Wrocław, r. REWIZJA 1 EGZ. NR.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR."

Transkrypt

1 UMOWA: ZADANIE: RE TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA KONSORCJUM: OBIEKT: STADIUM: TEMAT: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. św. Wawrzyńca Kraków Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. św. Wawrzyńca Kraków BIURO INŻYNIERYJNYCH USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o.o Kraków, ul. Kazimierza Czapińskiego 3 BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH w Poznaniu Sp. z o.o Poznań, ul. Kościuszki 68 STACJA OBSŁUGI TRAMWAJÓW NOWA HUTA W KRAKOWIE PROJEKT BUDOWLANY TOM 1 - TECZKA NR 5 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ZESPÓŁ AUTORSKI: Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Opracował mgr inż. Krzysztof Foryński 128/DOŚ/06 W zakresie projektowania elektro energetycznego Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Surówka 316/94/UW W zakresie projektowania elektro energetycznego Wrocław, r. REWIZJA 1 EGZ. NR.

2 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA BUDYNKU HALI OBSŁUGI CODZIENNEJ TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW WRAZ INFRASTRUKTURĄ Spis treści SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 2 BUDOWA BUDYNKU HALI OBSŁUGI CODZIENNEJ TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW WRAZ INFRASTRUKTURĄ... 2 SPIS RYSUNKÓW... 4 SIECĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA Dane wyjściowe Przedmiot i zakres pracowania Opis stanu istniejącego Konstrukcje wsporcze Demontaż istniejących konstrukcji wsporczych Projektowane konstrukcje wsporcze Sieć trakcyjna tramwajowej Demontaż istniejącej sieci trakcyjnej tramwajowej Projektowana sieć trakcyjna tramwajowa Zasilanie i sekcjonowanie sieci trakcyjnej tramwajowej Sieć szynowa powrotna Ogrzewanie rozjazdów torowych Ochrona przeciwporażeniowa Ochrona przed korozją Etapowanie inwestycji Etap 1.1. podetap Łącznik w rejonie bramy wjazdowej na teren zajezdni Ogrzewanie zwrotnic torowych Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową hali O.C Ogrzewanie zwrotnic torowych Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową placu manewrowego Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej Ogrzewanie zwrotnic torowych Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową parkingu A Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową parkingu B i C Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 4, 5, Ogrzewanie zwrotnic torowych Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 15, 16, 17, Ogrzewanie zwrotnic torowych

3 11.10 Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 11, 12, 13, Ogrzewanie zwrotnic torowych Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 7, 8, 9, Ogrzewanie zwrotnic torowych Uwagi końcowe

4 SPIS RYSUNKÓW NR RYS. OPIS SKALA TRAKCJA TRAMWAJOWA T1.1/1-1 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP 1.1. PODETAP 1 1:200 T1.1/1-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP 1.1. PODETAP 1 1:200 T1.2-1 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T1.2-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 T1.2-3 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA WEWNĄTRZ HALI O.C. ETAP T1.3-1 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T1.3-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 T2-1 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP 2 1:200 T3-1 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP 3 1:200 T SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T4.1-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 T SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T4.2-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 T SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T4.3-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 T SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T4.4-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 4

5 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA 1 Dane wyjściowe PN-K Komunikacja miejska. Osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej. Wymagania i badania. PN-K Komunikacja miejska. Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN-EN :2003 (U) Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 2: Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego. 2 Przedmiot i zakres pracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej, instalacji ogrzewania rozjazdów torowych, układu sekcjonowania sieci jezdnej trakcyjnej na terenie Zajezdni tramwajowej Nowa Huta (NH) przy ul. Ujastek w Krakowie. Powyższy zakres robót wynika z przebudowy i rozbudowy układu torowego na terenie zajezdni tramwajowej NH, który przewidziany jest do realizacji w 10 etapach wykonawczych (etap 1.1. podetap 1, etap 1.1. podetap 2i3, etap 1.2., etap 1.3., etap 2, etap 3, etap 4.1., etap 4.2., etap 4.3., etap 4.4.). Zakres niniejszego opracowania obejmuje: sieć trakcyjna tramwajowa o demontaż istniejącej sieci trakcyjnej tramwajowej płaskiej sztywnej typu Djp100 na odcinkach przebudowy o montaż nowych odcinków sieci trakcyjnej tramwajowej płaskiej sztywnej typu Djp100 na odcinkach przebudowy o przebudowę konstrukcji wsporczych tj. słupów trakcyjnych o przebudowę konstrukcji nośnych tj. linek zawieszeń poprzecznych i wysięgników trakcyjnych o przebudowę układu sekcjonowania sieci jezdnej trakcyjnej w obszarze przebudowy o demontaż istn. instalacji ogrzewania rozjazdów torowych o montaż instalacji ogrzewania rozjazdów torowych Szczegółowy zakres niniejszego opracowania został wskazany w opisie kolejnych etapów realizacji robót. 3 Opis stanu istniejącego Istniejąca sieć trakcyjna na terenie Zajezdni tramwajowej Nowa Huta w Krakowie zasilana jest z istniejącej stacji prostownikowej Nowa Huta -02 zlokalizowanej na terenie zajezdni tramwajowej. Na ternie zajezdni tramwajowej Nowa Huta istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa to sieć płaska sztywna z drutem jezdnym typu Djp100, która podwieszona jest do linek zawieszeń poprzecznych podwieszonych do istniejących słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych stalowych rurowych, kratowych oraz haków ściennych. 5

6 4 Konstrukcje wsporcze 4.1 Demontaż istniejących konstrukcji wsporczych Projekt przewiduje demontaż istniejących konstrukcji wsporczych będących w kolizji z projektowanym układem drogowo-torowym tj. słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych wraz z rozebraniem fundamentów i zniwelowaniem terenu do rzędnych istniejących. Zdemontowane konstrukcje wsporcze ze względu na długi okres eksploatacji i znaczne zużycie nie przewiduje się do ponownego wykorzystania. 4.2 Projektowane konstrukcje wsporcze Dla przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej na terenie Zajezdni tramwajowej Nowa Huta projekt przewiduje montaż nowych konstrukcji wsporczych tj. słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych stalowych rurowych. Lokalizacja projektowanych konstrukcji wsporczych została dostosowana do potrzeb podwieszenia sieci jezdnej trakcyjnej oraz oświetlenia zewnętrznego terenu. Wszystkie projektowane konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej tramwajowej należy wykonać w wersji cynkowanej ogniowo w procesie produkcyjnym i pomalować farbą nawierzchniową nacynkową o odcieniu szarym wg palety RAL-7044 (jasny-szary). Dolne części słupów przed zabudowaniem w bloku fundamentowym należy pomalować dodatkowo farbą bitumiczną-asfaltową do wysokości +0,4m nad powierzchnią fundamentu. Projektowane słupy trakcyjne należy posadowić w fundamentach palowych żelbetowych wg opracowania dla Valmont Polska Sp. z o.o. projekt technologiczny, mgr inż. Jan Jasica, mgr inż. Bartosz Mrówka, opracowanie r. Po zabudowaniu słupów należy je ponownie dwukrotnie pomalować farbą nawierzchniową nacynkową o odcieniu szarym wg palety RAL-7044 (jasny-szary). W dolnej części słupów należy wykonać głowice słupowe zgodnie z rys. nr K-001. Dolne części słupów wraz z blokiem fundamentowym oraz głowicą słupową należy ponownie pomalować farbą bitumiczną-asfaltową do wysokości +0,4m nad powierzchnią terenu. 5 Sieć trakcyjna tramwajowej 5.1 Demontaż istniejącej sieci trakcyjnej tramwajowej Istniejącą sieć trakcyjną na odcinku przebudowy należy zdemontować wraz z osprzętem sieciowym oraz istn. zawieszeniami poprzecznymi lub wysięgnikami trakcyjnymi. W tym celu należy wykonać tymczasowe kotwienia odcinków sieci jezdnej trakcyjnej, które nie podlegają przebudowie. Kotwienia tymczasowe należy wykonać ze zmniejszona siłą naciągów, tak aby nie naruszyć istniejących konstrukcji wsporczych. 5.2 Projektowana sieć trakcyjna tramwajowa Na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta projektowane odcinki sieci jezdnej trakcyjnej tramwajowej wykonać drutem jezdnym typu Djp100. Projektowaną sieć trakcyjną płaską sztywną należy podwiesić do projektowanych i istniejących konstrukcji wsporczych (słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych oraz istn. haków ściennych) na nowych linkach zawieszeń poprzecznych wykonanych z linki stalowej ocynkowanej typ FlZn 6mm (splot energetyczny) oraz nowych wysięgnikach trakcyjnych (stalowych, rurowych). Projektowane konstrukcje nośne należy podwiesić za pomocą obchwytów słupowych i elementów izolacyjnych ( izolatory sprzączkowe, izolatory wsporcze, izolacyjne tłumiki drgań z linki syntetycznej). W wyznaczonych miejscach dla podwieszenia sieci jezdnej trakcyjnej kilku torów należy dodatkowo wykonać pomocnicze zawieszenia łańcuchowe poprzeczne na wysokości 7,1m. Pomiędzy zawieszeniem pomocniczym, a zawieszeniem poprzecznym sieci trakcyjnej tramwajowej wykonać tzw. 6

7 zawieszenia typu BUDAPESZT (typu B mocowanie do linki nośnej) z linki giętkiej LCu10mm2. Projektowaną sieć trakcyjną tramwajową należy podwiesić z wykorzystaniem typowego osprzętu trakcyjnego wg katalogów np. PKP, PPHU KOLMET, KROMISS-BIS, ZNTP Radom i innych. Po wykonaniu zawieszeń poprzecznych sieci trakcyjnej tramwajowej należy przeprowadzić regulację podwieszenia drutu jezdnego względem główki szyny tramwajowej - wysokość podwieszenia drutu jezdnego względem główki szyny powinna wynosić 5,5 m (w uzasadnionych przypadkach na terenie zajezdni tramwajowej dopuszcza się zmniejszenie wysokości podwieszenia drutu jezdnego Djp100 w zakresie zgodnym z obowiązującą normą). 6 Zasilanie i sekcjonowanie sieci trakcyjnej tramwajowej Obszar przebudowy obejmuje teren Zajezdni tramwajowej Nowa Huta przy ul. Ujastek w Krakowie. Istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa na terenie Zajezdni tramwajowej Nowa Huta w Krakowie zasilana jest ze stacji prostownikowej Nowa Huta -02 zlokalizowanej na terenie zajezdni tramwajowej. Przebudowie podlegają istn. kable trakcyjne KT, punkty zasilające, punkty powrotne Pp (wg oddzielnego tomu opracowania) oraz przebudowa sekcjonowania układu sieci jezdnej trakcyjnej. Istniejący układ zasilania i sekcjonowania sieci trakcyjnej tramwajowej na terenie zajezdni tramwajowej NH pozostaje bez zmian. Powyższe wynika z braku możliwości rozbudowy układu zasilania ze względu na brak wolnych zasilaczy trakcyjnych w stacji prostownikowej NH. Stacja prostownikowa NH w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną została w latach 80-tych rozbudowana o dodatkowe pola zasilaczy trakcyjnych. W trakcie bieżącej eksploatacji dla konieczności zwiększenia mocy zasilania na terenie zajezdni tramwajowej (przy jednoczesnym braku możliwości dalszej rozbudowy) wykonano wcięcie w istn. linię kablową punktu zasilającego nr 206 Bulwarowa i utworzono dodatkowy punkt zasilający na terenie zajezdni nr 206 Bulwarowa BIS. Z obserwacji eksploatacyjnej, mając na uwadze projektowaną rozbudowę układu komunikacji tramwajowej na terenie zajezdni NH sugeruje się rozbudowę istniejącej stacji prostownikowej w zakresie budowy minimum 3 dodatkowych pól zasilaczy trakcyjnych dla zapewnienia odpowiednich parametrów zasilania w obszarze stacji prostownikowej NH: - zasilacz nr 1 zasilanie bezpośrednie punktu zasilającego nr 206 Bulwarowa BIS przy jednoczesnej likwidacji istniejącego wcięcia w linię kablową punktu zasilającego nr 206 Bulwarowa - zasilacz nr 2 zasilanie projektowanych odcinków sieci jezdnej trakcyjnej w związku z rozbudową układu torowego zajezdni NH - zasilacz nr 3 zasilanie dla istn. obszaru sieci jezdnej trakcyjnej poprzez nowy podział sekcyjny obszarów zasilanych z punktów zasilających Zajezdnia kotłownia, Zajezdnia I brama i Zajezdnia II brama, z jednoczesną budową oddzielnego punktu zasilającego dla zasilania sieci jezdnej trakcyjnej w hali SO-1 (obecnie cała hala zasilana jest z zasilacza 0213 Zajezdnia Podstacja poprzez połączenie elektryczne z torem nr 7) Istniejący układ zasilania w obszarze zajezdni tramwajowej Nowa Huta wymaga rozbudowy. Formę oraz zakres rozbudowy układu zasilania należy poprzeć szczegółową analizą całego obszaru zasilania stacji prostownikowej Nowa Huta -02 w układzie docelowej organizacji ruchu taboru tramwajowego. Wszelkie działania w tym kierunku należy zatwierdzić u właściciela i operatora obiektu tj. Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna Kraków. W wyniku przebudowy sieci jezdnej trakcyjnej nad nowymi torami zaprojektowano zamianę lokalizacji projektowanych punktów zasilających, punktów powrotnych Pp oraz izolatorów sekcyjnych w taki sposób, 7

8 aby zbilansować długość odcinków sieci jezdnej trakcyjnej projektowanej i istniejącej zasilanych ze stacji prostownikowej Nowa Huta -02. Istniejące izolatory sekcyjne w obszarze przebudowy należy wymienić na nowe. Proj. izolatory sekcyjne oraz proj. punkty zasilające PZ należy wyposażyć w rozłączniki sekcyjne typu RNT 3,6/3600 z elektrycznym typu NTs-24/2. Dodatkowo dla zwiększenia rozpływu prądu zasilającego w sieci jezdnej zaprojektowano połączenia elektryczne projektowanych punktów zasilających z drutem jezdnym odcinków sieciowych. 7 Sieć szynowa powrotna Dla nowych odcinków torowych projekt przewiduje wykonywanie połączeń elektrycznych szynowej sieci powrotnej typu: PES tj. połączenia elektryczne szynowe PET tj. połączenia elektryczne torowe Połączenia elektryczne szynowej sieci powrotnej wykonać przewodem typu LgY 120/750V w kanalizacji rurowej RPe32mm z zastosowaniem skrzynek rewizyjnych przytorowych typu SKT. Podłączenie przewodów do szyn należy wykonać wg. metody CEMBRE poprzez nawiercenie otworu w szynie i zaprasowanie końcówki typu AR-60N (jednostronne) i AR260N (dwustronne). 8 Ogrzewanie rozjazdów torowych Projekt przewiduje montaż ogrzewania dla projektowanych rozjazdów torowych. Zasilanie ogrzewania należy wykonać z sieci trakcyjnej tramwajowej ze zintegrowanego sterownika ogrzewania rozjazdów typu STO-2 lub STO-4. Projektowane sterowniki ogrzewania typu STO-2/4 należy zainstalować na fundamencie w indywidualnych szafach sterowniczych PCV. Elementy grzejne ogrzewania rozjazdów o mocy 1kW instalować w rurach zabudowanych przez producenta rozjazdów torowych. Kable zasilające i sterownicze należy układać w kanalizacji rurowej typu AROT z wykorzystaniem studni rewizyjnych typu SK-1. 9 Ochrona przeciwporażeniowa Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym w sieci trakcyjnej tramwajowej zastosowano: podwójną izolację 1kV między siecią jezdną i konstrukcjami wsporczymi dla zawieszeń poprzecznych izolację wzmocnioną 3kV dla wysięgników trakcyjnych uszynienie konstrukcji wsporczych w przypadku zastosowania izolacji pojedynczej. Należy bezwzględnie wykonać uszynienie wszystkich konstrukcji wsporczych, na których projekt przewiduje zainstalowanie rozłączników trakcyjnych. Przyłączenie przewodów uszyniających do szyn tramwajowych wykonać wg metody CEMBRE poprzez nawiercenie szyny i zaprasowanie końcówki typu AR-60N w skrzynce rewizyjnej SKT. Uszynienia wykonać przewodem LgY 120/750V. Przewody prowadzić w rurach ochronnych typu RPe32mm. Zaciski kablowe oraz końcówki na przewodach i kablach należy wykonać metodą zaprasowania. 10 Ochrona przed korozją Wszystkie projektowane stalowe konstrukcje wsporcze tj. słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe należy ocynkować i podwójnie pomalować farbą nawierzchniową nacynkową o odcieniu szarym wg palety RAL (jasny-szary). Wierzchołki słupów trakcyjnych należy zaślepić i zabezpieczyć przed wnikaniem wody opadowej do wnętrza słupa. Słupy powinny posiadać otwory wentylacyjne umożliwiające odprowadzenie 8

9 wilgoci z wnętrza słupa oraz uniemożliwiające kondensację pary wodnej we wnętrzu słupa. Dolne części słupów wraz głowicą słupową należy dwukrotnie pomalować farbą bitumiczno-asfaltową do wysokości +0,4m nad powierzchnią terenu. Osprzęt sieciowy trakcji tramwajowej powinien wykonany być z materiałów nierdzewnych bądź stalowych ocynkowanych. 11 Etapowanie inwestycji 11.3 Etap 1.1. podetap Łącznik w rejonie bramy wjazdowej na teren zajezdni Dla projektowanego toru nr Ł1 będącego połączeniem torów nr 4 i 20 należy wykonać nowy odcinek sieci jezdnej trakcyjnej D1 o długości 50mtp oraz przekotwić istn. odcinek sieciowy D0 na istn. słup nr S-128. Pozostałe istn. odcinki sieciowe nie wymagają przebudowy. Projektowany odcinek sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących konstrukcji wsporczych i podwiesić do istniejących i projektowanych linek zawieszeń poprzecznych. W miejscu podwieszenia projektowanego drutu jezdnego należy zachować zygzakowanie z o wartości i kierunku zgodnym ze wskazaniem na rysunku. W obszarze budowy projektowanego łącznika torowego nr Ł1 występuje istniejący w dwóch drutach jezdnych izolator sekcyjny nr Istniejąca lokalizacja sekcjonowania sieci jezdnej koliduje z projektowanym odcinkiem sieciowym nr D1, który zwiera dwie sekcje zasilania - Zajezdnia I brama i Zajezdnia Podstacja. W celu zachowania istniejącego układu sekcjonowania sieci jednej trakcyjnej należy: w projektowanym odcinku sieci jezdnej D1 należy zabudować nowy izolator sekcyjny nr 5209A ze względu na tymczasowy charakter lokalizacji izolatora sekcyjnego nr 5209A (dalsza przebudowa w kolejnych etapach realizacji inwestycji) nie przewiduje się montażu rozłącznika sekcyjnego i instalacji zasilającej; istniejący izolator sekcyjny nr 5209 należy pozostawić w istniejącej lokalizacji bez przebudowy; Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych rozjazdów torowych nr R1 i R2 we wskazanej lokalizacji należy zabudować szafę sterowniczą ogrzewania rozjazdów typu STO-4. Lokalizację szafy sterowniczej dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową hali O.C. Dla projektowanych torów w obrębie projektowanej hali O.C. należy wykonać nowy odcinek sieci jezdnej D2 D9 o łącznej długości 785mtp (w tym 250mtp wewnątrz budynku hali O.C.). Istniejącą sieć trakcyjną w obszarze przebudowy należy zdemontować. Projektowany odcinek sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących konstrukcji wsporczych i podwiesić do istniejących i projektowanych linek zawieszeń poprzecznych. Dla odcinków sieciowych prowadzonych wewnątrz hali O.C. zabudować 4 nowe izolatory sekcyjne zlokalizowane przed bramą hali oraz 2 izolatory sekcyjnej wewnątrz hali O.C. - lokalizację izolatorów sekcyjnych pokazano na planie sytuacyjnym. Numery proj. izolatorów sekcyjnych należy ustalić z 9

10 kierownikiem zajezdni na etapie realizacji zadania. Projektowane izolatory sekcyjne przed bramami hali należy wyposażyć w rozłączniki sekcyjne zgodnie z pkt. 6 opisu. Wewnątrz hali O.C. projekt nie przewiduje montażu rozłączników sekcyjnych. Wewnątrz hali O.C. zaprojektowano podwieszenie sieci jezdnej trakcyjnej do siatki zawieszeń poprzecznych wykonanych z linki syntetycznej izolowanej typu Parafil 11,5mm. Projektowane zawieszenia poprzeczne należy podwiesić do konstrukcji stalowej hali za pomocą uchwytu przegubowego nr mocowanego ko konstrukcji hali śrubami 2xM16. W centralnej części hali na odcinku ok. 2x15 mtp sieć trakcyjną tramwajową należy podwiesić do wzdłużnego zawieszenia łańcuchowego. Powyższe rozwiązanie wynika z konstrukcji i parametrów pracy samojezdnej myjni automatycznej tramwajów Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych rozjazdów torowych we wskazanej lokalizacji należy zabudować szafy sterownicze ogrzewania rozjazdów typu STO-2/1szt. i STO-4/1szt. Lokalizację szaf sterowniczych dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową placu manewrowego Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej W związku z budową placu oraz zmianą geometrii układu drogowego przebudowie podlega sieć trakcyjna tramwajowa wraz z konstrukcjami wsporczymi w rejonie bramy wjazdowej na teren Zajezdni NH. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować. Na granicy przebudowy istniejące odcinki sieci jezdnej trakcyjnej D4, D03 należy przekotwić w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej trakcyjnej D1, D2, D3, D4, D11, D12 o łącznej długości 360mtp należy zakotwić do istniejących i projektowanych konstrukcji wsporczych lub połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieci jezdnej. Sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych oraz na projektowanych wysięgnikach trakcyjnych typu PKP (wysięgniki rurowe). W rejonie bramy wjazdowej zaprojektowano izolatory sekcyjne 2x nr 5207, które docelowo pozostaną w projektowanej lokalizacji. Istniejący izolator sekcyjny nr 5209 pozostawić bez przebudowy ze względu na konieczność utrzymania obecnego sekcjonowania układu zasilania sieci jezdnej trakcyjnej Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanego rozjazdu torowego w rejonie proj. latarni nr O-18 we wskazanej lokalizacji należy zabudować szafę sterowniczą ogrzewania rozjazdu typu STO-2 / 1szt. Lokalizację szafy sterowniczej dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Dla projektowanego rozjazdu torowego w rejonie bramy wyjazdowej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym, którą należy powiązać z istn kanalizacją rurową zrealizowaną w etapie 1.2. Zasilanie ogrzewania rozjazdu wykonać z istn. szafy sterowniczej STO-4 zrealizowanej w etapie

11 11.6 Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową parkingu A W związku z budową parkingu B i C oraz zmianą geometrii układu drogowego przebudowie podlega sieć trakcyjna tramwajowa wraz z konstrukcjami wsporczymi w rejonie bramy wyjazdowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej trakcyjnej D7, D9 i D13 o łącznej długości 100mtp należy zakotwić do istniejących konstrukcji wsporczych lub połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieci jezdnej. Projektowaną sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową parkingu B i C W związku z budową parkingu A" oraz zmianą geometrii układu drogowego przebudowie podlega sieć trakcyjna tramwajowa w zakresie konstrukcji nośnych (zawieszeń poprzecznych) oraz konstrukcji wsporczych (słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe). We wskazanych lokalizacjach zabudować proj. konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej tramwajowej (słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe). Zgodnie z planem sytuacyjnym należy wykonać nowe zawieszenia sieci jezdnej trakcyjnej podwieszone do projektowanych i istniejących konstrukcji wsporczych. Istn. odcinki sieci jezdnej trakcyjnej należy przewiesić na proj. linki zawieszeń poprzecznych z wykorzystaniem nowego osprzętu sieciowego. Istniejące konstrukcje wsporcze należy zdemontować wraz z rozebraniem fundamentów i zniwelowaniem terenu do rzędnych istniejących Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 4, 5, 6 W związku z budową nowych torów przebudowie podlega istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa oraz budowa nowych odcinków sieci jezdnej dla nowych torów odcinki sieciowe D14 D19 o łącznej długości 915 mtp. Na granicy przebudowy projektowaną i istniejącą sieć trakcyjną należy zakotwić w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących i projektowanych konstrukcji wsporczych oraz połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieciowymi. Sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy zabudować nowe izolatory sekcyjne nr Dla projektowanych izolatorów sekcyjnych wykonać nowe okablowanie przewodem typu LgY 120/750V prowadzoną w uchwytach izolacyjnych Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych 4 szt. rozjazdów torowych należy zabudować we wskazanej lokalizacji szafy sterownicze ogrzewania rozjazdu typu STO-2 / 2 szt. oraz STO-4 / 1 szt. Lokalizację szaf sterowniczych dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie Zajezdni Tramwajowej NH. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. 11

12 11.9 Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 15, 16, 17, 18 W związku z budową nowych torów przebudowie podlega istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa oraz budowa nowych odcinków sieci jezdnej dla nowych torów odcinki sieciowe D20 D27 o łącznej długości 500 mtp. Na granicy przebudowy projektowaną i istniejącą sieć trakcyjną należy zakotwić w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących i projektowanych konstrukcji wsporczych oraz połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieciowymi. Sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy zabudować nowe izolatory sekcyjne nr Dla projektowanych izolatorów sekcyjnych wykonać nowe okablowanie przewodem typu LgY 120/750V prowadzoną w uchwytach izolacyjnych Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych 4 szt. rozjazdów torowych należy zabudować we wskazanej lokalizacji szafy sterownicze ogrzewania rozjazdu typu STO-2 / 1 szt. i STO-4 / 2 szt. Lokalizację szaf sterowniczych dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie Zajezdni Tramwajowej NH. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 11, 12, 13, 14 W związku z budową nowych torów przebudowie podlega istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa oraz budowa nowych odcinków sieci jezdnej dla nowych torów odcinki sieciowe D28 D35 o łącznej długości 505 mtp. Na granicy przebudowy projektowaną i istniejącą sieć trakcyjną należy zakotwić w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących i projektowanych konstrukcji wsporczych oraz połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieciowymi. Sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy zabudować nowe izolatory sekcyjne nr Dla projektowanych izolatorów sekcyjnych wykonać nowe okablowanie przewodem typu LgY 120/750V prowadzoną w uchwytach izolacyjnych Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych 4 szt. rozjazdów torowych należy zabudować we wskazanej lokalizacji szafy sterownicze ogrzewania rozjazdu typu STO-4 / 2 szt. (dla ogrzewania 3szt. rozjazdów) oraz wykonać podłączenie do istn. szafy sterowniczej (dla 1szt. rozjazdu). Lokalizację szaf sterowniczych dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie Zajezdni Tramwajowej NH. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. 12

13 11.11 Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 7, 8, 9, 10 W związku z budową nowych torów przebudowie podlega istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa oraz budowa nowych odcinków sieci jezdnej dla nowych torów odcinki sieciowe D36 D43 o łącznej długości 495 mtp. Na granicy przebudowy projektowaną i istniejącą sieć trakcyjną należy zakotwić w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących i projektowanych konstrukcji wsporczych oraz połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieciowymi. Sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy zabudować nowe izolatory sekcyjne nr Dla projektowanych izolatorów sekcyjnych wykonać nowe okablowanie przewodem typu LgY 120/750V prowadzoną w uchwytach izolacyjnych Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych 4 szt. rozjazdów torowych należy zabudować we wskazanej lokalizacji szafy sterownicze ogrzewania rozjazdu typu STO-2 / 1 szt. i STO-4 / 1 szt. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. 12 Uwagi końcowe Z Inwestorem należy uzgodnić sposób i miejsce złożenia materiałów pochodzących z przebudowy. Przed przystąpieniem do wykonania powyższego zadania należy bezwzględnie powiadomić wszystkich właścicieli oraz użytkowników urządzeń podziemnych i naziemnych znajdujących się w rejonie przebudowy. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w zgodzie ze sztuką budowlaną. Podczas realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ciągłą eksploatację zajezdni tramwajowej Nowa Huta. Wykonawca robót powinien być w ciągłym kontakcie z kierownikiem zajezdni tramwajowej i na bieżąco uzgadniać z nim bieżące sytuacje ruchowe na obiekcie. Prace przy czynnej sieci trakcyjnej tramwajowej może wykonywać jedynie personel posiadający odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne. 13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogumiła Wiatr Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo