Minęła kadencja. Powiat żarski w latach w liczbach i faktach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Minęła kadencja. Powiat żarski w latach 2011-2014 w liczbach i faktach"

Transkrypt

1 Minęła kadencja Powiat żarski w latach w liczbach i faktach 1

2 Minęła kadencja Nadwyżka/deficyt operacyjny Dochody bieżące wydatki bieżące = Nadwyżka / deficyt operacyjny 1. Art. 242 ufp nakaz bilansowania wydatków bieŝących dochodami bieŝącymi 2. Zakaz finansowania wydatków bieŝących długiem 3. Im wyŝsza nadwyŝka operacyjna, tym większe środki moŝna przeznaczyć na inwestycje i tym lepszy indywidualny wskaźnik zadłuŝenia (art. 243ufp) 4. Wypracowanie przez Powiat znaczącej nadwyŝki operacyjnej od 2013 r. stanowi podstawę bezpieczeństwa finansowego i umoŝliwiło inwestowanie. 2

3 Minęła kadencja Nadwyżka/deficyt operacyjny 3

4 Minęła kadencja priorytety gospodarki finansowej 1. Inwestycje zwrotne. Np.: Remont budynku przy ul. Spokojnej zwrot ze sprzedaży ZSSpecj., z oszczędności energii (termomodernizacja) oraz podziału kosztów utrzymania między obie placówki. Wykup terminali w Olszynie. Zwrot z oszczędności i wpływów z czynszów. 4

5 Minęła kadencja priorytety gospodarki finansowej 2. Inwestycje współfinansowane, np.: Drogi Żary Lubomyśl i Budziechów- Białków (udział Gminy i programu schetynówek ). Chodniki przy drogach powiatowych z udziałem Gmin. Ścieżka Żary Kunice (program Polska Saksonia, odcinek 250 m z dofinansowaniem Miasta Żary. Projekt Przygoda z Nysą, Polska Saksonia, dofinansowanie ½ wkładu własnego przez Gminy. 5

6 Minęła kadencja priorytety gospodarki finansowej 3. Ograniczenia wydatków na administrację: Zmniejszenie zatrudnienia w Starostwie i jednostkach organizacyjnych np. PUP. Połączenie jednostek organizacyjnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Zespół. Zmniejszenie liczby wydziałów, ich naczelnicy i kierownicy referatów wykonują także zadania merytoryczne. 6

7 Minęła kadencja priorytety gospodarki finansowej 4. Ograniczenia wydatków bieżących. Zwiększenie zatrudnienia i doposażenie brygad w referacie dróg do poziomu pozwalającego na przejęcie części zadań dotychczas zlecanych. Dotyczy utrzymania dróg i b. ttoc w Olszynie. 7

8 Minęła kadencja priorytety gospodarki finansowej 5. Ograniczenia wydatków na inne zadania: Zmiana sposobu realizacji zadań w kulturze dzieci i młodzieży. (likwidacja MDK) Dostosowanie placówek oświatowych do trendu demograficznego i rzeczywistych potrzeb. (likwidacja ZST w Żarach). Wspomaganie zadań przez organizacje społeczne (np. Żar w opiece zastępczej). 8

9 Minęła kadencja - Zadłużenie % budżetu Zadłużenie Powiatu w latach ,25 46,94 48,41 40, ,53 dług % 9

10 Minęła kadencja - Zadłużenie 10

11 Minęła kadencja - Zadłużenie ranking Zadłużenie Powiatu w latach rankin g

12 Minęła kadencja - Inwestycje 25,00 Udział % inwestycji w wydatkach ogółem 20,00 21,59 15,00 10,00 5,00 0,00 11,37 6,5 4,99 4,

13 Minęła kadencja - Inwestycje 13

14 Minęła kadencja wydatki na administrację 14

15 Minęła kadencja wydatki na administrację 15

16 Minęła kadencja dochody inne (środki pozabudżetowe) 16

17 Minęła kadencja - Wyjście z nadmiernego zadłużenia. Wykonanie programu oszczędnościowego 1. Likwidacja Zespołu Szkół Technicznych (b. Rolniczych), młodzież i większość nauczycieli przenieśliśmy do ZSTiO (Ceramik). Oszczędność: ok. 0,6 mln zł rocznie. 2. Obniżenie o 10% wynagrodzeń na stanowiskach kierowniczych w powiecie oraz diet radnych. Oszczędność: ok. 0,45 mln zł rocznie. 3. Zmniejszone zatrudnienie w Starostwie. Kierownicy zostali dociążeni zadaniami merytorycznymi. Oszczędność: ok. 0,2 mln. zł rocznie 17

18 Minęła kadencja - Wyjście z nadmiernego zadłużenia. Wykonanie programu oszczędnościowego 4. Powiatowy Urząd Pracy. Zmniejszono zatrudnienie o 17 osób. Filię PUP w Lubsku przeniesiono do powiatowego biurowca przy ul. Pokoju. Oszczędność: ok. 0,5 mln. zł rocznie. 5. Wykup b. terminali towarowych odpraw celnych w Olszynie. Oszczędność: ok. 0,8 mln zł rocznie. 6. Likwidacja Młodzieżowego Dom Kultury. Zadania te wykonują nasze szkoły i organizacja pozarządowa. Oszczędność: ok. 0,5 mln. zł rocznie. 7. Zmieniliśmy sposób utrzymywania dróg powiatowych. Oszczędność: ok. 0,1 mln zł rocznie. 18

19 Minęła kadencja - Wyjście z nadmiernego zadłużenia. Wykonanie programu oszczędnościowego 8. Zawieszenie programów: szczepień dziewcząt przeciwko HPV i stypendialnego. Oszczędność: ok. 0,2 mln. zł rocznie, jednorazowa, bo programy zostały już przywrócone. 9. Rozwinęliśmy tańsze i lepsze formy pieczy zastępczej, oraz jej wspomaganie. Dzięki temu utrzymaliśmy się w dotychczasowych kosztach. W porównaniu z założeniami do wdrożenia nowej ustawy z 2011 r. zadanie to kosztuje nas o ok. 0,8 mln. zł rocznie mniej. Łącznie w skali roku oszczędzamy ok. 4,2 mln zł 19

20 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe. 1. Drogi powiatowe. Modernizacje ( schetynówki ) Żary ul. Lotników Żary Lubomyśl. Budziechów Białków. Powierzchniowe utrwalanie 70,4 km Budowa chodników i naprawy jezdni z udziałem Gmin. Doposażenie referatu dróg powiatowych w sprzęt i urządzenia za kwotę 1,1 mln. zł 20

21 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe. 3. Dostosowanie Szpitala na Wyspie do standardów. Wykonane modernizacje i remonty oddziałów noworodków położniczy dziecięcy ginekologiczny chirurgiczny przeniesiony z ul. Boh. Getta 21

22 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe. Trwające modernizacje i remonty oddziałów. (zakończenie listopad/grudzień 2014). Bloku operacyjnego. Przychodni przy ul. Skarbowej. Łącznie podnieśliśmy (gotówką) kapitał udziałowy Spółki o ok. 2 mln zł. 22

23 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe. Planowane modernizacje i remonty oddziałów (w tym projekt w programie finansowanym przez Królestwo Norwegii rozpoczęcie I kw. 2015). Oddziału geriatrii Oddziału wewnętrznego Zakładu opiekuńczo-leczniczego Zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Lubsku. Centralnej sterylizatorni 23

24 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe 4. Modernizacje bazy szkolnej Obiekty sportowe - zakończone Sala gimnastyczna i boisko w ZSOiT, Sala gimnastyczna i boisko w ZSB, Boisko w ZSO, Sala ćwiczeń w ZSS, Sala gimnastyczna w ZST w Lubsku, Sala gimnastyczna (malowanie zewnątrz w ZSOiE Lubsko. Boisko w OdDzWSiM Żary 24

25 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe 4. Modernizacje bazy szkolnej Obiekty sportowe - zakończone Remont i wyposażenie siłowni w ZSOiT. Plac zabaw w SOSW Lubsko. Wymiana instalacji elektrycznej w ZSOiE w Lubsku. Place zabaw w ZSSpecj. w Żarach oraz SOSW w Lubsku 25

26 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe 4. Modernizacje bazy szkolnej. Obiekty sportowe w trakcie zlecania i realizacji. Boisko w SOS-W Lubsko, Boisko wielofunkcyjne w ZSOiE Lubsko, Boisko lekkoatletyczne w ZST w Lubsku Boisko lekkoatletyczne w ZSB Żary Boisko wielofunkcyjne w ZSS Żary Budowa hali sportowej (dokumentacja techniczna) w Zespole Szkół Samochodowych. (Realizacja w latach ) 26

27 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe 4. Modernizacje bazy szkolnej Pozostałe Remont nieużywanej części ZSB na potrzeby kultury. Termomodernizacja ZSOiT Termo i modernizacja budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych oraz internatu Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, wraz z zagospodarowaniem terenu. Przebudowa i wyposażenie szatni szkolnej w ZSE. Termomodernizacja warsztatów szkolnych, całkowita wymiana okien w ZSB. 27

28 Minęła kadencja - Inwestycje majątkowe 5. Inne inwestycje Ścieżka rowerowa w Alei Wojska Polskiego, 1,7 + 0,25 km. Przebudowa systemu ogrzewania w PDD Lubsko. Pomoc w zakupie 3 samochodów dla policji. 28

29 Minęła kadencja - Inwestycje społeczne 1. Budowa Hospicjum Promocja inicjatywy ks. Z. Czepirskiego. Współorganizacja i uczestnictwo radnych w zbiórkach publicznych oraz imprezach na rzecz budowy hospicjum. Przekazanie działki. Wsparcie Miasta Żary (500 tys. zł). Zakup elementów wyposażenia i sprzętu. 29

30 Minęła kadencja - Inwestycje społeczne 2. Program szczepień przeciw HPV wspólnie z gminami. Zaszczepiono w tej kadencji ok dziewcząt. Łącznie ponad W bieżącym roku szkolnym do programu przystąpiło 6 gmin naszego powiatu i 3 spoza, bez: Przewozu, Lubska, gm. wiejskiej Żary. Program kończy się w 2015 roku. 30

31 Minęła kadencja - Inwestycje społeczne 3. Program stypendialny. Po wznowieniu w br. nowy program ukierunkowany jest na szkolnictwo zawodowe. Stypendiów będzie mniej, podniesiono najniższe (na 150 zł/mies.) 31

32 Minęła kadencja - Inwestycje społeczne 4. Powiatowa Olimpiada Młodzieży. Co roku w rozgrywkach uczestniczy ok dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i pndgimn. W rozgrywkach szczebla wojewódzkiego (lubuska olimpiada młodzieży) powiat nasz wygrywa od 2007 roku, począwszy. Praca z młodzieżą przekłada się na efekty w sporcie wyczynowym 32

33 Minęła kadencja - Inwestycje społeczne 4. Sport wyczynowy. Praca z młodzieżą przekłada się na efekty w sporcie wyczynowym, to m.in.: Iwona Matkowska: VII miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie i Mistrzostwo Europy w zapasach w 2012 r. Liczne medale na Mistrzostwach Polski wszystkich grup wiekowych zapaśników i lekkoatletów KS Agros i UKS ZST Lubsko. Mistrzostwo Polski do l.14 koszykarzy KS Chromik. Od 2007 r. powiat zdobywa III m (I wśród powiatów ziemskich) w województwie w ramach Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży. 33

34 Minęła kadencja - Inwestycje społeczne 5. Nauka, kultura, sport i turystyka zajęcia pozalekcyjne. W 9 sekcjach sportowych: 2-strzelectwo, 2- zapasy, 3- siatkówka, 1-lekka atletyka, 1- koszykówka uczestniczyć będzie ok. 180 uczniów. W zajęciach kultury, w 8 sekcjach ok. 90 uczniów. W 3 sekcjach naukowych ok. 30 uczniów. W 6 sekcjach doskonalenia zawodowego ok. 60 uczniów. Łącznie zajęcia obejmą ok. 360 uczniów. 34

35 Minęła kadencja - Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej Polska - Saksonia 1. Strażak bez granic. Zakupiono 3 samochody strażackie. Odbyły się 3 ćwiczenia taktycznobojowe, kurs j. niemieckiego, szkolenie medyczne 35

36 Minęła kadencja - Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej Polska - Saksonia 2. Zwalczanie zagrożeń ekologicznych i powodziowych na rzekach pogranicza polskoniemieckiego. Zakupiono: 4 samochody, 1 łódź, sprzęt ratowniczy w tym, detektor wielogazowy, motopompa, zapory p.powodziowe. 36

37 Minęła kadencja - Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej Polska -Saksonia 2. Przygoda z Nysą program turystycznego zagospodarowania doliny Nysy. Od początku trwania projektu: Wybudowano 26,7 km dróg rowerowych Wybudowano 11 przystani (zejść i wyjść) wodniackich. Wybudowano 3 punkty informacji turystycznej Wyznaczono 297 km tras rowerowych; 271 km pieszych; 80 km wodnych Odbyło się 20 spotkań i imprez międzynarodowych Zakupiono sprzęt do obsługi i utrzymania powstałych obiektów i infrastruktury za kwotę170 tys. zł. 37

38 Minęła kadencja - Inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej na lata Lubuska Sieć Centrów Kształcenia Zawodowego projekt systemowy, inicjatywa Konwentu Starostów Lubuskich, realizowany będzie przez Powiaty i Urząd Marszałkowski. 2. Kompleksowe odnowienie ewidencji gruntów, projekt realizowany będzie przez Związek Powiatów Lubuskich i Wojewodę Lubuskiego. 38

39 Minęła kadencja Dziękuję za uwagę! Opr. Eliza Siemianowska, Marek Cieślak. 39

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY.

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY. WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII MIASTA Referat Rozwoju i Analiz Ekonomicznych INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ BYDGOSZCZY (za 2006 rok) marzec 2007 Materiał opracował: zespół Referatu Rozwoju i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo