PILYPO BAJEVSKIO PANEGIRIKOS DVIGUBOS SAULĖS IR DVIGUBO MĖNULIO RATELIAI <...>" (1645 m.) RAIŽINIAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PILYPO BAJEVSKIO PANEGIRIKOS DVIGUBOS SAULĖS IR DVIGUBO MĖNULIO RATELIAI <...>" (1645 m.) RAIŽINIAI"

Transkrypt

1 ACTĄ A CA D EM I AE AR T I UM VILNEN SI S PILYPO BAJEVSKIO PANEGIRIKOS DVIGUBOS SAULĖS IR DVIGUBO MĖNULIO RATELIAI <...>" (1645 m.) RAIŽINIAI Aistė Paliušytė Kultūros, filosofijos ir meno institutas Kijevo Mogilos akademijos auklėtinio Pilypo Bajevskio (Philippus Baiewski) panegirika Choreae bini solis et lunae <...>"' ( Dvigubos saulės ir dvigubo mėnulio rateliai <...>") buvo išleista 1645 m. Kijevo Pečioros lauros spaustuvėje 2. Knyga dedikuota Biržų ir Dubingių kunigaikščiui evangelikui reformatui Jonušui Radvilai ( ) ir jo antrajai žmonai Moldavijos kunigaikštytei stačiatikei Marijai Lupu. Knyga parašyta jų vestuvių proga ir išleista reikšmingiausioje Abiejų Tautų Respublikos stačiatikių spaustuvėje 3. Jonušas Radvila knygos pasirodymo metu ėjo pakamario pareigas, tačiau netrukus, 1646 m., tapo lauko etmonu, 1653 m. Vilniaus vaivada, o 1654 m. ir LDK didžiuoju etmonu. Aukštos valstybės pareigos ir turtai įpareigojo ir skatino didiką užsakyti dailės kūrinius. Dailė padėjo kurti ir palaikyti autoritetą visuomenėje, siekti stipresnės politinės įtakos. XVII a. LDK didikai, taip pat ir Jonušas Radvila, rėmė meną ne tik Lietuvoje, bet ir užjos ribų. XVII a. pirmojoje pusėje buvo labai populiari proginė panegirinė literatūra, aukštinanti didžiūnų dorybes, kilmę ir rangą. Jau 1643 m. Jonušas Radvila buvo užsakęs proginių leidinių Vilniaus jėzuitų akademijos spaustuvėje, jo pirmajai žmonai Kotrynai Potockai mirus 4. Kūriniai šlovino užsakovą, buvo iliustruoti embleminiais raižiniais. Didiko antroji santuoka su Marija Lupu, įtakingos Vidurio Europos stačiatikių giminės nare, taip pat buvo įamžinta keliuose proginiuose leidiniuose, tarp jų-ir P. Bajevskio panegirikoje 5. Jonušas Radvila, evangelikas reformatas, siekė įtvirtinti savo autoritetą ir tarp kitų nekatalikiškų konfesijų tikinčiųjų. Finansinė parama Kijevo Pečioros lauros spaustuvei, joje išėjęs рапеgirinis leidinys galėjo padėti stiprinti didiko prestižą tarp valstybes stačiatikių. P. Bajevskio panegirika - tai vienas iš gražiausių XVII a. pirmosios pusės Kijevo spaustuvės leidinių. Knygos sandara įprasta. Po dedikacijos sutuoktiniams įdėta panegirika proza, toliau - eiliuotas tekstas, kurio atskiros dalys įprasmina vestuvių iškilmių eigą. Tekstą puošia emblemos, - populiari to laiko alegorinės dailės forma, - kurių vaizdą padeda išaiškinti lemos (moto), elogijos ir eilės. Leidinyje yra trys dideli, per visą puslapį sukomponuoti vario raižiniai: prie iškilnaus antraštinio lapo dera beveik pačiame knygos viduryje esanti embleminė kompozicija, atskirianti prozinę leidinio dalį nuo eiliuotos; dar viena iliustracija užbaigia spaudinį. Į prozinę panegirikos dalį įsiterpia trys smulkesnės apskritu rėmu apjuostos emblemos, atliktos ksilografijos technika. Medžio raižiniai puošia ir kiekvieną iš septynių eiliuoto teksto dalių. Keli knygos puošybos elementai panaudoti ir kituose Kijevo Pečioros lauros leidiniuose. Tai ornamentiniai ir figūriniai motyvai, kurių ryšys su panegirikos tekstu nėra glaudus: inicialas A" žiedų ir lapų ornamento fone pradeda dedikaciją, inicialą I" prozinės dalies pradžioje gaubia pelikano, maitinančio vaikus savo krauju, motyvas. Prozinę dalį užbaigia graži simetriška užsklanda iš sirenų, karūnos ir akanto motyvų. Kiekvieną puslapį rėmina lietas smulkių lapelių ornamentas, pasikartojantis XVII a. pirmosios pusės Ki- 37

2 *!У!'~-' Tv 8?' -"v,.-. "* *ЧГ^ : '..]' Ł^O / j " Ł5 * e 4 > ' 4^2aLj?3i ' **;,,, ḻ ^ Ч a^j p^;\v x- -i ^/- - j-\" -r-s.-!.'.,..-/. \'0^-"--^^f'^v'""*F: = 1 ' Jk.. * - ^Івіш^м '.. il'ijlljw E -f\ -a ffi ІІгД ^' i: ; U '-i l, 4pt ^ es^p^4^&ał, ^^^^m^^^-a 7. Chorae bini solis et lunae <...> (Dvigubos saulės ir dvigubo mėnulio rateliai antraštinis lapas

3 jevo spaustuvės leidiniuose. Sis rėmas išbaigia ir suvienodina kiekvieno puslapio kompoziciją. Knygos tekstas komponuojamas įvairiai, su išmone. Prozos dalis dėstoma griežtais stačiakampiais simetriškais blokais, elogijos simetriškai, bet paliekant netolygius reljefiškus kraštus. Spaustuvininkas panaudojo paprastą, tačiau nevienodą, vienur tankesnį, kitur retesnį šriftą, juo paįvairindamas puslapio kompoziciją. Kai kur šriftu išskyrė reikšmingus žodžius. Knygos frontispisas (ii. 1) tai puošni vario graviūra, iškilmingai pristatanti visą leidinį. Kompoziciją sudaro virtinė embleminių vaizdų, šlovinančių Jonušo Radvilos ir Marijos Lupu santuoką. Kiekvienas iš jų yra išbaigtas, lydimas atskiro aiškinamojo įrašo. Po lakonišku ženklu čia įdėtas ilgesnis embleminis pasakojimas. Paskirų motyvų derinys yra artimai susijęs su knygos turiniu ir unikalus. Frontispiso autoriui rūpėjo kuo tiksliau išreikšti knygos esmę, tam naudojo populiarius heraldinius, alegorinius ir simbolinius motyvus. Simetriškos kompozicijos vidury - ginkluoto raitelio figūra. Veržlus įstrižas žirgo šuolis, dinamiška jo kontūro spiralė primena vėlyvojo renesanso ir manierizmo pirmavaizdžius, kur būtent tokia poza buvo reiškiama gaivalinga gyvūno jėga ir veržlumas. Raižytojas lakoniškai perteikė žirgo judesį. Jis detaliai pavaizdavo puošnias kamanas, ištaigingą balną, bylojančius apie žirgo ir paties raitelio kilnumą. Raiškiai ir tiksliai išraižyta kiekviena kario aprangos, jo šarvų detalė. XVII a. pirmojoje pusėje Vidurio ir Rytų Europoje buvo populiarus bajoro kario įvaizdis, jis plito ir to laikotarpio emblemose. Biržų Radviloms, kurių kelios kartos vadovavo LDK kariuomenei, toks įasmeninimo būdas buvo ypač charakteringas. Riterystės motyvai vyravo Jonušui Radvilai dedikuotų leidinių, išleistų LDK, raižiniuose. Veržlus raitelis P. Bajevskio panegirikos antraštiniame lape žymi patį dedikuojamąjį, vestuvių iškilmių herojų. Tačiau motyvas kelia ir papildomų asociacijų, pavyzdžiui, su Lietuvos Vyčiu. Be to, jis gali būti interpretuojamas ir kaip bajoriška Himenėjo, graikų santuokos dievo, versija, jo motyvai XVII a. sutuoktuvių panegirikose buvo dažni, {rašąs po raitelio kojomis byloja: Arnicas velox in aedes (Noriai skubantis į draugiškus namus). Kario rankoje laurų vainikais apipintas kalavijas. Vainikas - pergalės ženklas ir vestuvių atributas. Inskripcija išaiškina vaizdą: Vicit поп icit (Laimėjo, nors nesmogė). Viršutiniąją laurų pynę lydi žodžiai: Addidit amor (Suteikė meilė). Kompozicijos šonuose išraižyti du architektūros motyvai, kelių aukštų statiniai su arkadomis apačioje, plokščiais stogais. Jų formos primena pasaulietinius statinius ir ypač itališkus rūmus. Fasadai puošnūs, kiekvienas aukštas dekoruotas vis kitaip: arkadas su kolonomis čia keičia aklinos arkos, arkatūros, stačiakampiai langai, baliustrados, asilo nugaros" motyvai ir pusapskričiai skydai. Išryškinta paviršių įvairovė, rustuota faktūra. Nesunku įsivaizduoti, ką reiškė tokios statinių formos Rytų Europai, jos simbolizavo aukštuomenės namus. Kairįjį rūmą vainikuoja Vytis ir vėliava su trijų trimitų erelio (Trąby) herbu bei įrašu: Lumina spectat(į šviesulius žvelgia). Sis įvaizdis kilęs iš romėnų literatūros tradicijos, kur erelis garbintas dėl gebėjimo pažvelgti į saulę ir neapakti nuo jos šviesos; labai populiarus XVII a., taip pat ir Radvilų emblemose. Erelis - Radvilų herbo motyvas, jis anuometiniu supratimu reprezentuoja patį asmenį, to herbo turėtoją. LDK didikų namus puošia karališka karūna su skeptru, kardinolo kepurė, vyskupo mitra su pastorału, raktas, buzdyganas - karinės valdžios ženklas. Visas šias insignijas yra valdę Radvilų giminės nariai. Prie jų namų vaizdo parašyta: Radiviliorum congrua fronti (Radvilų fasadui pritinkamos). Moldavijos kunigaikščių namus užbaigia vėliava su herbu Mohyła. Fasadą puošia karinės valdžios atributai vėliavos, šarvai ir ginklai. Įrašas skamba: Moldavianis fulgent ab astris ([Sarvai ir ginklai] žiba nuo moldaviškųjų šviesulių). Garbės įvaizdžių simetrija išreiškia dviejų kilmingų Europos giminių sąjungos lygiavertiškumą. Tarp rūmų, virš raitelio galvos, frontispiso viduryje erelis snape neša vestuvių žiedą į Moldavijos kunigaikščių namus. Prie vaizdo įrašas: Propria etapta (Pridera ir tinkama). Puslapio apačioje dviejų erelių pora traukia ištaigingą vestuvių vežimą. Jo korpuso kvadratiniame lauke įkomponuotas knygos pavadinimas. Karietą vainikuoja kunigaikščio karūna, o ratų vietoje sukasi saulė ir žvaigždė - Moldavijos kunigaikštystės herbo elementai. Čia naują prasmę įgavo antikinis Dzeuso/Jupiterio vežimo, įkinkyto ereliais, motyvas. Dievų atributas virto kunigaikščių vestuvių palydovu. Jų didybę skelbia sparnuota figūra su trimitu - garso (Fama) alegorija. Ją lydi įrašas: Triumphis sufficient (Triumfams pakaks). Pra- 39

4 kilniame vežime įkinkyti ereliai veržiasi Adsolem (Į saulę). Tai apoteozinis motyvas, jis reiškia aukščiausią didikų galią. Heraldinė kompozicija vainikuoja ir visą antraštinį lapą. Centre - Radvilų erelis, kurį supa antitetiškai išdėstyti, sudvigubinti Moldavijos kunigaikštytės herbo elementai (pusmėnuliai, žvaigždės ir saulė) ir dvi kunigaikščių karūnos. Trijų trimitų erelis kojomis įsitvėręs į porą simetriškų pusmėnulių. Tarpą tarp jų užpildo įrašas - lungit in unam (Sujungia į vieną), o įgaubas - Dant fulcra facemque (Duoda atramas ir apšvietimą). Dvi saules puslankiu lydi inskripcijos - lure HI[ustrisstjmiPrincipesRadziw<...> (Teisėtai šviesiausieji kunigaikščiai Radvilos) ir lure III(ustriss]imi Principes Moldaviae (Teisėtai šviesiausieji Moldavijos kunigaikščiai). Kompoziciją užbaigia iš dangaus virš Radvilų erelio galvos nuleista kunigaikščio karūna. Ją gobia įrašas: Vėlo benedicente cruce(vainikuoju laiminančiuoju kryžiumi). Tai Dievo suteiktos valdžios įvaizdis, populiarus XVII a. Europos dvaruose, kartotas ir Biržų Radvilų dailėje. Dangaus karūna vainikuojamas erelis buvo pavaizduotas Kazimiero Jono Vaišnoravičiaus (Kazimierz Jan Woysznarowicz) panegirikoje Mausolaeum na akt pogrzebowy ( Mauzoliejus laidotuvėms"), dedikuotoje Jonušui Radvilai, išleistoje Vilniaus jėzuitų akademijos spaustuvėje 1643 metais. P. Bajevskio leidinio antraštinio lapo graviūros autorius nežinomas. Įrašas puslapio apačioje KIO...AE (Kioviae?) liudytų, jog raižinys atliktas Kijeve. Kompozicijoje įžvelgiami porenesansinės stilistikos bruožai. Pati technika - vario graviūra - kompoziciją labiau sieja su Vakarų nei su Rytų knygos meno tradicija, XVII a. pirmojoje pusėje puoselėjusia medžio raižybą. Kompozicijai būdinga savarankiškų plastinių detalių įvairovė. Jos tirštai, tik su mažais tarpais užpildo visą lakštą. Tiek paskiri graviūros elementai, tiek visuma yra dekoratyvūs. Prašmatni kompozicija dera aukšto rango didikų panegirikos įvadui. Glorifikacinės idėjos frontispise išreikštos kūrybingai, sukelia netikėtumo įspūdį. Propagandinės panegirikos funkcijos neleido autoriui pasinerti į perdėm ezoterinę kūrybą, ieškoti paslaptingų motyvų ir itin painiai juos koduoti. Išmoningos embleminės kompozicijos buvo komponuojamos iš paprastų tradicinių didikų dailės motyvų, pirmiausia jų herbų elementų. O kas XVII a. S p» c T l T Ot. в i J AMfUtSIMAM ClARlSJlMORVM S«NATORVM C V R 1 A M. Accendet lila Sua Vjfui accommodate I, V M l N A.. Vbi inter tot fulgorcj ummi f»ucnnffim»m»idcbit RADIVILIAN/UACIJIIA««' proximc Polonx lunctam Quoc quot Vcftrz Aquüx, innatx funt pepnx, Т о т San* 2. Emblema His fulcitur (Sitais paremiama) žmogui galėjo akivaizdžiau byloti žemiškąją galią ir rangą? Heraldinius motyvus komponuojant kiekvienąkart vis kitaip, atsiskleidžia jų interpretacijos įvairovė. Heraldiniai motyvai įpinti ir į mažąsias panegirikos emblemas, puošiančias prozinę leidinio dalį. Šių raižinių paskirtis, vieta knygoje ir struktūra skiriasi nuo antraštinio lapo kompozicijos ir kitų leidinio didžiųjų vario raižinių. Mažosiose emblemose vaizdas yra vientisesnis ir lakoniškesnis, tačiau jų prasmę aiškina ne tik trumpos inskripcijos, bet ir išplėtotos elogijos. Pirmoji (ii. 2) - tai simetriška kompozicija, juosiama lapų vainiko. Jos viduryje - Radvilų erelis, abipus jo - išminties simboliai ir karinės galios ženklai: skriestuvas simbolizuoja planingą kūrybą ir teisingumą, teleskopas, knyga, kaducėjus (Merkurijaus atributas) - išmintį ir 40

5 kitas mokslų teikiamas dorybes. Erelio dešinėje išraižyta karo amunicija. Paukštis plunksna ir kalaviju laiko kunigaikščio karūną, o moto byloja: Hisfulcitur (Sitais paremiama). Raižinys iliustruoja panegirikos tekstą apie Radvilų priklausomybę aukščiausiam bajorų rangui - Abiejų Tautų Respublikos senatoriams, išmintingai ir dorai prisidėjusiems prie valstybes valdymo. P. Bajevskio knygoje keliama ir dar viena Biržų Radviloms reikšminga mintis: tai giminės ryšys su karališkąja Jogailaičių dinastija, jos valdoviškas rangas. Tuo metu Lietuvą ir Lenkiją valdę Vazos taip pat save kildino iš Jogailaičių, seną genealogiją turinčios valdovų giminės 7. Kraujo ryšiai su LDK didžiaisiais kunigaikščiais ir Lenkijos karaliais suteikė Biržų Radvilų giminei ypatingos garbės. Jų dvaro dailėje ši giminystė ir kadaise pasiektos aukščiausios valstybinės valdžios faktas buvo nuolat primenama. Pavyzdžiui, Biržų svarbiausią rezidenciją puošė drobės, vaizdavusios Žygimanto Augusto Jogailaičio ir Barboros Radvilaitės vestuves, taip pat Biržų ir Dubingių kunigaikštytės karūnavimą 8. Visa, kas susiję su Barboros Radvilaitės asmeniu, jos daiktai, portretai, buvo apgaubti ypatinga pagarba. Biržų Radvilų emblemose, K. J. Vaišnoravičiaus panegirikose, karališka karūna visada buvo piešiama tarp giminės turėtų insignijų. Tas pats motyvas pakartotas ir P. Bajevskio panegirikos" frontispise. Giminystė su paskutiniuoju Jogailaičių šlovinama proziniame knygos tekste. Antra mažoji emblema (ii. 3), juosiama puikaus apskrito žiedų, lapų ir vynuogių kekių ornamento, vaizduoja Radvilų erelį, žvelgiantį į svarbiausius giminės garbės simbolius. Keturios įmantriai dekoruotos kolonos simbolizuoja Tėvynę (Patria). Ją puošia Radvilų pasaulietinės ir bažnytinės valdžios atributai: pirmos kolonos viršūnėje - valdžios lazdos, antspaudas ir raktas, antros - vyskupo mitra, trečios kardinolo kepurė, ketvirtąją vainikuoja karaliaus karūna. Įrašas byloja: Ut ąuiescat (Kad būtų rami). Elogija toliau aiškina ir plėtoja šiuos Radvilų garbės įvaizdžius, šlovina gimines didybę, kurią jai suteikė regalijų valdymas. Trečioje emblemoje (ii. 4) piešiamas peizažo fragmentas: medžiuose lizdus susuko Radvilų ereliai. Tai ne įprasti lizdai, bet insignijos: puošnus šalmas, kunigaikščio karūna, vyskupo mitra, kardinolo kepurė ir karaliaus karūna. Moto: Non alibi nidificat (Tik čia lizdus suka). Įdomu tai, kad visuose valdžią reiš- \ quotiefcunquc ornauit R A D t v І І, І o s InfuTi, toner ipf» ГІЫ J de Tiara gratuiacl cft : Non racuum fcilicet Infulz R л D t v JLIO- I RTM reperiuntvercicem, fed fuocooperpjm Tura : Non erubefctt i Infuł* quacfita vbi conledem, fi doccar ; hunc orniui vcrncem,»qucm gcntilicmi ornabac Tiaras, acccftu mco jfte Uluftnlimui^r*. [ ful nuncupibitur,qul abipfo ortu lüurtnffimiu T 3 R mc.?. p s rcca- Į batuf; InfuUti R A D І v І L I l bir lünftriffimi apprüandi, ferne] l llluftriffimi j quia Угіпсірсі, fcmcl INuftnifimt, quia Prziul«. j j Nonmirarour iam Infulai I H R. A D I V I J I A N O r^rcict crebuin * acccptarc Sedcm, cum bis lliuftnffima: nuncupcntur, Crrcr» pa- Į riter officia, quaerant R.ADIVILIOS, & circumuolancem ad ič,, auqmcuciui ^onfulcntia inuitcnt Aquilarn. IVELOX VOLA AQVILA r ' 5 A T r J T V T J A L l T, į*. Г Q_ v O M O D O С O N t V l A T 9* P A T R I A, Grtn 3. Emblema Ut quiescat (Kad būtų rami) kiančiuose lizduose ereliai saugiai tupi, išskyrus karaliaus karūną, į kurią dar tik ruošiasi nusileisti. Kažin ar ši emblemos detalė yra atsitiktinė. Galbūt ji reikšminga. Tokią prielaidą remtų leidinio dedikato - Jonušo Radvilos valdoviškos aspiracijos, didžiūno politinės įtakos krašte faktai. Prozinę knygos dalį nuo eiliuotos skiria didelis, beveik per visą puslapį sukomponuotas vario raižinys (ii. 5) su antrašte: In arma illustrissimorum principum Radiviliorum (Apie šviesiausiųjų kunigaikščių Radvilų herbą). Si stema užima ypatingą vietą knygos struktūroje - yra jos viduryje. Tai centrinė kompozicija, sutelkta apie svarbiausią heraldinio erelio motyvą. Jis sukomponuotas nuostabiai išmoningai. Raižinyje netikėtomis asociacijomis pagrįstas heraldinių motyvų ir Radvilų valdžios 41

6 І»n Nodum quo Patria RsdiuHiani grata (ibi dcumcic menu rcnera»tur,quammuhihm AquiU Radiuiluninidįficandc! Patna faucit, Radiuih; aitcrnuro mcdiubuntur.! N A j. M А Л ILLTSTRUnMORVM PR1NCT?VM RA D l v I LIORfU. &APPARET VEHEMENTER Defudatz in Volatu pro Patria fufccpte A Q.'V I L Д, P A T R l Л M Iftoi porrexifle N l DOS, Neqwc enim tintum tcmporij Patri«fuppetcbac, Vt Novos format«,..l:!,-:- 3 Hon»Hfl du,. Difcjaui a tte, ato fcdd.it Av JLj 1NJlc. Emblema Non alibi nidificat (Tz^ «и lizdus suka) 5. Emblema In arma illustrissimorum principum Radiviliorum (Apie šviesiausiųjų kunigaikščių Radvilų herbą) atributų derinys. Paukščio akis čia virtusi saule, o snapas - pusmėnuliais. Centre, erelio širdyje, - įrašas sponsi (sužadėtiniai). Jį supa amžinas saulės ratas, sudarytas iš dviejų mėnulio pjautuvų su schemiškais Jonušo Radvilos ir Marijos Lupu portretais. Saulės spindulius papildo trys Radvilų erelio trimitai. Netikėtas yra stilizuotų paukščio sparnų sumanymas. Jie sukomponuoti iš aukščiausios pasaulietinės ir bažnytinės valdžios atributų. Plunksnų vietoje skleidžiasi kalavijas, raktas, antspaudas, pastoralas, skeptras, kryžius, bulava, maršalo lazda, plunksna ir strėlė. Prie sparnų įrašas: His sublime volat (Šiais į aukštybes pakyla). Virš kunigaikštiškos erelio karūnos, raižinio viršūnėje, - karaliaus karūna, o abipus jos - kardinolo kepurė ir vyskupo mitra. Vaizdą paaiškina inskripcija: Non sinunt vacuam (Nepalieka laisvos vietos). Apvalius kompozicijos kontūrus, nužymėtus minėtais Radvilų valdžios ženklais ir juos aiškinančiais įrašais, atkartoja smulkesni vainiko ir žiedo motyvai, juos kojomis įsitvėręs laiko Radvilų erelis. Salia paaiškinimas: Quidpulchirius teneret(ką gražesnio būtų galėjęs laikyti). Raižinį lydi dvieilis: Non alijs alts volitat Radiuilius Alės, Discimus ex alis, altą sedebit Auis. (Tik tokiais sparnais skraido Radvilų sparnuotis, Iš sparnų sužinome: aukštai tupės [šis] paukštis.) Subtili raižyba ir efektingi embleminių motyvų deriniai yra artimi frontispiso kompozicijai. Galima nu- 42

7 manyti, jog abu raižinius atliko tas pats autorius. Jis naudojo tradicinius motyvus, originaliai juos jungė, eksperimentavo, mėgavosi išradimais, sieke stulbinti. Prozinę ir eiliuotą leidinio dalį skiriančioje emblemoje pateikė neregėtą Radvilų garbės įvaizdį. Eiliuotas panegirikos tekstas įprasmina vestuves: interpretuoja vainiko simboliką, žiedų mainus, aukština vestuvių pokylio turtingumą. Kiekviena dalis turi išplėtotą literatūrinės emblemos struktūrą. Po antraštės eina epigrama, raižinys ir ilgas, keliolikos skirsnių, eiliuotas komentaras, papildantis ir išplečiantis embleminių įvaizdžių prasmes. Kiekvieną eilių dalį puošia nedidelė apskrita emblema. Visas vienija ta pati vieta knygos lape, kondensuotas vaizdas ir jo neatsiejamas ryšys su eiliuotu, tekstu. Šios emblemos perteikia vientisą pokylio siužetą. Po antraštės Wieniec ( Vainikas") yra trumpas penkiaeilis ir raižinys (ii. 6), vaizduojantis raitelį su vainiku, skirtu sužadėtinei. Už jo - Radvilų sodas su gėlėmis, juosiamas iečių, karinės Radvilų galios ženklų. Sode- Kupidonas, iškeitęs strėles į gėlių žiedus. Kaip ir kiekvienas raižinio motyvas, jis turi išplėstą eiliuotą išaiškinimą: Wieniec RX DZI WI t.mprzod ofiiruie Trzyiaćidow i : bo Wieniec roiluic, Przy Vf jeßcu" гшыс ^ Temu fis doftaie, Kto Mfjcfticc due, Mam ci to chwalić Kupidinie drogi l Żeś Łuk y Strzały pod swe rzućil nogi l Nie masz przed sobą ogłaszanej Woyny l A Łuk z Strzałami w bitwie tylko stroyny. Niech pod nogoma leży Łuk z Strzałami l Spokoynemi się zabawiaj Wieńcami l W takowey drodze w iakieyś Kupidinie l Nieprzyiaćiel się tobie nie nawinie. A przyiaćiela dostać nie Strzałami l Aleś tak począł dostawaj Wieńcami: Okrągłym Wienciem okrążyć go snadnie / Z obrony takiey przyiaźń nie wypadnie. (Turiu už tai tave pagirti, brangusis Kupidonai, / kad lanką ir strėles numetei sau po kojom. / Tavęs nelaukia paskelbtas karas, / o lankas su strėlėmis tik mūšyje pritinka. / Tegul po kojom guli lankas su strėlėmis, / tu žaiski taikiaisiais vainikais / tokiame kelyje, kuriame, Kupidonai, / joks priešas tau nepasipainios. / O draugą ne strėlėmis reikia pasiekti, - / siek jo vainikais, kaip jau esi pradėjęs: / apskritu vainiku [reikia] jį dailiai apsupti, - / šitaip apsaugota, draugystė nepasimes.) 6. Emblema De proprio (K savo krašto) Meilės sodo vaizdą papildo heraldinis Radvilų erelio motyvas, pasikartojantis beveik kiekviename leidinio raižinyje. Šį kartą jo sparnuose įkomponuotos lygios gėlių lysvių horizontalės. Eilės toliau komentuoja erelio sodo lysvių prasmę, aukština derlingą žemę, brandinančią kvapnius meilės žiedus. Visą embleminę graviūrą vainikuoja įrašas: De proprio (Iš savo krašto). Kita eiliuotos panegirikos dalis, pavadinta Szlub ( Sutuoktuvės"), įprasmina žiedų mainus (ii. 7). Svarbiausi embleminės interpretacijos objektai - abiejų sutuoktinių giminių skiriamieji ženklai. Erelis sklendžia su žiedu snape link jaučio galvos su žiedu, įvertu j šnerves. Abiejų herbų elementus jungia įrašas: Orbis ad orbem (Ratas prie rato). Žiedo motyvas pakartotas ir emblemos viršuje. Jį gaubia du pusmėnuliai, kurie abu kartu 43

8 Z L V icrśćicri do Szlubu (Vcy Oral przynoü, By ni Гчгоу Głowi przemienili prosi, "w odmienię yierfniow nic nic пгасііз. Obi: do Tictśniow y przyiafn pnydäij. * W tym Prorokować: wżdyć dał Ociec drogę; Jako masz iacbać sobie do Buławy / Na toć Gościniec Ociec podał prawy l Kiedy Oyczyznę więcey niżli siebie Lubił: Dzielność się tego nie zagrzebie. (Pasieksi pilnatį, kai paimsi bulavą / savo tėvo etmono, kai atgaivinsi šauniąją šlovę. / Kiekvienas poetas yra vate/ 1, todėl galiu / tatai išpranašauti: juk tėvas tau kelią parodė,- / kaip turi siekti etmono buožės. / Tuo keliu eiti tau tėvas suteikė teises, juk Tėvynę labiau nei save / mylėjo, - jo narsos garbė neišnyks.) D«ro* t»m<(* eio?«bmf <Dbo<łJ nit cńce tjtto petoatc«: Cfu00 t«lor» efobno *e&ull 3 purem* (gta[t a>)ui8>fi teto «7. Emblema Una duarum (Viena iš dviejų) sudaro tobulą pilnatį, atkartojančią žiedo formą. Įrašas viršuje byloja: Una duarum (Viena iš dviejų). Šie pagrindiniai emblemos elementai tampa poetinio Radvilų giminės ir santuokos liaupsinimo akstinu. Eilėse su didžiule įtaigos jėga skleidžiasi vis naujos, netikėtos raižinio motyvų reikšmės. Kartais eilių autorius nutolsta nuo vaizdo konkretybių ir plėtoja kunigaikščių didybės idėjas. Įterpia minčių, aktualių naujų valstybės pareigų siekiančiam Jonušui Radvilai, tada dar pakamariui. Pilnatis, kurios reikšmė eilėmis įvairiai aiškinama, šį kartą metaforiškai reiškia būsimą didiko politinių siekių išsipildymą: Przyidziesz do Pelniä gdy weźmiesz Buławę OYCA HETMANA, dzielną wskrzesisz sławę l Vates Poeta kożdy lprzetoć mogę Graviūroje abiejų didikų herbai yra išnarstyti į dalis ir sujungti į naujus motyvus. Literatūrinės emblemos kūrėjas siekia pateikti kuo įvairesnį ir turtingesnį vaizdo reikšmių vėrinį, kuris turi stebinti ir žavėti. Tolesnė eilių dalis Potrawy ( Valgiai") aukština vestuvių stalo gausą. Emblemos ornamentiniame apvade yra pasirašęs raižytojas Ilija (Йлія, ii. 8). Jis buvo vienas produktyviausių XVII a. vidurio ir antrosios pusės raižytojų, iliustravusių Lvovo ir Kijevo Pečioros lauros leidinius 10. Raižinyje vaizduojama siužetinė scena: kunigaikščio karūna vainikuotas erelis gena paukščių ir žvėrių pulką. Fone pabrėžiama nelygi horizonto linija, lygiagretūs rėžiai nužymi reljefo įdubimus. Aplinką sukonkretina medelio motyvas. Emblemoje vaizduojamos skirtingos paukščių ir žvėrių rūšys, kiekviena jų ryškiai charakterizuota. Gyvūnų pulkelyje dydžiu aiškiai išsiskiria erelis su kunigaikščio karūna ir trimis trimitais krūtinėje. Šios scenos pirmavaizdžių ir artimų analogų galima rasti XV-XVI a. Vidurio Europos alegorinėje dailėje. Joje personifikuoti gyvūnai, medžioklės scenos ir kitokios žvėrių epopėjos didaktiškai reiškė teisingos, Dievo nustatytos valdžios idėjas''. Emblemos scena pirmiausia alegoriškai vaizduoja vestuvių puotos ir Radvilos palydos turtingumą. Po antrašte yra ketureilis: RADZIWIŁOWSKI ORZEŁ Ptastwa wiele Pędzi zdadzą się Panu na Wesele. Kto mu to zgani, ze Ptastwo gotuie, Niech nä Weselu Panu posługuie. (Radvilų erelis daugybę paukščių / gena: pravers ponui vestuvių puotai. / Kas gi jam gali papriekaištauti už tai, kad iš paukščių patiekalus gamina. / Tegul per vestuves [savajam] šeimininkui pasitarnauja.) 44

9 P O T R A R Д o Z! W l ŁO S K l O B 7 F I Ptaftv T,d-fi. zdaihl fif Pinu ni Wcfelc. Kto mu со т»п'' 7C ftaftwo gntuie, Niech ni Wcfclu Tanu ройійше. l N 141 A P O Y Vie kiedy Stonce w zna.ic fif Dzbana rufzy, Pud Wcfclc Dzban ftoi nie ni fufzy. " * i U*fcb Me tdt ій (Orut a 3o4c cctym ptdfsa.m gota» ttn 04» "> łrnft С»Ьлп4 e(f«pnl(. ХЗісЬо farm пл tt'iftl. tircit etujb«fuwł«. 8. Emblema Sponsalem pellit in escam ([Erelis juos] gena į 9. Emblema Astra favent (Žvaigždės palankios) vestuvių puotą) {rašąs raižinyje tvirtina: Sponsalem pellit in escam ([Erelis juos] gena į vestuvių puotą). Eilės gerokai praplečia ir papildo minėtas reikšmes. Nedidukė alegorinė scena pasirodo esanti išties universali. Emblemoje įkūnyta ir medžioklės scena, ir vestuvių pokylis, ir jo veikėjai. Kartu sukurtas patosiškas Radvilos galios įvaizdis: Nie ieden Orzeł leci lecz z Ptakami / Kroi on nad Ptaki Kroi ma być z Sługami / Dokądźe ten Kroi tak się prędko spieszy / Dotąd gdzie się z swey utraty ucieszy. Rada Mołdawska Królowi Korona / Wszakże dla Królów tylko urobiona Zwyczay Orłowi iak Królowi nosić Korony: Orlim Trąbom by to głosić. (Ne vienas erelis lekia, bet su paukščiais, - / jis paukščių karalius: karaliui dera būti apsuptam tarnų. / Kurgi tas karalius taip spėriai skuba? / Ten, kur savo netektimi pasidžiaugs. / Džiaugiasi karaliumi moldavų karūna, - / juk vien karaliams ji yra padaryta. / Pratęs yra erelis kaip karalius nešioti / karūnas, o erelio trimitai - šitai skelbti.) Ketvirtoji eiliuotos panegirikos dalis, pavadinta Napoy ( Gėrimai"), garsina vestuvių puotos gėrimų gausą. Graviūroje (ii. 9) išraižyti vynuogynai, brandinantys vaisius puotos vynui ir aviliai su bitėmis, nešančiomis medų pokylio midui. Viršuje saulė, nupiešta Vandenio ženkle, kaip tik tokia jos padėtis buvo per Jonušo Radvilos ir Marijos Lupu vestuves. 45

10 W E T M Onei n» "Wety, ЧГеІу Herbowe Ufne fie ididu. Dl» «Cnych Go«i, I. Niro; piir-fv r» «wi fkfołtł robie СШгспмп»'.Ma n nail«*»al rttiiłt «Ьг4т«. Jltjr» ttmrnuen bat «fcml»letneti/ Cntcb <T.elaH'iK«o» **" bel-m rebel». ШсІ«pmbifif ат*г«м»і» (mdłe ÖS Ałrtoe^rn «i«tto X 0r«kra et<l«eitxb * ' m * * * "* 10. Emblema Addit amicus (Prideda bičiulis) Įrašas raižinyje trumpai nusako emblemos prasmę: Astra favent (Žvaigždės palankios). Idėja, jog Radvilų galia pasiekta su Dangaus palaima, buvo ne kartą įkūnyta kunigaikščių dvaro dailėje. Astralinė simbolika buvo pavartota, pavyzdžiui, K. J. Vaišnoravičiaus panegirikoje. Parentalis splendor (Protėvių spindesys), dedikuotoje Jonušui Radvilai ir išleistoje Vilniaus jėzuitų akademijos spaustuvėje 1647 metais. Penktoji P. Bajevskio panegirikos dalis Wety ( Desertas") įprasmina saldžius patiekalus, kuriais buvo baigiami vestuvių pokylio pietūs. Emblemoje (ü. 10) vaizduojami vestuviniai marcipanai. Jiems, matyt, buvo suteiktas įmantrus abiejų didikų herbų elementų pavidalas. Raižinio centre trijų trimitų erelis paverstas dvigalviu ir pridėtas Moldavijos kunigaikštytės herbo motyvas - jaučio galva. Įrašas virš vaizdo byloja: Addit amicus (Prideda bičiulis). Šį erelio ir jaučio junginį papildo abiejų sutuoktinių valdžios ženklai: kairėje - Radvilos pakamario raktas, vainikuojamas saulės, dešinėje Moldavijos kunigaikščio bulava, nutvieksta pilnaties, sudarytos iš dviejų pusmėnulių. Papildoma inskripcija sako: Serenat alba [luna] (Švyti baltas [mėnulis]). Eilių fragmentas išaiškina paskirų raižinio elementų prasmės ryšius: Na Marcypany białe /forma biała l 2. Białych si f Waszych Xi fży co w dostała / Gdy Luny Wasze białe updtruię l Oblubiencowie Warn prognostikuię Pogodę: Alba Serenat mawiamy Luna, niech u Was tego doznawamy. (Marcipanams baltiesiems baltą pavidalą / baltieji Jūsų mėnuliai suteikė. / Kai regiu Jūsų baltuosius mėnesius, / sužadėtiniai, Jums pranašauju / santarvę: Alba serenat, - sakome, - / Luna' 2, - tegul ją tarp jūsų regime). Panegirikos dalis Taniec ( Šokis") skirta vestuvių puotos šokiams. Ją puošia puiki embleminė graviūra (ii. 11), juosiama siauručio žiedų ir lapų apvado. Erdviame emblemos lauke antitetiškai išdėstyti vestuvių atributai ir didikų herbų elementai. Centre metriniu ritmu kartojasi pusmėnulių ir žiedų motyvai, iš kurių sudaromi vestuvių šokių rateliai. Raižinyje simetriškai išdėstytos dvi trijų trimitų kompozicijos atkartoja pusmėnulių formas. Jos reiškia muzikinį pritarimą vestuvių šokiams. Raižinio viršuje laisvai besidriekiančioje juostoje įrašyta: Apta choris ([Mėnulis] tinka rateliams). Emblema turi labai išplėtotą eiliuotą išaiškinimą. Jame pažymėtinas siekis universalizuoti šokių figūrų, o kartu heraldinių motyvų ir iškilnių vestuvių atributų reikšmę: Przed Tancemeśćie Pułmieśiącem stali l Oblubiencowe Warn go darowali l Oni w swym Domie maia Polmieśiące / W Tańcu takowe początki y końce. Kołem się daley pięknym obracacie..z Oblubiencowych Pierśniow koła macie l Kołem się kołem obracayćie mile l Kształt koła Pierścień pokaz RADZIWILE, A zacni Goście w tym Pierśćionnym kole l Obracaiąc się Niebo czynią w dole l 46

11 l T A N I E C B? By<<?ie Miesiącem w Twym Tańcu ftawiu, RS Nato fit 'W a u c Міечасе chrili, Ni Twym Wcfelu Xijiycowe rogi, 55 Icacym v Tiniec spicia R? pod nogi. cm czemu to Miesiąc trzyma бспіе, ląccrr* unczac, proch ftp wen nażcme. «S SS fet CU)S ŻYCZLIWY Rłdfjwiłowftic tik tny Tr»by grity Пс»п4 v* Crab4»get«Пі>* Вева W* ЛЬ» te te Crat-ł pni jr^łt* <Dr{ea4/ Oitbi«ФЯСГ 11. Emblema Apia choris ([Mėnulis] tinka rateliams) Emblema Justin favent (Žvaigždėspalankios) Pierścień z gornemi zrówna się Spherdmi l Wy w nim z iäsnemi w Niebie Planetami. (Prieš šokį pusmėnuliu sustojote, - / sužadėtiniai Jums jį padovanojo. / Jie savo giminėje turi pusmėnulius. / Šokiai ir pradedami, ir baigiami tokia figūra. / Toliau dailiu ratu sukitės: / iš sužadėtinių žiedų tuos ratus nusižiūrėjote. / Ratu, ratu sukitės, mielieji! / Rato pavyzdį - Žiedą parodyki, Radvila, / o garbingi svečiai, tuo žiediškuoju ratu / sukdamiesi, dangų žemėje kuria; / žiedas aukštutinėms sferoms prilygsta, / o jūs jame - skaisčiausioms planetoms danguje.) Tai viena labiausiai liaupsinanti emblema. Konkretūs, atpažįstami ir nuolat kartojami ženklai paverčiami amžinybės simboliais. Ratelių judėjimas prilyginamas planetų sukimuisi. Tokie sugretinimai budingi XVII a. dvarų, taip pat ir Biržų Radvilų, kultūrai. Paskutinė panegirikos eiliuotoji dalis pavadinta Głos życzliwy ( Palankus balsas"). Jai vestuvinių įvaizdžių dramoje tenka atomazgos vaidmuo. Prieš tai buvusių emblemų prasmės, išreikštos eiliuotu tekstu, viena kitą neigė ir pildė. Paskutinėje emblemoje (ii. 12) prasmių drama tarsi atslūgsta. Atitrūkstama nuo vestuvių realijų. Raižinio centre savotiška garso alegorijos (Fama) versija. Paprastai XVII a. dailėje ji vaizduojama visa figūra, pučianti trimitą. P. Bajevskio panegirikos emblemoje pavaizduotas sąlygiškas tos pačios alegorinės figūros veidas, trimis ratu besisukančiais trimitais (kaip Radvilų erelio krūtinėje) garsinantis svarbiausius didikų gyvenimo ir veiklos principus. Į dangų nukreiptą 47

12 13. Chorae bini WM et lunae <...> (Dvigubos saulės ir dvigubo mėnulio rateliai <...>, 1645) pabaigos iliustracija

13 trimitą lydi erelis su dieviškos šviesos lempa ir įrašu Deo (Dievui). Jis reiškia tarnystę Visagaliui. Įvaizdis perimtas iš antikinės tradicijos, kur šis paukštis buvo laikomas Dzeuso/Jupiterio palydovu ir simboliu. Senojo pasaulio palikimą pratęsė krikščioniška tradicija, joje erelis simbolizuoja Dievo visagalybę ir tikėjimo galią. Antrąjį emblemos trimitą lydi Lenkijos Karalystės erelis su įrašu Patriae (Tėvynei). Trečiojo trimito skelbiamą tarnavimą giminės labui žymi Radvilų erelis su devizu Familiae (Seimai). Visų mažųjų apskrituose ornamentiniuose apvaduose komponuotų embleminių raižinių kompozicijos yra artimos, bet jų atlikimo ar atspaudų kokybė nėra vienoda. Vienos pasižymi darnesniu motyvų ir erdvės santykiu (Szlub, Taniec), kitos tirštai prisotintos įvairių prasminių elementų, figūrų, sunkiai išsitenkančių joms skirtame plote (Wieniec, Wety ir kt.). Visur vyrauja augalinis rėmų ornamentas, tačiau vienur jis realistiškesnis, driekiasi įvairesniu ritmu, kitur- labiau stilizuotas, sukaustytas metrinio pasikartojimo. Leidinį užbaigia didingas epilogas - visą lapą puošiantis vario raižinys (ii. 13). Jis pakartoja kai kuriuos knygos embleminius įvaizdžius ir pateikia naujus, neleidžiančius sulig paskutiniu puslapiu atslūgti panegirikos patosui. Tai išties įspūdinga keliolikos koncentriškų apskritimų kompozicija su Radvilų giminės narių atvaizdais, heraldiniais simboliais ir didikų valdžios atributais. Akivaizdus šios embleminės kompozicijos ryšys su tradicinėmis kosmologinėmis schemomis. Jos centre - Jonušo Radvilos portretas, juosiamas įrašo: lanussius RADZIWIL ARCHICAM [ERARIUS] (Jonušas Radvila, LDK pakamaris). Antrą koncentrišką apskritimą puošia panegirikoje nuolat kartojęsi sutuoktinių heraldiniai simboliai trimitai, pusmėnuliai, vestuvinis žiedas. Tolesnį amžinybės apskritimą užpildo keturi schemiški Radvilų atvaizdai, kuriuos indentifikuoti padeda juos papildantys įrašai: Albfertus] Archim[areschalcus] MD[L] (Albertas, LDK didysis maršalka), Albfertus] Canįcellarius] MDL (Albertas, LDK kancleris), Ian[usi]us CasftellanusJ VilĮnensis] (Jonušas, Vilniaus pilininkas) ir BogusĮlaus] Vexil[lifer] MDL (Boguslovas, LDK vėliavininkas). Kito apskritimo kairėje matomas nedidelis sąlygiškas Barboros Radvilaitės atvaizdas, lydimas trijų trimitų erelio ir įrašo: Barbara Radziwilia AugĮusti] Ser [e] n [i]sš [i]mi Reg[is] Polfoniae] sfonsfa] (Barbora Radvilaitė, šviesiausiojo Lenkijos karaliaus Augusto sutuoktinė). Dešinėje išraižytas Marijos Lupu portretas su herbu ir inskripcija: Maria PalatifniJ MoldĮaviae] Filia Principu RadzimilĮi] sponsa (Marija, Moldavijos vaivados duktė, kunigaikščio Radvilos sutuoktinė). Žygimanto Augusto žmoną erelis vainikuoja karališka karūna, Jonušo Radvilos sutuoktinę kunigaikščio kepure. Kompozicija simetriška, abu įvaizdžiai sugretinti. Tolesniuose apskritimuose įvairių kartų Radvilos grupuojami pagal valstybines pareigas. Pirmiausia darniu apskritimu rikiuojasi vaivados: du tuos pačius vardus ir titulus turėję - NicolĮaus] PalĮatinus] VilĮnensis] (Mikalojus, Vilniaus vaivada), taip pat Nic/olaus] Palfatinus] Now[ogrodiensis] (Mikalojus, Naugarduko vaivada), NicĮolaus] Chfristophorus] P[alatinus] VilĮnensis]. Kitame apskritime puikuojasi etmonai: Geor[gius] D [их] sup [rėmus exercituum] (Jurgis, didysis etmonas), Nic [olaus] D [их] sup f rėmus exercituum] (Mikalojus, didysis etmonas) keturi skirtingi atvaizdai su tuo pačiu įrašu, Chris [tophorus] D [их] supįre mus exercituum] (Kristupas, didysis etmonas), Chris [tophorus] PĮalatinus] VĮilnensis] D [их] S[upremus exercituum] (Kristupas, Vilniaus vaivada, didysis etmonas). Toliau aukštų bažnyčios hierarchų eilė: GeorĮgius] S[anctae] RĮomanae] EĮcclesiae] Carfdinalis] (Jurgis, šventosios Romos Bažnyčios kardinolas), Nic[olaus] EpisĮcopus] Samfogitiae] (Mikalojus, Žemaičių vyskupas), AlbĮertus] RadIziwil] Ep[iscopus] Vi[lnensis] (Albertas Radvila, Vilniaus vyskupas). Giminės pasaulis yra susistemintas, portretai kiekviename apskritime išdėstyti metriniu ritmu, o visi kartu kuria sudėtingą ritmišką harmoniją. Metriškai vis kaitaliojasi tamsūs ir šviesūs koncentriški apskritimai. Juose raižomi ne tik Radvilų atvaizdai, bet ir insignijos. Čia įterpiamos ir smulkutės kariuomenės žygio scenos, raitelių figūros ir karo amunicijos motyvai. Viename iš labiau nuo centro nutolusių apskritimų matomas erelis kaip Jupiterio palydovas su žaibo ir ugnies motyvais naguose. Kitur šie erelio atributai raižomi atskirai. Radvilų pasaulį lydi įrašas: Numero certabunt cum astris (Skaičiumi varžysis su žvaigždėmis). Lakštas tirštai užpildytas plastiniais motyvais ir panegirinio pobūdžio inskripcijomis. Raižinio autorius mėgaujasi embleminės išmonės galimybėmis, o kartais nukrypsta į grynai formalius eksperimentus. Koncentrinių apskritimų plokštumas jis puošia skirtingai: už- 49

14 pildo švelniais taškeliais, idealiais, tarsi skriestuvu nubrėžtais apskritimais ar subtilių linijų kryžmomis. Visos sferos kontūrus graveris netikėtai užkerta, apibrėžia veik idealiu kvadratiniu rėmu. Jo kraštus užpildo tekstu, kad dar kartą pakerėtų išlavinta išmone. Kartu jis primena pasaulio modelį, pagal kurį sutvarkyti Radvilų giminės garbės įvaizdžiai: Omnibus unus deficit orbis (Visiems nepakanka vieno rato). Raižinio viršuje prie Radvilų sferos prišlieta juosta su proginiais ir heraldiniais motyvais. Čia tolygiai rikiuojasi Moldavijos kunigaikščių mėnulis, saulė, trys Radvilų trimitai, sutuoktuvių žiedas. Raižinio vidury portretiškas Bazilijaus Lupu biustas 13. Jį rėmina heraldinis pusmėnulis su įrašu IO? BASILIUS PALA(TINUS) ET DESPOTĄ MOLD(AVIAE) (<...> Bazilijus, Moldavijos vaivada ir valdovas), smaigaliais įsirėžęs į Radvilų pasaulį. XVII a. Vidurio ir Rytų Europos dailėje buvo įprasti genealoginiai įvaizdžiai, liudijantys aukštą giminės kilmę. Kelių kartų atvaizdai piešti to meto emblemose, šlovinusiose didikus. Tokios kelių kartų Radvilų eilės išraižytos Conrado Gotkės frontispise, puošiančiame K. J. Vaišnoravičiaus panegiriką Parentalissplendor, dedikuotą Jonušui Radvilai. P. Bajcvskio knygoje protėvių atvaizdai išdėstyti apskritimais, simbolizuojančiais tobulumą ir amžinybę. Apskritimų sistema nedviprasmiškai primena tradicinius Visatos modelius, siejasi su kai kuriais panegirikoje naudotais astraliniais motyvais. Radvilų universumo centre Jonušo figūra. Apie ją telkiami giminės praeities ir dabarties ženklai, antikinės ir šeimos tradicijos vientisumo žymės. Visas lakštas ištisai prisodrintas smulkiausių prasmingų detalių. Jų raiška leidžia atpažinti frontispiso autorių. Raižytojui būdinga subtili, kai kur tobulai lygi linija, perėjimai nuo visiškai schemiškų plokščių motyvų prie vos modeliuotų tūrinės apimties, nuo sąlygiškų nebylių veidų prie psichologinės įtaigos. Schemišką Radvilų visatos planą ant savo sparnų neša tikroviškas trijų trimitų erelis. Į viršų nukreiptas žvilgsnis, stambus kumpas pražiotas snapas, mėsingos kojos, aštrūs nagai ir didžiuliai sparnai neleidžia abejoti paukščio jėga. Graveris puikiai perteikia skrajūno veržlumą, išryškina stipraus paukščio kontūrus, mėgaujasi šešėlių šėlsmu plunksnose, paviršiaus faktūrų kontrastais. Motyvą apačioje atkartoja du mažesni ereliai, ant savo pečių laikantys dangaus sferas. Panašiai kaip ir mažieji, didysis Radvilų paukštis neša milžinišką, bet jam ne per sunkią naštą - pasaulį, įkūnijantį didikų garbę, šlovę ir galią. Knygos raižiniuose jaučiami manierizmo estetiniai principai: išlavintas kūrybingumas ir formalus eksperimentavimas. Emblemų kūrėjai kelia vaizdo įtaigos uždavinius, būdingus baroko epochos menui: renkasi populiarius motyvus, kai kuriuos jų jungia siužetiniais ryšiais, pateikia išplėtotą aiškinimą, jį dramatina. Knygos apipavidalinimas nėra vientisas, raižinius kūrė keli meistrai, vienas iš jų - raižytojas Ilija. Kelių meistrų atliktas panegirikos emblemas vienija motyvų bendrumas ir jų žodinės interpretacijos patosas. Kai kurie panegirikos įvaizdžiai buvo aktualūs įtakingesnės valstybines valdžios siekiančiam Jonušui Radvilai. Aukštos kilmės, valdovo rango idėjos grindė pamatus politinei didiko karjerai. Knygos glorifikaciniai ir apoteoziniai įvaizdžiai iš esmės sutapo su tais, kurie buvo puoselėjami baroko laikų Europos dvarų mene. Tačiau akivaizdi jų priklausomybė ypatingai Biržų Radvilų dailės tradicijai. Kunigaikščių emblemose, sukurtose ir LDK, ir už jos ribų, kartojasi trijų trimitų erelio motyvas. Herbas - ypatingas giminės garbės ir jos tapatumo ženklas. Jo elementai emblemose buvo nuolat analizuojami ir sintetinami. Biržų Radvilų dvaro dailė aukštino giminystės ryšį su paskutiniuoju Jogailaičiu, aukščiausių valstybinių ir pasaulietinių insignijų turėjimą; taip pat kunigaikščių dvaro kultūros priklausomybę karinės aristokratijos tradicijai, į kurią Biržų Radvilos etmonai turėjo tarsi ir daugiau teisių nei daugelis kitų LDK didikų giminių. Visos šios Biržų Radvilų dailei būdingos idėjos įkūnytos Pilypo Bajevskio panegirikoje. Valdžios įvaizdžiai čia išplėtoti labiau nei bet kuriame kitame iš mūsų dienas pasiekusių kunigaikščių dvaro dailės paminklų. Si puošni knyga yra tipiškas ir kartu unikalus kūrinys, emblemų kalba įtikinamai prabilęs apie Radvilų galią už LDK ribų. Nuorodos ir paaiškinimai 1 Choreae bini solis et lunae aulae et ecclesiae in nuptiis... lanusii Radivilarchicamemrii M. D. L. etmariae... lo Basiliipalatini et despotae Moldaviae filiae applaudente Collegia Mohiliano Ktovensi per Phillippum Wasilewicz Baiewski eiusdem Collegü stu-1 diosum orbipraesentatae anno

15 * Vienas Pilypo Bajevskio panegirikos egzempliorius saugomas Varšuvoje, Lenkijos nacionalinėje bibliotekoje (XVII ), kur pateko iš Raudondvario bibliotekos. Sis knygos egzempliorius yra su defektais, jo puslapiai apkarpyti, frontispiso ir paskutinės graviūros kraštai smarkiai apiplyšę, raižinių atspaudai nekokybiški. Dar vienas leidinio egzempliorius yra Varšuvos universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyriuje (Sd ). Jis geriau išsilaikęs, kokybiškesnis, su ištisu frontispisu ir pabaigos graviūra. Leidinys įtrauktas į katalogus: K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 13, Kraków, 1894, s ; Я. Запаско, Я. Ісаевйч, Памятки книжкоаого мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Украіпі. Книга перша ( ), Львів, 1981, с. 66, 69; Р. Buchwald-Pelcowa, Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1981, s Jonušo Radvilos vestuvių iškilmės įvyko Jasuose, Moldavijos kunigaikščio Bazilijaus Lupu rezidencijoje, 1645 m. vasario 5 6 d. Si LDK didžiūno santuoka buvo suderinta su Respublikos politiniais interesais. Vladislovas Vaza tuo metu ruošėsi karui su Turkija ir buvo suinteresuotas sustiprinti politinius ryšius su Moldavija, Turkijos vasale. Kotrynos Potockos laidotuvių proga Vilniaus jėzuitų akademijos spaustuvėje išėjo šie leidiniai: A. Wituński, Tyara Wieczności <...> Katazyny z Potoku Radziwiłowey xifzny na Birżach i Dubtnkach, <...> w skarbcu pogrzebowym w kościele kathedralny [m] Wileńskim na kazaniu praesentowana<...>v\\nae.: Typ. Acad. S. L, 1643; W. Cieciczewski, Krzyształ z popiołu ukazany przy początku pogrzebu <...> Katarzyny z Potoka Radziwiłowey, xifzny na Birżach y Dubinkach, wielkiey podkomorzyney W. X. L. <...>. Wilno: Druk. Akad. S. L, 1643; K. J. Woysznarowicz. Mausolaeum na akt pogrzebowy <...> Katarzyny Potockiey lanuszowey Radziwiłowey xiįzny na Birżach y Dubinkach <...> przy pogrzebowym akcie w kośęielie katedralnym Wileńskim ofiarowane r Febr. Wiln:, druk. Akad. S. L, 1643; C. I. Voysznarovicz, Fama Radiviliana. Parentalis splendor, Janussio Radziwillo, dud in Birs et Dubin., <...> consortis suae Catharinae Potociae maesto ex obitu oblatus <...>. [Vilnae: Typ. Acad. S. L, 1643]. K Estreicher (Bibiliografiapolska, t. 33, Kraków, 1939, s. 231) nurodė 1647 m. 5 Ta pačia proga 1645 m. Kijevo Pečioros lauros spaustuvėje išėjo dar vienas leidinys. Tai Piotro Mogilos (Mohiła), Kijevo metropolito, sutuokusio didikus, proginė kalba: Mowa duchowna przy szlubie Janusza Radziwiłła z Maria córka L O. Wasilia Woiewody y hospodara Wołoskiego wystawiona (K. Estreicher, Bibiliografia polska, t. 22, Kraków, 1908, s. 507). Vienas šio leidinio egzempliorius saugomas Vroclave, Osolinskių nacionalinio instituto bibliotekoje (XVII II). 6 Emblemų įrašus ir eiles iš lotynų ir lenkų kalbų vertė dr. Eglė Patiejūnienė. Straipsnyje nepateikti keli neįskaitomi frontispiso ir paskutinės graviūros įrašai. 7 Apie Jogailaičių mitą Vazų dailėje žr.: J. A. Chrościcki, Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki w epoce Wazów , Warszawa, 1983, s T. Wasilewski, Budowa zamku i rezydencji Radziłłów w Birżach 9 wiatach , Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa, 1988, s Vates (lot.) - pranašas, aiškiaregys. Taip pat reiškia ir dieviškojo įkvėpimo" apimtą poetą, dainių. 10 Žr.:fl. Запаско, Я. Ісаевйч, Памятки книжкового мистецтва. 11 Каталог стародруків, виданих на Украіні. Книга перша ( ), Львів, 1981; Украинские книги кирилловской печати XV1-XV1I1 вв. Каталог, Москва, Tokios didaktinės alegorijos žinomos ir to paties laikotarpio Lietuvos dailėje. Zr.: S. Zakrauskas, Ikireformacinio meno atspindžiai Vilniaus Žemutinės pilies XVI a. pradžios kokliuose // Protestantizmas Lietuvoje: istorija ir dabartis, Vilnius, 1994, p Alba luna serenat (lot) baltas mėnulis ramina. ' ' Šio atvaizdo portretiškumas ypač ryškus, palyginus jį su Bazilijaus Lupu portretu, graviruotu Wilhelmo Hondijaus pagal Abrahamą van Westervelta, publ.: Z. Batowski, Abraham van Westervelt, malarz holenderski XVII wieku i jego prace w Polsce // Przegląd Historii Sztuki, II, 1932, z. 3-4, tabl. 19, fig. 1. THE ENGRAVINGS OF THE LAUDATION "CHORAE BINI SOLIS ET LUNAE <...>" BY PHILIPP BAJEWSKI (1645) Aistė Paliušytė Summary The emblem engravings of the laudation "Choreae bini sous et lunae <...>"(Kiev, 1645) by Philippus Baiewski are analyzed in this article. The book was published for the wedding occasion of the future warlord of the Grand Duchy of Lithuania, Jonušas Radvila and the princess of Moldavia Maria Lupu. The edition was dedicated to both the bride and the groom. The book was illustrated with the emblem engravings. The motifs that are connected with the symbols of the wedding and the noblemen's government dominate in the engravings of the edition. The emblem interpretation of two blazons of the aristocratic families of Central Europe is repeated. In the article the meanings of the illustrations of the edition are re-created according to the connection of the image and the text of the emblems, the way, how the imagery of the book expressed the interests of Jonušas Radvila who was seeking for power is pointed. The connection between the glorifying motifs the tradition of the nobleman of the Europe and local manor of Radvilos in Biržai is revealed. 51

Senasis Vilniaus universitetas

Senasis Vilniaus universitetas 1 iš 5 2011.12.07 10:25 Vilniaus universiteto bibliotekos III a. (prie Filosofijos skaityklos, Universiteto 3) iki gruodžio 10 d. veikia Piotro Kłoseko fotografi Senasis Vilniaus universitetas 2011-11-28

Bardziej szczegółowo

Wiersze na własnej skórze

Wiersze na własnej skórze Gintaras Grajauskas Wiersze na własnej skórze Tłumaczenie na język polski: Alina Kuzborska Gintaras Grajauskas Kenkėjas aš nenoriu žiūrėt šito filmo jis apie jaunus, gražius ir laimingus kam man sakykit

Bardziej szczegółowo

IX lenkų ir lietuvių muzikologų konferencija Muzika muzikoje: įtakos, sąveikos, apraiškos

IX lenkų ir lietuvių muzikologų konferencija Muzika muzikoje: įtakos, sąveikos, apraiškos IX lenkų ir lietuvių muzikologų konferencija Muzika muzikoje: įtakos, sąveikos, apraiškos IX Polsko-Litewska Konferencja Muzykologiczna «Muzyka z muzyki» T E Z Ė S TEZY 2003 m. spalio 10-11 d. 10-11 października,

Bardziej szczegółowo

KRIKŠČIONYBĖ ŽEMAITIJOJE:

KRIKŠČIONYBĖ ŽEMAITIJOJE: lietuvių katalikų mokslo akademija / lithuanian catholic academy of science b a ž n y č i o s is t o r i j o s st u d i j o s, v i i ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS IR KRIKŠČIONYBĖ ŽEMAITIJOJE: ŠEŠIŲ ŠIMTMEČIŲ ISTORIJA

Bardziej szczegółowo

LIETUVOS VALDOVŲ INSIGNIJOS XIII AMŽIAUS PABAIGOS-XV AMŽIAUS VIDURIO MAJESTOTINIUOSE ANTSPAUDUOSE: IKONOGRAFINIAI POLITINĖS PROGRAMOS YPATUMAI

LIETUVOS VALDOVŲ INSIGNIJOS XIII AMŽIAUS PABAIGOS-XV AMŽIAUS VIDURIO MAJESTOTINIUOSE ANTSPAUDUOSE: IKONOGRAFINIAI POLITINĖS PROGRAMOS YPATUMAI ISSN 1392-0448. LIETUVOS ISTORIJOS STUDIJOS. 2004 14 LIETUVOS VALDOVŲ INSIGNIJOS XIII AMŽIAUS PABAIGOS-XV AMŽIAUS VIDURIO MAJESTOTINIUOSE ANTSPAUDUOSE: IKONOGRAFINIAI POLITINĖS PROGRAMOS YPATUMAI Loreta

Bardziej szczegółowo

LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2014 /2. VILNIUS, 2015. P. 175 198. ISSN 0202 3342 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2014 /2.

LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2014 /2. VILNIUS, 2015. P. 175 198. ISSN 0202 3342 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2014 /2. LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2014 /2. VILNIUS, 2015. P. 175 198. ISSN 0202 3342 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2014 /2. VILNIUS, 2015 PUBLIKACIJOS ADAM STANKEVIČ ADVOKATO ANTANO KLEMENTO KALBOS*

Bardziej szczegółowo

Brolių Janowiczų konkursas Mano Vilnius. Kartų pokalbiai.

Brolių Janowiczų konkursas Mano Vilnius. Kartų pokalbiai. LT Brolių Janowiczų konkursas Mano Vilnius. Kartų pokalbiai. Tomek Ulatowski ir Maciej Zarębski, Organizacinio komiteto nariai skelbia tarptautinį Brolių Janowiczų meninį konkursą Mano Vilnius. Kartų pokalbiai.

Bardziej szczegółowo

LDK LOTYNIŠKOJI KNYGA ASMENINĖSE XV1-XVII a. BIBLIOTEKOSE

LDK LOTYNIŠKOJI KNYGA ASMENINĖSE XV1-XVII a. BIBLIOTEKOSE ISSN 0204-2061. KNYGOTYRA. 2001. 37 LDK LOTYNIŠKOJI KNYGA ASMENINĖSE XV1-XVII a. BIBLIOTEKOSE DAIVA NARBUTIENĖ Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Žygimantų g. 1/8, 2632 Vilnius, Lietuva Knygą sukūręs

Bardziej szczegółowo

Jolita Liškevičienė. Didikas Mikalojus Kristupas Chaleckis ir jo literatūrinis palikimas

Jolita Liškevičienė. Didikas Mikalojus Kristupas Chaleckis ir jo literatūrinis palikimas SENOJI LIETUVOS LITERATŪRA, 40 KNYGA, 2015 ISSN 1822-3656 Jolita Liškevičienė Didikas Mikalojus Kristupas Chaleckis ir jo literatūrinis palikimas ANOTACIJA. Šio straipsnio tikslas supažindinti Lietuvos

Bardziej szczegółowo

JUOZAPATO KUNCEVIČIAUS GYVENIMO ILIUSTRACIJOS: PASAKOJIMAS IR EMBLEMA*

JUOZAPATO KUNCEVIČIAUS GYVENIMO ILIUSTRACIJOS: PASAKOJIMAS IR EMBLEMA* ACTĄ ACADEMIAE ART1UM V1LNENSIS 27/2002 Jolita Liškcvičienė Vilniaus dailės akademija JUOZAPATO KUNCEVIČIAUS GYVENIMO ILIUSTRACIJOS: PASAKOJIMAS IR EMBLEMA* Straipsnyje yra pristatomas vienas iš ankstyviausių

Bardziej szczegółowo

Sakralne dziedzictwo rejonu wileñskiego Vilniaus rajono sakralinis paveldas 2009 UDK 726(474.5) Sa93 Jubileusz Tysi¹clecia Litwy (1009-2009) Lietuvos tûkstantmeèio jubiliejus (1009-2009) Na ok³adce: Koœció³

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I DYSCYPLINARNEJ BIEGŁEGO. Prorektor prof. dr hab. Marek Bojarski. S t r e s z c z e n i e

PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I DYSCYPLINARNEJ BIEGŁEGO. Prorektor prof. dr hab. Marek Bojarski. S t r e s z c z e n i e Jurisprudencija, 2000, t. 18(10); 24 28 PROBLEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I DYSCYPLINARNEJ BIEGŁEGO Prorektor prof. dr hab. Marek Bojarski Uniwersytet Wrocławski Pl. Uniwersytecki 1 50 137 Wrocław Tel.

Bardziej szczegółowo

RENATA WILGOSIEWICZ-SKUTECKA KAM BUVO DEDIKUOTAS GVAGNINIO KŪRINYS SARMATIAE EUROPEAE DESCRIPTION

RENATA WILGOSIEWICZ-SKUTECKA KAM BUVO DEDIKUOTAS GVAGNINIO KŪRINYS SARMATIAE EUROPEAE DESCRIPTION ISSN 0202-3342 LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2012 METAI, 2. VILNIUS, 2013 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2012 /2. VILNIUS, 2013 RENATA WILGOSIEWICZ-SKUTECKA KAM BUVO DEDIKUOTAS GVAGNINIO KŪRINYS

Bardziej szczegółowo

W projekcie uczestniczyli: Adrianna Urbanowicz Krzysztof Kuczyński Anna Tkaczyk Natalia Janowska Olga Mazińska Julia Szwarc Rafał Rośliński

W projekcie uczestniczyli: Adrianna Urbanowicz Krzysztof Kuczyński Anna Tkaczyk Natalia Janowska Olga Mazińska Julia Szwarc Rafał Rośliński ace ofa W projekcie uczestniczyli: Adrianna Urbanowicz Krzysztof Kuczyński Anna Tkaczyk Natalia Janowska Olga Mazińska Julia Szwarc Rafał Rośliński Kuba Janowski Ida Daria Pfeiffer Dagomir Cibor Vilius

Bardziej szczegółowo

Pieczęcie królów i królowych Polski. Tabularium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum, Divisio Prima InSimul. Warszawa: Wydawnictwo DiG, s.

Pieczęcie królów i królowych Polski. Tabularium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum, Divisio Prima InSimul. Warszawa: Wydawnictwo DiG, s. ISSN 0202 3342 Lietuvos istorijos metraštis. 2010 metai, 1. Vilnius, 2011 The Year-Book of Lithuanian History. 2010 /1. Vilnius, 2011 recenzijos ir anotacijos Pieczęcie królów i królowych Polski. Tabularium

Bardziej szczegółowo

Щ % >. v Щ. Vincas Ruzas UNIKALUS XIX A. PIRMOSIOS PUSĖS MEDALIŲ ALBUMAS. ISSN X Kultūros paminklai / L Albumo viršelis ЯНН И.

Щ % >. v Щ. Vincas Ruzas UNIKALUS XIX A. PIRMOSIOS PUSĖS MEDALIŲ ALBUMAS. ISSN X Kultūros paminklai / L Albumo viršelis ЯНН И. Vincas Ruzas L Albumo viršelis UNIKALUS XIX A. PIRMOSIOS PUSĖS MEDALIŲ ALBUMAS И 'l - : ЯНН И 'i i. t.-i i.'l - Vilniaus dailės akademijos bibliotekos Retų spaudinių skyriuje saugomas unikalus XIX a. pirmoje

Bardziej szczegółowo

Gerbiama Ponia / Gerbiamas Pone...,

Gerbiama Ponia / Gerbiamas Pone..., Gerbiama Ponia / Gerbiamas Pone..., Organizacinis komitetas maloniai kviečia Jus dalyvauti dešimtojoje XVIII amžiaus tyrinėtojų mokslinėje konferencijoje Tarp tradicijų ir naujovių: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

Bardziej szczegółowo

Eglė Patiejūnienė. Pranciškaus Malkoto (?) Balsai: reikšminga LDK literatūros atodanga

Eglė Patiejūnienė. Pranciškaus Malkoto (?) Balsai: reikšminga LDK literatūros atodanga S E N O J I L I E T U V O S L I T E R A T Ū R A, 37 KNYGA, 2014 ISSN 1822-3656 E g l ė P a t i e j ū n i e n ė Pranciškaus Malkoto (?) Balsai: reikšminga LDK literatūros atodanga A n o ta c i j a. Straipsnyje

Bardziej szczegółowo

2/16. vienos valstybės ribas, nuostatas (Europos Sąjungos oficialus leidinys L 310, 2005-11-25) (toliau DIREKTYVA ), ir

2/16. vienos valstybės ribas, nuostatas (Europos Sąjungos oficialus leidinys L 310, 2005-11-25) (toliau DIREKTYVA ), ir WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE Norgips Sp. z o.o. oraz Norgips UAB Niniejszy wspólny plan transgranicznego połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA ) został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

Aušra Baniulytė PACAI AR PAZZI? NAUJA PALEMONO LEGENDOS VERSIJA LDK RAŠTIJOJE

Aušra Baniulytė PACAI AR PAZZI? NAUJA PALEMONO LEGENDOS VERSIJA LDK RAŠTIJOJE SENOJI LIETUVOS LITERATŪRA, 18 KNYGA, 2004 ISBN 9955-475-85-4 Aušra Baniulytė PACAI AR PAZZI? NAUJA PALEMONO LEGENDOS VERSIJA LDK RAŠTIJOJE XVII a. užgimė tradicija Lietuvos Pacų giminę kildinti iš Italijos.

Bardziej szczegółowo

Šis arabiškas skaičius rudu rašalu įrašytas knygos-kopijos titulinio lapo (l. XXX) apačioje bei folianto nugarėlės apatinėje lipdėje.

Šis arabiškas skaičius rudu rašalu įrašytas knygos-kopijos titulinio lapo (l. XXX) apačioje bei folianto nugarėlės apatinėje lipdėje. LIETUVOS METRIKA (1540 1543). 12-oji Teismų bylų knyga / The Lithuanian Metrica (1540 1543). Court Record Book no 12 / Литовская Метрика (1540 1543). 12-я книга судных дел. Parengė I. Valikonytė, N. Šlimienė,

Bardziej szczegółowo

Nesvyžiaus spaustuvės leidiniai Retų spaudinių skyriaus Lituanikos fonde

Nesvyžiaus spaustuvės leidiniai Retų spaudinių skyriaus Lituanikos fonde 85 Nesvyžiaus spaustuvės leidiniai Retų spaudinių skyriaus Lituanikos fonde Lietuvos mokslų akademijos Violeta Radvilienė biblioteka XVIII a. Lituanikos fonde esama leidinių, kuriuos galime vadinti Lietuvos

Bardziej szczegółowo

Rima Dirsytė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Rima Dirsytė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka XV XVII a. buvusios Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos knygos, saugomos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Rima Dirsytė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Seniausia

Bardziej szczegółowo

Scotland welcomes migrant workers...

Scotland welcomes migrant workers... Scotland welcomes migrant workers... Emilia is from Poland and works as an analyst assistant with the Lothian and Borders Police. When she first arrived in Aberdeen six years ago she worked in childcare

Bardziej szczegółowo

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Lictuvos Didžlojl Kunigaikštystė, šeima, politinis elitas, Ponų taryba.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Lictuvos Didžlojl Kunigaikštystė, šeima, politinis elitas, Ponų taryba. ACTA ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS / 55 2009 LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDANČIOJO ELITO ŠEIMA XV A. PABAIGOJE XVI A. PRADŽIOJE (ALEKSANDRO VALDYMO METŲ PONŲ TARYBOS NARIŲ ŠEIMŲ STRUKTŪRA) Nelė

Bardziej szczegółowo

Lenkų istorikas Janas Tęgowskis, gerai žinomas savo knyga apie pirmųjų trijų kartų Gediminaičių istoriją 1

Lenkų istorikas Janas Tęgowskis, gerai žinomas savo knyga apie pirmųjų trijų kartų Gediminaičių istoriją 1 J. Tęgowski, Rodowód kniaziów Świrskich do końca XVI wieku (Biblioteka Genealogiczna, t. 9), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - 220 p., lent. ISBN 978-83-229-3180-6 Lenkų istorikas

Bardziej szczegółowo

REDA G R I Š K A I T Ė STANISLOVO MORAVSKIO RANKRAŠTINIS PALIKIMAS VILNIAUS BIBLIOTEKOSE

REDA G R I Š K A I T Ė STANISLOVO MORAVSKIO RANKRAŠTINIS PALIKIMAS VILNIAUS BIBLIOTEKOSE ISSN 0202-3342 LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2001 METAI, 1. VILNIUS, 2002 THIS YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2001 / 1. VILNIUS, 2002 REDA G R I Š K A I T Ė STANISLOVO MORAVSKIO RANKRAŠTINIS PALIKIMAS

Bardziej szczegółowo

TAUTINIŲ MAŽUMŲ TAUTOSAKA ŠIUOLAIKINĖS LENKŲ LAIDOTUVIŲ GIESMĖS VILNIAUS KRAŠTE

TAUTINIŲ MAŽUMŲ TAUTOSAKA ŠIUOLAIKINĖS LENKŲ LAIDOTUVIŲ GIESMĖS VILNIAUS KRAŠTE TAUTINIŲ MAŽUMŲ TAUTOSAKA ISSN 1392 2831 Tautosakos darbai XXXVIII 2009 ŠIUOLAIKINĖS LENKŲ LAIDOTUVIŲ GIESMĖS VILNIAUS KRAŠTE Publikacijoje pateikiamas laidotuvių giesmes išrinkau iš Marianos Sienkiewicz

Bardziej szczegółowo

KUNIGAIKŠČIAI RADVILOS

KUNIGAIKŠČIAI RADVILOS T a r p t a u t i n ė m o k s l i n ė k o n f e r e n c i j a KUNIGAIKŠČIAI RADVILOS Garsiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų giminė Skiriama Lietuvos kanclerio ir Vilniaus vaivados kunigaikščio

Bardziej szczegółowo

Lietuvos tūkstantmetis, tiksliau - tūkstantmetis nuo žinomo Lietuvos vardo seniausio

Lietuvos tūkstantmetis, tiksliau - tūkstantmetis nuo žinomo Lietuvos vardo seniausio JONAS PALIONIS Mokslinių tyrimų kryptys: lietuvių rašomosios kalbos istorija, onomastika. Leszek Bednarczuk JĘZYKOWY OBRAZ WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO. MILLENIUM LITHUANIAE MIX-MMIX Kraków: Lexis, 2010,

Bardziej szczegółowo

To warto wiedzieć / Ką verta žinoti. Rzeczpospolita Polska. Lenkijos Respublika. Lenkijos Respublika

To warto wiedzieć / Ką verta žinoti. Rzeczpospolita Polska. Lenkijos Respublika. Lenkijos Respublika To warto wiedzieć / Ką verta žinoti Rzeczpospolita Polska Lenkijos Respublika Godło Rzeczypospolitej Lenkijos respublikos herbas Barwy narodowe: kolory biały i czerwony Tautinės spalvos: balta ir raudona

Bardziej szczegółowo

Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Litewska Akademia Muzyczna i Teatralna J. Karoso salė / Sala im. J. Karosasa

Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Litewska Akademia Muzyczna i Teatralna J. Karoso salė / Sala im. J. Karosasa PROGRAMA / PROGRAM Birželio 4 d., penktadienis / Piątek, 4 czerwca Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Litewska Akademia Muzyczna i Teatralna J. Karoso salė / Sala im. J. Karosasa 19.00 Atidarymas /

Bardziej szczegółowo

Hippolyte Delehaye, Les légendes hagiographiques, Bruxelles: Société des Bollandistes, 1956, p. 216.

Hippolyte Delehaye, Les légendes hagiographiques, Bruxelles: Société des Bollandistes, 1956, p. 216. S E N O J I L I E T U VO S L I T E R AT Ū R A, 3 4 K N YG A, 2 0 1 2 I S S N 18 2 2-3 6 5 6 Gita Drungilienė V I E N O K Ū R I N I O I S T O R I J A : J O K Ū B O V O R A G I N I E Č I O A U K S O L E

Bardziej szczegółowo

BARBOROS RADVILAITĖS KORESPONDENCIJA

BARBOROS RADVILAITĖS KORESPONDENCIJA Raimonda Ragauskienė BARBOROS RADVILAITĖS KORESPONDENCIJA Korespondencija yra vienas pagrindinių šaltinių nagrinėjant bet kurios asmenybės gyvenimą ar veiklą. Unikalu ir labai vertinga, kai šalia įvairių

Bardziej szczegółowo

Vilniaus Ryto progimnazija 2 b klasė. Mokytoja Rita Ostrauskaitė- Barkovska

Vilniaus Ryto progimnazija 2 b klasė. Mokytoja Rita Ostrauskaitė- Barkovska Vilniaus Ryto progimnazija 2 b klasė Mokytoja Rita Ostrauskaitė- Barkovska Projekto pristatymas Projekto tikslas susipažinti su Lenkijos geografine padėtimi, valstybės simboliais, miestais, papročiais,

Bardziej szczegółowo

LIETUVOS ISTORIJOS ŠALTINIŲ LEIDIMAS. Problemos ir perspektyvos

LIETUVOS ISTORIJOS ŠALTINIŲ LEIDIMAS. Problemos ir perspektyvos LIETUVOS ISTORIJOS ŠALTINIŲ LEIDIMAS Problemos ir perspektyvos Šia tema L. K. M. Akademijos suvažiavimuose ne kartą kalbėta. Jau I Akademijos suvažiavime, 1933 m., kan. Pranas Penkauskas skaitė paskaitą

Bardziej szczegółowo

ISTORINĖS LIETUVOS VAIZDAI XIX A. ANTROSIOS PUSĖS VARŠUVOS ILIUSTRUOTUOSE SAVAITRAŠČIUOSE

ISTORINĖS LIETUVOS VAIZDAI XIX A. ANTROSIOS PUSĖS VARŠUVOS ILIUSTRUOTUOSE SAVAITRAŠČIUOSE ACTĄ ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS / 52 2009 ISTORINĖS LIETUVOS VAIZDAI XIX A. ANTROSIOS PUSĖS VARŠUVOS ILIUSTRUOTUOSE SAVAITRAŠČIUOSE Vidmantas Jankauskas VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS DAILĖTYROS INSTITUTAS

Bardziej szczegółowo

JĘZYK LITEWSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK LITEWSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 6/7 FORMUŁA OD 5 ( NOWA MATURA ) JĘZYK LITEWSKI POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MOL-P MAJ 7 Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie

Bardziej szczegółowo

Naujos knygos. Lietuvos sakralinės dailės tyrimai

Naujos knygos. Lietuvos sakralinės dailės tyrimai Naujos knygos Lietuvos sakralinės dailės tyrimai Lietuvos sakralinė dailė. T. 2: Šiaulių vyskupija. Kn. 1: Joniškio dekanatas. D. 1 Balkaičiai Joniškis. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011,

Bardziej szczegółowo

The Holy See GIOVANNI PAOLO II. «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu» (Luc. 19, 5).

The Holy See GIOVANNI PAOLO II. «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu» (Luc. 19, 5). The Holy See VIAGGIO APOSTOLICO IN POLONIA (5-17 GIUGNO 1999)CONCELEBRAZIONE EUCARISTICAOMELIA DI GIOVANNI PAOLO II «Plak Sapera» (Elk) - Martedì, 8 giugno 1999 «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś

Bardziej szczegółowo

LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS /2. VILNIUS, P ISSN THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY /2.

LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS /2. VILNIUS, P ISSN THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY /2. LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2014 /2. VILNIUS, 2015. P. 61 95. ISSN 0202 3342 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2014 /2. VILNIUS, 2015 JONAS DRUNGILAS LENKŲ GIMINIŲ, ĮSIKŪRUSIŲ ŽEMAITIJOJE, GENEALOGINĖS

Bardziej szczegółowo

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto investitūros žiedas

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto investitūros žiedas lituanistica. 2008. T. 54. Nr. 2(74), p. 14 29, Lietuvos mokslų akademija, 2008, Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2008 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto investitūros žiedas Eugenijus Svetikas

Bardziej szczegółowo

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS M. KARŲ METU

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS M. KARŲ METU LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS 1654-1667 M. KARŲ METU Įvadas Vidmantas AIRINI Vytauto Didžiojo karo muziejus Kariuomenės istorija yra viena iš karybos istorijos sudėtinių dalių

Bardziej szczegółowo

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškoji laidotuvių poezija

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškoji laidotuvių poezija S E N O J I L I E T U VO S L I T E R AT Ū R A, 3 0 K N YG A, 2 0 10 I S S N 18 2 2-3 6 5 6 Asta Vaškelienė A N T I K I N I O Ž A N R O K O N V E N C I J O S X V I I I A. L O T Y N I Š K O J O J E L A I

Bardziej szczegółowo

ж i 4 Itališkieji Pacų ryšiai XVII a. antroje pusėje ir LDK miestų dailė XVII a. viduryje vienai turtingiausių ir įtakingiausių

ж i 4 Itališkieji Pacų ryšiai XVII a. antroje pusėje ir LDK miestų dailė XVII a. viduryje vienai turtingiausių ir įtakingiausių A u š r a b an i u ly t ė Itališkieji Pacų ryšiai XVII a. antroje pusėje ir LDK miestų dailė ж i 4 LDK didysis etmonas Mykolas Kazimieras Pacas. Iš:J.\VoIff,/V..., Petersburg, 1885 XVII a. viduryje

Bardziej szczegółowo

1. Įvadas. Rimantas Miknys Lietuvos istorijos institutas

1. Įvadas. Rimantas Miknys Lietuvos istorijos institutas 1 Rimantas Miknys Lietuvos istorijos institutas Lietuvių santykis su Lenkija bei lenkais žvilgsnis, besiremiantis paskutinių dvidešimties metų lietuvių istoriografijos tyrimais, skirtais XX a. Lenkijos

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Ustronės atsiskyrėlio Broliai bajorai, arba Atminties lygmenys

Ustronės atsiskyrėlio Broliai bajorai, arba Atminties lygmenys COLLOQUIA 38 ISSN 1822-3737 R E C E N Z I J O S BRIGITA SPEIČYTĖ Ustronės atsiskyrėlio Broliai bajorai, arba Atminties lygmenys Stanislovas Moravskis, Iš visur po truputį, t. 2: Broliai bajorai: Atsiskyrėlio

Bardziej szczegółowo

Описание книг и актов Литовской Метрики, составил С. Л. Пташицкий, Санкт Петербург, 1887, c

Описание книг и актов Литовской Метрики, составил С. Л. Пташицкий, Санкт Петербург, 1887, c Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 276 (1584, 1586, 1597). Teismų bylų knyga 62 / Lithuanian Metrica: Book No. 276. Juditial Book No. 62 / Литовская Метрика. Книга 276. Книга судных дел 62. Parengė D. Antanavičius.

Bardziej szczegółowo

1794 metų Tado Kosciuškos sukilimo spaudiniai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriuje

1794 metų Tado Kosciuškos sukilimo spaudiniai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriuje 1794 metų Tado Kosciuškos sukilimo spaudiniai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriuje Marija Ivanovič Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 1998 metais Lietuvos

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Kęstutis Gudmantas VĖLYVŲJŲ LIETUVOS METRAŠČIŲ VEIKĖJAI IR JŲ PROTOTIPAI: ROMĖNAI

Kęstutis Gudmantas VĖLYVŲJŲ LIETUVOS METRAŠČIŲ VEIKĖJAI IR JŲ PROTOTIPAI: ROMĖNAI SENOJI LIETUVOS LITERATŪRA, 18 KNYGA, 2004 ISBN 9955-475-85-4 Kęstutis Gudmantas VĖLYVŲJŲ LIETUVOS METRAŠČIŲ VEIKĖJAI IR JŲ PROTOTIPAI: ROMĖNAI 1518 m. titulinė Milano kunigaikštytė Bona Sforza iš pietų

Bardziej szczegółowo

Eugenija Ulčinaitė. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy , opracował

Eugenija Ulčinaitė. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy , opracował S E N O J I L I E T U VO S L I T E R AT Ū R A, 3 4 K N YG A, 2 0 1 2 I S S N 18 2 2-3 6 5 6 Eugenija Ulčinaitė Ž I N O M A S I R N E Ž I N O M A S P E T R A S S K A R G A : M I N I N T 4 0 0 - Ą S I A

Bardziej szczegółowo

Naujos knygos. Sztuka wileńska ze skarpy na Zarzeczu

Naujos knygos. Sztuka wileńska ze skarpy na Zarzeczu Naujos knygos Sztuka wileńska ze skarpy na Zarzeczu Laima Laučkaitė. ART IN VILNIUS. 1900 1915. Vilnius: Baltos lankos, 2008, 199 p. Laimy Laučkaitė Art in Vilnius. 1900 1915 to wytworny album, a równocześnie

Bardziej szczegółowo

ISSN LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS METAI, 2. VILNIUS, 2002 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY

ISSN LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS METAI, 2. VILNIUS, 2002 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY ISSN 0202-3342 LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2001 METAI, 2. VILNIUS, 2002 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2001 12. VILNIUS, 2002 EDMUNDAS R I M Š A STEPONO BATORO LIETUVOS DIDIEJI ANTSPAUDAI IR JŲ

Bardziej szczegółowo

ĮVADAS. bažnyčia, kapinės, unitai. STRAIPSNIAI. REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: epigrafinis memorialinis įrašas, epitafija, paminklas, rusų kalba, Katalikų

ĮVADAS. bažnyčia, kapinės, unitai. STRAIPSNIAI. REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: epigrafinis memorialinis įrašas, epitafija, paminklas, rusų kalba, Katalikų (Online) ISSN 2345-0053. KNYGOTYRA. 2016. 66 RUSIŠKI EPIGRAFINIAI MEMORIALINIAI XIX AMŽIAUS ĮRAŠAI VILNIAUS KATALIKIŠKOSE KAPINĖSE Kšištof Tolkačevski Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros

Bardziej szczegółowo

publikacijos 3 Minėtinos V. Miliaus, E. Ulčinaitės ir W. Appelio, V. Gerliakienės, E. Małachowicziaus, V. Girininkienės bei kt. tyrėjų publikacijos.

publikacijos 3 Minėtinos V. Miliaus, E. Ulčinaitės ir W. Appelio, V. Gerliakienės, E. Małachowicziaus, V. Girininkienės bei kt. tyrėjų publikacijos. ISSN 0204 2061. KNYGOTYRA. 2015. 65 Hieronimo Bohuszo nurodymai dėl antkapinių paminklų įrengimo Kšištof Tolkačevski Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas Universiteto g. 3, LT-01513

Bardziej szczegółowo

Epigrafinių memorialinių įrašų publikavimo patirtys Lietuvoje XIX amžiuje

Epigrafinių memorialinių įrašų publikavimo patirtys Lietuvoje XIX amžiuje SENOJI LIETUVOS LITERATŪRA, 39 KNYGA, 2015 ISSN 1822-3656 Kšištof Tolkačevski Epigrafinių memorialinių įrašų publikavimo patirtys Lietuvoje XIX amžiuje ANOTACIJA. Straipsnyje apibrėžiami epigrafiniai memorialiniai

Bardziej szczegółowo

Aleksandro Jogailaičio konfesinė politika Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje

Aleksandro Jogailaičio konfesinė politika Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje Aleksandro Jogailaičio konfesinė politika Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje XV a. pabaigoje XVI a. pradžioje Dr. Genutė Kirkienė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas Lietuvos didžiojo kunigaikščio

Bardziej szczegółowo

Viktorija Vaitkevičiūtė. Krikščioniškojo valdovo vaizdinys Baroko pamoksluose: Vladislovas Vaza

Viktorija Vaitkevičiūtė. Krikščioniškojo valdovo vaizdinys Baroko pamoksluose: Vladislovas Vaza SENOJI LIETUVOS LITERATŪRA, 40 KNYGA, 2015 ISSN 1822-3656 Viktorija Vaitkevičiūtė Krikščioniškojo valdovo vaizdinys Baroko pamoksluose: Vladislovas Vaza ANOTACIJA. Straipsnyje pasitelkiant penkis lenkų

Bardziej szczegółowo

XVIII a. Scipionų vario raižinių kolekcija

XVIII a. Scipionų vario raižinių kolekcija M E N OT Y R A. 2 0 0 8. T. 1 5. N r. 3, p. 8 0 9 9, Lietuvos mokslų akademija, 2008, Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2008 XVIII a. Scipionų vario raižinių kolekcija AISTĖ PALIUŠY TĖ Kultūros, filosofijos

Bardziej szczegółowo

GIŻYCKO Spacer po mieście. GIŻYCKO Pasivaikščiojimas miestu

GIŻYCKO Spacer po mieście. GIŻYCKO Pasivaikščiojimas miestu GIŻYCKO Spacer po mieście GIŻYCKO Pasivaikščiojimas miestu ROSJA RUSIJA GIŻYCKO RUSIJA ROSJA LITWA LIETUVA BIAŁORUŚ BALTARUSIJA WARSZAWA NIEMCY VOKIETIJA POLSKA LENKIJA UKRAINA UKRAINA CZECHY ČEKIJA SŁOWACJA

Bardziej szczegółowo

Darius Baronas. Didaktinis Petro Skargos požiūris į rusėnus

Darius Baronas. Didaktinis Petro Skargos požiūris į rusėnus S E N O J I L I E T U V O S L I T E R A T Ū R A, 35 36 KNYGA, 2013 ISSN 1822-3656 D a r i u s B a r o n a s Didaktinis Petro Skargos požiūris į rusėnus A n o tac i j a. Petras Skarga SJ buvo griežtas ir

Bardziej szczegółowo

Turinys. Studijuok ir atrask! Lenkija > Studijos užsienyje... Lenkijoje _6 > Tradicijos ir šiuolaikiškumas _7 > Apie Lenkiją trumpai _8

Turinys. Studijuok ir atrask! Lenkija > Studijos užsienyje... Lenkijoje _6 > Tradicijos ir šiuolaikiškumas _7 > Apie Lenkiją trumpai _8 Turinys Studijuok ir atrask! Lenkija > Studijos užsienyje... Lenkijoje _6 > Tradicijos ir šiuolaikiškumas _7 > Apie Lenkiją trumpai _8 Studijuok ir tapk savo sėkmės kalviu! Lenkija > Aukštojo mokslo įstaigos

Bardziej szczegółowo

Vėl nuskambėjo aiškus Aleksandro Lednickio* balsas, suteikiantis

Vėl nuskambėjo aiškus Aleksandro Lednickio* balsas, suteikiantis КРАЁВАЯ ІДЭЯ, канец ХІХ пачатак ХХ стагоддзя анталогія Lietuvos ir Baltarusijos tautinė partija 1 Konstancija Skirmunt 330 Kurjer Litewski Nr. 50. 1907 m. gegužės 8 d. - 18 d. Vėl nuskambėjo aiškus Aleksandro

Bardziej szczegółowo

Literatūrų sampynos ir istorinės atminties aktualijos

Literatūrų sampynos ir istorinės atminties aktualijos P O K A L B I A I Literatūrų sampynos ir istorinės atminties aktualijos Lenkų literatūrologą, Lietuvos literatūros tyrinėtoją profesorių Tadeuszą Bujnickį kalbina Algis Kalėda Tadeuszas Bujnickis (g. 1933

Bardziej szczegółowo

DAILĖS IR ARCHITEKTŪROS VERTINIMO YPATUMAI LIETUVOJE XVIII-XIX A. SANDŪROJE:

DAILĖS IR ARCHITEKTŪROS VERTINIMO YPATUMAI LIETUVOJE XVIII-XIX A. SANDŪROJE: ACTĄ ACADEMIAE ARTIUM VILNENSIS 47-48 2008 DAILĖS IR ARCHITEKTŪROS VERTINIMO YPATUMAI LIETUVOJE XVIII-XIX A. SANDŪROJE: POVILO KSAVERO BŽOSTOVSKIO KNYGA ŽYMIAUSIOS BAŽNYČIOS, PAVEIKSLAI ROMOJE, KAI KURIUOSE

Bardziej szczegółowo

ISTORINIO KOSTIUMO REKONSTRUKCIJA: ILIUZIJOS IR ISTORINĖ TIKROVĖ

ISTORINIO KOSTIUMO REKONSTRUKCIJA: ILIUZIJOS IR ISTORINĖ TIKROVĖ ACTĄ ACADEMIAE ART/UM VILNENSIS 131 2003 ISTORINIO KOSTIUMO REKONSTRUKCIJA: ILIUZIJOS IR ISTORINĖ TIKROVĖ Rūta Guzevičiutė Lietuvos istorijos institutas Kražių g. 5 LT-01108 Vilnius lii@takas.lt Tyrimo

Bardziej szczegółowo

Annales historiae vilnensis

Annales historiae vilnensis Vilniaus pedagoginis universitetas Lietuvos istorijos institutas Pilių tyrimo centras Lietuvos pilys VšĮ Vilniaus rotušė Annales historiae vilnensis 1 Vilnae, MMVII Vilniaus pedagoginis universitetas

Bardziej szczegółowo

DOROVES NORMOS, GINANCIOS 2MOGAUS ORUMĄ 1

DOROVES NORMOS, GINANCIOS 2MOGAUS ORUMĄ 1 57 M. OSOVSKA DOROVES NORMOS, GINANCIOS 2MOGAUS ORUMĄ 1 Klausimo svarba Ketvirtoje Nikomacho etikos" knygoje.aristotelis mini garbę kaip didžiausią išorinę žmogaus vertybę. Ir tikrai, nors savo paties

Bardziej szczegółowo

ASMENS ĮVAIZDIS XIX A. VILNIAUS

ASMENS ĮVAIZDIS XIX A. VILNIAUS (Online) ISSN 2345-0053. KNYGOTYRA. 2013. 61 ASMENS ĮVAIZDIS XIX A. VILNIAUS KAPINIŲ EPITAFIJOSE: KOMU NIKACINIS ASPEKTAS Kšištof Tolkačevski Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas

Bardziej szczegółowo

SZYMON DREJ. Bohater dwóch narodów Dviejų tautų didvyris The Hero of Two Nations

SZYMON DREJ. Bohater dwóch narodów Dviejų tautų didvyris The Hero of Two Nations SZYMON DREJ Bohater dwóch narodów Dviejų tautų didvyris The Hero of Two Nations SZYMON DREJ Bohater dwóch narodów Dviejų tautų didvyris The Hero of Two Nations Projekt Śladami księcia Witolda Nr SPF/PL/2009/45

Bardziej szczegółowo

LIETUVOS PRISTATYMAS EUROPAI GIESMĖJE APIE STUMBRĄ

LIETUVOS PRISTATYMAS EUROPAI GIESMĖJE APIE STUMBRĄ Tomas Veteikis LIETUVOS PRISTATYMAS EUROPAI GIESMĖJE APIE STUMBRĄ 1523 m. Krokuvoje, Vietoro spaustuvėje, išspausdinta poema De statura, feritate ac venatione bisontis, rašyta vienu ar dviem etapais 1521

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SUTARTIS SU NAUDOTOJU VIABOX. (dalej: Umowa / toliau: Sutartis )

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SUTARTIS SU NAUDOTOJU VIABOX. (dalej: Umowa / toliau: Sutartis ) UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SUTARTIS SU NAUDOTOJU VIABOX KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ATIDĖTO MOKĖJIMO SĄSKAITOS KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / IŠANKSTINIO MOKĖJIMO SĄSKAITOS Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Karaliaus Zigmanto Vazos užsakymai Vilniaus Žemutinėje pilyje

Karaliaus Zigmanto Vazos užsakymai Vilniaus Žemutinėje pilyje Birutė Rūta Vitkauskienė Karaliaus Zigmanto Vazos užsakymai Vilniaus Žemutinėje pilyje Aptarti Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos investicijas Vilniaus Žemutinėje pilyje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Kęstutis Gudmantas LIET U VO S M ETRAŠT I S IR JONO V I SLICIEČIO P OE M A PRŪ S Ų K A R A S

Kęstutis Gudmantas LIET U VO S M ETRAŠT I S IR JONO V I SLICIEČIO P OE M A PRŪ S Ų K A R A S S E N O J I L I E T U VO S L I T E R AT Ū R A, 1 9 K N YG A, 2 0 0 5 I S S N 1 8 2 2-3 6 5 6 Kęstutis Gudmantas K I T OK S Ž A L G I R IO M ŪŠ IO VA I Z DA S : LIET U VO S M ETRAŠT I S IR JONO V I SLICIEČIO

Bardziej szczegółowo

LEIDYBOS VERSLO MODELIS XIX A.

LEIDYBOS VERSLO MODELIS XIX A. (Online) ISSN 2345-0053. KNYGOTYRA. 2014. 62 LEIDYBOS VERSLO MODELIS XIX A. LIETUVOJE: PROFESIONALAUS LEIDĖJO POŽIŪRIS Aušra Navickienė Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas Universiteto

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 31. Vilnius, ISSN

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 31. Vilnius, ISSN Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 31. Vilnius, 2008. ISSN 1392-0502 Jan Skoczyński Ideologija versus religija: Keletas pastabų apie Mariano Zdziechowskio antitotalitarizmą Pirmoji mintis,

Bardziej szczegółowo

pasirinktinai. Autorius, formuluodamas darbo tikslą, pabrėžė, kad analizuos tas visuomeninio gyvenimo sferas, kurios padės atskleisti valdančiojo

pasirinktinai. Autorius, formuluodamas darbo tikslą, pabrėžė, kad analizuos tas visuomeninio gyvenimo sferas, kurios padės atskleisti valdančiojo Jacek K u r e k. U schyłku panowania Augusta II Sasa. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej (1729-1733). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2112. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Įvaizdinti" pavyzdžiai LDK Baroko katalikų pamoksluose

Įvaizdinti pavyzdžiai LDK Baroko katalikų pamoksluose і88 Viktorija Vaitkevičiūte Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Įvaizdinti" pavyzdžiai LDK Baroko katalikų pamoksluose Straipsnio objektas yra gausiai Baroko pamoksluose naudoti įvairūs pavyzdžiai

Bardziej szczegółowo

GIEDRIUS SUBAČIUS ŽODYNŲ GENEZĖS

GIEDRIUS SUBAČIUS ŽODYNŲ GENEZĖS LIETUVIŲ KALBOS SANDAROS TYRINĖJIMAI LIETUVIŲ KALBOTYROS KLAUSIMAI, XXVI (1987) GIEDRIUS SUBAČIUS DĖL S. DAUKANTO LENKŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNŲ GENEZĖS S. Daukanto leksikografinė veikla mažai tyrinėta. Jo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

ISSN LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS METAI, 2. VILNIUS, 2004 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY / 2. VILNIUS, 2004 PUBLIKACIJOS

ISSN LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS METAI, 2. VILNIUS, 2004 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY / 2. VILNIUS, 2004 PUBLIKACIJOS ISSN 0202-3342 LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2002 METAI, 2. VILNIUS, 2004 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2002 / 2. VILNIUS, 2004 PUBLIKACIJOS ANDRZEJUS P U K S Z T O LUDWIKO ABRAMOWICZIAUS LENKIJA

Bardziej szczegółowo

Robertas Jurgaitis, Vilniaus seimelio veikla m., Kaunas 2007, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, ss. 279

Robertas Jurgaitis, Vilniaus seimelio veikla m., Kaunas 2007, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, ss. 279 Robertas Jurgaitis, Vilniaus seimelio veikla 1717 1795m., Kaunas 2007, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, ss. 279 http://dx.doi.org/10.12775/klio.2014.029 ostatnich latach obserwujemy szybki rozwój

Bardziej szczegółowo

Viktorija Vaitkevičiūtė BAROKO ŽMOGAUS PAVEIKSLAS LAIDOTUVIŲ PAMOKSLUOSE: TARP TIKROVĖS IR IDEALYBĖS

Viktorija Vaitkevičiūtė BAROKO ŽMOGAUS PAVEIKSLAS LAIDOTUVIŲ PAMOKSLUOSE: TARP TIKROVĖS IR IDEALYBĖS SENOJI LIETUVOS LITERATŪRA, 18 KNYGA, 2004 ISBN 9955-475-85-4 Viktorija Vaitkevičiūtė BAROKO ŽMOGAUS PAVEIKSLAS LAIDOTUVIŲ PAMOKSLUOSE: TARP TIKROVĖS IR IDEALYBĖS Įvairių žanrų XVII a. tekstai atskleidžia

Bardziej szczegółowo

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 31. Vilnius, ISSN

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 31. Vilnius, ISSN Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 31. Vilnius, 2008. ISSN 1392-0502 Marek Kornat Rusija ir bolševizmas Mariano Zdziechowskio požiūriu Iš tarpukario Lenkijos intelektualų daugiausiai dėmesio

Bardziej szczegółowo

t. 21, Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo

t. 21, Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo S E N O J I L I E T U VO S L I T E R AT Ū R A, 2 6 K N YG A, 2 0 0 8 I S S N 18 2 2-3 6 5 6 Dovilė Keršienė S A L I A M O N O R I S I N S K I O L A I Š K Ų R I N K I N Y S : T H EAT R U M V I TA E H U

Bardziej szczegółowo

NAUJOS PRIELAIDOS POVILO ALŠĖNIŠKIO PORTRETO IDENTIFIKACIJAI IR ATRIBUCIJAI

NAUJOS PRIELAIDOS POVILO ALŠĖNIŠKIO PORTRETO IDENTIFIKACIJAI IR ATRIBUCIJAI LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS METRAŠTIS. T. 19. VILNIUS, 2001 353 KRISTINA SABALIAUSKAITĖ Vilniaus dailės akademija NAUJOS PRIELAIDOS POVILO ALŠĖNIŠKIO PORTRETO IDENTIFIKACIJAI IR ATRIBUCIJAI A wy

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

DAR KARTĄ APIE LIETUVOS IR LENKIJOS UŽMARŠTIS

DAR KARTĄ APIE LIETUVOS IR LENKIJOS UŽMARŠTIS ISSN 1392-0448. LIETUVOS ISTORIJOS STUDIJOS. 2012 30 DAR KARTĄ APIE LIETUVOS IR LENKIJOS UŽMARŠTIS Alfredas Bumblauskas Profesorius humanitarinių mokslų daktaras Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW KOMOROWSKI. POLITIKOS MOKSLŲ ALMANACHAS 19 ISSN (spausdintas), ISSN (internetinis)

BRONISŁAW KOMOROWSKI. POLITIKOS MOKSLŲ ALMANACHAS 19 ISSN (spausdintas), ISSN (internetinis) POLITIKOS MOKSLŲ ALMANACHAS 19 ISSN 2029-0225 (spausdintas), ISSN 2335-7185 (internetinis) PRZEMÓWIENIE NA UROCZYSTYM POSIEDZENIU SENATU UNIWERSYTETU WITOLDA WIELKIEGO, Z OKAZJI ODEBRANIA TYTUŁU DOKTORA

Bardziej szczegółowo

Nepelnytai užmirštas Motiejaus Strijkovskio kūrinys. Undeservedly Forgotten Work by Maciej Stryjkowski. Santrauka. Summary.

Nepelnytai užmirštas Motiejaus Strijkovskio kūrinys. Undeservedly Forgotten Work by Maciej Stryjkowski. Santrauka. Summary. Nepelnytai užmirštas Motiejaus Strijkovskio kūrinys Lietuvos edukologijos universitetas T. Ševčenkos g. 31, LT 03111 Vilnius egle.patiejuniene@leu.lt Undeservedly Forgotten Work by Maciej Stryjkowski Santrauka

Bardziej szczegółowo

ir tuometė lietuviškoji hagiografinė tradicija

ir tuometė lietuviškoji hagiografinė tradicija S E N O J I L I E T U V O S L I T E R A T Ū R A, 35 36 KNYGA, 2013 ISSN 1822-3656 M i n t a u t a s Č i u r i n s k a s Petro Skargos Šv. Kazimiero, Lenkijos karalaičio, gyvenimas (1610) ir tuometė lietuviškoji

Bardziej szczegółowo

BAJORIŠKO AŠ" RETORIKA XVII a. LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE: IŠKALBA, KŪNAS, SCENA

BAJORIŠKO AŠ RETORIKA XVII a. LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE: IŠKALBA, KŪNAS, SCENA ACTĄ ACADEMIAEARTIUM VILNENSIS 24 / 2002 Artūras Tereškinas Vytauto Didžiojo universitetas BAJORIŠKO AŠ" RETORIKA XVII a. LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE: IŠKALBA, KŪNAS, SCENA Lenkijos ir Lietuvos

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

JONAS DRUNGILAS ETNOSOCIALINIS MOBILUMAS LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE: GRUŽEVSKIU GIMINĖS PAVYZDYS (XVI A. ANTROJI PUSĖ-XVIII A.

JONAS DRUNGILAS ETNOSOCIALINIS MOBILUMAS LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE: GRUŽEVSKIU GIMINĖS PAVYZDYS (XVI A. ANTROJI PUSĖ-XVIII A. ISSN 0202-3342 LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2004 METAI, 2. VILNIUS.2005 THE YEAR-BOOK. OF LITHUANIAN HISTORY. 2004/2. VILNIUS, 2005 JONAS DRUNGILAS ETNOSOCIALINIS MOBILUMAS LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE:

Bardziej szczegółowo

ATRADIMAI ARTIMOS SIELOS ILGESYS:

ATRADIMAI ARTIMOS SIELOS ILGESYS: ATRADIMAI GIEDRIUS ŽIDONIS, JOWITA NIEWULIS-GRABLUNAS D D ISSN 1392-0588 2011. 56 ARTIMOS SIELOS ILGESYS: NIKODEMO ERAZMO IWANOWSKIO IR ELIZOS ORZESZKOWOS LAIŠKAI (1881 1891) XIX a. Lenkija persmelkta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo