Grupa porównawcza nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa porównawcza nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców."

Transkrypt

1 Analizy Porównawcze Potencjału Rozwojowego Przewodnik po budżecie 2004 Woj. nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Powiat Spis tabel 1. Podstawowe wskaźniki budżetu 2. Struktura dochodów 3. Struktura wydatków w rozbiciu na rodzaje 4. Struktura wydatków w rozbicu na działy 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6. Transport, komunikacja i bezpieczeństwo publiczne 7. Gospodarka mieszkaniowa i przestrzenna 8. Oświata i edukacja, opieka wychowawcza 9. Zdrowie i opieka medyczna 10. Kultura, sport i turystyka 11. Administracja samorządowa Spis wykresów 1. Struktura dochodów w procentach 2. Procent dochodów przeznaczonych na inwestycje i administracje 3. Wynik (deficyt/nadwyżka) w procentach 4. Procent zadłużenia

2 Tabela 1 Podstawowe wskaźniki budżetu Rodzaj wskaźnika Procent wykorzystania bazy podatkowej* Procent lokalnych podatków i opłat w dochodach ogółem. Procent PIT i CIT w dochodach ogółem. Procent dotacji i subwencji w dochodach ogółem. Procent dochodów przeznaczonych na inwestycje. Procent dochodów przeznaczonych na administrację. Wynik (deficyt/nadwyżka) w procentach. Koszty obsługi zadłużenia w 2002 r. jako procent dochodów. 96,4 97,2 96,6 96,4 22,9 20,6 23,7 20,9 26,8 22,4 23,5 20,4 39,5 43,1 41,1 46,5 19,0 13,5 16,2 16,9 7,0 7,3 8,6 9,5-1,6-0,1 1,4-1,4 3,8 5,1 4,0 5,1 Zobowiązania ogółem jako procent dochodów. 23,6 21,7 16,6 23,7 *Skutki obniżenia dochodów z lokalnych podatków i opłat w wyniku ulg oraz obniżenia stopy podatkowej w stosunku do stawki maksymalnej. Uwaga! W opisie zasobów gminy (powyżej) uwzględniono jedynie dochody własne oraz udziały w podatkach Skarbu Państwa (PIT i CIT), natomiast nie uwzględniono dotacji i subwencji. Dlatego dochody ogółem (poniżej) wraz z dotacjami i subwencjami mogą znacznie odbiegać od oceny powyżej.

3 Wykres 1 Struktura dochodów w procentach Na podstawie tabeli 1 Lokalne podatki i opłaty Udział w PIT i CIT Dotacje i subwencje Inne dochody własne 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10,7 39,5 26,8 22,9 Biesko-Biała 13,9 43,1 22,4 20,6 11,8 41,1 23,5 23,7 woj. śląskie 12,2 46,5 20,4 20,9 Wykres 2 Procent dochodów przeznaczonych na inwestycje i administrację Na podstawie tabeli 1 Inwestycje Administracja 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 19,0 7,0 13,5 7,3 16,2 8,6 16,9 Biesko-Biała woj. śląskie 9,5

4 Wykres 3 Wynik (deficyt/nadwyżka) w procentach Na podstawie tabeli 1 1,5 1,4 1 0,5 0-0,1-0,5-1 -1,5-1,6-1,4-2 Biesko-Biała woj. śląskie Wykres 4 Procent zadłużenia Na podstawie tabeli ,6 21,7 23, , Biesko-Biała woj. śląskie

5 Tabela 2 Struktura dochodów Rodzaj dochodów: w zł na 1 mieszkańca Dochody ogółem. 2362,7 2321,1 1975,7 1886,9 Podatek od nieruchomosci. 427,9 381,4 351,0 286,8 Podatki rolny i leśny. 2,0 1,6 8,4 27,2 Inne lokalne podatki i opłaty Dochody z gospodarki mieniem (sprzedaż, dzierżawa, leasing). Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). 112,2 103,7 108,7 79,9 185,9 215,7 156,6 160,8 558,5 465,0 423,7 347,3 75,7 57,3 40,1 38,3 Subwencje. 636,9 654,1 530,4 611,5 Subwencja oświatowa. 633,0 631,7 495,7 510,2 Dotacje celowe. 295,9 363,2 280,6 265,4 w tym Środki pozyskane z zewnątrz* 0,3 18,4 47,6 23,9 w tym Środki bezzwrotne. 0,3 16,4 18,8 18,6 *są to środki pozyskane z funduszy europejskich oraz innych źródeł zewnętrznych.

6 Tabela 3 Struktura wydatków w rozbiciu na rodzaje Rodzaj wydatków: Wydatki ogółem. 2400,8 2330,9 1948,2 1913,5 Wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne). 448,1 331,4 319,2 319,1 Wydatki bieżące. 1952,7 1999,5 1629,0 1594,4 Koszty obsługi zadłużenia Wynik (deficyt/nadwyżka). w zł na 1 mieszkańca 90,1 116,1 79,2 97,2-38,1-9,8 27,6-26,6 Zobowiązania ogółem 556,5 507,5 327,0 446,8 Tabela 4 Struktura wydatków w rozbiciu na działy. Rodzaj wydatków: Gospodarka komunalna, transport i łączność. w zł na 1 mieszkańca 559,2 383,9 349,3 354,0 inwestycje. 333,1 199,5 176,0 175,1 Gospodarka mieszkaniowa 46,5 139,3 110,4 71,0 inwestycje. 35,0 44,7 34,4 21,7 Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza. 998,5 952,7 783,9 786,4 inwestycje. 5,8 25,7 32,7 44,4 Zdrowie i opieka społeczna. 376,7 444,7 311,4 287,3 inwestycje. 41,3 29,0 18,0 9,6 Kultura, sport i turystyka. 123,2 106,2 107,3 92,5 inwestycje. 1,4 14,0 20,9 19,9 Administracja samorządowa. 169,1 177,1 178,0 186,4 inwestycje. 4,0 7,0 7,9 7,7

7 Tabela 5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rodzaj wydatków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki ogółem. 82,9 140,4 154,0 136,4 Inwestycje. 4,2 67,1 77,2 70,4 Wydatki bieżące 78,7 73,2 76,8 66,0 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. 0,1 42,4 43,2 45,3 Gospodarka odpadami. 0,0 15,2 8,9 6,4 Oczyszczanie ulic. 44,4 16,8 18,4 13,8 Utrzymanie zieleni. 4,9 11,2 9,3 6,3 Oświetlenie ulic. 28,5 28,3 31,2 29,5 Tabela 6 Transport, komunikacja i bezpieczeństwo publiczne Rodzaj wydatków Transport i łaczność - wydatki ogółem. 476,3 243,6 195,3 217,6 w tym Wydatki inwestycyjne 328,9 132,4 98,8 104,6 Drogi publiczne i wewnętrzne 401,4 177,8 147,9 137,6 Dopłaty do lokalnego transportu. 58,9 62,7 40,5 74,8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 83,6 59,4 37,9 34,1 przeciwpożarowa. Dofinansowanie jednostek policji. 0,0 1,1 0,6 1,3 Jednostki straży pożarnej. 66,3 46,4 24,9 22,0 Straż miejska 17,0 13,9 9,6 9,0

8 Tabela 7 Gospodarka mieszkaniowa i przestrzenna Rodzaj wydatków Gospodarka mieszkaniowa - wydatki ogółem. 46,5 139,3 110,4 71,0 w tym Wydatki inwestycyjne. 35,0 44,7 34,4 21,7 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Gospodarka przestrzenna. 12,6 32,6 23,2 28,0 23,7 13,8 12,0 9,8 Plany zagospodarowania 8,3 3,3 3,1 3,5 przestrzennego. Opracowania geodezyjne i 2,6 3,3 2,3 1,7 kartograficzne. Cmentarze 0,3 2,7 1,6 1,5 Tabela 8 Oświata i edukacyjna, opieka wychowawcza Rodzaj wydatków Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza. 998,5 952,7 712,3 786,4 W tym wydatki inwestycyjne 5,8 25,7 32,7 44,4 Szkoły podstawowe. 259,6 266,9 291,6 339,2 Gimnazja. 156,8 164,2 167,1 176,9 Inne szkoły. 351,0 308,6 142,8 102,7 W tym: wynagrodzenia pracowników oświaty. 492,6 511,8 433,2 427,9 Dowóz uczniów. 3,0 1,4 4,5 12,5 Przedszkola* 121,4 107,3 103,8 90,0 Świetlice. 64,2 62,1 38,9 35,0 *po odjęciu opłat wnoszonych przez rodziców

9 Tabela 9 Zdrowie i opieka społeczna Rodzaj wydatków Ochrona zdrowia - wydatki ogółem. 67,6 56,3 42,6 25,7 W tym: wydatki inwestycyjne 38,5 23,7 14,2 6,3 Zwalczanie patologii. 16,6 13,7 13,2 13,0 Opieka społeczna - wydatki ogółem. 309,2 388,4 268,8 261,6 W tym: inwestycje 2,8 6,4 3,7 3,2 Domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia. 44,9 54,4 27,6 18,9 Zasiłki. 26,7 51,0 40,9 41,7 Dodatki mieszkaniowe. 42,9 68,7 49,8 36,6 Centra i ośrodki pomocy 39,4 35,3 31,1 30,3 społecznej. Żłobki* 6,7 9,9 4,0 4,9 *po odjęciu opłat wnoszonych przez rodziców Tabela 10 Kultura, sport i turystyka Rodzaj wydatków Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W tym: Teatry, galerie i inne Woj. śląskie 99,6 63,3 62,0 56,8 0,4 5,3 4,3 5,8 instytucje kultury. Świetlice i kluby. 33,0 19,4 12,3 12,6 Biblioteki. 34,1 16,8 19,5 19,5 Turystyka - wydatki ogółem. 25,0 20,9 19,6 16,8 Kultura fizyczna i sport - wydatki ogółem. 21,4 41,8 44,7 34,0

10 Tabela 11 Administracja samorządowa Rodzaj wydatków Administracja samorządowa - wydatki ogółem. W tym: wydatki 169,1 177,1 178,0 186,4 4,0 7,0 7,9 7,7 inwestycyjne. Rady miast i gmin. 6,5 4,8 6,1 7,2 W tym: diety radnych. 3,8 4,1 5,5 6,6 Urzędy rad i gmin. 141,6 143,5 151,7 159,3 W tym: wynagrodzenia pracowników. Pochodne od wynagrodzeń. 101,6 100,7 104,4 107,0 18,6 18,4 19,0 19,7 Opracowano przez Centrum Badań Regionalnych na podstawie danych GUS za 2004 r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE GMINY

RAPORT O STANIE GMINY RAPORT O STANIE GMINY Nowe Miasteczko 2002r. I. Ogólna informacja o Gminie. Powierzchnia Gminy ogółem 7.718 ha w tym: miasto 339 ha gmina 7.379 ha, w tym użytki rolne: 5.547 ha Ilość sołectw 10 Ilość gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne SPIS TREŚCI Strona Uwagi ogólne Ogólna charakterystyka gminy Ludność Samorząd lokalny i budżet gminy Szkolnictwo Wychowanie przedszkolne Służba zdrowia Środowisko naturalne Infrastruktura komunalna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr.. z dnia 25 lutego r. WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA r. Lp. Nazwa 1. Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM

FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM Mateusz Klupczyński FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM 1. Wprowadzenie Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku należy uznać za okres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

5.1. Własny potencjał dochodowy

5.1. Własny potencjał dochodowy Grupa dochodów własnych jst obejmujących podatki, opłaty, wpływy z czynszów i dzierżawy powiększyła się o dochody z udziałów w PIT i CIT oraz ze źródeł związanych ze środkami unijnymi. Zmiany w ustawie

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto na prawach powiatu (inne nazwy

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KULTURY

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KULTURY ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KULTURY Opracowano na podstawie informacji i opracowania statystycznego z 2013 GUS, Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia, US Kraków, Ośrodka Statystyki Kultury KULTURA w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo