Wrocław, r. REWIZJA 1 EGZ. NR.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR."

Transkrypt

1 UMOWA: ZADANIE: RE TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA KONSORCJUM: OBIEKT: STADIUM: TEMAT: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. św. Wawrzyńca Kraków Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. św. Wawrzyńca Kraków BIURO INŻYNIERYJNYCH USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o.o Kraków, ul. Kazimierza Czapińskiego 3 BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH w Poznaniu Sp. z o.o Poznań, ul. Kościuszki 68 STACJA OBSŁUGI TRAMWAJÓW NOWA HUTA W KRAKOWIE PROJEKT BUDOWLANY TOM 1 - TECZKA NR 5 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ZESPÓŁ AUTORSKI: Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Opracował mgr inż. Krzysztof Foryński 128/DOŚ/06 W zakresie projektowania elektro energetycznego Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Surówka 316/94/UW W zakresie projektowania elektro energetycznego Wrocław, r. REWIZJA 1 EGZ. NR.

2 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA BUDYNKU HALI OBSŁUGI CODZIENNEJ TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW WRAZ INFRASTRUKTURĄ Spis treści SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 2 BUDOWA BUDYNKU HALI OBSŁUGI CODZIENNEJ TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW WRAZ INFRASTRUKTURĄ... 2 SPIS RYSUNKÓW... 4 SIECĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA Dane wyjściowe Przedmiot i zakres pracowania Opis stanu istniejącego Konstrukcje wsporcze Demontaż istniejących konstrukcji wsporczych Projektowane konstrukcje wsporcze Sieć trakcyjna tramwajowej Demontaż istniejącej sieci trakcyjnej tramwajowej Projektowana sieć trakcyjna tramwajowa Zasilanie i sekcjonowanie sieci trakcyjnej tramwajowej Sieć szynowa powrotna Ogrzewanie rozjazdów torowych Ochrona przeciwporażeniowa Ochrona przed korozją Etapowanie inwestycji Etap 1.1. podetap Łącznik w rejonie bramy wjazdowej na teren zajezdni Ogrzewanie zwrotnic torowych Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową hali O.C Ogrzewanie zwrotnic torowych Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową placu manewrowego Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej Ogrzewanie zwrotnic torowych Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową parkingu A Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową parkingu B i C Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 4, 5, Ogrzewanie zwrotnic torowych Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 15, 16, 17, Ogrzewanie zwrotnic torowych

3 11.10 Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 11, 12, 13, Ogrzewanie zwrotnic torowych Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 7, 8, 9, Ogrzewanie zwrotnic torowych Uwagi końcowe

4 SPIS RYSUNKÓW NR RYS. OPIS SKALA TRAKCJA TRAMWAJOWA T1.1/1-1 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP 1.1. PODETAP 1 1:200 T1.1/1-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP 1.1. PODETAP 1 1:200 T1.2-1 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T1.2-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 T1.2-3 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA WEWNĄTRZ HALI O.C. ETAP T1.3-1 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T1.3-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 T2-1 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP 2 1:200 T3-1 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP 3 1:200 T SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T4.1-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 T SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T4.2-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 T SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T4.3-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 T SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T4.4-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 4

5 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA 1 Dane wyjściowe PN-K Komunikacja miejska. Osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej. Wymagania i badania. PN-K Komunikacja miejska. Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN-EN :2003 (U) Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 2: Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego. 2 Przedmiot i zakres pracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej, instalacji ogrzewania rozjazdów torowych, układu sekcjonowania sieci jezdnej trakcyjnej na terenie Zajezdni tramwajowej Nowa Huta (NH) przy ul. Ujastek w Krakowie. Powyższy zakres robót wynika z przebudowy i rozbudowy układu torowego na terenie zajezdni tramwajowej NH, który przewidziany jest do realizacji w 10 etapach wykonawczych (etap 1.1. podetap 1, etap 1.1. podetap 2i3, etap 1.2., etap 1.3., etap 2, etap 3, etap 4.1., etap 4.2., etap 4.3., etap 4.4.). Zakres niniejszego opracowania obejmuje: sieć trakcyjna tramwajowa o demontaż istniejącej sieci trakcyjnej tramwajowej płaskiej sztywnej typu Djp100 na odcinkach przebudowy o montaż nowych odcinków sieci trakcyjnej tramwajowej płaskiej sztywnej typu Djp100 na odcinkach przebudowy o przebudowę konstrukcji wsporczych tj. słupów trakcyjnych o przebudowę konstrukcji nośnych tj. linek zawieszeń poprzecznych i wysięgników trakcyjnych o przebudowę układu sekcjonowania sieci jezdnej trakcyjnej w obszarze przebudowy o demontaż istn. instalacji ogrzewania rozjazdów torowych o montaż instalacji ogrzewania rozjazdów torowych Szczegółowy zakres niniejszego opracowania został wskazany w opisie kolejnych etapów realizacji robót. 3 Opis stanu istniejącego Istniejąca sieć trakcyjna na terenie Zajezdni tramwajowej Nowa Huta w Krakowie zasilana jest z istniejącej stacji prostownikowej Nowa Huta -02 zlokalizowanej na terenie zajezdni tramwajowej. Na ternie zajezdni tramwajowej Nowa Huta istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa to sieć płaska sztywna z drutem jezdnym typu Djp100, która podwieszona jest do linek zawieszeń poprzecznych podwieszonych do istniejących słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych stalowych rurowych, kratowych oraz haków ściennych. 5

6 4 Konstrukcje wsporcze 4.1 Demontaż istniejących konstrukcji wsporczych Projekt przewiduje demontaż istniejących konstrukcji wsporczych będących w kolizji z projektowanym układem drogowo-torowym tj. słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych wraz z rozebraniem fundamentów i zniwelowaniem terenu do rzędnych istniejących. Zdemontowane konstrukcje wsporcze ze względu na długi okres eksploatacji i znaczne zużycie nie przewiduje się do ponownego wykorzystania. 4.2 Projektowane konstrukcje wsporcze Dla przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej na terenie Zajezdni tramwajowej Nowa Huta projekt przewiduje montaż nowych konstrukcji wsporczych tj. słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych stalowych rurowych. Lokalizacja projektowanych konstrukcji wsporczych została dostosowana do potrzeb podwieszenia sieci jezdnej trakcyjnej oraz oświetlenia zewnętrznego terenu. Wszystkie projektowane konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej tramwajowej należy wykonać w wersji cynkowanej ogniowo w procesie produkcyjnym i pomalować farbą nawierzchniową nacynkową o odcieniu szarym wg palety RAL-7044 (jasny-szary). Dolne części słupów przed zabudowaniem w bloku fundamentowym należy pomalować dodatkowo farbą bitumiczną-asfaltową do wysokości +0,4m nad powierzchnią fundamentu. Projektowane słupy trakcyjne należy posadowić w fundamentach palowych żelbetowych wg opracowania dla Valmont Polska Sp. z o.o. projekt technologiczny, mgr inż. Jan Jasica, mgr inż. Bartosz Mrówka, opracowanie r. Po zabudowaniu słupów należy je ponownie dwukrotnie pomalować farbą nawierzchniową nacynkową o odcieniu szarym wg palety RAL-7044 (jasny-szary). W dolnej części słupów należy wykonać głowice słupowe zgodnie z rys. nr K-001. Dolne części słupów wraz z blokiem fundamentowym oraz głowicą słupową należy ponownie pomalować farbą bitumiczną-asfaltową do wysokości +0,4m nad powierzchnią terenu. 5 Sieć trakcyjna tramwajowej 5.1 Demontaż istniejącej sieci trakcyjnej tramwajowej Istniejącą sieć trakcyjną na odcinku przebudowy należy zdemontować wraz z osprzętem sieciowym oraz istn. zawieszeniami poprzecznymi lub wysięgnikami trakcyjnymi. W tym celu należy wykonać tymczasowe kotwienia odcinków sieci jezdnej trakcyjnej, które nie podlegają przebudowie. Kotwienia tymczasowe należy wykonać ze zmniejszona siłą naciągów, tak aby nie naruszyć istniejących konstrukcji wsporczych. 5.2 Projektowana sieć trakcyjna tramwajowa Na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta projektowane odcinki sieci jezdnej trakcyjnej tramwajowej wykonać drutem jezdnym typu Djp100. Projektowaną sieć trakcyjną płaską sztywną należy podwiesić do projektowanych i istniejących konstrukcji wsporczych (słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych oraz istn. haków ściennych) na nowych linkach zawieszeń poprzecznych wykonanych z linki stalowej ocynkowanej typ FlZn 6mm (splot energetyczny) oraz nowych wysięgnikach trakcyjnych (stalowych, rurowych). Projektowane konstrukcje nośne należy podwiesić za pomocą obchwytów słupowych i elementów izolacyjnych ( izolatory sprzączkowe, izolatory wsporcze, izolacyjne tłumiki drgań z linki syntetycznej). W wyznaczonych miejscach dla podwieszenia sieci jezdnej trakcyjnej kilku torów należy dodatkowo wykonać pomocnicze zawieszenia łańcuchowe poprzeczne na wysokości 7,1m. Pomiędzy zawieszeniem pomocniczym, a zawieszeniem poprzecznym sieci trakcyjnej tramwajowej wykonać tzw. 6

7 zawieszenia typu BUDAPESZT (typu B mocowanie do linki nośnej) z linki giętkiej LCu10mm2. Projektowaną sieć trakcyjną tramwajową należy podwiesić z wykorzystaniem typowego osprzętu trakcyjnego wg katalogów np. PKP, PPHU KOLMET, KROMISS-BIS, ZNTP Radom i innych. Po wykonaniu zawieszeń poprzecznych sieci trakcyjnej tramwajowej należy przeprowadzić regulację podwieszenia drutu jezdnego względem główki szyny tramwajowej - wysokość podwieszenia drutu jezdnego względem główki szyny powinna wynosić 5,5 m (w uzasadnionych przypadkach na terenie zajezdni tramwajowej dopuszcza się zmniejszenie wysokości podwieszenia drutu jezdnego Djp100 w zakresie zgodnym z obowiązującą normą). 6 Zasilanie i sekcjonowanie sieci trakcyjnej tramwajowej Obszar przebudowy obejmuje teren Zajezdni tramwajowej Nowa Huta przy ul. Ujastek w Krakowie. Istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa na terenie Zajezdni tramwajowej Nowa Huta w Krakowie zasilana jest ze stacji prostownikowej Nowa Huta -02 zlokalizowanej na terenie zajezdni tramwajowej. Przebudowie podlegają istn. kable trakcyjne KT, punkty zasilające, punkty powrotne Pp (wg oddzielnego tomu opracowania) oraz przebudowa sekcjonowania układu sieci jezdnej trakcyjnej. Istniejący układ zasilania i sekcjonowania sieci trakcyjnej tramwajowej na terenie zajezdni tramwajowej NH pozostaje bez zmian. Powyższe wynika z braku możliwości rozbudowy układu zasilania ze względu na brak wolnych zasilaczy trakcyjnych w stacji prostownikowej NH. Stacja prostownikowa NH w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną została w latach 80-tych rozbudowana o dodatkowe pola zasilaczy trakcyjnych. W trakcie bieżącej eksploatacji dla konieczności zwiększenia mocy zasilania na terenie zajezdni tramwajowej (przy jednoczesnym braku możliwości dalszej rozbudowy) wykonano wcięcie w istn. linię kablową punktu zasilającego nr 206 Bulwarowa i utworzono dodatkowy punkt zasilający na terenie zajezdni nr 206 Bulwarowa BIS. Z obserwacji eksploatacyjnej, mając na uwadze projektowaną rozbudowę układu komunikacji tramwajowej na terenie zajezdni NH sugeruje się rozbudowę istniejącej stacji prostownikowej w zakresie budowy minimum 3 dodatkowych pól zasilaczy trakcyjnych dla zapewnienia odpowiednich parametrów zasilania w obszarze stacji prostownikowej NH: - zasilacz nr 1 zasilanie bezpośrednie punktu zasilającego nr 206 Bulwarowa BIS przy jednoczesnej likwidacji istniejącego wcięcia w linię kablową punktu zasilającego nr 206 Bulwarowa - zasilacz nr 2 zasilanie projektowanych odcinków sieci jezdnej trakcyjnej w związku z rozbudową układu torowego zajezdni NH - zasilacz nr 3 zasilanie dla istn. obszaru sieci jezdnej trakcyjnej poprzez nowy podział sekcyjny obszarów zasilanych z punktów zasilających Zajezdnia kotłownia, Zajezdnia I brama i Zajezdnia II brama, z jednoczesną budową oddzielnego punktu zasilającego dla zasilania sieci jezdnej trakcyjnej w hali SO-1 (obecnie cała hala zasilana jest z zasilacza 0213 Zajezdnia Podstacja poprzez połączenie elektryczne z torem nr 7) Istniejący układ zasilania w obszarze zajezdni tramwajowej Nowa Huta wymaga rozbudowy. Formę oraz zakres rozbudowy układu zasilania należy poprzeć szczegółową analizą całego obszaru zasilania stacji prostownikowej Nowa Huta -02 w układzie docelowej organizacji ruchu taboru tramwajowego. Wszelkie działania w tym kierunku należy zatwierdzić u właściciela i operatora obiektu tj. Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna Kraków. W wyniku przebudowy sieci jezdnej trakcyjnej nad nowymi torami zaprojektowano zamianę lokalizacji projektowanych punktów zasilających, punktów powrotnych Pp oraz izolatorów sekcyjnych w taki sposób, 7

8 aby zbilansować długość odcinków sieci jezdnej trakcyjnej projektowanej i istniejącej zasilanych ze stacji prostownikowej Nowa Huta -02. Istniejące izolatory sekcyjne w obszarze przebudowy należy wymienić na nowe. Proj. izolatory sekcyjne oraz proj. punkty zasilające PZ należy wyposażyć w rozłączniki sekcyjne typu RNT 3,6/3600 z elektrycznym typu NTs-24/2. Dodatkowo dla zwiększenia rozpływu prądu zasilającego w sieci jezdnej zaprojektowano połączenia elektryczne projektowanych punktów zasilających z drutem jezdnym odcinków sieciowych. 7 Sieć szynowa powrotna Dla nowych odcinków torowych projekt przewiduje wykonywanie połączeń elektrycznych szynowej sieci powrotnej typu: PES tj. połączenia elektryczne szynowe PET tj. połączenia elektryczne torowe Połączenia elektryczne szynowej sieci powrotnej wykonać przewodem typu LgY 120/750V w kanalizacji rurowej RPe32mm z zastosowaniem skrzynek rewizyjnych przytorowych typu SKT. Podłączenie przewodów do szyn należy wykonać wg. metody CEMBRE poprzez nawiercenie otworu w szynie i zaprasowanie końcówki typu AR-60N (jednostronne) i AR260N (dwustronne). 8 Ogrzewanie rozjazdów torowych Projekt przewiduje montaż ogrzewania dla projektowanych rozjazdów torowych. Zasilanie ogrzewania należy wykonać z sieci trakcyjnej tramwajowej ze zintegrowanego sterownika ogrzewania rozjazdów typu STO-2 lub STO-4. Projektowane sterowniki ogrzewania typu STO-2/4 należy zainstalować na fundamencie w indywidualnych szafach sterowniczych PCV. Elementy grzejne ogrzewania rozjazdów o mocy 1kW instalować w rurach zabudowanych przez producenta rozjazdów torowych. Kable zasilające i sterownicze należy układać w kanalizacji rurowej typu AROT z wykorzystaniem studni rewizyjnych typu SK-1. 9 Ochrona przeciwporażeniowa Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym w sieci trakcyjnej tramwajowej zastosowano: podwójną izolację 1kV między siecią jezdną i konstrukcjami wsporczymi dla zawieszeń poprzecznych izolację wzmocnioną 3kV dla wysięgników trakcyjnych uszynienie konstrukcji wsporczych w przypadku zastosowania izolacji pojedynczej. Należy bezwzględnie wykonać uszynienie wszystkich konstrukcji wsporczych, na których projekt przewiduje zainstalowanie rozłączników trakcyjnych. Przyłączenie przewodów uszyniających do szyn tramwajowych wykonać wg metody CEMBRE poprzez nawiercenie szyny i zaprasowanie końcówki typu AR-60N w skrzynce rewizyjnej SKT. Uszynienia wykonać przewodem LgY 120/750V. Przewody prowadzić w rurach ochronnych typu RPe32mm. Zaciski kablowe oraz końcówki na przewodach i kablach należy wykonać metodą zaprasowania. 10 Ochrona przed korozją Wszystkie projektowane stalowe konstrukcje wsporcze tj. słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe należy ocynkować i podwójnie pomalować farbą nawierzchniową nacynkową o odcieniu szarym wg palety RAL (jasny-szary). Wierzchołki słupów trakcyjnych należy zaślepić i zabezpieczyć przed wnikaniem wody opadowej do wnętrza słupa. Słupy powinny posiadać otwory wentylacyjne umożliwiające odprowadzenie 8

9 wilgoci z wnętrza słupa oraz uniemożliwiające kondensację pary wodnej we wnętrzu słupa. Dolne części słupów wraz głowicą słupową należy dwukrotnie pomalować farbą bitumiczno-asfaltową do wysokości +0,4m nad powierzchnią terenu. Osprzęt sieciowy trakcji tramwajowej powinien wykonany być z materiałów nierdzewnych bądź stalowych ocynkowanych. 11 Etapowanie inwestycji 11.3 Etap 1.1. podetap Łącznik w rejonie bramy wjazdowej na teren zajezdni Dla projektowanego toru nr Ł1 będącego połączeniem torów nr 4 i 20 należy wykonać nowy odcinek sieci jezdnej trakcyjnej D1 o długości 50mtp oraz przekotwić istn. odcinek sieciowy D0 na istn. słup nr S-128. Pozostałe istn. odcinki sieciowe nie wymagają przebudowy. Projektowany odcinek sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących konstrukcji wsporczych i podwiesić do istniejących i projektowanych linek zawieszeń poprzecznych. W miejscu podwieszenia projektowanego drutu jezdnego należy zachować zygzakowanie z o wartości i kierunku zgodnym ze wskazaniem na rysunku. W obszarze budowy projektowanego łącznika torowego nr Ł1 występuje istniejący w dwóch drutach jezdnych izolator sekcyjny nr Istniejąca lokalizacja sekcjonowania sieci jezdnej koliduje z projektowanym odcinkiem sieciowym nr D1, który zwiera dwie sekcje zasilania - Zajezdnia I brama i Zajezdnia Podstacja. W celu zachowania istniejącego układu sekcjonowania sieci jednej trakcyjnej należy: w projektowanym odcinku sieci jezdnej D1 należy zabudować nowy izolator sekcyjny nr 5209A ze względu na tymczasowy charakter lokalizacji izolatora sekcyjnego nr 5209A (dalsza przebudowa w kolejnych etapach realizacji inwestycji) nie przewiduje się montażu rozłącznika sekcyjnego i instalacji zasilającej; istniejący izolator sekcyjny nr 5209 należy pozostawić w istniejącej lokalizacji bez przebudowy; Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych rozjazdów torowych nr R1 i R2 we wskazanej lokalizacji należy zabudować szafę sterowniczą ogrzewania rozjazdów typu STO-4. Lokalizację szafy sterowniczej dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową hali O.C. Dla projektowanych torów w obrębie projektowanej hali O.C. należy wykonać nowy odcinek sieci jezdnej D2 D9 o łącznej długości 785mtp (w tym 250mtp wewnątrz budynku hali O.C.). Istniejącą sieć trakcyjną w obszarze przebudowy należy zdemontować. Projektowany odcinek sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących konstrukcji wsporczych i podwiesić do istniejących i projektowanych linek zawieszeń poprzecznych. Dla odcinków sieciowych prowadzonych wewnątrz hali O.C. zabudować 4 nowe izolatory sekcyjne zlokalizowane przed bramą hali oraz 2 izolatory sekcyjnej wewnątrz hali O.C. - lokalizację izolatorów sekcyjnych pokazano na planie sytuacyjnym. Numery proj. izolatorów sekcyjnych należy ustalić z 9

10 kierownikiem zajezdni na etapie realizacji zadania. Projektowane izolatory sekcyjne przed bramami hali należy wyposażyć w rozłączniki sekcyjne zgodnie z pkt. 6 opisu. Wewnątrz hali O.C. projekt nie przewiduje montażu rozłączników sekcyjnych. Wewnątrz hali O.C. zaprojektowano podwieszenie sieci jezdnej trakcyjnej do siatki zawieszeń poprzecznych wykonanych z linki syntetycznej izolowanej typu Parafil 11,5mm. Projektowane zawieszenia poprzeczne należy podwiesić do konstrukcji stalowej hali za pomocą uchwytu przegubowego nr mocowanego ko konstrukcji hali śrubami 2xM16. W centralnej części hali na odcinku ok. 2x15 mtp sieć trakcyjną tramwajową należy podwiesić do wzdłużnego zawieszenia łańcuchowego. Powyższe rozwiązanie wynika z konstrukcji i parametrów pracy samojezdnej myjni automatycznej tramwajów Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych rozjazdów torowych we wskazanej lokalizacji należy zabudować szafy sterownicze ogrzewania rozjazdów typu STO-2/1szt. i STO-4/1szt. Lokalizację szaf sterowniczych dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową placu manewrowego Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej W związku z budową placu oraz zmianą geometrii układu drogowego przebudowie podlega sieć trakcyjna tramwajowa wraz z konstrukcjami wsporczymi w rejonie bramy wjazdowej na teren Zajezdni NH. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować. Na granicy przebudowy istniejące odcinki sieci jezdnej trakcyjnej D4, D03 należy przekotwić w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej trakcyjnej D1, D2, D3, D4, D11, D12 o łącznej długości 360mtp należy zakotwić do istniejących i projektowanych konstrukcji wsporczych lub połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieci jezdnej. Sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych oraz na projektowanych wysięgnikach trakcyjnych typu PKP (wysięgniki rurowe). W rejonie bramy wjazdowej zaprojektowano izolatory sekcyjne 2x nr 5207, które docelowo pozostaną w projektowanej lokalizacji. Istniejący izolator sekcyjny nr 5209 pozostawić bez przebudowy ze względu na konieczność utrzymania obecnego sekcjonowania układu zasilania sieci jezdnej trakcyjnej Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanego rozjazdu torowego w rejonie proj. latarni nr O-18 we wskazanej lokalizacji należy zabudować szafę sterowniczą ogrzewania rozjazdu typu STO-2 / 1szt. Lokalizację szafy sterowniczej dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Dla projektowanego rozjazdu torowego w rejonie bramy wyjazdowej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym, którą należy powiązać z istn kanalizacją rurową zrealizowaną w etapie 1.2. Zasilanie ogrzewania rozjazdu wykonać z istn. szafy sterowniczej STO-4 zrealizowanej w etapie

11 11.6 Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową parkingu A W związku z budową parkingu B i C oraz zmianą geometrii układu drogowego przebudowie podlega sieć trakcyjna tramwajowa wraz z konstrukcjami wsporczymi w rejonie bramy wyjazdowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej trakcyjnej D7, D9 i D13 o łącznej długości 100mtp należy zakotwić do istniejących konstrukcji wsporczych lub połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieci jezdnej. Projektowaną sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową parkingu B i C W związku z budową parkingu A" oraz zmianą geometrii układu drogowego przebudowie podlega sieć trakcyjna tramwajowa w zakresie konstrukcji nośnych (zawieszeń poprzecznych) oraz konstrukcji wsporczych (słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe). We wskazanych lokalizacjach zabudować proj. konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej tramwajowej (słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe). Zgodnie z planem sytuacyjnym należy wykonać nowe zawieszenia sieci jezdnej trakcyjnej podwieszone do projektowanych i istniejących konstrukcji wsporczych. Istn. odcinki sieci jezdnej trakcyjnej należy przewiesić na proj. linki zawieszeń poprzecznych z wykorzystaniem nowego osprzętu sieciowego. Istniejące konstrukcje wsporcze należy zdemontować wraz z rozebraniem fundamentów i zniwelowaniem terenu do rzędnych istniejących Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 4, 5, 6 W związku z budową nowych torów przebudowie podlega istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa oraz budowa nowych odcinków sieci jezdnej dla nowych torów odcinki sieciowe D14 D19 o łącznej długości 915 mtp. Na granicy przebudowy projektowaną i istniejącą sieć trakcyjną należy zakotwić w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących i projektowanych konstrukcji wsporczych oraz połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieciowymi. Sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy zabudować nowe izolatory sekcyjne nr Dla projektowanych izolatorów sekcyjnych wykonać nowe okablowanie przewodem typu LgY 120/750V prowadzoną w uchwytach izolacyjnych Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych 4 szt. rozjazdów torowych należy zabudować we wskazanej lokalizacji szafy sterownicze ogrzewania rozjazdu typu STO-2 / 2 szt. oraz STO-4 / 1 szt. Lokalizację szaf sterowniczych dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie Zajezdni Tramwajowej NH. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. 11

12 11.9 Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 15, 16, 17, 18 W związku z budową nowych torów przebudowie podlega istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa oraz budowa nowych odcinków sieci jezdnej dla nowych torów odcinki sieciowe D20 D27 o łącznej długości 500 mtp. Na granicy przebudowy projektowaną i istniejącą sieć trakcyjną należy zakotwić w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących i projektowanych konstrukcji wsporczych oraz połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieciowymi. Sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy zabudować nowe izolatory sekcyjne nr Dla projektowanych izolatorów sekcyjnych wykonać nowe okablowanie przewodem typu LgY 120/750V prowadzoną w uchwytach izolacyjnych Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych 4 szt. rozjazdów torowych należy zabudować we wskazanej lokalizacji szafy sterownicze ogrzewania rozjazdu typu STO-2 / 1 szt. i STO-4 / 2 szt. Lokalizację szaf sterowniczych dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie Zajezdni Tramwajowej NH. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 11, 12, 13, 14 W związku z budową nowych torów przebudowie podlega istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa oraz budowa nowych odcinków sieci jezdnej dla nowych torów odcinki sieciowe D28 D35 o łącznej długości 505 mtp. Na granicy przebudowy projektowaną i istniejącą sieć trakcyjną należy zakotwić w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących i projektowanych konstrukcji wsporczych oraz połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieciowymi. Sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy zabudować nowe izolatory sekcyjne nr Dla projektowanych izolatorów sekcyjnych wykonać nowe okablowanie przewodem typu LgY 120/750V prowadzoną w uchwytach izolacyjnych Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych 4 szt. rozjazdów torowych należy zabudować we wskazanej lokalizacji szafy sterownicze ogrzewania rozjazdu typu STO-4 / 2 szt. (dla ogrzewania 3szt. rozjazdów) oraz wykonać podłączenie do istn. szafy sterowniczej (dla 1szt. rozjazdu). Lokalizację szaf sterowniczych dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie Zajezdni Tramwajowej NH. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. 12

13 11.11 Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 7, 8, 9, 10 W związku z budową nowych torów przebudowie podlega istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa oraz budowa nowych odcinków sieci jezdnej dla nowych torów odcinki sieciowe D36 D43 o łącznej długości 495 mtp. Na granicy przebudowy projektowaną i istniejącą sieć trakcyjną należy zakotwić w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących i projektowanych konstrukcji wsporczych oraz połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieciowymi. Sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy zabudować nowe izolatory sekcyjne nr Dla projektowanych izolatorów sekcyjnych wykonać nowe okablowanie przewodem typu LgY 120/750V prowadzoną w uchwytach izolacyjnych Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych 4 szt. rozjazdów torowych należy zabudować we wskazanej lokalizacji szafy sterownicze ogrzewania rozjazdu typu STO-2 / 1 szt. i STO-4 / 1 szt. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. 12 Uwagi końcowe Z Inwestorem należy uzgodnić sposób i miejsce złożenia materiałów pochodzących z przebudowy. Przed przystąpieniem do wykonania powyższego zadania należy bezwzględnie powiadomić wszystkich właścicieli oraz użytkowników urządzeń podziemnych i naziemnych znajdujących się w rejonie przebudowy. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w zgodzie ze sztuką budowlaną. Podczas realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ciągłą eksploatację zajezdni tramwajowej Nowa Huta. Wykonawca robót powinien być w ciągłym kontakcie z kierownikiem zajezdni tramwajowej i na bieżąco uzgadniać z nim bieżące sytuacje ruchowe na obiekcie. Prace przy czynnej sieci trakcyjnej tramwajowej może wykonywać jedynie personel posiadający odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne. 13

Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów. Ruda Śląska, ul. Szyb Barbary (pętla Chebzie) PROJEKT WYKONAWCZY.

Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów. Ruda Śląska, ul. Szyb Barbary (pętla Chebzie) PROJEKT WYKONAWCZY. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Inwestor: Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka

Bardziej szczegółowo

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE:

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE: UMOWA: ZADANIE: INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA KONSORCJUM: OBIEKT: STADIUM: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w ul. Słowiańskiej we Wrocławiu

Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w ul. Słowiańskiej we Wrocławiu INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław ZAKŁAD BUDOWALNY KLIER inż. JERZY KLIER ul. Przemyska 16a, 54-030 WROCŁAW Tel./fax. (71)

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BUDOWA 1 SŁUPA SIECI TRAKCYJNEJ SOSNOWIEC, UL. ANDERSA 25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BUDOWA 1 SŁUPA SIECI TRAKCYJNEJ SOSNOWIEC, UL. ANDERSA 25 SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BUDOWA 1 SŁUPA SIECI TRAKCYJNEJ SOSNOWIEC, UL. ANDERSA 25 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r.

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r. ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU TEMAT OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI BRANŻA ELEKTRYCZNA INWESTOR GMINA POLANICA ZDRÓJ PROJEKTANT mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-7 2.0.8.1. SIEĆ TRAKCYJNA str. 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania str. 7 1.2. Przepisy związane str. 7 1.3. Zakres projektu str. 9 1.4. Zastosowany

Bardziej szczegółowo

Tom 4.2/2 PRZEBUDOWA ULIC: NIEMIERZYŃSKA, ARKOŃSKA, SPACEROWA W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH TRAKCYJNYCH

Tom 4.2/2 PRZEBUDOWA ULIC: NIEMIERZYŃSKA, ARKOŃSKA, SPACEROWA W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH TRAKCYJNYCH PROJEKTANT: Konsorcjum firm: BIURO INŻYNIERSKIE DAMART S.C. ul. Czorsztyńska 39A/5 71-201 Szczecin Tel/fax 091 487 96 16 email: biuro@damart.home.pl BIURO PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia Załącznik nr 10 do siwz str. 1 Wykaz dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa pn. "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju " na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo Etap I, opracowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005 INWESTYCJA: Modernizacja linii kolejowej E 59 CCI 2007PL161PR001 Odcinek Wrocław Poznań, Etap II p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 granica woj. dolnośląskiego km 59.697 Lokalizacja projektu: Kraj Polska

Bardziej szczegółowo

Odcinek: ul. Hubska od ul. Pięknej do ul. Kamiennej. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną mgr inż. Bogdan Iwulski Nr upr.

Odcinek: ul. Hubska od ul. Pięknej do ul. Kamiennej. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną mgr inż. Bogdan Iwulski Nr upr. 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 56-633 Wrocław Nazwa inwestycji: Przebudowa torowiska

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław Lider Konsorcjum PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Uczestnik Konsorcjum Grzegorz Kudelski PROGREG ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZALICZNIKOWYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I NAPOWIETRZNYCH TELEFONICZNYCH CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA.

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Stadium, temat : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Branża : ELEKTRYCZNA Zleceniodawca : SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY ULIC DOMINIK KWAŚNIK BRZEZINY 12, 26-670

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2 EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk SSF Ingenieure AG Domagkstraße 1a 80807 München PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania są : zlecenie Inwestora t.j. Gminy Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1, Projekt Budowlany i Wykonawczy: Budowa ulicy łączącej ul. ks. Siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce PROJEKT WYKONAWCZY. Linie kablowe zasilaczy 3kV, kable powrotne

PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce PROJEKT WYKONAWCZY. Linie kablowe zasilaczy 3kV, kable powrotne PROJEKTOWANIE POZWOLENIA - NADZORY 58-301 WAŁBRZYCH Pl. Skarżyńskiego 1 tel. 74 8490598 Strona 1 INWESTOR: ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa w imieniu której działa Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES: NAZWA INWESTYCJI: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. ZAMENHOFA 2B 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA BUDOWANYM SKRZYŻOWANIU ULIC SIEWNA ZĘBCOWSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów. Ulica Bytomska w Świętochłowicach SPIS CZĘŚCI

Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów. Ulica Bytomska w Świętochłowicach SPIS CZĘŚCI PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat: Przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz z studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O dz. nr 171, 177, 640 KM 2 Obręb Kamień

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi

Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi E k b k I' R. e t. p":ol ry 1T.: Rok zaoż,enia 1951 90-206Łdź,ul. Rewolucji 1905r. nr 2 tel: (04f) 63649 89 www.elektroprojekt.pl fax: (042) 633 00 19 lodz@elektroprojekt.pl 7310N07 Zeszyt 5 Numer projektu

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TOM 5.1/3. 1.1. Przedmiot opracowania...4 1.2. Podstawa opracowania...4 1.3. Cel i zakres opracowania...4 1.4. Materiały wyjściowe...

SPIS ZAWARTOŚCI TOM 5.1/3. 1.1. Przedmiot opracowania...4 1.2. Podstawa opracowania...4 1.3. Cel i zakres opracowania...4 1.4. Materiały wyjściowe... SPIS ZAWARTOŚCI TOM 5.1/3 I. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP...4 1.1. Przedmiot opracowania...4 1.2. Podstawa opracowania...4 1.3. Cel i zakres opracowania...4 1.4. Materiały wyjściowe...4 2. BILANS MOCY...5

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

"P-E" Relacje kabli: 1550 T2-1314 1550-1146 1 "P-D" SK-B Relacje kabli: 1550-3566 1550-3053 1550-1209 t2 1550-1073 1073-1393 1550-1421 1550-1209 t1 1550-3060 1550-3259 1550-3037/32415 1550-4201 1550-1645

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. Planowanie * Projektowanie * Realizacja Umowa Nr PL/000126652/08-1552/IPIZ1 (Nr arch. BSiPL PL-985/180/1) PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot projektu

Bardziej szczegółowo

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA TELETECHNIKA PW FPU/IP/53/48/08

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA TELETECHNIKA PW FPU/IP/53/48/08 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 BIIPROGEO PROJJEKT SSpp.. zz oo..oo.. 52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW WYKAZ PROJEKTU 1. Metryka projektu,. Wykaz projektu, 3. Warunki przyłączenia dla zasilania oświetlenia ulicznego dróg wewnętrznych osiedlowych w rejonie ulic: Lwowska Słoneczna w Brzegu, wydane przez RD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL. DĄBRÓWKI 8 I OPOLSKIEJ 40 W KATOWICACH OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska. ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska. ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311 Spis zawartości: 1.Opis techniczny i obliczenia str.1-4 2.Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA - INFORMACJE 3.

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU RYSUNKI :

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU RYSUNKI : -2- ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość projektu str. 2 3. Techniczne warunki zasilania str. 3 4. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej str. 4-5 5. Opis techniczny str.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice. Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem

Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice. Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Lp. Tytuł Strona 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Spis rysunków 3 4. Opis techniczny 4 8 5. Obliczenia oświetlenia 6. Załączniki 6.1. Protokół ZUDP nr 8446

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 WROCŁAW. WROCŁAW ul. Zielna Obręb Psie Pole, AM - 22, Działka nr: 38dr, 91/5dr, 39, 66

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 WROCŁAW. WROCŁAW ul. Zielna Obręb Psie Pole, AM - 22, Działka nr: 38dr, 91/5dr, 39, 66 ARCHEM Pracownia Projektowa architekt Ewa Postróżna-Wajzer Wrocław- ul. Brzechwy 3a tel./fax.:71-352-86-99 tel.kom. 608-677-221 e-mail: ewa.wajzer@interia.pl INWESTOR Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji oświetleniowej terenu wokół budynku CSW Laboratorium

Projekt wykonawczy instalacji oświetleniowej terenu wokół budynku CSW Laboratorium 02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976r. nr 2 lok.18a tel. +48 22 478 35 10; +48 22 478 34 21 fax: +48 22 478 25 81 biuro@rs-system.pl www.rs-system.pl Instalacje teletechniczne i elektroenergetyczne OBIEKT

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA. DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO.

Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA. DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO. Egz. 1 PROJEKT TECHNICZNY - ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO w MIEJSCOWOŚCI WITOSZEWO GMINA ZALEWO część II IŁAWA MARZEC 2008r - 2 - PROJEKT TECHNICZNY - branża elektryczna Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI IV. INFORMACJA BIOZ

SPIS TREŚCI IV. INFORMACJA BIOZ SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 2. Uprawnienia projektanta 3. Uprawnienia sprawdzającego 4. Uzgodnienie projektu II. PROJEKT TECHNICZNY 1. Inwestor 2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Projekt budowy oświetlenia parkingu w sołectwie Stanica, w związku z inwestycją pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM) INWESTOR: GMINA TUSZYN UL. PIOTRKOWSKA 2/4 95-080 TUSZYN PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (STADIUM) PRZEDMIOT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII N.N. W ZWIĄZKU Z INSTALOWANIEM OŚWIETLENIA ULICY TUSZYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul. Długa 49. "Poprawa stanu technicznego torów wraz z trakcją tramwajową w ciągu ul.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul. Długa 49. Poprawa stanu technicznego torów wraz z trakcją tramwajową w ciągu ul. 1 Lider Konsorcjum PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Uczestnik Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz 25-362 KIELCE ul. Cedzyńska 20b tel. 509 439 779 fax 509 88 439 779 e-mail: boi. pracownia@gmail.com REGON 29831743; NIP 959-095-72-28 Konto

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY

ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY mgr inż. Elżbieta Perzyńska Cz-wa al. Armii Krajowej 1/3 / biuro / Cz-wa Aleja Pokoju 12/48 / siedziba / tel. 34* 366 * 44* 94 504 * 231 * 399 P R O J E K T B U D O

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl

Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław T +48 71 77

Bardziej szczegółowo

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy studni kablowych TP-SA ETAP 2 w ramach projektu: Przebudowa placu Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i remontem mostów Młyńskich we Wrocławiu"

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY URZĄDZEŃ I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY URZĄDZEŃ I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY URZĄDZEŃ I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 20 844 LUBLIN ul: SMYCZKOWA 4 Tel: (0-81) 741-22 - 24 Zleceniodawca: Przedsięwzięcie: Zadanie: Obiekt: STAROSTWO POWIATOWE W KRASNYMSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Skala 1:500. Numer rysunku: Branża elektryczna. Stadium: PW. Podpis: Projektant: mgr inż. Jakub Gałkowski. Nr uprawnień: MAP/0298/PWOE/10

Skala 1:500. Numer rysunku: Branża elektryczna. Stadium: PW. Podpis: Projektant: mgr inż. Jakub Gałkowski. Nr uprawnień: MAP/0298/PWOE/10 "Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego na Temat Projekt zagospodarowania terenu 1 Temat 2 Temat Plan trasy kanalizacji kablowej 3 Temat Kable sygnalizacyjne 4 Temat Przewód ochronny PE 5 Temat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OŻARÓW PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 288 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM DZIAŁKA NR 10/5 OBRĘB 07 OŻARÓW MAZOWIECKI Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia Wrocław, dnia 25.06.2008 r. wg rozdzielnika FPP.EK.71-98/45573/2008 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Trzebnicka Kraszewskiego we Wrocławiu. Zarząd

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

PRO JEKT B UDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRO JEKT B UDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRO JEKT B UDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW NA ULICY 11 LISTOPADA W SŁUPSKU LOKALIZACJA: UL. 11 LISTOPADA M. SŁUPSK INWESTOR: ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JERZY BURDA 67-200 GŁOGÓW, ul. POCZDAMSKA 1, tel. (0-76) 835-81-88,-89 fax (0-76) 835-66-07

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JERZY BURDA 67-200 GŁOGÓW, ul. POCZDAMSKA 1, tel. (0-76) 835-81-88,-89 fax (0-76) 835-66-07 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JERZY BURDA 67-200 GŁOGÓW, ul. POCZDAMSKA 1, tel. (0-76) 835-81-88,-89 fax (0-76) 835-66-07 Obiekt Temat Branża PROJEKT BUDOWLANY z elementami projektu wykonawczego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano -Wykonawczy

Projekt Budowlano -Wykonawczy Projektowanie architektoniczne i plastyczne Irena Gierczyk Ul. Roentgena 5/4 50-362 Wrocław NIP 898-002 Projekt Budowlano -Wykonawczy Temat : Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Zadanie. Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Wstęp. 2.1. Przedmiot opracowania. 2.2. Podstawy prawne. 2.3. Inwestor. 2.4. Wykonawca dokumentacji

1. Podstawa opracowania. 2. Wstęp. 2.1. Przedmiot opracowania. 2.2. Podstawy prawne. 2.3. Inwestor. 2.4. Wykonawca dokumentacji Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Wstęp... 2 2.1. Przedmiot opracowania... 2 2.2. Inwestor... 2 2.3. Wykonawca dokumentacji... 2 3. Opis... 3 3.1. Przeniesienie kamer... 3 3.2. Kamery... 3 3.3.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy 1.DANE OGÓLNE Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Ul.Powstańców Śląskich 70

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA ZADANIA Miejskie Przedsiębiorstwo Kounikacyjne Sp. z o.o. ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY USŁUGI INWESTYCYJNE I REMONTOWE gr inż. Ginter

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie drogowe w miejscowości Czerńczyce dz. nr 144 i 179

Oświetlenie drogowe w miejscowości Czerńczyce dz. nr 144 i 179 Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych inż. Bogdan Cybertowicz NIP: 613-000-06-45 TELEFON: +48 075 721 03 08 ADRES KORESPONDENCYJNY: +48 601 557 270 ul. Zawidowska 4a FAX: +48 075

Bardziej szczegółowo