,030 0,030 75, ,0 400,0 PAPA-ASF 0,0030 Papa asfaltowa. 0, ,460 0,017 0,017 7, ,0 400,0 GRUZOBETON 0,1000 Gruzobeton. 1, ,840 0,100 0,100 75, ,3 1333,3 PIASEK-ŚR 0,2000 Piasek średni. 0, ,840 0,500 0, , ,7 666,7 Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 K/W]: 2,000 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 2,676 Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2 K)]: 0,374 Strona 27 z 34

28 SPG Ściana zewnętrzna przy gruncie Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna przy gruncie, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne Podłoga przyległa do ściany: PP Wysokość zagłębienia ściany przyległej do gruntu Z: 1,50 m TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0, ,840 0,018 0,018 45, ,3 333,3 CEGŁA-PEŁN 0,7600 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0, ,880 0,987 0, , ,1 7238,1 TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0, ,840 0,018 0,018 45, ,3 333,3 Równoważny opór gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2 K/W]: 0,825 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 1,849 Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2 K)]: 0,541 STROK Strop pod nieogrz. poddaszem Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne SOSNA 0,0250 Drewno sosnowe w poprzek włókien. 0, ,510 0,156 0,156 60, ,7 416,7 GLINA-PIAS 0,1000 Glina piaszczysta. 0, ,840 0,143 0, , ,2 392,2 SOSNA 0,0250 Drewno sosnowe w poprzek włókien. 0, ,510 0,156 0,156 60, ,7 416,7 PŁ-ODTRZCI 0,0050 Płyty izolacyjne z odpadów z trzciny. 0, ,460 0,050 0, , ,4 10,4 TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0, ,840 0,018 0,018 45, ,3 333,3 Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 K/W]: 0,100 Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2 K/W]: 0,100 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 0,724 Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2 K)]: 1,382 Strona 28 z 34

29 STRP Strop podcieni Rodzaj przegrody: Strop zewnętrzny, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne SOSNA 0,0250 Drewno sosnowe w poprzek włókien. 0, ,510 0,156 0,156 60, ,7 416,7 GLINA-PIAS 0,1000 Glina piaszczysta. 0, ,840 0,143 0, , ,2 392,2 SOSNA 0,0250 Drewno sosnowe w poprzek włókien. 0, ,510 0,156 0,156 60, ,7 416,7 PŁ-ODTRZCI 0,0050 Płyty izolacyjne z odpadów z trzciny. 0, ,460 0,050 0, , ,4 10,4 TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0, ,840 0,018 0,018 45, ,3 333,3 Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 K/W]: 0,170 Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2 K/W]: 0,040 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 0,734 Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2 K)]: 1,363 STRPIW Strop nad piwnicą Rodzaj przegrody: Strop ciepło do dołu, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne TYNK-CW 0,0100 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0, ,840 0,012 0,012 45, ,2 222,2 CEGŁA-PEŁN 0,2500 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0, ,880 0,325 0, , ,0 2381,0 BETON ,0300 Beton zwykły z kruszywa kamiennego - gęs 1, ,840 0,030 0,030 75, ,0 400,0 TYNK-CEM 0,0300 Tynk lub gładź cementowa. 1, ,840 0,030 0,030 45, ,7 666,7 TERAKOTA 0,0100 Terakota. 1, ,840 0,010 0, , ,0 40,0 Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 K/W]: 0,170 Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 K/W]: 0,170 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 0,746 Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2 K)]: 1,340 Strona 29 z 34

30 SZ20 Ściana zewnętrzna gr. 20 cm Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0, ,840 0,018 0,018 45, ,3 333,3 PŁ-ODTRZCI 0,0050 Płyty izolacyjne z odpadów z trzciny. 0, ,460 0,050 0, , ,4 10,4 SOSNA 0,0250 Drewno sosnowe w poprzek włókien. 0, ,510 0,156 0,156 60, ,7 416,7 PŁ-WIÓ-CE6 0,1400 Płyty wiórkowo-cementowe - gęstość 600 k 0, ,090 0,933 0, , ,7 466,7 PŁ-ODTRZCI 0,0050 Płyty izolacyjne z odpadów z trzciny. 0, ,460 0,050 0, , ,4 10,4 TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0, ,840 0,018 0,018 45, ,3 333,3 Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 K/W]: 0,130 Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2 K/W]: 0,040 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 1,396 Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2 K)]: 0,716 SZ65 Ściana zewnętrzna gr. 65 cm Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0, ,840 0,018 0,018 45, ,3 333,3 CEGŁA-PEŁN 0,6200 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0, ,880 0,805 0, , ,8 5904,8 TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0, ,840 0,018 0,018 45, ,3 333,3 Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 K/W]: 0,130 Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2 K/W]: 0,040 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 1,012 Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2 K)]: 0,988 SZ79 Ściana zewnętrzna gr. 79 cm Rodzaj przegrody: Ściana zewnętrzna, Warunki wilgotności: Średnio wilgotne TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0, ,840 0,018 0,018 45, ,3 333,3 CEGŁA-PEŁN 0,7600 Mur z cegły ceramicznej pełnej na zapraw 0, ,880 0,987 0, , ,1 7238,1 TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gładź cementowo-wapienna. 0, ,840 0,018 0,018 45, ,3 333,3 Opór przejmowania wewnątrz Ri, [m2 K/W]: 0,130 Opór przejmowania na zewnątrz Re, [m2 K/W]: 0,040 Suma oporów przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 1,194 Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2 K)]: 0,838 Strona 30 z 34

31 Załącznik nr 2 Wyniki komputerowych obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła i mocy na ogrzewanie programem OZC Wariant Zapotrzebowanie mocy cieplnej, kw ciepła Q H, GJ/a 1 68,0 375, ,5 494, ,2 566,11 Stan istniejący 94,2 566,11 Strona 31 z 34

32 Załącznik nr 3 Wydruk komputerowy z programu OZC dla stanu istniejącego i po proponowanych wariantach termomodernizacyjnych. Wyniki - Ogólne Stan Obecny Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie Miejscowość: Łowicz Adres: Stanisławów Data obliczeń: 12 wrzesień :02 Data utworzenia projektu: 26 sierpień :50 Plik danych: C:\Documents and Settings\california\Pulpit\ Normy: Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006 Norma na obliczanie E: PN-B Dane klimatyczne: Strefa klimatyczna: Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -20 C Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e 7,6 C Stacja meteorologiczna: Podstawowe wyniki obliczeń budynku: III Łódź Lublinek Powierzchnia ogrzewana budynku Ah: 870,0 m2 Kubatura ogrzewana budynku Vh: 2505,0 m3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie Φ W Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: W Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φ 108,3 W/m2 Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φ! 37,6 W/m3 Wyniki obliczeń wentylacji: Powietrze infiltrujące Vinfv: 62,6 m3/h Średnia liczba wymian powietrza n: 1,0 Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 2499,7 m3/h Średnia temperatura dopływającego powietrza θ! -20,0 C Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię E: Wariant obliczeń: Stacja meteorologiczna: Obliczaj tylko dla całego budynku Łódź Lublinek Liczba mieszkańców budynku: 73 Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q 566,11 GJ/rok Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q kwh/rok Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 650,7 MJ/(m2 rok) Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 180,7 kwh/(m2 rok) Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 226,0 MJ/(m3 rok) Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 62,8 kwh/(m3 rok) Strona 32 z 34

33 Wyniki - Ogólne Wariant 1 Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Miejscowość: Adres: Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie Łowicz Stanisławów Data obliczeń: 12 wrzesień :34 Data utworzenia projektu: 26 sierpień :50 Plik danych: Normy: C:\Documents and Settings\california\Pulpit\ Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946 Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: Norma na obliczanie E: Dane klimatyczne: Strefa klimatyczna: PN-EN 12831:2006 PN-B Projektowa temperatura zewnętrzna θe: -20 C Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e 7,6 C Stacja meteorologiczna: Podstawowe wyniki obliczeń budynku: III Łódź Lublinek Powierzchnia ogrzewana budynku Ah: 870,0 m2 Kubatura ogrzewana budynku Vh: 2505,0 m3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie Φ W Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: W Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φ 78,2 W/m2 Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φ! 27,1 W/m3 Wyniki obliczeń wentylacji: Powietrze infiltrujące Vinfv: 62,6 m3/h Średnia liczba wymian powietrza n: 0,7 Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 1683,9 m3/h Średnia temperatura dopływającego powietrza θ! -20,0 C Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię E: Wariant obliczeń: Stacja meteorologiczna: Obliczaj tylko dla całego budynku Łódź Lublinek Liczba mieszkańców budynku: 73 Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q 375,60 GJ/rok Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q kwh/rok Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 431,7 MJ/(m2 rok) 119,9 kwh/(m2 rok) 149,9 MJ/(m3 rok) 41,7 kwh/(m3 rok) Strona 33 z 34

34 Obliczenie ilości c.w.u. Załącznik nr 4 1. Liczba użytkowników 73 osób Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę 0,005 m 3 /d Sprawność wytwarzania c.w.u. 0,92 - Sprawność przesyłania c.w.u. 0,80 - Sprawność akumulacji c.w.u. 0,86 - Sprawność wykorzystania c.w.u. 1,00 - Średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.u. w budynku Średnie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u. Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1 m 3 wody 0,365 m 3 /d 0,061 m 3 /h 0,299 GJ/m 3 7. Max. moc cieplna 5,0 kw 8. Roczne zużycie c.w.u. 95 m 3 9. Zapotrzebowanie na ciepło dla przygotowania c.w.u. 28,3 GJ 10. Koszt przygotowania c.w.u. 1853,73 zł Średni koszt przygotowania 1m ,53 zł/m c.w.u. 3 Strona 34 z 34

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość:

Wyniki - Ogólne. Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Wyniki - Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Szpital w Suchej Beskidzkiej - Budynek Główny stan istniejący Miejscowość: Sucha Beskidzka Adres: ul. Szpitalna 22 Projektant: mgr inŝ. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO. Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO. Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa Zamawiający: Urząd Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka energetyczna budynku

1. Charakterystyka energetyczna budynku 1. Charakterystyka energetyczna budynku Wyniki Ogólne Podstawowe informacje: Nazwa projektu: Miejscowość: Adres: Projektant: BUDYNEK ŚWIETLICY W GOLCZOWICACH GOLCZOWICE GOLCZOWICE DZ NR EW GR 314, 32-310

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 28, 28 abc " Adres budynku: ulica: Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka 1. Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.3 IM. WŁ. REYMONTA w Łowiczu ul. Powstańców 12 d Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH w Zdunach Wykonawca: mgr inż. Ryszard Szabłowski Audytor energetyczny KAPE nr 0116 Audyt energetyczny : budynku Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach. 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO BUDYNKU CIEPŁY DOM Pracownia Inżynierska, Anna Woroszyńska 20-492 Lublin, ul. Jacka Woronieckiego 3A/17, tel: +48 504 686 235 NIP: 712-114-09-62; REGON: 060365321 AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO BUDYNKU Adres budynku

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.28r. Zespół Szkół Zawodowych im.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.28r. Zespół Szkół im. Św. Kingi

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim AUDYT ENERGETYCZNY Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim Zamawiający: Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski Wykonawca: mgr Waldemar Władyga upr. nr MI/ŚE/1883/2009 Zamość Sierpień

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3

AUDYT ENERGETYCZNY. ul. Niedziałkowskiego 5A, Słupsk dz. nr ewid. 474,473/3 AUDYT ENERGETYCZNY Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu Teatru Rondo w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 5a w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Szkoła Podstawowa nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Obliczenie rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku dociepleniu istniejącego dachu płaskiego płytą TR26FM

Obliczenie rocznych oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku dociepleniu istniejącego dachu płaskiego płytą TR26FM Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski NIP: 898-18-28-138 Regon: 932015342 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11 tel.:(+48 71) 326 13 43 fax:(+48 71) 326 13 22

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 roku o wsparciu termomodernizacji i remontów (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1459

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU POMORSKIE CENTRUM TERMOMODERNIZACJI T. Wróbel Sp. J. ul. Jaśkowa Dolina 31 80-286 Gdańsk tel/fax (058) 341 14 09 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Budynek A Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego ul. Ornitologów

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU SZPITALNEGO BLOK OPERACYJNY SZPITALA W GRODZISKU WLKP. ul.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Konstytucji 3 maja 42 w Piekarach Śląskich". Adres budynku: ulica: Konstytujcji

Bardziej szczegółowo

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Adres budynku Imię, nazwiska, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: Olsztyn ul. gen. Wł. Andersa 1 Str. 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku mieszkalny wielorodzinny 1.2 Rok budowy 1992 1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL)

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1910 1.3 INWESTOR Gmina Miejska Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK DOMU STUDENCKIEGO KARLIK W GLIWICACH PRZY UL. KUJAWSKIEJ 10. ulica: Kujawska 10 kod: miejscowość: Gliwice

BUDYNEK DOMU STUDENCKIEGO KARLIK W GLIWICACH PRZY UL. KUJAWSKIEJ 10. ulica: Kujawska 10 kod: miejscowość: Gliwice AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów BUDYNEK DOMU STUDENCKIEGO

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Adres budynku ul. Słoneczna 3 kod: 16-404 miejscowość Jeleniewo powiat: SUWALSKI województwo: PODLASKIE

AUDYT ENERGETYCZNY. Adres budynku ul. Słoneczna 3 kod: 16-404 miejscowość Jeleniewo powiat: SUWALSKI województwo: PODLASKIE , 1 AUDYT ENERGETYCZNY Adres budynku ul. Słoneczna 3 kod: 16-44 miejscowość Jeleniewo powiat: SUWALSKI województwo: PODLASKIE Wykonawca audytu Imię i nazwisko : KAROL BRODOWSKI Tytuł zawodowy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna

AUDYT ENERGETYCZNY. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A Konstancin-Jeziorna 1 AUDYT ENERGETYCZNY Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wilanowska 14A 05-510 Konstancin-Jeziorna Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ul. Sobieskiego 6 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998, znowelizowanej 21.06.2001 Adres budynku ulica: 1 Maja 81 kod: 44-325

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.28r. Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach

Bardziej szczegółowo

TOM VI NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała ADRES INWESTYCJI:

TOM VI NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała ADRES INWESTYCJI: Biuro Projektowo-Usługowe BETA ul. Opolska 41/3 31-277 Kraków PROJEKT BUDOWLANY TOM VI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: KATEGORIA OBIEKTU: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku

Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Audyt energetyczny Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku Nr opracowania Nr egzemplarza 2 3 Audyt energetyczny budynku Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku ul. Leśna 8 76-200 Słupsk pomorskie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. I Liceum Społeczne Fundacji

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 9 - "Dom JPII" + drukarnia na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica: Gliwicka 25 kod: 42-600

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe- Przedszkole Miejskie Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 11 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Audyt energetyczny Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Forma audytu energetycznego W języku polskim, pisemnie, stosując

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE

Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona1 Audytor: mgr inż. Tomasz Sumera Adres budynku: ulica: Piłsudskiego 19 kod pocztowy: 39-200 miejscowość Dębica powiat: Dębicki województwo: PODKARPACKIE strona2 1. Strona tytułowa audytu efektywności

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Adres budynku ulica: Wojska Polskiego 23 kod: 44-120 miejscowość Pyskowice powiat: gliwicki województwo: śląskie Wykonawca audytu imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU

OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU Projekt : Projekt termomodernizacji Biblioteki Gminnej w Mniowie - stanpo wykonaniu termomodernizacji Inwestor : Gmina Mniów Ulica: Centralna 9 Kod i miasto: 26-080 Mniów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek Miejskiego Przedszkola Nr 3, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku K.I.Gałczyńskiego 7 09-400 Płock Powiat Płocki województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: Wykonawca audytu:

Adres budynku: Wykonawca audytu: Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 21.11.2008 roku o wsparciu termomodernizacji i remontów (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1459

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka ''Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów'' Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka w Pojałowicach ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO Szkoła Podstawowa im. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK DOMU STUDENCKIEGO KAROLINKA W GLIWICACH PRZY UL. KUJAWSKIEJ 8. ulica: Kujawska 8 kod: miejscowość: Gliwice

BUDYNEK DOMU STUDENCKIEGO KAROLINKA W GLIWICACH PRZY UL. KUJAWSKIEJ 8. ulica: Kujawska 8 kod: miejscowość: Gliwice AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów BUDYNEK DOMU STUDENCKIEGO

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.2008r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Ul. Zdrojowa Gdańsk

Ul. Zdrojowa Gdańsk Licencja dla: Kremer Graf Sebastian Kremer [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY DOM ZDROJOWY W GDAŃSKU Ul. Zdrojowa 2 8-515 Gdańsk Uwaga! Niniejszy audyt energetyczny został sporządzony na podstawie założeń do Programu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 7 - Furta, dom rekolekcyjny na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4. ulica: Zamkowa 4 kod: 41-803 miejscowość: Zabrze

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 4. ulica: Zamkowa 4 kod: 41-803 miejscowość: Zabrze AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. Konstancin Jeziorna, ul. Kopernika 6. Budynek mieszkalny. Audyt energetyczny. Funkcja Imię i nazwisko Podpis Data

AUDYT ENERGETYCZNY. Konstancin Jeziorna, ul. Kopernika 6. Budynek mieszkalny. Audyt energetyczny. Funkcja Imię i nazwisko Podpis Data AUDYT ENERGETYCZNY NAZWA PROJEKTU KATEGORIA OBIEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM Audyt energetyczny budynku przy ulicy Kopernika 6 w Konstancinie Jeziornie XIII Konstancin Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku 0 Audyt energetyczny budynku wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.00r wg. Ustawy z dnia..00r o wspieraniu termomodernizacji i remontów wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia.0.009r

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W TRYBIE USTAWY O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Z DNIA 21.11.28r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo