Wrocław, r. REWIZJA 1 EGZ. NR.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR."

Transkrypt

1 UMOWA: ZADANIE: RE TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA KONSORCJUM: OBIEKT: STADIUM: TEMAT: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. św. Wawrzyńca Kraków Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. św. Wawrzyńca Kraków BIURO INŻYNIERYJNYCH USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o.o Kraków, ul. Kazimierza Czapińskiego 3 BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH w Poznaniu Sp. z o.o Poznań, ul. Kościuszki 68 STACJA OBSŁUGI TRAMWAJÓW NOWA HUTA W KRAKOWIE PROJEKT BUDOWLANY TOM 1 - TECZKA NR 5 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ZESPÓŁ AUTORSKI: Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Opracował mgr inż. Krzysztof Foryński 128/DOŚ/06 W zakresie projektowania elektro energetycznego Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Surówka 316/94/UW W zakresie projektowania elektro energetycznego Wrocław, r. REWIZJA 1 EGZ. NR.

2 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA BUDYNKU HALI OBSŁUGI CODZIENNEJ TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW WRAZ INFRASTRUKTURĄ Spis treści SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 2 BUDOWA BUDYNKU HALI OBSŁUGI CODZIENNEJ TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW WRAZ INFRASTRUKTURĄ... 2 SPIS RYSUNKÓW... 4 SIECĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA Dane wyjściowe Przedmiot i zakres pracowania Opis stanu istniejącego Konstrukcje wsporcze Demontaż istniejących konstrukcji wsporczych Projektowane konstrukcje wsporcze Sieć trakcyjna tramwajowej Demontaż istniejącej sieci trakcyjnej tramwajowej Projektowana sieć trakcyjna tramwajowa Zasilanie i sekcjonowanie sieci trakcyjnej tramwajowej Sieć szynowa powrotna Ogrzewanie rozjazdów torowych Ochrona przeciwporażeniowa Ochrona przed korozją Etapowanie inwestycji Etap 1.1. podetap Łącznik w rejonie bramy wjazdowej na teren zajezdni Ogrzewanie zwrotnic torowych Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową hali O.C Ogrzewanie zwrotnic torowych Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową placu manewrowego Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej Ogrzewanie zwrotnic torowych Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową parkingu A Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową parkingu B i C Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 4, 5, Ogrzewanie zwrotnic torowych Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 15, 16, 17, Ogrzewanie zwrotnic torowych

3 11.10 Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 11, 12, 13, Ogrzewanie zwrotnic torowych Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 7, 8, 9, Ogrzewanie zwrotnic torowych Uwagi końcowe

4 SPIS RYSUNKÓW NR RYS. OPIS SKALA TRAKCJA TRAMWAJOWA T1.1/1-1 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP 1.1. PODETAP 1 1:200 T1.1/1-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP 1.1. PODETAP 1 1:200 T1.2-1 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T1.2-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 T1.2-3 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA WEWNĄTRZ HALI O.C. ETAP T1.3-1 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T1.3-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 T2-1 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP 2 1:200 T3-1 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP 3 1:200 T SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T4.1-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 T SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T4.2-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 T SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T4.3-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 T SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA ETAP :200 T4.4-2 OGRZEWANIE ROZJAZDÓW TOROWYCH ETAP :200 4

5 SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA 1 Dane wyjściowe PN-K Komunikacja miejska. Osprzęt sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej. Wymagania i badania. PN-K Komunikacja miejska. Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN-EN :2003 (U) Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 2: Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego. 2 Przedmiot i zakres pracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej, instalacji ogrzewania rozjazdów torowych, układu sekcjonowania sieci jezdnej trakcyjnej na terenie Zajezdni tramwajowej Nowa Huta (NH) przy ul. Ujastek w Krakowie. Powyższy zakres robót wynika z przebudowy i rozbudowy układu torowego na terenie zajezdni tramwajowej NH, który przewidziany jest do realizacji w 10 etapach wykonawczych (etap 1.1. podetap 1, etap 1.1. podetap 2i3, etap 1.2., etap 1.3., etap 2, etap 3, etap 4.1., etap 4.2., etap 4.3., etap 4.4.). Zakres niniejszego opracowania obejmuje: sieć trakcyjna tramwajowa o demontaż istniejącej sieci trakcyjnej tramwajowej płaskiej sztywnej typu Djp100 na odcinkach przebudowy o montaż nowych odcinków sieci trakcyjnej tramwajowej płaskiej sztywnej typu Djp100 na odcinkach przebudowy o przebudowę konstrukcji wsporczych tj. słupów trakcyjnych o przebudowę konstrukcji nośnych tj. linek zawieszeń poprzecznych i wysięgników trakcyjnych o przebudowę układu sekcjonowania sieci jezdnej trakcyjnej w obszarze przebudowy o demontaż istn. instalacji ogrzewania rozjazdów torowych o montaż instalacji ogrzewania rozjazdów torowych Szczegółowy zakres niniejszego opracowania został wskazany w opisie kolejnych etapów realizacji robót. 3 Opis stanu istniejącego Istniejąca sieć trakcyjna na terenie Zajezdni tramwajowej Nowa Huta w Krakowie zasilana jest z istniejącej stacji prostownikowej Nowa Huta -02 zlokalizowanej na terenie zajezdni tramwajowej. Na ternie zajezdni tramwajowej Nowa Huta istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa to sieć płaska sztywna z drutem jezdnym typu Djp100, która podwieszona jest do linek zawieszeń poprzecznych podwieszonych do istniejących słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych stalowych rurowych, kratowych oraz haków ściennych. 5

6 4 Konstrukcje wsporcze 4.1 Demontaż istniejących konstrukcji wsporczych Projekt przewiduje demontaż istniejących konstrukcji wsporczych będących w kolizji z projektowanym układem drogowo-torowym tj. słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych wraz z rozebraniem fundamentów i zniwelowaniem terenu do rzędnych istniejących. Zdemontowane konstrukcje wsporcze ze względu na długi okres eksploatacji i znaczne zużycie nie przewiduje się do ponownego wykorzystania. 4.2 Projektowane konstrukcje wsporcze Dla przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej na terenie Zajezdni tramwajowej Nowa Huta projekt przewiduje montaż nowych konstrukcji wsporczych tj. słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych stalowych rurowych. Lokalizacja projektowanych konstrukcji wsporczych została dostosowana do potrzeb podwieszenia sieci jezdnej trakcyjnej oraz oświetlenia zewnętrznego terenu. Wszystkie projektowane konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej tramwajowej należy wykonać w wersji cynkowanej ogniowo w procesie produkcyjnym i pomalować farbą nawierzchniową nacynkową o odcieniu szarym wg palety RAL-7044 (jasny-szary). Dolne części słupów przed zabudowaniem w bloku fundamentowym należy pomalować dodatkowo farbą bitumiczną-asfaltową do wysokości +0,4m nad powierzchnią fundamentu. Projektowane słupy trakcyjne należy posadowić w fundamentach palowych żelbetowych wg opracowania dla Valmont Polska Sp. z o.o. projekt technologiczny, mgr inż. Jan Jasica, mgr inż. Bartosz Mrówka, opracowanie r. Po zabudowaniu słupów należy je ponownie dwukrotnie pomalować farbą nawierzchniową nacynkową o odcieniu szarym wg palety RAL-7044 (jasny-szary). W dolnej części słupów należy wykonać głowice słupowe zgodnie z rys. nr K-001. Dolne części słupów wraz z blokiem fundamentowym oraz głowicą słupową należy ponownie pomalować farbą bitumiczną-asfaltową do wysokości +0,4m nad powierzchnią terenu. 5 Sieć trakcyjna tramwajowej 5.1 Demontaż istniejącej sieci trakcyjnej tramwajowej Istniejącą sieć trakcyjną na odcinku przebudowy należy zdemontować wraz z osprzętem sieciowym oraz istn. zawieszeniami poprzecznymi lub wysięgnikami trakcyjnymi. W tym celu należy wykonać tymczasowe kotwienia odcinków sieci jezdnej trakcyjnej, które nie podlegają przebudowie. Kotwienia tymczasowe należy wykonać ze zmniejszona siłą naciągów, tak aby nie naruszyć istniejących konstrukcji wsporczych. 5.2 Projektowana sieć trakcyjna tramwajowa Na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta projektowane odcinki sieci jezdnej trakcyjnej tramwajowej wykonać drutem jezdnym typu Djp100. Projektowaną sieć trakcyjną płaską sztywną należy podwiesić do projektowanych i istniejących konstrukcji wsporczych (słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych oraz istn. haków ściennych) na nowych linkach zawieszeń poprzecznych wykonanych z linki stalowej ocynkowanej typ FlZn 6mm (splot energetyczny) oraz nowych wysięgnikach trakcyjnych (stalowych, rurowych). Projektowane konstrukcje nośne należy podwiesić za pomocą obchwytów słupowych i elementów izolacyjnych ( izolatory sprzączkowe, izolatory wsporcze, izolacyjne tłumiki drgań z linki syntetycznej). W wyznaczonych miejscach dla podwieszenia sieci jezdnej trakcyjnej kilku torów należy dodatkowo wykonać pomocnicze zawieszenia łańcuchowe poprzeczne na wysokości 7,1m. Pomiędzy zawieszeniem pomocniczym, a zawieszeniem poprzecznym sieci trakcyjnej tramwajowej wykonać tzw. 6

7 zawieszenia typu BUDAPESZT (typu B mocowanie do linki nośnej) z linki giętkiej LCu10mm2. Projektowaną sieć trakcyjną tramwajową należy podwiesić z wykorzystaniem typowego osprzętu trakcyjnego wg katalogów np. PKP, PPHU KOLMET, KROMISS-BIS, ZNTP Radom i innych. Po wykonaniu zawieszeń poprzecznych sieci trakcyjnej tramwajowej należy przeprowadzić regulację podwieszenia drutu jezdnego względem główki szyny tramwajowej - wysokość podwieszenia drutu jezdnego względem główki szyny powinna wynosić 5,5 m (w uzasadnionych przypadkach na terenie zajezdni tramwajowej dopuszcza się zmniejszenie wysokości podwieszenia drutu jezdnego Djp100 w zakresie zgodnym z obowiązującą normą). 6 Zasilanie i sekcjonowanie sieci trakcyjnej tramwajowej Obszar przebudowy obejmuje teren Zajezdni tramwajowej Nowa Huta przy ul. Ujastek w Krakowie. Istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa na terenie Zajezdni tramwajowej Nowa Huta w Krakowie zasilana jest ze stacji prostownikowej Nowa Huta -02 zlokalizowanej na terenie zajezdni tramwajowej. Przebudowie podlegają istn. kable trakcyjne KT, punkty zasilające, punkty powrotne Pp (wg oddzielnego tomu opracowania) oraz przebudowa sekcjonowania układu sieci jezdnej trakcyjnej. Istniejący układ zasilania i sekcjonowania sieci trakcyjnej tramwajowej na terenie zajezdni tramwajowej NH pozostaje bez zmian. Powyższe wynika z braku możliwości rozbudowy układu zasilania ze względu na brak wolnych zasilaczy trakcyjnych w stacji prostownikowej NH. Stacja prostownikowa NH w wyniku zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną została w latach 80-tych rozbudowana o dodatkowe pola zasilaczy trakcyjnych. W trakcie bieżącej eksploatacji dla konieczności zwiększenia mocy zasilania na terenie zajezdni tramwajowej (przy jednoczesnym braku możliwości dalszej rozbudowy) wykonano wcięcie w istn. linię kablową punktu zasilającego nr 206 Bulwarowa i utworzono dodatkowy punkt zasilający na terenie zajezdni nr 206 Bulwarowa BIS. Z obserwacji eksploatacyjnej, mając na uwadze projektowaną rozbudowę układu komunikacji tramwajowej na terenie zajezdni NH sugeruje się rozbudowę istniejącej stacji prostownikowej w zakresie budowy minimum 3 dodatkowych pól zasilaczy trakcyjnych dla zapewnienia odpowiednich parametrów zasilania w obszarze stacji prostownikowej NH: - zasilacz nr 1 zasilanie bezpośrednie punktu zasilającego nr 206 Bulwarowa BIS przy jednoczesnej likwidacji istniejącego wcięcia w linię kablową punktu zasilającego nr 206 Bulwarowa - zasilacz nr 2 zasilanie projektowanych odcinków sieci jezdnej trakcyjnej w związku z rozbudową układu torowego zajezdni NH - zasilacz nr 3 zasilanie dla istn. obszaru sieci jezdnej trakcyjnej poprzez nowy podział sekcyjny obszarów zasilanych z punktów zasilających Zajezdnia kotłownia, Zajezdnia I brama i Zajezdnia II brama, z jednoczesną budową oddzielnego punktu zasilającego dla zasilania sieci jezdnej trakcyjnej w hali SO-1 (obecnie cała hala zasilana jest z zasilacza 0213 Zajezdnia Podstacja poprzez połączenie elektryczne z torem nr 7) Istniejący układ zasilania w obszarze zajezdni tramwajowej Nowa Huta wymaga rozbudowy. Formę oraz zakres rozbudowy układu zasilania należy poprzeć szczegółową analizą całego obszaru zasilania stacji prostownikowej Nowa Huta -02 w układzie docelowej organizacji ruchu taboru tramwajowego. Wszelkie działania w tym kierunku należy zatwierdzić u właściciela i operatora obiektu tj. Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna Kraków. W wyniku przebudowy sieci jezdnej trakcyjnej nad nowymi torami zaprojektowano zamianę lokalizacji projektowanych punktów zasilających, punktów powrotnych Pp oraz izolatorów sekcyjnych w taki sposób, 7

8 aby zbilansować długość odcinków sieci jezdnej trakcyjnej projektowanej i istniejącej zasilanych ze stacji prostownikowej Nowa Huta -02. Istniejące izolatory sekcyjne w obszarze przebudowy należy wymienić na nowe. Proj. izolatory sekcyjne oraz proj. punkty zasilające PZ należy wyposażyć w rozłączniki sekcyjne typu RNT 3,6/3600 z elektrycznym typu NTs-24/2. Dodatkowo dla zwiększenia rozpływu prądu zasilającego w sieci jezdnej zaprojektowano połączenia elektryczne projektowanych punktów zasilających z drutem jezdnym odcinków sieciowych. 7 Sieć szynowa powrotna Dla nowych odcinków torowych projekt przewiduje wykonywanie połączeń elektrycznych szynowej sieci powrotnej typu: PES tj. połączenia elektryczne szynowe PET tj. połączenia elektryczne torowe Połączenia elektryczne szynowej sieci powrotnej wykonać przewodem typu LgY 120/750V w kanalizacji rurowej RPe32mm z zastosowaniem skrzynek rewizyjnych przytorowych typu SKT. Podłączenie przewodów do szyn należy wykonać wg. metody CEMBRE poprzez nawiercenie otworu w szynie i zaprasowanie końcówki typu AR-60N (jednostronne) i AR260N (dwustronne). 8 Ogrzewanie rozjazdów torowych Projekt przewiduje montaż ogrzewania dla projektowanych rozjazdów torowych. Zasilanie ogrzewania należy wykonać z sieci trakcyjnej tramwajowej ze zintegrowanego sterownika ogrzewania rozjazdów typu STO-2 lub STO-4. Projektowane sterowniki ogrzewania typu STO-2/4 należy zainstalować na fundamencie w indywidualnych szafach sterowniczych PCV. Elementy grzejne ogrzewania rozjazdów o mocy 1kW instalować w rurach zabudowanych przez producenta rozjazdów torowych. Kable zasilające i sterownicze należy układać w kanalizacji rurowej typu AROT z wykorzystaniem studni rewizyjnych typu SK-1. 9 Ochrona przeciwporażeniowa Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym w sieci trakcyjnej tramwajowej zastosowano: podwójną izolację 1kV między siecią jezdną i konstrukcjami wsporczymi dla zawieszeń poprzecznych izolację wzmocnioną 3kV dla wysięgników trakcyjnych uszynienie konstrukcji wsporczych w przypadku zastosowania izolacji pojedynczej. Należy bezwzględnie wykonać uszynienie wszystkich konstrukcji wsporczych, na których projekt przewiduje zainstalowanie rozłączników trakcyjnych. Przyłączenie przewodów uszyniających do szyn tramwajowych wykonać wg metody CEMBRE poprzez nawiercenie szyny i zaprasowanie końcówki typu AR-60N w skrzynce rewizyjnej SKT. Uszynienia wykonać przewodem LgY 120/750V. Przewody prowadzić w rurach ochronnych typu RPe32mm. Zaciski kablowe oraz końcówki na przewodach i kablach należy wykonać metodą zaprasowania. 10 Ochrona przed korozją Wszystkie projektowane stalowe konstrukcje wsporcze tj. słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe należy ocynkować i podwójnie pomalować farbą nawierzchniową nacynkową o odcieniu szarym wg palety RAL (jasny-szary). Wierzchołki słupów trakcyjnych należy zaślepić i zabezpieczyć przed wnikaniem wody opadowej do wnętrza słupa. Słupy powinny posiadać otwory wentylacyjne umożliwiające odprowadzenie 8

9 wilgoci z wnętrza słupa oraz uniemożliwiające kondensację pary wodnej we wnętrzu słupa. Dolne części słupów wraz głowicą słupową należy dwukrotnie pomalować farbą bitumiczno-asfaltową do wysokości +0,4m nad powierzchnią terenu. Osprzęt sieciowy trakcji tramwajowej powinien wykonany być z materiałów nierdzewnych bądź stalowych ocynkowanych. 11 Etapowanie inwestycji 11.3 Etap 1.1. podetap Łącznik w rejonie bramy wjazdowej na teren zajezdni Dla projektowanego toru nr Ł1 będącego połączeniem torów nr 4 i 20 należy wykonać nowy odcinek sieci jezdnej trakcyjnej D1 o długości 50mtp oraz przekotwić istn. odcinek sieciowy D0 na istn. słup nr S-128. Pozostałe istn. odcinki sieciowe nie wymagają przebudowy. Projektowany odcinek sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących konstrukcji wsporczych i podwiesić do istniejących i projektowanych linek zawieszeń poprzecznych. W miejscu podwieszenia projektowanego drutu jezdnego należy zachować zygzakowanie z o wartości i kierunku zgodnym ze wskazaniem na rysunku. W obszarze budowy projektowanego łącznika torowego nr Ł1 występuje istniejący w dwóch drutach jezdnych izolator sekcyjny nr Istniejąca lokalizacja sekcjonowania sieci jezdnej koliduje z projektowanym odcinkiem sieciowym nr D1, który zwiera dwie sekcje zasilania - Zajezdnia I brama i Zajezdnia Podstacja. W celu zachowania istniejącego układu sekcjonowania sieci jednej trakcyjnej należy: w projektowanym odcinku sieci jezdnej D1 należy zabudować nowy izolator sekcyjny nr 5209A ze względu na tymczasowy charakter lokalizacji izolatora sekcyjnego nr 5209A (dalsza przebudowa w kolejnych etapach realizacji inwestycji) nie przewiduje się montażu rozłącznika sekcyjnego i instalacji zasilającej; istniejący izolator sekcyjny nr 5209 należy pozostawić w istniejącej lokalizacji bez przebudowy; Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych rozjazdów torowych nr R1 i R2 we wskazanej lokalizacji należy zabudować szafę sterowniczą ogrzewania rozjazdów typu STO-4. Lokalizację szafy sterowniczej dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową hali O.C. Dla projektowanych torów w obrębie projektowanej hali O.C. należy wykonać nowy odcinek sieci jezdnej D2 D9 o łącznej długości 785mtp (w tym 250mtp wewnątrz budynku hali O.C.). Istniejącą sieć trakcyjną w obszarze przebudowy należy zdemontować. Projektowany odcinek sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących konstrukcji wsporczych i podwiesić do istniejących i projektowanych linek zawieszeń poprzecznych. Dla odcinków sieciowych prowadzonych wewnątrz hali O.C. zabudować 4 nowe izolatory sekcyjne zlokalizowane przed bramą hali oraz 2 izolatory sekcyjnej wewnątrz hali O.C. - lokalizację izolatorów sekcyjnych pokazano na planie sytuacyjnym. Numery proj. izolatorów sekcyjnych należy ustalić z 9

10 kierownikiem zajezdni na etapie realizacji zadania. Projektowane izolatory sekcyjne przed bramami hali należy wyposażyć w rozłączniki sekcyjne zgodnie z pkt. 6 opisu. Wewnątrz hali O.C. projekt nie przewiduje montażu rozłączników sekcyjnych. Wewnątrz hali O.C. zaprojektowano podwieszenie sieci jezdnej trakcyjnej do siatki zawieszeń poprzecznych wykonanych z linki syntetycznej izolowanej typu Parafil 11,5mm. Projektowane zawieszenia poprzeczne należy podwiesić do konstrukcji stalowej hali za pomocą uchwytu przegubowego nr mocowanego ko konstrukcji hali śrubami 2xM16. W centralnej części hali na odcinku ok. 2x15 mtp sieć trakcyjną tramwajową należy podwiesić do wzdłużnego zawieszenia łańcuchowego. Powyższe rozwiązanie wynika z konstrukcji i parametrów pracy samojezdnej myjni automatycznej tramwajów Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych rozjazdów torowych we wskazanej lokalizacji należy zabudować szafy sterownicze ogrzewania rozjazdów typu STO-2/1szt. i STO-4/1szt. Lokalizację szaf sterowniczych dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową placu manewrowego Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej W związku z budową placu oraz zmianą geometrii układu drogowego przebudowie podlega sieć trakcyjna tramwajowa wraz z konstrukcjami wsporczymi w rejonie bramy wjazdowej na teren Zajezdni NH. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować. Na granicy przebudowy istniejące odcinki sieci jezdnej trakcyjnej D4, D03 należy przekotwić w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej trakcyjnej D1, D2, D3, D4, D11, D12 o łącznej długości 360mtp należy zakotwić do istniejących i projektowanych konstrukcji wsporczych lub połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieci jezdnej. Sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych oraz na projektowanych wysięgnikach trakcyjnych typu PKP (wysięgniki rurowe). W rejonie bramy wjazdowej zaprojektowano izolatory sekcyjne 2x nr 5207, które docelowo pozostaną w projektowanej lokalizacji. Istniejący izolator sekcyjny nr 5209 pozostawić bez przebudowy ze względu na konieczność utrzymania obecnego sekcjonowania układu zasilania sieci jezdnej trakcyjnej Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanego rozjazdu torowego w rejonie proj. latarni nr O-18 we wskazanej lokalizacji należy zabudować szafę sterowniczą ogrzewania rozjazdu typu STO-2 / 1szt. Lokalizację szafy sterowniczej dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Dla projektowanego rozjazdu torowego w rejonie bramy wyjazdowej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym, którą należy powiązać z istn kanalizacją rurową zrealizowaną w etapie 1.2. Zasilanie ogrzewania rozjazdu wykonać z istn. szafy sterowniczej STO-4 zrealizowanej w etapie

11 11.6 Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową parkingu A W związku z budową parkingu B i C oraz zmianą geometrii układu drogowego przebudowie podlega sieć trakcyjna tramwajowa wraz z konstrukcjami wsporczymi w rejonie bramy wyjazdowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej trakcyjnej D7, D9 i D13 o łącznej długości 100mtp należy zakotwić do istniejących konstrukcji wsporczych lub połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieci jezdnej. Projektowaną sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować Etap Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w związku z budową parkingu B i C W związku z budową parkingu A" oraz zmianą geometrii układu drogowego przebudowie podlega sieć trakcyjna tramwajowa w zakresie konstrukcji nośnych (zawieszeń poprzecznych) oraz konstrukcji wsporczych (słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe). We wskazanych lokalizacjach zabudować proj. konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej tramwajowej (słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe). Zgodnie z planem sytuacyjnym należy wykonać nowe zawieszenia sieci jezdnej trakcyjnej podwieszone do projektowanych i istniejących konstrukcji wsporczych. Istn. odcinki sieci jezdnej trakcyjnej należy przewiesić na proj. linki zawieszeń poprzecznych z wykorzystaniem nowego osprzętu sieciowego. Istniejące konstrukcje wsporcze należy zdemontować wraz z rozebraniem fundamentów i zniwelowaniem terenu do rzędnych istniejących Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 4, 5, 6 W związku z budową nowych torów przebudowie podlega istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa oraz budowa nowych odcinków sieci jezdnej dla nowych torów odcinki sieciowe D14 D19 o łącznej długości 915 mtp. Na granicy przebudowy projektowaną i istniejącą sieć trakcyjną należy zakotwić w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących i projektowanych konstrukcji wsporczych oraz połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieciowymi. Sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy zabudować nowe izolatory sekcyjne nr Dla projektowanych izolatorów sekcyjnych wykonać nowe okablowanie przewodem typu LgY 120/750V prowadzoną w uchwytach izolacyjnych Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych 4 szt. rozjazdów torowych należy zabudować we wskazanej lokalizacji szafy sterownicze ogrzewania rozjazdu typu STO-2 / 2 szt. oraz STO-4 / 1 szt. Lokalizację szaf sterowniczych dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie Zajezdni Tramwajowej NH. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. 11

12 11.9 Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 15, 16, 17, 18 W związku z budową nowych torów przebudowie podlega istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa oraz budowa nowych odcinków sieci jezdnej dla nowych torów odcinki sieciowe D20 D27 o łącznej długości 500 mtp. Na granicy przebudowy projektowaną i istniejącą sieć trakcyjną należy zakotwić w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących i projektowanych konstrukcji wsporczych oraz połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieciowymi. Sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy zabudować nowe izolatory sekcyjne nr Dla projektowanych izolatorów sekcyjnych wykonać nowe okablowanie przewodem typu LgY 120/750V prowadzoną w uchwytach izolacyjnych Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych 4 szt. rozjazdów torowych należy zabudować we wskazanej lokalizacji szafy sterownicze ogrzewania rozjazdu typu STO-2 / 1 szt. i STO-4 / 2 szt. Lokalizację szaf sterowniczych dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie Zajezdni Tramwajowej NH. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 11, 12, 13, 14 W związku z budową nowych torów przebudowie podlega istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa oraz budowa nowych odcinków sieci jezdnej dla nowych torów odcinki sieciowe D28 D35 o łącznej długości 505 mtp. Na granicy przebudowy projektowaną i istniejącą sieć trakcyjną należy zakotwić w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących i projektowanych konstrukcji wsporczych oraz połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieciowymi. Sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy zabudować nowe izolatory sekcyjne nr Dla projektowanych izolatorów sekcyjnych wykonać nowe okablowanie przewodem typu LgY 120/750V prowadzoną w uchwytach izolacyjnych Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych 4 szt. rozjazdów torowych należy zabudować we wskazanej lokalizacji szafy sterownicze ogrzewania rozjazdu typu STO-4 / 2 szt. (dla ogrzewania 3szt. rozjazdów) oraz wykonać podłączenie do istn. szafy sterowniczej (dla 1szt. rozjazdu). Lokalizację szaf sterowniczych dobrano w taki sposób, aby nie kolidowała z realizacją kolejnych etapów przebudowy układu torowego na terenie Zajezdni Tramwajowej NH. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. 12

13 11.11 Etap Sieć trakcyjna tramwajowa dla projektowanych torów nr 7, 8, 9, 10 W związku z budową nowych torów przebudowie podlega istniejąca sieć trakcyjna tramwajowa oraz budowa nowych odcinków sieci jezdnej dla nowych torów odcinki sieciowe D36 D43 o łącznej długości 495 mtp. Na granicy przebudowy projektowaną i istniejącą sieć trakcyjną należy zakotwić w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Projektowane odcinki sieci jezdnej należy zakotwić do istniejących i projektowanych konstrukcji wsporczych oraz połączyć złączkami Djp-Djp z istniejącymi odcinkami sieciowymi. Sieć jezdną należy podwiesić na projektowanych linkach zawieszeń poprzecznych. Istniejącą sieć trakcyjną wraz z konstrukcjami wsporczymi i konstrukcjami nośnymi oraz osprzętem sieciowym w obszarze przebudowy należy zdemontować. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy zabudować nowe izolatory sekcyjne nr Dla projektowanych izolatorów sekcyjnych wykonać nowe okablowanie przewodem typu LgY 120/750V prowadzoną w uchwytach izolacyjnych Ogrzewanie zwrotnic torowych Dla projektowanych 4 szt. rozjazdów torowych należy zabudować we wskazanej lokalizacji szafy sterownicze ogrzewania rozjazdu typu STO-2 / 1 szt. i STO-4 / 1 szt. Dla instalacji zasilającej należy wybudować kanalizację rurową wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. 12 Uwagi końcowe Z Inwestorem należy uzgodnić sposób i miejsce złożenia materiałów pochodzących z przebudowy. Przed przystąpieniem do wykonania powyższego zadania należy bezwzględnie powiadomić wszystkich właścicieli oraz użytkowników urządzeń podziemnych i naziemnych znajdujących się w rejonie przebudowy. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w zgodzie ze sztuką budowlaną. Podczas realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ciągłą eksploatację zajezdni tramwajowej Nowa Huta. Wykonawca robót powinien być w ciągłym kontakcie z kierownikiem zajezdni tramwajowej i na bieżąco uzgadniać z nim bieżące sytuacje ruchowe na obiekcie. Prace przy czynnej sieci trakcyjnej tramwajowej może wykonywać jedynie personel posiadający odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne. 13

Imię i nazwisko Branża Stanowisko Specjalność Nr uprawnień Podpis. mgr inż. Ginter Adam elektryczna Projektant Instalacyjno-inżynieryjnej 1/75/Wwm

Imię i nazwisko Branża Stanowisko Specjalność Nr uprawnień Podpis. mgr inż. Ginter Adam elektryczna Projektant Instalacyjno-inżynieryjnej 1/75/Wwm INWESTOR Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul. Długa 49 JEDNOSTKA PROJEKTOWA Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o. o. 50-319 Wrocław, ul. Prusa 9 tel. 71 321-43-75, fax. 71 707 28

Bardziej szczegółowo

Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów. Ruda Śląska, ul. Szyb Barbary (pętla Chebzie) PROJEKT WYKONAWCZY.

Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów. Ruda Śląska, ul. Szyb Barbary (pętla Chebzie) PROJEKT WYKONAWCZY. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Inwestor: Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w ul. Słowiańskiej we Wrocławiu

Przebudowa sieci trakcyjnej tramwajowej w ul. Słowiańskiej we Wrocławiu INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław ZAKŁAD BUDOWALNY KLIER inż. JERZY KLIER ul. Przemyska 16a, 54-030 WROCŁAW Tel./fax. (71)

Bardziej szczegółowo

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE:

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE: UMOWA: ZADANIE: INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA KONSORCJUM: OBIEKT: STADIUM: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BUDOWA 1 SŁUPA SIECI TRAKCYJNEJ SOSNOWIEC, UL. ANDERSA 25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BUDOWA 1 SŁUPA SIECI TRAKCYJNEJ SOSNOWIEC, UL. ANDERSA 25 SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BUDOWA 1 SŁUPA SIECI TRAKCYJNEJ SOSNOWIEC, UL. ANDERSA 25 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz tomów projektu budowlanego:

Wykaz tomów projektu budowlanego: Wykaz tomów projektu budowlanego: Tom 1 - Projekt zagospodarowania terenu. Tom 2 - Projekt architektoniczno budowlany. Część 2.1. - Projekt architektoniczno budowlany. Architektura. Część 2.2. - Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Egz. nr PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Inwestor: Inwestycja: Tramwaje Śląskie S.A. 41-506 Chorzów ul. Inwalidzka 5 Modernizacja sieci trakcji tramwajowej w Katowicach, ul. Słoneczna 2 Adres obiektu: Katowice

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-7 2.0.8.1. SIEĆ TRAKCYJNA str. 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania str. 7 1.2. Przepisy związane str. 7 1.3. Zakres projektu str. 9 1.4. Zastosowany

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r.

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r. ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU TEMAT OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI BRANŻA ELEKTRYCZNA INWESTOR GMINA POLANICA ZDRÓJ PROJEKTANT mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OŚWIETLENIE ULICY JAGIELLOŃSKIEJ w WOJKOWIE Numery ewidencyjne działek przez które przebiega w/w inwestycja: Jednostka ewidencyjna Kowary obręb: 020602 - Wojków; dz. nr 300,

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT WYKONAWCZY Remontu oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Różyckiego, Paderewskiego i Karłowicza. Dz. nr 47 dr, 43 dr, 44/11 dr, 44/16 dr, 39 dr, dz. nr 82/56 dr Inwestor: MIASTO JELENIA GÓRA

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk Kraków tel

Tomasz Miodek inż. elektryk Kraków tel NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO ZE STACJI

Bardziej szczegółowo

Tom 4.2/2 PRZEBUDOWA ULIC: NIEMIERZYŃSKA, ARKOŃSKA, SPACEROWA W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH TRAKCYJNYCH

Tom 4.2/2 PRZEBUDOWA ULIC: NIEMIERZYŃSKA, ARKOŃSKA, SPACEROWA W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH TRAKCYJNYCH PROJEKTANT: Konsorcjum firm: BIURO INŻYNIERSKIE DAMART S.C. ul. Czorsztyńska 39A/5 71-201 Szczecin Tel/fax 091 487 96 16 email: biuro@damart.home.pl BIURO PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia Załącznik nr 10 do siwz str. 1 Wykaz dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa pn. "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju " na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo Etap I, opracowana

Bardziej szczegółowo

M UZIEMIENIE I USZYNIENIE BALUSTRAD, OSŁON ORAZ OGRANICZNIKÓW UNIESIENIA SIECI

M UZIEMIENIE I USZYNIENIE BALUSTRAD, OSŁON ORAZ OGRANICZNIKÓW UNIESIENIA SIECI M.20.05.01. UZIEMIENIE I USZYNIENIE BALUSTRAD, OSŁON ORAZ OGRANICZNIKÓW UNIESIENIA SIECI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące demontażu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005

PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005 INWESTYCJA: Modernizacja linii kolejowej E 59 CCI 2007PL161PR001 Odcinek Wrocław Poznań, Etap II p. odg. Wrocław Grabiszyn km 1.700 granica woj. dolnośląskiego km 59.697 Lokalizacja projektu: Kraj Polska

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: , mgr inż. Michał Janus

Projekt Budowlany Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: , mgr inż. Michał Janus 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Nazwa inwestycji: Zarząd Dróg i Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Odcinek: ul. Hubska od ul. Pięknej do ul. Kamiennej. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną mgr inż. Bogdan Iwulski Nr upr.

Odcinek: ul. Hubska od ul. Pięknej do ul. Kamiennej. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną mgr inż. Bogdan Iwulski Nr upr. 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 56-633 Wrocław Nazwa inwestycji: Przebudowa torowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: 1. Budowa linii tramwajowej Siedlce Pomorska Kolej Metropolitalna. Zadanie 1.2 Odcinek

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław Lider Konsorcjum PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Uczestnik Konsorcjum Grzegorz Kudelski PROGREG ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa Wrocław PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

Bardziej szczegółowo

II. ZESTAWIENIE STANOWISK OŚWIETLENIOWYCH.

II. ZESTAWIENIE STANOWISK OŚWIETLENIOWYCH. SPIS TREŚCI UZGODNIENIA. I. OPIS TECHNICZNY. 1. Uwagi ogólne. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Stan istniejący. 5. Oświetlenie uliczne. 6. Iluminacja czołgu. 7. Ochrona przeciwporażeniowa.

Bardziej szczegółowo

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA.

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Stadium, temat : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Branża : ELEKTRYCZNA Zleceniodawca : SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY ULIC DOMINIK KWAŚNIK BRZEZINY 12, 26-670

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania są : zlecenie Inwestora t.j. Gminy Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1, Projekt Budowlany i Wykonawczy: Budowa ulicy łączącej ul. ks. Siewierskiego

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce PROJEKT WYKONAWCZY. Linie kablowe zasilaczy 3kV, kable powrotne

PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce PROJEKT WYKONAWCZY. Linie kablowe zasilaczy 3kV, kable powrotne PROJEKTOWANIE POZWOLENIA - NADZORY 58-301 WAŁBRZYCH Pl. Skarżyńskiego 1 tel. 74 8490598 Strona 1 INWESTOR: ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa w imieniu której działa Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZALICZNIKOWYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I NAPOWIETRZNYCH TELEFONICZNYCH CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2 EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk SSF Ingenieure AG Domagkstraße 1a 80807 München PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO. mgr inŝ. Paweł Rzeczycki. ul. Mickiewicza 26, Jelenia Góra tel PROJEKT BUDOWLANY

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO. mgr inŝ. Paweł Rzeczycki. ul. Mickiewicza 26, Jelenia Góra tel PROJEKT BUDOWLANY PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO ul. Mickiewicza 26, 58-500 Jelenia Góra tel. 75 6421016 PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa przyłącza oświetlenia drogowego Adres inwestycji: Inwestor: Podgórki, gm.

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO 1 M E T R Y K A P R O J E K T U BUDOWLANO WYKONAWCZEGO OBIEKT: TEMAT: Oświetlenie uliczne. Linia kablowa oświetlenia ulicznego LOKALIZACJA: INWESTOR: Opole ul. Kasprzaka Urząd Miasta Opola Pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów. Ulica Bytomska w Świętochłowicach SPIS CZĘŚCI

Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów. Ulica Bytomska w Świętochłowicach SPIS CZĘŚCI PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka. Funkcja: Tytuł, Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis

Województwo mazowieckie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka. Funkcja: Tytuł, Imię i Nazwisko Specjalność Nr uprawnień Podpis Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: Branża: Tom: Przedmiot projektu: BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ NA TARCHOMIN WRAZ Z UKŁADEM DROGOWYM ULIC: ŚWIATOWIDA I PROJEKTOWANEJ CZĘŚĆ II KM OD 2+000,00

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES: NAZWA INWESTYCJI: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. ZAMENHOFA 2B 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA BUDOWANYM SKRZYŻOWANIU ULIC SIEWNA ZĘBCOWSKA

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat: Przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz z studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O dz. nr 171, 177, 640 KM 2 Obręb Kamień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 1/2 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nr sprawy: 2013-04-26/0001916 nr wew. TYTUŁ: Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Broszkowicach przy ul. Jodłowej p.gr. 23/51 Plac zabaw Część elektryczna INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TOM 5.1/3. 1.1. Przedmiot opracowania...4 1.2. Podstawa opracowania...4 1.3. Cel i zakres opracowania...4 1.4. Materiały wyjściowe...

SPIS ZAWARTOŚCI TOM 5.1/3. 1.1. Przedmiot opracowania...4 1.2. Podstawa opracowania...4 1.3. Cel i zakres opracowania...4 1.4. Materiały wyjściowe... SPIS ZAWARTOŚCI TOM 5.1/3 I. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP...4 1.1. Przedmiot opracowania...4 1.2. Podstawa opracowania...4 1.3. Cel i zakres opracowania...4 1.4. Materiały wyjściowe...4 2. BILANS MOCY...5

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

DROGA DOJAZDOWA, PLAC MANEWROWY OGRODZENIE TERENU

DROGA DOJAZDOWA, PLAC MANEWROWY OGRODZENIE TERENU INWESTOR PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA ZADANIA Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Ul. Bolesława Prusa 75/79 50-316 Wrocław Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-11 Szlak GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-11 Szlak GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 2.0.7.1. LINIA POTRZEB NIETRAKCYJNYCH Projekt Wykonawczy Linia Potrzeb Nietrakcyjnych str. 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania str. 7 2. Normy i dokumenty

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.Opis techniczny 2.Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. Nr PRZ-RE1-1328-2007 z dnia 24-04-2007r. 3.Umowa przyłączenia do sieci nr UP-RE1-1379-2007 4.Opinia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi

Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi E k b k I' R. e t. p":ol ry 1T.: Rok zaoż,enia 1951 90-206Łdź,ul. Rewolucji 1905r. nr 2 tel: (04f) 63649 89 www.elektroprojekt.pl fax: (042) 633 00 19 lodz@elektroprojekt.pl 7310N07 Zeszyt 5 Numer projektu

Bardziej szczegółowo

"P-E" Relacje kabli: 1550 T2-1314 1550-1146 1 "P-D" SK-B Relacje kabli: 1550-3566 1550-3053 1550-1209 t2 1550-1073 1073-1393 1550-1421 1550-1209 t1 1550-3060 1550-3259 1550-3037/32415 1550-4201 1550-1645

Bardziej szczegółowo

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA TELETECHNIKA PW FPU/IP/53/48/08

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA TELETECHNIKA PW FPU/IP/53/48/08 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 BIIPROGEO PROJJEKT SSpp.. zz oo..oo.. 52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 TOM III PROJEKT BUDOWLANY PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor pełnomocnik : Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko, Bogdan Staworko

BESKO - ElŜbieta Staworko, Bogdan Staworko BESKO - ElŜbieta Staworko, Bogdan Staworko Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.(071) 78-79-792 NIP 899-101-70-97 Projekt wykonawczy Inwestor: Temat: Część: Zarząd Dróg i Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA - INFORMACJE 3.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu zasilania trakcji tramwajowej w Warszawie. PDF created with pdffactory trial version

Wybrane zagadnienia z zakresu zasilania trakcji tramwajowej w Warszawie. PDF created with pdffactory trial version Wybrane zagadnienia z zakresu zasilania trakcji tramwajowej w Warszawie Układ zasilania liczba podstacji trakcyjnych 41 szt. moc zainstalowana 128,0 MW liczba zespołów prostownikowych 160,0 szt. liczba

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. Planowanie * Projektowanie * Realizacja Umowa Nr PL/000126652/08-1552/IPIZ1 (Nr arch. BSiPL PL-985/180/1) PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU RYSUNKI :

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU RYSUNKI : -2- ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość projektu str. 2 3. Techniczne warunki zasilania str. 3 4. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej str. 4-5 5. Opis techniczny str.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Pracownia Projektowa ELBI STARE BIELICE 70, 76-039 Biesiekierz MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: Koszalin lipiec 2009r. STADIUM OPRACOWANIA: P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE: BRANŻA: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW WYKAZ PROJEKTU 1. Metryka projektu,. Wykaz projektu, 3. Warunki przyłączenia dla zasilania oświetlenia ulicznego dróg wewnętrznych osiedlowych w rejonie ulic: Lwowska Słoneczna w Brzegu, wydane przez RD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL. DĄBRÓWKI 8 I OPOLSKIEJ 40 W KATOWICACH OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Bogusław Dombek Nr uprawnień 18/99/Gw mgr inż. Marcin Stachowiak

mgr inż. Bogusław Dombek Nr uprawnień 18/99/Gw mgr inż. Marcin Stachowiak INWESTOR: ADRES: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. ZAMENHOFA 2B 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA BUDOWANYM SKRZYŻOWANIU ULIC KALISKIEJ I WITOSA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES: NAZWA INWESTYCJI: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. ZAMENHOFA 2B 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA BUDOWANYM SKRZYŻOWANIU ULIC STRZELECKA KLASZTORNA

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES: NAZWA INWESTYCJI: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. ZAMENHOFA 2B 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA BUDOWANYM SKRZYŻOWANIU ULIC WROCŁAWSKA SADOWA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) , PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) ,   PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, 37-700 PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) 675 11 94, e-mail: BPDcioch@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania Adres OŚWIETLENIE ULICZNE dz.nr 626, 632,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania

I. Wstęp Przedmiot dokumentacji Podstawowe dokumenty do opracowania projektu Zakres opracowania I. Wstęp...2 1. Przedmiot dokumentacji....2 2. Podstawowe dokumenty do opracowania projektu...2 3. Zakres opracowania...2 4. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa...3 5. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ANEKS NR 1 DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Nr.3/E Instalacje elektroenergetyczne - Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 WROCŁAW. WROCŁAW ul. Zielna Obręb Psie Pole, AM - 22, Działka nr: 38dr, 91/5dr, 39, 66

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 WROCŁAW. WROCŁAW ul. Zielna Obręb Psie Pole, AM - 22, Działka nr: 38dr, 91/5dr, 39, 66 ARCHEM Pracownia Projektowa architekt Ewa Postróżna-Wajzer Wrocław- ul. Brzechwy 3a tel./fax.:71-352-86-99 tel.kom. 608-677-221 e-mail: ewa.wajzer@interia.pl INWESTOR Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI IV. INFORMACJA BIOZ

SPIS TREŚCI IV. INFORMACJA BIOZ SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 2. Uprawnienia projektanta 3. Uprawnienia sprawdzającego 4. Uzgodnienie projektu II. PROJEKT TECHNICZNY 1. Inwestor 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie nr 3

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie nr 3 PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja: Temat: Adres: Inwestor: BranŜa: Nr projektu: Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji oświetleniowej terenu wokół budynku CSW Laboratorium

Projekt wykonawczy instalacji oświetleniowej terenu wokół budynku CSW Laboratorium 02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976r. nr 2 lok.18a tel. +48 22 478 35 10; +48 22 478 34 21 fax: +48 22 478 25 81 biuro@rs-system.pl www.rs-system.pl Instalacje teletechniczne i elektroenergetyczne OBIEKT

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice. Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem

Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice. Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Lp. Tytuł Strona 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Spis rysunków 3 4. Opis techniczny 4 8 5. Obliczenia oświetlenia 6. Załączniki 6.1. Protokół ZUDP nr 8446

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacje elektryczne

Projekt budowlany instalacje elektryczne Projekt budowlany instalacje elektryczne 1. Opis techniczny 1.1. Uwagi wstępne Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest modernizacja drogi krajowej nr 73 Wiśniówka - Kielce - Busko Zdrój - Tarnów- Jasio

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania:

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny wykonawczy

Projekt techniczny wykonawczy Projekt techniczny wykonawczy Obiekt: Budowa linii kablowej oświetlenia ścieżki rowerowej w ramach projektu: Rozbudowa przygranicznej infrastruktury rekreacyjnej i okołoturystycznej poprzez budowę ścieżki

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY O P I S T E C H N I C Z N Y Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Przedmiot inwestycji...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania 2.Opis techniczny 3.Obliczenia 4.Zestawienie materiałów 5.Rysunki 6.Uzgodnienia 1.Podstawa opracowania Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Kolejarzy

Bardziej szczegółowo