AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:"

Transkrypt

1 Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM ISTNIEJĄCE PROBLEMY KONTROLE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH REGULACJI SEVESO III UBEZPIECZENIA OC OD NASTĘPSTW POWAŻNYCH AWARII PRZEMYSŁOWYCH - PROBLEMATYKA PRAWNA, SZACOWANIE RYZYKA ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNO- PRAKTYCZNE: PREWENCYJNE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO W NASTĘPSTWIE AWARII Łukasz Agaciński EKSPERT DS. BEZPIECZEŃSTWA PROCESOWEGO Tomasz Dobrowolski K&L GATES Marek Kwiatkowski OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH SP. Z O.O. Róża Macyra FIRMA DORADCZA ISOTOP S.C. Sergiusz Urban KANCELARIA WIERCIŃSKI, KWIECIŃSKI, BAEHR Paweł Zawadzki POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Prelegenci: Paweł Dadasiewicz GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Dariusz Gołębiewski PZU S.A. Marcin Kopron WŁAŚCICIEL INŻYNIERSKIEGO BIURA ANALIZ ZAGROŻEŃ I OCENY RYZYKA RISKCON Sławomir Piliszek FIRMA DORADCZA ISOTOP S.C. Dominik Wałkowski KANCELARIA WARDYŃSKI I WSPÓLNICY Patronat medialny Patronat merytoryczny Współpraca Organizator

2 PROGRAM dzień I, 9 lutego 09:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 09:30 Regulacje Dyrektywy Seveso III omówienie nowych wytycznych, wskazanie zmian w porównaniu do Dyrektywy Seveso II TOMASZ DOBROWOLSKI, radca prawny, adwokat, Of Counsel, K&L Gates w Warszawie 10:30 Przerwa kawowa 11:00 Nowe obowiązki prowadzącego zakład o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii ŁUKASZ AGACIŃSKI, Ekspert ds. Bezpieczeństwa Procesowego 12:00 Nowy wykaz substancji chemicznych decydujących o kwalifikacji zakładu, co do którego istnieje ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej: studium przypadku dla kwalifikacji substancji wg. wymogów Rozporządzenia CLP SŁAWOMIR PILISZEK, Firma Doradcza ISOTOP s.c. RÓŻA MACYRA, Firma Doradcza ISOTOP s.c. 13:00 Przerwa na lunch 13:45 Transpozycja dyrektywy Seveso III do prawa krajowego PAWEŁ DADASIEWICZ, Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Poważnym Awariom, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 14:45 Wymagana dokumentacja zakładowa w zw. z zapobieganiem awariom przemysłowym istniejące problemy MARCIN KOPRON, Właściciel Inżynierskiego Biura Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka RiskCon 16:15 Zakończenie I dnia warsztatów PROGRAM dzień II, 10 lutego 09:00 Rejestracja Uczestników, Poranna kawa 09:30 Rola PSP i IOŚ w ramach uzgadniania dokumentacji przedsiębiorstwa MAREK KWIATKOWSKI, Główny Specjalista ds. Prewencji w firmie Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. 10:30 Przerwa kawowa 10:45 Kontrole działalności zakładów podlegających regulacji Seveso III SERGIUSZ URBAN, prawnik, doradca w Kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr 11:45 Zakaz użytkowania zakładu lub jego części w zw. z niewypełnianiem zadań mających na celu zapobieganie i ograniczanie wystąpienia poważnych awarii DOMINIK WAŁKOWSKI, adwokat w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy 12:45 Przerwa na lunch 13:45 Ubezpieczenia OC od następstw poważnych awarii przemysłowych - problematyka prawna, szacowanie ryzyka DARIUSZ GOŁĘBIEWSKI, PZU S.A. 14:45 Rozwiązania organizacyjno-praktyczne: prewencyjne działania podejmowane w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego w następstwie poważnej awarii przemysłowej. PAWEŁ ZAWADZKI, Kierownik Projektu w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego 15:45 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

3 DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE: Ciągły postęp technologiczny sprawia, że awarie przemysłowe stają się coraz bardziej groźne dla otoczenia. Na skutki takich zdarzeń narażona jest zarówno ludność mieszkająca w okolicy dużych zakładów przemysłowych jak i środowisko naturalne. Instrumenty prawne, które służą w sprawach przeciwdziałania i zapobiegania skutkom poważnych awarii ulegają ciągłym zmianom i stawiają coraz nowsze wyzwania a także generują coraz większe obowiązki dla przedsiębiorstw. Jedną z takich regulacji jest nowa Dyrektywa Seveso III, która ma na celu uregulowanie kwestii związanych zarówno z kwalifikacją zakładów, co do których istnieje ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej, publicznym dostępem do informacji o poziomie bezpieczeństwa w zakładzie i konieczności konsultacji społecznych jak również nowych wymogów odnoszących się do kontroli zakładów. Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych do 31 maja 2015 r., a ich wejście w życie ma nastąpić ostatecznie do 1 czerwca 2015 r., która jest zasadnicza dla wypełnienia przez przedsiębiorstwa wszystkich wymogów formalnych związanych z ich funkcjonowaniem. Nie można zapominać również, że zakłady posiadające na swoim terenie substancje niebezpieczne ujęte w kryteriach kwalifikacyjnych w ilościach mniejszych, niż wartości progowe oraz zakłady posiadające substancje o właściwościach niebezpiecznych innych, niż te, określone w kryteriach kwalifikacyjnych powinny mieć świadomość rosnących wymogów w zakresie bezpieczeństwa gdyż mogą być również potencjalnymi sprawcami poważnych awarii. Wymogi stają się także znaczące dla zarządzania bezpieczeństwem w energetyce i ciepłownictwie. Na warsztatach poruszone zostaną również zagadnienia z zakresu ubezpieczeń OC od następstw poważnych awarii przemysłowych, które niewątpliwie odgrywają coraz większą rolę. Szczegółów związanych z powyższą tematyką dowiedzą się Państwo na warsztacie, na który serdecznie zapraszamy. ORGANIZATOR: MM Conferences (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design. GRUPA DOCELOWA: Warsztaty dedykowane są między innymi przedstawicielom przedsiębiorstw petrochemicznych, energetycznych, ciepłowniczych, produkujących nawozy sztuczne, służbom bezpieczeństwa technicznego, bhp i ochrony środowiska, pracownikom zakładów przemysłowych, które stosują materiały niebezpieczne oraz stwarzają zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowych jak również wszystkim osobom zainteresowanym tematyką warsztatu. WIĘCEJ INFORMACJI Magda Janas Młodszy Kierownik Projektu Dział Produkcji tel.: MIEJSCE WARSZTATÓW Hotel Westin Al. Jana Pawła II Warszawa

4 PRELEGENCI Łukasz Agaciński Ekspert ds. Bezpieczeństwa Procesowego Z wykształcenia Technolog Chemiczny. Skończył także studia w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie oraz ochrony człowieka w środowisku pracy. Od początku kariery związany z zakładami chemicznymi, rafineryjnymi i petrochemicznymi. Od 2007 r. zajmuje się bezpieczeństwem procesowym w zakresie doradztwa, prowadzenia analiz zagrożeń i ryzyka procesowego, tworzenia systemów i dokumentów związanych z przeciwdziałaniem wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz audytów systemów bezpieczeństwa. Posiada doświadczenie w branży chemicznej, energetycznej i spożywczej współpracując z wieloma polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami. Paweł Dadasiewicz Naczelnik Wydziału Przeciwdziałania Poważnym Awariom, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką przeciwdziałania poważnym awariom. Obecnie pracuje w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska na stanowisku naczelnika Wydziału Przeciwdziałania Poważnym Awariom. Członek Komitetu Kompetentnych Władz ds. wdrażania dyrektywy Seveso. Autor raportów i artykułów w publikacjach krajowych, uczestnik seminariów i konferencji naukowych. Dariusz Gołębiewski PZU S.A. Dr inż. Dariusz Gołębiewski - Absolwent wydziału Elektrotechnika i Automatyka Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Absolwent programu MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń - Insurance Risk Analysis Methodology (IRAM). Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Autor szeregu publikacji i prac naukowych w zakresie ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem. Od 2009r. kieruje pracami zespołu inżynierów ryzyka PZU SA. Róża Macyra Firma Doradcza ISOTOP s.c. Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Chemia. Posiada szeroką wiedzę merytoryczną z zakresu REACH i CLP. Przeprowadziła wiele doradztw związanych z tworzeniem Kart Charakterystyki i etykiet zgodnie z aktualnymi przepisami. Zajmuje się wspieraniem przedsiębiorców w interpretacji polskiego i europejskiego prawodawstwa dotyczącego zarządzania substancjami niebezpiecznymi i ich mieszaninami. Specjalista ds. REACH i CLP w Dziale Bezpieczeństwa Chemicznego. Tomasz Dobrowolski K&L Gates w Warszawie Tomasz Dobrowolski koncentruje się na zagadnieniach dotyczących szeroko pojętej energetyki oraz projektów infrastrukturalnych, w tym również związanych z wydobyciem ropy i gazu oraz finansowaniu międzynarodowych projektów w tych obszarach. Od kilku lat zajmuje się problematyką wydobycia gazu ze skał łupkowych organizując w Warszawie autorskie konferencje poświęcone aspektom prawnym, środowiskowym i międzynarodowym poszukiwań i wydobycia gazu z łupków. Uczestniczył w wielu znaczących projektach prywatyzacyjnych i inwestycyjnych, w tym m.in. prywatyzacji Elektrowni Rybnik, prywatyzacji ZE PAK, budowy w Polsce sieci stacji paliw jednego ze światowych koncernów paliwowych, wymiany starych bloków energetycznych w Elektrowni Turów. Doradzał również firmom z sektora ropy i gazu w projektach polskich i zagranicznych (m.in. prowadzonych w Pakistanie, Omanie, Libii). Zajmuje się doradztwem dotyczącym regulacji działalności sektorów wytwarzania oraz dystrybucji energii elektrycznej oraz współpracuje z firmami obrotu. Marcin Kopron Właściciel Inżynierskiego Biura Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka RiskCon Od 20 lat zajmuje się bezpieczeństwem w przemyśle. Koordynator ds. BHP w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., wykładowca na studiach dziennych i zaocznych UMSC. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem. Absolwent m.in. studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych Politechniki Łódzkiej,. Szef Właściciel RiskCon Inżynierskiego Biura Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka Jego firma koncertuje się na wsparciu klientów w zakresie opracowania dokumentacji takich jak: Raporty Bezpieczeństwa, Plany Zapobiegania Awariom, Wewnętrzne Plany Operacyjno Ratownicze, Oceny Zagrożenia Wybuchem, Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem, Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. RiskCon, oferuje wykonanie obliczeń skutków dla scenariuszy awarii przemysłowych niezbędnych do opracowania Raportu o Bezpieczeństwie.

5 PRELEGENCI Marek Kwiatkowski Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. Marek Kwiatkowski Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Po ukończeniu studiów w roku 2002 rozpoczął pracę zawodową na stanowisku asystenta w Zakładzie Zarządzania Kryzysowego w Katedrze Zarządzania Bezpieczeństwem na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Doktorant Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej. Aktualnie Kierownik Pracowni Projektowania Bezpieczeństwa w Zakładzie Analiz Bezpieczeństwa Cywilnego oraz Kierownik studiów podyplomowych Logistyka w bezpieczeństwie kraju w SGSP. Wykształcenie uzyskał na studiach inżynierskich i magisterskich w SGSP, studiach podyplomowych zarówno w SGSP jak i Centralnym Instytucie Ochrony Pracy we współpracy z Politechniką Warszawską oraz licznych kursach i szkoleniach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Od 2009 r. Główny Specjalista ds. Prewencji w firmie Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. Autor wielu projektów naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych oraz Doradca ds. ochrony infrastruktury krytycznej w międzynarodowym programie European Programme For Critical Infastructure Protection Towards A Regional Strategy Of Critical Infrastructure Protection In The Baltic Sea Region. Członek Rady Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Senatu Uczelni w kadencji oraz Grupy Roboczej ds. Przemysłu Naftowego działającej pod egidą GIP, KG PSP oraz GIOŚ. Autor wielu publikacji poświęconych zagadnieniom szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz logistyki. Sławomir Piliszek Firma Doradcza ISOTOP s.c. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Ochrona Środowiska. Na co dzień zajmuje się doradztwem i szkoleniami w Firmie Doradczej ISOTOP. Certyfikowany przez PCBC S.A. Auditor Systemu Zarządzania w Laboratorium (certyfikat nr 56). Auditor wewnętrzny ISO 14001:2001. Ekspert wykładowca w ogólnopolskim programie szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadził także wiele szkoleń i doradztw związanych z wdrażaniem REACH w przedsiębiorstwach. Ukończył Środowiskowe Studium Doktoranckie na Wydziale Biologii i Oceanologii UG. Swoją rozprawę doktorską z zakresu badań QSAR zalecanych rozporządzeniem REACH obronił na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w grudniu 2010 roku, uzyskując tytuł doktora z dyscypliny kształtowanie środowiska, specjalność: chemometria ekotoksykologii. Dominik Wałkowski Kancelaria Wardyński i Wspólnicy Dominik Wałkowski specjalizuje się w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań prawnych procesów inwestycyjnych oraz transakcji, a także odpowiedzialności podmiotów oraz członków organów spółek za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Uczestniczy w prowadzeniu kompleksowych analiz due diligence polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych. Uczestniczy w negocjowaniu warunków transakcji w zakresie odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności w transakcjach, których przedmiotem są duże zakłady przemysłowe. Jest absolwentem prawa oraz stosunków międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorantem w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego i Organizacji Międzynarodowych na tym wydziale, a także członkiem American Society of International Law oraz European Society of International Law. Jest autorem publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i aspektów ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć. Paweł Zawadzki Polska Izba Przemysłu Chemicznego Paweł Zawadzki. Absolwent Uniwersytetu im Pawła Włodkowica w Płocku oraz Studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z zakresu organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych. W 2013 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W latach zatrudniony w ANWIL S.A. Do 2006 roku związany z produkcją gdzie zdobył doświadczenie praktyczne z zakresu obsługi, prowadzenia i sterowania procesami chemicznymi. Od 2006 roku do jego kompetencji należał między innymi nadzór nad grupą kapitałową, obsługa organów statutowych, jak również organizacja spółki. W latach zarządzał programem zmniejszenia wskaźnika wypadkowości w ANWIL S.A. Obecnie zatrudniony na stanowisku Kierownika Projektu w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Odpowiedzialny jest między innymi za kwestie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowego w ramach zarządzania Programem Bezpieczna Chemia, technikę oraz komunikację zewnętrzną. Sergiusz Urban Kancelaria Wierciński, Kwieciński, Baehr Kieruje zespołem prawa ochrony środowiska oraz ściśle współpracuje z zespołem fuzji i przejęć, prawa energetycznego i projektów infrastrukturalnych. Jest specjalistą w zakresie prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej i Polski oraz doradcą w zakresie funduszy europejskich w kontekście wymagań ochrony środowiska. Członek grupy roboczej ds. oceny projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracę doktorską obronił w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendysta Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, odbył półroczny staż w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej..

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Konkluzje BAT ich wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania BAT-AEPL

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

w Grupach Kapitałowych

w Grupach Kapitałowych 2-3 września 2015 r. Hotel Sheraton Warszawa Główne Zagadnienia KONSEKWENCJE ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - NOWY STATUS ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PRAWO MARKETINGU - PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK

Opiekunowie merytoryczni. i trenerzy Akademii POLRISK Opiekunowie merytoryczni 2014 i trenerzy Akademii POLRISK Partner honorowy Akademii POLRISK Partner prawny Akademii POLRISK Copyright by Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK Warszawa 2013-2014 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci Główne zagadnienia: : JACEK GOLISZEWSKI Mazars Polska Dr KAROLINA KOCEMBA Kancelaria Tomczak i Partnerzy WŁODZIMIERZ MAKOWSKI Partner, MDDP Business Consulting ADAM MIŁOSZ kancelaria GALT Adam Miłosz i

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - wdrażanie białych certyfikatów Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google?

co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google? Centrum Konferencyjne Golden Floor budynek Millennium Plaza co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google? Przegląd od A do Z Google Analytics, aspektów pozycjonowania SEO, kampanii w AdWords

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Metodologia szkolenia. Artur Maciorowski. Ekspert e-marketingu WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY

Główne zagadnienia. Metodologia szkolenia. Artur Maciorowski. Ekspert e-marketingu WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR PATRONAT MEDIALNY Główne zagadnienia Fundamenty Content Marketingu Promocja w ramach content marketingu Perswazja, sprzedaż i neuromarketing jak manipulować słowem by skłaniać użytkowników do podejmowania oczekiwanych przez

Bardziej szczegółowo